close

Enter

Log in using OpenID

BlackBerry Bold 9790 Smartphone

embedDownload
Verzija: 7.1
Korisnički priručnik
BlackBerry Bold 9790 Smartphone
Izdano: 2012-09-19
SWD-20120919110613379
Sadržaj
Brza pomoć .................................................................................................................................................. 9
Osnovne upute: Vaš pametni telefon ............................................................................................................. 9
Popularne teme .......................................................................................................................................... 28
Popularni savjeti ......................................................................................................................................... 33
Rješavanje uobičajenih problema ............................................................................................................... 41
Savjeti i prečaci .......................................................................................................................................... 46
Savjeti: Brzi postupci .................................................................................................................................. 46
Savjeti: Duže trajanje baterije ...................................................................................................................... 47
Savjeti: Traženje aplikacija .......................................................................................................................... 48
Savjeti: Oslobađanje prostora za glazbu, slike, videozapise i datoteke .......................................................... 49
Savjeti: Oslobađanje prostora radi optimizacije rada pametnog telefona ...................................................... 50
Savjeti: Ažuriranje softvera .......................................................................................................................... 51
Savjeti: Zaštita podataka ............................................................................................................................. 51
Savjeti: Upravljanje indikatorima ................................................................................................................. 52
Prečaci: Telefon ......................................................................................................................................... 53
Prečaci: Poruke .......................................................................................................................................... 54
Prečaci: Datoteke i privici ........................................................................................................................... 55
Prečaci: Unos teksta pomoću fizičke tipkovnice .......................................................................................... 56
Prečaci: Multimedija .................................................................................................................................. 57
Prečaci: Preglednik .................................................................................................................................... 58
Prečaci: Pretraživanje ................................................................................................................................. 60
Prečaci: Karte ............................................................................................................................................ 60
Prečaci: Kalendar ....................................................................................................................................... 61
Rješavanje problema: Prečaci ..................................................................................................................... 61
Telefon ....................................................................................................................................................... 63
Upute: Telefon ........................................................................................................................................... 63
Rješavanje problema: Telefon ..................................................................................................................... 81
Glasovne naredbe ...................................................................................................................................... 85
Upute: Glasovne naredbe ........................................................................................................................... 85
Rješavanje problema: Glasovne naredbe ..................................................................................................... 87
Poruke ....................................................................................................................................................... 89
Upute: Aplikacija Poruke ............................................................................................................................ 89
Rješavanje problema: Aplikacija Poruke .................................................................................................... 125
Datoteke i privitci ..................................................................................................................................... 132
Upute: Datoteke ....................................................................................................................................... 132
Rješavanje problema: Datoteke ................................................................................................................ 139
Multimedija .............................................................................................................................................. 140
Upute: Multimedija .................................................................................................................................. 140
Rješavanje problema: Multimedija ............................................................................................................ 157
Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja .......................................................................................................... 161
Upute: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja ............................................................................................... 161
Rješavanje problema: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja ........................................................................ 165
Preglednik ................................................................................................................................................ 166
Upute: Preglednik .................................................................................................................................... 166
Savjeti: Preglednik .................................................................................................................................... 180
Rješavanje problema: Preglednik .............................................................................................................. 181
Kalendar .................................................................................................................................................. 183
Upute: Kalendar ....................................................................................................................................... 183
Savjeti: Kalendar ...................................................................................................................................... 192
Rješavanje problema: Kalendar ................................................................................................................ 193
Kontakti ................................................................................................................................................... 195
Upute: Kontakti ........................................................................................................................................ 195
Rješavanje problema: Kontakti ................................................................................................................. 205
Sat ........................................................................................................................................................... 206
Upute: Sat ................................................................................................................................................ 206
Rješavanje problema: Sat ......................................................................................................................... 209
Zadaci i podsjetnici .................................................................................................................................. 211
Stvaranje zadatka ili podsjetnika ............................................................................................................... 211
Slanje zadatka ili podsjetnika .................................................................................................................... 211
Promjena ili brisanje zadatka ili podsjetnika .............................................................................................. 211
Promjena statusa zadatka ........................................................................................................................ 212
Sakrivanje dovršenih zadataka .................................................................................................................. 212
Prikaz zadataka u kalendaru ..................................................................................................................... 212
Sinkronizacija zadataka i podsjetnika ........................................................................................................ 213
Više o kategorijama .................................................................................................................................. 215
Kategorizacija kontakta, zadatka ili podsjetnika ........................................................................................ 215
Stvaranje kategorije za kontakte, zadatke ili podsjetnike ............................................................................ 216
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje prije brisanja stavki ....................................................................... 216
Unos teksta .............................................................................................................................................. 217
Upute: Unos teksta .................................................................................................................................. 217
Rješavanje problema: Unos teksta ............................................................................................................ 224
Tipkovnica ............................................................................................................................................... 225
Upute: Tipkovnica .................................................................................................................................... 225
Jezik ........................................................................................................................................................ 228
Upute: Jezik ............................................................................................................................................. 228
Rješavanje problema: Jezik ...................................................................................................................... 230
Prikaz na zaslonu ..................................................................................................................................... 231
Upute: Prikaz na zaslonu .......................................................................................................................... 231
Rješavanje problema: Prikaz na zaslonu .................................................................................................... 236
GPS tehnologija ........................................................................................................................................ 237
Upute: GPS tehnologija ............................................................................................................................ 237
Rješavanje problema: GPS tehnologija ...................................................................................................... 239
Kompas ................................................................................................................................................... 240
Upute: Kompas ........................................................................................................................................ 240
Karte ........................................................................................................................................................ 242
Upute: Karte ............................................................................................................................................ 242
Prilagodba: Karte ..................................................................................................................................... 246
Rješavanje problema: Karte ...................................................................................................................... 248
Aplikacije ................................................................................................................................................. 249
Upute: Aplikacije ...................................................................................................................................... 249
Rješavanje problema: Aplikacije ............................................................................................................... 251
BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 256
Upute: BlackBerry ID ............................................................................................................................... 256
BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 258
Upute: BlackBerry Device Software .......................................................................................................... 258
Rješavanje problema: BlackBerry Device Software .................................................................................... 260
Upravljanje vezama .................................................................................................................................. 262
Mobilna mreža ......................................................................................................................................... 262
Wi-Fi tehnologija ...................................................................................................................................... 269
Način rada Mobilni hotspot ....................................................................................................................... 279
Upute: Način rada Mobilni hotspot ........................................................................................................... 279
Rješavanje problema: Način rada Mobilni hotspot ..................................................................................... 282
Bluetooth tehnologija ............................................................................................................................... 284
Upute: Bluetooth tehnologija .................................................................................................................... 284
Rješavanje problema: Bluetooth tehnologija .............................................................................................. 292
NFC tehnologija ........................................................................................................................................ 295
Upute: NFC tehnologija ............................................................................................................................ 295
Rješavanje problema: NFC tehnologija ...................................................................................................... 301
Poslužitelj za multimediju ......................................................................................................................... 303
Upute: Poslužitelj za multimediju .............................................................................................................. 303
Pametna dodatna oprema ........................................................................................................................ 306
Više o aplikaciji Pametna dodatna oprema ................................................................................................ 306
Postavljanje nove stanice .......................................................................................................................... 306
Promjena profila stanice ........................................................................................................................... 307
Brisanje spremljenog profila stanice ......................................................................................................... 307
Napajanje i baterija .................................................................................................................................. 308
Upute: Napajanje i baterija ....................................................................................................................... 308
Rješavanje problema: Napajanje i baterija ................................................................................................. 312
Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice ............................................................................. 313
Upute: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice .................................................................. 313
Rješavanje problema: Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice ........................................... 320
Pretraživanje ............................................................................................................................................ 322
Upute: Pretraživanje ................................................................................................................................. 322
Rješavanje problema: Pretraživanje .......................................................................................................... 326
Zaštita ...................................................................................................................................................... 328
Upute: Zaštita .......................................................................................................................................... 328
Rješavanje problema: Zaštita .................................................................................................................... 359
Servisne knjižice i dijagnostička izvješća ................................................................................................... 361
Pokretanje, prikaz, slanje ili brisanje dijagnostičkog izvješća ...................................................................... 361
Prihvaćanje, brisanje ili vraćanje servisne knjižice ..................................................................................... 361
Postavljanje zadanog primatelja dijagnostičkih izvješća ............................................................................. 362
Pronađite broj modela svog pametnog telefona i verziju programa BlackBerry Device Software .................. 362
Ne mogu pokrenuti ili poslati dijagnostičko izvješće ................................................................................... 363
Sinkronizacija ........................................................................................................................................... 364
Upute: Sinkronizacija ............................................................................................................................... 364
Rješavanje problema: Sinkronizacija ......................................................................................................... 367
Opcije pristupačnosti ................................................................................................................................ 369
Upute: Pristupačnost ............................................................................................................................... 369
Kalkulator ................................................................................................................................................ 374
Korištenje kalkulatora ............................................................................................................................... 374
Pretvaranje mjernih jedinica ..................................................................................................................... 374
Pojmovnik ................................................................................................................................................ 375
Pravna napomena .................................................................................................................................... 377
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Brza pomoć
Osnovne upute: Vaš pametni telefon
Saznajte više o aplikacijama i indikatorima te čemu služe tipke na pametnom telefonu BlackBerry.
Ukratko o pametnom telefonu BlackBerry
Umetanje SIM kartice, multimedijske kartice i baterije
Uklonite poklopac za bateriju
9
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Pritisnite i pomaknite poklopac za bateriju kako biste ga otvorili.
Umetanje SIM kartice
Ovisno o modelu pametnog telefonaBlackBerry ili davatelju usluga bežične mreže, na pametnom telefonu možda nećete
morati koristiti SIM karticu.
Gurnite SIM karticu u utor.
Umetanje multimedijske kartice i baterije
Multimedijska kartica nije obavezna. Ako je isporučena s uređajem, multimedijska kartica možda je već umetnuta.
10
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Multimedijsku karticu možete izvaditi tako da je pritisnete i zatim izvučete iz utora.
Novo u verziji BlackBerry 7.1
BlackBerry 7.1 poboljšava BlackBerry iskustvo novim funkcijama i inovativnim aplikacijama.
BlackBerry oznaka
Slike, pjesme, videozapise, dokumente, kontakte, web-stranice i glasovne napomene možete razmjenjivati između dva
NFC uređaja. Jednostavno poleđinom svog pametnog telefona BlackBerry dodirnite drugi NFC uređaj. Dodatne informacije
potražite u BlackBerry oznaka .
Pametne oznake
Novo intuitivno korisničko sučelje omogućuje vam da jednostavno napravite pametne oznake i informacije podijelite s
drugim korisnicima NFC uređaja. Napravite pametnu oznaku za otvaranje web-stranice, biranje broja telefona, slanje
tekstne poruke ili poruke e-pošte, otvaranje aplikacije ili prikaz lokacije na karti. Informacije pametne oznake možete i
kopirati u naljepnice pametne oznake za pisanje koje možete postaviti na plakate i druge materijale. Dodatne informacije
potražite u Pametne oznake.
Wi-Fi pozivi
Ako vaš davatelj usluga bežične mreže podržava Wi-Fi pozive i ako se pretplatite na tu uslugu, putem Wi-Fi mreže moći
ćete upućivati i primati pozive. Dodatne informacije potražite u Wi-Fi pozivi.
11
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Način rada Mobilni hotspot
Kada uključite način rada Mobilni hotspot, pametni telefon možete koristiti kao mobilni hotspot kako bi drugi Wi-Fi uređaji
mogli koristiti vezu s mobilnom mrežom na vašem uređaju. Dodatne informacije potražite u Način rada Mobilni hotspot.
Prije no što pametni telefon počnete koristiti u načinu rada Mobilni hotspot, pročitajte najnovije informacije o sigurnosti i
proizvodu na stranici www.blackberry.com/docs/smartphones.
Roditeljska kontrola
Pomoću Roditeljske kontrole možete upravljati načinom korištenja značajki pametnog telefona BlackBerry. Roditeljska
kontrola omogućuje vam da blokirate sadržaj, uključite ili isključite značajke te da odredite koje će vrste komunikacije biti
dostupne. Dodatne informacije potražite u Uključivanje Roditeljske kontrole.
Poruke o javnim upozorenjima
Ako vaš davatelj usluga bežične mreže ili organizacija koristi sustav javnog uzbunjivanja, na pametni telefon možete primati
poruke o javnim upozorenjima, primjerice upozorenja o lošem vremenu ili amber alert poruke. Dodatne informacije
potražite u Sustavi za javno uzbunjivanje.
Novo u BlackBerry 7
BlackBerry 7 obuhvaća različite nove uzbudljive značajke i usluge, kao i određena poboljšanja postojećih značajki.
BlackBerry ID
BlackBerry ID sastoji se od adrese e-pošte i lozinke koja vam omogućuje jednostavan pristup BlackBerry proizvodima i
uslugama. Kada napravite BlackBerry ID, moći ćete se prijaviti na sve BlackBerry proizvode koji podržavaju BlackBerry ID.
BlackBerry ID vam, na primjer, omogućuje upravljanje aplikacijama koje ste preuzeli iz trgovine BlackBerry App World i
omogućuje zadržavanje preuzetih aplikacija prilikom zamjene pametnog telefona. Dodatne informacije potražite u
BlackBerry ID .
Glasovno pretraživanje
Tražite nešto? Pomoć, kontakte, dokumente, slike, videozapise i drugi sadržaj sada na pametnom telefonu i na internetu
možete pretraživati pomoću glasovnih naredbi. Dodatne informacije potražite u Traženje stavke pomoću glasovnog
pretraživanja.
12
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Prilagodba početnog zaslona
Dodatno prilagodite početni zaslon tako da sakrijete ploče koje ne koristite često, a možete i sakriti ikone na određenim
pločama ili na svim pločama. Dodatne informacije potražite u Prikaz i skrivanje okna s početnim zaslonom i Prikaz,
sakrivanje ili traženje ikone aplikacije.
Aplikacija Kompas
Jednostavno odredite svoj položaj u odnosu na magnetske polove Zemlje ili u odnosu na istinski sjever. Kompas možete
koristiti s lokacijskim aplikacijama (primjerice, aplikacijom Karte) kako biste dobili upute za određene koordinate. Dodatne
informacije potražite u Kompas.
NFC tehnologija
NFC tehnologija omogućuje brzu razmjenu informacija između pametnog telefona i pametne dodatne opreme, pametnih
terminala za plaćanje, pametnih pristupnih točki i pametnih oznaka. Kada NFC čitačem pametnih oznaka na pametnom
telefonu dodirnete pametnu oznaku, možete pregledati podatke poput web-adresa, kupona, grafičkih sadržaja,
multimedijskih datoteka i pojedinosti događaja. Dodatne informacije potražite u NFC tehnologija.
Odgovaranje na poziv bez dodira
Ako koristite Bluetooth® slušalice ili obične slušalice, na pozive možete odgovoriti bez korištenja ruku! Pametni telefon
možete postaviti tako da na pozive automatski odgovara nakon 5 sekundi. Dodatne informacije potražite u Promjena
načina odgovaranja na pozive pomoću slušalice.
Poboljšanja za Bluetooth
Pomoću tehnologije Bluetooth sada možete istovremeno poslati više slika. Pojedinosti potražite u Slanje datoteke.
Karticu kontakta (naziva se i vCard datotekom) možete poslati i primiti putem tehnologije Bluetooth te primljenu karticu
kontakta spremiti na popis kontakata pametnog telefona. Dodatne informacije potražite u Slanje kartica kontakta pomoću
Bluetooth tehnologije.
Poboljšanja za slike
Kada zakrenete JPEG ili PNG slike, one će se automatski spremiti u zakrenutom položaju.
Slike možete sortirati od najnovijih do najstarijih ili od najstarijih do najnovijih. Na taj način možete pregledati prikaz
slajdova onim redoslijedom kojim su fotografije snimljene.
13
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Sada možete reproducirati prikaz slajdova s fotografijama u kojem se koriste prijelazi poput klizanja, zumiranja i pomicanja.
Dodatne informacije potražite u Promjena opcija za prikaz slajdova.
Više o zamjeni pametnog telefona BlackBerry
Kada prijeđete na novi pametni telefon BlackBerry, vaši podaci i postavke, primjerice podržane poruke e-pošte, podaci iz
organizatora i kompatibilne aplikacije treće strane, mogu se prenijeti na vaš novi pametni telefon.
Postupak sigurnosnog kopiranja i vraćanja možete izvršiti pomoću multimedijske kartice ili BlackBerry Device Software.
Obje su opcije dostupne u značajki Zamjena uređaja u aplikaciji Postavke.
Korisnički priručnik za zamjenu pametnih telefona dostupan je na stranici docs.blackberry.com.
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti dostupna.
Srodne informacije
Otvaranje aplikacije Postavke, 14
Više o značajki BlackBerry ID
BlackBerry ID vam omogućuje jednostavan pristup različitim BlackBerry proizvodima i uslugama. Nakon što napravite
BlackBerry ID, na sve BlackBerry proizvode koji podržavaju značajku BlackBerry ID možete se prijaviti pomoću BlackBerry
ID adrese e-pošte i lozinke. BlackBerry ID omogućuje vam upravljanje aplikacijama koje ste preuzeli iz trgovine BlackBerry
App World i omogućuje zadržavanje preuzetih aplikacija prilikom zamjene pametnog telefona.
Kada postavite tablet BlackBerry PlayBook ili pametni telefon BlackBerry sa značajkom BlackBerry 7, prikazat će se
odzivnik za prijavu pomoću značajke BlackBerry ID. Ako ste ranije napravili BlackBerry ID, morate ga koristiti prilikom
postavljanja novog tableta ili pametnog telefona (umjesto stvaranja nove značajke BlackBerry ID). I na tablet i na pametni
telefon možete se prijaviti pomoću iste značajke BlackBerry ID.
Ako koristite stariji pametni telefon BlackBerry, BlackBerry ID možda ćete moći napraviti u aplikaciji koja podržava
BlackBerry ID ili BlackBerry ID napravite na stranici www.blackberry.com/blackberryid.
Srodne informacije
Više o preuzimanju aplikacija pomoću značajke BlackBerry App World, 29
Otvaranje aplikacije Postavke
Pomoću aplikacije Postavke možete saznati više o navigaciji i unosu teksta, promijeniti opcije kako biste pametni telefon
BlackBerry prilagodili svojim potrebama te postaviti mrežne veze, poput Bluetooth veza. Možete i postaviti adrese e-pošte i
račune društvenih mreža. Aplikacija Postavke trebala bi se automatski prikazati kada prvi put uključite pametni telefon.
1.
Ako se aplikacija Postavke ne prikaže automatski, na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Postavke.
2.
Pritisnite odjeljak kako biste promijenili opcije ili ispunite kratak niz odzivnika pomoću kojih možete postaviti opcije.
14
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Važne tipke
Tipke na prednjoj strani pametnog telefona BlackBerry
Dodirna ploha
•
•
•
Za pomicanje po zaslonu povucite prstom.
Pritisnite za odabir stavke.
Pritisnite i zadržite za otvaranje skočnog izbornika.
Izbornik
•
•
•
Otvorite izbornik.
Odabir istaknute stavke izbornika.
Pritisnite i zadržite kako biste se brzo prebacivali između
aplikacija.
Izlaz
•
•
Vraćanje na prethodni zaslon.
Zatvaranje izbornika.
Pošalji
•
•
Upućivanje poziva.
Odgovaranje na poziv.
Prekid/napajanje
•
•
•
Prekid poziva.
Vraćanje na početni zaslon.
Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje BlackBerry
pametnog telefona.
Tipke na vrhu pametnog telefona
zaključavanje
Zaključavanje ili otključavanje zaslona i tipkovnice.
Tipke na desnoj strani pametnog telefona
Jakost zvuka / Isključi
zvuk
•
•
Pritisnite gornju ili donju tipku kako biste prilagodili jakost zvuka.
Pritisnite i zadržite gornju ili donju tipku za reprodukciju sljedeće
ili prethodne multimedijske datoteke.
15
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Tipke na desnoj strani pametnog telefona
•
•
Desna funkcijska tipka
•
•
Prije snimanja fotografije ili videozapisa pritisnite gornju ili donju
tipku kako biste povećali ili smanjili subjekt.
Pritisnite srednju tipku kako biste isključili zvuk poziva ili zvuk
uređaja.
Ako je podržano, otvara fotoaparat. Za fotografiranje pritisnite
funkcijsku tipku.
Ovu tipku možete i prilagoditi.
Tipkovnica
za mijenjanje
Unos velikih slova.
Alt
Unos alternativnog znaka na tipki.
Simbol
Otvaranje popisa simbola.
povratak/brisanje
Brisanje prethodnog znaka ili odabrane stavke.
Unos
Odabir stavke.
Zvučnik
Uključivanje i isključivanje zvučnika tijekom poziva.
Opisi LED indikatora u boji koji trepere
LED indikator na vrhu pametnog telefona BlackBerry treperi u različitim bojama kako bi ukazao na različite opisane statuse
uređaja.
Boja u kojoj LED
indikator treperi
Opis
Zelena
Označava da se nalazite u području pokrivenom signalom bežične mreže. Ovu obavijest možete
uključiti ili isključiti.
Plava
Označava da je vaš pametni telefon povezan s Bluetooth® uređajem. Ovu obavijest možete uključiti
ili isključiti.
16
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Boja u kojoj LED
indikator treperi
Opis
Crvena
Označava da ste primili novu poruku. LED treperi i kada vaš pametni telefon pristupa podacima na
pametnoj kartici. Ovu obavijest možete uključiti ili isključiti. Pomoću profila za zvuk i upozorenja
možete promijeniti boju LED indikatora za zvukove zvona, obavijesti o porukama, podsjetnike za
događanja te druge aplikacijske obavijesti.
Žuta
Označava da je razina napunjenosti baterije niska te da je bateriju potrebno napuniti. Ovu obavijest
ne možete uključiti ili isključiti. Žuti LED indikator treperi kada je pametni telefon isključen i puni se.
Ovaj indikator počet će svijetliti zeleno kada je baterija puna.
Srodne informacije
Uključivanje obavijesti treperenjem LED indikatora za pokrivenost bežičnom mrežom, 234
Isključivanje ili uključivanje obavijesti o Bluetooth vezi, 290
Ikone
Ikone aplikacija
Aplikacijama možete pristupiti pritiskanjem ikona na početnom zaslonu te u mapama na početnom zaslonu. Na početnom
prikazu početnog zaslona prikazuju se ikone samo nekih dostupnih aplikacija. Za prikaz ostalih ikona aplikacije na
početnom zaslonu pritisnite Sve.
Ovisno o modelu vašeg pametnog telefona BlackBerry, administratoru i davatelju usluga bežične mreže, neke aplikacije
možda neće biti dostupne. Neke aplikacije možete preuzeti iz značajke BlackBerry App World.
Vodič s objašnjenjima svih ikona potražite na www.blackberry.com/docs/smartphones. Pritisnite model svog pametnog
telefona, a zatim pritisnite Vodič kroz ikone.
Postavke
Postavke
Enterprise aktivacija
Aktivirajte poslovni račun e-pošte pomoću
značajke BlackBerry Enterprise Server.
Opcije
17
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Uključivanje i zaključavanje
Zaključavanje lozinke
Isključivanje
Poruke
Spremljene poruke
Dodane adrese e-pošte
Dodane adrese poslovne e-pošte
Poruke
Tekstne poruke
Izravna razmjena poruka
Mapa za izravnu razmjenu poruka
BBM
Neke aplikacije mogu se prikazati u ovoj mapi,
uključujući aplikacije koje preuzimate.
Windows Live Messenger za pametne telefone
BlackBerry
Usluga AOL Instant Messenger za pametne
telefone BlackBerry
Google Talk za pametne telefone BlackBerry
Yahoo! Messenger za pametne telefone
BlackBerry
Aplikacije
Preglednik
Upravljanje vezama
Karte
Pomoć
Čuvanje lozinke
Glasovno biranje
Mapa Aplikacije
18
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Neke aplikacije mogu se prikazati u ovoj mapi,
uključujući aplikacije koje preuzimate.
Multimedija
Mapa Multimedija
Videozapisi
Slike
Glazba
Zvukovi zvona
Glasovne napomene
Fotoaparat
Video kamera
Snimač glasovnih napomena
Podcastovi
Osobni organizator
Kontakti
Kalendar
Zadaci
MemoPad
Sat
Kalkulator
Datoteke
Documents To Go
Datoteke
Društveno umrežavanje i mobilna kupovina
BlackBerry App World
Sadržaji društvenih mreža
19
Korisnički priručnik
Facebook za pametne telefone BlackBerry
Brza pomoć
Twitter za pametne telefone BlackBerry
BlackBerry Device Software ažuriranje
Dostupno je softversko ažuriranje za BlackBerry
Device Software.
Preuzima se softversko ažuriranje za BlackBerry
Device Software.
Softversko ažuriranje za BlackBerry Device
Software spremno je za instalaciju.
Softversko ažuriranje za BlackBerry Device
Software je zaustavljeno.
Zvukovi zvona i upozorenja
Profil Uobičajeno
Profil Samo telefonski pozivi
Profil Glasno
Profil Prilagođeno
Profil Srednje
Profil Tiho
Profil Samo vibracija
Profil Sva upozorenja isključena
Mapa Igre
BrickBreaker
Igre
Neke aplikacije mogu se prikazati u ovoj mapi,
uključujući aplikacije koje preuzimate.
Word Mole
Ikone početnog zaslona
Ove ikone služe kao indikatori statusa i prikazuju se u gornjem dijelu početnog zaslona.
Ovisno o modelu vašeg pametnog telefona BlackBerry i davatelju usluga bežične mreže, neke od ovih ikona možda se neće
prikazivati.
20
Korisnički priručnik
Nova stavka
Za brisanje ove ikone otvorite svaku stavku koja
ima indikator.
Brza pomoć
Ažuriranje je dostupno u trgovini BlackBerry App
World
Slanje podataka u tijeku
Nova stavka u aplikaciji Sadržaji društvenih mreža
Primanje podataka u tijeku
Sustav je zauzet
Nova BBM stavka
Nova BBM Groups stavka
Za brisanje ove ikone otvorite svako čavrljanje
koje ima ovu ikonu.
Roaming
Broj nepročitanih poruka
Alarm postavljen
Broj propuštenih poziva
Broj podsjetnika kalendara
Bluetooth® tehnologija je uključena
Wi-Fi tehnologija je uključena
NFC tehnologija je uključena
Ikone spremnika ulaznih poruka
Ove ikone naznačuju vrstu ili status svake poruke u spremniku.
Ovisno o modelu vašeg pametnog telefona BlackBerry i davatelju usluga bežične mreže, neke od ovih ikona možda se neće
prikazivati.
Nepročitana poruka
Nova BBM stavka
Za brisanje ovog indikatora otvorite sva čavrljanja
koja imaju ovaj indikator.
Pročitana poruka
BBM čavrljanje je otvoreno
Nacrt poruke
Nova BBM Groups stavka
Arhivirana poruka
Nova RSS stavka
Poruka s privitkom
Slanje poruke u tijeku
Poruka ima visok prioritet
Slanje poruke nije uspjelo
21
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Tekstna poruka s privitkom
Slanje poruke nije uspjelo
Tekstna poruka
Poruka je isporučena
Poruka je pročitana
Ikone za razine napunjenosti baterije
Ove se ikone prikazuju u gornjem dijelu početnog zaslona, kao i na vrhu zaslona u nekim aplikacijama.
Napunjena baterija
Punjenje baterije je u tijeku
Baterija slaba
Ikone za unos teksta
Ove ikone prikazuju se u gornjem desnom kutu zaslona prilikom tipkanja.
Opcija CAP lock (zaključavanje velikih slova)
Način višestrukog dodira
Opcija NUM lock (zaključavanje brojeva)
Trenutačni jezik unosa
Način rada Alt
Ikone telefona
Ove ikone prikazuju se u gornjem dijelu početnog zaslona, kao i u aplikaciji telefona.
Propušten poziv
Primljeni poziv
Odlazni poziv
Poruka glasovne pošte
Ikone kalendara
Ove ikone prikazuju se kada označite kalendarski unos.
22
Podsjetnik za događaj
Sastanak koji se ponavlja
Podsjetnik za sastanak
Iznimke za sastanak koji se ponavlja
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Napomene
Ikone fotoaparata
Ove ikone prikazuju se na dnu zaslona fotoaparata. Možete pritisnuti ove ikone.
Prikaz slika
Geografsko označavanje je
uključeno
Geografsko označavanje je
isključeno
Snimi sljedeću fotografiju
Bljeskalica je uključena
Bljeskalica je isključena
Automatski rad bljeskalice
Način prizora
Video kamera
Ove ikone prikazuju se na dnu zaslona kamere. Možete pritisnuti ove ikone.
Pokreni snimanje
Pauziraj snimanje
Pošalji videozapis
Preimenuj videozapis
Izbriši videozapis
Vaš početni zaslon
Ukratko o početnom zaslonu
23
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Korištenje slike kao pozadine na pametnom telefonu
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > Slike.
2.
Pronađite sliku.
3.
Pritisnite tipku
> Postavi kao pozadinu.
Srodne informacije
Prikaz na zaslonu se promijenio, 236
Dodavanje prečaca na početni zaslon ili ploču Favoriti
Možete dodati prečac kako biste brzo pristupili stavkama koje često koristite, poput web-mjesta, kontakata, aplikacija,
datoteka, podcast kanala ili multimedijskih kategorija.
1.
Pronađite web-mjesto ili označite stavku za koju želite napraviti prečac.
2.
Pritisnite tipku
3.
> Dodaj na početni zaslon.
•
Kako biste promijenili naziv prečaca, unesite novi naziv.
•
Kako biste promijenili lokaciju na kojoj se prečac prikazuje, promijenite polje Lokacija.
•
Za dodavanje prečaca u prikaz Favoriti odaberite potvrdni okvir Označi kao favorit.
Pritisnite Dodaj.
Prikaz i skrivanje okna s početnim zaslonom
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Uključite ili isključite potvrdni okvir za svako okno.
3.
Pritisnite tipku
24
> Spremi.
> Upravljanje oknima.
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Prikaz, sakrivanje ili traženje ikone aplikacije
Ovisno o temi koju ste postavili, možda nećete moći sakriti neke ikone aplikacije. Možete i sakriti BlackBerry Device
Software ažuriranja koja nisu obavezna.
Na početnom zaslonu ili u mapi učinite nešto od sljedećeg:
•
Za prikaz svih ikona aplikacije na navigacijskoj traci pritisnite Sve.
• Označite ikonu aplikacije koju želite sakriti. Pritisnite tipku
> Sakrij ikonu. Ako se ikona prikazuje i na drugim
pločama, možete je sakriti na svim pločama ili samo na trenutno aktivnoj ploči.
• Kako biste prikazali sve skrivene ikone aplikacija, pritisnite tipku
> Prikaži sve ikone.
• Označite ikonu aplikacije i poništite postavku za skrivanje ikone. Pritisnite tipku
• Kako biste sakrili ikonu
Pritisnite tipku
> Prikaži ikonu.
, pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > Ažuriranja softvera. Označite verziju softvera.
> Sakrij.
• Kako biste prikazali sva skrivena BlackBerry Device Software ažuriranja, pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj >
> Prikaži sve.
Ažuriranja softvera. Pritisnite tipku
Srodne informacije
Prikaz na zaslonu se promijenio, 236
Premještanje ikone aplikacije
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi aplikacije označite ikonu aplikacije.
2.
Pritisnite tipku
.
•
Kako biste ikonu aplikacije premjestili na drugu lokaciju na početnom zaslonu, pritisnite Premjesti. Pritisnite novu
lokaciju.
•
Kako biste ikonu aplikacije premjestili u mapu aplikacije, pritisnite Premjesti u mapu. Pritisnite mapu aplikacije.
•
Kako biste ikonu aplikacije premjestili iz mape aplikacije, pritisnite Premjesti u mapu. Pritisnite Početak ili mapu
aplikacije.
Promjena mjesta na kojem se prikazuju preuzete aplikacije
Kako biste jednostavnije pronašli preuzete aplikacije, možete ih postaviti tako da se prikazuju u određenoj mapi, zajedno sa
stvorenim mapama.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Promijenite polje Mapa za preuzimanja.
3.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
25
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Promjena tema
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Prikaz > Zaslonski prikaz.
3.
U odjeljku Tema pritisnite temu.
4.
Pritisnite Aktiviraj.
Za brisanje teme pritisnite temu. Pritisnite Izbriši.
Srodne informacije
Prikaz na zaslonu se promijenio, 236
Postavljanje broja ikona koje se prikazuju na početnom zaslonu
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Pristupačnost.
3.
Promijenite polje Izgled mreže na početnom zaslonu.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena reakcija uređaja prilikom unosa teksta na početnom zaslonu
Prije nego što počnete: Ovisno o jeziku za unos teksta, možda nećete moći koristiti tipkovne prečace za otvaranje
aplikacija.
1.
2.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
> Opcije.
•
Ako unosom teksta na početnom zaslonu želite pretraživati pametni telefonBlackBerry ili Internet, polje Pokreni
tipkanjem postavite na Univerzalno pretraživanje.
•
Ako pomoću tipkovnih prečaca želite otvarati aplikacije, polje Pokreni tipkanjem postavite na Aplikacijski
prečaci.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Dodavanje poruke koja se prikazuje kada je pametni telefon zaključan
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Prikaz > Poruka na zaslonu za zaključavanje.
3.
Unesite tekst koji će se prikazivati na zaslonu kada je pametni telefon zaključan.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Zaključavanje ili otključavanje pametnog telefona, 32
26
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Dostupnost značajki
Sljedeće stavke utječu na dostupnost značajki na vašem pametnom telefonu BlackBerry. Značajke o kojima govorimo
navode se kao primjer i ne uključuju sve značajke koje jesu ili nisu dostupne na vašem pametnom telefonu.
Model pametnog telefona
Značajke poput GPS-a, fotoaparata i kamere, kao i opcije mrežnog povezivanja ovise o modelu vašeg pametnog telefona.
Specifikaciju značajki za svoj model pametnog telefona potražite na www.blackberry.com/go/devices.
Tarifa za usluge bežične mreže i davatelj usluga bežične mreže
Obratite se davatelju usluga bežične mreže i nabavite ili promijenite tarifu usluga bežične mreže. Značajke poput razmjene
tekstnih poruka, lokacijskih usluga i neke značajke telefona ovise o ponudi davatelja usluga bežične mreže.
Tarifa usluga bežične mreže za telefonske i glasovne usluge potrebna je za korištenje aplikacija telefona i primanje tekstnih
poruka. Tarifa usluga bežične mreže za podatkovne usluge potrebna je za korištenje usluga preglednika i aplikacija za
izravnu razmjenu poruka te za slanje i primanje poruka e-pošte i PIN poruka. Tarifa usluga bežične mreže može utjecati na
izbor i način preuzimanja aplikacija.
Dodatne informacije o tarifama zatražite od davatelja usluga bežične mreže.
BlackBerry Internet Service i BlackBerry Enterprise Server
Nakon što ugovorite podatkovnu tarifu, morate postaviti adresu e-pošte ili račun za izravnu razmjenu poruka treće strane
kako biste mogli slati i primati poruke e-pošte, koristiti aplikacije za izravnu razmjenu poruka treće strane, kao i neke opcije
preglednika.
Ako ste individualni korisnik, kada postavljate svoju adresu e-pošte ili račun za izravnu razmjenu poruka, povezujete ih s
poslužiteljem BlackBerry Internet Service.
Ako ste poslovni korisnik, administrator postavlja vaš račun e-pošte i povezuje ga s poslužiteljem BlackBerry Enterprise
Server. Vaš je administrator možda postavio opcije koje određuju značajke i postavke koje su dostupne na vašem
pametnom telefonu, kao i mogućnost dodavanja ili ažuriranja aplikacije. IT pravila koja je postavio administrator možete
pregledati u opcijama zaštite na pametnom telefonu.
Bežična mreža
Bežična mreža s kojom je povezan vaš pametni telefon može utjecati na dostupnost pojedinih značajki. Ovisno o davatelju
usluga bežične mreže i dostupnim opcijama u roamingu, dostupne su različite bežične mreže. Neke bežične mreže ne
27
Korisnički priručnik
Brza pomoć
podržavaju značajke poput blokiranja poziva, prosljeđivanja poziva ili ćelijskog razašiljanja. Dodatne informacije možete
dobiti od davatelja bežičnih usluga.
Regija
Ovisno o regiji, možda ćete moći koristiti opciju za dodavanje ili ažuriranje aplikacija pomoću trgovine BlackBerry App
World. Možda ćete moći preuzimati aplikacije s web-stranice ili iz aplikacije. Dostupnost određenih aplikacija razlikuje se
od regije do regije.
Srodne informacije
Traženje dodatnih informacija, 28
BlackBerry Device Software, 258
Provjera bežičnih mreža s kojima se pametni telefon povezuje, 262
Traženje dodatnih informacija
•
Pomoć na vašem pametnom telefonu: potražite detaljne upute u korisničkom priručniku za pametni telefon
BlackBerry. Pritisnite Pomoć na početnom zaslonu ili u izborniku aplikacije.
•
www.blackberry.com/support: potražite alat BlackBerry Answers, BlackBerry forum za podršku korisnicima i ostalo.
•
www.discoverblackberry.com: potražite softver, aplikacije i dodatnu opremu za svoj pametni telefon.
•
Web-mjesto davatelja usluga bežične mreže: potražite informacije o bežičnoj mreži ili tarifi usluga bežične mreže.
Popularne teme
Korisnici pametnog telefona BlackBerry rekli su svoje! Evo popularnih postupaka o kojima žele saznati informacije kako bi
ih mogli izvršiti na svom pametnom telefonu.
Postavljanje adrese e-pošte
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Postavke.
2.
U odjeljku Postavke pritisnite ikonu Računi e-pošte.
3.
Za postavljanje adrese e-pošte pratite zaslone. Kada pravilno postavite adresu e-pošte, primit ćete poruku s
potvrdom. Za pregled i upravljanje porukama e-pošte na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
Napomena: U nekim slučajevima možete vidjeti sljedeće opcije. Ako ih vidite, odaberite jednu od opcija.
28
Korisnički priručnik
•
•
Brza pomoć
Račun internetske pošte: Pomoću ove opcije svoj pametni telefon BlackBerry povežite s jednim ili više postojećih
računa e-pošte (na primjer, Windows Live Hotmail) ili za svoj pametni telefon napravite novu adresu e-pošte.
Enterprise račun: Ako vam je administrator dao Enterprise lozinku za aktivaciju, ovu opciju koristite kako biste svoj
pametni telefon povezali s poslovnim računom e-pošte pomoću značajke BlackBerry Enterprise Server.
Ako pokušavate postaviti internetski račun e-pošte (na primjer, Windows Live Hotmail ili Google Mail), odnosno novu
adresu e-pošte za svoj pametni telefon i ne vidite ovu opciju, obratite se administratoru ili davatelju usluga bežične mreže.
Srodne informacije
Ručno usklađivanje e-pošte putem bežične mreže, 93
Promjena opcija osobnog računa e-pošte, 93
Dodavanje ili promjena potpisa za e-poštu
Prije nego što počnete: Ovisno o vašoj tarifi usluga mobilne mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije.
•
Za poslovni račun e-pošte pritisnite Postavke e-pošte. Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite
na odgovarajući račun e-pošte. Ako potvrdni okvir Korištenje automatskog potpisa nije odabran, odaberite ga.
Postavite pokazivač u polje koje će se prikazati.
•
Za osobni račun e-pošte pritisnite Upravljanje računom e-pošte. Pritisnite račun e-pošte. Pritisnite Uredi.
3.
Unesite potpis.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Vaš potpis dodat će se u vašu poruku e-pošte nakon što je pošaljete.
Više o preuzimanju aplikacija pomoću značajke
BlackBerry App World
Pomoću značajke BlackBerry App World možete pretraživati i preuzimati igre, teme, aplikacije za društveno umrežavanje,
aplikacije za osobnu produktivnost i još mnogo toga. Ako koristite postojeći PayPal račun, aplikacije možete kupovati i
preuzimati na svoj pametni telefon putem bežične mreže.
Ako na svom pametnom telefonu nemate značajku BlackBerry App World, možete je preuzeti na
www.blackberryappworld.com. Ako su vam potrebne dodatne informacije o upravljanju aplikacijama pomoću značajke
BlackBerry App World, pritisnite ikonu BlackBerry App World. Pritisnite tipku
> Pomoć.
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže i regiji, možda ćete moći koristiti opciju za dodavanje ili ažuriranje aplikacija
pomoću trgovine BlackBerry App World. Možda ćete moći preuzeti aplikacije s web-stranice (pokušajte stranicu
mobile.blackberry.com otvoriti na pametnom telefonu BlackBerry) ili preko davatelja usluga bežične mreže. Prijenos
29
Korisnički priručnik
Brza pomoć
podataka se može naplatiti u slučaju dodavanja ili korištenja aplikacije preko bežične mreže. Dodatne informacije možete
dobiti od davatelja bežičnih usluga.
Srodne informacije
Više o značajki BlackBerry ID, 14
Prijenos datoteka na pametni telefon i s njega
1.
Povežite pametni telefon BlackBerry s računalom pomoću USB kabela.
2.
U dijaloškom okviru koji će se prikazati na pametnom telefonu odaberite jednu od sljedećih opcija prijenosa datoteka:
•
Ako želite prenijeti većinu vrsta datoteka, pritisnite USB pogon.
•
Ako želite sinkronizirati multimedijske datoteke s DRM zaštitom, pritisnite Sinkronizacija multimedijskih
datoteka.
3.
Ako je potrebno, unesite lozinku pametnog telefona. Vaš pametni telefon prikazat će se kao pogon vašeg računala.
4.
Na računalu učinite jedno od sljedećeg:
•
Datoteku s računala povucite u mapu na svom pametnom telefonu.
•
Datoteku iz mape na pametnom telefonu povucite na lokaciju na svom računalu.
Kako biste prenesenu datoteku pregledali na pametnom telefonu, isključite ga iz računala i pronađite datoteku.
Srodne informacije
Više o prijenosu i sinkronizaciji datoteka, 143
Više o korištenju vašeg pametnog telefona kao
modema za tethering
Ovisno o tarifi usluga bežične mreže ili administratoru, internetsku vezu možda ćete moći dijeliti sa svojim pametnim
telefonom BlackBerry. Ako, na primjer, putujete, pomoću internetske veze pametnog telefona možete internetskim
sadržajima pristupiti na prijenosnom računalu ili tabletu.
Kako biste pametni telefon s prijenosnim računalom koristili kao modem za tethering, pametni telefon morate USB
kabelom povezati s računalom te otvoriti program BlackBerry Desktop Software. Kako biste pametni telefon s tabletom
BlackBerry PlayBook koristili kao modem za tethering, pametni telefon s tabletom morate povezati pomoću tehnologije
Bluetooth.
Dok pametni telefon koristite kao modem, na pametnom telefonu možda nećete moći koristiti aplikaciju Telefon, aplikacije
za razmjenu poruka ili aplikacije koje koriste internet. Pametni telefon može isključiti internetsku vezu uspostavljenu putem
tethering dijeljenja kako bi primio telefonski poziv.
Dodatne informacije o tethering dijeljenju internetske veze potražite u pomoću na tabletu BlackBerry PlayBook ili u
programu BlackBerry Desktop Software.
30
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Kopiranje kontakata sa SIM kartice na popis kontakata
Ovisno o davatelju usluga mobilne mreže i mobilnoj mreži, ova usluga možda neće biti podržana.
1.
Na popisu kontakata pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
> SIM imenik.
> Kopiraj sve u kontakte.
Napomena: Ako pokušate kopirati kontakt sa SIM kartice čiji je telefonski broj jednak telefonskom broju kontakta koji se
već nalazi na popisu kontakata, vaš pametni telefon BlackBerry neće kopirati kontakt sa SIM kartice.
Promjena zvuka zvona, obavijesti, podsjetnika ili
upozorenja
U bilo kojem profilu zvuka zvuk zvona ili obavijesti možete promijeniti za audiodatoteku koju ste spremili u internu memoriju
pametnog telefona BlackBerry ili na multimedijsku karticu. Možete i promijeniti opcije obavijesti tijekom poziva, jakost
zvuka, LED indikatore i vibraciju u svim profilima. Profil Sva upozorenja isključena ne može se mijenjati.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Profili zvuka i upozorenja.
2.
Pritisnite Promijeni zvukove i upozorenja > Zvukovi za odabrani profil.
3.
4.
•
Kako biste promijenili zvuk zvona ili njegovu jakost, pritisnite Telefon.
•
Za promjenu obavijesti ili podsjetnika pritisnite kako biste proširili odjeljak. Pritisnite opciju.
U polju Zvuk zvona, Zvuk obavijesti ili Zvuk podsjetnika izvršite jednu od radnji u nastavku:
•
Pritisnite zvuk.
•
Ako želite koristiti pjesmu koja se nalazi na vašem pametnom telefonu ili na multimedijskoj kartici, pritisnite Svi
glazbeni zapisi. Pronađite i pritisnite pjesmu.
•
Za korištenje glasovne napomene koju ste snimili pritisnite Sve glasovne napomene. Pronađite i pritisnite
glasovnu napomenu.
•
Za korištenje unaprijed učitanih upozorenja pritisnite Sva upozorenja. Pronađite i pritisnite upozorenje.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Ne mogu promijeniti koliko puta moj pametni telefon zvoni, 83
Dodavanje ili brisanje kontakta, 163
Dodavanje ili brisanje prilagođenog profila zvuka, 162
Ikone za profile zvuka i upozorenja, 161
31
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Prikaz lokacije na karti
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.
2.
Pritisnite tipku
3.
> Pronađi lokaciju.
•
Za pretraživanje određenih polja interesa, primjerice prilikom traženja poslovnog objekta ili orijentira, u polje
Pronađite trgovinu, kafić itd. unesite informacije za polje interesa. Označite točku interesa.
•
Za prikaz nove lokacije unesite adresu u polje Pronađi adresu. Označite lokaciju.
•
Za prikaz lokacije za kontakt unesite ime kontakta u polje Pronađite trgovinu, kafić itd. Označite informacije o
kontaktu.
•
Za prikaz omiljene lokacije u odjeljku Favoriti označite lokaciju.
Pritisnite tipku
> Prikaži na karti.
Ako pregledavate lokaciju koja nije vaša trenutna lokacija, kako biste pregledali upute za dolazak na tu lokaciju s vaše
trenutne lokacije, pritisnite tipku
> Navigacija do ovdje. Vaš pametni telefon BlackBerry mora biti opremljen
internim GPS prijemnikom ili biti uparen s GPS prijemnikom koji je omogućen Bluetooth kako bi mogao izvršiti ovaj zadatak.
Zaključavanje ili otključavanje pametnog telefona
Možete zaključati tipkovnicu i zaslon kako ne biste slučajno pritisnuli tipku ili zaslon, odnosno kako ne biste slučajno uputili
poziv, a ako ste za pametni telefon BlackBerry postavili lozinku, pametni telefon možete zaključati i pomoću lozinke.
Učinite jedno od sljedećeg:
• Za zaključavanje tipkovnice i zaslona pritisnite tipku
koja se nalazi na vrhu pametnog telefona.
• Za otključavanje tipkovnice i zaslona pritisnite tipku
i prstom povucite prema gore.
• Za zaključavanje pametnog telefona pomoću lozinke na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu
•
.
Za otključavanje pametnog telefona unesite lozinku.
Srodne informacije
Postavljanje ili promjena lozinke pametnog telefona, 329
Uključivanje ili isključivanje načina rada u zrakoplovu
Mrežne veze trebaju biti isključene na određenim mjestima, primjerice kada ste u zrakoplovu ili u bolnici. Dodatne
informacije potražite u knjižici Sigurnosne informacije i informacije o proizvodu za svoj pametni telefon BlackBerry.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
32
Korisnički priručnik
Brza pomoć
•
Za uključivanje načina rada u zrakoplovu pritisnite Sve isključeno.
•
Za isključivanje načina rada u zrakoplovu pritisnite Ponovo uspostavi veze.
Srodne informacije
Uključivanje ili isključivanje podatkovnih usluga ili postavljanje opcija za roaming, 264
Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze, 263
Popularni savjeti
Ovi kratki savjeti pomoći će vam da uštedite vrijeme i povećate svoju učinkovitost.
Savjeti: Traženje aplikacija
Pogledajte u mapu na početnom zaslonu.
Neke aplikacije nalaze se u mapi na početnom zaslonu.
Pritisnite mapu kako biste vidjeli koje se aplikacije u njoj
nalaze.
Sve skrivene aplikacije učinite vidljivima na početnom
zaslonu.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
> Prikaži sve
ikone. Kako biste prikazali skrivenu aplikaciju, označite je i
zatim pritisnite tipku
> Prikaži ikonu. Ako se ikona
ne prikazuje ni na drugim pločama, možete poništili
skrivanje na svim pločama ili samo na trenutno aktivnoj
ploči. Ako u izborniku nema opcije Prikaži sve ikone, nema
aplikacija koje su skrivene.
Traženje aplikacije
Na početnom zaslonu počnite unositi naziv aplikacije.
Provjerite je li aplikacija instalirana.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Uređaj > Upravljanje aplikacijom.Ako je aplikacija
navedena na popisu, ona je instalirana na vaš pametni
telefon BlackBerry.
Savjeti: Upravljanje indikatorima
Indikatori vam govore kada postoji novi ili ažurirani sadržaj, poput nove poruke, poruke glasovne pošte ili sadržaja, odnosno
obavješćuju vas o statusu pojedine značajke, primjerice baterije ili mrežne veze. Indikatori se često prikazuju na ikonama
aplikacije, novog sadržaja unutar aplikacije i na vrhu početnog zaslona.
33
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Popis svih indikatora potražite na www.blackberry.com/docs/smartphones. Označite model svog pametnog telefona i
odaberite Vodič kroz ikone.
Uklanjanje indikatora nove stavke
Uklonite indikator neotvorene poruke
Otvorite svaku stavku koja je označena ovim indikatorom.
Kako biste, na primjer, uklonili indikator s ikone poruka,
pritisnite ikonu.
.
.
U aplikaciji Poruke učinite jedno ili više od sljedećeg:
•
•
Prepoznajte indikator.
Otvorite sve svoje poruke tako da ih pritisnete. Ako ne
možete pronaći sve nepročitane poruke u ulaznom
spremniku, pogledajte druge mape s porukama.
Poruku označite kao pročitanu. Označite poruku.
Pritisnite tipku
> Označi pročitano.
•
Sve poruke ranije od određenog datuma označite kao
pročitane. Označite polje datuma. Pritisnite tipku
> Označi ranije pročitano.
•
Indikator možete prepoznati tako da pogledate ikonu
aplikacije na koju se indikator odnosi. Kako biste
pregledali kompletan popis aplikacija na pametnom
telefonu BlackBerry i njihovih ikona, na početnom
zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite
Uređaj > Upravljanje aplikacijom.
Savjeti: Ažuriranje softvera
Ažuriranja za BlackBerry Device Software i BlackBerry Desktop Software redovno se izdaju te ćete softver moći ažurirati
putem računala ili pametnog telefona. Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne
kopije, osobito prije ažuriranja bilo kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti
oporavak podataka s pametnog telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed
nepredviđenih okolnosti.
Provjerite je li dostupno ažurirano izdanje programa
BlackBerry Device Software koje možete preuzeti s mreže.
Ovisno o modelu vašeg pametnog telefona, ova značajka
možda neće biti podržana. Na početnom zaslonu ili u mapi
pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > Ažuriranja
softvera.
Ažurirajte BlackBerry Device Software preko računala.
Na računalu otvorite www.blackberry.com/update.
Pritisnite Provjeri ima li ažuriranja. Povežite pametni
telefon s računalom.
34
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Postavite BlackBerry Desktop Software tako da automatski
provjerava postoje li ažuriranja.
Upute potražite u Pomoći u programu BlackBerry Desktop
Software.
Ažurirajte BlackBerry Desktop Software .
Otvorite stranicu www.blackberry.com/desktopsoftware.
Savjeti: Brzi postupci
Kompletne upute potražite pritiskom veza pod Srodne informacije na dnu stranice.
Pristupite popularnim opcijama poput postavljanja alarma,
pregleda obavijesti te uključivanja i isključivanja mrežne
veze.
Označite i pritisnite područje pri vrhu početnog zaslona.
Na početnom zaslonu možete pregledati sve aplikacije i
mape ili pak minimizirati ploču kako biste vidjeli pozadinu.
Na navigacijskoj traci pritisnite Sve.
Prebacivanje na drugu aplikaciju.
Pritisnite i zadržite tipku
. Pritisnite aplikaciju.
Napomena: Druga aplikacija može se i dalje izvoditi u
pozadini.
Otvaranje aplikacije pomoću funkcijske tipke.
Pritisnite funkcijsku tipku na bočnoj strani pametnog
telefona BlackBerry.
Napomena: Možete prilagoditi koju će aplikaciju funkcijska
tipka otvarati.
Korištenje skočnih izbornika.
U skočnim izbornicima dostupne su uobičajene dostupne
akcije, a prikazuju se na sredini zaslona. Skočni izbornik
možete, na primjer, koristiti u poruci kako biste poruku
arhivirali, proslijedili ili odgovorili na nju. Za otvaranje
skočnog izbornika zaslon ili dodirnu plohu držite
dodirnutom. Za odabir naredbe dodirnite ikonu ili pritisnite
dodirnu plohu.
Prebacivanje na prikaze Favoriti, Multimedija, Preuzimanja Na početnom zaslonu označite Sve na navigacijskoj traci i
i Često.
prstom povucite desno ili lijevo na dodirnoj plohi.
Dodavanje aplikacije na ploču Favoriti.
Označite aplikaciju na početnom zaslonu ili u mapi.
Pritisnite tipku
> Označi kao favorit.
Promjena opcija početnog zaslona, primjerice pozadine.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
> Opcije.
Srodne informacije
Promjena reakcija uređaja prilikom unosa teksta na početnom zaslonu, 26
35
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Dodjela aplikacije funkcijskoj tipki, 225
Ostavljanje aplikacije pokrenute u pozadini i prebacivanje na drugu aplikaciju, 249
Savjeti: Duže trajanje baterije
Zatvorite aplikacije ako ih više ne koristite.
U aplikaciji pritisnite tipku
Izlaz.
Uključite način rada za manju potrošnju baterije.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Uređaj > Način rada za manju potrošnju
baterije. Uključite potvrdni okvir Uključite način rada za
manju potrošnju baterije kada je razina napunjenosti
baterije niska.
Isključite mrežne veze koje ne koristite.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu
zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.Pritisnite
mrežnu vezu kako biste isključili potvrdni okvir.
i pritisnite Zatvori ili
Ako vaš pametni telefon BlackBerry podržava Wi-Fi, koristite Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu
Wi-Fi kada ste u području u kojem je pokrivenost bežičnom
zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama. Odaberite
mrežom ograničena.
potvrdni okvir Wi-Fi.
Postavite automatsko uključivanje i isključivanje pametnog
telefona.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Uređaj > Automatski uključi/isključi.
Zatvorite kartice preglednika koje ne koristite.
U pregledniku pritisnite tipku
karticu i pritisnite ikonu
.
Isključite lokacijske usluge kada ih ne koristite.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Uređaj > Postavke lokacije.Isključite sve opcije
koje ne koristite.
Postavite pozadinsko osvjetljenje na kraće vremensko
razdoblje i smanjite njegovu jakost.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Prikaz > Zaslonski prikaz.
Upozorenja vibracijom prebacite na zvučna upozorenja ili
LED upozorenja, smanjite jakost zvučnih upozorenja ili
odaberite kraći zvuk zvona.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Profili zvuka i
upozorenja.Pritisnite Promijeni zvukove i upozorenja.
Izbrišite izvorni tekst iz poruke odgovora.
Kada odgovarate na poruku, pritisnite tipku
Izbriši izvorni tekst.
Promijenite učestalost kojom aplikacije za podcastove i
društvene mreže osvježavaju sadržaj.
Aplikacije za podcastove i društvene mreže periodički
osvježavaju sadržaj. U nekim od aplikacija možete smanjiti
36
> Kartice. Označite
>
Korisnički priručnik
Brza pomoć
učestalost kojom se sadržaj osvježava. Dodatne
informacije potražite u Pomoći za aplikaciju.
Ako pametni telefon ima fotoaparat s bljeskalicom, isključite
bljeskalicu.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat.Pritišćite
ikonu bljeskalice na dnu zaslona dok se ne prikaže
indikator bljeskalica isključena.
Pripazite da su konektori baterije čisti.
Svakih nekoliko mjeseci pomoću štapića za uši ili suhe
krpe očistite metalne kontakte na bateriji i pametnom
telefonu.
Provjerite ima li softverskih ažuriranja za uređaj.
Pritisnite ikonu Opcije > Uređaj > Ažuriranja softvera.
