close

Enter

Log in using OpenID

3335 Promet, telekomunikacije i energetika

embedDownload
HR
Vijeće
Europske unije
13851/14
(OR. en)
PRESSE 499
PR CO 47
OBJAVA ZA MEDIJE
3335. sastanak Vijeća
Promet, telekomunikacije i energetika
Luxembourg, 8. listopada 2014.
Predsjednik
Maurizio Lupi
talijanski ministar infrastrukture i prometa
MEDIJI
Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUXELLES Tel.: +32 (0)2 281 8648 / 6319 Telefaks: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/press
13851/14
1
HR
8. listopada 2014.
Glavni rezultati Vijeća
Lučke usluge
Vijeće je usvojilo opći pristup o nacrtu uredbe o pristupu tržištu lučkih usluga i financijskoj
transparentnosti luka. Od novih se pravila očekuje doprinos pravednijem tržišnom natjecanju te
smanjenje pravnih nesigurnosti, potičući pri tome učinkovite lučke usluge i ulaganja u luke.
Prekršaji u cestovnom prometu
Vijeće je usvojilo i opći pristup o nacrtu direktive o prekograničnoj razmjeni informacija o
prekršajima u cestovnom prometu. Do toga je došlo svega pet mjeseci nakon što je Sud poništio
prethodnu direktivu zbog netočne pravne osnove. „Nakon presude Suda u svibnju 2014. talijansko
predsjedništvo brzo je održalo pregovore o novom zakonodavnom aktu te je danas u Vijeću postiglo
važan dogovor koji nam omogućuje brzi početak pregovora s Europskim parlamentom i poštovanje
roka za stupanje na snagu nove direktive u svibnju 2015.,” izjavio je talijanski ministar
infrastrukture i prometa i predsjedavajući Vijeća Maurizio Lupi. „Direktivom o prekograničnom
izvršavanju zakonodavstva poboljšat će se sigurnost na cestama smanjenjem broja prekršaja
prometnih propisa i omogućavanjem bržeg postupka za utvrđivanje identiteta osoba koje su počinile
prometne prekršaje u inozemstvu.”
Otvaranje željezničkog tržišta i upravljanje
Ministri su održali raspravu o politikama o dvama prijedlozima za poboljšanje željezničkih usluga
u EU-u, otvaranjem tržišta usluga u domaćem putničkom prijevozu i snažnijim upravljanjem
infrastrukturom (četvrti željeznički paket). Raspravom će se usmjeravati budući rad na
prijedlozima. „Nakon tri semestra posvećena isključivo tehničkom stupu četvrtog željezničkog
paketa ponosan sam što sam danas bio domaćin prve strateške rasprave o političkom stupu paketa,”
izjavio je ministar Lupi. „Svi ministri imali su prigodu izraziti svoje mišljenje o ključnim pitanjima
poput otvaranja domaćeg tržišta, nediskriminirajućeg pristupa mrežama, financijske
transparentnosti i dodjele ugovora o javnim uslugama. Na temelju današnje rasprave Vijeće će
nastaviti raditi u smjeru strateškog, zajedničkog pristupa političkom stupu paketa s ciljem postizanja
dogovora o tom zajedničkom pristupu do sastanka Vijeća u prosincu.”
13851/14
2
HR
8. listopada 2014.
Civilna uporaba daljinski upravljanih zrakoplovnih sustava (bespilotne letjelice)
Ministri su održali i javnu raspravu o politikama o razvoju civilnih bespilotnih letjelica u Europi i
njihovoj budućoj uporabi u zračnom prostoru otvorenom za opći promet.
Jedinstveno europsko nebo
Vijeće je primilo na znanje izvješće o napretku o predloženoj reviziji pravila o jedinstvenom
europskom nebu s ciljem ubrzanja modernizacije upravljanja zračnim prometom EU-a.
Ministar Lupi izjavio je: „Nakon našeg neformalnog sastanka ministara prometa u Milanu 16. i 17.
rujna, na kojemu je naglašen važan doprinos projekata transeuropskih prometnih mreža (TEN-T)
gospodarskom rastu u pripremi za predstojeću reviziju strategije Europa 2020., pozdravljamo
privremeno izvješće koje je sastavio bivši potpredsjednik Komisije Christophersen, kao i europski
koordinatori Bodewigh i Secchi, uz savjetovanje s Europskom investicijskom bankom. Izvješćem se
utvrđuju glavne kategorije projekata koji su osobito prikladni za javno-privatna partnerstva i za koje
bi se u sljedeće tri godine mogli koristiti inovativni financijski instrumenti, osobito financijski
instrumenti EU-a u kontekstu „paketa za radna mjesta, rast i ulaganja” koji je predložio izabrani
predsjednik Europske komisije.”
13851/14
3
HR
8. listopada 2014.
