close

Enter

Log in using OpenID

bilten udruge pčelara

embedDownload
BILTEN
UDRUGE PČELARA
“ZRINSKI”
SLAVONSKI BROD
Slavonski Brod, veljača 2012.
2
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
Naklada: 200 kom.
Urednik: Stjepan Aračić
Uredništvo:
Stjepan Aračić, Zdenko Veber, Ivan Živić, Ivan Vukovac, Ladislav Konopka, Zvonko Kovačević,
Antun Lukičević, Mato Mariić, Marijan Ahel, Zdenka Mirković, Milan Rudić, Tomislav Oreč, Pero
Janković, Željko Oreč
SADRŽAJ:
Izvještaj o radu udruge
Financijski izvještaj
Izvještaj o radu pčelarske sekcije OŠ „I. Filipović” Velika Kopanica
Izvještaj o radu pčelarske sekcije „Maslačak” OŠ Sibinj
Izvještaj o druženju na Petnji
Sveta Misa zahvalnica u župi Sv. Duha u Slavonskom Brodu
Predavanje Vladimira Bileka
Ocjenjivanje meda 2011.
V. međužupanijsko ocijenjivanje meda, bodovna lista
Dani meda u Slavonskom Brodu
Zaključci i analiza
Posjet Gudovcu
Aktivnosti PU „Zrinski” Slavonski Brod
Plan i program UO za 2012.
Druga strana potrošačkog raja
Popis članstva
3
4
5
6
7
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
17
Molimo da se za svoja pitanja, prijedloge i sugestije obratite na:
Prof. dr. sc. Stjepan Aračić dipl. ing, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Gundulićeva 20a, 35000 Slavonski Brod
Tel.: 035 / 493 440, Fax.: 035 / 446 446, Mob. 091/446 0111
e-pošta: [email protected]
Na naslovnici: Pleter diplome Jakoba Kovačevića iz Starog Slatinika kojom ga je odlikovao
oblasni odbor Osječke oblasti za postignuti uspjeh na pčelarskoj izložbi u
Slavonskom Brodu 1928. godine
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
3
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
IZVJEŠTAJ
o radu Upravnog odbora pčelarske udruge “Zrinski” Slavonski Brod za 2011. godinu
Upravni odbor je u prošloj godini održao 10 sjednica na kojima je bila nazočna većina Članova upravnog
odbora. Upravni odbor je odradio zadatke koji su pred njega bili postavljeni na prošloj godišnjoj
skupštini pčelara „Zrinski” Slavonski Brod.
Najvažnije aktivnosti Upravnog odbora između dvije Skupštine su:
sudjelovanje na godišnjoj skupštini pčelarskog saveza Hrvatske u Zagrebu, Sa šest delegata aktivno
smo sudjelovali u radu Skupštine PSH.
sudjelovali na pčelarskom sajmu u Osijeku
organizirali smo više predavanja sa ciljem pripreme Pčelara za vrijeme koje dolazi (novi oblici
poticaja, dobra pčelarska praksa, zakonski uvjeti u području sigurnosti hrane za pčelare i dr.)
Organizirali smo:
jednodnevno druženje na Petnji u listopadu mjesecu.
povjerenik V. Konopka je podijelio lijekove za „varozu”, tako da su svi pčelari na vrijeme tretirali
lijekom .
Dane meda na Korzu (izložbeno prodajna akcija) kojom je ostvaren direktan kontakt Pčelara sa
Građanima Slavonskog Broda.
sudjelovanje na Sv. Misi zahvalnici u Župi “Duha Svetoga” u Slavonskom Brodu
Međužupanijsko ocjenjivanje kvalitete meda kao dio projekta „Dani meda Slavonski Brod 2011“ po
peti puta u sklopu sajamske aktivnosti na Katarinskom sajmu.
članovi Udruge organizirali su i sudjelovali donacijama u humanitarnim akcijama.
sudjelovanje na sajmu “Poljoprivredno-poduzetničke ideje” u Novoj Gradišci
stručnu posjetu sajmu u Gudovcu.
susret sa gradonačelnikom, djelatnicima Gradske uprave, turističkom zajednicom i Razvojnom
agencijom grada Slavonskog Broda. Postavili smo temelje dobre suradnje na niz projekata koje su
idejno prihvaćene i u fazi su razrade projektnog rješenja.
sa županom i županijskim odjelima za poljoprivredu, prosvjetu i šport smo dogovorili suradnju i
pomoć pčelarstvu Brodsko-posavske županije.
sa ravnateljem srednje škole “A.M. Reljković”ostvarena je suradnja u edukaciji pčelara (škola za
pčelare) i korištenje Amfiteatra i predavaonica škole za predavanja, ocjenjivanje meda i godišnju
skupštinu
u tijeku je školovanje još jedne generacije pčelara, koji će se realizirati u 2012. godini
Značajne manifestacije Udruge opisane su opširnije kao posebni prilozi.
Upravni odbor:
Stjepan Aračić (predsjednik), Zdenko Veber (potpredsjednik), Ivan Živić (potpredsjednik), Zvonko
Kovačević (tajnik), Zdenka Mirković, Antun Lukičević, Marijan Ahel, Mato Mariić, Pero Janković, Tomislav
Oreč, Milan Rudić, Ivo Vukovac, Željko Oreč, Tomislav Šaravanja, Dražen Vrljić, Antun Jukić, Zoran
Engelman, Zvonko Vidaković, Tomislav Buketa.
Stjepan Aračić
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
4
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
PREGLED PRIMITAKA I IZDATAKA ZA PERIOD
01. 01. 2011. – 31. 12. 2011.
PRIMICI:
Saldo ŽR 01.01.2011.
Blagajna 01.01.2011.
Kamate na depozit ŽR
Članarina: 77 x 225,00
120 x 75,00
Knjiga dobra pčelarska praksa
Prihod od tombole
Donacija Županije (za Bilten)
Druženje na Petnji
Katarinski sajam
UKUPNO
4.337,57
183,04
5,70
17.325,00
9.000,00
500.00
3390,00
3000.00
2190,00
4510,00
44510,00
IZDACI:
Članarina savezu
17.325,00
Troškovi predavača (500,00+1500,00+600,00+300,00) 2.900.00
PTT troškovi
1.281,70
Putni troškovi PSH god. Skupština
1.200,00
Trošak štampanja biltena
1.476,00
Naknada za Dom
500.00
Troškovi održavanja godišnje skupštine
2.918,24
Dotacija ŽPS Vinkovci za sajam
3.000,00
Razlika autobus Gudovac
350,00
Troškovi druženja na Petnji
2.130,43
Ocijenjivanje meda i Katarinski sajam
2.765,00
UKUPNO:
Primici: 44,431,31
Izdaci: -36,569,73
-----------------------7,861,58
36.569,73
Saldo
7,861,58
ŽR 31. 12. 2011.
-1,202,71
-----------------------------------Blagajna 31. 12. 2011.: 6,658,87
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
5
IZVJEŠTAJ
o radu pčelarske sekcije OŠ „Ivan Filipović” Velika Kopanica za 2011. godinu
U jesen 2010. godine uzimili smo 9 društava. Sva društva su prezimila.
Tokom zime davali smo pogače, čistili snijeg na pčelinjaku i uređivali naše prostorije.
U proljeće smo detaljno pregledali sva društva, sastavljali okvire, uvlačili žicu, utapali osnovu i
pripremali se za rojenje i vrcanje.
Krajem veljače bili smo na Godišnjoj skupštini naše udruge „Zrinski“ u Sl. Brodu. Bila su dva učenikapčelara, voditeljica sekcije i suradnik sekcije. Pročitali smo izvještaj o našem radu u protekloj godini.
