close

Enter

Log in using OpenID

Amen 1. 2015 - HKZ Esslingen

embedDownload
List Hrvatskih katoličkih zajednica
AMEN
Esslingen Filderstadt Kirchheim Nürtingen
Godina XXII. Mir vama, reče Učitelj
svojim učenicima.
Nakon toga pozdrava,
pokaza im rane na rukama i boku, znakove onoga što je bilo i što se nikada više neće izbrisati:
njegovo uskrslo čovještvo ostaje „ranjeno“. Taj
čin ima za cilj potvrditi
novu stvarnost uskrsnuća: Krist koji je sada
među svojima je stvarna
osoba, isti onaj Isus koji
je tri dana ranije bio pribijen na križ.
Tako, u očaravajućem
svijetlu Uskrsa, u susretu s Uskrslim, učenici su
spoznali spasenjski smisao Isusove muke i smrti
na križu.
Uskrs 2015. br. 1 (122)
Kristovo uskrsnuće je najviši i nenadmašni čin Božje moći. To je
izvanredan događaj, najljepši i najzreliji plod „Božjeg otajstva“.
Tako je izvanredan da je neopisiv u onim svojim vidicima koji izmiču našoj ljudskoj sposobnosti spoznaje i istraživanja. A, ipak, to
je također „povijesni“, stvarni događaj, o kojem postoje svjedoci i
pisana svjedočanstva. To je događaj na kojem se temelji čitava naša
vjera. To je središnji događaj u kojeg vjerujemo i glavni razlog zbog
kojeg vjerujemo.
Nakon plača i straha Velikog petka i nakon šutnje pune iščekivanja
Velike subote, odjeknuo je divni navještaj: „Doista uskrsnu Gospodin!“ (Lk 24,34). To je, u čitavoj povijesti svijeta, „radosna vijest“ u
pravom smislu te riječi, to je „evanđelje“ koje se naviješta i prenosi
stoljećima, iz naraštaja u naraštaj.
I mi izrecimo Bogu svoju zahvalnost za bezbrojno mnoštvo onih
koji su prije nas kroz mnoga stoljeća vjerovali u Krista, jer nisu
nikada propustili izvršiti svoje temeljno poslanje naviještati evanđelje koje su primili. Svaki Kristov učenik, i svaki od nas, je pozvan
biti svjedok. To je zahtjevno i oduševljeno poslanje uskrsloga Gospodina. „Vijest“ o novom životu u Kristu mora blistati u vjernikovu
životu, ona mora biti živa i djelatna kod onoga koji je donosi, stvarno kadra promijeniti srce i život. Ona je živa prije svega zato što
je sam Krist njezina živa i životvorna duša. To nas podsjeća sveti
Marko na kraju svoga Evanđelja, gdje piše kako apostoli „odoše i
propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ
popratnim znakovima“ (Mk 16,20).
Iskustvo apostola je također naše iskustvo i iskustvo svakog vjernika, svakog učenika koji je „navjestitelj“. Bit ćemo doista i do kraja
svjedoci Isusa uskrsloga kada pustimo da iz nas odsijeva čudo njegove ljubavi; kada se u našim riječima i, još više, u našim djelima,
u punoj dosljednosti s njegovim evanđeljem, bude mogao prepoznati glas i ruka samog Isusa. S tim mislima, draga braćo i sestre
neka vam je blagoslovljen Uskrs, želi vam župnik fra Josip Kulović
i pastoralni referenti Ivan Ivanković i Željko Galić.
Župne obavijesti
Obred pepeljanja i početak korizme
Na Pepelnicu ili Čistu srijedu, 18. veljače 2015. počinje korizmeno
vrijeme. Misno slavlje i obred pepeljanja u Esslingenu u crkvi St.
Paul u 19 sati, zajedno s njemačkim vjernicima.
Križni put
U svim našim zajednicama kroz korizmu obavljamo pobožnost
Križnoga puta prije svetih misa:
Četvrtkom: Petkom: Nedjeljom: Nedjeljom: u Kirchheimu u Esslingenu u Sielmingenu u Nürtingenu u 17,30 sati
u 18,30 sati
u 10,15 sati
u 14,30 sati
Statistika za 2014. godinu
Prema evidenciji župnih ureda naših Zajednica donosimo statističke podatke za 2014. godinu. Imali smo 21 krštenje, 41 prvopričesnika, 5 vjenčanja, 6 umrlih i 2 istupa iz zajedništva katoličke
Crkve. Od 21. 9. do 31. 12. 2014. u Kruh svetog Ante prikupili smo
i podijelili potrebitima 2.030,- €.
