close

Enter

Log in using OpenID

Plan i program - Učilište AKD Zaštita

embedDownload
Učilište AKD-Zaštite d.o.o.
Savska cesta 28, Zagreb
Plan i program
SPECIJALISTIČKA IZOBRAZBA ZAŠTITARA
VIP Protection - BASIC
(neposredna tjelesna zaštita)
U Zagrebu, 2015. godine
1
1. MATERIJALNI UVJETI RADA
Učilište AKD-Zaštite ima iznajmljeni prostor za održavanje teoretske nastave iz svih, programom
predviđenih, nastavnih cjelina. Prostor je potrebito urediti novim stolovima i stolicama te tako
poboljšati kvalitetu praćenja izobrazbe.
Učionica se za potrebe izobrazbe oprema projektorom i prijenosnim računalom.
Prostor za provođenje praktične nastave iz područja samoobrane osiguran je ugovorom o
najmu sa Sportskim društvom koji ima sportsku dvoranu . Dvorana svojom veličinom i
kvalitetom osigurava nesmetano i kontinuirano održavanje planirane izobrazbe.
Učilište AKD-Zaštite osigurati će potrebite rekvizite za izvođenje tehnika samoobrane. Za tu
potrebu Učilište AKD- Zaštite je u obvezi pribaviti komplete gumenih palica, noževa i pištolja od
po 10 komada.
Praktična izobrazba iz područja Taktike organizirati će se prema potrebama izobrazbe i u
raspoloživim prostorima AKD- Zaštite (uredski, kabinetski i garažni prostori). Ogledala za
pregled vozila kao i radio uređaje osigurava Učilište AKD-Zaštite.
AKD-Zaštita u voznom parku posjeduje dovoljan broj i vrstu vozila potrebnih za provođenje
izobrazbe. Ukoliko to izobrazba zahtijeva, potrebito vozilo osigurava Učilište AKD-Zaštite.
Vatreno oružje koje će se koristiti za potrebe izobrazbe izuzeti će se iz skladišta AKD Zaštite
prema dnevnom rasporedu izobrazbe. Futrole za oružje, potrebite za provođenje izobrazbe,
također osigurava Učilište AKD Zaštite. Streljivo potrebito za izvršenje bojnog gađanja iskazano
u planu izobrazbe osigurava Učilište AKD Zaštite. Pravdanje utroška streljiva vrši se putem
dnevnika gađanja.
Za potrebe provođenja gađanja iznajmiti će se streljana LAS.
Za potrebe provođenja izobrazbe polaznicima se na uvodnom satu uručuju po dvije majice, a
prema raspoloživim kapacitetima i jedne crne kargo hlače.
Po uspješnom završetku izobrazbe polaznici će dobiti uvjerenje o završenoj izobrazbi.
Svu potrebitu dokumentaciju, formulare i potrošni materijal vodi i pribavlja Učilište AKD- Zaštite.
Potrebitu sportsku opremu za praćenje izobrazbe osigurava polaznik izobrazbe.
Sa provoditeljima izobrazbe Učilište-AKD Zaštite sklopiti će Ugovor o djelu sukladno terminima
održavanja izobrazbe.
2. INICIJALNO STANJE
Svi polaznici izobrazbe moraju zadovoljavati standardne uvjete izobrazbe, odnosno moraju biti
punoljetne osobe, moraju zadovoljavati zakonom predviđene uvjete za rukovanje vatrenim
oružjem te biti psiho-fizički sposobni za izobrazbu.
Izobrazba se odvija prema zadanom planu i programu izobrazbe te svaki polaznik preuzima
odgovornost od ozljeda koje su nastale kao rezultat neadekvatne tjelesne pripremljenosti ili
odstupanja od uputa instruktora izobrazbe.
Inicijalni status tjelesne pripremljenosti neće se provjeravati.
2
3. ANALIZA STANJA
Tijekom izobrazbe u obvezi Učilišta AKD-Zaštite je kontinuirano praćenje svih polaznika po svim
elementima izobrazbe. Zabilješke o postignutom uspjehu i zalaganju objedinjuju se na kraju
izobrazbe te se prilažu uz osobni karton polaznika. U obvezi instruktora je analizirati rad
polaznika za svaku nastavnu cjelini te dati opisnu ocjenu uspješnosti održane izobrazbe.
Svi polaznici na kraju izobrazbe popunjavaju upitnik o uspješnosti izobrazbe.
4. CILJ PLANA I PROGRAMA
Uzimajući u obzir zahtjeve i potrebe zbog kojih se organizira izobrazba, primarni cilj
prvenstveno se odnosi na pružanje osnovnih tehnika i pravila neposredne tjelesne zaštite.