Izvještaj je tiskan i u biltenu Udruge
Imali smo dva prirodna roja u svibnju i
jedan početkom lipnja.
Liječenje „varoze” proveli smo u dva
navrata: 2. kolovoza u svako društvo stavili smo
letvice dobivene od Ministarstva poljoprivrede
Republike Hrvatske, a 3. prosinca sva društva
smo tretirali oksalnom kiselinom.
Vrcali smo dva puta: 31. svibnja i 31.
srpnja.
Izvrcali smo ukupno 90 kg meda od čega
smo prodali 74 kg.
Za vrijeme ljeta smo pregledali društva,
topili vosak u sunčanom topioniku, vrcali, točili
med i prodavali.
Na ocjenjivanju kvalitete sortnih vrsta meda Republike Hrvatske za 2011. godinu u Osijeku naš
livadski med dobio je srebrenu žlicu.
Na međužupanijskom ocjenjivanju meda u Sl. Brodu, koje organizira naša udruga „Zrinski“, naš
livadski med dobio je „Diplomu zlatnog obilježja“ sa 23 boda od 25 mogućih.
22. listopada bili smo na „Danu meda“ u Sl. Brodu koji na korzu drugu godinu organizira naša
udruga „Zrinski“. Prodavali smo naš med, a izložili fotografije i novija priznanja. Bila su dva učenikapčelara, voditeljica sekcije i suradnik sekcije,
Sudjelovali smo i na Katarinskom sajmu 27. studenoga i to na dva štanda: na štandu učeničkih
zadruga sa medom i fotografijama i na štandu naše Udruge na kojem su dežurali učenik-pčelar i suradnik
sekcije.
8. listopada 2011. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku obilježena je 130-ta godišnjica časopisa
„Hrvatska pčela“. Mi smo sudjelovali na prigodnoj izložbi. Fotografijama i dokumentima smo prikazali
naš rad od 1875. do 2011. godine. Bili su dva učenika-pčelara, voditeljica sekcije i suradnik sekcije.
Sudjelovali smo u sastavu naše zadruge na međužupanijskoj smotri učeničkih zadruga u Cerniku.
Učenik-pčelar je sastavljao okvire, uvlačio žicu i utapao osnovu.
U sastavu naše učeničke zadruge sudjelovali smo i na smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske
u Opatiji od 6. do 8. studenoga 2011. Pčelari su izlagali med, fotografije i priznanja, a učenik-pčelar je
sastavljao okvire, uvlačio žicu i utapao osnovu.
U jesen 2011. uzimili smo 10 društava.
3. prosinca svim društvima dali smo po jednu pogaču.
U 2011. godini imali smo 2.590,00 kn prihoda i 1.379,73 kn izdataka.
Izvještaj pripremili:
Marko Crnolatac, učenik-pčelar
Ivan Vukovac, suradnik sekcije
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
6
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
IZVJEŠTAJ
pčelarske sekcije „Maslačak“ iz Osnovne škole „Ivan Mažuranić“ u Sibinju
Početak 2011. smo dočekali sa 4 LR košnice. Novu kalendarsku godinu smo počeli sa stavljanjem
pogača, 13. siječnja 2011. radi lakše „prometne komunikacije“ naših pčela. Svaku smo pogaču
prethodno razrezali. Time smo pčelama sadržaj iz pogače učinili dostupnijim. Isti postupak smo ponovili
10. ožujka. Ovaj put se radilo o 4 pogače. Istog dana u ožujku smo stavili na ulaz svake košnice metalne
nastavke. Time smo spriječili ulazak nepoželjnih nametnika, prvenstveno miševa, u košnice.
Loše vremenske uvjete i mirovanje pčela učenici su iskoristili za uređivanje košnica u prostorijama
škole. Prvi postupak u tom smjeru je bilo šmirglanje postojećeg laka na vanjskoj strani kako bi se mogao
nanijeti novi lak.
Sljedeći tjedan, 24. ožujka, smo
krenuli u novu akciju. Radilo se o
topljenju voska. Zbog prostornih
ograničenja taj smo zadatak obavili kod
našeg vanjskog suradnika Antuna
Lukičevića. Kada smo došli do peći gdje
smo trebali topiti vosak navedene satne
osnove smo stavili u tekućinu koja je bila
proključala. Satne osnove sa ramama
smo ostavili u toj tekućini dok nije s nje
spao vosak. To je po prilici trajalo oko 5
minuta. Nakon toga bi rame još jednom
isprali u čistoj vodi. Tim procesom smo
dobili nove rame. Kao produkt tih
aktivnosti počeo je curiti vosak koji je
„otišao“ sa rama.
Travanj i svibanj su obilježeni sa redovitom kontrolama pčelinjaka. Početkom lipnja smo vrcali med.
Od 4 košnice vrcali smo med iz dvije košnica, a ostale dvije smo ostavili radi bolje prihrane tijekom zime.
Od dvije košnice smo dobili samo oko 20 kilograma bagremovog meda. U međuvremenu smo se odlučili
prijaviti na projekt koji je bio u organizaciji ministarstva gospodarstva. Prijavili smo se kao dio učeničke
zadruge „Zlatno klasje“ iz naše škole. Zatražili smo sredstva za obnovu pčelarske opreme. Dobili smo
pozitivan odgovor, ali nažalost sa manje sredstava od prijavljenog. Novac smo potrošili za nabavku novog
materijala. Radi se o sljedećim stvarima: kapama, rukavicama, jaknama, potrošnom materijalu poput
pogača i lijekova protiv varoe. Time smo kupili kompletnu opremu za 8 osoba koji se mogu u svakom
trenutku približiti pčeli
Novu školsku godinu smo počeli u rujnu sa kupovinom navedenog materijala. Prije zime smo
povećali broj društava sa 4 na 7. Svoj med smo odnijeli na međužupanijsku analizu. Ona je bila održana 6.
studenog 2011. u srednjoj školi „Matija Antun Reljković“ u Slavonskom Brodu. U analizi je sudjelovalo 58
natjecatelja sa svojim medom. Bilo je prisutno 9 vrsta meda (među kojima su bagremov, livadski, cvjetni,
kestenov, lipov, maslačkov...). Prilikom ocjenjivanja članovi sekcije su se i sami okušali u ocjenjivanju
meda pod mentorstvom Antuna Lukičevića.Rezultati analize su bili proglašeni na Katarinskom sajmu u
petak 25. studenog. Na njemu je naša pčelarska sekcija dobila plaketu zlatnog obilježja. Navedena
plaketa je potvrdila kvalitetu meda i način rada u sekciji. Ovom prigodom zahvaljujemo vanjskom
suradniku Antunu Lukičeviću i Stjepanu Aračiću na savjetima i strpljenju kojeg imaju prema mladim
pčelarima i njihovim čestim upitima. Ove godine smo potrošili 3.000 kn, a zaradili smo samo 300 kn.
Velika razlika je zbog nove opreme i nedostatka meda zbog čega nismo utržili veći prihod.
Voditelj: Krešimir Škuljević
Vanjski suradnik: Antun Lukičević
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
7
IZVJEŠTAJ
o druženju pčelara na Petnji 25. 09.2011
Prema odluci Upravnog odbora
Pčelarske udruge „Zrinski“ od 22. kolovoza
2011., a na osnovu ankete sa Godišnje
skupštine udruge donesen je zaključak o
pozivanju pčelara na druženje koje će se
održati 25. 9. 2011. (nedjelja) na jezeru
Petnja u objektu Ribičkog kluba Sibinj.
Po odluci UO za organizaciju druženja
pčelara bio je zadužen Ahel Marijan, kojemu
su se pridružili Marko Guberac (majstor za
čobanac), Milan Rudić, Pero Janković i ostali.
