close

Enter

Log in using OpenID

ACP-24CH70AEB

embedDownload
Upute za uporabu
Korisničko uputstvo
Korisničko uputstvo
Navodila za uporabo
Udhëzime për përdorim
Упатства за употреба
User manual
HR
Jamstveni list
Servisna mjesta
BiH
Garantni list
Servisna mjesta
SR
Garantni list
Servisna mesta
CG
Garantni list
Servisna mjesta
MAK
Гарантен лист
Сервисни места
GB
User manual
Service points
ACP-24CH70AEB
RoHS
HR
BiH
Upute za
uporabu
ACP-24CH70AEB
RoHS
Molimo pažljivo i temeljito pročitajte ova korisnička uputstva i sigurnosne predostrožnosti prije
instalacije i početka uporabe Vašeg sobnog klima uređaja.
SADRŽAJ
SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI .......................................................................... 1
NAZIVI DIJELOVA ......................................................................................................... 4
RUČNO UPRAVLJANJE ............................................................................................... 5
OPTIMALAN RAD .......................................................................................................... 5
PODEŠAVANJE USMJERENJA TOKA ZRAKA............................................................. 6
KAKO KLIMA UREĐAJ RADI......................................................................................... 7
ODRŽAVANJE................................................................................................................ 8
SAVJETI ZA UPORABU .............................................................................................. 10
SMJERNICE ZA OTKLANJANJE PROBLEMA ........................................................... 12
PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK
Unutar njega ćete naći mnoge korisne savjete o ispravnoj uporabi i održavanju
Vašeg klima uređaja. Samo malo preventivnog održavanja s Vaše strane Vam može
uštediti puno vremena i novca tokom radnog vijeka Vašeg klima uređaja. U tablici
smjernica za otklanjanje problema ćete pronaći mnoge odgovore na uobičajene
probleme. Ukoliko prvo pogledate tablicu smjernica za otklanjanje problema, možda
neće biti potrebe da zovete servis.
! OPREZ
• Za popravke i održavanje ovog uređaja kontaktirajte ovlaštenog servisera.
• Za instalaciju ovog uređaja kontaktirajte ovlaštenog instalacijskog stručnjaka.
• Klima uređaj nije namijenjen za uporabu od strane male djece ili invalida bez
nadzora.
• Malu djecu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s klima uređajem.
• Ukoliko se ukaže potreba za zamjenom kabela napajanja, zamjenu bi trebalo
izvršiti isključivo ovlašteno osoblje.
• Instalacija se mora izvršiti u skladu s nacionalnim standardima isključivo od strane
ovlaštenog osoblja.
Sigurnosne predostrožnosti
Kako bi se spriječile ozljede korisnika ili drugih osoba i oštećenja imovine, treba se
pridržavati slijedećih uputa.
Neispravna uporaba uzrokovana nepridržavanjem uputama može rezultirati ozljedama ili
oštećenjima. Ozbiljnost upozorenja je klasificirana slijedećim oznakama.
!
Upozorenje Ovaj simbol predstavlja mogućnost ozbiljnih ili smrtnih ozljeda.
!
Oprez
Ovaj simbol predstavlja mogućnost ozljeda ili oštećenja imovine.
Značenja simbola korištenih u priručniku su prikazana ispod.
Nikada ovo ne činite.
Uvijek ovo činite.
UPOZORENJE
Ispravno uključite u
izvor napajanja.
Ne upravljajte ili zaustavljajte
uređaj uključivanjem ili
isključivanjem struje.
Ne oštećujte ili koristite
nespecificirani kabel
napajanja.
•Moglo bi doći do strujnog udara ili •Moglo bi doći do strujnog udara ili •Moglo bi uzrokovati požar i strujni
požara uzrokovanih
zagrijavanjem.
pretjeranim
Ne mijenjajte duljinu kabela
napajanja ili dijelite utičnicu
s drugim uređajima.
požara uzrokovanih zagrijavanjem.
Ne koristite mokrim rukama
ili u vlažnoj okolini.
udar.
Ne
usmjeravajte
zrak
prema
osobama
u
prostoriji.
•Moglo bi doći do strujnog udara ili •Moglo bi prouzrokovati strujni udar. •Moglo bi Vam naštetiti zdravlju.
požara uzrokovanih zagrijavanjem.
Uvijek osigurajte efektivno
uzemljenje.
•Nedostatak
uzemljenja bi mogao
uzrokovati strujni udar.
Isključite napajanje ukoliko
čudni zvuci, mirisi ili dim
izlaze iz klima uređaja.
•Moglo bi uzrokovati požar i strujni
udar.
Držite oružje podalje klima
uređaja.
•Moglo bi prouzrokovati požar.
Ne dopuštajte da voda
dolazi
u
kontakt
s
električnim dijelovima.
•Moglo
bi prouzrokovati
uređaja ili strujni udar.
kvar
Ne pijte vodu koju ispušta
klima uređaj.
Uvijek instalirajte
osigurač i zaseban strujni
krug.
•Ukoliko
to ne učinite, moglo bi
doći do požara i strujnog udara.
Ne otvarajte uređaj za
vrijeme rada.
•Sadrži tvari od kojih bi Vam moglo •Moglo bi uzrokovati strujni udar.
pozliti.
Ne koristite kabel napajanja u
blizini uređaja za grijanje.
Ne koristite kabel napajanja blizu
zapaljivog plina ili gorivih tvari
poput benzina, razrjeđivača, itd.
•Moglo bi uzrokovati požar i strujni •Moglo bi prouzrokovati eksploziju
udar.
ili požar.
Ukoliko je došlo do ispuštanja plina iz
drugog uređaja, prozračite prostoriju prije
uporabe klima uređaja.
Ne rastavljajte ili izmjenjujte uređaj.
•Moglo bi prouzrokovati eksploziju, požar i opekline.
•Moglo bi prouzrokovati kvar uređaja i strujni udar.
1
OPREZ
!
Prilikom uklanjanja filtra za
zrak ne dodirujte metalne
dijelove uređaja.
● To može uzrokovati ozljede.
Ne čistite klima uređaj
vodom.
● Voda može ući u uređaj i oštetiti
Dobro prozračite prostoriju kada
se uređaj koristi zajedno sa
štednjakom, itd..
● Može doći do pomanjkanja kisika.
izolaciju. To može uzrokovati
strujni udar.
Prije čišćenja isključite uređaj i
osigurač.
● Ne čistite uključen uređaj jer to
može uzrokovati požar i strujni
udar, te ozljede.
Tijekom olujnih nevremena
zaustavite rad i zatvorite
prozor.
● Rad sa otvorenim prozorima
može uzrokovati prskanje
unutrašnjosti vodom i močenje
namještaja.
Ne postavljajte prepreke oko
ulaza za zrak ili unutar izlaza
za zrak.
● To može uzrokovati kvar uređaja
ili nezgodu.
Ne koristite jake deterdžente
poput razrjeđivača. Za
čišćenje koristite meku krpu.
● Izgled se može nagrditi
promjenom boje uređaja ili
grebanjem njegove površine.
Ne postavljajte kućnog
ljubimaca ili biljku gdje će biti
izravno izložen protoku zraka.
● To bi moglo ozlijediti ljubimca ili
biljku.
Prilikom isključivanja držite
utikač a ne kabel napajanja.
● Ukoliko to ne činite mogli biste
uzrokovati strujni udar i
oštećenje.
Uvjerite se da instalacijski okvir
vanjske jedinice nije oštećen radi
duge izloženosti vremenu.
● Ukoliko je okvir oštećen, postoji
opasnost od pada jedinice.
Ne postavljajte teške predmete
na kabel napajanja i pazite da
ništa ne pritišće kabel.
● Postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
Oprezno raspakirajte i instalirajte uređaj.
Oštri rubovi Vas mogu ozlijediti.
Ne koristite uređaj u posebne
svrhe.
● Ne koristite ovaj klima uređaj za
očuvanje preciznih uređaja, hrane,
ljubimaca, biljki i umjetničkih
predmeta. To može uzrokovati
smanjenje kvalitete, itd.
Ukoliko ne namjeravate koristiti
uređaj dulje vrijeme isključite
glavni prekidač napajanja.
● To može uzrokovati kvar uređaja ili
požar.
Uvijek čvrsto umetnite filtre.
Čistite filtre jednom svaka dva
tjedna.
● Rad bez filtara može uzrokovati kvar
uređaja.
Ne pijte vodu koja izlazi iz klima
uređaja.
● Ona sadrži otpadne tvari od kojih
biste se mogli razboljeti.
2
Ukoliko u uređaj uđe voda isključite uređaj iz strujne
utičnice i isključite osigurač. Izolirajte napajanje
isključivanjem utikača i kontaktirajte ovlaštenog
servisnog tehničara.
Prije početka uporabe klima uređaja
1. Kontaktirajte instalacijskog stručnjaka radi instalacije.
2. Uvjerite se da je uređaj učinkovito uzemljen.
3. Ne koristite oštećen ili nestandardan kabel napajanja.
4. Ne dijelite istu utičnicu s drugim uređajima.
5. Ne koristite produžni kabel.
6. Ne uključujte/isključujte uređaj isključivanjem struje.
Uporaba
1. Dugotrajno izlaganje izravnom protoku zraka može biti opasno po Vaše zdravlje. Ne
izlažite stanare, kućne ljubimce ili biljke izravnom protoku zraka dulje vrijeme.
2. Radi mogućnosti smanjenja količine kisika , prozračujte sobu ukoliko koristite
klima uređaj istovremeno s štednjacima ili drugim grijaćim uređajima.
3. Ne koristite ovaj klima uređaj u posebne svrhe za koje nije namijenjen (npr.
čuvanje preciznih uređaja, hrane, kućnih ljubimaca, biljaka i umjetničkih
predmeta). Korištenje klima uređaja u te svrhe bi moglo rezultirati oštećenjima
takvih predmeta.
Čišćenje i održavanje
1. Ne dodirujte metalne dijelove prilikom uklanjanja filtera. Prilikom manipuliranja
oštrim metalnim rubovima može doći do ozljeda.
2. Ne koristite vodu za čišćenje unutrašnjosti klima uređaja. Izlaganje vodi može
oštetiti izolaciju, što može rezultirati strujnim udarom.
3. Prilikom čišćenja uređaja prvo provjerite jesu li uređaj i glavni osigurač
isključeni.
Servis
Za popravke i održavanje kontaktirajte ovlaštenog servisera.
RADNA TEMPERATURA
Mod
Temperatura
Hlađenje
Grijanje
Sušenje
Sobna temperatura
17°C ~ 32°C
17°C ~ 30°C
17°C ~ 32°C
Vanjska temperatura
18°C ~ 43°C
-7°C ~ 24°C
18°C ~ 43°C
OPREZ:
1. Ukoliko se klima uređaj koristi van gore navedenih uvjeta, s radom bi mogle započeti određene zaštitne
funkcije i prouzrokovati abnormalan rad uređaja.
2. Relativna vlažnost zraka u prostoriji mora biti niža od 80%. Ukoliko klima uređaj radi u uvjetima koji
premašuju ovaj postotak, na površini klima uređaja bi se mogla kondenzirati vlaga. Molimo postavite okomitu
lopaticu za protok zraka u maksimalni kut (okomito u odnosu na pod) i postavite uređaj na jako puhanje.
3. Optimalna radna svojstva će biti postignuta unutar ovih radnih temperatura.
3
NAZIVI DIJELOVA
Unutarnja jedinica
Unutarnja jedinica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prednja ploča
Ulaz za zrak
Filtar za zrak
Izlaz za zrak
Vodoravna lopatica za protok zraka
Okomita lopatica za protok zraka
Zaslon
Prijamnik signala daljinskog upravljača
Daljinski upravljač
Tipka za ručno upravljanje
Vanjska jedinica
Vanjska jedinica
11. Povezna cijev, odvodno crijevo
12. Ulaz za zrak (bočni i stražnji)
13. Izlaz za zrak
Indikatorska lampica brzo bljeska (pet puta u sekundi) kada se
uključe zaštitne sigurnosne funkcije.
Napomena:
Sve slike u ovom priručniku su prikazane u svrhu objašnjenja. Vaš bi se
klima uređaj mogao malo razlikovati. Treba se ravnati prema stvarnom
obliku uređaja.
Funkcijski indikatori na zaslonu unutarnje jedinice
Zaslon unutarnje jedinice će izgledati poput jednog od prikazanih na sljedećim slikama:
c Indikator AUTO
Ovaj indikator svijetli kada je odabran automatski način rada.
d Indikator DEFROST (Samo modeli sa hlađenjem i
grijanjem)
Ovaj indikator počinje svijetliti kada klima uređaj s automatskim otapanjem ili kada je uključena
funkcija kontrole toplog zraka tijekom grijanja.
e Indikator TEMPERATURE:
Prikazuje postavke temperature tijeko rada klima uređaja.
f Indikator OPERATION
Ovaj indikator po uključivanju bljeska i svijetli tijekom rada klima uređaja.
g Indikator TIMER
Ovaj indikator svijetli kada je timer uključen/isključen.
4
RUČNO UPRAVLJANJE
Ručno upravljanje se može privremeno koristiti u slučaju da ne možete pronaći daljinski upravljač ili
ukoliko su se baterije u daljinskom upravljaču istrošile.
c Otvorite i podignite prednju ploču u neki kut sve dok uz
klik ne ostane učvršćena.
d Jedan pritisak tipke za ručno upravljanje postavlja uređaj
u automatski način rada.
e Čvrsto zatvorite ploču u početni položaj.
Ploča
OPREZ:
• Svakim pritiskom na tipku za ručno upravljanje, način rada
Tipka za
ručno upravljanje
Automatski
/ hlađenje
se mijenja na slijedeći način: automatski, hlađenje,
isključeno.
• Dva puta pritisnite tipku, te će uređaj prisilno hladiti. Ovo se
koristi isključivo u probne svrhe.
• Treći pritisak će prekinuti rad i isključiti klima uređaj.
• Kako biste povratili mogućnost upravljanja putem
daljinskog upravljača, izravno koristite daljinski
upravljač.
OPTIMALAN RAD
Kako biste postigli optimalna radna svojstva, molimo obratite pozornost na slijedeće:
• Ispravno podesite usmjerenje protoka zraka, tako da nije usmjeren prema osobama.
• Podesite temperaturu kako biste postigli najveću razinu udobnosti. Ne postavljajte uređaj
na pretjerane razine temperature.
• Prilikom hlađenja/grijanja zatvorite vrata i prozore jer bi to moglo umanjiti radna svojstva
uređaja.
• Kako biste odabrali željeno vrijeme početka rada klima uređaja koristite tipku TIMER ON
(uključivanje timera) na daljinskom upravljaču.
•
Ne postavljajte nikakve predmete u blizinu ulaza ili izlaza za zrak, jer se time može
smanjiti učinkovitost klima uređaja, te klima uređaj može prestati s radom.
• Redovito čistite filtar za zrak, jer u suprotnom radna svojstva prilikom hlađenja ili grijanja
mogu biti umanjena.
• Ne koristite uređaj za zatvorenom vodoravnom lopaticom.
5
PODEŠAVANJE USMJERENJA PROTOKA ZRAKA
• Ispravno podesite protok zraka, suprotnom bi moglo doći do
neugode ili neujednačene sobne temperature.
•
•
Vodoravnu lopaticu podesite putem daljinskog upravljača.
Okomitu lopaticu podesite ručno .
Podešavanje okomitog usmjerenja protoka zraka (gore-dolje)
Klima uređaj automatski podešava okomito usmjerenje
protoka zraka u skladu s načinom rada.
Postavljanje okomitog usmjerenja protoka zraka
Izvršite ovo podešavanje za vrijeme rada uređaja.
Opetovanim pritiscima na tipku AIR DIRECTION na daljinskom
upravljaču postavite lopaticu u željeni položaj.
• Postavite okomito usmjerenje protoka zraka u željeni položaj.
• U daljnjem radu okomito usmjerenje protoka zraka se
automatski postavlja u položaj u koji ste Vi postavili lopaticu
pritiscima na tipku AIR DIRECTION.
Postavljanje vodoravnog usmjerenja protoka zraka
(lijevo-desno)
Ručno podesite okomitu lopaticu putem poluge na lijevoj ili
desnoj strani lopatice (ovisno o modelu). Pripazite kako ne biste
pričepili prste ventilatorom, vodoravnom lopaticom ili kako ne
biste oštetili okomitu lopaticu. Kada klima uređaj radi i vodoravna
lopatica se nalazi u određenom položaju, postavite lopaticu sa
lijeve strane (ili desne, ovisno o modelu) izlaza za zrak u željeni
položaj.
Automatsko njihanje usmjerenja protoka zraka (gore-dolje)
Izvršite ovu funkciju za vrijeme rada klima uređaja.
• Pritisnite tipku SWING na daljinskom upravljaču.
• Kako biste isključili funkciju ponovno pritisnite tipku SWING.
Kako biste zadržali lopaticu u željenom položaju pritisnite tipku
AIR DIRECTION.
6
!
OPREZ
• Tipke AIR DIRECTION i SWING će biti nefunkcionalne kada klima uređaj ne radi (uključujući
•
•
•
•
•
•
i kada je postavljen timer).
Ne ostavljate klima uređaj da dugo radi sa protokom zraka usmjerenim prema dolje prilikom
grijanja ili sušenja. U suprotnom bi se na površini vodoravne lopatice mogla kondenzirati
vodena para i kapati na pod ili po namještaju.
Ne pomičite ručno vodoravnu lopaticu. Uvijek koristite tipku AIR DIRECTION ili SWING.
Ukoliko ručno pomaknete ovu lopaticu, za vrijeme rada bi se mogla pokvariti. Ukoliko se
lopatica pokvari, isključite klima uređaj te ga ponovno uključite.
Ukoliko uključite klima uređaj odmah nakon isključivanja, vodoravna lopatica bi se mogla ne
micati otprilike 10 sekundi.
Kut otvora vodoravne lopatice ne bi smio biti previše malen, jer bi funkcije hlađenja ili grijanja
mogle biti oslabljene previše ograničenim područjem protoka zraka.
Ne koristite klima uređaj sa vodoravnom lopaticom u zatvorenom položaju.
Kada uključite klima uređaj u struju (po prvi put), vodoravna lopatica bi mogla ispuštati zvuk
10 sekundi, što je normalno.
KAKO KLIMA UREÐAJ RADI
AUTOMATSKI RAD
Pritisnite tipku Sleep
•
•
•
Hlađenje
Hlađenje
Pritisnite tipku Sleep
1
Grijanje
Grijanje
Kada postavite klima uređaj u automatski način rada,
automatski će odabrati hlađenje, grijanje (samo modeli s
hlađenjem/grijanjem) ili samo ventilatorski način rada ovisno o
temperaturi koju ste Vi odabrali i o sobnoj temperaturi.
Klima uređaj će automatski kontrolirati sobnu temperaturu oko
točke koju ste Vi postavili.
Ukoliko Vam AUTO način rada ne odgovara, možete ručno
postaviti željene uvjete.
NOĆNI NAČIN RADA
Kada za vrijeme hlađenja (modeli bez grijanja), grijanja, ili
automatskog načina rada pritisnete tipku SLEEP, klima
uređaj će automatski povisiti (hlađenje) ili sniziti (grijanje) 1°C
na sat. Postavljena temperatura će se ustaliti nakon 2 sata.
Brzina ventilatora će se automatski nadzirati.
Napomena: Tijekom noćnog načina rada uređaj će se
automatski isključiti nakon 7 sati.
FUNKCIJA SUŠENJA
• Funkcija sušenja će automatski odabrati sušenje
•
temeljeno na razlici između postavljene temperature i
stvarne sobne temperature.
Temperatura se regulira za vrijeme odvlaživanja
uključivanjem i isključivanjem hlađenja ili samo
ventilatora. Brzina ventilatora je niska.
7
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Prije čišćenja nužno je ugasiti klima uređaj i isključiti
ga iz struje.
Čišćenje unutarnje jedinice i daljinskog
upravljača
•
•
•
•
OPREZ
Za brisanje unutarnje jedinice i daljinskog upravljača
koristite suhu krpu.
Ukoliko je unutarnja jedinica jako prljava može je se
očistiti krpom navlaženom hladnom vodom.
Prednja ploča unutarnje jedince se može ukloniti i
oprati vodom. Zatim je obrišite suhom krpom. Za
čišćenje jedinice ne koristite kemijski obrađene krpe ili
krpe za prašinu.
Ne koristite benzin, razrjeđivač, pastu za poliranje ili
slična otapala za čišćenje. Takva bi sredstva mogla
uzrokovati pucanje ili deformiranje plastične površine.
Čišćenje filtra za zrak
Drška filtra
Začepljeni filtar za zrak smanjuje efikasnost hlađenja ovog
uređaja. Molimo očistite filter jednom svaka dva tjedna.
1. Podignite ploču unutarnje jedinice prema gore sve dok ne
stane uz klik.
2. Primite dršku filtera za zrak i lagano je podignite kako
biste je izvukli iz držača filtera, te je povucite prema
dolje.
3. Uklonite filtar za zrak iz unutarnje jedinice.
• Očistite filtar za zrak jednom svaka dva tjedna.
• Očistite filtar za zrak usisivačem ili vodom, te ga osušite na
hladnome mjestu.
8
ODRŽAVANJE
4. Uklonite elektrostatski filtar iz njegova okvira na način
prikazan na slici slijeva (nije primjenjivo za uređaje bez
elektrostatskog filtra).
Ne dodirujte elektrostatski filtar najmanje 10 minuta
nakon otvaranja rešetke ulaza za zrak, jer to može
uzrokovati strujni udar.
Filtar za
osvježavanje
zraka
• Očistite elektrostatski filtar blagim deterdžentom ili
vodom, te ga sušite na suncu 2 sata.
• Prije reinstalacije elektrostatskog filtra provjerite jesu li
vod protiv udara ili okvir filta oštećeni.
5. Instalirajte elektrostatski filtar nazad na mjesto.
6. Umetnite gornji dio filtra za zrak nazad u uređaj pazeći
pritom da se lijevi i desni rub ispravno poravnaju, te
postavite filtar na mjesto.
Održavanje
Ukoliko ne namjeravate koristiti klima uređaj dulje vrijeme
izvršite slijedeće:
(1) Ostavite da ventilator radi otprilike pola dana kako bi se
posušila unutrašnjost jedinice.
(2) Ugasite klima uređaj i isključite ga iz struje.
Uklonite baterije iz daljinskog upravljača.
(3) Vanjska jedinica zahtijeva redovito održavanje i čišćenje.
Ne pokušavajte to sami izvršiti. Kontaktirajte prodavača
ili servisera.
Provjere prije početka uporabe
• Provjerite jesu li žice polomljene ili odspojene.
• Provjerite je li instaliran filtar za zrak.
• Provjerite jesu li dovod zraka ili izlaz za zrak
blokirani
nakon duljeg nekorištenja klima uređaja.
OPREZ
• Ne
dodirujte metalne dijelove jedinice prilikom
uklanjanja filtera. Mogli biste se ozlijediti prilikom
rukovanja oštrim metalnim rubovima.
• Ne čistite unutrašnjost klima uređaja vodom.
Izlaganje vodi može uništiti izolaciju, što može
rezultirati strujnim udarom.
• Prilikom čišćenja klima uređaja prvo se uvjerite da
su uređaj i glavni osigurač isključeni.
9
SAVJETI ZA UPORABU
Za vrijeme normalnog rada se može dogoditi slijedeće.
1. Zaštita klima uređaja.
Zaštita kompresora
• Kompresor ne može započeti s radom 3 minute nakon prestanka rada.
Anti-hladni zrak (Samo modeli s grijanjem i hlađenjem)
• Uređaj je dizajniran da ne ispuhuje hladan zrak za vrijeme grijanja, kada je unutarnji izmjenjivač
topline u jednom od slijedeća tri stanja i postavljena temperatura nije postignuta.
A) Kada je grijanje tek započelo.
B) Otapanje.
C) Grijanje niskim temperaturama.
• Vanjski i unutarnji ventilator za vrijeme otapanja prestaju s radom (samo modeli s grijanjem i
hlađenjem)
Otapanje (samo modeli s grijanjem i hlađenjem)
• Za vrijeme grijanja, kada je vanjska temperatura niska i vlažnost visoka, na vanjskoj jedinici može
nastati led, što rezultira smanjenom učinkovitošću grijanja klima uređaja.
• Ukoliko se to dogodi, klima uređaj će prestati s grijanjem i automatski započeti s otapanjem.
• Vrijeme otapanja može trajati od 4 do 10 minuta, ovisno o vanjskoj temperaturi i količini leda nakupljenoj
na vanjskoj jedinici.
2. Bijela para izlazi iz unutarnje jedinice
• Bijela para može nastati kao posljedica velike temperaturne razlike između dovoda zraka i izlaza za
zrak za vrijeme hlađenja u zatvorenom prostoru s visokom relativnom vlažnošću.
• Bijela para može nastati kao posljedica vlage koja nastaje procesom otapanja, kada klima uređaj
nakon otapanja nastavi s grijanjem.
3. Tiho bučenje klima uređaja
• Možete čuti tihi siktavi zvuka za vrijeme rada kompresora ili odmah po prestanku njegova rada.
To
je zvuk protoka ili zaustavljanja protoka sredstva za hlađenje.
• Također možete čuti tihi pištavi zvuka vrijeme rada kompresora ili odmah po prestanku njegova rada.
Uzrok tome je toplinsko širenje i skupljanje plastičnih dijelova u uređaju prilikom promjena temperature.
• Može se čuti buka radi vraćanja lopatica na njihovu originalnu poziciju prilikom prvog uključivanja
uređaja.
4. Unutarnja jedinica ispuhuje prašinu.
Ovo je normalno ukoliko klima uređaj nije korišten dulje vrijeme ili prilikom prve uporabe uređaja.
5. Iz unutarnje jedinice dopire čudan miris.
Uzrok ovome su mirisi koji izbijaju od građevnog materijala, namještaja ili dima.
6. Klima uređaj za vrijeme grijanja ili hlađenja prelazi u ventilatorski način rada
(samo za modele s grijanjem i hlađenjem).
Kada unutarnja temperatura dosegne postavljenu temperaturu klima uređaja, kompresor će automatski
prestati s radom, i klima uređaj će prijeći u ventilatorski način rada. Kompresor će ponovno započeti s
radom kada unutarnja temperatura za vrijeme hlađenja poraste ili se snizi za vrijeme grijanja (samo za
modele s grijanjem i hlađenjem).
10
7. Prilikom hlađenja u uvjetima visoke relativne vlažnosti (relativna vlažnost veća od 80%),
na površini unutarnje jedinice bi se mogla pojaviti voda koja kapa. Podesite vodoravnu
lopaticu u položaj za maksimalan protok zraka i odaberite visoku brzinu ventilatora.
8. Grijanje (samo za modele s grijanjem i hlađenjem)
Za vrijeme grijanja klima uređaj preuzima toplinu iz vanjske jedinice i otpušta je putem
unutarnje jedinice. Kada se vanjska temperatura snizi, količina topline koju preuzima klima
uređaj se u skladu s temperaturom također smanjuje. Istovremeno, toplinsko opterećenje
klima uređaja raste radi veće razlike između vanjske i unutarnje temperature. Ukoliko
pomoću klima uređaja ne možete postići ugodnu temperaturu, preporučamo korištenje
dodatnog uređaja za grijanje.
9. Funkcija automatskog nastavka rada
Nestanak struje za vrijeme rada će u potpunosti zaustaviti uređaj.
Kod uređaja bez funkcije automatskog nastavka rada, kada se struja povrati, indikator RUN na
unutarnjoj jedinici bljeska. Kako bi uređaj nastavio s radom, pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom
upravljaču. Kod uređaja s funkcijom automatskog nastavka rada, kada se struja povrati, uređaj
automatski nastavlja s radom sa svim prijašnjim pohranjenim postavkama.
10. Munje ili bežični telefoni koji rade u blizini bi mogli uzrokovati kvar uređaja. Isključite uređaj iz
struje, te ga ponovno uključite u struju. Za nastavak rada pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom
upravljaču.
11
Smjernice za otklanjanje problema
Kvarovi i rješenja
Odmah isključite klima uređaj ukoliko sa javi jedan od slijedećih kvarova. Isključite uređaj iz struje i
kontaktirajte najbližu službu za korisnike.
Indikator OPERATION ili drugi indikatori brzo bljeskaju (5 puta u sekundi) i to bljeskanje se
ne da otkloniti isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja u struju
Problem
Osigurač često pregorijeva.
Strani predmeti ili voda su prodrijeli u klima uređaj.
Daljinski upravljač ne radi ili radi abnormalno.
Druge abnormalne situacije.
Uzrok
Kvarovi
Uređaj ne
počinje s
radom
Što treba učiniti?
Nestanak struje
Pričekajte povratak struje.
Utikač je možda isključen iz utičnice.
Provjerite je li utikač čvrsto uključen u
utičnicu.
Možda je pregorio osigurač.
Zamijenite osigurač.
Možda su se istrošile baterije u
Zamijenite bateriju.
daljinskom upravljaču.
Vrijeme timera koje ste postavili je
neispravno.
Uređaj ne hladi
Neispravna postavka temperature.
Pričekajte ili poništite postavku timera.
Ispravno postavite temperaturu. Za
ili grije (samo
detaljne upute molimo pogledajte poglavlje
modeli s
"Uporaba daljinskog upravljača".
hlađenjem/
grijanjem)
Filtar za zrak je blokiran.
Očistite filtar za zrak.
dobro prostoriju
Vrata ili prozori su otvoreni.
Zatvorite vrata ili prozore.
za vrijeme
Dovod zraka ili izlaz za zrak unutarnje
ili vanjske jedinice je blokiran.
puhanja zraka
iz klima uređaja
Prvo uklonite zapreke, te zatim ponovno
pokrenite klima uređaj.
Aktivirana je 3 minutna zaštita
kompresora.
Pričekajte.
Ukoliko niste uklonili problem, molimo kontaktirajte lokalnog distributera ili najbližu službu za
korisnike. Obavezno im detaljno opišite kvar i priopćite model uređaja.
Napomene: Ne pokušavajte sami popraviti uređaj.
Uvijek se posavjetujte s ovlaštenim servisom.
Proizvođač i uvoznik zadržavaju pravo promjene tehničkih i drugih karakteristika bez prethodne najave. Proizvođač i uvoznik nisu
odgovorni za moguće tiskarske pogreške.
12
Molimo pažljivo proĀitajte ove kurisniĀke prije uporabe ureāaja i saĀuvajte ovaj
priruĀnik za buduþe savjete.
SADRŽAJ
Specifikacije daljinskog upravljaþa--------------------------------- 1
Upoznavanje s funkcijskim tipkama
na daljinskom upravljaþu……………………….……………..…1
Nazivi i funkcije
indikatora na daljinskom upravljaþu………………………….. 3
Uporaba daljinskog upravljaþa--------------------------------------- 4
Upozorenje………………………………………………….……... 7
Specifikacije daljinskog upravljaĀa
Model
R51D/E, R51D/CE
Radni napon
3.0V(Alkalne suhe baterije LR03 x2)
Najniži napon
emitiranja signala CPU
2.0V
2.0V
Domet signala
8m (prilikom korištenja napona od
3.0V, postaje 11m)
Radna okolina
-5°C ~ 60°C
Upoznavanje s funkcijskim tipkama na daljinskom upravljaĀu
1
2
O
SET TEMPERATURE C)
4
AUTO
FAN
COOL
HIGH
DRY
MED
HEAT
LOW
8
3
TEMP.
5
MODE ON/OFF FAN SPEED
9
SWING ECONOMIC TIMER ON
10
RESET LOCKTIMER OFF
AIR DIRECTION
POWERFUL
11
6
12
7
13
Sl. 1
1
c
Tipka TEMP T: Pritisnite ovu tipku za snižavanje postavke
unutarnje temperature.
d
Tipka TEMP S: Pritisnite ovu tipku za poveüavanje postavke
unutarnje temperature.
Tipka ON/OFF: Pritisnite ovu tipku za poþetak rada ureÿaja.
Ponovno pritisnite ovu tipku kako biste zaustavili rad ureÿaja.
e
f
Tipka za odabir naþina rada: Svakim pritiskom na ovu tipku mijenja
se naþin rada ureÿaja u slijedu: AUTO, hlaÿenje, grijanje i ventilator,
kako je prikazano na slijedeüoj slici:
NAPOMENA: Modeli samo s hlaÿenjem ne posjeduju funkciju grijanja.
g
Tipka SWING: Pritiskom na ovu tipku lopatica üe se automatski
njihati gore-dolje. Za prestanak njihanja ponovno pritisnite ovu
tipku.
h
Tipka RESET: Pritiskom na tipku RESET poništavaju se sve
trenutne postavke i kontrola ureÿaja se vraüa na osnovne postavke
(pritisnite ovu tipku malim okruglim štapiüem promjera 1mm).
i
Tipka AIR DIRECTION: Pritiskom na možete uþvrstiti lopaticu pod
željenim kutom. Lopatica se svakim pritiskom pomiþe (prema gore ili
dolje) za odreÿeni kut. Kada lopatica doÿe pod kut koji bi mogao
utjecati na uþinkovitost hlaÿenja i grijanja, automatski üe promijeniti
kut pomicanja (prema gore ili dolje).
j
Tipka FAN SPEED: Ova se tipka koristi za postavljanje brzine
ventilatora u slijedu: AUTO, niska, srednja, visoka, te ponovno
AUTO.
k
Tipka TIMER ON: Pritisnite ovu tipku za postavljanje vremena
ukljuþivanja ureÿaja. Svaki pritisak üe poveüati vrijeme do
ukljuþivanja u koracima od 30 minuta. Kada prikaz postavljenog
vremena dostigne 10:00, svaki üe pritisak poveüati vrijeme u
koracima od 60 minuta. Kako biste poništili vrijeme automatskog
ukljuþivanja, jednostavno postavite vrijeme ukljuþivanja na 0:00.
l
Tipka ECONOMIC RUNNING: Pritisnite ovu tipku za poþetak naþina
rada koji štedi energiju. Kako biste poništili funkciju ponovno pritisnite
ovu tipku.
Tipka TIMER OFF: Pritisnite ovu tipku za postavljanje vremena
iskljuþivanja ureÿaja. Svaki pritisak üe poveüati vrijeme do
iskljuþivanja u koracima od 30 minuta. Kada prikaz postavljenog
vremena dostigne 10:00, svaki üe pritisak poveüati vrijeme u
koracima od 60 minuta. Kako biste poništili vrijeme automatskog
iskljuþivanja, jednostavno postavite vrijeme iskljuþivanja na 0:00.
2
Tipka LOCK: pritisnite ovu tipku kako biste zakljuþali sve trenutne
postavke. Kako biste otkljuþali postavke ponovno pritisnite ovu tipku.
(pritisnite ovu tipku malim okruglim štapiüem promjera 1mm)
Tipka POWERFUL: Pritisnite ovu tipku za vrijeme
hlaÿenja/grijanja kako biste aktivirali snažno hlaÿenje/grijanje.
Ponovno pritisnite ovu tipku kako biste poništili funkciju.
Napomena: Ureÿaj üe se automatski vratiti u prijašnji naþin rada nakon
neprekidnog rada u snažnom naþinu rada.
Nazivi i funkcije indikatora na daljinskom upravljaĀu
Zaslon
1
2
3
4
4
5
6
TIMER ON/ OFF
7
Sl. 2
c Podruþje digitalnog zaslona: Ovo podruþje prikazuje
d
temperaturu i, ukoliko je timer ukljuþen, postavke vremena
ukljuþivanja i iskljuþivanja. Automatski üe se vratiti na prikaz
temperature nakon 5 sekundi. Za vrijeme ventilatorskog naþina
rada u ovome se podruþju ništa ne prikazuje.
Indikator TRANSMISSION: Ovaj indikator jednom bljesne kada
daljinski upravljaþ emitira signal unutarnjoj jedinici.
e Indikator ON/OFF: Ovaj se simbol prikazuje kada se daljinskim
upravljaþem ukljuþi ureÿaj, i nestaje kada se ureÿaj iskljuþi.
f Indikator OPERATION MODE: prikazuje trenutni naþin
rada—AUTO, hlaÿenje, sušenje, grijanje i ventilator.
Grijanje je raspoloživo samo kod modela s toplinskom pumpom.
3
g
Indikator FAN SPEED: Pritisnite tipku FAN SPEED kako biste
postavili željenu postavku brzine ventilatora
(Auto-niska-srednja-visoka). Vaš üe odabir biti prikazan na LCD
zaslonu, osim Auto brzine ventilatora.
h
Indikator LOCK: Ovaj se simbol pojavljuje kada pritisnete tipku
LOCK i nestaje kada je ponovno pritisnete.
i
Prikaz TIMER ON/OFF: Ovo podruþje zaslona prikazuje postavke
timera. Ukoliko je postavljeno samo vrijeme ukljuþivanja, biti üe
prikazano TIMER ON. Ukoliko je postavljeno samo vrijeme
iskljuþivanja biti üe prikazano TIMER OFF. Ukoliko su postavljena
vremena ukljuþivanja i iskljuþivanja, biti üe prikazano TIMER
ON/OFF
NAPOMENA: Svi prikazani znakovi na Slici 2 imaju svrhu jasnijeg
predoþavanja. Za vrijeme rada samo üe samo odreÿeni simboli biti
prikazani na zaslonu.
Uporaba daljinskog upravljaĀa
Instalacija/zamjena baterija
Daljinski upravljaþ koristi dvije alkalne suhe baterije (LR03X2).
1. kako biste instalirali baterije, skinite poklopac odjeljka za baterije
sa stražnje strane i umetnite baterije u skladu sa polaritetom (+ i -)
prikazanom na daljinskom upravljaþu.
2. Za zamjenu istrošenih baterija izvršite gore navedene korake.
AUTOMATSKI RAD
Kada je klima ureÿaj spreman za uporabu, ukljuþite ga i na zaslonu
unutarnje jedinice üe poþeti bljeskati indikator OPERATION.
1. Tipkom MODE SELECT odaberite AUTO..
2. Tipkama TEMP postavite željenu sobnu temperaturu.
Najugodnija postavka temperature je izmeÿu 21°C i 28°C.
3. Za poþetak rada klima ureÿaja pritisnite tipku ON/OFF. Lampica
OPERATION na zaslonu unutarnje jedinice poþinje svijetliti. Naþin
rada je AUTO, te se brzina ventilatora automatski podešava i na
zaslonu daljinskog upravljaþa nisu prikazani nikakvi indikatori.
4. Za prestanak rada ureÿaja ponovno pritisnite tipku ON/OFF.
4
NAPOMENA
1. U AUTO naþinu rada, klima ureÿaj može logiþki odabrati hlaÿenje,
ventilator, grijanje i sušenje osjeüanjem razlike izmeÿu stvarne sobne
temperature i temperature postavljene na daljinskom upravljaþu.
2. Ukoliko Vam AUTO naþin rada ne odgovara, željeni naþin rada
možete odabrati ruþno..
HLAĈENJE/GRIJANJE (samo model s grijanjem) i
VENTILATOR
1. Ukoliko Vam AUTO naþin rada ne odgovara, možete ruþno odabrati
postavke korištenjem funkcija grijanja, hlaÿenja ili ventilatora.
2. Postavite željenu sobnu temperaturu tipkama TEMP. Prilikom
hlaÿenja najudobnija postavka je 21°C ili iznad. Prilikom grijanja
najudobnija postavka je 28°C ili ispod.
3. Tipkom FAN SPEED odaberite brzinu ventilatora izmeÿu AUTO,
HIGH (visoka). MED (srednja) ili LOW (niska).
4. Pritisnite tipku ON/OFF, nakon þega üe se upaliti indikator
OPERATION i klima ureÿaj üe poþeti raditi u skladu s Vašim
postavkama. Za prestanak rada ureÿaja ponovno pritisnite tipku
ON/OFF.
NAPOMENA
Funkcija ventilatora se ne može koristiti za kontrolu temperature. Za vrijeme
korištenja ventilatora mogu se izvršiti samo koraci 1, 3 i 4..
Funkcija sušenja
1. Tipkom MODE odaberite DRY (sušenje).
2. Tipkama TEMP postavite željenu temperaturu u rasponu od 21°C
do 28°C.
3. Pritisnite tipku ON/OFF, nakon þega üe se upaliti indikator OPERATION i
klima ureÿaj üe poþeti sa sušenjem. Brzina ventilatora je niska. Za prekid
rada ureÿaja ponovno pritisnite tipku ON/OFF.
NAPOMENA
Radi razlike izmeÿu postavljene temperature i stvarne sobne
temperature, klima ureÿaj üe za vrijeme sušenja automatski raditi
puno puta bez pokretanja grijanja ili hlaÿenja.
5
TIMER
Tipkom TIMER ON možete postaviti vrijeme ukljuþivanja klima ureÿaja.
Tipkom TIMER OFF možete postaviti vrijeme iskljuþivanja ureÿaja.
1. Postavljanje vremena ukljuþivanja.
1.1 Pritisnite tipku TIMER ON nakon þega se na daljinskom upravljaþu
prikazuje TIMER ON, te se na zaslonu prikazuju zadnje postavljeno
vrijeme ukljuþivanja i simbol ''h''. Sada možete postaviti novo vrijeme
ukljuþivanja klima ureÿaja.
1.2 Tipkom TIMER ON postavite novo željeno vrijeme ukljuþivanja
ureÿaja.
1.3 Nakon postavljanja vremena ukljuþivanja proüi üe pola sekunde prije
nego daljinski upravljaþ emitira signal klima ureÿaju. Zatim, nakon
otprilike 2 sekunde, simbol ''h'' üe nestati i na zaslonu üe se ponovno
pojaviti postavljena temperatura.
2. Postavljanje vremena iskljuþivanja.
2.1 Pritisnite tipku TIMER OFF nakon þega se na daljinskom upravljaþu
prikazuje TIMER OFF, te se na zaslonu prikazuju zadnje postavljeno
vrijeme iskljuþivanja i simbol ''h''. Sada možete postaviti novo vrijeme
iskljuþivanja klima ureÿaja.
2.2 Tipkom TIMER OFF postavite novo željeno vrijeme iskljuþivanja
ureÿaja.
2.3 Nakon postavljanja vremena iskljuþivanja proüi üe pola sekunde prije
nego daljinski upravljaþ emitira signal klima ureÿaju. Zatim, nakon
otprilike 2 sekunde, simbol ''h'' üe nestati i na zaslonu üe se ponovno
pojaviti postavljena temperatura.
3. Postavljanje vremena ukljuþivanja i iskljuþivanja
3.1 Pritisnite tipku TIMER ON nakon þega se na daljinskom upravljaþu
prikazuje TIMER ON, te se na zaslonu prikazuju zadnje postavljeno
vrijeme ukljuþivanja i simbol ''h''. Sada možete postaviti novo vrijeme
ukljuþivanja klima ureÿaja.
3.2 Tipkom TIMER ON postavite novo željeno vrijeme ukljuþivanja
ureÿaja.
3.3 Pritisnite tipku TIMER OFF nakon þega se na daljinskom upravljaþu
prikazuje TIMER OFF, te se na zaslonu prikazuju zadnje postavljeno
vrijeme iskljuþivanja i simbol ''h''. Sada možete postaviti novo vrijeme
iskljuþivanja klima ureÿaja.
3.4 Tipkom TIMER OFF postavite novo željeno vrijeme iskljuþivanja
ureÿaja.
6
3.5 Nakon postavljanja vremena iskljuþivanja proüi üe pola sekunde prije
nego daljinski upravljaþ emitira signal klima ureÿaju. Zatim, nakon
otprilike 2 sekunde, simbol ''h'' üe nestati i na zaslonu üe se ponovno
pojaviti postavljena temperatura.
Izmjena vremena timera
Za izmjenu vremena ukljuþivanja/iskljuþivanja, jednostavno
odgovarajuüom TIMER tipkom (ON ili OFF) postavite novo vrijeme.
NAPOMENA
Postavljeno vrijeme je relativno vrijeme. To je vrijeme temeljeno na
protoku vremena od trenutne toþke.
Upozorenje
1. Izmeÿu daljinskog upravljaþa i prijamnika unutarnje jedinice ne smije
biti prepreka jer u suprotnom klima ureÿaj neüe raditi.
2. držite daljinski upravljaþ podalje svih tekuüina.
3. Zaštitite daljinski upravljaþ od visokih temperatura i izlaganja
zraþenjima.
4. Držite prijamnih unutarnje jedinice podalje izravne sunþeve svjetlosti
jer bi se klima ureÿaj mogao pokvariti.
5. Držite daljinski upravljaþ podalje EMI (elektromagnetske
interferencije) koju uzrokuju drugi kuüanski ureÿaji.
6. Prilikom zamjene baterija nemojte koristiti stare baterije ili drugaþiji tip
baterija. To bi moglo uzrokovati kvar daljinskog upravljaþa.
7. Ukoliko ne namjeravate koristiti daljinski upravljaþ dulje vrijeme
(nekoliko tjedana) uklonite baterije iz njega. U suprotnom bi curenje
baterija moglo oštetiti daljinski upravljaþ.
8. Prosjeþan vijek trajanja baterija normalnom uporabom iznosi otprilike
6 mjeseci.
9. Zamijenite baterije kada unutarnja jedinica prestane emitirati zvuk
potvrde, ili kada se indikator TRANSMISSION prestane paliti.
Proizvoÿaþ i uvoznik zadržavaju pravo promjene tehniþkih i drugih
karakteristika bez prethodne najave. Proizvoÿaþ i uvoznik nisu
odgovorni za moguüe tiskarske pogreške.
7
SR
Korisničko
uputstvo
ACP-24CH70AEB
RoHS
Molimo pažljivo i temeljno pročitajte ovo korisničko uputstvo i sigurnosne predostrožnosti pre
instalacije i početka upotrebe Vašeg sobnog klima uređaja.
SADRŽAJ
SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI .......................................................................... 1
NAZIVI DELOVA .........................................................................................................
4
RUČNO UPRAVLJANJE ............................................................................................... 5
OPTIMALAN RAD .......................................................................................................... 5
PODEŠAVANJE USMERENJA TOKA VAZDUHA......................................................... 6
KAKO KLIMA UREĐAJ RADI......................................................................................... 7
ODRŽAVANJE................................................................................................................ 8
SAVETI ZA UPOTREBU .............................................................................................. 10
SMERNICE ZA OTKLANJANJE PROBLEMA ........................................................... 12
PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK
Unutar njega ćete naći mnoge korisne savete o ispravnoj upotrebi i održavanju
Vašeg klima uređaja. Samo malo preventivnog održavanja s Vaše strane Vam može
uštedeti puno vremena i novca tokom radnog veka Vašeg klima uređaja. U tablici
smernica za otklanjanje problema ćete pronaći mnoge odgovore na uobičajene
probleme. Ukoliko prvo pogledate tablicu smernica za otklanjanje problema, možda
neće biti potrebe da zovete servis.