SADRŽAJ1
SUDIO ICI .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
TOČKE O KOJIMA SE RASPRAVLJALO
POMORSKI PROMET........................................................................................................................ 8
Lučke usluge ........................................................................................................................................ 8
ZRAČNI PROMET.............................................................................................................................. 8
Jedinstveno europsko nebo .................................................................................................................. 8
Civilna uporaba daljinski upravljanih zrakoplovnih sustava (bespilotne letjelice) ........................... 10
KOPNENI PROMET......................................................................................................................... 12
Otvaranje željezničkog tržišta i upravljanje....................................................................................... 12
Prekršaji u cestovnom prometu.......................................................................................................... 14
Razno ................................................................................................................................................. 14
–
Srednjoročna revizija strategije Europa 2020. – rezultat neformalnog ministarskog sastanka.............................. 14
–
Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO): izbori za Vijeće ICAO-a......................................... 15
–
Galileo ................................................................................................................................................................... 15
–
Sigurnost zračnog prometa: daljnje postupanje nakon pada aviona na letu MH17 Malaysia Airlinesa ................ 15
–
Cestovni prijevoznici i ruska zabrana uvoza ......................................................................................................... 15
–
Odavanje priznanja povjereniku Kallasu............................................................................................................... 16
OSTALE ODOBRE E TOČKE
PROMET
–
Interoperabilnost željeznice................................................................................................................................... 17
–
Sporazumi o zračnom prometu – uzimanje u obzir pristupanja Hrvatske ............................................................. 17
1
Ÿ Ako je Vijeće službeno donijelo izjave, zaključke ili rezolucije, taj je podatak naznačen u zaglavlju točke, a
tekst je omeđen navodnicima.
Ÿ Dokumenti na koje se upućuje u tekstu dostupni su na internetskoj stranici Vijeća
(http://www.consilium.europa.eu).
Ÿ Akti doneseni uz obrazloženja za zapisnik Vijeća koja mogu biti javno objavljena označena su zvjezdicom;
ta su obrazloženja dostupna na internetskoj stranici Vijeća ili u Uredu za medije.
13851/14
4
HR
8. listopada 2014.
VA.JSKI POSLOVI
–
Mjere ograničavanja – Afganistan......................................................................................................................... 18
–
Sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji EU-a i Indonezije.................................................................. 18
–
Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji EU-a i Vijetnama ..................................................... 18
–
Mjere ograničavanja – Sjeverna Koreja ................................................................................................................ 18
–
Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji EU-a i Filipina ......................................................... 18
ZAJED.IČKA SIGUR.OS.A I OBRAMBE.A POLITIKA
–
Sporazum s Malijem o statusu misije EUCAP Sahel Mali.................................................................................... 18
–
Misija EUFOR u Srednjoafričkoj Republici: Tranzit snaga EU-a u Kamerunu .................................................... 19
PRAVOSUĐE I U.UTAR.JI POSLOVI
–
Memorandum o razumijevanju Eurojusta i Agencije za temeljna prava ............................................................... 19
RAZVOJ.A SURAD.JA
–
Tehnički centar za poljoprivrednu i ruralnu suradnju............................................................................................ 19
E.ERGETIKA
–
Označivanje energetske učinkovitosti stambenih ventilacijskih jedinica .............................................................. 19
ZDRAVLJE
–
Razdoblje odbijanja davanja krvi .......................................................................................................................... 20
RIBARSTVO
–
Sporazum o partnerstvu između EU-a i Senegala – novi Sporazum i Protokol..................................................... 20
U.UTAR.JE TRŽIŠTE
–
Razredba građevnih proizvoda – otpornost na požar............................................................................................. 21
ZAPOŠLJAVA.JE
–
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za Španjolsku i Nizozemsku ..................................... 21
IME.OVA.JA
–
Europski gospodarski i socijalni odbor.................................................................................................................. 22
13851/14
5
HR
8. listopada 2014.
SUDIO ICI
Belgija:
g. Olivier BELLE
Bugarska:
g. Georgi TODOROV
zamjenik stalnog predstavnika
zamjenik ministrice prometa, informacijske tehnologije i
komunikacija
Češka:
g. Ladislav NĚMEC
zamjenik ministra prometa
Danska:
g. Magnus HEUNICHE
ministar prometa
jemačka:
gđa Dorothee BÄR
državna tajnica
Estonija:
gđa Urve PALO
ministrica gospodarstva i infrastrukture
Irska:
g. Tom HANNEY
zamjenik stalnog predstavnika
Grčka:
g. Nikolaos STATHOPOULOS
glavni tajnik za infrastrukturu, promet i mreže
Španjolska:
gđa Ana María PASTOR JULIÁN
ministrica javnih radova
Francuska:
g. Alain VIDALIES
državni tajnik
Hrvatska:
g. Goran ŠTEFANIĆ
zamjenik stalnog predstavnika
Italija:
g. Maurizio LUPI
ministar infrastrukture i prometa
Cipar:
g. Marios DEMETRIADES
ministar komunikacija i javnih radova
Latvija:
g. Kaspars OZOLIŅŠ
državni tajnik pri Ministarstvu prometa
Litva:
g. Arijandas ŠLIUPAS
zamjenik ministra prometa i komunikacija
Luksemburg:
gđa Camille GIRA
državna tajnica za održivi razvoj i infrastrukturu
Mađarska:
g. Olivér VÁRHELYI
zamjenik stalnog predstavnika
Malta:
g. Joe MIZZI
ministar prometa i infrastrukture
izozemska:
gđa Wilma MANSVELD
državna tajnica za infrastrukturu i zaštitu okoliša
Austrija:
g. Alois STÖGER
savezni ministar prometa, inovacija i tehnologije
Poljska:
g. Zbigniew KLEPACKI
zamjenik državnog tajnika za infrastrukturu i razvoj
Portugal:
g. Sérgio MONTEIRO
državni tajnik za infrastrukturu, promet i veze
13851/14
6
HR
8. listopada 2014.
