close

Enter

Log in using OpenID

Agresivnost

embedDownload
Agresivno ponašanje
Definiramo ga kao društveno
neprihvatljivo ponašanje koje
nekoga povređuje ili mu nanosi
materijalnu štetu.
Agresija može biti verbalna
(psovanje) i fizička (udaranje).
Agresija može biti namjerna
(želja da se dođe do nekog
predmeta) i nenamjerna
(uzrokovana unutarnjom
napetošću). Ona ne mora biti
nužno usmjerena prema van
(druga osoba ili predmet), nego
može biti usmjerena i prema
unutra, što kasnije može
dovesti do razvoja
psihosomatskih bolesti, a pod
agresijom se podrazumijeva i
samoozlijeđivanje.
Uzroci agresije : naslijeđe +
okolina
koja su razdražljiva od najranije
dobi), a drugim dijelom je
uvjetovana učenjem – pri čemu
je najvažniji utjecaj roditelja te
skupina vršnjaka i društvene
okoline u kojoj se dijete nalazi.
Agresivnost i mediji
Djeca predškolskog uzrasta ne
mogu i ne znaju odvojiti
stvarnost od onog što gledaju
na televiziji. Agresivni sadržaji
u crtanim ili igranim filmovima
te kompjuterskim igrama
potiču djecu na agresivno
ponašanje. Djeca uče po
modelu i ako vide da je netko
nagrađen za agresivno
ponašanje i sami krenu
primjenjivati ono što su naučili.
Agresivnost kao crta ličnosti
Jednim dijelom ima biološku
komponentu – određena je
hormonima i temperamentom
(viša razina testosterona, djeca
Relativno je stabilna kroz
vrijeme, što znači da agresivna
djeca često izrastaju u agresivne
odrasle, a agresivni odrasli
služe kao uzor svojoj djeci tako
da i ona na kraju postanu
agresivna i tako se agresivnost
prenosi.
Zašto neka djeca reagiraju
agresivno u situacijama u
kojima druga ne ?
Agresivna djeca imaju
poteškoće u prepoznavanju
socijalnih znakova te su manje
empatična. Takva djeca često
tumače tuđe ponašanje na
pogrešan način te ga
procjenjuju kao opasno i radi
toga reagiraju agresivno.
Također nemaju u dovoljnoj
mjeri izraženu sposobnost
suosjećanja s drugima i
uživljavanja u osjećaje drugih.
Kako okolina reagira na
agresivnu djecu ?
Druga djeca nakon što uvide
da je neko dijete agresivno,
često ga odbacuju.
Njihovi roditelji optužuju
roditelje agresivnog djeteta, što
dovodi do sukoba.
Apsolutno nikada se ne smije
primjenjivati sila jer se tako
samo povećava agresija.
Odgajatelji se nalaze pod
stresom jer konstantno moraju
držati dijete pod nadzorom, a
istovremeno moraju voditi
brigu i o ostaloj djeci.
Na agresivno ponašanje treba
uvijek reagirati, prekinuti ga i
sa djecom porazgovarati o tome
što se dogodilo te im objasniti
što je prihvatljivo, a što ne.
Što činiti da se izbjegne pojava
agresivnog ponašanja ili da se
ono spriječi ?
Roditelj treba kontrolirati
vrijeme i sadržaj onoga što
dijete prati putem medija te
razgovarati s njim o tome.
Potpuno iskorijeniti agresivno
ponašanje nije moguće, no
postoje načini na koje se ono
može svesti na najmanju
moguću mjeru, a u pojedinim
situacijama i izbjeći:
Djeci je potrebna strukturirana
okolina s jasnim pravilima,
nagradama i kaznama.
Poželjno ponašanje treba
poticati nagradama, a ne
kaznama.
Kazne ne smiju biti prestroge,
ali moraju se dosljedno
primjenjivati.
Djecu treba učiti prosocijalnom
ponašanju, suosjećanju i
podučavati ih u rješavanju
problema. Najbolje je koristiti
poučne priče, a kasnije djecu
poticati da to primjenjuju u
životu.
Treba ih učiti suradnji, brizi o
vršnjacima i pomaganju
drugima.
Zapamtite:
Ne koristite fizičke kazne!
Potičite djecu na suradnju!
Učite ih suosjećanju s
drugima!
Baburičina 11, Zagreb
Tel. 6671-356, 6673-169
AGRESIVNOST
Priredio:
Bruno Fiala, dipl. psiholog
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
332 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content