Savjeti: Oslobađanje prostora za glazbu, slike,
videozapise i datoteke
Datoteke možete spremiti u internu multimedijsku memoriju na pametnom telefonu BlackBerry ili na multimedijsku
karticu.
Provjerite koliko prostora zauzimaju multimedijske datoteke Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.
i dokumenti.
Pritisnite tipku
> Korištenje memorije.
Izbrišite datoteke koje vam nisu potrebne.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu
Datoteke.Pronađite datoteku i označite je. Pritisnite tipku
> Izbriši.
Smanjite veličinu fotografija i videozapisa koje snimate.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat ili ikonu
Multimedija > Videokamera. Pritisnite tipku
>
Opcije. Promijenite polje Veličina slike ili Format
videozapisa.
Datoteke spremite na multimedijsku karticu, a ne na
pametni telefon.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat ili ikonu
Multimedija > Videokamera. Pritisnite tipku
>
Opcije. U odjeljku Spremište promijenite polje Spremanje
slika ili Spremanje videozapisa.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Srodne informacije
Kopiranje, premještanje, promjena naziva ili brisanje datoteke, 135
Promjena veličine snimljenih fotografija, 152
37
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Prikaz količine slobodnog prostora na pametnom telefonu, 319
Promjena načina na koji pametni telefon sprema unose kalendara, 190
Ostavljanje aplikacije pokrenute u pozadini i prebacivanje na drugu aplikaciju, 249
Savjeti: Zaštita podataka
Možete poduzeti jednostavne korake kako biste podatke na svom pametnom telefonu BlackBerry zaštitili, primjerice,
nemojte ostavljati pametni telefon bez nadzora.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Postavite lozinku pametnog telefona.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Zaštita > Lozinka.
Šifrirajte kontakte i datoteke.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Zaštita > Šifriranje.
Na računalu napravite sigurnosnu kopiju podataka s
pametnog telefona.
Pomoću programa BlackBerry Desktop Software na
računalu napravite sigurnosnu kopiju podataka s pametnog
telefona. Program BlackBerry Desktop Software možete
preuzeti tako da na računalu otvorite www.blackberry.com/
desktop i odaberete odgovarajuću opciju za svoje računalo.
Napravite sigurnosnu kopiju podataka s pametnog telefona
na multimedijskoj kartici.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Postavke. U odjeljku
Postavke pritisnite Zamjena uređaja > Spremi podatke.
Srodne informacije
Uključivanje šifriranja, 318
Postavljanje ili promjena lozinke pametnog telefona, 329
Prečaci: Telefon
Ovisno o jeziku koji koristite za unos teksta, neki prečaci možda neće biti dostupni.
Promjena zvuka zvona
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
tipku
Provjera glasovne pošte
38
> Zvukovi zvona telefona.
Pritisnite i držite tipku 1.
. Pritisnite
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Postavljanje brzog biranja za kontakt
Na početnom zaslonu ili u aplikaciji Telefon pritisnite i
zadržite tipku kojoj želite dodijeliti brzo biranje.
Dodavanje kućnog broja broju telefona
Pritisnite tipku
i X. Unesite kućni telefonski broj.
Unos slova u polje broja telefona
Pritisnite tipku
i slovo.
Umetanje znaka plus (+) prilikom unosa broja telefona
Pritisnite O.
Uključivanje i isključivanje zvuka tijekom poziva
Na tipkovnici pritisnite tipku
.
Prekid slušanja telefona preko bežičnih slušalica
Na tipkovnici pritisnite tipku
.
Promjena aktivnog broja telefona
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
. Pritisnite svoj
broj telefona na vrhu zaslona. Pritisnite broj telefona.
Prečaci: Unos teksta pomoću fizičke tipkovnice
Ovisno o jeziku koji koristite za unos teksta, neki prečaci možda neće biti dostupni.
Umetanje točke (.)
Dvaput pritisnite tipku
veliko.
Umetanje znaka (@) ili točke (.) u polje adrese e-pošte
Pritisnite tipku
Unos velikog slova
Držite pritisnutom tipku slova dok se ne prikaže veliko slovo.
Uključivanje VELIKIH slova
Pritisnite tipku
i desnu tipku
. Za
otključavanje VELIKIH slova pritisnite lijevu ili desnu tipku
.
Unos simbola
Pritisnite tipku
simbola.
. Unesite slovo koje se nalazi ispod
Unos alternativnog znaka na tipki
Pritisnite tipku
i tipku slova.
Unos dijakritičkog ili posebnog znaka
Pritisnite i zadržite tipku slova i na dodirnoj plohi prstom
povucite lijevo ili desno. Na primjer, za unos znaka ü
pritisnite i zadržite tipku U i prstom povlačite lijevo dok se
ne prikaže ü. Otpustite tipku sa slovom kada se pojavi znak
s naglaskom ili dijakritički znak.
Unos broja u tekstno polje
Pritisnite i zadržite tipku
. Sljedeće slovo bit će
.
i pritisnite brojčanu tipku.
39
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Unos broja u brojčano polje
Pritisnite tipku broja. Ne morate pritisnuti tipku
Uključivanje zaključavanja brojeva
Pritisnite tipku
i lijevu tipku
.
. Za isključivanje
VELIKIH slova pritisnite lijevu ili desnu tipku
.
Označavanje retka teksta
Pritisnite lijevu ili desnu tipku
prstom povucite gore ili dolje.
i na dodirnoj plohi
Označavanje teksta znak po znak
Pritisnite lijevu ili desnu tipku
prstom povucite lijevo ili desno.
i na dodirnoj plohi
Izrezivanje označenog teksta
Pritisnite lijevu ili desnu tipku
i tipku
Kopiranje označenog teksta
Pritisnite tipku
Lijepljenje teksta
Pritisnite lijevu ili desnu tipku
plohu.
.
i pritisnite dodirnu plohu.
i pritisnite dodirnu
Prečaci: Multimedija
Ovisno o jeziku koji koristite za unos teksta, neki prečaci možda neće biti dostupni.
Audio i videodatoteke
Pauziranje audio ili videodatoteke
Pritisnite tipku za isključivanje zvuka koja se nalazi na
desnoj strani pametnog telefona BlackBerry.
Nastavak reprodukcije audio ili videodatoteke
Ponovo pritisnite tipku Isključi zvuk.
Reprodukcija sljedeće audiodatoteke
Pritisnite i držite tipku za pojačavanje zvuka na desnoj
strani pametnog telefona.
Reprodukcija prethodne audiodatoteke
Pritisnite i držite tipku za smanjenje jakosti zvuka na desnoj
strani pametnog telefona.
Uključivanje značajke pojačanja zvuka ako koristite
slušalice
Pritišćite tipku za pojačavanje zvuka dok se ne uključi
značajka za pojačavanje zvuka.
40
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Slike
Povećavanje prikaza
Pritisnite I
Smanjenje prikaza
Pritisnite O
Pomicanje gore
Pritisnite 2
Pomicanje dolje
Pritisnite 8
Pomicanje desno
Pritisnite 6
Pomicanje lijevo
Pritisnite 4
Zakretanje
Pritisnite L
Fotoaparat i videokamera
Povećavanje prikaza prije fotografiranja ili snimanja
videozapisa
Pritisnite tipku za pojačavanje zvuka.
Smanjenje prikaza prije fotografiranja ili snimanja
videozapisa
Pritisnite tipku za smanjenje jakosti zvuka.
Snimanje fotografije
Pritisnite funkcijsku tipku na desnoj strani pametnog
telefona.
Rješavanje uobičajenih problema
Ne mogu upućivati ni primati pozive
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
Provjerite sadrži li vaš program bežične usluge sadrži telefonske ili glasovne usluge.
Ako ne možete pozivati, a uključeno je fiksno biranje, provjerite pojavljuje li se broj koji pozivate na popisu za fiksno
biranje ili isključite fiksno biranje.
41
Korisnički priručnik
•
•
•
•
•
•
•
Brza pomoć
Ako ste otputovali u neku drugu državu, a niste promijenili opcije pametnog biranja, nazovite potpuni telefonski broj
kontakta, uključujući i predbroj za državu i grad.
Ako ne primate pozive, provjerite je li isključeno blokiranje poziva i prosljeđivanje poziva.
Vaš pametni telefon ili SIM kartica mogu podržavati više telefonskih brojeva, čak i ako imate samo jedan telefonski broj.
Provjerite je li vaš telefonski broj postavljen kao aktivan telefonski broj.
Ako je vašem pametnom telefonu pridruženo više telefonskih brojeva, provjerite je li telefonski broj s kojeg želite
pozivati i primati pozive postavljen kao aktivan telefonski broj.
Ako koristite svoj BlackBerry MVS klijent broj telefona, provjerite je li uključena podrška za BlackBerry MVS klijent.
Ako koristite svoj BlackBerry MVS klijent broj telefona, provjerite je li vaš pametni telefon registriran za BlackBerry
Mobile Voice System. Na početnom zaslonu pritisnite tipku
. Pritisnite tipku
. Pritisnite Opcije. Pritisnite
BlackBerry MVS klijent. Pritisnite tipku
. Pritisnite Registriraj se sada. Ako se ne prikaže stavka izbornika
Registriraj se sada ili ako registracija ne uspije, obratite se administratoru. Ako se registracija ne može dovršiti,
pričekajte nekoliko trenutaka i pokušajte ponovo.
Ako ste prosljeđivanje poziva postavili za broj telefona svog davatelja mobilnih usluga, proslijedit će se i pozivi upućeni
BlackBerry MVS klijent broju telefona. Za primanje poziva na BlackBerry MVS klijent broj telefona provjerite je li
prosljeđivanje poziva isključeno.
Srodne informacije
Fiksno biranje i pametno biranje, 71
Poziv na čekanju, prosljeđivanje poziva i blokiranje poziva, 69
Promjena aktivnog broja telefona, 77
Ne primam poruke
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
•
•
•
•
•
42
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom. Ako ste u području koje nije pokriveno
bežičnom mrežom, poruke biste trebali primiti kada se vratite u područje pokriveno mrežom.
Ponovo postavite svoj pametni telefon. Povežite ga s mrežom i pokušajte ponovo.
Ako ste napravili adresu e-pošte ili u pametni telefon dodali postojeću adresu e-pošte putem zaslona za postavljanje epošte u čarobnjaku za postavljanje, provjerite jeste li na uređaj primili poruku o aktivaciji iz službe BlackBerry Internet
Service. Ako niste primili poruku o aktivaciji (za primanje poruke potrebno je izvjesno vrijeme), u aplikaciji za
postavljanje otvorite zaslon za postavljanje e-pošte kako biste na svoj pametni telefon poslali servisnu knjižicu.
Ako niste primili poruku o registraciji od bežične mreže, registrirajte svoj pametni telefon. Na početnom zaslonu ili u
mapi pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Tablica usmjeravanja glavnog računala.
Pritisnite tipku
> Registriraj sada.
Provjerite je li podatkovna usluga uključena.
Ako koristite filtre za poruke e-pošte, provjerite jesu li njihove opcije ispravno postavljene.
Provjerite je li prosljeđivanje poruka e-pošte uključeno i jeste li odabrali sve mape e-pošte, uključujući mapu ulazne
pošte iz koje želite primati poruke e-pošte.
Provjerite blokira li vaš pametni telefon poruke. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Srodne informacije
Promjena, postavljanje prioriteta ili brisanje filtra e-pošte, 101
Ne mogu poslati poruku
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
Ako se stavka izbornika za slanje poruka ne prikazuje, provjerite jeste li dodali adresu e-pošte, PIN ili broj telefona za
kontakt.
•
Ako ste napravili adresu e-pošte ili u pametni telefon dodali postojeću adresu e-pošte putem zaslona za postavljanje epošte u čarobnjaku za postavljanje, provjerite jeste li na uređaj primili poruku o aktivaciji iz službe BlackBerry Internet
Service. Ako niste primili poruku o aktivaciji (za primanje poruke potrebno je izvjesno vrijeme), u aplikaciji za
postavljanje otvorite zaslon za postavljanje e-pošte kako biste na svoj pametni telefon poslali servisnu knjižicu.
Ako niste primili poruku o registraciji od bežične mreže, registrirajte svoj pametni telefon. Na početnom zaslonu ili u
mapi pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Tablica usmjeravanja glavnog računala.
> Registriraj sada.
Pritisnite tipku
•
•
•
Napravite ključ za šifriranje.
Provjerite je li podatkovna usluga uključena.
•
Ponovo pošaljite poruku.
Srodne informacije
Stvaranje ključa za šifriranje, 336
Promjena ili brisanje kontakta, 196
Uključivanje ili isključivanje podatkovnih usluga ili postavljanje opcija za roaming, 264
Opcije za filtre e-pošte, 100
Ponovno slanje poruke, 97
Indikatori pokrivenosti bežičnom mrežom, 267
Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze, 263
Ponovno slanje poruke, 97
Zaboravio sam lozinku pametnog telefona
Ako zaboravite lozinku pametnog telefona BlackBerry, možete je vratiti. Ako vaš pametni telefon koristi BlackBerry
Enterprise Server, vaš će administrator možda moći ponovo postaviti vašu lozinku bez brisanja podataka uređaja. U
suprotnom, jedini način za ponovno postavljanje lozinke ako ne znate trenutnu lozinku je brisanje svih podataka uređaja. To
možete učiniti tako da prekoračite broj dopuštenih pokušaja za unos lozinke.
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, ovisno o opcijama koje je postavio administrator, prilikom
brisanja podataka uređaja mogu se izbrisati i podaci na multimedijskoj kartici. Dodatne informacije zatražite od
administratora.
43
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Moj uređaj ne zvoni niti vibrira kada primim poziv ili
poruku
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Profili zvuka i upozorenja.Provjerite nije li profil postavljen na Sva upozorenja
isključena ili Tiho.
Ako ste napravili upozorenja za kontakte, na početnom zaslonu pritisnite ikonu Profili zvuka i upozorenja. Pritisnite
Promijeni zvukove i upozorenja > Zvukovi za kontakte. Pritisnite upozorenje kontakta. Pritisnite Telefon ili Poruke.
Provjerite nije li polje Jakost zvuka postavljeno na Tiho te nije li polje Vibracija postavljeno na Isključeno.
Zaslon se isključuje
Ako pametni telefon BlackBerry ne koristite određeno vrijeme, zaslon se isključuje kako bi se smanjila potrošnja baterije.
Možete promijeniti vrijeme nakon kojeg će se pozadinsko osvjetljenje isključiti u slučaju da se ne dodiruje zaslon.
Zaslon možete uključiti pritiskom dodirne plohe ili pritiskom tipke.
Srodne informacije
Postavljanje opcija pozadinskog osvjetljenja, 231
Poruke e-pošte ne mogu se uskladiti preko bežične
mreže
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
44
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
Provjerite je li uključeno bežično usklađivanje e-pošte.
Uskladite poruke e-pošte ručno.
Korisnički priručnik
Brza pomoć
Podaci organizatora ne sinkroniziraju se putem
bežične mreže
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
Provjerite je li bežična sinkronizacija podataka uključena u aplikacijama Kontakti, Kalendar, Zadaci i MemoPad.
Ako koristite BlackBerry Internet Service, podatke kalendara morate sinkronizirati pomoću značajke BlackBerry
Desktop Software. Dodatne informacije potražite u Pomoći za BlackBerry Desktop Software.
Ne mogu se upariti s Bluetooth uređajem
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
•
Provjerite je li vaš pametni telefon BlackBerry kompatibilan s Bluetooth uređajem. Dodatne informacije potražite u
dokumentaciji koju ste dobili s Bluetooth uređajem.
Ako ne znate zaporku Bluetooth uređaja, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz Bluetooth uređaj.
Ako vaš pametni telefon ne prepoznaje Bluetooth uređaj s kojim ga želite upariti, pokušajte pametni telefon na
određeno vrijeme postaviti kao vidljiv. Mnogi kompleti za automobil moraju pronaći pametni telefon, umjesto da vaš
pametni telefon pronađe komplet za automobil. Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili
pritisnite ikonu Upravljaj vezama.Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze. Pritisnite Dodaj novi uređaj. Pritisnite
Slušaj. Bluetooth uređaji vaš pametni telefon mogu prepoznati u roku od 2 minute.
Isključite šifriranje Bluetooth veza između pametnog telefona i Bluetooth uređaja. Na početnom zaslonu pritisnite
područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
Označite Bluetooth uređaj. Pritisnite
> Svojstva uređaja. Isključite potvrdni okvir Šifriranje. Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Postavljanje vidljivosti telefona, 287
Zaslon multimedijskog reproduktora se zatvara
Ako je reprodukcija multimedijske datoteke određeno vrijeme pauzirana ili zaustavljena, zaslon multimedijskog
reproduktora će se zatvoriti kako bi se optimizirale radne karakteristike pametnog telefona BlackBerry. U opcijama za
multimedijske sadržaje možete spriječiti zatvaranje zaslona multimedijskog reproduktora ili promijeniti vrijeme nakon kojeg
će se on zatvoriti.
Srodne informacije
Promjena vremena nakon kojeg se zaslon multimedijskog reproduktora zatvara, 142
45
Korisnički priručnik
Savjeti i prečaci
Savjeti i prečaci
Ovisno o jeziku koji koristite za unos, neki prečaci možda neće biti dostupni.
Savjeti: Brzi postupci
Kompletne upute potražite pritiskom veza pod Srodne informacije na dnu stranice.
Pristupite popularnim opcijama poput postavljanja alarma,
pregleda obavijesti te uključivanja i isključivanja mrežne
veze.
Označite i pritisnite područje pri vrhu početnog zaslona.
Na početnom zaslonu možete pregledati sve aplikacije i
mape ili pak minimizirati ploču kako biste vidjeli pozadinu.
Na navigacijskoj traci pritisnite Sve.
Prebacivanje na drugu aplikaciju.
Pritisnite i zadržite tipku
. Pritisnite aplikaciju.
Napomena: Druga aplikacija može se i dalje izvoditi u
pozadini.
Otvaranje aplikacije pomoću funkcijske tipke.
Pritisnite funkcijsku tipku na bočnoj strani pametnog
telefona BlackBerry.
Napomena: Možete prilagoditi koju će aplikaciju funkcijska
tipka otvarati.
Korištenje skočnih izbornika.
U skočnim izbornicima dostupne su uobičajene dostupne
akcije, a prikazuju se na sredini zaslona. Skočni izbornik
možete, na primjer, koristiti u poruci kako biste poruku
arhivirali, proslijedili ili odgovorili na nju. Za otvaranje
skočnog izbornika zaslon ili dodirnu plohu držite
dodirnutom. Za odabir naredbe dodirnite ikonu ili pritisnite
dodirnu plohu.
Prebacivanje na prikaze Favoriti, Multimedija, Preuzimanja Na početnom zaslonu označite Sve na navigacijskoj traci i
i Često.
prstom povucite desno ili lijevo na dodirnoj plohi.
Dodavanje aplikacije na ploču Favoriti.
Označite aplikaciju na početnom zaslonu ili u mapi.
Pritisnite tipku
> Označi kao favorit.
Promjena opcija početnog zaslona, primjerice pozadine.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
46
> Opcije.
Korisnički priručnik
Savjeti i prečaci
Srodne informacije
Promjena reakcija uređaja prilikom unosa teksta na početnom zaslonu, 26
Dodjela aplikacije funkcijskoj tipki, 225
Ostavljanje aplikacije pokrenute u pozadini i prebacivanje na drugu aplikaciju, 249
Savjeti: Duže trajanje baterije
Zatvorite aplikacije ako ih više ne koristite.
U aplikaciji pritisnite tipku
Izlaz.
Uključite način rada za manju potrošnju baterije.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Uređaj > Način rada za manju potrošnju
baterije. Uključite potvrdni okvir Uključite način rada za
manju potrošnju baterije kada je razina napunjenosti
baterije niska.
Isključite mrežne veze koje ne koristite.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu
zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.Pritisnite
mrežnu vezu kako biste isključili potvrdni okvir.
i pritisnite Zatvori ili
Ako vaš pametni telefon BlackBerry podržava Wi-Fi, koristite Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu
Wi-Fi kada ste u području u kojem je pokrivenost bežičnom
zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama. Odaberite
mrežom ograničena.
potvrdni okvir Wi-Fi.
Postavite automatsko uključivanje i isključivanje pametnog
telefona.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Uređaj > Automatski uključi/isključi.
Zatvorite kartice preglednika koje ne koristite.
U pregledniku pritisnite tipku
karticu i pritisnite ikonu
.
Isključite lokacijske usluge kada ih ne koristite.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Uređaj > Postavke lokacije.Isključite sve opcije
koje ne koristite.
Postavite pozadinsko osvjetljenje na kraće vremensko
razdoblje i smanjite njegovu jakost.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Prikaz > Zaslonski prikaz.
Upozorenja vibracijom prebacite na zvučna upozorenja ili
LED upozorenja, smanjite jakost zvučnih upozorenja ili
odaberite kraći zvuk zvona.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Profili zvuka i
upozorenja.Pritisnite Promijeni zvukove i upozorenja.
> Kartice. Označite
47
Korisnički priručnik
Savjeti i prečaci
Izbrišite izvorni tekst iz poruke odgovora.
Kada odgovarate na poruku, pritisnite tipku
Izbriši izvorni tekst.
Promijenite učestalost kojom aplikacije za podcastove i
društvene mreže osvježavaju sadržaj.
Aplikacije za podcastove i društvene mreže periodički
osvježavaju sadržaj. U nekim od aplikacija možete smanjiti
učestalost kojom se sadržaj osvježava. Dodatne
informacije potražite u Pomoći za aplikaciju.
Ako pametni telefon ima fotoaparat s bljeskalicom, isključite
bljeskalicu.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat.Pritišćite
ikonu bljeskalice na dnu zaslona dok se ne prikaže
indikator bljeskalica isključena.
Pripazite da su konektori baterije čisti.
Svakih nekoliko mjeseci pomoću štapića za uši ili suhe
krpe očistite metalne kontakte na bateriji i pametnom
telefonu.
Provjerite ima li softverskih ažuriranja za uređaj.
Pritisnite ikonu Opcije > Uređaj > Ažuriranja softvera.
>
Savjeti: Traženje aplikacija
Pogledajte u mapu na početnom zaslonu.
Neke aplikacije nalaze se u mapi na početnom zaslonu.
Pritisnite mapu kako biste vidjeli koje se aplikacije u njoj
nalaze.
Sve skrivene aplikacije učinite vidljivima na početnom
zaslonu.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
> Prikaži sve
ikone. Kako biste prikazali skrivenu aplikaciju, označite je i
zatim pritisnite tipku
> Prikaži ikonu. Ako se ikona
ne prikazuje ni na drugim pločama, možete poništili
skrivanje na svim pločama ili samo na trenutno aktivnoj
ploči. Ako u izborniku nema opcije Prikaži sve ikone, nema
aplikacija koje su skrivene.
Traženje aplikacije
Na početnom zaslonu počnite unositi naziv aplikacije.
Provjerite je li aplikacija instalirana.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Uređaj > Upravljanje aplikacijom.Ako je aplikacija
navedena na popisu, ona je instalirana na vaš pametni
telefon BlackBerry.
48
Korisnički priručnik
Savjeti i prečaci
Savjeti: Oslobađanje prostora za glazbu,
slike, videozapise i datoteke
Datoteke možete spremiti u internu multimedijsku memoriju na pametnom telefonu BlackBerry ili na multimedijsku
karticu.
Provjerite koliko prostora zauzimaju multimedijske datoteke Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.
i dokumenti.
Pritisnite tipku
> Korištenje memorije.
Izbrišite datoteke koje vam nisu potrebne.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu
Datoteke.Pronađite datoteku i označite je. Pritisnite tipku
> Izbriši.
Smanjite veličinu fotografija i videozapisa koje snimate.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat ili ikonu
Multimedija > Videokamera. Pritisnite tipku
>
Opcije. Promijenite polje Veličina slike ili Format
videozapisa.
Datoteke spremite na multimedijsku karticu, a ne na
pametni telefon.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat ili ikonu
Multimedija > Videokamera. Pritisnite tipku
>
Opcije. U odjeljku Spremište promijenite polje Spremanje
slika ili Spremanje videozapisa.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Srodne informacije
Kopiranje, premještanje, promjena naziva ili brisanje datoteke, 135
Promjena veličine snimljenih fotografija, 152
Prikaz količine slobodnog prostora na pametnom telefonu, 319
Promjena načina na koji pametni telefon sprema unose kalendara, 190
Ostavljanje aplikacije pokrenute u pozadini i prebacivanje na drugu aplikaciju, 249
49
Korisnički priručnik
Savjeti i prečaci
Savjeti: Oslobađanje prostora radi
optimizacije rada pametnog telefona
Na pametnom telefonu BlackBerry pokušajte sačuvati najmanje 10 MB slobodne aplikacijske memorije. Ako rad vašeg
pametnog telefona bude neuobičajeno spor, pokušajte bilo koji od sljedećih postupaka:
Zatvorite sve aplikacije koje ne koristite.
Pritisnite i zadržite tipku
sve dok se ne prikaže
značajka za prebacivanje aplikacije. Pritisnite ikonu
aplikacije. Pritisnite tipku
> Zatvori ili Izlaz.
Provjerite koliko vam je slobodnog prostora preostalo u
aplikacijskoj memoriji.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Uređaj > Spremište.
Pronađite i izbrišite aplikacije i teme koje ne trebate.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Uređaj > Upravljanje aplikacijom. Za pregled
detalja o korištenju memorije i procesora pametnog
telefona prstom po dodirnoj plohi povucite desno ili lijevo.
Za brisanje aplikacije ili teme pritisnite stavku. Pritisnite
Izbriši.
Izbrišite jezike koje ne koristite.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Postavke.
Pritisnite Jezici i načini unosa.
Izbrišite prethodno posjećene stranice i očistite
međumemoriju.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik. Pritisnite
tipku
> Opcije. Idite na odjeljak Očisti podatke o
pregledu.
Izbrišite poruke.
Označite poruku. Pritisnite i zadržite tipku
. Povucite
prstom prema gore ili dolje po dodirnoj plohi. Otpustite
tipku
. Pritisnite tipku
> Izbriši poruke.
Ili označite datum. Pritisnite tipku
prethodno.
> Izbriši
Skratite vrijeme čuvanja poruka e-pošte i unosa kalendara
na pametnom telefonu.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke ili ikonu
Kalendar. Pritisnite tipku
> Opcije.
Isključite spremanje poslanih poruka na pametni telefon.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke. Pritisnite
tipku
> Opcije > Preference e-pošte.
50
Korisnički priručnik
Primajte samo prvi dio dugih poruka e-pošte i odaberite
želite li preuzeti dodatni sadržaj.
Savjeti i prečaci
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke. Pritisnite
tipku
> Opcije > Prikaz poruke i akcije.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Srodne informacije
Promjena načina na koji pametni telefon sprema unose kalendara, 190
Brisanje jezika s pametnog telefona, 228
Savjeti: Ažuriranje softvera
Ažuriranja za BlackBerry Device Software i BlackBerry Desktop Software redovno se izdaju te ćete softver moći ažurirati
putem računala ili pametnog telefona. Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne
kopije, osobito prije ažuriranja bilo kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti
oporavak podataka s pametnog telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed
nepredviđenih okolnosti.
Provjerite je li dostupno ažurirano izdanje programa
BlackBerry Device Software koje možete preuzeti s mreže.
Ovisno o modelu vašeg pametnog telefona, ova značajka
možda neće biti podržana. Na početnom zaslonu ili u mapi
pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > Ažuriranja
softvera.
Ažurirajte BlackBerry Device Software preko računala.
Na računalu otvorite www.blackberry.com/update.
Pritisnite Provjeri ima li ažuriranja. Povežite pametni
telefon s računalom.
Postavite BlackBerry Desktop Software tako da automatski
provjerava postoje li ažuriranja.
Upute potražite u Pomoći u programu BlackBerry Desktop
Software.
Ažurirajte BlackBerry Desktop Software .
Otvorite stranicu www.blackberry.com/desktopsoftware.
Savjeti: Zaštita podataka
Možete poduzeti jednostavne korake kako biste podatke na svom pametnom telefonu BlackBerry zaštitili, primjerice,
nemojte ostavljati pametni telefon bez nadzora.
51
Korisnički priručnik
Savjeti i prečaci
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Postavite lozinku pametnog telefona.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Zaštita > Lozinka.
Šifrirajte kontakte i datoteke.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Zaštita > Šifriranje.
Na računalu napravite sigurnosnu kopiju podataka s
pametnog telefona.
Pomoću programa BlackBerry Desktop Software na
računalu napravite sigurnosnu kopiju podataka s pametnog
telefona. Program BlackBerry Desktop Software možete
preuzeti tako da na računalu otvorite www.blackberry.com/
desktop i odaberete odgovarajuću opciju za svoje računalo.
Napravite sigurnosnu kopiju podataka s pametnog telefona
na multimedijskoj kartici.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Postavke. U odjeljku
Postavke pritisnite Zamjena uređaja > Spremi podatke.
Srodne informacije
Uključivanje šifriranja, 318
Postavljanje ili promjena lozinke pametnog telefona, 329
Savjeti: Upravljanje indikatorima
Indikatori vam govore kada postoji novi ili ažurirani sadržaj, poput nove poruke, poruke glasovne pošte ili sadržaja, odnosno
obavješćuju vas o statusu pojedine značajke, primjerice baterije ili mrežne veze. Indikatori se često prikazuju na ikonama
aplikacije, novog sadržaja unutar aplikacije i na vrhu početnog zaslona.
Popis svih indikatora potražite na www.blackberry.com/docs/smartphones. Označite model svog pametnog telefona i
odaberite Vodič kroz ikone.
Uklanjanje indikatora nove stavke
Uklonite indikator neotvorene poruke
Otvorite svaku stavku koja je označena ovim indikatorom.
Kako biste, na primjer, uklonili indikator s ikone poruka,
pritisnite ikonu.
.
.
U aplikaciji Poruke učinite jedno ili više od sljedećeg:
•
52
Otvorite sve svoje poruke tako da ih pritisnete. Ako ne
možete pronaći sve nepročitane poruke u ulaznom
spremniku, pogledajte druge mape s porukama.
Korisnički priručnik
Prepoznajte indikator.
Savjeti i prečaci
•
Poruku označite kao pročitanu. Označite poruku.
Pritisnite tipku
> Označi pročitano.
•
Sve poruke ranije od određenog datuma označite kao
pročitane. Označite polje datuma. Pritisnite tipku
> Označi ranije pročitano.
•
Indikator možete prepoznati tako da pogledate ikonu
aplikacije na koju se indikator odnosi. Kako biste
pregledali kompletan popis aplikacija na pametnom
telefonu BlackBerry i njihovih ikona, na početnom
zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite
Uređaj > Upravljanje aplikacijom.
Prečaci: Telefon
Ovisno o jeziku koji koristite za unos teksta, neki prečaci možda neće biti dostupni.
Promjena zvuka zvona
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
tipku
. Pritisnite
> Zvukovi zvona telefona.
Provjera glasovne pošte
Pritisnite i držite tipku 1.
Postavljanje brzog biranja za kontakt
Na početnom zaslonu ili u aplikaciji Telefon pritisnite i
zadržite tipku kojoj želite dodijeliti brzo biranje.
Dodavanje kućnog broja broju telefona
Pritisnite tipku
i X. Unesite kućni telefonski broj.
Unos slova u polje broja telefona
Pritisnite tipku
i slovo.
Umetanje znaka plus (+) prilikom unosa broja telefona
Pritisnite O.
Uključivanje i isključivanje zvuka tijekom poziva
Na tipkovnici pritisnite tipku
.
Prekid slušanja telefona preko bežičnih slušalica
Na tipkovnici pritisnite tipku
.
Promjena aktivnog broja telefona
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
. Pritisnite svoj
broj telefona na vrhu zaslona. Pritisnite broj telefona.
53
Korisnički priručnik
Savjeti i prečaci
Prečaci: Poruke
Ovisno o jeziku koji koristite za unos, neki prečaci možda neće biti dostupni.
U poruci
Odgovaranje na poruku
Pritisnite R
Odgovaranje svim primateljima u poruci e-pošte ili PIN
poruci
Pritisnite L
Prosljeđivanje poruke
Pritisnite F.
Arhiviranje poruke e-pošte
Pritisnite I
Prikaz ili sakrivanje kontaktove adrese e-pošte
Označite kontakt u polju Prima ili Šalje. Pritisnite Q.
Pomicanje na sljedeću poruku
Pritisnite N
Pomicanje na prethodnu poruku
Pritisnite P
U spremniku ulaznih poruka
Otvaranje poruke
Pritisnite tipku
Sastavljanje poruke u spremniku ulaznih poruka
Pritisnite C
Označavanje poruke kao pročitane ili nepročitane
Pritisnite tipku
Označavanje poruke
Pritisnite W
Prikaz svih označenih poruka
Pritisnite tipku
i F.
Prikaz zapisnika primljenih poruka i poziva
Pritisnite tipku
i I.
Prikaz nacrta i poslanih poruka
Pritisnite tipku
i O.
Prikaz poruka glasovne pošte
Pritisnite tipku
i V.
54
.
i U.
Korisnički priručnik
Savjeti i prečaci
Prikaz tekstnih poruka
Pritisnite tipku
i S.
Prikaz popisa poziva
Pritisnite tipku
i P.
Prikaz svih poruka
Pritisnite tipku
.
Pomicanje u spremniku ulaznih poruka
Pomicanje prema gore na zaslonu
Pritisnite tipku
Pomicanje prema dolje na zaslonu
Pritisnite tipku
Pomicanje na vrh popisa poruka
Pritisnite T
Pomicanje na dno popisa poruka
Pritisnite B
Pomicanje do sljedeće nepročitane stavke
Pritisnite U
Pomicanje na sljedeću srodnu poruku
Pritisnite J
Pomicanje na prethodnu srodnu poruku
Pritisnite K
i tipku
.
.
Prečaci: Datoteke i privici
Ovisno o jeziku koji koristite za unos, neki prečaci možda neće biti dostupni.
Traženje teksta u datoteci ili privitku
Pritisnite F.
Pomicanje na mjesto na kojem je pokazivač bio nakon
zatvaranja i ponovnog otvaranja datoteke ili privitka
Pritisnite G
U proračunskoj tablici
Pomicanje na određenu ćeliju
Pritisnite G
Prikaz sadržaja ćelije
Pritisnite razmaknicu
Promjena proračunske tablice
Pritisnite V. Pritisnite radni list.
55
Korisnički priručnik
Prikaz ili sakrivanje stupaca ili redaka
Savjeti i prečaci
Pritisnite H
U prezentaciji
Promjena prikaza prezentacije
Pritisnite M
Pomicanje na sljedeći slajd kada se prezentacija prikazuje u Pritisnite N
obliku slajdova
Pomicanje na prethodni slajd kada se prezentacija
prikazuje u obliku slajdova
Pritisnite P
Pomicanje na mjesto na kojem je pokazivač bio nakon
zatvaranja i ponovnog otvaranja prezentacije koju ste
gledali u tekstnom prikazu ili u prikazu teksta i slajdova
Pritisnite G
Prečaci: Unos teksta pomoću fizičke
tipkovnice
Ovisno o jeziku koji koristite za unos teksta, neki prečaci možda neće biti dostupni.
Umetanje točke (.)
Dvaput pritisnite tipku
veliko.
Umetanje znaka (@) ili točke (.) u polje adrese e-pošte
Pritisnite tipku
Unos velikog slova
Držite pritisnutom tipku slova dok se ne prikaže veliko slovo.
Uključivanje VELIKIH slova
Pritisnite tipku
i desnu tipku
. Za
otključavanje VELIKIH slova pritisnite lijevu ili desnu tipku
.
Unos simbola
Pritisnite tipku
simbola.
. Unesite slovo koje se nalazi ispod
Unos alternativnog znaka na tipki
Pritisnite tipku
i tipku slova.
56
. Sljedeće slovo bit će
.
Korisnički priručnik
Savjeti i prečaci
Unos dijakritičkog ili posebnog znaka
Pritisnite i zadržite tipku slova i na dodirnoj plohi prstom
povucite lijevo ili desno. Na primjer, za unos znaka ü
pritisnite i zadržite tipku U i prstom povlačite lijevo dok se
ne prikaže ü. Otpustite tipku sa slovom kada se pojavi znak
s naglaskom ili dijakritički znak.
Unos broja u tekstno polje
Pritisnite i zadržite tipku
Unos broja u brojčano polje
Pritisnite tipku broja. Ne morate pritisnuti tipku
Uključivanje zaključavanja brojeva
Pritisnite tipku
i pritisnite brojčanu tipku.
i lijevu tipku
.
. Za isključivanje
VELIKIH slova pritisnite lijevu ili desnu tipku
.
Označavanje retka teksta
Pritisnite lijevu ili desnu tipku
prstom povucite gore ili dolje.
i na dodirnoj plohi
Označavanje teksta znak po znak
Pritisnite lijevu ili desnu tipku
prstom povucite lijevo ili desno.
i na dodirnoj plohi
Izrezivanje označenog teksta
Pritisnite lijevu ili desnu tipku
i tipku
Kopiranje označenog teksta
Pritisnite tipku
Lijepljenje teksta
Pritisnite lijevu ili desnu tipku
plohu.
.
i pritisnite dodirnu plohu.
i pritisnite dodirnu
Prečaci: Multimedija
Ovisno o jeziku koji koristite za unos teksta, neki prečaci možda neće biti dostupni.
Audio i videodatoteke
Pauziranje audio ili videodatoteke
Pritisnite tipku za isključivanje zvuka koja se nalazi na
desnoj strani pametnog telefona BlackBerry.
Nastavak reprodukcije audio ili videodatoteke
Ponovo pritisnite tipku Isključi zvuk.
Reprodukcija sljedeće audiodatoteke
Pritisnite i držite tipku za pojačavanje zvuka na desnoj
strani pametnog telefona.
57
Korisnički priručnik
Savjeti i prečaci
Reprodukcija prethodne audiodatoteke
Pritisnite i držite tipku za smanjenje jakosti zvuka na desnoj
strani pametnog telefona.
Uključivanje značajke pojačanja zvuka ako koristite
slušalice
Pritišćite tipku za pojačavanje zvuka dok se ne uključi
značajka za pojačavanje zvuka.
Slike
Povećavanje prikaza
Pritisnite I
Smanjenje prikaza
Pritisnite O
Pomicanje gore
Pritisnite 2
Pomicanje dolje
Pritisnite 8
Pomicanje desno
Pritisnite 6
Pomicanje lijevo
Pritisnite 4
Zakretanje
Pritisnite L
Fotoaparat i videokamera
Povećavanje prikaza prije fotografiranja ili snimanja
videozapisa
Pritisnite tipku za pojačavanje zvuka.
Smanjenje prikaza prije fotografiranja ili snimanja
videozapisa
Pritisnite tipku za smanjenje jakosti zvuka.
Snimanje fotografije
Pritisnite funkcijsku tipku na desnoj strani pametnog
telefona.
Prečaci: Preglednik
Za korištenje prečaca za preglednik možda ćete morati uključiti prečace u opcijama preglednika. Ovisno o jeziku koji
koristite za unos, neki prečaci možda neće biti dostupni.
58
Korisnički priručnik
Savjeti i prečaci
Umetanje točke (.) u adresnu traku
Pritisnite tipku
Umetanje kose crte (/) u adresnu traku
Pritisnite tipku
i tipku
Prekid učitavanja web-stranice
Pritisnite tipku
.
Zatvaranje preglednika
Pritisnite i zadržite tipku
.
.
.
Na web-stranici
Brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu
Pritisnite W
Povećanje prikaza web-stranice
Pritisnite I
Smanjivanje prikaza web-stranice
Pritisnite O
Prelazak na početnu stranici
Pritisnite G
Povratak na početnu stranicu preglednika
Pritisnite H
Otvaranje mape knjižne oznake
Pritisnite K
Dodavanje knjižne oznake za web-stranicu
Pritisnite A
Pregled popisa web-stranica koje ste
nedavno posjetili
Pritisnite Y
Osvježavanje web-stranice
Pritisnite R
Traženje teksta na web-stranici
Pritisnite F. Za traženje sljedeće instance teksta pritisnite V.
Otvaranje opcija preglednika
Pritisnite S
Pomicanje po web-stranici
Pomicanje prema gore na zaslonu
Pritisnite tipku
Pomicanje prema dolje na zaslonu
Pritisnite tipku
Pomicanje na vrh web-stranice
Pritisnite T
Pomicanje na dno web-stranice
Pritisnite B
i tipku
.
.
Srodne informacije
59
Korisnički priručnik
Savjeti i prečaci
Uključivanje prečaca za preglednik, 167
Prečaci: Pretraživanje
Ovisno o jeziku koji koristite za unos teksta, neki prečaci možda neće biti dostupni.
Traženje stavke na pametnom
telefonu BlackBerry
Počnite unositi tekst na početnom
zaslonu.
Traženje teksta u poruci
Pritisnite S
Traženje teksta u datoteci ili privitku
Pritisnite F.
Traženje teksta na web-mjestu
Pritisnite F.
Traženje teksta u prezentaciji
Pritisnite F.
Napomena: Možete promijeniti što će se dogoditi kada unosite tekst na početnom zaslonu.
Kako biste u prezentaciji pronašli tekst, prezentaciju morate pregledati u prikazu teksta ili prikazu teksta i slajdova.
Srodne informacije
Promjena reakcija uređaja prilikom unosa teksta na početnom zaslonu, 26
Uključivanje prečaca za preglednik, 167
Prečaci: Karte
Ovisno o jeziku koji koristite za unos, neki prečaci možda neće biti dostupni.
Povećavanje prikaza karte
Pritisnite I
Smanjivanje prikaza karte
Pritisnite O
Pomicanje na sljedeću uputu za rutu
Pritisnite N
Pomicanje na prethodnu uputu za rutu
Pritisnite P
60
Korisnički priručnik
Savjeti i prečaci
Prečaci: Kalendar
Ovisno o jeziku koji koristite za unos teksta, neki prečaci možda neće biti dostupni. Kako bi prečaci radili u dnevnom
prikazu, pritisnite tipku
> Opcije. Pritisnite Prikaz kalendara i akcija. Isključite potvrdni okvir Omogući brzi unos.
Planiranje sastanka
Pritisnite C
Prebacivanje na prikaz dnevnog reda
Pritisnite A
Prebacivanje na dnevni prikaz
Pritisnite D
Prebacivanje na tjedni prikaz
Pritisnite W
Prebacivanje na mjesečni prikaz
Pritisnite M
Pomicanje prema naprijed u tjednom, mjesečnom ili
dnevnom prikazu
Pritisnite tipku
Pomicanje prema natrag u tjednom, mjesečnom ili
dnevnom prikazu
Pritisnite tipku
Prebacivanje na današnji datum
Pritisnite T
Prebacivanje na određeni datum
Pritisnite G
.
i tipku
.
Rješavanje problema: Prečaci
Ne mogu koristiti prečac
Pokušajte sljedeće:
•
•
Ovisno o jeziku koji koristite za unos teksta, neki prečaci možda neće biti dostupni. Pokušajte promijeniti jezik unosa
teksta.
Ako multimedijski prečaci ne rade, provjerite jeste li u opcijama za multimediju uključili prečace za zvuk i videozapise.
Srodne informacije
61
Korisnički priručnik
Promjena jezka unosa ili prikaza, 229
Uključivanje ili isključivanje prečaca za zvuk i videozapise, 142
62
Savjeti i prečaci
Korisnički priručnik
Telefon
Telefon
Upute: Telefon
Ukratko o telefonu
Ikone telefona
Ove ikone prikazuju se u gornjem dijelu početnog zaslona, kao i u aplikaciji telefona.
Propušten poziv
Primljeni poziv
Odlazni poziv
Poruka glasovne pošte
63
Korisnički priručnik
Telefon
Osnove rada s telefonom
Dohvat broja telefona
Učinite jedno od sljedećeg:
• Za prikaz aktivnog broja telefona na početnom zaslonu pritisnite tipku
zaslona.
. Pritisnite svoj broj telefona na vrhu
• Kako biste pregledali popis više brojeva telefona, na početnom zaslonu pritisnite tipku
. Ako vaša tarifa usluga
bežične mreže podržava slanje tekstnih poruka, prvi broj telefona na popisu je broj koji se koristi za slanje i primanje
tekstnih poruka.
Srodne informacije
Više o višestrukim telefonskim brojevima, 76
Moj broj telefona prikazuje se kao Nepoznat u aplikaciji Telefon, 83
Upućivanje poziva
1.
Učinite jedno od sljedećeg:
• Ako je vaš pametni telefon BlackBerry otključan, pritisnite tipku
• Ako je pametni telefon zaključan i ne želite ga otključati, pritisnite tipku
2.
Unesite broj telefona ili ime kontakta.
3.
Pritisnite tipku
.
Za završetak poziva pritisnite tipku
.
Srodne informacije
Dodavanje pauze ili čekanja u broj telefona, 196
Dostupne glasovne naredbe, 86
Upućivanje Izravno povezivanje poziva,
Uključivanje ili isključivanje biranja na zaključanom zaslonu, 77
Sortiranje brojeva telefona ili kontakata na zaslonu telefona, 77
Ne mogu upućivati ni primati pozive, 41
Odgovaranje na poziv ili prekid poziva
Pritisnite tipku
64
.
.
> Uputi poziv.
Korisnički priručnik
Telefon
Za prekid poziva pritisnite tipku
.
Srodne informacije
Promjena zvuka zvona, obavijesti, podsjetnika ili upozorenja, 31
Ne mogu upućivati ni primati pozive, 41
Odgovaranje na drugi poziv
Ovisno o davatelju usluga mobilne mreže i mobilnoj mreži, ova usluga možda neće biti podržana.
Tijekom poziva pritisnite tipku
.
•
Za odgovaranje na dolazni poziv i stavljanje trenutnog poziva na čekanje pritisnite Odgovor - zadrži trenutni.
•
Za odgovaranje na dolazni poziv i prekid trenutnog poziva pritisnite Odgovor - ispusti trenutni.
Za povratak na trenutni poziv pritisnite tipku
> Zamjeni ili Flash.
Promjena zvuka zvona, obavijesti, podsjetnika ili upozorenja
U bilo kojem profilu zvuka zvuk zvona ili obavijesti možete promijeniti za audiodatoteku koju ste spremili u internu memoriju
pametnog telefona BlackBerry ili na multimedijsku karticu. Možete i promijeniti opcije obavijesti tijekom poziva, jakost
zvuka, LED indikatore i vibraciju u svim profilima. Profil Sva upozorenja isključena ne može se mijenjati.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Profili zvuka i upozorenja.
2.
Pritisnite Promijeni zvukove i upozorenja > Zvukovi za odabrani profil.
3.
4.
•
Kako biste promijenili zvuk zvona ili njegovu jakost, pritisnite Telefon.
•
Za promjenu obavijesti ili podsjetnika pritisnite kako biste proširili odjeljak. Pritisnite opciju.
U polju Zvuk zvona, Zvuk obavijesti ili Zvuk podsjetnika izvršite jednu od radnji u nastavku:
•
Pritisnite zvuk.
•
Ako želite koristiti pjesmu koja se nalazi na vašem pametnom telefonu ili na multimedijskoj kartici, pritisnite Svi
glazbeni zapisi. Pronađite i pritisnite pjesmu.
•
Za korištenje glasovne napomene koju ste snimili pritisnite Sve glasovne napomene. Pronađite i pritisnite
glasovnu napomenu.
•
Za korištenje unaprijed učitanih upozorenja pritisnite Sva upozorenja. Pronađite i pritisnite upozorenje.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Ne mogu promijeniti koliko puta moj pametni telefon zvoni, 83
Dodavanje ili brisanje kontakta, 163
Dodavanje ili brisanje prilagođenog profila zvuka, 162
Ikone za profile zvuka i upozorenja, 161
65
Korisnički priručnik
Telefon
Isključivanje zvuka poziva
Pritisnite tipku za isključivanje zvuka koja se nalazi na desnoj strani pametnog telefona.
Za ponovno uključivanje ponovo pritisnite tipku Isključi zvuk.
Stavljanje poziva na čekanje
Ako je vaš pametni telefon BlackBerry povezan s CDMA mrežom, poziv nećete moći staviti na čekanje.
Tijekom poziva pritisnite tipku
Za nastavak poziva pritisnite tipku
> Na čekanje.
> Nastavi.
Biranje pomoću brojeva ili slova
Ako u broj telefona unesete slovo, vaš pametni telefon BlackBerry bira broj koji je pridružen tom slovu na standardnoj
tipkovnici telefona.
•
Za unos broja pritisnite tipku s brojem.
•
Za unos slova pritisnite i zadržite tipku
. Pritisnite tipku slova.
Prebacivanje aplikacija tijekom poziva
Tijekom poziva pritisnite tipku
> Prebaci aplikaciju.
Napomena: Ako se prebacite na drugu aplikaciju i želite prekinuti poziv, pritisnite tipku
.
Više o korištenju slušalica
Ako sa svojim pametnim telefonom BlackBerry želite koristiti slušalice, morate ih kupiti zasebno.
Ako koristite slušalice, za prihvaćanje ili prekid poziva, kao i za isključivanje i ponovno uključivanje zvuka možete pritisnuti
tipku slušalica. Ovisno o modelu uređaja, tipku slušalica možete koristiti i za upućivanje poziva korištenjem glasovnih
naredbi.
Ovisno o modelu slušalica, tipku slušalica možete koristiti i za pauziranje, nastavljanje, premotavanje ili podešavanje
glasnoće audio ili videodatoteka.
Dodatne informacije o korištenju slušalica potražite u dokumentaciji koja je isporučena uz slušalice.
66
Korisnički priručnik
Telefon
Hitni pozivi
Više o hitnim pozivima i načinu povratnog poziva u hitnom slučaju
Ako se nalazite izvan područja prekrivenog bežičnom mrežom, a u gornjem dijelu zaslona se pojavi indikator
,
možete upućivati samo hitne pozive. Ovaj pametni telefon BlackBerry omogućava upućivanje hitnih poziva čak i kada je
zaključan. Ovisno o modelu pametnog telefona i bežičnoj mreži s kojom je povezan, pametni telefon omogućava hitne
pozive i kada SIM kartica nije umetnuta. Ako je u trenutku upućivanja hitnog poziva veza s bežičnom mrežom isključena,
pametni telefon se automatski povezuje s bežičnom mrežom. Hitne pozive možete upućivati unošenjem službenih brojeva
za hitne pozive (primjerice, 911 ili 112).
Napomena: Komunikacija od presudne važnosti, uključujući onu u slučaju potrebe za hitnom medicinskom intervencijom,
ne bi se trebala odvijati putem bežičnog uređaja. Brojevi za hitne pozive mogu, ovisno o lokaciji, biti različiti, a hitne pozive
može ometati ili blokirati mreža, okruženje ili smetnje.
Ako je pametni telefon povezan s CDMA mrežom, po završetku hitnog poziva, vaš pametni telefon prelazi u način povratnog
poziva u hitnom slučaju. Ovaj način omogućava operatoru da vam uzvrati poziv te da pronađe vašu približnu lokaciju.
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, način povratnog poziva u hitnom slučaju aktivan je 5 minuta ili dok ne uputite
poziv koji nije hitan. U načinu povratnog poziva u hitnom slučaju ne možete slati i primati poruke te pretraživati web-mjesta.
Ako vaš pametni telefon podržava GPS i vi uputite hitan poziv, hitna služba može odrediti vašu približnu lokaciju pomoću
GPS tehnologije.
Srodne informacije
Više o GPS tehnologiji,
Upućivanje hitnog poziva
Učinite jedno od sljedećeg:
• Ako tipkovnica ili pametni telefon BlackBerry nisu zaključani, na početnom zaslonu pritisnite tipku
hitne službe. Pritisnite tipku
.
• Ako je pametni telefon zaključan lozinkom, pritisnite tipku
• Ako je zaslon zaključan, pritisnite tipku
.
službe. Pritisnite tipku
> Hitna pomoć. Pritisnite tipku
na vrhu pametnog telefona. Pritisnite tipku
. Unesite broj
.
. Unesite broj hitne
Jakost zvuka
Prilagodba jakosti zvuka
•
Za povećanje jakosti zvuka pritisnite tipku Pojačanje zvuka na desnoj strani pametnog telefona BlackBerry.
67
Korisnički priručnik
Telefon
•
Za smanjenje jakosti zvuka pritisnite tipku Smanjenje jakosti zvuka na desnoj strani pametnog telefona.
•
Za isključivanje zvuka pritisnite tipku Isključi zvuk na desnoj strani pametnog telefona. Za ponovno uključivanje ponovo
pritisnite tipku Isključi zvuk. Ako tipku Isključi zvuk pritisnete tijekom poziva, vaš pametni telefon isključit će mikrofon
za taj poziv te ćete moći čuti druge sudionike poziva, no oni neće moći čuti vas.
Srodne informacije
Isključivanje zvuka poziva, 66
Poboljšanje kvalitete zvuka za multimedijske datoteke, 141
Pojačavanje zvuka pomoću značajke Audio pojačanje, 141
Promjena zadane jakosti zvuka poziva
Jakost zvuka poziva možete povećati ili smanjiti. Što je postotak jakosti zvuka veći, to će zvuk biti glasniji.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
Promijenite polje Zadana jakost zvuka poziva.
4.
Pritisnite tipku
.
> Opcije > Postavke tijekom poziva.
> Spremi.
Poboljšanje kvalitete zvuka tijekom poziva
Kvalitetu zvuka ne možete promijeniti ako koristite Bluetooth® slušalice.
1.
Tijekom poziva pritisnite tipku
2.
Odaberite opciju Pojačaj bas ili Pojačaj visoke tonove.
> Poboljšaj zvuk poziva.
Poboljšanje kvalitete zvuka svih poziva
Kvalitetu zvuka ne možete promijeniti ako koristite Bluetooth slušalice.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
Promijenite polje Zvuk poziva na telefonu ili polje Zvuk poziva na slušalicama.
4.
Pritisnite tipku
.
> Opcije > Postavke tijekom poziva.
> Spremi.
Brzo biranje
Postavljanje brzog biranja za kontakt
1.
68
Korisnički priručnik
Telefon
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
.
2.
Pritisnite tipku
3.
Na popisu Brojevi za brzo biranje pritisnite tipku koja nije dodijeljena.
4.
Odaberite kontakt.
5.
Ako je potrebno, pritisnite broj telefona kontakta.
> Prikaži > Popis za brzo biranje.
Kako biste poziv uputili brzim biranjem, u aplikaciji Telefon, na početnom zaslonu, u poruci ili na popisu poruka držite
pritisnutom onu tipku koju ste dodijelili kontaktu.
Promjena kontakta koji je postavljen za brzo biranje
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
Označite kontakt ili broj telefona.
4.
Pritisnite tipku
.
> Prikaži > Popis za brzo biranje.
.
•
Ako želite promijeniti kontakt koji je dodijeljen tipki za brzo biranje, pritisnite Uredi. Pritisnite novi kontakt.
•
Ako kontakt želite dodijeliti drugoj tipki za brzo biranje, pritisnite Premjesti. Na popisu Brojevi za brzo biranje
pritisnite novu tipku za brzo biranje.
•
Ako kontakt želite izbrisati s popisa Brojevi za brzo biranje, pritisnite Izbriši.
Poziv na čekanju, prosljeđivanje poziva i blokiranje
poziva
Uključivanje ili isključivanje poziva na čekanju
Prije nego što počnete: Kako biste izveli ovaj zadatak, vaš davatelj usluga bežične mreže mora za ovu uslugu postaviti vašu
SIM karticu ili pametni telefon BlackBerry.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
Uključite ili isključite potvrdni okvir Omogućeno.
4.
Pritisnite tipku
.
> Opcije > Prosljeđivanje poziva.
> Spremi.
Više o prosljeđivanju poziva
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, jedan ili više brojeva za prosljeđivanje poziva je već spremljen na vašoj SIM kartici
ili pametnom telefonu BlackBerry. Možda nećete moći promijeniti ili izbrisati ove telefonske brojeve kako biste dodali nove.
69
Korisnički priručnik
Telefon
Dodatne informacije možete dobiti od davatelja bežičnih usluga.
Prosljeđivanje poziva ili prekid prosljeđivanja poziva
Prije nego što počnete: Kako biste izveli ovaj zadatak, vaš davatelj usluga bežične mreže mora za ovu uslugu postaviti vašu
SIM karticu ili pametni telefon BlackBerry.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
.
> Opcije > Prosljeđivanje poziva.
•
Ako sve pozive želite prosljeđivati na broj za prosljeđivanje poziva, polje Proslijedi pozive postavite na Uvijek.
•
Ako želite prosljeđivati samo neodgovorene pozive, polje Proslijedi pozive postavite na Prilagodi. Polja Ako je
zauzeto, Ako nema odgovora i Ako nije dostupan postavite na broj za prosljeđivanje poziva.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Postavke prosljeđivanja poziva primjenjivat će se na sve buduće dolazne pozive, sve dok ponovo ne promijenite postavke.