! OPREZ
• Za popravke i održavanje ovog uređaja kontaktirajte ovlašćenog servisera.
• Za instalaciju ovog uređaja kontaktirajte ovlašćenog instalacijskog stručnjaka.
• Klima uređaj nije namenjen za upotrebu od strane male djece ili invalida bez
nadzora.
• Malu djecu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s klima uređajem.
• Ukoliko se ukaže potreba za zamenom kabla napajanja, zamenu bi trebalo izvršiti
isključivo ovlašćeno osoblje.
• Instalacija se mora izvršiti u skladu s nacionalnim standardima isključivo od strane
ovlašćenog osoblja.
Sigurnosne predostrožnosti
Kako bi se sprečile povrede korisnika ili drugih osoba i oštećenja imovine, treba se
pridržavati sledećih uputstava.
Neispravna upotreba uzrokovana nepridržavanjem uputstava može rezultirati povredama ili
oštećenjima. Ozbiljnost upozorenja je klasifikovana sledećim oznakama.
!
Upozorenje Ovaj simbol predstavlja mogućnost ozbiljnih ili smrtnih povreda.
!
Oprez
Ovaj simbol predstavlja mogućnost povreda ili oštećenja imovine.
Značenja simbola korišćenih u priručniku su prikazana ispod.
Nikada ovo ne radite.
Uvek ovo radite.
UPOZORENJE
Ispravno uključite u
izvor napajanja.
Ne upravljajte ili zaustavljajte
uređaj uključivanjem ili
isključivanjem struje.
Ne oštećujte ili koristite
nespecificirani kabl
napajanja.
•Moglo bi doći do strujnog udara ili •Moglo bi doći do strujnog udara ili •Moglo bi uzrokovati požar i strujni
požara uzrokovanih
zagrevanjem.
preteranim
Ne menjajte dužinu kabla
napajanja i ne delite utičnicu
sa drugim uređajima.
požara uzrokovanih zagrevanjem.
Ne koristite mokrim rukama
ili u vlažnoj okolini.
udar.
Ne usmeravajte vazduh
prema
osobama
u
prostoriji.
•Moglo bi doći do strujnog udara ili •Moglo bi prouzrokovati strujni udar. •Moglo bi Vam naštetiti zdravlju.
požara uzrokovanih zagrevanjem.
Uvijek osigurajte efektivno
uzemljenje.
•Nedostatak
uzemljenja bi mogao
uzrokovati strujni udar.
Isključite napajanje ukoliko čudni zvuci,
mirisi ili dim izlaze iz klima
uređaja.
•Moglo bi uzrokovati požar i strujni
udar.
Držite oružje dalje od klima
uređaja.
•Moglo bi prouzrokovati požar.
Ne dopuštajte da voda
dolazi
u
kontakt
s
električnim delovima.
•Moglo
bi prouzrokovati
uređaja ili strujni udar.
kvar
Ne pijte vodu koju ispušta
klima uređaj.
•Sadrži
materije od kojih bi Vam
moglo pozliti.
Ne koristite kabl napajanja u
blizini uređaja za grejanje.
Uvek instalirajte osigurač
i zasebns strujno kolo.
•Ukoliko
to ne učinite, moglo bi
doći do požara i strujnog udara.
Ne otvarajte uređaj za
vreme rada.
•Moglo bi uzrokovati strujni udar.
Ne koristite kabl napajanja blizu
zapaljivog plina ili gorivih materija
poput benzina, razređivača, itd.
•Moglo bi uzrokovati požar i strujni •Moglo bi prouzrokovati eksploziju
udar.
ili požar.
Ukoliko je došlo do ispuštanja plina iz drugog
uređaja, provetrite prostoriju pre upotrebe klima
uređaja.
Ne rastavljajte i ne izmenjujte uređaj.
•Moglo bi prouzrokovati eksploziju, požar i opekotine.
•Moglo bi prouzrokovati kvar uređaja i strujni udar.
1
OPREZ
!
Prilikom uklanjanja filtera za
vazduh ne dodirujte metalne
delove uređaja.
● To može uzrokovati povrede.
Ne čistite klima uređaj
vodom.
● Voda može ući u uređaj i oštetiti
Dobro provetrite prostoriju kada
se uređaj koristi zajedno sa
šporetom, itd..
● Može doći do manjka kiseonika.
izolaciju. To može uzrokovati
strujni udar.
Pre čišćenja isključite uređaj i
osigurač.
● Ne čistite uključen uređaj jer to
može uzrokovati požar, strujni
udar i povrede.
Tokom olujnih nevremena
zaustavite rad i zatvorite
prozor.
● Rad sa otvorenim prozorima
može uzrokovati prskanje
unutrašnjosti vodom i močenje
namještaja.
Ne postavljajte prepreke oko
ulaza za vazduh ili unutar
izlaza za vazduh.
● To može uzrokovati kvar uređaja
ili nezgodu.
Ne koristite jake deterdžente
poput razređivača. Za čišćenje
koristite meku krpu.
● Izgled se može narušiti
promenom boje uređaja ili
grebanjem njegove površine.
Ne postavljajte kućnog ljubimaca ili
biljku direktno na protoku vazduha.
● To bi moglo povrediti ljubimca ili
biljku.
Ne koristite uređaj u posebne
svrhe.
● Ne koristite ovaj klima uređaj za
očuvanje preciznih uređaja, hrane,
ljubimaca, biljki i umetničkih
predmeta. To može uzrokovati
smanjenje kvaliteta, itd.
Prilikom isključivanja držite
utikač, a ne kabl napajanja.
Ukoliko ne nameravate da koristite
uređaj duže vreme isključite glavni
prekidač napajanja.
● Ukoliko to ne činite mogli biste
● To može uzrokovati kvar uređaja ili
uzrokovati strujni udar i
oštećenje.
požar.
Uverite se da instalacijski okvir
spoljne jedinice nije oštećen radi
duge izloženosti vremenu.
Uvek čvrsto umetnite filtere. Čistite filtre
jednom svake dve nedelje.
● Ukoliko je okvir oštećen, postoji
● Rad bez filtera može uzrokovati kvar
opasnost od pada jedinice.
Ne postavljajte teške predmete
na kabl napajanja i pazite da
ništa ne pritiska kabl.
● Postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
Oprezno raspakujte i instalirajte uređaj.
Oštre ivice Vas mogu povrediti.
uređaja.
Ne pijte vodu koja izlazi iz klima
uređaja.
● Ona sadrži otpadne materije od
kojih biste se mogli razboleti.
2
Ukoliko u uređaj uđe voda isključite uređaj iz strujne
utičnice i isključite osigurač. Izoliujte napajanje
isključivanjem utikača i kontaktirajte ovlašćenog
servisnog tehničara.
Pre početka upotrebe klima uređaja
1. Kontaktirajte instalacijskog stručnjaka radi instalacije.
2. Uverite se da je uređaj dobro uzemljen.
3. Ne koristite oštećen ili nestandardan kabl napajanja.
4. Ne delite istu utičnicu s drugim uređajima.
5. Ne koristite produžni kabl.
6. Ne uključujte/isključujte uređaj isključivanjem struje.
Upotreba
1. Dugotrajno izlaganje direktnom protoku vazduha može biti opasno po Vaše zdravlje.
Ne izlažite stanare, kućne ljubimce ili biljke direktnom protoku vazduha duže
vreme.
2. Radi mogućnosti smanjenja količine kiseonika , provetravajte sobu ukoliko
koristite klima uređaj istovremeno sa šporetima ili drugim grejnim uređajima.
3. Ne koristite ovaj klima uređaj u posebne svrhe za koje nije namenjen (npr.
čuvanje preciznih uređaja, hrane, kućnih ljubimaca, biljaka i umetničkih
predmeta). Korišćenje klima uređaja u te svrhe bi moglo rezultirati oštećenjima
takvih predmeta.
Čišćenje i održavanje
1. Ne dodirujte metalne delove prilikom uklanjanja filtera. Prilikom manipulisanja
oštrim metalnim ivicama može doći do povreda.
2. Ne koristite vodu za čišćenje unutrašnjosti klima uređaja. Izlaganje vodi može
oštetiti izolaciju, što može rezultirati strujnim udarom.
3. Prilikom čišćenja uređaja prvo proverite jesu li uređaj i glavni osigurač
isključeni.
Servis
Za popravke i održavanje kontaktirajte ovlašćenog servisera.
RADNA TEMPERATURA
Mod
Temperatura
Hlađenje
Grejanje
Sušenje
Sobna temperatura
17°C ~ 32°C
17°C ~ 30°C
17°C ~ 32°C
Spoljna temperatura
18°C ~ 43°C
-7°C ~ 24°C
18°C ~ 43°C
OPREZ:
1. Ukoliko se klima uređaj koristi van gore navedenih uslova, s radom bi mogle započeti određene zaštitne
funkcije i prouzrokovati abnormalan rad uređaja.
2. Relativna vlažnost vazduha u prostoriji mora biti niža od 80%. Ukoliko klima uređaj radi u uslovima koji
premašuju ovaj postotak, na površini klima uređaja bi se mogla kondenzovati vlaga. Molimo da postavite vertikalnu lopaticu
za protok vazduha u maksimalni ugao (vertikalno u odnosu na pod) i postavite uređaj na jako duvanje.
3. Optimalna radna svojstva će biti postignuta unutar ovih radnih temperatura.
3
NAZIVI DELOVA
Unutrašnja jedinica
Unutrašnja jedinica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prednja ploča
Ulaz za vazduh
Filter za vazduh
Izlaz za vazduh
Vodoravna lopatica za protok vazduha
Vertikalna lopatica za protok vazduha
Ekran
Prijemnik signala daljinskog upravljača
Daljinski upravljač
Dugme za ručno upravljanje
Spoljna jedinica
Spoljna jedinica
11. Povezna cev, odvodno crevo
12. Ulaz za vazduh (bočni i zadnji)
13. Izlaz za vazduh
Indikatorska lampica brzo bljeska (pet puta u sekundi) kada se
uključe zaštitne sigurnosne funkcije.
Napomena:
Sve slike u ovom priručniku su prikazane u svrhu objašnjenja. Vaš bi se
klima uređaj mogao malo razlikovati. Treba se ravnati prema stvarnom
obliku uređaja.
Funkcijski indikatori na ekranu unutrašnje jedinice
Ekran unutrašnje jedinice će izgledati poput jednog od prikazanih na sledećim slikama:
c Indikator AUTO
Ovaj indikator svetli kada je odabran automatski način rada.
d Indikator DEFROST (Samo modeli sa hlađenjem i
grejanjem)
Ovaj indikator počinje da svetli kada klima uređaj startuje automatsko otapanje ili kada je uključena
funkcija kontrole toplog vazduha tokom grejanja.
e Indikator TEMPERATURE:
Prikazuje postavke temperature tokom rada klima uređaja.
f Indikator OPERATION
Ovaj indikator po uključivanju bljeska i svetli tokom rada klima uređaja.
g Indikator TIMER
Ovaj indikator svetli kada je timer uključen/isključen.
4
RUČNO UPRAVLJANJE
Ručno upravljanje se može privremeno koristiti u slučaju da ne možete pronaći daljinski upravljač ili
ukoliko su se baterije u daljinskom upravljaču istrošile.
c Otvorite i podignite prednju ploču u neki ugao sve dok uz
klik ne ostane učvršćena.
d Jedan pritisak na dugme za ručno upravljanje postavlja
uređaj u automatski način rada.
e Čvrsto zatvorite ploču u početni položaj.
Ploča
OPREZ:
• Svakim pritiskom na dugme za ručno upravljanje, način
Dugme za
ručno upravljanje
Automatski
/ hlađenje
rada se menja na sledeći način: automatski, hlađenje,
isključeno.
• Dva puta pritisnite dugme uređaj će prisilno hladiti. Ovo se
koristi isključivo u probne svrhe.
• Treći pritisak će prekinuti rad i isključiti klima uređaj.
• Kako biste povratili mogućnost upravljanja putem
daljinskog upravljača, direktno koristite daljinski
upravljač.
OPTIMALAN RAD
Kako biste postigli optimalna radna svojstva, molimo obratite ppažnju na sledeće:
• Ispravno podesite usmerenje protoka vazduha, tako da nije usmeren prema osobama.
• Podesite temperaturu kako biste postigli najveći nivo udobnosti. Ne postavljajte uređaj na
preterane nivoe temperature.
• Prilikom hlađenja/grejanja zatvorite vrata i prozore jer bi to moglo umanjiti radna svojstva
uređaja.
• Kako biste odabrali željeno vreme početka rada klima uređaja koristite dugme TIMER ON
(uključivanje timera) na daljinskom upravljaču.
•
Ne postavljajte nikakve predmete u blizinu ulaza ili izlaza za vazduh, jer se time može
smanjiti učinkovitost klima uređaja i može prestati s radom.
• Redovito čistite filter za vazduh, jer u suprotnom radna svojstva prilikom hlađenja ili
grejanja mogu biti umanjena.
• Ne koristite uređaj za zatvorenom vodoravnom lopaticom.
5
PODEŠAVANJE USMERENJA PROTOKA VAZDUHA
• Ispravno podesite protok vazduha, jer u suprotnom bi moglo
doći do neprijatne ili neujednačene sobne temperature.
•
•
Vodoravnu lopaticu podesite putem daljinskog upravljača.
Vertikalnu lopaticu podesite ručno .
Podešavanje vertikalnog usmerenja protoka vazduha
(gore-dole)
Klima uređaj automatski podešava vertikalno usmerenje
protoka vazduha u skladu s načinom rada.
Postavljanje vertikalnog usmerenja protoka vazduha
Izvršite ovo podešavanje za vreme rada uređaja.
Ponovnim pritiscima na dugme AIR DIRECTION na daljinskom
upravljaču postavite lopaticu u željeni položaj.
• Postavite vertikalno usmerenje protoka vazduha u željeni
položaj.
• U daljem radu vertikalno usmerenje protoka vazduha se
automatski postavlja u položaj u koji ste Vi postavili lopaticu
pritiscima na dugme AIR DIRECTION.
Postavljanje vodoravnog usmerenja protoka vazduha
(levo-desno)
Ručno podesite vertikalnu lopaticu putem poluge na levoj ili
desnoj strani lopatice (ovisno o modelu). Pripazite kako ne biste
pričepili prste ventilatorom, vodoravnom lopaticom ili kako ne
biste oštetili vertikalnu lopaticu. Kada klima uređaj radi i
vodoravna lopatica se nalazi u određenom položaju, postavite
lopaticu sa leve strane (ili desne, zavisno od modela) izlaza za
vazduh u željeni položaj.
Automatsko njihanje usmerenja protoka vazduha (gore-dole)
Izvršite ovu funkciju za vreme rada klima uređaja.
• Pritisnite dugme SWING na daljinskom upravljaču.
• Kako biste isključili funkciju ponovo pritisnite dugme SWING.
Kako biste zadržali lopaticu u željenom položaju pritisnite
dugme AIR DIRECTION.
6
!
OPREZ
• Dugme AIR DIRECTION i SWING će biti nefunkcionalne kada klima uređaj ne radi
•
•
•
•
•
•
(uključujući i kada je postavljen timer).
Ne ostavljate klima uređaj da dugo radi sa protokom vazduha usmerenim prema dole
prilikom grejanja ili sušenja. U suprotnom bi se na površini vodoravne lopatice mogla
kondenzovati vodena para i kapati na pod ili po nameštaju.
Ne pomičite ručno vodoravnu lopaticu. Uvek koristite dugme AIR DIRECTION ili SWING.
Ukoliko ručno pomaknete ovu lopaticu, za vreme rada bi se mogla pokvariti. Ukoliko se
lopatica pokvari, isključite klima uređaj i ponovo uključite.
Ukoliko uključite klima uređaj odmah nakon isključivanja, vodoravna lopatica bi mogla da se
ne pomeri otprilike 10 sekundi.
Ugao otvora vodoravne lopatice ne bi smeo biti previše malen, jer bi funkcije hlađenja ili
grejanja mogle biti oslabljene previše ograničenim područjem protoka vazduha.
Ne koristite klima uređaj sa vodoravnom lopaticom u zatvorenom položaju.
Kada uključite klima uređaj u struju (po prvi put), vodoravna lopatica bi mogla ispuštati zvuk
10 sekundi, što je normalno.
KAKO KLIMA UREÐAJ RADI
AUTOMATSKI RAD
Pritisnite tipku Sleep
•
•
•
Hlađenje
Hlađenje
Pritisnite tipku Sleep
1
Grijanje
Grijanje
Kada postavite klima uređaj u automatski način rada,
automatski će odabrati hlađenje, grejanje (samo modeli s
hlađenjem/grejanjem) ili samo ventilatorski način rada zavisno
od temperature koju ste Vi odabrali i od sobne temperature.
Klima uređaj će automatski kontrolisati sobnu temperaturu oko
tačke koju ste Vi postavili.
Ukoliko Vam AUTO način rada ne odgovara, možete ručno
postaviti željene uslove.
NOĆNI NAČIN RADA
Kada za vreme hlađenja (modeli bez grejanja), grejanja, ili
automatskog načina rada pritisnete dugme SLEEP, klima
uređaj će automatski povisiti (hlađenje) ili sniziti (grejanje)
1°C na sat. Postavljena temperatura će se ustaliti nakon 2
sata. Brzina ventilatora će se automatski nadzirati.
Napomena: Tokom noćnog načina rada uređaj će se
automatski isključiti nakon 7 sati.
FUNKCIJA SUŠENJA
• Funkcija sušenja će automatski odabrati sušenje
•
temeljeno na razlici između postavljene temperature i
stvarne sobne temperature.
Temperatura se reguliše za vreme odvlaživanja
uključivanjem i isključivanjem hlađenja ili samo
ventilatora. Brzina ventilatora je niska.
7
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Pre čišćenja nužno je ugasiti klima uređaj i isključiti
ga iz struje.
Čišćenje unutrašnje jedinice i daljinskog
upravljača
•
•
•
•
OPREZ
Za brisanje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača
koristite suvu krpu.
Ukoliko je unutrašnja jedinica jako prljava može se
očistiti krpom navlaženom hladnom vodom.
Prednja ploča unutrašnje jedince se može ukloniti i
oprati vodom. Zatim je obrišite suvom krpom. Za
čišćenje jedinice ne koristite hemijski obrađene krpe ili
krpe za prašinu.
Ne koristite benzin, razređivač, pastu za poliranje ili
slična otapala za čišćenje. Takva bi sredstva mogla
uzrokovati pucanje ili deformisanje plastične površine.
Čišćenje filtera za vazduh
Drška filtra
Začepljeni filter za vazduh smanjuje efikasnost hlađenja
ovog uređaja. Molimo očistite filter jednom svake dve
nedelje.
1. Podignite ploču unutrašnje jedinice prema gore sve dok
ne stane uz klik.
2. Uzmite dršku filtera za vazduh i lagano je podignite kako
biste je izvukli iz držača filtera, te je povucite prema
dole.
3. Uklonite filter za vazduh iz unutrašnje jedinice.
• Očistite filter za vazduh jednom svake dve nedelje.
• Očistite filter za vazduh usisivačem ili vodom, te ga osušite
na hladnome mestu.
8
ODRŽAVANJE
4. Uklonite elektrostatički filter iz njegovog okvira na način
prikazan na slici sleva (nije primenjivo za uređaje bez
elektrostatičkog filtera).
Ne dodirujte elektrostatički filter najmanje 10 minuta
nakon otvaranja rešetke ulaza za vazduh, jer to može
uzrokovati strujni udar.
Filter za
osvježavanje
vazduha
• Očistite elektrostatički filter blagim deterdžentom ili
vodom, te ga sušite na suncu 2 sata.
• Pre reinstalacije elektrostatičkog filtera proverite jesu li
vod protiv udara ili okvir fileta oštećeni.
5. Instalirajte elektrostatički filter nazad na mesto.
6. Stavite gornji deo filetra za vazduh nazad u uređaj
pazeći pritom da se leva i desna ivica ispravno
poravnaju, te postavite filter na mesto.
Održavanje
Ukoliko ne nameravate koristiti klima uređaj duže vreme
izvršite sledeće:
(1) Ostavite da ventilator radi otprilike pola dana kako bi se
prosušila unutrašnjost jedinice.
(2) Ugasite klima uređaj i isključite ga iz struje.
Uklonite baterije iz daljinskog upravljača.
(3) Spoljašnja jedinica zahteva redovno održavanje i
čišćenje. Ne pokušavajte to sami izvršiti. Kontaktirajte
prodavca ili servisera.
Provere pre početka upotrebe
• Proverite jesu li žice polomljene ili odspojene.
• Proverite je li instaliran filter za vazduh.
• Proverite jesu li dovod vazduha ili izlaz za
vazduh
blokirani nakon dužeg nekorišćenja klima uređaja.
OPREZ
• Ne
dodirujte metalne delove jedinice prilikom
uklanjanja filtera. Mogli biste se ozlediti prilikom
rukovanja oštrim metalnim ivicama.
• Ne čistite unutrašnjost klima uređaja vodom.
Izlaganje vodi može uništiti izolaciju, što može
rezultirati strujnim udarom.
• Prilikom čišćenja klima uređaja prvo se uverite da su
uređaj i glavni osigurač isključeni.
9
SAVETI ZA UPOTREBU
Za vreme normalnog rada se može dogoditi sledeće.
1. Zaštita klima uređaja.
Zaštita kompresora
• Kompresor ne može započeti s radom 3 minuta nakon prestanka rada.
Anti-hladni vazduh (Samo modeli s grejanjem i hlađenjem)
• Uređaj je dizajniran da ne izduvava hladan vazduh za vreme grejanja, kada je unutarnji izmenjivač
toplote u jednom od sledeća tri stanja i postavljena temperatura nije postignuta.
A) Kada je grejanje tek započelo.
B) Otapanje.
C) Grejanje niskim temperaturama.
• Spoljašnji i unutrašnji ventilator za vreme otapanja prestaju s radom (samo modeli s grejanjem i
hlađenjem)
Otapanje (samo modeli s grejanjem i hlađenjem)
• Za vreme grejanja, kada je spoljašnja temperatura niska i vlažnost visoka, na spoljašnjoj jedinici može
nastati led, što rezultira smanjenom učinkovitošću grejanja klima uređaja.
• Ukoliko se to dogodi, klima uređaj će prestati s grejanjem i automatski započeti s otapanjem.
• Vreme otapanja može trajati od 4 do 10 minuta, zavisno o spopljašnjoj temperaturi i količini leda
nakupljenoj na spoljašnjoj jedinici.
2. Bela para izlazi iz unutrašnje jedinice
• Bela para može nastati kao posledica velike temperaturne razlike između dovoda vazduha i izlaza za
vazduh za vreme hlađenja u zatvorenom prostoru s visokom relativnom vlažnošću.
• Bela para može nastati kao posledica vlage koja nastaje procesom otapanja, kada klima uređaj nakon
otapanja nastavi s grejanjem.
3. Tiho bučenje klima uređaja
• Možete čuti tihi siktavi zvuk za vreme rada kompresora ili odmah po prestanku njegovog rada.
To je zvuk protoka ili zaustavljanja protoka sredstva za hlađenje.
• Također možete čuti tihi piskavi zvuk za vreme rada kompresora ili odmah po prestanku njegovog rada.
Uzrok tome je toplotno širenje i skupljanje plastičnih delova u uređaju prilikom promena temperature.
• Može se čuti buka radi vraćanja lopatica na njihovu originalnu poziciju prilikom prvog uključivanja
uređaja.
4. Unutrašnja jedinica izduvava prašinu.
Ovo je normalno ukoliko klima uređaj nije korišćen duže vreme ili prilikom prve upotrebe uređaja.
5. Iz unutrašnje jedinice dopire čudan miris.
Uzrok ovome su mirisi koji izbijaju od građevinskog materijala, nameštaja ili dima.
6. Klima uređaj za vreme grejanja ili hlađenja prelazi u ventilatorski način rada
(samo za modele s grejanjem i hlađenjem).
Kada unutrašnja temperatura dostigne postavljenu temperaturu klima uređaja, kompresor će automatski
prestati s radom, i klima uređaj će preći u ventilatorski način rada. Kompresor će ponovno započeti s
radom kada unutrašnja temperatura za vreme hlađenja poraste ili se snizi za vreme grejanja (samo za
modele s grejanjem i hlađenjem).
10
7. Prilikom hlađenja u uslovima visoke relativne vlažnosti (relativna vlažnost veća od 80%),
na površini unutrašnje jedinice bi se mogla pojaviti voda koja kaplje. Podesite vodoravnu
lopaticu u položaj za maksimalan protok vazduha i odaberite visoku brzinu ventilatora.
8. Grejanje (samo za modele s grejanjem i hlađenjem)
Za vreme grejanja klima uređaj preuzima toplotu iz spoljašnje jedinice i otpušta je putem
unutrašnje jedinice. Kada se spoljašnja temperatura snizi, količina toplote koju preuzima
klima uređaj se u skladu s temperaturom takođe smanjuje. Istovremeno, toplotno
opterećenje klima uređaja raste radi veće razlike između spoljašnje i unutrašnje temperature.
Ukoliko pomoću klima uređaja ne možete postići ugodnu temperaturu, preporučujemo
korišćenje dodatnog uređaja za grejanje.
9. Funkcija automatskog nastavka rada
Nestanak struje za vreme rada će u potpunosti zaustaviti uređaj.
Kod uređaja bez funkcije automatskog nastavka rada, kada se struja povrati, indikator RUN na
unutrašnjoj jedinici bljeska. Kako bi uređaj nastavio s radom, pritisnite taster ON/OFF na daljinskom
upravljaču. Kod uređaja s funkcijom automatskog nastavka rada, kada se struja povrati, uređaj
automatski nastavlja s radom sa svim predhodnim memorisanim postavkama.
10. Munje ili bežični telefoni koji rade u blizini bi mogli uzrokovati kvar uređaja. Isključite uređaj iz
struje, te ga ponovno uključite u struju. Za nastavak rada pritisnite taster ON/OFF na daljinskom
upravljaču.
11
Smernice za otklanjanje problema
Kvarovi i rešenja
Odmah isključite klima uređaj ukoliko sa javi jedan od sledećih kvarova. Isključite uređaj iz struje i
kontaktirajte najbližu službu za korisnike.
Indikator OPERATION ili drugi indikatori brzo bljeskaju (5 puta u sekundi) i to bljeskanje se
nemože otkloniti isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja u struju
Problem
Osigurač često pregoreva.
Strani predmeti ili voda su prodrli u klima uređaj.
Daljinski upravljač ne radi ili radi abnormalno.
Druge abnormalne situacije.
Uzrok
Kvarovi
Uređaj ne
počinje s
radom
Šta treba uraditi?
Nestanak struje
Pričekajte povratak struje.
Utikač je možda isključen iz utičnice.
Proverite je li utikač čvrsto uključen u
utičnicu.
Možda je pregoreo osigurač.
Zamenite osigurač.
Možda su se istrošile baterije u
Zamenite bateriju.
daljinskom upravljaču.
Vreme timera koje ste postavili je
neispravno.
Uređaj ne hladi
Neispravna postavka temperature.
Pričekajte ili poništite postavku timera.
Ispravno postavite temperaturu. Za
ili greje (samo
detaljna uputstva molimo pogledajte
modeli s
poglavlje
hlađenjem/
"Upotreba daljinskog upravljača".
grejanjem)
Filter za vazduh je blokiran.
dobro prostoriju
Vrata ili prozori su otvoreni.
Očistite filter za vazduh.
za vreme
Dovod vazduha ili izlaz za vazduh
unutrašnje ili spoljašnje jedinice je
blokiran.
Zatvorite vrata ili prozore.Prvo uklonite
prepreke,te zatim ponovno pokrenite klima
uređaj.
duvanja
vazduha iz
klima uređaja
Aktivirana je 3 minutna zaštita
kompresora.
Pričekajte.
Ukoliko niste uklonili problem, molimo kontaktirajte lokalnog distributera ili najbližu službu za
korisnike. Obavezno im detaljno opišite kvar i pročitajte model uređaja.
Napomene: Ne pokušavajte sami popraviti uređaj.
Uvek se posavetujte s ovlašćenim servisom.
Proizvođač i uvoznik zadržavaju pravo promene tehničkih i drugih karakteristika bez prethodne najave. Proizvođač i uvoznik nisu
odgovorni za moguće štamparske greške.
12
Molimo pažljivo proĀitajte ovo uputstvo pre uporabe i saĀuvajte ovaj priruĀnik za
buduþe savete.
SADRŽAJ
Specifikacije daljinskog upravljaþa--------------------------------- 1
Upoznavanje s funkcijskim tasterima
na daljinskom upravljaþu……………………….……………..…1
Nazivi i funkcije
indikatora na daljinskom upravljaþu………………………….. 3
Upotreba daljinskog upravljaþa-------------------------------------- 4
Upozorenje………………………………………………….……... 7
Specifikacije daljinskog upravljaĀa
Model
R51D/E, R51D/CE
Radni napon
3.0V(Alkalne suve baterije LR03 x2)
Najniži napon
emitovanja signala CPU
2.0V
2.0V
Domet signala
8m (prilikom korišüenja napona od
3.0V, postaje 11m)
Radna okolina
-5°C ~ 60°C
Upoznavanje s funkcijskim tasterima na daljinskom upravljaĀu
1
2
O
SET TEMPERATURE C)
4
AUTO
FAN
COOL
HIGH
DRY
MED
HEAT
LOW
8
3
TEMP.
5
MODE ON/OFF FAN SPEED
9
SWING ECONOMIC TIMER ON
10
RESET LOCKTIMER OFF
AIR DIRECTION
POWERFUL
11
6
12
7
13
Sl. 1
1
c
Taster TEMP T: Pritisnite ovaj taster za snižavanje unutrašnje
temperature.
d
Taster TEMP S: Pritisnite ovaj taster za poveüavanje unutrašnje
temperature.
Taster ON/OFF: Pritisnite ovaj taster za poþetak rada ureÿaja.
Ponovno pritisnite ovaj taster kako biste zaustavili rad ureÿaja.
e
f
Taster za odabir naþina rada: Svakim pritiskom na ovaj taster
menja se naþin rada ureÿaja u nizu: AUTO, hlaÿenje, grejanje i
ventilator, kako je prikazano na slijedeüoj slici:
NAPOMENA: Modeli samo s hlaÿenjem ne poseduju funkciju grejanja.
g
Taster SWING: Pritiskom na ovaj taster lopatica üe se automatski
njihati gore-dole. Za prestanak njihanja ponovno pritisnite ovaj
taster.
h
Taster RESET: Pritiskom na taster RESET poništavaju se sve
trenutne postavke i kontrola ureÿaja se vraüa na osnovne postavke
(pritisnite ovaj taster malim okruglim štapiüem promera 1mm).
i
Taster AIR DIRECTION: Pritiskom na možete uþvrstiti lopaticu pod
željenim uglom. Lopatica se svakim pritiskom pomiþe (prema gore ili
dole) za odreÿeni ugao. Kada lopatica doÿe pod ugao koji bi mogao
uticati na uþinak hlaÿenja i grejanja, automatski üe promijeniti ugao
pomeranja (prema gore ili dole).
j
Taster FAN SPEED: Ovaj taster se koristi za postavljanje brzine
ventilatora u nizu: AUTO, niska, srednja, visoka, te ponovno AUTO.
k
Taster TIMER ON: Pritisnite ovaj taster za postavljanje vremena
ukljuþivanja ureÿaja. Svaki pritisak üe poveüati vreme do
ukljuþivanja u razmacima od 30 minuta. Kada prikaz postavljenog
vremena dostigne 10:00, svaki üe pritisak poveüati vreme u razmaku
od 60 minuta. Kako biste poništili vreme automatskog ukljuþivanja,
jednostavno postavite vreme ukljuþivanja na 0:00.
l
Taster ECONOMIC RUNNING: Pritisnite ovaj taster za poþetak
naþina rada koji štedi energiju. Kako biste poništili funkciju ponovno
pritisnite ovaj taster.
Taster TIMER OFF: Pritisnite ovaj taster za postavljanje vremena
iskljuþivanja ureÿaja. Svaki pritisak üe poveüati vreme do
iskljuþivanja u koracima od 30 minuta. Kada prikaz postavljenog
vremena dostigne 10:00, svaki üe pritisak poveüati vreme u
razmacima od 60 minuta. Kako biste poništili vreme automatskog
iskljuþivanja, jednostavno postavite vreme iskljuþivanja na 0:00.
2
Taster LOCK: pritisnite ovaj taster kako biste zakljuþali sve trenutne
setingse. Kako biste otkljuþali setings ponovo pritisnite ovaj taster.
(pritisnite ovaj taster malim okruglim štapiüem promera 1mm)
Taster POWERFUL: Pritisnite ovaj taster za vreme
hlaÿenja/grejanja kako biste aktivirali snažno hlaÿenje/grejanje.
Ponovno pritisnite ovaj taster kako biste poništili funkciju.
Napomena: Ureÿaj üe se automatski vratiti u prethodni naþin rada nako
neprekidnog rada u snažnom naþinu rada.
Nazivi i funkcije indikatora na daljinskom upravljaĀu
Displej (ekran)
1
2
3
4
4
5
6
TIMER ON/ OFF
7
Sl. 2
c Podruþje digitalnog displeja: Ovo podruþje prikazuje
d
temperaturu i, ukoliko je timer ukljuþen, postavu vremena
ukljuþivanja i iskljuþivanja. Automatski üe se vratiti na prikaz
temperature nakon 5 sekundi. Za vreme ventilatorskog naþina
rada u ovome podruþju se ništa ne prikazuje.
Indikator TRANSMISSION: Ovaj indikator jednom bljesne kada
daljinski upravljaþ emituje signal unutrašnjoj jedinici.
e Indikator ON/OFF: Ovaj se simbol prikazuje kada se daljinskim
upravljaþem ukljuþi ureÿaj, i nestaje kada se ureÿaj iskljuþi.
f Indikator OPERATION MODE: prikazuje trenutni naþin
rada—AUTO, hlaÿenje, sušenje, grejanje i ventilator.
Grejanje je raspoloživo samo kod modela s grejnom pumpom.
3
g
Indikator FAN SPEED: Pritisnite taster FAN SPEED kako biste
postavili željeni seting brzine ventilatora (Auto-niska-srednja-visoka).
Vaš üe izbor biti prikazan na LCD displeju, osim Auto brzine
ventilatora.
h
Indikator LOCK: Ovaj se simbol pojavljuje kada pritisnete taster
LOCK i nestaje kada je ponovno pritisnete.
i
Prikaz TIMER ON/OFF: Ovo podruþje displeja prikazuje seting
timera. Ukoliko je postavljeno samo vreme ukljuþivanja, biüe
prikazano TIMER ON. Ukoliko je postavljeno samo vreme
iskljuþivanja biüe prikazano TIMER OFF. Ukoliko su postavljena
vremena ukljuþivanja i iskljuþivanja, biüe prikazano TIMER ON/OFF
NAPOMENA: Svi prikazani znakovi na Slici 2 imaju svrhu jasnijeg
predoþavanja. Za vreme rada samo üe samo odreÿeni simboli biti
prikazani na displeju.
Upotreba daljinskog upravljaĀa
Instalacija/zamena baterija
Daljinski upravljaþ koristi dve alkalne suve baterije (LR03X2).
1. kako bi instalirali baterije, skinite poklopac odjeljka za baterije sa
zadnje strane i stavite baterije u skladu sa polaritetom (+ i -)
prikazanom na daljinskom upravljaþu.
2. Za zamenu istrošenih baterija izvršite gore navedene korake.
AUTOMATSKI RAD
Kada je klima ureÿaj spreman za upotrebu, ukljuþite ga i na displeju
unutrašnje jedinice üe bljeskati indikator OPERATION.
1. Tasterom MODE SELECT odaberite AUTO..
2. Tasterom TEMP postavite željenu sobnu temperaturu.
Najugodnija temperatura je izmeÿu 21°C i 28°C.
3. Za poþetak rada klima ureÿaja pritisnite taster ON/OFF. Lampica
OPERATION na displeju unutrašnje jedinice poþinje da svetli. Naþin
rada je AUTO, te se brzina ventilatora automatski podešava i na
displeju daljinskog upravljaþa nisu prikazani nikakvi indikatori.
4. Za prestanak rada ureÿaja ponovno pritisnite taster ON/OFF.
4
NAPOMENA
1. U AUTO naþinu rada, klima ureÿaj može logiþki odabrati hlaÿenje,
ventilator, grejanje i sušenje oseüanjem razlike izmeÿu stvarne sobne
temperature i temperature postavljene na daljinskom upravljaþu.
2. Ukoliko Vam AUTO naþin rada ne odgovara, željeni naþin rada
možete odabrati ruþno..
HLAĈENJE/GREJANJE (samo model s grejanjem) i
VENTILATOR
1. Ukoliko Vam AUTO naþin rada ne odgovara, možete ruþno odabrati
seting korišüenjem funkcija grejanja, hlaÿenja ili ventilatora.
2. Postavite željenu sobnu temperaturu tasterma TEMP. Prilikom
hlaÿenja najbolje je postaviti na 21°C ili iznad. Prilikom grejanja
najbolje je postaviti na 28°C ili ispod.
3. Tasterom FAN SPEED odaberite brzinu ventilatora izmeÿu AUTO,
HIGH (visoka). MED (srednja) ili LOW (niska).
4. Pritisnite taster ON/OFF, nakon þega üe se upaliti indikator
OPERATION i klima ureÿaj üe poþeti raditi u skladu s Vašim
postavljanjem. Za prestanak rada ureÿaja ponovno pritisnite taster
ON/OFF.
NAPOMENA
Funkcija ventilatora se ne može koristiti za kontrolu temperature. Za vreme
korišüenja ventilatora mogu se izvršiti samo koraci 1, 3 i 4..
Funkcija sušenja
1. Tasterom MODE odaberite DRY (sušenje).
2. Tasterom TEMP postavite željenu temperaturu u rasponu od 21°C
do 28°C.
3. Pritisnite taster ON/OFF, nakon þega üe se upaliti indikator OPERATION
i klima ureÿaj üe poþeti sa sušenjem. Brzina ventilatora je niska. Za
prekid rada ureÿaja ponovno pritisnite taster ON/OFF.
NAPOMENA
Radi razlike izmeÿu postavljene temperature i stvarne sobne
temperature, klima ureÿaj üe za vreme sušenja automatski raditi puno
puta bez pokretanja grejanja ili hlaÿenja.
5
TIMER
Tasterom TIMER ON možete postaviti vreme ukljuþivanja klima ureÿaja.
Tasterom TIMER OFF možete postaviti vreme iskljuþivanja ureÿaja.
1. Postavljanje vremena ukljuþivanja.
1.1 Pritisnite taster TIMER ON nakon þega se na daljinskom upravljaþu
prikazuje TIMER ON, te se na displeju prikazuju zadnje postavljeno
vreme ukljuþivanja i simbol ''h''. Sada možete postaviti novo vreme
ukljuþivanja klima ureÿaja.
1.2 Tasterom TIMER ON postavite novo željeno vreme ukljuþivanja
ureÿaja.
1.3 Nakon postavljanja vremena ukljuþivanja proüi üe pola sekunde pre
nego daljinski upravljaþ emituje signal klima ureÿaju. Zatim, nakon
otprilike 2 sekunde, simbol ''h'' üe nestati i na displeju üe se ponovno
pojaviti postavljena temperatura.
2. Postavljanje vremena iskljuþivanja.
2.1 Pritisnite taster TIMER OFF nakon þega se na daljinskom upravljaþu
prikazuje TIMER OFF, te se na displeju prikazuju zadnje postavljeno
vreme iskljuþivanja i simbol ''h''. Sada možete postaviti novo vreme
iskljuþivanja klima ureÿaja.
2.2 Tasterom TIMER OFF postavite novo željeno vreme iskljuþivanja
ureÿaja.
2.3 Nakon postavljanja vremena iskljuþivanja proüi üe pola sekunde pre
nego daljinski upravljaþ emituje signal klima ureÿaju. Zatim, nakon
otprilike 2 sekunde, simbol ''h'' üe nestati i na displeju üe se ponovno
pojaviti postavljena temperatura.
3. Postavljanje vremena ukljuþivanja i iskljuþivanja
3.1 Pritisnite taster TIMER ON nakon þega se na daljinskom upravljaþu
prikazuje TIMER ON, te se na displeju prikazuju zadnje postavljeno
vreme ukljuþivanja i simbol ''h''. Sada možete postaviti novo vreme
ukljuþivanja klima ureÿaja.
3.2 Tasterom TIMER ON postavite novo željeno vreme ukljuþivanja
ureÿaja.
3.3 Pritisnite taster TIMER OFF nakon þega se na daljinskom upravljaþu
prikazuje TIMER OFF, te se na displeju prikazuju zadnje postavljeno
vreme iskljuþivanja i simbol ''h''. Sada možete postaviti novo vreme
iskljuþivanja klima ureÿaja.
3.4 Tasterom TIMER OFF postavite novo željeno vreme iskljuþivanja
ureÿaja.
6
3.5 Nakon postavljanja vremena iskljuþivanja proüi üe pola sekunde pre
nego daljinski upravljaþ emituje signal klima ureÿaju. Zatim, nakon
otprilike 2 sekunde, simbol ''h'' üe nestati i na displeju üe se ponovno
pojaviti postavljena temperatura.
Izmena vremena timera
Za izmenu vremena ukljuþivanja/iskljuþivanja, jednostavno
odgovarajuüom TIMER tasterom (ON ili OFF) postavite novo vreme.
NAPOMENA
Postavljeno vreme je relativno vreme. To je vreme temeljeno na
protoku vremena od trenutne taþke.
Upozorenje
1. Izmeÿu daljinskog upravljaþa i prijemnika unutrašnje jedinice ne sme
biti prepreka jer u suprotnom klima ureÿaj neüe raditi.
2. Držite daljinski upravljaþ van dometa svih teþnosti.
3. Zaštitite daljinski upravljaþ od visokih temperatura i izlaganja
zraþenjima.
4. Držite prijemnik unutrašnje jedinice dalje od direktne sunþeve svetlosti
jer bi se klima ureÿaj mogao pokvariti.
5. Držite daljinski upravljaþ dalje od EMI (elektromagnetne
interferencije) koju prouzrokuju drugi kuüni aparati.
6. Prilikom zamene baterija nemojte koristiti stare baterije ili drugaþiji tip
baterija. To bi moglo prouzrokovati kvar daljinskog upravljaþa.
7. Ukoliko ne nameravate koristiti daljinski upravljaþ duže vremena
(nekoliko nedelja) uklonite baterije iz njega. U suprotnom bi curenje
baterija moglo oštetiti daljinski upravljaþ.
8. Proseþan vek trajanja baterija normalnom upotrebom iznosi otprilike
6 meseci.
9. Zamenite baterije kada unutrašnja jedinica prestane emitovati zvuk
potvrde, ili kada se indikator TRANSMISSION prestane paliti.
Proizvoÿaþ i uvoznik zadržavaju pravo promene tehniþkih i drugih
karakteristika bez prethodne najave. Proizvoÿaþ i uvoznik nisu
odgovorni za moguüe štamparske greške.
7
CG
Upute za
uporabu
ACP-24CH70AEB
RoHS
Molimo paţljivo i temeljno pročitajte ova korisnička uputstva i sigurnosne predostroţnosti
prije instalacije i početka upotrebe Vašeg sobnog klima ureĎaja.
SADRŽAJ
SIGURNOSNE PREDOSTROŢNOSTI .......................................................................... 1
NAZIVI DIJELOVA ......................................................................................................... 4
RUČNO UPRAVLJANJE ............................................................................................... 5
OPTIMALAN RAD .......................................................................................................... 5
PODEŠAVANJE USMJERENJA TOKA VAZDUHA....................................................... 6
KAKO KLIMA UREĐAJ RADI......................................................................................... 7
ODRŢAVANJE................................................................................................................ 8
SAVJETI ZA UPOTREBU ............................................................................................. 10
SMJERNICE ZA OTKLANJANJE PROBLEMA ........................................................... 12
PROĈITAJTE OVAJ PRIRUĈNIK
Unutar njega ćete naći mnoge korisne savjete o ispravnoj upotrebi i odrţavanju
Vašeg klima ureĎaja. Samo malo preventivnog odrţavanja s Vaše strane Vam
moţe uštediti puno vremena i novca tokom radnog vijeka Vašeg klima ureĎaja. U
tablici smjernica za otklanjanje problema ćete pronaći mnoge odgovore na
uobičajene probleme. Ukoliko prvo pogledate tablicu smjernica za otklanjanje
problema, moţda neće biti potrebe da zovete servis.
! OPREZ
Za popravke i odrţavanje ovog ureĎaja kontaktirajte ovlaštenog servisera.
Za instalaciju ovog ureĎaja kontaktirajte ovlaštenog instalacijskog stručnjaka.
Klima ureĎaj nije namijenjen za upotrebu od strane male djece ili invalida bez
nadzora.
Malu djecu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s klima
ureĎajem.
Ukoliko se ukaţe potreba za zamjenom kabla napajanja, zamjenu bi trebalo
izvršiti isključivo ovlašteno osoblje.
Instalacija se mora izvršiti u skladu s nacionalnim standardima isključivo od
strane ovlaštenog osoblja.
Sigurnosne predostrožnosti
Kako bi se spriječile ozlede korisnika ili drugih osoba i oštećenja imovine, treba se
pridrţavati slijedećih uputa.
Neispravna upotreba uzrokovana nepridrţavanjem upustva moţe rezultirati povredama ili
oštećenjima. Ozbiljnost upozorenja je klasificirana slijedećim oznakama.
!
Upozorenje Ovaj simbol predstavlja mogućnost ozbiljnih ili smrtnih povreda.
!
Oprez
Ovaj simbol predstavlja mogućnost povreda ili oštećenja imovine.
Značenja simbola korištenih u priručniku su prikazana ispod.
Nikada ovo ne ĉinite.
Uvijek ovo ĉinite.
UPOZORENJE
Ispravno ukljuĉite u
izvor napajanja.