Pčelari su dobili pozive na druženje tjedan
dana ranije za koje je bio zadužen Mato
Mariić. Pčelari su po odluci UO sudjelovali sa
30 kuna po osobi dok su djeca imala sve
besplatno. Druženju na Petnji nazočilo je 90
pčelara i njihovih gostiju.
Prekrasno nedjeljno jutro na Petnji započelo je već od 10 sati, da bi uz objed druženje potrajalo do
kasno poslijepodne.
Organizacije je bila izvanredna, odaziv pčelara zadovoljavajući, zadovoljni gosti bili su preporuka da
se druženje organizira i slijedeće godine, u istom terminu.
Financijski izvještaj: prikupljeno je 2.200 kuna, a trošak je bio cca 2.150 kuna uz donaciju Z. Vebera i
S. Aračića.
IZVJEŠTAJ
sa Svete Mise zahvalnice 2011.
Sveta Misa zahvalnica održana je 2. listopada 2011., s početkom u 10 sati u župi „Duha svetoga“ u
Slavonskom Brodu. Na zahvalnici su bili obitelj Oreč (Željko i Ljilja) koji su prinijeli darove (teglice meda),
te Tomo Stojanović.
Sveta Misa je uveličana i popraćena
tamburaškom glazbom, bogatim
programom prije i za vrijeme Svete
Mise. Poslije je organizirano druženje za
sudjelovatelje i prisutne na misnom
slavlju.
Pčelarska udruga „Zrinski” i ove
godine je dostojno predstavila pčelare u
već tradicionalnim odorama „Reda Sv.
Ambrozije“, te je sudjelovala u procesiji
prikazivanja darova.
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
8
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
IZVJEŠTAJ
sa predavanja Vladimira Bileka pčelarima PU „Zrinski“ Slavonski Brod
Prema odluci Upravnog odbora pčelarske udruge „Zrinski“ od 22. 8. 2011., a na osnovu ankete i
želje pčelara sa godišnje skupštine 2011. godine donesena je odluka o organiziranju predavanja. Budući
da je vrijeme uzimljavanja prikladna tema bila je kako na originalnom pozivu je naznačeno „Priprema
pčelinjih zajednica za zimu“.
Predavanju je nazočilo oko 60 pčelara koji su pažljivo saslušali predavanje i aktivno sudjelovali u
diskusiji o osobnim problemima uzimljavanja sukladno vremenu i klimatskim uvjetima koji su dodatno
otežavali razumijevanju navedenih operacija na pčelinjaku.
Predavanje je počelo u 19,15 i trajalo do 20,45.
OCJENJIVANJE MEDA 2011.
Pčelarska udruga „ZRINSKI“ organizirala je 6. 11.
2011. godine (nedjelja), Međužupanijsko ocjenjivanje
meda. Ocjenjivanje je održano u Poljoprivrednoj školi
„Matija Antun Reljković“ u Sl. Brodu. Prikupljanje
uzoraka, te opsežna priprema za ocjenjivanje obavljena
je do 5. 11. 2011. godine.
Prijavljeno je 58 uzoraka meda od pčelara iz Brodskoposavske i Vukovarsko-srijemske županije, te 1 uzorak iz
Dubrovačko-neretvanske županije.
Med je ocjenjivala iskusna ekipa ocjenjivača. Velik broj zlatnih, srebrenih i brončanih priznanja i
diploma pokazuju izuzetno visoku kvalitetu meda s naših područja.
Ocjenjivanje meda važno je i za pčelara i za kupca. Današnji kupci meda očekuju dodatne potvrde i
oznake o kvaliteti i kakvoći. Ocjenjivanje unapređuje prodaju i konzumaciju meda. Ocjenjeni med je
privlačniji za kupca, a pčelar se može uvjeriti u kvalitetu svoga rada. Konačni rezultati, te diplome i
priznanja bit će podijeljeni na „Katarinskom sajmu” 25. 11. 2011. godine, na kojem će Pčelarska udruga
„ZRINSKI“ aktivno sudjelovati.
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
9
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
Br.uzorka
Vrsta meda
36
Bagrem
58
50
43
52
9
57
2
51
19
23
16
44
54
18
34
38
30
11
4
48
49
39
56
14
55
24
53
28
8
35
22
13
21
25
37
47
1
10
31
40
33
3
12
27
6
26
29
42
7
5
41
45
46
17
15
20
32
Cvijetni
Kesten
Bagrem
Bagrem
Suncokret
Livadski
Cvijetni
Lipa
Bagrem
Amorfa
Medljikovac
Bagrem
Bagrem
Suncokret
Livadski
Livadski
Kesten
Zlatošipka
Medljikovac
Bagrem
Suncokret
Livadski
Kesten
Bagrem
Zlatošipka
Kadulja
Medljikovac
Kesten
Maslačak
Livadski
Cvijetni
Bagrem
Bagrem
Bagrem
Uljana repica
Amorfa
Livadski
Livadski
Livadski
Cvijetni
Kesten
Bagrem
Bagrem
Bagrem
Zlatošipka
Kesten
Suncokret
Amorfa
Livadski
Bagrem
Amorfa
Cvijetni
Bagrem
Livadski
Kesten
Livadski
Bagrem
PČELAR (sekcija)
Uk. bodova
OBILJEŽJE
Agelić Nikola
24,3
zlato
24,3
24,3
24
24
24
24
24
24
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,7
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23,3
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,3
22,3
22,3
22
22
21,7
21,7
21,7
21,3
21,3
21,3
21
21
21
20,3
20
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
zlato
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
srebro
bronca
bronca
Živić Ivan
O.P.G Knežević
O.P.G. Pčelarstvo Baotić
O.P.G. Knežević
Davor Grgurević
Obiteljsko pčelarstvo Weber
Kučinski
O.P.G Knežević
Trgovčić Darija
Čurić Dragan
Pčelarstvo Benčić
Čolaković Ilija
Obiteljsko pčelarstvo Weber
Rubilović Krunoslav
Vukovac Ivan
Kovačević Zvonko
Oreč Tomislav
Obiteljsko pčelarstvo Weber
Vujčić-Geneja Sanja
Pčelarstvo Šuran
Pčelarstvo Idžojtić
Obiteljsko pčelarstvo Aračić
Obiteljsko pčelarstvo Weber
Pčelarstvo Ahel
Obiteljsko pčelarstvo Weber
Handabaka Stjepo
Obiteljsko pčelarstvo Weber
Kovačević Zvonko
Gusak Zrino
Škola I. Filipović, V Kopaica
Čurić Dragan
OŠ "Ivan Mažuranić", Sibinj
Čurić Dragan
Vidaković Zvonko
Agelić Nikola
Pčelarstvo Idžojtić
Kučinski
Obiteljsko pčelarstvo Weber
Vukašinović Darko
Čuljak Stanko
Obiteljsko pčelarstvo Aračić
Raguž Anto
Obiteljsko pčelarstvo Weber
Guberac Petar
Gusak Zrino
Stojanović Tomo
Šaravanja Tomislav
O.P.G. Pčelarstvo Baotić
Gusak Zrino
Gusak Zrino
Pčelarstvo Šuran
Čolaković Ilija
Pčelarstvo Idžojtić
Lukičević Antun
Pčelarstvo Ahel
Wurzberg Mario
Obiteljsko pčelarstvo Aračić
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
10
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
IZVJEŠTAJ
„DANI MEDA” Slavonski Brod 2011.
Ovogodišnja tradicionalna manifestacija „Dani meda“ u Slavonskom Brodu održana 22. 10. 2011.
godine (subota) na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić (Korzo) od 9.00 do 13.00 sati.
Pčelari su predstavili svoje proizvode od meda i ostale pčelinje proizvode. Na izložbeno-prodajnim
štandovima svi zainteresirani građani mogli su doznati o svojstvima, karakteristikama i blagotvornim
učincima pčelinjih proizvoda, te njihovoj upotrebi.
