close

Enter

Log in using OpenID

Broj 9, nedjelja (B), od 15. do 28.12.2014.

embedDownload
ŽUPNI
VELIKA BOŽIÆNA ISPOVIJED
je u našoj župi u èetvrtak, 18. prosinca
prije podne: 9:00 - 10:30 poslije podne: 15:00 - 16:30
za mlade: naveèer od 19:15
E. Kumièiæa 16, 35000 Slavonski Brod
tel./faks: 035/410-559
Www.zupa-duha-svetoga-sb.hr
E-mail: zupaduhasvetog@gmail.com
***************************************************************
SAKRAMENTI
RASPORED SVETIH MISA I MISNIH NAKANA
Iz ovog života u vjeèno zajedništvo s Bogom pozvan je:
Darko Kisegi, r. 1963.
Neka mu Gospodin podari svoj mir.
***************************************************************
DAROVALI SU ZA POTREBE CRKVE
Josip Radišiæ, Kumièiæa 57
Jerko Prliæ, Osjeèka 86
Ob. Leko, Berislaviæa 3
Dragica Olujiæ, Domboviæa 16 Branko Mutiæ, Berislaviæa 90 Stjepan Varošèiæ, Cankara 35
Alen Bordiæ, Domboviæa 1
Goran Marijiæ, Ivaniæa 16
Anðelka Nikiæ, Marukiæa 10
Ivan Mažar, Držiæa 11
Kata Parliæ, Ibrišimoviæa 32 Miroslav Tomas, Ilièiæa 1
Davor Mesiæ, Krleže 11
Mato Ravliæ, Dubravèiæa 4
Pavao Ratkoviæ, Popoviæa 18
Ante Teskera, Kumièiæa 149 Ante Malenica, Topaloviæa 22 Ob. Valjetiæ, Kvaternika 20
Šimo Ivanèiæ, Berislaviæa 29 Manda Suliæ, Budaka 32
Jakob Luèiæ, Krleže 1
Jela Abramoviæ, Budaka 15
Marko Bogunoviæ, Klaiæa 55 Ðuro Laki, Berislaviæa 38
Josip Miloš, Posavskog 93
Iliæ Marko, Terezije 16
Pejo Ravnjak, Budaka 36
Mato Pudiæ, 30.svibnja 35
Stipo Araèiæ, Kumièiæa 96
Mira Boèek, Hlišiæa 22
Mato Setnièka, Držiæa 6
Ob. Marseniæ, Kranjèeviæa 5 Ruža Lauc, Cankara 73
Eva Velikanoviæ, Kranjèeviæa 5 Ilija Maoduš, Osjeèka 62
Ob. Krajinoviæ, Popoviæa 11
Josip Marijiæ, Krleže 73
Tomislav Blažiæ, Luciæa 23
Ilija Gariæ, Vitezoviæa 7
Nikola Gariæ, Nalješkoviæa 26 Ilija Vidoševiæ, Posavskog 61 Pavica Spajiæ, Budaka 30
Ob. Jureviæ, Budaka 30
Stjepan Markušiæ, Martiæa 9 Mato Martiæ, Novaka 50
Ivica Laziæ, Kumièiæa 72
Zlatko Mikinac, Kanižliæa 31 Ivanka Senjak, Budaka 23
Ivan Dabèeviæ, Klaiæa 58
Stipo Æorluka, Osjeèka 91
Zlata Koneèni, Budaka 49
Mato Pudiæ, Dubravèiæa 16
Marija Leakoviæ, Kumièiæa 4 Darko Leakoviæ, Cankara 35
Katica Valent, Tomiæa 19
Goran Perko, Ibrišimoviæa 3 Stjepan Kruljac, Budaka 25
Ivan Èaèiæ, Cankara 24
Željko Brliæ, Lanosoviæa 16 Željko Brliæ, Lanosoviæa 16
Katica Jovanoviæ, Kumièiæa 4 Vladimir Žakiæ, Vitezoviæa 37 Josip Kajiniæ, Ibrišimoviæa 26
Momèilo Dabiæ, Kvaternika 67a
Zdravko Junaèko, Lanosoviæa 19
Daria Jerkoviæ-Stunkoviæ, Klaiæa 30
Vinko Tomljenoviæ, Mostarska 62
Filip Ruža Nediæ, Posavskog 33
Dikliæ-Martinoviæ, Runjanina 57a
Darovateljima hvala, popis je do 13.prosinca 2014. Uplatom na žiro raèun, i to je naèin
kako možemo darovati za potrebe župne zajednice: Župni ured Duha Svetoga - Slavonski
Brod, HR582340009-1110071744 - Poziv na broj 1170287
***************************************************************
vlè. Drago Markoviæ
župni vikar
vlè. Florijan Kvetek
župnik
LISTIÆ
ŽUPE DUHA SVETOGA, SL. BROD
Broj 9., godina XII.
15.12. ponedjeljak 06:00
16.12. utorak
06:00
18:00
17.12. srijeda
06:00
18.12. èetvrtak
06:00
19.12. petak
06:00
20.12. subota
06:00
+ Sofija i Marijan Vukadin
+ Antun, Kata i Mato Rukavina
misa u naselju Matija Ivaniæ
+ Branimir, Ivan i Ana Kruljac
+ Ana Kovaèeviæ
+ Katica Bence
+ Stjepan Nenadiæ
21.12. nedjelja - ÈETVRTA DOŠAŠÆA
8:00 + Mladen Junaèko i iz ob. Junaèko
10:00
za župljane
11:30 misa u naselju Matija Ivaniæ
18:30 + Gordana Lesar
22.12. ponedjeljak 06:00
23.12. utorak
06:00
18:00
+ Ljubica Lujiæ
+ Josip i Milena Sedmak
misa u naselju M. Ivaniæ
24.12. srijeda BADNJAK 06:00 zornica
18:00 Mala polnoæka - djeèija
22:00 u naselju Matija Ivaniæ
22:00 u naselju Zrinski Frankopan
24:00 Velika polnoæka
25.12. èetvrtakBOŽIÆ
8:00
10:00
11:30
18:30
26.12. petak
sv mise u župi 8:00, 10:00 i 18:30
Sv. Stjepan
