close

Enter

Log in using OpenID

Cenovnik - ProCredit Bank

embedDownload
Cenovnik
- KreditiInformacije o tarifama banke koje nisu uključene u cenovniku mogu biti dobivene
od strane osoblja banke na klijentov zahtev
Ukoliko nije drugačije navedeno, kamata se obračunava jednostavnom
kamatnom stopom koristeći trenutne/tekuće dane.
Banka obračunava efektivne kamatne stope na Kredite i Depozite na
osnovu propisa CBK “efektivne kamatne stope i zahteve za
obelodanjivanje” i to je navedeno u ugovoru između banke i klijenta.
Metod proračuna može biti dobijen od strane osoblja banke na zahtev
potrošača.
Važeće od: 03/06/2014
1. Poslovni Kredit (1)
Iznos kredita (EUR)
Kamatna stopa
Naknada za isplatu
1.1 Very Small Loans
Do 5,000
5,001 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 30,000
24.00% godišnje
18.20% godišnje
15.60% godišnje
13.80% godišnje
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
(1) Ekspresni Krediti - za Veoma Male Kredite minimalna Naknada za Isplatu je 20 EUR, dok će iznad tog minimum biti primenjena Naknada za isplatu od 2%.
(2) – VEOMA MALI AUTOMATSKI KREDITI – Minimalna naknada za isplatu je 15 EVRA, a iznad ovog minimuma primeniće se naknada za isplatu od 1%.
1.2. Mali Biznis Krediti
13.2% godišnje
12.8% godišnje
30,001 - 50,000
>50,000
2.00%
1.00%
1.2. Posebni Uslovi za Poslovne Kredite
Iznos Kredita (EUR)
10,001 - 20,000
Kamatna stopa
Naknada za isplatu
13.8% godišnje
2.00%
1.3. Ekspresni Krediti za Finansiranje Prodaje
(2)
Iznos Kredita (EUR)
Kamatna stopa
Naknada za isplatu
Do 1,000
1,001 - 5,000
5,001 - 10,000
24.00% godišnje
24.00% godišnje
18.20% godišnje
20 EUR
2.00%
2.00%
(2)
Eskpresni Krediti za Finansiranje Prodaje - Naknada za izdavanje je 2 % ( 1% treba biti plaćena od strane klijenta i 1% treba platit Ugovorni Partner)
1.4. Krediti sa varijabilnom kamatnom stopom
Poslovni krediti (kategorija I - preko
75 bodova)
Poslovni krediti (kategorija II - 60 75 bodova)
Poslovni krediti (kategorija III –
manje od 60 bodova)
Iznos
Dospeće
Kamatna stopa
Više od EUR
30.000
Više od EUR
30.000
Više od EUR
30.000
Duže od
60 meseci
Duže od
60 meseci
Duže od
60 meseci
7.5% - 8%* + jedna
godina WAIR za TDA
8% - 8.5%* + jedna
godina WAIR za TDA
8% - 8.5%* + jedna
godina WAIR za TDA
Provizija za isplatu kredita
2%**
2%**
2%**
* Ovaj opseg podleže saglasnosti na nivou filijale na osnovu uspešnosti klijenta.
** Za kredite preko 50.000 evra taksa za isplatu kredita iznosi 1%.
Važeća referentna kamatna stopa (WAIR za TDA) za period koji se završava 15 Avgusta 2012 godine je 3.86%.
Cenovnik za Kredite - Stranica 2
2. Krediti za Renoviranje Doma (KRD) (3)
2.1 Krediti sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos
Kredit za renoviranje kuće
Više od EUR
15.000
EKO kredit za renoviranje kuće
Više od EUR
15.000
Hipotekarni kredit
Više od EUR
25.000
Dospeće
Standardna kamatna stopa
36 - 60 meseci
5.5%+ jedna godina WAIR za TDA
Duže od
60 meseci
5.5%+ jedna
godina WAIR za TDA
5.5%+ jedna
godina WAIR za TDA
36 - 60 meseci
5.5%+ jedna
godina WAIR za TDA
5.5%+ jedna
godina WAIR za TDA
Duže od
60 meseci
5.5%+ jedna
godina WAIR za TDA
5.5%+ jedna
godina WAIR za TDA
36 - 60 meseci
5.5%+ jedna
godina WAIR za TDA
5.5%+ jedna
godina WAIR za TDA
Duže od
60 meseci
5.5%+ jedna
godina WAIR za TDA
5.5%+ jedna
godina WAIR za TDA
2.00%
1.50%
Taksa za isplatu kredita
Specijalna kamatna stopa
5.5%+ jedna
godina WAIR za TDA
Važeća referentna kamatna stopa (WAIR za TDA) za period koji se završava 15 Avgusta 2012 godine je 3.86%.
