close

Enter

Log in using OpenID

CERTIFECT spot-on za pse 2-10 kg CERTIFECT spot

embedDownload
CERTIFECT spot-on za pse 2-10 kg
CERTIFECT spot-on za pse 10-20 kg
CERTIFECT spot-on za pse 20-40 kg
CERTIFECT spot-on za pse 40-60 kg
Otopina za nakapavanje na kožu; Fipronil, (S)-metopren, amitraz
Kvalitativni i kvantitativni sastav djelatne(ih) tvari i drugih sastojaka
za pse 2 -10 kg
Svaka jedinična doza (pipeta s dva odjeljka = 1,07 mL) sadrži:
Djelatna tvar:
Fipronil............... 67 mg
(S)-metopren.....60,3 mg
Amitraz..............80 mg
za pse 10-20 kg
Svaka jedinična doza (pipeta s dva odjeljka = 2,14 mL) sadrži:
Djelatna tvar:
Fipronil............... 134 mg
(S)-metopren.....120,6 mg
Amitraz..............160 mg
za pse 20-40 kg
Svaka jedinična doza (pipeta s dva odjeljka = 4,28 mL) sadrži:
Djelatna tvar:
Fipronil............... 268 mg
(S)-metopren.....241,2 mg
Amitraz..............320 mg
za pse 40-60 kg
Svaka jedinična doza (pipeta s dva odjeljka = 6,42 mL) sadrži:
Djelatna tvar:
Fipronil............... 402 mg
(S)-metopren.....361,8 mg
Amitraz..............480 mg
Pomoćne tvari: butilhidroksianazol, butilhidroksitoluen, etalnol, polisorbat 80, povidon,dietilen-glikol-monoetil-eter i oktilacetat..
Indikacije
Suzbijanje i sprječavanje infestacije pasa krpeljima (Ixodes reticulatus, Rhipicephalus anguineus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis, Haemaphysalis
elliptica, Haemaphysalis longicornis, Aamblyomma americanum i Amblyomma maculatum) i buhama (Ctenocephalides felis i Ctenocephalides canis).
Suzbijanje infestacije pasjom pauši (Trichodectes canis). Sprječavanje kontaminacije okoliša buhama kočenjem razvoja svih nezrelih stadija buha. Ovaj VMP se
može koristiti kao dio terapijske strategije za kontrolu alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (FAD). Buhe i krpelji budu uništeni unutar 24 sata. Jedan
tretman sprječava daljnje infestacije krpeljima tijekom 5 tjedana, a buhama do 5 tjedana. Ovaj tretman neizravno umanjuje opasnost prijenosa bolesti
posredovanih zaraženim krpeljima (babezioza pasa, monocitna erlihioza, granulocitna anapalazmoza i borelioza) tijekom 4 tjedna.
Kontraindikacije
Ne smije se primjenjivati bolesnim životinjama (pr. sustavne bolesti, dijabetes, vrućica i dr.) i životinjama u razdoblju oporavka. Ne smije se tretirati kuniće i
mačke.
Nuspojave
Rijetko kad mogu se javiti prolazne kožne reakcije na mjestu aplikacije (promjena boje kože, gubitak dlake, svrbež, crvenilo), te generalni svrbež ili gubitak
dlake. Ako psi nakon tretmana ližu mjesto aplikacije, može se javiti pojačano slinjenje, povraćanje hiperglikemija, pojačana osjetljivost na podražaje, letargija,
bradikardija ili bradipneja. Ti simptomi su prolazni i u pravilu se povuku unutar 24 sata bez liječenja.
Ako se primijete nuspojave VMP treba postupiti u skladu s člankom 65. Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (NN br. 84/08).
Ciljne vrste životinja: Psi .
Doziranje za svaku ciljnu vrstu životinja, način i put(evi) primjene
Primjena nakapavanjem na kožu
Doziranje: Preporučena najmanja doza je 6,7 mg/kg tjelesne mase (t.m.) za fipronil, 6 mg/kg za (S)-metopren i 8 mg/kg za amitraz.
Program primjene: U mjesečnim intervalima tijekom sezone krpelja ili buha, a na temelju lokalnih epizootskih prilika.
Savjeti za ispravnu primjenu
Odaberite odgovarajuću veličinu pipete prema tjelesnoj masi psa.
