close

Enter

Log in using OpenID

cikloturistička ruta zagrebačke županije

embedDownload
CIKLOTURISTIČKA RUTA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije
R-1
R-1
R-1
R-1
R-1
R-1
R-1
R-1
R-1
R-1
Jalševec N.
R-1
R-1
R-1
J. Dubrava
Dubrava
R-1
R-1
R-1
R-1
R-1
R-1
Legenda
Nositelj projekta:
R-1
Cikloturistička ruta Zagrebačke županije - županijska
Turističke informacije
Cikloturistička ruta Sava - nacionalna
Smještaj
Spojnice na cikloturističku rutu Zagrebačke županije
Bike & Bed smještaj
Regionalna razvojna agencija
Zagrebačke županije
Uz potporu:
Zagrebačka županija
Ministarstvo turizma
REPUBLIKE HRVATSKE
Opis rute
Cikloturistička ruta Zagrebačke županije povezuje gradove, mjesta i općine
županije umrežujući postojeće biciklističke rute i staze kao gotove turističke
proizvode.
Istočni dio rute
Istočni dio kojim prolazi glavna ruta djelomično je razvijen u turističkom smislu,
dok je veći dio baziran na razvoju gospodarstva. Grad Dugo Selo poznat je po
tradicionalnom organiziranju proslave martinja i sajma vina. Zelinsko područje je
koncipirano na razvoju vinogradarstva i kao takvo nudi već gotov proizvod
vinskog turizma sa mnogobrojnim vinskim podrumima, kao i sa vinskim
cestama koje nadopunjuju cikloturističku ponudu.
Prolazi asfaltnim prometnicama različite kvalitete, a najvećim dijelom lokalnim
cestama sa smanjenim motornim prometom. Kako je visinska razlika mala (vidi
prikaz profila rute) tako je ruta koncipirana kao pogodna za sve vrste cikloturista od rekreativaca do sportaša. Naravno po njoj je moguće voziti i sve vrste bicikala.
Užitak vožnje biciklom kroz Zagrebačku županiju prožet je različitim sadržajima
poput susreta gostoljubivim lokalnim stanovništvom, kušanja domaćih
specijaliteta, upoznavanje sa kulturnom baštinom i doživljaje vezane uz prirodna
bogatstva rijeka Save i Kupe, jezera te mnogobrojnih rječica i potoka.
Šumski krajobraz obiluje plodovima poput kestena, gljiva i šumskih jagoda.
Predah od vožnje možete potražiti u nekoj od lokalnih gostionica, vrhunskih
restorana ili seoskih domaćinstava u blizini rute.
Okolica Vrbovca je pretežito gospodarstvenog usmjerenja, dok sam grad
Vrbovec sa postojećim smještajnim kapacitetom i okolnim izletištima nudi
turistički doživljaj. U Ivanić Gradu, također, postoje smještajni kapaciteti i
turistička ponuda. Biciklistički klubovi iz Dugog Sela, Zeline, Vrbovca i Ivanić
Grada, usmjereni na sportska natjecanja i utrke, uključuju se i u aktivnosti
turističkih zajednica na promoviranju rekreativnih vožnji područjem. To vrijedi i
za lokalno stanovništvo i za turiste.
Južni dio rute
Južni dio rute, od Velike Gorice pa do Klinča Sela, poznat je kao izletnička
destinacija za lokalno stanovništvo te postoji tradicija odlazaka na izlete u te
dijelove županije. Na samoj ruti nema prevelikih uspona, unatoč brdovitim
predjelima, pa ih je moguće savladati laganom vožnjom.
Pojedina izletišta i seoska domaćinstva nalaze se na većim udaljenostima, a
gastronomska ponuda ( lokalne gostionice, restorani) dostupni su samo u
većim mjestima. Nakon vožnje brdovitim predjelima, zaustavite se i uzmite
predah uz rijeku Kupu u kombinaciji sa aktivnostima na vodi.
Zapadni dio rute
Zapadni dio rute prolazi kroz dio županije sa dobro razvijenom turističkom
ponudom. Mnogobrojni smještajni kapaciteti, izletišta te gastronomska ponuda
vrlo visoke kvalitete zadovoljit će i najistančanije ukuse cikloturista. Grad
Samobor je omiljeno izletničko mjesto zagrepčana, a Park prirode ”Žumberak”
nudi gotov proizvod biciklističkih staza sa pripadajućom kartom i oznakama na
terenu, vrlo kvalitetnoj nadopuni rute. Zaprešić, gotovo predgrađe grada
Zagreba, ima dobru turističku ponudu, a u svojoj okolici nudi izletišta visoke
kvalitete.