Za prekid prosljeđivanja poruka promijenite polje Proslijedi pozive u Nikad.
Dodavanje, promjena ili brisanje broja za prosljeđivanje poziva
Prije nego što počnete: Kako biste izveli ovaj zadatak, vaš davatelj usluga bežične mreže mora za ovu uslugu postaviti vašu
SIM karticu ili pametni telefon BlackBerry.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
> Opcije > Prosljeđivanje poziva.
3.
Pritisnite tipku
.
.
• Za dodavanje broja za prosljeđivanje poziva pritisnite Novi broj. Unesite broj telefona. Na tipkovnici pritisnite
tipku
.
• Za promjenu broja za prosljeđivanje poziva pritisnite Uredi brojeve. Označite broj telefona. Pritisnite tipku
> Uredi. Promijenite broj telefona. Na tipkovnici pritisnite tipku
.
•
4.
Za brisanje broja za prosljeđivanje poziva pritisnite Uredi brojeve. Pritisnite broj telefona. Pritisnite Izbriši.
Pritisnite tipku
> Zatvori.
Više o blokiranju poziva
Značajka blokiranja poziva omogućava vam da blokirate sve dolazne pozive ili da blokirate dolazne pozive samo kada se
nalazite u roamingu. Također možete blokirati sve odlazne pozive i sve odlazne međunarodne pozive ili možete blokirati
odlazne međunarodne pozive samo kada se nalazite u roamingu.
Za korištenje značajke blokiranja poziva vaš pametni telefon BlackBerry mora koristiti SIM karticu, a davatelj usluga
bežične mreže mora omogućiti postavke vaše SIM kartice za korištenje ove usluge te vam proslijediti lozinku za blokiranje
poziva. Ovisno o davatelju usluga mobilne mreže i mobilnoj mreži, ova usluga možda neće biti podržana.
70
Korisnički priručnik
Telefon
Blokiranje poziva ili prekid blokiranja poziva
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka vaš pametni telefon BlackBerry mora koristiti SIM karticu i vaš davatelj
usluga bežične mreže mora postaviti vašu SIM karticu za ovu uslugu i dati vam lozinku za blokiranje poziva.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
Označite opciju blokiranja poziva.
4.
Pritisnite tipku
5.
Unesite svoju lozinku za blokiranje.
.
> Opcije > Blokiranje poziva.
> Omogući.
Za prekid blokiranja poziva označite opciju blokiranja poziva. Pritisnite tipku
> Onemogući.
Promjena lozinke za blokiranje poziva
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
> Opcije > Blokiranje poziva.
3.
Pritisnite tipku
> Promijeni lozinku.
.
Fiksno biranje i pametno biranje
Ovisno o davatelju usluga mobilne mreže i mobilnoj mreži, ova usluga možda neće biti podržana.
Više o fiksnom biranju
Ako uključite fiksno biranje, pozive možete upućivati samo kontaktima koji se pojavljuju na vašem popisu za fiksno biranje
kao i službama za hitne slučajeve (primjerice, 911 ili 112).
Ako vaša tarifa za bežične usluge uključuje slanje tekstnih poruka, poruke možete slati i kontaktima koji se pojavljuju na
popisu za fiksno biranje.
Za korištenje opcije fiksnog biranja davatelj usluga bežične mreže mora postaviti vašu SIM karticu za ovu uslugu i dati vam
PIN2 šifru za SIM karticu. Ovisno o davatelju usluga mobilne mreže i mobilnoj mreži, ova usluga možda neće biti podržana.
Uključivanje fiksnog biranja
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka vaš pametni telefon BlackBerry mora koristiti SIM karticu, a davatelj
usluga bežične mreže mora postaviti SIM karticu za ovu uslugu i dati vam PIN2 šifru za SIM karticu.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
.
2.
71
Korisnički priručnik
Telefon
Pritisnite tipku
> Opcije > FDN popis brojeva telefona.
> Omogući FDN način rada.
3.
Pritisnite tipku
4.
Unesite svoju PIN2 šifru.
5.
Na tipkovnici pritisnite tipku
.
Kako biste isključili fiksno biranje, pritisnite tipku
Srodne informacije
Ne mogu upućivati ni primati pozive, 41
> Onemogući FDN način rada.
Dodavanje, promjena ili brisanje kontakta na popisu za fiksno biranje
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš davatelj usluga bežične mreže mora vašu SIM karticu
postaviti za ovu uslugu i dati vam PIN2 šifru za SIM karticu.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
.
> Opcije > FDN popis brojeva telefona.
• Za dodavanje kontakta pritisnite tipku
ime i broj telefona.
> Novo. Unesite svoju PIN2 šifru. Pritisnite tipku
• Za promjenu kontakta pritisnite tipku
> Uredi. Promijenite podatke o kontaktu.
• Za brisanje kontakta označite kontakt. Pritisnite tipku
3.
Pritisnite tipku
. Unesite
> Izbriši.
> Spremi.
Više o pametnom biranju
Pomoću značajke pametnog biranja možete postaviti zadani pozivni broj države i grada za telefonske brojeve u aplikaciji za
kontakte kako ih ne biste trebali unositi svaki put kada želite uputiti poziv, osim ako se pozivni broj države ili pozivni broj
grada razlikuje od zadanih brojeva koje ste postavili. Značajka pametnog biranja ne podržava neke pozivne brojeve država.
U opcijama pametnog biranja možete kao glavni broj telefona organizacije odrediti broj koji često zovete kako biste kontakt
u toj organizaciji brzo mogli nazvati birajući samo kućni broj tog kontakta. Ako kontakte iz te organizacije dodate na popis
kontakata, kada dodajete njihove brojeve telefona, unijeti možete samo kućni broj te ne morate unositi glavni broj telefona
organizacije.
Srodne informacije
Ne mogu upućivati ni primati pozive, 41
Postavljanje opcija za biranje kućnih brojeva
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
U polje Broj unesite glavni broj telefona organizacije.
4.
U polje Čekaj na unesite koliko će dugo pametni telefon BlackBerry čekati prije biranja kućnog broja.
72
.
> Opcije > Pametno biranje.
Korisnički priručnik
Telefon
5.
U polju Duljina kućnog broja postavite zadanu duljinu kućnog broja.
6.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Postavljanje zadanog pozivnog broja države i grada
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
Postavite polje Pozivni broj države i Pozivni broj grada.
4.
Ako je potrebno, postavite polje Pozivni broj lokalne države i Znamenke za međunarodno biranje.
5.
U polju Duljina broja države postavite zadanu duljinu telefonskog broja u vašoj državi.
6.
Pritisnite tipku
.
> Opcije > Pametno biranje.
> Spremi.
Napomena: Kada određujete zadanu duljinu brojeva telefona, uključite pozivni broj grada i lokalni broj, no nemojte
uključivati pozivni broj države niti predbroj za izravno biranje.
Konferencijski pozivi
Više o konferencijskim pozivima
Na svom pametnom telefonu BlackBerry možete uspostavljati dvije vrste konferencijskih poziva. Ako vam je organizacija ili
konferencijska usluga dala pristupni broj konferencijskog poziva, na vašem pametnom telefonu ili računalu možete stvarati
sastanke za konferencijski poziv. Sastanci za konferencijski poziv omogućavaju korisnicima koji imaju pametni telefon
BlackBerry da unesu termin konferencijskog poziva pomoću opcije Pridruži se sada jednim dodirom, u slučaju da pametni
telefon podržava tu značajku, i na taj način ne moraju birati pristupni broj konferencijskog poziva niti unositi pristupne šifre.
U slučaju da nemate pristupni broj konferencijskog poziva, konferencijski poziv možete stvoriti na način da pozovete ostale
kontakte i spojite pozive.
Srodne informacije
Sastanci za konferencijski poziv, 191
Upućivanje konferencijskog poziva
Prije nego što počnete: Ovisno o davatelju usluga bežične mreže ili vašoj tarifi, ova značajka možda neće biti podržana.
Ako je vaš pametni telefon BlackBerry povezan s CDMA mrežom, u konferencijski poziv ne možete dodati više od dva
kontakta.
1.
Tijekom poziva pritisnite tipku
> Dodaj sudionika.
2.
Unesite broj telefona ili označite kontakt.
3.
Pritisnite tipku
4.
Tijekom novog poziva pritisnite tipku
.
kako biste konferencijskom pozivu dodali prvi kontakt.
73
Korisnički priručnik
5.
Telefon
Ako pozivu želite pridružiti kontakt, ponovite korake 1 do 4.
Srodne informacije
Stavljanje poziva na čekanje, 66
Stvaranje veze s telefonskim brojem za konferencijski poziv
1.
Unesite broj telefona za povezivanje s konferencijskim pozivom.
2.
Unesite X i pristupnu šifru.
Privatan razgovor s kontaktom tijekom konferencijskog poziva
Prije nego što počnete: Ove zadatke možete izvršiti samo ako konferencijski poziv upućujete tako da nazovete druge
kontakte i povežete pozive, ne možete ga uputiti tako da u kalendaru pametnog telefona napravite sastanak za
konferencijski poziv.
1.
Tijekom poziva pritisnite tipku
2.
Odaberite kontakt.
> Razdijeli poziv.
Kako biste se vratili na konferencijski poziv, pritisnite tipku
> Pridruži se konferenciji.
Isključivanje kontakta iz konferencijskog poziva
Prije nego što počnete: Ovaj zadatak možete izvršiti samo ako konferencijski poziv uspostavljate pridruživanjem poziva, ne
ako je u kalendaru napravljen sastanak za konferencijski poziv.
1.
Tijekom poziva pritisnite tipku
2.
Odaberite kontakt.
> Ispusti poziv.
Ako isključite kontakt iz konferencijskog poziva, poziv se nastavlja s ostalim kontaktima.
Napuštanje konferencijskog poziva
Prije nego što počnete: Ovaj zadatak možete izvršiti samo ako konferencijski poziv uspostavljate pridruživanjem poziva, ne
ako je u kalendaru napravljen sastanak za konferencijski poziv.
Ako ste uspostavili konferencijski poziv, možete ga napustiti i poziv će se nastaviti bez vas. Ovisno o vašem davatelju usluga
bežične mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Tijekom konferencijskog poziva pritisnite tipku
74
> Prijenos ili Flash.
Korisnički priručnik
Telefon
Popisi poziva
Više o popisima poziva
Popisi poziva prikazuju se u aplikaciji Telefon i prikazuju status nedavnih poziva koji su označeni indikatorima propuštenih
poziva, upućenih poziva ili primljenih poziva. Popis poziva sadržava i datum poziva, telefonski broj te očekivano vrijeme
trajanja poziva. Dodatne informacije o točnom trajanju poziva zatražite od davatelja usluga bežične mreže.
Opcija prikaza popisa telefona omogućava vam da odredite način sortiranja popisa poziva u aplikaciji telefona. Ovisno o
postavkama opcije zapisivanja poziva, popise poziva možete pregledavati i u aplikaciji Poruke. Ovisno o temi koju koristite,
kada propustite poziv, indikator propuštenog poziva može se prikazivati i na vrhu početnog zaslona.
Popisima poziva možete dodavati napomene, a možete ih slati i u poruci e-pošte. Ako niste izbrisali popis poziva, on ostaje
na vašem pametnom telefonu BlackBerry još 30 dana.
Slanje popisa poziva
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Označite popis poziva.
3.
Pritisnite tipku
4.
Označite popis poziva.
5.
Pritisnite tipku
.
> Prikaži > Prethodno.
> Proslijedi.
Brisanje popisa poziva
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Učinite jedno od sljedećeg:
3.
.
•
Označite popis poziva koji želite izbrisati.
•
Ako želite izbrisati niz popisa poziva, označite popis poziva. Pritisnite i zadržite tipku za mijenjanje. Povucite
prstom prema gore ili dolje po dodirnoj plohi. Otpustite tipku za mijenjanje.
Pritisnite tipku
> Izbriši.
Dodavanje, promjena ili brisanje napomena u popisu poziva
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Označite popis poziva.
3.
Pritisnite tipku
.
> Prikaži > Prethodno.
75
Korisnički priručnik
Telefon
4.
Označite popis poziva.
5.
Pritisnite tipku
.
•
Za dodavanje napomena pritisnite Dodaj napomene.
•
Za promjenu napomena pritisnite Uredi napomene.
• Za brisanje napomena pritisnite Uredi napomene. Pritisnite tipku
6.
Pritisnite tipku
> Očisti polje.
> Spremi.
Prikaz ili sakrivanje popisa poziva u aplikaciji Poruke
Svoj pametni telefon BlackBerry postavite tako da u aplikaciji Poruke prikazuje popise poziva, uključujući propuštene
pozive.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
.
> Opcije > Zapisnici i popisi poziva.
•
Kako biste u aplikaciji Poruke prikazali popis nedavnih i propuštenih poziva, odaberite opciju Svi pozivi.
•
Kako biste u aplikaciji Poruke sakrili popise poziva, odaberite opciju Ništa.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Višestruki brojevi telefona
Više o višestrukim telefonskim brojevima
U slučaju da je vašem pametnom telefonu BlackBerry pridruženo više telefonskih brojeva, možete mijenjati telefonski broj
koji koristite kao aktivan telefonski broj. Vašem je pametnom telefonu pridruženo više telefonskih brojeva u slučaju da
vrijedi jedna od sljedećih situacija:
•
•
•
Vaš pametni telefon koristi SIM karticu, a SIM kartica podržava više od jednog telefonskog broja.
Vaš je davatelj usluga bežične mreže postavio pametni telefon da podržava više od jednog telefonskog broja.
Davatelj usluga bežične mreže vam je dao telefonski broj, a organizacija vam je također dala telefonski broj za
BlackBerry MVS klijent.
Ako SIM kartica podržava više od jednog telefonskog broja, pozive možete upućivati samo s aktivnog telefonskog broja, a
primati ih možete na sve telefonske brojeve. Ako već razgovarate na telefon, pozive možete primati samo na aktivan
telefonski broj, a svi pozivi upućeni na vaše ostale telefonske brojeve dobivaju signal zauzeća ili se šalju u govornu poštu.
Ako je davatelj usluga bežične mreže postavio vaš pametni telefon kako bi podržao više od jednog telefonskog broja, pozive
možete upućivati i primati korištenjem isključivo aktivnog telefonskog broja. Svi pozivi koje primate na ostale brojeve
telefona dobivaju signal zauzeća ili se šalju u govornu poštu.
Ako vam je davatelj usluga bežične mreže dao telefonski broj, a organizacija vam je također dala telefonski broj za
BlackBerry MVS klijent, pozive možete upućivati samo s aktivnog telefonskog broja, a primati ih možete na sve brojeve
telefona. Ako već razgovarate na telefon, pozive možete primati na sve telefonske brojeve.
76
Korisnički priručnik
Telefon
Ako tarifa za bežične usluge koju koristite podržava slanje i primanje tekstnih poruka, prvi telefonski broj koji se pojavljuje
na padajućem popisu u gornjem dijelu zaslona u aplikaciji telefona je broj telefona koji koristite za slanje i primanje tekstnih
poruka.
Možete promijeniti opcije poziva na čekanju, prosljeđivanja poziva, kao i opcije govorne pošte za svaki telefonski broj
pridružen vašem pametnom telefonu.
Promjena aktivnog broja telefona
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite područje na vrhu zaslona.
3.
Pritisnite broj telefona koji želite postaviti kao aktivan broj telefona.
.
Srodne informacije
Moj broj telefona prikazuje se kao Nepoznat u aplikaciji Telefon, 83
Ne mogu upućivati ni primati pozive, 41
Opcije telefona
Uključivanje ili isključivanje biranja na zaključanom zaslonu
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite Zaštita > Lozinka.
3.
Uključite ili isključite potvrdni okvir Dopusti odlazne pozive tijekom zaključavanja.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Srodne informacije
Promjena automatskog zaključavanja pametnog telefona pomoću lozinke, 330
Sortiranje brojeva telefona ili kontakata na zaslonu telefona
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
.
> Opcije > Zapisnici i popisi poziva.
•
Kako biste brojeve telefona ili kontakte sortirali prema učestalosti upotrebe, polje Prikaz popisa telefona
postavite na Najčešće korišteno.
•
Kako biste kontakte poredali abecednim redoslijedom prema imenu, polje Prikaz popisa telefona postavite na
Ime.
•
Kako biste brojeve telefona ili kontakte sortirali prema posljednjoj upotrebi, polje Prikaz popisa telefona postavite
na Najnovije.
3.
77
Korisnički priručnik
Pritisnite tipku
Telefon
> Spremi.
Srodne informacije
Uključivanje ili isključivanje biranja na zaključanom zaslonu, 77
Sakrivanje ili prikaz broja telefona prilikom upućivanja poziva
Vaša bežična mreža može poništiti opciju koju ste odabrali.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
.
> Opcije > Postavke tijekom poziva.
•
Ako prilikom upućivanja poziva želite sakriti svoj telefonski broj, polje Ograniči moj identitet postavite na Uvijek.
•
Ako prilikom upućivanja poziva želite prikazati svoj telefonski broj, polje Ograniči moj identitet postavite na
Nikad.
•
Ako odluku o sakrivanju ili prikazivanju telefonskog broja želite prepustiti bežičnoj mreži, polje Ograniči moj
identitet postavite na Mreža određena.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje prije brisanja stavki
Možete isključiti odzivnik koji se prikazuje prije brisanja poruka, popisa poziva, kontakata, unosa kalendara, zadataka,
podsjetnika ili lozinki.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu aplikacije koja prikazuje odzivnike prije brisanja stavki.
2.
Pritisnite tipku
3.
Ako je potrebno, pritisnite Općenite opcije.
4.
Isključite potvrdni okvir Potvrdni brisanje.
5.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Promjena načina odgovaranja ili prekida poziva pomoću futrole
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
78
.
> Opcije > Postavke tijekom poziva.
•
Kako biste vađenjem pametnog telefona BlackBerry automatski odgovarali na pozive, polje Automatski odgovori
na pozive postavite na Izvan futrole.
•
Ako vađenjem pametnog telefona iz futrole ne želite automatski odgovarati na pozive, polje Automatski odgovori
na pozive postavite na Nikad.
•
Ako umetanjem pametnog telefona u futrolu želite automatski prekidati pozive, polje Automatski prekini pozive
postavite na U futroli.
Korisnički priručnik
•
3.
Telefon
Ako umetanjem pametnog telefona u futrolu ne želite automatski prekidati pozive, polje Automatski prekini
pozive postavite na Nikad.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena načina odgovaranja na pozive pomoću slušalice
Ako je vaš pametni telefon BlackBerry uparen s Bluetooth® slušalicama ili su slušalice priključene u vaš pametni telefon,
možete postaviti uređaj tako da automatski odgovara na pozive po isteku razdoblja od 5 sekundi.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
.
> Opcije > Postavke tijekom poziva.
•
Za automatsko odgovaranje na pozive nakon 5 sekundi promijenite polje Automatski odgovori na pozive u Nakon
5 s (samo Bluetooth/slušalica).
•
Za prekid automatskog odgovaranja na pozive nakon 5 sekundi promijenite polje Automatski odgovori na pozive
u Nikad.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Poništavanje brojača poziva
Brojač poziva prikazuje približno trajanje poziva. Dodatne informacije o točnom trajanju poziva zatražite od davatelja usluga
bežične mreže.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
> Status > Posljednji poziv ili Ukupno poziva > Očisti mjerač vremena.
3.
Pritisnite tipku
> Spremi.
.
Više o TTY podršci
Ako uključite TTY podršku i povežete svoj pametni telefon BlackBerry s TTY uređajem koji radi pri brzini od 45,45 bitova u
sekundi, možete upućivati i primati pozive s TTY uređaja. Vaš pametni telefon dizajniran je za pretvaranje primljenih poziva
u tekst koji zatim možete pročitati na TTY uređaju.
Ako je TTY uređaj podržava korištenje slušalica s 2,5-milimetarskim priključkom, za povezivanje TTY uređaja i pametnog
telefona morat ćete koristiti adapter. Adapter koji je tvrtka Research In Motion odobrila za korištenje s vašim pametnim
telefonom možete nabaviti na www.shopblackberry.com.
Uključivanje ili isključivanje TTY podrške
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
Promijenite polje TTY.
.
> Opcije > TTY.
4.
79
Korisnički priručnik
Pritisnite tipku
Telefon
> Spremi.
U području za veze na vrhu početnog zaslona prikazat će se TTY indikator.
Srodne informacije
Više o TTY podršci, 79
Opcije telefona, 77
Glasovna pošta
Postavljanje glasovne pošte
Vaš račun glasovne pošte, lozinka i pozdrav napravit će se u sustavu glasovne pošte vašeg davatelja usluga bežične mreže.
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, lozinku za glasovnu poštu možda ćete morati promijeniti na drugi način ili će se
pozdrav razlikovati. Nakon što nabavite pametni telefon, pogledajte upute davatelja usluga bežične mreže kako biste
postavili lozinku glasovne pošte, pozdrav i druge opcije glasovne pošte. Ako su vam potrebne dodatne informacije o
upravljanju glasovnom poštom, obratite se davatelju usluga bežične mreže.
Postavljanje automatskog biranja pristupnog broja glasovne pošte
Pametni telefon možete postaviti tako da automatski pristupa glasovnoj pošti ako spremite lozinku glasovne pošte. Ako
spremite lozinku glasovne pošte, nećete je morati ručno unositi prilikom svakog dohvata poruka glasovne pošte. Za pristup
porukama glasovne pošte trebat će vam pristupni broj glasovne pošte i lozinka. Pristupni broj glasovne pošte je broj
telefona koji treba birati za pristupanje računu glasovne pošte, a obično ga davatelj usluga bežične mreže sam učitava na
pametni telefon.
Savjet: Za neke sustave glasovne pošte trebat ćete dodati dužu pauzu prije unosa lozinke. Kako biste odredili je li to
potrebno, nazovite svoj račun glasovne pošte i provjerite koliko vremena prođe do odzivnika za unos lozinke.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
Ako želite, unesite pristupni broj glasovne pošte i lozinku. Kako biste prije lozinke dodali još vremena, pritisnite tipku
.
4.
> Opcije > Glasovna pošta.
•
Kako biste dodali jednu ili više dodatnih pauza, pokazivač postavite na početak polja Lozinka i odaberite Dodaj
pauzu. Ova opcija namijenjena je dodavanju kratke pauze između pristupnog broja glasovne pošte i lozinke.
•
Ako želite da se prije slanja lozinke javi odzivnik, pokazivač postavite na početak polja Lozinka i zatim odaberite
Dodaj čekanje. Ova opcija namijenjena je dodavanju duže pauze između pristupnog broja glasovne pošte i
lozinke.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Ne mogu provjeriti glasovnu poštu, 83
80
.
Korisnički priručnik
Telefon
Provjera glasovne pošte, 81
Provjera glasovne pošte
Ovisno o temi, glasovnu poštu možete provjeriti i na početnom zaslonu.
Savjet: Možete postaviti automatsko biranje pristupnog broja glasovne pošte i unos lozinke kako biste pristupili porukama
glasovne pošte.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
Kada se prikaže odzivnik, unesite pristupni broj za glasovnu poštu i lozinku.
.
> Nazovi glasovnu poštu.
Srodne informacije
Ne mogu provjeriti glasovnu poštu, 83
Postavljanje automatskog biranja pristupnog broja glasovne pošte, 80
Promjena koliko puta uređaj zvoni prije no što se poziv prebaci na
glasovnu poštu
Kako biste promijenili koliko puta vaš pametni telefon BlackBerry treba zazvoniti prije no što se poziv proslijedi glasovnoj
pošti, morate nazvati sustav glasovne pošte svog davatelja usluga bežične mreže. Svaki davatelj usluga bežične mreže ima
drugačiji sustav glasovne pošte. Dodatne informacije možete dobiti od davatelja bežičnih usluga.
Srodne informacije
Ne mogu promijeniti koliko puta moj pametni telefon zvoni, 83
Rješavanje problema: Telefon
Neke značajke nisu dostupne na mom pametnom
telefonu
Dostupnost određenih značajki na vašem pametnom telefonu BlackBerry može ovisiti o modelu pametnog telefona i tarifi
usluga bežične mreže.
Ovisno o tarifi za poruke, neke značajke ili opcije možda neće biti dostupne u opcijama na zaslonu Preference e-pošte.
Ako je vaš račun e-pošte povezan s BlackBerry Enterprise Server, vaš administrator može na pametni telefon dodati IT
pravila kojima se određuju dostupne značajke i postavke te mogućnost dodavanja ili ažuriranja aplikacije. Ako je vaš
81
Korisnički priručnik
Telefon
administrator isključio značajku ili za vas postavio opciju, ta opcija možda se neće prikazati, možda će biti zasivljena ili će
se uz nju prikazivati indikator zaključavanja.
Ako je vaš pametni telefon ranije bio povezan s BlackBerry Enterprise Server i vaš administrator s pametnog telefona nije
uklonio IT pravila, IT pravila možete ukloniti pomoću značajke BlackBerry Desktop Software. Dodatne informacije potražite
u članku KB18998 na stranici www.blackberry.com/btsc.
Dodatne informacije o značajkama koje su dostupne na pametnom telefonu zatražite od davatelja usluga bežične mreže ili
administratora ili pak posjetite stranicu www.blackberry.com/go/devices.
Srodne informacije
Dostupnost značajki, 27
Ne mogu upućivati ni primati pozive
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
Provjerite sadrži li vaš program bežične usluge sadrži telefonske ili glasovne usluge.
Ako ne možete pozivati, a uključeno je fiksno biranje, provjerite pojavljuje li se broj koji pozivate na popisu za fiksno
biranje ili isključite fiksno biranje.
Ako ste otputovali u neku drugu državu, a niste promijenili opcije pametnog biranja, nazovite potpuni telefonski broj
kontakta, uključujući i predbroj za državu i grad.
Ako ne primate pozive, provjerite je li isključeno blokiranje poziva i prosljeđivanje poziva.
Vaš pametni telefon ili SIM kartica mogu podržavati više telefonskih brojeva, čak i ako imate samo jedan telefonski broj.
Provjerite je li vaš telefonski broj postavljen kao aktivan telefonski broj.
Ako je vašem pametnom telefonu pridruženo više telefonskih brojeva, provjerite je li telefonski broj s kojeg želite
pozivati i primati pozive postavljen kao aktivan telefonski broj.
Ako koristite svoj BlackBerry MVS klijent broj telefona, provjerite je li uključena podrška za BlackBerry MVS klijent.
Ako koristite svoj BlackBerry MVS klijent broj telefona, provjerite je li vaš pametni telefon registriran za BlackBerry
Mobile Voice System. Na početnom zaslonu pritisnite tipku
. Pritisnite tipku
. Pritisnite Opcije. Pritisnite
BlackBerry MVS klijent. Pritisnite tipku
. Pritisnite Registriraj se sada. Ako se ne prikaže stavka izbornika
Registriraj se sada ili ako registracija ne uspije, obratite se administratoru. Ako se registracija ne može dovršiti,
pričekajte nekoliko trenutaka i pokušajte ponovo.
Ako ste prosljeđivanje poziva postavili za broj telefona svog davatelja mobilnih usluga, proslijedit će se i pozivi upućeni
BlackBerry MVS klijent broju telefona. Za primanje poziva na BlackBerry MVS klijent broj telefona provjerite je li
prosljeđivanje poziva isključeno.
Srodne informacije
Fiksno biranje i pametno biranje, 71
Poziv na čekanju, prosljeđivanje poziva i blokiranje poziva, 69
Promjena aktivnog broja telefona, 77
82
Korisnički priručnik
Telefon
Ne mogu provjeriti glasovnu poštu
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
Ako je s pametnim telefonom BlackBerry povezano više brojeva telefona, a glasovnu poštu pokušavate provjeriti
pomoću tipkovnog prečaca, vaš pametni telefon poziva broj glasovne pošte koji je postavljen kao aktivni broj telefona.
Provjerite glasovnu poštu alternativnog broja telefona.
•
Za provjeru glasovne pošte potreban je broj za pristup glasovnoj pošti. Broj za pristup glasovnoj pošti zatražite od
davatelja usluga bežične mreže ili administratora.
Srodne informacije
Promjena aktivnog broja telefona, 77
Ne mogu blokirati pozive
•
•
Davatelj usluga bežične mreže možda ne podržava značajku blokade poziva. Dodatne informacije možete dobiti od
davatelja bežičnih usluga.
Ako je program BlackBerry MVS klijent instaliran na vaš pametni telefon BlackBerry, možete blokirati pozive neželjenih
pozivatelja. Dodatne informacije potražite u Korisničkom priručniku za BlackBerry MVS klijent.
Ne mogu promijeniti koliko puta moj pametni telefon
zvoni
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, možda nećete moći birati koliko će dugo vaš pametni telefon BlackBerry zvoniti
prije no što se poziv preusmjeri na glasovnu poštu. Dodatne informacije možete dobiti od davatelja bežičnih usluga.
Moj broj telefona prikazuje se kao Nepoznat u
aplikaciji Telefon
Ako vaš pametni telefon BlackBerry koristi SIM karticu, pokušajte promijeniti broj telefona na SIM kartici kako biste
promijenili način na koji se broj telefona prikazuje u aplikaciji Telefon.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > SIM kartica.
Označite broj telefona.
Pritisnite tipku
> Uredi SIM broj telefona.
83
Korisnički priručnik
Telefon
5. Unesite broj telefona.
6. Pritisnite U redu.
Ne mogu uputiti poziv pomoću glasovne naredbe
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
•
Ako koristite Bluetooth uređaj, poput handsfree kompleta za automobil ili bežičnih slušalica, provjerite podržava li
Bluetooth uređaj ovu značajku te provjerite jeste li Bluetooth uređaj uparili sa svojim pametnim telefonom BlackBerry.
•
Provjerite je li tipkovnica otključana.
•
Provjerite je li jezik na kojem dajete glasovne naredbe isti kao jezik glasovnog biranja koji ste postavili u opcijama jezika.
Određeni jezici možda nisu podržani.
Srodne informacije
Bluetooth tehnologija, 284
Promjena jezika glasovnih naredbi, 87
Moje slušalice upućuju pozive umjesto pametnog
telefona
Ako je vaš pametni telefon BlackBerry povezan s Bluetooth slušalicama, vaš uređaj može automatski početi upućivati
pozive s Bluetooth slušalice.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
84
Prekinite vezu između Bluetooth slušalica i pametnog telefona.
Tijekom poziva pritisnite tipku
> Aktiviraj telefon.
Korisnički priručnik
Glasovne naredbe
Glasovne naredbe
Upute: Glasovne naredbe
Izvršavanje akcije pomoću glasovne naredbe
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Glasovno biranje.
2.
Nakon zvučnog signala recite glasovnu naredbu.
Srodne informacije
Ne mogu uputiti poziv pomoću glasovne naredbe, 84
Promjena opcija za glasovne odzivnike
Nakon što date glasovnu naredbu, glasovni odzivnik može od vas zatražiti dodatne informacije ili pojašnjenje ili pak može
pročitati upute koje su prikazane na zaslonu.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Upravljanje pozivima > Glasovno biranje.
3.
•
Za isključivanje glasovnih odzivnika polje Audio-odzivnici postavite na Bez odzivnika.
•
Za uključivanje glasovnih odzivnika polje Audio-odzivnici postavite na Osnovni odzivnici.
•
Ako glasovne odzivnike želite uključiti i želite da oni čitaju upute koje su prikazane na zaslonu, polje Audioodzivnici postavite na Detaljni odzivnici.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Poboljšanje prepoznavanja glasa
Prepoznavanje glasa možete prepoznati tako da prođete kroz kratki niz odzivnika koji od vas traže izgovaranje određenih
brojeva i riječi.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Upravljanje pozivima > Glasovno biranje.
3.
U odjeljku Prilagodba glasa pritisnite Početak.
85
Korisnički priručnik
4.
Glasovne naredbe
Pratite upute na zaslonu.
Dostupne glasovne naredbe
Glasovna naredba
Opis
"Nazovi <ime kontakta ili broj telefona>"
Recite ovu glasovnu naredbu kako biste uputili poziv. Za
izvršavanje ovog zadatka s Bluetooth® uređajem, poput
handsfree slušalica ili bežičnih slušalica, upareni Bluetooth
uređaj mora podržavati ovu značajku i morate uključiti
Bluetooth tehnologiju. Pomoću glasovnih naredbi ne
možete nazvati brojeve hitnih službi.
"Nazovi <ime kontakta> <vrsta broja telefona>"
Ovu glasovnu naredbu upotrijebite kada želite nazvati
određeni broj telefona kontakta koji je na vašem popisu
kontakata. Na primjer, ako je za kontakt definiran broj
telefona na poslu i mobitel, možete reći "Nazovi <ime
kontakta> posao" kako biste nazvali broj telefona na poslu.
"Nazovi kućni broj <kućni broj>"
Ovu glasovnu naredbu koristite ako želite nazvati kućni broj.
Za izvođenje ovog zadatka morate postaviti opcije za biranje
kućnih brojeva. Kućne brojeve možete zvati samo unutar
svoje tvrtke.
"Provjeri moj broj telefona"
Ako je s vašim pametnim telefonom BlackBerry povezano
više brojeva telefona, pomoću ove glasovne naredbe
možete provjeriti koji je broj trenutno aktivan.
"Provjeri jakost signala"
Ovu glasovnu naredbu koristite kako biste provjerili
pokrivenost mrežom.
"Provjeri mrežu"
Ovu glasovnu naredbu koristite kako biste provjerili s kojom
je bežičnom mrežom vaš pametni telefon povezan.
"Provjeri bateriju"
Ovu glasovnu naredbu koristite za provjeru napunjenosti
baterije.
"Ponovi"
Ovu glasovnu naredbu koristite ako želite da vam uređaj
ponovi posljednji glasovni odzivnik.
"Odustani"
Ovu glasovnu naredbu koristite za zatvaranje aplikacije za
glasovno biranje.
Srodne informacije
Postavljanje opcija za biranje kućnih brojeva, 72
86
Korisnički priručnik
Glasovne naredbe
Promjena jezika glasovnih naredbi
Ako promijenite jezik glasovnih naredbi, promijenit ćete jezik glasovnih odzivnika i jezik koji se koristi za davanje glasovnih
naredbi.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Jezik.
3.
Promijenite polje Glasovno biranje.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Moj pametni telefon ne prepoznaje imena ili brojeve u glasovnim naredbama, 88
Isključivanje popisa odabira za glasovne naredbe
Ako vaš pametni telefon BlackBerry prepozna više od jednog mogućeg rezultata glasovne naredbe, uređaj će prikazati
popis mogućih rezultata, odnosno popis odabira. Popise odabira možete isključiti pa će vaš pametni telefon uvijek odabrati
najbolji rezultat i automatski nazvati broj telefona.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Upravljanje pozivima > Glasovno biranje.
3.
Polje Popisi odabira postavite na uvijek isključeno.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Rješavanje problema: Glasovne naredbe
Ne mogu uputiti poziv pomoću glasovne naredbe
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
•
Ako koristite Bluetooth uređaj, poput handsfree kompleta za automobil ili bežičnih slušalica, provjerite podržava li
Bluetooth uređaj ovu značajku te provjerite jeste li Bluetooth uređaj uparili sa svojim pametnim telefonom BlackBerry.
•
Provjerite je li tipkovnica otključana.
87
Korisnički priručnik
•
Glasovne naredbe
Provjerite je li jezik na kojem dajete glasovne naredbe isti kao jezik glasovnog biranja koji ste postavili u opcijama jezika.
Određeni jezici možda nisu podržani.
Srodne informacije
Bluetooth tehnologija, 284
Promjena jezika glasovnih naredbi, 87
Moj pametni telefon ne prepoznaje imena ili brojeve u
glasovnim naredbama
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
Izgovorite ime i prezime kontakta.
•
Poboljšajte prepoznavanje izgovorenih brojeva.
88
Korisnički priručnik
Poruke
Poruke
Upute: Aplikacija Poruke
Ukratko o porukama
Traženje poruka
Možete tražiti poruke na svom pametnom telefonu BlackBerry. Možda ćete moći tražiti i poruke u aplikaciji e-pošte na
računalu ili na drugom povezanom računu e-pošte ako vaš račun e-pošte koristi uslugu BlackBerry Internet Service ili
BlackBerry Enterprise Server koja podržava ovu značajku.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
• Ako poruke želite pretraživati prema predmetu, označite poruku. Pritisnite tipku
• Ako poruke želite pretraživati prema pošiljatelju, označite poruku. Pritisnite tipku
> Pretraži prema > Predmet.
> Pretraži prema > Pošiljatelj.
• Ako želite koristiti napredno pretraživanje, pritisnite tipku
> Pretraži prema > Napredno. Definirajte kriterije
> Spremi. Pritisnite Traži.
pretraživanja. Za spremanje kriterija pretraživanja pritisnite tipku
89
Korisnički priručnik
Poruke
• Kako biste poruke pretražili pomoću kriterija posljednjeg naprednog pretraživanja, pritisnite tipku
prema > Napredno. Pritisnite tipku
> Posljednje.
> Pretraži
Napomena: Ako tražite poruke, vaš pametni telefon neće pretraživati privitke.
Kako biste zaustavili pretraživanje, pritisnite tipku
Srodne informacije
Učinite više s rezultatima pretraživanja poruka, 325
Kriteriji za pretraživanje poruka, 324
.
Sakrivanje arhiviranih i poslanih poruka u aplikaciji
Poruke
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
> Opcije > Prikaz poruke i akcije.
•
Kako biste sakrili arhivirane poruke, uključite potvrdni okvir Sakrij arhivirane poruke.
•
Kako biste sakrili poslane poruke, uključite potvrdni okvir Sakrij poslane poruke.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Prikaz ili sakrivanje poruka u aplikaciji Poruke
Možete odrediti da se poruke iz određenih računa e-pošte ne pojavljuju u aplikaciji za razmjenu poruka. Možete postaviti i
posebnu ikonu za tekstne poruke koja se prikazuje na početnom zaslonu. Ovisno o temi koju ste postavili, postoji
mogućnost da se posebna ikona automatski pojavi na zaslonu.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
> Opcije > Upravljanje ulaznim spremnikom.
•
Za sakrivanje poruka iz određenih računa e-pošte u odjeljku Računi e-pošte poništite oznaku u potvrdnom okviru
pored jednog ili više računa e-pošte.
•
Kako bi se prikazivale tekstne poruke, u odjeljku Ostale vrste poruka uključite potvrdni okvir Tekstne poruke.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Prikaz ili sakrivanje popisa poziva u aplikaciji Poruke
Svoj pametni telefon BlackBerry postavite tako da u aplikaciji Poruke prikazuje popise poziva, uključujući propuštene
pozive.
1.
90
Korisnički priručnik
Poruke
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
3.
Pritisnite tipku
.
> Opcije > Zapisnici i popisi poziva.
•
Kako biste u aplikaciji Poruke prikazali popis nedavnih i propuštenih poziva, odaberite opciju Svi pozivi.
•
Kako biste u aplikaciji Poruke sakrili popise poziva, odaberite opciju Ništa.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Sakrivanje indikatora novih ili nepročitanih poruka
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
> Opcije > Prikaz poruke i akcije.
•
Za sakrivanje indikatora nove poruke poništite odabir potvrdnog okvira Prikaži indikator nove poruke.
•
Kako biste sakrili indikator nepročitanih poruka, potvrdni okvir Prikaži broj poruka postavite na Ništa.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena načina na koji se grupiraju poruke e-pošte
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
> Stil prikaza > Grupiraj prema predmetu ili Pojedinačne poruke.
Razlikovanje poslovnih poruka od ostalih pomoću boja
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Prikaz > Kategorizacija poruka.
3.
U odjeljku Boje obrisa poruke učinite nešto od sljedećeg:
4.
•
Kako biste postavili boju obrisa poruka e-pošte koje su na pametni telefon BlackBerry poslane putem značajke
BlackBerry Enterprise Server, promijenite polje Enterprise poruke.
•
Kako biste postavili boju obrisa ostalih poruka, promijenite polje Ostale poruke.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Napomena: PIN poruke mogu koristiti boju obrisa koju ste postavili za poslovnu e-poštu. Dodatne informacije zatražite od
administratora.
91
Korisnički priručnik
Poruke
Postavljanje roka na koji se spremaju poruke na
pametnom telefonu
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Promijenite polje Broj dana za zadržavanje poruka.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije > Prikaz poruke i akcije.
> Spremi.
Srodne informacije
Neke poruke više se ne prikazuju na mom pametnom telefonu, 127
Automatsko otvaranje nove poruke prilikom vađenja
pametnog telefona iz futrole
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije > Prikaz poruke i akcije.
3.
Promijenite polje Automatski otvori najnoviju poruku nakon vađenja iz futrole.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Isključivanje odzivnika o brisanju ili čitanju poruke
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
> Opcije > Prikaz poruke i akcije.
•
Kako biste isključili odzivnik o brisanju poruke, u odjeljku Akcije isključite potvrdni okvir Potvrdi brisanje.
•
Kako biste isključili odzivnik o čitanju poruke, u odjeljku Akcije isključite potvrdni okvir Potvrdi oznaku ranije
pročitanog.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena opcija za provjeru pravopisa
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
92
> Opcije > Provjera pravopisa.
Korisnički priručnik
3.
Poruke
•
Kako biste prije slanja poruke e-pošte provjerili pravopis, uključite potvrdni okvir Provjeri pravopis u poruci epošte prije slanja.
•
Kako biste postavili veličinu riječi za provjeru, pritisnite broj u dijaloškom okviru Minimalna veličina riječi za
provjeru.
Pritisnite tipku
> Spremi.
E-pošta
Postavljanje adrese e-pošte
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Postavke.
2.
U odjeljku Postavke pritisnite ikonu Računi e-pošte.
3.
Za postavljanje adrese e-pošte pratite zaslone. Kada pravilno postavite adresu e-pošte, primit ćete poruku s
potvrdom. Za pregled i upravljanje porukama e-pošte na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
Napomena: U nekim slučajevima možete vidjeti sljedeće opcije. Ako ih vidite, odaberite jednu od opcija.
•
Račun internetske pošte: Pomoću ove opcije svoj pametni telefon BlackBerry povežite s jednim ili više postojećih
računa e-pošte (na primjer, Windows Live Hotmail) ili za svoj pametni telefon napravite novu adresu e-pošte.
•
Enterprise račun: Ako vam je administrator dao Enterprise lozinku za aktivaciju, ovu opciju koristite kako biste svoj
pametni telefon povezali s poslovnim računom e-pošte pomoću značajke BlackBerry Enterprise Server.
Ako pokušavate postaviti internetski račun e-pošte (na primjer, Windows Live Hotmail ili Google Mail), odnosno novu
adresu e-pošte za svoj pametni telefon i ne vidite ovu opciju, obratite se administratoru ili davatelju usluga bežične mreže.
Srodne informacije
Ručno usklađivanje e-pošte putem bežične mreže, 93
Promjena opcija osobnog računa e-pošte, 93
Ručno usklađivanje e-pošte putem bežične mreže
Ako poruke e-pošte arhivirate ili izbrišete i promjene se ne odraze na pametnom telefonu BlackBerry ili na računalu, epoštu možete ručno uskladiti. Kako biste izvršili ovaj zadatak, morate uključiti bežično usklađivanje e-pošte.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
> Uskladi sada.
Promjena opcija osobnog računa e-pošte
Prije nego što počnete: Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, možda nećete moći promijeniti neke od opcija svog
osobnog računa e-pošte.
93
Korisnički priručnik
Poruke
Možete promijeniti opcije svih osobnih računa e-pošte koje ste dodali na pametni telefon BlackBerry. Možete napraviti filtre
e-pošte, sinkronizirati kontakte, promijeniti potpis ili zaslonsko ime te još mnogo toga.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite račun e-pošte čije opcije želite promijeniti.
> Opcije > Upravljanje računom e-pošte.
Dodatne informacije o osobnim računima e-pošte potražite na www.blackberry.com/docs/smartphones i pritisnite vezu u
odjeljku Postavke e-pošte.
Sastavljanje i slanje poruke e-pošte
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
U polje Prima unesite adresu e-pošte ili ime kontakta.
4.
Sastavite poruku.
5.
Pritisnite tipku
> Sastavi poruku e-pošte.
> Pošalji.
Srodne informacije
Traženje kontakta, 197
Osobni distribucijski popis, 201
Ne mogu poslati poruku, 43
Prilaganje datoteke poruci e-pošte, 95
Provjera pravopisa
Možete provjeriti pravopis poruka, unosa u kalendar, zadataka ili podsjetnika koje stvarate.
1.
Pritisnite tipku
2.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
> Provjeri pravopis.
Ako želite prihvatiti predloženi ispravak, pritisnite riječ u popisu koji se pojavljuje.
• Želite li zanemariti predloženi ispravak, pritisnite tipku
.
• Kako biste zanemarili sve pojave predloženog pravopisa, pritisnite tipku
• Kako biste riječ dodali u prilagođeni rječnik, pritisnite tipku
• Kako biste prekinuli provjeru pravopisa, pritisnite tipku
Srodne informacije
Ne mogu provjeriti pravopis, 224
94
> Zanemari sve.
> Dodaj u rječnik.
> Poništi provjeru pravopisa.
Korisnički priručnik
Poruke
Spremanje poruke
Spremljene poruke neće se izbrisati čak ni kada je na pametnom telefonu BlackBerry postavljeno automatsko brisanje
poruka nakon određenog vremenskog razdoblja.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
• Ako želite spremiti poruku e-pošte ili PIN poruku, prvo je morate označiti. Pritisnite tipku
• Kako biste spremili skicu poruke e-pošte, pritisnite tipku
> Spremi.
> Sastavi poruku e-pošte > Spremi skicu.
Srodne informacije
Prikaz spremljenih poruka, 96
Kontakt za skrivenu kopiju
Kontaktu možete poslati skrivenu kopiju poruke e-pošte ili PIN poruke.
Prilikom sastavljanja poruke e-pošte ili PIN poruke pritisnite tipku
> Dodaj skrivenu kopiju.
Prilaganje kartice kontakta poruci
Karticu kontakta možete priložiti poruci e-pošte, PIN poruci ili tekstnoj poruci.
1.
Kada sastavljate poruku e-pošte, pritisnite tipku
2.
Pronađite kontakt i označite ga.
3.
Pritisnite tipku
> Priloži > Kontakt.
> Nastavi.
Srodne informacije
Tekstnoj poruci ne mogu priložiti datoteku, 130
Prilaganje datoteke poruci e-pošte
Prije nego što počnete: Ako želite priložiti poruku koja je spremljena na mreži vaše organizacije, vaš račun e-pošte mora
koristiti BlackBerry Enterprise Server koji podržava tu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Kada sastavljate poruku e-pošte, pritisnite tipku
•
> Priloži > Datoteka.
Za prilaganje datoteke koja je spremljena na pametnom telefonu BlackBerry ili multimedijskoj kartici, pronađite
datoteku i pritisnite je.
• Za prilaganje datoteke koja je spremljena na mreži vaše organizacije pritisnite tipku
> Idi na. Pronađite datoteku
i pritisnite je. Ako je potrebno, unesite vjerodajnice koje koristite za povezivanje s mrežom organizacije.
95
Korisnički priručnik
Poruke
Postavljanje razine važnosti poruke e-pošte ili PIN poruke koju šaljete
Ako promijenite razinu važnosti poruke e-pošte ili PIN poruke, indikator visokog prioriteta ili indikator niskog prioriteta
prikazat će se uz tu poruku na pametnom telefonu BlackBerry. Ako aplikacija za izravnu razmjenu poruka koju primatelj
koristi podržava prikaz razina važnosti za poruke, primatelju se prikazuje i razina važnosti.
1.
Prilikom sastavljanja poruke e-pošte ili PIN poruke pritisnite tipku
2.
Promijenite polje Važnost.
3.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Prikaz i odgovaranje na poruke e-pošte
Prikaz spremljenih poruka
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
> Prikaži spremljene poruke.
Prikaz adrese umjesto zaslonskog imena
U poruci pritisnite tipku
> Prikaži adresu.
Kako biste ponovo prikazali zaslonsko ime, pritisnite tipku
> Prikaži ime.
Odgovaranje ili prosljeđivanje poruke e-pošte ili PIN poruke
U poruci pritisnite tipku
.
•
Ako želite odgovoriti na poruku, pritisnite Odgovori ili Odgovori svima.
•
Ako želite proslijediti poruku, pritisnite Proslijedi ili Proslijedi kao.
Srodne informacije
Ne mogu poslati poruku, 43
Izbrišite izvorni tekst iz poruke odgovora
Kada odgovarate na poruku, pritisnite tipku
> Izbriši izvorni tekst.
Zaustavljanje slanja poruke
Slanje poruke možete zaustaviti samo ako je uz poruku prikazana ikona sata.
1.
96
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
Korisnički priručnik
2.
Označite poruku.
3.
Pritisnite tipku
Poruke
> Izbriši.
Ponovno slanje poruke
Tekstnu poruku ne možete promijeniti prije ponovnog slanja.
U poslanoj poruci pritisnite tipku
.
• Za promjenu poruke pritisnite Uredi. Promijenite poruku. Pritisnite tipku
• Za promjenu primatelja pritisnite Uredi. Označite kontakt. Pritisnite tipku
> Pošalji.
kontakt. Pritisnite tipku
•
> Pošalji.
> Promijeni adresu. Pritisnite novi
Za ponovno slanje neizmijenjene poruke pritisnite Pošalji ponovo.
Srodne informacije
Ne mogu poslati poruku, 43
Promjena opcija HTML e-pošte
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku HTML e-pošta učinite nešto od sljedećeg:
4.
> Opcije > Preference e-pošte.
•
Kako biste e-poštu pregledali u formatu običnog teksta, isključite potvrdni okvir Omogućavanje HTML e-pošte.
•
Kako bi se slike automatski preuzele u HTML e-pošti, uključite potvrdni okvir Automatsko preuzimanje slika.
•
Kako biste isključili odzivnik koji se prikazuje prije preuzimanja slike u HTML e-pošti, isključite potvrdni okvir
Potvrda preuzimanja slika iz vanjskih izvora.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Organiziranje ulaznog spremnika
Brisanje poruke
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
• Označite poruku koju želite izbrisati. Pritisnite tipku
> Izbriši.
• Kako biste izbrisali spremljenu poruku, pritisnite tipku
> Prikaz spremljenih poruka. Označite poruku. Pritisnite
> Izbriši. Ako je potrebno, izbrišite poruke i iz spremnika ulaznih poruka.
tipku
• Ako želite izbrisati niz poruka, označite poruku. Pritisnite i zadržite tipku za mijenjanje. Povucite prstom prema gore ili
dolje po dodirnoj plohi. Otpustite tipku za mijenjanje. Pritisnite tipku
> Izbriši poruke.
• Za brisanje svih poruka koje su poslane prije određenog datuma označite polje s datumom. Pritisnite tipku
Izbriši prethodno > Izbriši.
>
97
Korisnički priručnik
Poruke
Napomena: Poruke e-pošte koje izbrišete pomoću opcije izbornika Izbriši prethodno ne brišu se iz aplikacije za e-poštu na
računalu tijekom postupka usklađivanja e-pošte.
Označavanje poruke kao pročitane ili nepročitane
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
• Kako biste poruku označili kao pročitanu ili nepročitanu, označite je. Pritisnite tipku
Označi nepročitano.
> Označi pročitano ili
• Kako biste sve poruke ranije od određenog datuma označili kao pročitane, označite polje datuma. Pritisnite tipku
> Označi ranije pročitano.
Dodavanje, promjena ili uklanjanje oznake
Ako promijenite oznaku poruke e-pošte koju ste poslali, promijene će se vidjeti samo na vašem pametnom telefonu
BlackBerry, one se neće poslati primatelju. Ovisno o usluzi za slanje poruka koju koristite, možda nećete moći izvršiti ovaj
zadatak.
Prilikom sastavljanja ili prikaza poruke e-pošte pritisnite tipku
.
• Za dodavanje oznake pritisnite Oznaka za daljnje praćenje. Postavite svojstva oznake. Pritisnite tipku
• Za promjenu oznake pritisnite Svojstva zastavice. Promijenite svojstva oznake. Pritisnite tipku
•
> Spremi.
> Spremi.
Za uklanjanje oznake pritisnite Očisti oznaku.
Filtriranje e-pošte prema pošiljatelju ili predmetu
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Označite poruku e-pošte.
3.
Pritisnite tipku
4.
Unesite naziv filtra e-pošte.
> Način filtriranja > Pošiljatelj ili Predmet.
5.
Postavite opcije filtra e-pošte.
6.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Dodavanje, premještanje, promjena naziva ili brisanje mape za e-poštu
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Označite mapu.
4.
Pritisnite tipku
•
98
> Prikaži mapu.
.
Za dodavanje mape pritisnite Dodaj mapu.
Korisnički priručnik
Poruke
•
Za premještanje mape pritisnite Premjesti mapu. Pritisnite novu lokaciju.
•
Za promjenu naziva mape pritisnite Preimenuj mapu.
•
Za brisanje mapa pritisnite Izbriši mapu.
Arhiviranje poruke e-pošte
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Označite poruku e-pošte.
3.
Pritisnite tipku
4.
Označite mapu.
5.
Pritisnite tipku
> Arhiviraj.
> Arhiviraj.
Prikaz arhiviranih poruka
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite mapu.
> Prikaži mapu.
Filtri e-pošte
Više o filtrima e-pošte
Filtre e-pošte možete stvarati kako biste odredili koja se poruka e-pošte prosljeđuje na vaš pametni telefon BlackBerry, a
koja ostaje u aplikaciji e-pošte na vašem računalu.
Filtri e-pošte se primjenjuju na e-poštu u skladu s redoslijedom kojim se pojavljuju na vašem popisu filtara e-pošte. Ako
stvorite više filtara e-pošte koji se mogu primijeniti na istu poruku e-pošte, morate odrediti koji filtar će se primjenjivati prvi
na način da taj filtar postavite na više mjesto unutar popisa.
Stvaranje filtra e-pošte
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Informacije o dovršetku ovog zadatka za osobni račun e-pošte koji se nalazi na pametnom telefonu BlackBerry (primjerice
Google Mail ili Windows Live Hotmail) potražite na www.blackberry.com/docs/smartphones i pritisnite vezu pod
Postavljanje e-pošte.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije > Filtri e-pošte.
3.
Pritisnite tipku
> Novo.
99
Korisnički priručnik
Poruke
4.
Unesite naziv filtra e-pošte.
5.
Postavite opcije filtra e-pošte.
6.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Opcije za filtre e-pošte
Opcija
Opis
Šalje
Navedite jedan ili više kontakata ili adresa e-pošte koje bi
filtar e-pošte trebao tražiti u polju Šalje u vašim porukama
e-pošte. Odvojite kontakte ili adrese e-pošte znakom točke
sa zarezom (;). Ako želite da filtar e-pošte traži sve kontakte
ili adrese e-pošte koje sadrže određeni tekst, unesite tekst i
koristite zvjezdicu (*) kao zamjenski znak za ostatak
kontakta ili adrese e-pošte.
Poslano
Navedite jedan ili više kontakata ili adresa e-pošte koje bi
filtar e-pošte trebao tražiti u polju Poslano u vašim
porukama e-pošte. Odvojite kontakte ili adrese e-pošte
znakom točke sa zarezom (;). Ako želite da filtar e-pošte
traži sve kontakte ili adrese e-pošte koje sadrže određeni
tekst, unesite tekst i koristite zvjezdicu (*) kao zamjenski
znak za ostatak kontakta ili adrese e-pošte.
Predmet
Navedite tekst koji bi filtar e-pošte trebao tražiti u polju
Predmet u vašim porukama e-pošte.
Poruka
Navedite tekst koji bi filtar e-pošte trebao tražiti u tijelu
vaših poruka e-pošte.
Poslano izravno meni
Postavite želite li da se filtar e-pošte primjenjuje na poruke
e-pošte koje imaju vašu adresu u polju Prima.
Pošalji mi kopiju
Postavite želite li da se filtar e-pošte primjenjuje na poruke
e-pošte koje imaju vašu adresu u polju Kopija.
Stavi mene u skrivenu kopiju
Postavite želite li da se filtar e-pošte primjenjuje na poruke
e-pošte koje imaju vašu adresu u polju Skrivena kopija.
Važnost
Postavite razinu važnosti poruka e-pošte na koje se
primjenjuje filtar e-pošte.
Osjetljivost
Postavite razinu osjetljivosti poruka e-pošte na koje se
primjenjuje filtar e-pošte.
100
Korisnički priručnik
Poruke
Opcija
Opis
Akcija
Postavite želite li da se poruka e-pošte na koju se
primjenjuje filtar e-pošte proslijedi na vaš pametni telefon
BlackBerry. Ako želite da se prosljeđuje, odredite želite li da
se prosljeđuje s oznakom visoke važnosti ili samo sa
zaglavljem poruke e-pošte.
Filtriranje e-pošte prema pošiljatelju ili predmetu
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Označite poruku e-pošte.
3.