Polaznicima se omogućuje usvajanje novih znanja i vještina kao i održavanje već ranije
naučenog i usvojenog.
Učilište AKD-Zaštite ima za cilj pokrenuti kvalitetan program iz područja poslova private zaštite,
a prema zahtjevima tržišta te kvalitetno pripremiti i uvesti program neposredne tjelesne zaštite
po KRAV MAGA sustavu i time se pozicionirati i preuzeti vodeću ulogu u takvom obliku
izobrazbe u RH s tendencijum širenja i na zemlje regije.
5. ZADACI PLANA I PROGRAMA
1. Pravilnim izborom nastavnih cjelina djelovati na usvajanje osnovnih tehnika neposredne
tjelesne zaštite
2. Savladati osnovne i napredne tehnike rukovanja vatrenim oružjem.
3. Usvojiti zakonske osnove za pružanje usluga neposredne tjelesne zaštite obzirom na
specifičnost pružanja takvog oblika zaštite.
3. Usvojiti osnovne oblike samoobrane.
4. Savladati osnove pružanja prve pomoći.
5. Poticati dalji osobni razvoj pojednica i skupine kroz dodatne oblike edukacije.
6. Razvijanje potrebe za održavanje i poboljšanje tjelesnog statusa pojedinca.
7. Afirmacija pojedinca u kolektivu.
3
6. GLOBALNI PLAN I PROGRAM
UKUPNI FOND SATI: 50 + 4
Uvodni dio izobrazbe : 1 sat
Završni dio izobrazbe: 3 sata
Nastavne cjeline i fond sati:
Od ukupnog fonda sati oduzmemo satnicu uvodnog i završnog dijela te dolazimo do zaključka
da će se izobrazba provesti u 6 nastavnih cjelina u ukupnom trajanju od 50 sati kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6
Teorija zaštite osoba: 3 sata
Pravni aspekti neposredne tjelesne zaštite: 2 sata
Osnove samoobrane i zaštite osoba: 15 sati
Osnove rukovanja i uporabe vatrenog oružja: 8 sati
Taktika i komunikacije: 18 sati
Prva pomoć: 4 sata
1.
NASTAVNA CJELINA – Teorija zaštite osoba
Br.
1.
2.
3.
NASTAVNE TEME
Tjelesna zaštita osobe i metode osiguranja
Priprema i vrste napada
Povijest i oprema tjelohranitelja
2.
Br.
1.
3.
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
učionica
1
1
1
dvorana
Ukupno
1
1
1
NASTAVNA CJELINA – Pravni aspekti neposredne tjelesne zaštite
NASTAVNA TEMA
Zakonske osnove pružanja neposredne tjelesne
zaštite
učionica
dvorana
2
Ukupno
2
NASTAVNA CJELINA – Osnove samoobrane i zaštite osoba
NASTAVNE TEME
Osnove padova (naprijed, unatrag, bočno)
Osnovni hvatovi, poluge i tehnike privođenja
Obrane od udaraca
Obrane od napada s palicom
Obrane od napada s nožem
Obrana od prijetnje pištoljem
Obrana od svih vrsta hvatova
Obrana od napada više napadača
Manipulacija sa štićenom osobom
4
garaža
dvorana
1
2
2
2
2
2
2
1
1
Ukupno
1
2
2
2
2
2
2
1
1
4.
Br.
1.
2.
5.
NASTAVNA CJELINA – Osnove rukovanja i uporabe vatrenog oružja
NASTAVNE TEME
HS 2000 – namjena i osnovni dijelovi, rastavljanje,
sastavljanje, punjenje i pražnjenje oružja
Gađanje
6.
učionica
Ukupno
1
0
1
7
7
NASTAVNA CJELINA – Taktika i komunikacije
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
streljana
NASTAVNE TEME
Priprema i vrste napada
Metoda osiguranja
Osnovne formacije
Manipulacija sa štićenom osobom
Ulazak i izlazak iz objekta
Ulazak i izlazak iz vozila
Kretanje sa štićenom osobom
Evakuacija u slučaju napada
Rad u timu
Pozicioniranje članova tima u slučaju napada
Uporaba radio veze
Taktička vožnja s jednim ili više vozila
Sastavljanje izvješća
Osnove komuniciranja
Osnove verbalne i neverbalne komunikacije
Konflikti u komunikaciji
Garaža/
Grad/poslovni objekt
AKD-Zaštite
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Ukupno
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
NASTAVNA CJELINA – Prva pomoć
Br.
garaža
NASTAVNE TEME
učionica
Ukupno
1.
