close

Enter

Log in using OpenID

(decembar, 2011.) Muzej opsade Sarajeva - FAMA

embedDownload
MUZEJ OPSADE SARAJEVA – UMIJEĆE ŽIVLJENJA 1992.-1996.
FAMA KOLEKCIJA
arhitektonsko idejno rješenje
STUDIO ZEC+ahA+FILTER
Muzej opsade Sarajeva – Umijeće življenja 1992. -1996.
(FAMA Collection)
Muzej opsade Sarajeva – Umijeće življenja 1992.-1996. je projekat koji nudi
nove načine međudjelovanja i učenja kroz fenomen Opsade Sarajeva. Na polju
urbanog preživljavanja Sarajevo predstavlja snažan simbol i nauk sadašnjim i
budućim generacijama. Jedinstvena kolekcija Muzeja opsade Sarajeva i njen
obrazovni model nude most između straha i nade, nesigurnosti i pružene prilike
– za dobrobit cijelog čovječanstva. Sarajlije su dokazale da umijeće življenja
može zadržati kosmopolitske principe i uprkos svemu.
Muzej će biti jedinstvena riznica ljudskog znanja – domišljatosti, kreativnosti i
inteligencije iskazanih usred urbane postkataklizme: baština ovjekovječenih lica
i glasova koji su oblikovali najdužu opsadu u modernoj istoriji čovječanstva.
Cilj Muzeja je da mapiranjem činjenica, dokaza, uzroka i posljedica, priču o
opsadi prikaže u svjetlu savremenih događaja, prepreka, strahova i aspiracija, i
tako ponudi obrazovni materijal za suočavanje s izazovima 21. vijeka.
Dok se neizvjesnosti društva rizika 21. vijeka sve više umnožavaju, pred nas
se postavlja mnoštvo teških pitanja i izbora, a tek poneki odgovor ili rješenje.
U tom smislu je iskustvo Opsade Sarajeva bitno zato što pokazuje sposobnost ljudskog uma, tijela i duše da reaguju i prežive ozbiljnu urbanu kataklizmu
i prkose teroru. U cijelom svijetu najednom postaju aktuelni termini umijeće
življenja, reciklaža, prilagođavanje promjenama, sloboda od straha. S obzirom
da su ih građani Sarajeva sve iskusili i testirali prije nekih 20 godina, jedinstvena kolekcija Muzeja čovječanstvu nudi most između straha i nade, pokazujući
mnoštvo priča o mogućnostima koje se rađaju iz nesigurnosti.
www.famacollection.org
[email protected]
MUZEJ OPSADE SARAJEVA – UMIJEĆE ŽIVLJENJA 1992.-1996.
Kako koncipirati prostor stvarajući pregledne okvire za nešto tako kompleksno,
nedovršeno i beskonačno? Mi smo odgovor našli u fraktalnoj geometriji. Po
definiciji matematičara Mandelbrota fraktal je ”grub ili fragmentiran geometrijski
oblik koji se može podijeliti na dijelove od kojih je svaki (barem približno) smanjena kopija cjeline“. Mnogi primjeri u prirodi dokazuju da je fraktalnost osnovni
matematički koncept svega oko nas.
Preciznije rečeno, prostor koji sadrži Iskustvo zasnovali smo na spužvi MengerSierpinski, trodimenzionalnom objektu koji teoretski ima beskonačnu površinu
i nema zapreminu. Ovaj sistem u apstrahiranoj formi gradivnog elementa
postaje prostor u kojem je sve moguće!
Muzej opsade jednog grada jedinstven je već po razlogu svog postojanja. Do
koje mjere je ovoj temi potrebna i jedinstvenost arhitekture – okvira u kojem se
iskustvo opsade komunicira, dočarava i treba ga osjetiti?