Uskrsna ispovijed
U subotu, 28. ožujka 2015:
Esslingen u crkvi St. Paul U ponedjeljak, 30. ožujka 2015:
Filderstadt u crkvi St. Michael
u 19 sati
U utorak, 31. ožujka 2015:
Nürtingen u crkvi St. Johannes
Kirchheim u crkvi St. Ulrich u 18 sati
u 19,30 sati
u 17 sati
Uskrsni blagoslov jela
Na Veliku subotu, 4. travnja 2015:
U Kirchheimu, u crkvi St. Ulrich u 15 sati
U Sielmingenu, u crkvi St. Michael, u 16 sati
U Nürtingenu, u crkvi St. Johannes, u 17 sati
U Esslingenu, u crkvi St. Paul, nakon mise u 20,30 sati
2
Hrvatska riječ korizma
dolazi od latinske riječi
Quadragesima što znači
Četrdesetnica.
Ovo je vrijeme Crkvene
godine od šest tjedana ili
četrdeset dana priprave
za svetkovinu spasenja Uskrs.
Nicejski sabor 325. godine potvrdio je kršćansku
tradiciju o četrdesetodnevnom postu. Budući da
se nedjeljom nije postilo
(jer nedjelja, kako kažu
naši vjernici, ne da na se
post), a ipak se željelo da
bude punih 40 dana, post
je počinjao četiri dana ranije, to jest od Čiste srijede, te obuhvaćao također
i dane Velikoga tjedna.
Danas je korizma vrijeme
kada se kršćani pripravljaju na proslavu Isusove
smrti i njegova uskrsnuća. Kršćanska priprava
na Uskrs ostvaruje se
slušanjem Božje riječi i
vježbanjem u kreposnom
životu.
List Hrvatskih katoličkih zajednica Esslingen Filderstadt Kirchheim Nürtingen
Korizma
Korizma je vrijeme kada
se sjećamo Kristova četrdesetodnevnoga boravka
u pustinji prije javnoga
nastupa kao i četrdesetogodišnjega putovanja
Izraelova naroda iz ropstva u slobodu.
Crkva poziva kršćane da
korizmenim
slavljima
uznapredujemo u razumijevanju Kristova otajstva te ga dostojnim životom provedemo u djelo.
Što je Kristovo otajstvo?
Odgovorimo
ukratko:
cjelokupno djelo spasenja
kako je odvijeka zamišljeno u Božjem naumu, a u
vremenu se ostvaruje po
Kristu u služenju Crkvi.
Pepelnica - Čista srijeda, 18. veljače 2015.
Korizma je liturgijsko
vrijeme od šest korizmenih nedjelja: Čista, Pačista, Bezimena, Sredoposna, Gluha i Cvjetnica.
Korizma je pokorničko
vrijeme, počinje na Čistu
srijedu ili Pepelnicu. Ovo
je vrijeme duhovnoga
obraćenja i skrušene molitve. Ma kako bili veliki
naši prijestupi, imajmo
pouzdanje u milosrđe
dobroga Boga kojemu
nije do smrti grešnikove
nego da se obratimo i živimo.
Na Čistu srijedu ili Pepelnicu za kršćane je obvezan post i nemrs.