Hladan jesenji dan nije izmamio veći broj šetača na Korzu. Oni malobrojni zastajkivali su kod lijepo
uređenih štandova, ponešto kupili ili se informirali.
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
11
KRONOLOGIJA PRIPREMA I ZAKLJUČCI
sa sastanka UO Udruge pčelara ,,ZRINSKI" održanog 14. 11. 2011. godine
1.
a)
b)
c)
Izvještaj o ocjenjivanju meda;
Tablica rezultata sačinjena i prezentirana:
ukupno je pristiglo 58 uzoraka.
za prva tri meda s istim brojem bodova dat će se dodatna odličja.
Za ostale će se uručiti plakete.
UO prihvaća nastale prihode i rashode, a konačan financijski izvještaj će g. Kovačevic Zvonko
sačiniti poslije Katarinskog sajma, u kojem će biti svi nastali troškovi i prihodi.
Preostalo je 58 teglica meda + 30 teglica, sto ukupno iznosi 88 teglica od 1/2 kg., koje će se utrošiti
kako slijedi:
- Za poklon košare za Katarinski sajam 20 teglica
- Za degustaciju na Katarinskom sajmu 5 teglica
- Za prodaju na sajmu po 20,00 kn/kom63 teglice
2.
a)
Katarinski sajam:
Za uređenje štanda obvezuju se obitelji Kovačević, Lukičevic, Rudić, Marijić, kao i ostali prema
potrebi.
b)
Za oformljenje apisarija nema zainteresiranih.
Za video opremu na sajmu, obvezu preuzima Stjepan Aračić. Donacije za kosare preuzirnaju:
- Aračić Stjepan
košare
10+5 kom.
- Mariić Mato
teglice meda 1/2 kg.
10 kom.
- Ahel Marijan
medena rakija 0,33
10 kom.
- GuberacPetar
svijeće
18 kom.
- Oreč Tomislav
propilis 30 ml.
8 kom.
- Živić Ivan
medenjaci
16 kom.
- VeberZdenko
dekoracija za košare
16 kom.
Medena rakija 0,33
6 kom.
Za prikupljanje donacija, aranžiranje košara i dostavu organizatoru Sajma, zadužuje se Veber Zdenko.
c)
Za dežurstvo na sajmu zadužuju se:
Petak: 9 - 15 sati: Rudić, Aračić, Ahel.
15- 21 sati: Lukičević, Kovačević
Subota: 9 - 15 sati: Kučinski, Geneja
15 - 21 sati: Živić, Veber, Vidaković
Nedjelja: 9 - 15 sati: Aračić, Mariić, Rudić - Po mogućnosti svi članovi.
d)
Podjela odličja zlatnog obilježja bit će u petak u 19 sati, te se zadužuju: Veber, Ahel, Lukičević,
Kovačević, Aračić, Živić, da obavijeste dobitnike odličja o mjestu i vremenu dodjele istih.
e)
Pozvat će se gosti na dodjelu obilježja na Katarinskom sajmu iz Vukovarsko-srijemske, Osječkobaranjske i Požeško-slavonske županije. Troškove večere snosit će za goste Udruga, a ostali će sami
platili svoj trošak.
Zaključke izradio:
Zdenko Veber
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
12
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
Financijski izvještaj za:
Dani meda: 6. ocjenjivanje meda i Katarinski sajam u Slavonskom Brodu 2011. godine
Prihodi:
57 uzoraka meda x 60 kn
3.420 kn
53 teglice meda prodanih na štandu x 20 kn 1.060 kn
2 x 15 kn propolis kapi
30 kn
Prihodi ukupno:
4.510 kn
Rashodi:
trošak ocjenjivanja meda po računima
553,02 kn
diplome
875,00 kn
košare i aranžiranje
240,00 kn
večera s gostima po računu
1.097,00 kn
Rashodi ukupno:
2.756,02 kn
Izvještaj sastavio:
Zvonko Kovačević, 5. 12. 2011. godine.
Posjet 8. Međunarodnom pčelarskom sajmu u Gudovcu
Usprkos snijegu i vrlo niskoj temperaturi, 18 članova naše udruge posjetili smo 4. veljače 2012.
godine 8. Međunarodni pčelarski sajam u Gudovcu.
Pčelarsku manifestaciju otvorio je ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. Sudionike pčelarske
izložbe kao i posjetitelje-pčelare nije spriječilo ni loše vrijeme i teško prohodne prometnice da dođu iz
svih dijelova Hrvatske i susjednih zemalja.
Na sajmu smo razgledavali sve vrste meda koje se proizvode u Hrvatskoj, kao i druge pčelinje i
proizvode na bazi meda, te pčelarsku opremu i najnovije tehnologije.
U edukativnom dijelu manifestacije slušali smo predavanje mr. sc. Violete Santrač,dr.vet.med. iz
Bosne i Hercegovine o prevenciji pčelinjih gubitaka, te Zlatka Tomljanovića dr.vet.med. o dobroj
veterinarskoj praksi u pčelinjaku.
Ivan Živić
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
13
AKTIVNOSTI UDRUGE PČELARA „ZRINSKI“ IZ SLAVONSKOG BRODA
Udruga pčelara „ZRINSKI“ iz Slavonskog Broda organizirala je krajem 2011. godine niz manifestacija
čiji je cilj bio popularizacija pčelarstva, te poticanje na veću konzumaciju meda i drugih pčelinjih
proizvoda.
Tradicionalno krajem listopada održani su „Dani meda“ u Slavonskom Brodu na Trgu Ivane BrlićMažuranić. Na izložbeno-prodajnim štandovima pčelari su predstavili svoje medove i druge pčelinje
proizvode. Svi zainteresirani građani mogli su doznati o svojstvima i odlikama pojedinih vrsta meda, te
blagotvornim učincima pčelinjih proizvoda i njihovoj upotrebi.
U nedjelju 6. 11. 2011. godine Udruga pčelara „ZRINSKI“ organizirala je 6. Međužupanijsko
ocjenjivanje meda. Nakon opsežne pripreme i prikupljanja uzoraka, ocjenjivanje je održano u prostoru
srednje škole „Matija Antun Reljković“ u Slavonskom Brodu. Prikupljeno je 58 uzoraka iz Brodskoposavske, Vukovarsko-srijemske i Dubrovačko – neretvanske županije. Sve odlike svakog pojedinog
meda ispitivala je i ocjenjivala ekipa iskusnih ocjenjivača i poznavatelja meda. Konačni rezultati
proglašeni su na 16. Katarinskom sajmu u Slavonskom Brodu 25. 11. 2011. godine. Najbolje ocijenjeni
medovi sa 24,3 boda proglašeni su:
med od bagrema Agelić Nikola, Vrbanja, Vukovarsko – srijemska županija,
cvjetni med Živić Ivan, Sredanci, Brodsko-posavska županija,
med od kestena OPG Knežević, Šiškovci, Vukovarsko – srijemska županija.
Predsjednik Udruge pčelara „ZRINSKI“ prof. dr. sc. Stjepan Aračić uručio je pčelarima za najbolje
ocjenjene medove „Pčelice Kate“ i diplome zlatnog obilježja. Podijeljeno je još 30 zlatnih, 22 srebrene i 3
brončane diplome. Ovako velik broj podijeljenih diploma ukazuje na izuzetno visoku kvalitetu meda sa
slavonskih područja.