Moglo bi doći do strujnog udara ili
poţara uzrokovanih pretjeranim
zagrijavanjem.
Ne upravljajte ili zaustavljajte
ureĊaj ukljuĉivanjem ili
iskljuĉivanjem struje.
Moglo bi doći do strujnog udara ili
poţara uzrokovanih zagrijavanjem.
Ne mijenjajte dužinu kabla
napajanja ili dijelite utiĉnicu
s drugim ureĊajima.
Ne koristite mokrim rukama
ili u vlažnoj okolini.
Moglo bi doći do strujnog udara ili
poţara uzrokovanih zagrijavanjem.
Moglo bi prouzrokovati strujni udar.
Uvijek osigurajte efektivno
uzemljenje.
Nedostatak uzemljenja bi mogao
uzrokovati strujni udar.
Iskljuĉite napajanje ukoliko
ĉudni zvuci, mirisi ili dim
izlaze iz klima ureĊaja.
Moglo bi uzrokovati
strujni udar.
poţar i
Držite oružje podalje klima
ureĊaja.
Moglo bi prouzrokovati poţar.
Ne dopuštajte da voda
dolazi
u
kontakt
s
elektriĉnim dijelovima.
Ne oštećujte ili koristite
nespecificirani kabel
napajanja.
Moglo bi uzrokovati poţar i strujni
udar.
Ne usmjeravajte vazduh
prema
osobama
u
prostoriji.
Moglo bi Vam naštetiti zdravlju.
Uvijek instalirajte
osiguraĉ i zaseban strujni
krug.
kvar
Ukoliko to ne učinite, moglo bi
doći do poţara i strujnog udara.
Ne pijte vodu koju ispušta
klima ureĊaj.
Ne otvarajte ureĊaj za
vrijeme rada.
Moglo bi prouzrokovati
ureĎaja ili strujni udar.
Sadrţi stvari od kojih bi Vam
moglo pozliti.
Ne koristite kabal napajanja u
blizini ureĊaja za grijanje.
Moglo bi uzrokovati poţar i strujni
udar.
Ukoliko je došlo do ispuštanja plina iz
drugog ureĊaja, prozraĉite prostoriju prije
upotrebe klima ureĊaja.
Moglo bi uzrokovati strujni udar.
Ne koristite kabal napajanja blizu
zapaljivog plina ili gorivih stvari
poput benzina, razrjeđivača, itd.
Moglo bi prouzrokovati eksploziju
ili poţar.
Ne rastavljajte ili izmjenjujte ureĊaj.
Moglo bi prouzrokovati eksploziju, poţar i opekline.
Moglo bi prouzrokovati kvar ureĎaja i strujni udar.
1
OPREZ
!
Prilikom uklanjanja filtra za
vazduh ne dodirujte metalne
dijelove ureĎaja.
● To moţe uzrokovati povrede.
Ne čistite klima ureĎaj
vodom.
● Voda moţe ući u ureĎaj i
oštetiti izolaciju. To moţe
uzrokovati strujni udar.
Prije čišćenja isključite ureĎaj
i osigurač.
● Ne čistite uključen ureĎaj jer to
moţe uzrokovati poţar i strujni
udar, te povrede.
Tokom olujnih nevremena
zaustavite rad i zatvorite
prozor.
● Rad sa otvorenim prozorima
moţe uzrokovati prskanje
unutrašnjosti vodom i kvašenje
namještaja.
Ne postavljajte prepreke oko
ulaza za vazduha ili unutar
izlaza za vazduha.
● To moţe uzrokovati kvar
ureĎaja ili nezgodu.
Ne postavljajte kućnog
ljubimaca ili biljku gdje će biti
izravno izloţen protoku
vazduha.
● To bi moglo ozlijediti ljubimca
ili biljku.
Prilikom isključivanja drţite
utikač a ne kabal napajanja.
● Ukoliko to ne činite mogli biste
uzrokovati strujni udar i
oštećenje.
Uvjerite se da instalacijski okvir
spoljne jedinice nije oštećen radi
duge izloţenosti vremenu.
● Ukoliko je okvir oštećen,
postoji opasnost od pada
jedinice.
Ne koristite jake deterdţente
poput razrjeĎivača. Za
čišćenje koristite meku krpu.
● Izgled se moţe oštetiti
promjenom boje ureĎaja ili
grebanjem njegove površine.
Ne postavljajte teške predmete
na kabal napajanja i pazite da
ništa ne pritišće kabel.
● Postoji opasnost od poţara ili
strujnog udara.
Oprezno raspakirajte i instalirajte ureĎaj.
Oštre ivice Vas mogu povrijediti.
Dobro prozračite prostoriju kada
se ureĎaj koristi zajedno sa
štednjakom, itd..
● Moţe doći do pomanjkanja
kiseonika.
Ne koristite ureĎaj u posebne
svrhe.
● Ne koristite ovaj klima ureĎaj za
očuvanje preciznih ureĎaja,
hrane, ljubimaca, biljki i
umjetničkih predmeta. To moţe
uzrokovati smanjenje kvalitete,
itd.
Ukoliko ne namjeravate koristiti
ureĎaj duze vrijeme isključite
glavni prekidač napajanja.
● To moţe uzrokovati kvar ureĎaja
ili poţar.
Uvijek čvrsto umetnite filtere.
Čistite filtere jednom svaka dva
tjedna.
● Rad bez filtera moţe uzrokovati
kvar ureĎaja.
Ne pijte vodu koja izlazi iz klima
ureĎaja.
● Ona sadrţi otpadne stvari od kojih
biste se mogli razboljeti.
Ukoliko u ureĎaj uĎe voda isključite ureĎaj iz strujne
utičnice i isključite osigurač. Izolujte napajanje
isključivanjem utikača i kontaktirajte ovlaštenog
servisnog tehničara.
3
Prije poĉetka upotrebe klima ureĊaja
1. Kontaktirajte instalacijskog stručnjaka radi instalacije.
2. Uvjerite se da je ureĎaj uzemljen.
3. Ne koristite oštećen ili nestandardan kabal napajanja.
4. Ne dijelite istu utičnicu s drugim ureĎajima.
5. Ne koristite produţni kabal.
6. Ne uključujte/isključujte ureĎaj isključivanjem struje.
Upotreba
1. Dugotrajno izlaganje ravnom protoku vazduha moţe biti opasno po Vaše zdravlje.
Ne izlaţite stanare, kućne ljubimce ili biljke ravnom protoku vazduha duţe
vrijeme.
2. Radi mogućnosti smanjenja količine kiseonika , prozračujte sobu ukoliko
koristite klima ureĎaj istovremeno s friţiderima ili drugim grijnim ureĎajima.
3. Ne koristite ovaj klima ureĎaj u posebne svrhe za koje nije namijenjen (npr.
čuvanje preciznih ureĎaja, hrane, kućnih ljubimaca, biljaka i umjetničkih
predmeta). Korištenje klima ureĎaja u te svrhe bi moglo rezultirati oštećenjima
takvih predmeta.
Ĉišćenje i održavanje
1. Ne dodirujte metalne dijelove prilikom uklanjanja filtera. Prilikom manipuliranja
oštrim metalnim ivicama moţe doći do povreda.
2. Ne koristite vodu za čišćenje unutrašnjosti klima ureĎaja. Izlaganje vodi moţe
oštetiti izolaciju, što moţe rezultirati strujnim udarom.
3. Prilikom čišćenja ureĎaja prvo provjerite jesu li ureĎaj i glavni osigurač
isključeni.
Servis
Za popravke i odrţavanje kontaktirajte ovlaštenog servisera.
RADNA TEMPERATURA
Mod
Temperatura
HlaĎenje
Grijanje
Sušenje
Sobna temperatura
17°C ~ 32°C
17°C ~ 30°C
17°C ~ 32°C
Spoljna temperatura
18°C ~ 43°C
-7°C ~ 24°C
18°C ~ 43°C
OPREZ:
1. Ukoliko se klima ureĎaj koristi van gore navedenih uslova, s radom bi mogle započeti odreĎene zaštitne
funkcije i prouzrokovati abnormalan rad ureĎaja.
2. Relativna vlaţnost vazduha u prostoriji mora biti niţa od 80%. Ukoliko klima ureĎaj radi u uslovima koji
premašuju ovaj postotak, na površini klima ureĎaja bi se mogla kondenzovati vlaga. Molimo postavite
vertikalno lopaticu za protok vazduha u maksimalni ugao (vertikalno u odnosu na pod) i postavite ureĎaj na
jako izduvavanje.
3. Optimalna radna svojstva će biti postignuta unutar ovih radnih temperatura.
3
NAZIVI DIJELOVA
Unutrašnja jedinica
Unutrašnja jedinica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prednja ploča
Ulaz za vazduh
Filtar za vazduh
Izlaz za vazduh
Vodoravna lopatica za protok vazduh
Vertikalna lopatica za protok vazduh
Ekran
Prijamnik signala daljinskog upravljača
Daljinski upravljač
Tipka za ručno upravljanje
Vanjska jedinica
Spoljna jedinica
11. Povezna cijev, odvodno crijevo
12. Ulaz za vazduh (bočni i straţnji)
13. Izlaz za vazduh
Indikatorska lampica brzo bljeska (pet puta u sekundi) kada se
uključe zaštitne sigurnosne funkcije.
Napomena:
Sve slike u ovom priručniku su prikazane u svrhu objašnjenja. Vaš bi
se klima ureĎaj mogao malo razlikovati. Treba se ravnati prema
stvarnom obliku ureĎaja.
Funkcijski indikatori na ekranu unutrašnje jedinice
Ekran unutarnje jedinice će izgledati poput jednog od prikazanih na sljedećim slikama:
 Indikator AUTO
Ovaj indikator svijetli kada je odabran automatski način rada.
 Indikator DEFROST (Samo modeli sa hlaĊenjem i
grijanjem)
Ovaj indikator počinje svijetliti kada klima ureĎaj s automatskim otapanjem ili kada je uključena
funkcija kontrole toplog vazduha tokom grijanja.
 Indikator TEMPERATURE:
Prikazuje postavke temperature tokom rada klima ureĎaja.
 Indikator OPERATION
Ovaj indikator po uključivanju bljeska i svijetli tokom rada klima ureĎaja.
 Indikator TIMER
Ovaj indikator svijetli kada je timer uključen/isključen.
4
RUČNO UPRAVLJANJE
Ručno upravljanje se moţe privremeno koristiti u slučaju da ne moţete pronaći daljinski upravljač
ili ukoliko su se baterije u daljinskom upravljaču istrošile.
 Otvorite i podignite prednju ploču u neki ugao sve dok uz
klik ne ostane učvršćena.
 Jedan pritisak tipke za ručno upravljanje postavlja ureĎaj
u automatski način rada.
 Čvrsto zatvorite ploču u početni poloţaj.
Ploča
Tipka za
ručno upravljanje
Automatski
/ hlaĎenje
OPREZ:
Svakim pritiskom na tipku za ručno upravljanje, način
rada se mijenja na slijedeći način: automatski, hlaĎenje,
isključeno.
Dva puta pritisnite tipku, te će ureĎaj prisilno hladiti. Ovo
se koristi isključivo u probne svrhe.
Treći pritisak će prekinuti rad i isključiti klima ureĎaj.
Kako biste povratili mogućnost upravljanja putem
daljinskog upravljača, ravno koristite daljinski
upravljač.
OPTIMALAN RAD
Kako biste postigli optimalna radna svojstva, molimo obratite poţnju na slijedeće:
Ispravno podesite usmjerenje protoka vazduha, tako da nije usmjeren prema osobama.
Podesite temperaturu kako biste postigli najveći nivo udobnosti. Ne postavljajte ureĎaj na
pretjerane razlike temperature.
Prilikom hlaĎenja/grijanja zatvorite vrata i prozore jer bi to moglo umanjiti radna svojstva
ureĎaja.
Kako biste odabrali ţeljeno vrijeme početka rada klima ureĎaja koristite tipku TIMER ON
(uključivanje timera) na daljinskom upravljaču.
Ne postavljajte nikakve predmete u blizinu ulaza ili izlaza za vazduha, jer se time moţe
smanjiti efikasnost klima ureĎaja, te klima ureĎaj moţe prestati s radom.
Redovito čistite filter za vazduha, jer u suprotnom radna svojstva prilikom hlaĎenja ili
grijanja mogu biti umanjena.
Ne koristite ureĎaj za zatvorenom vodoravnom lopaticom.
5
PODEŠAVANJE USMJERENJA PROTOKA VAZDUHA
Ispravno podesite protok vazduha, suprotnom bi moglo
doći do neugode ili neujednačene sobne temperature.
Vodoravnu lopaticu podesite putem daljinskog upravljača.
Vertikalnu lopaticu podesite ručno .
Podešavanje vertikalnog usmjerenja protoka vazduha(goredolje)
Klima ureĎaj automatski podešava vertikalno usmjerenje
protoka vazduha u skladu s načinom rada.
Postavljanje vertikalnog usmjerenja protoka vazduha
Izvršite ovo podešavanje za vrijeme rada ureĎaja.
Stalnim pritiscima na tipku AIR DIRECTION na daljinskom
upravljaču postavite lopaticu u ţeljeni poloţaj.
Postavite vertikalno usmjerenje protoka vazduha u ţeljeni
poloţaj.
U daljnjem radu vertikalno usmjerenje protoka vazduha se
automatski postavlja u poloţaj u koji ste Vi postavili lopaticu
pritiscima na tipku AIR DIRECTION.
Postavljanje vodoravnog usmjerenja protoka vazduha
(lijevo-desno)
Ručno podesite vertikalnu lopaticu putem poluge na lijevoj ili
desnoj strani lopatice (ovisno o modelu). Pripazite kako ne biste
pričepili prste ventilatorom, vodoravnom lopaticom ili kako ne
biste oštetili vertikalnu lopaticu. Kada klima ureĎaj radi i
vodoravna lopatica se nalazi u odreĎenom poloţaju, postavite
lopaticu sa lijeve strane (ili desne, ovisno o modelu) izlaza za
vazduh u ţeljeni poloţaj.
Automatsko njihanje usmjerenja protoka vazduha (gore-dolje)
Izvršite ovu funkciju za vrijeme rada klima ureĎaja.
Pritisnite tipku SWING na daljinskom upravljaču.
Kako biste isključili funkciju ponovno pritisnite tipku SWING.
Kako biste zadrţali lopaticu u ţeljenom poloţaju pritisnite tipku
AIR DIRECTION.
6
!
OPREZ
Tipke AIR DIRECTION i SWING će biti nefunkcionalne kada klima ureĎaj ne radi
(uključujući i kada je postavljen timer).
Ne ostavljate klima ureĎaj da dugo radi sa protokom vazduha usmjerenim prema dolje
prilikom grijanja ili sušenja. U suprotnom bi se na površini vodoravne lopatice mogla
kondenzirati vodena para i kapati na pod ili po namještaju.
Ne pomičite ručno vodoravnu lopaticu. Uvijek koristite tipku AIR DIRECTION ili SWING.
Ukoliko ručno pomaknete ovu lopaticu, za vrijeme rada bi se mogla pokvariti. Ukoliko se
lopatica pokvari, isključite klima ureĎaj te ga ponovno uključite.
Ukoliko uključite klima ureĎaj odmah nakon isključivanja, vodoravna lopatica bi se mogla ne
micati otprilike 10 sekundi.
Ugao otvora vodoravne lopatice ne bi smio biti previše malen, jer bi funkcije hlaĎenja ili
grijanja mogle biti oslabljene previše ograničenim područjem protoka vazduha.
Ne koristite klima ureĎaj sa vodoravnom lopaticom u zatvorenom poloţaju.
Kada uključite klima ureĎaj u struju (po prvi put), vodoravna lopatica bi mogla ispuštati zvuk
10 sekundi, što je normalno.
KAKO KLIMA UREĐAJ RADI
AUTOMATSKI RAD
Pritisnite tipku Sleep
Hlađenje
Hlađenje
Pritisnite tipku Sleep
1
Grijanje
Grijanje
Kada postavite klima ureĎaj u automatski način rada,
automatski će odabrati hlaĎenje, grijanje (samo modeli s
hlaĎenjem/grijanjem) ili samo ventilatorski način rada zavisno
o temperaturi koju ste Vi odabrali i o sobnoj temperaturi.
Klima ureĎaj će automatski kontrolirati sobnu temperaturu oko
tačke koju ste Vi postavili.
Ukoliko Vam AUTO način rada ne odgovara, moţete ručno
postaviti ţeljene uslove.
NOĆNI NAĈIN RADA
Kada za vrijeme hlaĎenja (modeli bez grijanja), grijanja, ili
automatskog načina rada pritisnete tipku SLEEP, klima
ureĎaj će automatski povisiti (hlaĎenje) ili sniziti (grijanje)
1°C na sat. Postavljena temperatura će se ustaliti nakon 2
sata. Brzina ventilatora će se automatski nadzirati.
Napomena: Tokom noćnog naĉina rada ureĊaj će se
automatski iskljuĉiti nakon 7 sati.
FUNKCIJA SUŠENJA
Funkcija sušenja će automatski odabrati sušenje
temeljeno na razlici izmeĎu postavljene temperature i
stvarne sobne temperature.
Temperatura se regulira za vrijeme odvlaţivanja
uključivanjem i isključivanjem hlaĎenja ili samo
ventilatora. Brzina ventilatora je niska.
7
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Prije čišćenja nuţno je ugasiti klima ureĎaj i
isključiti ga iz struje.
Ĉišćenje unutrašnje jedinice i daljinskog
upravljaĉa
OPREZ
Za brisanje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača
koristite suvu krpu.
Ukoliko je unutrašnja jedinica jako prljava moţe je se
očistiti krpom navlaţenom hladnom vodom.
Prednja ploča unutrašnje jedince se moţe ukloniti i
oprati vodom. Zatim je obrišite suvom krpom. Za
čišćenje jedinice ne koristite hemijski obraĎene krpe
ili krpe za prašinu.
Ne koristite benzin, razrjeĎivač, pastu za poliranje ili
slična sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla
uzrokovati pucanje ili deformiranje plastične
površine.
Ĉišćenje filtera za vazduha
Drška filtra
Začepljeni filter za vazduh smanjuje efikasnost hlaĎenja
ovog ureĎaja. Molimo očistite filter jednom svake dvije
nedjelje.
1. Podignite ploču unutrašnje jedinice prema gore sve dok
ne stane uz klik.
2. Primite dršku filtera za vazduha i lagano je podignite
kako biste je izvukli iz drţača filtera, te je povucite
prema dolje.
3. Uklonite filter za vazduh iz unutrašnje jedinice.
Očistite filter za vazduh jednom svaka dva tjedna.
Očistite filter za vazduh usisivačem ili vodom, te ga osušite
na hladnome mjestu.
8
ODRŽAVANJE
4. Uklonite elektrostatički filter iz njegova okvira na način
prikazan na slici slijeva (nije primjenjivo za ureĎaje bez
elektrostatičkog filtra).
Ne dodirujte elektrostatički filter najmanje 10 minuta
nakon otvaranja rešetke ulaza za vazduh, jer to
moţe uzrokovati strujni udar.
Filtar za
osvjeţavanje
vazduha
Očistite elektrostatički filter blagim deterdţentom ili
vodom, te ga sušite na suncu 2 sata.
Prije reinstalacije elektrostatskog filtera provjerite
jesu li vod protiv udara ili okvir filtera oštećeni.
5. Instalirajte elektrostatički filter nazad na mjesto.
6. Umetnite gornji dio filtera za vazduh nazad u ureĎaj
pazeći pritom da se lijeva i desna ivica ispravno
poravnaju, te postavite filter na mjesto.
Održavanje
Ukoliko ne namjeravate koristiti klima ureĎaj duţe vrijeme
izvršite slijedeće:
(1) Ostavite da ventilator radi otprilike pola dana kako bi
se posušila unutrašnjost jedinice.
(2) Ugasite klima ureĎaj i isključite ga iz struje.
Uklonite baterije iz daljinskog upravljača.
(3) Spoljna jedinica zahtijeva redovno odrţavanje i
čišćenje. Ne pokušavajte to sami izvršiti. Kontaktirajte
prodavača ili servisera.
Provjere prije poĉetka upotrebe
Provjerite jesu li ţice polomljene ili odspojene.
Provjerite je li instaliran filter za vazduh.
Provjerite jesu li dovod vazduha ili izlaz za vazduh
blokirani nakon duţeg nekorištenja klima ureĎaja.
OPREZ
Ne dodirujte metalne dijelove jedinice prilikom
uklanjanja filtera. Mogli biste se ozlijediti prilikom
rukovanja oštrim metalnim ivicama.
Ne čistite unutrašnjost klima ureĎaja vodom.
Izlaganje vodi moţe uništiti izolaciju, što moţe
rezultirati strujnim udarom.
Prilikom čišćenja klima ureĎaja prvo se uvjerite da
su ureĎaj i glavni osigurač isključeni.
9
SAVJETI ZA UPOTREBU
Za vrijeme normalnog rada se moţe dogoditi slijedeće.
1. Zaštita klima ureĊaja.
Zaštita kompresora
Kompresor ne moţe započeti s radom 3 minute nakon prestanka rada.
Anti-hladni vazduh (Samo modeli s grijanjem i hlaĎenjem)
UreĎaj je dizajniran da ne ispuvava hladan vazduh za vrijeme grijanja, kada je unutrašnji izmjenjivač
topline u jednom od slijedeća tri stanja i postavljena temperatura nije postignuta.
A) Kada je grijanje tek započelo.
B) Otapanje.
C) Grijanje niskim temperaturama.
Spoljni i unutrašnji ventilator za vrijeme otapanja prestaju s radom (samo modeli s grijanjem i
hlaĎenjem)
Otapanje (samo modeli s grijanjem i hlaĎenjem)
Za vrijeme grijanja, kada je spoljna temperatura niska i vlaţnost visoka, na spoljnoj jedinici moţe
nastati led, što rezultira smanjenom učinkovitošću grijanja klima ureĎaja.
Ukoliko se to dogodi, klima ureĎaj će prestati s grijanjem i automatski započeti s otapanjem.
Vrijeme otapanja moţe trajati od 4 do 10 minuta, zavisno od spoljne temperature i količini leda
nakupljenoj na spoljnoj jedinici.
2. Bijela para izlazi iz unutrašnje jedinice
Bijela para moţe nastati kao posljedica velike temperaturne razlike izmeĎu dovoda vazduha i izlaza
za vazduh za vrijeme hlaĎenja u zatvorenom prostoru s visokom relativnom vlaţnošću.
Bijela para moţe nastati kao posljedica vlage koja nastaje procesom otapanja, kada klima ureĎaj
nakon otapanja nastavi s grijanjem.
3. Tiho buĉenje klima ureĊaja
Moţete čuti tihi siktavi zvuka za vrijeme rada kompresora ili odmah po prestanku njegova rada.
To je zvuk protoka ili zaustavljanja protoka sredstva za hlaĎenje.
TakoĎe moţete čuti tihi pištavi zvuka vrijeme rada kompresora ili odmah po prestanku njegova rada.
Uzrok tome je toplinsko širenje i skupljanje plastičnih dijelova u ureĎaju prilikom promjena
temperature.
Moţe se čuti buka radi vraćanja lopatica na njihovu originalnu poziciju prilikom prvog uključivanja
ureĎaja.
4. Unutrašnja jedinica ispuvava prašinu.
Ovo je normalno ukoliko klima ureĎaj nije korišten duţe vrijeme ili prilikom prve upotrebe ureĎaja.
5. Iz unutrašnje jedinice dopire ĉudan miris.
Uzrok ovome su mirisi koji izbijaju od graĎevnog materijala, namještaja ili dima.
6. Klima ureĊaj za vrijeme grijanja ili hlaĊenja prelazi u ventilatorski naĉin rada
(samo za modele s grijanjem i hlaĊenjem).
Kada unutrašnja temperatura dosegne postavljenu temperaturu klima ureĎaja, kompresor će automatski
prestati s radom, i klima ureĎaj će prijeći u ventilatorski način rada. Kompresor će ponovno započeti s
radom kada unutrašnja temperatura za vrijeme hlaĎenja poraste ili se snizi za vrijeme grijanja (samo za
modele s grijanjem i hlaĎenjem).
10
7. Prilikom hlaĎenja u uslovima visoke relativne vlaţnosti (relativna vlaţnost veća od 80%),
na površini unutrašnje jedinice bi se mogla pojaviti voda koja kapa. Podesite vodoravnu
lopaticu u poloţaj za maksimalan protok vazduha i odaberite visoku brzinu ventilatora.
8. Grijanje (samo za modele s grijanjem i hlaĊenjem)
Za vrijeme grijanja klima ureĎaj preuzima toplinu iz spoljne jedinice i otpušta je putem
unutrašnje jedinice. Kada se spoljna temperatura snizi, količina topline koju preuzima klima
ureĎaj se u skladu s temperaturom takoĎer smanjuje. Istovremeno, toplinsko opterećenje
klima ureĎaja raste radi veće razlike izmeĎu spoljne i unutrašnje temperature. Ukoliko
pomoću klima ureĎaja ne moţete postići ugodnu temperaturu, preporučamo korištenje
dodatnog ureĎaja za grijanje.
9. Funkcija automatskog nastavka rada
Nestanak struje za vrijeme rada će u potpunosti zaustaviti ureĎaj.
Kod ureĎaja bez funkcije automatskog nastavka rada, kada se struja povrati, indikator RUN na
unutrašnjoj jedinici bljeska. Kako bi ureĎaj nastavio s radom, pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom
upravljaču. Kod ureĎaja s funkcijom automatskog nastavka rada, kada se struja povrati, ureĎaj
automatski nastavlja s radom sa svim prijašnjim pohranjenim postavkama.
10. Munje ili beţični telefoni koji rade u blizini bi mogli uzrokovati kvar ureĎaja. Isključite ureĎaj iz
struje, te ga ponovno uključite u struju. Za nastavak rada pritisnite tipku ON/OFF na
daljinskom upravljaču.
11
Smjernice za otklanjanje problema
Kvarovi i rješenja
Odmah isključite klima ureĎaj ukoliko sa javi jedan od slijedećih kvarova. Isključite ureĎaj iz struje i
kontaktirajte najbliţu sluţbu za korisnike.
Indikator OPERATION ili drugi indikatori brzo bljeskaju (5 puta u sekundi) i to bljeskanje se
ne da otkloniti isključivanjem i ponovnim uključivanjem ureĎaja u struju
Problem
Osigurač često pregorijeva.
Strani predmeti ili voda su prodrijeli u klima ureĎaj.
Daljinski upravljač ne radi ili radi abnormalno.
Druge abnormalne situacije.
Uzrok
Kvarovi
UreĎaj ne
počinje s
radom
Što treba uĉiniti?
Nestanak struje
Pričekajte povratak struje.
Utikač je moţda isključen iz utičnice.
Provjerite je li utikač čvrsto uključen u
utičnicu.
Moţda je pregorio osigurač.
Zamijenite osigurač.
Moţda su se istrošile baterije u
Zamijenite bateriju.
daljinskom upravljaču.
Vrijeme timera koje ste postavili je
neispravno.
UreĎaj ne hladi
Neispravna postavka temperature.
Pričekajte ili poništite postavku timera.
Ispravno postavite temperaturu. Za
ili grije (samo
detaljne upute molimo pogledajte poglavlje
modeli s
"Upotreba daljinskog upravljača".
hlaĎenjem/
grijanjem)
Filter za vazduh je blokiran.
Očistite filter za vazduh.
dobro prostoriju
Vrata ili prozori su otvoreni.
Zatvorite vrata ili prozore.
za vrijeme
Dovod vazduh ili izlaz za vazduh
unutrašnje ili spoljne jedinice je
blokiran.
Prvo uklonite zapreke, te zatim ponovno
pokrenite klima ureĎaj.
Aktivirana je 3 minutna zaštita
kompresora.
Pričekajte.
puhanja
vazduha iz
klima ureĎaja
Ukoliko niste uklonili problem, molimo kontaktirajte lokalnog distributera ili najbliţu sluţbu za
korisnike. Obavezno im detaljno opišite kvar i saopštite model ureĎaja.
Napomene: Ne pokušavajte sami popraviti ureĊaj.
Uvijek se posavjetujte s ovlaštenim servisom.
ProizvoĎač i uvoznik zadrţavaju pravo promjene tehničkih i drugih karakteristika bez prethodne najave. ProizvoĎač i uvoznik nisu
odgovorni za moguće štamparske pogreške.
12
Molimo pažljivo proĀitajte ove kurisniĀke prije upotrebe ureāaja i saĀuvajte
priruĀnik za buduþe savjete.
SADRŽAJ
Specifikacije daljinskog upravljaþa--------------------------------- 1
Upoznavanje s funkcijskim tipkama
na daljinskom upravljaþu……………………….……………..…1
Nazivi i funkcije
indikatora na daljinskom upravljaþu………………………….. 3
Upotreba daljinskog upravljaþa--------------------------------------- 4
Upozorenje………………………………………………….……... 7
Specifikacije daljinskog upravljaĀa
Model
R51D/E, R51D/CE
Radni napon
3.0V(Alkalne suhe baterije LR03 x2)
Najniži napon
emitiranja signala CPU
2.0V
2.0V
Domet signala
8m (prilikom korištenja napona od
3.0V, postaje 11m)
Radna okolina
-5°C ~ 60°C
Upoznavanje s funkcijskim tipkama na daljinskom upravljaĀu
1
2
O
SET TEMPERATURE C)
4
AUTO
FAN
COOL
HIGH
DRY
MED
HEAT
LOW
8
3
TEMP.
5
MODE ON/OFF FAN SPEED
9
SWING ECONOMIC TIMER ON
10
RESET LOCKTIMER OFF
AIR DIRECTION
POWERFUL
11
6
12
7
13
Sl. 1
1
c
Tipka TEMP T: Pritisnite ovu tipku za snižavanje postavke
unutrašnje temperature.
d
Tipka TEMP S: Pritisnite ovu tipku za poveüavanje postavke
unutrašnje temperature.
Tipka ON/OFF: Pritisnite ovu tipku za poþetak rada ureÿaja.
Ponovno pritisnite ovu tipku kako biste zaustavili rad ureÿaja.
e
f
Tipka za odabir naþina rada: Svakim pritiskom na ovu tipku
mijenja se naþin rada ureÿaja u nizu: AUTO, hlaÿenje, grijanje i
ventilator, kako je prikazano na slijedeüoj slici:
NAPOMENA: Modeli samo s hlaÿenjem ne posjeduju funkciju grijanja.
g
Tipka SWING: Pritiskom na ovu tipku lopatica üe se automatski
njihati gore-dolje. Za prestanak njihanja ponovno pritisnite ovu
tipku.
h
Tipka RESET: Pritiskom na tipku RESET poništavaju se sve
trenutne postavke i kontrola ureÿaja se vraüa na osnovne postavke
(pritisnite ovu tipku malim okruglim štapiüem promjera 1mm).
i
Tipka AIR DIRECTION: Pritiskom na možete uþvrstiti lopaticu pod
željenim uglom. Lopatica se svakim pritiskom pomiþe (prema gore ili
dolje) za odreÿeni ugao. Kada lopatica doÿe pod ugao koji bi mogao
uticati na efikasnost hlaÿenja i grijanja, automatski üe promijeniti
ugao pomicanja (prema gore ili dolje).
j
Tipka FAN SPEED: Ova se tipka koristi za postavljanje brzine
ventilatora u nizu: AUTO, niska, srednja, visoka, te ponovno
AUTO.
k
Tipka TIMER ON: Pritisnite ovu tipku za postavljanje vremena
ukljuþivanja ureÿaja. Svaki pritisak üe poveüati vrijeme do
ukljuþivanja u koracima od 30 minuta. Kada prikaz postavljenog
vremena dostigne 10:00, svaki üe pritisak poveüati vrijeme u
koracima od 60 minuta. Kako biste poništili vrijeme automatskog
ukljuþivanja, jednostavno postavite vrijeme ukljuþivanja na 0:00.
l
Tipka ECONOMIC RUNNING: Pritisnite ovu tipku za poþetak
naþina rada koji štedi energiju. Kako biste poništili funkciju ponovno
pritisnite ovu tipku.
Tipka TIMER OFF: Pritisnite ovu tipku za postavljanje vremena
iskljuþivanja ureÿaja. Svaki pritisak üe poveüati vrijeme do
iskljuþivanja u koracima od 30 minuta. Kada prikaz postavljenog
vremena dostigne 10:00, svaki üe pritisak poveüati vrijeme u
koracima od 60 minuta. Kako biste poništili vrijeme automatskog
iskljuþivanja, jednostavno postavite vrijeme iskljuþivanja na 0:00.
2
Tipka LOCK: pritisnite ovu tipku kako biste zakljuþali sve trenutne
postavke. Kako biste otkljuþali postavke ponovno pritisnite ovu tipku.
(pritisnite ovu tipku malim okruglim štapiüem promjera 1mm)
Tipka POWERFUL: Pritisnite ovu tipku za vrijeme
hlaÿenja/grijanja kako biste aktivirali snažno hlaÿenje/grijanje.
Ponovno pritisnite ovu tipku kako biste poništili funkciju.
Napomena: Ureÿaj üe se automatski vratiti u prijašnji naþin rada nakon
neprekidnog rada u snažnom naþinu rada.
Nazivi i funkcije indikatora na daljinskom upravljaĀu
Ekran
1
2
3
4
4
5
6
TIMER ON/ OFF
7
Sl. 2
c Podruþje digitalnog ekrana: Ovo podruþje prikazuje
d
temperaturu i, ukoliko je timer ukljuþen, postavke vremena
ukljuþivanja i iskljuþivanja. Automatski üe se vratiti na prikaz
temperature nakon 5 sekundi. Za vrijeme ventilatorskog naþina
rada u ovome se podruþju ništa ne prikazuje.
Indikator TRANSMISSION: Ovaj indikator jednom bljesne kada
daljinski upravljaþ emituje signal unutrašnjoj jedinici.
e Indikator ON/OFF: Ovaj se simbol prikazuje kada se daljinskim
upravljaþem ukljuþi ureÿaj, i nestaje kada se ureÿaj iskljuþi.
f Indikator OPERATION MODE: prikazuje trenutni naþin rada—
AUTO, hlaÿenje, sušenje, grijanje i ventilator.
Grijanje je raspoloživo samo kod modela s toplinskom pumpom.
3
g
Indikator FAN SPEED: Pritisnite tipku FAN SPEED kako biste
postavili željenu postavku brzine ventilatora (Auto-niska-srednjavisoka). Vaš üe odabir biti prikazan na LCD ekranu, osim Auto
brzine ventilatora.
h
Indikator LOCK: Ovaj se simbol pojavljuje kada pritisnete tipku
LOCK i nestaje kada je ponovno pritisnete.
i
Prikaz TIMER ON/OFF: Ovo podruþje ekrana prikazuje postavke
timera. Ukoliko je postavljeno samo vrijeme ukljuþivanja, biti üe
prikazano TIMER ON. Ukoliko je postavljeno samo vrijeme
iskljuþivanja biti üe prikazano TIMER OFF. Ukoliko su postavljena
vremena ukljuþivanja i iskljuþivanja, biti üe prikazano TIMER
ON/OFF
NAPOMENA: Svi prikazani znakovi na Slici 2 imaju svrhu jasnijeg
predoþavanja. Za vrijeme rada samo üe samo odreÿeni simboli biti
prikazani na ekranu.
Upotreba daljinskog upravljaĀa
Instalacija/zamjena baterija
Daljinski upravljaþ koristi dvije alkalne suve baterije (LR03X2).
1. kako biste instalirali baterije, skinite poklopac odjeljka za
baterije sa stražnje strane i stavite baterije u skladu sa
polaritetom (+ i -) prikazanom na daljinskom upravljaþu.
2. Za zamjenu istrošenih baterija izvršite gore navedene korake.
AUTOMATSKI RAD
Kada je klima ureÿaj spreman za upotrebu, ukljuþite ga i na ekranu
unutrašnje jedinice üe poþeti bljeskati indikator OPERATION.
1. Tipkom MODE SELECT odaberite AUTO..
2. Tipkama TEMP postavite željenu sobnu temperaturu.
Najugodniji nivo temperature je izmeÿu 21°C i 28°C.
3. Za poþetak rada klima ureÿaja pritisnite tipku ON/OFF. Lampica
OPERATION na ekranu unutrašnje jedinice poþinje svijetliti. Naþin
rada je AUTO, te se brzina ventilatora automatski podešava i na
ekranu daljinskog upravljaþa nisu prikazani nikakvi indikatori.
4. Za prestanak rada ureÿaja ponovno pritisnite tipku ON/OFF.
4
NAPOMENA
1. U AUTO naþinu rada, klima ureÿaj može logiþki odabrati hlaÿenje,
ventilator, grijanje i sušenje osjeüanjem razlike izmeÿu stvarne sobne
temperature i temperature postavljene na daljinskom upravljaþu.
2. Ukoliko Vam AUTO naþin rada ne odgovara, željeni naþin rada
možete odabrati ruþno..
HLAĈENJE/GRIJANJE (samo model s grijanjem) i
VENTILATOR
1. Ukoliko Vam AUTO naþin rada ne odgovara, možete ruþno
odabrati postavke korištenjem funkcija grijanja, hlaÿenja ili
ventilatora.
2. Postavite željenu sobnu temperaturu tipkama TEMP. Prilikom
hlaÿenja najudobnija temperatura je 21°C ili iznad. Prilikom grijanja
najudobnija temperatura je 28°C ili ispod.
3. Tipkom FAN SPEED odaberite brzinu ventilatora izmeÿu AUTO,
HIGH (visoka). MED (srednja) ili LOW (niska).
4. Pritisnite tipku ON/OFF, nakon þega üe se upaliti indikator
OPERATION i klima ureÿaj üe poþeti raditi u skladu s Vašim
postavkama. Za prestanak rada ureÿaja ponovno pritisnite tipku
ON/OFF.
NAPOMENA
Funkcija ventilatora se ne može koristiti za kontrolu temperature. Za
vrijeme korištenja ventilatora mogu se izvršiti samo koraci 1, 3 i 4..
Funkcija sušenja
1. Tipkom MODE odaberite DRY (sušenje).
2. Tipkama TEMP postavite željenu temperaturu u rasponu od 21°C
do 28°C.
3. Pritisnite tipku ON/OFF, nakon þega üe se upaliti indikator OPERATION
i klima ureÿaj üe poþeti sa sušenjem. Brzina ventilatora je niska. Za
prekid rada ureÿaja ponovno pritisnite tipku ON/OFF.
NAPOMENA
Radi razlike izmeÿu postavljene temperature i stvarne sobne
temperature, klima ureÿaj üe za vrijeme sušenja automatski raditi
puno puta bez pokretanja grijanja ili hlaÿenja.
5
TIMER
Tipkom TIMER ON možete postaviti vrijeme ukljuþivanja klima ureÿaja.
Tipkom TIMER OFF možete postaviti vrijeme iskljuþivanja ureÿaja.
1. Postavljanje vremena ukljuþivanja.
1.1 Pritisnite tipku TIMER ON nakon þega se na daljinskom upravljaþu
prikazuje TIMER ON, te se na ekranu prikazuju zadnje postavljeno
vrijeme ukljuþivanja i simbol ''h''. Sada možete postaviti novo vrijeme
ukljuþivanja klima ureÿaja.
1.2 Tipkom TIMER ON postavite novo željeno vrijeme ukljuþivanja
ureÿaja.
1.3 Nakon postavljanja vremena ukljuþivanja proüi üe pola sekunde prije
nego daljinski upravljaþ emituje signal klima ureÿaju. Zatim, nakon
otprilike 2 sekunde, simbol ''h'' üe nestati i na ekranu üe se ponovno
pojaviti postavljena temperatura.
2. Postavljanje vremena iskljuþivanja.
2.1 Pritisnite tipku TIMER OFF nakon þega se na daljinskom upravljaþu
prikazuje TIMER OFF, te se na ekranu prikazuju zadnje postavljeno
vrijeme iskljuþivanja i simbol ''h''. Sada možete postaviti novo vrijeme
iskljuþivanja klima ureÿaja.
2.2 Tipkom TIMER OFF postavite novo željeno vrijeme iskljuþivanja
ureÿaja.
2.3 Nakon postavljanja vremena iskljuþivanja proüi üe pola sekunde prije
nego daljinski upravljaþ emituje signal klima ureÿaju. Zatim, nakon
otprilike 2 sekunde, simbol ''h'' üe nestati i na ekranu üe se ponovno
pojaviti postavljena temperatura.
3. Postavljanje vremena ukljuþivanja i iskljuþivanja
3.1 Pritisnite tipku TIMER ON nakon þega se na daljinskom upravljaþu
prikazuje TIMER ON, te se na ekranu prikazuju zadnje postavljeno
vrijeme ukljuþivanja i simbol ''h''. Sada možete postaviti novo vrijeme
ukljuþivanja klima ureÿaja.
3.2 Tipkom TIMER ON postavite novo željeno vrijeme ukljuþivanja
ureÿaja.
3.3 Pritisnite tipku TIMER OFF nakon þega se na daljinskom upravljaþu
prikazuje TIMER OFF, te se na ekranu prikazuju zadnje postavljeno
vrijeme iskljuþivanja i simbol ''h''. Sada možete postaviti novo vrijeme
iskljuþivanja klima ureÿaja.
3.4 Tipkom TIMER OFF postavite novo željeno vrijeme iskljuþivanja
ureÿaja.
6
3.5 Nakon postavljanja vremena iskljuþivanja proüi üe pola sekunde prije
nego daljinski upravljaþ emituje signal klima ureÿaju. Zatim, nakon
otprilike 2 sekunde, simbol ''h'' üe nestati i na ekranu üe se ponovno
pojaviti postavljena temperatura.
Izmjena vremena timera
Za izmjenu vremena ukljuþivanja/iskljuþivanja, jednostavno
odgovarajuüom TIMER tipkom (ON ili OFF) postavite novo vrijeme.
NAPOMENA
Postavljeno vrijeme je relativno vrijeme. To je vrijeme temeljeno na
protoku vremena od trenutne taþke.
Upozorenje
1. Izmeÿu daljinskog upravljaþa i prijamnika unutrašnje jedinice ne
smije biti prepreka jer u suprotnom klima ureÿaj neüe raditi.
2. držite daljinski upravljaþ dalje od svih tekuüina.
3. Zaštitite daljinski upravljaþ od visokih temperatura i izlaganja
zraþenjima.
4. Držite prijamnih unutrašnje jedinice dalje od ravne sunþeve svjetlosti
jer bi se klima ureÿaj mogao pokvariti.
5. Držite daljinski upravljaþ podalje EMI (elektromagnetske
interferencije) koju uzrokuju drugi kuüanski ureÿaji.
6. Prilikom zamjene baterija nemojte koristiti stare baterije ili drugaþiji
tip baterija. To bi moglo uzrokovati kvar daljinskog upravljaþa.
7. Ukoliko ne namjeravate koristiti daljinski upravljaþ duže vrijeme
(nekoliko nedjelja) uklonite baterije iz njega. U suprotnom bi curenje
baterija moglo oštetiti daljinski upravljaþ.
8. Prosjeþan vijek trajanja baterija normalnom upotrebom iznosi
otprilike 6 mjeseci.
9. Zamijenite baterije kada unutrašnja jedinica prestane emituje zvuk
potvrde, ili kada se indikator TRANSMISSION prestane paliti.
7
SLO
Navodila
za uporabo
ACP-24CH70AEB
RoHS
Prosimo, da pred montažo in uporabo vaše sobne klimatske naprave natančno preberete
naslednja navodila za uporabo in varnostne ukrepe.
VSEBINA
VARNOSTNI UKREPI ………………... .......................................................................... 1
SESTAVNI DELI ... .........................................................................................................4
ROČNO UPRAVLJANJE ............................................................................................... 5
OPTIMALNO DELOVANJE............................................................................................. 5
NASTAVITEV SMERI PRETOKA ZRAKA …….............................................................. 6
KAKO KLIMATSKA NAPRAVA DELUJE ....................................................................... 7
VZDRŽEVANJE ............................................................................................................. 8
NASVETI ZA UPORABO ............................................................................................. 10
NASVETI ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV ……............................................................... 12
PREBERITE PRIROČNIK
Znotraj njega boste našli veliko koristnih nasvetov o pravilni uporabi in vzdrževanju
vaše klimatske naprave. Samo malo preventivnega vzdrževanja z vaše strani vam
lahko prihrani veliko časa in denarja v življenjski dobi vaše klimatske naprave. V
poglavju o nasvetih za odpravljanje težav boste našli veliko rešitev za običajne
težave. V kolikor si boste sprva pogledali to poglavje, verjetno ne bo treba klicati
servisa.
! POZOR
•
•
•
•
•
•
Za popravila in vzdrževanje te naprave kontaktirajte pooblaščenega serviserja.
Za montažo te naprave kontaktirajte pooblaščenega strokovnjaka za montažo.
Klimatska naprava ni namenjena majhnim otrokom ali invalidom brez nadzora.
Majhne otroke je treba nadzirati in tako preprečiti igranje s klimatsko napravo.
Če je treba zamenjati napajalni kabel, se to delo prepusti izključno pooblaščenemu
osebju.
Montaža se mora opraviti v skladu z nacionalnimi standardi izključno s strani
pooblaščenega osebja.
Varnostni ukrepi
Da bi preprečili poškodbe uporabnika ali drugih oseb ter poškodbo imetja, je treba
upoštevati naslednja navodila.
Nepravilna uporaba, povzročena zaradi neupoštevanja navodil, se lahko konča s
poškodbami. Resnost opozoril je klas ificirana z naslednjimi oznakami.
!
!
Pozor
Ta simbol predstavlja možnost resnih ali smrtnih poškodb.
Pozor
Ta simbol predstavlja možnost telesnih poškodb ali poškodb imetja.
Pomeni simbolov, uporabljeni v priročniku, so prikazani spodaj.
Tega nikoli ne po čnite.
To vedno po čnite.
Pozor
Pravilno vključite v vir napajanja.
Ne upravljajte ali zaustavljajte
naprave z vklapljanjem ali
izklapljanjem električnega toka.
Ne delajte škode in ne
uporabljajte nespecificiranega
napajalnega kabla.
Lahko pride do električnega udara
ali požara, povzročenega
s segrevanjem.
Lahko pride do električnega udara
ali požara, povzročenega
s segrevanjem.
Lahko povzroči požar ali električni
udar.