Pritisnite tipku
4.
Unesite naziv filtra e-pošte.
5.
Postavite opcije filtra e-pošte.
6.
Pritisnite tipku
> Način filtriranja > Pošiljatelj ili Predmet.
> Spremi.
Uključivanje filtra e-pošte
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Odaberite potvrdni okvir uz filtar e-pošte.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije > Filtri e-pošte.
> Spremi.
Promjena, postavljanje prioriteta ili brisanje filtra e-pošte
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Označite filtar e-pošte.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije > Filtri e-pošte.
.
• Za promjenu filtra e-pošte pritisnite Uredi. Promijenite opcije filtra e-pošte. Pritisnite tipku
•
Ako filtar e-pošte želite postaviti kao prioritet, pritisnite Premjesti. Pritisnite novu lokaciju.
•
Za brisanje filtra e-pošte pritisnite Izbriši.
> Spremi.
101
Korisnički priručnik
Poruke
Sinkronizacija e-pošte
Više o sinkronizaciji i usklađivanju
Značajke bežične sinkronizacije podataka i bežičnog usklađivanja e-pošte koriste se kako bi se putem bežične mreže
sinkronizirali podaci iz organizatora (kontakti, kalendarski unosi, zadaci i podsjetnici) te kako bi se uskladile poruke e-pošte
između pametnog telefona BlackBerry i aplikacije za e-poštu na računalu.
U rijetkim slučajevima, ako vaš pametni telefon ne prepozna polja u kontaktu, unosu kalendara ili računu e-pošte, neki
podaci ili poruke e-pošte možda se neće sinkronizirati ili uskladiti.
Ako bežična sinkronizacija podataka nije dostupna na vašem pametnom telefonu ili ako ste ovu značajku isključili, podatke
iz organizatora možete sinkronizirati pomoću programa BlackBerry Desktop Software. Dodatne informacije potražite u
Pomoći za BlackBerry Desktop Software.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Ručno usklađivanje e-pošte putem bežične mreže
Ako poruke e-pošte arhivirate ili izbrišete i promjene se ne odraze na pametnom telefonu BlackBerry ili na računalu, epoštu možete ručno uskladiti. Kako biste izvršili ovaj zadatak, morate uključiti bežično usklađivanje e-pošte.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
> Uskladi sada.
Uključivanje ili isključivanje bežičnog usklađivanja e-pošte
Za svaku adresu e-pošte koja je povezana s vašim pametnim telefonom BlackBerry možete uključiti ili isključiti bežično
usklađivanje e-pošte.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.
4.
Uključite ili isključite potvrdni okvir Bežično usklađivanje.
> Opcije > Usklađivanje e-pošte.
Pražnjenje mape izbrisanih stavki s pametnog telefona korištenjem
računala
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
102
> Opcije > Usklađivanje e-pošte.
Korisnički priručnik
Poruke
3.
Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.
4.
Pritisnite tipku
> Očisti izbrisane stavke.
Brisanje poruke e-pošte iz pametnog telefona, kao i iz aplikacije za epoštu na računalu
Za svaku adresu e-pošte koja je povezana s vašim pametnim telefonom BlackBerry možete postaviti opciju Izbriši na.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.
4.
Promijenite polje Izbriši na u polje Spremnik i telefon.
5.
Pritisnite tipku
> Opcije > Usklađivanje e-pošte.
> Spremi.
Brisanje poruke e-pošte preko bežične mreže ne traje dugo.
Srodne informacije
Brisanje poruke, 97
Prekid prosljeđivanja e-pošte na pametni telefon
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.
> Opcije > Preference e-pošte.
4.
Isključite potvrdni okvir Slanje e-pošte na ručni uređaj.
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Kako biste ponovo uključili prosljeđivanje poruka e-poštena pametni telefon BlackBerry, označite potvrdni okvir Slanje epošte na ručni uređaj.
Prekid spremanja poruka e-pošte poslanih s računala na pametni telefon
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije > Preference e-pošte.
3.
Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.
4.
Pritisnite tipku
5.
Isključite potvrdni okvir uz mapu Poslane stavke.
> Preusmjeravanje mape.
6.
103
Korisnički priručnik
Pritisnite tipku
Poruke
> Spremi.
Prekid spremanja poruka e-pošte poslanih s pametnog telefona na
računalo
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.
4.
Isključite potvrdni okvir Spremi kopiju u mapu Poslane poruke.
5.
Pritisnite tipku
> Opcije > Preference e-pošte.
> Spremi.
Google Mail
Više o značajki Google Mail na vašem pametnom telefonu
Ovisno o tarifi usluga mobilne mreže koju koristite i administratoru, možete dodati Google Mail račun (također poznat kao
Gmail račun) na svoj pametni telefon BlackBerry. Slično kao kod web-aplikacije Google Mail kojoj možete pristupiti pomoću
preglednika na računalu, povezane poruke grupiraju se u jedan razgovor. Za pomoć u organizaciji spremnika ulaznih
poruka možete stvarati i primjenjivati vlastite prilagođene oznake, prijavljivati neželjenu poštu, arhivirati poruke i dodavati
zvjezdice kako biste označili što je važno.
Dodatne informacije o aplikaciji Google Mail potražite na www.googlemail.com.
Dodavanje ili uklanjanje Google Mail zvjezdice
Važnu Google Mail poruku ili razgovor možete označiti zvjezdicom.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Označite Google Mail poruku ili razgovor.
3.
Pritisnite tipku
.
•
Za dodavanje zvjezdice pritisnite Dodaj zvjezdicu.
•
Za uklanjanje zvjezdice pritisnite Ukloni zvjezdicu.
Primjena ili uklanjanje Google Mail oznake
Poruci ili razgovoru putem usluge Google Mail možete dodijeliti oznaku ili više njih kako biste lakše organizirali spremnik
ulaznih poruka. Ako oznaku dodijelite pojedinačnoj poruci unutar razgovora, oznaka se primjenjuje na sve poruke u
razgovoru.
1.
104
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
Korisnički priručnik
Poruke
2.
Označite Google Mail poruku ili razgovor.
3.
Pritisnite tipku
4.
> Oznake.
•
Za primjenu oznake uključite potvrdni okvir pokraj nje.
•
Za uklanjanje oznake isključite potvrdni okvir uz nju.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Prikaz Google Mail poruka s određenom oznakom
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite oznaku.
> Prikaži mapu.
Stvaranje ili brisanje Google Mail oznake
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
•
> Oznake.
Za stvaranje nove oznake pritisnite Nova oznaka. Unesite naziv oznake. Pritisnite Spremi.
• Označite oznaku koju želite izbrisati. Pritisnite tipku
> Izbriši.
Prikaz ostalih grupiranih poruka e-pošte
Prije nego što počnete: Za prikaz više linija u svakoj poruci e-pošte unutar grupe morate postaviti pametni telefon
BlackBerry tako da e-poštu grupira po predmetu.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite Opcije > Prikaz poruke i akcije.
3.
Promijenite polje Duljina pregleda.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Arhiviranje Google Mail poruke ili razgovora
U slučaju da arhivirate Google Mail poruku koja sačinjava dio razgovora, oznaka Arhiviraj primjenjuje se na sve poruke u
razgovoru.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Označite Google Mail poruku ili razgovor.
3.
Pritisnite tipku
> Arhiviraj > Da.
Napomena: Ovisno o postavkama vašeg pametnog telefona BlackBerry za spremanje poruka, arhivirane poruke mogu se
automatski izbrisati s pametnog telefona nakon određenog vremena.
105
Korisnički priručnik
Poruke
Premještanje arhiviranih Google Mail poruka u spremnik za poruke
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Označite Google Mail poruku ili razgovor.
4.
Pritisnite tipku
> Prikaži mapu > Arhiviraj.
> Premjesti u ulazni spremnik.
Prijava neželjene pošte poslane na Google Mail račun
Ako Google Mail poruku prijavite kao neželjenu poštu, ona će se izbrisati s vašeg pametnog telefona BlackBerry. Ako
prijavite poruku koja sačinjava dio razgovora, sve se ostale poruke u razgovoru također će se prijaviti kao neželjena pošta.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Označite Google Mail poruku ili razgovor.
3.
Pritisnite tipku
4.
Ako je potrebno, pritisnite Da.
> Prijavi neželjenu poštu.
Tekstne poruke
Više o tekstnim porukama
Za slanje i primanje tekstnih poruka davatelj usluga bežične mreže mora postaviti vašu tarifu za bežične usluge za slanje
tekstnih poruka. Ovisno o vašem davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Ovisno o jeziku koji koristite za pisanje tekstnih poruka, vaše se poruke mogu prikazivati primateljima u drugačijem obliku
od očekivanog.
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, možete slati i primati sljedeće multimedijske datoteke unutar tekstnih
poruka: .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf (vCard), .ics (iCalendar), .avi, .mpg ili .mov.
Ako je pametnom telefonu BlackBerry pridruženo više od jednog broja telefona, vaš pametni telefon šalje tekstne poruke
koristeći prvi telefonski broj koji se pojavljuje u polju Moj broj u aplikaciji telefona.
Sastavljanje i slanje tekstne poruke
Broj primatelja kojima možete poslati tekstnu poruku ovisi o vašem davatelju usluga bežične mreže.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
U polju Prima učinite nešto od sljedećeg:
•
106
> Sastavi tekstnu poruku.
Unesite ime kontakta.
Korisnički priručnik
Poruke
• Pritisnite tipku
> Odaberi kontakt. Odaberite kontakt.
•
Unesite broj telefona koji može primati tekstne poruke (uključujući predbroj države i regije).
•
Ako je vaš pametni telefon BlackBerry povezan s CDMA mrežom, možete unijeti adresu e-pošte.
4.
Sastavite poruku.
5.
Pritisnite tipku
.
Srodne informacije
Osobni distribucijski popis, 201
Ne mogu poslati poruku, 43
Prilaganje multimedijske datoteke, kartice kontakta, sastanka ili lokacije tekstnoj poruci, 107
Prilaganje multimedijske datoteke, kartice kontakta, sastanka ili lokacije
tekstnoj poruci
Prije nego što počnete: Kako biste priložili videozapis, morate ga snimiti u MMS načinu rada.
1.
Kada sastavljate tekstnu poruku, pritisnite tipku
2.
Pritisnite vrstu privitka.
3.
Pritisnite datoteku.
> Priloži.
Srodne informacije
Tekstnoj poruci ne mogu priložiti datoteku, 130
Prilaganje kartice kontakta poruci
Karticu kontakta možete priložiti poruci e-pošte, PIN poruci ili tekstnoj poruci.
1.
Kada sastavljate poruku e-pošte, pritisnite tipku
2.
Pronađite kontakt i označite ga.
3.
Pritisnite tipku
> Priloži > Kontakt.
> Nastavi.
Srodne informacije
Tekstnoj poruci ne mogu priložiti datoteku, 130
Odgovaranje ili prosljeđivanje tekstne poruke
Prije nego što počnete: Tekstne poruke u kojima se nalazi sadržaj zaštićen autorskim pravima ne mogu se proslijediti.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Tekstne poruke.
2.
Označite poruku.
• Za odgovor na poruku pritisnite tipku
> Odgovori.
107
Korisnički priručnik
Poruke
• Za prosljeđivanje poruke pritisnite tipku
> Proslijedi.
Dodavanje sastanka iz tekstne poruke u kalendar
1.
U tekstnoj poruci označite privitak s iKalendarom.
2.
Pritisnite tipku
> Prikaži sastanak.
3.
Pritisnite tipku
> Dodaj u kalendar.
Brisanje prethodnih tekstnih poruka
Učinite jedno od sljedećeg:
• Označite poruku koju želite izbrisati s popisa prethodnih poruka. Pritisnite tipku
> Izbriši poruku.
• Za brisanje svih prethodnih poruka bez obaveze prekidanja čavrljanja, prilikom odgovaranja na poruku pritisnite tipku
> Očisti razgovor.
• Za brisanje svih prethodnih tekstnih poruka i prekid čavrljanja označite poruku na popisu tekstnih poruka. Pritisnite
tipku
> Izbriši.
Ćelijsko razašiljanje
Više o ćelijskom razašiljanju
Ćelijsko razašiljanje omogućava davateljima usluga bežične mreže da koriste SMS tekstne poruke za istovremeno slanje
informacija na sve pametne telefone BlackBerry u određenom zemljopisnom području. Možete primiti poruke ćelijskog
razašiljanja koje sadrže određenu vrstu informacija ako se pretplatite na kanal ćelijskog razašiljanja koji pruža tu vrstu
informacija. Različiti kanali ćelijskog razašiljanja šalju različite poruke ćelijskog razašiljanja. Primjerice, jedan kanal
ćelijskog razašiljanja može slati redovitu vremensku prognozu, a drugi može slati izvješća o prometu.
Uključivanje ćelijskog razašiljanja
Prije nego što počnete: Kako bi se ovaj zadatak mogao izvršiti, vaš pametni telefon BlackBerry mora koristiti SIM karticu, a
davatelj usluga bežične mreže mora postaviti kanal ćelijskog razašiljanja za SIM karticu ili vam dati ID kanala ćelijskog
razašiljanja.
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže i bežičnoj mreži s kojom je pametni telefon povezan, ova značajka možda neće biti
podržana.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Ćelijsko razašiljanje.
3.
Odaberite potvrdni okvir Omogući ćelijsko razašiljanje.
•
108
Ako je na zaslonu prikazan jedan ili više kanala ćelijskog razašiljanja, odaberite potvrdni okvir uz kanal.
Korisnički priručnik
Poruke
• Ako na zaslonu nije prikazan nijedan kanal ćelijskog razašiljanja, označite polje Prazno. Pritisnite tipku
Dodaj kanal. Unesite ID kanala i nadimak. Pritisnite U redu.
4.
Odaberite potvrdni okvir uz jezik.
5.
Pritisnite tipku
>
> Spremi.
Kako biste isključili ćelijsko razašiljanje, isključite potvrdni okvir Omogući ćelijsko razašiljanje. Prije no što isključite ćelijsko
razašiljanje, provjerite ne koristi li davatelj usluga bežične mreže ćelijsko razašiljanje za upravljanje uslugama, poput
preferiranih tarifa, na temelju vaše lokacije.
Srodne informacije
Ne mogu uključiti ćelijsko razašiljanje, 130
Prekid primanja poruka od kanala ćelijskog razašiljanja
Prije nego što počnete: Provjerite ne koristi li vaš davatelj usluga bežične mreže kanal ćelijskog razašiljanja za upravljanje
uslugama, primjerice preferiranih tarifa, na temelju vaše lokacije.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Ćelijsko razašiljanje.
3.
U odjeljku Kanali označite kanal ćelijskog razašiljanja.
4.
Pritisnite tipku
.
•
Kako biste prekinuli primanje poruka od kanala ćelijskog razašiljanja, pritisnite Onemogući.
•
Ako želite izbrisati kanal ćelijskog razašiljanja, pritisnite Izbriši kanal.
Promjena naziva kanala za ćelijsko razašiljanje
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Ćelijsko razašiljanje.
3.
U odjeljku Kanali označite kanal ćelijskog razašiljanja.
4.
Pritisnite tipku
5.
Unesite naziv kanala ćelijskog razašiljanja.
6.
Pritisnite U redu.
7.
Pritisnite tipku
> Postavi nadimak.
> Spremi.
Sustavi za javno uzbunjivanje
Više o sustavima za javno uzbunjivanje
Sustavi za javno uzbunjivanje koriste se kako bi se poruke upozorenja poslale korisnicima čiji mobilni uređaji to omogućuju.
Poruke o javnim upozorenjima tekstne su poruke koje korisnike obavješćuju o prijetnjama javnoj sigurnosti u području u
109
Korisnički priručnik
Poruke
kojem se nalaze. Poruke mogu uključivati upozorenja o lošem vremenu, upozorenja o nestaloj djeci ili drugim hitnim
slučajevima na državnoj razini.
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, poruke o javnim upozorenjima o hitnim slučajevima možda se neće uključiti u
podatkovni promet vaše tarife za prijenos podataka. Ovisno o regiji, davatelju usluga mobilne mreže i mobilnoj mreži, ova
usluga možda neće biti podržana. Dodatne informacije zatražite od davatelja bežičnih usluga ili administratora.
Srodne informacije
Brisanje poruke, 97
Označavanje poruke kao pročitane ili nepročitane, 98
Poništavanje predbilježbe na poruke o javnim upozorenjima
Naziv sustava za javno uzbunjivanje može se razlikovati ovisno o regiji i bežičnoj mreži.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite odgovarajući sustav za javno uzbunjivanje.
4.
Kako biste odabrali vrste poruka o javnom upozorenju koje želite primati, uključite ili isključite potvrdni okvir uz jednu
ili više navedenih vrsta upozorenja.
> Opcije.
Napomena: Možda nećete moći poništiti predbilježbu na određene vrste poruka o javnom upozorenju.
PIN poruke
Više o PIN porukama
Svaki pametni telefon BlackBerry ima svoj jedinstveni PIN na bežičnoj mreži. Ako imate kontakt koji koristi pametni telefon
BlackBerry, a znate PIN tog kontakta, možete mu slati PIN poruke. PIN poruke se ne usmjeravaju kroz račun e-pošte.
Kada se vaša PIN poruka isporuči primatelju, u ulaznom spremniku se pored PIN poruke prikazuje slovo D i kvačica.
Dohvat PIN šifre
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > Informacije o uređaju i statusu.
•
Ako vaš jezik za unos to podržava, u poruci ili podsjetniku unesite mypin i iza toga razmak.
Sastavljanje i slanje PIN poruke
1.
2.
110
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
Korisnički priručnik
Poruke
Dvaput pritisnite tipku
3.
> Sastavi drugo > Sastavi PIN.
U polju Prima učinite nešto od sljedećeg:
• Unesite PIN. Na tipkovnici pritisnite tipku
.
• Ako za kontakt na popisu kontakata imate spremljeni PIN, unesite ime kontakta. Na tipkovnici pritisnite tipku
.
4.
Sastavite poruku.
5.
Pritisnite tipku
> Pošalji.
Srodne informacije
Osobni distribucijski popis, 201
Ne mogu poslati poruku, 43
Stvaranje veze za PIN
Možete stvoriti vezu za PIN unutar poruke, unosa u kalendar, zadatka ili podsjetnika. Ako pritisnete vezu, možete poslati
PIN poruku.
Prilikom unosa teksta unesite pin: i PIN.
Odgovaranje ili prosljeđivanje poruke e-pošte ili PIN poruke
U poruci pritisnite tipku
.
•
Ako želite odgovoriti na poruku, pritisnite Odgovori ili Odgovori svima.
•
Ako želite proslijediti poruku, pritisnite Proslijedi ili Proslijedi kao.
Srodne informacije
Ne mogu poslati poruku, 43
Postavljanje razine važnosti poruke e-pošte ili PIN poruke koju šaljete
Ako promijenite razinu važnosti poruke e-pošte ili PIN poruke, indikator visokog prioriteta ili indikator niskog prioriteta
prikazat će se uz tu poruku na pametnom telefonu BlackBerry. Ako aplikacija za izravnu razmjenu poruka koju primatelj
koristi podržava prikaz razina važnosti za poruke, primatelju se prikazuje i razina važnosti.
1.
Prilikom sastavljanja poruke e-pošte ili PIN poruke pritisnite tipku
2.
Promijenite polje Važnost.
3.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
111
Korisnički priručnik
Poruke
Promjena boje prikaza PIN poruka
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Kako biste promijenili boju kojom se PIN poruke prikazuju u ulaznom spremniku, isključite potvrdni okvir Prikaži PIN
poruke crvenom bojom.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije > Prikaz poruke i akcije.
> Spremi.
Privici
Upute: Privici
Više o datotekama i privicima
Privitke možete pregledavati i preuzimati, a možete ih i spremiti na pametnom telefonu BlackBerry ili multimedijskoj
kartici. Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server koji podržava pristupanje datotekama na mreži vaše
organizacije, možete pregledavati datoteke iz mreže organizacije i spremati ih na pametni telefon ili ih izravno priložiti
porukama e-pošte bez prethodnog preuzimanja. Možete koristiti aplikaciju Datoteke za prikaz popisa svih datoteka koje su
spremljene na vašem pametnom telefonu. Također možete preimenovati, premjestiti i izbrisati datoteke u mreži vaše
organizacije iz pametnog telefona.
Za izmjenu privitaka ili datoteka koje ste preuzeli možete koristiti aplikacije za uređivanje treće strane, primjerice aplikaciju
koju podržavaju pametni telefoni BlackBerry.
Srodne informacije
Traženje datoteke koja je spremljena na pametnom telefonu, 133
Traženje datoteke koja je spremljena na mreži organizacije, 133
Otvaranje datoteke ili privitka
Prije nego što počnete: Kako biste izvršili ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti uslugu BlackBerry Internet Service
ili BlackBerry Enterprise Server koja podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od davatelja bežičnih usluga ili
administratora.
1.
U poruci, pozivnici za sastanak ili unosu kalendara pritisnite tipku
2.
Ako je potrebno, pritisnite Dohvati informacije o privitku.
3.
Pritisnite Otvori privitak.
4.
Ako je potrebno, na zaslonu Privici pritisnite privitak.
5.
Ako je potrebno, u dijaloškom okviru odaberite opciju.
112
.
Korisnički priručnik
Poruke
Srodne informacije
Ne mogu uključiti ćelijsko razašiljanje, 130
Otvaranje datoteke ili privitka
Prije nego što počnete: Kako biste izvršili ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti uslugu BlackBerry Internet Service
ili BlackBerry Enterprise Server koja podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od davatelja bežičnih usluga ili
administratora.
1.
U poruci, u unosu kalendara ili na web-stranici učinite jedno od sljedećeg:
• Ako poruka ili unos kalendara ima samo jedan privitak, pritisnite tipku
.
• Ako u poruci ili unosu kalendara ima više privitaka, označite privitak. Pritisnite tipku
• Ako preuzimate datoteku s web-stranice, pritisnite tipku
2.
Pritisnite Preuzmi privitak ili Preuzmi datoteku.
3.
Označite mapu u koju želite spremiti datoteku ili privitak.
4.
Pritisnite Spremi.
.
.
Kako biste prekinuli preuzimanje privitka, u poruci označite privitak koji preuzimate. Pritisnite tipku
preuzimanje.
> Poništi
Slanje datoteke
Prije nego što počnete: Kako biste poslali videozapis, morate ga snimiti u MMS načinu rada.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Multimedija ili ikonu Datoteke.
2.
Pronađite datoteku i označite je.
3.
Pritisnite tipku
4.
Pritisnite vrstu poruku.
5.
Ako je potrebno, uključite Bluetooth tehnologiju i odaberite ili uparite uređaj.
> Pošalji.
Srodne informacije
Tekstnoj poruci ne mogu priložiti datoteku, 130
Otvaranje veze u datoteci ili privitku
Neke datoteke mogu sadržavati veze za ugrađeni sadržaj, poput tablica, slika, fusnota, tekstnih okvira ili komentara.
1.
U datoteci označite vezu.
2.
Pritisnite tipku
> Otvori vezu ili Dohvati.
Za povratak na datoteku pritisnite tipku
.
113
Korisnički priručnik
Poruke
Postavljanje opcija fonta za datoteku ili privitak
1.
U datoteci ili privitku pritisnite tipku
2.
Promijenite polja fonta.
3.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Prikaz svojstava datoteke
Možete pregledati veličinu, autora, datum objave i druga svojstva datoteke.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Multimedija ili ikonu Datoteke.
2.
Pronađite datoteku i označite je.
3.
Pritisnite tipku
> Svojstva.
Srodne informacije
Sakrivanje datoteke ili mape, 135
Prikaz skrivene datoteke ili mape, 136
Kartica kontakta
Više o karticama kontakta
Kartica kontakta (ponekad se naziva i vCard ili .vcf datotekom) sadrži podatke o određenom kontaktu. Kartice kontakta
možete poslati kao privitke poruka e-pošte, PIN poruka, tekstnih poruka ili poruka aplikacije BlackBerry Messenger.
Kartice kontakta možete poslati i pomoću aplikacije Kontakti putem Bluetooth ili NFC tehnologije.
Prilaganje kartice kontakta poruci
Karticu kontakta možete priložiti poruci e-pošte, PIN poruci ili tekstnoj poruci.
1.
Kada sastavljate poruku e-pošte, pritisnite tipku
2.
Pronađite kontakt i označite ga.
3.
Pritisnite tipku
> Priloži > Kontakt.
> Nastavi.
Srodne informacije
Tekstnoj poruci ne mogu priložiti datoteku, 130
Spremanje kartice kontakta iz poruke
Ako u poruci primite karticu kontakta, možete je spremiti, a podaci o kontaktu se dodaju na vaš popis kontakata.
1.
114
U poruci označite karticu kontakta.
Korisnički priručnik
Poruke
2.
Pritisnite tipku
> Prikaži privitak.
3.
Pritisnite tipku
.
4.
Pritisnite jednu od sljedećih stavki:
•
Dodaj u kontakte
•
Ažuriraj kontakt
Rješavanje problema: Privici
U dokumentu se prikazuje traka s preskočenim sadržajem
Možete preuzeti dodatne sadržaje na vaš pametni telefon BlackBerry.
1. Za preuzimanje sadržaja pritisnite traku s preskočenim sadržajem.
2. Pritisnite Više.
Na slajdu se prikazuje upitnik
Na slajdu se prikazuje upitnik ako vaš pametni telefon BlackBerry nije preuzeo slajd.
1. Ako želite preuzeti slajd, morate ga označiti.
2. Pritisnite tipku
> Dohvati.
Opcije zaštite za poruke
Blokiranje dolaznih poruka
Ako je vaš poslovni račun e-pošte povezan sa značajkom BlackBerry Enterprise Server, možda nećete moći blokirati ili
deblokirati PIN poruke od kontakata unutar vaše organizacije, od kontakata izvan vaše organizacije ili i jednih i drugih.
Kada blokirate poruke, pametni telefon možete postaviti tako da dopušta poruke od određenih kontakata.
1.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Ako želite blokirati svu dolaznu e-poštu, PIN ili tekstne poruke, na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu
Opcije. Pritisnite Zaštita > Vatrozid. Uključite potvrdni okvir uz jednu ili više vrsta poruka.
• Kako biste blokirali samo tekstne poruke s privicima koje šalje oglašivač ili nepoznati pošiljatelj, na početnom
zaslonu pritisnite ikonu Tekstne poruke.Pritisnite tipku
> Opcije. U odjeljku MMS, pod Filtriranje poruka,
odaberite potvrdni okvir Odbaci anonimne poruke ili potvrdni okvir Odbaci oglase.
2.
Pritisnite tipku
> Spremi.
115
Korisnički priručnik
Poruke
Napomena: Iako blokirane poruke nećete primiti na svoj pametni telefon BlackBerry, one mogu povećati podatkovni
promet u vašoj tarifi. Prosljeđivanje poruka e-pošte na pametni telefon možete blokirati bez povećanja podatkovnog
prometa tako da isključite prosljeđivanje poruka e-pošte ili pomoću filtara za e-poštu.
Srodne informacije
Stvaranje filtra e-pošte, 99
Dopuštanje poruka od kontakata s popisa kontakata ili popisa
dopuštenih pošiljatelja
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Vatrozid.
3.
Ako u odjeljku Općenito nije uključen potvrdni okvir Omogući, uključite ga.
4.
U odjeljku Blokiraj dolazne poruke odaberite jednu ili više vrsta poruka.
5.
Odaberite potvrdni okvir Kontakti ili potvrdni okvir Specifične adrese, brojevi telefona ili PIN-ovi.
6.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Dodavanje kontakta na popis dopuštenih pošiljatelja
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Vatrozid.
3.
Ako u odjeljku Općenito nije uključen potvrdni okvir Omogući, uključite ga.
4.
U odjeljku Blokiraj dolazne poruke odaberite jednu ili više vrsta poruka.
5.
U odjeljku Iznimke uključite potvrdni okvir Određene adrese, brojevi telefona ili PIN šifre.
6.
Pritisnite Dodaj.
7.
Pritisnite tipku
8.
Pritisnite jednu od sljedećih stavki izbornika:
9.
.
•
Dodaj adresu e-pošte
•
Dodaj broj telefona
•
Dodaj PIN
U dijaloški okvir Unesi novu iznimku unesite podatke o kontaktu.
10. Na tipkovnici pritisnite tipku
11. Pritisnite tipku
> Zatvori.
12. Pritisnite tipku
> Spremi.
116
.
Korisnički priručnik
Poruke
Poništavanje brojača blokiranih poruka
Ako blokirate poruke, brojač blokiranih poruka zapisuje koliko je poruka blokirao vaš pametni telefon BlackBerry. Brojač
blokiranih poruka možete ponovno postaviti na nulu.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Vatrozid.
3.
Označite vrstu poruke.
4.
Pritisnite tipku
> Poništi broj ili Poništi sve brojeve.
Poruke s S/MIME i PGP zaštitom
Osnovne upute o porukama s S/MIME i PGP zaštitom
Više o potpisivanju i šifriranju poruka
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server koji podržava ovu značajku, poruci možete dodati digitalni
potpis ili je možete šifrirati kako biste porukama e-pošte i PIN porukama koje šaljete s pametnog telefona BlackBerry dodali
dodatnu razinu sigurnosti. Digitalni potpisi pomažu primateljima da provjere autentičnost i cjelovitost poruke koju šaljete.
Ako poruci dodate digitalni potpis pomoću privatnog ključa, primatelji koriste vaš javni ključ kako bi provjerili da poruka
zaista dolazi od vas te da nije izmijenjena.
Šifriranje služi za očuvanje povjerljivosti poruka. Kada šifrirate poruku, vaš pametni telefon koristi javni ključ primatelja za
šifriranje poruke. Primatelji koriste svoje privatne ključeve kako bi dešifrirali poruku.
Za slanje šifrirane PIN poruke morate imati PIN i adresu e-pošte za kontakt na vašem popisu kontakata. Pametni telefon
koristi adresu e-pošte iz popisa kontakata kako bi locirao PGP ključ ili certifikat za kontakt.
Potpisivanje ili šifriranje poruke
Poruke e-pošte i PIN poruke možete potpisati i šifrirati.
Ako koristite Univerzalni PGP poslužitelj, vaš administrator možda je postavio opcije kako bi Univerzalni PGP poslužitelj
uvijek potpisao ili šifrirao vaše poruke.
1.
Kada sastavljate poruku, promijenite polje Kodiranje.
2.
Ako je potrebno, promijenite polje Klasifikacija.
3.
Ako želite promijeniti certifikat koji se koristi za slanje poruke, pritisnite tipku
> Opcije.
•
Ako želite promijeniti certifikat za potpisivanje ili šifriranje, promijenite polje Certifikat.
•
Kako biste za šifriranje poruka koristili samo certifikat primatelja, u odjeljku Opcije šifriranja polje Certifikat
postavite na Ništa.
•
Kako biste poruku poslali bez uključivanja svog certifikata, polje Uključi certifikat postavite na Ne.
Ako polje Certifikat postavite na Ništa, poruku nakon slanja nećete moći pročitati.
117
Korisnički priručnik
Poruke
Ako šifrirate poruku i ključevi nisu dostupni svim primateljima, možda ćete moći pritisnuti opciju Pošalji poslužitelju kako
biste poruku poslali na poslužitelj Univerzalni PGP poslužitelj. Ako Univerzalni PGP poslužitelj pronađe ključeve, šifrirat će
poruku. U suprotnom će poruku možda poslati kao običan tekst.
Srodne informacije
Neke od opcija za potpisivanje i šifriranje nisu dostupne na mom pametnom telefonu, 124
Šifriranje poruke s S/MIME ili PGP zaštitom pomoću zaporke
Prema zadanim postavkama vaš pametni telefon BlackBerry za šifriranje poruka koristi certifikat ili PGP ključ.
1.
Prilikom sastavljanja poruke promijenite polje Kodiranje na opciju koja koristi šifriranje.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije.
3.
U odjeljku Šifriranje uključite potvrdni okvir Koristi šifriranje lozinkom ili Koristi uobičajeno šifriranje.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Na siguran način primatelju prenesite zaporku koju ste koristili.
Prilaganje certifikata ili PGP ključa poruci
Porukama e-pošte i PIN porukama možete priložiti certifikat ili PGP ključ.
1.
Prilikom sastavljanja poruke pritisnite tipku
2.
Označite certifikat ili PGP ključ.
3.
Pritisnite tipku
> Priloži > Certifikati ili PGP ključevi.
> Nastavi.
Preuzimanje certifikata ili PGP ključa koji se koristi za potpisivanje ili
šifriranje poruka
Ako se certifikat ili PGP ključ ne nalazi u primljenoj poruci ili nije spremljen u spremište ključeva na vašem pametnom
telefonu BlackBerry, certifikat ili PGP ključ možete preuzeti s interneta.
Ako ste upisani pomoću značajke Univerzalni PGP poslužitelj, vaš pametni telefon možda će automatski preuzeti PGP ključ
s Univerzalni PGP poslužitelj. Pošiljateljev PGP ključ ne možete preuzeti ručno.
1.
Otvorite poruku i označite indikator šifriranja ili indikator digitalnog potpisa.
2.
Pritisnite tipku
> Dohvati certifikat pošiljatelja ili Dohvati pošiljateljev PGP ključ.
3.
Definirajte kriterije pretraživanja.
4.
Pritisnite tipku
5.
Pritisnite certifikat ili PGP ključ.
6.
Pritisnite Dodaj u spremište ključeva.
> Traži.
Dodavanje certifikata ili PGP ključa iz poruke
Ako ste upisani pomoću Univerzalni PGP poslužitelj, nećete moći dodati PGP ključeve iz poruka.
118
Korisnički priručnik
Poruke
1.
U poruci označite indikator digitalnog potpisa.
2.
Pritisnite tipku
.
•
Za uvoz certifikata ili PGP ključa pritisnite Uvezi certifikat ili Uvezi PGP ključ.
•
Ako certifikat ili PGPPGP ključ želite uvesti i označiti kao pouzdan, pritisnite Označi certifikat kao pouzdan ili
Označi PGP ključ kao pouzdan.
Dodavanje certifikata ili PGP ključa iz privitka
Ako ste upisani pomoću Univerzalni PGP poslužitelj, nećete moći dodati PGP ključeve iz poruka.
1.
U poruci pritisnite privitak s certifikatom ili PGP ključem na kraju poruke.
2.
Pritisnite Dohvati certifikat ili Dohvati PGP ključ.
3.
Pritisnite certifikat ili PGP ključ.
•
Za uvoz certifikata ili PGP ključa pritisnite Uvezi certifikat ili Uvezi PGP ključ.
•
Ako certifikat ili PGPPGP ključ želite uvesti i označiti kao pouzdan, pritisnite Označi certifikat kao pouzdan ili
Označi PGP ključ kao pouzdan.
Srodne informacije
Ne mogu otvoriti privitak u šifriranoj poruci, 124
Indikatori privitaka u porukama sa S/MIME i PGP zaštitom
Indikator
Opis
Poruka sadrži privitak s certifikatom.
Poruka sadrži više privitaka s certifikatima.
Poruka sadrži privitak s PGP ključem.
Poruka sadrži više privitaka s PGP ključevima.
Poruka sadrži privitak poslužitelja za certifikate.
Dodavanje informacija o vezi za poslužitelj za certifikate iz poruke
Ako imate registraciju za Univerzalni PGP poslužitelj,nećete informacije o povezivanju za poslužitelj za certifikate nećete
moći dodati iz poruke.
1.
U poruci označite indikator
2.
Pritisnite tipku
na kraju poruke.
> Poslužitelj za uvoz.
119
Korisnički priručnik
Poruke
Prikaz certifikata koji se koristi za potpisivanje ili šifriranje poruke
1.
U poruci označite indikator statusa šifriranja ili indikator digitalnog potpisa.
2.
Pritisnite tipku
> Prikaži certifikat pošiljatelja ili Prikaži certifikat za šifriranje.
Prikaz PGP ključa koji se koristi za potpisivanje ili šifriranje poruke
1.
U poruci označite indikator statusa šifriranja ili indikator digitalnog potpisa.
2.
Pritisnite tipku
> Prikaži PGP ključ pošiljatelja ili Prikaži PGP ključ za šifriranje.
Prikaz informacija o šifriranju za slabo šifrirane poruke
1.
U slabo šifriranoj poruci označite indikator statusa šifriranja.
2.
Pritisnite tipku
> Pojedinosti šifriranja.
Status poruka s S/MIME i PGP zaštitom
Indikatori digitalnog potpisa za poruke sa S/MIME ili PGP zaštitom
Indikator
Opis
Ovaj pametni telefon BlackBerryprovjerio je digitalni potpis.
Digitalni potpis je potvrdio sustav BlackBerry Enterprise Server povezan s vašim pametnim
telefonom.
Ovaj pametni telefon zahtijeva više podataka za provjeru digitalnog potpisa.
Ovaj pametni telefon ne može provjeriti digitalni potpis.
Ovaj pametni telefon certifikat ili PGP ključ pošiljatelja smatra pouzdanim.
Vaš pametni telefon pošiljateljev lanac certifikata smatra pouzdanim.
Adresa e-pošte pošiljatelja ne odgovara adresi e-pošte predmeta certifikata ili PGP ključu ili je
certifikat pošiljatelja opozvan, nije pouzdan, ne može se provjeriti ili ne postoji na vašem
pametnom telefonu.
Certifikat ili PGP PGP ključ je slab, status certifikata ili ključa nije ažuran ili vaš pametni telefon
treba dodatne podatke kako bi provjerio status pouzdanosti certifikata ili ključa.
Pošiljateljev certifikat, lanac certifikata ili PGP ključ je istekao.
120
Korisnički priručnik
Poruke
Indikatori statusa šifriranja
Administrator određuje smatraju li se poruke koje primate jakima ili slabima.
Indikator
Opis
Poruka je šifrirana pomoću jakog šifriranja.
Poruka je šifrirana pomoću slabog šifriranja.
Provjera statusa certifikata ili lanca certifikata
Ako primljena poruka sadrži certifikat ili je on već spremljen u spremište ključeva na vašem uređaju BlackBerry, možete
provjeriti status certifikata pošiljatelja ili provjeriti status certifikata pošiljatelja, kao i svih ostalih certifikata u lancu
certifikata.
1.
U poruci označite indikator digitalnog potpisa.
2.
Pritisnite tipku
3.
Odaberite Provjeri certifikat pošiljatelja ili Provjeri lanac certifikata pošiljatelja.
.
Opcije za poruke s S/MIME i PGP zaštitom
Promjena certifikata ili ključa za potpisivanje i šifriranje
Pametni telefon BlackBerry vaš certifikat ili PGP ključ koristi za šifriranje poruka u mapi Poslane stavke te certifikat ili PGP
javni ključ uključuje u poruke koje šaljete kako bi primatelji mogli dešifrirati poruku odgovora.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > S/MIME ili PGP.
3.
Promijenite polje Certifikat ili Zadani ključ.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Neke od opcija za potpisivanje i šifriranje nisu dostupne na mom pametnom telefonu, 124
Promjena opcija za preuzimanje privitaka u šifriranim porukama
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > S/MIME ili PGP.
3.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Za automatsko preuzimanje privitaka iz šifriranih poruka polje Podrška šifriranog privitka postavite na
Automatski.
•
Za ručno preuzimanje privitaka iz šifriranih poruka polje Podrška šifriranog privitka postavite na Ručno.
121
Korisnički priručnik
•
4.
Poruke
Kako pametni telefon BlackBerry ne bi preuzimao privitke iz šifriranih poruka, polje Podrška šifriranog privitka
postavite na Ništa.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena zadane opcije za potpisivanje i šifriranje
Ovaj pametni telefon BlackBerry dizajniran je da prilikom slanja poruke kontaktu kojem ranije niste slali poruke ni od njega
primali poruke koristi zadanu opciju za potpisivanje i šifriranje. U svim ostalim slučajevima pametni telefon koristi popis
ranije poslanih poruka kako bi vam predložio opcije potpisivanja i šifriranja.
Pametni telefon možete postaviti tako da za odlazne poruke pokuša koristiti zadane opcije potpisivanja i šifriranja. Ako je,
međutim, uključena klasifikacija poruka, zadana opcija za potpisivanje i šifriranje možda se neće moći koristiti, ovisno o
sigurnosnim zahtjevima klasifikacije poruka. Ako je, na primjer, kao zadana opcija potpisivanja i šifriranja odabrana
mogućnost Potpiši, a vi sastavite odgovor na poruku koja je klasificirana kao povjerljiva, opcija potpisivanja i šifriranja
postavit će se na Potpiši i šifriraj umjesto na zadanu opciju potpisivanja i šifriranja.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Zadane usluge.
3.
Promijenite polje Zadano šifriranje.
4.
•
Kako biste za sve odlazne poruke koristili zadanu opciju potpisivanja i šifriranja, polje Prijedlog šifriranja odlazne
poruke postavite na Koristi zadano šifriranje.
•
Ako želite koristiti opcije potpisivanja i šifriranja koje se temelje na ranijim porukama, polje Prijedlog šifriranja
odlazne poruke postavite na Koristi prethodne poruke.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Neke od opcija za potpisivanje i šifriranje nisu dostupne na mom pametnom telefonu, 124
Više o klasifikaciji poruka
Ako je vašem pametnom telefonu BlackBerry pridružen račun e-pošte koji koristi BlackBerry Enterprise Server koji
podržava ovu značajku, a vaš administrator uključi klasifikacije poruka, BlackBerry Enterprise Server primjenjuje
minimalnu količinu sigurnosnih radnji na svaku poruku koju sastavite, proslijedite ili na koju odgovarate, na temelju
klasifikacije koju pridružujete poruci. Vaš administrator određuje koje načine klasifikacije poruka možete koristiti.
Ako primite poruku koja koristi klasifikacije poruka, u predmetu poruke možete vidjeti kraticu za klasifikaciju te puni opis za
klasifikaciju u tijelu poruke. Također možete vidjeti kraticu i puni opis za klasifikaciju za poslanu poruku u mapi poslanih
stavki.
Promjena zadane klasifikacije poruka
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš poslovni račun e-pošte mora koristiti BlackBerry
Enterprise Server koji podržava ovu značajku, a vaš administrator mora uključiti klasifikaciju poruka.
Vaš pametni telefon BlackBerry dizajniran je tako da prilikom slanja poruke kontaktu kojem niste ranije slali poruku niti od
njega primili poruku koristi zadanu klasifikaciju poruka. Ako ste kontaktu ranije slali poruke ili od njega primali poruke, vaš
će pametni telefon pokušati koristiti klasifikaciju poruka koja je korištena za posljednju poruku.
122
Korisnički priručnik
Poruke
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Zadane usluge.
3.
Promijenite polje Zadana klasifikacija.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena veličine S/MIME ili PGP indikatora u poruka
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > S/MIME ili PGP.
3.
U odjeljku Općenito promijenite polje Ikone preglednika poruka.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena algoritama šifriranja za poruke s S/MIME ili PGP zaštitom
Ako poruka ima više primatelja, ovaj pametni telefon BlackBerry koristit će prvi odabrani algoritam šifriranja koji je naveden
na popisu i za koji je poznato da ga podržavaju svi primatelji.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > S/MIME ili PGP.
3.
U odjeljku Dopuštena šifriranja sadržaja odaberite potvrdni okvir pored jednog ili više dopuštenih šifriranja sadržaja.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena prikaza odzivnika za unos lozinke za čuvanje ključeva u
potpisanoj ili šifriranoj poruci
Prilikom svake upotrebe osobnog certifikata ili PGP ključa iz značajke Čuvanje ključeva može se prikazati odzivnik za unos
lozinke za čuvanje ključeva. To se, na primjer može dogoditi kada šaljete potpisanu poruku ili kada pametni telefon
BlackBerry dešifrira primljenu poruku. Taj odzivnik možete isključiti ili ga postaviti tako da se rjeđe prikazuje.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati ili PGP ključevi.
3.
Označite osobni certifikat ili PGP ključ.
4.
Pritisnite tipku
5.
> Promijeni razinu sigurnosti.
•
Ako želite isključiti odzivnik za unos lozinke za čuvanje ključeva, razinu sigurnosti postavite na Niska.
•
Ako želite da se odzivnik prikazuje samo kada lozinka nije u među spremniku ili kada istekne vrijeme osvježavanja
stavki u spremištu ključeva, razinu sigurnosti postavite na Srednja.
•
Ako želite da se odzivnik uvijek prikazuje, razinu sigurnosti postavite na Visoka.
Pritisnite U redu.
123
Korisnički priručnik
Poruke
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje prije skraćivanja poruke s S/
MIME a PGP zaštitom
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > S/MIME ili PGP.
3.
U odjeljku Općenito polje Način skraćivanja postavite na Svejedno pošalji ili na Više i pošalji.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Kako biste odzivnik ponovo uključili, polje Način skraćivanja poruka postavite na Pitaj korisnika.
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje kada koristite certifikat ili PGP
ključ koji nije preporučen za upotrebu
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > S/MIME ili PGP.
3.
U odjeljku Općenito isključite potvrdni okvir Upozori o mojim problemima s ili Upozori o problemima s mojim PGP
ključevima.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Zahtjev za obavijest o isporuci za poruke s S/MIME zaštitom
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > S/MIME.
3.
Odaberite potvrdni okvir Zatraži S/MIME primitke.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Rješavanje problema: Poruke s S/MIME i PGP zaštitom
Neke od opcija za potpisivanje i šifriranje nisu dostupne na mom
pametnom telefonu
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Provjerite podržava li račun e-pošte koji koristite sve opcije potpisivanja i šifriranja.
Ako koristite klasifikaciju poruka, provjerite podržava li klasifikacija poruka željene opcije potpisivanja i šifriranja.
Pokušajte koristiti drugu klasifikaciju poruka.
Ne mogu otvoriti privitak u šifriranoj poruci
Možda nećete moći otvoriti privitak u šifriranoj poruci iz sljedećih razloga:
•
124
Vaš administrator je možda postavio opcije koje sprječavaju otvaranje privitaka u šifriranim porukama.
Korisnički priručnik
•
•
•
Poruke
Poruka je možda šifrirana pomoću algoritma koji nije podržan. Algoritme koje pametni telefon BlackBerry podržava
možete pregledati tako da pritisnete ikonu Opcije. Pritisnite Zaštita > S/MIME ili PGP. U odjeljku Šifriranje pogledajte
koje su šifre odabrane.
Privici u .pgp formatu nisu podržane.
Ako koristite Paket PGP podrške za pametne telefone BlackBerry, privitak nećete moći otvoriti u poruci s PGP zaštitom
koja je šifrirana pomoću OpenPGP formata putem IBM Lotus Notes klijenta koji radi s PGP Desktop Professional ili koji
je šifriran pomoću Univerzalni PGP poslužitelj.
Šifriranje u programu IBM Lotus Notes
Više o porukama šifriranih u programu IBM Lotus Notes
Ako vaš račun koristi BlackBerry Enterprise Server koji podržava ovu značajku, poruke na pametnom telefonu BlackBerry
možete slati i primati pomoću šifriranja u programu IBM Lotus Notes. Kada šaljete ili primate poruke šifrirane u programu
IBM Lotus Notes, možda će se prikazati odzivnik za unos lozinke za IBM Lotus Notes ID.
Prije slanja ili primanja poruka šifriranih u programu IBM Lotus Notes, vi ili vaš administrator možda ćete morati uvesti
datoteku svog IBM Lotus Notes ID-a pomoću značajke Lotus iNotes (ranije IBM Lotus Domino Web Access). Na računalo
mora biti instaliran program IBM Lotus Notes 7.0 ili novija verzija s računom e-pošte na značajki IBM Lotus Domino server
7.0 ili novijoj verziji.
Šifriranje poruke pomoću šifriranja u programu IBM Lotus Notes
1.
Prilikom sastavljanja, prosljeđivanja ili odgovaranja na poruku promijenite polje Kodiranje u Šifriranje pomoću
programa Lotus Notes.
2.
Ako se prikaže odzivnik, unesite svoju lozinku za IBM Lotus Notes ID.
Rješavanje problema: Aplikacija Poruke
Ne mogu poslati poruku
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
Ako se stavka izbornika za slanje poruka ne prikazuje, provjerite jeste li dodali adresu e-pošte, PIN ili broj telefona za
kontakt.
Ako ste napravili adresu e-pošte ili u pametni telefon dodali postojeću adresu e-pošte putem zaslona za postavljanje epošte u čarobnjaku za postavljanje, provjerite jeste li na uređaj primili poruku o aktivaciji iz službe BlackBerry Internet
125
Korisnički priručnik
Poruke
•
Service. Ako niste primili poruku o aktivaciji (za primanje poruke potrebno je izvjesno vrijeme), u aplikaciji za
postavljanje otvorite zaslon za postavljanje e-pošte kako biste na svoj pametni telefon poslali servisnu knjižicu.
Ako niste primili poruku o registraciji od bežične mreže, registrirajte svoj pametni telefon. Na početnom zaslonu ili u
mapi pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Tablica usmjeravanja glavnog računala.
Pritisnite tipku
> Registriraj sada.
•
•
•
Napravite ključ za šifriranje.
Provjerite je li podatkovna usluga uključena.
Ponovo pošaljite poruku.
Srodne informacije
Stvaranje ključa za šifriranje, 336
Promjena ili brisanje kontakta, 196
Uključivanje ili isključivanje podatkovnih usluga ili postavljanje opcija za roaming, 264
Opcije za filtre e-pošte, 100
Ponovno slanje poruke, 97
Indikatori pokrivenosti bežičnom mrežom, 267
Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze, 263
Ponovno slanje poruke, 97
Ne primam poruke
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom. Ako ste u području koje nije pokriveno
bežičnom mrežom, poruke biste trebali primiti kada se vratite u područje pokriveno mrežom.
Ponovo postavite svoj pametni telefon. Povežite ga s mrežom i pokušajte ponovo.
Ako ste napravili adresu e-pošte ili u pametni telefon dodali postojeću adresu e-pošte putem zaslona za postavljanje epošte u čarobnjaku za postavljanje, provjerite jeste li na uređaj primili poruku o aktivaciji iz službe BlackBerry Internet
Service. Ako niste primili poruku o aktivaciji (za primanje poruke potrebno je izvjesno vrijeme), u aplikaciji za
postavljanje otvorite zaslon za postavljanje e-pošte kako biste na svoj pametni telefon poslali servisnu knjižicu.
Ako niste primili poruku o registraciji od bežične mreže, registrirajte svoj pametni telefon. Na početnom zaslonu ili u
mapi pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Tablica usmjeravanja glavnog računala.
Pritisnite tipku
> Registriraj sada.
Provjerite je li podatkovna usluga uključena.
Ako koristite filtre za poruke e-pošte, provjerite jesu li njihove opcije ispravno postavljene.
Provjerite je li prosljeđivanje poruka e-pošte uključeno i jeste li odabrali sve mape e-pošte, uključujući mapu ulazne
pošte iz koje želite primati poruke e-pošte.
Provjerite blokira li vaš pametni telefon poruke. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Srodne informacije
Promjena, postavljanje prioriteta ili brisanje filtra e-pošte, 101
126
Korisnički priručnik
Poruke
Neke poruke više se ne prikazuju na mom pametnom
telefonu
Ako je aplikacijsko spremište na pametnom telefonu BlackBerry puno ili imate više od 65.000 poruka e-pošte, PIN poruka i
tekstnih poruka, vaš će pametni telefon izbrisati najstarije poruke s popisa poruka. Ovaj pametni telefon ne briše
spremljene poruke.
Ako je bežično usklađivanje e-pošte uključeno i polje Izbriši na je u opcijama poruka postavljeno na Spremnik i telefon,
poruka e-pošte koju izbrišete u aplikaciji e-pošte na računalu izbrisat će se i s pametnog telefona.
Broj novih ili nepročitanih poruka razlikuje se od
očekivanog
Broj novih ili nepročitanih poruka uključuje spremljene i arhivirane poruke.
Ako ste na pametnom telefonu BlackBerry postavili sakrivanje arhiviranih poruka i novu poruku primite u mapu e-pošte
koja u aplikaciji za e-poštu na računalu nije spremnik ulaznih poruka, pametni telefon arhivirat će poruku.
Srodne informacije
Prikaz arhiviranih poruka, 99
Ne mogu koristiti prečac za pregled određene vrste
poruka u ulaznom spremniku
Ako zamijenite pametne telefone BlackBerry i podatke s prethodnog pametnog telefona prenesete na pametni telefon koji
trenutno koristite, prečaci za ulazni spremnik s prethodnog uređaja zamijenit će prečace za ulazni spremnik uređaja koji
trenutno koristite.
Kako biste prikazali prečace za prikaz određene vrste poruka u ulaznom spremniku, pregledajte popis spremljenih
pretraživanja.
Neke značajke nisu dostupne na mom pametnom
telefonu
Dostupnost određenih značajki na vašem pametnom telefonu BlackBerry može ovisiti o modelu pametnog telefona i tarifi
usluga bežične mreže.
127
Korisnički priručnik
Poruke
Ovisno o tarifi za poruke, neke značajke ili opcije možda neće biti dostupne u opcijama na zaslonu Preference e-pošte.
Ako je vaš račun e-pošte povezan s BlackBerry Enterprise Server, vaš administrator može na pametni telefon dodati IT
pravila kojima se određuju dostupne značajke i postavke te mogućnost dodavanja ili ažuriranja aplikacije. Ako je vaš
administrator isključio značajku ili za vas postavio opciju, ta opcija možda se neće prikazati, možda će biti zasivljena ili će
se uz nju prikazivati indikator zaključavanja.
Ako je vaš pametni telefon ranije bio povezan s BlackBerry Enterprise Server i vaš administrator s pametnog telefona nije
uklonio IT pravila, IT pravila možete ukloniti pomoću značajke BlackBerry Desktop Software. Dodatne informacije potražite
u članku KB18998 na stranici www.blackberry.com/btsc.
Dodatne informacije o značajkama koje su dostupne na pametnom telefonu zatražite od davatelja usluga bežične mreže ili
administratora ili pak posjetite stranicu www.blackberry.com/go/devices.
Srodne informacije
Dostupnost značajki, 27
Poruka, privitak ili Google Mail razgovor je skraćen ili
se ne prikazuje
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Pričekajte nekoliko minuta. Vaš pametni telefon BlackBerry prima duge poruke i privitke u dijelovima.
•
Ako se dio Google Mail razgovora ne prikaže, pritisnite tipku
•
Ako preuzimate privitak, poništite preuzimanje i pričekajte nekoliko sekundi. Pokušajte ponovno preuzeti privitak.
Ako se na kraju poruke ili privitka prikaže "Dostupno više", pritisnite tipku
> Više ili Ostali svi.
> Više iz razgovora.
Srodne informacije
Primanje samo prvog odjeljka dugih poruka e-pošte,
Rješavanje problema: E-pošta
Poruke e-pošte ne mogu se uskladiti preko bežične mreže
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
128
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
Provjerite je li uključeno bežično usklađivanje e-pošte.
Uskladite poruke e-pošte ručno.
Korisnički priručnik
Poruke
Poruka, privitak ili Google Mail razgovor je skraćen ili se ne prikazuje
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Pričekajte nekoliko minuta. Vaš pametni telefon BlackBerry prima duge poruke i privitke u dijelovima.
•
Ako se dio Google Mail razgovora ne prikaže, pritisnite tipku
•
Ako preuzimate privitak, poništite preuzimanje i pričekajte nekoliko sekundi. Pokušajte ponovno preuzeti privitak.
Ako se na kraju poruke ili privitka prikaže "Dostupno više", pritisnite tipku
> Više ili Ostali svi.
> Više iz razgovora.
Srodne informacije
Primanje samo prvog odjeljka dugih poruka e-pošte,
HTML poruke e-pošte ne prikazuju se ispravno
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Pričekajte nekoliko minuta. Vaš pametni telefon BlackBerry prima duge poruke i privitke u dijelovima.
•
Pokušajte prikazati poruke u obliku običnog teksta. Pritisnite tipku
•
Provjerite je li poruka e-pošte koju ste primili šifrirana.
Pokušajte preuzeti slike iz vanjskog izvora. Pritisnite tipku
> Dohvati slike.
> Dohvati običan tekst.
Neke mape e-pošte su zatamnjene
Ako poruku e-pošte ne možete proslijediti iz mape e-pošte, potvrdni okvir uz mapu bit će zatamnjen.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Pričekajte nekoliko sekunda. Mape e-pošte mogu nakon određenog vremena postati dostupne.
Isključite bežično usklađivanje e-pošte, a zatim ga ponovo uključite.
Srodne informacije
Ručno usklađivanje e-pošte putem bežične mreže, 93
Filtri e-pošte ne rade ispravno
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Provjerite jesu li filtri e-pošte uključeni.
Provjerite jesu li filtri e-pošte prikazani redoslijedom kojim želite da ih pametni telefon BlackBerry primjenjuje na poruke
e-pošte.
