close

Enter

Log in using OpenID

(HDN-A) U RAZDOBLJU PROSINAC 2011

embedDownload
 IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA O AKTIVNOSTIMA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROZNANOST (HDN‐A) U RAZDOBLJU PROSINAC 2011‐STUDENI 2012. Sudjelovanje u radu IBRO‐a, FENS‐a i SFN‐a Vidi izvješće tajnice HDN‐a prof.dr.sc. Svjetlane Kalanj Bognar o sastanku FENS Governing Council (FENS GC) održanom za vrijeme FENS Foruma u Barceloni 2012. Idući FENS Forum održat će se 2014. u Milanu. FENS Regional Meeting održat će se u Pragu od 11. do 14. rujna 2013. Kongresi, simpoziji i IBRO/FENS ljetne škole Članovi su pojedinačno sudjelovali u IBRO/FENS školama, za neke je osigurana potpora za putovanje. Organizirana je radionica „Umrežavanje u neuroznanosti i sveučilišni centri: Centar za strukturno i funkcionalno oslikavanje mozga i Centar za bioimaging“ (koordinatori Kostović/Supek) u organizaciji članova društva u okviru projekta HIIM‐a “ Umrežavanje u neuroznanosti“. Odnosi s javnošću i promidžba Tjedan mozga 2012. održan je u svim našim sveučilištima i medicinskim središtima u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Zadru i drugim gradovima. Glavna teme bile su: 1. Odrastanje i starenje mozga; 2. Mozak i odlučivanje i 3. Stres i mozak. Dva predložena mala projekta članova HDN‐a dobila su financijsku potporu FENS‐a („Stress resistant“ i „Brainy granny“. Priključile su se i brojne neuroznanstvene ustanove, a odabrane teme su izazvale veliki interes javnosti. Članovi Hrvatskog društva za neuroznanost kontinuirano su aktivni u svim medijima u promociji novih spoznaja u neuroznanosti. Osnivanje Hrvatskog vijeća za mozak Uz potporu FENS‐a i European Brain Councila osnovano je Hrvatsko vijeće za mozak. Udruga je nevladina i nestranačka udruga koja djeluje na području Republike Hrvatske. Članovi HVIM‐a su liječnici, znanstvenici, stručne i znanstvene udruge, farmaceutske tvrtke, udruge pacijenata i svi ostali pojedinci i organizacije koje podržavaju ili su zainteresirane za istraživanja i bolesti mozga. Osnivanjem HVM‐a udruženi su napori brojnih stručnih društava u Hrvatskoj za zajedničkim nastupom u promociji istraživanja mozga(Hrvatsko društvo za dječju neurologiju, Hrvatsko neurološko društvo, Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Društvo za kliničku genetiku Hrvatske, Hrvatsko društvo za neuroznanost, Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju, Društvo za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju, Akademija za razvojnu rehabilitaciju, Hrvatska udruga bolesnika s poremećajima pokreta, Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju). Uloga HDN‐a u obrazovanju HDN aktivno sudjeluje u nastavi iz područja neuroznanosti na diplomskoj i doktorskoj razini. Tako je npr. u kurikulumu Medicinskog fakulteta u Zagrebu u novom nastavnom programu povećan broj sati iz neuroznanosti, a Doktorski studij Neuroznanost održava se uz pomoć članova Društva i njihovih projekata, sa sudjelovanjem više od 40 posto stranih predavača. Na postdoktorskom usavršavanju bilo je više istraživača iz Zagreba, Rijeke, Splita i Osijeka. Poseban uspjeh su prve uspješno obranjene doktorske disertacije iz područja neuroznanosti kao i radovi doktoranata objavljeni u vodećim svjetskim časopisima (Nature, Cell, PNAS). Bitan je i razvitak sadržaja neuroznanosti na Sveučilištu u Osijeku, Sveučilištu u Splitu, Sveučilištu u Rijeci te Sveučilištu u Zadru. Znanost U proteklom razdoblju nije bilo novih projekata preko MZOŠ‐a, ali u kompetitivnim natječajima za projekte četiri skupine istraživača (HIIM 3, Split 1) uspjeli su dobiti potporu Hrvatske zaklade za znanost. Uz to, projekt iz područja neuroznanosti pod naslovom GLOWBRAIN (koordinator Gajović), a koji se izvodi na HIIM‐u pri MEF‐u, dobio je najveću financijsku potporu u okviru programa REGPOT. To je značajan korak u širenju eksperimentalne osnove i bioimaginga u području istraživanja primjene matičnih stanica u liječenju neuroloških bolesti. U znanosti je za pohvalu i suradnja neuroznanstvenika s Instituta Ruđer Bošković s Medicinskim fakultetom u Zagrebu i KBC‐om Zagreb, kao i suradnja neuroznanstvenika s Medicinskog fakulteta u Splitu s KBC‐om Split. U Rijeci i Osijeku aktivni su projekti s izravnim značenjem za kliniku. Časopisi Novi časopis „Translational Neuroscience“ uspješno nastavlja izlaziti i prema riječima glavnog urednika prof. Šimića predstoji mu dobra budućnost. Nagrade i priznanja Državnu nagradu za znanost dobio je naš član prof.dr..sc. Miloš Judaš Neuroznanost i zdravstvo U Zagrebu je veliki doprinos translacijskoj neuroznanosti i specijalističkom usavršavanju i dalje daje Odjel za magnetsku rezonanciju Medicinskog fakulteta, Poliklinike Neuron i KBC‐a Zagreb. U KBC‐u Splitu uspješno radi Laboratorij za spavanje, a i u Rijeci i Osijeku neuroznanstvenici rade na translacijskim projektima. Položaj neuroznanosti u sustavu znanosti u Hrvatskoj Obzirom na dramatično stanje potpore znanosti i općenito u Hrvatskoj, nije prikladno govoriti io položaju neuroznanosti u sustavu znanosti. Plan rada za 2013‐u 1. Sudjelovanje u radu FENS Governing Councila 2. Sudjelovanje u radu IBRO CEERC 3. Organizacija 12. Tjedna mozga 4. Sudjelovanje na FENS Regional Meetingu u Pragu 5. Provedba doktorskih studija 6. Organizacija i izvođenje 4. Hrvatskog kongresa neuroznanosti 7. Aktivnosti Hrvatskog vijeća za mozak Odnosi s javnošću i promidžba Teme ovogodišnjeg Tjedna mozga su: 1. Promijenjena stanja svijesti ‐ koordinator Miloš Judaš 2. Mozak i pokret – koordinator Milan Radoš 3. Socijalni mozak – koordinator Elizabeta Radonić Tjedan mozga organizirat će se, uz stalne suradne ustanove, i uz suradnju s HAZU i Akademijom medicinskih znanosti. Hrvatsko vijeće za mozak nastavlja aktivnosti u okviru svoje misije. Obrazovanje 1. Poboljšanje nastave neuroznanosti u okviru diplomskih programa i integriranih programa pri sveučilištima 2. Učinkovitost programa doktorskih studija iz neuroznanosti i veća vertikalna integracija nastave iz neuroznanosti: pretklinika‐klinika. Znanost i istraživanje Uspješno provođenje projekata i pripreme za nove aplikacije (UKF, Horizon 2014). Zdravstvo i neuroznanost Nastavak svih projekata u suradnji s klinikom. Potpora osnivanju posebnog savjeta za medicinu (Medical Research Council) kao glavnog instrumenta za financiranje projekata u području biomediicne. Briga za mlade istraživače Uloga projekata u brizi za istraživače jer nema zasad novih natječaja za novake. 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
217 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content