Rumunjska:
g. Zoltan ISTVAN
državni tajnik
Slovenija:
g. Peter GAŠPERŠIČ
ministar infrastrukture
Slovačka:
g. František PALKO
državni tajnik u Ministarstvu prometa, graditeljstva i
regionalnog razvoja
Finska:
gđa Paula RISIKKO
ministrica prometa i lokalne uprave
Švedska:
gđa Anna JOHANSSON
ministrica infrastrukture
Ujedinjena Kraljevina:
g. Robert GOODWILL
državni podtajnik za promet
Komisija:
g. Siim KALLAS
potpredsjednik
13851/14
7
HR
8. listopada 2014.
TOČKE O KOJIMA SE RASPRAVLJALO
POMORSKI PROMET
Lučke usluge
Vijeće se dogovorilo o općem pristupu nacrtu uredbe o pristupu tržištu lučkih usluga i
financijskoj transparentnosti luka (14034/14 + 14034/14 ADD1).
Cilj je novih pravila promicanje pravednijeg tržišnog natjecanja te smanjenje pravnih nesigurnosti,
potičući pri tome učinkovite lučke usluge i ulaganja u luke. To korisnicima prometa može smanjiti
troškove. Isto tako može pomoći u stvaranju novih veza priobalne plovidbe te poboljšanju
integracije pomorskog prometa s drugim granama prometa.
Očekuje se da će transparentnost u financijskim odnosima između države, luka i operatera lučkih
usluga doprinijeti boljoj dodjeli javnih sredstava i djelotvornoj i poštenoj primjeni pravila o
tržišnom natjecanju EU-a u lukama.
Za više pojedinosti vidi priopćenje za tisak 13957/14.
ZRAČ I PROMET
Jedinstveno europsko nebo
Vijeće je primilo na znanje napredak u vezi s nacrtom uredbe o provedbi jedinstvenoga
europskog neba s namjerom da se njome ubrza modernizacija upravljanja zračnim prometom
EU-a i usluga u zračnoj plovidbi (izvješće: 13234/1/14 REV 1). Prijedlog (11501/13 + ADD 1 +
ADD 2) je dio paketa za razvoj pravila o jedinstvenom europskom nebu pod nazivom jedinstveno
europsko nebo 2+ ili SES2+.
Inicijativom o jedinstvenom europskom nebu namjerava se reformirati organizacija i upravljanje
europskim zračnim prostorom. Cilj je reforme nadilaženje sadašnje rascjepkanosti zračnog prostora,
povećanje učinkovitosti usluga u zračnom prometu i najbolja moguća uporaba sposobnosti
upravljanja zračnim prometom. To bi trebalo ojačati konkurentnost europskog sektora zračnog
prometa u usporedbi s drugim regijama u svijetu.
13851/14
8
HR
8. listopada 2014.
Predloženi paket SES2+ sastoji se od dvaju nacrta uredaba:
–
uredbe o provedbi jedinstvenoga europskog neba kojom se četiri postojeće uredbe o SES-u
obuhvaćaju jednim zakonodavnim aktom i revidiraju
–
izmijenjenih pravila o Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa (EASA).
Svrha paketa SES2+ je, među ostalim, pojednostavnjenje zakonodavstva, uvođenje strožih ciljeva
uspješnosti usluga u zračnom prometu po pitanju sigurnosti, sposobnosti, isplativosti i učinka na
okoliš te povećanje neovisnosti nacionalnih nadležnih tijela koja nadziru pružatelje usluga u zračnoj
plovidbi. Njime se nastoje uvesti fleksibilnija partnerstva pod vodstvom industrije za daljnji razvoj
prekograničnih „funkcionalnih blokova zračnog prostora” i jačanje uloge upravitelja mrežom
(Eurocontrol). U skladu s prijedlogom neke monopolne usluge otvorile bi se za tržišno natjecanje te
bi se organizacije kontrole zračnog prometa trebale savjetovati s korisnicima zračnog prostora prije
odobravanja planova ulaganja.
U Vijeću je Radna skupina za zračni promet razmatrala prijedlog o provedbi jedinstvenoga
europskog neba za vrijeme talijanskog predsjedanja. U raspravama se pokazalo da države članice
snažno podupiru ciljeve SES-a o sigurnijim, učinkovitijim i manje skupim uslugama u zračnoj
plovidbi unutar manje rascjepkanog europskog zračnog prostora. Delegacije su uglavnom
pozdravile namjeru Komisije da pojednostavi i pojasni sadašnje zakonodavstvo o SES-u, ali su
ujedno izrazile niz razloga za zabrinutost, primjerice u vezi s vremenskim odrednicama prijedloga i
nekim njegovim elementima, poput obveznog odvajanja pomoćnih usluga od osnovnih usluga u
zračnoj plovidbi, budućim zadacima upravitelja mreže i potrebom uzimanja u obzir lokalnih
okolnosti u državama članicama u revidiranom programu uspješnosti.
Predsjedništvo namjerava nastaviti s razmatranjem prijedloga u radnoj skupini s ciljem dogovora o
općem pristupu do prosinca.
Donošenje uredbe zahtijeva i odobrenje Vijeća i odobrenje Europskog parlamenta.
•
Jedinstveno europsko nebo
13851/14
9
HR
8. listopada 2014.
