close

Enter

Log in using OpenID

BiH i CG - BEZ PIKTOGRAMA

embedDownload
Kupres
Gornji Vakuf
Kiseljak
Fojnica
Vrbas
Vogošća
Rumboci
Ilidža
Tarčin
Prozor
STARI GRAD
SARAJEVO
Islamski vjerski objekti:
Careva džamija
Gazi Husrev-begova džamija
Džamija Havadže Durake – Baščaršijska
Ferhadija džamija
Hadžijska džamija
Sinanova tekija
Rogatica
Pale
znica
Ramsko jezero
Katolički vjerski objekti:
Risovac
Pravoslavni vjerski objekti:
Jablanica
Stara pravoslavna crkva
Saborna crkva
Lukomir
Konjic
Blidinje
Katedrala
Franjevački samostan
i crkva Sv. Ante Padovanskog
Crkva Svetog Ćirila i Metodija
Višegrad
Jablaničko jezero
Tomislavgrad
Raško Polje
Žepa
Sarajevo
Miljacka
Želje
Prisoje
KULTURNO ISTORIJSKE I PRIRODNE VRIJEDNOSTI
na
Bos
Livno
Sokolac
Skakavac
Jevrejski vjerski objekti:
Drina
Goražde
Stari i novi jevrejski hram
Askenaška sinagoga
Hanovi i karavan saraji:
Morića han
Kolobara han
Tašlihan han
Borci
Mesihovina
Stari mostovi:
Čajniče
Latinska ćuprija
Kozija ćuprija
Šeher – ćehajin most
Carev most
Ćumurija most
Drvenija most
Čobanija/Šejhanija most
Boračko jezero
Grabovičko
jezero
ica
itn
G. Drežnica
k
Ra
Jasenjani
Ne
Kalinovik
Foča
ret
Stambeni objekti:
va
Svrzina kuća
Kuća Alije Đerzeleza
Despića kuća
Boljanići
Dri
Muzeji, galerija, biblioteka:
na
Kočerin
Jezero
Salakovac
Popov Do
Ner
etv
Široki Brijeg
a
Pljevlja
Mostar
Makarska
Kravice
Ostali objekti:
Nevesinje
Blagaj
Gacko
Čapljina Počitelj
Trebižat
Trebižat
Mogorjelo
Bregava
Radimlja
Badanj
Metković
Lever
Žabljak
Pavino Polje
Planine:
Trebević
Crepoljsko
Bukovik
Gornja Bukovica
Bukovac
Bijelo Polje
Vode:
Kanjon Miljacke
Mošćanica
Vodopad Skakavac
Brojne česme i šadrvani
Dubrovsko
Kom
arn
ica
Ljubinje
Šavnik
ca
Krupac j.
Stećci
Magistralna cesta
Vjetrenica
Stara kamena ćuprija
Konjic
Tvrdoš
laz
pre
laz
)
Brd
o
pre
čni
(gr
ani
Iliji
no
čni
Klo
ani
Dubrovnik
Ubli
Arslanagića most u Trebinju
Jezero
Zubci
Aerodom
Područja na UNESCO-voj
Listi svjetske baštine
ača
Grahovo
ta
Rijeka
Crkva Presvete Bogorodice
(“Hercegovačpka Gračanica”;
grob Jovana Dučića)
Prirodne vrijednosti:
Ze
Crkvina
Naseljena mjesta
Sitnica
(granični prelaz)
Crkvice
Gospa od Škrpjela, Perast
Stari most Mostar
Herceg Novi
Dvorac kralja Nikole u Nikšiću
Sebilj / Bašćaršija
Bokokotorski zaliv
Carev most u Nikšiću
Spomen kompleks
“Bitka za ranjenike na Neretvi“
Tekija na Buni
Prčanj
Tivat
Dobrota
Kotor
Nacionalni park Lovćen
Planine
1:300 000
Ostaci rimskih građevina
(villae rusticae) u Ostrošcu
Srednjovjekovni stećci
Džamije
Grob Dive Grabovčeve na Kedžari – Risovac
Spomen kompleks
“Bitka za ranjenike na Neretvi“
Podgorica
Sv. Đorđe
Kamenari Lepetane
JABLANICA
Kulturno – istorijske vrijednosti
Gospa od Škrpjela
Herceg Novi,
staro gradsko jezgro
Selo Lukomir (1469 mnv)
Prenj
Čvrsnica
Rijeka Neretva
Rijeka Rakitnica
Boračko jezero
Jablaničko jezero
Danilovgrad
Čevo
Risan
Perast
Planine:
Vode:
Manastir sv. Vasilija Ostroškog
(granični prelaz)
Stari grad Kotor
Mnogobrojne nekropole – srednjovjekovni stećci
(Glavatičevo, Borci, Lukomir, Čičevo, Razići,
Vrbljani, Doljani,...)