Standardni
12.9% godišnje
12.4% godišnje
11.9% godišnje
2.00%
a) HIL
Do 4,999
5,000 – 9,999
Jednako ili iznadl to 10,000
Naknada za isplatu
Specijalni
11.90%
11.40%
10.90%
1.50%
b). KRD - dohodci od isplate kirije putem bankovnog računa u PCB
Iznos Kredita (EUR)
Do 5,000
5,001 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 50,000
Kamatna stopa
Novi klijenti
Stalni klijenti
Naknada za isplatu
24.00% godišnje
20.40% godišnje
16.80% godišnje
15.00% godišnje
24.00% godišnje
19.20% godišnje
15.60% godišnje
13.80% godišnje
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
(3)
Sa standardnim klijentom biće postupano kao sa posebnim klijentom ako klijent ima Kreditnu Karticu, Kod za Identifikaciju Klienta, SMS obaveštenje i e-banking, ili Dozvoljeno Prekoračenje (OVD), Kod
za Identifikaciju Klienta, SMS obaveštenje i e-banking.
Cenovnik za Kredite - Stranica 3
3. Poljoprivredni krediti (4)
Iznos kredita (EUR)
Kamatna stopa
Naknada za isplatu
24%.00 godišnje
24.00% godišnje
19.40% godišnje
16.80% godišnje
15.00% godišnje
14.40% godišnje
13..40% godišnje
20 EUR
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
1.00%
Iznos kredita (EUR)
Kamatna stopa
Naknada za isplatu
Do 5,000
5,001 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 - 50,000
24.00% godišnje
19.40% godišnje
16.80% godišnje
15.00% godišnje
14.40% godišnje
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Iznos kredita (EUR)
Kamatna stopa
Naknada za isplatu
10,000 - 20,000
20,001 - 50,000
30,001 – 50,000
> 50,000
15.60% godišnje
13.80% godišnje
13.20% godišnje
12.80% godišnje
2.00%
2.00%
2.00%
1.00%
Do 1,000
1,001 - 5,000
5,001 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 – 50,000
> 50,000
3.2. Krediti za Poljoprivredne Partnere
3.3. Krediti za Poljoprivredne Investicije (5)
(4)
(5)
Automatski Poljoprivredni Krediti - Minimalna tarifa za isplatu je EUR 15, a iznad ovog minimuma biće primenjiva tarifa za isplatu od 1%.
Agro Krediti i Krediti za Agro Investicije, ako je
u planu otplate razmak između datuma isplate i prve rate duži od 184 dana, ili između dvije rate, biće naplaćena ista tarifa za naknadu kao i u cenovniku. Svi ovi slučajevi su podložni odobrenju Glavne
Kancelarije.
4. Potrošački krediti
Iznos Kredita (EUR)
250 - 5,000
Kamatna stopa
Naknada za Usluge (plativa od strane partnera)
11.90% godišnje
1.00%
Standardni
12.9% godišnje
12.4% godišnje
11.9% godišnje
2%
Specijalni
11.9% godišnje
11.4% godišnje
10.9% godišnje
1.5% godišnje
5. Privatni Krediti (6,7)
Do 4,999 EUR
5,000 – 9,999
Jednako ili iznad 10,000
Naknada za isplatu
(6)
Maksimalna ročnost za Privatne Kredite je 60 meseci .
(7)
Sa standardnim klijentom biće postupano kao sa posebnim klijentom ako klijent ima Kreditnu Karticu, Kod za Identifikaciju Klienta, SMS obaveštenje i e-banking, ili Dozvoljeno Prekoračenje (OVD), Kod
za Identifikaciju Klienta, SMS obaveštenje i e-banking.
