close

Enter

Log in using OpenID

8. razred

embedDownload
POVIJEST 8
DOMAĆE ZADAĆE
PROFIL – AUTORICA SNJEŽANA KOREN
I.NASTAVNA CJELINA: VERSAJSKI POREDAK
01. DZ: PRVI SVJETSKI RAT I NJEGOVE POSLJEDICE
02. DZ: MIROVNI UGOVORI
03. DZ: SVIJET NAKON RATA
II.NASTAVNA CJELINA: DEMOKRATSKI PROCESI IZMEĐU DVA RATA
04. DZ: PARLAMENTARNE DEMOKRACIJE: EUROPA I SAD
05. DZ: VELIKA GOSPODARSKA KRIZA
III.NASTAVNA CJELINA: HRVATSKA U PRVOJ JUGOSLAVIJI
06. DZ: HRVATSKA I STVARANJE KRALJEVSTVA SHS
07. DZ: PRILIKE NAKON UJEDINJENJA
08. DZ: HRVATSKE POLITIČKE STRANKE I VIDOVDANSKI USTAV
09. DZ: HRSS I HRVATSKO PITANJE 1921-1928.
10. DZ: DOBA DIKTATURE I KRIZE
11. DZ: HRVATSKO PITANJE U 1930-im GODINAMA
12. DZ: BANOVINA HRVATSKA
13: DZ: DAN SJEĆANJA NA VUKOWAR – 18. STUDENI 1991.
IV.NASTAVNA CJELINA: TOTALITARNI REŽIMI IZMEĐU DVA RATA
14. DZ: KOMUNIZAM U RUSIJI
15. DZ: FAŠIZAM U ITALIJI
16. DZ: NACIZAM U NJEMAČKOJ
V.NASTAVNA CJELINA: ZNANOST I KULTURA U PRVOJ POLOVICI XX.
STOLJEĆA-SVIJET I HRVATSKA
17. DZ: ZNANSTVENI I TEHNIČKI RAZVOJ
18. DZ: KULTURA I UMJETNOST
VI. NASTAVNA CJELINA: DRUGI SVJETSKI RAT (1939.- 1945.)
19. DZ:
20. DZ:
21. DZ:
22. DZ:
23. DZ:
24. DZ:
25. DZ:
26. DZ:
27. DZ:
28. DZ:
POČETAK RATA U EUROPI
RAT SE ŠIRI
TOTALNI RAT I CIVILNO STANOVNIŠTVO
NASTANAK NDH
OTPOR ANTIFAŠISTIČKE HRVATSKE
DOBA PREOKRETA
KRAJ DRUGOG SVJETSKOG RATA
HRVATSKA I STVARANJE DRUGE JUGOSLAVIJE
KRAJ RATA U HRVATSKOJ
27. siječanj – MEĐUNARODNI DAN SJEĆANJA NA HOLOKAUST
VII. NASTAVNA CJELINA: DOBA HLADNOG RATA
29. DZ:
30. DZ:
31. DZ:
32. DZ:
33. DZ:
ODNOSI U SVIJETU NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA
POČETAK HLADNOG RATA U EUROPI
HLADNI RAT: OD ESKALACIJE DO DETANTA
ŽIVOT S OBIJU STRANA „ŽELJEZNE ZAVJESE“
SLOM KOMUNIZMA U EUROPI I KRAJ HLADNOG RATA
VIII. NASTAVNA CJELINA: DEKOLONIZACIJA
34. DZ: DEKOLONIZACIJA I NASTANAK NOVIH SAMOSTALNIH DRŽAVA
IX. NASTAVNA CJELINA: HRVATSKA U DRUGOJ JUGOSLAVIJI
35. DZ: PRVE POSLJERATNE GODINE
36. DZ: IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA
37. DZ: „HRVATSKO PROLJEĆE“
X. NASTAVNA CJELINA: POSTANAK I RAZVOJ SAMOSTALNE HRVATSKE
38.DZ: SLOM KOMUNIZMA U HRVATSKOJ
39. DZ: DOMOVINSKI RAT DO SKLAPANJA PRIMIRJA
40. DZ: DOMOVINSKI RAT OD PRIMIRJA DO ZAVRŠETKA RATA
41. DZ: HRVATSKA KRONOLOGIJA – VIII. RAZRED
42. DZ: Istaknute OSOBE IZ HRVATSKE POVIJESTI – VIII. RAZRED
43. DZ: KROZ POVIJEST S RAZUMIJEVANJEM – VIII. RAZRED (DVA POJMA S
OBJAŠNJENJEM NA SVAKO SLOVO IZ IMENA I PREZIMENA)
XI.. NASTAVNA CJELINA: HRVATSKA I SVIJET NA PRAGU TREĆEG TISUĆLJEĆA
44. DZ: STVARANJE UJEDINJENE EUROPE
45.DZ: SUVREMENI SVIJET
46. DZ: REPUBLIKA HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA
47. DZ: HRVATSKA KRONOLOGIJA – VI.+VII.+VIII. RAZRED
48. DZ: ISTAKNUTE OSOBE IZ HRVATSKE POVIJESTI – VI.+VII.+VIII. RAZRED
49. DZ: KROZ POVIJEST S RAZUMIJEVANJEM – OSAM (8) POJMOVA S
OBJAŠNJENJEM NA SVAKO SLOVO IZ IMENA I PREZIMENA [5,6,7,8
RAZRED)5+6+7+8 RAZRED)
50. DZ: POVIJEST JE UČITELJICA ŽIVOTA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
58 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content