Prva pomoć- osnove
1
1
2.
Prijelomi i rane
1
1
3.
Praktične vježbe
2
2
22
50
UKUPNO
28
5
7. OPERATIVNI PLAN I PROGRAM
Rbr.
Nastavna cjelina
sata
21.02.2015. - subota
1,
Uvodni dio
2,3,4,
Teorija zaštite
osoba
5,6,
Pravni aspekti
neposredne
tjelesne zaštite
7,8,9,10,
11,12,
Prva pomoć
Taktika i
komunikacije
22.02.2015. - nedjelja
Osnove
13,14,15,
samoobrane i
16,17,
zaštite osoba
18,19,20,
21,22,23,
24,
Taktika i
komunikacije
23.02.2015 .-ponedjeljak
Osnove
rukovanja i
25,26,27,
uporabe
28,
vatrenog oružja
29,30,31,
32,33,
Osnove
samoobrane i
zaštite osoba
SADRŽAJ NASTAVNIH JEDINICA
Okupljanje polaznika izobrazbe, podjela potrošnog
materijala i opreme te upoznavanje s rasporedom izobrazbe .
Predstavljanje provoditelja izobrazbe i upoznavanje s
konceptom izobrazbe.
Tjelesna zaštita osobe i metode osiguranja
Priprema i vrste napada
Povijest i oprema tjelohranitelja
Zakonske osnove pružanja neposredne tjelesne zaštite
Prva pomoć – osnove
Prijelomi i rane
Praktične vježbe
Priprema i vrste napada
Metode osiguranja
Osnovne formacije
Sastavljanje izvješća
Manipulacija sa štićenom osobom
Kretanje s štićenom osobom
Osnove padova (naprijed, unatrag, bočno)
Osnovni hvatovi, poluge i tehnike privođenja
Obrane od udaraca
Manipulacija sa štićenom osobom
Ulazak i izlazak iz objekta
Pregled vozila
Ulazak i izlazak iz vozila
Kretanje sa štićenom osobom
Rad u timu
Pozicioniranje članova tima u slučaju napada
Uporaba radio veze
Osnove komuniciranja
Osnove verbalne i neverbalne komunikacije
Konflikti u komunikaciji
HS 2000 – namjena i osnovni dijelovi, rastavljanje, sastavljanje,
punjenje i pražnjenje oružja
HS 2000 - Gađanje
Obrane od udaraca
Obrane od napada s palicom
Obrane od napada s nožem
Obrana od prijetnje pištoljem
Obrana od svih vrsta hvatova
6
34,35,
Taktika i
komunikacije
Manipulacija sa štićenom osobom
Ulazak i izlazak iz objekta
Pregled vozila
Ulazak i izlazak iz vozila
Kretanje sa štićenom osobom
Uporaba radio veze
Rad u timu
Pozicioniranje članova tima u slučaju napada
24.02.2015 .-utorak
36,37,38,
39,
Osnove
rukovanja i
uporabe
vatrenog oružja
40,41,42,
43,44,
Osnove
samoobrane i
zaštite osoba
45,46,
Taktika i
komunikacije
HS 2000 – namjena i osnovni dijelovi, rastavljanje, sastavljanje,
punjenje i pražnjenje oružja
HS 2000 - Gađanje
Obrane od udaraca
Obrane od napada s palicom
Obrane od napada s nožem
Obrana od prijetnje pištoljem
Obrana od svih vrsta hvatova
Obrana od napada više napadača
Manipulacija sa štićenom osobom
Ulazak i izlazak iz objekta
Pregled vozila
Ulazak i izlazak iz vozila
Kretanje sa štićenom osobom
Uporaba radio veze
Rad u timu
Pozicioniranje članova tima u slučaju napada
25.02.2015. - srijeda
47,48,49,
50,51,
Taktika i
komunikacije
52,53,54
ZAVRŠNI DIO
Rad u timu
Kretanje sa štićenom osobom
Ulazak i izlazak iz objekta
Uporaba radio veze
Ulazak i izlazak iz vozila
Taktička vožnja s jednim ili više vozila
Sastavljanje izvješća
Kratka analiza voditelja izobrazbe, uručivanje certifikata o
završenoj izobrazbi, domjenak svih polaznika i provoditelja
obuke.
Plan i program podložan je modifikacijama u dnevnom rasporedu sati, a provođenje ovisi o
organizacijskim elementima i trenutnoj raspoloživosti iznajmljenih kapaciteta.
Ukupan broj sati prema nastavnim cjelinama mora ostati nepromijenjen.
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
410 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content