Ne menjejte dolžine
napajalnega kabla in ne vklapljajte
v isto vtičnico več naprav.
Ne dotikajte se naprave z mokrimi
rokami oz. v vlažnem prostoru.
Ne usmerjajte zraka v smeri oseb
v prosotoru.
Lahko pride do električnega udara
ali požara, povzročenega
s segrevanjem.
Lahko povzroči električni udar.
Lahko škodi vašemu zdravju.
Vedno zagotovite ustrezno
ozemljitev.
Ne dovolite, da voda pride v stik z
električnimi deli.
Vedno instalirajte varovalko in
ločeni električni krog.
Brez ustrezne ozemljitev lahko
pride do električnega udara.
Lahko povzroči okvaro naprave ali
električni udar.
V kolikor tega ne storite, lahko pride
do požara in električnega udara.
V kolikor iz klima naprave prihaja
do nenevadnih zvokov, vonja ali
dima, izključite napajanje.
Ne pijte vode, ki teče iz klima
naprave.
Ne odpirajte naprave, med njenim
delovanjem.
Lahko povzroči požar ali električni
udar.
Vsebuje snovi, zaradi katerih bi
vam bilo lahko slabo.
Lahko povzroči električni udar.
Orožje hranite stran od klima
naprav.
Ne uporabljajte napajalnega kabla
v bližini naprav za gretje.
Ne uporabljajte napajalnega kabla
v bližini vnetljivega plina ali vnetljivih snovi, kot so bencin, rezredčilo.
Lahko povzroči požar.
Lahko povzroči požar in električni
udar.
Lahko povzroči eksplozijo ali požar.
V kolikor je prišlo do izpuščanja plina iz duge, naprave
pred uporabo klime prezračite prostor.
Naprave ne razstavljajte ali menjajte.
Llahko povzroči eksplozijo, požar in opekline.
Lahko povzroči okvaro naprave ali električni udar.
1
Pozor
Med zamenjavo zračnega
filtra se ne dotikajte kovinskih
delov naprave.
Lahko se poškodujete.
Pred čiščenjem izklopite napravo
in glavno varovalko.
Ne čistite vklopljene naprave, saj
lahko povzroči električni udar,
požar ali poškodbe.
Ne čistite klimatske naprave z vodo.
Voda lahko pride v napravo in
poškoduje izolacijo, kar lahko
povzroči električni udar.
Domače živali in rastline naj se
ne nahajajo na mestu
neposrednega pretoka zraka.
Lahko se poškodujejo.
V primeru neurja napravo izklopite
in zaprite okna.
Ne postavljajte ovir okrog odprtin
za dovod ali izhod zraka.
Delovanje naprave pri odprtih oknih
lahko povzroči prekomerno nabiranje
vode v prostoru ter na pohištvu.
Lahko povzroči okvaro naprave ali
električni udar.
Ne postavljajte ovir okrog odprtin
za dovod ali izhod zraka.
Preverite, ali je instalacijski okvir
zunanje enote zaradi dolgotrajne
Če napravo uporabljate v istem
prostoru kot se nahaja štedilnik
ipd. prostor obvezno prezračite.
Lahko pride do pomanjkanja kisika.
Naprave ne uporabljajte v druge
namene.
Klimatske naprave ne uporabljajte za
shranjevanje specifičnih naprav, hrane,
domačih živali, rastlin ali umetniških
predmetov, saj se lahko poškodujejo.
V kolikor ne načrtujete naprave
uporabljati dalj časa, jo izklopite iz
električnega toka.
Lahko pride do okvare naprave ali
požara.
Vedno pravilno vstavite filtre in jih
čistite enkrat na dva tedna.
izpostavljenosti vremenu poškodovan.
Lahko povzroči okvaro naprave ali
električni udar.
Ne uporabljajte močnih detergentov,
kot so vosek ali razredčilo. Za
čiščenje uporabljajte blaga čistila.
V kolikor je okvir poškodovan,
obstaja možnost padca enote.
Ko napravo izključujete, primite
vtikač, ne napajalnega kabla.
Delovanje naprave brez filtrov lahko
povzroči njeno okvaro.
Ne pijte vode, ki teče iz klima
naprave
Vsebuje snovi, zaradi katerih bi vam
Če ne vpoštevate navodil, lahko
pride do električnega udara ali
bilo lahko slabo.
okvare
V kolikor v napravo pride voda, jo izklopite
Previdno odpakirajte in instalirajte napravo.
in izključite iz električnega toka ter kontaktirajte
Na ostrih robovih se lahko poškodujete.
pooblaščenega serviserja.
Naprava bi lahko spremenila barvo,
površina pa se lahko poškoduje.
2
Pred začetkom uporabe klimatske naprave
1. Za montažo kontaktirajte strokovnjaka, montažerja.
2. Pravilno vključite vtikač napajalnega kabla.
3. Ne uporabljajte poškodovanega ali nestandardnega napajalnega kabla.
4. V isto vtičnico ne vkjučujte drugih naprav.
5. Ne uporabljajte podaljšanega kabla.
6. Naprave ne vklapljajte/izklapljajte z vključevanjem/izključivanjem napajalnega kabla.
Uporaba
1. Dolgotrajno izpostavljanje neposrednemu pretoku zraka je lahko nevarno za vaše
zdravje. Stanovalcev, domačih živali ter otrok ne izpostavljajte neposrednemu
pretoku zraka dalj časa.
2. Če klimatsko napravo uporabljate v istem prostoru kot štedilnik in podobne
naprave, ki oddajajo toploto, obstaja možnost, da se količina kisika v prostoru
zmanjša, zato prostor redno prezračujte.
3. Klimatske naprave ne uporabljajte v namene, ki niso predpisani za to napravo
(npr. shranjevanje specifičnih naprav, hrane, domačih živali, rastlin in umetniških
predmetov). Tovrstna uporaba klimatske naprave bi lahko omenjene predmete
poškodovala.
Čiščenje in vzdrževanje
1. Med zamenjavo filtra se ne dotikajte kovinski delov naprave. Zaradi ostrih robov
lahko pride do poškodbe.
2. Ne čistite notranjega dela klimatske naprave z vodo. Le-ta lahko poškoduje izolacijo,
kar lahko povzroči električni udar.
3. Med čiščenjem naprave sprva preverite, ali sta naprava in glavna varovalka
izklopljeni.
Servis
Za popravilo in vzdrževanje kontaktirajte pooblaščenega serviserja.
DELOVNA TEMPERATURA
Mod
Temperatura
Hlajenje
Sobna temperatura
17°C ~ 32°C
17°C ~ 30°C
17°C ~ 32°C
Zunanja temperatura
18°C ~ 43°C
-7°C ~ 24°C
18°C ~ 43°C
Gretje
Sušenje
POZOR:
1. V kolikor klimatske naprave ne uporabljate v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, lahko pride do delovanja
določenih zaščitnih funkcij, ki bi lahko povzročile nenavadno delovanje naprave.
2. Relativna vlažnost zraka v prostoru mora biti nižja od 80%. V kolikor klimatska naprava ne deluje pod
navedenimi pogoji, se lahko na površni klimatske naprave kondenzira vlaga. Prosimo, da postavite navpično
loputo za pretok zraka pod maksimalni kot (navpično glede na tla) in nastavite delovanje na močno pihanje.
3. Optimalne delovne značilnosti bodo dosežene znotraj teh delovnih temperatur.
3
SESTAVNI DELI
Notranja enota
Notranja enota
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prednja plošča
Dovod zraka
Zračni filter
Odprtina za izhod zraka
Vodoravna loputa za pretok zraka
Navpična loputa za pretok zraka
Zaslon
Sprejemnik signala iz daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik
Tipka za ročno upravljanje
Zunanja enota
Zunanja enota
11. Povezovalna cev, odvodna cev
12. Dovod zraka (stranski in zadnji)
13. Odprtina za izhod zraka
Ko se vklopijo varnostno zaščitne funkcije indikator
sveti s hitrostjo 5-krat ne sekundo.
Opomba:
Vse slike v tem priročniku so izključno za ilustracijo. Nekoliko se lahko
razlikujejo od klimatske naprave, ki ste jo kupili. Treba se je ravnati glede
na dejanski izgled naprave.
Indikatorji na zaslonu notranje enote
Zaslon notranje enote bo izgledal, kot eden izmed prikazanih na naslednjih slikah:
c Indikator AUTO
Ta indikator sveti, ko je izbran avtomatski način delovanja.
d Indikator DEFROST (Samo modeli shlajenjem in gretjem)
Ta indikator začne svetiti, ko klimatska naprava začne z avtomatskim odmrzovanjem, ali ko je med
gretjem vklopljena funkcja nadzora toplega zraka.
e Indikator TEMPERATURE:
Prikazuje nastavljeno temperaturo med delovanjem klimatske naprave.
f Indikator OPERATION
Ta indikator zasveti po vklopu naprave ter sveti ves čas delovanja klimatske naprave.
g Indikator TIMER
Ta indikator sveti, ko je vklopljen/izklopljen timer.
4
RUČNO UPRAVLJANJE
Ročno upravljanje je priporočljivo le takrat, ko ne najdemo daljinskega upravljalnika ali pa so baterije
v njem prazne.
c Odprite in dvignite prednjo ploščo pod določen kot ter
počakajte na klik, ki označi, da je pritrjena.
d En pritisk tipke za ročno upravljanje nastavi napravo na
avtomatski način delovanja.
e Dobro zaprite ploščo – kot je bila v začetnem položaju.
Plošča
Tipka za
ročno upravljanje
Avtomatsko
/ hlajenje
POZOR:
• Z vsakim pritiskom tipke za ročno upravljanje se način
delovanja spreminja v naslednjem zaporedju: avtomatsko,
hlajenje, izklopljeno.
• Dvakrat pritisnite tipko; tako naprava začne prisilno hladiti.
Uporabljamo jo le za testiranje.
• Tretji pritisk tipke bo delovanje prekinil in klimatsko
napravo izklopil.
● Če želite zopet upravljati z daljinskim upravljalnikom,
uporabljajte izključno daljinski upravljalnik.
OPTIMALNO DELOVANJE
Če želite doseči optimalno delovanje naprave, vas prosimo, da upoštevate naslednje nasvete:
• Pravilno usmerite pretok zraka, tako da ni usmerjen v smeri oseb v prostoru.
• Nastavite temperaturo tako, da boste dosegli najvišjo raven udobja. Ne nastavljajte
naprave na zelo visoke/nizke temperature.
• V času hlajenja/gretja zapirajte vrata in okna, saj v nasprotnem primeru zmanjšujete
učinkovitost klimatske naprave.
• Če želite nastaviti čas vklopa klimatske naprave, uporabite tipko TIMER
(vklapljanje
timerja) na daljinskem upravljalniku.
• Ne puščajte nikakršnih predmetov blizu odprtin za dovod/izhod zraka, saj lahko to
zmanjša učinkovitost klimatske naprave in lahko povzroči celo prenehanje delovanja
klimatske naprave.
• Redno čistite zračni filter, saj v nasprotnem primeru lahko pride do zmanjšane
učinkovitosti gretja/hlajenja.
• Naprave ne uporabljajte medtem, ko je vodoravna loputa za pretok zraka zaprta.
5
NASTAVITEV SMERI PRETOKA ZRAKA
• Pravilno
nastavite pretok zraka, saj bi v nasprotnem
primeru lahko prišlo do neprijetne in neenakomerne sobne
temperature.
• Vodoravno loputo usmerite s pomočjo daljinskega upravljalnika.
• Navpično loputo usmerite ročno.
Nastavitev navpične usmeritve pretoka zraka (navzgor navzdol)
Klimatska naprava avtomatsko določi navpično usmeritev
zraka v skladu z načinom delovanja.
Nastavitev navpične usmeritve pretoka zraka
To nastavitev določite medtem, ko naprava deluje.
S pritiski tipke AIR DIRECTION na daljinskem upravljalniku
usmerite loputo v željeni smeri.
• Nastavite navpično usmeritev pretoka zraka v željeni smeri.
• V nadaljnjem delovanju se navpična usmeritev pretoka zraka
avtomatsko postavlja v položaj, v katerega ste vi loputo
postavili s pritiskom tipke AIR DIRECTION.
Nastavitev vodoravne usmeritve pretoka zraka (levo-desno)
Ročno nastavite navpično loputo vzdolž ročice na levi ali desni
strani (odvisno do modela). Pazite, da si ne priščipnete prstov z
ventilatorjem, vodoravno loputo ali pa poškodujete navpične
lopute. Ko klimatska naprava deluje in se vodoravna loputa
nahaja v določenem položaju, postavite loputo na levo stran (ali
desno, odvisno od modela) odprtine za izhod zraka.
Avtomatsko nihanje usmeritve pretoka zraka (navzgor-navzdol)
To funkcijo nastavite med delovanjem klimatske naprave.
• Pritisnite tipko SWING na daljinskem upravljalniku.
• Če želite funkcijo izklopiti, ponovno pritisnite tipko SWING. Če
želite loputo zadržati v določenem položaju, pritisnite tipko
AIR DIRECTION.
6
!
POZOR
• Tipki
•
•
•
•
•
•
AIR DIRECTION in SWING sta, medtem ko je klimatska naprava izklopljena,
nefunkcionalni (vključno, ko je nastavljen timer).
Kadar je pretok zraka med gretjem ali sušenjem usmerjen proti tlom, naj klimatska naprava
na ta način ne deluje dolgo, saj se na površini loput lahko kondenzira vodna para in
posledično kaplja na tla ali pohištvo.
Vodoravne lopute ne premikajte ročno. Vedno uporabljajte tipko AIR DIRECTION ali
SWING. V kolikor boste to loputo premikali ročno, se med delovanjem naprave le-ta lahko
pokvari. Če se loputa pokvari, klimatsko napravo izklopite ter ponovno vklopite.
Če klimatsko napravo vklopite takoj, se zna zgoditi, da se vodoravna loputa ne bo
premikala približno 10 sekund.
Kot odprtine vodoravne lopute ne sme biti premajhen, saj bi bile funkcije hlajenja ali gretja
zaradi omejene površine za pretok zraka oslabljene.
Ne uporabljajte klimatske naprave, če je vodoravna loputa v zaprtem položaju.
Ko vklopite klimatsko napravo (prvič), se lahko zgodi, da vodoravna loputa okrog 10 sekund
oddaja določen zvok, kar je normalno.
KAKO DELUJE KLIMATSKA NAPRAVA
Pritisnite tipku Sleep
Hlajenje
Hlađenje
Pritisnite tipku Sleep
1
Gretje
Grijanje
AVTOMATSKO DELOVANJE
• Ko nastavite avtomatski način delovanja klima naprave, bo
le-ta avtomatsko zbrala hlajenje/gretje (samo modeli s
hlajenjem/gretjem) ali pa ventilatorski način delovanja odvisno od nastavljene ter sobne temperature.
• Klimatska naprava bo avtomatsko nadzirala sobno
temperaturo okrog točke, ki ste jo vi določili.
• V kolikor vam AUTO način delovanja ne ustreza, lahko
ročno nastavite želene pogoje.
NOČNO DELOVANJE
Kadar v času hlajenja/gretja (modeli samo z gretjem te
funkcije nimajo) ali avtomatskega delovanja pritisnete tipko
SLEEP, klimatska naprava avtomatsko zvišuje (hlajenje) ali
znižuje (gretje) temeperaturo za 1°C na uro. Nastavljena
temperatura se bo čez 2 uri ustalila. Hitrost ventilatorja se
avtomatsko nadzoruje.
Opomba: V času nočnega načina delovanja se bo
klimatska naprava po 7-ih urah delovanja avtomatsko
izklopila.
FUNKCIJA SUŠENJA
• Funkcija sušenja bo avtomatsko izbrala sušenje na
podlagi razlike med nastavljeno temperaturo in
dejansko sobno temperaturo.
• Temperatura se uravnava med časom razvlaževanja,
in sicer z vklapljanjem in izklapljanjem hlajenja ali
ventilatorja. Hitrost ventilatorja je nizka.
7
VZDRŽEVANJE
OPOZRILO
Pred čiščenjem nujno izklopite klimatsko napravo
in jo izključite iz električnega toka.
Čiščenje notranje enote i daljinskega
upravljalnika
POZOR
•Za brisanje notranje enote in daljinskega upravljalnika
uporabite suho krpo.
kolikor je notranja enota zelo umazana, jo lahko
očistimo z vlažno krpo, namočeno v mrzlo vodo.
•Prednja plošča notranje enote se lahko odstrani in
opere z vodo. Po tem jo obrišite s suho krpo. Za
čiščenje enote ne uporabljajte kemično obdelanih krp
ali krp za prah.
•Ne uporabljajte bencina, razredčila, paste za poliranje
ali podobnih snovi za čiščenje. Takšna sredstva bi
lahko povzročila pokanje ali deformacijo plastične
površine.
•V
Čiščenje zračnega filtra
Zamašen zračni filter zmanjšuje učinkovitost hlajenja naprave.
Prosimo, da filter čistite enkrat na dva tedna.
1. Dvigujte ploščo notranje enote navzgor vse dokler klik
ne označi, da se je ustavila.
2. Zagrabite držalo filtra in ga narahlo dvignite, izvlecite iz
držala ter povlecite navzdol.
3. Odstranite zračni filter iz notranje enote.
• Zračni filter očistite enkrat na dva tedna.
• Zračni filter čistite s sesalnikom ali vodo ter ga posušite na
Držalo filtra
hladnem mestu.
8
VZDRŽEVANJE
4. Odtranite elektrostatični filter iz njegovega okvirja na način,
prikazan na levi sliki (ne velja za naprave brez
elektrostatičnega filtra).
Najmanj 10 minut po odpiranju lopute za dovod
zraka se ne dotikajte elektrostatičnega filtra, ker
lahko pride do električnega udara.
Filtar za
osvježavanje
zraka
• Elektrostatični filter očistite z blagim čistilom ali vodo
ter 2 uri sušite na soncu.
• Pred ponovno vstavitvijo elektrostatičnega filtra
preverite, ali sta vod proti udaru in filter
poškodovana.
5. Vstavite elektrostatični filter nazaj na njegovo mesto.
6. Vstavite elektrostatični zračni filter nazaj v napravo
in pri tem pazite, da sta levi in desni rob poravnana.
Vzdrževanje
V kolikor ne nameravate uporabljati klimatske naprave dlje
časa, storite naslednje:
(1) Pustite, da ventilator deluje pol dneva, da se notranjost
enote posuši.
(2) Izklopite klimatsko napravo in jo izključite iz električnega
omrežja.
Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.
Zunanja enota zahteva redno vzdrževanje in čiščenje.
Ne poskušajte to storiti sami. Kontaktirajte prodajalca
ali serviserja.
Pred začetkom uporabe preverite:
• Ali so žice polomljene ali ločene.
• Ali je zračni filter vstavljen.
• Ali sta dovod zraka ali odprtina
za izhod zraka zaradi
daljšega neuporabljanja klimatske naprave blokirana.
POZOR
• Med odstranjevanjem filtra se ne dotikajte
kovinskih delov enote. Na ostrih robovih se
lahko poškodujete.
• Ne čistite notranjosti klimatske naprave z
vodo. Le-ta lahko uniči izolacijo, kar lahko
povzroči električni udar.
• Pred čiščenjem klimatske naprave se
prepričajte, ali sta naprava in glavna varovalka
izklopljeni.
9
NASVETI ZA UPORABO
Med normalnim delovanjem se lahko zgodi naslednje:
1. Zaščita klimatske naprave
Zaščita kompresorja
• Kompresor 3 minute po prenehanju delovanja ne more pričeti z delovanjem.
Anti-hladen zrak (samo modeli z gretjem in hlajenjem).
• Naprava je oblikovana tako, da ne izpihuje hladnega zraka med gretjem, ko je notranji menjalnik v
eni izmed treh faz in nastavljena temperatura ni dosežena.
A) Kadar se gretje komaj začne
B) Odmrzovanje
C) Gretje z nizkimi temperaturami
● Zunanji in notranji ventilator med odmrzovanjem prenehata z delovanjem (samo modeli z
gretjem in hlajenjem).
Odmrzovanje (samo modeli z gretjem in hlajenjem).
● Med gretjem, ko je zunanja temperatura nizka in vlažnost visoka, lahko na zunanji enoti nastane
led, kar povzroči zmanjšano učinkovitost gretja klimatske naprave.
• V kolikor se to zgodi, bo klimatska naprava prenehala z gretjem in avtomatsko pričela z
odmrzovanjem.
• Odmrzovanje lahko traja od 4 do 10 minut, odvisno od zunanje temperature in količine ledu, nabranega
na zunanji enoti.
2. Bela para uhaja iz notranje enote
• Bela para lahko nastane kot posledica velike temperaturne razlike med dovodom zraka in odprtino za
izhod zraka med procesom hlajenja v zaprtem prostoru z visoko relativno vlažnostjo.
• Bela para lahko nastane kot posledica vlage, ki nastane med procesom odmrzovanja, ko klimatska
naprava po prenehanju odmrzovanja nadaljuje z gretjem.
3. Tiho bobnenje klimatske naprave
• Med delovanjem kompresorja ali takoj po prenehanju delovanja lahko slišite tih piskajoč zvok. To je
zvok pretoka ali zaustavljanja pretoka sredstva za hlajenje.
• Ravno tako lahko med delovanjem kompresorja ali takoj po njegovem prenehanju delovanja slišite tih
piskajoč zvok. Vzrok temu je širjenje in krčenje plastičnih delov v napravi ob spremembi temperature.
• Lahko se sliši hrup zaradi vračanja loput na njihov prvotni položaj ob prvem vklapljanju naprave.
4. Iz notranje enote uhaja prah
V kolikor nismo dolgo uporabljali klimatske naprave ali ob prvem vklopu je ta pojav normalen.
5. Iz notranje enote uhaja čuden vonj
Vzrok temu so vonjave, ki uhajajo iz gradbenega materiala, pohištva ali dima.
6. Klimatska naprava med gretjem ali hlajenjem prehaja v ventilatorski način delovanja
(samo za modele z gretjem ali hlajenjem).
Ko notranja temperatura doseže nastavljeno temperaturo klimatske naprave, bo kompresor avtomatsko
prenehal z delovanjem, klimatska naprava pa pričela z ventilatorskim načinom delovanja. Kompresor bo
ponovno pričel z delovanjem, ko se notranja temperatura med hlajenjem zviša ali med gretjem zniža
(samo za modele z gretjem in hlajenjem).
10
7. Če je med hlajenjem visoka relativna vlažnost (relativna vlažnost višja od 80%), se na
površini notranje enote lahko pojavi voda, ki kaplja. Nastavite vodoravno loputo v položaj
maksimalnega pretoka zraka in nastavite visoko hitrost ventilatorja.
8. Gretje (samo za modele z gretjem in hlajenjem)
Med gretjem klimatska naprava prevzema toploto iz zunanje enote ter jo sprošča skozi
notranjo enoto. Ko se zunanja temperatura zniža, se količina toplote, ki jo prevzema
klimatska naprava, v skladu s temperaturo ravno tako zmanjšuje. Istočasno toplotna
obremenitev klimatske naprave zaradi večje razlike med zunanjo in notranjo temperaturo
narašča. V kolikor s pomočjo klimatske naprave ne morete doseči prijetne temperature,
priporočamo uporabo dodatne naprave za gretje.
9. Nastavitev funkcije avtomatsko delovanje
Izpad električnega toka bo napravo med njenim delovanjem popolnoma zaustavil.
Pri napravah brez nastavitve funkcije avtomatskega delovanja se ob ponovnem zagonu svetlika
indikator RUN. Če želite, da naprava nadaljuje z delovanjem, pritisnite tipko ON/OFF na
daljinskem upravljalniku. Naprave z nastavitvijo funkcije avtomatskega delovanja pa ob vrnitvi
električnega toka avtomatsko nadaljujejo z delovanjem s shranjenimi nastavitvami.
10. Strele ali brezžični telefoni v bližini ahko povzročijo okvaro naprave. Izklopite napravo iz
vtičnice ter jo ponovno vklopite. Za nadaljevanje delovanja pritisnite tipko ON/OFF na
daljinskem upravljalniku.
11
Nasveti za odpravljanje težav
okvare in rešitve
V kolikor se pojavi kakšna od naslednjih okvar, takoj izklopite klimatsko napravo. Napravo izklopite
iz električnega omrežja in kontaktirajte najbližjo pomoč uporabnikom.
Težava
Indikator OPERATION ali drugi indikatorji se hitro bliskajo (5-krat na sekundo); tega
bliskanja ni mogoče ustaviti z izključevanjem/vključevanjem naprave v električni omrežje.
Varovalka pogostokrat pregori.
Tujki ali voda so prodrli v klimatsko napravo.
Daljinski upravljalnik ne deluje ali pa deluje nenavadno.
Druge neobičajne situacije.
Okvare
Naprava ne
začne z
delovanjem
Vzrok
Kaj storiti?
Izpad električnega toka.
Počakajte na električni tok.
Vtikač je mogoče izklopljen iz
vtičnice.
Preverite, ali je vtikač do konca potisnjen
v vtičnico.
Mogoče je pregorela varovalka.
Zamenjajte varovalko.
Mogoče so baterije v daljinskem
Zamenjajte baterijo.
upravljalniku prazne.
Počakajte ali prekličite nastavitev timerja.
Timer ni pravilno nastavljen.
Nepravilno nastavljena temperatura.
Naprava ne
Pravilno nastavite temperaturo. Natančna
navodila najdete v poglavju „Uporaba
hladi ali greje
daljinskega upravljalnika“.
(samo modeli s
hlajenjem/
Zračni filter je blokiran.
Očistite zračni filter.
gretjem)
Vrata in okna so odprti.
Dovod zraka ali odprtina za izhod
zraka notranje ali zunanje enote je
blokiran.
Zaprite vrata ali okna.
dobro prostora
med pihanjem
zraka iz
klimatske
naprave
Aktivirana je 3 minutna zaščita
kompresorja.
Sprva odstranite ovire ter nato ponovno
zaženite klimatsko napravo.
Počakajte.
Vkolikor težave niste rešili, prosimo kontaktirajte lokalnega distributerja ali najbližjo pomoč
uporabnikom. Obvezno jim natančno opišite okvaro in posredujte model naprave.
Opombe: Ne poskušajte sami popravljati naprave.
Vedno se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
Proizvajalec in uvoznik si pridržujeta pravico do spremembe tehničnih in drugih karakteristik brez predhodne najave.
Proizvajalec in uvoznik nista odgovorna za morebitne tiskarske napake.
12
Prosimo vas, da nataĀno preberete navodila za uporabo naprave ter
priroĀnik shranite za morebitne nasvete, ki jih boste v prihodnje potrebovali.
VSEBINA
Specifikacije daljinskega upravljalnika----------------------------1
Spoznavanje funkcijskih tipk
na daljinskem upravljalniku-------------------------------------------1
Nazivi in funkcije
kontrolnih luþk na daljinskem upravljalniku---------------------3
Uporaba daljinskega upravljalnika----------------------------------4
Opozorilo---------------------------------------------------------------------7
Specifikacije daljinskega upravljalnika
Model
R51D/E, R51D/CE
Delovna napetost
3.0V (Alkalne suhe baterije LR03 x2)
Najnižja napetost
posredovanja signala CPU
2.0V
2.0V
Domet signala
8m (ob uporabi napetosti
3.0V znaša 11m)
Delovno okolje
-5°C ~ 60°C
Spoznavanje funkcijskih tipk na daljinskem upravljalniku
1
2
O
SET TEMPERATURE C)
4
AUTO
FAN
COOL
HIGH
DRY
MED
HEAT
LOW
8
3
TEMP.
5
MODE ON/OFF FAN SPEED
9
SWING ECONOMIC TIMER ON
10
RESET LOCKTIMER OFF
AIR DIRECTION
POWERFUL
11
6
12
7
13
Sl. 1
1
c
Tipka TEMP T: To tipko pritisnite za zniževanje nastavljene notranje
temperature.
d
e
Tipka TEMP S: To tipko pritisnite za poveþevanje nastavljene
notranje temperature.
Tipka ON/OFF: To tipko pritisnite za aktivacijo naprave. Ponovno
pritisnite to tipko za prekinitev delovanja naprave.
f
Tipka za izbiro naþina delovanja: Z vsakim pritiskom te tipke se
naþin delovanja naprave spreminja, in sicer v naslednjem
zaporedju: AUTO, hlajenje, gretje in ventilator - kot je prikazano na
sliki:
N
OPOMBA: Modeli, ki imajo samo hlajenje nimajo funkcije gretja.
g
Tipka SWING: S pritiskom na to tipko bo loputa avtomatsko nihala
navzgor-navzdol. Za prenehanje nihanja ponovno pritisnite to
tipko.
h
Tipka RESET: S pritiskom tipke RESET se prekliþejo vse trenutne
nastavitve in kontrola naprave se vrne na osnovne nastavitve (to
tipko pritisnite z majhno okroglo paliþico premera 1mm).
i
Tipka AIR DIRECTION: S pritiskom ne morete pritrditi lopute pod
želeni kot. Lopatica se z vsakim pritiskom premakne (navzgor ali
navzdol) za doloþen kot. Ko pride loputa pod kot, kateri bi lahko
vplival na uþinkovitost hlajenja in gretja, avtomatsko spremeni kot
premikanja (navzgor ali navzdol).
j
Tipka FAN SPEED: Ta tipka se uporablja za nastavitev hitrosti
ventilatorja, in sicer v naslednjem zaporedju: AUTO, nizka,
srednja, visoka ter ponovno AUTO.
k
Tipka TIMER ON: To tipko pritisnite za nastavitev ure vklopa
naprave. Vsak pritisk bo poveþal uro vklopa za 30 minut. Ko prikaz
doloþene ure doseže 10:00, bo vsak pritisk poveþal uro za 60 minut.
ýe želite preklicati þas avtomatskega vklopa, enostavno nastavite
þas vklopa na 0.00.
l
Tipka ECONOMIC RUNNING: To tipko pritisnite za zaþetek
delovanja, ki varþuje z energijo. ýe želite preklicati to funkcijo,
ponovno pritisnite to tipko.
Tipka TIMER OFF: To tipko pritisnite za nastavitev ure izklopa
naprave. Vsak pritisk bo poveþal þas od vklopa za 30 minut. Ko
prikaz doloþenega þasa doseže 10:00, bo vsak pritisk poveþal þas
za 60 min. ýe želite preklicati þas avtomatskega vklopa, enostavno
nastavite þas izklopa na 0:00.
2
Tip Tipka LOCK: To tipko pritisnite, þe želite zakleniti vse svoje
trenutne nastavitve. ýe pa jih želite odkleniti, ponovno pritisnite to tipko
(pritisnite jo z majhno okroglo paliþico premera 1mm).
Tipka POWERFUL: To tipko pritisnite med hlajenjem/gretjem, þe želite
aktivirati moþno hlajenje/gretje. ýe želite preklicati to funkcijo, ponovno
pritisnite to tipko.
Opomba: Naprava se bo po neprekinjenem moþnem naþinu delovanja
avtomatsko vrnila na prejšnji naþin delovanja.
Nazivi in funkcije kontrolnih luĀk na daljinskem upravljalniku
Zaslon
1
2
3
4
4
5
6
TIMER ON/ OFF
7
Sl. 2
c
Podroþje digitalnega zaslona: To podroþje prikazuje temperaturo
in, v kolikor je timer vkljuþen, nastavitev ure izklopa in vklopa.
Po 5-ih sekundah se bo na zaslonu avtomatsko zopet prikazala
temperatura. V þasu ventilatorskega naþina delovanja se na tem
podroþju ne prikazuje niþ.
d
Kontrolna luþka TRANSMISSION: Ko daljinski upravljalnik
posreduje signal v notranjo enoto, kontrolna luþka enkrat
zasveti.
e
Kontrolna luþka ON/OFF: Ta simbol se prikaže, ko z daljinskim
upravljalnikom napravo vklopimo, in izgine, ko jo izklopimo.
Kontrolna luþka OPERATION MODE : prikazuje trenutni naþin
delovanja – AUTO, hlajenje, sušenje, gretje in ventilator.
Gretje je na voljo le pri modelih s toplotno þrpalko.
f
3
g
Kontrolna luþka FAN SPEED: Ko želite nastaviti hitrost ventilatorja
(Auto-nizka-srednja-visoka), pritisnite tipko FAN SPEED. Vaša
izbira, razen Auto hitrosti ventilatorja, bo prikazana na LCD zaslonu.
h
Kontrolna luþka LOCK: Ta simbol se pojavi, ko pritisnete tipko
LOCK, in izgine, ko jo ponovno pritisnete.
i
Prikaz TIMER ON/OFF: To podroþje zaslona prikazuje nastavitve
timerja. V kolikor je nastavljena le ura vklopa, bo prikazano TIMER
ON. V kolikor je doloþena le ura izklopa, bo prikazano TIMER OFF.
V kolikor sta nastavljeni uri vklopa in izklopa, bo prikazano TIMER
ON/OFF.
N OPOMBA: Vsi prikazani znaki na Sliki 2 so namenjeni jasnejši
ponazoritvi. V þasu delovanja bodo samo nekateri znaki prikazani na
zaslonu.
Uporaba daljinskega upravljalnika
Instalacija/menjava baterij
V daljinski upravljalnik sodita dve alkalni suhi bateriji (LR03X2).
1. Ko želite instalirati bateriji, snemite pokrovþek na zadnji strani daljinskega upravljalnika
pod katerimi se nahaja prostor za bateriji ter ju vstavite v skladu s polariteto (+ in -),
prikazano na daljinskem upravljalniku.
2. V primeru menjave iztrošenih baterij sledite zgoraj navedenim navodilom.
AVTOMATSKO DELOVANJE
Ko je klimatska naprava pripravljena za uporabo, jo vklopite in na
zaslonu notranje enote bo zaþela svetiti kontrolna luþka OPERATION.
1. S tipko MODE SELECT izberite AUTO.
2. S tipkama TEMP nastavite želeno sobno temperaturo. Najoptimalnejša
nastavitev temperature je med 21°C in 28°C.
3. Za vklop delovanja klime pritisnite tipko ON/OFF. Luþka OPERATION, ki se nahaja na
zaslonu notranje enote, zaþne svetiti. Naþin delovanja je AUTO, hitrost ventilatorja pa
se nastavi avtomatsko in na zaslonu daljinskega upravljalnika niso prikazani nakakršne
kontrolne luþke.
4. Za izklop delovanja klime ponovno pritisnite tipko ON/OFF.
4
OPOMBA
1. V AUTO naþinu delovanja klime lahko naprava samodejno izbira
med hlajenjem, ventilatorjem, gretjem in sušenjem, saj zaznava
razlike med dejansko sobno temperaturo ter temperaturo,
nastavljeno na daljinskem upravljalniku.
2. V kolikor vam AUTO naþin delovanja ne odgovarja, lahko želeni
naþin delovanja izberete roþno.
HLAJENJE/GRETJE (samo model z gretjem) in
VENTILATOR
1. V kolikor vam AUTO naþin delovanja ne odgovarja, lahko roþno
izberete nastavitve, z uporabo funkcij gretja, hlajenja ali
ventilatorja.
2. Nastavite želeno sobno tempearturo s tipkama TEMP. V primeru
hlajenja je najoptmalnejša nastavitev 21°C ali višje. V primeru
gretja je najoptimalnejša nastavitev 28°C ali nižje.
3. S tipko FAN SPEED izberite hitrost ventilatorja med AUTO, HIGH
(visoka), MED (srednja) ali LOW (nizka).
4. Ko pritisnete tipko ON/OFF, se vkljuþi kontrolna luþka
OPERATION in klimatska naprava priþne delovati v skladu z
vašimi nastavitvami. ýe želite, da klimatska naprava preneha
delovati, ponovno pritisnite tipko ON/OFF.
OPOMBA
Funkcija ventilatorja se ne more uporabljati za kontrolo temperature. V
þasu uporabe ventilatorja se lahko izvršujejo le koraki 1, 3 in 4.
Funkcija sušenja
1. S tipko MODE izberite DRY (sušenje).
2. S tipkama TEMP doloþite želeno temperaturo v razponu od 21°C
do 28°C.
3. Ko pritisnete tipko ON/OFF, se vkljuþi kontrolna luþka OPERATION
in klimatska naprava priþne s sušenjem. Hitrost ventilatorja je
nizka. Za prekinitev delovanja naprave ponovno pritisnite tipko
ON/OFF.
OPOMBA
Zaradi razlike med temperaturo, ki ste jo doloþili, in dejansko sobno
temperaturo, bo klimatska naprava pog osto v þasu sušenja
avtomatsko delovala brez premikanja ali hlajenja.
5
TIMER
S tipko TIMER ON lahko nastavite uro vklopa klime.
S tipko TIMER OFF lahko nastavite uro izklopa klime.
1. Nastavitev ure vklopa
1.1 Ko pritisnete tipko TIMER ON, se na daljinskem upravljalniku
prikaže TIMER ON, na zaslonu pa zadnja ura, ki ste jo nastavili za
vklop, ter simbol ''h''. Zdaj lahko nastavite novo uro vklopa klime.
1.2 S tipko TIMER ON nastavite novo želeno uro vklopa naprave.
1.3 Ko nastavite uro vklopa, bo minilo pol sekunde preden bo daljinski
upravljalnik klimi posredoval signal. Po tem, þez približno 2
sekundi, bo simbol ''h'' izginil, na zaslonu pa se bo ponovno
pojavila temeratura, ki ste jo nastavili.
2. Nastavitev ure izklopa
2.1 Ko pritisnete tipko TIMER OFF, se na daljinskem upravljalniku
prikaže TIMER OFF, na zaslonu pa zadnja ura, ki ste jo nastavili
za izklop, ter simbol ''h''. Zdaj lahko nastavite novo uro izklopa
klime.
2.2 S tipko TIMER OFF doloþite novo želeno uro izklopa naprave.
2.3 Ko nastavite uro izklopa, bo minilo pol sekunde preden bo daljinski
upravljalnik klimi posredoval signal. Po tem, þez približno 2
sekundi, bo simbol ''h'' izginil, na zaslonu pa se bo ponovno
pojavila temperatura, ki ste jo nastavili.
3. Nastavitev ure vklopa in izklopa
3.1 Ko pritisnete tipko TIMER ON, se na daljinskem upravljalniku
prikaže TIMER ON, na zaslonu pa zadnja ura, ki ste jo nastavili za
vklop, ter simbol ''h''. Zdaj lahko nastavite novo uro vklopa klime.
3.2 S tipko TIMER ON nastavite novo želeno uro vklopa naprave.
3.3 Ko pritisnete tipko TIMER OFF, se na daljinskem upravljalniku
prikaže TIMER OFF, na zaslonu pa zadnja ura, ki ste jo nastavili
za izklop, ter simbol ''h''. Zdaj lahko nastavite novo uro izklopa
klime.
3.4 S tipko TIMER OFF doloþite novo želeno uro izklopa naprave.
6
3.5 Po tem, ko doloþite uro izklopa, bo minilo pol sekunde preden bo
daljinski upravljalnik klimi posredoval signal. Po tem, þez približno 2
sekundi, bo simbol ''h'' izginil in na zaslonu se bo zopet prikazala
temperatura, ki ste jo nastavili.
Sprememba ure na timerju
Za spremembo ure vklopa/izklopa enostavo s tipko na TIMERJU (ON ali
OFF) nastavimo novo uro.
OPOMBA
ýas, ki ste ga nastavili, je relativen. To je þas, ki temelji na preteklem
þasu od trenutne toþke.
Opozorilo
1. Med daljinskim upravljalnikom in sprejemnikom notranje enote se
ne smejo nahajati ovire, saj v tem primeru klimatska naprava ne
bo delovala.
2. Daljinski upravljalnik hranite stran od vseh tekoþin.
3. Daljinski upravljalnik zašþitite pred visokimi temperaturami in
sevanjem.
4. Hranite sprejemnik notranje enote stran od neposredne sonþne
svetlobe, ker se lahko klimatska naprava pokvari.
5. Daljinski upravljalnik hranite stran od EMI (elektromagnetne
interference), katero povzroþajo ostali gospodinjski aparati.
6. Ob manjavi baterij ne uporabljajte starih baterij ali drugih tipov
baterij. To lahko povzroþi okvaro daljinskega upravljalnika.
7. V kolikor ne nameravate daljinskega upravljalnika uporabljati dalj
þasa (nekoliko tednov), potem iz njega odstranite baterije. V
nasprotnem primeru bi lahko pušþanje baterij poškodovalo daljinski
upravljalnik.
8. Ob normalni uporabi baterij njihova povpreþna življenjska doba
traja približno 6 mesecev.
9. Baterije zamenjajte, ko notranja enota preneha s prenašanjem
pritrdilnega zvoka, ali pa, ko se kontrolna luþka TRANSMISSION
preneha vklapljati.
7
AL
Udhëzime
për
përdorim
ACP-24CH70AEB
RoHS
Ju lutemi të lexoni me kujdes dhe tërësisht këto udhëzime për përdorim dhe masa sigurie
para instalimit dhe përdorimit të parë të Pajisjes tuaj për kondicionim të dhomave.
PËRMBAJTJA
MASAT E SIGURIMIT .................................................................................................... 1
EMËRIMI I PJESËVE ..................................................................................................... 3
TEMPERATURA E PUNËS ........................................................................................... 4
PËRDORIMI MANUAL .................................................................................................. 4
RREGULLIMI I DREJTIMIT TË RRYMËS SË AJRIT..................................................... 5
SI PUNON KONDICIONERI I AJRIT............................................................................... 6
PUNA OPTIMALE ..... .................................................................................................... 6
MIRËMBAJTJA................................................................................................................ 7
UDHËZIME PËR PËRDORIM......................................................................................... 9
UDHËZIME PËR MËNJANIM TË PROBLEMEVE.......................................................... 11
LEXONI KËTË DORACAK
Brenda do të gjeni shumë këshilla për përdorimin e rregullt dhe mirëmbajtjen e
Kondicionerit tuaj të ajrit. Me vetëm pak mirëmbajtje preventive nga ana juaj mund
të ju kursen shumë kohë gjatë jetëgjatësisë së Kondicionerit tuaj. Në tabelën me
udhëzime për mënjanim të problemeve do të gjeni shumë përgjigje për problemet e
zakonshme. Në qoftë se fillimisht konsultoheni me tabelën për mënjanim të
problemeve, ndoshta edhe nuk do të ketë nevojë për thirrje të shërbimit për riparim.
! KUJDES
Për riparim dhe mirëmbajtje të kësaj pajisje kontaktoni shërbimin për riparim.
Për instalim të kësaj pajisje kontaktoni ekspertin e autorizuar për instalim.
Kondicioneri i ajrit nuk është e paraparë të përdoret nga fëmijë të vogël ose
invalid pa mbikëqyrje.
Fëmijët e vogël duhet të mbikëqyren që të sigurohet se nuk luajnë me
kondicionerin e ajrit.
Në qoftë se paraqitet nevoja për zëvendësim të kabllos për furnizim me rrymë,
zëvendësimi duhet bërë vetëm nga ana e personelit të autorizuar.
Instalimi duhet të bëhet në pajtim me standardet nacionale vetëm nga ana e
personelit të autorizuar.
Masat e sigurisë
Që të parandalohen lëndimet e përderësve ose individëve tjerë si dhe dëmtimi i
pronës, duhet përmbajtur udhëzimeve në vijim.
Përdorimi joadekuat i shkaktuar nga mos përmbajtja e udhëzimeve mund të rezultojë me
lëndime ose dëmtime. Serioziteti i paralajmërimeve është klasifikuar me shenjat në vijim.
!
Paralajmërim
!
Kujdes
Ky simbol parqet mundësinë për lëndime serioze ose vdekjeprurëse.
Ky simbol parqet mundësinë për lëndime ose dëmtim të pronës.
Kuptimi i simboleve të përdorura në doracakun janë paraqitur më poshtë.
Kurrë mos veproni kështu.
Gjithmonë veproni kështu.
PARALAJMËRIM
Kyçni në mënyrën e duhur
në burimin e pajisjes me
rrymë.
Mund të kemi shok eklektik ose
zjarr të shkaktuar me tejnxehje.
Mos dëmtoni dhe mos
përdorni kabllo të jo
specifikuar për pajisje .
Mos përdorni ose ndalni
përdorimin e pajisjes me
kyçjen dhe kyçjen nga rryma
Mund të shkaktoj shok elektrik
ose zjarr.
Mund të kemi shok elektrik ose
zjarr të shkaktuar me nxehje.
Mos ndryshoni gjatësinë e
kabllos për pajisje ose të
ndani prizën me pajise tjera
Mos përdorni me duar të
lagëta ose rrethana të njoma.
Mund të kemi shok elektrik ose
zjarr të shkaktuar me nxehje.
Mund të shkaktohet shok elektrik.
Mund të dëmtoj shëndetin.
Mos lejoni kontakt të ujit
me pjesët elektrike.
Gjithmonë instaloni
siguresë dhe qark rrethor të
posaçëm.
Gjithmonë
tokëzim efektiv.
siguroni
Mungesa e tokëzimit mund të
shkaktoj shok elektrik.
Ç'kyçni pajisjen në rast se
ka zë ose erë të çuditshme
ose tym nga kondicioneri.
Mund të shkaktoj zjarr dhe shok
elektrik.
Ruani armët larg
kondicionerit të ajrit.
Mund të shkaktoj zjarr.
Mund të shkaktoj mosfunksionim
të pajisjes ose shok elektrik.
Mos drejtoni ajrin kah
personat në dhomë.
Në qoftë se nuk bëni atë mund të
shkaktohet shok elektrik ose zjarr.
.
Mos pini ujin që del nga
kondicioneri i ajrit.
Mos hapni pajisjen deri sa
punon.
Përmban materie që mund të ju
bëjnë me vjellë.
Mund të shkaktoj shok elektrik.
Mos përdorni kabllo për
Mos përdorni kabllo për pajisje
pajisje në afërsi të aparatit për afër gazit të djegshëm, ose materieve
nxehje.
të djegshme si benzina, tretësit etj.
Mund të shkaktoj zjarr dhe shok
elektrik.
Në qoftë se është liruar gaz nga pajisje
tjetër, ajroseni dhomën para përdorimit të
kondicionerit të ajrit.
Mund të shkaktoj eksplozion, zjarr dhe djegie.
Mund të shkaktoj eksplozion ose
zjarr.
Mos çmontoni ose ndryshoni pajisjen.
Mund të shkaktoj mosfunksionim të pajisjes dhe shok
elektrik.
