close

Enter

Log in using OpenID

ponuda-dimnjacari

embedDownload
MENTOR
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Đakovo, 21.01.2014.
Ur.Broj.: 12/2014.
ŽUPANIJAMA, GRADOVIMA, OPĆINAMA,
OBVEZNICIMA PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI,
TIJELIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE,
KONCESIONARIMA DIMNJAČARSKIH USLUGA,
PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA
- SVIMA -
PREDMET: Poziv na poslovnu suradnju
Poštovani,
Pučko otvoreno učilište MENTOR iz Đakova, ustanova je za srednjoškolsko obrazovanje
odraslih u stjecanju srednje stručne spreme, prekvalifikacija, doškolovanja, osposobljavanja,
usavršavanja te pripremnih edukacija za polaganje majstorskih ispita i ispita osposobljenosti za
velik broj zanimanja/zvanja.
Danas s ponosom možemo reći da smo regionalno pozicionirani kao vodeća ustanova u
kojoj su korisnici prepoznali kvalitetu, stručnost u radu i povjerenje koje je ključno za uspješnu
suradnju. U prilog tome govori podatak da je trenutno u sustavu obrazovanja u našoj ustanovi
više od 200 polaznika.
U ovoj ponudi koju smo namijenili jednoj od najdeficitarnijih djelatnosti Vama, tijelima
jedinica lokalne samouprave, koncesionarima, pravnim i fizičkim osobama u dimnjačarskoj
djelatnosti, želimo omogućiti stjecanje prekvalifikacije za zanimanje DIMNJAČAR III stupnja
srednje stručne spreme.
Ovdje govorimo isključivo o stjecanju srednje škole odnosno zvanja KV-dimnjačar, a
nikako o nekakvim privremenim i internim osposobljavanjima koja danas prolaze a već sutra
postaju nedovoljna u smislu ispunjavanja Zakonskih obveza.
Slijedom informacija preuzetih iz raznih javno dostupnih izvora, pravnim analizama ali i
nekolicine upita za obrazovanje od obližnjih koncesionara, možemo zaključiti: Dimnjačar može
obavljati djelatnost isključivo ako ima završenu adekvatnu stručnu spremu u smislu ispunjavanja
uvjeta iz Zakona o zaštiti od požara kao i Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Nastavno, kako ne bi morali uvoziti koncesionare u dimnjačarskoj djelatnosti, započeli smo
ovaj projekt s ciljem rješavanja gorućeg problema te pozivamo sve zainteresirane strane da svoje
djelatnike uključe u proces srednjoškolskog obrazovanja te iste upute na zimski školski upisni rok.
Upisi se obavljaju u zadnjem tjednu siječnja 2014. godine., u tajništvu učilišta Mentor,
Đakovo, A. Mihanovićeva 12/a. Informacije o obrazovanju možete zatražiti svakodnevno od 8-20
sati osobno u tajništvu ili na info: 031 822 438 ; 095 225 2695. Kontakt osoba: Marija Vlajčić,
mag.oec., voditeljica obrazovanja odraslih.
U nastavku donosimo i nekoliko korisnih linkova:
http://www.index.hr/vijesti/clanak/potreba-za-njima-je-dvostruka-veca-nego-sto-ihima-placa-je-3500-do-4000-kn-ali-nitko-ne-zeli-taj-posao/716845.aspx
http://www.vecernji.hr/sredisnja-hrvatska/potpora-skolovanju-buducih-bravaradimnjacara-zidara-634383
http://www.obrtnici-zagreb.hr/sekc/87/?gid=199
Osim ponuđenog obrazovanja za zanimanje Dimnjačar, donosimo kompletnu lepezu
srednjoškolskog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja:
SREDNJE ŠKOLE (stjecanja SSS i prekvalifikacije):
Ekonomist, Komercijalist, Poslovni tajnik, Prodavač
Tehničar cestovnog prometa, Vozač Motornog vozila
Hotelijersko-turistički tehničar, Kuhar, Konobar
