close

Enter

Log in using OpenID

BCG terapija - Klinika za urologiju KBC Osijek

embedDownload
BCG terapija
Vi se liječite od tumora mjehura, a jedan od načina liječenja je i instilacija BCG preparata u
mjehur (Immucysta). Instilacija Immucysta je ispiranje mjehura specijalnim preparatom koje će
smanjiti vjerojatnost ponovne pojave bolesti, odnosno spriječiti napredovanje bolesti. Uretralni
kateter uvede se pod aseptičkim uvjetima u mokraćni mjehur, mjehur se isprazni, i Immucyst se
polako instilira u mjehur, nakon čega se kateter izvuče. Bolesnik zadržava tekućinu u mjehuru što je
dulje moguće, do dva sata. Prvih 15 minuta nakon instilacije bolesnik leži potrbuške, a nakon toga
može ustati. Nakon isteka 2 sata, svim se bolesnicima savjetuje da mokre u sjedećem položaju, zbog
sigurnosnih razloga. Bolesnicima se savjetuje da piju veće količine tekućine.
Nuspojave i komplikacije
− Terapija Immucystom uzrokuje upalni odgovor stijenke mokraćnog mjehura i često je
popraćena prolaznim povišenjem tjelesne temperature, krvavim mokrenjem, učestalim
mokrenjem i/ili bolnim mokrenjem.
− Sistemska BCG infekcija je teška nuspojava kod primjene ImmuCysta i može završiti fatalno.
− U slučaju da dobijete visoku temperaturu obavezno se hitno javite liječniku.
Ovdje su navedeni uobičajeni rizici. Osim toga mogu postojati i neki neuobičajeni rjeđi rizici koji nisu ovdje navedeni.
Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa
bolesnim srcem. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom urologu.
Klinika za urologiju Klinički bolnički centar Osijek
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
91
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content