Srodne informacije
129
Korisnički priručnik
Poruke
Filtri e-pošte, 99
Rješavanje problema: Tekstne poruke
Ne mogu poslati tekstnu poruku
Ovisno o vašoj tarifi usluga mobilne mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.Ako ste u području koje nije pokriveno
bežičnom mrežom, trebali biste moći slati poruke kada se vratite u područje pokriveno mrežom.
Provjerite je li fiksno biranje isključeno.
Srodne informacije
Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze, 263
Ne primam tekstne poruke
Ovisno o vašoj tarifi usluga mobilne mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom. Ako ste u području koje nije pokriveno bežičnom
mrežom, poruke biste trebali primiti kada se vratite u područje pokriveno mrežom.
Ne mogu uključiti ćelijsko razašiljanje
Ako vaš pametni telefon BlackBerry koristi SIM karticu, vaša SIM kartica možda neće podržavati jezike prikaza koje ste
odabrali za poruke ćelijskog razašiljanja.
Isključite potvrdni okvir uz sve jezike koje vaša SIM kartica ne podržava.
Srodne informacije
Brisanje jezika s pametnog telefona, 228
Tekstnoj poruci ne mogu priložiti datoteku
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, ako poruci priložite videozapis, možda nećete moći priložiti drugu datoteku ili
stvoriti prikaz slajdova.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
Provjerite je li datoteka u formatu .vcf (vCard), .ics (iCalendar) ili multimedijska datoteka (primjerice, .jpg datoteka, .gif
datoteka ili .midi datoteka).
•
Provjerite je li datoteka zaštićena autorskim pravima.
130
Korisnički priručnik
•
Poruke
Ako su za vaš pametni telefon BlackBerry dostupni predlošci, za sastavljanje tekstne poruke koristite prazni predložak.
131
Korisnički priručnik
Datoteke i privitci
Datoteke i privitci
Upute: Datoteke
Osnove datoteka
Više o datotekama i privicima
Privitke možete pregledavati i preuzimati, a možete ih i spremiti na pametnom telefonu BlackBerry ili multimedijskoj
kartici. Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server koji podržava pristupanje datotekama na mreži vaše
organizacije, možete pregledavati datoteke iz mreže organizacije i spremati ih na pametni telefon ili ih izravno priložiti
porukama e-pošte bez prethodnog preuzimanja. Možete koristiti aplikaciju Datoteke za prikaz popisa svih datoteka koje su
spremljene na vašem pametnom telefonu. Također možete preimenovati, premjestiti i izbrisati datoteke u mreži vaše
organizacije iz pametnog telefona.
Za izmjenu privitaka ili datoteka koje ste preuzeli možete koristiti aplikacije za uređivanje treće strane, primjerice aplikaciju
koju podržavaju pametni telefoni BlackBerry.
Srodne informacije
Traženje datoteke koja je spremljena na pametnom telefonu, 133
Traženje datoteke koja je spremljena na mreži organizacije, 133
Otvaranje datoteke ili privitka
Prije nego što počnete: Kako biste izvršili ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti uslugu BlackBerry Internet Service
ili BlackBerry Enterprise Server koja podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od davatelja bežičnih usluga ili
administratora.
1.
U poruci, pozivnici za sastanak ili unosu kalendara pritisnite tipku
2.
Ako je potrebno, pritisnite Dohvati informacije o privitku.
3.
Pritisnite Otvori privitak.
4.
Ako je potrebno, na zaslonu Privici pritisnite privitak.
5.
Ako je potrebno, u dijaloškom okviru odaberite opciju.
Srodne informacije
Ne mogu uključiti ćelijsko razašiljanje, 130
132
.
Korisnički priručnik
Datoteke i privitci
Otvaranje datoteke ili privitka
Prije nego što počnete: Kako biste izvršili ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti uslugu BlackBerry Internet Service
ili BlackBerry Enterprise Server koja podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od davatelja bežičnih usluga ili
administratora.
1.
U poruci, u unosu kalendara ili na web-stranici učinite jedno od sljedećeg:
• Ako poruka ili unos kalendara ima samo jedan privitak, pritisnite tipku
.
• Ako u poruci ili unosu kalendara ima više privitaka, označite privitak. Pritisnite tipku
• Ako preuzimate datoteku s web-stranice, pritisnite tipku
2.
Pritisnite Preuzmi privitak ili Preuzmi datoteku.
3.
Označite mapu u koju želite spremiti datoteku ili privitak.
4.
Pritisnite Spremi.
.
.
Kako biste prekinuli preuzimanje privitka, u poruci označite privitak koji preuzimate. Pritisnite tipku
preuzimanje.
> Poništi
Traženje datoteke koja je spremljena na pametnom telefonu
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pronađite datoteku.
> Istraži.
Za prikaz datoteke pritisnite datoteku. Ovisno o vrsti, datoteka se možda neće prikazati u izvornom formatu.
Srodne informacije
Ne mogu pronaći datoteke koje su mi poslane putem Bluetooth veze, 294
Traženje datoteke koja je spremljena na mreži organizacije, 133
Više o datotekama i privicima, 112
Traženje datoteke koja je spremljena na mreži organizacije
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Datoteke.
2.
U polje Idi na unesite put do datoteke.
3.
Ako je potrebno, unesite vjerodajnice koje koristite za povezivanje s mrežom organizacije.
Za prikaz datoteke pritisnite datoteku. Ovisno o vrsti, datoteka se možda neće prikazati u izvornom formatu.
Srodne informacije
133
Korisnički priručnik
Datoteke i privitci
Traženje datoteke koja je spremljena na pametnom telefonu, 133
Više o datotekama i privicima, 112
Slanje datoteke
Prije nego što počnete: Kako biste poslali videozapis, morate ga snimiti u MMS načinu rada.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Multimedija ili ikonu Datoteke.
2.
Pronađite datoteku i označite je.
3.
Pritisnite tipku
4.
Pritisnite vrstu poruku.
5.
Ako je potrebno, uključite Bluetooth tehnologiju i odaberite ili uparite uređaj.
> Pošalji.
Srodne informacije
Tekstnoj poruci ne mogu priložiti datoteku, 130
Otvaranje veze u datoteci ili privitku
Neke datoteke mogu sadržavati veze za ugrađeni sadržaj, poput tablica, slika, fusnota, tekstnih okvira ili komentara.
1.
U datoteci označite vezu.
2.
Pritisnite tipku
> Otvori vezu ili Dohvati.
Za povratak na datoteku pritisnite tipku
.
Postavljanje opcija fonta za datoteku ili privitak
1.
U datoteci ili privitku pritisnite tipku
2.
Promijenite polja fonta.
3.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Spremanje datoteke s organizacijske mreže na pametni telefon
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Kada datoteku s mreže organizacije spremite na svoj pametni telefonBlackBerry, datoteka se sprema u izvornom formatu.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Datoteke.
2.
Pronađite datoteku i označite je.
3.
Pritisnite tipku
4.
Odaberite lokaciju na koju želite spremiti datoteku.
134
> Kopiraj.
Korisnički priručnik
5.
Pritisnite mapu.
6.
Pritisnite tipku
Datoteke i privitci
> Zalijepi.
Srodne informacije
Slanje datoteke, 113
Upravljanje datotekama i privicima
Prikaz svojstava datoteke
Možete pregledati veličinu, autora, datum objave i druga svojstva datoteke.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Multimedija ili ikonu Datoteke.
2.
Pronađite datoteku i označite je.
3.
Pritisnite tipku
> Svojstva.
Srodne informacije
Sakrivanje datoteke ili mape, 135
Prikaz skrivene datoteke ili mape, 136
Kopiranje, premještanje, promjena naziva ili brisanje datoteke
1.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Datoteke.
• Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija. Pritisnite tipku
2.
Pronađite datoteku i označite je.
3.
Pritisnite tipku
> Istraži.
.
•
Za kopiranje datoteke pritisnite Kopiraj. Pomaknite se do lokacije. Pritisnite Zalijepi.
•
Za premještanje datoteke pritisnite Izreži. Pomaknite se do lokacije. Pritisnite Zalijepi.
•
Za promjenu naziva datoteke pritisnite Preimenuj. Unesite naziv datoteke. Pritisnite Spremi.
•
Za brisanje datoteke pritisnite Izbriši.
Sakrivanje datoteke ili mape
Kako biste datoteku ili mapu pregledali nakon što je sakrijete, morate upamtiti lokaciju na kojoj se ona nalazi.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite mapu koja sadrži datoteku ili mapu koju želite sakriti.
2.
Pritisnite tipku
> Istraži.
135
Korisnički priručnik
Datoteke i privitci
3.
Pronađite i označite datoteku ili mapu koju želite sakriti.
4.
Pritisnite tipku
5.
Odaberite potvrdni okvir Skriveno.
6.
Pritisnite U redu.
> Svojstva.
Nakon što sakrijete datoteku ili mapu, ona više neće biti vidljiva na vašem pametnom telefonu BlackBerry.
Srodne informacije
Prikaz skrivene datoteke ili mape, 136
Prikaz skrivene datoteke ili mape
Datoteke i mape koje ste sakrili možete ponovo prikazati.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite mapu koja sadrži datoteku ili mapu koju ste sakrili.
2.
Pritisnite tipku
> Istraži.
3.
Pronađite mapu u kojoj se nalazi datoteka ili mapa koju ste sakrili.
4.
Pritisnite tipku
> Prikaži skriveno.
Srodne informacije
Sakrivanje datoteke ili mape, 135
Otvaranje .pdf datoteke zaštićene lozinkom
Kako biste izvršili ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti uslugu BlackBerry Internet Service ili BlackBerry Enterprise
Server koja podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od davatelja bežičnih usluga ili administratora.
1.
U .pdf datoteci, kada se prikaže poruka "Dokument zaštićen lozinkom", pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
> Unesi lozinku.
3.
Unesite lozinku.
4.
Na tipkovnici pritisnite tipku
5.
Pritisnite tipku
.
> Otvori privitak ili Preuzmi privitak > Da.
Prikaz praćenja promjena u dokumentu
U poruci pritisnite tipku
> Prikaži promjene.
Kako biste sakrili praćene promjene, pritisnite tipku
> Sakrij promjene.
Prikaz popisa sadržaja u dokumentu
Ovisno o vrsti dokumenta, možda nećete moći pregledati popis sadržaja.
136
.
Korisnički priručnik
Datoteke i privitci
U dokumentu pritisnite tipku
> Sadržaj.
Kako biste se pomakli na određeni naslov, pritisnite željeni naslov. Pritisnite Skok.
Pomicanje po proračunskoj tablici
U proračunskoj tablici pritisnite tipku
.
• Kako biste prešli na određenu ćeliju, pritisnite Idi na ćeliju. Unesite koordinate ćelije. Na tipkovnici pritisnite tipku
.
•
Kako biste se prebacili na drugi radni list, pritisnite Sljedeći list ili Prethodni list.
•
Kako biste prikazali popis radnih listova, pritisnite Sadržaj.
•
Za prebacivanje na određeni radni list pritisnite Sadržaj. Pritisnite radni list. Pritisnite Prikaži.
Prikaz sadržaja ćelije
U proračunskoj tablici pritisnite ćeliju proračunske tablice.
Promjena veličine stupca
U proračunskoj tablici učinite nešto od sljedećeg:
•
Za promjenu veličine stupca pritisnite oznaku stupca. Pritisnite veličinu.
•
Za prikaz teksta u stupcu pritisnite oznaku stupca. Pritisnite Prilagodi.
•
Ako želite promijeniti veličinu svih stupaca u proračunskoj tablici, pritisnite oznaku neoznačenog stupca u gornjem
lijevom kutu proračunske tablice. Pritisnite veličinu.
• Za promjenu veličine stupca u svim proračunskim tablicama pritisnite tipku
> Spremi.
stupca. Pritisnite tipku
> Opcije. Promijenite polje Širina
Postavljanje opcija prikaza za proračunsku tablicu
1.
2.
U proračunskoj tablici pritisnite tipku
> Opcije.
•
Kako bi se u proračunskoj tablici prikazale crte rešetke, polje Prikaz rešetke postavite na Da.
•
Kako biste retke proračunske tablice označili brojevima, a stupce slovima, polje Prikaži oznake postavite na Da.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Pomicanje po stranicama u .tif datoteci s više stranica
U .tif datoteci s više stranica pritisnite tipku
.
137
Korisnički priručnik
Datoteke i privitci
•
Za prikaz popisa stranica u .tif datoteci s više stranica pritisnite Sadržaj.
•
Za prebacivanje na određenu stranicu u .tif datoteci s više stranica pritisnite Sadržaj. Pritisnite stranicu. Pritisnite
Prikaži.
•
Za prebacivanje između stranica u .tif datoteci s više stranica pritisnite Sljedeća stranica ili Prethodna stranica.
Promjena prikaza prezentacije
U prezentaciji pritisnite tipku
.
•
Za prikaz samo teksta pritisnite Prikaži tekst.
•
Za prikaz teksta i slajdova pritisnite Prikaži oba.
Za prikaz prezentacije u izvornom formatu pritisnite Prikaži slajdove.
Prebacivanje slajdova
U prezentaciji pritisnite tipku
> Sljedeći slajd ili Prethodni slajd.
Zakretanje, povećanje ili smanjenje prikaza slajda
Kada prezentaciju pregledavate u obliku prikaza slajdova, pritisnite tipku
•
Za zakretanje slajda pritisnite Zakreni.
•
Za povećavanje ili smanjivanje prikaza slajda pritisnite Povećaj ili Smanji.
• Kako biste zumiranje vratili na izvornu veličinu slajda, pritisnite tipku
.
> Prilagodi zaslonu.
Spremanje slajda
1.
Kada prezentaciju pregledavate u obliku prikaza slajdova, pritisnite tipku
2.
Unesite naziv datoteke.
3.
Pritisnite Spremi.
138
> Spremi slajd.
Korisnički priručnik
Datoteke i privitci
Rješavanje problema: Datoteke
Poruka, privitak ili Google Mail razgovor je skraćen ili
se ne prikazuje
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Pričekajte nekoliko minuta. Vaš pametni telefon BlackBerry prima duge poruke i privitke u dijelovima.
•
Ako se dio Google Mail razgovora ne prikaže, pritisnite tipku
•
Ako preuzimate privitak, poništite preuzimanje i pričekajte nekoliko sekundi. Pokušajte ponovno preuzeti privitak.
Ako se na kraju poruke ili privitka prikaže "Dostupno više", pritisnite tipku
> Više ili Ostali svi.
> Više iz razgovora.
Srodne informacije
Primanje samo prvog odjeljka dugih poruka e-pošte,
U dokumentu se prikazuje traka s preskočenim
sadržajem
Možete preuzeti dodatne sadržaje na vaš pametni telefon BlackBerry.
1. Za preuzimanje sadržaja pritisnite traku s preskočenim sadržajem.
2. Pritisnite Više.
Na slajdu se prikazuje upitnik
Na slajdu se prikazuje upitnik ako vaš pametni telefon BlackBerry nije preuzeo slajd.
1. Ako želite preuzeti slajd, morate ga označiti.
2. Pritisnite tipku
> Dohvati.
139
Korisnički priručnik
Multimedija
Multimedija
Upute: Multimedija
Osnove multimedijskih datoteka
Reprodukcija multimedijske datoteke
1.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija. Pritisnite vrstu multimedijskog sadržaja. Ako je potrebno,
pritisnite kategoriju.
•
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Snimač glasovnih napomena.
2.
Pritisnite datoteku.
3.
Ako se kontrole za multimedijske sadržaje ne prikažu na dnu zaslona, pritisnite dodirnu plohu.
• Za reprodukciju multimedijske datoteke pritisnite ikonu
• Za pauziranje multimedijske datoteke pritisnite ikonu
• Za zaustavljanje multimedijske datoteke pritisnite ikonu
.
.
.
• Za prebacivanje na sljedeću multimedijsku datoteku pritisnite ikonu
.
• Za prebacivanje na prethodnu multimedijsku datoteku ili početak multimedijske datoteke koja se trenutno
.
reproducira pritisnite ikonu
•
Za premotavanje datoteke naprijed ili natrag pritisnite traku napretka. Na dodirnoj plohi prstom povucite desno ili
lijevo. Ponovo pritisnite traku napretka.
Srodne informacije
Podržani formati i nastavci audio i videodatoteka, 144
Podržani datotečni nastavci za slike, 146
Prilagodba jakosti zvuka
•
Za povećanje jakosti zvuka pritisnite tipku Pojačanje zvuka na desnoj strani pametnog telefona BlackBerry.
•
Za smanjenje jakosti zvuka pritisnite tipku Smanjenje jakosti zvuka na desnoj strani pametnog telefona.
140
Korisnički priručnik
•
Multimedija
Za isključivanje zvuka pritisnite tipku Isključi zvuk na desnoj strani pametnog telefona. Za ponovno uključivanje ponovo
pritisnite tipku Isključi zvuk. Ako tipku Isključi zvuk pritisnete tijekom poziva, vaš pametni telefon isključit će mikrofon
za taj poziv te ćete moći čuti druge sudionike poziva, no oni neće moći čuti vas.
Srodne informacije
Isključivanje zvuka poziva, 66
Poboljšanje kvalitete zvuka za multimedijske datoteke, 141
Pojačavanje zvuka pomoću značajke Audio pojačanje, 141
Pojačavanje zvuka pomoću značajke Audio pojačanje
Značajka Audio pojačanje omogućuje vam pojačavanje zvuka veće no što omogućuju uobičajene postavke jakosti zvuka za
pjesme, zvukove zvona i videozapise.
1.
Učinite nešto od sljedećeg:
• Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.Pritisnite tipku
> Multimedijske opcije.
• Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Snimač glasovnih napomena.Pritisnite tipku
Opcije.
2.
Odaberite potvrdni okvir Audio pojačanje.
3.
Pročitajte upozorenje koje će se prikazati na zaslonu i ako želite nastaviti, pritisnite Da.
4.
Pritisnite tipku
>
> Spremi.
Poboljšanje kvalitete zvuka za multimedijske datoteke
Ovisno o modelu vašeg pametnog telefona BlackBerry, ova značajka možda neće biti podržana. Kako biste poboljšali
kvalitetu zvuka za multimedijske datoteke, s ovim pametnim telefonom morate koristiti stereo slušalice.
1.
Učinite nešto od sljedećeg:
• Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija. Pritisnite tipku
> Multimedijske opcije.
• Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Snimač glasovnih napomena.Pritisnite tipku
Opcije.
2.
Promijenite polje Ekvalizator slušalica za glazbu.
3.
Pritisnite tipku
>
> Spremi.
Kopiranje, premještanje, promjena naziva ili brisanje datoteke
1.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Datoteke.
• Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija. Pritisnite tipku
2.
> Istraži.
Pronađite datoteku i označite je.
141
Korisnički priručnik
3.
Pritisnite tipku
Multimedija
.
•
Za kopiranje datoteke pritisnite Kopiraj. Pomaknite se do lokacije. Pritisnite Zalijepi.
•
Za premještanje datoteke pritisnite Izreži. Pomaknite se do lokacije. Pritisnite Zalijepi.
•
Za promjenu naziva datoteke pritisnite Preimenuj. Unesite naziv datoteke. Pritisnite Spremi.
•
Za brisanje datoteke pritisnite Izbriši.
Prikaz svojstava datoteke
Možete pregledati veličinu, autora, datum objave i druga svojstva datoteke.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Multimedija ili ikonu Datoteke.
2.
Pronađite datoteku i označite je.
3.
Pritisnite tipku
> Svojstva.
Srodne informacije
Sakrivanje datoteke ili mape, 135
Prikaz skrivene datoteke ili mape, 136
Promjena vremena nakon kojeg se zaslon multimedijskog reproduktora
zatvara
Ako je reprodukcija multimedijske datoteke određeno vrijeme pauzirana ili zaustavljena, zaslon multimedijskog
reproduktora će se zatvoriti kako bi se optimizirale radne karakteristike pametnog telefona BlackBerry.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.
2.
Pritisnite tipku
3.
Promijenite polje Zatvori multimedijski reproduktor kada nije aktivno.
> Multimedijske opcije.
Uključivanje ili isključivanje prečaca za zvuk i videozapise
Pametni telefon BlackBerry prema zadanim postavkama tipke za prilagodbu jakosti zvuka i isključivanje zvuka koristi kao
prečace za reprodukciju, pauziranje i preskakanje audio i videodatoteka.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.
2.
Pritisnite tipku
3.
Uključite ili isključite potvrdni okvir Dopusti kontrolu reprodukcije, pauziranja i preskakanja pomoću tipki za
isključivanje zvuka i za kontrolu jakosti zvuka.
4.
Pritisnite tipku
> Multimedijske opcije.
> Spremi.
Srodne informacije
Ne mogu koristiti prečac, 61
142
Korisnički priručnik
Multimedija
Uključivanje ili isključivanje podrške za multimedijsku karticu
Kada isključite podršku za multimedijske kartice, ovaj pametni telefon BlackBerry neće moći pristupiti datotekama koje su
spremljene na multimedijskoj kartici. To može biti korisno ako želite biti sigurni da su datoteke spremljene u internu
memoriju pametnog telefona, a ne na multimedijsku karticu.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Spremište.
3.
Uključite ili isključite potvrdni okvir Podrška za multimedijsku karticu.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Sortiranje multimedijskih datoteka
1.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > Videozapisi. Označite videozapis.
•
Kako biste sortirali slike, na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > ikonu Slike > mapu Biblioteka slika.
•
Kako biste sortirali glasovne napomene, na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Glasovne
napomene. Označite glasovnu napomenu.
2.
Pritisnite tipku
3.
Odaberite opciju sortiranja.
> Sortiraj prema.
Više o prijenosu i sinkronizaciji datoteka
Datoteke možete između pametnog telefona BlackBerry i računala prenositi i sinkronizirati pomoću USB kabela ili pomoću
Bluetooth tehnologije možete slati datoteke na Bluetooth uređaje i primati ih sa njih.
Ako želite upravljati i sačuvati informacije ili šifrirane podatke koji su pridruženi vašim datotekama tijekom prijenosa
datoteka između vašeg pametnog telefona i računala, koristite multimedijsku opciju u programu BlackBerry Desktop
Software. Program BlackBerry Desktop Manager možete preuzeti tako da na računalu otvorite www.blackberry.com/
desktop i odaberete odgovarajuću opciju za svoje računalo. Dodatne informacije o sinkronizaciji multimedijskih datoteka
potražite u pomoći za BlackBerry Desktop Software.
Srodne informacije
Prijenos datoteka na pametni telefon i s njega, 30
Prijenos datoteka na pametni telefon i s njega
1.
Povežite pametni telefon BlackBerry s računalom pomoću USB kabela.
2.
U dijaloškom okviru koji će se prikazati na pametnom telefonu odaberite jednu od sljedećih opcija prijenosa datoteka:
•
Ako želite prenijeti većinu vrsta datoteka, pritisnite USB pogon.
143
Korisnički priručnik
•
Multimedija
Ako želite sinkronizirati multimedijske datoteke s DRM zaštitom, pritisnite Sinkronizacija multimedijskih
datoteka.
3.
Ako je potrebno, unesite lozinku pametnog telefona. Vaš pametni telefon prikazat će se kao pogon vašeg računala.
4.
Na računalu učinite jedno od sljedećeg:
•
Datoteku s računala povucite u mapu na svom pametnom telefonu.
•
Datoteku iz mape na pametnom telefonu povucite na lokaciju na svom računalu.
Kako biste prenesenu datoteku pregledali na pametnom telefonu, isključite ga iz računala i pronađite datoteku.
Srodne informacije
Više o prijenosu i sinkronizaciji datoteka, 143
Slanje datoteke
Prije nego što počnete: Kako biste poslali videozapis, morate ga snimiti u MMS načinu rada.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Multimedija ili ikonu Datoteke.
2.
Pronađite datoteku i označite je.
3.
Pritisnite tipku
4.
Pritisnite vrstu poruku.
5.
Ako je potrebno, uključite Bluetooth tehnologiju i odaberite ili uparite uređaj.
> Pošalji.
Srodne informacije
Tekstnoj poruci ne mogu priložiti datoteku, 130
Primanje multimedijske datoteke pomoću Bluetooth tehnologije
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka morate uključiti Bluetooth tehnologiju.
Kada se multimedijska datoteka pošalje na vaš pametni telefon BlackBerry pomoću Bluetooth tehnologije, na zaslonu se
prikazuje dijaloški okvir.
1.
U dijaloškom okviru Prihvatiti zahtjev za povezivanje pritisnite Da.
2.
U dijaloškom okviru Želite li primati dolazne podatke pritisnite Da.
Vaš uređaj spremit će sve primljene datoteke u mape za odgovarajuću vrstu datoteke.
Podržani formati i nastavci audio i videodatoteka
Ovisno o modelu pametnog telefona BlackBerry i bežičnoj mreži, neki datotečni nastavci i formati možda neće biti
podržani.
144
Korisnički priručnik
Multimedija
Datotečni nastavci
Formati videodatoteka
Formati audiodatoteka
MP4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
M4A
M4V
H.263
H.264
MPEG-4
3GP
3G2
AAC-LC
AAC+
eAAC+
AMR-NB
QCELP
EVRC
AVI
MPEG-4
MP3
ASF
•
•
•
WMA
Windows Media Video 9
VC-1
WMV
•
Windows Media Audio 9 i Windows
Media Audio 9 Professional
Windows Media Audio 10 i
Windows Media Audio 10
Professional
MP3
—
MP3
FLAC
—
FLAC
—
•
•
FLAC
Ogg Vorbis
—
•
•
•
AAC-LC
AAC+
eAAC+
—
AMR-NB
—
•
•
QCELP
EVRC
—
•
•
•
PCM
G711 U/A
GSM 610
—
Wave Synthesizer
OGG
AAC
AMR
QCP
WAV
MID
Informacije o datotečnim nastavcima za multimediju te formatima multimedijskih datoteka možete pronaći tako da otvorite
stranicu www.blackberry.com/docs/smartphones i pritisnete Smartphones (Pametni telefoni) > BlackBerry Smartphones
(Pametni telefoni BlackBerry) > Supported Media (Podržani multimedijski sadržaji).
145
Korisnički priručnik
Multimedija
Srodne informacije
Podržani datotečni nastavci za slike, 146
Podržani datotečni nastavci za slike
Ovisno o modelu vašeg pametnog telefona BlackBerry i mobilnoj mreži, neki datotečni nastavci možda neće biti podržani.
•
•
•
BMP
JPG
GIF
•
•
•
PNG
TIF
WBMP
Informacije o datotečnim nastavcima za multimediju te formatima multimedijskih datoteka možete pronaći tako da otvorite
stranicu www.blackberry.com/docs/smartphones i pritisnete Smartphones (Pametni telefoni) > BlackBerry Smartphones
(Pametni telefoni BlackBerry) > Supported Media (Podržani multimedijski sadržaji).
Srodne informacije
Podržani formati i nastavci audio i videodatoteka, 144
Glazba
Srodne informacije
Prijenos datoteka na pametni telefon i s njega, 30
Nasumična reprodukcija ili ponovljena reprodukcija pjesama
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > Glazba.
2.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Ako sve pjesme želite reproducirati nasumično, pritisnite Nasumična reprodukcija.
• Kako bi se nasumično reproducirale sve pjesme određenog izvođača, albuma, žanra ili popisa za reprodukciju,
pronađite i označite željenog izvođača, album, žanr ili popis za reprodukciju. Pritisnite tipku
> Nasumično.
• Kako biste ponovili pjesmu, popis za reprodukciju, album ili izvođača koji se trenutno reproducira, pritisnite tipku
> Ponovi > Trenutna pjesma, Popis za reprodukciju, Album ili Sve pjesme.
Kako biste prekinuli nasumičnu reprodukciju pjesama, pritisnite tipku
ponavljanje pjesama, pritisnite tipku
146
> Ponovi > Isključeno.
> Nasumično. Kako biste prekinuli
Korisnički priručnik
Multimedija
Stvaranje standardnog ili automatskog popisa za reprodukciju
Standardni popis za reprodukciju možete napraviti ručnim dodavanjem pjesama koje su pohranjene u memoriji vašeg
pametnog telefona BlackBerry ili na multimedijskoj kartici. Automatski popis za reprodukciju možete stvoriti postavljanjem
kriterija za izvođače, albume ili glazbene žanrove. Pjesme koje zadovoljavaju sve kriterije automatski se dodaju na popis za
reprodukciju.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > Glazba.
2.
Odaberite Popisi za reprodukciju > Novi popis za reprodukciju.
3.
•
Za stvaranje standardnog popisa za reprodukciju pritisnite Standardni popis za reprodukciju. Unesite naziv
popisa. Pritisnite Dodaj pjesme. Pritisnite pjesmu.
•
Za stvaranje automatskog popisa za reprodukciju pritisnite Automatski popis za reprodukciju. Unesite naziv
popisa. Pritisnite znak plus (+) kako biste dodali kriterije za izvođače, albume ili žanrove.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Dodavanje pjesme koja se reproducira na popis za reprodukciju
1.
Tijekom reprodukcije pjesme pritisnite tipku
2.
Pritisnite popis za reprodukciju.
> Dodaj na popis za reprodukciju.
Premještanje ili brisanje pjesme s popisa za reprodukciju
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > Glazba.
2.
Pritisnite Popisi za reprodukciju.
3.
Pritisnite standardni popis za reprodukciju.
4.
Označite pjesmu.
5.
•
Ako želite promijeniti mjesto na kojem se pjesma nalazi na popisu za reprodukciju, pritisnite tipku
Premjesti. Premjestite je na novu lokaciju. Pritisnite tipku
> Dovrši premještanje.
•
Kako biste pjesmu izbrisali s popisa za reprodukciju, pritisnite tipku
Pritisnite tipku
>
> Ukloni > U redu.
> Spremi.
Promjena naziva ili brisanje popisa za reprodukciju
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > Glazba.
2.
Pritisnite Popisi za reprodukciju.
3.
Označite popis za reprodukciju.
4.
Pritisnite tipku
.
147
Korisnički priručnik
Multimedija
•
Za promjenu naziva popisa za reprodukciju pritisnite Preimenuj. Unesite naziv popisa. Pritisnite U redu.
•
Za brisanje popisa za reprodukciju pritisnite Izbriši.
Videozapisi
Srodne informacije
Prijenos datoteka na pametni telefon i s njega, 30
Promjena sličice videozapisa
Videozapis u bilo kojem trenutku možete pauzirati i kadar koji se prikazuje na pauziranom zaslonu upotrijebiti kao sličicu
videozapisa.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > Videozapisi.
2.
Uključite reprodukciju videozapisa.
3.
Ako se kontrole za multimedijske sadržaje ne prikažu na dnu zaslona, pritisnite dodirnu plohu.
4.
Kada se prikaže kadar koji želite koristiti kao sličicu, pritisnite ikonu
5.
Pritisnite tipku
.
> Postavi sličicu videozapisa.
Prikaz zatvorenih opisa u videozapisima
Možete uključiti zatvorene opise kako bi se na zaslonu prikazao tekst ako se reproduciraju videozapisi koji podržavaju
zatvorene opise.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.
2.
Pritisnite tipku
3.
Odaberite potvrdni okvir Prikaz zatvorenih opisa.
4.
Ako je potrebno, promijenite polja Izgled, Položaj i Veličina fonta.
5.
Pritisnite tipku
> Multimedijske opcije.
> Spremi.
Ostavljanje pozadinskog svjetla uključenog tijekom reprodukcije
videozapisa
Prema zadanim postavkama pozadinsko se svjetlo isključuje nakon određenog vremena kako bi se smanjila potrošnja
baterije. Multimedijske opcije možete promijeniti kako bi pozadinsko svjetlo ostalo uključeno tijekom reprodukcije
videozapisa.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.
2.
Pritisnite tipku
148
> Multimedijske opcije.
Korisnički priručnik
Multimedija
3.
Isključite potvrdni okvir Isključi automatsko pozadinsko osvjetljenje.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Kako bi pozadinsko svjetlo ostalo isključeno tijekom reprodukcije videozapisa, uključite potvrdni okvir Isključi automatsko
pozadinsko osvjetljenje.
Video kamera
Ovisno o modelu pametnog telefona BlackBerry koji posjedujete, fotoaparat ili kamera možda neće biti podržana ili neke od
značajki fotoaparata ili kamere neće biti dostupne.
Video kamera
Ove ikone prikazuju se na dnu zaslona kamere. Možete pritisnuti ove ikone.
Pokreni snimanje
Pauziraj snimanje
Pošalji videozapis
Preimenuj videozapis
Izbriši videozapis
Snimanje videozapisa
Prije nego što počnete: Za izvođenje ovog zadatka možda ćete morati umetnuti multimedijsku karticu u pametni telefon
BlackBerry.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikone Multimedija > Video kamera.
2.
Za nastavak snimanja pritisnite ikonu
3.
Za pauziranje snimanja pritisnite ikonu
.
.
Napomena: Približna količina slobodnog prostora za spremanje videozapisa prikazuje se na donjem dijelu zaslona kada se
videozapis pauzira.
Uključivanje ili isključivanje osvjetljenja za videozapis
Ako su uvjeti osvjetljenja slabi, osvjetljenje za videozapis može poboljšati kvalitetu videozapisa koje snimite.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikone Multimedija > Video kamera.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije.
3.
Uključite ili isključite potvrdni okvir Osvjetljenje za videozapis.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
149
Korisnički priručnik
Multimedija
Uključivanje ili isključivanje automatskog fokusiranja
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikone Multimedija > Video kamera.
2.
Pritisnite tipku
3.
Uključite ili isključite opciju Automatski fokus.
.
Promjena načina prizora za videokameru
Način prizora u aplikaciji videokamere možete promijeniti kako biste postavke optimizirali za različita okruženja.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikone Multimedija > Video kamera.
2.
Pritisnite tipku
3.
Promijenite polje Način prizora.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Promjena veličine i formata videozapisa
Što je videozapis veći, to više mjesta u memoriji zauzima.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikone Multimedija > Video kamera.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije.
3.
Promijenite polje Format videozapisa.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Prikaz svojstava datoteke, 114
Smanjivanje zamućenosti snimljenih videozapisa
Opcija za stabilizaciju slike omogućuje smanjivanje zamućenosti koju uzrokuju manji pomaci videokamere prilikom
snimanja videozapisa.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikone Multimedija > Video kamera.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije.
3.
Odaberite potvrdni okvir Stabilizator slike.
4.
Pritisnite tipku
150
> Spremi.
Korisnički priručnik
Multimedija
Promjena lokacije za spremanje snimljenih videozapisa
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikone Multimedija > Video kamera.
2.
Pritisnite tipku
3.
Ako je u vaš pametni telefon BlackBerry® umetnuta multimedijska, možete promijeniti polje Spremi videozapise.
4.
Promijenite polje Mapa.
5.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Fotoaparat
Ovisno o modelu pametnog telefona BlackBerry koji posjedujete, fotoaparat ili kamera možda neće biti podržana ili neke od
značajki fotoaparata ili kamere neće biti dostupne.
Ukratko o fotoaparatu
Ikone fotoaparata
Ove ikone prikazuju se na dnu zaslona fotoaparata. Možete pritisnuti ove ikone.
Prikaz slika
Geografsko označavanje je
uključeno
151
Korisnički priručnik
Multimedija
Geografsko označavanje je
isključeno
Snimi sljedeću fotografiju
Bljeskalica je uključena
Bljeskalica je isključena
Automatski rad bljeskalice
Način prizora
Snimanje fotografije
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat.
2.
Ako ste uključili digitalno zumiranje, prstom povucite po dodirnoj plohi prema gore ili dolje kako biste povećali ili
smanjili subjekt.
3.
Pritisnite desnu funkcijsku tipku.
Slika će se spremiti u mapu Slike snimljene fotoaparatom u aplikaciji Slike. Za otvaranje slike pritisnite pregled slike na dnu
zaslona.
Promjena postavke bljeskalice za snimanje fotografija
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat.
2.
Kako biste promijenili postavke bljeskalice, pritisnite ikonu bljeskalice na dnu zaslona.
Postavka bljeskalice ostat će spremljena nakon što zatvorite fotoaparat.
Promjena načina prizora
Način prizora u aplikaciji fotoaparata možete promijeniti kako biste postavke optimizirali za različita okruženja. Opise
načina prizora možete pročitati u aplikaciji fotoaparata.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat.
2.
Za promjenu načina prizora u aplikaciji fotoaparata pritisnite ikonu načina prizora na dnu zaslona.
3.
Odaberite način prizora.
Način prizora ostat će spremljen nakon što zatvorite fotoaparat.
Promjena veličine snimljenih fotografija
Što je slika veća, to više prostora zauzima.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat.
2.
Pritisnite tipku
152
> Opcije.
Korisnički priručnik
Multimedija
3.
Promijenite polje Veličina slike.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Prikaz svojstava datoteke, 114
Dodavanje zemljopisnih oznaka snimljenim fotografijama
Opcija dodavanja zemljopisnih oznaka u fotoaparatu snima zemljopisne podatke o lokaciji na kojoj ste snimili sliku.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat.
2.
Pritisnite ikonu zemljopisne oznake u donjem dijelu zaslona.
Informacije o zemljopisnim oznakama prikazuju se u svojstvima datoteke sa slikom.
Isključivanje digitalnog zumiranja u aplikaciji Fotoaparat
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat.
2.
Pritisnite tipku
3.
Isključite potvrdni okvir Digitalno zumiranje.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Smanjivanje zamućenosti snimljenih fotografija
Opcija za stabilizaciju fotografije omogućuje smanjivanje zamućenosti koju uzrokuju manji pomaci fotoaparata prilikom
fotografiranja.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat.
2.
Pritisnite tipku
3.
Odaberite potvrdni okvir Stabilizator slike.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Promjena trajanja pregleda snimljenih fotografija
Možete postaviti koliko dugo će fotografija nakon snimanja biti prikazana ili isključiti tu opciju kako biste odmah mogli
snimiti novu fotografiju.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat.
2.
Pritisnite tipku
•
> Opcije.
Ako želite promijeniti trajanje pregleda, promijenite vrijeme u polju Pregled slike.
153
Korisnički priručnik
Multimedija
• Kako bi se slika zadržala na zaslonu nakon što pritisnete tipku
•
3.
, polje Pregled slike postavite na Zadrži.
Ako ne želite da se fotografija nakon snimanja prikazuje na zaslonu, polje Pregled slike postavite na Isključeno.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena opcije upozorenja fotoaparata o preostalom broju fotografija
Kada memorija dostupna za spremanje fotografija padne ispod određenog broja, prikazat će se upozorenje. Broj preostalih
fotografija moći ćete vidjeti u odjeljku Spremište na zaslonu Opcije.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat.
2.
Pritisnite tipku
3.
Promijenite polje Upozori me kada broj preostalih slika padne na.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Promjena lokacije za spremanje snimljenih fotografija
Prije nego što počnete: Za izvođenje ovog zadatka u pametni telefon BlackBerry mora se umetnuti multimedijska kartica.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat.
2.
Pritisnite tipku
3.
Promijenite polje Spremanje slika.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Slike
Srodne informacije
Prijenos datoteka na pametni telefon i s njega, 30
Ukratko o slikama
154
Korisnički priručnik
Multimedija
Korištenje slike kao pozadine na pametnom telefonu
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > Slike.
2.
Pronađite sliku.
3.
Pritisnite tipku
> Postavi kao pozadinu.
Srodne informacije
Prikaz na zaslonu se promijenio, 236
Zumiranje, pomicanje i zakretanje fotografije
Na fotografiji učinite nešto od sljedećeg:
•
Za povećavanje prikaza fotografije pritisnite dodirnu plohu.
• Kako biste prikaz smanjili, pritisnite tipku
•
.
Za pomicanje po zumiranoj fotografiji prstom povucite po dodirnoj plohi u bilo kojem smjeru.
• Za zakretanje fotografije pritisnite tipku
> Zakreni.
Srodne informacije
Kada zakrenem sliku, prikazuje se poruka o pogrešci, 159
Spremanje slike iz tekstne poruke ili s web-mjesta
Slikovne datoteke,poput .jpg, .png, .gif i .bmp datoteka, možete spremiti u memoriju pametnog telefona BlackBerry ili na
multimedijsku karticu.
155
Korisnički priručnik
Multimedija
1.
Otvorite sliku u privitku tekstne poruke ili označite sliku na web-mjestu.
2.
Pritisnite tipku
> Spremi sliku > Spremi.
Prikaz slika u obliku prikaza slajdova
Prikaz slajdova redom prikazuje sve slike u kategoriji ili mapi.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > Slike.
2.
Pritisnite kategoriju.
3.
Pritisnite tipku
> Prikaži prikaz slajdova.
Kako biste zatvorili prikaz slajdova, pritisnite tipku
.
Promjena opcija za prikaz slajdova
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.
2.
Pritisnite tipku
3.
> Multimedijske opcije.
•
Kako biste promijenili broj sekundi između slajdova u prikazu slajdova, promijenite polje Interval za prikaz
slajdova.
•
Za izmjenu vrste prijelaza na sljedeći slajd promijenite polje Prijelazi u prikazu slajdova.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Prikaz slika u obliku popisa ili sličica
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > Slike.
2.
Pritisnite kategoriju.
3.
Pritisnite tipku
> Prikaži > Sličice ili Popis.
Organiziranje slika prema datumu ili mapi
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > Slike.
2.
Pritisnite tipku
> Prikaži prema datumu ili Prikaži prema mapi.
Stvaranje mape sa slikama
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > Slike.
2.
Pritisnite tipku
3.
Ako je potrebno, promijenite lokaciju na kojoj je stvorena mapa.
156
> Dodaj mapu.
Korisnički priručnik
Multimedija
4.
Unesite naziv mape.
5.
Pritisnite U redu.
Glasovne napomene
Srodne informacije
Prijenos datoteka na pametni telefon i s njega, 30
Snimanje glasovne napomene
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Snimač glasovnih napomena.
2.
Pritisnite ikonu
3.
Učinite jedno od sljedećeg:
.
• Za pauziranje snimanja pritisnite ikonu
• Za zaustavljanje snimanja pritisnite ikonu
. Za nastavak snimanja pritisnite ikonu
. Pritisnite ikonu
.
.
Napomena: Kada zaustavite snimanje glasovne napomene, ona će se automatski spremiti.
Rješavanje problema: Multimedija
Neke značajke nisu dostupne na mom pametnom
telefonu
Dostupnost određenih značajki na vašem pametnom telefonu BlackBerry može ovisiti o modelu pametnog telefona i tarifi
usluga bežične mreže.
Ovisno o tarifi za poruke, neke značajke ili opcije možda neće biti dostupne u opcijama na zaslonu Preference e-pošte.
Ako je vaš račun e-pošte povezan s BlackBerry Enterprise Server, vaš administrator može na pametni telefon dodati IT
pravila kojima se određuju dostupne značajke i postavke te mogućnost dodavanja ili ažuriranja aplikacije. Ako je vaš
administrator isključio značajku ili za vas postavio opciju, ta opcija možda se neće prikazati, možda će biti zasivljena ili će
se uz nju prikazivati indikator zaključavanja.
Ako je vaš pametni telefon ranije bio povezan s BlackBerry Enterprise Server i vaš administrator s pametnog telefona nije
uklonio IT pravila, IT pravila možete ukloniti pomoću značajke BlackBerry Desktop Software. Dodatne informacije potražite
u članku KB18998 na stranici www.blackberry.com/btsc.
157
Korisnički priručnik
Multimedija
Dodatne informacije o značajkama koje su dostupne na pametnom telefonu zatražite od davatelja usluga bežične mreže ili
administratora ili pak posjetite stranicu www.blackberry.com/go/devices.
Srodne informacije
Dostupnost značajki, 27
Ne mogu spremiti multimedijske datoteke
Na memoriji vašeg pametnog telefona BlackBerry ili na multimedijskoj kartici možda nema dovoljno slobodnog prostora za
spremanje multimedijskih datoteka.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
•
Ako multimedijsku datoteku pokušavate spremiti u memoriju pametnog telefona, najprije s njega izbrišite stare podatke
ili poruke.
Ako multimedijsku datoteku pokušavate spremiti na multimedijsku karticu, izbrišite stare multimedijske datoteke.
U opcijama fotoaparata provjerite nije li polje Veličina slike postavljeno na opciju Veliko. Velike fotografije zauzimaju
više prostora u memoriji od malih.
U opcijama videokamere provjerite je li polje Format videozapisa postavljeno na manji format. Veliki videozapisi
zauzimaju više prostora u memoriji od malih.
Srodne informacije
Brisanje poruke, 97
Kopiranje, premještanje, promjena naziva ili brisanje datoteke, 135
Promjena veličine snimljenih fotografija, 152
Promjena veličine i formata videozapisa, 150
Ne mogu otvoriti multimedijske datoteke
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
Ako multimedijsku datoteku pokušavate otvoriti na pametnom telefonu BlackBerry koji je povezan s računalom,
prekinite vezu s računalom.
Ako ste multimedijske datoteke na multimedijskoj kartici šifrirali pomoću ključa koji je generirao pametni telefon
BlackBerry i ako šifrirane multimedijske datoteke pokušavate otvoriti na računalu ili drugom uređaju, a ne na
pametnom telefonu BlackBerry koji ste koristili za šifriranje datoteke, umetnite multimedijsku karticu u pametni telefon
BlackBerry koji ste koristili za šifriranje datoteke. Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite
Zaštita > Šifriranje.U odjeljku Multimedijska kartica polje Način rada promijenite na Lozinka uređaja.
Dodatne informacije o sinkronizaciji multimedijskih datoteka potražite u pomoći za BlackBerry Desktop Software.
Srodne informacije
Više o šifriranju datoteka, 318
158
Korisnički priručnik
Multimedija
Zaslon multimedijskog reproduktora se zatvara
Ako je reprodukcija multimedijske datoteke određeno vrijeme pauzirana ili zaustavljena, zaslon multimedijskog
reproduktora će se zatvoriti kako bi se optimizirale radne karakteristike pametnog telefona BlackBerry. U opcijama za
multimedijske sadržaje možete spriječiti zatvaranje zaslona multimedijskog reproduktora ili promijeniti vrijeme nakon kojeg
će se on zatvoriti.
Srodne informacije
Promjena vremena nakon kojeg se zaslon multimedijskog reproduktora zatvara, 142
Uređaj je smanjio ili isključio svjetlo bljeskalice ili
svjetlo za snimanje videozapisa
Ako je uključena bljeskalica fotoaparata ili svjetlo za snimanje videozapisa, a napunjenost baterije padne ispod 20%, uređaj
će smanjiti svjetlo bljeskalice ili svjetlo za snimanje videozapisa kako bi se smanjila potrošnja baterije. Kada pri niskim
temperaturama napunjenost baterije padne ispod 20%, uređaj će možda isključiti bljeskalicu ili svjetlo za snimanje
videozapisa.
Neke od snimljenih fotografija su mutne
U uvjetima slabog osvjetljenja fotoaparat nedostatak ekspozicije može kompenzirati manjom brzinom blende. Ako
fotoaparat pomaknute prije no što se blenda zatvori, slika će biti mutna. Ako fotoaparat koristi nisku brzinu blende, na dnu
zaslona prikazat će se uskličnik.
Ovisno o modelu pametnog telefona BlackBerry, ako je zamućenost na slikama uzrokovana malim pomakom fotoaparat,
možda ćete je moći smanjiti tako da u opcijama fotoaparata uključite stabilizator slike.
Kada zakrenem sliku, prikazuje se poruka o pogrešci
Svaki put kad zakrenete sliku, vaš pametni telefon BlackBerry automatski će pokušati spremiti sliku s novim usmjerenjem.
Poruka o pogrešci može se prikazati ako je slika zaštićena autorskim pravima, ako prekoračuje određenu veličinu ili ako
nije u JPG ili PNG formatu. Ako slika nije zaštićena autorskim pravima i na uređaju je instalirana aplikacija treće strane za
uređivanje slika, možda ćete moći smanjiti veličinu slike ili promijeniti njen format u JPG ili PNG, a zatim ponovo pokušajte
zakrenuti sliku.
159
Korisnički priručnik
Multimedija
Moj pametni telefon ne koristi ispravan zvuk zvona ili
pozadinu
Ako koristite zvuk zvona ili pozadinu koju ste šifrirali u pametnom telefonu BlackBerry ili na multimedijskoj kartici pomoću
lozinke za pametni telefon, a ponovo ste postavili uređaj, otključajte pametni telefon.
Srodne informacije
Zaključavanje ili otključavanje pametnog telefona, 32
Ne mogu koristiti prečac
Pokušajte sljedeće:
•
•
Ovisno o jeziku koji koristite za unos teksta, neki prečaci možda neće biti dostupni. Pokušajte promijeniti jezik unosa
teksta.
Ako multimedijski prečaci ne rade, provjerite jeste li u opcijama za multimediju uključili prečace za zvuk i videozapise.
Srodne informacije
Promjena jezka unosa ili prikaza, 229
Uključivanje ili isključivanje prečaca za zvuk i videozapise, 142
160
Korisnički priručnik
Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja
Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja
Upute: Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja
Ikone za profile zvuka i upozorenja
Ikona aktivnog profila zvuka i upozorenja prikazuje se na vrhu početnog zaslona, ispod datuma. Tu ikonu možete pritisnuti
kako biste promijenili profil zvuka ili opcije za obavijesti. Možete, na primjer, promijeniti jakost zvuka ili zvuk zvona u
određenim profilima ili pak dodati prilagođeni profil.
Profil Uobičajeno
Profil Samo telefonski pozivi
Profil Glasno
Profil Prilagođeno
Profil Srednje
Profil Tiho
Profil Samo vibracija
Profil Sva upozorenja
isključena
Više o melodijama zvona, zvukovima i upozorenjima
Profil koji ste odabrali u aplikaciji Profili zvuka i upozorenja definira način na koji vas pametni telefon BlackBerry upozorava
na dolazne pozive, poruke, podsjetnike i sadržaj preglednika.
Vaš pametni telefon ima profil Uobičajeno i pet ostalih unaprijed učitanih profila: Glasno, Srednje, Samo vibracija, Tiho i
Samo telefonski pozivi. Neke postavke u unaprijed učitanim profilima se zadano temelje na postavkama profila Uobičajeno.
Primjerice, ako promijenite melodiju zvona u profilu Uobičajeno, melodija zvona u profilu Glasno,Srednje i Samo telefonski
pozivi se ažurira automatski. Ako ne želite da se određene postavke unaprijed učitanih profila automatski ažuriraju kada
promijenite odgovarajuću postavku u profilu Uobičajeno, postavke u tom unaprijed učitanom profilu možete izmijeniti
ručno.
Srodne informacije
Ikone za profile zvuka i upozorenja, 161
161
Korisnički priručnik
Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja
Promjena zvuka zvona, obavijesti, podsjetnika ili
upozorenja
U bilo kojem profilu zvuka zvuk zvona ili obavijesti možete promijeniti za audiodatoteku koju ste spremili u internu memoriju
pametnog telefona BlackBerry ili na multimedijsku karticu. Možete i promijeniti opcije obavijesti tijekom poziva, jakost
zvuka, LED indikatore i vibraciju u svim profilima. Profil Sva upozorenja isključena ne može se mijenjati.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Profili zvuka i upozorenja.
2.
Pritisnite Promijeni zvukove i upozorenja > Zvukovi za odabrani profil.
3.
4.
•
Kako biste promijenili zvuk zvona ili njegovu jakost, pritisnite Telefon.
•
Za promjenu obavijesti ili podsjetnika pritisnite kako biste proširili odjeljak. Pritisnite opciju.
U polju Zvuk zvona, Zvuk obavijesti ili Zvuk podsjetnika izvršite jednu od radnji u nastavku:
•
Pritisnite zvuk.
•
Ako želite koristiti pjesmu koja se nalazi na vašem pametnom telefonu ili na multimedijskoj kartici, pritisnite Svi
glazbeni zapisi. Pronađite i pritisnite pjesmu.
•
Za korištenje glasovne napomene koju ste snimili pritisnite Sve glasovne napomene. Pronađite i pritisnite
glasovnu napomenu.
•
Za korištenje unaprijed učitanih upozorenja pritisnite Sva upozorenja. Pronađite i pritisnite upozorenje.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Ne mogu promijeniti koliko puta moj pametni telefon zvoni, 83
Dodavanje ili brisanje kontakta, 163
Dodavanje ili brisanje prilagođenog profila zvuka, 162
Ikone za profile zvuka i upozorenja, 161
Dodavanje ili brisanje prilagođenog profila zvuka
Uz unaprijed učitane profile zvuka, možete i napraviti vlastite prilagođene profile.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Profili zvuka i upozorenja.
2.
Pritisnite Promijeni zvukove i upozorenja > Upravljanje profilom > Dodaj prilagođeni profil.
3.
U polje Naziv unesite naziv profila.
4.
Pritisnite stavku koju želite promijeniti.
5.
Promijenite zvuk zvona, obavijest ili podsjetnik.
6.
Pritisnite tipku
162
> Spremi.
Korisnički priručnik
Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja
Označite prilagođeni profil zvuka koji želite izbrisati. Pritisnite tipku
Srodne informacije
Ikone za profile zvuka i upozorenja, 161
> Izbriši.
Dodavanje ili brisanje kontakta
Možete napraviti upozorenja za kontakt koja vam omogućuju prilagodbu zvukova zvona i upozorenja za pozive i poruke od
određenih kontakata ili grupa kontakata. Kada od kontakta primite poziv ili poruku, vaš pametni telefon BlackBerry
upotrijebit će dodijeljeni zvuk zvona ili upozorenje, čak i ako je odabran profil Tiho ili Samo vibracija. Ako ne želite koristiti
dodijeljeni zvuk zvona ili upozorenje, možete odabrati profil Sva upozorenja isključena.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Profili zvuka i upozorenja.
2.
Pritisnite Promijeni zvukove i upozorenja > Zvukovi za kontakte > Dodaj upozorenje za kontakt.
3.
U polje Naziv unesite naziv upozorenja za kontakt.
4.
U polje Kontakti unesite ime kontakta.
5.
Odaberite kontakt.
6.
Promijenite informacije o zvuku zvona i upozorenja za pozive i poruke.
7.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Ako želite izbrisati upozorenje za kontakt, označite upozorenje za kontakt koje želite izbrisati. Pritisnite tipku
Izbriši.
Srodne informacije
Ikone za profile zvuka i upozorenja, 161
>
Utišavanje pametnog telefona
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Profili zvuka i upozorenja.
2.
Učinite jedno od sljedećeg:
• Kako bi se upozorenja prikazivala samo treperenjem LED indikatora, pritisnite ikonu
• Kako bi se upozorenja javljala samo vibracijom, pritisnite ikonu
.
.
• Kako biste isključili sva upozorenja, uključujući upozorenja o kontaktima, pritisnite ikonu
.
Kada se oglasi zvuk zvona, podsjetnik ili upozorenje, ako postoji, pritisnite tipku za isključivanje zvuka na desnoj strani
pametnog telefona BlackBerry.
Srodne informacije
Utišavanje alarma, 207
Ikone za profile zvuka i upozorenja, 161
163
Korisnički priručnik
Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja
Opisi LED indikatora u boji koji trepere
LED indikator na vrhu pametnog telefona BlackBerry treperi u različitim bojama kako bi ukazao na različite opisane statuse
uređaja.
Boja u kojoj LED
indikator treperi
Opis
Zelena
Označava da se nalazite u području pokrivenom signalom bežične mreže. Ovu obavijest možete
uključiti ili isključiti.
Plava
Označava da je vaš pametni telefon povezan s Bluetooth® uređajem. Ovu obavijest možete uključiti
ili isključiti.
Crvena
Označava da ste primili novu poruku. LED treperi i kada vaš pametni telefon pristupa podacima na
pametnoj kartici. Ovu obavijest možete uključiti ili isključiti. Pomoću profila za zvuk i upozorenja
možete promijeniti boju LED indikatora za zvukove zvona, obavijesti o porukama, podsjetnike za
događanja te druge aplikacijske obavijesti.
Žuta
Označava da je razina napunjenosti baterije niska te da je bateriju potrebno napuniti. Ovu obavijest
ne možete uključiti ili isključiti. Žuti LED indikator treperi kada je pametni telefon isključen i puni se.
Ovaj indikator počet će svijetliti zeleno kada je baterija puna.
Srodne informacije
Uključivanje obavijesti treperenjem LED indikatora za pokrivenost bežičnom mrežom, 234
Isključivanje ili uključivanje obavijesti o Bluetooth vezi, 290
Promjena opcija alarma
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije.
3.
U odjeljku Alarm promijenite polje Zvuk alarma, Jakost zvuka, Trajanje odgode i Vibracija.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Uključivanje i isključivanje zvukova događaja
Zvukovi događaja upozoravaju vas prilikom uključivanja i isključivanja pametnog telefona BlackBerry, kada je baterija puna
ili prazna te kada USB kabel ili dodatnu opremu priključite na pametni telefon ili je isključite.
164
Korisnički priručnik
Zvukovi, zvukovi zvona i upozorenja
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Pristupačnost.
3.