Civilna uporaba daljinski upravljanih zrakoplovnih sustava (bespilotne letjelice)
Ministri su održali raspravu o politikama o budućoj uporabi bespilotnih letjelica na
europskom zrakoplovnom tržištu na temelju Komunikacije Komisije pod nazivom „Nova era za
zrakoplovstvo – otvaranje zrakoplovnog tržišta za sigurnu i održivu civilnu uporabu daljinski
upravljanih zrakoplovnih sustava” (8777/14). Cilj rasprave otvorene za javnost bio je usporediti
mišljenja država članica i dati smjernice Komisiji o glavnim područjima na koja bi mogla utjecati ta
tehnologija koja se brzo razvija. Predsjedništvo je pripremilo niz pitanja usmjerenih na sigurnost,
supsidijarnost i privatnost (13235/1/14 REV 1).
Rasprava Vijeća:
Tijekom rasprave ministri su izrazili slaganje s ciljem postupne i progresivne integracije civilnih
bespilotnih letjelica u normalan zračni prostor naglasivši potrebu usmjeravanja na sigurnost na
prvom mjestu. Istaknuli su i važnost zaštite privatnosti. Velik broj delegacija izjavio je kako su
sadašnja pravila o zaštiti podataka dovoljna za te potrebe, a neke su delegacije spomenule potrebu
za fleksibilnošću nacionalnih pravila.
Većina država članica bila je za usklađeni europski pristup kojim bi se dozvolio let daljinski
upravljanim zrakoplovima u civilnom zračnom prostoru i za to da se toj industriji koja brzo raste
omogući ostvarivanje njezina potpunog potencijala. Niz delegacija dodao je kako bi se trebale uzeti
u obzir različite vrste bespilotnih letjelica, primjerice tako da se najprije izdaju dozvole za
najjednostavnije letjelice. Neki su ministri istaknuli da bi se sadašnja nacionalna pravila trebala
uzeti u obzir i da bi se za pravila za cijeli EU mogla temeljiti na uspješnim nacionalnim pravilima.
Mnoge države članice smatrale su da je Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
najpodobnija za razvoj tehničkih i sigurnosnih standarda, licenci i potvrda te su naglasile potrebu za
suradnjom između stručnjaka EASA-e i nacionalnih i europskih stručnjaka.
Nekoliko delegacija spomenulo je potrebu za pripremama kako bi se riješilo moguće ometanje
radijskih frekvencija zbog široke uporabe daljinski upravljanih zrakoplovnih sustava.
Talijansko predsjedništvo dalje će razmatrati pitanje civilnih bespilotnih letjelica na sastanku u
Rimu u listopadu. I predstojeće latvijsko predsjedništvo zakazalo je sastanak o bespilotnim
letjelicama na visokoj razini za početak ožujka sljedeće godine te je pozvalo ministre prometa EU-a
na taj sastanak.
13851/14
10
HR
8. listopada 2014.
Osnovne informacije:
Komisija je u svojoj Komunikaciji predložila uvođenje europske politike koja bi omogućila
postupan razvoj tržišta komercijalnih bespilotnih letjelica pritom štiteći javni interes. Iako je
sigurnost glavni prioritet politike EU-a u području zrakoplovstva, europskim pravilima trebala bi se
ujedno rješavati pitanja poput zaštite zračnog prometa, privatnosti, zaštite podataka, odgovornosti i
osiguranja. Zajedničkom politikom stvorila bi se pravna sigurnost i postavili uvjeti za razvoj snažne
proizvodne i uslužne industrije koja bi se mogla natjecati na globalnom tržištu.
U prosincu 2013. Europsko vijeće pozvalo je na djelovanje kako bi se omogućila postupna
integracija daljinski upravljanih zrakoplova u civilni zračni prostor od 2016. nadalje.
Iako su se bespilotne letjelice dosada uglavnom upotrebljavale za vojne potrebe, tehnologija je
dosegla razinu u kojoj su spremne za civilnu uporabu. Postoji i jasna tržišna potražnja za tim
prijelazom. Ta industrija u nastanku ima potencijal znatnog otvaranja radnih mjesta te bi mogla biti
glavni izvor inovacija i gospodarskog rasta budućih godina.
Civilna uporaba daljinski upravljanih zrakoplova uključuje, među ostalim, inspekciju infrastrukture,
odgovor u slučaju nužde, preciznu poljoprivredu, isporuku pošiljaka, vremensku prognozu, traženje
resursa, istraživanje divljih vrsta i rudarstvo.
•
Daljinski upravljani zrakoplovni sustavi
13851/14
11
HR
8. listopada 2014.
KOP E I PROMET
Otvaranje željezničkog tržišta i upravljanje
Ministri su održali raspravu o politikama o dvama prijedlozima poboljšanja željezničkih usluga
u EU-u (13286/14).
Cilj je predložene direktive (5985/13) i uredbe (5960/13) povećanje kvalitete, kvantitete i
učinkovitosti usluga u domaćem prijevozu putnikaotvaranjem tih tržišta za tržišno natjecanje.
Prijedlozima bi se ujedno uvela nova pravila za rad upraviteljâ infrastrukture kako bi se osigurao
jednak pristup infrastrukturi i bolji odgovor na potrebe tržišta.
Prijedlozi su dio „političkog” ili „tržišnog” stupa četvrtog željezničkog paketa.
Rasprava Vijeća:
Ministri su se složili kako je važno težiti tome da željezničke usluge postanu dinamičnije i
usmjerenije na putnike te poticati ulaganja i inovacije. Međutim, mnogi od njih smatraju kako
postoji nekoliko načina da se to postigne i pitali su se bi li otvaranje tržišta bio najbolji način.