Cenovnik za Kredite - Stranica 4
6. Krediti za Obrazovanje (8)
Krediti za Obrazovanje
Standardni
Kamatna stopa
Naknada za isplatu
8.90% godišnje
2.00%
(8)
Krediti za Obrazovanje - Naknada za izdavanje biće plaćena od strane ugovornog partnera osim za Kredite za Obrazovanje za studente Američkog Univerziteta na Kosovu kada će naknadu za izdavanje
platit studenti.
7. Krediti sa Gotovinskim Pokrićem za Poslovne Klijente i Fizička Lica
Ročnost
Do 12 meseci
Između 13-24 meseci
Između 25-36 meseci
Između 37-60 meseci
Kamatna Stopa
Naknada za isplatu
5.50% godišnje
6.50% godišnje
7.00% godišnje
7.50% godišnje
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
Standardni
10.9% godišnje
10.5% godišnje
2%
Specijalni
9.9% godišnje
9.5% godišnje
1.50%
8. Hipotekarni Krediti (9)
Do 25,000 EUR
Iznad 25,000 EUR
Naknada za isplatu
(9)
Sa standardnim klijentom biće postupano kao sa posebnim klijentom ako klijent ima Kreditnu Karticu, Kod za Identifikaciju Klienta, SMS obaveštenje i e-banking, ili Dozvoljeno Prekoračenje (OVD), Kod
za Identifikaciju Klienta, SMS obaveštenje i e-banking.
8.2. Hipotekarni krediti za Poslovne Klijente
Iznos kredita (EUR)
10,000 - 20,000
20,001 - 50,000
30,001 - 50,000
50,001 - 150,000
Interest Rate
Naknada za isplatu
15.60% godišnje
13.80% godišnje
13.20% godišnje
12.80% godišnje
2.00%
2.00%
2.00%
1.00%
Cenovnik za Kredite - Stranica 5
9. Dozvoljeno prekoračenje (FL i PS)
Standardni
Dozvoljeno prekoračenje sa gotovinskim pokrićem
Kamatna stopa
18.25% godišnje
7.30 % godišnje
Naknada za izdavanje (na odobreni iznos)
0.00%
0.00%
9.1. Dozvoljeno Prekoračenje za PS (na osnovu kreditne izloženosti)
EUR 500 - 10'000
Kriteriji:
Kamatna stopa
Tarifa za izdavanje (na
odobreni iznos)
Zatezna tarifa
9.1. Ako je klijentov promet preko ProCredit Bank
9.2. Ako je klijentov promet preko ProCredit bank
EUR 10'001 - 29'999
22% godišnje
18.25% godišnje
1%
1%
0.07% dnevno
0.07% dnevno
Kriteriji:
Kamatna stopa
Tarifa za izdavanje (na
odobreni iznos)
Zatezna tarifa
9.3. Novi klijenti
9.4. Stalni klijenti
EUR 30'000 - 149'999
20% godišnje
18.25% godišnje
0.50%
0.50%
0.07% dnevno
0.07% dnevno
Kriteriji:
Kamatna stopa
18.25% godišnje
14.6% godišnje
Tarifa za izdavanje (na
odobreni iznos)
Zatezna tarifa
0.50%
0.50%
0.07% dnevno
0.07% dnevno
9.5. Novi klijenti
9.6. Stalni klijenti
BELEŠKA: Za klijente koji su prethodno imali odobreno Dozvoljeno Prekoračenje sa posebnom kamatnom stopom, neće biti potrebno odobrenje od HQ Odeljenja za Kreditno Poslovanje ako se na novom
Dozvoljenom Prekoračenju primenjuje ista kamatna stopa.
9.7. Kreditna Linija za Poslovne Klijente (na osnovu kreditne izloženosti)
Kamatna stopa
Tarifa za izdavanje (na odobreni
iznos)
Neiskorišćena
naknada na iznos
Zatezna tarifa
18.25% p.a.
1.00%
1.00% p.a.
0.07% dnevno
Novi klijenti
20.00% p.a.
0.50%
1.00% p.a.