27.12. subota Sv. Ivan
8:00
na nakanu
za župljane
na nakanu
+ iz ob. Malenica
+ iz ob. Dikliæ i Komariæ
28.12. nedjelja - Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa (Nevina djeèica)
8:00
+ Stanko Mikuliæ
10:00
za župljane
11:30 misa u naselju Zrinski-Frankopan
18:30 + iz ob. Tijan i Štimac
na nakanu
PASTORALNI POHOD I
BLAGOSLOV OBITELJI U BOŽIÆNO VRIJEME
„U našoj je nadbiskupiji dugogodišnja praksa pastoralnog pohoda
župnika/sveæenika u božiænom vremenu s blagoslovom obitelji. To je
povlaštena prigoda njihova osobnog susreta sa svakom obitelji u njihovu
domu, gdje se na najbolji naèin upoznaju konkretne životne prilike pojedine
obitelji. Zbog iznimne važnosti takva pastoralnog susreta potrebno je
zadržati i njegovati postojeæu praksu… Zbog trajno rastuæeg broja vjerski i
crkveno „rubnih“ kršæana, susretu s obiteljima prigodom blagoslova treba
pristupati kao velikoj i važnoj pastoralnoj moguænosti“.
(Izjave i odluke Druge biskupijske sinode).
Utjelovljenjem u Isus Kristu Bog uzima ljudsko tijelo, ljudsku narav, da
bi sve što je ljudskim stazama svojstveno i sam prošao. Stoga nas dogaðaj
Božiæa, godišnje proslave roðenja Sina Božjega, uistinu raduje. Bog je
postao Emanuel - s nama Bog, da bismo mi svoj ljudski život proživjeli u
zajedništvu s njim te u srdaènom i iskrenom èovjekoljublju. Izabrani od
njega i oblikovani unutar Katolièke Crkve u obiteljskom zajedništvu župe
Duha Svetoga želimo u ovom božiænom vremenu zahvaliti Nebeskom Ocu
za sve duhovne i materijalne blagodati kojima nas je darivao tijekom
proteklih pedeset godina, uz želju da sve što smo do sada izgradili bude
temelj za snažniji rast Kraljevstva Božjega u našoj ljubljenoj Slavonskobrodskoj Crkvi i Ðakovaèko-osjeèkoj nadbiskupiji.
Napomene kod posjete vašim obiteljima
Zbog pastoralnih razloga i velièine župe blagoslov æe obavljati: župnik,
župni vikar, vlè. Robert Jugoviæ te don Tomislav Vlahoviæ.
Blagoslov zapoèinje radnim danom u jutro u 9:30 sati, nedjeljom u 14:00
sati.
Kod blagoslova trebalo bi na stolu imati pripravljenu blagoslovljenu
vodu, raspelo i svijeæu.
Blagoslov obitelji u domovima moli se u nazoènosti svih èlanova obitelji
koji u to vrijeme mogu biti u kuæi.
Zajednièki molimo za snagu i zdravlje duha, oèuvanje naše vjere, tjelesno
zdravlje vaših obitelji te sretniju i blagoslovljenu nadolazeæu godinu.
Neka ovi dani Došašæa i radost Božiæa budu proslavljeni Bogu na slavu a
nama na spasenje.
RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI
2014./2015.
Subota, 27. 12. 2014.
Osjeèka (od semafora); Fra. M. Lanosoviæa; P. Zoraniæa;
Željeznièka; V. Novaka; 30. svibnja; Majke Terezije
Nedjelja, 28. 12. 2014.
Berislavièeva
Ponedjeljak, 29. 12. 2014.
J. Hlišiæa; F. Ceitnara; J. Pleše; S. Dubravèiæa; F. Šišiæa;
Dombovièeva; F. Folnegoviæa; T. Smièiklasa
Utorak, 30. 12. 2014.
Mostarska; Š. K. Marukiæa; I. Gržiniæa; Aleja M. Krleže; M. Ilièiæa;
M. Ivaniæa; D. Bogdanoviæa
Srijeda, 31. 12. 2014.
V. Bacha; M. Držiæa; M. Budaka; D. Demetra; J. Tomiæa
Petak, 02. 01. 2015.
Zvonimrova; A. Gabriæa; V. Beciæa; J. Runjanina; S. S.Kranjèeviæa,
J. Užareviæa (od pruge); Lj. Jonkea; Lj. Posavskog
Subota, 03. 01. 2015.
I. Cankara; E. Kvaternika; E. Kumièiæa
Nedjelja, 04. 01. 2015.
V. Klaiæa
Ponedjeljak, 05. 01. 2015.
J. Kloviæa; A. Popoviæa; J. Palmotiæa; Fra. L. Ibrišimoviæa;
D. Cesariæa; M. Topaloviæa; Diljska; N. Nalješkoviæa
Srijeda, 07. 01. 2014.
A. Kanižliæa; Fra. L. Maruna; Della Belle; V. Vidriæa; Š. Menèetiæa;
P. R. Vitezoviæa; Vink. Žrtava; I. Luciæa; A. B. Krèeliæa; F. Krežme;
M. P. Katanèiæa
Èetvrtak, 08. 01. 2015.
Sv. Antuna; Br. Matiæ; C. Zuzoriæ; J. Habdeliæa; Fra. G. Martiæa;
A. G. Matoša
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
207 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content