Istaknuli su da ono što odgovara jednoj zemlji može biti štetno za drugu jer su zemlje EU-a vrlo
različite po pitanju stanovništva, zemljopisa, tržišta i nacionalnih željezničkih sustava. Određene
države članice bile su za otvaranje tržišta, ali su čak i mnoge od njih izrazile potrebu razmatranja
određenih aspekata poput dobre pripreme, potrebe da se to učini postupno ili potrebe za analizom
tržišta ili studijom o mogućem gospodarskom ili društvenom učinku.
Mnoge države članice izjavile su da su protiv „probiranja”, što znači da se komercijalnim
trgovačkim društvima ne bi trebalo dozvoliti da izaberu profitabilne linije na štetu linija s gubicima
koje su u javnom interesu.
Velik broj država članica bio je za prijelazno razdoblje za bilo kakve nove mjere otvaranja tržišta.
Nekoliko delegacija spomenulo je potrebu omogućavanja redovnog završavanja sadašnjih ugovora.
Po pitanju upravljanja infrastrukturom nekoliko je ministara izjavilo kako bi države članice trebale
izabrati svoj vlastiti model. Neki su ministri izjavili kako ne bi bile potrebne dodatne mjere u tom
području. Neki drugi ministri spomenuli su potrebu osiguranja transparentnosti i nadzora.
13851/14
12
HR
8. listopada 2014.
Većina država članica ocijenila je potrebnim zadržavanje mogućnosti izravne dodjele ugovora o
javnim uslugama. Mnoge delegacije spomenule su potrebu da javne usluge obuhvate i profitabilne i
neprofitabilne linije.
Nekoliko ministara izjavilo je kako bi se željezničkim poduzećima trebao osigurati
nediskriminirajući pristup vozilima pri čemu je određeni broj delegacija naglasio načelo
supsidijarnosti u vezi s tim. Drugi ministri izjavili su kako se ne bi trebale stvarati proračunske
obveze.
Velik broj delegacija ocijenio je važnim napredak i završetak pregovora o tehničkom stupu što je
brže moguće.
Predsjedništvo je izjavilo da će učiniti sve kako bi postiglo napredak u vezi s tehničkim stupom i da
namjerava nastaviti rad na političkom stupu s ciljem postizanja općeg pristupa o prijedlogu za
„upravljanje” na sastanku Vijeća za promet u prosincu.
Prijedlozi Komisije:
Nakon otvaranja tržišta usluga željezničkog prijevoza tereta 2007. i međunarodnog prijevoza
putnika 2010. Komisija predlaže otvaranje usluga domaćeg prijevoza putnika počevši od prosinca
2019. Željeznička poduzeća u EU-u od tada bi imala jednak pristup prugama, signalima i postajama
u svim državama EU-a za obavljanje usluga domaćeg prijevoza putnika. Država članice ipak bi
mogle ograničiti pristup ako takvo otvaranje ugrozi „gospodarsku ravnotežu” ili izvedivost ugovora
o javnoj usluzi tj. ugovora koji sadrži obvezu osiguranja usluga čak i kada su one neprofitabilne.
Isto bi se tako od 2019. na ugovore o javnim uslugama, koji trenutačno obuhvaćaju više od 90 %
željezničkih putovanja u EU-u, općenito primjenjivala obveza provedbe javnih natječaja. Bilo bi
dozvoljeno trajanje postojećih direktno dodijeljenih ugovora do njihova isteka, ali ne nakon kraja
2022. godine. Postojala bi određena izuzeća od obveze provedbe javnih natječaja, primjerice za
ugovore ograničene vrijednosti ili opsega.
Komisija ujedno predlaže jačanje pravila EU-a o razdvajanju između upraviteljâ infrastrukture koji
upravljaju mrežom i postajama i željezničkih poduzeća koja pružaju usluge. Nacionalni željeznički
monopoli koji obuhvaćaju obje funkcije bili bi podijeljeni na dva dijela („institucijsko
razdvajanje”). Kao druga mogućnost, ako države članice žele zadržati postojeće strukture holdinga,
uvele bi se stroge zaštitne mjere kako bi se osigurala neovisnost upravitelja infrastrukture.
13851/14
13
HR
8. listopada 2014.
Četvrti željeznički paket:
Namjera je četvrtog željezničkog paketa, koji je Komisija predstavila u siječnju 2013., uklanjanje
preostalih prepreka dovršetku jedinstvenog europskog željezničkog prostora. Cilj je povećanje
udjela željezničkog prometa u odnosu na druge grane prometa s većim emisijama CO2 te poticanje
konkurentnosti i rasta.
Paket uključuje i tehnički stup koji se sastoji od prijedloga o interoperabilnosti i sigurnosti
europskih željeznica te o Europskoj agenciji za željeznice. Vijeće je o tim prijedlozima postiglo
politički dogovor u lipnju ove godine (za više pojedinosti vidi priopćenje za tisak 10401/14).
Četvrti željeznički paket
•
Prekršaji u cestovnom prometu
Vijeće je usvojilo opći pristup o nacrtu direktive o prekograničnoj razmjeni informacija o
prekršajima u cestovnom prometu (13577/14 + 13577/14 ADD1).