Postavite polje Zvukovi događaja.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Rješavanje problema: Zvukovi, zvukovi
zvona i upozorenja
Moj pametni telefon zvoni ili vibrira duže no što je
očekivano
Kod poziva, broj puta koliko vaš pametni telefon BlackBerry vibrira neće biti određen brojem vibracija koji ste postavili u
profilu zvuka i neće biti postavke za broj zvona ako se ne pretplatite na glasovnu poštu. Vaš će pametni telefon vibrirati ili
zvoniti sve dok pozivatelj ili bežična mreža ne prekinu vezu.
Moj uređaj ne zvoni niti vibrira kada primim poziv ili
poruku
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Profili zvuka i upozorenja.Provjerite nije li profil postavljen na Sva upozorenja
isključena ili Tiho.
Ako ste napravili upozorenja za kontakte, na početnom zaslonu pritisnite ikonu Profili zvuka i upozorenja. Pritisnite
Promijeni zvukove i upozorenja > Zvukovi za kontakte. Pritisnite upozorenje kontakta. Pritisnite Telefon ili Poruke.
Provjerite nije li polje Jakost zvuka postavljeno na Tiho te nije li polje Vibracija postavljeno na Isključeno.
165
Korisnički priručnik
Preglednik
Upute: Preglednik
Ukratko o pregledniku
166
Preglednik
Korisnički priručnik
Preglednik
Osnove preglednika
Pregledavanje internetskih sadržaja
Pregledavanje internetskih sadržaja
Dodatne informacije o troškovima vezanim za pojedini preglednik možete dobiti od svog davatelja usluga bežične mreže.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
U adresnu traku unesite web-adresu ili pojam koji želite pronaći.
3.
Na tipkovnici pritisnite tipku
.
Za prekid učitavanja web-stranice pritisnite tipku
> Zaustavi.
Povećavanje i smanjivanje prikaza web-stranice
Na web-stranici pritisnite tipku
> Zumiraj.
•
Za povećavanje prikaza prstom na dodirnoj plohi povucite prema gore.
•
Za smanjivanje prikaza prstom na dodirnoj plohi povucite prema dolje.
Način rada za zumiranje možete isključiti pritiskom tipke
.
Otvaranje, zatvaranje i prebacivanje između kartica
Pomoću značajke kartičnog pregledavanja možete istovremeno otvoriti više web-stranica na pametnom telefonu
BlackBerry. Ako otvorite vezu koja se nalazi u poruci, unosu u kalendar ili podsjetniku, veza se automatski otvara u novoj
kartici. Što više kartica otvorite, pametni telefon koristi više memorije.
Učinite jedno od sljedećeg:
• Kako biste otvorili novu karticu, u pregledniku pritisnite tipku
> Kartice. Pritisnite ikonu Nova kartica.
• Za otvaranje veze na web-stranici u novoj kartici, označite vezu. Pritisnite tipku
• Za prebacivanje između kartica u pregledniku pritisnite tipku
• Kako biste zatvorili karticu, u pregledniku pritisnite tipku
> Otvori vezu na novoj kartici.
> Kartice. Pritisnite karticu.
> Kartice. Označite karticu. Pritisnite ikonu
.
Uključivanje prečaca za preglednik
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije.
167
Korisnički priručnik
Preglednik
3.
U odjeljku Općenito uključite potvrdni okvir Omogući tipkovne prečace.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Prečaci: Preglednik, 58
Traženje teksta u poruci, datoteci ili na web-stranici
Prije nego što počnete: Kako biste u prezentaciji pronašli tekst, prezentaciju morate pregledati u prikazu teksta ili prikazu
teksta i slajdova.
1.
U poruci, datoteci, privitku ili na web-stranici pritisnite tipku
2.
Unesite tekst.
3.
Na tipkovnici pritisnite tipku
> Pronađi ili Nađi na stranici.
.
Ako želite pronaći sljedeću pojavu teksta, pritisnite tipku
> Pronađi sljedeće ili Nađi sljedeće na stranici.
Prikaz ranije pregledanih stranica u pregledniku
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pomaknite se do odjeljka Prethodno.
Dodavanje prečaca na početni zaslon ili ploču Favoriti
Možete dodati prečac kako biste brzo pristupili stavkama koje često koristite, poput web-mjesta, kontakata, aplikacija,
datoteka, podcast kanala ili multimedijskih kategorija.
1.
Pronađite web-mjesto ili označite stavku za koju želite napraviti prečac.
2.
Pritisnite tipku
3.
> Dodaj na početni zaslon.
•
Kako biste promijenili naziv prečaca, unesite novi naziv.
•
Kako biste promijenili lokaciju na kojoj se prečac prikazuje, promijenite polje Lokacija.
•
Za dodavanje prečaca u prikaz Favoriti odaberite potvrdni okvir Označi kao favorit.
Pritisnite Dodaj.
Pomicanje na prethodnu ili sljedeću stranicu te osvježavanje webstranice
Na web-stranici pritisnite tipku
.
•
Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću web-stranicu pritisnite Natrag ili Naprijed.
•
Za osvježavanje stranice pritisnite Osvježi.
168
Korisnički priručnik
Preglednik
Povratak na početnu stranicu preglednika
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka morate na pametnom telefonu BlackBerry postaviti početnu stranicu
preglednika.
1.
Na web-stranici pritisnite tipku
2.
Pritisnite Početna stranica.
.
Zatvaranje preglednika
1.
Na web-stranici pritisnite tipku
2.
Pritisnite Zatvori.
.
Reprodukcija multimedijskih datoteka, pregled slika i preuzimanje
datoteka
Prikaz cijele slike na web-stranici
1.
Na web-stranici označite sliku ili se zaustavite na njoj.
2.
Pritisnite tipku
> Prikaži sliku.
• Kako biste prikaz slike povećali ili smanjili, pritisnite tipku
• Kako biste prekinuli zumiranje, pritisnite
> Zumiraj.
> Prekini zumiranje.
• Kako biste sliku vratili na izvornu veličinu, pritisnite tipku
.
Reprodukcija multimedijske datoteke na web-stranici
1.
Na web-stranici pritisnite multimedijsku datoteku.
2.
Pritisnite Otvori.
Srodne informacije
Podržani formati i nastavci audio i videodatoteka, 144
Otvaranje, reprodukcija ili preuzimanje datoteke s web-stranice
Istovremeno možete preuzeti više datoteka. Kada preuzmete datoteku, prikazat će se zaslon Preuzimanja kako biste mogli
provjeriti napredak svog preuzimanja.
Na web-stranici pritisnite datoteku koju želite otvoriti, reproducirati ili preuzeti.
•
Ako datoteku želite otvoriti ili reproducirati, pritisnite Otvori.
•
Ako želite preuzeti datoteku, u dijaloškom okviru Spremi pritisnite Da.
169
Korisnički priručnik
Preglednik
Kopiranje i slanje web-adresa
Kopiranje adrese za web-stranicu, vezu ili sliku
Učinite jedno od sljedećeg:
• Kako biste kopirali adresu web-stranice, pritisnite tipku
> Kopiraj adresu stranice.
• Za kopiranje adrese za vezu zaustavite se na vezi ili je označite. Pritisnite tipku
> Kopiraj vezu.
• Za kopiranje adrese za sliku zaustavite se na slici ili je označite. Pritisnite tipku
> Kopiraj vezu slike.
Za lijepljenje teksta pritisnite tipku
> Zalijepi.
Slanje web-adrese, veze ili slike
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
•
Kako biste poslali web-adresu stranice koja se nalazi u mapi knjižnih oznaka ili prethodno posjećenih stranica,
označite web-stranicu.
•
Za slanje druge web-adrese pronađite web-stranicu.
•
Ako s web-stranice želite poslati vezu ili sliku, označite vezu ili sliku.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite vrstu poruku.
> Pošalji adresu stranice, Pošalji vezu ili Pošalji vezu slike.
Za povratak na preglednik nakon slanja poruke pritisnite tipku
.
Slanje veze ili slike s web-stranice
1.
Na web-stranici postavite pokazivač iznad veze ili slike, odnosno označite vezu ili sliku.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite vrstu poruku.
> Pošalji vezu ili Pošalji vezu slike.
Za povratak na preglednik nakon slanja poruke pritisnite tipku
170
.
Korisnički priručnik
Preglednik
Knjižne oznake preglednika
Više o knjižnim oznakama za web-stranice
Za web-stranice koje često posjećujete možete dodati knjižne oznake. Kada za web-stranicu dodate knjižnu oznaku,
možete postaviti hoće li preglednik redovito provjeravati ažuriranja te web-stranice. Knjižne oznake koje su ažurirane nakon
što ste ih posljednji put posjetili prikazuju se kurzivom.
Dodavanje knjižne oznake za web-stranicu
1.
Na web-stranici pritisnite tipku
2.
U polje Naziv unesite naziv knjižne oznake.
3.
U polju Mapa pritisnite mapu u kojoj želite da se pojavi knjižna oznaka.
4.
Pritisnite Dodaj.
> Dodaj u knjižne oznake.
Promjena ili brisanje knjižne oznake za web-stranicu
Možda nećete moći promijeniti ili izbrisati knjižne oznake koje je dodao vaš davatelj usluga bežične mreže.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite Knjižne oznake.
3.
Označite knjižnu oznaku.
4.
Pritisnite tipku
.
• Za promjenu knjižne oznake pritisnite Uredi. Promijenite knjižnu oznaku. Pritisnite tipku
Spremi.
•
. Pritisnite
Za brisanje knjižne oznake pritisnite Izbriši.
Slanje knjižne oznake za web-stranicu
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
3.
Označite knjižnu oznaku.
4.
Pritisnite tipku
5.
Pritisnite vrstu poruku.
> Knjižne oznake.
> Pošalji vezu.
Za povratak na preglednik nakon slanja poruke pritisnite tipku
.
171
Korisnički priručnik
Preglednik
Premještanje knjižne oznake za web-stranicu
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
3.
Označite knjižnu oznaku.
4.
Pritisnite tipku
5.
Pritisnite novu lokaciju.
> Knjižne oznake.
> Premjesti.
Dodavanje, promjena naziva ili brisanje mape knjižnih oznaka za webstranice
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
3.
Označite mapu knjižnih oznaka.
4.
Pritisnite tipku
•
> Knjižne oznake.
.
Za dodavanje mape knjižnih oznaka pritisnite Dodaj podmapu.
• Za promjenu naziva mape knjižnih oznaka pritisnite Preimenuj mapu. Unesite novi naziv mape. Na tipkovnici
.
pritisnite tipku
•
Za brisanje mape knjižnih oznaka pritisnite Izbriši mapu.
Opcije preglednika
Promjena početne stranice preglednika
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku Općenito učinite nešto od sljedećeg:
4.
172
> Opcije.
•
Za promjenu početne stranice preglednika u polje Početna stranica unesite web-adresu.
•
Ako početnu stranicu preglednika želite koristiti kao stranicu koja se otvara kada pokrenete preglednik, polje
Početna stranica postavite na Početna stranica.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Korisnički priručnik
Preglednik
Promjena veličine fonta u tekstu na web-stranicama
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku Web-sadržaj promijenite polje Zadana veličina fonta.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Promjena zadane tražilice
Zadana tražilica u pregledniku služi i kao zadana tražilica koju pametni telefon BlackBerry koristi prilikom pretraživanja
interneta korištenjem ikone za pretraživanje na početnom zaslonu.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku Općenito pritisnite Upravljaj tražilicama.
4.
Pritisnite tražilicu.
> Opcije.
Srodne informacije
Dodavanje tražilice s web-mjesta, 173
Dodavanje tražilice s web-mjesta
Možete pokušati dodati tražilicu ako se tražilica koju želite koristiti ne prikazuje kao opcija kada mijenjate zadanu tražilicu.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
•
Kako biste dodali tražilicu s veze web-mjesta, otvorite to web-mjesto. Pritisnite vezu. Pritisnite Dodaj.
• Za dodavanje tražilice s web-mjesta na kojem nije dostupna veza pritisnite tipku
. Ako se na izborniku prikaže
opcija Nova tražilica, pritisnite Nova tražilica > Dodaj. Ako se opcija Nova tražilica ne prikaže na izborniku, to webmjesto ne podržava ovu značajku.
Postavljanje šifriranja znakova za sve web-stranice
Pametni telefon BlackBerry prema zadanim postavkama koristi optimalno šifriranje znakova za određenu web-stranicu.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije.
3.
U odjeljku Web-sadržaj promijenite polje Zadano šifriranje teksta.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
173
Korisnički priručnik
Preglednik
Prekid učitavanja slika ili reprodukcije multimedijskih datoteka koje su
ugrađene na web-stranice
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku Web-sadržaj učinite nešto od sljedećeg:
4.
> Opcije.
•
Za prekid učitavanja slika na web-stranicama isključite potvrdni okvir Učitavanje slika.
•
Za prekid reprodukcije multimedijskih datoteka koje su ugrađene na web-stranice isključite potvrdni okvir
Omogući uložene multimedijske datoteke.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Prekid blokiranja skočnih prozora na web-stranicama
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku Web-sadržaj isključite potvrdni okvir Blokiraj skočne prozore.
> Opcije.
Prikaz odzivnika prije zatvaranja preglednika ili usmjeravanja
multimedijskog sadržaja s interneta
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku Općenito, pod Pitaj prije, učinite nešto od sljedećeg:
•
> Opcije.
Kako bi se prikazao odzivnik u kojem ćete potvrditi da želite zatvoriti preglednik kada je otvoreno više kartica,
odaberite potvrdni okvir Zatvaranje kartica pri izlazu.
• Kako bi se prikazao odzivnik koji potvrđuje da želite zatvoriti preglednik nakon što pritisnete tipku
uključite potvrdni okvir Zatvaranje preglednika pomoću tipke za vraćanje.
•
4.
Kako bi se prije nego što pametni telefon BlackBerry upotrijebi portal preglednika davatelja usluga bežične mreže
za usmjeravanje multimedijskih sadržaja s interneta prikazao odzivnik, odaberite potvrdni okvir Prebacivanje na
mrežu prijenosnika za usmjeravanje multimedijskih sadržaja.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Brisanje prethodno posjećenih stranica
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite Prethodno.
3.
174
,
Korisnički priručnik
Pritisnite tipku
Preglednik
> Očisti sve > Izbriši.
Brisanje informacija pretraživanja
Pametni telefon BlackBerry sprema određene informacije u preglednik kako bi olakšao postupak pretraživanja. Možete
izbrisati lozinke, prethodno posjećene stranice u pregledniku, kolačiće, sadržaj koji je poslan na vaš pametni telefon
pomoću značajke Push i međumemoriju preglednika.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku Privatnost i sigurnost, u nastavku opcije Očisti podatke o pregledu odaberite potvrdne okvire pored vrste
informacija pretraživanja koje želite izbrisati.
4.
Pritisnite Očisti sada.
> Opcije.
Isključivanje kolačića u pregledniku
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku Privatnost i sigurnost isključite potvrdni okvir Prihvati kolačiće.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Isključivanje JavaScript podrške
Određene web-stranice koriste JavaScript koriste za pružanje interaktivnih značajki, poput izbornika i zvukova. Ako ne
želite da preglednik podržava JavaScript značajke, možete isključiti JavaScript podršku.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku Web-sadržaj isključite potvrdni okvir Omogući JavaScript.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Uključivanje geolokacije u pregledniku
Ako u pregledniku uključite geolokaciju, neke web-stranice moći će odrediti vašu približnu lokaciju.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku Privatnost i sigurnost uključite potvrdni okvir Omogući geolokaciju.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
175
Korisnički priručnik
Preglednik
Kada posjetite web-mjesto koje traži vašu lokaciju, prikazat će se dijaloški okvir. Ako odaberete potvrdni okvir Nemoj
ponovo pitati za ovo web-mjesto, web-mjesto i dopuštenja koja postavite spremit će se u odjeljku Geolokacijska
dopuštenja u opcijama preglednika.
Zaštita preglednika
Više o TLS
Preglednik je osmišljen za korištenje protokola TLS ili SSL kako bi šifrirao podatke koje pametni telefon BlackBerry šalje li
prima putem Interneta putem usluge BlackBerry Enterprise Server. Komunikacija između pametnog telefona i sustava
BlackBerry Enterprise Server šifrirana je pomoću algoritma Trostruki DES. Komunikacija između sustava BlackBerry
Enterprise Server i poslužitelja za sadržaj šifrirana je pomoću protokola SSL ili TLS. Kako biste povećali razinu sigurnosti,
možete postaviti TLS za HTTP veze između vašeg pametnog telefona i sustava BlackBerry Enterprise Server te koristiti
šifriranje pomoću algoritma Trostruki DES za sve ostale komunikacije između pametnog telefona i sustava BlackBerry
Enterprise Server.
Opcije zaštite preglednika
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, možda nećete moći promijeniti opcije zaštite preglednika.
Ako promijenite opciju zaštite preglednika, to može utjecati na druge aplikacije na pametnom telefonu BlackBerry koje
pristupaju poslužitelju.
Opcija
Opis
Dopusti SSL 3.0
Odredite prihvaća li vaš preglednik SSL veze. Ako ne odaberete ovu opciju, vaš
preglednik dopustit će samo TLS veze.
Dopusti ponovne pregovore koji nisu
sigurni
Odredite prihvaća li vaš preglednik veze s poslužiteljima koji dopuštaju ponovne
pregovore koji nisu sigurni. Ako ne odaberete ovu opciju, možda nećete moći
otvoriti neka web-mjesta.
Snaga šifriranja
Odredite hoće li vaš preglednik prihvaćati i slati samo podatke koji su šifrirani
pomoću 128-bitnog šifriranja. Kako biste prihvatili i poslali samo podatke koji su
šifrirani pomoću 128-bitnog šifriranja, ovo polje postavite na opciju Samo jaki.
Kako biste prihvaćali i slali podatke koji su šifrirani 128-bitnim šifriranjem ili 56bitnim šifriranje, ovo polje postavite na opciju Dopusti slabe.
Snaga obrade
Odredite hoće li vaš preglednik prihvatiti podatke sa slabim algoritmima obrade
ili će prihvaćati podatke samo s jakim algoritmima obrade. Što je algoritam
obrade jači, to je vaš pregled sigurniji. Kako biste prihvatili podatke sa slabim
algoritmima obrade, ovo polje postavite na Dopusti slabe. Kako biste prihvatili
samo podatke s jakim algoritmima obrade, polje postavite na Samo jaki. Kako bi
se prilikom prihvaćanja podataka sa slabim algoritmima obrade prikazao
176
Korisnički priručnik
Preglednik
Opcija
Opis
odzivnik, polje postavite na Pitaj. Ovisno o opcijama koje je vaš administrator
postavio, možda nećete moći promijeniti ovu opciju.
Iznimke poslužitelja
Pregledajte popis prihvaćenih poslužitelja koji imaju probleme s certifikatima.
Ako želite poništiti dopuštenje povezivanja s web-mjestom koje ima problem s
certifikatom, označite iznimku poslužitelja. Pritisnite tipku
> Izbriši.
Srodne informacije
Upravljanje zaštitom preglednika, 177
Upravljanje zaštitom preglednika
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > TLS.
3.
Postavite opcije zaštite.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Opcije zaštite preglednika, 176
Dodavanje pouzdanog poslužitelja za sadržaj
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, poslužitelje za sadržaj možete dodati na svoj popis pouzdanih
poslužitelja za sadržaj kako biste ubrzali postupak provjere autentičnosti prilikom provjere autentičnosti poslužitelja za
sadržaj.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > TLS.
3.
U odjeljku Proxy TLS označite polje Pouzdani poslužitelji.
4.
Pritisnite tipku
5.
Unesite web-adresu poslužitelja za sadržaj.
6.
Pritisnite U redu.
7.
Pritisnite tipku
> Dodaj glavno računalo.
> Spremi.
Dodavanje ili promjena web-mjesta koje je povezano s certifikatom
Za pristup nekim web-mjestima možda ćete trebati pribaviti certifikat o autentičnosti. Nakon što za web-mjesto pribavite
certifikat o autentičnosti, web-mjesto i srodni certifikat automatski se dodaju na popis zadanih klijentskih certifikata u
vašim TLS opcijama. Web-mjesto koje je povezano sa certifikatom možete ručno dodati ili promijeniti.
177
Korisnički priručnik
Preglednik
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > TLS.
• Za ručno povezivanje web-mjesta s certifikatom označite polje Zadani klijentski certifikati. Pritisnite tipku
> Dodaj glavno računalo. U polje Naziv glavnog računala unesite naziv web-mjesta. U polju Certifikat odaberite
certifikat koji je povezan s web-mjestom. Pritisnite U redu.
• Ako želite promijeniti web-mjesto koje je povezano s certifikatom, na popisu Zadani klijentski certifikati označite
stavku. Pritisnite tipku
> Uredi. Promijenite certifikat. Pritisnite U redu.
3.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Push preglednika
Više o push postavkama preglednika
Push preglednika je opcija osmišljena za slanje informacija iz web-aplikacije na pametni telefon BlackBerry čim informacija
postane dostupna. Primjerice, možete primati ažuriranu vremensku prognozu, burzovna izvješća ili najnovije vijesti. Kada
pametni telefon primi ažurirane informacije, u aplikaciji za poruke se prikazuje nova poruka za push preglednika ili se ikona
na početnom zaslonu mijenja kako bi dojavila da su dostupne nove informacije. Web-aplikacija također može poslati
ažurirane informacije u predmemoriju preglednika bez da vas obavijesti o tome. Ako su informacije poslane u
predmemoriju preglednika, one su dostupne na vašem pametnom telefonu čak i ako pametni telefon nije povezan s
bežičnom mrežom. Web-aplikacije koje koriste push opciju preglednika automatski šalju ažuriranja na pametni telefon,
osim ako isključite opciju push preglednika.
Vaš pametni telefon podržava različite vrste poruka za push preglednika. Poruke za učitavanje usluge i poruke za naznaku
usluge sadrže ažurirane informacije. Ostale poruke za push preglednika uključuju poruke koje se pojavljuju u predmemoriji
preglednika.
Push opcije za preglednik
Opcija
Opis
Obrada MDS-a
Postavite hoće li pametni telefon BlackBerry prihvatiti push poruke preglednika od BlackBerry
Enterprise Server ili BlackBerry Internet Service.
MDS glavna računala
Postavite hoće li pametni telefon prihvatiti push poruke od svih BlackBerry Enterprise Server
instanca ili značajke BlackBerry Internet Services.
Obrada SMSC-a
Postavite hoće li vaš pametni telefon prihvaćati poruke koje se temelje na SMS-u.
SMSC glavna računala
Postavite s kojih će SMSC glavnih računala vaš pametni telefon prihvaćati push poruke
preglednika. Za prihvaćanje push poruka preglednika od SMSC glavnog računala unesite broj
telefona SMSC glavnog računala.
178
Korisnički priručnik
Preglednik
Opcija
Opis
Obrada IP-a
Postavite hoće li vaš pametni telefon prihvaćati push poruke preglednika koje web-aplikacije
šalju putem WAP pristupnika.
IP glavna računala
Postavite s kojih će WAP pristupnika vaš pametni telefon prihvaćati push poruke preglednika.
Za prihvaćanje push poruka preglednika od određenog IP glavnog računala unesite IP adresu
WAP pristupnika.
Isključivanje push opcije za preglednik
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Push preglednika.
3.
Isključite potvrdni okvir Omogući push.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
RSS sadržaji
Dodatne informacije o korištenju RSS sadržaja na pametnom telefonu BlackBerry možete pronaći tako da na početnom
zaslonu ili u mapi pritisnete ikonu Sadržaji društvenih mreža. Pritisnite tipku
> Pomoć.
Više o RSS sadržajima
U svoj pametni telefon BlackBerry možete dodati RSS sadržaje kako biste primali ažurirane informacije s vaših omiljenih
blogova i web-stranica. RSS sadržaje možete dodavati izravno s web-stranice ili korištenjem aplikacije Sadržaji društvenih
mreža. Zahvaljujući aplikaciji Sadržaji društvenih mreža uvijek ćete primati ažurirane informacije s društvenih mreža, a RSS
sadržaje možete pregledavati na jednom mjestu.
Dodavanje RSS sadržaja iz preglednika
1.
U pregledniku otvorite web-stranicu s RSS sadržajem i pritisnite tipku
2.
Pritisnite Predbilježi se na RSS sadržaj.
3.
Odaberite potvrdne okvire uz sve sadržaje koje želite dodati.
4.
Pritisnite Pretplati se.
5.
Pritisnite U redu.
.
179
Korisnički priručnik
Preglednik
Savjeti: Preglednik
Uključivanje prečaca za preglednik
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku Općenito uključite potvrdni okvir Omogući tipkovne prečace.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Srodne informacije
Prečaci: Preglednik, 58
Prečaci: Preglednik
Za korištenje prečaca za preglednik možda ćete morati uključiti prečace u opcijama preglednika. Ovisno o jeziku koji
koristite za unos, neki prečaci možda neće biti dostupni.
Umetanje točke (.) u adresnu traku
Pritisnite tipku
Umetanje kose crte (/) u adresnu traku
Pritisnite tipku
i tipku
Prekid učitavanja web-stranice
Pritisnite tipku
.
Zatvaranje preglednika
Pritisnite i zadržite tipku
Na web-stranici
Brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu
Pritisnite W
Povećanje prikaza web-stranice
Pritisnite I
Smanjivanje prikaza web-stranice
Pritisnite O
Prelazak na početnu stranici
Pritisnite G
180
.
.
.
Korisnički priručnik
Preglednik
Povratak na početnu stranicu preglednika
Pritisnite H
Otvaranje mape knjižne oznake
Pritisnite K
Dodavanje knjižne oznake za web-stranicu
Pritisnite A
Pregled popisa web-stranica koje ste
nedavno posjetili
Pritisnite Y
Osvježavanje web-stranice
Pritisnite R
Traženje teksta na web-stranici
Pritisnite F. Za traženje sljedeće instance teksta pritisnite V.
Otvaranje opcija preglednika
Pritisnite S
Pomicanje po web-stranici
Pomicanje prema gore na zaslonu
Pritisnite tipku
Pomicanje prema dolje na zaslonu
Pritisnite tipku
Pomicanje na vrh web-stranice
Pritisnite T
Pomicanje na dno web-stranice
Pritisnite B
i tipku
.
.
Srodne informacije
Uključivanje prečaca za preglednik, 167
Rješavanje problema: Preglednik
Ne mogu otvoriti novu karticu
Možda u memoriji pametnog telefona BlackBerry nema dovoljno slobodnog prostora. Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Zatvorite karticu koja vam ne treba.
Zatvorite druge aplikacije koje ne trebaju biti otvorene.
Srodne informacije
Zatvaranje aplikacije kako ne bi ostala pokrenuta u pozadini, 250
181
Korisnički priručnik
Preglednik
Prilikom usmjeravanja pjesme ili videozapisa prikazuje
se odzivnik za prebacivanje na drugu mrežu
Ako se prikaže odzivnik za prebacivanje na drugu mrežu, pjesme ili videozapisi ne mogu se usmjeriti pomoću internetske
veze koju koristite. Ako se prebacite na drugu mrežu, mogu se naplaćivati dodatne naknade. Dodatne informacije zatražite
od davatelja bežičnih usluga ili administratora.
> Opcije. U odjeljku Općenito,
Ako ne želite da se ovaj odzivnik ponovo prikazuje, u pregledniku pritisnite tipku
ispod opcije Pitaj prije isključite potvrdni okvir Prebacivanje na mrežu prijenosnika za usmjeravanje multimedijskih
sadržaja.
Na web-stranici ne mogu reproducirati pjesmu ili
videozapis
Vaš pametni telefon BlackBerry možda ne podržava veličinu ili datotečni format pjesme ili videozapisa.
Na mom pametnom telefonu nije dostupan preglednik
Ovisno o vašoj tarifi usluga mobilne mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
Srodne informacije
Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze, 263
182
Korisnički priručnik
Kalendar
Kalendar
Upute: Kalendar
Sinkronizacija kalendara
Više o sinkronizaciji i usklađivanju
Značajke bežične sinkronizacije podataka i bežičnog usklađivanja e-pošte koriste se kako bi se putem bežične mreže
sinkronizirali podaci iz organizatora (kontakti, kalendarski unosi, zadaci i podsjetnici) te kako bi se uskladile poruke e-pošte
između pametnog telefona BlackBerry i aplikacije za e-poštu na računalu.
U rijetkim slučajevima, ako vaš pametni telefon ne prepozna polja u kontaktu, unosu kalendara ili računu e-pošte, neki
podaci ili poruke e-pošte možda se neće sinkronizirati ili uskladiti.
Ako bežična sinkronizacija podataka nije dostupna na vašem pametnom telefonu ili ako ste ovu značajku isključili, podatke
iz organizatora možete sinkronizirati pomoću programa BlackBerry Desktop Software. Dodatne informacije potražite u
Pomoći za BlackBerry Desktop Software.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Više o sigurnosnom kopiranju i vraćanju podataka pametnog telefona
Ako je na računalo instaliran program BlackBerry Desktop Software možete napraviti sigurnosnu kopiju većine podataka s
pametnog telefona BlackBerry i vratiti ih pomoću programa BlackBerry Desktop Software, uključujući poruke, podatke
organizatora, fontove, spremljena pretraživanja i knjižne oznake preglednika. Dodatne informacije potražite u Pomoći za
BlackBerry Desktop Software.
Ako na multimedijskoj kartici nema spremljenih podataka, možete napraviti sigurnosnu kopiju podataka s pametnog
telefona na multimedijskoj kartici, a zatim ih vratiti u telefon.
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, možda ćete moći vratiti sinkronizirane podatke organizatora u
vaš pametni telefon preko bežične mreže. Za vraćanje sinkroniziranih podataka organizatora preko bežične mreže morate
imati lozinku za aktivaciju. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
183
Korisnički priručnik
Kalendar
Više o sukobima pri sinkronizaciji
Do sukoba pri sinkronizaciji dolazi ako mijenjate iste poruke e-pošte ili podatke u organizatoru na pametnom telefonu
BlackBerry i u aplikaciji e-pošte na računalu.
Ako poruke e-pošte usklađujete pomoću značajke bežičnog usklađivanja e-pošte, na pametnom telefonu možete postaviti
hoće li prednosti imati račun e-pošte na pametnom telefonu ili račun e-pošte na računalu u slučaju da dođe do sukoba u
usklađivanju e-pošte.
Ako podatke u organizatoru sinkronizirate pomoću značajke bežične sinkronizacije podataka, podaci u organizatoru na
računalu imaju prednost nad podacima u organizatoru na vašem pametnom telefonu u slučaju da dođe do sukoba u
sinkronizaciji podataka.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Srodne informacije
Neki znakovi unosa u kalendaru ne prikazuju se ispravno nakon sinkronizacije, 193
Sinkronizacija podataka organizatora preko bežične mreže, 184
Sinkronizacija podataka organizatora preko bežične mreže
Prije nego što počnete: Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito
prije ažuriranja bilo kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak
podataka s pametnog telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed
nepredviđenih okolnosti.
Ako promijenite stavku organizatora koja postoji i na pametnom telefonu BlackBerry i u aplikaciji e-pošte na računalu,
podaci iz organizatora na računalu imat će prioritet pred podacima iz organizatora na pametnom telefonu.
1.
U aplikacijama Kontakti, Kalendari, Zadaci i MemoPad pritisnite tipku
2.
Ako je potrebno, pritisnite kalendar ili popis kontakata.
3.
Odaberite potvrdni okvir Bežična sinkronizacija.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Ako koristite BlackBerry Internet Service, za sinkronizaciju kalendarskih podataka morate koristiti program BlackBerry
Desktop Software. Dodatne informacije potražite u Pomoći za BlackBerry Desktop Software.
Srodne informacije
Neki znakovi unosa u kalendaru ne prikazuju se ispravno nakon sinkronizacije, 193
Više o sukobima pri sinkronizaciji, 184
184
Korisnički priručnik
Kalendar
Upravljanje neusklađenom sinkronizacijom podataka
Način rješavanja neusklađenosti tijekom sinkronizacije podataka iz organizatora možete promijeniti isključivanjem bežične
sinkronizacije podataka, promjenom opcija za rješavanje neusklađenosti i sinkronizacijom podataka iz organizatora
pomoću alata za sinkronizaciju u BlackBerry Desktop Software. Dodatne informacije o rješavanju neusklađenosti tijekom
sinkronizacije podataka iz organizatora potražite u pomoći programa BlackBerry Desktop Software.
Osnove kalendara
Prebacivanje prikaza kalendara
Svoje sastanke i obaveze možete pregledati u jednom od četiri prikaza kalendara. U dnevnom, tjednom i mjesečnom
prikazu prikazuju se svi vaši sastanci i obaveze za odgovarajuće vremensko razdoblje. U prikazu dnevnog reda svi vaši
planirani sastanci, obaveze i slobodno vrijeme prikazuju se u obliku popisa.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite prikaz.
> Prikaži.
Prelazak na određeni datum u kalendaru
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.
2.
Pritisnite tipku
.
•
Za prelazak na određeni datum pritisnite Idi na datum.
•
Za prelazak na današnji datum pritisnite Idi na današnji dan.
Planiranje sastanka ili obaveze
Prije nego što počnete: Kako biste na sastanak pozvali sudionike, vaš poslovni račun e-pošte mora koristiti BlackBerry
Enterprise Server koji podržava ovu značajku.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.
2.
Pritisnite tipku
3.
Unesite informacije o sastanku ili obavezi.
> Novi alarm.
• Kako biste sudionika pozvali na sastanak, pritisnite tipku
4.
> Pozovi sudionika. Pritisnite sudionika.
Učinite jedno od sljedećeg:
185
Korisnički priručnik
Kalendar
• Kako biste odabranim sudionicima poslali pozivnicu za sastanak, pritisnite tipku
• Kako biste spremili sastanak, pritisnite tipku
> Pošalji.
> Spremi.
Srodne informacije
Isključivanje pametnog telefona, 310
Ne mogu planirati sastanke koji se protežu na više dana, 193
Prilikom planiranja sastanaka ne vidim neka od polja, 193
Postavljanje alarma u kalendaru
U kalendaru možete postaviti alarm koji će se oglasiti na određeni dan i u određeno vrijeme. Planiranje alarma u kalendaru
neće promijeniti vaš redovan alarm u aplikaciji Sat. Kako alarmi u Kalendaru i aplikaciji Sat koriste iste postavke zvuka
alarma, promjene postavki zvuka alarma primijenit će se na obje aplikacije.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.
2.
Pritisnite tipku
3.
Unesite informacije o alarmu.
4.
Ako želite da se alarm ponavlja, promijenite polje Ponavljanje.
5.
Pritisnite tipku
> Novi alarm.
> Spremi.
Prebacivanje kalendara
Ako je vaš pametni telefon BlackBerry povezan s više računa e-pošte, na njemu možda imate različite kalendare. Ako na
pametnom telefonu imate više kalendara, u svakom od njih možete planirati i upravljati obavezama i sastancima. Dodatne
informacije možete dobiti od davatelja bežičnih usluga.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite kalendar.
> Odaberi kalendar.
Sastanci
Planiranje sastanka ili obaveze
Prije nego što počnete: Kako biste na sastanak pozvali sudionike, vaš poslovni račun e-pošte mora koristiti BlackBerry
Enterprise Server koji podržava ovu značajku.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.
2.
Pritisnite tipku
3.
Unesite informacije o sastanku ili obavezi.
186
> Novi alarm.
Korisnički priručnik
Kalendar
• Kako biste sudionika pozvali na sastanak, pritisnite tipku
4.
> Pozovi sudionika. Pritisnite sudionika.
Učinite jedno od sljedećeg:
• Kako biste odabranim sudionicima poslali pozivnicu za sastanak, pritisnite tipku
• Kako biste spremili sastanak, pritisnite tipku
> Pošalji.
> Spremi.
Srodne informacije
Isključivanje pametnog telefona, 310
Ne mogu planirati sastanke koji se protežu na više dana, 193
Prilikom planiranja sastanaka ne vidim neka od polja, 193
Brisanje obveze, sastanka ili alarma
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.
2.
Označite obvezu, sastanak ili alarm.
3.
Pritisnite tipku
> Izbriši.
Odgovaranje na pozivnicu za sastanak
1.
U pozivnici za sastanak pritisnite tipku
2.
Pritisnite Prihvati, Uvjetno ili Odbij.
3.
Ako ste odbili dodijeljenu pozivnicu za sastanak, učinite nešto od sljedećeg:
4.
.
•
Za odbijanje sastanka pritisnite Odbij.
•
Za vraćanje pošiljatelju kako bi ga on mogao ponovo dodijeliti pritisnite Dodijeli.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Za slanje odgovora bez dodavanja komentara pritisnite Pošalji odgovor.
• Za dodavanje komentara odgovoru pritisnite Dodaj komentare. Unesite komentar. Pritisnite tipku
Pošalji.
>
Napomena: Ako pozivnicu za sastanak izbrišete iz aplikacije Poruke prije no što je prihvatite ili odbijete, sastanak će se na
računalu izbrisati iz aplikacije za e-poštu.
Prikaz kalendara prilikom odgovaranja na sastanak
U pozivnici za sastanak pritisnite tipku
> Prikaži kalendar.
Za povratak na pozivnicu za sastanak pritisnite tipku
.
187
Korisnički priručnik
Kalendar
Provjera dostupnosti sudionika sastanka
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Možete provjeravati samo dostupnost sudionika sastanka u vašoj organizaciji.
U sastanku ili pozivnici na sastanak, ispod popisa sudionika sastanka, pritisnite Prikaz dostupnosti.
•
Ako vi organizirate sastanak i želite odabrati sljedeći termin u kojem su svi sudionici sastanka slobodni, pritisnite
Sljedeće dostupno vrijeme.
• Za prikaz popisa statusa koji su pridruženi obojanim trakama na zaslonu (primjerice, zauzeto ili uvjetno) pritisnite tipku
> Prikaži legendu.
Promjena popisa sudionika sastanka
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka morate biti organizator sastanka.
1.
U sastanku, u polju Prihvaćeno ili Odbijeno, označite kontakt..
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite Pozovi sudionika, Promijeni sudionika ili Ukloni sudionika.
4.
Pritisnite tipku
.
> Spremi.
Prosljeđivanje pozivnice na sastanak
Prije nego što počnete: Kako biste izvršili ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti uslugu BlackBerry Internet Service
ili BlackBerry Enterprise Server koja podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od davatelja bežičnih usluga ili
administratora.
Ako vam nije dostupna opcija za prosljeđivanje pozivnice na sastanak, umjesto toga možete dodjeljivati pozivnice na
sastanak.
U sastanku ili pozivnici na sastanak pritisnite tipku
> Proslijedi.
Napomena: Ako pozivnicu na sastanak proslijedite u ime organizatora sastanka, samo organizator sastanka prima odgovor
od primatelja pozivnice.
Dodjeljivanje pozivnice na sastanak
Prije nego što počnete: Kako biste izvršili ovaj zadatak, morate koristiti IBM Lotus Notes i vaš račun e-pošte mora biti
povezan s BlackBerry Enterprise Server koji podržava ovu značajku.
188
Korisnički priručnik
Kalendar
Ako vam nije dostupna opcija za dodjeljivanje pozivnice na sastanak, umjesto toga možete prosljeđivati pozivnice na
sastanak. Opcija za dodjeljivanje pozivnice na sastanak može biti nedostupna ako je organizator sastanka isključio tu
opciju.
1.
U pozivnici za sastanak pritisnite tipku
2.
Odaberite kontakt.
•
> Delegiraj.
Za slanje odgovora bez dodavanja komentara pritisnite Pošalji odgovor.
• Za dodavanje komentara odgovoru pritisnite Dodaj komentare. Unesite komentar. Pritisnite tipku
Pošalji.
>
Slanje poruke e-pošte organizatoru sastanka ili svim sudionicima
sastanka
U sastanku, pozivnici za sastanak ili odgovoru na sastanak pritisnite tipku
i učinite nešto od sljedećeg:
•
Ako organizatoru sastanka želite poslati poruku e-pošte, pritisnite Organizator e-pošte.
•
Ako svim sudionicima, uključujući organizatora, želite poslati poruku e-pošte, pritisnite Pošalji poruku e-pošte svim
sudionicima.
Opcije kalendara
Promjena načina prikaza kalendara
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.
2.
Pritisnite tipku
3.
> Opcije > Prikaz kalendara i akcija.
•
Za promjenu zadanog prikaza promijenite polje Početni prikaz.
•
Za promjenu vremena početka i završetka dana promijenite polja Početak dana i Završetak dana.
•
Za promjenu dana koji se u tjednom prikazu prikazuje kao prvi dan u tjednu promijenite polje Prvi dan u tjednu.
•
Ako u prikazu dnevnog reda želite sakriti slobodno vrijeme, pritisnite potvrdni okvir Prikaz slobodnog vremena u
prikazu dnevnog reda.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena opcija za podsjetnike
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.
2.
Pritisnite tipku
•
> Opcije > Prikaz kalendara i akcija.
Kako biste promijenili vrijeme odgode podsjetnika, promijenite polje Odgodi.
189
Korisnički priručnik
•
3.
Kalendar
Kako biste promijenili zadano vrijeme unosa u kalendaru, promijenite polje Zadani podsjetnik.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Isključivanje pametnog telefona, 310
Opcije za više kalendara
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite kalendar.
4.
> Opcije.
•
Za promjenu boje koja se koristi za sastanke iz kalendara promijenite polje Boja sastanka.
•
Kako biste postavili hoće li vas kalendar podsjetiti na sastanke, uključite ili isključite potvrdni okvir Prikaz
podsjetnika.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena zadanog kalendara
Promjenom zadanog kalendara promijenit ćete adresu e-pošte s koje se šalju pozivi na sastanke.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Zadane usluge.
3.
Promijenite polje Kalendar (CICAL).
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena načina na koji pametni telefon sprema unose kalendara
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije > Prikaz kalendara i akcija.
3.
Promijenite polje Održi sastanke.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Ovaj pametni telefon BlackBerry briše unose kalendara koji su stariji od postavljenog broja dana.
Prikaz zadataka u kalendaru
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.
2.
Pritisnite tipku
3.
Odaberite potvrdni okvir Prikaz zadataka.
4.
190
> Opcije > Prikaz kalendara i akcija.
Korisnički priručnik
Pritisnite tipku
Kalendar
> Spremi.
Sastanci za konferencijski poziv
Više o konferencijskim pozivima
Na svom pametnom telefonu BlackBerry možete uspostavljati dvije vrste konferencijskih poziva. Ako vam je organizacija ili
konferencijska usluga dala pristupni broj konferencijskog poziva, na vašem pametnom telefonu ili računalu možete stvarati
sastanke za konferencijski poziv. Sastanci za konferencijski poziv omogućavaju korisnicima koji imaju pametni telefon
BlackBerry da unesu termin konferencijskog poziva pomoću opcije Pridruži se sada jednim dodirom, u slučaju da pametni
telefon podržava tu značajku, i na taj način ne moraju birati pristupni broj konferencijskog poziva niti unositi pristupne šifre.
U slučaju da nemate pristupni broj konferencijskog poziva, konferencijski poziv možete stvoriti na način da pozovete ostale
kontakte i spojite pozive.
Srodne informacije
Sastanci za konferencijski poziv, 191
Stvaranje sastanka za konferencijski poziv na pametnom telefonu
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka morate biti organizator sastanka. Ako niste organizator sastanka, na
računalu možete stvoriti sastanak za konferencijski poziv u ime druge osobe.
1.
Otvorite sastanak i odaberite potvrdni okvir Konferencijski poziv.
2.
Unesite podatke za konferencijski poziv.
3.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Stvaranje sastanka za konferencijski poziv na računalu
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka morate biti organizator sastanka ili stvoriti sastanak u ime organizatora
sastanka. Informacije o stvaranju sastanaka u ime druge osobe potražite u dokumentaciji za aplikaciju e-pošte na vašem
računalu.
Sastanak za konferencijski poziv možete stvoriti na računalu koje ovaj pametni telefon BlackBerry prepoznaje. Kada
započne sastanak za konferencijski poziv, sudionici koji imaju pametni telefon BlackBerry mogu se pridružiti
konferencijskom pozivu pomoću opcije Pridruži se sada ako njihov uređaj podržava ovu značajku.
1.
U bilješke sa sastanka ili polje za unos mjesta održavanja sastanka unesite CCP: i pristupni broj konferencijskog
poziva. Ne koristite razmake.
2.
Unesite malo slovo x. Ne koristite razmake prije i nakon slova x.
3.
Unesite pristupnu šifru za sudionika. Ostavite razmak u nastavku pristupne šifre za sudionika.
4.
Unesite CCM: i pristupni broj konferencijskog poziva za moderatora. Ne koristite razmake.
5.
Unesite malo slovo x. Ne koristite razmake prije i nakon slova x.
191
Korisnički priručnik
6.
Kalendar
Unesite pristupnu šifru za moderatora. Ostavite razmak u nastavku pristupne šifre za moderatora.
Primjer
Ako je pristupni broj konferencijskog poziva za moderatora i sudionika 1-800-555-5555, pristupna šifra
za moderatora 55555#, a pristupna šifra za sudionika 55551#, unesite CCP:18005555555x55555#
CCM:18005555555x55551# i u nastavku ostavite razmak.
Unos sastanka za konferencijski poziv
Učinite jedno od sljedećeg:
•
U obavijesti o sastanku pritisnite Pridruži se sada.
• Označite sastanak u kalendaru. Pritisnite tipku
> Pridruži se sada.
Srodne informacije
Ne mogu se pridružiti konferencijskom pozivu pomoću opcije Pridruži se sada, 194
Spremanje informacija o konferencijskom pozivu
Možete spremiti informacije o konferencijskom pozivu kako bi se one automatski dodale u polja konferencijskog poziva
kada na pametnom telefonu BlackBerry stvarate sastanak za konferencijski poziv.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.
2.
Pritisnite tipku
3.
Unesite informacije o konferencijskom pozivu.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije > Konferencijski poziv.
> Spremi.
Savjeti: Kalendar
Prečaci za kalendar
Ovisno o jeziku koji koristite za unos, neki prečaci možda neće biti dostupni.
Kako bi prečaci radili u dnevnom prikazu, pritisnite tipku
potvrdni okvir Omogući brzi unos.
Planiranje sastanka
192
> Opcije. Pritisnite Prikaz kalendara i akcija. Isključite
Pritisnite C
Korisnički priručnik
Kalendar
Prebacivanje na prikaz dnevnog reda
Pritisnite A
Prebacivanje na dnevni prikaz
Pritisnite D
Prebacivanje na tjedni prikaz
Pritisnite W
Prebacivanje na mjesečni prikaz
Pritisnite M
Prebacivanje na sljedeći tjedan, mjesec ili dan u prikazu
dnevnog reda
Pritisnite tipku
Prebacivanje na prethodni tjedan, mjesec ili dan u prikazu
dnevnog reda
Pritisnite tipku
Prebacivanje na današnji datum
Pritisnite T
Prebacivanje na određeni datum
Pritisnite G
.
i tipku
.
Rješavanje problema: Kalendar
Ne mogu planirati sastanke koji se protežu na više
dana
Ako koristite IBM Lotus Notes, nećete moći planirati sastanke koji traju više dana.
Prilikom planiranja sastanaka ne vidim neka od polja
Ako koristite IBM Lotus Notes i mijenjate sastanak ili obavezu koja se ponavlja, promijeniti možete samo polja Predmet,
Lokacija, Podsjetnik i Napomene te potvrdni okvir Označi kao privatnom.
Neki znakovi unosa u kalendaru ne prikazuju se
ispravno nakon sinkronizacije
Ako na pametnom telefonu BlackBerry planirate sastanke ili obaveze koje sadrže posebne ili dijakritičke znakove, računalo
možda neće podržavati te znakove.
193
Korisnički priručnik
Kalendar
Na računalu provjerite koristite li ispravnu zadanu stranicu za kodiranje te je li na računalo instalirana ispravna podrška za
fontove. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji operacijskog sustava na računalu.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Srodne informacije
Više o sukobima pri sinkronizaciji, 184
Sinkronizacija podataka organizatora preko bežične mreže, 184
Ne mogu se pridružiti konferencijskom pozivu pomoću
opcije Pridruži se sada
Opcija Pridruži se sada možda se neće prikazati u obavijesti o sastanku ako organizator sastanka ne koristi pametni telefon
BlackBerry koji podržava značajku Pridruži se sada ili ako organizator sastanka nije ispravno unio informacije o
konferencijskom pozivu. Kako biste se konferencijskom pozivu mogli pridružiti pomoću opcije Pridruži se sada, možda ćete
morati promijeniti opcije pametnog biranja.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Ako se opcija Pridruži se sada ne prikazuje, za pridruživanje konferencijskom pozivu u sastanku ili pozivnici za sastanak
pritisnite pristupni broj konferencijskog poziva i pristupnu šifru koja se prikazuje u polju Lokacija ili odjeljku Napomene.
Ako se opcija Pridruži se sada prikazuje, no ne možete se pridružiti, pokušajte povećati zadano vrijeme čekanja nakon
kojeg pametni telefon bira kućni broj. Na početnom zaslonu pritisnite tipku
. Pritisnite tipku
> Opcije >
Pametno biranje. U odjeljku Za pristup kućnim brojevima u drugim korporacijama polje Čekaj na postavite na najvišu
vrijednost ili na Moj odgovor ako je vaš pametni telefon BlackBerry povezan s CDMA mrežom. Ponovo se pokušajte
pridružiti konferencijskom pozivu pomoću opcije Pridruži se sada.
Srodne informacije
Unos sastanka za konferencijski poziv, 192
194
Korisnički priručnik
Kontakti
Kontakti
Upute: Kontakti
Osnove kontakata
Dodavanje kontakta
Učinite jedno od sljedećeg:
• Za dodavanje kontakta pomoću aplikacije Kontakti na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti. Na vrhu zaslona
> Spremi.
pritisnite Novi kontakt. Upišite informacije o kontaktu. Pritisnite tipku
• Ako želite dodati kontakt iz poruke, popisa poziva ili web-stranice, označite ime kontakta, broj ili adresu e-pošte.
Pritisnite tipku
> Dodaj u kontakte > Napravi novi kontakt. Ako je potrebno, dodajte informacije o kontaktu.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Dodavanje kontakta na SIM karticu, 195
Dodavanje kontakta na SIM karticu
1.
Na popisu kontakata pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
Upišite informacije o kontaktu.
4.
Pritisnite tipku
> SIM imenik.
> Novo.
> Spremi.
Srodne informacije
Dodavanje kontakta, 195
Kopiranje kontakata na i sa SIM kartice
Učinite jedno od sljedećeg:
• Za kopiranje kontakata sa SIM kartice na popis kontakata, na popisu kontakata pritisnite tipku
Pritisnite tipku
> Kopiraj sve u kontakte.
> SIM imenik.
195
Korisnički priručnik
•
Kontakti
Za kopiranje kontakata s popisa kontakata na SIM karticu pritisnite kontakt. Označite broj telefona.
• Pritisnite tipku
> Kopiraj u SIM imenik. Pritisnite tipku
> Spremi.
Stvaranje prilagođenog polja kontakta
Prilagođena polja kontakta mogu spremati informacije koje želite zapamtiti o kontaktu, primjerice, možda želite dodati
prilagođeno polje kontakta pod nazivom Sportski tim ili Omiljena boja. Ako stvorite prilagođeno polje za kontakt, to se polje
prikazuje za sve kontakte.
1.
Kada dodajete ili mijenjate kontakt, u odjeljku Prilagođena polja odaberite Dodaj prilagođeno polje.
2.
Pritisnite polje.
3.
Za izmjenu naziva polja postavite pokazivač unutar polja. Pritisnite tipku
4.
Unesite naziv polja. Na tipkovnici pritisnite tipku
5.
Unesite podatke koje želite dodati prilagođenom polju.
6.
Pritisnite tipku
> Promijeni naziv polja.
.
> Spremi.
Polja kontakata koja ste prilagodili na pametnom telefonu BlackBerry možete sinkronizirati s aplikacijom za e-poštu na
računalu. Dodatne informacije o sinkronizaciji multimedijskih datoteka potražite u pomoći za BlackBerry Desktop
Software.
Dodavanje pauze ili čekanja u broj telefona
Pauzu ili čekanje možete koristiti kako biste od glavnog broja telefona odvojili dodatne brojeve, na primjer, lozinku ili kućni
broj. Nakon biranja glavnog broja telefona vaš će pametni telefon BlackBerry napraviti pauzu (pauza) prije biranja dodatnih
brojeva ili će prikazati odzivnik za unos dodatnog broja (čekanje).
1.
Nakon što u polje za broj telefona unesete glavni dio broja, pritisnite tipku
2.
Pritisnite Dodaj pauzu ili Dodaj čekanje.
3.
Unesite dodatne brojeve telefona.
4.
Pritisnite tipku
.
> Spremi.
Promjena ili brisanje kontakta
Učinite jedno od sljedećeg:
• Za promjenu kontakta na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti. Označite kontakt. Pritisnite tipku
Promijenite podatke o kontaktu. Pritisnite tipku
> Spremi.
> Uredi.
• Ako kontakt želite promijeniti pomoću informacija na pametnom telefonu BlackBerry, poput informacija u poruci epošte ili unosu kalendara, označite informacije koje želite dodati kontaktu. Pritisnite tipku
> Dodaj u kontakte >
Dodaj postojećem kontaktu. Odaberite kontakt. Ako je potrebno, dodajte informacije o kontaktu. Pritisnite tipku
> Spremi.
196
Korisnički priručnik
Kontakti
• Kako biste kontakt izbrisali s popisa kontakata, na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti. Označite kontakt.
> Izbriši.
Pritisnite tipku
Promjena ili brisanje kontakta na SIM kartici
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.
2.
Pritisnite tipku
3.
Označite kontakt.
> SIM imenik.
• Za promjenu kontakta na SIM kartici pritisnite tipku
tipku
> Spremi.
• Za brisanje kontakta na SIM kartici pritisnite tipku
• Za brisanje svih kontakata na SIM kartici pritisnite tipku
> Uredi. Promijenite podatke o kontaktu. Pritisnite
> Izbriši.
> Izbriši sve.
Traženje kontakta
Kontakte možete tražiti na popisu kontakata ili, ako račun e-pošte koristi značajku BlackBerry Enterprise Server, kontakte
ćete možda moći pronaći na popisu kontakata svoje organizacije.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.
•
Kako biste kontakt pronašli na popisu kontakata, unesite cijelo ime kontakta ili dio imena.
•
Kako biste kontakt tražili na popisu kontakata organizacije, pritisnite Daljinsko traženje. Unesite cijelo ime
kontakta ili dio imena. Pritisnite U redu.
2.
Označite kontakt.
3.
Pritisnite tipku
.
•
Za prikaz informacija o kontaktu pritisnite Prikaži.
•
Ako kontakt s popisa kontakata organizacije želite dodati na svoj popis kontakata, pritisnite Dodaj u kontakte.
•
Kako biste sve kontakte na popisu kontakata organizacije dodali na svoj popis kontakata, pritisnite Dodaj sve u
kontakte.
•
Kako biste pregledali sljedećih 20 rezultata s popisa kontakata organizacije, pritisnite Dohvati još rezultata.
•
Kako biste suzili rezultate pretraživanja ako je za ime kontakta pronađeno više rezultata, označite ime kontakta.
Pritisnite Razriješi.
•
Za brisanje rezultata pretraživanja nakon što ste pretražili popis kontakata organizacije, pritisnite Izbriši traženje.
•
Za pokretanje novog pretraživanja popisa kontakata organizacije pritisnite Traži.
Srodne informacije
Promjena načina na koji se imena kontakata prikazuju u rezultatima daljinskog traženja, 204
197
Korisnički priručnik
Kontakti
Prilaganje kartice kontakta poruci
Karticu kontakta možete priložiti poruci e-pošte, PIN poruci ili tekstnoj poruci.
1.
Kada sastavljate poruku e-pošte, pritisnite tipku
2.
Pronađite kontakt i označite ga.
3.
Pritisnite tipku
> Priloži > Kontakt.
> Nastavi.
Srodne informacije
Tekstnoj poruci ne mogu priložiti datoteku, 130
Dodavanje slike kontakta za ID pozivatelja
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.
2.
Označite kontakt.
3.
Pritisnite tipku
> Uredi.
4.
Pritisnite tipku
> Dodaj sliku.
5.
Pronađite, označite i pritisnite sliku.
6.
Ako je potrebno, okvir za obrezivanje pomaknite na onaj dio slike koji želite koristiti.
7.
Pritisnite tipku
> Obreži i spremi.
8.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Slike mojih kontakata se mijenjaju, 205
Promjena ili brisanje slike kontakta
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.
2.
Označite kontakt.
3.
Pritisnite tipku
4.
Označite sliku kontakta.
> Uredi.
• Kako biste promijenili sliku kontakta, pritisnite tipku
> Odaberi sliku.