1
! KUJDES
!
Mos pastroni kondicionerin e
ajrit me ujë.
Gjatë largimit të filtrit për ajër
mos prekni pjesët metalike të
pajisjes.
● Kjo mund të shkaktoj lëndime.
● Uji mund të hyj në pajisje dhe
të dëmtoj izolimin. Kjo mund të
shkaktoj shok elektrik.
Mos vendosni kafshët
shtëpiake ose lulet aty ku ka
veprim direkt të rrymës së ajrit.
Para pastrimit ç'kyçni pajisjen
dhe siguresën.
● Mos pastroni pajisjen kur është
● Kjo mund të lëndojnë kafshët
shtëpiake ose të dëmton
bimët.
i kyçur pasi që mund të
shkaktoj zjarr, shok elektrik ose
lëndime.
Gjatë kyçjen mbani prizën jo
kabllon për pajisje.
Gjatë stuhive të forta ndaleni
pajisjen dhe mbyllni dritaren.
● Puna me dritare të hapura
● Në qoftë se nuk e bëni atë
Ajrosni mirë dhomën kur e
përdorni bashkë me furrën, etj.
● Mund të vije deri në zvogëlim të
oksigjenit.
Mos përdorni pajisjen për
qëllime të posaçme.
● Mos përdorni pajisjen për ruajtje të
pajisjeve tjera të posaçme, ushqim,
bimë, kafshë shtëpiake dhe artikuj
artistike. Kjo mund të shkaktoj
zvogëlim të kualitetit, etj.
Në qoftë s’keni ndërmend të
përdorni pajisjen gjatë kohë
ç'kyçeni prizën kryesore.
● Kjo mund të shkaktoj
mosfunksionim të pajisjes ose
zjarr.
mund të shkaktoj stërpikje të
brendshme të ujit dhe lagje të
mobilieve.
mund të shkaktoni shok elektrik
dhe dëmtime.
Mos vendosni pengesa rreth
hyrjes për ajër ose brenda
daljes për ajër.
Vërtetoni se korniza e e njësisë
së jashtme nuk është dëmtuar
për shkak të ekspozimit të
kohës.
Gjithmonë fiksoni fortë filtrat.
Pastroni atë çdo dy javë.
● Në qoftë se korniza është e
● Puna pa filtër mund të shkaktoj
● Ajo mund të shkakton defekt të
aparatit ose fatkeqësi.
Mos shfrytëzoni detergjentë të
fortë siç janë tretësira. Për
pastrim shfrytëzoni leckë të butë.
dëmtuar, ekziston rrezik nga
rënia e pajisjes.
Mos vendosni asgjë në kabllot
për rrymë dhe siguroni që mos të
shtypet kabllo për rrymë.
● Pamja mund të dëmtohet duke
e ndryshuar ngjyrën ose
gërvishtur.
Ekziston rreziku nga zjarri ose
shok elektrik.
dëmtim të pajisjes.
Mos pini ujin që del nga
kondicioneri.
Ky ujë përmban mbeturina prej
të cilave mund të
sëmuheni.
Me kujdes shpaketoni dhe instaloni aparatin.
Nëse futet ujë në aparatin, largojeni kabllon nga rryma
Këndet e mprehta mund të ju lëndojnë.
dhe largojeni siguresën. Izoloni rrymën dhe kontaktoni
teknik për riparim.
3
3
priza dhe kontaktoni teknik të kualifikuar për riparim.
Para fillimit të shfrytëzimit të aparatit
1. Kontaktoni ekspert për të kryer instalimin.
2. Siguroni që aparati të është i neutralizuar.
3. Mos shfrytëzoni kabllo të dëmtuar ose jo të zakonshëm.
4. Mos e ndani prizën e njëjtë me aparate tjera.
5. Mos shfrytëzoni kabllo vazhdues.
6. Mos e kyçni/ç’kyçni aparatin duke e larguar nga rryma.
Shfrytëzimi
1. Nënshtrimi tepër i gjatë direkt në burimin e ajrit mund është e rrezikshme për
shëndetin e juaj. Mos vendosni kafshë shtëpiake ose bimë në rrjedhje direkte të
ajrit për kohë të gjatë.
2. Për shkak të mundësisë së uljes së nivelit të oksigjenit, ajroseni dhomën nëse
shfrytëzoni kondicioner në të njëjtën kohë me shport ose aparate tjera për
ngrohje.
3. Mos shfrytëzoni kërë kondicioner për qëllime të posaçme që nuk është synuar
(p.sh. ruajtja e aparateve precize, ushqim, kafshë shtëpiake ose gjëra me vlerë
artistike). Shfrytëzimi i kondicionerit për qëllime të tilla mund të rezultojë me
dëmtim të gjërave të njëjta.
Pastrimi dhe mirëmbajtja
1. Mos prekni pjesët metalike gjatë largimit të filtrave. Gjatë manipulimit me
metale me kënde të mprehta mund të rezultojë me lëndim.
2. Mos shfrytëzoni ujë për pastrim të brendësisë së kondicionerit. Uji mund të
dëmton izolimin, e cila mund të rezultojë me shok elektrik.
3. Gjatë pastrimit të aparatit, së pari kontrolloni a janë aparati dhe siguresa
kryesore të ç’kyçura dhe pastaj filloni të pastroni.
Riparimi
Për riparim dhe mirëmbajtje, kontaktoni teknik të autorizuar.
TEMPERATURA PUNUESE
Modi
Temperatura
Ftohje
Ngrohje
Tharrje
Temperaturë dhome
17°C ~ 32°C
17°C ~ 30°C
17°C ~ 32°C
Temperaturë e jashtme
18°C ~ 43°C
-7°C ~ 24°C
18°C ~ 43°C
OPREZ:
Kujdes:
1. Në qoftë se kondicioneri i ajrit funksionon në kushte të ndryshme nga të lartpërmendurat, me punë mund të
fillojnë disa funksione të caktuara mbrojtëse që shkaktojnë punë anormale të pajisjes.
2. Lagështia relative e ajrit në dhomë duhet të jetë më e ulët se 80%. Në qoftë se pajisja funksionon në kushte
që tejkalojnë këtë përqindje në sipërfaqe mund të kondezohet lagështia.Ju lutemi vendosni lopatëz vertikale
për qarkullim të ajrit në këndin maksimal (vertikalisht me dyshemenë)dhe vendosni atë të fryje fortë.
3. Karakteristikat optimale të funksionimit do të arrihen brenda këtyre temperaturave të punës.
EmërimiI iPJESËVE
pjesëve
EMËRIM
NJËSIA E BRENDSHSME
Njësia e brendshme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pllakëza e përparme
Hyrje për ajër
Filtër të ajër
Dalje për ajër
Lopatëza horizontale për rrjedhje të ajrit
Lopatëza vertikale për rrjedhje të ajrit
Ekrani
Pranuesi i sinjalit të telekomandës
Telekomanda
Susta për drejtim manual
Njësia e jashtme
NJËSIA E JASHTME
11. Gypi lidhës, zorra tejçuese
12. Hyrje të ajër (anësore dhe mbrapa)
13. Dalje për ajër
Lla mba indikator shkëlqen shumë shpejtë (pesë herë në
sekondë) kur ç’kyçet funksioni mbojtës.
Përkujtim:
Të gjithë fotografitë në këtë doracak janë të paraqitur me
qëllim të shpjegimit. Ndoshta kondicioneri juaj i ajrit dallohet
pak nga të tjerët. Duhet të udhëhiqemi sipas formës së
vërtet të pajisjes.
Indikatorët për funksione në ekran brenda njësisë
funksione
EkraniIndikatorët
brenda njësisë dopër
të duket
si njëra nga fotografitë në figurat e dhëna në vijim:
4
 Indikatori AUTO
Ky indikator shkëlqen kur është zgjedhur mënyrë operuese automatike.
 Indikatori DEFROST (Vetëm për modele për ftohje dhe ngrohje)
Ky indikator do të fillojë të shkëlqejë kur aparati do të fillojë të shkrihet ose kur është vendosur në
funksion të ajrit të ngrohtë gjatë nxemjes.
 IndikatoriTEMPERATURE:
Tregon nivelin e temperaturës gjatë punës së kondicionerit.
 Indikatori OPERATION
Ky indikator pas kyçje do të ndizet dhe mbetet ashtu gjatë tërë punës së aparatit.
 Indikatori TIMER
Ky indikator shkëlqen kur tajmeri është i kyçur/ç’kyçur.
4
PËRDORIMI MANUAL
Përdorimi manual mund të përdoret përkohësisht në rast se nuk mund të gjeni telekomandën ose
bateritë e telekomandës janë harxhuar.
 Hapeni dhe ngrehni pllakën e përparme në një kënd
deri sa të përforcohet.
 Një shtypje e sustës për përdorim manual, aparati
menjëherë kalon në mënyrë operuese automatike
 Mbylleni pllakën fortë në pozitën fillestare.
Pllakëza
KUJDES:
Susta për drejtim
manual
Ftohje
automatike
Me çdo shtypje të sustës për përdorim manual, mënyra
e punës ndryshon në këtë mënyrë: automatik, ftohje,
ç'kyçur.
Shtypeni sustën për përdorim manual deri sa indikatori
OPERATION nuk fillon të ndriçon shpejt (pesë herë në
sekondë), pastaj punon në modë të detyruar të ftohjes.
Përdoret vetëm për qëllime testimi.
Kur indikatori OPERATION ç'kyçet, ç'kyçet
edhe kondicioneri i ajrit.
Që të ktheni mundësinë për përdorim me ndihmën e
telekomandës, filloni menjëherë me përdorimin e
telekomandës.
Puna optimale
Për të arritur vetitë optimale punuese, ju lutemi të keni kujdes fakteve në vijim:
Rregullojeni drejtë drejtimin e ajrit, ashtu që mos të është e drejtuar kah personat.
Rregulljeni temperaturën ashtu siç është më përkatëse për situatën. Mos vendoseni në
temperaturë të tepruar ose kundërshtuar.
Gjatë ftohjes/ngrohjes, mbylleni dyert dhe dritaret sepse ashtu i zvogloni vetitë punuese
të aparatit.
Për të zgjedhur kohën e preferuar për fillim të punës së aparatit, shfrytëzoni sustën
TIMER ON (kyçja e tajmerit) që gjendet në telekomandë.
Mos vendosni asnjë objekt në afërsi të hyrjes ose daljes për ajër, sepse ashtu mund të
zvogëloni funksionalitetin e kondicionerit, dhe më pas kondicioneri mund të ndalë punën.
Rregullisht pastrojeni filtrin për ajër, sepse në të kundërtën vetitë punuese gjatë
ftohjes/ngrohjes mund të zvogëlohen.
Mos shfrytëzoni aparatim kur janë lopatëzat e mbyllura.
5
RREGULLIMI I DREJTIMIT TË QARKULLIMIT TË AJRIT
Rregulloni mirë qarkullimin e ajrit, nëse kjo nuk bëhet mund
të kemi pakëndshmëri ose temperaturë të jobarabartë të
dhomës.
Rregulloni lopatëzën vertikale me ndihmën e telekomandës.
Rregulloni lopatëzën vertikale manualisht.
Rregullimi i drejtimit vertikal të qarkullimit të ajrit (lart-poshtë)
Kondicioneri i ajrit automatikisht rregullon drejtimin vertikal të
qarkullimit të ajrit në përputhje me mënyrën e punës.
Rregullimi i drejtimit vertikal të qarkullimit të ajrit
Kryeni këtë rregullim në kohën kur punon pajisja.
Me shtypje të njëpasnjëshme të sustës AIR DIRECTION në
telekomandë vendosni lopatëzën në pozitën e dëshiruar.
Rregulloni drejtimin vertikal të qarkullimit të ajrit në pozitën e
dëshiruar.
Në punën e mëtutjeshëm rregullimi vertikal i qarkullimit të ajrit
automatikisht pozicionohet në pozitën në të cilën Ju keni
vendosur lopatëzën me shtypjen e sustës AIR DIRECTION.
Rregullimi i drejtimit vertikal të qarkullimit të ajrit
(majtas-djathtas)
Rregulloni manualisht lopatëzën vertikale me anë të levës në
anën e majtë ose djathtë të lopatëzës (varësisht prej modelit).
Keni kujdes mos të lëndoni gishtat me ventilatorin, lopatëzën
horizontale ose mos të dëmtoni lopatëzën vertikale. Kur punon
kondicioneri i ajrit dhe lopatëza horizontale gjendet në pozitë të
caktuar, vendosni lopatëzën nga ana e majtë (ose djathtë,
varësisht prej modelit) të daljes për ajër në pozitën e dëshiruar.
Lëkundja automatike e qarkullimit të ajrit (lart-poshtë)
Kryeni këtë funksion në kohën kur punon pajisja.
Shtypeni sustën SWING në telekomandë.
Që të ç'kyçni funksionin përsëri shtypeni sustën SWING.
Që të mbani lopatëzën në pozitën e dëshiruar shtypeni sustën
AIR DIRECTION.
6
KUJDES
Sustat AIR DIRECTION dhe SWING do të bëhen jofunksionale kur nuk punon kondicioneri i ajit
(përfshirë edhe kur është kyçur tajmeri).
Mos leni kondicionerin të punoj gjatë kohë me qarkullimin e ajrit të drejtuar poshtë gjatë nxehjes ose
tharjes. Në të kundërtën në sipërfaqen e lopatëzës horizontale mund të kondensohet avull uji dhe të
pikoj në dysheme ose mobilie.
Mos lëvizni manualisht lopatëzën horizontale. Gjithmonë përdorni sustën AIR DIRECTION ose SWING.
Në qoftë se lëvizni këtë lopatëz manualisht gjatë punës mund të dëmtohet. Nëse lopatëza dëmtohet
ç'kyçni kondicionerin e ajrit dhe pastaj kyçeni përsëri.
Nëse kyçni kondicionerin e ajrit menjëherë pas kyçjes, lopatëza horizontale mund mos të lëviz për
përafërsisht 10 sekonda.
Këndi i hapjes së lopatëzës horizontale nuk duhet të jetë tepër i vogël sepse funksionet nxehje ose
tharje mund të dobësohen me kufizim të tepërt të sipërfaqes për qarkullim të ajrit.
Mos përdorni kondicionerin e ajrit me lopatëz horizontale në pozitë të mbyllur.
Nëse kyçni kondicionerin e ajrit në rrymë (për herë të parë), lopatëza horizontale mund të lëshoj zë për
10 sekonda, që është normale.
SI PUNON KONDICIONERI I AJRIT
PUNA AUTOMATIKE
Kur vendosni kondicionerin e ajrit në modë automatik të
punës, do të zgjedh automatikisht ftohjen, nxehjen (vetëm
modelet me ftohje/nxehje) ose vetëm modë pune me
ventilator varësisht temperaturës që Ju keni zgjedh për
temperaturë të dhomës.
Kondicioneri i ajrit automatikisht do të kontrollon temperaturën
e dhomës rreth pikës që Ju e keni zgjedhur.
Nëse AUTO modi i punës nuk ju përgjigjet, mund të vendosni
kushtet e dëshiruara manualisht.
Shtypeni sustën Sleep
Ftohje
Ftohje
Shtypni sustën Sleep
MËNYRA OPERUESE E NATËS
1
Nxehje
Ngrohje
Kur gjatë kohës së ftohjes (modele pa ngrohje), ngrohjes
ose mënyrë operuese automatike, shtypeni sustën SLEEP,
kondicioneri automatikisht do të rrit nivelin (ftohje) ose ulë
nivelin (ngrohje) për 1°C në orë. Temperatura do të
stabilizohet pas 2 orëve. Shpejtësia e ventilatorëve
automatikisht do të kontrollohet.
Vërejtje: Gjatë mënyrës operuese të natës, aparati
automatikisht do të ç’kyçet pas 7 orëve funksionimi.
FUNKSIONI THARJE
Funksioni tharje do të zgjidhet automatikisht sipas
dallimit mes temperaturës së caktuar dhe
temperaturës reale të dhomës.
Temperatura rregullohet gjatë largimit të lagështisë
me kyçje dhe ç'kyçje të ftohjes ose vetëm ventilatorit.
Shpejtësia e ventilatorit është e ulët.
7
MIRËMBAJTJA
PARALAJMËRIM
Para pastrimit është e nevojshme të ç'kyçet pajisja
dhe të largohet nga priza.
Pastrimi i njësive
telekomandës
të
brendshme
dhe
KUJDES
Për pastrimin e njësisë së brendshme dhe
telekomandës përdorni leckë të thatë.
Në qoftë se njësia e brendshme është shumë e
papastër mund të pastrohet me leckë të lagët me ujë
të ngrohtë.
Pllaka e përparme e njësisë së brendshme mund të
largohet dhe të lahet me ujë. Pastaj fshini me leckë.
Për pastrim të njësisë mos përdorni lecka kimisht të
përpunuara ose lecka për pluhur.
Mos përdorni benzinë, tretës, pastë për politurë ose
tretje të ngjashme. Mjete të tilla mund të shkaktojnë
plasje ose deformim të sipërfaqes së plastikës.
Pastrimi i filtrit për ajër
Mbajtësja e filtrit
Filtri për ajër i bllokuar zvogëlon efikasitetin e ftohjes së
kësaj pajisje. Ju lutemi të pastroni filtrin një herë çdo dy
javë.
1. Ngrehni pllakën e njësisë së brendshme lart deri sa nuk
dëgjohet një klik.
2. Kapeni mbajtësen e filtrit për ajër dhe ngrehni lehtë që
ta nxjerrin nga mbajtësi i filtrit, dhe pastaj tërhiqni atë
poshtë.
3. Largoni filtrin prej njësisë së brendshme.
Pastroni filtrin për ajër një herë çdo dy javë.
Pastroni filtrin për ajër me thithëse elektrike ose ujë dhe
pastaj thani në vend të ftohtë.
8
MIRËMBAJTJA
4. Largojeni filtrin elektro-statik nga vendi i saj si në menyrën
e treguar në figurat në vijim (nuk vlen për aparate pa filtra
elektro-statik).
Mos prekeni filtrin elektro-statik së paku 10 minuta pas
largimit të shufrave për hyrje të ajrit, sepse ajo mund të
shkakton shok elektrik.
Pastrojeni filtrin elektro-statik me detergjent të butë
ose ujë dhe pastaj thajeni në diell për 2 orë.
Para ri-instalimit të filtrit elektro-statik, kontrolloni
nëse përçuesi kunër goditjes ose filtri të dëmtuar.
5. Instaloni filtrin për freskim të ajrit përsëri në vend.
6. Vendosni pjesën e sipërme të filtrit për ajër përsëri në
pajisje duke pasur parasysh që këndi i majtë dhe ai i
djathtë të drejtohen dhe pastaj vendosni filtrin në vend.
Mirëmbajtja
Në qoftë se nuk keni ndërmend të përdorni kondicionerin e
ajrit për një kohë më të gjatë atëherë:
(1) Lëreni ventilatorin të punojë përafërsisht gjysmë dite
që të thahet pjesa e brendshme e njësisë.
(2) Ç'kyçeni kondicionerin e ajrit dhe largoni atë nga rryma.
Largoni bateritë nga telekomanda.
(3) Njësia e jashtme kërkon mirëmbajtje të rregullte dhe
pastrim. Mos u mundoni të bëni këtë . Kontaktoni
furnizuesin ose shërbimin për riparim.
Kontrolloni para përdorimit të parë
Kontrolloni nëse telat janë të thyer ose të largëta.
Kontrolloni nëse është instaluar filtri për ajër.
Kontrolloni nëse hyrja ose dalja për ajër është bllokuar
pas kohës së gjatë të mospërdorimit të kondicionerit të
ajrit.
KUJDES
Mos prekni pjesët metalike të njësive gjatë largimit
të filtrit. Mund të lëndoheni gjatë dorëzimit me
këndet e ashpra të metalit.
Mos pastroni pjesën e brendshme të kondicionerit
me ujë. Ekspozimi me ujë mund të dëmtoj izolimin,
që mund të rezultojë me shok elektrik.
Gjatë pastrimit të kondicionerit të ajrit kontrolloni a
janë ç'kyçur pajisja dhe siguresa kryesore.
9
KËSHILLA PËR PËRDORIM
Gjatë punës normale mund të ndodhin situatat në vijim.
1. Mbrojtja e kondicionerit të ajrit.
Mbrojtja e kompresorit
Kompresori nuk mund të filloj me punë 3 minuta pas kyçjes.
Ajri anti-ftohtë (vetëm modelet me nxehje dhe ftohje)
Pajisja është dizajnuar mos të lëshoj ajër të ftohtë g ngrohjes, kur ndryshuesi i brendshëm i
temperaturës është në një prej tri gjendjeve dhe temperatura e caktuar nuk është arritur.
A) Kur nxehja sapo ka filluar.
B) Shkrirje.
C) Nxehja në temperatura të ultë.
Ventilatori i jashtëm dhe i brendshëm gjatë shkrirjes ç'kyçen (vetëm modelet me nxehje dhe
ftohje)
Shkrirje (vetëm modelet me nxehje dhe ftohje)
Gjatë nxehjes , kur temperatura e jashtme është e ulët dhe lagështia e madhe, në sipërfaqen e
jashtme të njësisë mund të paraqitet akull, që rezulton me zvogëlim të efikasitetit të pajisjes.
Nëse ndodh kjo, pajisja do të pushon me nxehjen dhe do të fillon me shkrirjen.
Koha e shkrirjes mund të zgjatë prej 4 deri 10 minuta, varësisht prej temperaturës së jashtme dhe
sasisë së akullit në sipërfaqen e jashtme.
2. Avull i bardhë del nga njësia e brendshme
Avulli i bardhë mund të paraqitet si pasojë e dallimit të madh të temperaturave mes hyrjes së ajrit dhe
daljes së ajrit gjatë ftohjes në sipërfaqe të mbyllur me lagështi të madhe relative.
Avulli i bardhë mund të paraqitet si pasojë e lagështisë e cila paraqitet gjatë procesit të shkrirjes, kur
kondicioneri i ajrit vazhdon me nxehje pas procesit të shkrirjes.
3. Zhurmë e butë nga kondicioneri i ajrit
Mund të dëgjoni fishkëllimë gjatë punës së kompresorit ose menjëherë pas kyçjes. Është zëri i
rrjedhjes ose ndalimit të rrjedhjes së mjetit për ftohje.
Gjithashtu mund të dëgjohet zi i ulët pikëllues gjatë punës së kompresorit ose menjëherë pas kyçjes.
Kjo paraqitet për shkak të mbledhjes dhe agjërimit të pjesëve plastike të pajisjes gjatë ndryshimit të
temperaturës.
Mund të dëgjohet zë për shkak ripozicionimit të lopatëzave në pozitën tyre origjinale gjatë kyçjes së
parë të pajisjes.
4. Njësia e brendshme lëshon pluhur.
Kjo është normale nëse kondicioneri i ajrit nuk është përdorur gjatë kohë ose gjatë përdorimit të parë të
pajisjes.
5. Prej njësisë së brendshme vjen erë e çuditshme.
Kjo paraqitet për shkak të erës nga material për ndërtim, mobilieve ose tymit.
6. Kondicioneri i ajrit gjatë nxehjes ose ftohjes kalon në modë pune të ventilatorit
(vetëm modelet me nxehje dhe ftohje).
Kur temperatura e brendshme arrin temperaturën e caktuar të kondicionerit të ajrit, kompresori
automatikisht do të ndërprenë punën dhe pajisja do të kaloj në modë pune të ventilatorit. Kompresori
do të rifilloj punën kur temperatura e brendshme gjatë ftohjes do të rritet ose do të zvogëlohet gjatë
nxehjes (vetëm modelet me nxehje dhe ftohje).
10
7. Gjatë ftohjes në kushte me lagështi të lartë relative (lagështi relative më e lartë se
80%), ujë që pikon ë sipërfaqe të njësisë së brendshëm mund të paraqitet ujë që pikon.
Vendosni lopatëzën horizontale në pozitë për qarkullim maksimal të ajrit dh zgjidhni
shpejtësi më të madhe të ventilatorit.
8. Nxehje (vetëm modelet me nxehje dhe ftohje)
Gjatë nxehjes kondicioneri i ajrit merr nxehtësinë nga njësia e jashtme dhe e lëshon atë
nëpërmjet njësisë së brendshme. Kur temperatura e jashtme ulet, sasia e nxehtësisë që e
merr kondicioneri i ajrit përgjigjet me temperaturë e cila gjithashtu zvogëlohet.
Njëkohësisht, ngarkimi i kondicionerit të ajrit ritet për shkak të dallimit më të madh të
temperaturës së jashtme dhe të brendshme. Në qoftë se nuk mund të arrini temperaturën e
dëshiruar me ndihmën e kondicionerit të ajrit, rekomandojmë përdorimin e pajisjes shtesë
për nxehje.
9. Funksioni i vazhdimit automatik të punës
Humbja e energjisë elektrike gjatë punës do të ndërprenë tërësisht punën e pajisjes.
Tek pajisjet pa funksion automatik të vazhdimit të punës, kur rikthehet energjia elektrike, indikatori
RUN në njësinë e brendshme ndriçon. Që të vazhdoj pajisja me punë, shtypeni sustën ON/OFF në
telekomandë. Tek pajisjet me funksion automatik të vazhdimit të punës, kur rikthehet energjia elektrike
pajisja automatikisht vazhdon me punën me rregullimet e mëparshme.
10. Vetëtima ose telefonat celularë në afërsi mund të shkaktojnë dëmtim tek pajisja. Ç'kyçni
pajisjen prej rrymës dhe pastaj kyçni përsëri. Për vazhdim të punës shtypeni sustën ON/OFF
në telekomandë.
11
Udhëzime për mënjanim të problemeve
Mosfunksionimet dhe zgjedhjet
Menjëherë ç'kyçni kondicionerin e ajrit në qoftë se paraqitet ndonjë prej mosfunksionimeve në
vijim. Ç'kyçni pajisjen nga rryma dhe kontaktoni shërbimin më të afërt për riparim.
Indikatori OPERATION ose indikator tjetër ndriçojnë shpejt (5 herë në sekondë) dhe kjo
nuk largohet me ç'kyçje dhe kyçje të njëpasnjëshme të pajisjes në rrymë
Problemi
Siguresa djege shpesh.
Objekte të huaja ose ujë kanë depërtuar në pajisje.
Telekomanda nuk punon ose punon jashtëzakonshëm.
Situata tjera anormale.
Mosfunksion
Pajisja nuk
fillon me punë
Shkaku
Çka duhet bërë?
Ndërprerje e rrymës
Pritni kthimin e rrymës.
Është tërhequr dhe ka dal priza.
Kontrolloni nëse priza është e futur si
duhet.
Ndoshta është djegur siguresa.
Ndryshoni siguresën.
Ndoshta janë harxhuar bateritë e
Ndërroni bateritë.
telekomandës.
Koha e tajmerit që keni caktuar nuk
është saktë.
Pajisja nuk
Caktim jo i saktë i temperaturës.
Pritni ose anuloni rregullimet e tajmerit.
Caktoni temperaturën saktë. Për
ftohë ose nuk
udhëzime me detaje konsultoheni me
nxeh (vetëm
kapitullin "Përdorimi i telekomandës".
modelet me
Filtri për ajër është bllokuar.
Pastroni filtrin për ajër.
ftohje/nxehje)
Dyert ose dritaret janë të hapura.
Mbyllni dyert ose dritaret.
mirë hapësirën
Hyrja ose dalja e ajrit e njësisë së
brendshme ose jashtme është
bllokuar.
Fillimisht largoni pengesat, pastaj rikyçni
kondicionerin e ajrit.
Është aktivizuar mbrojtja e
kompresorit prej 3 minuta.
Pritni.
gjatë fyerjes së
ajrit nga
kondicioneri
Nëse nuk keni larguar problemin, ju lutemi kontaktoni furnizuesin lokal ose shërbimin për riparim.
Është e domosdoshme të përshkruani problemin në detaje dhe të jepni modelin e pajisjes.
Përkujtim: Mos provoni të rregulloni pajisjen vet.
Gjithmonë këshilloheni me shërbimin e autorizuar.
Prodhuesi dhe importuesi i mbajnë të drejtat për ndryshim të karakteristikave teknike dhe të tjera pa paralajmërim paraprak. Prodhuesi dhe
importues nuk mbahen përgjegjës për gabime të mundëshme shtypi.
12
Ju lutemi me kujdes të lexoni këto udhëzime për shfrytëzim dhe ruani këtë doracak për
konsultime në të ardhmen.
PËRMBAJTJA
Specifikat e telekomandës -------------------------------------------- 1
Njoftimi me funksionet e sustave në
telekomandë««««««««««««««.....................«1
Emrat dhe funksionet
e indikatorëve në telekomandë««««««««««......... 3
Përdorimi i telekomandës --------------------------------------------- 4
Paralajmërim «««««««««««««««««««« 7
Specifikat e telekomandës
Modeli
R51D/E,
R51D/CE
Rryma punuese
3.0 V(Bateri të thata alkale LR03 x2)
Voltazhi më i ulët i
emetimit të CPU sinjalit
2.0 V
Diapazoni i sinjalit
8m (gjatë përdorimit të voltazhit prej
3.0 V, bëhet 11m)
Rrethina e punës
-5°C ~ 60°C
Njoftimi me funksionet e sustave në telekomandë
1
2
O
SET TEMPERATURE C)
4
AUTO
FAN
COOL
HIGH
DRY
HEAT
MED
LOW
8
3
TEMP.
5
MODE ON/OFF FAN SPEED
9
SWING ECONOMIC TIMER ON
10
RESET LOCKTIMER OFF
AIR DIRECTION
POWERFUL
11
6
12
7
13
fig 1
1
c
d
Susta TEMP T: Shtypeni këtë sustë për ulje të rregullimeve të
temperaturës së brendshme.
Susta TEMP S: Shtypeni këtë sustë për rritje të rregullimeve të
temperaturës së brendshme.
e Susta për zgjedhje të mënyrës së punës: Me çdo shtypje të kësaj
suste ndërrohet mënyra e punës siç është treguar me shigjetat:
VËREJTJE: Modelet vetëm me ftohje nuk kanë funksionin nxehje.
f Susta SWING: Shtypeni këtë sustë për ndryshim të këndit të prirur
g
të lopatëzës.
Susta RESET: Me shtypjen e sustës RESET anulohen të gjitha
rregullimet e momentit dhe kontrolli i pajisjes kthehet në rregullimet
fillestare.
h Susta AIR DIRECTION: Me shtypjen dhe lëshimin e shpejtë të kësaj
suste aktivizohet funksioni për drejtim të lopatëzës horizontale.
Lopatëza lëviz për kënd të caktuar me çdo shtypje. Nëse mbani
sustën më gjatë se 2 sekonda aktivizohet funksioni i lëkundjes
automatike. Me ri-shtypjen lopatëza ndërprenë lëkundjen. Kur
lopatëza vjen në pozitë që të mund të ndikoj në efikasitetin e ftohjes
ose nxehjes të kondicionerit të ajrit, automatikisht ndryshon
drejtimin e lëkundjes (nuk aplikohet për njësitë pa këtë funksion).
i Susta
LED DISPLAY: Shtypeni këtë sustë për fshirje të shfaqjes
numerike te kondicioneri i ajrit, ri-shtypni për aktivizim të shfaqjes
(nuk aplikohet për njësitë pa këtë funksion).
j
Susta FAN SPEED: Kjo sustë përdoret për caktim të shpejtësisë si
në vijim: AUTO, ulët, mesme ose lartë. Me çdo shtypje të sustave
ndryshon shpejtësia e ventilatorit.
k Susta ON/OFF: Shtypeni këtë sustë për kyçje të pajisjes dhe rishtypeni atë për çkaje të pajisjes.
l Susta TIMER ON: Shtypeni këtë sustë për caktim të kohës së
kyçjes. Çdo shtypje do të rrit kohën deri në kyçje në hapa prej 30
minuta. Kur shfaqja e kohës së caktuar arrin 10:00, çdo shtypje e
mëtutjeshme do të rrit kohën në hapa prej 60 minuta. Që të anuloni
kohën e kyçjes automatike, thjesht caktoni kohën e kyçjes 0:00.
l Susta SLEEP: Shtypeni këtë sustë për fillim të mënyrës së punës që
kursen energji. Që të anuloni funksionin ri-shtypeni këtë sustë. Ky
funksion mund të përdoret vetëm gjatë nxehjes, ftohjes dhe
mënyrës automatike të punës, që të mirëmbahet temperatura më e
këndshme për Ju.
2
Susta LOCK: Pas shtypjes së sustës LOCK të gjitha rregullimet mbyllen
dhe telekomanda nuk pranon asnjë urdhër veç sustës LOCK. Për anulim
të mbylljes ri-shtypeni këtë sustë.
Susta POWERFUL: Shtypeni këtë sustë gjatë kohës së
ftohjes/ngrohjes për të aktivizuar ftohje/ngrohje më të fuqishme.
Sërish shtypeni këtë sustë për anuluar funksionin.
Vërejtje: Aparati automatikisht do të kthehet në mënyrë operuese
paraprake gjatë punës së pandërprerë në mënyrë operuese të
fuqishme.
Emrat dhe funksionet e indikatorëve në telekomandë
Ekrani
1
2
3
4
4
5
6
TIMER ON/ OFF
7
fig. 2
c PANELI DIGJITAL: Paneli digjital shfaq temperaturën e caktuar,
dhe nëse janë caktuar tajmeri, rregullimet e kohës, kyçja dhe
o¶N\oMD1sVHSDMLVMDsVKWsQsPsQ\UsQHSXQsVPHYHQWLODWRUQs
panel nuk shfaqet asgjë.
d Indikatori i transmetimit: Indikatori ndriçon njëherë kur
telekomanda emiton sinjal njësisë së brendshme.
e Indikatori ON/OFF: Ky simbol paraqitet kur kyçet pajisja me
f
WHOHNRPDQGsQGKHKXPEHWNXUSDMLVMDo¶N\oHW
Indikatori MODE: Me shtypjen e sustës MODE shfaqet mënyra
momentale e punës ± automatik, ftohje, tharje, nxehje (nuk
ekziston tek modelet vetëm me ftohje) mënyra e punës me
ventilator.
3
g
Indikatori FAN SPEED. Shtypeni sustën FAN SPEED që të kryeni
rregullimin e dëshiruar të shpejtësisë së ventilatorit(automatike ulët-mesme-lartë). Zgjidhja juaj do të paraqitet në LCD panelin, veç
shpejtësisë automatike të ventilatorit.
h
Indikatori CLOSE: Ky simbol shfaqet kur shtypni sustën LOCK,
dhe humbet kur e ri-shtypni.
i
Shfaqja TIMER ON/OFF: Kjo pjesë e panelit shfaq rregullimet e
tajmerit. Nëse është caktuar vetëm koha e kyçjes do të paraqitet
7,0(5211sVHsVKWsSDUDTLWXUYHWsPNRKDHo¶N\oMHVGRWs
paraqitet TIMER OFF. Nëse janë caktuar kohët e kyçjes dhe
o¶N\oMHVGRWsVKIDTHW7,0(5212))
VËREJTJE: Të gjithë shenjat e paraqitur në fig. 2 kanë për
funksion shpjegimin më të qartë. Gjatë punës vetëm simbolet e
caktuara do të paraqiten në panel.
Shfrytëzimi i telekomandës
Instilacioni/ndërrimi i baterive
Telekomanda përdor dy bateri të thata alkale (LR03X2).
1. Që të instaloni bateritë, largoni mbulesën e baterive nga pjesa e
pasme dhe futni bateritë në përputhje me polaritetin (+ i -) e
paraqitur në telekomandës
2. Për ndërrim të baterive të vjetra ndjekeni hapat e lartpërmendur.
PUNA AUOMATIKE
Kyçni kondicionerin e ajrit pas cilës indikatori OPERATION në panelin
e njësisë së brendshme fillon të ndriçon dhe do të ndërpret pas 6
ndriçimeve.
1. Me sustën MODE zgjidhni AUTO.
2. Me sustën TEMP caktoni temperaturën e dëshiruar të dhomës.
Temperaturat më të këndshme janë mes 21°C dhe 28°C.
3. Për fillim të punës së kondicionerit të ajrit shtypeni sustën
ON/OFF. Llamba OPERATION në panelin e njësisë së brendshme
fillon të ndriçon. Shpejtësia e ventilatorit rregullohet automatikisht,
në panel të telekomandës nuk paraqiten indikatori.
4. Për ndërprerje të punës së pajisjes ri-shtypni sustën ON/OFF.
Ju lutemi të lexoni me kujdes dhe tërësisht këto udhëzime për
përdorim dhe masa sigurie para instalimit dhe përdorimit të parë të
Pajisjes tuaj për kondicionim të dhomave.
VËREJTJE
1. Në mënyrën automatike të punës kondicioneri mund të zgjedh ftohje, punën
me ventilator dhe nxehjen me logjikë duke dalluar dallimin në mes
temperaturës reale të dhomës dhe atë të caktuar në telekomandë.
2. Nëse nuk ju konvenon puna automatike e pajisjes, mund të
zgjidhni opsionin manual.
FTOHJE/NXEHJE (vetëm modelet me nxehje) dhe
MËNYRA E PUNËS ME VENTILATOR
Nëse nuk ju konvenon puna automatike, mund manualisht të
zgjidhni rregullimet për përdorim të funksioneve nxehje, ftohje
ose ventilator.
2. Caktoni temperaturën e dëshiruar të dhomës me shtypje të
sustës TEMP. Gjatë ftohjes rregullimi më i këndshëm është
21°C ose më lartë kurse gjatë nxehjes 28°C ose më poshtë.
3. Me sustën FAN SPEED zgjidhni shpejtësinë e ventilatorit mes
automatike, të lartë, të mesme ose të ulët.
4. Shtypeni sustën ON/OFF, pas cilës ndizet indikatori
OPERATION dhe kondicioneri i ajrit do të punojë sipas
rregullimeve të bëra nga Ju. Për ndërprerje me punë rishtypeni sustën ON/OFF.
1.
VËREJTJE
Mënyra e punës me ventilator nuk mund të përdoret për kontroll
të temperaturës. Gjatë kësaj mënyre mund të kryhen vetëm
hapat 1, 3 dhe 4.
Funksioni tharje
1. Me sustën MODE zgjidhni DRY (tharje).
2. Me sustën TEMP caktoni temperaturën e dëshiruar në
diapazon prej 21°C deri 28°C.
3. Shtypeni sustën ON/OFF, pas cilit do të ndizet indikatori
OPERATION dhe pajisja do të filloj me tharjen gjatë shpejtësisë
së ulët të ventilatorit. Për ndërprerje të tharjes ri-shtypeni sustën
ON/OFF.
VËREJTJE
Për shkak të dallimit mes temperaturës së caktuar dhe atë reale të
dhomës, kondicioneri i ajrit gjatë tharjes automatike do të punojë
shumë herë duke mos aktivizuar ftohjen ose mënyrën e punës me
ventilator.
5
TIMER
Me sustën TIMER ON mund të vendosni kohën për kyçje të
kondicionerit. Me sustën TIMER OFF mund të vendosni kohën për
ç'kyçje të aparatit
1. Vendosja e kohës për kyçje
1.1 Shtypeni sustën TIMER ON pas cilës në telekomandë do të shfaqet
TIMER ON, dhe në panel do të paraqitet koha e fundit e kyçjes dhe
simboli ''h''. Tash mund të caktoni kohën e kyçjes së kondicionerit të
ajrit.
1.2 Me sustën TIMER ON caktoni kohën e dëshiruar të kyçjes.
1.3 Pas caktimit të kohës së kyçjes do të kalojë gjysmë sekonde par se
telekomanda të emitojë sinjal kondicionerit. Pastaj, pas përafërsisht
2 sekonda, simboli ''h'' do të humbet prej panelit dhe temperatura e
caktuar do të ri-shfaqet.
2. 5UHJXOOLPLLNRKsVVso¶N\oMHV
2.1 Shtypeni sustën TIMER OFF pas cilës në telekomandë do të shfaqet
TIMER OFF, dhe në panel do të paraqitet koha e fundit e caktuar e
o¶N\oMHVGKHVLPEROL
K
7DVKPXQGWsFDNWRQLNRKsQHo¶N\oMHVVs
kondicionerit të ajrit.
2.2 Me sustën TIMER OFF caktoni kohën e dëshiruar tso¶N\oMHV
2.3 3DVFDNWLPLWWsNRKsVVso¶N\oMHVGRWsNDORMsUUHWKJM\VPsVHNRQGH
para se telekomanda të emitoj sinjal në kondicionerin e ajrit. Pastaj,
pas përafërsisht 2 sekondave, simboli ''h'' do të humbet dhe në
panel do të ri-shfaqet temperatura e caktuar.
3. &DNWLPLLNRKsVVsN\oMHVGKHo¶N\oMHV
3.1 Shtypeni sustën TIMER ON pas cilës në telekomandë do të
paraqitet TIMER ON, dhe në panel shfaq kohën e fundit të kyçjes
dhe simbolin ''h''. Tash mund të caktoni kohë të re të kyçjes së
kondicionerit të ajrit.
3.2 Me sustën TIMER ON caktoni kohën e re të dëshiruar të kyçjes.
3.3 Shtypeni sustën TIMER OFF pas cilës në telekomandë shfaqet
7,0(52))GKHQsSDQHOSDUDTLWHWNRKDHIXQGLWHo¶N\oMHVGKH
VLPEROL
K
7DVKPXQGWsFDNWRQLNRKsWsUHWso¶N\oMes së
kondicionerit të ajrit.
3.4 0HVXVWsQ7,0(52))FDNWRQLNRKsQHUHWsGsVKLUXDUWso¶N\oMHVVs
pajisjes.
6
3.5 3DVFDNWLPLWWsNRKsVVso¶N\oMHVGRWsNDORMsUUHWKJM\VPsVHNRQGH
para se telekomanda të emitoj sinjal tek pajisja. Pastaj pas
përafërsisht 2 sekonda, simboli ''h'' do të humbet dhe në panel do të
ri-shfaqet temperatura e caktuar.
Ndërrimi i kohës së tajmerit
Për ndryshim të kohës për kyçje/ç'kyçje, thjesht përshtateni sustën
TIMER (ON ose OFF) dhe vendoseni kohën e re.
VËREJTJE
Koha e caktuar është kohë relative. Është kohë e bazuar në kalimin
e kohës prej pikës momentale.
Paralajmërim
1. Nuk duhet të ketë pengesa në mes të telekomandës dhe pranuesit të
njësisë se brendshme, në të kundërtën kondicioneri nuk do të funksionoj.
2. Ruani telekomandën larg lëngjeve.
3. Ruani telekomandën nga temperaturat e larta dhe nënshtrimit të diellit.
4. Ruani pranuesin e njësisë së brendshme larg rrezatimit të diellit pasi
mund të dëmtoj kondicionerin e ajrit.
5. Ruani telekomandën larg EMI (interferencave elektromagnetike)
që emitohen nga pajisjet tjera të amvisërisë.
6. Gjatë ndryshimit të baterive, mos shfrytëzoni baterie të vjetra ose
lloje të ndryshme të baterive. Ajo mund të shkakton defekt tek
telekomanda.
7. Nëse nuk planifikoni të shfrytëzoni telekomandën për një kohë më
të gjatë (disa javë), largoni bateritë jashtë. Në të kundërtën, rrjedhja
dhe derdhja e baterive mund të dëmtojnë telekomandën.
8. Kohëzgjatja mesatare e jetës normale të baterive paraqet rreth 6
muaj.
9. Ndryshoni bateritë kur njësia e brendshme ndalet së transmetuari,
është një shenjë ose kur indikatori TRANSMISSION fiket.
7
MAK
Упатства
за
употреба
ACP-24CH70AEB
RoHS
ȼɟ ɦɨɥɢɦɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɢ ɬɟɦɟɥɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚʁɬɟ ɝɢ ɨɜɢɟ ɤɨɪɢɫɧɢɱɤɢ ɭɩɚɬɫɬɜɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢ ɦɟɪɤɢ ɧɚ
ɩɪɟɬɩɚɡɥɢɜɨɫɬ ɩɪɟɞ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨɱɟɬɨɤ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ȼɚɲɢɨɬ ɫɨɛɟɧ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞ.
ǞǛǑǝǓǕǚǍ
ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɇɂ ɆȿɊɄɂ ɇȺ ɉɊȿɌɉȺɁɅɂȼɈɋɌ........................................................ 1
ɇȺɁɂȼɂ ɇȺ ȾȿɅɈȼɂɌȿ............................................................................................... 4
ɊȺɑɇɈ ɍɉɊȺȼɍȼȺȵȿ.................................................................................................. 5
ɈɉɌɂɆȺɅɇȺ ɊȺȻɈɌȺ.................................................................................................. 5
ɉɈȾȿɋɍȼȺȵȿ ɇȺ ɇȺɋɈɑɍȼȺȵȿɌɈ ɇȺ ɌȿɄɈɌ ɇȺ ȼɈɁȾɍɏɈɌ............................ 6
ɄȺɄɈ ɊȺȻɈɌɂ ɄɅɂɆȺ ɍɊȿȾɈɌ................................................................................... 7
ɈȾɊɀɍȼȺȵȿ................................................................................................................. 8
ɋɈȼȿɌɂ ɁȺ ɍɉɈɌɊȿȻȺ............................................................................................... 10
ɇȺɋɈɄɂ ɁȺ ɈɌɋɌɊȺɇɍȼȺȵȿ ɇȺ ɉɊɈȻɅȿɆɂ......................................................... 12
ɉɊɈɑɂɌȺȳɌȿ ȽɈ ɈȼɈȳ ɉɊɂɊȺɑɇɂɄ
ȼɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ʅɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɚʁɞɟɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢ ɫɨɜɟɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɧɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ
ȼɚɲɢɨɬ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞ. ɋɚɦɨ ɦɚɥɤɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɨɞ ȼɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɲɬɟɞɢ ɦɧɨɝɭ
ɜɪɟɦɟ ɢ ɩɚɪɢ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɜɟɤ ɧɚ ȼɚɲɢɨɬ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞ. ȼɨ ɬɚɛɟɥɚɬɚ ɫɨ ɧɚɫɨɤɢɬɟ ɡɚ
ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ʅɟ ɩɪɨɧɚʁɞɟɬɟ ɦɧɨɝɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɡɚ ɜɨɨɛɢɱɚɟɧɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ
ɩɪɜɨ ʁɚ ɩɨɝɥɟɞɧɟɬɟ ɧɚɫɨɤɚɬɚ ɡɚ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɦɨɠɟ ɧɟɦɚ ɞɚ ɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ
ɩɨɜɢɤɚɬɟ ɫɟɪɜɢɫ.