Dogovor je uslijedio nakon što je Sud poništio prethodnu direktivu u svibnju 2014. zbog netočne
pravne osnove (priopćenje Suda). Međutim, Sud je odobrio jednu godinu odgode kako bi
omogućio donošenje nove direktive. To znači da sadašnja pravila ostaju na snazi dok ne stupi na
snagu nova direktiva uz uvjet da se to dogodi prije 6. svibnja 2015.
Za više pojedinosti vidi priopćenje za tisak 13907/14.
Razno
–
Srednjoročna revizija strategije Europa 2020. – rezultat neformalnog ministarskog
sastanka
Predsjedništvo je izvijestilo Vijeće o rezultatima neformalnog sastanka ministara prometa održanog
u Milanu 16. i 17. rujna 2014. (13380/14). U Milanu su ministri raspravljali o tome kako prometna
infrastruktura može potaknuti konkurentnost, a osobito o upravljanju i financiranju transeuropskih
prometnih mreža. Neformalna rasprava pokrenula je pripreme doprinosa ministara prometa reviziji
strategije Europa 2020. za rast. Ministri se s nizom zaključaka namjeravaju vratiti tim pitanjima na
sastanku Vijeća za promet u prosincu.
13851/14
14
HR
8. listopada 2014.
–
Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO): izbori za Vijeće ICAO-a
Predsjedništvo je izvijestilo ministre o naporima za zadržavanje utjecaja EU-a u Vijeću
Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO). Nastavljaju se rasprave o postupku
odabira europskih kandidata u okviru Europske konferencije civilnog zrakoplovstva (ECAC) te je
predsjedništvo izjavilo da će pomno pratiti predstojeće sastanke ECAC-a i njihove rezultate.
Ta se točka nadovezala na sastanak Vijeća u lipnju kad je Španjolska usmjerila pozornost na
nedavno stvaranje rotirajuće skupine Crnog mora i Kaspijskog jezera i na potrebu da EU poduzme
mjere kako bi osigurala zadržavanje svih svojih mjesta u Vijeću ICAO-a.
–
Galileo
Vijeće je primilo na znanje informacije koje je dala Komisija o najnovijem razvoju događaja u vezi
s tehničkim incidentom koji se dogodio tijekom lansiranja dvaju satelita iz programa Galileo u
kolovozu 2014. i o mogućim daljnjim koracima.
–
Sigurnost zračnog prometa: daljnje postupanje nakon pada aviona na letu MH17 Malaysia
Airlinesa
Nizozemska je izvijestila Vijeće o preliminarnim nalazima tijela za istraživanje Dutch Safety Board
u vezi s uzrokom pada aviona Malaysia Airlinesa u istočnoj Ukrajini u srpnju 2014. Ujedno je
pozvala države članice da podupru rad radne skupine Međunarodne organizacije civilnog
zrakoplovstva (ICAO) koja je osnovana da bi istražila kako se može poboljšati dijeljenje
informacija kako bi se osiguralo da se buduće odluke o preletu iznad područja sukoba temelje na
potpunim podacima.
–
Cestovni prijevoznici i ruska zabrana uvoza
Poljska delegacija izvijestila je ministre o učinku ruskog embarga na određene proizvode na
međunarodni cestovni prijevoz EU-a. Delegacija je predložila da bi se taj problem trebao razmatrati
na razini EU-a. Latvija i Grčka uzele su riječ da podupru taj zahtjev. Komisija je izjavila kako prati
tu situaciju u razvoju. Predsjedništvo je zaključilo da bi se situacija trebala analizirati na razini EU-a
kako bi se procijenio ukupan raspon problema.
13851/14
15
HR
8. listopada 2014.
–
Odavanje priznanja povjereniku Kallasu
Na kraju sastanka Vijeća predsjedništvo je odalo priznanje potpredsjedniku Komisije Siimu Kallasu
kojemu je to bio zadnji sastanak u njegovu petogodišnjem mandatu povjerenika za promet.
Predsjedavajući Vijeća Lupi pohvalio je povjerenika Kallasa zbog njegovih uspjeha u nekoliko
područja prometne politike poput transeuropskih prometnih mreža (osobito za devet osnovnih
mrežnih koridora), sigurnosti na cestama i prava putnika.
13851/14
16
HR
8. listopada 2014.
OSTALE ODOBRE E TOČKE
PROMET
Interoperabilnost željeznice
Vijeće je odlučilo da se ne protivi donošenju triju akata Komisije o interoperabilnosti europskih
željeznica. Prvi akt je Direktiva o izmjeni priloga V. i VI. Direktivi 2008/57/EZ o interoperabilnosti
željezničkog sustava unutar Zajednice (12322/14 + 12322/14 ADD1); drugi akt je Odluka o izmjeni
Odluke Komisije 2012/88/EZ o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s prometnoupravljačkim i signalnim podsustavima transeuropskog željezničkog sustava (12333/14 + 12333/14
ADD1); a treći akt je Uredba o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost podsustava „željeznička
vozila – buka” kojom se izmjenjuje Odluka 2008/232/EZ i stavlja izvan snage Odluka 2011/229/EU
(12341/14 + 12341/14 ADD1).
Na te nacrte akata primjenjuje se regulatorni postupak s kontrolom. To znači da ih Komisija može
usvojiti sada kad je Vijeće dalo suglasnost ako Europski parlament ne uloži prigovor.