IV. nedjelja korizme, 15. ožujka 2015.
Misno slavlje i pepeljanje
Esslingen
u crkvi St. Paul
u 19 sati
I. nedjelja korizme, 22. veljače 2015.
Misno slavlje
Sielmingen u crkvi St. Michael u 10,30 sati
Esslingen
u crkvi St. Paul u 12,30 sati
Nürtingen
u crkvi St. Johannes u 14,30 sati
II. nedjelja korizme, 1. ožujka 2015.
Misno slavlje
Sielmingen u crkvi St. Michael u 10,30 sati
Esslingen
u crkvi St. Paul u 12,30 sati
Kirchheim u crkvi St. Ulrich u 17,30 sati
III. nedjelja korizme, 8. ožujka 2015.
Misno slavlje
Sielmingen u crkvi St. Michael u 10,30 sati
Esslingen
u crkvi St. Paul u 12,30 sati
Nürtingen
u crkvi St. Johannes u 14,30 sati
Misno slavlje i biranje Pastoralnih vijeća
Sielmingen u crkvi St. Michael u Nürtingen
u crkvi St. Johannes u Esslingen
u crkvi St. Paul u
Kirchheim u crkvi St. Ulrich u 10,30 14,30 12,30 17,30 sati
sati
sati
sati
V. nedjelja korizme, 22 ožujka 2015.
Misno slavlje
Sielmingen u crkvi St. Michael u 10,30 sati
Esslingen
u crkvi St. Paul u 12,30 sati
Nürtingen
u crkvi St. Johannes u 14,30 sati
List Hrvatskih katoličkih zajednica Esslingen Filderstadt Kirchheim Nürtingen
3
Veliki tjedan i Uskrsno vrijeme
Cvjetnica - Nedjelja Muke, 29. ožujka 2015.
Misno slavlje i blagoslov grančica
Sielmingen u crkvi St. Michael Esslingen
u crkvi St. Paul Nürtingen
u crkvi St. Johannes Kirchheim u crkvi St. Ulrich Veliki tjedan
Cvjetnica - U Velikom
tjednu na osobit se način
spominjemo muke i smrti
Isusove. On počinje Cvjetnicom. Tada slavimo Isusov ulazak u Jeruzalem.
Veliki četvrtak, 2. travnja 2015.
Veliki četvrtak - Na Veliki
Misno slavlje Večere Gospodnje
četvrtak navečer počinje
Esslingen
u crkvi St. Paul u 20 sati
“sveto trodnevlje”. Na večernjoj se misi Velikoga
Veliki Petak, 3. travnja 2015.
četvrtka slavi spomen na
Obredi Velikoga petka
Isusovu Posljednju večeru
Esslingen
u crkvi St. Paul u 17,30 sati
s apostolima. Prisjećamo
Velika subota, 4. travnja 2015.
se također i pranja nogu,
Judine izdaje i Isusova uhiUskrsno bdijenje
ćenja.
Esslingen
u crkvi St. Paul u 20,30 sati
Veliki petak - Sjećamo se
Isusove smrti. Na taj dan
Uskrs - Vazam, 5. travnja 2015.
Crkva slavi samo službu
Misno slavlje
Božje riječi (bez euharistiBernhausen u crkvi St. Stephanus u 10,30 sati
je) s čašćenjem svetoga kriEsslingen
u crkvi St. Paul u 12,30 sati
ža i pričesti.
Nürtingen
u crkvi St. Johannes u 14,30 sati
Velika subota - Na taj je
Kirchheim u crkvi St. Ulrich u 17,30 sati
dan oltar prazan. Crkva
II. uskrsna, 12. travnja 2015: Bijela nedjelja
boravi u mislima na KristoMisno slavlje
vu grobu. Razmatra se otajSielmingen u crkvi St. Michael u 10,30 sati
stvo njegove muke i smrti.
Esslingen
u crkvi St. Paul u 12,30 sati
USKRS - Uskrs i uskrsno
Nürtingen
u crkvi St. Johannes u 14,30 sati
vrijeme započinju uskrsnim bdijenjem. Zajednica
III. uskrsna, 19. travnja 2015.
se okuplja u tišini, u tami
Misno slavlje
noći. Pali se uskršnji oganj
Sielmingen u crkvi St. Michael u 10,30 sati
a od njega uskrsna svijeća.
Esslingen
u crkvi St. Paul u 12,30 sati
U sjaju svjetala pjeva se
Kirchheim u crkvi St. Ulrich u 17,30 sati
“Exultet”, hvalospjev uskrIV. uskrsna, 26. travnja 2015.
snoj svijeći, Uskrsnuću
Misno slavlje
Isusa Krista. “Ovo je noć u
Sielmingen u crkvi St. Michael u 10,30 sati
kojoj je Krist raskinuo okoEsslingen
u crkvi St. Paul u 12,30 sati
ve smrti i kao pobjednik od
Nürtingen
u crkvi St. Johannes u 14,30 sati
mrtvih ustao.”
List Hrvatskih katoličkih zajednica Esslingen Filderstadt Kirchheim Nürtingen
4
u
u
u
u
10,30 12,30 14,30 17,30 sati
sati
sati
sati
Uskrsno vrijeme
Zašto Uskrs «šeta»
Prva kršćanska zajednica
slavila je Uskrs 14. nisana - na blagdan židovske
Pashe (početkom travnja).