ǰǻǶǺǮǻǶdz
• Ɂɚ ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɢ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɭɪɟɞ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟ ɫɨ ɨɜɥɚɫɬɟɧ ɫɟɪɜɢɫɟɪ.
• Ɂɚ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚʃɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɭɪɟɞ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟ ɫɨ ɨɜɥɚɫɬɟɧɨ ɫɬɪɭɱɧɨ ɥɢɰɟ ɡɚ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚʃɟ.
• Ʉɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɧɟ ɟ ɧɚɦɟɧɟɬ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɦɚɥɢ ɞɟɰɚ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɢ ɛɟɡ
ɧɚɞɡɨɪ.
• Ɇɚɥɢɬɟ ɞɟɰɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɞɝɥɟɞɭɜɚɚɬ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɚ ɞɚ ɧɟ ɫɢ ɢɝɪɚɚɬ ɫɨ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ.
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɭɤɚɠɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɡɚɦɟɧɚ ɧɚ ɤɚɛɟɥɨɬ ɡɚ ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ, ɡɚɦɟɧɚɬɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ʁɚ
• ɢɡɜɪɲɢ
ɫɚɦɨ ɨɜɥɚɫɬɟɧ ɤɚɞɚɪ.
•
ɂɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɬɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɢɫɤɥɭɱɢɜɨ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɨɜɥɚɫɬɟɧ ɤɚɞɚɪ.
ɋɢɝɭɪɧɨɫɧɢ ɦɟɪɤɢ ɧɚ ɩɪɟɬɩɚɡɥɢɜɨɫɬ
Ɂɚ ɞɚ ɫɩɪɟɱɢɬɟ ɩɨɜɪɟɞɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɥɢɰɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɦɨɬɨɬ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɢɞɪɠɭɜɚɬɟ ɧɚ ɫɥɟɞɧɢɜɟ ɭɩɚɬɫɬɜɚ.
ɇɟɩɪɚɜɢɥɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɚ ɨɞ ɧɟɩɪɢɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɭɩɚɬɫɬɜɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɩɨɜɪɟɞɢ ɢɥɢ
ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɚ. ɋɟɪɢɨɡɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɭɜɚʃɚɬɚ ɟ ɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚɧɚ ɫɨ ɫɥɟɞɧɢɜɟ ɨɡɧɚɤɢ.
!
ɉɪɟɞɭɩɪɟɞɭɜɚʃɟ Ɉɜɨʁ ɫɢɦɛɨɥ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ ɫɟɪɢɨɡɧɢ ɢɥɢ ɫɦɪɬɨɧɨɫɧɢ
ɩɨɜɪɟɞɢ.
!
ȼɧɢɦɚɧɢɟ
Ɉɜɨʁ ɫɢɦɛɨɥ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ ɩɨɜɪɟɞɢ ɢ ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɚ ɧɚ ɢɦɨɬɨɬ.
Ɂɧɚɱɟʃɟ ɧɚ ɫɢɦɛɨɥɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɜɨ ɩɪɢɪɚɱɧɢɤɨɬ:
ɇɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɝɨ ɩɪɚɜɟɬɟ ɨɜɚ.
ɋɟɤɨɝɚɲ ɩɪɚɜɟɬɟ ɝɨ ɨɜɚ.
ȼɇɂɆȺɇɂȿ
ɉɪɚɜɢɥɧɨ ɜɤɥɭɱɟɬɟ ɜɨ ɢɡɜɨɪ ɡɚ
ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ.
ɇɟ ɭɩɪɚɜɭɜɚʁɬɟ ɝɨ ɢ ɧɟ ɝɨ ɡɚɩɢɪɚʁɬɟ ɭɪɟɞɨɬ ɇɟ
ɫɨ ɨɲɬɟɬɭɜɚʁɬɟ ɝɨ ɢ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ
ɧɟɫɩɟɰɢɮɢɰɢɪɚɧ ɤɚɛɟɥ ɡɚ ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ.
ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɢɥɢ
ɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɜɨ/ɨɞ ɫɬɪɭʁɚ.
•Ɇɨɠɟ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ ɢɥɢ •Ɇɨɠɟ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ ɢɥɢ •Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɩɨɠɚɪ ɢɥɢ
ɩɨɠɚɪ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧ ɨɞ
ɩɪɟɝɨɥɟɦɨ ɡɚɝɪɟɜɚʃɟ
ɇɟ ʁɚ ɦɟɧɭɜɚʁɬɟ ɞɨɥɠɢɧɚɬɚ ɧɚ
Ʉɚɛɟɥɨɬ ɡɚ ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ ɢ ɧɟ ɝɨ
Ⱦɟɥɟɬɟ ɲɟɤɟɪɨɬ ɫɨ ɞɪɭɝɢ ɭɪɟɞɢ.
ɩɨɠɚɪ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧ ɨɞ ɡɚɝɪɟɜɚʃɟ.
ɇɟ ɝɨ ɤɨɪɢɫɬɢɬɟ ɫɨ ɜɥɚɠɧɢ ɪɚɰɟ
ɢɥɢ ɜɨ ɜɥɚɠɧɚ ɨɤɨɥɢɧɚ.
•Ɇɨɠɟ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ ɢɥɢ •Ɇɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ.
ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ.
ɇɟ ɝɨ ɧɚɫɨɱɭɜɚʁɬɟ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɤɨɧ
ɥɢɰɚɬɚ ɜɨ ɩɨɪɫɬɨɪɢʁɚɬɚ.
•Ɇɨɠɟ ɞɚ ȼɢ ɧɚɲɬɟɬɢ ɧɚ ɡɞɪɚɜʁɟɬɨ.
ɩɨɠɚɪ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧ ɫɨ ɡɚɝɪɟɜɚʃɟ.
ɋɟɤɨɝɚɲ ɨɛɟɡɛɟɞɟɬɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɩɪɢɡɟɦʁɭɜɚʃɟ.
•ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ
ɧɚ ɩɪɢɡɟɦʁɭɜɚɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ
ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ.
ɂɫɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟɬɨ ɚɤɨ
ɱɭɞɧɢ ɡɜɭɰɢ, ɦɢɪɢɫɢ ɢɥɢ ɞɢɦ
ɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ.
•Ɇɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɩɨɠɚɪ ɢ
ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ.
ɑɭɜɚʁɬɟ ɝɨ ɨɪɭɠʁɟɬɨ ɩɨɞɚɥɟɤɭ
ɨɞ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ.
•Ɇɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɩɨɠɚɪ.
ɇɟ ɞɨɡɜɨɥɭɜɚʁɬɟ ɜɨɞɚ ɞɚ ɞɨɚɼɚ ɜɨ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɋ
ɨ ɟɤɨɝɚɲ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚʁɬɟ ɨɫɢɝɭɪɚɱ ɢ
ɩɨɫɟɛɟɧ ɫɬɪɭɟɧ ɤɪɭɝ.
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ.
•Ɇɨɠɟ
Ⱦɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɞɟɮɟɤɬ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ ɢɥɢ
ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ.
ɇɟ ʁɚ ɩɢʁɬɟ ɜɨɞɚɬɚ ɤɨʁɚ ʁɚ ɢɫɩɭɲɬɚ
ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ.
•ɋɨɞɪɠɢ ɱɟɫɬɢɰɢ ɨɞ ɤɨɢ ɦɨɠɟ
•Ⱦɨɤɨɥɤɭ
Ɍɨɚ ɧɟ ɝɨ ɫɬɨɪɢɬɟ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɞɨ
ɩɨɠɚɪ ɢ ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ.
ɇɟ ɝɨ ɨɬɜɨɪɚʁɬɟ ɭɪɟɞɨɬ ɡɚ
ȼɪɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ.
•Ɇɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ.
ɞɚ ȼɢ ɫɟ ɫɥɨɲɢ.
ɇɟ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɝɨ ɤɚɛɟɥɨɬ ɡɚ
ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ ɜɨ ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ
ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ.
ɇɟ ɝɨ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɤɚɛɟɥɨɬ ɡɚ
ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ ɜɨ ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ ɩɥɢɧ
ɢ ɞɪɭɝɢ ɥɟɫɧɨ ɡɚɩɚɥɢɜɢ ɦɚɬɟɪɢɢ
ɤɚɤɨ ɛɟɧɡɢɧ, ɪɚɡɪɟɞɭɜɚɱ ɢɬɧ.
•Ɇɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɩɨɠɚɪ ɢ ɫɬɪɭɟɧ •Ɇɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɟɤɫɩɥɨɡɢʁɚ
ɭɞɚɪ.
ɢɥɢ ɩɨɠɚɪ.
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɢɫɩɭɲɬɚʃɟ ɧɚ ɩɥɢɧ ɨɞ
ɞɪɭɝ ɭɪɟɞ ɩɪɨɜɟɬɪɟɬɟ ʁɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚ
ɩɪɟɞ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ.
ɇɟ ɝɢ ɪɚɫɤɥɨɩɭɜɚʁɬɟ ɢ ɦɟɧɭɜɚʁɬɟ ɭɪɟɞɨɬ.
•Ɇɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɟɤɫɩɥɨɡɢʁɚ, ɩɨɠɚɪ ɢ ɨɩɟɤɨɬɢɧɢ.
•Ɇɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɞɟɮɟɤɬ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ ɢ ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ.
1
ȼɇɂɆȺɇɂȿ
!
ɉɪɢ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɮɢɥɬɟɪɨɬ
ɜɨɡɞɭɯ ɧɟ ɝɢ ɞɨɩɢɪɚʁɬɟ ɦɟɬɚɥɧɢɬɟ
Ⱦɟɥɨɜɢ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ.
Ɣ Ɍɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɩɨɜɪɟɞɢ.
ɇɟ ɝɨ ɱɢɫɬɟɬɟ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɫɨ
ɜɨɞɚ.
Ɣ ɜɨɞɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɜɥɟɡɟ ɜɨ ɭɪɟɞɨɬ ɢ
Ⱦɚ ʁɚ ɨɲɬɟɬɢ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ. Ɍɨɚ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ.
ɉɪɟɞ ɱɢɫɬɟʃɟ ɢɫɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ
ɭɪɟɞɨɬ ɢ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚɱɨɬ
ɇɟ ɝɨ ɫɬɚɜɚʁɬɟ ɤɭʅɧɢɨɬ ʂɭɛɢɦɟɰ
ɢɥɢ ɛɢɥɤɢɬɟ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ʅɟ ɛɢɞɚɬ
ɢɡɥɥɨɠɟɟɧɢ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ.
Ɣ ɇɟ ɝɨ ɱɢɫɬɟɬɟ ɜɤɥɭɱɟɧɢɨɬ ɭɪɟɞ, ɡɚɲɬɨ Ɣ Ɍɨɚ ɛɢ ɦɨɠɟɥɨ ɞɚ ɝɨ ɩɨɜɪɟɞɢ
ɬɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɩɨɠɚɪ ɢɥɢ
ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ, ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɢ ɩɨɜɪɟɞɢ.
ɉɪɢ ɛɭɪɚ ɢ ɧɟɜɪɟɦɟ, ɡɚɩɪɟɬɟ ʁɚ
ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɢ ɡɚɬɜɨɪɟɬɟ ɝɨ
ɩɪɨɡɨɪɟɰɨɬ.
Ɣ Ɋɚɛɨɬɚɬɚ ɫɨ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɩɪɨɡɨɪɰɢ
Ɇɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɩɪɫɤɚʃɟ ɧɚ
ȼɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɫɨ ɜɨɞɚ ɢ
ɇɚɜɥɚɠɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɟɛɟɥɨɬ.
ɇɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʁɬɟ ɩɪɟɩɪɟɤɢ ɨɤɨɥɭ
ɜɥɟɡɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ ɢɥɢ ɜɧɚɬɪɟ ɜɨ
ɢɡɥɟɡɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ.
Ɣ Ɍɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɞɟɮɟɤɬ ɧɚ
ɭɪɟɞɨɬ ɢɥɢ ɧɟɡɝɨɞɚ.
ɇɟ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɫɢɥɧɢ ɞɟɬɟɪɝɟɧɬɢ ɤɚɤɨ
ɪɚɡɪɟɞɭɜɱɢ. Ɂɚ ɱɢɫɬɟʃɟ
ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɦɟɤɚ ɤɪɩɚ.
Ɣ ɂɡɝɥɟɞɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɝɪɞɢ ɫɨ
ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚ ɛɨʁɚɬɚ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ
ɢɥɢ ɫɨ ɝɪɟɛɟʃɟ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ.
ʂɭɛɢɦɟɰɨɬ
ɢɥɢ ɛɢɥɤɚɬɚ.
ɉɪɢ ɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɞɪɠɟɬɟ ɝɨ
ɩɪɢɤɥɭɱɨɤɨɬ,ɚ ɧɟ ɤɚɛɟɥɨɬ ɡɚ
ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ.
Ⱦɨɛɪɨ ɩɪɨɜɟɬɪɟɬɟ ʁɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚ
Ʉɨɝɚ ɭɪɟɞɨɬ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ
ɲɩɨɪɟɬɨɬ, ɢɬɧ..
Ɣ Ɇɨɠɟ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɬ.
ɇɟ ɝɨ ɤɨɪɢɫɬɢɬɟ ɭɪɟɞɨɬ ɡɚ ɩɨɫɟɛɧɢ
ɧɚɦɟɧɢ.
Ɣ ɧɟ ɝɨ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɨɜɨʁ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞ ɡɚ
ɑɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɟɰɢɡɧɢ ɭɪɟɞɢ, ɯɪɚɧɚ,
ɞɨɦɚɲɧɢ ɦɢɥɟɧɢɱɢʃɚ, ɪɚɫɬɟɧɢʁɚ ɢ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ. Ɍɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɢɬɧ.
Ⱥɤɨ ɧɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɟ ɞɚ ɝɨ ɤɨɪɢɫɬɢɬɟ
ɭɪɟɞɨɬ ɩɨɞɨɥɝɨ ɜɪɟɦɟ ɢɫɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ
ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱ ɡɚ ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ
Ɣ Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɧɟ ɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟ ɬɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ Ɣ Ɍɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɞɟɮɟɤɬ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟ ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ ɢ
ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟ.
ɉɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚ ɧɟ ɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɫɤɚɬɚ
ɪɚɦɤɚ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ
ɨɲɬɟɬɟɧɚ ɩɨɪɚɞɢ ɞɨɥɝɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ.
Ɣ Ⱥɤɨ ɟ ɨɲɬɟɬɟɧɚ ɪɚɦɤɚɬɚ, ɩɨɫɬɨɢ
ɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɨɞ ɩɚɼɚʃɟ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚɬɚ.
.
ɇɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʁɬɟ ɬɟɲɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɇɚ ɤɚɛɟɥɨɬ ɡɚ ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ ɢ
ɜɧɢɦɚɜɚʁɬɟ ɧɢɲɬɨ ɞɚ ɧɟ ɝɨ
ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɤɚɛɟɥɨɬ.
Ɣ ɉɨɫɬɨɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ ɩɨɠɚɪ ɢɥɢ
ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ.
ȼɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɪɚɫɩɚɤɭɜɚʁɬɟ ɝɨ ɢ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚʁɬɟ ɝɨ
ɭɪɟɞɨɬ.
Ɉɫɬɪɢɬɟ ɪɚɛɨɜɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ȼɟ ɩɨɜɪɟɞɚɬ.
ɢɥɢ ɩɨɠɚɪ.
ɋɟɤɨɝɚɲ ɰɜɪɫɬɨ ɫɬɚɜɟɬɟ ɝɢ ɮɢɥɬɪɢɬɟ.
ɑɢɫɬɟɬɟ ɝɢ ɮɢɥɬɪɢɬɟ ɟɞɧɚɲ ɧɚ
ɋɟɤɨɢ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ.
Ɣ Ɋɚɛɨɬɚɬɚ ɛɟɡ ɮɢɥɬɪɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ
ɞɟɮɟɤɬ.
ɇɟ ʁɚ ɩɢʁɬɟ ɜɨɞɚɬɚ ɤɨʁɚ ɢɡɥɟɝɭɜɚ
ɨɞ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ.
Ɣ Ɍɚɚ ɫɨɞɪɠɢ ɨɬɩɚɞɧɢ ɦɚɬɟɪɢɢ ɨɞ ɤɨɢ
Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɛɨɥɢɬɟ.
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɜɨ ɭɪɟɞɨɬ ɜɥɟɡɟ ɜɨɞɚ ɢɫɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ ɨɞ ɲɬɟɤɟɪ
ɢ ɢɫɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚɱɨɬ. ɂɡɨɥɢɪɚɬɟ ɝɨ ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟɬɨ
ɫɨ ɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɲɬɟɤɟɪɨɬ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟ ɨɜɥɚɫɬɟɧ
ɫɟɪɜɢɫɟɧ ɬɟɯɧɢɱɚɪ.
2
ɉɪɟɞ ɩɨɱɟɬɨɤ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ
1. Ʉɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɫɤɢ ɫɬɪɭɱʃɚɤ ɡɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ.
2. ɉɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ ɭɪɟɞɨɬ ɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɩɪɢɡɟɦʁɟɧ.
3. ɇɟ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɨɲɬɟɬɟɧ ɢɥɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɞɟɧ ɤɚɛɟɥ ɡɚ ɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ.
4. ɇɟ ɞɟɥɟɬɟ ɢɫɬ ɲɬɟɤɟɪ ɫɨ ɞɪɭɝɢɬɟ ɭɪɟɞɢ.
5. ɇɟ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧ ɤɚɛɟɥ.
6. ɇɟ ɜɤɥɭɱɭɜɚʁɬɟ/ɢɫɤɥɭɱɭɜɚʁɬɟ ɝɨ ɭɪɟɞɨɬ ɫɨ ɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɨɞ ɫɬɪɭʁɚ.
ɍɩɨɬɪɟɛɚ
1. Ⱦɨɥɝɨɬɪɚʁɧɨɬɨ ɢɡɥɨɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɟɧ ɩɪɨɬɨɤ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɨɩɚɫɧɨ ɩɨ ȼɚɲɟɬɨ
ɡɞɪɚɜʁɟ. ɇɟ ɝɢ ɢɡɥɨɠɭɜɚʁɬɟ ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ, ɞɨɦɚɲɧɢɬɟ ɦɢɥɟɧɢɱɢʃɚ ɢɥɢ ɛɢɥɤɢɬɟ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɟɧ
ɩɪɨɬɨɤ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ ɩɨɞɨɥɝɨ ɜɪɟɦɟ.
2. ɉɨɪɚɞɢ ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɨɞ ɫɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚɬɚ ɧɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞ, ɩɪɨɜɟɬɪɟɬɟ ʁɚ ɫɨɛɚɬɚ ɞɨɤɨɥɤɭ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɟ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞ ɡɚɟɞɧɨɫɨ ɲɩɨɪɟɬ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɝɪɟʁɧɢ ɭɪɟɞɢ.
3. ɇɟ ɝɨ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɨɜɨʁ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞ ɜɨ ɩɨɫɟɛɧɢ ɰɟɥɢ ɡɚ ɤɨɢ ɧɟ ɟ ɧɚɦɟɧɟɬ (ɧɚ ɩɪ. ɡɚ ɱɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɩɪɟɰɢɡɧɢ ɭɪɟɞɢ, ɯɪɚɧɚ, ɞɨɦɚɲɧɢ ɦɢɥɟɧɢɰɢ, ɛɢɥɤɢ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ). Ʉɨɪɢɫɬɟʃɟɬɨ ɧɚ
ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɡɚ ɬɚɤɜɢ ɰɟɥɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɢ.
ɑɢɫɬɟʃɟ ɢ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ
1. ɇɟ ɝɢ ɞɨɩɢɪɚʁɬɟ ɦɟɬɚɥɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɩɪɢ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɮɢɥɬɟɪɨɬ. ɉɪɢ ɪɚɤɭɜɚʃɟ ɫɨ
ɨɫɬɪɢɬɟ ɦɟɬɚɥɧɢ ɪɚɛɨɜɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɩɨɜɪɟɞɢ.
2. ɇɟ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɜɨɞɚ ɡɚ ɱɢɫɬɟʃɟ ɜɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ. ɂɡɥɨɠɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɜɨɞɚ
ɦɨɠɟ ɞɚ ʁɚ ɨɲɬɟɬɢ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ, ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɨ ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ.
3. ɉɪɢ ɱɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ ɩɪɜɨ ɩɨɪɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ ɭɪɟɞɨɬ ɢ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚɱ ɫɟ ɢɫɤɥɭɱɟɧɢ.
ɋɟɪɜɢɫ
Ɂɚ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɢ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟ ɨɜɥɚɫɬɟɧ ɫɟɪɜɢɫɟɪ.
ǝǍǎǛǟǚǍ ǟǒǙǜǒǝǍǟǠǝǍ
Ɋɟɠɢɦ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
Ʌɚɞɟʃɟ
Ƚɪɟɟʃɟ
ɋɭɲɟʃɟ
ɋɨɛɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
17°C ~ 32°C
17°C ~ 30°C
17°C ~ 32°C
ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
18°C ~ 43°C
-7°C ~ 24°C
18°C ~ 43°C
ȼɇɂɆȺɇɂȿ:
1. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɧɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɜɨ ɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɩɨɱɧɚɬ ɞɚ ɪɚɛɨɬɚɬ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬ ɚɛɧɨɪɦɚɥɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ.
2. Ɋɟɥɚɬɢɜɧɚɬɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɧɢɫɤɚ ɨɞ 80%. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɪɚɛɨɬɢ ɜɨ
ɭɫɥɨɜɢ ɤɨɢ ɝɨ ɧɚɞɦɢɧɭɜɚɚɬ ɨɜɨʁ ɩɪɨɰɟɧɬ, ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɞɟɧɡɢɪɚ ɜɥɚɝɚ. ȼɟ ɦɨɥɢɦɟ ɞɚ ʁɚ
ɩɨɫɬɚɜɢɬɟ ɜɨ ɢɫɩɪɚɜɟɧɚ ɩɨɥɨɠɛɚ ɥɨɩɚɬɤɚɬɚ ɡɚ ɩɪɨɬɨɤ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ ɩɨɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɟɧ ɚɝɨɥ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɨɞɨɬ) ɢ
ɩɨɫɬɚɜɟɬɟ ɝɨ ɭɪɟɞɨɬ ɧɚ ɫɢɥɧɚ ʁɚɱɢɧɚ.
3. Ɉɩɬɢɦɚɥɧɢɬɟ ɪɚɛɨɬɧɢ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɢ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɨɜɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢ ɬɟɦɩɪɟɪɚɬɭɪɢ.
3
ǚǍǔǕǏǕ ǚǍ ǑǒǘǛǏǕǟǒ
ȼɧɚɬɪɟɲɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚ
ȼɧɚɬɪɟɲɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ɉɪɟɞɧɚ ɩɥɨɱɚ
ȼɥɟɡ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ
Ɏɢɥɬɟɪ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ
ɂɡɥɟɡ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ
ɏɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚ ɥɨɩɚɬɤɚ ɡɚ ɩɪɨɬɨɤ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ
ȼɟɪɬɢɤɚɥɧɚ ɥɨɩɚɬɤɚ ɡɚ ɩɪɨɬɨɤ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ
ȿɤɪɚɧ
ɉɪɢɟɦɧɢɤ ɡɚ ɫɢɝɧɚɥ ɧɚ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
Ⱦɚɥɟɱɢɧɫɤɢ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
Ʉɨɩɱɟ ɡɚ ɪɚɱɧɨ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ
ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚ
ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚ
11. ɐɟɜɤɚ ɡɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ, ɨɞɜɨɞɧɨ ɰɪɟɜɨ
12. ȼɥɟɡ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ (ɫɬɪɚɧɢɱɟɧ ɢ ɡɚɞɟɧ)
13. ɂɡɥɟɡ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɫɤɚɬɚ ɫɢʁɚɥɢɱɤɚ ɛɪɡɨ ɛɥɟɫɤɚ (ɩɟɬ ɩɚɬɢ ɜɨ ɫɟɤɭɧɞɚ) ɤɨɝɚ ʅɟ ɫɟ
ɜɤɥɭɱɚɬ ɡɚɲɬɢɬɧɢɬɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɢ ɮɭɧɤɰɢɢ.
ɇɚɩɨɦɟɧɚ:
ɋɢɬɟ ɫɥɢɤɢ ɜɨ ɨɜɨʁ ɩɪɢɪɚɱɧɢɤ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɫɨ ɧɚɦɟɧɚ ɞɚ ɫɟ ɞɚɞɚɬ ɨɛʁɚɫɧɭɜɚʃɚ.
ȼɚɲɢɨɬ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭɜɚ. Ɍɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɪɚɦɧɚɬ ɩɪɟɦɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɢɨɬ
ɨɛɥɢɤ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ.
Ɏɭɧɤɰɢɫɤɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɧɚ ɟɤɪɚɧɨɬ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ
ȿɤɪɚɧɨɬ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ʅɟ ɢɡɝɥɟɞɚ ɤɚɤɨ ɟɞɟɧ ɨɞ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢɬɟ ɧɚ ɫɥɟɞɧɢɜɟ ɫɥɢɤɢ:
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ AUTO
Ɉɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɜɟɬɤɚ ɤɨɝɚ ɟ ɨɞɛɪɚɧ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢɨɬ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ.
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ DEFROST (ɋɚɦɨ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨ ɥɚɞɟʃɟ ɢɟ ɝɪɟɟʃɟ)
Ɉɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɩɨɱɧɭɜɚ ɞɚ ɫɜɟɬɤɚ ɤɨɝɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɟ ɫɨ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɨ ɬɨɩɟʃɟ ɢɥɢ ɤɨɝɚ ɟ ɜɤɥɭɱɟɧɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɧɚ ɬɨɩɨɥ ɜɨɡɞɭɯ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɝɪɟɟʃɟɬɨ.
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɧɚ TEMPERATURE:
Ƚɢ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɤɨɝɚ ɪɚɛɨɬɚɬ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɢɬɟ.
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ OPERATION
Oɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɛɥɟɫɤɚ ɩɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɬɨ ɢ ɫɜɟɬɢ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɤɥɢɦɚ
ɭɪɟɞɨɬ.
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ TIMER
Ɉɜɨʁ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɜɟɬɢ ɤɨɝɚ ɬɚʁɦɟɪɨɬ ɟ ɜɤɥɭɱɟɧ/ɢɫɤɥɭɱɟɧ.
4
ǝǍǤǚǛ ǠǜǝǍǏǠǏǍLjǒ
Ɋɚɱɧɨɬɨ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɚɦɨ ɜɨ ɫɥɭɱɚʁ ɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɝɨ ɩɨɪɧɚʁɞɟɬɟ
ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ ɢɥɢ ɞɨɤɨɥɤɭ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ ɧɚ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ ɫɟ ɩɨɬɪɨɲɢɥɟ.
Ɉɬɜɨɪɟɬɟ ʁɚ ɢ ɩɨɞɢɝɧɟɬɟ ʁɚ ɩɨɞ ɧɟɤɨʁ ɚɝɨɥ ɫɟ ɞɨɞɟɤɚ ɫɨ ɤɥɢɤ ɧɟ
ɨɫɬɚɧɟ ɩɪɢɰɜɪɫɬɟɧɚ.
ȿɞɧɨ ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ ɧɚ ɤɨɩɱɟɬɨ ɡɚ ɪɚɱɧɨ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɝɨ ɫɬɚɜɚ ɭɪɟɞɨɬ
ɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ.
ɉɥɨɱɚ
ɐɜɪɫɬɨ ɡɚɬɜɨɪɟɬɟ ʁɚ ɩɥɨɱɚɬɚ ɜɨ ɩɨɱɟɬɧɚ
ɩɨɥɨɠɛɚ.
ǏǚǕǙǍǚǕǒ:
• ɋɨ ɫɟɤɨɟ ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ ɧɚ ɤɨɩɱɟɬɨ ɡɚ ɪɚɱɧɨ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ, ɪɟɠɢɦɨɬ
ɫɟ ɦɟɧɭɜɚ ɧɚ ɫɥɟɞɧɢɨɬ ɧɚɱɢɧ: ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ, ɥɚɞɟʃɟ, ɢɫɤɥɭɱɟɧɨ.
• Ⱦɜɚɩɚɬɢ ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨ ɤɨɩɱɟɬɨ ɢ ɭɪɟɞɨɬ ɩɪɢɫɢɥɧɨ ʅɟ ɫɟ ɨɥɚɞɢ.
Ʉɨɩɱɟ ɡɚ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɫɤɨ
Ɋɚɱɧɨ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ / ɥɚɞɟʃɟ
Ɉɜɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ɩɪɨɛɧɢ ɰɟɥɢ.
• Ɍɪɟɬɨ ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ ʅɟ ʁɚ ɩɪɟɤɢɧɟ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɢ ʅɟ ɝɨ ɢɫɤɥɭɱɢ ɤɥɢɦɚ
ɭɪɟɞɨɬ.
• Ɂɚ ɞɚ ʁɚ ɜɪɚɬɢɬɟ ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɫɨ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ,
ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɝɨ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ.
ǛǜǟǕǙǍǘǚǍ ǝǍǎǛǟǍ
Ɂɚ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟɬɟ ɨɩɬɢɦɚɥɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɫɜɨɫʁɫɬɜɚ, ȼɟ ɦɨɥɢɦɟ ɞɚ ɨɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ:
• ɉɪɚɜɢɥɧɨ ɩɨɞɟɫɟɬɟ ɝɨ ɧɚɫɨɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤɨɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ, ɡɚ ɞɚ ɧɟ ɟ ɧɚɫɨɱɟɧ ɤɨɧ ɥɭɼɟɬɨ.
• ɉɨɞɟɫɟɬɟ ʁɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɡɚ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟɬɟ ɧɚʁɝɨɥɟɦɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɭɞɨɛɧɨɫɬ. ɇɟ ɝɨ ɩɨɞɟɫɭɜɚʁɬɟ
ɭɪɟɞɨɬ ɧɚ ɩɪɟɝɨɥɟɦɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ.
• ɉɪɢ ɥɚɞɟʃɟ/ɡɚɝɪɟɜɚʃɟ ɡɚɬɜɨɪɟɬɟ ʁɚ ɜɪɚɬɚɬɚ ɢ ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɛɢɞɟʁʅɢ ɬɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɢ ɧɚɦɚɥɢ
ɪɚɛɨɬɧɢɬɟ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ.
• Ɂɚ ɞɚ ɝɨ ɨɞɛɟɪɟɬɟ ɩɨɫɚɤɭɜɚɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɤɥɢɦɚɬɚ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɝɨ ɤɨɩɱɟɬɨ
TIMER ON (ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɚʁɦɟɪ) ɧɚ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ.
• ɇɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʁɬɟ ɧɢɤɚɤɜɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɜɨ ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ ɜɥɟɡɨɬ ɢɥɢ ɢɡɥɟɡɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɫɨ
ɬɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɦɚɥɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ ɢ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɫɬɚɧɟ ɞɚ ɪɚɛɨɬɢ.
• Ɋɟɞɨɜɧɨ ɱɢɫɬɟɬɟ ɝɨ ɮɢɥɬɟɪɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɧɢɬɟ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɩɪɢ ɥɚɞɟʃɟ ɢɥɢ
ɝɪɟɟʃɟ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ ɧɚɦɚɥɚɬ
• ɇɟ ɝɨ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɭɪɟɞɨɬ ɫɨ ɡɚɬɜɨɪɟɧɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚ ɥɨɩɚɬɤɚ.
5
ǜǛǑǒǞǠǏǍLjǒ ǚǍ ǚǍǞǛǤǠǏǍLjǒǟǛ ǏǛǔǑǠǥǚǕǛǟ ǟǒǗ
• ɉɪɚɜɢɥɧɨ ɩɨɞɟɫɟɬɟ ɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ, ɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɨɫɬ ɢɥɢ ɧɟɢɡɟɞɧɚɱɟɧɚ ɫɨɛɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ.
•
•
ɏɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɬɚ ɥɨɩɚɬɤɚ ɩɨɞɟɫɟɬɟ ʁɚ ɩɪɟɤɭ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ.
ȼɟɪɬɢɤɚɥɧɚɬɚ ɥɨɩɚɬɤɚ ɩɨɞɟɫɟɬɟ ʁɚ ɪɚɱɧɨ.
ɉɨɞɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨ ɧɚɫɨɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ (ɝɨɪɟ-ɞɨɥɭ)
Ʉɥɢɤɚ ɭɪɟɞɨɬ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ɝɨ ɩɨɞɟɫɭɜɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨɬɨ ɧɚɫɨɱɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɩɪɨɬɨɤɨɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɪɟɠɢɦɨɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ.
ɉɨɞɟɫɟɬɟ ɝɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨɬɨ ɧɚɫɨɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤɨɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ.
ɂɡɜɪɲɟɬɟ ɝɨ ɨɜɚ ɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ.
ɋɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨ ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ ɧɚ ɤɨɩɱɟɬɨ AIR DIRECTION ɧɚ
ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ ɩɨɞɟɫɟɬɟ ʁɚ ɥɨɩɚɬɤɚɬɚ ɜɨ ɫɚɤɚɧɚɬɚ ɩɨɥɨɠɛɚ.
• ɉɨɞɟɫɟɬɟ ɝɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨɬɨ ɧɚɫɨɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤɨɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ ɜɨ
ɫɚɤɚɧɚɬɚ ɩɨɥɨɠɛɚ.
• ȼɨ ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɧɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨɬɨ ɧɚɫɨɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤɨɬ ɧɚ
ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɜɨ ɩɨɥɨɠɛɚɬɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɜɢɟ ɫɬɟ ʁɚ
ɩɨɫɬɚɜɢɥɟ ɥɨɩɚɬɤɚɬɚ ɫɨ ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ ɧɚ ɤɨɩɱɟɬɨ AIR DIRECTION.
ɉɨɞɟɫɟɬɟ ɝɨ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨɬɨ ɧɚɫɨɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤɨɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ
(ɥɟɜɨ-ɞɟɫɧɨ)
Ɋɚɱɧɨ ɩɨɞɟɫɟɬɟ ʁɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚɬɚ ɥɨɩɚɬɤɚ ɩɪɟɤɭ ɥɨɫɬɨɬ ɧɚ ɥɟɜɚɬɚ ɢɥɢ
ɞɟɫɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɥɨɩɚɬɤɚɬɚ (ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɦɨɞɟɥɨɬ). ȼɧɢɦɚɜɚʁɬɟ ɧɚ ɧɟ ɝɢ
ɡɚɤɚɱɢɬɟ ɩɪɫɬɢɬɟ ɫɨ ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ, ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɬɚ ɥɨɩɚɬɤɚ ɢɥɢ ɞɚ ɧɟ ʁɚ
ɨɲɬɟɬɢɬɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚɬɚ ɥɨɩɚɬɤɚ. Ʉɨɝɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɪɚɛɨɬɢ ɢ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɬɚ ɥɨɩɚɬɤɚ ɫɟ ɧɚɨɼɚ ɜɨ ɨɞɪɟɞɟɧɚ ɩɨɥɨɠɛɚ, ɩɨɞɟɫɟɬɟ ʁɚ
ɥɨɩɚɬɤɚɬɚ ɨɞ ɥɟɜɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ (ɢɥɢ ɨɞ ɞɟɫɧɚ, ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɦɨɞɟɥɨɬ) ɧɚ
ɢɡɥɟɡɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɝ ɜɨ ɫɚɤɚɧɚɬɚ ɩɨɥɨɠɛɚ.
Ⱥɜɬɨɦɚɬɫɤɨɬɨ ɧɢɲɚʃɟ ɧɚ ɧɚɫɨɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤɨɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ (ɝɨɪɟ-ɞɨɥɭ)
ɂɡɜɪɲɟɬɟ ʁɚ ɨɜɚɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ.
• ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨ ɤɨɩɱɟɬɨ SWING ɧɚ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ.
• ɡɚ ɞɚ ʁɚ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨ ɤɨɩɱɟɬɨ SWING.
Ɂɚ ɞɚ ʁɚ ɡɚɞɪɠɢɬɟ ɥɨɩɚɬɤɚɬɚ ɜɨ ɫɚɤɚɧɚɬɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨ ɤɨɩɱɟɬɨ
AIR DIRECTION.
6
! ȼɇɂɆȺɇɂȿ
• Ʉɨɩɱɢʃɚɬɚ AIR DIRECTION ɢ SWING ʅɟ ɛɢɞɚɬ ɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɤɨɝɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɧɟ ɪɚɛɨɬɢ
•
•
•
•
•
•
(ȼɤɥɭɱɭɜɚʁʅɢ ɢ ɤɨɝɚ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɬɚʁɦɟɪɨɬ).
ɇɟ ɝɨ ɨɫɬɚɜɚʁɬɟ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɞɚ ɪɚɛɨɬɢ ɞɨɥɝɨ ɫɨ ɩɪɨɬɨɤ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ ɧɚɫɨɱɟɧ ɧɚɞɨɥɭ ɩɪɢ ɝɪɟɟʃɟ
ɢɥɢ ɫɭɲɟʃɟ. ȼɨ ɫɩɪɨɬɢɜɧɨ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɬɚ ɥɨɩɚɬɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɤɨɧɞɟɧɡɢɪɚ ɜɨɞɟɧɚ
ɩɚɪɟɚ
ɢ ɞɚ ɤɚɩɟ ɧɚ ɩɨɞ ɢɥɢ ɩɨ ɦɟɛɟɥ.
ɇɟ ʁɚ ɩɨɦɟɫɬɭɜɚʁɬɟ ɪɚɱɧɨ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɬɚ ɥɨɩɚɬɤɚ. ɋɟɤɨɝɚɲ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɝɨ ɤɨɩɱɟɬɨ AIR DIRECTION
ɢɥɢ SWING.
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɪɚɱɧɨ ʁɚ ɩɨɦɟɫɬɢɬɟ ɨɜɚɚ ɥɨɩɚɬɤɚ, ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɫɢɩɟ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ
ɥɨɩɚɬɤɚɬɚ ɫɟ ɪɚɫɢɩɟ, ɢɫɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ.
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɝɨ ɜɤɥɭɱɢɬɟ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɜɟɞɧɚɲ ɩɨ ɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɬɨ, ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɬɚ ɥɨɩɚɬɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɧɟ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɨɤɨɥɭ.
Ⱥɝɨɥɨɬ ɧɚ ɨɬɜɨɪɨɬ ɧɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɬɚ ɥɨɩɚɬɤɚ ɧɟ ɫɦɟɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɪɟɦɧɨɝɭ ɦɚɥ, ɛɢɞɟʁʅɢ ɮɭɧɤɰɢɢɬɟ
ɡɚ ɥɚɞɟʃɟ ɢɥɢ ɝɪɟɟʃɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɨɫɥɚɛɟɧɢ ɫɨ ɩɪɟɝɨɥɟɦɨ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨ ɧɚ
ɩɪɨɬɨɤɨɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ.
ɇɟ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞ ɫɨ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚ ɥɨɩɚɬɤɚ ɜɨ ɡɚɬɜɨɪɟɧɚ ɩɨɥɨɠɛɚ.
Ʉɨɝɚ ɝɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚɬɟ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɜɨ ɫɬɪɭʁɚ (ɩɨ ɩɪɜ ɩɚɬ), ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɬɚ ɥɨɩɚɬɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɫɩɭɲɬɚ
ɡɜɭɤ 10 ɫɟɤɭɧɞɢ, ɲɬɨ ɟ ɧɨɪɦɚɥɧɨ.
ǗǍǗǛ ǝǍǎǛǟǕ ǗǘǕǙǍ ǠǝǒǑǛǟ
ȺȼɌɈɆȺɌɋɄȺ ɊȺȻɈɌȺ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨ ɤɨɩɱɟɬɨ Sleep
•
•
•
ǹȎȒȓȷȓ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨ ɤɨɩɱɟɬɨ Sleep
1
DZȞȓȓȷȓ
Ʉɨɝɚ ʅɟ ɝɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɟ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɜɨ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ɪɟɠɢɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ,
ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ʅɟ ɨɞɛɟɪɟ ɥɚɞɟʃɟ, ɝɪɟɟʃɟ, (ɫɚɦɨ ɦɨɞɟɥɢɬɟ ɫɨ
ɥɚɞɟʃɟ/ɝɪɟɟʃɟ) ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɫɤɢ ɪɟɠɢɦ, ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɤɨʁɚ ɫɬɟ ʁɚ ɨɞɛɪɚɥɟ ȼɢɟ ɢ ɨɞ ɫɨɛɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ.
Ʉɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ʅɟ ʁɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚ ɫɨɛɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɤɨɥɭ
ɬɨɱɤɚɬɚ ɤɨʁɚ ȼɢɟ ɫɬɟ ʁɚ ɩɨɫɬɚɜɢɥɟlima.
Ⱦɨɤɨɥɤɭ AUTO ɪɟɠɢɦɨɬ ɧɟ ɜɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ, ɦɨɠɟɬɟ ɪɚɱɧɨ ɞɚ ɝɢ ɩɨɞɟɫɢɬɟ
ɩɨɫɚɤɭɜɚɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ.
ɇɈȷȿɇ ɊȿɀɂɆ
Ʉɨɝɚ ɜɨ ɬɟɤ ɧɚ ɥɚɞɟʃɟ (ɦɨɞɟɥɢ ɛɟɡ ɝɪɟɟʃɟ), ɝɪɟɟʃɟ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ɪɟɠɢɦ
ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɝɨ ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɤɨɩɱɟɬɨ SLEEP, ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ʅɟ
ɝɨ ɡɝɨɥɟɦɢ (ɥɚɞɟʃɟɬɨ) ɢɥɢ ɧɚɦɚɥɢ (ɝɪɟɟʃɟɬɨ) 1°C ɧɚ ɱɚɫ. ɉɨɞɟɫɟɧɚɬɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ʅɟ ɫɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɚ ɩɨ 2 ɱɚɫɚ. Ȼɪɡɢɧɚɬɚ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ʅɟ ɫɟ ɧɚɞɡɢɪɚ.
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɉɪɢ ɧɨʅɟɧ ɪɟɠɢɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɭɪɟɞɨɬ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ʅɟ ɫɟ ɢɫɤɥɭɱɢ
ɩɨɫɥɟ 7 ɱɚɫɚ.
ɎɍɇɄɐɂȳȺ ɇȺ ɋɍɒȿȵȿɌɈ
• Ɏɭɧɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɭɲɟʃɟɬɨ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ʅɟ ɝɨ ɨɞɛɟɪɟ ɫɭɲɟʃɟɬɨ
•
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚɬɚ ɩɨɦɟɼɭ ɩɨɞɟɫɟɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ
ɜɢɫɬɢɧɫɤɚɬɚ ɫɨɛɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ.
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɫɟ ɪɟɝɭɥɢɪɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɨɞɜɥɚɠɧɭɜɚʃɟɬɨ ɫɨ
ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɢ ɢɫɤɥɭɱɭɜʃɚɟ ɧɚ ɥɚɞɟʃɟɬɨ ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɧɚ
ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ. Ȼɪɡɢɧɚɬɚ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ ɟ ɦɧɨɝɭ ɧɢɫɤɚ.
7
ǛǑǝǓǠǏǍLjǒ
ǏǚǕǙǍǚǕǒ
ɉɪɟɞ ɱɢɫɬɟʃɟ ɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɝɚɫɢ ɤɥɢɦɚ
ɭɪɟɞɨɬ ɢ ɞɚ ɫɟ ɢɫɤɥɭɱɢ ɨɞ ɫɬɪɭʁɚ.
ɑɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɢ ɧɚ ɞɚɥɟɱɢɧɚɫɤɢɬɨ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ȼɇɂɆȺɇɂȿ
•
•
•
•
Ɂɚ ɛɪɢɲɟʃɟ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɢ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ
ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɫɭɜɚ ɤɪɩɚ.
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɟ ɦɧɨɝɭ ɜɚɥɤɚɧɚ, ɦɨɠɟ ɞɚ
ɫɟ ɨɱɢɫɬɢ ɫɨ ɫɭɜɚ ɤɪɩɚ, ɧɚɜɥɚɠɧɟɬɚ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɚ ɜɨɞɚ.
ɉɪɟɞɧɚɬɚ ɩɥɨɱɚ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɨɬɫɬɪɚɧɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɦɢɟ ɫɨ ɜɨɞɚ. ɉɨɬɨɚ ɢɡɛɪɢɲɟɬɟ ʁɚ ɫɨ
ɤɪɩɚ. Ɂɚ ɱɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚɬɚ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɯɟɦɢɫɤɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɟɧɢ ɤɪɩɢ ɢɥɢ ɤɪɩɢ ɡɚ ɩɪɚɲɢɧɚ.
ɇɟ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ ɛɟɧɡɢɧ, ɪɚɡɪɟɞɭɜɚɱ, ɩɚɫɬɚ ɡɚ ɩɨɥɢɪɚʃɟ ɢɥɢ
ɫɥɢɱɧɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢ ɡɚ ɱɢɫɬɟʃɟ. Ɍɚɤɜɢ ɫɬɪɟɞɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬ ɩɭɤɚʃɟ ɢɥɢ ɞɟɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɥɚɫɬɢɱɧɚɬɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ.
ɑɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɮɢɥɬɟɪ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ
Ȼɥɨɤɢɪɚɧɢɨɬ ɮɢɥɬɟɪ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ ʁɚ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɭɪɟɞ. ȼɟ
ɦɨɥɢɦɟ ɱɢɫɬɟɬɟ ɝɨ ɟɞɧɚɲ ɧɚ ɫɟɤɨɢ ɞɜɚ ɞɟɧɚ.
1. ɉɨɞɢɝɧɟɬɟ ʁɚ ɩɥɨɱɚɬɚ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɧɚɝɨɪɟ ɫɟ ɞɨɞɟɤɚ ɧɟ
ɱɭɟɬɟ ɤɥɢɤ.