Sporazumi o zračnom prometu – uzimanje u obzir pristupanja Hrvatske
Vijeće je donijelo tri odluke u području zrakoplovstva kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske
EU-u. Odlukama će se dozvoliti uključivanje Hrvatske u sljedeće sporazume:
–
Sporazum o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice i njezinih država
članica (12254/14; 12255/14)
–
Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između EU-a i njegovih država članica i
Gruzije (12211/14; 12226/14)
–
Euro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između EU-a i njegovih država članica i
Izraela (12262/14; 12264/14)
13851/14
17
HR
8. listopada 2014.
VA8JSKI POSLOVI
Mjere ograničavanja – Afganistan
Vijeće je izmijenilo zakonodavne akte o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Afganistanu
kako bi uzelo u obzir promjene o kojima je odluku donio UN. Pet osoba uvršteno je na popis onih
na koje se primjenjuje zabrana putovanja i zamrzavanje imovine te je ažuriran niz unosa na popisu.
Sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji EU-a i Indonezije
Vijeće je u ime EU-a odobrilo potpisivanje i privremenu primjenu Protokola o pristupanju uz
Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Indonezije kako bi se
uzelo u obzir pristupanje Hrvatske EU-u.
Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji EU-a i Vijetnama
Vijeće je u ime EU-a odobrilo potpisivanje Protokola uz Okvirni sporazum o sveobuhvatnom
partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske EU-u.
Mjere ograničavanja – Sjeverna Koreja
Vijeće je izmijenilo mjere ograničavanja EU-a protiv Demokratske Narodne Republike Koreje.
Slijedom odluke u UN-u usmjerilo je sankcije na dodatnog subjekta te je ažuriralo podatke o
drugim unosima na popisu. Vijeće je ujedno izbrisalo jednu osobu s popisa onih na koje se
primjenjuju samostalne sankcije EU-a.
Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji EU-a i Filipina
Vijeće je u ime EU-a odobrilo potpisivanje Protokola uz Okvirni sporazum o sveobuhvatnom
partnerstvu i suradnji između EU-a i Filipina kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike
Hrvatske EU-u.
ZAJED8IČKA SIGUR8OS8A I OBRAMBE8A POLITIKA
Sporazum s Malijem o statusu misije EUCAP Sahel Mali
Vijeće je odobrilo potpisivanje i sklapanje Sporazuma između Europske unije i Repubike Malija o
statusu misije ZSOP-a EU-a u Maliju (EUCAP Sahel Mali).
Misija EUCAP Sahel Mali, trenutačno u početnoj fazi, davat će strateške savjete i osposobljavati tri
unutarnje sigurnosne snage u Maliju tj. policiju, žandarmeriju i nacionalnu gardu te će se
koordinirati s međunarodnim partnerima. Misija će tako podupirati malijsku državu kako bi
osigurala ustavni i demokratski poredak i uvjete za trajni mir, kao i da bi zadržala svoju vlast na
cijelom državnom području.
13851/14
18
HR
8. listopada 2014.
Misija EUFOR u Srednjoafričkoj Republici: Tranzit snaga EU-a u Kamerunu
Vijeće je odobrilo potpisivanje i sklapanje Sporazuma između Europske unije i Kameruna o statusu
snaga EU-a vojne operacije EU-a u Srednjoafričkoj Republici (EUFOR RCA) u tranzitu na
državnom području Kameruna.
EUFOR RCA pruža privremenu potporu u stvaranju sigurnog i zaštićenog okruženja u području
Banguija s ciljem predavanja zadaća mirovnoj operaciji UN-a.
PRAVOSUĐE I U8UTAR8JI POSLOVI
Memorandum o razumijevanju Eurojusta i Agencije za temeljna prava
Vijeće je odobrilo Memorandum o razumijevanju o suradnji između Eurojusta1 i Agencije EU-a za
temeljna prava (12347/14) s ciljem uspostave, poticanja i poboljšanja suradnje između stranaka,
osobito razmjenom strateških i tehničkih podataka.
Glavna zadaća Agencije EU-a za temeljna prava jest pružanje savjeta u vezi s poštovanjem
temeljnih prava u području prava Unije.
RAZVOJ8A SURAD8JA
Tehnički centar za poljoprivrednu i ruralnu suradnju
Vijeće je u ime Europske unije odobrilo obnovu imenovanja g. Michaela Hailua (Etiopija)
direktorom Tehničkog centra za poljoprivrednu i ruralnu suradnju koji je osnovan u okviru
partnerstva između EU-a i afričke, karipske i pacifičke skupine država. Njegov drugi mandat počet
će 1. ožujka 2015. i završiti 29. veljače 2020.
E8ERGETIKA
Označivanje energetske učinkovitosti stambenih ventilacijskih jedinica
Vijeće je odlučilo ne prigovoriti Delegiranoj uredbi Komisije od 11. srpnja 2014. o dopuni
Direktive 2010/30/EU u pogledu označivanja energetske učinkovitosti stambenih ventilacijskih
jedinica (12074/14, 12074/14 ADD 1).
1
Osnovan Odlukom Vijeća 2002/187/PUP (http://www.eurojust.europa.eu/)
13851/14
19
HR
8. listopada 2014.
Uredbom će se uvesti usklađeni program označivanja energetske učinkovitosti stambenih
ventilacijskih jedinica u skladu s njihovom energetskom učinkovitošću i pružanjem standardne
informacije o proizvodu potrošačima. Zahtjevima označivanja ujedno se daje dinamičan poticaj
proizvođačima da poboljšaju energetsku učinkovitost stambenih ventilacijskih jedinica koje se
stavljaju na tržište te da ubrzaju uvođenje energetski učinkovitih proizvoda na tržište.