U turističkim info centrima rado će vam dati dodatne informacije o svim
aktivnostima i turističkim sadržajima sa svog područja.
U svim većim mjestima nalaze se biciklističke prodavaonice i servisi, kao i
biciklistički klubovi.
Dobrodošli biciklom u našu županiju!
Specifičnost rute je prelazak rijeke Save skelom. I to dva puta. Oba prijelaza, kod
Oborova na istočnoj strani i kod Medsave na zapadnoj strani, su u funkciji cijele
godine. Cijena prijevoza bicikla je 5 kuna, a ”glavarina” se ne plaća.
Za one koji iz centra Zagreba kreću na vožnju Glavnom rutom postoji više
načina; moguć je dolazak biciklom, vlakom, autobusom ili osobnim automobilom. Ukoliko ste kao smještajnu destinaciju odabrali neko od mjesta na
području županije, krenite biciklom u turistički obilazak lokalnih staza ili u
obilazak Zagreba.
Dužina rute: 207 km
Visinska razlika rute:
Najniža točka 93 m
Najviša točka 264 m
Biciklistički klubovi
TZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Preradovićeva 42, 10 000 Zagreb, Tel. +385 1 4873 665 Fax. +385 1 4873 670
[email protected] www.tzzz.hr
TZG DUGO SELO
J. Zorića 1, 10370 Dugo Selo, Tel. +385 1 2753 705, Fax: +385 1 2751 405
[email protected] www.tzds.hr
TZG IVANIĆ-GRADA
Moslavačka 13, 10310 Ivanić Grad, Tel : +385 1 2881 591, +385 99 2881 591
[email protected] www.tzig.hr
TZG JASTREBARSKO
Strossmayerov trg 4, 10450 Jastrebarsko Tel./Fax: +385 1 6272 940, Mob: +385 98 93 89 057
[email protected] www.tzgj.hr
TZG SAMOBORA
Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor, Tel./Fax: +385 1 3360 044, +385 1 3360 050
[email protected] www.tz-samobor.hr
TZG SVETA NEDELJA
Trg A. Starčevića 2, 10431 Sveta Nedelja, Tel./ Fax: +385 1 3373 919
[email protected] www.svetanedelja.hr
TZG SVETI IVAN ZELINA
Trg A. Starčevića 13, 10380 Sveti Ivan Zelina, Tel. +385 1 2061 544 Fax: +385 1 2013 686
[email protected] www.zelina.hr
TZG VELIKA GORICA
Kurilovečka 2, 10410 Velika Gorica Tel./ Fax: +385 1 6222 378,+385 1 6221 666
[email protected] , [email protected] www.tzvg.hr
.
TZG VRBOVCA
Trg P. Zrinskog 23/ I, 10340 Vrbovec, Tel./ Fax: +385 1 2791 661
[email protected] www.vrbovec.hr
TZG ZAPREŠIĆA
Trg žrtava fašizma 9, 10290 Zaprešić, Tel./ Fax: +385 1 3310 309, +385 1 3311 611
[email protected] www.zapresic.hr
TZO KRAŠIĆ
Krašić 101, 10454 Krašić, Tel. +385 1 6270 910
[email protected]
TZO KLOŠTAR IVANIĆ
Trg Svetog Ivana 1, 10312 Kloštar Ivanić,
Tel.+385 1 2862 815, +385 99 703 0466
TZO KRIŽ
Tel. +385 1 2831 510
[email protected] www.opcina-kriz.hr
TZO PISAROVINA
Trg Stjepana Radića 13, 10451 Pisarovina , Tel. ++385 99 6292 257
[email protected] www.pisarovina.hr
PARK PRIRODE ŽUMBERAK
Eko centar Slani Dol, Slani Dol 1, 10430 Samobor, Tel: +38513327-660 Fax: +38513327-661
[email protected] www.park-zumberak.hr
Zagrebačka županija
BK Dugo Selo
Domobranska 4, 10370 Dugo Selo, tel. +385 1 275 2136, +385 1 275 386, +385 98 693 276
[email protected] www.bk-dugoselo.hr
KK Jastrebarsko
Vila Velebita 2, 10450 Jastrebarsko tel. +385 1 6271054, +385 98 481 584, +385 98 228 416,
[email protected] www.kkj.hr
BK Ivanić
Kundekova 2, 10310 Ivanić Grad tel. +385 98 288 107
[email protected] www.bk-ivanic.hr
BBK Sišmiš
Starogradska 15, 10430 Samobor tel. +385 91 726 0596, +385 91 793 4421
[email protected] www.bbk-sismis.hr
BK Sveta Nedelja
M.Stilinovića 8, 10431 Sveta Nedelja tel. +3851 337 1104 , +385 1 337 0408, +385 91 522 9396,
[email protected] www.bksvn.hr
Klub zelinskih biciklista – SIC
[email protected]
Tijekom cijele godine u mjestima i gradovima na području županije organiziraju se
mnogobrojne kulturne manifestacije i događanja: obilježavanja dana gradova,
svetkovine te tradicijski običaji (Vincekovo, Martinje, Božićni sajmovi, žetvene
svečanosti, fašnički dani).