2. Ɏɚɬɟɬɟ ʁɚ ɞɪɲɤɚɬɚ ɧɚ ɮɢɥɬɟɪɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ ɢ ɥɟɫɧɨ ɩɨɞɢɝɧɟɬɟ ʁɚ ɡɚ ɞɚ ʁɚ
ɢɡɜɥɟɱɟɬɟ ɨɞ ɞɪɠɚɱɨɬ ɡɚ ɮɢɥɬɟɪ ɢ ɩɨɞɢɝɧɟɬɟ ʁɚ ɥɟɫɧɨ ɡɚ ɞɚ ʁɚ ɢɡɜɥɟɱɟɬɟ
ɨɞ ɞɪɠɚɱɨɬ ɡɚ ɮɢɥɬɟɪ, ɩɚ ɩɨɬɨɚ ɩɨɜɥɟɱɟɬɟ ʁɚ ɧɚɞɨɥɭ.
3. Ɍɪɝɧɟɬɟ ɝɨ ɮɢɥɬɟɪɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ.
• ɂɫɱɢɫɬɟɬɟ ɝɨ ɮɢɥɬɟɪɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ ɟɞɧɚɲ ɧɚ ɫɟɤɨɢ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ.
• ɂɫɱɢɫɬɟɬɟ ɝɨ ɮɢɥɬɟɪɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ ɫɨ ɩɪɚɜɨɫɦɭɤɚɥɤɚ ɢ ɢɫɭɲɟɬɟ ɝɨ ɧɚ
ɫɬɭɞɟɧɨ ɦɟɫɬɨ.
Ⱦɪɲɤɚ ɧɚ ɮɢɥɬɟɪɨɬ
8
ǛǑǝǓǠǏǍLjǒ
4. Ɍɪɝɧɟɬɟ ɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɫɤɢɨɬ ɮɢɥɬɟɪ ɨɞ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɪɚɦɤɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧɨɬ
ɤɨʁ ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧ ɧɚ ɫɥɢɤɚɬɚ ɥɟɜɨ (ɧɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɧɚ ɭɪɟɞɢ ɛɟɡ
ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɫɤɢ ɮɢɥɬɟɪ).
ɇɟ ɝɨ ɞɨɩɢɪɚʁɬɟ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɫɤɢɨɬ ɮɢɥɬɟɪ ɧɚʁɦɚɥɤɭ 10 ɦɢɧɭɬɢ
ɩɨ ɨɬɜɨɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɪɟɲɟɬɤɚɬɚ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ, ɛɢɞɟʁɱɢ ɬɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ.
Filtar za
osvježavanje
zraka
• ɂɫɱɢɫɬɟɬɟ ɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɫɤɢɨɬ ɮɢɥɬɟɪ ɫɨ ɛɥɚɝ ɞɟɬɟɪɝɟɧɬ
ɢɥɢ ɜɨɞɚ ɢ ɫɭɲɟɬɟ ɝɨ ɧɚ ɫɨɧɰɟ 2 ɱɚɫɚ.
• ɉɪɟɞ ɪɟɢɧɫɥɬɚɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɫɤɢɨɬ ɩɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ
ɜɨɞɨɬ ɩɪɨɬɢɜ ɭɞɚɪɢ ɢɥɢ ɪɚɦɤɚɬɚ ɧɚ ɮɢɥɬɟɪɨɬ ɫɟ ɨɲɬɟɬɟɧɢ.
5. ɂɧɫɬɚɥɢɪɚʁɬɟ ɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɫɤɢɨɬ ɮɢɥɬɟɪ ɧɚɡɚɞ ɧɚ ɦɟɫɬɨ.
6. ȼɦɟɬɧɟɬɟ ɝɨ ɝɨɪɧɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ ɮɢɥɬɟɪɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ ɧɚɡɚɞ ɜɨ
ɭɪɟɞɨɬ, ɜɧɢɦɚɜɚʁʅɢ ɩɪɢɬɨɚ ɥɟɜɢɨɬ ɢ ɞɟɫɧɢɨɬ ɪɚɛ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɞɚ ɫɟ
ɧɚɦɟɫɬɚɬ, ɩɚ ɩɨɫɬɚɜɟɬɟ ɝɨ ɮɢɥɬɟɪɨɬ ɧɚ ɦɟɫɬɨ.
Ɉɞɪɠɭɜɚʃɟ
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɧɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɟ ɞɚ ɝɨ ɤɨɪɢɫɬɢɬɟ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɩɨɞɨɥɝɨ ɜɪɟɦɟ
ɢɡɜɪɲɟɬɟ ɝɨ ɫɥɟɞɧɨɜɨ:
(1) Ɉɫɬɚɜɟɬɟ ɝɨ ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ ɞɚ ɪɚɛɨɬɢ ɨɤɨɥɭ ɩɨɥɚ ɞɟɧ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɢɫɭɲɢ
ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚɬɚ.
(2) ɂɡɝɚɫɟɬɟ ɝɨ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɢ ɢɫɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ ɨɞ ɫɬɪɭʁɚ.
Ɍɪɝɧɟɬɟ ɝɢ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ ɨɞ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ.
(3) Ɂɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɩɨɬɪɪɟɛɧɨ ɟ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɢ ɱɢɫɬɟʃɟ.
ɇɟ ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚʁɬɟ ɬɨɚ ɫɚɦɢ ɞɚ ɝɨ ɢɡɜɪɲɢɬɟ. Ʉɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟ ɩɪɨɞɚɜɚɱ
ɢɥɢ ɫɟɪɜɢɫɟɪ.
ɉɪɨɜɟɪɟɬɟ ɩɪɟɞ ɩɨɱɟɬɨɤ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ
• ɉɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ ɫɟ ɠɢɰɢɬɟ ɫɤɪɟɲɟɧɢ ɢɥɢ ɨɞɜɨɟɧɢ.
• ɉɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ ɟ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧ ɮɢɥɬɟɪ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ.
• ɉɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ ɫɟ ɛɥɨɤɢɪɚɧɢ ɞɨɜɨɞɨɬ ɢ ɢɡɥɟɡɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ
ɩɨ ɩɨɞɨɥɝɨ ɧɟɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ.
ȼɇɂɆȺɇɂȿ
• ɇɟ ɞɨɩɢɪɚʁɬɟ ɦɟɬɚɥɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɢɬɟ ɩɪɢ
ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɮɢɥɬɟɪɨɬ. Ȼɢ ɦɨɠɟɥɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɪɟɞɢɬɟ
ɩɪɢ ɪɚɤɭɜɚʃɚɟ ɫɨ ɨɫɬɪɢɬɟ ɦɟɬɚɥɧɢ ɪɚɛɨɜɢ.
• ɇɟ ʁɚ ɱɢɫɬɟɬɟ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɫɨ ɜɨɞɚ.
ɂɡɥɨɠɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɜɨɞɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ʁɚ ɭɧɢɲɬɢ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ,
ɚ ɬɨɚ ɞɚ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɨ ɫɬɪɭɟɧ ɭɞɚɪ.
• ɉɪɢ ɱɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɩɪɜɨ ɩɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ ɫɟ
ɢɫɤɥɭɱɟɧɢ ɭɪɟɞɨɬ ɢ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚɱ.
9
ǞǛǏǒǟǕ ǔǍ ǠǜǛǟǒǎǍ
Ɂɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɧɨɪɦɚɥɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɫɥɟɞɧɨɜɨ.
1. Ɂɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ.
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬ
• Ʉɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɩɨɱɧɟ ɫɨ ɪɚɛɨɬɚ 3 ɦɢɧɭɬɢ ɨɬɤɚɤɨ ʅɟ ɩɪɟɫɬɚɧɟ ɞɚ ɪɚɛɨɬɢ.
Anti-ɫɬɭɞɟɧ ɜɨɡɞɭɯ (ɋɚɦɨ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨ ɝɪɟɟʃɟ ɢ ɥɚɞɟʃɟ)
• ɍɪɟɞɨɬ ɟ ɞɢɡɚʁɧɢɪɚɧ ɞɚ ɧɟ ɢɫɩɭɲɬɚ ɫɬɭɞɟɧ ɜɨɡɞɭɯ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɝɪɟɟʃɟɬɨ, ɤɨɝɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɪɚɡɦɟɧɭɜɚɱ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɟ
ɜɨ ɟɞɧɚ ɨɞ ɫɥɟɞɧɢɜɟ ɬɪɢ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɢ ɧɟ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚ ɩɨɞɟɫɟɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ.
A) Ʉɨɝɚ ɝɪɟɟʃɟɬɨ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɡɚɩɨɱɧɚɥɨ.
B) Ɍɨɩɟʃɟ.
C) Ƚɪɟɟʃɟ ɧɚ ɧɢɫɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ.
• ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ɢ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɬɨɩɟʃɟɬɨ ɩɪɟɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɫɨ ɪɚɛɨɬɚ (ɫɚɦɨ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨ ɝɪɟɟʃɟ ɢ
ɥɚɞɟʃɟ)
Ɍɨɩɟʃɟ (ɫɚɦɨ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨ ɝɪɟɟʃɟ ɢ ɥɚɞɟʃɟ)
• Ɂɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɝɪɟɟʃɟɬɨ, ɤɨɝɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɟ ɧɢɫɤɚ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɚ ɜɢɫɨɤɚ, ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɟ ɥɟɞ, ɲɬɨ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɨ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɝɪɟɟʃɟɬɨ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ.
• Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɬɨɚ, ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ʅɟ ɩɪɟɫɬɚɧɟ ɫɨ ɝɪɟɟʃɟ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ʅɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɫɨ ɬɨɩɟʃɟ.
• ȼɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɬɨɩɟʃɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɬɪɚɟ ɨɞ 4 ɞɨ 10 ɦɢɧɭɬɢ, ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɚɬɚ ɧɚ ɥɟɞ
ɤɨʁɚ ɟ ɫɨɛɪɚɧɚ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ.
2. Ȼɟɥɚ ɩɚɪɟɚ ɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ
• Ȼɟɥɚɬɚ ɩɚɪɟɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɚɫɬɚɧɟ ɤɚɤɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢɬɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢ ɪɚɡɥɢɤɢ ɩɨɦɟɼɭ ɞɨɜɨɞɨɬ ɢ ɢɡɥɟɡɨɬ ɡɚ
ɜɨɡɞɭɯ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɥɚɞɟʃɟɬɨ ɜɨ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɫɨ ɜɢɫɨɤɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ.
• ɛɟɥɚɬɚ ɩɚɪɟɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɚɫɬɚɧɟ ɤɚɤɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɚ ɜɥɚɝɚ ɤɨʁɚ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚ ɫɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɬɨɩɟʃɟ, ɤɨɝɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ
ɩɨ ɬɨɩɟʃɬɨ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɫɨ ɝɪɟɟʃɟ.
3. Ɍɢɜɤɨ ɛɭɱɟʃɟ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ
• Ɇɨɠɟɬɟ ɞɚ ɱɭɟɬɟ ɬɢɜɤɢ ɩɢɫɤɚɜɢ ɡɜɭɰɢ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬ ɢɥɢ ɜɟɞɧɚɲ ɩɨ ɩɪɟɫɬɚɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ
ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ. Ɍɨɚ ɟ ɡɜɭɤ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤɨɬ ɢɥɢ ɡɚɩɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤɨɬ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɡɚ ɥɚɞɟʃɟ.
• ȿɞɧɨɜɪɟɦɟɧɨ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɱɭɟɬɟ ɬɢɜɤɢ ɩɢɫɤɚɜɢ ɡɜɭɰɢ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬ ɢɥɢ ɜɟɞɧɚɲ ɩɨ
ɩɪɟɫɬɚɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ.
ɉɪɢɱɢɧɚɬɚ ɡɚ ɬɨɚ ɟ ɬɨɩɥɢɧɫɤɨɬɨ ɲɢɪɟʃɟ ɢ ɫɨɛɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɜɨ ɭɪɟɞɨɬ ɩɪɢ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ.
• Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɱɭɟ ɛɭɤɚ ɡɚɪɚɞɢ ɜɪɚʅɚʃɟ ɧɚ ɥɨɩɚɬɤɢɬɟ ɧɚ ɧɢɜɧɚɬɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɩɪɢ ɩɪɜɨɬɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ.
4. ȼɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɫɩɭɲɬɚ ɩɪɚɲɢɧɚ.
Ɉɜɚ ɟ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɧɟ ɟ ɤɨɪɢɫɬɟɧ ɞɨɥɝɨ ɜɪɟɦɟ ɢɥɢ ɩɪɢ ɩɪɜɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ.
5. Ɉɞ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɞɨɩɢɪɚ ɱɭɞɧɚ ɦɢɪɢɡɛɚ.
ɉɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɨɜɚ ɫɟ ɦɢɪɢɫɢɬɟ ɤɨɢ ɢɡɛɢɜɚɚɬ ɨɞ ɝɪɚɞɟɠɧɢɨɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ, ɦɟɛɟɥ ɢɥɢ ɞɢɦ.
6. Ʉɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɝɪɟɟʃɟɬɨ ɢɥɢ ɥɚɞɟʃɟɬɨ ɩɪɟɦɢɧɭɜɚ ɜɨ ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɫɤɢ ɪɟɠɢɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ
(ɫɚɦɨ ɡɚ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨ ɝɪɟɟʃɟ ɢ ɥɚɞɟʃɟ).
Ʉɨɝɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ʅɟ ʁɚ ɞɨɫɬɢɝɧɟ ɩɨɞɟɫɟɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ, ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ʅɟ
ɩɪɟɫɬɚɧɟ ɫɨ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ʅɟ ɩɪɟɦɢɧɟ ɜɨ ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɫɤɢ ɪɟɠɢɦ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ.
Ʉɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ʅɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɫɨ ɪɚɛɨɬɚ ɤɨɝɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɬɟɦɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɥɚɞɟʃɟɬɨ ʅɟ ɩɨɪɚɫɧɟ ɢɥɢ ʅɟ ɫɟ
ɫɧɢɠɢ (ɫɚɦɨ ɡɚ ɦɨɞɟɥɢɬɟ ɫɨ ɝɪɟɟʃɟ ɢ ɥɚɞɟʃɟ).
10
7. ɉɪɢ ɥɚɞɟʃɟ ɜɨ ɭɫɥɨɜɢ ɫɨ ɜɢɫɨɤɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ (ɪɟɥɚɬɢɜɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɩɨɜɢɫɨɤɚ ɨɞ 80%),
ɇɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɜɨɞɚ ɤɨʁɚ ɤɚɩɟ. ɉɨɞɟɫɟɬɟ ʁɚ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɬɚ Podesite ɥɨɩɚɬɤɚ ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟɧ ɩɪɨɬɨɤ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ ɢ ɨɞɛɟɪɟɬɟ ɜɢɫɨɤɚ ɛɪɡɢɧɚ ɧɚ
ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ.
8. Ƚɪɟɟʃɟ (ɫɚɦɨ ɡɚ ɦɨɞɟɥɢɬɟ ɫɨ ɝɪɟɟʃɟ ɢ ɥɚɞɟʃɟ)
Ɂɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɝɪɟɟʃɟɬɨ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɩɪɟɡɟɦɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɨɞ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɢ ʁɚ ɨɬɩɭɲɬɚ ɩɨ ɩɚɬ ɧɚ
ɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ. Ʉɨɝɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ʅɟ ɫɟ ɧɚɦɚɥɢ, ɤɨɥɢɱɢɧɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɤɨʁɚ ʁɚ
ɩɪɟɡɟɦɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ, ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ. ȿɞɧɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɬɨɩɥɢɧɫɤɨɬɨ
ɨɩɬɟɪɟɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɪɚɫɬɟ ɩɨɪɚɞɢ ɩɨɝɨɥɟɦɚɬɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɦɟɼɭ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɢ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɫɨ ɩɨɦɨɲ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟɬɟ ɩɪɢʁɚɬɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ȼɢ
ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚɦɟ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɟɧ ɭɪɟɞ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ.
9. Ɏɭɧɤɰɢʁɚ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɨɬɨ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚɚʃɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ
ɉɪɟɤɢɧɨɬ ɧɚ ɫɬɪɭʁɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɜɨ ɩɨɬɩɨɥɧɨɫɬ ʅɟ ɝɨ ɡɚɩɪɟ ɭɪɟɞɨɬ.
Ʉɚʁ ɭɪɟɞɨɬ ɛɟɡ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɨ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ, ɤɨɝɚ ɫɬɪɭʁɚɬɚ ʅɟ ɫɟ ɩɨɜɪɚɬɢ, ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ
RUN ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɛɥɟɫɤɚ. Ɂɚ ɞɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɫɨ ɪɚɛɨɬɚ ɭɪɟɞɨɬ, ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨ ɤɨɩɱɟɬɨ ON/OFF ɧɚ
ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ. Ʉɚʁ ɭɪɟɞɨɬ ɫɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɨ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ, ɤɨɝɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ʅɟ
ɞɨʁɞɟ ɫɬɪɭʁɚ, ɭɪɟɞɨɬ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɫɨ ɫɢɬɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɫɧɢɦɟɧɢ ɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚ.
10. Ƚɪɨɦɨɜɢɬɟ ɢɥɢ ɛɟɠɢɱɧɢɬɟ ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɤɨɢ ɪɚɛɨɬɚɬ ɜɨ ɛɥɢɡɢɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬ ɞɟɮɟɤɬ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ.
ɂɫɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ ɭɪɟɞɨɬ ɨɞ ɫɬɪɭʁɚ ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ ɜɨ ɫɬɪɭʁɚ. Ɂɚ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨ
ɤɨɩɱɟɬɨ ON/OFF ɧɚ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ.
11
ǻȎȟȜȘȖ ȕȎ ȜȠȟȠȞȎțȡȐȎȷȓ ȝȞȜȏșȓȚȖ
Ⱦɟɮɟɤɬɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ
ȼɟɞɧɚɲ ɢɫɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɚɤɨ ɫɟ ʁɚɜɢ ɧɟɤɨʁ ɨɞ ɫɥɟɞɧɢɜɟ ɞɟɮɟɤɬɢ. ɂɫɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ ɭɪɟɞɨɬ ɨɞ ɫɬɪɭʁɚ ɢ
ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟ ʁɚ ɧɚʁɛɥɢɫɤɚɬɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ.
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬOPERATION ɢɥɢ ɞɪɭɝ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɛɪɡɨ ɛɥɟɫɤɚɚɬ (5 ɩɚɬɢ ɜɨ ɫɟɤɭɧɞɚ) ɢ ɬɨɚ ɛɥɟɫɤɚʃɟ
ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɬɫɬɪɚɧɢ ɫɨ ɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ ɜɨ ɫɬɪɭʁɚ.
ɉɪɨɛɥɟɦ
Ɉɫɢɝɭɪɭɜɚɱɨɬ ɱɟɫɬɨ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚ.
ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɢɥɢ ɜɨɞɚ ɜɥɟɝɥɟ ɜɨ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ.
Ⱦɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ ɧɟ ɪɚɛɨɬɢ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɢ ɚɛɧɨɪɦɚɥɧɨ.
Ⱦɪɭɝɢ ɚɛɧɨɪɦɚɥɧɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.
ɉɪɢɱɢɧɚ
Ⱦɟɮɟɤɬɢ
ɍɪɟɞɨɬ ɧɟ
ɩɨɱɧɭɜɚ ɫɨ
ɪɚɛɨɬɚ
ɒɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ?
ɉɨɱɟɤɚʁɬɟ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɫɬɪɭʁɚ.
ɉɪɟɤɢɧ ɧɚ ɫɬɪɭʁɚ
ɉɪɢɤɥɭɱɨɤɨɬ ɟ ɦɨɠɟɛɢ ɢɫɤɥɭɱɟɧ ɨɞ
ɲɬɟɤɟɪ.
ɉɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ ɩɪɢɤɥɭɱɨɤɨɬ ɟ ɰɜɪɫɬɨ
ɜɤɥɭɱɟɧ ɜɨ ɲɬɟɤɟɪ.
Ɇɨɠɟ ɩɪɟɝɨɪɟɥ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚɱɨɬ.
Ɂɚɦɟɧɟɬɟ ɝɨ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚɱɨɬ.
Ɇɨɠɟ ɫɟ ɩɨɬɪɨɲɢɥɟ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ ɜɨ
Ɂɚɦɟɧɟɬɟ ʁɚ ɛɚɬɟɪɢʁɚɬɚ.
ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɬɨ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ.
ȼɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɬɚʁɦɟɪɨɬ ɤɨɟ ɫɬɟ ɝɨ ɩɨɞɟɫɢɥɟ
ɧɟ ɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ.
ɍɪɟɞɨɬ ɧɟ ʁɚ ɥɚɞɢ
ɇɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ.ɉɪɚɜɢɥɧɨ ɩɨɞɟɫɟɬɟ ʁɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ. Ɂɚ
ɢɥɢ ɧɟ ɝɪɟɟ (ɫɚɦɨ
ɞɟɬɚɥɧɢ ɭɩɚɬɫɬɜɚ ȼɟ ɦɨɥɢɦɟ ɩɨɝɥɟɞɧɟɬɟ ɜɨ
ɩɨɝɥɚɜʁɟɬɨ „ɍɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ
ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ“.
ɦɨɞɟɥɢɬɟ ɫɨ
ɥɚɞɟʃɟ/
ɝɪɟɟʃɟ)
Ɏɢɥɬɟɪɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ ɟ ɛɥɨɤɢɪɚɧ.
ɞɨɛɪɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ȼɪɚɬɚɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɡɨɪɢɬɟ ɫɟ ɨɬɜɨɪɟɧɢ.
ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ
ɰɢɪɤɭɥɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ
ɉɨɱɟɤɚʁɬɟ ɢɥɢ ɩɨɧɢɲɬɟɬɟ ɝɨ ɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟɬɨ
ɧɚ ɬɚʁɦɟɪɨɬ.
Ⱦɨɜɨɞɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ ɢɥɢ ɢɡɥɟɡɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ
ɨɞ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɢɥɢ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ ɟ ɛɥɨɤɢɪɚɧ.
Ɉɱɢɫɬɟɬɟ ɝɨ ɮɢɥɬɟɪɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ.
Ɂɚɬɜɨɪɟɬɟ ʁɚ ɜɪɚɬɚɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ.
ɉɪɜɨ ɨɬɫɬɪɚɧɟɬɟ ɝɢ ɩɪɟɱɤɢɬɟ, ɚ ɩɨɬɨɚ
ɉɨɜɬɨɪɧɨ ɜɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ ɭɪɟɞɨɬ.
ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɨɞ ɭɪɟɞɨɬ
Ⱥɤɬɢɜɢɪɚɧɚ ɟ 3 ɦɢɧɭɬɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬ.
ɉɪɢɱɟɤɚʁɬɟ.
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɧɟ ɫɬɟ ɨɬɫɬɪɚɧɢɥɟ ɧɟɤɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦ, ȼɟ ɦɨɥɢɦɟ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟ ɫɨ ɥɨɤɚɥɧɢɨɬ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪ ɢɥɢ ɧɚʁɛɥɢɫɤɚɬɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ.
Ɂɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨ ɞɟɬɚɥɧɨ ɨɩɢɲɟɬɟ ɢɦ ɝɨ ɞɟɮɟɤɬɨɬ ɢ ɫɨɨɩɲɬɟɬɟ ɢɦ ɝɨ ɦɨɞɟɥɨɬ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ.
ɇɚɩɨɦɟɧɢ: ɇɟ ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚʁɬɟ ɫɚɦɢ ɞɚ ɝɨ ɩɨɩɪɚɜɢɬɟ ɭɪɟɞɨɬ.
ɋɟɤɨɝɚɲ ɩɨɫɨɜɟɬɭɜɚʁɬɟ ɫɟ ɫɨ ɨɜɥɚɫɬɟɧ ɫɟɪɜɢɫ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ ɢ ɭɜɨɡɧɢɤɨɬ ɝɨ ɡɚɞɪɠɭɜɚɚɬ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɟɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɚ ɧɚʁɚɜɚ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ ɢ ɭɜɨɡɧɢɤɨɬ ɧɟ ɫɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɡɚ
ɦɨɠɧɢɬɟ ɩɟɱɚɬɧɢ ɝɪɟɲɤɢ.
12
ȼɟ ɦɨɥɢɦɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚʁɬɟ ɝɢ ɨɜɢɟ ɤɨɪɢɫɧɢɱɤɢ ɭɩɚɬɫɬɜɚ ɩɪɟɞ
ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ ɢ ɫɨɱɭɜɚʁɬɟ ɝɨ ɨɜɨʁ ɩɪɢɪɚɱɧɢɤ ɡɚ ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɧɢ
ɫɨɜɟɬɢ.
ǞǛǑǝǓǕǚǍ
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ----------------------------------- 1
Ɂɚɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɫɨ ɮɭɧɤɰɢɫɤɢɬɟ ɤɨɩɱɢʃɚ ɧɚ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ…1
ɇɚɡɢɜɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɧɚ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ………………………….. 3
ɍɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ------------------------------------------ 4
ɉɪɟɞɭɩɪɟɞɭɜɚʃɟ ....………………………………………………….……... 7
R51D/E, R51D/CE
3.0V(
LR03 x2)
2.0V
2.0V
CPU
8m (
3.0V,
11m)
-5°C ~ 60°C
1
2
O
SET TEMPERATURE C)
4
AUTO
FAN
COOL
HIGH
DRY
MED
HEAT
LOW
8
3
TEMP.
5
9
MODE ON/OFF FAN SPEED
SWING ECONOMIC TIMER ON
10
RESET LOCKTIMER OFF
AIR DIRECTION
POWERFUL
11
6
12
7
13
Sl. 1
1
TEMP :
.
TEMP :
.
ON/OFF:
.
.
:
: AUTO,
,
,
:
.
:
SWING:
.
.
.
RESET
RESET:
(
1mm).
AIR DIRECTION:
.
.
,
(
).
FAN SPEED:
: AUTO,
AUTO.
TIMER ON:
.
30
,
,
.
10:00,
60
.
,
0:00.
ECONOMIC RUNNING:
.
.
TIMER OFF:
.
30
.
10:00,
60
,
0:00.
2
.
.
LOCK:
.
(
1mm)
POWERFUL:
/
/
.
.
:
.
1
2
3
4
4
5
6
TIMER ON/ OFF
7
.2
:
.
5
.
.
TRANSMISSION:
.
ON/OFF:
AUTO,
,
OPERATION MODE:
,
,
.
—
.
.
3
FAN SPEED
FAN SPEED:
(Auto-
,
-
).
LCD
Auto
.
LOCK:
LOCK
.
TIMER ON/OFF:
.
TIMER ON.
TIMER OFF.
,
ON/OFF
,
TIMER
:
2
.
.
/
(LR03X2).
,
1.
(+ i -)
.
.
2.
,
uklju ite OPERATION.
1.
2.
MODE SELECT
TEMP
AUTO.
.
21°C i 28°C.
3.
ON/OFF.
OPERATION
AUTO,
.
.
ON/OFF.
4.
4
1.
AUTO
,
,
,
.
AUTO
2.
,
..
/
1.
(
)
AUTO
,
,
hla enja.
TEMP.
2.
21°C
.
,
.
28°C
3.
FAN SPEED
HIGH (
). MED (
)
LOW (
4.
ON/OFF,
OPERATION
AUTO,
).
.
ON/OFF.
.
1, 3 i 4.
1.
2.
MODE
TEMP
DRY (
).
21°C
28°C.
3.
ON/OFF,
OPERATION
.
.
ON/OFF.
,
.
5
TIMER ON
TIMER OFF
1.
1.1
TIMER ON,
''h''.
1.2
.
1.3
.
.
.
TIMER ON
.
TIMER ON
.
2
,
,
''h''
.
2.
.
2.1
TIMER OFF
TIMER OFF,
''h''.
2.2
TIMER OFF
2.3
.
.
.
2
,
,
''h''
.
3.
3.1
TIMER ON
TIMER ON,
''h''.
3.2
TIMER ON
.
TIMER OFF
3.3
TIMER OFF,
''h''.
TIMER OFF
3.4
.
.
.
6
3.5
,
.
,
,
2
''h''
.
/
TIMER (ON
,
OFF)
.
.
.
1.
.
2.
3.
.
.
,
4.
.
5.
EMI (
)
.
6.
.
.
7.
(
)
.
.
8.
6
.
9.
TRANSMISSION
.
.
.
7
ENG
User
manual
ACP-24CH70AEB
RoHS
CONTENTS
SAFETY PRECAUTIONS ....................................................................................... 1
PARTS NAMES ..................................................................................................... 4
MANUAL OPERATION ......................................................................................... 5
OPTIMAL OPERATION ........................................................................................ 5
ADJUSTING AIR FLOW DIRECTION..................................................................... 6
HOW THE AIR CONDITIONER WORKS................................................................ 7
MAINTENANCE....................................................................................................... 8
OPERATION TIPS ................................................................................................. 10
TROUBLESHOOTING TIPS................................................................................... 12
Read This Manual
Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your
air conditioner properly. Just a little preventative care on your part can
save you a great deal of time and money over the life of your air conditioner.
You'll find many answers to common problems in the chart of troubleshooting
tips. If you review the chart of Troubleshooting Tips first, you may not need
to call for service.
! CAUTION
Contact an authorised service technician for repair or maintenance of this unit.
Contact the installer for installation of this unit.
The air conditioner is not intended for use by young children or invalids
without supervision.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the
air conditioner.
If the power cord is to be replaced, replacement work shall be performed by
authorised personnel only.
Installation work must be performed in accordance with the national wiring
standards by authorised personnel only.
Safety Precautions
To prevent injury to the user or other people and property damage, the following
instructions must be followed.
Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage. The
seriousness is classified by the following indications.
!
WARNING
This symbol indicates the possibility of death or serious injury.
!
CAUTION
This symbol indicates the possibility of injury or damage to property.
Meanings of symbols used in this manual are as shown below.
Never do this.
!
Always do this.
! WARNING
!
!
!
!
!
Connect with the power
properly.
Do not operate or stop the
unit by inserting or pulling
out the power plug.
Do not damage or use an
unspecified power cord.
Otherwise, it may cause electric
shock or fire due to excess heat
generation.
It may cause electric shock or fire
due to heat generation.
It may cause electric shock or fire.
Do not modify power cord
length or share the outlet
with other appliances
Do not operate with wet
hands or in damp
environment.
It may cause electric shock or
fire due to heat generation.
It may cause electric shock.
This could damage your health.
Always ensure effective
earthing.
Do not allow water to run
into electric parts.
!
No earthing may cause electric
shock.
It may cause failure of machine
or electric shock.
No installation may cause fire
and electric shock.
Disconnect the power if
strange sounds, smell, or
smoke comes from it.
Do not use the socket if it is
loose or damaged.
It may cause fire and electric
shock.
It may cause fire and electric
shock.
Keep firearms away.
Do not use the power cord
close to heating appliances.
It may cause fire.
It may cause fire and electric
shock.
Ventilate room before operating air
conditioner if there is a gas leakage from
another appliance.
Do not direct airflow at
room occupants only.
Always install circuit
breaker and a dedicated
power circuit.
Do not open the unit
during operation.
It may cause electric shock.
Do not use the power cord near
flammable gas or combustibles, such
as gasoline, benzene, thinner, etc.
It may cause an explosion or fire.
Do not disassemble or modify unit.
It may cause failure and electric shock.
It may cause explosion, fire and, burns.
1
! CAUTION
Do not clean the air
conditioner with water.
When the air filter is to be
removed, do not touch the
metal parts of the unit.
It may cause an injury.
!
!
Do not put a pet or house
plant where it will be
exposed to direct air flow.
Do not clean unit when
power is on as it may cause
fire and electric shock, it may
cause an injury.
This could injure the pet or
plant.
Operation with windows
opened may cause wetting
of indoor and soaking of
household furniture.
Do not place obstacles
around air-inlets or inside
of air-outlet.
It may cause failure of
appliance or accident.
Do not use strong detergent
such as wax or thinner. Use
a soft cloth for cleaning.
Appearance may be
deteriorated due to change
of product color or
scratching of its surface.
!
Water may enter the unit and
degrade the insulation. It may
cause an electric shock.
When the unit is to be
cleaned, switch off, and turn
off the circuit breaker.
Stop operation and close
the window in storm or
hurricane.
!
Hold the plug by the head
of the power plug when
taking it out.
!
An oxygen shortage may occur.
Do not use for special
purposes.
Do not use this air conditioner to
preserve precision devices, food,
pets, plants, and art objects.
It may cause deterioration of
quality, etc.
!
Failue to do so may cause
electric shock and damage.
!
Ensure that the installation bracket of
the outdoor appliance is not damaged
due to prolonged exposure.
If bracket is damaged, there
is concern of damage due to
falling of unit.
Do not place heavy object on the
power cord and take care so that
the cord is not compressed.
There is danger of fire or
electric shock.
Use caution when unpacking and
installing. Sharp edges could cause injury.
!
Ventilate the room well when
used together with a stove,
etc.
Turn off the main power
switch when not using the
unit for a long time.
It may cause failure of product
or fire.
!
Always insert the filters
securely. Clean filter once
every two weeks.
Operation without filters may
cause failure.
Do not drink water drained
from air conditioner.
It contains contaminants and
could make you sick.
If water enters the unit, turn the unit off at the power
outlet and switch off the circuit breaker. Isolate
supply by taking the power-plug out and contact a
qualified service technician.
2
Prior to Operation
1. Contact an installation specialist for installation.
2. Make sure the unit is grounded efficiently.
3. Do not use a damaged or non-standard power cord.
4. Do not share the same outlet with other appliances.
5. Do not use an extension cord.
6. Do not start/stop operation by shutting off the power supply.
Usage
1. Exposure to direct airflow for an extended period of time could be hazardous
to your health. Do not expose occupants, pets, or plants to direct airflow for
extended periods of time.
2. Due to the possibility of oxygen deficiency, ventilate the room when used
together with stoves or other heating devices.
3. Do not use this air conditioner for non-specified special purposes (e.g.
Preserving precision devices, food, pets, plants, and art objects). Usage in
such a manner could harm such property.
Cleaning and maintenance
1. Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter. Injuries
can occur when handling sharp metal edges.
2. Do not use water to clean inside the air conditioner. Exposure to water can
destroy the insulation, leading to possible electric shock.
3. When cleaning the unit, first make sure that the power and circuit breaker
are turned off.
Service
For repair and maintenance, contact your authorised service dealer.
Operating temperature
Mode
Temperature
Room temperature
Outdoor temperature
Cooling operation
Heating operation
Drying operation
17 C~ 32 C
17 C~
30 C
17 C~ 32 C
18 C~ 43 C
-7 C ~ 24 C
18 C ~ 43 C
CAUTION:
1. If air conditioner is used outside of the above conditions, certain safety protection
features may come into operation and cause the unit to function abnormally.
2. Room relative humidity less than 80%. If the air conditioner operates in excess of this
figure, the surface of the air conditioner may attract condensation. Please sets the vertical
air flow louver to its maximum angle (vertically to the floor), and set HIGH fan mode.
3. Optimum performance will be achieved within these operating temperature.
3
PARTS NAMES
Indoor unit
Indoor unit
2
1
7
4
3
8
10
6
5
SET
AUT
COO O
DRY L
HEA
T
1. Front panel
2. Air inlet
3. Air filter
4. Air outlet
5. Horizontal air flow grille
6. Vertical air flow louver
7. Display panel
8. Remote controller signal receiver
9. Remote controller
10. Manual control button
TEM
PER
ATU
11
RE
( C)
FAN
HIG
MED H
LOW
TEM
P
MOD
9
Outdoor unit
E
ON/
OFF
SWIN
G
SLE
FAN
EP
SPE
ED
TIME
DIRE AIR
CTIO
R ON
RESE
N
T LOCK
DISPLED
LAY
TIME
R OFF
TUR
BO
11. Connecting pipe, drain hose
12. Air inlet (side and rear)
13. Air outlet
Outdoor unit
12
The operation indicator lights flash rapidly
(five times per second.) when safety protection
features come into operation.
13
Note:
All the pictures in this manual are for explanation
purpose only. They may be slightly different from
the air conditioner you purchased(depend on model).
The actual shape shall prevail.
Function indicators on indoor unit display panel
The display panel of indoor unit will look like one of the following pictures:
Signal receptor
AUTO
1
DEFROST
2
Signal receptor
3
4
OPERATION TIMER
AUTO DEFROST
OPERATION TIMER
5
1
1
2
3
4
5
AUTO indicator
This indicator illuminates when the air conditioner is in AUTO operation.
2 DEFROST indicator (For Cooling & Heating models only)
This indicator illuminates when the air conditioner starts defrosting automatically or
when the warm air control feature is activated in heating operation.
3 TEMPERATURE indicator
Displays the temperature settings when the air conditioner is operational.
4 OPERATION indicator
This indicator flashes after power is on and illuminates when the unit is in operation.
5 TIMER indicator
This indicator illuminates when TIMER is set ON/OFF.
4
MANUAL OPERATION
Manul operation can be used temporarily in case you can not find the remote controller or
its batteries are exhausted.
Open and lift the front panel up to an angle until
it remains fixed with a clicking sound.
2 One press of the manual control button will lead
to the forced AUTO operation.
3 Close the panel firmly to its original position.
1
Panel
CAUTION:
Manual control
button
AUTO/COOL
Once you push the manual button, the operation
mode is shifted in an order as: AUTO, COOL, OFF.
Push the button twice, the unit will operate in
forced COOL mode. This is used for testing
purposes only .
Third press will stop the operation and turn off
the air conditioner operation.
To restore the remote controller operation, use
the remote controller directly.
OPTIMAL OPERATION
To achieve optimal performance, please note the following:
Adjust the air flow direction correctly so that it is not directed on people.
Adjust the temperature to achieve the highest comfort level. Do not adjust the unit to
excessive temperature levels.
Close doors and windows on COOL or HEAT modes, or performance may be reduced.
Use TIMER ON button on the remote controller to select a time you want to start your
air conditioner.
Do not put any object near air inlet or air outlet, as the efficiency of the air conditioner
may be reduced and the air conditioner may stop running.
Clean the air filter periodically, otherwise cooling or heating performance may be reduced.
Do not operate unit with horizontal louvre in closed position.
5
ADJUSTING AIR FLOW DIRECTION
Adjust the air flow direction properly otherwise, it might
cause discomfort or cause uneven room temperatures.
Adjust the horizontal louver using the remote controller.
Adjust the vertical louver manually.
Adjusting the Vertical Air Flow Direction (up - down)
The air conditioner automatically adjusts the vertical air
flow direction in accordance with the operating mode.
SET
AUTO
COO
L
DRY
HEAT
TEMP
ERAT
URE
( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
TEMP
MOD
E
ON/O
SWIN
FF
FAN
G
SPEE
D
SLEE
P
TIME
R ON
DIRECAIR
TION
RESET
LOCK
TIME
R OFF
LED
DISPL
AY
TURB
O
Lever
To set the vertical air flow direction
Perform this function while the unit is in operation.
Keep pressing the AIR DIRECTION button on the remote
controller to move the louver to the desired direction.
Adjust the vertical air flow direction to the desired direction.
In subsequent operations, the vertical air flow is
automatically set in the direction to which you adjusted
the louver by pressing the AIR DIRECTION button.
To set the horizontal air flow direction (left - right)
Adjust the vertical louver manually using the lever on the
left or right side of the vertical louver arm (Depending on
model). Take care not to catch fingers on the fan, horizontal
louver or to damage vertical louvers. When the air
conditioner is in operation and the horizontal louver is in
a specific position, move the lever at left (or right, depending
on model) end of the air outlet to the desired position.
To automatically swing the air flow direction (up - down)
Perform this function while the air conditioner is in operation.
Press the SWING button on the remote controller.
To stop the function, press the SWING button again.
Press AIR DIRECTION button to lock louver in desired
position.
6
! CAUTION
The AIR DIRECTION and SWING buttons will be disabled when the air conditioner is not in
operation (including when the TIMER ON is set).
Do not operate the air conditioner for long periods with the air flow direction set downward
in cooling or dry mode. Otherwise, condensation may occur on the surface of the horizontal
louver causing moisture to drop on to the floor or on furnishings.
Do not move the horizontal louver manually. Always use the AIR DIRECTION or SWING
button. If you move this louver manually, it may malfunction during operation. If the louver
malfunctions, stop the airconditioner once and restart it.
When the air conditioner is started immediately after it was stopped, the horizontal louver
might not move for approximately 10 seconds.
Open angle of the horizontal louver should not be set too small, as COOLING or HEATING
performance may be impaired due to too restricted air flow area.
Do not operate unit with horizontal louver in closed position.
When the air conditioner is connected to power (initial power), the horizontal louver may
generate a sound for 10 seconds, this is a normal operation.
HOW THE AIR CONDITIONER WORKS
AUTOMATIC OPERATION
Press Sleep button
1
Set
Temperature
1
1 hour
1 hour
Cooling
Press Sleep button
Set
Temperature
1
1
1 hour
1 hour
Heating
Cooling
Fan only
Cooling
Room
temperature
Fan only Cooling
Time
set temperature
DRYING operation
When you set the air conditioner in AUTO mode, it will
automatically select cooling, heating(cooling/heating
models only), or fan only operation depending on what
temperature you have selected and the room temperature.
The air conditioner will control room temperature
automatically round the temperature point set by you.
If the AUTO mode is uncomfortable, you can select
desired conditions manually.
SLEEP OPERATION
When you push SLEEP button during cooling, heating
(cooling only type without),or AUTO operation , the air
conditioner will automatically increase (cooling) or
decrease (heating) 1 per hour. The set temperature
will be steady 2 hours later. The fan speed will be
automatically controlled .
Note: The unit will be automatically turned off after 7
hours when on SLEEP operation.
DRYING OPERATION
The dry mode will automatically select the drying
operation based on the difference between the set
temperature and the actual room temperature.
The temperature is regulated while dehumidifying by
repeating turning on and off of the cooling operation or
fan only. The fan speed is LOW.
7
MAINTENANCE
WARNING
Household
Drain
Cleaner
No
It is necessary to stop the air conditioner and disconnect the power supply before cleaning.
Cleaning the indoor unit and remote
controller
CAUTIONS
Thinner
Use a dry cloth to wipe the indoor unit and
remote controller.
A cloth dampened with cold water may be used
on the indoor unit if it is very dirty.
The front panel of the indoor unit can be removed
and cleaned with water. Then wipe it with a dry cloth.
Do not use a chemically treated cloth or duster to
clean the unit.
Do not use benzine, thinner, polishing powder, or
similar solvents for cleaning. These may cause
the plastic surface to crack or deform.
Cleaning the air filter
A clogged air filter reduces the cooling efficiency of this
unit. Please clean the filter once every 2 weeks.
1. Lift the indoor unit panel up to an angle until it stops
with a clicking sound.
2. Take hold of the handle of the air filter and lift it up
slightly to take it out from the filter holder, then
pull it downwards.
3. Remove the AIR FILTER from the indoor unit.
Clean the AIR FILTER once two weeks.
Clean the AIR FILTER with a vacuum cleaner
Filter Handle
or water, then dry it up in cool place.
8
4. Remove the Electrostatic Filter from its support frame
as shown in the Figure on the left (Not applicable to
the units without electrostatic filter).
Do not touch this Electrostatic Filter within 10
Electrostatic
Filter
minutes after opening the inlet grille, it may
cause an electric shock.
Clean the Electrostatic Filter with mild detergent or
water and dry in the sunlight for two hours.
Before re-install the Electrostatic Filter, check whether
the corona line or support frame is damaged or not.
5. Install the air freshening filter back into position.
6. Insert the upper portion of air filter back into the unit
taking care that the left and right edges line up
correctly and place filter into position.
Maintenance
If you plan to idle the unit for a long time, perform the
following:
(1) Operate the fan for about half a day to dry the
inside of the unit.
(2) Stop the air conditioner and disconnect power.
Remove the batteries from the remote controller.
(3) The outdoor unit requires periodic maintenance
and cleaning. Do not attempt to do this yourself.
Contact your dealer or servicer.
Checks before operation
Check that the wiring is not broken off or disconnected.
Check that the air filter is installed.
Check if the air outlet or inlet is blocked after the
air conditioner has not been used for a long time.
CAUTIONS
Do not touch the metal parts of the unit when
removing the filter. Injuries can occur when
handling sharp metal edges.
Do not use water to clean inside the air conditioner.
Exposure to water can destroy the insulation,
leading to possible electric shock.
When cleaning the unit, first make sure that the
power and circuit breaker are turned off.
9
OPERATION TIPS
The following events may occur during normal operation.
1. Protection of the air conditioner.
Compressor protection
The compressor can't restart for 3 minutes after it stops.
Anti-cold air (Cooling and heating models only)
The unit is designed not to blow cold air on HEAT mode, when the indoor heat exchanger is in
one of the following three situations and the set temperature has not been reached.
A) When heating has just starting.
B) Defrosting.
C) Low temperature heating.
The indoor or outdoor fan stop running when defrosting (Cooling and heating models only).
Defrosting (Cooling and heating models only)
Frost may be generated on the outdoor unit during heat cycle when outdoor temperature is low
and humidity is high resulting in lower heating efficiency of the air conditioner.
During this condition air conditioner will stop heating operation and start defrosting automatically.
The time to defrost may vary from 4 to 10 minutes according to the outdoor temperature and
the amount of frost buildup on the outdoor unit.
2. A white mist coming out from the indoor unit
A white mist may generate due to a large temperature difference between air inlet and air outlet
on COOL mode in an indoor environment that has a high relative humidity.
A white mist may generate due to moisture generated from defrosting process when the air
conditioner restarts in HEAT mode operation after defrosting.
3. Low noise of the air conditioner
You may hear a low hissing sound when the compressor is running or has just stopped running.
This sound is the sound of the refrigerant flowing or coming to a stop.
You can also hear a low "squeak" sound when the compressor is running or has just stopped
running. This is caused by heat expansion and cold contraction of the plastic parts in the unit
when the temperature is changing.
A noise may be heard due to louver restoring to its original position when power is first turned on.
4. Dust is blown out from the indoor unit.
This is a normal condition when the air conditioner has not been used for a long time or during first
use of the unit.
