close

Enter

Log in using OpenID

Brošura u PDF formatu

embedDownload
Telekomunikacijski
xDSL kabeli
xDSL
Napredna rješenja za nove tehnologije
Pojavom novih širokopojasnih usluga (brzi pristup Internetu, video na
zahtjev, učenje na daljinu, kućna kupovina, TV prijenos, rad na daljinu...) te
samim povećanjem količine informacija koje se svakodnevno razmjenjuju
(Internet, e-mail) postavljaju se sve veći zahtjevi za prijenos podataka.
Zahtjev za većom brzinom prijenosa nameće potrebu veće širine
prijenosnog pojasa kako bi se što više informacija po jednom kanalu moglo
prenijeti u što kraćem roku i postigla zadovoljavajuća kvaliteta usluge
(QoS). Danas se teži implementaciji xDSL tehnologija koje nam osiguravaju
veliku širinu prijenosnog pojasa.
Svojstva xDSL tehnologija
·
·
·
·
·
·
koristi veći dio raspoloživog frekvencijskog pojasa
direktna veza (stalna prospojenost)
relativno mala ulaganja
brzo uključivanje i podrška korisnicima
istodobni analogni i digitalni prijenos
prilagodljiva brzina prijenosa informacija
DSL (Digital Subscriber Line) tehnologija pomoću sofisticiranih modulacijskih shema dovodi širokopojasne usluge u naše domove i razne poslovne subjekte (tvrtke, industrija, državne institucije, škole…).
Postojeća mrežna infrastruktura ne zadovoljava stvarne prijenosne potrebe. Stoga se preporučuju ispitivanje postojeće kabelske infrastrukture i
zamjena barem 500 m pristupnog dijela mreže novim xDSL kabelima kako
bi se povećali prijenosni kapaciteti i poboljšale performanse same mreže.
Kako se, međutim, svakim danom broj korisnika u sustavu povećava,
djelomična zamjena infrastrukture uskoro neće zadovoljavati prijenosne
potrebe. Najbolje je rješenje zamjena kompletne mreže novim xDSL
kabelima, jer današnjim ulaganjem u mrežu osiguravamo kapacitete za
buduće potrebe, što u konačnici smanjuje troškove i pruža mogućnost
širenja mreže na nove korisnike i nove usluge bez dodatnih ulaganja.
Prednosti
Elka kabeli d.o.o. projektirali su, testirali i proizveli najnoviju generaciju
kabela koja može zadovoljiti današnje potrebe xDSL tehnologija.
Glavne prednosti Elkinih kabela su:
· veći prijenosni kapaciteti
· veće prijenosne brzine
· šire prijenosno područje za nove usluge vašim korisnicima
· jednostavna instalacija
· nisko preslušavanje, malo gušenje
Podzemni telekomunikacijski kabeli s velikim
brojem parica za širokopojasne usluge
TK59-50 xDSL 10x2x0,4 GM
TK59-50 xDSL 100x2x0,4 GM,
TK59-50 xDSL 20x2x0,4 GM
TK59-50 xDSL
200x2x0,4 GM
TK59-50 xDSL 30x2x0,4 GM
TK59-50 xDSL
400x2x0,4 GM
TK59-50 xDSL 40x2x0,4 GM
TK59-50 xDSL
600x2x0,4 GM
TK59-50 xDSL 50x2x0,4 GM
TK59-50 xDSL
800x2x0,4 GM
TK59-50 xDSL 70x2x0,4 GM
TK59-50 xDSL 1000x2x0,4 GM
Svojstva:
· specijalna zaštita za sprječavanje uzdužnog i poprečnog prodiranja
vlage zbog oštećenja
· polaganje: u kabelsku kanalizaciju ili izravno u zemlju
· dodatne elektromagnetske i mehaničke zaštite prema potrebi
· moguća izvedba samonosivog kabela
Konstrukcija:
Vodič: meko odžareni bakar
Izolacija: pjenasti polietilen s ovojnicom od punog polietilena (foam skin)
Elementi použenja: parice, osnovne i glavne grupe
Jezgra: použenje odgovarajućeg broja parica, osnovnih ili glavnih grupa;
svi međuprostori ispunjeni specijalnom masom za punjenje telekomunikacijskih kabela
Plašt: slojeviti (aluminijska traka obostrano presvučena kopolimerom polietilena i trajno slijepljena u preklopu te s polietilenskim plaštem)
Konstrukcijske značajke
Težina
[kg/km]
10
9,1
93,99
20
11,1
144,71
30
12,6
192,29
40
13,9
238,80
50
15,1
284,87
70
17,1
371,29
100
19,8
508,23
200
26,6
938,51
400
35,8
1752,02
600
42,3
2503,58
800
48,5
3311,90
1000
53,0
4024,30
TK59-50 xDSL
Broj parica Nominalni vanjski promjer
[mm]
Instalacijski kabeli za širokopojasne usluge
Elka kabeli d.o.o. razvili su i isporučili novi tip završnog kabela TC xDSL
HFFR E za telefonske centrale i TC xDSL HFFR instalacijske kabele za
korisničku stranu koji se spajaju s xDSL kabelima, odnosno kompatibilni
su s cijelim broadband sustavom.
TC xDSL HFFR 1x2x0,4
TC xDSL HFFR 10x2x0,4
TC xDSL HFFR 2x2x0,4
TC xDSL HFFR 20x2x0,4
TC xDSL HFFR 5x2X0,4
TC xDSL HFFR 50x2x0,4
TC xDSL HFFR E 32x2x0,4
Svojstva:
·
·
·
·
·
završni instalacijski kabel za centrale
moderna izvedba
teškogorivi
bezhalogeni
mala emisija dima u slučaju požara
Konstrukcija:
Vodič: meko odžareni pokositreni bakar
Izolacija: puni polietilen
Elementi použenja: parice i osnovne grupe
Jezgra: použenje odgovarajućeg broja parica ili osnovnih grupa
Pojasna izolacija: poliester trake
Plašt: teškogorivi, malodimni, bezhalogeni poliolefin
Kod TC xDSL HFFR E 32x2x0,4 preko pojasne izolacije dolazi metali zirana traka za zaštitu od električnih utjecaja (električna polja ostalih
kabela te drugih izvora smetnji).
Konstrukcijske značajke
1
2,6
8,73
2
3,9
17,28
5
5,1
31,59
10
6,5
53,68
20
9,0
97,57
32
11,0
155,53
50
13,04
211,41
TC xDSL HFFR E
Težina
[kg/km]
TC xDSL HFFR
Broj parica Nominalni vanjski promjer
[mm]
Karakteristike
TK59 50 xDSL i TC xDSL HFFR kabela
DIMENZIJSKE KARAKTERISTIKE
Promjer vodiča
0,4 mm
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE
Maksimalni otpor vodiča na 20°
280 Ohm/km
Maksimalno odstupanje otpora petlje
2%
Dielektrična čvrstoća žila - žila
5 kV
Dielektrična čvrstoća žila - ekran
10 kV
Otpor izolacije
5 000 Mohm km
Kapacitivna sprega
40 / 80 pF
Dozemna sprega
200 / 400 pF
Radni kapacitet
50 nF/km
110 W ±
Karakteristična impedancija
10%
PRIJENOSNE KARAKTERISTIKE
TK59 50 xDSL
TC xDSL HFFR
Slabljenje,
1 kHz
1,6 dB/km
1,9 dB/km
Slabljenje,
10 kHz
4,6 dB/km
5,5 dB/km
Slabljenje, 100 kHz
9,5 dB/km
11,0 dB/km
1 MHz
23,0 dB/km
29,0 dB/km
Slabljenje, 10 MHz
75,0 dB/km
95,0 dB/km
Slabljenje,
PRESLUŠAVANJE
150 kHZ 300 kHz 1 MHz 4 MHz 10 MHz
PSNEXT
(za duljine > 200m)
56 dB
51 dB
44 dB
35 dB
29 dB
PSELFEXT
(za duljinu = 100m)
65 dB
59 dB
50 dB
37 dB
29 dB
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
2 321 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content