close

Enter

Log in using OpenID

Borba protiv rodno uvjetovanog nasilja ozbiljno otežana

embedDownload
Borba protiv rodno uvjetovanog nasilja ozbiljno
otežana zbog nedostatka podataka
Stručnjaci za prikupljanje podataka iz 28 država članica EU-a okupili su se u Vilniusu
na sastanku za savjetovanje o rodno uvjetovanom nasilju, pozivajući donositelje
odluka da osiguraju prikupljanje usklađenih i usporedivih podataka o rodno
uvjetovanom nasilju u EU-28. „Prikupljanje usporedivih podataka razvrstanih po
spolu potrebno je za mjerenje učinkovitosti naših napora za okončanje rodno
uvjetovanog nasilja. Rodno uvjetovano nasilje nad ženama još je uvijek skriven zločin
diljem EU-a. Nepostojanje pouzdanih podataka i informacija o učestalosti nasilja
ometa napredak u borbi protiv nasilja nad ženama. Potrebne su hitne mjere vlada kako
bi se riješio taj nedostatak”, kaže organizatorica sastanka Therese Murphy iz
Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE).
Rezultati prve studije EU-a o mapiranju trenutačnog stanja i potencijala izvora
administrativnih podataka o rodno uvjetovanom nasilju koju je proveo EIGE pokazuje da
je mjerenje rodno uvjetovanog nasilja ozbiljno otežano zbog nedostatka podataka. Ne
postoje usporedivi podaci razvrstani po spolu u tom području na razini EU-a. Studija EIGEa mapirala je i procijenila administrativne izvore podataka u EU-28 u pogledu njihove
kvalitete i usporedivosti te utvrdila mjere potrebne za prikupljanje usporedivih podataka o
rodno uvjetovanom nasilju diljem EU-28. Svi konzultirani stručnjaci naglasili su da su
usporedivi i usklađeni podaci te učinkovita i strukturirana koordinacija između sudionika
uključenih u prikupljanje podataka ključni za mjerenje i praćenje inicijativa za borbu protiv
rodno uvjetovanog nasilja.
Nedostaje 25 000 skloništa
Izvješće EIGE-a pod nazivom „Nasilje nad ženama – potpora žrtvama” također je otkrilo da
su specijalizirane službe kao što su skloništa, službe za savjetovanje ili dežurni telefoni
nejednako zastupljene u i među državama članicama EU-a te da se mnoge od njih
suočavaju s problemima kapaciteta i pitanjima financiranja. Prema izvješću EIGE-a, u EU-u
nedostaje više od 25 000 skloništa.
Poziv na promjenu
Institucije EU-a predane su stvaranju EU-a u kojem nema nasilja. Kako bi se to postiglo
mora se poboljšati prikupljanje podataka o rodno uvjetovanom nasilju u Europi. Nadamo
se da će nova studija EIGE-a i novi alati koje je razvio EIGE poduprijeti promjenu. Riječ je o
alatu za mapiranje koji omogućuje razmatranje i ispitivanje moguće uporabe gotovo 150
glavnih administrativnih izvora i 100 statističkih proizvoda koji sadrže administrativne
podatke o rodno uvjetovanom nasilju na razini EU-a.
O studiji: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-datasources/about
Alat za mapiranje koji omogućuje uvid u trenutačno stanje glavnih administrativnih
izvora i statističkih proizvoda koji sadrže podatke o rodno uvjetovanom nasilju na razini
EU-a: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources
Statistički proizvodi u vezi s rodno uvjetovanim nasiljem u državama članicama EU28: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-datasources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product
Pratite EIGE na Twitteru: @eurogender
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
32 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content