Kasnije su neke kršćanske
zajednice počele Uskrs
slaviti u “prvi dan” po
suboti nakon 14. nisana
- u nedjelju. Da ne bi bilo
nedoumica, ovaj je spor
riješio Nicejski sabor 325.
godine.
Tada je crkveno učiteljstvo odlučilo da se Uskrs
slavi u nedjelju poslije
prvoga uštapa (punoga
mjeseca) nakon proljetne
ravnodnevice, 21. ožujka.
Ovom odlukom, ovisnom
o mjesečevim mijenama,
to jest Mjesečevim kalendarom (u gregorijanskom
- Sunčanom kalendaru,
koji se danas koristi),
Uskrs “šeta” u razmaku
do pet tjedana: od 22.
ožujka do 25. travnja.
To jest, ako je proljetna ravnodnevnica (21.
ožujka), a tada slučajno i
uštap (puni mjesec) i subota, onda će se Uskrs slaviti drugi dan - u nedjelju
22. ožujka; ako je proljetna ravnodnevnica, a tada
slučajno i uštap i nedjelja,
onda će se Uskrs slaviti, u
nedjelju 25. travnja.
V. uskrsna, 3. svibnja 2015. Prva pričest
Misno slavlje
Esslingen
u crkvi St. Paul u 12,30 sati
Subota, 9. svibnja 2015. Sveta Krizma
Misno slavlje
Esslingen
u crkvi St. Paul u 10,30 sati
VI. uskrsna, 10. svibnja 2015. - Bl. Ivan Merz
Misno slavlje
Sielmingen u crkvi St. Michael u 10,30 sati
Esslingen
u crkvi St. Paul u 12,30 sati
Nürtingen
u crkvi St. Johannes u 14,30 sati
VII. uskrsna, 17. svibnja 2015.
Misno slavlje
Sielmingen u crkvi St. Michael u 10,30 sati
Esslingen
u crkvi St. Paul u 12,30 sati
Kirchheim u crkvi St. Ulrich u 17,30 sati
Duhovi - Pedesetnica, 24. svibnja 2015.
Misno slavlje
Sielmingen u crkvi St. Michael u 10,30 sati
Esslingen
u crkvi St. Paul u 12,30 sati
Nürtingen
u crkvi St. Johannes u 14,30 sati
Presveto Trojstvo, 31. svibnja 2015.
Hodočašće i misno slavlje u Zwiefalten-u
hodačašće u Zwiefalten - ne slavimo mise po zajednicama
Tijelovo, četvrtak 4. lipnja 2015.
Misno slavlje
zajedno sa njemačkim zajednicama
List Hrvatskih katoličkih zajednica Esslingen Filderstadt Kirchheim Nürtingen
5
Župne obavijesti
Slavlje Prve svete pričesti
U nedjelju, 3. svibnja 2015. zajedničko je slavlje Prve pričesti
u crkvi St. Paul u Esslingenu u 12,30 sati.
Podjela sakramenta krizme
U subotu, 9. svibnja 2015., za vrijeme misnoga slavlja u Esslingenu, u crkvi St. Paul, u 10,30 sati, Ličko-Senjski biskup
Msgr. Mile Bogović, podijelit će sakrament krizme našim
pripravnicima.
Trinaest utoraka sv. Ante
Od utorka, 17. ožujka 2015. u 18,30 prije večernje mise,
obavljamo pobožnost Trinaest utoraka u čast sv. Ante Padovanskoga, u crkvi St. Paul u Esslingenu.
Proslava blagdana bl. Ivana Merza
U nedjelju, 10. svibnja 2015., slavimo zaštitnika naše zajednice u Nürtingenu blaženog Ivana Merza. Toga dana slavimo
misu u Nürtingenu, u crkvi St. Johannes u 14,30 sati.
Nakon mise zajedničko je druženje uz prigodni domijenak.
Hodočašća
Marijansko svetište Lurd
Od srijede 13., do nedjelje 17. svibnja 2015. sudjelujemo u
zajedničkom hodočašću hrvatskih vjernika iz Zapadne Europe u marijansko svetište u Lurd.
Vjernici, koji žele hodočastiti, neka se prijave u župni ured
ili župniku.