S obzirom da je glavna atrakcija muzeja njegov jedinstveni sadržaj/iskustvo,
uvjereni smo da je zadatak arhitekture da režira odnos muzeja s gradom i
odnos posjetilaca sa sadržajem/iskustvom. Pored prostora iskustva, glavni
nosioci arhitektonskog koncepta jesu elementi ulaza/izlaza i granice, odnosno
opne u koju je iskustvo pohranjeno.
Iskustvo
Sama srž muzeja – iskustvo – prostor je u kojem se prenosi ne samo specifično
znanje nego, bar za trenutak, mijenja i um posjetioca.
Zid/Granica
Ratna linija razgraničenja bila je mjesto dodira između onih u opsadi i onih
koji opsjedaju. Ona je u velikoj mjeri bila kontrolisana i određena granica
prema onim drugima: vidjela se s vana, ali i iznutra. U njoj su postojale rupe,
međuprostori, ničija zemlja gdje se dva svijeta preklapaju i gdje su se često
smjenjivali oni koji je kontrolišu.
Vanjski zid, opna muzeja, njegova je linija razgraničenja prema gradu, ali i
potencijalnom posjetiocu. Na isti način kao i u opsadi, granica razgraničenja je
na nekim mjestima potpuno određena i precizna, dok drugdje postaje porozna
i dozvoljava, bar na trenutak, komunikaciju između onih vani i onih unutra.
Znanje stečeno kroz ovo iskustvo želi se učiniti univerzalno dostupnim. Iskustvo
opsade Sarajeva baza je globalne banke znanja koja proučava, ali i slavi
sposobnost čovjeka da se prilagodi, preživi i do kraja zadrži humanost i pod
najtežim uslovima.
Ulaz/Izlaz
Za vrijeme opsade postojala su samo dva načina da se u grad uđe ili iz njega
izađe. Jedan je bio preko aerodroma (s press-karticom ili dobrim vezama), a
drugi kroz podzemni tunel. Tako ni muzej opsade nema uobičajen i, obično,
monumentalan ulaz. Do Iskustva se dolazi kroz tunel ili se u njega ”slijeće” s
krova.
60 tematskih boksova, svaki od njih izvor znanja o specifičnoj temi iskustva
opsade, smislena su cjelina unutar koje svi dijelovi komuniciraju. Pod opsadom
je bio cijeli Grad, ali su ljudi opsadu proživjeli kroz pojedinačna iskustva. Iz te
činjenice proizilazi bitnost prostorne raznolikosti muzeja, od razmjere gradskog
i javnog do razmjere intimnog i privatnog. Kao cjelina, ovi nivoi predstavljaju i
beskrajnost samog ljudskog uma u svim njegovim racionalnim, ali i iracionalnim aspektima.
Zaključak
Ovim projektom se Muzej opsade Sarajeva planira više kao infrastruktura nego
kao objekat u uobičajenom smislu. To je infrastruktura koja dopušta dinamično
i promjenjivo ispunjavanje znanjem, sjećanjima i kreativnošću koji se kroz
vrijeme i sami mijenjaju.