5. A peculiar smell comes out from the indoor unit.
This is caused by the indoor unit giving off smells permeated from building material, from furniture,
or smoke.
6. The air conditioner turns to FAN only mode from COOL or HEAT (For cooling and
heating models only) mode.
When indoor temperature reaches the temperature setting on air conditioner, the compressor will
stop automatically, and the air conditioner turns to FAN only mode. The compressor will start again
when the indoor temperature rises on COOL mode or falls on HEAT mode (For cooling and heating
models only) to the set point.
10
7. Dripping water may generate on the surface of the indoor unit when cooling in a high
relatively humidity (relative humidity higher than 80%). Adjust the horizontal louver to
the maximum air outlet position and select HIGH fan speed.
8. Heating mode (For cooling and heating models only)
The air conditioner draws in heat from the outdoor unit and releases it via the indoor unit
during heating operation. When the outdoor temperature falls, heat drawn in by the air
conditioner decreases accordingly. At the same time, heat loading of the air conditioner
increases due to larger difference between indoor and outdoor temperature. If a
comfortable temperature can't be achieved by the air conditioner, we suggest you use a
supplementary heating device.
9. Auto-restart function
Power failure during operation will stop the unit completely.
For the unit without Auto-restart feature, when the power restores, the OPERATION indicator
on the indoor unit starts flashing. To restart the operation, push the ON/OFF button on the
remote controller. For the unit with Auto-restart feature, when the power restores, the unit
restarts automatically with all the previous settings preserved by the memory function.
10. Lightning or a car wireless telephone operating nearby may cause the unit to malfunction.
Disconnect the unit with power and then re-connect the unit with power again. Push the
ON/OFF button on the remote controller to restart operation.
11
Troubleshooting tips
Malfunctions and Solutions
Stop the air conditioner immediately if one of the following faults occur. Disconnect the power
and contact the nearest customer service center.
OPERATION indicator or other indicators flash rapidly(5 times every second) and
this flash cannot be fixed by disconnecting the power, and then connect it again.
Trouble
Fuse blows frequently or circuit breaker trips frequently.
Other objects or water penetrate the air conditioner.
The remote controller won't work or works abnormally.
Other abnormal situations.
Malfunctions
Unit does not
start
Cause
What should be done?
Wait for power to be restored.
Power cut
Unit may have become unplugged.
Check that plug is securely in wall
receptacle.
Fuse may have blown.
Replace the fuse.
Battery in Remote controller may
have been exhausted.
Replace the battery.
The time you have set with timer
is incorrect.
Wait or cancel timer setting.
Unit not cooling
Inappropriate temperature
Set temperature correctly. For
or heating
setting.
detailed method please refer to
(Cooling/ heating
models only)
room very well
while air flowing
out from the air
conditioner
"Using remote control" section.
Air filter is blocked.
Clean the air filter.
Doors or Windows are open.
Close the doors or windows.
Air inlet or outlet of indoor or
outdoor unit has been blocked.
Clear obstructions away first, then
restart the unit.
Compressor 3 minutes
protection has been activated.
Wait.
If the trouble has not been corrected, please contact a local dealer or the nearest customer
service center. Be sure to inform them of the detailed malfunctions and unit model.
Notes: Do not attempt to repair the unit yourself.
Always consult an authorised service provider.
12
CONTENTS
Remote Controller Specifications-------------------------------------- 1
Introduction of Function Buttons
on the Remote Controller........................................................... 1
Names and Functions of
indicators on Remote Controller............................................... 3
Operating the Remote Controller---------------------------------------4
Warning......................................................................................... 7
Remote Controller Specifications
Model
R51D/E R51D/CE
Rated Voltage
3.0V(Alkaline dry batteries LR03 2)
Lowest Voltage of CPU
Emitting Signal
2.0V
Reaching Distance
Signal Range
8m (when using 3.0 voltage,
it Gets 11m)
Environment
-5 C 60 C
•
Introduction of Function Buttons on the Remote Controller
1
2
SET TEMPERATURE
4
AUTO
COOL
DRY
HEAT
O
C)
FAN
HIGH
MED
LOW
8
3
TEMP.
5
MODE
ON/OFF FAN SPEED
9
SWING ECONOMIC TIMER ON
RESET LOCKTIMER OFF
AIR DIRECTION
10
POWERFUL
11
6
12
7
13
Fig. 1
1
TEMP Button : Press the button to decrease the indoor
temperature setting.
TEMP Button
: Press the button to increase the indoor
temperature setting.
ON/OFF Button: Push this button to start the unit operation.
Push the button again to stop the unit operation.
MODE Select Button: Each time you push the button, a mode
is selected in a sequence that goes from AUTO COOL
DRY HEAT and FAN, as the following figure indicates:
1
2
3
4
AUTO
COOL
DRY
HEAT
FAN
NOTE: COOL only model has no HEAT feature.
SWING Button: Push this button, the louver would swing up
and down automatically. Push again to stop it .
6 RESET Button: When the RESET button is pushed, all of
the current settings are cancelled and the control will return to
the initial settings.(Use a 1mm little round stick to push the
button )
7 AIR DIRECTION Button: Push this button, the louver can be fixed
at a desired angle. The louver swing(upward or downward) to
a certain angle for each press. When the louver swing at an angle
which would affect the cooling and heating efficiency of the air
conditioner, it would automatically change the swing direction
(upward or downward).
5
8 FAN
SPEED Button: This button is used for setting Fan Speed
in the sequence that goes from AUTO LOW MED to HIGH,
then back to Auto.
9
TIMER ON Button: Press this button to preset the time ON(start
to operate). Each press will increase the time ON setting in 30
minutes increments. When the setting time displays 10:00, each
press will increase the time ON setting in 60 minutes increments.
To cancel the time ON program, simply adjust the time ON to 0:00.
10
ECONOMIC RUNNING Button: Press this button to go into the
Energy-Saving operation mode. Press the button again to cancel.
11
TIMER OFF Button: Press this button to preset the time OFF
(turn off the operation). Each press will increase the time OFF
setting in 30 minutes increments. When the setting time displays
10:00, each press will increase the time OFF setting in 60
minutes increments. To cancel the time OFF program, simply
adjust the time OFF to 0:00
2
12
13
LOCK Button: Push this button to lock in all the current
settings. To release settings, push again. (Use a 1mm little
round stick to push this button )
POWERFUL Button: Press this button on cooling/heating mode
to go into powerful cooling (heating)operation.Press again to
cancel it.
Note: The unit will automatically revert back to the previous
operational mode after continuously operating under the
powerful cooling mode.
Names and Functions of indicators on Remote Controller
Display Panel
1
2
3
4
4
5
6
TIMER ON/ OFF
7
Fig. 2
1
2
3
4
DIGITAL DISPLAY area: This area will show the temperature
and, if in the TIMER mode, will show the ON and OFF settings
of the TIMER. It will automatically revert back to show the
temperature after 5 seconds. Under
operation mode,
nothing is shown in this area.
TRANSMISSION Indicator: This indicator flashes once when
remote controller transmits signals to the indoor unit.
ON/OFF Indicator: This symbol appears when the unit is turned
on by the remote controller, and disappears when the unit is
turned off.
OPERATION MODE Indicator: Shows the current operation
modes-- AUTO
COOL
DRY
HEAT and FAN
HEAT only available for heat pump model.
3
5
FAN SPEED Indicator: Press the FAN SPEED button to select
the desired fan speed setting (Auto-Low-Med-High). You selection
will be displayed in the LCD window except the Auto fan speed.
6
LOCK Indicator: This symbol appears when press the LOCK
button, and disappears when press it again.
TIMER ON/OFF Display: This display area shows the settings
of TIMER. That is, if only the starting time of operation is set, it
will display the TIMER ON. If only the turning off time of operation
is set, it will display the TIMER OFF. If both operations are set,
it will show TIMER ON/ OFF which indicates you have chosen
to set both the starting time and off time.
7
NOTE: All signs shown in the Fig.2 is for the purpose of clear
presentation. But during the actual operation only the relative functional items are shown on the display panel.
Operating the Remote Controller
Install/Replace Batteries
The Remote Controller uses two alkaline dry batteries(LR03X2).
1. To install the batteries, slide the back cover of the battery
compartment and install the batteries according the
direction (+and -)shown on the Remote Controller.
2. To replace the old batteries, use the same method as
mentioned above.
AUTOMATIC OPERATION
When the Air Conditioner is ready for use, switch on the
power and the OPERATION indicator lamp on the display panel
of the indoor unit starts flashing.
1. Use the MODE .select button to select AUTO.
2. Push the TEMP button to set the desired room temperature.
The most comfortable temperature setting are between 21 C
o
to 28 C.
3. Push the ON/OFF button to start the air conditioner. The OPERATION lamp on the display panel of the indoor unit lights. The
operating mode is AUTO FAN SPEED is automatically set
and there are no indicators shown on the display panel of the
remote controller.
4. Push the ON/OFF button again to stop the unit operation.
4
NOTE
1. In the AUTO mode, the air conditioner can logically choose
the mode of COOL, FAN , HEAT and DRY by sensing the
difference between the actual ambient room temperature and
the set temperature on the remote controller.
2. If the AUTO mode is not comfortable for you, the desired
mode can be selected manually.
COOL/ HEAT (Cooling only model without) and
FAN ONLY Operation
1. If the AUTO mode is not comfortable, you may manually override the settings by using COOL, HEAT or FAN ONLY modes.
2. Push the TEMP button to set the desired room temperature.
When in COOL mode, the most comfortable settings are 21 C
or above. When in HEAT mode, the most comfortable
settings are 28 C or below.
3. Push the FAN SPEED to select the FAN mode of AUTO, HIGH,
MED or LOW.
4. Push the ON/OFF button, the operation lamp lights and the air
conditioner start to operate as your settings. Push the ON/OFF
button again to stop this unit operation.
NOTE
The FAN ONLY mode can not be used to control the temperature.
While in this mode, only steps 1,3 and 4 may be performed.
DRY Operation
1. Push the MODE button to select DRY.
2. Push the TEMP button to set the desired temperature from
21 C to 28 C.
3. Push the ON/OFF button, the operation lamp lights and the air
conditioner start to operate in the DRY mode. FAN SPEED is
Low. Push the ON/OFF button again to stop this unit operation.
NOTE
Due to the difference of the set temperature of the unit and
the actual indoor temperature, the Air Conditioner when in
DRY mode will automatically operate many times without
running the COOL and FAN mode.
5
TIMER Operation
TIMER ON button can set the auto-on time of the unit.. TIMER
OFF button can set the auto-off time of the unit.
1. To set the starting time.
1.1 Push the TIMER ON button, then the remote controller shows
TIMER ON , the last set time for the starting operation and the
signal "h" will be shown on the DIGITAL DISPLAY area. You
are now ready to reset the time to START the operation.
1.2 Push the TIMER ON button again to set desired unit start
time.
1.3 After setting the TIMER ON ,there will be a one-half second
delay before the remote controller transmits the signal to
the air conditioner. Then, after approximately another 2
seconds, the signal "h" disappears and the set temperature
will re-appear on the digital display.
2. To set the stopping time.
2.1 Push the TIMER OFF button and the remote controller will
show TIMER OFF, the last set time for the stopping operation
and the signal "h" will be shown on the DIGITAL DISPLAY area.
You are now ready to reset the time of the STOP operation.
2.2 Push the TIMER OFF button again to set the time you want to
stop the operation.
2.3 After setting the TIMER OFF ,there will be a one-half second
delay before the remote controller transmits the signal to
the air conditioner. Then, after approximately another 2
seconds, the signal "h" disappears and the set temperature
will re-appear on the digital display.
3. Set the starting & stopping time
3.1 Push the TIMER ON button, the remote controller will show
TIMER ON, the last set time for START operation and
the signal "h" will be shown on the DIGITAL display area. You
are now ready to readjust the TIMER ON to start the operation.
3.2 Push the TIMER ON button again to set the time you want to
start the operation.
3.3 Push the TIMER OFF button, the remote controller will show
TIMER OFF, the last set time for STOP operation and
the signal "h" will be shown on the DIGITAL display area. You
are now ready to reset the time to STOP operation.
3.4 Push the TIMER OFF button again to set the time you want to
stop the operation.
6
3.5 After setting the TIMER, there will be a one-half second delay
before the remote controller transmits the signal to the Air
Conditioner. Then , after approximately another 2 seconds, the
set temperature will re-appear on the digital display .
Change the TIMER
To change the TIMER ON/OFF time, just press the corresponding
TIMER button and reset the time.
NOTE
The setting time is relative time. That is the time set is based
on the delay of the current time.
Warning
1. Be sure there are no obstacles between the remote controller
and the receiver of indoor unit otherwise the air conditioner
will not work.
2. Keep the Remote Controller away from any liquids.
3. Protect the remote controller from the high temperatures and
exposure to radiation.
4. Keep the indoor receiver out of direct sunlight or the Air
Conditioner may malfunction.
5. Keep Remote Controller away from EMI(Electro-Magnetic
Interference) supplied by other household appliances.
6. When replacing batteries, do not use old batteries or a different
type battery. This may cause the remote control to malfunction.
7. If you do not use the remote controller for several weeks
remove the batteries. Otherwise battery leakage may damage
the remote controller.
8. The average battery life under normal use is about 6 months.
9. Replace the batteries when there is no answering beep from
the indoor unit or if the Transmission Indicator light fails to light.
7
3
CENTRALNI SERVIS:
M SAN Grupa d.d.,
4
Buzinski prilaz 10, Zagreb-Buzin,
Tel: 01.3654.961 Fax: 01.3654.973
E-mail: [email protected]
Bjelovar
Buje
Buzet
Crikvenica
Čakovec
Čakovec, Strahoninec
Čakovec, Gornji Hraščan
Čazma
Daruvar
Donja Pušća
Remuš d.o.o.
Bilogorska BB
043 225 660
Elmat
A. Mihanivića 43
043 242 826
Moreno elektroservis
V.Nazora 21
Vrh d.o.o.
Frana Flaga 3
052 663 485
Trgovački obrt Ivan
Kralja Tomislava 14
051 781 580
TV, Video, Audio, Klima
Trg Eugena Kvaternika 3
040 310 644
Bat d.o.o.
Rudolfa Steinera 2
Co Frigo tehnika d.o.o.
Poljska 14
098 1776 288
040 379 014
098 9020 724
Elektro Novak
Čakovečka 36
040 858 200
Servis Vreš
F. Vidovića 35
043 771 924
Tehnoservis Družin
Gunduličeva 11
043 331 003
Klima-sat
Voćarska 6
Elektronik centar Menges
Kolodvorska 47
031 632 640
RTV Servis Gorica
Linhenštajnov put 9
020 356 017
Gospić
Co Frigo tehnika d.o.o.
Vranovine 19
098 615 295
Imotski
T.U.O. Procesor
Brune Bušića 20
021 670 382
Impuls d.o.o.
Matije Gupca 36b
091 2548 118
Donji Miholjac
Dubrovnik
Josipovac
Karlovac
Koprivnica
Križevci
Makarska
Metković
Našice
Nova Gradiška
099 3315 504
Čulig d.o.o.
Miroslava Krleže 2
047 514 955
Tehno-mont d.o.o.
Stanka Vraza 10
047 684 216
Jap-commerce d.o.o.
Franje Gažija 3
048 622 764
Elektro Babić
Zagorska 86
048 714 219
Linea Nera d.o.o.
P.Zrinskog 6A
048 712 792
Elektro servis Pašketo
Ante Starčevića 26
021 611 850
Finel d.o.o.
Mostarska 10
020 685 377
Elkon-servis
Trg I. Kršnjavog 8
031 615 090
Frigo
Strossmayerova 18
035 362 299
Novalja
Servis Matan
Nadbiskupa Antona Tamaruta bb
098 849 288
Novska
Senior&Junior
Ivana Meštrovića 11
044 601 601
Elektrotrade
Cvijetna ulica 3
047 525 972
Pilot Shop
Četvrt Žarka Dražojevića 1
021 863 494
Ogulin
Omiš
Orahovica
Servis Špoljar
Branka Jakilića 76
Modul-elektroservis
Luke Ilića 10
035 431 225
Ekran d.o.o.
Vukovarska 106
031 204 400
Ploče
Klimaterm d.o.o.
Dalmatinska bb
098 285 006
Poreč
Labelle d.o.o.
Creska 34
052 453 050
Oriovac
Osijek
098 9670 795
Realtehnika
Partizanska 4a
052 452 372
Poreč, Kadumi
Frigoservis Šime
Kadumi 22
052 460 093
Požega, Kaptol
Servis Jelušić
Požeška 40
034 231 017
Prelog
Elektro Instalater
S.Mlinarića 17
Eko klima-instalacije
Argonautska 67
052 381 050
Rijeka
Andar d.o.o.
Oktavijana Valića 9
051 514 703
K.Arsen
Škurinjskih žrtava 24
098 791 814
Rovinj
Cah d.o.o.
Motovunska C8
052 830 202
Matteo
Fažanska 21
052 811 161
Pula
098 1687 042
Sinj
Sisak
Slavonski Brod
Split
Suhopolje
Šibenik
Pešo d.o.o.
Splitska 1
021 660 450
Servis Kramarić
A. Starčevića 27
044 549 119
Etc servis
Trg 22.lipnja 4F
044 549 500
Birotehna d.o.o.
Ferde Livadića 50D
035 217 817
B Commerce d.o.o.
Gunduličeva 22
035 444 752
Klima centar Periš
Stepinčeva 8
021 539 209
Frost d.o.o.
Ivana Rendića 29
098 370 053
021 458 233
Vice promet d.o.o.
Pujanke 24
Elcro-elektroservis
A. Hebranga 12
033 771 366
Gambi d.o.o.
Novo naselje bb, Bilice
022 336 634
Dinamik 3 d.o.o.
Fra Jerolima Milete bb
022 200 369
Tehno Jelčić
Gospe Dalmatinske udarne brigade 71 (Vidici)
022 340 229
Sea Way
Nikole Tesle 30
095 400 0700
Adria Impex d.o.o.
Mostarska 23
Pešo d.o.o.
Dubrovačka 1
021 832 353
Elektrooprema P&N
Preko bb
098 543 547
Varaždin
BI-EL
Primorska 20
042 350 765
Klima-elektro servis
Braće Radića 10
042 201 522
Vinkovci
Electrocool
A.G.Matoša 40
032 225 024
El-tel-friz servis
Hrvatskih kraljeva 7
032 334 363
Trilj
Ugljan, Preko
Vinkovci, Andrijaševci
Virovitica
Zadar
Zagreb
Zagreb, Dugo Selo
Zagreb, Gornja Bistra
Zagreb, Pojatno
Zagreb, Velika Gorica
022 216 241
Etilen d.o.o.
Poljska 4
Servis Rudec
Osiječka 149
095 9091 139
098 722 959
SAVT vl. Josip Novogradec
S.Radića 30
091 343 3100
Ti-san d.o.o.
Industrijska 13
Frigo Plus
Put pudarice 1
098 403 631
023 316 060
T.O. Optima
Franka Lisice 1
023 241 801
Elmont
Josipa Basiolija 15
023 340 442
Sokač d.o.o.
Slanovečka 22
Trgovina-servis Maer
Tupekova 6
01 2985 265
Frigo-mont
Novoselečki put 139
098 453 871
Proakustika
Zapoljska 37
01 2303 084
Pentagram
Slavka Batušića 4
01 3899 199
Synergia Projekt d.o.o.
Palinovečka 19 P
095 90 14 515
Burić-klima d.o.o.
Jurja ves, 2.odvojak 8
Frljak d.o.o.
Rakovčeva 3
098 638 737
X-Tronic
Kustošijanska 275
01 3736 201
Servis rashladnih uređaja
Velika Ostrana, Jasinje 4
091 5045 589
099 2780 278
091 4440 004
098 556 453
Perfector
Zagrebačka 85
Servis Borovec
Pljuskovec 4
Inter klima
Cvjetna 2
01 3393 903
Devito promet d.o.o.
Vladimira Nazora 18
098 747 459
098212783
3
4
B.Krupa
FRIGO SANI sztr
Hasana Kikića 2
037 471 807
Banovići
Klimatronic
Treštenica bb
061 287 708
Banja luka
Preradović
Oplenička 2
051 280 500
Banja luka
EURO SPLET Servis
Srpska 5
051 315 219
Banja luka
ITMG
Brace Potkonjaka 8
051 461 441
Bihać
Elektronik d.o.o.
Trg Slobode 8
037 222 626
Bihać
Teleakustik
Meše Selimovića 15
037 314 900
Bihać
Techno-comp
Alije Đerzeleza 10
061 319 621
Bihać
Medion doo
Jablanska 64
037 315 196
Bijeljina
Sony & computers
Neznanih junaka 43
055 203 799
Bijeljina
FRIGEL MONT
Banjanska 2A
055 222 650
Brčko
MD Montel
Ul. Braće Ćuskića 2
065 532 001
Brčko
ALCOOP
Mujkići 3/37
049 232 770
Brčko
El.Servis RAIN
Braće Čuskića 46
065 621 645
SZR Servis KA Džiđo
Kovačuša 5
030 251 841
Bužim
Elektrum el. servis
Jurišnog bataljuna 14
037 410 349
Cazin
CyberComp
Generala Izeta Nanića bb
037 513 644
Cazin
MEB d.o.o
Mala Lisa bb
037 513 883
Cazin
ELEKTRINSTALATER
Generala Izeta Nanića 51
037 511 590
Čapljina
El. servis Blažević
Tina Ujevića bb
036 826 611
Čapljina
Elektro servis Turudić
Modrič br. 13
036 826 550
Doboj
ARIS Elektonic doo
Dobojske Brigade 27
053 203 433
Doboj
Frigo Elektro SZR
"MB"
Nikole Pašića bb
065 966 576
Goražde
D.o.o. Tehnika
Mravinjac bb
038 822 222
Gradiška
Koming d.o.o.
Vidovdanska bb
051 814 864
MT Frigo
Ružići bb
039 674 005
Kiseljak
Michelangelo
Trgovački centar APC
030 870 438
Kiseljak
RTV Servis Ekran
Bana Jelačića 28
030 879 098
Ključ
BRIŠ Z.R.ETS
17. VKB BR bb
037 663 468
Livno
Eurolux d.o.o
Obrnička bb
034 203 184
Gadže doo
Kralja Zvonimira bb
039 830 730
MD Tehchnic
203. brigade 327
032 691 897
Klima - Hlađenje ZTR
Svetosavska bb
053 812 851
Bugojno
Grude
Ljubuški
Matuzići Doboj
JUG
Modriča
Mostar
ELKO - MARIĆ
Zalik 12
036 558 080
Mostar
Elektro Frigo Lerić
Šehovina 26
036 577 407
Mostar
Gibraltar
Zalik bb
036 558 260
Mostar
LG Ivanković
Kralja Tvrtka 14
036 312 111
Mostar
Zlatna Palma
Ivana Krndelja 8/a
036 552 792
Mostar
Katarina doo
Ante Starčevića 48
036 333 483
Prnjavor
SZR FRIGO
Veljka Milankovića bb
065 585 188
Dafta - Commerce
Splitska 3/3
036 771 303
Sanski Most
T.R."ES" servis
Prijedorska 76
037 682 444
Sanski Most
NO LIMIT TECHNOLOGY
Prijedorska 83
037 695 027
Sarajevo
High
Odobašina 57
033 213 513
Sarajevo
ICENET
Dobrinjske bolnice 16
061 139 454
Sarajevo
MASSIMO doo
Ferde Hauptmana 7
033 713 485
Elektra Servis
Lončarica bb
030 511 278
Trebinje
Elektromontaža
Trebinjiskih Brigada 5
059 261 081
Trebinje
Elektromehanika
Zasad bb
059 260 694
Tuzla
TEP-LIGHT d.o.o.
Koste Racina 1
035 276 190
Tuzla
Iskra-Corona szr.
Suteren Tržnog Centra
Sjenjak Loc. 38
035 276 228
Tuzla
Klima Media
Zlatana Mešića 51
062 102 989
Ellteh
Branilaca 63
032 735 310
Vitez
Kimtec d.o.o
Poslovni centar 96-2
030 718 844
Vitez
Eltih
Stjepana Radića 78
030 711 630
Vitez
VG MONTING
Hrvatskih branitelja bb
030 710 477
Vitez
Viting
S.S. Kranjčevića 10
030 710 809
Vitez
ELEKTROSERVIS SZR
Stara Bila bb
030 716 410
Termika SZR
Podubravlje bb
061 796 136
Zenica
KLIMA EX
M.Serdarevića 9
032 403 112
Zenica
SZR Elektro servis
Huseina Kulenovića 23a
032 240 057
Hladjenje servis SZR
Partizanska 14
061 175 706
Prozor-Rama
Travnik
Visoko
Zavidovići
Živinice
3
4
Ada
Aleksandrovac
Aleksinac
Apatin
Aranđelovac
Bačka Palanka
Bački Petrovac
Batočina
Bečej
Bela Crkva
Bela Crkva
Beočin
Beograd
063/547-939
Uniel elektroservis
Branka Radičevića 51/c
Mitar elektro
29.novembra 64
037/554505 037/554914
Sky t.p.
Knjaza Miloša 864
018/805577
025/778889
Elektrozoki
Stanka Opsenice 47
BJN computers
KRALJA PETRA I BB
034/712-588
BAP Elektro
Braće Ribnikar 16
021/754-093
SZTR Polar elektro
Vajanskeho 6
021/781088
ESKOM
Brane Petković bb
034/842424
G2 servis
Zmaj Jovina 15
021/6910505
Mig computers
I Oktobra 67
013/853-786
ARENA PC KLUB
Proleterska 2
013/852 - 830
Softel SZR
Dositeja Obradovića 15
021/872858
KIMTEC
SL. ZONA BG L1214, V. Vode bb
011/2070-668, 011/2070-670
Beograd
OZIRIS
Narodnog fronta 78
011/3612377 2657238
Beograd
ETC
27. marta 105
O11/3222183 3222452
Beograd
FRIZ SERVIS
Marka Oreškovića 21 Zvezdara
011/2422-932 011/2422922
011/2412952 011/2694788
Beograd
Servis Apsolutna nula
Crnotravska 11a
011/2663-085
Beograd
Bulevar s.z.t.r.
Bul. Kralja Aleksandra 488A, lok.30
011/2860-177
Beograd
IGNIS szr
Ratka Mitrovića 137
011/2510636,011/2516969
Beograd
MD servis bele tehnike
Rodoljuba Čolakovića 1D,Kaluđerica
011/3411907,063/7705659
Beograd
Canatlantic
Skadarska 10 a
011/344-0668
Beograd N.Bgd
FRIZ SERVIS
Džona Kenedija 10j
011/2694-788
Beograd Slavija
Servis bele tehnike NIZ
Kneginje Zorke 52
011/244-9705
INŽENJERING SISTEM
Šimanovačka 3
011/8486528
011/8501223
BeogradBatajnica
Beograd-Grocka
Rešenje sztr
Bulevar oslobođenja 3b
Beograd-Karab.
ENING energ.inž.
Slanački Put 26
011/2782-510
Beograd-Leštane
Frigodanfus
Drenjačka 18a
011/8030601
Beograd-Palilula
Royal
Slanački put 136
011/2085-063
Beograd-Rakov.
Frigo-Klima
Bogdana Žeraića 24/II
011/3511590
VEL-PROM KLUB d.o.o.
Bogdana Bolte 30
011/3942-495
BeogradVoždovac
Beograd-Zemun
City service
Romanijska 40
011/3166800
Beograd-Zemun
Servis bele tehnike
Pinkijeva 1a
011/102-316
Bogatić
Boljevac
Bor
Bosilegrad
Srdanović elektro servis
Pavla Orlovića 105a
015/413501
SZTR Lupšić
Đorđa Simeonovića 46
030/61332
Servis Miki
Nikole Pašića 12
030/458888
017/877-661, 877-877
IBER D.O.O.
Slavčo Dinov 33
Čačak
Quartz
Obilićeva 33
032/34-84-14
Čačak
Hladiša servis szr
Kneza Vase Popovića 8
032/311283
Čačak
ALFACO inženjering
Braće Stanića 47
032/320400
Čačak
DMM-TERMO-GAS
Dragiše Mišovića 237
032/368054
Rade Končar
Stevana Sinđelića 87
037/812-100
Elektro frigo
Balkanska 13
010/391914
Ćićevac
Dimitrovrad
Donji Milanovac
Gadžin han
Golubac
Golubinci
Frigoterm
Nikole Pašića 45
030/590232
Cooling tecnics
Berbatovačka 15
018/274-038
DIGITALL str
Cara Lazara 30
012/79578
Žika Živko Ljubinković
Šimanovačka 45
022/381246 022/381206
022/469-008
Feniks sr
Nikole Tesle 1
Elektro doo
Slavke Đurđević B-1/3
035/233708,035/245834
Kikinda
Bus computers
Nemanjina 36
0230/26-142, 0230/34-521
Kikinda
Miton
Svetosavska 23
0230/34-415
Kikinda
Frigo-fix szr
Braće Lakovića 63 a
0230/31141
SZTRK LIDA ELECTRONIC
Milenka Stojkovića 35
019/82266
Irig
Jagodina
Kladovo
Servis PAJA
Obilićeva 22/11
019/801125
Kragujevac
FOKUS
Ljubiše Bogdanovića 14
034/314-400
Kragujevac
SERVIS COOL SZR
Knez Mihajlova 23
034/362-942
Kraljevo
Servis Rade Končar
Radnički bataljon 23
036/375151
036/231252
Kladovo
Kraljevo
EXCALIBUR COM d.o.o
Hajduk Veljkova 13/7
Kraljevo
EXCALIBUR COM d.o.o
Hajduk Veljkova 13/7
036/231252
Kraljevo
Boćo zur
Oplanići bb
036/355005
Kruševac
ELEKTRON
Stojana Miloševića 6
037/421-792 428-264
Kruševac
Frigooprema
Predraga Stanojevića 18
037/441770
Kruševac
Žisinvest
Mihaila Živića 2
037/886324
Kruševac
Servis za popravku bele
tehnike Radmilo Milojević
Miše Mitrovića 82
037/456251
Kula
Eltek company doo
Maršala Tita 272
025/722224
Kula
Samostalni
elektromehaničarski servis
ESE
Josipa Kramera 42
025/721213,721317
Kula
025/729460
SONAR-PC
Maršala Tita 266
Leskovac
SERVIS "EL"
Cara Lazara 27/17
016/250-778
Leskovac
SZTR D&D
Gojka Zečevića 2
016/223332,016/222718
Leskovac
016/50095,016/54981
Moris d.o.o.
Jug Bogdana 2
Loznica
SZR Univerzal
Vojvode Putnika 9
015 873 692
Loznica
STZTR Buena Vista
Trg Jovana Cvijića bb
015/877998
Loznica
Master games sztr
Vere Blagojević 6
015/840344
ELIT servis rashladnih uređaja
Karađorđeva 69
015/661-167
Majur-Šabac
Globex doo
Tabanovačka 8
015/377338
Mladenovac
SZTR Gile
Milosava Vlajića 56
064/6160292
ETC
Vojvode Mišića 11
019/545019 545 422
Ljubovija
Negotin
Negotin
Frigo promet sr
12. septembra bb
019/541049
MD SERVIS CENTAR
Knjaževačka 19
018/524-072 018/575-314
Niš
NLR servis
Tihomira Brankovića Joce 25
018/212263
Niš
Eltom
Obilićev venac 5
018/511303
Niš
Pansat
Vizantijski bulevar 86,lokal 5
018/277183
018-516-153
Niš
Niš
Anja shop
Rudnička 14a
Niš
Pneu ledo servis
Zetska 17
018/590808
Niš
Dekster
Vizantijski bulevar 16
018/538490
CoeX
Partizanski put 123
011/8480913
Novi Banovci
Novi Pazar
Servis Elektro luks
Ruđera Boškovića 15
020/383035
Novi Pazar
Elmaz sztr
Generala Živkovica 66
020/390-100
Novi Sad
Lav Elektronik
Kopernikova 32
021/6323054
Novi Sad
sztr ERCEG
Branka Ćopića 215
021/498104
Novi Sad
SILER
Stanoja Glavaša 114
021/505-700
Novi Sad
Obodinac elektro servis
Braće Drobnjak 17
021/402097
021/636-19-11
Novi Sad
Hard computers
Cara Dušana 24
Novi Sad
Blue Rose sztur
Rumenački put 87
021/827106
Novi Sad
K&V group
Rumenački put 19
021/6518807
Obrenovac
Šainović i Sinovi
Nikole Vujačića 4
011/8725799
Obrenovac
DELTA FRIGO
Vuka Karadžića 2
011/8725180
Odžaci
Network Computers
Somborska 4 b
025/744800
Opovo
Aleksandra SZTR
Lole Ribara bb
013/682280
Padina
Servis bele tehnike Padina
MaršalaTita 32a
013/667573
Pančevo
Servis rashladnih sistema i
trgovina Ratković
Semberijska 14
013/370-126 013/370101
Pančevo
FRIGO PEĐA
Karađorđeva 67
013/301-300
Pančevo
Mlađa doo
Pelisterska 20
013/334-003
Paraćin
SR EUROKLIMA
Vojvode Mišića 30 lokal 5
035/570550
Paraćin
Servis Tehno
Knjaza Miloša 2
035/562030
Paraćin
Elektro doo
Vidovdanska bb
035/569668
SZTR eko mraz
Dragoljuba Milenkovića 28
010/311141
Požarevac
SR AVS
Kosančićeva
012/556188 012/556-189
Požarevac
Evizo doo
Moše Pijade bb
Požarevac
Megaherc szr
Vojske Jugoslavije 80
012/552176
Požarevac
GSM & PC SHOP s.r.
Trg Oslobođenja 3
012/532-550
Pirot
Požega
Priboj
23 - 2
012/ 541 941
EL ROS szr
Kralja Petra 16
031/713-713
Euronet-trade
Moše Pijade bb
065/383-1345
Prijepolje
SZTR Polet
Novovaroška 2
033/714773,714164
Prijepolje
Elektro servis Pušica
Ive Lole Ribara 265
033/713397
Prokuplje
SOLON
Kruševačka 10
027/325-466 027/322821
Prokuplje
Gas-frigo tehnika
Jug Bogdanova 107
018/595017
Rekovac
MND-Ćupić
Karadjordjeva 22
035/711-809
Ruma
Delco doo
Sremska 62
022/431055
Ruma
MSS tzr
Glavna 145
022/ 490 014
Smederevo
Servis Alfa Frigo
Kolarska 159
026/660-493
Smederevo
Pahulja servis i str
Đure Daničića 63
026/611104
Elektroselenča
Fruškogorska A-7
025/442-444
Sombor
Srbobran
Elektroservis Peđa SZTR
Miladina Jocića 18
021/732162
Sremska
Mitrovica
Frigo i elektro servis Delta
Selo Šuljam Slobadana Bajića Paje
53/a
022/282044
Sremska
Mitrovica
Stepanov doo
Kralja Petra I 87a
022/228-165
Sremski Karlovci
SZR VAT
Preradovićeva 14
021-883-253
Stara Pazova i
Inđija
Termoplast SR
Janka Baka 60
022/363057
Subotica
AS elektronika
Matije Gupca 30
024/525-885
Subotica
Evetović d.o.o.
Karađorđev put 1
024/556-196
Subotica
Wmservis
Ruzmarina 2
063/519505
Svilajnac
Elektrodata-lux
Svetog Save BB
035/314-138
Radoš ups
Prvomajska bb
018/822596
Šabac
C electronic
Prote Smiljanića 52
015/319-530, 015/319-533
Šabac
PIXEL
Mate Jeličić 22
015/343-739
Temerin
Frigo gas
Novosadska 96
021/845448
Trstenik
Slava sztr
Živadina Apostolovića 5
037/718140
Ub
Pass com
Prvomajska 2 lokal 4
014/410465
Freon frigo servis
Užičke republike 26
031/552570
FRIGO elektro
Čegarska 11
014-226-964 220839
Svrljig
Užice
Valjevo
Valjevo
Procesor elektronika
Blok Nade Purić 1/4
014/233-860
Valjevo
Servis Jovanović
Knez Mihajlova 55
014/231079
SZR Moma
Mileta Arsića Pačina 5
026/511568
Elektro servis ESS
Karađorđeva 45
012/62693
Elektro frigo
22.decembar 9
017/417876
Frigo elektrik Lukić
TC Pijaca lok. 11
036/612080
Vršac
Beoservis szr
Svetozara Miletića 84
013/824-126
Vršac
SZTR Stoja
Josipa Kolumba 33
013/836690
Zaječar
Elax szr
Hajduk Veljka 119
019/440492
Zaječar
Elektroservis SZR
Milana Miljkovića 20
019/411-144
Zrenjanin
sr Art cool
Ivana Aćina 35
023/530877
Zrenjanin
SR Mijatović
Žarka Zrenjanina 43
023/536331
Velika Plana
Veliko Gradište
Vranje
Vrnjačka banja
insert warranty number
3
insert model name
4
-
Naziv davaoca garancije: Kim Tec CG d.o.o. Ćemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Podgorica
Frigoelektro
SKOJ- a br.9
081 268 891
TV centar Đečević
Save Kovačevića 153
081 620 981
Elektrofrigo
Vuka Karadžića br.9
083 247 420
Bijelo Polje
SZR Frigoelektro
Trsava br.51
084 431 091
Berane
SZR Frigosistem
Lužac bb.
069 085 791
Kolašin
MG Elektoroservis
Breze 3
081 864 120
Pljevlja
Vlahovljak Refko
Ivana Milutinovića 18
068 220 894
Vision servis
Bulevar
Dj.K.Skenderbeg
085 411 999
El.servis Tomba
Tomba bb.
069 331 153
Serviscomerc
Nikole Đurkovića
082 674 619
Kompresor
Njegoševa 83
088 323 503
Nikšić
Ulcinj
Bar
Tivat
Herceg Novi
SPOŠTOVANI KUPCI!
Zahvaljujemo se Vam za nakup Vivax cool klimatske naprave.
Upamo, da boste z izbiro zadovoljni.
PROSIMO, DAPRED UPORABO PROIZVODA NATANČNO PREBERETE
TEHNIČNO DOKUMENTACIJO TER PRILOŽENA NAVODILA ZA UPORABO.
GARANCIJSKI LIST
SLO
klimatske naprave
GARANCIJA
Tip naprave
Št. garancije
Zunanja enota
Datum prodaje
Notranja enota 1
Notranja enota 2
Notranja enota 3
Notranja enota 4
M.P.
Številka računa
SPLOŠNI PODATKI
Kupec
Naslov
E-mail
Telefonska št.
INSTALACIJA KLIMATSKE NAPRAVE
Servis/lnstalater
Datum instalacije
M.P.
S to garancijo Vam proizvajalec zagotavlja, preko podjetja KimTec d.o.o., kot uvoznika i izdajatelja garancije v Republiki Sloveniji,
brezplačno popravilo naprave, v skladu z veljavnimi predpisi ter pogoji, opisanimi v tem garancijskem listu.
GARANCIJSKI POGOJI
Prevzemamo odgovornost brezplačnega popravila ali zamenjave nedelujočih delov, ki bi nastali v obdobju trajanja garancije zaradi napake med
izdelavo ali instalacijo. Garancijsko obdobje za Vivax cool klimatske naprave se začne z dnem nakupa proizvoda in traja 12 mesecev. Garancija za
proizvode, ki se uporabljajo v komercialne namene, se po izteku garancijskega obdobja podaljšajo še za 12 mesecev, pod pogojem, da se opravi
servisni pregled s strani pooblaščenega serviserja. Garancija se lahko podapa dvakrat, to je skupaj 36 mesecev. Garancijski in servisni pregled
pooblaščeni servis zaračunava po ceniku zastopnika podjetja KimTec d.o.o., in garancijski list potrjuje, kar dokazuje podapanje ter veljavnost garancije.
Garancija velja v primeru, ko je instalacija ali servis Vivax cool klimatskih naprav opravljena s strani pooblaščenega serviserja, katerega je pooblastil
zastopnik, KimTec d.o.o. Vivax cool klimatsko napravo, kot celoto, sestavljajo notranja enota, instalacija in zunanja enota, ki so pravilno izbrani, in ki
so glede na model in moč kompatibilni. V primeru okvare Vivax cool klimatske naprave se obvezujemo, da bomo napravo v najkrajšem možnem času
Čese Vivax cool klimatska naprava ne more popraviti ali se ne popravi v roku45-ih dni, jo
popravili; zagotovo pa najkasneje v roku 45-ih dni.
zamenjamo z novo. Če popravilo traja dlje, kot 10 dni, se garancijski rok podaljša za dolžino obdobja popravila. Garancija se prizna le s priloženim
Izdajatelj
računom ter garancpkim listom, ki mora biti pravilno izpolnjen in potrjen s strani prodajalca, pooblaščenega instalaterja ali serviserja.
garancije zagotavlja servis ter rezervne dele 7 let od datuma nakupa Vivax cool klimatske naprave. Pod garancijo ne spadajo okvare, nastale zaradi
nepravilne priključitve v električno omrežje, napetostnega udara, udara strele ali drugih nesreč, nastalih zaradi slabega vremena ter višje sile.
Garancija ne velja za nepravilnosti, ki so nastale zaradi nepazljive ali nestrokovne uporabe ter neupoštevanja navodil za uporabo, tj. zaradi kakršnekoli
Ob instalaciji, servisiranju, pregledovanju ali popravilu Vivax cool
okoliščine, katera se ne more pripisati napaki v izdelavi klimatske naprave.
klimatske naprave s strani nepooblaščenega servisa, delavnice ali tretje osebe, kupec Vivax cool klimatske naprave izgubi pravico do uveljavljanja
garancije. Iz garancije je izključena odgovornost za morebitne poškodbe oseb ali živali oz. kakršnekoli škode, ki bi lahko nastale med delovanjem ali
nedelovanjem naprave. Garancijski kuponi služijo uveljavljanju popravila naprave. V primeru popravila ima servis pravico zadržati en garancijski
kupon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naziv podjetja, ki je izdalo garancijo: KimTec d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin
CENTRALNI SERVIS:
KimTec d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin Tel.: +386 1
401 25 00 E-mail: [email protected]
SERVISNI PREGLED
Datum
SERVISNI PREGLED
Datum
Servis/lnstalater
Velja do
M.P.
Servis/lnstalater
Velja do
•
M.P.
ПОЧИТУВАНИ ПОТРОШУВАЧИ!
Ви благодариме што одбравте да купите клима уред Vivax cool. Се надеваме дека ќе бидете задоволни со Вашиот избор.
ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ, ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ДА ЈА ПРОЧИТАТЕ ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈАИ ПРИЛОЖЕНИТЕ УПАТСТВА
ГАРАНТЕН ЛИСТ
МК
за ѕиден клима уред
ГАРАНЦИЈА Бр.на гаранција
Тип на уред
Надворешнаединица
Датумнапродажба
ОПШТИ ПОДАТОЦИ
ВнатрешнаЕ.1
Внатрешна Е2
ВнатрешнаЕ.3
Внатрешна Е4
Бр. на сметка
M.P.
Купувач
Адреса __________________________________Поштенски број ___________ Град ____________________
E mail
Тел.
МОНТАЖЕН КЛИМА УРЕД
Сервис/Монтажер
Датум на монтажа
M.P.
Со оваа гаранција произведувачот ви гарантира преку увозникот Паком Компани дооел за во Македонија бесплатна поправка на уредот во склад со
важечките прописи наведени во овој гарантен лист.
GARANTNI UVJETI
Преземаме обврска бесплатно да ги замениме или поправиме неисправните делови на клима уредот Vivax cool чија неисправност се појавила за време на
гарантниот рок како грешка во изработката или монтажата. • Гаранцијата на уредите Vivax cool започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае
12 месеци. • Гаранцијата на уредите во комерцијална употреба се продолжува за дополнителни 12 месеци по извршен сервисен преглед од страна на овластен
сервис. • Гаранцијата може да се продолжи два пати, односно целосната гаранција да изнесува 36 месеци. • Гарантниот сервисен преглед го наплатува
овластениот сервис согласно ценовникот на застапникот Паком Компани дооел и го заверува гарантниот лист со што се докажува продолжувањето и важноста
на гаранцијата. • Гаранцијата важи ако монтажата и сервисните услуги на клима уредот Vivax cool се извршени од страна на овластен сервис од стран на
застапникот Паком Компани • Vivax cool клима уредите се составени од внатрешна единица, инсталација и надворешна единица кои се внимателно одбрани и
компатибилни според моделот и силата. • Во случај на појава на дефект кај клима уред Vivax cool се обврзуваме дека ќе извршиме поправка во најкраток можен
рок а најдоцна до 30 дена. • Ако не може да се поправи уредот Vivax cool или не биде поправен во рок од 30 дена, ќе биде заменет со нов. • Ако поправката на
клима уредот Vivax cool трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраењето на поправката. • Гаранцијата се признава само со приложена
сметка и овој гарантен лист кој мора да биде исправно пополнет и заверен од страна на продавачот, овластениот монтажер и сервисер. • Давателот на
гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови за време од 7 години од датумот на купување на клима уредот Vivax cool. • Во гаранцијата не се вклучени
дефектите што настанале поради неисправна струјна мрежа, преднапонски удари, удари од гром или други временски непогоди и оштетувања предизвикани од
виши сили. • Со оваа гаранција не се опфатени неисправностите кои би можеле да настанат поради невнимателно или нестручно ракување, поради
непочитување на упатствата на произведувачот за ракување или други околности што не претставуваат грешка во изработката на уредот. • Со монтажа, сервис
или поправка на клима уредите Vivax cool од неовластен сервис, работилница или трети лица, купувачот на клима уредот Vivax cool губи право на гаранција. •
Од гаранцијата е исклучена одговорност за евентуални повреди врз лица и животни односно штети што настанале од функционирањето или
нефункционирањето на уредот. • Гарантните купони служат за правдање на поправките на уредот. • При поправката сервисот има право да задржи еден купон. •
Име на фирмата – давател на гаранција: Паком Компани ДООЕЛ ул. 15-ти Корпус бр.15, 1000 Скопје тел.02 2445-000
ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИС: Паком Koмпани дооел, ул. 15-ти Корпус бр.15, 1000 Скопје Тел. 02/ 2445 000, факс 02/2445 092.
Сервисен преглед
Датум
Сервисен преглед
Датум
Сервис
Важи до
M.P.
Сервис
Важи до
M.P.
3
4
3
4
3
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
70
File Size
11 743 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content