• Za brisanje slike kontakta pritisnite tipku
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Slike mojih kontakata se mijenjaju, 205
198
> Zamijeni sliku. Označite sliku. Pritisnite tipku
> Izbriši sliku.
Korisnički priručnik
Kontakti
Više o kategorijama
Možete stvarati kategorije i u njih grupirati kontakte, zadatke i podsjetnike. Na temelju kategorija također možete suziti
kontakte, zadatke i podsjetnike koji se prikazuju.
Nazivi kategorije ne razlikuju velika i mala slova. Na jedan kontakt, zadatak i podsjetnik može se primijeniti više od jedne
kategorije. Ako koristite IBM Lotus Notes, na zadatak u svom pametnom telefonu BlackBerry možete primijeniti više od
jedne kategorije, no samo se jedna kategorija sinkronizira sa zadatkom u programu Lotus Notes.
Popis kontakata, popis zadataka i popis podsjetnika dijele kategorije, a promjene koje unesete u jednu aplikaciju
primjenjuju se u svim aplikacijama.
Kategorizacija kontakta, zadatka ili podsjetnika
1.
Prilikom stvaranja ili promjene kontakta, zadatka ili podsjetnika pritisnite tipku
2.
Odaberite potvrdni okvir uz kategoriju.
3.
Pritisnite tipku
> Kategorije.
> Spremi.
Ako kategoriju želite ukloniti iz kontakta, zadatka ili podsjetnika, isključite potvrdni okvir uz kategoriju.
Stvaranje kategorije za kontakte, zadatke ili podsjetnike
Možete stvarati kategorije kako biste organizirali stavke u aplikaciji Kontakti, Zadaci i MemoPad.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Kontakti, ikonu Zadaci ili ikonu MemoPad.
2.
Pritisnite tipku
> Filtar.
> Novo.
3.
Pritisnite tipku
4.
Unesite naziv kategorije.
5.
Na tipkovnici pritisnite tipku
.
Označite kategoriju koju želite izbrisati. Pritisnite tipku
> Izbriši.
Sinkronizacija kontakata
Više o sinkronizaciji i usklađivanju
Značajke bežične sinkronizacije podataka i bežičnog usklađivanja e-pošte koriste se kako bi se putem bežične mreže
sinkronizirali podaci iz organizatora (kontakti, kalendarski unosi, zadaci i podsjetnici) te kako bi se uskladile poruke e-pošte
između pametnog telefona BlackBerry i aplikacije za e-poštu na računalu.
199
Korisnički priručnik
Kontakti
U rijetkim slučajevima, ako vaš pametni telefon ne prepozna polja u kontaktu, unosu kalendara ili računu e-pošte, neki
podaci ili poruke e-pošte možda se neće sinkronizirati ili uskladiti.
Ako bežična sinkronizacija podataka nije dostupna na vašem pametnom telefonu ili ako ste ovu značajku isključili, podatke
iz organizatora možete sinkronizirati pomoću programa BlackBerry Desktop Software. Dodatne informacije potražite u
Pomoći za BlackBerry Desktop Software.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Sinkronizacija podataka organizatora preko bežične mreže
Prije nego što počnete: Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito
prije ažuriranja bilo kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak
podataka s pametnog telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed
nepredviđenih okolnosti.
Ako promijenite stavku organizatora koja postoji i na pametnom telefonu BlackBerry i u aplikaciji e-pošte na računalu,
podaci iz organizatora na računalu imat će prioritet pred podacima iz organizatora na pametnom telefonu.
1.
U aplikacijama Kontakti, Kalendari, Zadaci i MemoPad pritisnite tipku
2.
Ako je potrebno, pritisnite kalendar ili popis kontakata.
3.
Odaberite potvrdni okvir Bežična sinkronizacija.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Ako koristite BlackBerry Internet Service, za sinkronizaciju kalendarskih podataka morate koristiti program BlackBerry
Desktop Software. Dodatne informacije potražite u Pomoći za BlackBerry Desktop Software.
Srodne informacije
Neki znakovi unosa u kalendaru ne prikazuju se ispravno nakon sinkronizacije, 193
Više o sukobima pri sinkronizaciji, 184
Više o sigurnosnom kopiranju i vraćanju podataka pametnog telefona
Ako je na računalo instaliran program BlackBerry Desktop Software možete napraviti sigurnosnu kopiju većine podataka s
pametnog telefona BlackBerry i vratiti ih pomoću programa BlackBerry Desktop Software, uključujući poruke, podatke
organizatora, fontove, spremljena pretraživanja i knjižne oznake preglednika. Dodatne informacije potražite u Pomoći za
BlackBerry Desktop Software.
Ako na multimedijskoj kartici nema spremljenih podataka, možete napraviti sigurnosnu kopiju podataka s pametnog
telefona na multimedijskoj kartici, a zatim ih vratiti u telefon.
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, možda ćete moći vratiti sinkronizirane podatke organizatora u
vaš pametni telefon preko bežične mreže. Za vraćanje sinkroniziranih podataka organizatora preko bežične mreže morate
imati lozinku za aktivaciju. Dodatne informacije zatražite od administratora.
200
Korisnički priručnik
Kontakti
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Više o sukobima pri sinkronizaciji
Do sukoba pri sinkronizaciji dolazi ako mijenjate iste poruke e-pošte ili podatke u organizatoru na pametnom telefonu
BlackBerry i u aplikaciji e-pošte na računalu.
Ako poruke e-pošte usklađujete pomoću značajke bežičnog usklađivanja e-pošte, na pametnom telefonu možete postaviti
hoće li prednosti imati račun e-pošte na pametnom telefonu ili račun e-pošte na računalu u slučaju da dođe do sukoba u
usklađivanju e-pošte.
Ako podatke u organizatoru sinkronizirate pomoću značajke bežične sinkronizacije podataka, podaci u organizatoru na
računalu imaju prednost nad podacima u organizatoru na vašem pametnom telefonu u slučaju da dođe do sukoba u
sinkronizaciji podataka.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Srodne informacije
Neki znakovi unosa u kalendaru ne prikazuju se ispravno nakon sinkronizacije, 193
Sinkronizacija podataka organizatora preko bežične mreže, 184
Upravljanje neusklađenom sinkronizacijom podataka
Način rješavanja neusklađenosti tijekom sinkronizacije podataka iz organizatora možete promijeniti isključivanjem bežične
sinkronizacije podataka, promjenom opcija za rješavanje neusklađenosti i sinkronizacijom podataka iz organizatora
pomoću alata za sinkronizaciju u BlackBerry Desktop Software. Dodatne informacije o rješavanju neusklađenosti tijekom
sinkronizacije podataka iz organizatora potražite u pomoći programa BlackBerry Desktop Software.
Osobni distribucijski popis
Stvaranje osobnog distribucijskog popisa
Osobne distribucijske popise možete koristiti kada šaljete poruke, PIN poruke ili tekstne poruke. Osobni distribucijski popisi
koje stvorite na svom pametnom telefonu BlackBerry ne prikazuju se na aplikaciji za e-poštu na računalu.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.
2.
Pritisnite tipku
> Nova grupa.
3.
Unesite naziv za osobni distribucijski popis.
4.
Pritisnite tipku
5.
Odaberite kontakt.
> Dodaj člana.
201
Korisnički priručnik
Kontakti
6.
Želite li dodati još jedan kontakt, ponovite korake 4 i 5.
7.
Pritisnite tipku
> Spremi grupu.
Promjena ili brisanje osobnog distribucijskog popisa
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.
2.
Označite osobni distribucijski popis.
3.
Pritisnite tipku
.
• Za promjenu osobnog distribucijskog popisa pritisnite Uredi grupu. Odaberite kontakt. Pritisnite Dodaj člana,
Promijeni člana ili Izbriši člana. Pritisnite tipku
> Spremi grupu.
•
Za brisanje osobnog distribucijskog popisa pritisnite Izbriši grupu > Izbriši.
Napomena: Ako kontakt izbrišete s osobnog distribucijskog popisa, on će ostati na vašem popisu kontakata.
Višestruki popisi kontakata
Više o višestrukim popisima kontakata
Ako je vašem pametnom telefonu BlackBerry pridruženo nekoliko računa e-pošte, na pametnom telefonu možete imati
kontakte iz svakog računa e-pošte. Primjerice, ako je vašem pametnom telefonu pridružena poslovna adresa e-pošte i
privatna adresa e-pošte, na pametnom telefonu ćete moći pregledavati popis poslovnih kontakata i popis privatnih
kontakata. Dodatne informacije možete dobiti od davatelja bežičnih usluga.
Prikaz drugog popisa kontakta
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite popis kontakata.
> Odaberi kontakte.
Promjena zadanog popisa kontakata
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Zadane usluge.
3.
Promijenite polje Popis kontakata (SYNC).
4.
Pritisnite tipku
202
> Spremi.
Korisnički priručnik
Kontakti
Opcije popisa kontakata
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje prije brisanja stavki
Možete isključiti odzivnik koji se prikazuje prije brisanja poruka, popisa poziva, kontakata, unosa kalendara, zadataka,
podsjetnika ili lozinki.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu aplikacije koja prikazuje odzivnike prije brisanja stavki.
2.
Pritisnite tipku
3.
Ako je potrebno, pritisnite Općenite opcije.
4.
Isključite potvrdni okvir Potvrdni brisanje.
5.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Promjena opcija prikaza kontakata
Možete promijeniti način na koji se kontakti prikazuju u svim aplikacijama, uključujući telefon, popis poruka, popis
kontakata i kalendar.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i unos > Jezik.
3.
Promijenite polje Globalni prikaz imena.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Prikaz broja kontakata spremljenih na pametnom telefonu
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite popis kontakata.
> Opcije.
U polju Broj unosa prikazan je broj kontakata koji su spremljeni na popisu kontakata.
Sortiranje kontakata ili zadataka
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Kontakti ili ikonu Zadaci.
2.
Pritisnite tipku
3.
Ako je potrebno, pritisnite Općenite opcije.
4.
Promijenite polje Sortiraj prema.
5.
> Opcije.
203
Korisnički priručnik
Pritisnite tipku
Kontakti
> Spremi.
Promjena načina na koji se imena kontakata prikazuju u rezultatima
daljinskog traženja
Prema zadanim postavkama, kada na popisu kontakata za svoju organizaciju tražite kontakt, u rezultatima pretraživanja
prikazat će se zaslonsko ime kontakta. Umjesto toga možete odabrati prikaz imena i prezimena kontakta.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite Prikaz kontakta i akcije.
4.
Isključite potvrdni okvir Prikaži zaslonsko ime.
5.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Spremanje kontakata sa SIM kartice na poslužitelj davatelja usluga
bežične mreže za sigurnosno kopiranje kontakata
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže i vašoj tarifi, kontakte ćete možda moći spremiti na poslužitelj davatelja usluga
bežične mreže za sigurnosno kopiranje kontakata. Dodatne informacije možete dobiti od davatelja bežičnih usluga.
Zamjena ili spajanje kontakata na poslužitelju davatelja usluga bežične
mreže za sigurnosno kopiranje kontakata
Kako biste to učinili, morate se registrirati za uslugu sigurnosnog kopiranja kontakata kod svog davatelja usluga bežične
mreže i morate na poslužitelju davatelja usluga bežične mreže za sigurnosno kopiranje kontakata napraviti sigurnosnu
kopiju imenika sa SIM kartice. Kada u pametni telefon BlackBerry umetnete novu SIM karticu, možete odabrati zamjenu ili
spajanje imenika koji se nalazi na toj SIM kartici sa sigurnosnom kopijom kontakata koja se nalazi na poslužitelju davatelja
usluga bežične mreže za sigurnosno kopiranje kontakata.
1.
Umetnite novu SIM karticu u pametni telefon ili zamijenite SIM karticu.
2.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.
3.
Kada se prikaže odzivnik za registraciju za uslugu sigurnosnog kopiranja kontakata, odaberite Da.
4.
204
•
Ako imenik sa SIM kartice želite zamijeniti kontaktima koje ste spremili na poslužitelj davatelja usluga bežične
mreže za sigurnosno kopiranje kontakata, pritisnite Izbriši.
•
Ako imenik sa SIM kartice želite spojiti s kontaktima koje ste spremili na poslužitelj davatelja usluga bežične
mreže za sigurnosno kopiranje kontakata, pritisnite Nemoj brisati.
Pritisnite Sljedeće.
Korisnički priručnik
Kontakti
Rješavanje problema: Kontakti
Podaci u polju Popis kontakata ne prikazuju se na
računalu
Podatke u prilagođenom polju popisa kontakata možete sinkronizirati samo s tekstnim poljem u aplikaciji za e-poštu na
računalu. Primjerice, ne možete dodati datum rođenja za određeni kontakt u prilagođeno polje popisa kontakata na
pametnom telefonu BlackBerry i sinkronizirati ga s aplikacijom za e-poštu na računalu jer je polje za unos datuma rođenja
podatkovno polje u aplikaciji za e-poštu na računalu.
Srodne informacije
Stvaranje prilagođenog polja kontakta, 196
Slike mojih kontakata se mijenjaju
Slike kontakata u aplikacijama (na primjer, u aplikaciji Kontakti) mogu se promijeniti ako za više od jedne aplikacije na
pametnom telefonu BlackBerry postavite zamjenu slika kontakata. Ovisno o tome koliko često i koliko slika kontakata
druge aplikacije zamjenjuju, naknade za prijenos podataka mogu se povećati.
Kako se slike kontakata ne bi mijenjale, morate promijeniti opcije u svim aplikacijama koje zamjenjuju slike vaših
kontakata.
205
Korisnički priručnik
Sat
Sat
Upute: Sat
Postavljanje datuma i vremena
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.
2.
Pritisnite tipku
3.
4.
> Postavi vrijeme.
•
Kako biste s bežične mreže automatski dohvatili datum i vrijeme, polje Ažuriraj vrijeme postavite na Automatski.
Napominjemo kako morate biti povezani s bežičnom mrežom.
•
Ako datum i vrijeme želite postaviti ručno, polje Ažuriraj vrijeme postavite na Ručno. Pritisnite polje Postavi
vrijeme ili Postavi datum. Promijenite vrijeme ili datum. Pritisnite U redu.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Kako bi se prikazao odzivnik kada pametni telefon BlackBerry prepozna novu vremensku zonu, polje Automatski
ažuriraj vremensku zonu postavite na Pitaj.
•
Ako želite da pametni telefon automatski ažurira vremensku zonu kada prepozna novu vremensku zonu, polje
Automatski ažuriraj vremensku zonu postavite na Uključeno.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Vrijeme na mom pametnom telefonu nije točno, 209
Prikaz druge vremenske zone na satu
Na satu možete prikazivati dvije vremenske zone. Primjerice, ako putujete u drugu vremensku zonu, na uređaju se može
prikazivati vrijeme na vašoj trenutačnoj lokaciji i vrijeme u matičnoj vremenskoj zoni.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije.
3.
Promijenite polje Matična vremenska zona.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Vrijeme na mom pametnom telefonu nije točno, 209
206
Korisnički priručnik
Sat
Promjena izgleda sata
Možete promijeniti izgled sata, štoperice i mjerača vremena.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije.
3.
Promijenite polje Izgled sata, Izgled štoperice ili Izgled mjerača vremena.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena prikaza na zaslonu za vrijeme punjenja
pametnog telefona
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.
2.
Pritisnite tipku
3.
Promijenite polje Prilikom punjenja.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Uključivanje alarma
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.
2.
Pritisnite tipku
3.
Prstom povucite po dodirnoj plohi gore ili dolje kako biste označili opciju Uključeno ili Radnim danima.
4.
Pritisnite dodirnu plohu.
> Postavi alarm.
Na vrhu početnog zaslona prikazat će se indikator sata.
Kako biste postavili dodatne alarme ili alarme za određene dane u tjednu, planirati ih možete preko aplikacije Kalendar.
Srodne informacije
Isključivanje pametnog telefona, 310
Postavljanje alarma u kalendaru, 186
Utišavanje alarma
•
Ako odgoda nije uključena, pritisnite Odbaci.
207
Korisnički priručnik
•
Sat
Ako je odgoda uključena, pritisnite Odgodi.
Promjena opcija alarma
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku Alarm promijenite polje Zvuk alarma, Jakost zvuka, Trajanje odgode i Vibracija.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Postavljanje opcija za noćni način rada
Možete postaviti koji će se zvukovi i obavijesti isključiti kada je aktivan noćni način rada.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku Noćni način rada učinite nešto od sljedećeg:
4.
> Opcije.
•
Ako želite isključiti treperenje LED indikatora, odaberite potvrdni okvir Onemogući LED.
•
Kako biste isključili vezu s bežičnom mrežom kako vaš pametni telefon BlackBerry ne bi primao telefonske pozive
i poruke, uključite potvrdni okvir Onemogući primopredajnik.
•
Ako želite zatamniti zaslon, odaberite potvrdni okvir Prigušivanje svjetline zaslona.
•
Ako želite koristiti drugi profil zvuka, odaberite polje Profil zvuka.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Uključivanje noćnog načina rada
Možete postaviti opcije noćnog načina rada kako biste sat mogli pogledati bez prekida dolaznim pozivima ili porukama.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.
2.
Pritisnite tipku
> Uđi u noćni način rada.
Kako biste isključili noćni način rada, pritisnite tipku
.
Korištenje štoperice
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.
2.
Pritisnite tipku
208
> Štoperica.
Korisnički priručnik
3.
Sat
Pritisnite ikonu za pokretanje/zaustavljanje.
•
Kako biste snimili vrijeme kruga, pritisnite ikonu krug.
•
Za zaustavljanje ponovo pritisnite ikonu za pokretanje/zaustavljanje.
• Kako biste rezultate poslali u obliku poruke, pritisnite tipku
> Pošalji rezultate. Pritisnite vrstu poruku.
Korištenje mjerača vremena
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.
2.
Pritisnite tipku
> Mjerač vremena.
3.
Pritisnite tipku
> Postavi mjerač vremena.
4.
Postavite vrijeme.
5.
Pritisnite U redu.
•
Mjerač vremena možete pokrenuti ili zaustaviti pritiskom ikone za pokretanje/zaustavljanje.
•
Kako biste ponovo postavili mjerač vremena, pritisnite ikonu ponovo postavi.
Mjerač vremena nastavit će s odbrojavanjem kada zatvorite aplikaciju Sat.
Promjena opcija obavijesti mjerača vremena
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.
2.
Pritisnite tipku
3.
U odjeljku Mjerač vremena promijenite polje Ton mjerača vremena, Jakost zvuka ili Vibracija.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Rješavanje problema: Sat
Vrijeme na mom pametnom telefonu nije točno
1. Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Sat.
2. Pritisnite tipku
> Postavi vrijeme.
3. Učinite jedno od sljedećeg:
209
Korisnički priručnik
•
Ako je polje Ažuriraj vrijeme postavljeno na Automatski, pritisnite tipku
•
•
Ako ste otputovali u drugu vremensku zonu, polje Vremenska zona postavite na ispravnu vremensku zonu.
Ako se nalazite u regiji u kojoj je nedavno primijenjeno ljetno računanje vremena ili se počela koristiti druga
vremenska zona, morat ćete ažurirati podatke o vremenskoj zoni na svom BlackBerry pametnom telefonu. Podatke
o vremenskoj zoni možete ažurirati tako da pritisnete tipku
> Dohvati ažuriranja vremenske zone. Kako bi
ova značajka bila podržana, vaša tarifa za usluge mobilne mreže mora uključivati podatkovne usluge (poput poruka
e-pošte ili usluge preglednika). Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, možda nećete moći
ažurirati podatke o svojoj vremenskoj zoni. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Srodne informacije
Prikaz druge vremenske zone na satu, 206
Postavljanje datuma i vremena, 206
210
Sat
> Ažuriraj vrijeme.
Korisnički priručnik
Zadaci i podsjetnici
Zadaci i podsjetnici
Stvaranje zadatka ili podsjetnika
Zadatke možete stvarati u aplikacijama Zadaci ili Kalendar , a svi se vaši zadaci mogu prikazivati u kalendaru.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Zadaci ili ikonu MemoPad.
• Za stvaranje zadatka u aplikaciji Kalendar pritisnite tipku
pojedinosti, primjerice rok i ponavljanje.
2.
> Novi zadatak. Unesite naslov zadatka i ostale
•
Za stvaranje zadatka u aplikaciji Zadaci pritisnite Dodaj zadatak. Unesite naslov zadatka i ostale pojedinosti,
primjerice rok i ponavljanje.
•
Za stvaranje podsjetnika pritisnite Novi podsjetnik. Unesite naslov i podsjetnik.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Slanje zadatka ili podsjetnika
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Zadaci ili MemoPad.
2.
Označite zadatak ili podsjetnik.
3.
Pritisnite tipku
4.
Pritisnite vrstu poruku.
> Proslijedi kao.
Promjena ili brisanje zadatka ili podsjetnika
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Zadaci ili MemoPad.
• Pritisnite zadatak ili podsjetnik koji želite promijeniti. Promijenite informacije o zadatku ili podsjetniku. Pritisnite tipku
> Spremi.
• Označite zadatak ili podsjetnik koji želite izbrisati. Pritisnite tipku
> Izbriši.
211
Korisnički priručnik
Zadaci i podsjetnici
Promjena statusa zadatka
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Zadaci.
2.
Označite zadatak.
3.
Pritisnite tipku
•
.
Ako zadatak želite označiti kao dovršen, pritisnite Označi dovršeno.
• Ako zadatak želite označiti kao odgođen, u tijeku ili na čekanju, pritisnite Otvori. Promijenite polje Status.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Sakrivanje dovršenih zadataka
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Zadaci.
2.
Pritisnite tipku
> Sakrij dovršeno.
Prikaz zadataka u kalendaru
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kalendar.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije > Prikaz kalendara i akcija.
3.
Odaberite potvrdni okvir Prikaz zadataka.
4.
Pritisnite tipku
212
> Spremi.
Korisnički priručnik
Zadaci i podsjetnici
Sinkronizacija zadataka i podsjetnika
Više o sinkronizaciji i usklađivanju
Značajke bežične sinkronizacije podataka i bežičnog usklađivanja e-pošte koriste se kako bi se putem bežične mreže
sinkronizirali podaci iz organizatora (kontakti, kalendarski unosi, zadaci i podsjetnici) te kako bi se uskladile poruke e-pošte
između pametnog telefona BlackBerry i aplikacije za e-poštu na računalu.
U rijetkim slučajevima, ako vaš pametni telefon ne prepozna polja u kontaktu, unosu kalendara ili računu e-pošte, neki
podaci ili poruke e-pošte možda se neće sinkronizirati ili uskladiti.
Ako bežična sinkronizacija podataka nije dostupna na vašem pametnom telefonu ili ako ste ovu značajku isključili, podatke
iz organizatora možete sinkronizirati pomoću programa BlackBerry Desktop Software. Dodatne informacije potražite u
Pomoći za BlackBerry Desktop Software.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Sinkronizacija podataka organizatora preko bežične
mreže
Prije nego što počnete: Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito
prije ažuriranja bilo kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak
podataka s pametnog telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed
nepredviđenih okolnosti.
Ako promijenite stavku organizatora koja postoji i na pametnom telefonu BlackBerry i u aplikaciji e-pošte na računalu,
podaci iz organizatora na računalu imat će prioritet pred podacima iz organizatora na pametnom telefonu.
1.
U aplikacijama Kontakti, Kalendari, Zadaci i MemoPad pritisnite tipku
2.
Ako je potrebno, pritisnite kalendar ili popis kontakata.
3.
Odaberite potvrdni okvir Bežična sinkronizacija.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Ako koristite BlackBerry Internet Service, za sinkronizaciju kalendarskih podataka morate koristiti program BlackBerry
Desktop Software. Dodatne informacije potražite u Pomoći za BlackBerry Desktop Software.
Srodne informacije
213
Korisnički priručnik
Zadaci i podsjetnici
Neki znakovi unosa u kalendaru ne prikazuju se ispravno nakon sinkronizacije, 193
Više o sukobima pri sinkronizaciji, 184
Više o sigurnosnom kopiranju i vraćanju podataka
pametnog telefona
Ako je na računalo instaliran program BlackBerry Desktop Software možete napraviti sigurnosnu kopiju većine podataka s
pametnog telefona BlackBerry i vratiti ih pomoću programa BlackBerry Desktop Software, uključujući poruke, podatke
organizatora, fontove, spremljena pretraživanja i knjižne oznake preglednika. Dodatne informacije potražite u Pomoći za
BlackBerry Desktop Software.
Ako na multimedijskoj kartici nema spremljenih podataka, možete napraviti sigurnosnu kopiju podataka s pametnog
telefona na multimedijskoj kartici, a zatim ih vratiti u telefon.
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, možda ćete moći vratiti sinkronizirane podatke organizatora u
vaš pametni telefon preko bežične mreže. Za vraćanje sinkroniziranih podataka organizatora preko bežične mreže morate
imati lozinku za aktivaciju. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Više o sukobima pri sinkronizaciji
Do sukoba pri sinkronizaciji dolazi ako mijenjate iste poruke e-pošte ili podatke u organizatoru na pametnom telefonu
BlackBerry i u aplikaciji e-pošte na računalu.
Ako poruke e-pošte usklađujete pomoću značajke bežičnog usklađivanja e-pošte, na pametnom telefonu možete postaviti
hoće li prednosti imati račun e-pošte na pametnom telefonu ili račun e-pošte na računalu u slučaju da dođe do sukoba u
usklađivanju e-pošte.
Ako podatke u organizatoru sinkronizirate pomoću značajke bežične sinkronizacije podataka, podaci u organizatoru na
računalu imaju prednost nad podacima u organizatoru na vašem pametnom telefonu u slučaju da dođe do sukoba u
sinkronizaciji podataka.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Srodne informacije
Neki znakovi unosa u kalendaru ne prikazuju se ispravno nakon sinkronizacije, 193
Sinkronizacija podataka organizatora preko bežične mreže, 184
214
Korisnički priručnik
Zadaci i podsjetnici
Upravljanje neusklađenom sinkronizacijom podataka
Način rješavanja neusklađenosti tijekom sinkronizacije podataka iz organizatora možete promijeniti isključivanjem bežične
sinkronizacije podataka, promjenom opcija za rješavanje neusklađenosti i sinkronizacijom podataka iz organizatora
pomoću alata za sinkronizaciju u BlackBerry Desktop Software. Dodatne informacije o rješavanju neusklađenosti tijekom
sinkronizacije podataka iz organizatora potražite u pomoći programa BlackBerry Desktop Software.
Više o kategorijama
Možete stvarati kategorije i u njih grupirati kontakte, zadatke i podsjetnike. Na temelju kategorija također možete suziti
kontakte, zadatke i podsjetnike koji se prikazuju.
Nazivi kategorije ne razlikuju velika i mala slova. Na jedan kontakt, zadatak i podsjetnik može se primijeniti više od jedne
kategorije. Ako koristite IBM Lotus Notes, na zadatak u svom pametnom telefonu BlackBerry možete primijeniti više od
jedne kategorije, no samo se jedna kategorija sinkronizira sa zadatkom u programu Lotus Notes.
Popis kontakata, popis zadataka i popis podsjetnika dijele kategorije, a promjene koje unesete u jednu aplikaciju
primjenjuju se u svim aplikacijama.
Kategorizacija kontakta, zadatka ili
podsjetnika
1.
Prilikom stvaranja ili promjene kontakta, zadatka ili podsjetnika pritisnite tipku
2.
Odaberite potvrdni okvir uz kategoriju.
3.
Pritisnite tipku
> Kategorije.
> Spremi.
Ako kategoriju želite ukloniti iz kontakta, zadatka ili podsjetnika, isključite potvrdni okvir uz kategoriju.
215
Korisnički priručnik
Zadaci i podsjetnici
Stvaranje kategorije za kontakte, zadatke ili
podsjetnike
Možete stvarati kategorije kako biste organizirali stavke u aplikaciji Kontakti, Zadaci i MemoPad.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Kontakti, ikonu Zadaci ili ikonu MemoPad.
2.
Pritisnite tipku
> Filtar.
3.
Pritisnite tipku
> Novo.
4.
Unesite naziv kategorije.
5.
Na tipkovnici pritisnite tipku
.
Označite kategoriju koju želite izbrisati. Pritisnite tipku
> Izbriši.
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje
prije brisanja stavki
Možete isključiti odzivnik koji se prikazuje prije brisanja poruka, popisa poziva, kontakata, unosa kalendara, zadataka,
podsjetnika ili lozinki.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu aplikacije koja prikazuje odzivnike prije brisanja stavki.
2.
Pritisnite tipku
3.
Ako je potrebno, pritisnite Općenite opcije.
> Opcije.
4.
Isključite potvrdni okvir Potvrdni brisanje.
5.
Pritisnite tipku
216
> Spremi.
Korisnički priručnik
Unos teksta
Unos teksta
Upute: Unos teksta
Ikone za unos teksta
Ove ikone prikazuju se u gornjem desnom kutu zaslona prilikom tipkanja.
Opcija CAP lock (zaključavanje velikih slova)
Način višestrukog dodira
Opcija NUM lock (zaključavanje brojeva)
Trenutačni jezik unosa
Način rada Alt
Osnove unosa teksta
Ukratko o kopiranju i lijepljenju
217
Korisnički priručnik
Unos teksta
Označavanje, izrezivanje, kopiranje ili lijepljenje teksta
1.
Pritisnite i zadržite tipku
.
•
Ako tekst želite označiti znak po znak, prstom povucite lijevo ili desno po dodirnoj plohi.
•
Ako tekst želite označiti redak po redak, prstom povucite prema gore ili dolje po dodirnoj plohi.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite Izreži ili Kopiraj.
4.
Pokazivač postavite na mjesto na koje želite umetnuti izrezani ili kopirani tekst.
5.
Pritisnite tipku
.
> Zalijepi.
Unos simbola
Pritisnite tipku
. Unesite slovo koje se nalazi ispod simbola.
Unos posebnih i akcentiranih znakova
Pritisnite i zadržite tipku slova na tipkovnici i na dodirnoj plohi prstom povucite lijevo ili desno dok se ne prikaže posebni ili
akcentirani znak.
Brisanje teksta iz polja
U polju u koje ste unijeli tekst pritisnite tipku
> Očisti polje.
Načini unosa teksta
O načinima unosa teksta
Način unosa teksta određuje način na koji tipkate. Ako, na primjer, koristite prediktivni način unosa teksta, vaš pametni
telefon BlackBerry prikazat će popis predloženih riječi dok unosite tekst te ne morate unijeti cijelu riječ.
Jezik kojim pišete određuje načine unosa teksta koji su dostupni. Ako za unos koristite jezik za koji je dostupno više načina
unosa, prilikom unosa teksta možete mijenjati načine. Prilikom unosa teksta u određena polja, poput polja lozinke, pametni
telefon može automatski promijeniti način unosa teksta.
218
Korisnički priručnik
Unos teksta
Promjena opcija za načine unosa teksta
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Tipkanje.
3.
Za tipkovnicu pritisnite Napredne opcije stila.
4.
Promijenite opcije.
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena stila unosa teksta
Možete promijeniti način na koji vaš pametni telefon BlackBerry prepoznaje tekst koji unosite tako da odaberete stil unosa
teksta.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Tipkanje.
3.
Za tipkovnicu izvršite jednu od sljedećih radnji:
4.
•
Za isključivanje pomoći pri unosu teksta polje Stil postavite na Izravno.
•
Ako želite postaviti pametni telefon da predviđa riječi dok unosite tekst, promijenite polje Stil u Predvidljiv.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Napredne opcije stila nisu dostupne, 224
Unos teksta pomoću prediktivnog načina unosa
Prilikom unosa teksta učinite nešto od sljedećeg:
• Kako biste odabrali označeni prijedlog i počeli s unosom nove riječi, na tipkovnici pritisnite tipku
•
Za odabir označenog prijedloga i nastavak unosa teksta pritisnite riječ.
•
Ako želite zanemariti prijedloge, nastavite s unosom teksta.
.
Saznajte više o unosu teksta na drugim jezicima
U Vodiču za unos teksta koji je dostupan na mreži možete saznati više o unosu teksta na drugim jezicima, poput kineskog ili
tajlandskog. Posjetite www.blackberry.com/go/docs i potražite Vodič za unos teksta na svom jeziku.
219
Korisnički priručnik
Unos teksta
Uključivanje i isključivanje zvukova dodirne plohe
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Osjetljivost dodirne plohe.
3.
Uključite ili isključite potvrdni okvir Čujno pomicanje.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Postavljanje osjetljivosti dodirne plohe
Možete postaviti kako dodirna ploha odgovara na vaš dodir. Ako je osjetljivost viša, potreban je manji pritisak no pri nižoj
razini osjetljivosti, pri čemu je 20 najmanje osjetljiva postavka, a 100 je najosjetljivija. Korisnicima je obično dok uče koristiti
pametni telefon najprikladnija razina osjetljivosti 20.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Osjetljivost dodirne plohe.
3.
Promijenite polje Vodoravna osjetljivost i Okomita osjetljivost.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona
Možete postaviti osjetljivost dodirnog zaslona.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Osjetljivost dodirne plohe.
3.
•
Ako želite da zaslon brže odgovara na dodir, polje Interval dvostrukog dodira postavite na nižu vrijednost.
•
Ako želite da zaslon brže odgovara kada ga dodirnete i zadržite, na primjer kada zaslon dodirnete i zadržite kako
biste otvorili skočni izbornik, polje Trajanje postavljanja iznad postavite na veću brzinu.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Postavljanje brzine pokazivača
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Tipkovnica.
3.
Promijenite polje Brzina tipki.
4.
220
Korisnički priručnik
Pritisnite tipku
Unos teksta
> Spremi.
Prilagođeni rječnik
Dodavanje, promjena ili brisanje riječi u prilagođenom rječniku
Prilagođenim rječnicima možete dodavati riječi kako bi vaš pametni telefon BlackBerry prepoznao riječ prilikom provjere
pravopisa.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Prilagođeni rječnik.
• Za dodavanje riječi u prilagođeni rječnik pritisnite tipku
tipkovnici pritisnite tipku
.
• Za promjenu riječi u prilagođenom rječniku pritisnite tipku
.
pritisnite tipku
> Novo. Unesite riječ ili kombinaciju slova. Na
> Uredi. Promijenite riječ. Na tipkovnici
• Za brisanje riječi iz prilagođenog rječnika označite riječ. Pritisnite tipku
> Izbriši.
Prekid automatskog dodavanja stavki u prilagođeni rječnik
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Tipkanje.
3.
Za tipkovnicu pritisnite Napredne opcije stila.
4.
Isključite potvrdni okvir Tipkanje.
5.
Isključite potvrdni okvir Imena.
6.
Polje E-pošta postavite na Isključeno.
7.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Zamjena riječi
Ovisno o jeziku koji koristite za prikaz, ova značajka možda neće biti podržana.
Više o zamjeni riječi
Zamjena riječi je opcija koja se koristi za zamjenu teksta koji unosite prethodno učitanim unosima. Ako unosite tekst koji se
može zamijeniti unosom za zamjenu riječi, tekst će se promijeniti nakon što pritisnete razmaknicu.
Na vaš pametni telefon BlackBerry unaprijed su učitane riječi za zamjenu koje služe za ispravljanje najučestalijih
pogrešaka. Primjerice, opcija za zamjenu riječi automatski mijenja rti u tri. Možete sami napraviti unos za zamjenu riječi za
221
Korisnički priručnik
Unos teksta
uobičajene pogreške prilikom pisanja ili za kratice. Primjerice, možete napraviti unos za zamjenu riječi koji kraticu čsk
zamjenjuje izrazom čujemo se kasnije.
Srodne informacije
Promjena ili brisanje unosa za zamjenu riječi, 222
Stvaranje unosa za zamjenu riječi, 222
Poništavanje zamjene riječi
Ako je opcija za zamjenu riječi izmijenila riječ, a vi to niste željeli, tu promjenu možete i poništiti.
Prilikom unosa teksta dvaput pritisnite tipku
.
Stvaranje unosa za zamjenu riječi
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Zamjena riječi.
3.
Pritisnite tipku
4.
U polju Zamijeni unesite tekst koji želite zamijeniti.
5.
U polju S učinite nešto od sljedećeg:
•
> Novo.
Unesite zamjenski tekst.
• Za umetanje makronaredbe (na primjer, trenutnog datuma ili vremena) pritisnite tipku
makronaredbu.
6.
> Umetni
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Za prebacivanje unosa na velika slova polje Upotreba postavite na Navedena slova.
•
Za prebacivanje unosa na velika slova ovisno o kontekstu polje Upotreba postavite na SmartCase.
7.
U polju Jezik promijenite jezik.
8.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena ili brisanje unosa za zamjenu riječi
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Zamjena riječi.
3.
Označite unos za zamjenu riječi.
4.
Pritisnite tipku
.
• Za izmjenu unosa za zamjenu riječi pritisnite Uredi. Promijenite unos. Pritisnite tipku
•
222
Za brisanje unosa za zamjenu riječi pritisnite Izbriši.
> Spremi.
Korisnički priručnik
Unos teksta
Isključivanje zamjene riječi
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Tipkanje.
3.
Za tipkovnicu pritisnite Napredne opcije stila.
4.
Isključite potvrdni okvir Pravopis.
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Provjera pravopisa
Pravopis možete provjeriti ako je jezik unosa postavljen na afrikaans, arapski, katalonski, hrvatski, češki, danski,
nizozemski, engleski, francuski, njemački, grčki, hebrejski, mađarski, talijanski, norveški, poljski, portugalski, rumunjski,
ruski, španjolski, švedski ili turski.
Prekid prikaza prijedloga pravopisa na popisu koji se prikazuje prilikom
unosa teksta
Prema zadanim postavkama, ako unesete kombinaciju slova koju vaš pametni telefon BlackBerry ne prepoznaje, na popisu
koji se prikazuje tijekom unosa teksta podebljanim slovima prikazuju se prijedlozi pravopisa.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Tipkanje.
3.
Za tipkovnicu pritisnite Napredne opcije stila.
4.
Isključite potvrdni okvir Pravopis.
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena opcija za promjenu pravopisa
Možete promijeniti vrstu i duljinu riječi kojima se provjerava pravopis. Možda, na primjer, ne želite provjeravati pravopis
akronima ili riječi koje sadrže samo jedno slovo. Pametni telefon BlackBerry možete postaviti da automatski provjerava
pravopis prije slanja poruke e-pošte.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Provjera pravopisa.
3.
Promijenite jednu ili više opcija.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
223
Korisnički priručnik
Unos teksta
Provjera pravopisa
Možete provjeriti pravopis poruka, unosa u kalendar, zadataka ili podsjetnika koje stvarate.
1.
Pritisnite tipku
2.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
> Provjeri pravopis.
Ako želite prihvatiti predloženi ispravak, pritisnite riječ u popisu koji se pojavljuje.
• Želite li zanemariti predloženi ispravak, pritisnite tipku
.
• Kako biste zanemarili sve pojave predloženog pravopisa, pritisnite tipku
• Kako biste riječ dodali u prilagođeni rječnik, pritisnite tipku
• Kako biste prekinuli provjeru pravopisa, pritisnite tipku
> Zanemari sve.
> Dodaj u rječnik.
> Poništi provjeru pravopisa.
Srodne informacije
Ne mogu provjeriti pravopis, 224
Rješavanje problema: Unos teksta
Ne mogu provjeriti pravopis
Pravopis možete provjeriti samo na tekstu koji unosite. Provjera pravopisa dostupna je za engleski, afrikaans, arapski,
katalonski, hrvatski, češki, danski, nizozemski, francuski, njemački, grčki, hebrejski, mađarski, talijanski, norveški, poljski,
portugalski, rumunjski, ruski, španjolski, švedski i turski.
Napredne opcije stila nisu dostupne
Ako ste stil unosa teksta na pametnom telefonu promijenili na Izravno, Napredne opcije stila neće biti dostupne.
Ako stil unosa teksta na pametnom telefonu s opcije Izravno promijenite na drugi stil za unos teksta, Napredne opcije stila
ponovo će postati dostupne.
Srodne informacije
Promjena stila unosa teksta, 219
224
Korisnički priručnik
Tipkovnica
Tipkovnica
Upute: Tipkovnica
Dodjela aplikacije funkcijskoj tipki
Na bočnoj strani vašeg pametnog telefona BlackBerry nalazi se jedna ili više funkcijskih tipki. Ovisno o vašoj temi, možda
nećete moći promijeniti aplikaciju koja je dodijeljena funkcijskog tipki.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Funkcijska tipka.
3.
Promijenite polje Funkcijska tipka otvara.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Postavljanje zadanog simbola valute
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Tipkovnica.
3.
Promijenite polje Tipka za valutu.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Postavljanje brzine pokazivača
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Tipkovnica.
3.
Promijenite polje Brzina tipki.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
225
Korisnički priručnik
Tipkovnica
Uključivanje zvukova tipki
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Tipkovnica.
3.
Odaberite potvrdni okvir Zvuk tipki.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Uključivanje i isključivanje zvukova dodirne plohe
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Osjetljivost dodirne plohe.
3.
Uključite ili isključite potvrdni okvir Čujno pomicanje.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Postavljanje osjetljivosti dodirne plohe
Možete postaviti kako dodirna ploha odgovara na vaš dodir. Ako je osjetljivost viša, potreban je manji pritisak no pri nižoj
razini osjetljivosti, pri čemu je 20 najmanje osjetljiva postavka, a 100 je najosjetljivija. Korisnicima je obično dok uče koristiti
pametni telefon najprikladnija razina osjetljivosti 20.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Osjetljivost dodirne plohe.
3.
Promijenite polje Vodoravna osjetljivost i Okomita osjetljivost.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona
Možete postaviti osjetljivost dodirnog zaslona.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Osjetljivost dodirne plohe.
3.
226
•
Ako želite da zaslon brže odgovara na dodir, polje Interval dvostrukog dodira postavite na nižu vrijednost.
•
Ako želite da zaslon brže odgovara kada ga dodirnete i zadržite, na primjer kada zaslon dodirnete i zadržite kako
biste otvorili skočni izbornik, polje Trajanje postavljanja iznad postavite na veću brzinu.
Korisnički priručnik
Pritisnite tipku
Tipkovnica
> Spremi.
Rješavanje: Tipkovnica
Aplikacija se ne otvara kada pritisnem funkcijsku tipku
Pokušajte sljedeće:
•
•
Ako to niste učinili, dodijelite aplikaciju tipki.
Provjerite niste li izbrisali aplikaciju koja je dodijeljena tipki.
Srodne informacije
Dodjela aplikacije funkcijskoj tipki, 225
227
Korisnički priručnik
Jezik
Jezik
Upute: Jezik
Više o jezicima koje koristite za unos teksta
Možete postaviti jezik koji koristite za unos teksta. Jezik koji koristite za unos teksta može se razlikovati od jezika prikaza.
Primjerice, svoj pametni telefon BlackBerry možete koristiti na francuskom, a poruke pisati na engleskom jeziku.
Kada postavite jezik koji koristite za unos teksta, opcija zamjene riječi, kao i ostale opcije unosa mijenjaju se u odabrani
jezik.
Dodavanje jezika na pametni telefon
Program BlackBerry Desktop Software možete koristiti za dodavanje jezika unosa ili prikaza na pametni telefon BlackBerry.
Program BlackBerry Desktop Software možete preuzeti tako da na računalu otvorite www.blackberry.com/desktop i
odaberete odgovarajuću opciju za svoje računalo.
Pametni telefon povežite s računalom i otvorite program BlackBerry Desktop Software
Dodatne informacije o dodavanju jezika unosa i prikaza potražite u Pomoći programa BlackBerry Desktop Software.
Srodne informacije
Ne mogu pronaći jezik prikaza na svom uređaju, 230
Brisanje jezika s pametnog telefona
Jezike unosa teksta ili prikaza koje ne koristite možete izbrisati kako biste oslobodili prostor u memoriji pametnog telefona
BlackBerry.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Postavke.
2.
Pritisnite Jezici i načini unosa.
3.
Pod Upravljaj jezicima i načinima unosa odaberite jezike koje želite zadržati.
4.
Pritisnite Ažuriraj.
Jezici koje niste odabrali izbrisat će se s vašeg pametnog telefona.
228
Korisnički priručnik
Jezik
Promjena jezka unosa ili prikaza
Prije nego što počnete: Kako biste promijenili jezik za unos teksta ili prikaz, jezik mora već biti instaliran na pametni telefon
BlackBerry. Ako jezik koji želite koristiti nije instaliran na vaš pametni telefon, možda ćete ga moći dodati pomoću
programa BlackBerry Desktop Software. Dodatne informacije potražite u Pomoći za BlackBerry Desktop Software .
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Jezik.
3.
Na padajućem popisu svakog od polja pritisnite jezik koji želite koristiti.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Prebacivanje jezika unosa teksta pomoću prečaca
Kada jezike prebacujete pomoću prečaca, vaš pametni telefon omogućuje vam da se prebacujete između jezika koje ste
postavili u polju Jezik unosa.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Jezik.
3.
• Kako biste jezik za unos teksta mogli promijeniti držanjem tipke
prečaci postavite na Alt-Enter.
i pritiskom tipke
• Kako biste jezik za unos teksta mogli promijeniti držanjem tipke
prečaci postavite na Shift-razmaknica.
i pritiskom tipke
Pritisnite tipku
, polje Tipkovni
, polje Tipkovni
> Spremi.
Kako biste isključili prečac za prebacivanje jezika unosa, polje Tipkovni prečaci postavite na Ništa.
Promjena jezika koji se prikazuju prilikom
prebacivanja jezika za unos
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Jezik.
3.
Pored Jezik unosa pritisnite Upravljaj.
4.
Uključite ili isključite potvrdni okvir uz jezik.
5.
Pritisnite Spremi.
229
Korisnički priručnik
Jezik
Rješavanje problema: Jezik
Neki se znakovi ne prikazuju ispravno na mom
pametnom telefonu
Program BlackBerry Enterprise Server ili BlackBerry Internet Service koji je povezan s pametnim telefonom BlackBerry
možda neće podržavati znakove. Dodatne informacije zatražite od davatelja bežičnih usluga ili administratora.
Ne mogu pronaći jezik prikaza na svom uređaju
Ako na pametnom telefonu BlackBerry ne možete pronaći jezik prikaza, jezik prikaza možda nije instaliran. Jezik prikaza
možete dodati na pametni telefon pomoću programa BlackBerry Desktop Software.
Srodne informacije
Dodavanje jezika na pametni telefon, 228
230
Korisnički priručnik
Prikaz na zaslonu
Prikaz na zaslonu
Upute: Prikaz na zaslonu
Korištenje slike kao pozadine na pametnom telefonu
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija > Slike.
2.
Pronađite sliku.
3.
Pritisnite tipku
> Postavi kao pozadinu.
Srodne informacije
Prikaz na zaslonu se promijenio, 236
Postavljanje opcija pozadinskog osvjetljenja
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Prikaz > Zaslonski prikaz.
3.
Učinite jedno od sljedećeg:
4.
•
Ako želite promijeniti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja zaslona, promijenite polje Svjetlina pozadinskog
osvjetljenja.
•
Ako želite promijeniti koliko dugo pozadinsko osvjetljenje ostaje uključeno kada ne dodirujete pametni telefon
BlackBerry, promijenite polje Istek pozadinskog osvjetljenja.
•
Kako se pozadinsko osvjetljenje ne bi prilagođavalo uvjetima osvjetljenja, isključite potvrdni okvir Automatski
zatamni pozadinsko osvjetljenje.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Zaslon se isključuje, 44
Promjena fonta za prikaz
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
231
Korisnički priručnik
Prikaz na zaslonu
2.
Pritisnite Prikaz > Zaslonski prikaz.
3.
Promijenite polja fonta.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Korištenje nijansa sive ili obrnutog kontrasta za prikaz na zaslonu, 235
Prikaz na zaslonu, 231
Organiziranje aplikacija na početnom zaslonu
Više o organiziranju ikona aplikacija
Ikone aplikacija mogu se prikazivati na početnom zaslonu ili u mapama na početnom zaslonu. U slučaju da ne vidite sve
ikone aplikacija, postoji mogućnost da su skrivene. Sve ikone aplikacija možete učiniti vidljivima na početnom zaslonu ili u
mapama odabirom opcije Prikaži sve u izborniku početnog zaslona.
Možete preurediti ikone aplikacija i na taj način promijeniti redoslijed prikazivanja ikona na početnom zaslonu. Također
možete stvarati i brisati mape, mijenjati stil ikona mape za mape koje ste stvorili, kao i pomicati ikone aplikacije u mape i iz
mapa.
Možete i odabrati koja će se okna prikazati na početnom zaslonu tako da odaberete značajku Upravljanje oknima u
izborniku početnog zaslona.
Prikaz, sakrivanje ili traženje ikone aplikacije
Ovisno o temi koju ste postavili, možda nećete moći sakriti neke ikone aplikacije. Možete i sakriti BlackBerry Device
Software ažuriranja koja nisu obavezna.
Na početnom zaslonu ili u mapi učinite nešto od sljedećeg:
•
Za prikaz svih ikona aplikacije na navigacijskoj traci pritisnite Sve.
• Označite ikonu aplikacije koju želite sakriti. Pritisnite tipku
> Sakrij ikonu. Ako se ikona prikazuje i na drugim
pločama, možete je sakriti na svim pločama ili samo na trenutno aktivnoj ploči.
• Kako biste prikazali sve skrivene ikone aplikacija, pritisnite tipku
> Prikaži sve ikone.
• Označite ikonu aplikacije i poništite postavku za skrivanje ikone. Pritisnite tipku
• Kako biste sakrili ikonu
Pritisnite tipku
> Prikaži ikonu.
, pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > Ažuriranja softvera. Označite verziju softvera.
> Sakrij.
• Kako biste prikazali sva skrivena BlackBerry Device Software ažuriranja, pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj >
Ažuriranja softvera. Pritisnite tipku
> Prikaži sve.
Srodne informacije
232
Korisnički priručnik
Prikaz na zaslonu
Prikaz na zaslonu se promijenio, 236
Premještanje ikone aplikacije
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi aplikacije označite ikonu aplikacije.
2.
Pritisnite tipku
.
•
Kako biste ikonu aplikacije premjestili na drugu lokaciju na početnom zaslonu, pritisnite Premjesti. Pritisnite novu
lokaciju.
•
Kako biste ikonu aplikacije premjestili u mapu aplikacije, pritisnite Premjesti u mapu. Pritisnite mapu aplikacije.
•
Kako biste ikonu aplikacije premjestili iz mape aplikacije, pritisnite Premjesti u mapu. Pritisnite Početak ili mapu
aplikacije.
Promjena mjesta na kojem se prikazuju preuzete aplikacije
Kako biste jednostavnije pronašli preuzete aplikacije, možete ih postaviti tako da se prikazuju u određenoj mapi, zajedno sa
stvorenim mapama.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Promijenite polje Mapa za preuzimanja.
3.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Dodavanje, promjena naziva ili brisanje mape na početnom zaslonu
Na početnom zaslonu učinite nešto od sljedećeg:
• Kako biste dodali mapu, pritisnite tipku
> Dodaj mapu. Unesite naziv mape. Pritisnite Dodaj.
• Označite mapu kojoj želite promijeniti naziv. Pritisnite tipku
Spremi.
• Za brisanje mape označite mapu. Pritisnite tipku
> Uredi mapu. Unesite naziv mape. Pritisnite
> Izbriši.
Dodavanje poruke koja se prikazuje kada je pametni
telefon zaključan
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Prikaz > Poruka na zaslonu za zaključavanje.
3.
Unesite tekst koji će se prikazivati na zaslonu kada je pametni telefon zaključan.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
233
Korisnički priručnik
Prikaz na zaslonu
Srodne informacije
Zaključavanje ili otključavanje pametnog telefona, 32
Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona
Možete postaviti osjetljivost dodirnog zaslona.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Osjetljivost dodirne plohe.
3.
•
Ako želite da zaslon brže odgovara na dodir, polje Interval dvostrukog dodira postavite na nižu vrijednost.
•
Ako želite da zaslon brže odgovara kada ga dodirnete i zadržite, na primjer kada zaslon dodirnete i zadržite kako
biste otvorili skočni izbornik, polje Trajanje postavljanja iznad postavite na veću brzinu.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Isključivanje skočnih izbornika
Možete isključiti prikaz skočnih izbornika koji se prikazuju nakon dugog dodira zaslona.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Osjetljivost dodirne plohe.
3.
Isključite potvrdni okvir Otvori skočni izbornik prilikom zadržavanja dodira.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Uključivanje obavijesti treperenjem LED indikatora za
pokrivenost bežičnom mrežom
Možete postaviti LED indikator koji će vas obavijestiti kada je pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Prikaz > Zaslonski prikaz.
3.
Odaberite potvrdni okvir LED indikator pokrivenosti.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Kada je pametni telefon povezan s bežičnom mrežom, LED indikator treperi zeleno.
Kako biste isključili obavijest o pokrivenosti bežičnom mrežom, isključite potvrdni okvir LED indikator pokrivenosti.
234
Korisnički priručnik
Prikaz na zaslonu
Korištenje nijansa sive ili obrnutog kontrasta za prikaz
na zaslonu
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Pristupačnost.
3.
•
Ako za prikaz na zaslonu želite koristiti nijanse sive, polje Kontrast boja postavite na Nijanse sive.
•
Ako za prikaz na zaslonu želite koristiti obrnuti kontrast, polje Kontrast boja postavite na Obrnuti kontrast.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Teme
Više o temama
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, možete postaviti temu na svom pametnom telefonu BlackBerry koja mijenja
izgled određenih stavki, poput aplikacija, indikatora, riječi i ikona. Teme mogu biti unaprijed učitane na vaš pametni
telefon. Teme ćete možda moći preuzeti i sa stranice BlackBerry App World.
Promjena tema
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Prikaz > Zaslonski prikaz.
3.
U odjeljku Tema pritisnite temu.
4.
Pritisnite Aktiviraj.
Za brisanje teme pritisnite temu. Pritisnite Izbriši.
Srodne informacije
Prikaz na zaslonu se promijenio, 236
235
Korisnički priručnik
Prikaz na zaslonu
Rješavanje problema: Prikaz na zaslonu
Prikaz na zaslonu se promijenio
Ovisno o temi, opcije prikaza poput ikona, fontova i pozadine početnog zaslona mogu se promijeniti ako promijenite temu.
Aplikacija se ne otvara kada pritisnem funkcijsku tipku
Pokušajte sljedeće:
•
•
Ako to niste učinili, dodijelite aplikaciju tipki.
Provjerite niste li izbrisali aplikaciju koja je dodijeljena tipki.
Srodne informacije
Dodjela aplikacije funkcijskoj tipki, 225
Zaslon se isključuje
Ako pametni telefon BlackBerry ne koristite određeno vrijeme, zaslon se isključuje kako bi se smanjila potrošnja baterije.
Možete promijeniti vrijeme nakon kojeg će se pozadinsko osvjetljenje isključiti u slučaju da se ne dodiruje zaslon.
Zaslon možete uključiti pritiskom dodirne plohe ili pritiskom tipke.
Srodne informacije
Postavljanje opcija pozadinskog osvjetljenja, 231
Kada dodirnem zaslon, prikazuje se skočni izbornik
Kada zaslon dodirnete i prst ostavite prislonjen neko vrijeme, prikazat će se skočni izbornik koji vam omogućuje brz odabir
najčešće korištenih stavki izbornika.
Skočne izbornike možete isključiti ili promijeniti opcije osjetljivosti dodirnog zaslona kako biste produžili vrijeme nakon
kojeg će se skočni izbornik prikazati.
Srodne informacije
Isključivanje skočnih izbornika, 234
Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona, 220
236
Korisnički priručnik
GPS tehnologija
GPS tehnologija
Ovisno o vašem davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Upute: GPS tehnologija
Ovisno o vašem davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Isključivanje pomoći pri određivanju lokacije ili
podataka o lokaciji
Značajke pomoć pri određivanju lokacije i podaci o lokaciji, ako su dostupne za vaš BlackBerry pametni telefon,
unapređuju radne karakteristike GPS tehnologije, no kako te značajke koriste bežičnu mrežu, te se usluge dodatno
naplaćuju. Kako biste izbjegli te troškove, možete isključiti pomoć pri određivanju lokacije, no vašem će pametnom
telefonu u tom slučaju možda trebati duže da odredi vašu GPS lokaciju. Dodatne informacije o naknadama za podatkovni
promet zatražite od svog davatelja usluga bežične mreže.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Postavke lokacije.
3.
•
Za isključivanje pomoći pri određivanju lokacije u odjeljku Pomoć pri određivanju lokacije promijenite polje
Postavljanje u Onemogućeno.
•
Za isključivanje pomoći pri određivanju lokacije dok ste u roamingu u odjeljku Pomoć pri određivanju lokacije
promijenite polje Postavljanje u Onemogućeno u roamingu.