Po običaju i ove godine Udruga pčelara „ZRINSKI“ aktivno je sudjelovala na 16. Katarinskom sajmu
obrtništva malog i srednjeg poduzetništva kojeg je ove godine posjetilo 20 tisuća posjetitelja u četiri
dana. Na lijepo uređenom štandu mnogi posjetitelji su se zaustavljali, razgledali pčelarsku opremu,
razgovarali o pčelama, pčelinjim proizvodima, problemima u pčelarstvu, kako početi pčelariti i drugim
zanimljivim temama.
Sve manifestacije pokazale su se kao pun pogodak u promicanju pčelarstva u Brodsko– posavskoj
županiji.
Ivan Živić
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
14
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
PLAN I PROGRAM RADA
UPRAVNOG ODBORA UDRUGE PČELARA „ZRINSKI“
Slavonski Brod ZA 2012. GODINU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Pokretanje aktivnosti u cilju edukacije članova iz
oblasti ekološkog pčelarenja:
Uvjeti za ishođenje certifikata ekološkog pčelara i
proizvoda.
Mogućnosti plasmana i cijene ekoloških pčelinjih
proizvoda.
U prostoru Mjesnog doma Zrinski–Frankopan za članove Udruge osigurati termine za Edukaciju
Pčelara u manjim grupama, gledanje filmova i drugih zanimljivosti iz oblasti pčelarstva.
tematske tribine - rasprave, među pčelarima u cilju edukacije i razmjene iskustava.
Sve navedene informacije tiskati u godišnjem biltenu u cilju obavještavanja svih članova o
datumima i vremenu održavanja ovakvih aktivnosti.
Pokrenuti Web stranicu pčelarske udruge „Zrinski“ Slavonski Brod
Sudjelovati u organiziranju i programu „Poduzetničke ideje“ u Novoj Gradiški.
Sačiniti plan i program edukacije pčelara:
Organizirati predavanja iz područja pčelarstva od strane naših eminentnih stručnjaka, na teme koje
se pokažu kao dominantne u tom trenutku.
Upriličiti na sastancima UO druženje i gledanje filmova iz područja pčelarstva. Moderatori bi bili
iskusni pčelari, s kojima bi zainteresirani pčelari razmijenili iskustava.
Organizirati posjet pčelarskom sajmovima „Apimondija“ Svjetskom kongresu u Beogradu,
sajmovima u Celju, Novom Sadu, Sarajevu, Gudovcu...
Osigurati autobus za zajednički posjet.
Obavijestiti pismeno sve članove Udruge o datumu, programu i ostalim pojedinostima Sajma.
Obavijestiti sve članove društva o datumu i programu održavanja sajma u Vinkovcima:
Organizirati zajednički posjet (autobus), u koliko ima interesa, što će se utvrditi na Skupštini, koja će
se održati u veljači.2012.god.
Sudjelovanje na „Danima meda“ u sklopu „Poljoprivredno poduzetničkih ideja“ u Novoj Gradišci
u organizaciji Brodsko-posavske Županije i Udruge pčelara „Nektar“ Nova Gradiška:
Obavijestiti sve članove udruge o terminima i programu održavanja, posebno o predavanjima i
predavačima iz domena pčelarstva,
Organizirati prisustvovanje članova UO godišnjim skupštinama susjednih udruga:
Dostavljati u časopis „Pčela“ obavijesti i članke, a obavezno:
reportažu sa održavanja godišnje skupštine.
Obavijesti o održavanju dana meda i ocjenjivanja meda.
Ostale interesantne članke.
Organizirati susret pčelara na Petnji u listopadu
Organizacija manifestacije „Dani meda“ na Korzu u listopadu 2012.
Organizirati ocjenjivanje meda u sklopu manifestacije Katarinski sajam
Sudjelovati na Katarinskom sajmu
Sudjelovati u radu Klastera turističke zajednice grada Slavonskog Broda
Ispitati mogućosti za uređenje prostora jednog Kazamata u Tvrđavi Brod za potrebe Pčelarskog
društva sa ciljem:
Uređenja pčelarskog muzeja društva,
Prodaje pčelarskih proizvoda kao suvenira, posjetiocima Tvrđave
Pratiti mlade pčelare koji pohađaju Pčelarsku školu kako bi se što prije uklopili u rad Udruge,
pokušati iznaći izvore sufinanciranja za isto.
UO Pčelarske udruge „Zrinski” Slavonski Brod
Stjepan Aračić
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
15
„DRUGA STRANA POTROŠAČKOG RAJA“
POMOR PČELA I PESTICIDI
U proljeće 2008. Njemački Ured za zaštitu potrošača i sigurnost hrane (BVL) zabranio je upotrebu
nemalog broja pesticida koji se upotrebljavaju za zaštitu kukuruza, šećerne repe, uljane repice. Među
zabranjenim sredstvima nalaze se proizvodi poznati pod trgovačkim imenima Poncho i Gaucho
(proizvodi ih kompanija Bayer), kao i Cruiser (proizvodi ga Syngenta). Djelatne tvari u navedenim
fitofarmaceutskim sredstvima su klotianidin i imidakloprid,odnosno tiametoksan, kemikalije koje
pripadaju skupini neonikotinoidnih otrova namijenjenih za uništavanje kukaca (insekticidi). Zabrana je
uvedena zbog opravdanih sumnji da kemikalije uzrokuju poremećaj orijentacije i komunikacije među
pčelama, te narušavaju njihov imunosni sustav i izazivaju prehrambeni stres. Štoviše, mnogi
znanstvenici i mjerodavne institucije smatraju da su zabranjeni pesticidi glavni uzročnik pojave
masovnih pomora pčela (tzv. colony collapse disorder ili CCD). Najnoviji pomor pčela zahvatio je cijelo
područje Njemačke pokrajine Baden-Wurrtemberg, gdje su pčelari izgubili 2/3 svojih pčela za samo
nekoliko dana. Naknadnim analizama dokazana je prisutnost pesticida klotianidina, jer pri tretiranju
sjemena nisu se koristili ljepljivim komponentama koje onemogućuju oslobađanje pesticida u zrak.
PESTICIDI BEZ LJEPILA
Phillip Mimkes, glasnogovornik njemačke Koalicije protiv Bayerovih opasnosti podsjeća: ”Više od deset
godina upozoravamo na rizik neonikotinoidnih pesticida. Takvi se proizvodi ne bi smjeli prodavati“.
Poznat je slučaj kada su 1995. pčelari sjeverne Dakote izgubili na tisuće rojeva u vrijeme sjetve uljane
repice koja se u to vrijeme tretirala pesticidom imidaklopridom. Taj sistemski insekticid (Gaucho) je
zapravo nervni otrov za kukce i namijenjen je uništavanju svih kukaca, pa tako i pčela. U sudskom sporu
zbog masovnog pomora pčela tada je prvi put korišten termin CCD. Četiri godine kasnije imidakloprid je
zabranjen u Francuskoj koja zbog masovnih pomora pčela trpi velike štete u pčelarstvu. Broj košnica u toj
zemlji smanjen je za samo nekoliko godina za trećinu, dok je prinos meda po košnici više nego
prepolovljen.
PRVE UZBUNE U HRVATSKOJ
I u Sloveniji su zabilježeni masovni pomori pčela inducirani pesticidima. Zbog toga je Slovensko
Ministarstvo poljoprivrede, poučeno primjerom njemačkih institucija, samo nekoliko dana nakon
Njemačkog Ureda za zaštitu potrošača i sigurnost hrane (BVL), zabranilo upotrebu i promet svim
pesticidima koji sadržavaju klotianidin, imidakloprid ili tiametoksam. Zabranjen je promet i sjemenom
tretiranim tim pesticidima. Nažalost, službena očitovanja našeg Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja o ovim bitnim stvarima nisu transparentna. Ni upozorenja, ni informacije o pripremi
eventualnih zabrana nisu dostupna našoj javnosti. I to usprkos činjenici da je iste godine i Hrvatsku
zahvatio val masovnog pomora pčela. Zabilježeni su znatni gubitci u Lici, Hrvatskom zagorju,Dugom
Selu... Nije poznato jesu li mjerodavne institucije testirale uginule pčele na klotianidin.
