close

Enter

Log in using OpenID

Bolujem od dijabetesa tip 2 - Bayer Diabetes Care

embedDownload
Bolujem od dijabetesa tip 2
Bolujem od dijabetesa tip 2
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Šta znači bolovati od dijabetesa?
Nakon postavljanja dijagnoze dijabetes osjećanja su uzburkana što je sasvim normalna reakcija. Nadamo se da će vam ova brošura biti od koristi.
Da bi se postavila dijagnoza dijabetes potrebno je da vrijednost šećera u krvi
izmjerena ujutro prije jela iznosi u dva navrata 7 mmol/l*.
Visina šecera u krvi kod osoba koje nemaju dijabetes iznosi ujutro, izmedju 3-5
mmol/l. Medjutim šećer u krvi nakon jela može da iznosi 8-10 mmol/l.
Postoje razne vrste dijabetesa. Najčešće se radi o tipu 1 i tipu 2.
U Švedskoj oko 4-5% stanovništva boluje od dijabetesa a od njih 85-90% ima
dijabetes tip 2.
* mmol/l - jedinica za mjerenje količine
šećera u krvi.
Koja je razlika izmedju dijabetesa tip 1 i tip 2?
Inzulin je hormon koji reguliše nivo šećera u krvi.
Dijabetes tip 1
Kod dijabetesa tip 1 ne postoji mogućnost stvaranja inzulina i zato se inzulin
mora davati od trenutka oboljevanja.
Dijabetes tip 2
Kod dijabetesa tip 2 još uvijek postoji vlastita produkcija inzulina. Inzulin koji se
stvara je vjerovatno u premalim količinama, manje je efikasan i ili je osjetljivost
na vlastiti inzulin smanjena.
Zašto je potreban inzulin?
Da bi mišićne ćelije mogle da rade potrebna je energija. Dio hrane koji uzimamo
se u želucu i crijevima pretvara u šećer – energiju koja se zatim prenosi u krv.
Inzulin otvara ćelije tako da šećer može ulaziti u njih što čini da nivo šećera u
krvi pada. Bez inzulina šecer se zadržava u krvi i nivo šecera u krvi raste.
Šećer u krvi može takodjer da poraste tako što jetra producira šećer kad je nivo
inzulina nizak ili ukoliko je osjetljivost na vlastiti inzulin mala.
Koji su simtomi visokog iniskog šećera u krvi?
Visok šećer (Hyperglykemi)
• Umor
• Žedj
• Velike količine mokraće
• Grčevi u listovima
• Zamagljen vid
• Suhoća u ustima
• ……………………………………
• ……………………………………
• ……………………………………
Nizak šečer u krvi (Hypoglykemi)
• Lupanje srca
• Hladno znojenje
• Drhtanje
• Osjećaj gladi
• Glavobolja
• Vrtoglavica
• ……………………………………
• ……………………………………
• ……………………………………
Kako se liječi dijabetes?
Cilj lijećenja je snižavanje nivoa šećera u krvi na vrijednosti 5-10 mmol/l tokom
24 sata.
Dijabetes je doživotna bolest, kod koje je osnov terapije u slučaju dijabetesa tip
2 ishrana i redovita rekreacija. Pravilnom ishranom i rekreacijom možete uticati
na visinu vašeg šećera na pozitivan način.
Sa godinama se produkcija inzulina i dejstvo inzulina smanjuju. Kada ishrana i
rekreacija nisu dovoljni uključuje se terapija sa tabletama.
Neke tablete povećavaju produkciju inzulina.
...............................................................................................................................
Druge povečavaju osjtljivost na vlastiti inzulin.
...............................................................................................................................
Neke tablete usporavaju resorpciju šećera iz crijeva.
...............................................................................................................................
Vremenom je velikom broju osoba koje boluju od dijabetesa potrebna terapija
sa inekcijama inzulina, često u kombinaciji sa tabletama. Kod akutnih slučajeva
oboljevanja ponekad se započinje odmah sa terapijom inzulinom.
Šta treba da jedem?
Model “tanjira” pokazuje dobar sastav hrane za jedan obrok. Raspodjeli hranu
tokom dana i vodi računa da je veličina porcije individualna!
Šta treba da jedem?
POVRĆE
Model
RIŽA"tanjira" pokazuje dobar
KORJENASTO
PASTA
sastav
hrane zaPOVRĆE
jedan obrok.
KROMPIR
VOĆE
HLJEB
Raspodjeli
hranu
tokom dana i
JAGODASTO
VOĆE
vodi računa da je veličina porcije
individualna!
RIBA
MESO
JAJA
®
RIŽA
PASTA
KROMPIR
HLJEB
POVRĆE
KORJENASTO
POVRĆE
VOĆE
JAGODASTO
VOĆE
RIBA
MESO
JAJA
Simbol ključa upućuje na jela sa malo
masnoće i dosta biljnih vlakana.
Simbol ključa upućuje na jela sa malo masnoće i dosta biljnih vlakana.
8
Šta je rekreacija?
Osjećaj ugodnosti i kondicija se povećavaju ukoliko se redovito krećete. Kad se
krećete trošite energiju,više šećera sagorijeva a njegov nivo u krvi se smanjuje
Rekreacija treba da bude zabavna!
Važno je da aktivnosti prilagodite vašim mogućnostima.
Ne zaboravi!
Šetnje, spremanje stana, rad u vrtu su takodje rekreacija.
Rekreacija treba da postane svakodnevna navika!
Kada i zašto treba kontrolisati šećer u krvi?
Važno je da se naučite mjeriti vaš šećer u krvi i tumačiti dobijene vrijednosti. Na
taj način možete saznati šta utičena vaš šećer u krvi.
Ako želite saznati koliko jedan obrok utiče na vaš šećer izmjerite šečer u krvi
prije obroka i 1-2 sata poslije jela. Nagli porast šećera u krvi može da zavisi od:
• Vrste jela
• Količine jela
• Šta ste pili uz obrok
Isti test možete da učinite i u vezi sa rekreacijom. Izmjerite šećer u krvi prije
nego započnete svoju dnevnu šetnju, a zatim ponovo izmjerite po povratku kući
da bi utvrdili kakav je efekat imala rekreacija.
Što više znate o svojoj bolesti pruža vam se mogućnost da sami kontrolirate
vaš dijabetes i vaš život!
Kako kontrolisati vaš dijabetes?
Nacionalne smjernice kojj je izradilo Ministarstvo zdravlja daju mogućnost za
dobro održavanje dijabetesa. Pri posjeti vašem ljekaru ili medicinskoj sestri za
dijabetes redovno će se obaviti pregled i uzeti laboratorijski nalazi prema slijedećem:
• HbA1c*
• Mikroalbuminuri**
• Masnoće u krvi
• Krvni tlak • Težina prilikom svake posjete
• Pregled stopala
• Kontrola očiju svake druge godine
2-4 puta godišnje
jedanput godišnje
jedanput godišnje
1-2 puta godišnje
jedanput godišnje
* mjera za visinu šećera u krvi tokom posljednjih 6-8 sedmica.
** mikroskopska prisutnost bjelančevina u urinu.
Pitanja i razmišljanja
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Ako te nešto interesuje obrati se na
Telefon bolnice/Doma zdravlja:
...............................................................................................................................
Telefon medicinske sestre za dijabetes:
...............................................................................................................................
Telefon ljekara za dijabetes:
...............................................................................................................................
GRØSET 13.13.B.SE
Bayer AB
Diabetes Care
Box 606
169 26 Solna
Kundsupport: 020-83 00 84
E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 338 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content