Uredba je delegirani akt u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju EU-a. To znači da akt
može stupiti na snagu sada kad je Vijeće dalo suglasnost ako Europski parlament ne uloži prigovor.
ZDRAVLJE
Razdoblje odbijanja davanja krvi
Vijeće je odlučilo da se ne protivi donošenju Direktive Komisije kojom se državama članicama
omogućuje prihvaćanje davanja krvi davatelja koji su napustili područje na kojemu traje prenošenje
virusa Zapadnog Nila na ljude u razdoblju odbijanja u trajanju od 28 dana ako je provedeno NAT
testiranje i rezultat je bio negativan (12820/14).
Na direktivu Komisije primjenjuje se takozvani regulatorni postupak s kontrolom. To znači da je
Komisija može donijeti sada kad je Vijeće dalo suglasnost ako Europski parlament ne uloži
prigovor.
RIBARSTVO
Sporazum o partnerstvu između EU-a i Senegala – novi Sporazum i Protokol
Vijeće je donijelo odluku o potpisivanju, u ime EU-a, i o privremenoj primjeni Sporazuma o
partnerstvu u održivom ribarstvu između EU-a i Republike Senegala i njegova Protokola o provedbi
(12831/14).
Posljednji Protokol između EU-a i Senegala prestao je važiti prije osam godina. Slijedom pregovora
parafirani su novi Sporazum o ribarstvu i Protokol o provedbi 25. travnja 2014. Kako bi se
plovilima EU-a omogućilo obavljanje ribolovnih aktivnosti, novi Protokol trebao bi se privremeno
primjenjivati od datuma njegova potpisivanja dok se ne dovrše svi postupci potrebni za njegovo
službeno sklapanje.
13851/14
20
HR
8. listopada 2014.
Uz odluku o potpisivanju i privremenoj primjeni tog Sporazuma i njegova Protokola o provedbi
Vijeće je donijelo i Uredbu o raspodjeli ribolovnih mogućnosti između država članica (12832/14).
U8UTAR8JE TRŽIŠTE
Razredba građevnih proizvoda – otpornost na požar
Vijeće je odlučilo da se ne protivi stupanju na snagu pojednostavljenih uvjeta koje je predložila
Komisija za određivanje otpornosti na požar sljedećih građevnih proizvoda: drvenih podnih obloga
bez premaza (12176/14); metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje i vanjsko žbukanje te
pomoćnih i dodatnih metalnih profila (12177/14) te ploča na osnovi drva, zidnih obloga i lamperije
od punog drva (12178/14).
Uredbom (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih
proizvoda predviđa se da proizvođači ne bi trebali biti izloženi nepotrebnom administrativnom
teretu i troškovima te da bi Komisija trebala izabrati najmanje zahtjevan sustav ocjenjivanja i
provjere stalnosti svojstava. Sustav za razredbu svojstava građevnih proizvoda u vezi s reakcijom na
požar osnovan je Odlukom Komisije 2000/147/EZ.
ZAPOŠLJAVA8JE
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za Španjolsku i izozemsku
Vijeće je donijelo tri odluke kojima se mobilizira ukupan iznos od 3,3 milijuna eura iz Europskog
fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) čime je pružena potpora radnicima koji su postali višak u
Španjolskoj i Nizozemskoj.
Iznos od 1,6 milijuna eura upotrebljava se nakon otpuštanja 562 radnika u 89 poduzeća koja posluju
u nizozemskoj građevinskoj industriji. Dodatnih 960 000 eura iskorištava se nakon otpuštanja 904
radnika u 661 poduzeću koje radi u španjolskom sektoru usluga hrane i pića. U oba su slučaja
otpuštanja bila rezultat trajne globalne financijske i gospodarske krize. Dodatnih 700 000 eura
iskorištava se nakon otpuštanja 587 radnika iz tri poduzeća koja posluju u španjolskoj industriji
proizvodnje drva nakon velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uslijed
globalizacije.
13851/14
21
HR
8. listopada 2014.
EGF pomaže radnicima da pronađu nove poslove i razviju nove vještine kada izgube posao uslijed
promjena u tokovima svjetske trgovine, npr. kada se veliko trgovačko društvo zatvori ili se tvornica
preseli izvan EU-a ili uslijed globalne financijske i gospodarske krize. Pomoć EGF-a sastoji se u
sufinanciranju mjera kao što je pomoć u traženju posla, savjetovanje o karijeri, posebno prilagođeno
osposobljavanje i prekvalifikacija, mentorstvo i promicanje poduzetništva. Ujedno se EGF-om
osigurava jednokratna, vremenski ograničena pojedinačna potpora, kao što su naknade za traženje
posla, naknade za mobilnost te naknade za sudjelovanje u aktivnostima cjeloživotnog učenja i
osposobljavanja.
IME8OVA8JA
Europski gospodarski i socijalni odbor
Vijeće je imenovalo gđu Lynne FAULKNER i g. Davida YEANDLEA OBEA (Ujedinjena
Kraljevina) članovima Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora do kraja tekućeg mandata koji
istječe 20. rujna 2015. (13547/14 i 13521/14).
13851/14
22
HR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
267 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content