PESTICIDI ILI MED
Pomor pčela diljem Europe dodatno će povećati potrebu Europske Unije za uvozom meda (na „Starom
Kontinentu” proizvodi se oko 100 tisuća tona meda, što zadovoljava 52% potreba). To je prilika za
hrvatske pčelare koji proizvode mnogo više meda nego što su potrebe i potrošnja u Hrvatskoj. No
umjesto povećanog izvoza (inače vrlo kvalitetnoga) meda, posebno u zemlje pogođene znatnijim
padom prinosa, čini se da Hrvatskoj prijeti, uz asistenciju uvijek moćnog uvozničkog lobija, opasnost
uvoza jeftinog sjemena tretiranog pesticidima. Budući da su od nedavna zabranjeni u susjednim
zemljama, pada im tržišna cijena, što je uvijek prilika za uvozničku pohlepu. Istodobno, hrvatska
poljoprivreda nije zaštićena jer odgovorne institucije nisu poduzele potrebne mjere zaštite od
nekontroliranog uvoza sjemena natopljenog jeftinim, no štetnim pesticidima. Stoga je potreban
pritisak, medijski i znanstveni, na mjerodavne institucije da se izjasne i zauzmu stajalište prije nego
pomor pčela ugrozi oprašivanje istih onih kultura koje se „štite“ pesticidima.
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
16
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
AGROKEMIJSKI ARSENAL
Tyrone Hayes, profesor endokrinologije sa Sveučilišta Berkeley, održao je predavanje na poznatoj klinici
Mayo u Minnesoti. Govorio je prisutnim liječnicima o patološkim promjenama koje u životinja i ljudi
izaziva pesticid atrazin. Iako su liječnici Klinike Mayo priznati stručnjaci i poznavatelji ljudskog zdravlja i
bolesti, bili su iznenađeni onime što su čuli. Profesor Hayes upozorava već godinama: pesticid atrazin,
osim što uzrokuje teške malformacije organa u žaba, izaziva i rak kod ljudi.
ATRAZIN - SLUŽBENI OTROV
Atrazin je selektivni triazinski herbicid koji se upotrebljava za uništavanje širokolisnih (crna pomoćnica,
čičak štir) i uskolisnih korova. Ulazi u okoliš raspršivanjem po poljima. Iz tla se podiže rastom biljaka, dok
se u njih apsorbira uglavnom kroz korijenje, ali i preko listova, te se jednom apsorbiran akumulira u
vršnim dijelovima biljke. U tretiranih biljaka atrazin povećava unos arsena. Atrazin je relativno postojani
onečišćivač okoliša. Njegova postojanost (vrijeme poluraspada je oko 125 dana u pjeskovitom tlu, a u
hladnome, suhom tlu, može se zadržati i dulje od godinu dana) i pokretljivost u nekim vrstama tla (jer se
ne apsorbira čvrsto ni lako na čestice tla ), uzrokuje onečišćenje površinskih i podzemnih voda.
Nedavna istraživanja su pokazala da atrazin štetno utječe na spolni razvoj žaba. Atrazin u
koncentracijama koje se često nalaze u okolišu demaskulinizira punoglavce i pretvara ih u hermafrodite,
pa mužjaci uz testise imaju i ovarije. Stoga im je razina testosterona deset puta manja od normale.
Herbicid očito mijenja ravnotežu steroidnih hormona u osjetljivo vrijeme razvoja tih vodozemaca.
KEMIJSKA KASTRACIJA
„Otkrili smo da atrazin uzrokuje kemijsku kastraciju muških žaba i drugih vodozemaca. Reducira
koncentraciju muškog hormona, testosterone,što dovodi do pada broja spermija, smanjenih glasnica i
smanjene sposobnosti privlačenja ženki”, tvrdi Hayes. Takvi spolni poremećaji nasilne
demaskulinizacije, odnosno feminizacije muških žaba dovodi do naglog pada njihova broja. Hayes
upozorava da je, osim narušavanja bioraznolikosti, atrazin opasnost i za ljudsko zdravlje: „Atrazin
sudjeluje u razvoju raka u laboratorijskih životinja, a neke epidemiološke studije pokazuju da je i rak dojki
u žena povezan s izlaganjem atrazinu”. Iako svoje rezultate istraživanja objavljuje u prestižnim
časopisima, poput Science ili EHP, već je godinama u znanstvenom sukobu s mnogim institucijama poput
Američke Agencije za zaštitu okoliša (EPA), jer njezini stručnjaci uporno ponavljaju da rezultati profesora
Hayesa nisu uvjerljivi. U sukobu je i s konzultantskim tvrtkama poput EcoRiska, koje financijski podupiru
isključivo znanstvenike s pozitivnim stajalištima o atrazinu. U sukobu je i s kompanijom Syngenta koja ga
proizvodi. Upozorenja Hayesa su poput „glasa vapijućega u pustinji“, a njegova „borba protiv
vjetrenjača“ u Sjedinjenim Američkim Državama nije urodila plodom. Atrazin je najčešće upotrebljavan
pesticid, pa se svake godine tlo i podzemne vode kontaminiraju s više od 35 milijuna tona atrazina.
HRVATSKI OTPOR EUROPSKOM OPREZU
Sukob oko vrijednosti i štetnosti atrazina nije posebno aktualan u Europi jer je reakcija nadležnih
institucija koje brinu o okolišu bila mnogo brža i konzervativnija od američkih – upotreba atrazina je
zabranjena. U većini europskih zemalja atrazin je izbačen s liste dopuštenih sredstava za zaštitu bilja, dok
je u Velikoj Britaniji i Irskoj njegova upotreba strogo ograničena. Europska komisija prihvatila je 17.
srpnja 2006. novu Direktivu za zaštitu površinskih voda od onečišćenja. Prema tom prijedlogu, atrazin se
nalazi na listi prioritetnih tvari (uz 40-ak drugih) koje ugrožavaju životinjski i biljni svijet, te ljudsko
zdravlje. Nažalost u Hrvatskoj atrazin nije zabranjen. Nalazi se na službenoj listi otrova koji se mogu
stavljati u promet odobrenoj od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (NN27/99). Na tržištu se nalaze
mnogi pesticidi s dozvolom slobodne prodaje koji sadržavaju atrazin. Konačno prema hrvatskome
Zakonu o vodama dopuštena koncentracija atrazina u pitkoj vodi (0,1 mikrogram ma litru) upravo je ona
kojom profesor Hayes izaziva spolne malformacije kod žaba.
Izdvojeno iz knjige: „DRUGA STRANA POTROŠAČKOG RAJA“
Autor : Prof. dr. sc. Valerije Vrček
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
17
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
POPIS ČLANOVA PČELARSKE UDRUGE „ZRINSKI“ S PLAĆENOM ČLANARINOM U IZNOSU 300 KN
Adresa stanovanja
Rb.
Prezime i ime
1.
AHEL ALEN
Bartolovci 47, 35252 SIBINJ
2.