ISKUSTVO OPSADE
ISKUSTVO OPSADE
ULAZ/IZLAZ
ZID
ARHITEKTONSKI KONCEPT
0
1
2
3
PROSTORNI KONCEPT – FRAKTALNA KOCKA
BOX
osnovna prostorna
jedinica muzeja
formiranje muzejskog prostora:
400 boxova
FRAKTALNA KOCKA – FRAKTALNI PROSTOR
struktura
FRAKTALNI PROSTOR – STRUKTURA
=
fraktalni prostor
fraktalna struktura: 3D mreža
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
STRUKTURA – 3D MREŽA: 3m x 3m x 3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
FRAKTALNI PROSTOR – KOMPOZICIJA TEMATSKIH BOXOVA
box: osnovna prostorna jedinica
različite kombinacije boxova za stvaranje tematskih prostora
STUDIJA 1 – MOGUĆA POSTAVKA TEMATSKIH BOXOVA
varijanta 1
stalna postavka
privremena postavka
varijanta 2
STUDIJA 1 – MOGUĆA POSTAVKA TEMATSKIH BOXOVA
varijanta 3
stalna postavka
privremena postavka
varijanta 4
KOMPOZICIJA TEMATSKIH BOXOVA
BOX 1
FC: Mapiranje pregovora u
Ljubimci
Dejtonu
FC: Sarajevo life magazine
FC: Enciklopedija “Opsada
Nevidljivi neprijatelj: crvena linija opsade
Sarajeva”
FC: Vodič za preživljavanje
Inat
Tajni prolazi
Izumi
Zaštita
BOX 1a
Muzika
BOX 2
Bašte
Interaktivna mapa:
hronologija opsade '92-'96
Izumi
Kino
BOX 2a
Biblioteke
Hljeb
Religija
BOX 3
Aerodrom
Umjetnost
Grafiti-stripovi-natpisi
BOX 3a
Noć
Godišnja doba
Mentalno preživljavanje
KOMPOZICIJA TEMATSKIH BOXOVA
BOX 3b
Izumi
Energija
Odbrana grada
Kretanje
Sport
Obični heroji
Ulična moda
Bolnice-zdravlje
BOX 4a
Djeca-obrazovanje
Enterijeri
BOX 3c
BOX 4
Komunikacije
Izumi
Mediji
Kultura
Transport
Opasne zone i zaštita
UNPROFOR-UNHCR
Slobodno vrijeme
Zabava-praznici
BOX 5
Tramvaj
Ekonomija
Energija
Hrana
Rad
FC: Mapa raspada Jugoslavije
Snajper-Granate-Strah
Reciklaža
BOX 6
Voda
STUDIJA 2 – MOGUĆA POSTAVKA TEMATSKIH BOXOVA
8.
7.
6.
5.
4.
3.
različite teme boxova: različite mogućnosti postavke
2.
ZATVORENO VS. OTVORENO
zatvorena struktura
zračni prostor
KRETANJE
ULAZ I IZLAZ: kroz zemlju ili zrak
KRETANJE
kretanje: slobodno – organska postavka komunikacija
IDEJNO RJEŠENJE
STUDIO ZEC+ahA+FILTER
Situacija – lokacija
1:1000
osnova 1. sprata
1:250
osnova 2. sprata
1:250
osnova 3. sprata
1:250
osnova 4. sprata
1:250
osnova 5. sprata
1:250
osnova 6. sprata
1:250
osnova 7. sprata
1:250
osnova 8. sprata
1:250
osnova 9. sprata
1:250
UKUPNE POVRŠINE
osnova krova
1:250
1. Tematski boksovi
2. Privremena postavka
3. Amfiteatar
4. Digitalna biblioteka
5. Arhiv
6. Survival shop
7. Administracija
8. Sanitarije
9. Garderobe
10. IT tehnika
11. Cafe
12. Skladište/teh. prostori
1671
450
100
45
27
30
70
75
54
72
150
495
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
NETTO
BRUTTO
3239 m2
5184 m2
presjek A-A
1:250
presjek B-B
1:250
sjeveroistočna fasada
sjeverozapadna fasada
jugoistočna fasada
jugozapadna fasada
enterijer
enterijer
enterijer
enterijer
pogled iz parka
pogled iz parka
pogled iz zraka
STUDIO ZEC + ahA + FILTER
mob. +387 625 29 619
e-mail. [email protected]
Studio Zec: Amir Vuk Zec d.i.a
ahA:
Adnan Harambašić siv. ark. mnal
Merdžana Mujkanović MArh.
Almir Rizvanović MArh.
FILTER:
Kenan Vatrenjak dipl. ing. arh
Vedad Islambegović dipl. ing. arh
Ibrica Jašarević dipl. ing. arh
Asmir Mutevelić dipl. ing. arh
Nedim Mutevelić MArh.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
10 947 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content