Marijansko svetište Zwiefalten
U nedjelju, 31. svibnja 2015., sudjelujemo na zajedničkom hodočašću hrvatskih zajednica u Biskupiji Rottenburg-Stuttgart, koje će predvoditi jedan od biskupa iz Domovine. Taj dan u našim zajednicama ne slavimo svete mise
i svi su pozvani u Zwiefalten.
Naš đakon Lovro
Gospodin đakon Lovro
Pavlić odredbom biskupije Rottenburg-Stuttgart od 2008. godine
imenovan je stalnim
đakonom s civilnim zanimanjem u njemačkoj
zajednici u Ostfildernu.
Osim toga imenovan je
suradnikom u hrvatskoj
katoličkoj zajednici Blaženi Alojzije Stepinac u
Esslingenu.
Našem đakonu zahvaljujemo na spremnosti
da, po mogućnosti, sudjeluje u našim liturgijskim slavljima i tako
svojom službom (diakonia, liturgia i martyria)
doprinosi rastu, boljitku
i zajedništvu hrvatskog
vjernika na području
naše zajednice.
“Ich bin da...als Diakon,
als Mensch aus der Gemeinde für die Gemeinde in Freud und Leid: im
Gespräch, im Gebet und
im Gesang”.
Aktivnosti u zajednicama
Aktivnosti u našim zajednicama(vjeronauk, folklor...) održavaju se redovito prema planu i programu kako smo napisali u prošlom broju našeg lista “AMEN” i kako stoji na našoj
web-stranici.
6
List Hrvatskih katoličkih zajednica Esslingen Filderstadt Kirchheim Nürtingen
Izbori za Pastoralna vijeća
Kandidati za Pastoralna vijeća po zajednicama
Poštovani članovi župe,
15. ožujka 2015. godine
u biskupiji RottenburgStuttgart održat će se
izbori za Pastoralna
vijeća.
Kao član Hrvatske
katoličke
zajednice
osim prava glasa u svojoj njemačkoj župi imate
i mogućnost birati naše
pastoralne
vijećnike.
Birati mogu svi članovi
župne zajednice koji
su navršili 16 godina i
imaju prebivalište na
području jedne od naše
četiri zajednice. Ako se
netko greškom ne nalazi na listi birača, može
se uz prikaz dokumenata upisati u listu kod nas
u župnom uredu ili kod
izbornog povjerenstva.
Izborima možete pristupiti u nedjelju 15.03.
prije ili poslije svete
mise. Točno vrijeme
i mjesto stoji na ovoj
stranici desno ispod
popisa sa kandidatima,
posebno za svaku zajednicu.
Veliko hvala svima koji
su se stavili na raspolaganje kao kandidati za izbore u Pastoralna vijeća!
Bl. Alojzije Stepinac, Esslingen
Kraljica mira, Filderstadt
Anić Željko
Bulum Matija
Čečavac-Kostić Kristina
Džaja Toni
Farkaš Robert
Jurkić Nada
Kosjerina Božana
Kosor Hrvoje
Krpan Anita
Lucić Janja
Martin Elizabeth
Pločkinjić Josip
Patricia Srša
Šapina Augustin
Zrilić Jagoda
Brkljačić Nenad,
Birat ćemo10 članova
Izbori će biti u prostorijama
zajednice od 11,00 - 14,30 sati
Untere Beutau 8-10
Birat ćemo 7 članova
Izbori će biti u prostorijama
zajednice od 9,30-13,00 sati
Blumenstraße 19
Bl. Ivan Merz, Nürtingen
Blažević Goran
Bunoza Barka
Čolić Katarina
Filipović Dragica
Ilić Dragica
Klarić Mara
Marić Ana
Martinović-Miškić Dijana
Mišković Ruža
Novoselac Veronika
Sirovina Ljubica
Vidović Pero
Birat ćemo 8 članova
Izbori će biti u našoj prostoriji
(Ivan Merz u Gemeindehaus)
od 13,30-14,30 i od 15,30-16,30 sati
Vendealustr. 28
Sv. Nikola Tavelić, Kirchheim
Bašić Snježana
Bičanić Ines
Čelan Julijana
Dedović Denis
Dugonjić Jelena
Džalto Zdenka
Ervačinović Antun
Lovrić Petar
Mijatović Alen
Sekulić Josip
Stazić Angelina
Suton Marija
Birat ćemo 7 članova
Izbori će biti u Gemeindehaus
St. Ulrich prije i poslije nedjeljne
Svete mise od 15,30-17,30 i od
18,30-19,30 sati .