ARAČIĆ STJEPAN
M.Lanosovića 20, SLAVONSKI BROD
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
BARIČIĆ DAVOR
BOŠNJAK NIKOLA
BRKIĆ STIPO
ČULJAK DRAGAN
ČULJAK GRGO
ČULJAK JURE
ČULJAK MIRO
ČUČMAN MIHJALO
ČURIĆ DRAGAN
DUJMOVIĆ IVAN
DUSPARA MIROSLAV
ĐAKOVIĆ MATO
ENEGELMAN ZORAN
GAŠPARAC JOSIP
GAŠIĆ IVICA
GRGUREVIĆ DAVOR
GUBERAC MARKO
GUBERAC PETAR
JANKOVIĆ PERO
JURIĆ STANKO
JURJEVIĆ IVAN
JUKIĆ ANTUN
JUKIĆ ILIJA
JUNAČKO ZDRAVKO
KONOPKA MARICA
KOVAČEVIĆ ZVONKO
KOVAČEVIĆ ĐURO
KORČIJ JOSIP
KRIŽANOVIĆ MARIJA
KRIJAN MARIO
KURKUTOVIĆ ANDRIJA
LEOVIĆ JOSIP
LUKIČEVIĆ ANTUN
MALIŠA MARIJAN
MARIIĆ MATO
MARJANOVIĆ ANTUN
MARUŠIĆ FRANJO
MILKOVIĆ IVAN
MIRKOVIĆ ZDENKA
NIŠEVIĆ NENAD
MIJIĆ VESNA
OREČ TOMISLAV
OREČ ŽELJKO
OŠAB MATEO
Pčel.sekcija O.Š.“ I. Filipović“
PČEL.SEK „MASLAČAK“
PALOŠI DAMIR
POPIĆ ANTE
RAGUŽ KREŠIMIR
RUDIĆ MILAN
PEJAKOVIĆ MARIO
PINJUH DRAGUTIN
RAC TOMISLAV
RAGUŽ ANTO
RUŽIĆ BISERKA
RUBIL ZVONKO
RUBILOVIĆ RUNOSLAV
SABLJIĆ MILJENKO
SAFUNDŽIĆ STJEPAN
SOLDO IVAN
STOJANOVIĆ SECILIJA
STIPEŠEVIĆ ILIJA
ŠEBAJ IVAN
ŠIŠKIĆ ANA (VINKO)
VEBER ZDENKO
VRLJIĆ DRAŽEN
VEBER HRVOJE
VIDAKOVIĆ IVANA, MATO
VIDAKOVIĆ ZVONKO
VIDOVIĆ SUZANA
VUJČIĆ SANJA
VUKAŠINOVIĆ DARKO
VUKOVAC IVAN
TOLIĆ VALERIJAN
TRGOVČIĆ DARIJA
TURČIN ŽELJKO
ZVIROTIĆ PETAR
ŽIVIĆ IVAN
G.Bebrina 25, 35208 RUŠĆICA, KLAKAR
S.Radića 43/b, 35000 SL. BROD
Vrbskih žrtava 99, 35207 G. VRBA
Zagorska 9, 35000 SL. BROD
Hrvat.Branitelja 112, STARI SLATNIK
A.Stepinca 67, 35252 SIBINJ
A.Stepinca 24, STARI SLATNIK
F.Bulića 1, BROD.VINOGORJE
Vjekoslava Bacha 18, SL. BROD
Tina Ujevića 9. 35000 SLAV. BROD
Vinogradska 39, 35209 BUKOVLJE
G.Mala 16, SLOBODNICA SIBINJ
Bebrina 23, BEBRINA
A.Hebranga 4/20 35000 SL. BROD
I.G. Kovačića 3/2, SLAVONSKI BROD
Lutvinka 2/9, 35000 SL. BROD
A.Jarića 65, 35000 SLAV. BROD
Trnovačka 42. (20), 35107 TOMICA
108 Brigade 33. 35252 SIBINJ
Br.Radića 8. 35207 G. VRBA
Lutvinka G.8/1 35000 SLAV. BROD
I.Lucića 37. 35000 SLAV. BROD
LJ.POSAVSKOG 75A SLAV . BROD
M. Lanosovića 19, 35000 Slav, Brod
A.Hebranga 4/3. 35000 SLAV.BROD
Radićeva 87. 35209 BUKOVLJE
Hrvatinića 66 A, 35000 SLAV. BROD
F. Bulića 11, 35000 SLAV. BROD
Brčino 20, 35252 SIBINJ
Dravska 1A, 35000 Slavonski Brod
Klaićeva 24, 35000 SLAV. BROD
Klakar 73, KLAKAR
G.Andrijevci 131, 35252 sibinj
Br. Radić 71, 35252 SIBINJ
M. Gupca 14, SIBINJ
Grabarje 96A, POCRKAVLJE
Kolodvorska 83, SLOBODNICA
M.Gupca 37, 35252 SIBINJ
Rušičkih Žrtava 75, 35208 RUŠĆICA
V. Nazora 30, LUŽANI, ORIOVAC
A.Hebrang 6/ 11, SLAV. BROD
T.Smičiklasa 58, 35000 SLAV. BROD
T.Smičiklasa 58, 35000 SLAV. BROD
Gorjanska 23, 35221 V. KOPANICA
O.Š. "I.FILIPOVIĆ", 35221 V. KOPANICA
O Š "I. MAŽURANIĆ", 35252 SIBINJ
Kumičićeva 30, 35000 SLAV. BROD
V.Novaka 4, 35000 SLAV. BROD
Horvatova 34, SL. BROD
108. Brigade 26, 35252 SIBINJ
Karašička 1, 35000 SLAV. BROD
J.Bašića 15, 35000 SLAV. BROD
Zadarska 44 ILI Jadranska, SL. BROD
Istarska 28, 35000 SLAV. BROD
Vukovarska 9, 35000 SLAV. BROD
J. Runjanina 82, 35000 SLAV. BROD
Sibinjskih žrtava 157, SIBINJ
22. lipnja 41., Slav. Brod
M. Gubca 12, 35252 Sibinj
A. Bašića 10, SLAV. BROD
Berislavićeva 32, 35000 SLAV. BROD
D. Cesarića 24, 35000 SLAV. BROD
M. Gubca 46, MALINO - ORIOVAC
J.Domca 7, 35000 SLAV. BROD
Kvarnerska 17, 35000 SLAV. BROD
Kolara II br. 19, 35107 PODVINJE
Bunjevačka 1, SLAV. BROD
Slavonska 46, ZADUBRAVLJE
Slavonska 89, ZADUBRAVLJE
S.Marijanovića 4/1, 35000 SLAV. BROD
A.Hebranga 6/11, 35000 SLAV. BROD
M.Gupca 19 A., 35214. D. ANDRIJEVCI
I. Filipovića 1, V. KOPANICA
F. Kuhača 2, 35000 SLAV.BROD
Sv.Bartola 7, BARTOLOVCI - SIBINJ
A. Stepinca 27, 35000 SLAV. BROD
D.Bebrina 35-(65), KLAKAR
A.Hebranga 4/29, 35000 SLAV. BROD
Tel./mob
035-425-462; 035-425-426
91-446-0111
035-226-150; 098-180-7031
035-250-919
035-457-110
035-273-321
035-427-615
035-425-942
035-427-194; 427-197
035-465-067
099-352-3875
035-490-149
091-547-0025
035-429-228
035-433-577
098-183-8209
035-445-161; 098-161-9333
035-251-524, 250-984
098-180-6060
099-5909-267
035-457-134
035-441-052
035-260-124
099-578-2598
091-543-3891
035-451-667
035-451-667; 035-463020
035-465-131
035-428-071
098-471-906
035-445-505
035-226-024
035-425-594; 098-226-951
098-9074-117
098-959-3209
035-429-018
035-457-224
035-452-290
091-527-911
035-255-596
035-447-292
035-447-315
035-449-216
035-269-512
098-341-464
035-426-240
035-266-708
035-258-676
099-312-7209
035-449-809: 098-760-109
035444-770; 035-424-456
035-255-768
035-426431; 091-444-9631
035-465456
035-425-357
035-250-062
035-256-151
035-449-212
035-258-097
098-494-128
091-461-0666
091-410-4422
035-225-176
035-225-150
035-444-671
035-451-182; 099-672-9977
035-472-176
099-658-5668
035-490-238
035-226-023; 099-226-1630
035-454-052; 098-552-098
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
18
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
POPIS ČLANOVA PČELARSKE UDRUGE „ZRINSKI“ S PLAĆENOM ČLANARINOM U IZNOSU 75 KN
RED. BR
1.
