close

Enter

Log in using OpenID

centar za strane jezike vodnikova 12, zagreb

embedDownload
VODNIKOVA 12, ZAGREB
OBJAVLJUJE UPISE
U ZIMSKI SEMESTAR ŠK. GOD. 2013./2014.
VERIFICIRANI PROGRAMI
Naši programi učenja stranih jezika izrađeni su na temelju dokumenta Vijeća Europe – Zajedničkog europskog
referentnog okvira za jezike (CEF) i dobili su akreditaciju (odobrenje) Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta.
U ove programe učenja upisuju se odrasli i srednjoškolci, tj. sve osobe s navršenih 15 godina života.
Uspješnim polaganjem završnog ispita polaznici stječu svjedodžbu za jedan od 6 stupnjeva učenja:
A1 – PRIPREMNI A2 – TEMELJNI B1 – PRIJELAZNI
B2 – SAMOSTALNI C1 – NAPREDNI
C2 – VRSNI
Svjedodžba je javna isprava i upisuje se u radnu knjižicu.
Kandidati mogu steći priznatu svjedodžbu za 7 stranih jezika:
engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, ruski, hrvatski
Nastava se odvija u modulima.
Modul ima 70 nastavnih sati, uključivo sa završnim testiranjem ili završnim ispitom.
Odrasli polaznici upisuju jedan modul učenja, koji traje jedan semestar.
Srednjoškolci upisuju dva modula, ukupno 140 nastavnih sati, a nastava traje jednu školsku godinu.
MODULI ZA ODRASLE – OPĆI I POSLOVNI JEZIK
dinamika
2 x 2 nastavna
sata tjedno
1 x 4 nastavna
sata tjedno
termini
ponedjeljak – srijeda
ili utorak – četvrtak
u 8, 16,30, 18,20 ili 20,10
2x2
nastavna
sata tjedno
1 x 4 nastavna
sata tjedno
obroci
trajanje
2.480,00 kn
5 x 496,00 kn
1 semestar
školarina
obroci
trajanje
subotom u 9 sati
MODULI ZA SREDNJOŠKOLCE
dinamika
školarina
termini
ponedjeljak – srijeda
ili utorak – četvrtak
u 20,10
subotom u 9 sati
4.680,00 kn
10 x 468,00 kn
2 semestra
Uvjeti za upis
1.
2.
3.
4.
Navršenih 15 godina života.
Polaganje prijamnog ispita za kandidate koji imaju predznanje. Prijamni ispit sastoji se od pismenog i
usmenog dijela. Kandidati prvo pristupaju pismenom dijelu (testu) i to:
a) na web stranici SVIJETA JEZIKA: www.vodnikova.hr popuniti test i poslati ga e-mailom; zatim
pristupiti usmenom dijelu ispita, uz prethodnu prijavu u Vodnikovoj 12, I. kat, soba 102, i uplatu
pristojbe od 100,00 kn; ili
b) polagati i pismeni i usmeni dio u Vodnikovoj 12, uz prethodnu prijavu i uplatu pristojbe od 200,00 kn
(I. kat, soba 102).
Napomena: kandidatu koji se po prijamnom ispitu upiše u odgovarajući modul učenja školarina se
umanjuje za iznos koji je uplatio kao pristojbu za ispit.
Sklapanje ugovora o obrazovanju, koji potpisuju kandidat i SVJET JEZIKA.
Napomena: ugovor o obrazovanju za maloljetne kandidate potpisuju i kandidat i njegov roditelj/skrbnik.
Uplata prvog obroka školarine.
Napomena: kada poslodavac plati školarinu, vraćamo polazniku cijeli iznos koji je on osobno uplatio na
ime školarine.
CENTAR ZA STRANE JEZIKE
VODNIKOVA 12, ZAGREB
TEČAJEVI ZA OSNOVNOŠKOLCE
DJEČJI (od 1. do 4. razreda OŠ)
ĐAČKI (od 5. do 8. razreda OŠ)
engleski francuski njemački talijanski španjolski i ruski
dinamika
školarina
2 x 1 ili 1 x 2 nastavna sata tjedno
(od ponedjeljka do četvrtka ili subotom) 2.790,00 kn (9 obroka po 310,00 kn)
trajanje
2 semestra
Napomene za polaznike SVIJETA JEZIKA i Centra za strane jezike:
1. udžbenici nisu uključeni u školarinu,
2. ne postoje svi termini za sve module i sve jezike.
Popusti za polaznike SVIJETA JEZIKA i Centra za strane jezike:
- 10% za redovne studente, uz predočenje valjane isprave o redovnom studiju najkasnije do 30. studenoga 2013.
- 30% za upis na drugi strani jezik
- 50% za upis na treći i svaki sljedeći strani jezik
- 15% za upis drugog i svakog daljnjeg člana uže obitelji, pod uvjetom da svi članovi uže obitelji plaćaju školarinu sami, tj. iz obiteljskih prihoda.
Napomena: popust se može ostvariti samo po jednoj osnovi.
Nastava počinje: Kontakti:
16. i 17. rujna 2013. za polaznike upisane u module tijekom tjedna
21. rujna 2013. za polaznike upisane u module subotom
tel. 4877 800
[email protected]
www.vodnikova.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content