Opći poljoprivredni tehničar, Fitofarmaceutski tehničar, Agroturistički tehničar, Tehničar
biljne proizvodnje, Poljoprivredni gospodarstvenik, Voćar-vinogradar-vinar, Vrtlar, Ratar,
Stočar, Mljekar, Mesar, Pekar...
Farmaceutski tehničar (humane ljekarne)
Dimnjačar
OSPOSOBLJAVANJA:
Njegovatelj/ica (zdravstvo i socijalna skrb)
Pčelar (poljoprivreda, prehrana i veterina)
Zaštitar osoba i imovine
Rukovatelj bušačem za horizontalna i vertikalna bušenja
Rukovatelj hidrauličnom, toranjskom i autodizalicom
Rukovatelj viličarom, rovokopačem, utovarivačem, grederom, valjkom
Rukovatelj traktorom s priključcima, kombajnom, automatskom prešom za baliranje
Rukovatelj motornom pilom, trimerom i prskalicom u poljoprivredi
USAVRŠAVANJA:
Voditelj EU projekata (projekt menadžer)
Specijalistički seminari u sustavu javne nabave (certificiranje)
Redovna stručna usavršavanja u sustavu javne nabave (obnavljanje certifikata)
Novost je da smo jedno od četiri učilišta u Republici Hrvatskoj nositelja odobrenja
Ministarstva gospodarstva za provedbu izobrazbe u sustavu JAVNE NABAVE. Jedino smo učilište
u Županiji te smo vidljivi
u registru nositelja programa pod rednim brojem 30
(http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3724).
Prvo redovno stručno usavršavanje u sustavu javne nabave provodimo 20.02. i 21.02.2014.
godine., u vremenskom periodu od 09-16 sati, konferencijska dvorana poduzetničkog inkubatora
BIOS Osijek, Strossmayerova 341. Završetkom dvodnevnog seminara polaznicima se izdaje
uvjerenje o sudjelovanju na kojem stjeću 16 bodova od ukupno 32 potrebna za obnavljanje licence.
Predavači na redovnom usavršavanju Davor Slivka i Zlatko Hosu.
Prijave, raspored i sve potrebne informacije o seminaru potražite i preuzmite na:
www.uciliste-mentor.hr/javnanabava.html
Uvjet za pristupanje srednjoškolskom obrazovanju: najmanje završena osnovna škola
odnosno završena trogodišnja ili četverogodišnja srednja škola, a za pristupanje osposobljavanju,
dovoljna je osnovna škola.
Dokumentacija potrebna za upis: domovnica, rodni list, svjedodžba 8 razreda ili
svjedodžbe svih razreda srednje škole zbog priznavanja razlikovnih i dopunskih predmeta,
svjedodžba o završnom ispitu (matura), osobna iskaznica, liječničko uvjerenje medicine rada za
pojedina obrazovanja i osposobljavanja.
Zimski upisni rok traje do 31. siječnja 2014 godine, oglašen je na službenim web stranicama
Učilišta kao i na Zavodu za zapošljavanje, područnog ureda Osijek, ispostava Đakovo a odnosi se
na sve koji u tom roku dostave svu potrebnu dokumentaciju za upis.
Upisi se obavljaju u tajništvu učilišta u Đakovu, A. Mihanovića 12/ i B. Jelačića 33/a, a za
sve dodatne informacije kontaktirajte nas na navedene brojeve telefona.
U nadi poslovne suradnje, srdačno Vas pozdravljamo.
DO DIPLOME KROZ STRUČNO DRUŽENJE …..
..... NE KROZ ŠTREBANJE
INFO:
Voditeljica učilišta:
Marija Vlajčić, mag.oecc
095 225 2695
031 822 438
Koordinatorica obrazovanja:
Sanja Botušić, bacc.oecc
095 625 2695
031 822 438
[email protected]
[email protected]
Pučko otvoreno učilište“Mentor“ upisano je u sudski registar pri trgovačkom sudu u Osijeku. Uprava društva:Armando Milković, ing
IBAN:332340009-1110199943. OIB: 08775663112. MB:1874322 . e-mail:[email protected] . www.uciliste-mentor.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
68 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content