close

Enter

Log in using OpenID

Demistifikacija odgođenih poreskih obaveza i sredstava

embedDownload
Demistifikacija
odgođenih poreskih
obaveza i sredstava
Kad i gdje?
21. februar 2013. god.
09h – 15h
PwC
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Kome je obuka namijenjena?
•
•
Računovođama i poreskim/finansijskim
menadžerima odgovornim za primjenu
odredbi relevantne regulative i pripremu
poreskog bilansa i poreske prijave,
Finansijskim direktorima odgovornim za
kontrolu i nadzor procesa obračuna poreza na
dobit i pripreme poreske prijave.
Zbog čega je ova obuka važna za
Vas?
•
Demistifikacija odgođenih poreskih obaveza i
sredstava će vam omogućiti da na teorijskim i
praktičnim primjerima upoznate ovu oblast;
•
Približit ćemo vam MRS 12 koji se odnosi na
računovodstveni tretman poreza na dobit;
•
Saznat ćete kada se najčešće pojavljuje
potreba za obračunom odgođenih poreskih
sredstava i obaveza u FBiH i RS.
Šta ću biti u mogućnosti da
promjenim nakon obuke?
•
Identifikujete oblasti rizika u sopstvenoj
djelatnosti;
•
Stavit ćete u relaciju MRS 12 i Zakon o porezu
na dobit FBiH i RS i pravilno obračunate
odgođena poreske obaveze i sredstava;
•
Diskusijom u vezi sa sopstvenim praksom
bićete u mogućnosti da pronađete i primijenite
najadekvatnija rešenja koje se odnosi na vaš
konkretan slučaj.
Trajanje obuke:
Jezik obuke:
Cijena:
Jedan dan
Lokalni jezik
100€ + PDV
Za više informacija o ovom kursu, molimo vas da
kontaktirate:
Emir Ibisevic
PwC
Tel: +387 33 295 234
e-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
171 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content