close

Enter

Log in using OpenID

lista funkcionalnosti e-Dom

embedDownload
e-DOM
Popis funkcionalnosti – 2014
e-DOM programsko rješenje za evidenciju korisnika doma
OSNOVNE FUNKCIONALNOSTI
Naziv funkcije / modula
Mogućnosti
1.
Osnovne/
dodatne funkcije
Osnovne evidencije korisnika doma
1.1. Osnovne evidencije
OSNOVNO
1.1.1. Unos i održavanje osnovnih šifrarnika i to:
Bračno stanje
Država
Državljanstvo
Izvor pladanja usluga
Mjesto
Nacionalnost
Nositelj troškova
Razlog smještaja
Razlog odlaska
Školska sprema
Stupanj obrazovanja
Tip domadinstva
Ustanova
Uvjeti stanovanja
Vrsta mjesečnih prihoda
Vrsta oštedenja
Vrsta smještaja
Zdravstveno stanje
Županija
1.1.2. Unos i održavanje evidencije o korisniku doma koja uključuju:
Opde podatke korisnika doma
Podatke o smještaju korisnika u dom
Podatke o odlasku korisnika iz doma
Podatke o prihodima i imovini korisnika doma
Posebne podatke o korisniku doma
Tablice
1.1.3. Evidencija aktivnosti korisnika doma
1.1.4. Izvješda ( o korisnicima doma )
Matična knjiga
Rođendani korisnika
Osobni list korisnika doma
1.1.5. Izvješda ( o radu doma )
Kapacitet doma
Korisnici prema spolu i pokretnosti
Matični obrazac
Glavni razlog smještaja korisnika doma
Poslovna sposobnost korisnika doma
2
e-DOM programsko rješenje za evidenciju korisnika doma
Naziv funkcije / modula
Mogućnosti
Pravni temelj i izvori pladanja
Prebivalište korisnika doma
Razlog prestanka smještaja korisnika doma
Stambeni status korisnika doma
Vrsta oštedenja korisnika doma
2.1 Medicinske evidencije
2.1.1. Unos i održavanje Matičnog obrasca korisnika doma koji uključuje:
Podatke o obiteljskom liječniku
Podatke o konzilijarnom liječniku
Medicinsku dijagnozu
Pohranjivanje vrijednosti
Podatke o skrbniku
Vanjske usluge
2.1.2. Ostali podaci o korisnicima doma
Biografija – životni događaji
Ortopedska pomagala
2.1.3. Unos i održavanje šifrarnika za medicinske evidencije i to:
Grupa usluga
Podgrupa usluga
Usluga
Predložak ( set usluga koje tipovi korisnika doma koriste )
2.1.4. Unos evidencije o obavljenim uslugama na dan
Za korisnika po predlošku
Za korisnika direktni upis
Unos je omoguden za vrste usluga:
Zdravstvena njega
Prva smjena
Druga smjena
Nodna smjena
Preventivna zdravstvena njega
Prva smjena
Druga smjena
2.1.5. Unos ostalih evidencija iz područja medicine
Evidencija terapije
Braden ljestvica za procjenu rizika dekubitusa
Prevencija i pradenje dekubitusa
Evidencija unosa i izlučivanja tekudine kroz 24 sata
Protokol prehrane
Gerijatrijski obrazac za prevenciju pada (S. Huhn)
Bodovni pregled Huhn skale po mjesecima
Kategorijski postupnik
2.1.6. Izvješda o izvršenim uslugama/aktivnostima korisnika u Domu
Pregled korisnika kojima je obavljena usluga na dan
Pregled aktivnosti po korisnicima na dan
3
Osnovne/
dodatne funkcije
e-DOM programsko rješenje za evidenciju korisnika doma
Naziv funkcije / modula
Mogućnosti
Osnovne/
dodatne funkcije
Pregled svih izvršenih usluga/aktivnosti za korisnika doma u odabranom
periodu
2.1.7. Izvješda o radu medicinskog osoblja
Pregled obavljenih usluga na dan za pojedinog zaposlenika Doma
Pregled organiziranih aktivnosti po zaposlenicima Doma
2.1.8. Nadogradnje aplikacije do kraja listopada 2014.
Izvješde o incidentu
Procjena bola
2.1.9. Nadogradnje aplikacije do kraja studenog 2014.
Sestrinska anamneza
Sestrinsko otpusno pismo
2.1.10. Nadogradnje aplikacije do kraja prosinca 2014.
Plan procesa gerijatrijske zdrastvene njege
Evaluacija
Bodovni pogled Huhn skale za godinu
ENEL SPLIT d.o.o.
Trg
Hrvatske
bratske
zajednice 8
21000 Split
Hrvatska
Tel: +385 21 406 222
[email protected]
www.enel.hr
© Enel Split d.o.o., Split, 2014. Sva prava pridržana.
Sadržaj ovog dokumenta je zaštićen. Dozvoljeno je ograničeno pravo ispisa materijala samo za
osobnu, nekomercijalnu uporabu.
Bilo koja druga reprodukcija u bilo kojoj formi bez prethodne suglasnosti poduzeća Enel Split
d.o.o. zabranjena je.
“ProFi” I “Enel Split”,
i
logotipi su registrirani zaštitni znakovi poduzeća Enel
Split d.o.o.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
416 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content