1. Prvo odvojite jedan blister od ostalih uzduž perforirane linije.
2. Koristite škare za rezanje blistera duž točkaste linije (ili presavijte na uglu i odvojite foliju).
3. Pipetu izvadite i držite uspravno. Odrežite vrh pipete škarama.
4. Razmaknite dlaku tako da koža bude vidljiva. Vrh pipete prislonite na kožu. Stisnite pipetu i nanesite polovicu sadržaja u sredinu između baze lubanje
i lopatica. Postupak ponovite tako da pipetu ispraznite do kraja u području baze vrata ispred lopatica.
Primjenom CERTIFECT otopine u psa infestiranog krpeljima, dolazi do njihova otpuštanja i brzog ugibanja unutar 24 sata. Na taj je način smanjena mogućnost
da krpelji unesu krvni obrok, a time je smanjena opasnost prijenosa uzročnika bolesti kojima oni posreduju.
Na taj se način, posredno tijekom 4 tjedna, u pasa umanjuje rizik pojave babezioze, granulocitne anaplazmoze i borelioze.
Ovaj VMP ostaje učinkovit na životinji poslije izlaganja sunčevom svjetlu ili ako se pas smoči na kiši, prilikom kupanja ili uranjanja u vodu. Međutim
šamponiranje ili uranjanje u vodu (plivanje) neposredno nakon tretmana, kao i često šamponiranje može skratiti trajanje zaštite. U takvim slučajevima tretman
se ne smije ponoviti češće od jedamput u 14 dana. Tretirane životinje nesmije se kupati do 48 sati nakon
nakapavanja VMP. Ako je psa nužno šamponirati, bolje je to učiniti prije nego li se nanese ovaj VMP.
Svi razvojni stadiji buha mogu infestirati pseću košaricu, prostirku i mjesta na kojia se pas redovito odmara pr. Tepih i meki dijelovi namještaja. U okolnostima
jake invazije buhama i na početku provođenja mjera njihovog suzbijanja, takva područja treba tretirati odgovarajućim insekticidom za okoliš i zatim redovito
čistiti usisavačem.
Nakon nanošenja CERTIFECT-a krpelji će u pravilu biti ubijeni i otpast će sa psa unutar 24 sata nakon infestacije bez da uzmu krvni obrok. No, ne može se
isključiti mogućnost da se pojedini krpelji pričvrste nakon tretmana. Stoga se u nepovoljnim okolnostima ne može u cijelosti isključiti mogućnost prijenosa bolesti
kojima oni posreduju.
Karencija: Nije primjenjivo.
Posebne mjere predostrožnosti za čuvanje
Držati izvan pogleda i dosega djece. Čuvati u originalnom pakiranju. Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti naznačenog na vanjskom pakiranju.
Posebna upozorenja
Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama
Treba spriječiti dodir VMP s očima psa.
Samo za nakapavanje na kožu. Ne primjenjivati peroralno ili bilo kojim drugim putem.
Treba paziti da se VMP primijeni na suhu kožu gdje ga životinja ne može polizati i da se životinje nakon tretmana međusobno ne ližu.
Mjesto aplikacije može nakon primjene izgledati mokro ili zamašćeno.
U nedostatku dodatnih istraživanja neškodljiovosti tretman se ne smije ponoviti u razmacima kraćim od 2 tjedna. Ne smije se primjenjivati na štenadi mlađoj od
8 tjedana i na psima lakšim od 2 kg.
Psima treba onemogućiti pristup vodotokovima i rijekama u privih 48 sat nakon tretiranja.
Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama
Ovaj VMP može u ljudi uzrokovati senzibilizaciju kože, alergijske reakcije i blagi nadražaj oka. Životinje ili osobe za koje se zna da su preosjetljive na bilo koju
djelatnu ili pomoćnu tvar trebaju izbjegavati dodir s VMP koji u rijetkim okolnostima, kod osjetljivih pojedinaca može uzrokovati nadražaj dišnog sustava i kožne
reakcije. Preporučuje se upotreba zaštitnih rukavica.
Mora se izbjegavati izravni kontakt s mjestom na kojeg je nanesen VMP. Djeci se ne smije dozvoliti igranje s tretiranim psom dok se mjesto aplikacije ne osuši.