0.07% dnevno
Stalni klijenti
18.25% p.a.
0.50%
1.00% p.a.
0.07% dnevno
Novi klijenti
18.25% p.a.
0.50%
1.00% p.a.
0.07% dnevno
Stalni klijenti
14.60% p.a.
0.50%
1.00% p.a.
0.07% dnevno
EUR
Do 10,000
10,001-29,999 EUR
30,000-149,999 EUR
Cenovnik za Kredite - Stranica 6
10. EKO KREDITI
Iznos Kredita (EUR)
Do 4,999
5,000 - 9,999
Od 10,000 I iznad
Tarifa za izdavanje
Standardni
11.9% godišnje
11.4% godišnje
11.4% godišnje
2.00%
Specijalni
10.9% godišnje
10.4% godišnje
10.4% godišnje
1.50%
10.1. Eko Poslovni Krediti (10)
Iznos Kredita (EUR)
Do 5,000
5,001 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 - 50,000
> 50,000
Kamatna stopa
Naknada za isplatu
23% godišnje
17.2% godišnje
14.6% godišnje
12.8% godišnje
12.2% godišnje
11.8% godišnje
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
1.00%
(10) U slučaju ponude poslovnih uslova, dodatno smanjenje od 0.5% za EE kredite biće primenjeno
10.2. Eko Poljoprivredni Krediti (11,12)
Iznos Kredita (EUR)
Do 5,000
5,001 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 - 50,000
> 50,000
Kamatna stopa
Naknada za isplatu
23% godišnje
18.4% godišnje
14.6% godišnje
12.8% godišnje
12.2% godišnje
11.8% godišnje
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
1.00%
(11) U slučaju ponude poslovnih uslova, dodatno smanjenje od 0.5% za EE kredite biće primenjeno
(12) Ako se plan otplate sastoji od više od 184 dana između datuma isplate i prve rate, ili između dve rate, tarifa za naplatu isplate je ista kao i u cenovniku. Svi ovi slučajevi su podložni odobrenju Glavne
Kancelarije.
* Za sve kredite, primenjiva kaznena kamata je 0.07% dnevno na zakašnjeli iznos (aktivnu glavnicu) dok je kredit u kašnjenju.
* Zatezna tarifa za dozvoljeno prekoračenje koje je u dočnji je 0.07% dnevno na dospeli iznos. Primenjuje se samo kod Pravnih Subjekata.
Akronimi
p.a. za anuitete (godišnja kamatna stopa)
Cenovnik za Kredite - Stranica 7
12. Krediti u USD - Poslovni Klijenti
Kamatne stope za kredite i dozvoljena prekoračenja
12.1. Iznos kredita (USD)
Od 10,000 do 50,000
Iznad 50,000 do 500,000
12.2. Iznos dozvoljenog prekoračenja (USD) (na
osnovu kreditne izloženosti)
Od 10,000 do 50,000
Od 50,000 do 500,000
Kamatna stopa
(godišnje)
14.40%
Ročnost
Naknada za isplatu
3-24 meseca
2.00%
12.00%
3-24 meseca
1.00%
Ročnost
Naknada za izdavanje
3-12 meseci
3-12 meseci
1.00%
0.50%
Kamatna stopa
(godišnje)
16.00%
12.00%
12.3 Kreditna Linija (USD) (na osnovu kreditne izloženosti)
USD
Kamatna stopa
Tarifa za
izdavanje (na
odobreni iznos)
Od 10,000 do 50,000
16.00% p.a.
1.00%
1.00% p.a.
0.07% dnevno
3-12 meseca
Iznad 50,000 do 500,000
12.00% p.a.
0.50%
1.00% p.a.
0.07% dnevno
3-12 meseca
Neiskorišćena
naknada na iznos
Zatezna tarifa
Ročnost
13. Krediti USD - (Fizička Lica)
13.1. Krediti za Renoviranje Doma
Iznos kredita (USD)
1,000-50,000
Kamatna stopa
(godišnje)
10.90%
Ročnost
Naknada za isplatu
24 meseci
2.00%
Akronimi
godišnje (godišnja kamatna stopa)
Cenovnik za Kredite - Stranica 8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
369 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content