Stara kamena ćuprija u Konjicu
Šantića vila na Borcima
Pravoslavna crkva
sv. Apostola Petra i Pavla na Borcima
Pravoslavna crkva
sv. Vasilija velikog u Konjicu
Tekijska, Mehmed čauševa džamija
Čaršijska, Junuz čauševa džamija
Stara džamija u Gornjoj mahali u Seonici
Repovačka džamija u Konjicu
Franjevački samostan i
crkva sv. Ivana krstitelja u Konjicu
Vojni objekat „ARC“ - Armijska rezervna komanda
Partizansko groblje sa spomen kosturnicom
Rukotvorine drvorezbarski proizvodi
Andrijevica
Mor
Stari grad u Počitelju
Vilusi
Kulturno – istorijske vrijednosti:
Mateševo
Morakovo
Slano jezero
buk
Gradovi
Trebinje
Velje Duboko
Nikšić
Trubjela
)
Zavala
nji
(gr
Opštine/općine
Kolašin
biš
KONJIC
Mojkovac
Zagrad
Gvozd
Rastovac
Ravno
LEGENDA
Sjenoste
Boan
Bileća
Tre
Kuršumli medresa
Bijela tabija
Kazandžijska ulica
Inat kuća
Sahat kula
Sebilj na čaršiji
Stara sarajevska čaršija – Baščaršija
Višegradska kapi kula
Turbe sedam braće
Gazi Husrev-begova ulica / Zlatarska ulica
Daire
Konak na Bistriku
Gradska vijećnica
Park At majdan
Kasarna “Jajce”
Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić
Prirodne vrijednosti:
Ridinice
Stolac
Hutovo blato
Tara
Plužine
Avtovac
Daorson
Odžac
jezero
Pivsko
Ljubuški
Međugorje
Žitomislići
Muzej Sarajeva
Despića kuća
Brusa bezistan
Muzej „Sarajevo 1878. – 1918.“
Muzej Jevreja BiH
Muzej Alija Izetbegović
Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti
Umjetnička galerija BiH
Gazi Husrev-begova biblioteka
Prirodne vrijednosti:
Cetinje
Tuzi
Rijeka Crnojevića
Golubovci
Planine Prenj, Čvrsnica
Klisura Prenja
Jablaničko jezero
Grabovičko jezero
Park prirode Blidinje
Ski centar na Risovcu
MOSTAR
Kulturno – istorijske vrijednosti:
Ranokršćanska bazilika u Cimu
Stjepan grad – tvrđava u Blagaju
Biskupska rezidencija u Vukodolu
Budva
Virpazar
Skandarsko jezero
Staro istorijsko jezgro grada – čaršija
Kujundžiluk (stari bazar)
Stari most sa kulama Tara i Halebija
Karađozbegova džamija (1557.)
Koski Mehmed-Pašina Džamija (1617.)
Sahat kula (1630.)
Džamija Nesuh-age Vučjakovića
Hadži-Kurtova džamija –Tabačica
Tursko kupatilo
Kriva Ćuprija (u blizini Starog mosta)
Kula Lekovića, Kočani
Manastir Kosojerevo, Petrovići
Crkve:
Sv. Spasa, Grahovac; Sv. Arhanđela Mihaila,
Stražica; Sv. Nikole, Drenoštica; Sv. Nikole, Grahovo;
Sv. Nikole, Dragovoljići Sv. Đorđa, Trebjesa;
Sv. Jovana Krstitelja, Tupan; Sv. Jovana, Drijenak,
Petrovići; Sv. Jovana, Klenje, Velimlje
Pravoslavni manastir u Žitomislićima
Stara i Nova pravoslavna crkva na Bjelušinama
Mitropolija Vladičin dvor (1908.)
Prirodne vrijednosti:
Biskupski ordinarijat
Katolička crkva i Franjevački samostan (1866.)