2.
Prezime i ime
Ahel Marijan
Babić Adam
Adresa stanovanja
Bartolovci 47, SIBINJ, 35252 SIBINJ
Fra Luke Maruna, 35000 Slav. Brod
Tel./mob
091/586-626
098-331-077
Članarina
B
B
3.
Barbarić Ladislav
A.Kačića Miočića 19, 35000 SL.BROD
4.
Baričić Martin
G.Bebrina 25, 35208 RUŠĆICA
5.
Bašić Zvonko
Mile Budaka 53, SLAV. BROD
6.
Domorad Stjepan
Slavonska 64, VRANOVCI
035-276-140
B
7.
Dmitrašinović Đuro
Zagrebačka 37, 35000 SLAV.BROD
035-273-673
B
8.
Dumenčić Velimir
Braće Radića 104, 35210 ČAJKOVCI, VRPOLJE
035-483-075
B
9.
Filajdić Snježana
Starčevićeva 2/4, 35000 SL.BROD
035-446-949
B
10.
Geneja Marijan
Badaličeva 1 A, 35000 SLAV.BROD
091/193-6830; 447-159
B
11.
Grgurević Davor
Lutvinka 2/9, Slav. Brod
0915047270
?, novi čl.
12.
Guberac Mijo
A.Jarića 65, 35000 SL.BROD
035-250-984
B
13.
Gusak Zrinoslav
L.Lukića 17, 35000 SLAV.BROD
091/410-2221
B
14.
Hečimović Draško
Sv.Florijana 62, 35255 SLAV. KOBAŠ
098/1662-347
B
15.
Karaula Jelica
Vinogorska 94, 35000 SLAV.BROD
035-465-818
B
16.
Kava Pavo
Šumeće 5a, BEBRINA
035-434-240
B* nupl.
17.
Kolesarić Miroslav
Šumeće 138, 35254 BEBRINA
035-434-267
B
18.
Kučinski Ivan
Kaniža 68, 35254 BEBRINA
035-433-209
B
19.
Mihić Josip
A.Hebranga 6/33, 35000 SLAV.BROD
B
20.
Makovac Željko
A.Hebrang 4/24, SLAV.BROD
B
21.
Martinović Stjepan
Vinogradska 118, 35000 SLAV.BROD
098-263-530
B
22.
Mladinović ? Luka
T. Kralja Tomislava, 3, SLAV.BROD
091-247-7778
B
23.
Nikolić Božo
A.Hebranga 5/9, 35000 SLAV.BROD
24.
Petrić Ivica
Branimirova 15, 35000 SLAV.BROD
258-868; 098-341342
B
25.
Popić Ivan
Lanosovićeva 4, 35000 SLAV.BROD
035-269-378
B
26.
Rubil Zvonko
Runjaninova 82, SLAV.BROD
035-255-768
B
27.
Rupčić Josip
Osječka 268,35000 SLAV.BROD
035-408-218
28.
Sabljić Vesna
22. lipnja 41, SLAV.BROD
29.
Safundžić Stjepan
M. Gubca 12, SIBINJ
035-425-357
B
30.
Stanić Ante
Dragutina Rakovca 20, 35209 BUKOVLJE
035-276-051
B
31.
Stojčević Jozo
J. Kozarca 18, SLAV BROD
035-471-047
32.
Stojanović Tomo
Berislavićeva 32, SLAV. BROD
33.
Šarlija Josip
T.Bakača 3, 35000 SLAV.BROD
035-266-132
B
34.
Šaravanja Tomislav
Sv. Ivana 5, VRANOVCI
091-536-6434
B
35.
Šmehil Željko
Ive Vojnovića 13, SLAV. BROD
B
36.
Sulić Drago
Šubićeva, SLAVONSKI BROD
B
37.
Šebalj Ivan
M. Gubca 46, MALINO,ORIOVCA
035-436-415
B
38.
Veber Slavica
Kvarnerska17. J. Kavaja 17, 35000 SLAV.BROD
098/338-127
B
39.
Vokić Zlatko
M. Gubca 58, SLAV. KOBAŠ
035-432664
B
40.
Wuzberg Mario
Bartolovci 83, 35252 SIBINJ
035-426-752
B
41.
Trgovčić Damir
Sv.Bartola 7, BARTOLOVCI, SIBINJ
035-471-349
B
42.
Zarični Ivan
Šumeće 1 A, 35254 GR.BEBRINA
035-434-249
B
43.
Živković Tomo
Fr.Ivana Maruna 13, SLAV. BROD
098-340338
44.
Maoduš Ilija
Osiječka 62, SLAV. BROD
B?
226-150: 035-451-087
B
B
B
B
75
?
B
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
B
Novi?
19
Udruga pčelara “ZRINSKI” Slavonski Brod
STOLARIJA I PČELARSTVO TOLIĆ - FRANJE KUHAČA 2 - 35000 SLAVONSKI BROD
MOB: 091-163-9559
CJENIK KOŠNICA I DJELOVA KOŠNICA
KROV 69,00KN
MILLEROVA HRANILICA 38,00KN
KOMBINIRANA HRANILICA SA ZBJEGOM 85,00 KN
LESONITNI POKLOPAC 16,00 KN
NASTAVAK LR 65,00KN
PUNA PODNICA 43,00 KN
ANTIVAROZNA PODNICA 65,00KN
LR OKVIR RINFUZA 3,50 KN
AŽ STANDARD OKVIR 3,00 KN
AŽ GROM OKVIR 3,00 KN
VENTILACIJSKA MREŽA 43,00 KN
POLUNASTAVAK SA OKVIRIMA 90,00KN
PET-OKVIRNI NUKLEUS 199,00 KN
SEDAM-OKVIRNI NUKLEUS 216,00 KN
IZ PONUDE IZDVAJAMO
PROFESIONALNI SAKUPLJAČ CVJETNOG PRAHA 180,00KN
OPLODNJAK SA RASKLOPIVIM OKVIRIMA 150,00KN
SUŠAČ CVJETNOG PRAHA
SEPARATOR CVJETOG PRAHA 2000,00 KN
KOŠNICA VARIJANTA 1
KOŠNICA VARIJANTA 2
KOŠNICA VARIJANTA 3
KROV
TRI NASTAVKA
LESONITNI POKLOPAC
VENTILACIJSKA MREŽA
PUNA PODNICA
30-OKVIRA RINFUZA
KROV
TRI NASTAVKA
LESONITNI POKLOPAC
KOMBINIRANA HRANILICA
VANTIVAROZNA PODNICA
30-OKVIRA RINFUZA
KROV
TRI NASTAVKA
LESONITNI POKLOPAC
KOMBINIRANA HRANILICA
TRIDESET OKVIRA
PODNICA SAKUPLJAČ
CVJETNOG PRAHA
KOŠTA: 471,00 KN
KOŠTA: 535,00KN
KOŠTA 650,00 KN
VALERIJAN TOLIĆ
BILTEN Udruge pčelara “ZRINSKI”, Slavonski Brod, 2012.
KONTAKT: MARICA LUKIČEVIĆ GORNJI ANDRIJEVCI 131 35252 SIBINJ SLAVONSKI BROD
PARNI TOPIONIK VOSKA
KADA ZA OTKLAPANJE
SUNČANI TOPIONICI
VOSKA
VILIČAR – PRAKTIČNO POMAGALO U KONTEJNERU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
7 180 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content