Stoga se ne preporučuje pse tretirati tijekom dana, već rano navečer, a nedavno tretiranim životinjama ne smije se dozvoliti da spavaju s vlasnikom, posebno ne
s djecom.
Ovaj VMP sadrži amitraz, koji u pojedinaca može uzrokovati neurološke nuspojave. Amitraz je inhibitor monoamino-oksidaze (MAO-inhibitor), stoga osobe koje
uzimaju lijekove koji sadrže MAO-inhibitore trebaju biti posebno oprezne.
Da bi se smanjila mogućnost udisanja proizvoda, treba ga primjenjivati na otvorenom ili u dobro zračenom prostoru.
Tijekom primjene ne smije se pušiti, piti ili jesti.Nakon primjene temeljito operite ruke.
Iskorištene pipete treba odmah zbrinuti. Pipete se moraju držati u blisteru s neotvorenom folijom.
U slučaju da VMP dospije na kožu, odmah ga treba isprati vodom i sapunom. U slučaju da dospije u oči, mora ih se temeljito isprati vodom.
Ukoliko zamijetite štetne učinke, odmah potražite savjet/pomoć liječnika i pokažite mu uputu ili etiketu.
Graviditet i laktacija
Može se primijeniti tijekom gravidnosti i laktacije. Neškodljivost VMP dokazana je kod rasplodnih, gravidnih i dojnih životinja višekratno uzastopno tretiranih u
razmacima od 28 dana, s dozama do 3 x većim od najveće preporučene doze.
Predoziranje
Potvrđena je neškodljivost doze 5 x veće od preporučene u odraslih zdravih pasa (tretirani do 6 x u razmacima od 2 tjedna) i štenadi (tretirani jednokratno u dobi
od 8 tjedana). Podnošljivost je također potvrđana kod rasplodnih, gravidnih i dojnih životinja tretiranih u intervalima od 28 dana, više puta uzastopno s dozom do
3 x većom od najviše preporučene. Opasnost od štetnih učinaka (vidi odjaljak 4.6) veća je u okolnostima predoziranja, te stoga životinje uvijek treba tretirati
veličinom pipete koja odgovara njihovoj tjelesnoj masi.
Poznati štetni učinci amitraza i njegovih metabolita posljedica su agonističkog djelovanja na alfa-2-adreno-receptore, a mogu se očitovati hipersalivacijom,
povraćanjem, letargijom, hiperglikemojom te bradikardijom ili bradipnejom.
Ti simptomi su prolazni i u pravilu se povuku bez liječenja unutar 24 sata.
Ukoliko su ti simptomi teški ili potraju, može se kao antidot primijeniti atipamezol-hidroklorid koji je antagonist alfa-2-adreno-receptora.
Posebne mjere opreza za odlaganje neupotrijebljenog proizvoda ili otpadnih materijala, ako ih ima
Nema opasnosti ako se VMP koristi u skladu s uputom o VMP. U skaldu sa zakonom o otpadu, ostatke VMP I ambalažu mora se neškodljivo ukloniti.
Neiskorišteni VMP ne smije dospjeti u vodotokove jer može biti štetan za ribe I druge akvatične organizme.
Način izdavanja VMP: Izdaje se na veterinarski recept.
Oprema/veličina pakiranja: Kartonska kutija u kojoj su 3 blistera sa po 1 pipetom.
Broj odobrenja za stavljanje u promet
CERTIFECT spot-on za pse 2-10 kg UP/I-322-05/12-01/628 od 11.01.2013.
CERTIFECT spot-on za pse 10-20 kg UP/I-322-05/12-01/627 od 15.01.2013.
CERTIFECT spot-on za pse 20-40 kg UP/I-322-05/12-01/626 od 15.01.2013.
CERTIFECT spot-on za pse 40-60 kg UP/I-322-05/12-01/625 od 15.01.2013
Nositelj odobrenja za stavljanje u promet: Arnika Veterina d.o.o., Vidikovac 20, Zagreb
Nositelj odobrenja za otpuštanje proizvodne serije: Merial Laboratoire doe Toulouse, 4 Chemin du Calquet, 31057 Toulouse, Francuska
ATCvet-cod: QP53AX65
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content