Županija je ujedno i domaćin mnogobrojnim sportskim susretima poput
biciklističkih i motocross utrka, rallya, viteških turnira... Svako od događanja možete
spojiti u dobro proveden dan u kombinaciji sa vožnjom na biciklu.
Biciklističe karte staza Zgrebačke županije možete dobiti u Info centru
(Zagreb, Preradovićeva 5) ili ih preuzeti sa njihovih internet stranica (www.tzzz.hr)
Biciklističku kartu Parka prirode Žumberak možete kupiti u Info centru Parka (Slani Dol).
Važne informacije
Međunarodni pozivni broj za Hrvatsku: + 385
Hitna pomoć: 94
Policija: 92
Hitne intervencije: 112
Vatrogasci: 93
Pomoć na cesti: 987 www.hak.hr
Na području županije postoje trenutno dva Bike&Bed smještaja;
Hostel u Samoboru i Janina klet u Gorici Svetojanskoj.
Bike&Bed smještaj za cijelu Hrvatsku nalazi se na stranicama
www.mojbicikl.hr
Autobusne informacije: www.akz.hr
Željezničke informacije: www.hznet.hr
Meteorološke informacije: 18166
Gorska služba spašavanja: www.gss.hr
Hrvatska turistička zajednica: www.croatia.hr
Voda iz slavine pitka je u cijeloj Hrvatskoj
CIKLOTURISTIČKA KARTA
Turističke informacije
Cikloturistička ruta Zagrebačke županije
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije
Impresum
Izdavač: Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije
10000 Zagreb, Grada Vukovara 72
tel: ++38516556052
www.zacorda.hr
[email protected]
Cvjetna livada
Jutro u polju
Stara kurija
Životinjski svijet
Poljski bunar
Stara vodenica
Vodeni svijet
Partner: Turistička zajednica Zagrebačke županije
10000 Zagreb, Preradovićeva 42
www.tzzz.hr
[email protected]
tel:++38514873665
Skela na Savi
Uz potporu:
m
20
prijelaz Save skelom
Zaprešić (131)
203,2
207
Samobor (147)
Medsave (130)
Velika Jamnička (140)
170
Klinča Sela (150)
Ljevo Sredičko (120)
Šestak Brdo (166)
Buševec (107)
Vukovina (107)
158,5
Krvarsko (210)
40
60
80
100
120
140
160
180
198
190
183
143
132
124
85
76
56
43,5
33
25
80
REPUBLIKE HRVATSKE
Za izdavača: Zlatko Herček, dipl.oec.
Uredništvo: Ivan Bašić, dipl.oec., mr.sc. Ružica Rašperić i Darinka Jug
Fotografije: Marko Vrdoljak, Siniša Čevis i Goran Kuprešanin
Dizajn, priprema i izrada: Darinka Jug, Cikloturizam d.o.o.
Naklada: 3000
Godina: 2011.
QR Code
Dugo Selo (108)
18
100
115
120
Oborovo (95)
prijelaz Save skelom
140
101
160
Ljevi Dubrovčak (105)
Savska ruta
Sv. Helena (121)
180
Ivanić Grad (93)
200
Dubrava (136)
220
Vrbovec (144)
Sv. Ivan Zelina (185)
240
Rakovec (140)
260
Ministarstvo turizma
Galgovo (246)
280
200
km
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
10 908 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content