Butijer Anita
Čerkez Antonia
Čović Željko
Jelkić Blaž
Jurčević Zora
Pucelj Marica
Sakić Marijana
Šekerija Biljana
Veršić Mira
Žličarić Jelena
List Hrvatskih katoličkih zajednica Esslingen Filderstadt Kirchheim Nürtingen
7
Župni ured
Duhovna misao
Na Veliku subotu učenici su zatvoreni u kući u strahu od uhićenja.
Strah se uvukao u njihova srca i priječio ih da pođu ususret
životu. Učitelja nema više. Sjećanje na njegovu muku samo je
pojačavalo nesigurnost. Ali Isusu je stalo do njegovih učenika
i ispunjava obećanje koje je dao na Posljednjoj večeri, kada je
rekao: „Ne ću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama“ (Iv 14,
18). Taj trenutak tjeskobe naglo se mijenja Isusovim dolaskom.
On ulazi kroz zatvorena vrata, staje ispred njih i daje im mir koji
ulijeva sigurnost: „Mir vama!“ (Iv 20, 19b).
To je pozdrav koji od tada zadobiva novo značenje, jer sada
izaziva nutarnju promjenu; to je uskrsni pozdrav, koji u učenicima
razbija svaki strah. Mir što ga Isus nosi jest dar spasenja kojega je
on obećao u svojim oproštajnim govorima: „Mir vam ostavljam,
mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje.
Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne plaši“ (Iv 14, 27).
Na taj dan uskrsnuća, on ga daje u punini i postaje za zajednicu
izvor radosti, sigurnost pobjede, sigurnost u oslanjanju na Boga.
Tada su žalost i strah ustupili mjesto punoj radosti. Ta radost u
Isusovih učenika proizlazi iz činjenice da su „vidjeli Gospodina“.
On im ponovno reče: „Mir vama!“ Već je očito bilo da to nije
samo neki pozdrav. To je bio dar. Dar kojeg Uskrsli želi dati
svojim učenicima, i to je istodobno poslanje koje im daje: taj mir,
što ga je Krist stekao svojom krvlju, nije samo za njih već također
za sve, i učenici će ga pronijeti čitavim svijetom. Stoga, pustimo
da se Uskrsli susretne s nama! Vjera u Uskrs preobražava naš
život: oslobađa od straha, daje nam čvrstu nadu, pomaže nam da
nas pokreće ono što daje puni smisao životu - Božja ljubav.
AMEN
List Hrvatskih katoličkih zajednica
Esslingen Filderstadt Kirchheim Nürtingen
Godina XXII. Uskrs 2015. br. 1 (122)
73728 Esslingen Untere Beutau 8-10
Tel 0711/ 35 58 07 Fax 0711/ 35 57 94
e-mail: [email protected] /web: www.hkz-es.de
Nakladnik: Hrvatske katoličke zajednice
Za nakladnika: Župnik fra Josip Kulović
Esslingen
Untere Beutau 8-10
73728 Esslingen
Tel 0711/ 35 58 07 Fax 0711/ 35 57 94
e-mail [email protected]
web www.hkz-es.de
Uredovno vrijeme
srijeda od 9 do 12 sati
četvrtak od 9 do 12 sati
petak od 8 do 12 sati
Filderstadt
Blumenstrasse 19
70794 Filderstadt
Tel 07158/ 95 69 708 Fax 07158/ 95 69 708 Uredovno vrijeme
utorak od 10 do 12,30 sati
petak od 14 do 16,30 sati
Nürtingen
Vendelaustrasse 30
72622 Nürtingen
Tel 07022/ 7089240 Tel 0711/ 35 58 07
Uredovno vrijeme
utorak od 9 do 12 sati
četvrtak od 9 do 12 sati
Kirchheim
Schlierbacher Str. 23
73230 Kirchheim
Tel 07021/ 92 14 144 Tel 0711/ 35 58 07
Uredovno vrijeme
srijeda od 9,30 do 12 sati
petak od 9,30 do 12 sati
Župnik
Fra Josip Kulović
Tel. 0711 96894576
[email protected]
Pastoralni referenti
Ivan Ivanković
Mob. 0176 51382641
[email protected]
Željko Galić
Mob. 0157 74642058
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
793 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content