Sinagoga i jevrejsko spomen-groblje
Otomanske rezidencije (XVI - XIX vijek):
Bišćevića kuća
Kajtazova kuća
Muslibegovića kuća
Brdo Trebjesa
Jezero Krupac
Slano jezero
Zabran kralja Nikole – Župa
HERCEG NOVI
Kulturno – istorijske vrijednosti:
Austrougarske građevine (XIX - XX vijek):
Stara gimnazija (1898.), na Španskom trgu
Gradska banja (1914.),
Muzej “Hercegovina”
Partizansko spomen groblje
Objekti u Blagaju:
Derviška tekija
Velagićevina (Velagića kuće i imanje)
Prirodne vrijednosti:
Planine:
Velež
Prenj, Čvrsnica i Čabulja
Ruišta planinsko selo,
smješteno na obroncima planine Prenj,
Podveležje u podnožju planine Velež
Vode:
Neretva
Vrelo rijeke Bune
Rijeke Buna i Bunica
Herceg Novi, staro gradsko jezgro
Zapadno i istočno podgrađe Herceg Novog
Zidine starog grada
Kanli Kula
Tvrđava Forte Mare
Citadela
Samostanski kompleks Sv. Antuna
Česma Karača
Crkve Sv. Leopolda, Sv. Jeronima,
Sv. Arhangela Mihaila
Zadužbina Mirka i Olge Komnenović - Zavičajni muzej
Kuća Iva Andrića
Tvrđava Španjola (iznad Herceg Novog)
Manastir Savina
Luštica:
Manastirski kompleks na ostrvu Žanjice
Ostrvo i utvrđenje Mamula
Utvrđenje na rtu Arza
Prirodne vrijednosti:
Park kod hotela „Boka” u gradu
Savinska dubrava
Orjen – predlog za Nacionalni park
Zajednice bora munike na Orjenu
ČAPLJINA
KOTOR
Kulturno – istorijske vrijednosti
Kulturno – istorijske vrijednosti:
Mogorjelo
Počitelj
Gabela
Dračevo
Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora
na UNESCO-voj Listi svjetske baštine
Prirodne vrijednosti:
Park prirode Hutovo blato
Neretva
Bregava
Trebižat
Krupa
Trebišnjica
Raznolika vegetacija
Raznoliki ptičiji svijet
Raznolika riblja populacija
STOLAC
Kulturno – istorijske vrijednosti:
Grad Kotor - zaštićena cjelina:
Bedemi Kotora
Katedrala sv. Tripuna
Crkve:
Sv. Luke, Sv. Marije Koleđate, Sv. Ane, Sv.
Mihaila, Sv. Nikole, Sv. Pavla, Sv. Josipa,
Sv. Duha, Sv. Klare
Palate: Buća, Bizanti, Pima, Drago, Vrakjen, Grubonja
Kula sa gradskim satom
Gradska vrata
Franjevački samostan
Ostaci dominikanskog samostana
sv. Nikole sa klaustrom
Kompleks samostana Sv. Franja
sa srednjevjekovnim grobljem
Zgrada zatvora
Pomorski muzej Crne Gore, palata Grgurina
Lapidarijum
Pećina Badanj (paleolitsko stanište)
Daorson
Grad Perast - zaštićena cjelina:
Stećci:
Crkva i ostrvo Gospe od Škrpjela
Crkva i ostrvo Sv. Đorđa
Crkva Sv. Nikole
Crkve:
Sv. Marka, Sv. Ivana Jevanđeliste,
Gospa od Karmena, Sv. Ivana Krstitelja,
Sv. Mihovila, rođenja Presvete Bogorodice;
Kapele Sv. Križa i Sv. Otkupitelja
Samostan Sv. Antuna
Palata Zmajević sa kapelom
Gospe od Rozarija i zvonikom
Palate: Visković, Martinović, Mazarović,
Šestokrilović, Bronza
Pomorska škola Martinović
Rodna kuća Tripa Kokolje
Tvrđava Sv. Krsta
Muzej grada Perasta
Radimlja
Boljuni
Rotimlja
Vidoštak
Stari grad Stolac
Inat ćuprija
Kameni mostovi
Mlinice sa stupama
Orijentalni kompleks kuća Begovina
Vjerski objekti:
Careva džamija
Podgradska džamija
Ćuprijska džamija
Pravoslavna crkva sv. Petra i Pavla
Pravoslavna crkva sv. Vaznesenje Hristovo
Župna crkva sv. Ilije Proroka
Grob Moše Danona
Crnča
Kuća Mehmedalije Maka Dizdara
Prirodne vrijednosti:
Trpezi
Park prirode Hutovo blato
Rijeka Bregava
Vodopad Provalije
Dubravska visoravan
Vidovo polje
Biološki diverzitet (posebno biljni i ihtiološki)
BBerane
erane
TREBINJE
Kulturno – istorijske vrijednosti
Rimski most Vučija
Klobuk (na granici sa Crnom Gorom)
Mičevac kod Trebinja
Brankovića kula
Utvrda - Strač
Arslaganića (Perovića) most
Spomenik Njegošu
Murino
Vjerski objekti:
Osman-pašina džamija
Crkva sv. Klimenta (XV vijek)
Crkva sv. Arhanđela (XVI vijek)
Crkva sv. Preobraženja (kraj XIX vijeka)
Crkva sv. Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog
Katolička katedrala (kraj XIX vijeka)
Plav
Prirodne vrijednosti:
Raznolika mediteranska vegetacija
Trebišnjica
Lastva
Jazina
Studenac
Pavlova pećina
Leotar
Orijen
Gusinje
NIKŠIĆ
Kulturno – istorijske vrijednosti:
Gradski bedemi – ostaci Onogošta
Dvorski kompleks kralja Nikole
Saborna Crkva Sv. Vasilija Ostroškog
Crkva Sv. Apostola Petra i Pavla
Džamija
Zavičajni muzej
Arheološki lokalitet Crvena Stijena
Most na Moštanici
Carev most
Vukov most na Kapinom Polju
Manastir Župa
Ostaci nekropole stećaka u Prigradini
kod Velimlja i Šipačno
Ruševina castela – Salthua, Vilusi
Kula u Starom Selu, Župa Nikšićka
Duga, istorijski klanac sa utvrđenjem
Tvrđava Klačina
Risan:
Ostaci antičke vile sa mozaicima
“Carine”, arheološki lokalitet
Kompleks crkve sv. Petra i Pavla
Ulica Gabela
Palata Ivelić
Manastir Banja sa crkvom Sv. Đorđa
Dobrota:
Palate: Dabinović, Tripković, Milošević,
Radoničić, Ivanović, Radimir, Kamenarovic
Crkve Sv. Matije, Sv. Eustahija, Sv. Ilije,
Sv. Mihovila, Sv. Vrače
Slavjanska čitaonica
Zgrada “Centralne komisije”
Rožaje
Prčanj:
Bogorodičin hram – Crkva Porođenja
Blažene Djevice Marije
Palate “Tre sorele”, Florio-Luković, Verona, Beskuća
Franjevački samostan sa crkvom Sv. Nikole
Ulica Lukovića
Crkve Sv. Ivana Krstitelja, Sv. Antuna,
Sv. Ane; ostaci crkve Sv.Tom
Stara župna crkva
Naselje Stoliv, ambijentalna cjelina
Gornji Stoliv, ruralna cjelina
Muo, ambijentalna cjelina sa crkvama
Pomoćnice kršćana, Sv. Kuzme i Damjana, i
kapelom Blaženog Gracije
Kula Baja Pivljanina, Dražin Vrt
Crkva Sv. Đorđa, Orahovac
Prirodne vrijednosti:
Nacionalni park Lovćen
Botanički rezervat lovora i oleandera iznad vrela Sopot
Pećina Sopot sa vrelom
Morinjski zaliv - predlog za zaštitu biodiverziteta
Botanička bašta gen. Kovačevića u Grahovu
Prirodni rezervat kestena u Stolivu i Kostanjici
TIVAT
Kulturno – istorijske vrijednosti:
Tivat:
Kompleks Buća-Luković sa kulom i crkvom Sv. Mihovila
Crkve: Sv. Antona, Belani, Sv. Save, Sv. Ivana,
Sv. Šimuna, Sv. Ane, Sv. Agate, Sv. Srđa
Kompleks Bizanti u Župi
Kompleks Pima-Paskvali
Palata Verona – Bizanti, Račica
Poluostrvo Prevlaka sa ostacima manastira
Sv. Mihaila i crkvom Sv. Trojice
Samostanski kompleks na Otoku Gospe od Milosti
Gornja Lastva, ambijentalna cjelina sa crkvom Sv. Vida
Crkva Gospe od Anđela, Verige
Centar za kulturu Tivat - Muzejska zbirka i galerija
Prirodne vrijednosti:
Veliki gradski park u Tivtu
Tivatska solila – specijalni florističko faunistički rezervat
Vrmac – park prirode
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
7 699 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content