•
Za isključivanje podataka o lokaciji u odjeljku Podaci o lokaciji promijenite polje Postavljanje u Onemogućeno.
•
Za isključivanje podataka o lokaciji dok ste u roamingu u odjeljku Podaci o lokaciji promijenite polje Postavljanje
u Onemogućeno u roamingu.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Uključivanje GPS tehnologije
Prije nego što počnete: Ovisno o modelu pametnog telefona BlackBerry i bežičnoj mreži, ova značajka možda neće biti
podržana.
Napomena: GPS opcije koje se prikazuju na pametnom telefonu mogu se neznatno razlikovati od opcija navedenih u ovom
zadatku.
237
Korisnički priručnik
GPS tehnologija
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Postavke lokacije.
3.
Polje Lokacijske usluge postavite na Lokacija uključena.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Za isključivanje GPS tehnologije polje Lokacijske usluge postavite na Lokacija isključena.
Postavljanje GPS prijemnika koji se koristi za praćenje
kretanja
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka, ako nemate interni GPS prijemnik, ovaj pametni telefon BlackBerry
morate upariti s Bluetooth GPS prijemnikom.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Postavke lokacije.
3.
Promijenite polje Izvor GPS podataka.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Sprječavanje drugih korisnika da prate vašu lokaciju
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, vaš će administrator možda moći pratiti lokaciju ovog
pametnog telefona BlackBerry. Dodatne informacije zatražite od administratora.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Postavke lokacije.
3.
Polje Lokacijske usluge postavite na Lokacija isključena.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Dohvat GPS lokacije
Prije nego što počnete: Ovisno o davatelju usluga mobilne mreže i mobilnoj mreži, ova usluga možda neće biti podržana.
Vaš pametni telefon BlackBerry mora biti opremljen internim GPS prijemnikom ili biti uparen s Bluetooth GPS prijemnikom
kako bi mogao izvršiti ovaj zadatak.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Postavke lokacije.
3.
Pritisnite tipku
238
> Osvježi lokaciju.
Korisnički priručnik
GPS tehnologija
Pojavljuju se koordinate dužine i širine za vašu trenutnu lokaciju.
Rješavanje problema: GPS tehnologija
Ovisno o vašem davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Ne mogu koristiti GPS tehnologiju
Ovisno o vašem davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Ako se nalazite na otvorenom prostoru, odmaknite se od zgrada i provjerite ima li pametni telefon BlackBerry otvoren
pogled prema nebu. Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, primaknite se prozoru.
Ako ste svoj pametni telefon uparili s Bluetooth GPS prijemnikom, provjerite je li Bluetooth GPS prijemnik uključen. Ako prvi
put koristite GPS tehnologiju, pričekajte nekoliko trenutaka kako bi pametni telefon dohvatio vašu GPS lokaciju.
Ako je vaš račun e-pošte povezan sa značajkom BlackBerry Enterprise Server, administrator može na vaš pametni telefon
dodati IT pravilo kojim se isključuje GPS tehnologija. Dodatne informacije zatražite od administratora.
239
Korisnički priručnik
Kompas
Kompas
Upute: Kompas
Više o kompasu
Ovisno o vašem davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Aplikaciju Kompas možete koristiti kako biste odredili koji smjer kretanja imate u odnosu na magnetske polove Zemlje ili
stvarni sjever. Aplikaciju Kompas možete koristiti i s lokacijskim aplikacijama, na primjer, aplikacijom Karte koja je možda
unaprijed instalirana na vaš pametni telefon BlackBerry kako biste dobili podatke poput uputa za vožnju ili položaja na
kojem se nalazite u odnosu na točku interesa. Aplikacija Kompas daje najtočnija očitanja kada pametni telefon stavite na
ravnu površinu ili ga držite vodoravno.
Prikaz lokacija na karti s kompasa
Istovremeno možete prikazati kompas i svoju lokaciju na karti.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Kompas.
2.
Pritisnite tipku
> Lokacija na karti.
Za povratak na aplikaciju Kompas pritisnite tipku
> Zatvori.
Navigacija do odredišta
Prije nego što počnete:
Za izvršavanje ovog zadatka GPS tehnologija mora biti uključena.
Aplikaciju Kompas možete koristiti kao pomoć u navigaciji prema smjeru, umjesto da, na primjer, koristite rutu ako se
nalazite u području u kojem nema cesta ili ako do odredišta idete pješice.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Kompas.
2.
Pritisnite tipku
•
240
> Postavi odredište.
Kako biste na karti pronašli odredište, postavite pokazivač na kartu.
Korisnički priručnik
Kompas
•
Za traženje određene lokacije u polje Traži unesite adresu ili koordinate zemljopisne širine i dužine. Pritisnite
odredište.
•
Za pretraživanje određenih polja interesa, primjerice prilikom traženja poslovnog objekta ili orijentira, u polje
Pronađite trgovinu, kafić itd. unesite informacije o točki interesa. Pritisnite odredište.
Kompas će prikazati smjer odredišta.
Kako biste odredište izbrisali iz kompasa, pritisnite tipku
> Očisti odredište.
Ručno kalibriranje kompasa
Kada se na dnu zaslona prikaže poruka "Potrebna kalibracija", kompas biste trebali ručno kalibrirati kako bi njegova
očitanja bila preciznija.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Kompas.
2.
Pritisnite tipku
3.
Okrenite i nagnite pametni telefon BlackBerry dok ne počne vibrirati.
> Kalibracija.
Promjena opcija kompasa
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Kompas.
2.
Pritisnite tipku
3.
> Opcije.
•
Kako biste promijenili način prikaza koordinata zemljopisne širine i dužine, promijenite polje Format prikaza
ŠIR/DUŽ lokacije.
•
Kako biste promijenili mjesto na koje kompas pokazuje, promijenite polje Magnetski/Stvarni sjever.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Kompas ne daje točna očitanja
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
Ako kompas ne pokazuje prema sjeveru, pametni telefon BlackBerry odmaknite od metalnih predmeta i magneta.
Ako se na dnu zaslona prikaže poruka "Potrebna kalibracija", ručno kalibrirajte kompas.
Kako metalni predmeti i magneti ne bi ometali rad kompasa, aplikaciju Kompas zatvorite prije no što uđete u vozilo i
prije no što pametni telefon umetnete u futrolu.
Srodne informacije
Ručno kalibriranje kompasa, 241
241
Korisnički priručnik
Karte
Karte
Upute: Karte
Osnove karata
Dohvat uputa
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.
2.
Pritisnite tipku
3.
Izvršite jednu od sljedećih radnji za određivanje polazne lokacije:
> Dohvati upute.
•
Kod određivanja trenutačne lokacije, ako vaš pametni telefon BlackBerry ima ugrađeni GPS prijemnik ili je uparen
s Bluetooth® GPS prijemnikom, polje Početak postavite na Moja lokacija.
•
Za određivanje lokacije koju trenutačno gledate na karti postavite polje Početak na Koristi središte karte. Ako
pregledavate omiljenu lokaciju, pritisnite adresu lokacije.
•
Za određivanje nove lokacije odabirom lokacije na karti postavite polje Početak na Odaberi na karti. Pritisnite
lokaciju na karti.
• Ako želite odrediti lokaciju ili kontakt, polje Početak postavite na Pronađi lokaciju. U polje Pronađite trgovinu,
. Pritisnite lokaciju ili kontakt.
kafić itd. unesite informacije o lokaciji ili kontaktu. Pritisnite tipku
• Za određivanje nove lokacije unosom adrese postavite polje Početak na Pronađi lokaciju. U polje Pronađi adresu
unesite adresu. Pritisnite tipku
. Pritisnite lokaciju.
•
Ako želite odrediti omiljenu lokaciju, polje Početak postavite na Iz favorita. Na popisu pritisnite omiljenu lokaciju.
4.
Za određivanje cilja ponovite korak 3.
5.
Za promjenu opcija puta pritisnite Opcije rute. Odaberite opciju Najbrže ili Najkraće. Uključite ili isključite potvrdni
okvir pored jedne ili više opcija rute. Pritisnite U redu.
6.
Pritisnite Traži.
•
Kako bi se ruta prikazala na karti, pritisnite tipku
•
Kako biste popis uputa prikazali obrnutim redoslijedom, pritisnite tipku
> Prikaži na karti.
Čišćenje karte
Kada očistite kartu, na njoj se više ne prikazuju informacije o rutama.
242
> Obrnute upute.
Korisnički priručnik
Karte
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.
2.
Na karti pritisnite tipku
> Očisti kartu.
Prikaz adrese na karti pomoću veze
Kada pametni telefon BlackBerry prepozna adresu u određenim aplikacijama, poput aplikacija za izravnu razmjenu poruka
ili aplikacije MemoPad, pametni telefon podcrtava adresu.
1.
Označite podcrtanu adresu.
2.
Pritisnite tipku
> Prikaži na karti.
Slanje lokacije
Lokaciju možete poslati kao poruku, na primjer u poruci e-pošte ili izravnoj poruci. Poruka koju šaljete sadrži vezu do
lokacije pa će primatelj lokaciju moći pregledati na karti.
1.
Učinite jedno od sljedećeg:
• Za slanje lokacije koju pregledavate na karti pritisnite tipku
.
• Za slanje lokacije s popisa, primjerice popisa omiljenih lokacija, otvorite popis. Označite lokaciju. Pritisnite tipku
.
2.
Pritisnite Pošalji lokaciju.
3.
Pritisnite vrstu poruku.
Kopiranje lokacije
1.
Učinite jedno od sljedećeg:
• Za kopiranje lokacije koju pregledavate na karti pritisnite tipku
.
• Za kopiranje lokacije koja se nalazi na popisu, primjerice popisu omiljenih lokacija, otvorite taj popis. Označite
lokaciju. Pritisnite tipku
.
2.
Pritisnite Kopiraj lokaciju.
Za lijepljenje lokacije pritisnite tipku
> Zalijepi.
Povećavanje i smanjivanje prikaza karte
Kako biste povećali ili smanjili prikaz karte, vaš pametni telefon BlackBerry mora biti u načinu rada za zumiranje, a ne u
načinu rada za pomicanje. Način rada pametnog telefona prikazuje se na vrhu karte.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.
2.
Ako je pametni telefon u načinu rada za pomicanje, pritisnite tipku
> Način rada za zumiranje.
243
Korisnički priručnik
3.
Karte
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Za povećavanje prikaza prstom na dodirnoj plohi povucite prema gore.
• Kako biste zumirali točku na karti, pritisnite tipku
•
> Zumiraj točku.
Za smanjivanje prikaza prstom na dodirnoj plohi povucite prema dolje.
Pomicanje po karti
Kako biste se pomicali po karti, vaš pametni telefon BlackBerry mora biti u načinu za pomicanje, a ne u načinu za
zumiranje. Način rada pametnog telefona prikazuje se na vrhu karte.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.
2.
Ako je pametni telefon u načinu rada za zumiranje, pritisnite tipku
3.
Na dodirnoj plohi prstom povucite u bilo kojem smjeru.
> Način rada za pomicanje.
Favoriti na karti
Dodavanje lokacije na popis favorita
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.
2.
Pregledajte lokaciju na karti.
3.
Pritisnite tipku
> Označi kao favorit > U redu.
Za prikaz popisa omiljenih lokacija pritisnite tipku
> Favoriti.
Prikaz omiljenih lokacija na karti
Sve svoje omiljene lokacije možete pregledati na karti ili možete odabrati omiljene lokacije koje će se prikazati.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.
2.
Pritisnite tipku
3.
Učinite jedno od sljedećeg:
4.
244
> Favoriti.
•
Kako bi se prikazale sve omiljene lokacije, uključite potvrdni okvir Prikaži sve favorite na karti.
•
Ako omiljene lokacije želite ukloniti s karte, isključite potvrdni okvir Prikaži sve favorite na karti i zatim očistite
omiljene lokacije za koje ne želite da se prikazuju.
Pritisnite tipku
.
Korisnički priručnik
Karte
Promjena informacija za lokaciju na popisu favorita
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.
2.
Pritisnite tipku
3.
Označite lokaciju.
4.
Pritisnite tipku
5.
Učinite jedno od sljedećeg:
6.
> Favoriti.
> Uredi favorit.
•
U polje Oznaka unesite novi naziv lokacije.
•
U polje Opis unesite opis lokacije.
Pritisnite U redu.
Brisanje lokacije s popisa favorita
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.
2.
Pritisnite tipku
3.
Označite lokaciju.
4.
Pritisnite tipku
5.
Pritisnite Da.
> Favoriti.
> Ukloni kao favorit.
Promocije i kuponi
Pronađite obližnje promocije
Pomoću aplikacije Karte možete pronaći lokacije na kojima su dostupne promocije.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.
2.
Pritisnite tipku
3.
Učinite jedno od sljedećeg:
> Prikaži ponude.
•
Kako biste promocije sortirali prema udaljenosti od vaše trenutne lokacije, odaberite Sortiraj prema udaljenosti
od moje lokacije.
•
Kako biste promocije sortirali prema udaljenosti od karte koju pregledavate, odaberite Sortiraj prema udaljenosti
od središta karte.
•
Kako biste pregledali lokaciju ponuda na karti, odaberite Prikaži sve na karti.
Kako biste s karte uklonili oznake promocije, pritisnite tipku
> Očisti kartu.
245
Korisnički priručnik
Karte
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti dostupna.
Prikaz kupona ili Groupon ponude
Ako za promociju postoji kupon ili Groupon ponuda, pojedinosti ponude možete pregledati na stranici promocije. Ako imate
Groupon račun, možete se prijaviti iz aplikacije Karte.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.
2.
Pritisnite tipku
3.
Odaberite promociju.
4.
Odaberite Prikaži kupon.
> Prikaži ponude.
Prikaz dodatnih pojedinosti promocije
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.
2.
Pritisnite tipku
3.
Učinite jedno od sljedećeg:
> Prikaži ponude.
•
Kako biste pregledali lokaciju promocije, pritisnite Karta.
•
Za prikaz uputa do lokacije promocije odaberite Ruta, potvrdite Polaznu i Odredišnu lokaciju te odaberite Traži.
•
Za prikaz srodne web-stranice odaberite Web.
•
Ako želite nazvati tvrtku, odaberite Poziv.
Prilagodba: Karte
Promjena mjerne jedinice za karte
1.
Na karti pritisnite tipku
2.
Pritisnite Postavi usluge globalne karte.
3.
Promijenite polje Sustav mjernih jedinica.
4.
Pritisnite tipku
246
> Opcije.
> Spremi.
Korisnički priručnik
Karte
Promjena postavki fonta za karte
Ako promijenite postavke fonta za karte, postavke fonta za sve ostale aplikacije ne mijenjaju se.
1.
Na karti pritisnite tipku
2.
Pritisnite Postavi usluge globalne karte.
3.
Izvršite bilo koju od sljedećih akcija:
4.
> Opcije.
•
Promijenite polje Zadana grupa fontova.
•
Promijenite polje Minimalna veličina fonta.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena jezika prikaza za karte
Ako promijenite jezik prikaza za karte, postavke jezika prikaza neće se promijeniti za ostale aplikacije.
1.
Na karti pritisnite tipku
2.
Pritisnite Postavi usluge globalne karte.
3.
Učinite jedno od sljedećeg:
4.
> Opcije.
•
Za prikaz teksta na kartama na engleskom jeziku polje Jezik za prikaz karata postavite na Engleski.
•
Za prikaz teksta na kartama na jeziku lokacije koju pregledavate polje Jezik za prikaz karata postavite na
Međunarodno.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Ostavljanje pozadinskog svjetla uključenog prilikom
praćenja kretanja
Prema zadanim postavkama pozadinsko osvjetljenje automatski se isključuje nakon određenog vremena kako bi se
smanjila potrošnja baterije. Možete promijeniti opcije karte kako bi pozadinsko osvjetljenje ostalo uključeno tijekom
praćenja pokreta dok razina napunjenosti baterije ne padne ispod određenog postotka.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Karte.
2.
Pritisnite tipku
3.
Promijenite polje Isključivanje pozadinskog osvjetljenja pri stanju napunjenosti baterije.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
247
Korisnički priručnik
Karte
Srodne informacije
Postavljanje opcija pozadinskog osvjetljenja, 231
Postavljanje GPS prijemnika koji se koristi za praćenje
kretanja
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka, ako nemate interni GPS prijemnik, ovaj pametni telefon BlackBerry
morate upariti s Bluetooth GPS prijemnikom.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Postavke lokacije.
3.
Promijenite polje Izvor GPS podataka.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Rješavanje problema: Karte
Ne mogu koristiti GPS tehnologiju
Ovisno o vašem davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Ako se nalazite na otvorenom prostoru, odmaknite se od zgrada i provjerite ima li pametni telefon BlackBerry otvoren
pogled prema nebu. Ako se nalazite u zatvorenom prostoru, primaknite se prozoru.
Ako ste svoj pametni telefon uparili s Bluetooth GPS prijemnikom, provjerite je li Bluetooth GPS prijemnik uključen. Ako prvi
put koristite GPS tehnologiju, pričekajte nekoliko trenutaka kako bi pametni telefon dohvatio vašu GPS lokaciju.
Ako je vaš račun e-pošte povezan sa značajkom BlackBerry Enterprise Server, administrator može na vaš pametni telefon
dodati IT pravilo kojim se isključuje GPS tehnologija. Dodatne informacije zatražite od administratora.
248
Korisnički priručnik
Aplikacije
Aplikacije
Upute: Aplikacije
Više o istovremenom izvršavanju više zadataka
Vaš pametni telefon BlackBerry podržava izvršavanje više zadataka, što vam omogućuje da istovremeno pokrenete više
aplikacija. Tijekom poziva, na primjer, možete se prebaciti na aplikaciju Kalendar i pregledati svoje obaveze ili se pak
prebaciti na aplikaciju Kontakti i pronaći željeni kontakt. Tijekom reprodukcije glazbe možda ćete trebati otvoriti aplikaciju
Poruke kako biste odgovorili na poruku.
Za većinu aplikacija postoje prečaci koji vam mogu pomoći da brzo izvršavate uobičajene zadatke.
Napomena: Što je više aplikacija pokrenuto, to više memorije i napajanja pametni telefon koristi. Kako biste optimizirali rad
pametnog telefona, preporučamo da aplikacije zatvorite kada više ne radite u njima.
Srodne informacije
Savjeti i prečaci, 46
Zatvaranje aplikacije kako ne bi ostala pokrenuta u pozadini, 250
Ostavljanje aplikacije pokrenute u pozadini i prebacivanje na drugu aplikaciju, 249
Ostavljanje aplikacije pokrenute u pozadini i
prebacivanje na drugu aplikaciju
•
Za prebacivanje na drugu aplikaciju tipku
držite pritisnutom dok se ne prikaže alat za prebacivanje aplikacija.
Pritisnite ikonu aplikacije. Ako se ne prikaže željena ikona aplikacije, pritisnite ikonu početnog zaslona i pronađite
ikonu željene aplikacije.
•
Za prikaz početnog zaslona kada ne razgovarate pritisnite tipku
•
Ako se tijekom poziva želite vratiti na početni zaslon, tipku
prebacivanje aplikacija. Pritisnite ikonu početnog zaslona.
Napomena: Ako pritisnete tipku
.
držite pritisnutom dok se ne prikaže alat za
, poziv će se prekinuti čak i ako ste se prebacili na drugu aplikaciju.
Srodne informacije
Zatvaranje aplikacije kako ne bi ostala pokrenuta u pozadini, 250
Više o istovremenom izvršavanju više zadataka, 249
249
Korisnički priručnik
Aplikacije
Zatvaranje aplikacije kako ne bi ostala pokrenuta u
pozadini
Kako biste optimizirali radne karakteristike pametnog telefona BlackBerry, zatvarajte aplikacije kada ih prestanete koristiti.
1.
Ako želite vidjeti koje su aplikacije pokrenute, tipku
aplikacija.
2.
Pritisnite ikonu aplikacije.
3.
U aplikaciji učinite nešto od sljedećeg:
držite pritisnutom dok se ne prikaže alat za prebacivanje
• Pritisnite tipku
> Zatvori.
• Pritisnite tipku
. Ako je potrebno, nastavite pritiskati tipku
dok se ne prikaže početni zaslon.
Srodne informacije
Ostavljanje aplikacije pokrenute u pozadini i prebacivanje na drugu aplikaciju, 249
Više o istovremenom izvršavanju više zadataka, 249
Zahtjev za unos lozinke pametnog telefona prije
dodavanja aplikacije
Prije nego što počnete: Kako biste izvršili ovaj zadatak, morate postaviti lozinku pametnog telefona BlackBerry.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Lozinka.
3.
Odaberite potvrdni okvir Pitaj pri instalaciji aplikacije.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Postavljanje ili promjena lozinke pametnog telefona, 329
Prikaz svojstava aplikacije
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Upravljanje aplikacijom.
3.
Pritisnite aplikaciju.
250
Korisnički priručnik
Aplikacije
Brisanje aplikacije
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, postoji mogućnost da vam organizacija ne dopušta brisanje
pojedinih aplikacija. Dodatne informacije zatražite od administratora.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi označite ikonu aplikacije.
2.
Pritisnite tipku
> Izbriši.
Prikaz veličine aplikacijske baze podataka
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Informacije o uređaju i statusu.
3.
Pritisnite tipku
> Veličine baze podataka.
Rješavanje problema: Aplikacije
Ne mogu dodati, ažurirati ili vratiti aplikaciju na
prethodnu verziju
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, postoji mogućnost da vaša organizacija ne dopušta dodavanje
ili ažuriranje aplikacija za pametni telefon. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
Provjerite ima li na pametnom telefonu dovoljno prostora za dodavanje ili ažuriranje aplikacije.
Izbrisao sam aplikaciju koju želim vratiti
Ako izbrišete aplikaciju koju ste preuzeli, možda ćete je moći vratiti na svoj pametni telefon BlackBerry.
Pokušajte jedno od sljedećeg:
251
Korisnički priručnik
Aplikacije
•
Ako ste aplikaciju preuzeli sa značajke BlackBerry App World, na početnom zaslonu pritisnite ikonu BlackBerry App
World. Pritisnite tipku
> Pomoć.
•
Ako ste aplikaciju preuzeli pomoću programa BlackBerry Desktop Software, dodatne informacije o vraćanju aplikacija
potražite u pomoći programa BlackBerry Desktop Software.
Ako ste aplikaciju preuzeli od svog davatelja usluga bežične mreže ili treće strane, dodatne informacije o vraćanju
aplikacije zatražite od svog davatelja usluga bežične mreže ili treće strane.
•
Poruke o pogreškama: BlackBerry Device Software
Prije poruke o pogrešci može se prikazati "App" ili "JVM". Na primjer, "JVM pogreška 101" ili "App pogreška 200,"
Poruka o pogrešci i uzrok
Moguće rješenje
Pogreška 101: Pogreška aplikacije
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
Pogreška 102: Pogreška Java datoteke •
•
Pogreška 106: Pogreška grafičkog
sustava
Pogreška 205: Pogreška usluge zaštite
Pogreška 502: Pogreška prekida
procesa
Pogreška 503: Problem s neispravnim
podacima
Pogreška 504: Problem s neispravnim
podacima
Pogreška 505: Pogreška pri ažuriranju
programa BlackBerry Device Software
Pogreška 507: Pogreška s datotekom
aplikacije
Pogreška 508: Pronađen objekt koji
nije valjan
Pogreška 512: Sistemska pogreška
Pogreška 523: BlackBerry Device
Software pogreška
Pogreška 525: Sistemska pogreška
Pogreška 526: Nedostaje ključni
objekt
252
Ponovo postavite svoj pametni telefon BlackBerry.
Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje nakon što ste ponovo postavili
pametni telefon, ponovno učitajte program BlackBerry Device Software.
Postupak ponovnog učitavanja briše podatke pametnog telefona.
Korisnički priručnik
Poruka o pogrešci i uzrok
Aplikacije
Moguće rješenje
Pogreška 527: Nedostaje ključni
objekt
Pogreška 529: Neispravan datotečni
sustav
Pogreška 532: Pogreška aplikacije
Pogreška 543: Datotečni sustav nije
kompatibilan
Pogreška 552: Nedovoljno slobodnog
prostora u memoriji tijekom pokretanja
Pogreška 561: Pogreška aplikacije
Pogreška 602: Pogreška aplikacije
Pogreška 603: Pogreška aplikacije
Pogreška 200: BlackBerry Device
Software pogreška
Pogreška 545: Datotečni sustav nije
kompatibilan
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
Ponovo postavite svoj pametni telefon.
Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje nakon što ste ponovo postavili
pametni telefon, ponovno učitajte program BlackBerry Device Software.
Postupak ponovnog učitavanja briše podatke pametnog telefona.
Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje nakon što ste ponovo učitali
program BlackBerry Device Software, obratite se davatelju usluga bežične
mreže.
Pogreška 203: Prekinut aplikacijski
postupak
Ponovo postavite svoj pametni telefon.
Pogreška 501: Neispravna memorija
Obratite se davatelju usluga bežične mreže.
Pogreška 517: Hardverski/softverski
sukob
Pogreška 547: Problem s hardverom ili
sustavom
Pogreška 513: Korisnik je pametni
telefon pokušao ponovo postaviti
nakon što je prekoračio maksimalan
dopušteni broj unosa lozinke
Kada dođe do te pogreške, izbrisat će se svi podaci s pametnog telefona kako bi
se spriječio neovlašten pristup podacima.
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, vaš će administrator
možda moći promijeniti opcije pomoću kojih se može minimalizirati mogućnost
da se ova poruka o pogrešci ponovo pojavi. Dodatne informacije zatražite od
administratora.
253
Korisnički priručnik
Poruka o pogrešci i uzrok
Aplikacije
Moguće rješenje
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Pogreška 576: Problem s IT pravilima
Ponovo učitajte BlackBerry Device Software. Postupak ponovnog učitavanja
briše podatke pametnog telefona.
Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje nakon što ste ponovo učitali
program BlackBerry Device Software, obratite se davatelju usluga bežične
mreže.
Obratite se administratoru.
Srodne informacije
BlackBerry Device Software, 258
Osnovne upute: Zaštita,
Ponovno postavljanje pametnog telefona, 310
Ponovo učitajte BlackBerry Device Software pomoću BlackBerry
Desktop Software
Prije nego što počnete: Prije no što ponovo učitate BlackBerry Device Software, preuzmite i instalirajte najnoviju verziju
programa BlackBerry Desktop Software.
Možda ćete morati ponovno učitati program BlackBerry Device Software za rješavanje tehničkog problema. Ponovno
učitavanje programa BlackBerry Device Software može trajati i do sat vremena. Za to vrijeme možete isključiti pametni
telefon BlackBerry iz računala.
Napomena: Možda nećete moći izvršiti sigurnosno kopiranje podataka pametnog telefona ako ste prethodno pokrenuli
postupak ponovnog učitavanja programa BlackBerry Device Software kako biste riješili tehnički problem, poput pogreške
aplikacije.
1.
Povežite pametni telefon s računalom.
2.
Otvorite BlackBerry Desktop Software.
3.
U BlackBerry Desktop Software pritisnite Ažuriraj.
4.
Za preuzimanje najnovije verzije programa BlackBerry Device Software pritisnite Dohvati ažuriranja.
5.
Učinite jedno od sljedećeg:
254
•
Ako želite zadržati sigurnosnu kopiju podataka i postavki pametnog telefona, označite potvrdni okvir Napravite
sigurnosnu kopiju podataka s uređaja. Ova se sigurnosna kopija vraća u vaš pametni telefon po dovršetku
postupka ponovnog učitavanja softvera. Ako ne napravite sigurnosnu kopiju podataka, po dovršetku postupka
ponovnog učitavanja softvera svi se podaci s uređaja, postavke i poruke e-pošte brišu iz vašeg pametnog telefona.
•
Za šifriranje sigurnosne kopije pritisnite Šifriraj sigurnosnu kopiju.
•
U slučaju da želite primiti poruku e-pošte kada postane dostupna ažurirana verzija programa BlackBerry Device
Software, označite potvrdni okvir Obavijesti me e-poštom kada nove verzije postanu dostupne.
Korisnički priručnik
6.
Aplikacije
Pritisnite Instaliraj ažuriranja.
Srodne informacije
Više o ažuriranju programa BlackBerry Device Software, 258
255
Korisnički priručnik
BlackBerry ID
BlackBerry ID
Upute: BlackBerry ID
Više o značajki BlackBerry ID
BlackBerry ID vam omogućuje jednostavan pristup različitim BlackBerry proizvodima i uslugama. Nakon što napravite
BlackBerry ID, na sve BlackBerry proizvode koji podržavaju značajku BlackBerry ID možete se prijaviti pomoću BlackBerry
ID adrese e-pošte i lozinke. BlackBerry ID omogućuje vam upravljanje aplikacijama koje ste preuzeli iz trgovine BlackBerry
App World i omogućuje zadržavanje preuzetih aplikacija prilikom zamjene pametnog telefona.
Kada postavite tablet BlackBerry PlayBook ili pametni telefon BlackBerry sa značajkom BlackBerry 7, prikazat će se
odzivnik za prijavu pomoću značajke BlackBerry ID. Ako ste ranije napravili BlackBerry ID, morate ga koristiti prilikom
postavljanja novog tableta ili pametnog telefona (umjesto stvaranja nove značajke BlackBerry ID). I na tablet i na pametni
telefon možete se prijaviti pomoću iste značajke BlackBerry ID.
Ako koristite stariji pametni telefon BlackBerry, BlackBerry ID možda ćete moći napraviti u aplikaciji koja podržava
BlackBerry ID ili BlackBerry ID napravite na stranici www.blackberry.com/blackberryid.
Srodne informacije
Više o preuzimanju aplikacija pomoću značajke BlackBerry App World, 29
Stvaranje BlackBerry ID
Ako želite napraviti BlackBerry ID, kao BlackBerry ID korisničko ime možete koristiti bilo koju adresu e-pošte; ne morate
koristiti adresu e-pošte koju ste dodali na pametni telefon.
1.
2.
256
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Na računalu otvorite www.blackberry.com/blackberryid. Pritisnite Registriraj se za BlackBerry ID.
•
Kada postavljate tablet BlackBerry PlayBook ili pametni telefon BlackBerry sa značajkom BlackBerry 7, pritisnite
Napravi BlackBerry ID.
Pratite upute na zaslonu.
Korisnički priručnik
BlackBerry ID
Promjena BlackBerry ID informacija
Možete promijeniti svoje zaslonsko ime, sigurnosno pitanje i odgovor te lozinku. Svoje BlackBerry ID podatke možete
promijeniti na računalu ili pametnom telefonu BlackBerry sa značajkom BlackBerry 7. Ovisno o aplikaciji, podatke ćete
možda moći promijeniti i u aplikaciji koja koristi BlackBerry ID.
1.
2.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Na računalu otvorite www.blackberry.com/blackberryid.
•
Na početnom zaslonu pametnog telefona BlackBerry pritisnite Opcije > Uređaj > BlackBerry ID.
Pratite upute na zaslonu.
257
Korisnički priručnik
BlackBerry Device Software
BlackBerry Device Software
Upute: BlackBerry Device Software
Više o ažuriranju programa BlackBerry Device
Software
Program BlackBerry Device Software možete ažurirati kako biste imali pristup novim aplikacijama i značajkama, odnosno
kako biste riješili tehničke probleme. Trajanje postupka ažuriranja može trajati od 15 minuta do 2 sata, ovisno o vrsti
ažuriranja, količini podataka na pametnom telefonu te broju aplikacija na vašem pametnom telefonuBlackBerry. Tijekom
postupka ažuriranja nećete moći koristiti pametni telefon ni upućivati hitne pozive.
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže i administratoru, program BlackBerry Device Software možete ažurirati putem
bežične mreže, s web-mjesta ili pomoću programa BlackBerry Desktop Software. Preuzimanje ažuriranja na pametni
telefon putem bežične mreže može se dodatno naplaćivati, ovisno o davatelju usluga bežične mreže.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Ažuriranje programa BlackBerry Device Software
Pametni telefon BlackBerry možete koristiti kada preuzimate program BlackBerry Device Software, no ne i kada ga
instalirate. Tijekom postupka instalacije vaš pametni telefon može se ponovo pokrenuti ili se može prikazati bijeli zaslon.
Nemojte vaditi bateriju dok traje postupak ažuriranja.
Ako je šifriranje uključeno, možda ćete tijekom postupka instalacije u određeno vrijeme morati unijeti lozinku.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
1.
Učinite jedno od sljedećeg:
• Ako softver želite ažurirati putem bežične mreže, na početnom zaslonu pritisnite ikonu
. Ako nema ikone
, na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > Ažuriranja softvera.
258
Korisnički priručnik
2.
BlackBerry Device Software
•
Kako biste softver ažurirali pomoću programa BlackBerry Desktop Software, na računalu otvorite BlackBerry
Desktop Software. Povežite pametni telefon s računalom.
•
Ako softver želite ažurirati putem web-mjesta, na računalu otvorite web-stranicu www.blackberry.com/update.
Pritisnite Provjeri ima li ažuriranja. Povežite pametni telefon s računalom.
Pratite upute na zaslonu.
Ako ste softver ažurirali putem bežične mreže, za brisanje ranije verzije softvera koja je privremeno spremljena na vašem
pametnom telefonu na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > Ažuriranja softvera.
Pritisnite tipku
> Prikaži rezultat. Pritisnite tipku
> Izbriši podatke vraćanja na raniju verziju.
Srodne informacije
Više o sigurnosnom kopiranju i vraćanju podataka pametnog telefona, 183
Ne mogu ažurirati BlackBerry Device Software putem bežične mreže, 260
Na mom pametnom telefonu nema dovoljno slobodnog prostora za ažuriranje programa BlackBerry Device Software, 260
BlackBerry Device Software, 258
Vraćanje na raniju verziju programa BlackBerry Device
Software putem bežične mreže
Ovisno o opcijama koje je postavio davatelj usluga bežične mreže ili administrator, ovaj zadatak možda nećete moći izvršiti.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Ažuriranja softvera.
• Ako ste nedavno ažurirali BlackBerry Device Software, za vraćanje na raniju verziju softvera pritisnite tipku
> Prikaži rezultat > Vrati na raniju verziju.
• Kako biste softver vratili na raniju verziju, pomaknite se do verzije softvera uz koju je prikazana ikona
.
Pritisnite Izvrši vraćanje na raniju verziju. Pratite upute na zaslonu.
Pronađite broj modela svog pametnog telefona i
verziju programa BlackBerry Device Software
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > O verzijama uređaja.
•
Ako vaš jezik za unos to podržava, u poruci ili podsjetniku unesite myver i iza toga razmak.
259
Korisnički priručnik
BlackBerry Device Software
Rješavanje problema: BlackBerry Device
Software
Ne mogu ažurirati BlackBerry Device Software putem
bežične mreže
Ovisno o opcijama koje vaš davatelj usluga bežične mreže ili administrator postavi, možda nećete moći BlackBerry Device
Software ažurirati preko bežične mreže.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
•
•
Provjerite je li vaš pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
Provjerite niste li u roamingu izvan područja pokrivenog mrežom vašeg davatelja usluga. Ovisno o davatelju usluga
bežične mreže, program BlackBerry Device Software možda nećete moći ažurirati u roamingu. Dodatne informacije
možete dobiti od davatelja bežičnih usluga.
Program BlackBerry Device Software pokušajte preko bežične mreže ažurirati kasnije. Ovisno o davatelju usluga
bežične mreže, program BlackBerry Device Software možda nećete moći ažurirati u određeno doba dana kada je
mrežni promet veći.
Pokušajte posjetiti web-mjesto davatelja usluga bežične mreže jer ćete program BlackBerry Device Software možda
moći ažurirati na web-mjestu.
Ako je vaš poslovni račun e-pošte povezan s programom BlackBerry Enterprise Server, kod administratora provjerite
ima li ažuriranja programa BlackBerry Device Software. Vaš administrator možda vam neće dopustiti ažuriranje
programa putem bežične mreže ili će vam dopustiti da program ažurirate isključivo na određenu verziju.
Na mom pametnom telefonu nema dovoljno
slobodnog prostora za ažuriranje programa BlackBerry
Device Software
Pokušajte sljedeće:
•
•
260
Izbrišite jezike za prikaz, teme i aplikacije treće strane koje ne koristite.
Izbrišite poruke i unose kalendara koji vam nisu potrebni.
Korisnički priručnik
•
BlackBerry Device Software
Izbrišite informacije o pregledavanju interneta.
Moj pametni telefon radi sporo ili ima prekida u radu
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
Zatvorite aplikacije koje se ne koriste.
Oslobodite prostor u memoriji.
Ažurirajte BlackBerry Device Software.
•
Izvadite bateriju i zatim je ponovo umetnite. Dodatne informacije o umetanju baterije potražite u tiskanoj dokumentaciji
koju ste dobili uz pametni telefon BlackBerry ili na stranici www.blackberry.com/docs/smartphones potražite vodič
Počnite ovdje.
Srodne informacije
Savjeti: Oslobađanje prostora radi optimizacije rada pametnog telefona, 50
Prikaz količine slobodnog prostora na pametnom telefonu, 319
Zatvaranje aplikacije kako ne bi ostala pokrenuta u pozadini, 250
261
Korisnički priručnik
Upravljanje vezama
Upravljanje vezama
Mobilna mreža
Upute: Mobilna mreža
Ukratko o upravljanju vezama
Provjera bežičnih mreža s kojima se pametni telefon povezuje
Navedene vrste mreža ne ukazuju na mrežne veze, već samo na mogućnost vašeg modela pametnog telefona BlackBerry
za povezivanje s tim mrežama. Dodatne informacije o bežičnim mrežama s kojima se pametni telefon povezuje potražite u
knjižici Sigurnosne informacije i informacije o proizvodu za svoj pametni telefon.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > O verzijama uređaja. Vrste mreža s kojima se pametni telefon može povezati navedene su u
zagradi iza modela pametnog telefona.
262
Korisnički priručnik
Upravljanje vezama
Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze
Mrežne veze trebaju biti isključene na određenim mjestima, primjerice kada ste u zrakoplovu ili u bolnici. Dodatne
informacije potražite u knjižici Sigurnosne informacije i informacije o proizvodu za svoj pametni telefon BlackBerry.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
•
Kako biste uključili mrežnu vezu, odaberite potvrdni okvir uz vrstu veze.
•
Kako biste isključili mrežnu vezu, isključite potvrdni okvir uz vrstu veze.
•
Kako biste uključili mrežne veze koje su ranije bile uključene, pritisnite Ponovo uspostavi veze.
•
Status mrežne veze možete provjeriti pritiskom opcije Status usluge.
Srodne informacije
Ne mogu se povezati s mobilnom mrežom, 268
Ne mogu se povezati s Wi-Fi mrežom, 277
Uključivanje ili isključivanje načina rada u zrakoplovu
Mrežne veze trebaju biti isključene na određenim mjestima, primjerice kada ste u zrakoplovu ili u bolnici. Dodatne
informacije potražite u knjižici Sigurnosne informacije i informacije o proizvodu za svoj pametni telefon BlackBerry.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
•
Za uključivanje načina rada u zrakoplovu pritisnite Sve isključeno.
•
Za isključivanje načina rada u zrakoplovu pritisnite Ponovo uspostavi veze.
Srodne informacije
Uključivanje ili isključivanje podatkovnih usluga ili postavljanje opcija za roaming, 264
Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze, 263
Roaming
Više o roamingu i međunarodnom roamingu
U većini slučajeva, pametni telefon BlackBerry automatski se povezuje s odgovarajućom bežičnom mrežom kada napustite
područje pokriveno bežičnom mrežom svog davatelja usluga. U nekim ćete slučajevima morati unijeti podatke za prijavu
prije nego pristupite bežičnoj mreži. Kada se nalazite u roamingu, u gornjem dijelu početnog zaslona pojavljuje se trokutasti
indikator roaminga.
Ako uređaj zahtijeva umetanje SIM kartice, davatelj usluga bežične mreže možda će morati postaviti SIM karticu za
korištenje roaming usluga prije početka korištenja istih.
Ako se pametni telefon na uobičajeni način povezuje s CDMA mrežom i podržava međunarodni roaming, možda ćete od
svog davatelja usluga bežične mreže morati nabaviti SIM karticu koja je postavljena za međunarodni roaming. Vaš se
telefonski broj ne mijenja tijekom putovanja u inozemstvo.
263
Korisnički priručnik
Upravljanje vezama
Dodatne informacije o roamingu i naknadama za roaming zatražite od davatelja usluga bežične mreže.
Ručna promjena bežične mreže
Prije nego što počnete: Za ručnu promjenu bežične mreže vaša tarifa bežične mreže mora uključivati tu uslugu i vaš
pametni telefon BlackBerry mora biti povezan s GSM ili UMTS mrežom.
Vaš je pametni telefon dizajniran tako da se prilikom putovanja automatski prebaci na odgovarajuću bežičnu mrežu.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Mobilna mreža.
3.
Polje Način odabira mreže postavite na Ručno.
4.
Pritisnite bežičnu mrežu.
5.
Pritisnite tipku
> Zatvori.
Za ponovno povezivanje s bežičnom mrežom svog davatelja usluga polje Način odabira mreže postavite na Automatski.
Srodne informacije
Ne mogu se povezati s mobilnom mrežom, 268
Uključivanje ili isključivanje podatkovnih usluga ili postavljanje opcija za
roaming
Ovisno o vašoj tarifi mobilne mreže, možda ćete moći isključiti podatkovne usluge (poruke e-pošte, PIN poruke, tekstne
poruke s privicima i usluge preglednika) na svom pametnom telefonu BlackBerry kako bi dostupne bile samo telefonske i
osnovne tekstne poruke. Uslugu prijenosa podataka možete na pametnom telefonu isključiti i kada ste u roamingu te na taj
način izbjeći dodatne naknade koje se naplaćuju u roamingu. Dodatne informacije možete dobiti od davatelja bežičnih
usluga.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Mobilna mreža.
3.
Učinite jedno od sljedećeg:
4.
•
Kako biste uključili ili isključili podatkovne usluge, promijenite polje Podatkovne usluge.
•
Kako biste uključili ili isključili podatkovne usluge u roamingu, promijenite polje U roamingu.
•
Kako bi se u roamingu prikazao odzivnik u kojem podatkovnu uslugu možete uključiti ili isključiti, polje U
roamingu postavite na Pitaj.
Pritisnite tipku
> Zatvori.
Srodne informacije
Ne mogu se povezati s mobilnom mrežom, 268
Podatkovna usluga nije dostupna, 268
264
Korisnički priručnik
Upravljanje vezama
Popis preferiranih bežičnih mreža
Više o popisu preferiranih bežičnih mreža
Vaš davatelj usluga bežične mreže može imati ugovor s drugim davateljima usluga bežične mreže koji vam omogućavaju
korištenje njihovih usluga dok putujete. Možete koristiti popis preferiranih bežičnih mreža kako biste upravljali redoslijedom
kojim pametni telefon BlackBerry koristi dane bežične mreže.
Vaš se pametni telefon pokušava povezati s bežičnom mrežom prema redoslijedu kojim se bežične mreže pojavljuju na
popisu preferiranih bežičnih mreža. Dok putujete vaš pametni telefon najprije pretražuje bežične mreže s tog popisa. U
slučaju da nije dostupna niti jedna bežična mreža s popisa, vaš se pametni telefon automatski povezuje s dostupnom
bežičnom mrežom.
Napomena: U roamingu se obično naplaćuju dodatne naknade. Dodatne informacije o naknadama za roaming zatražite od
davatelja usluga bežične mreže.
Dodavanje bežične mreže na popis preferiranih bežičnih mreža
Prije nego što počnete: Kako biste izvršili ovaj zadatak, pametni telefon BlackBerry mora biti povezan s GSM ili UMTS
mrežom.
Ovisno o vašoj tarifi usluga mobilne mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Mobilna mreža.
3.
Pritisnite tipku
> Moj popis preferiranih mreža.
4.
Pritisnite tipku
> Dodaj mrežu.
5.
•
Za skeniranje bežične mreže koju želite dodati pritisnite Odaberite između dostupnih mreža. Pritisnite bežičnu
mrežu. Pritisnite Odaberi mrežu.
•
Za skeniranje bežične mreže koja je već poznata vašem pametnom telefonu pritisnite Odaberite između poznatih
mreža. Pritisnite bežičnu mrežu. Pritisnite Odaberi mrežu.
•
Za dodavanje bežične mreže pritisnite Ručni unos. Postavite prioritet bežične mreže. Unesite MCC i MNC.
Pritisnite tipku
> Zatvori.
Brisanje bežične mreže s popisa preferiranih bežičnih mreža
Prije nego što počnete: Kako biste izvršili ovaj zadatak, pametni telefon BlackBerry mora biti povezan s GSM ili UMTS
mrežom.
Ovisno o vašoj tarifi usluga mobilne mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Mobilna mreža.
3.
Pritisnite tipku
> Moj popis preferiranih mreža.
265
Korisnički priručnik
Upravljanje vezama
4.
Označite bežičnu mrežu.
5.
Pritisnite tipku
> Izbriši.
6.
Pritisnite tipku
> Zatvori.
Promjena redoslijeda preferiranih mreža
Prije nego što počnete: Kako biste izvršili ovaj zadatak, pametni telefon BlackBerry mora biti povezan s GSM ili UMTS
mrežom.
Ovisno o vašoj tarifi usluga mobilne mreže, ova značajka možda neće biti podržana. Vaš pametni telefon s mrežama se
povezuje ovisno o redoslijedu kojim se one prikazuju na popisu preferiranih mreža.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Mobilna mreža.
3.
Pritisnite tipku
4.
Označite bežičnu mrežu.
5.
Pritisnite tipku
> Moj popis preferiranih mreža.
> Premjesti.
6.
Pritisnite novu lokaciju.
7.
Pritisnite tipku
> Zatvori.
Promjena brzine veze za bežičnu mrežu
Brza veza više troši bateriju.
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, možda nećete moći promijeniti brzinu veze bežične mreže.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Mobilna mreža.
3.
Promijenite polje Način rada mreže.
4.
Pritisnite tipku
> Zatvori.
Srodne informacije
Ne mogu se povezati s mobilnom mrežom, 268
Uključivanje obavijesti treperenjem LED indikatora za pokrivenost
bežičnom mrežom
Možete postaviti LED indikator koji će vas obavijestiti kada je pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Prikaz > Zaslonski prikaz.
3.
Odaberite potvrdni okvir LED indikator pokrivenosti.
4.
266
Korisnički priručnik
Pritisnite tipku
Upravljanje vezama
> Spremi.
Kada je pametni telefon povezan s bežičnom mrežom, LED indikator treperi zeleno.
Kako biste isključili obavijest o pokrivenosti bežičnom mrežom, isključite potvrdni okvir LED indikator pokrivenosti.
Indikatori pokrivenosti bežičnom mrežom
Indikatori u gornjem desnom kutu početnog zaslona prikazuju razinu pokrivenosti bežičnom mrežom u području u kojem
koristite pametni telefon BlackBerry. Dodatne informacije područjima pokrivenosti bežičnom mrežom zatražite od
davatelja usluga bežične mreže.
Indikator
Opis
Daje informacije o jakosti bežičnog signala. Tri ili više crtica označava jak signal.
Slabiji signal može značiti da će uređaj trošiti više napajanja jer se pokušava
povezati sa slabim signalom.
3G
, 4G
, H+
NXTL, MIKE ili NTWK
, EDGE, GPRS,
Povezani ste s mobilnom mrežom i možete pristupiti značajkama poput poruka
e-pošte i pregleda internetskih sadržaja. Ako ne vidite neki od indikatora, možda
se nalazite u području slabije pokrivenosti bežičnom mrežom u kojem neke od
značajki nisu dostupne (možda ćete moći samo uputiti telefonski poziv ili
primati tekstne poruke).
Nazvati možete samo brojeve hitnih službi.
Nalazite se u području koje nije pokriveno bežičnom mrežom.
Veza s mobilnom mrežom je isključena.
Povezani ste s Wi-Fi mrežom i možete pristupiti BlackBerry uslugama poput
poruka e-pošte i pregleda internetskih sadržaja putem Wi-Fi veze.
Vaša Wi-Fi veza je uključena, no niste povezani s Wi-Fi mrežom ili ste povezani s
Wi-Fi mrežom, no ne možete pristupiti BlackBerry uslugama kao što je e-pošta i
pregledavanje interneta putem Wi-Fi veze.
Vaša Bluetooth® veza je uključena i povezani ste s Bluetooth uređajem.
Vaša Bluetooth veza je uključena, no niste povezani s Bluetooth uređajem.
Vaša NFC veza je isključena.
Srodne informacije
Više o hitnim pozivima i načinu povratnog poziva u hitnom slučaju, 67
267
Korisnički priručnik
Upravljanje vezama
Rješavanje problema: Mobilna mreža
Ne mogu se povezati s mobilnom mrežom
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
Ako vaš pametni telefon BlackBerry koristi SIM karticu, provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta u pametni telefon.
•
Ako se vaš pametni telefon na uobičajen način povezuje s CDMA mrežom i podržava međunarodni roaming, provjerite
je li pametni telefon u globalnom načinu rada za roaming te je li SIM kartica ispravno umetnuta u pametni telefon.
•
•
Provjerite jeste li uključili vezu s bežičnom mrežom.
Provjerite jeste li povezani s mrežom davatelja bežičnih usluga. Ako ste se ručno prebacili s jedne bežične mreže na
drugu, vaš pametni telefon ostat će povezan s tom bežičnom mrežom dok ponovno ne odaberete mrežu svog davatelja
bežičnih usluga.
Ako ste naveli posebnu brzinu povezivanja s bežičnom mrežom, provjerite jeste li u području pokrivenosti bežičnom
mrežom koja podržava tu brzinu povezivanja.
Ako imate pametni telefon s podrškom za Wi-Fi, a vaš davatelj usluga bežične mreže podržava Wi-FiUMA, provjerite nije
li preferenca povezivanja postavljena na opciju Samo Wi-Fi.
•
•
Srodne informacije
Uključivanje ili isključivanje podatkovnih usluga ili postavljanje opcija za roaming, 264
Ručna promjena bežične mreže, 264
Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze, 263
Poruke o pogreškama
Podatkovna usluga nije dostupna
Opis
Ova se poruka prikazuje ako nemate pristup podatkovnim uslugama na pametnom telefonu BlackBerry.
Moguća rješenja
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
Provjerite nalazite li se u području pokrivenom signalom bežične mreže.
•
•
Provjerite je li uključena podatkovna usluga na pametnom telefonu.
Ako ste u roamingu, provjerite možete li pristupiti podatkovnim uslugama dok koristite uslugu roaminga.
268
Korisnički priručnik
Upravljanje vezama
Srodne informacije
Uključivanje ili isključivanje podatkovnih usluga ili postavljanje opcija za roaming, 264
Wi-Fi tehnologija
Ovisno o modelu vašeg pametnog telefona BlackBerry, značajka Wi-Fi možda neće biti podržana.
Upute: Wi-Fi tehnologija
Provjera bežičnih mreža s kojima se pametni telefon povezuje
Navedene vrste mreža ne ukazuju na mrežne veze, već samo na mogućnost vašeg modela pametnog telefona BlackBerry
za povezivanje s tim mrežama. Dodatne informacije o bežičnim mrežama s kojima se pametni telefon povezuje potražite u
knjižici Sigurnosne informacije i informacije o proizvodu za svoj pametni telefon.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > O verzijama uređaja. Vrste mreža s kojima se pametni telefon može povezati navedene su u
zagradi iza modela pametnog telefona.
Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze
Mrežne veze trebaju biti isključene na određenim mjestima, primjerice kada ste u zrakoplovu ili u bolnici. Dodatne
informacije potražite u knjižici Sigurnosne informacije i informacije o proizvodu za svoj pametni telefon BlackBerry.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
•
Kako biste uključili mrežnu vezu, odaberite potvrdni okvir uz vrstu veze.
•
Kako biste isključili mrežnu vezu, isključite potvrdni okvir uz vrstu veze.
•
Kako biste uključili mrežne veze koje su ranije bile uključene, pritisnite Ponovo uspostavi veze.
•
Status mrežne veze možete provjeriti pritiskom opcije Status usluge.
Srodne informacije
Ne mogu se povezati s mobilnom mrežom, 268
Ne mogu se povezati s Wi-Fi mrežom, 277
269
Korisnički priručnik
Upravljanje vezama
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Više o povezivanju s Wi-Fi mrežom
Vaš pametni telefon BlackBerry za pregled web-stranica, slanje i primanje poruka e-pošte i drugo umjesto mobilne mreže
koristit će Wi-FiWi-Fi mrežu. Ako internetu pristupate putem Wi-Fi mreže, možete izbjeći naplatu naknade za prijenos
podataka koja se plaća prilikom korištenja mobilne mreže, a brzina povezivanja je u većini slučajeva veća.
Hotspotovi su dostupni na različitim javnim mjestima. Neki se hotspotovi mogu koristiti besplatno, dok se za ostale plaća
određena naknada. Davatelj usluga bežične mreže može osigurati aplikaciju za vaš uređaj koja će vam omogućiti prijavu u
hotspot. Ako na svom pametnom telefonu nemate aplikaciju, možda ćete morati postaviti vlastiti račun na Internetu i
prijaviti se u njega ručno.
Ako imate pristupnu točku ili usmjerivač koji podržava , vezu možete uspostaviti pomoću Wi-Fi Protected Setup.
Prilikom povezivanja s Wi-Fi mrežom pametni telefon sprema informacije o povezivanju te se automatski povezuje s
mrežom sljedeći put kada se nađete unutar dosega te mreže.
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Wi-Fi mreža.
3.
Želite li se povezati s javnim hotspotom ili Wi-Fi mrežom za koju nije potrebna provjera autentičnosti, označite
potvrdni okvir Prikaži samo otvorene mreže.
4.
Označite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati.
5.
Ako je za povezivanje s Wi-Fi mrežom potrebna provjera autentičnosti, unesite lozinku te mreže.
Naziv Wi-Fi mreže prikazuje se u gornjem dijelu početnog zaslona.
Srodne informacije
Ne mogu se povezati s Wi-Fi mrežom, 277
Povezivanje s Wi-Fi mrežom pomoću Wi-Fi Protected Setup
Ako vaš bežični usmjerivač ili bežična pristupna točka podržava značajku Wi-Fi Protected Setup, možete se brzo povezati s
Wi-Fi mrežom bez unošenja dugačke lozinke.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Wi-Fi mreža > Ostali načini povezivanja > Wi-Fi Protected Setup (WPS).
270
•
Za korištenje gumba Wi-Fi Protected Setup na usmjerivaču ili pristupnoj točki pritisnite Pritisnite gumb na
usmjerivaču. Na usmjerivaču ili pristupnoj točki pritisnite gumb Wi-Fi Protected Setup. Na pametnom telefonu
BlackBerry pritisnite Pokreni.
•
Za korištenje PIN šifre odaberite Unesite PIN na usmjerivaču. Na pametnom telefonu pritisnite Pokreni. Pametni
telefon dodjeljuje vam PIN. Unesite PIN na administracijskom zaslonu za upravljanje usmjerivačem ili pristupnom
točkom.
Korisnički priručnik
Upravljanje vezama
Ručno povezivanje s Wi-Fi mrežom
Ako znate naziv Wi-Fi mreže s kojom se želite povezati, to možete obaviti i ručno.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Odaberite Wi-Fi mreža > Ostali načini povezivanja > Ručno se poveži s mrežom.
3.
U polje SSID unesite naziv Wi-Fi mreže.
4.
Pritisnite Sljedeće.
5.
U polju Vrsta zaštite odaberite vrstu zaštite Wi-Fi mreže i unesite tražene informacije.
6.
Pritisnite Spremi i poveži.
Srodne informacije
Opcije za spremljene Wi-Fi mreže, 272
Ne mogu se povezati s Wi-Fi mrežom, 277
Spremljene Wi-Fi mreže
Promjena, premještanje ili brisanje spremljene Wi-Fi mreže
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Wi-Fi mreža > Spremljene Wi-Fi mreže.
3.
Označite spremljenu Wi-Fi mrežu.
4.
Pritisnite tipku
.
•
Za promjenu opcija spremljene mreže pritisnite Uredi. Promijenite opcije. Pritisnite Spremi.
•
Kako biste premjestili spremljenu mrežu i promijenili redoslijed kojima se pametni telefon BlackBerry pokušava
povezati sa spremljenim mrežama, pritisnite Premjesti. Pritisnite novu lokaciju.
•
Za brisanje spremljene mreže pritisnite Izbriši.
Srodne informacije
Opcije za spremljene Wi-Fi mreže, 272
Blokiranje povezivanja pametnog telefona sa spremljenom Wi-Fi mrežom
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Wi-Fi mreža > Spremljene Wi-Fi mreže.
3.
Označite spremljenu Wi-Fi mrežu.
4.
Pritisnite tipku
> Onemogući.
271
Korisnički priručnik
Upravljanje vezama
Uključivanje ili isključivanje odzivnika za hotspotove
Prema zadanim postavkama, pametni telefon BlackBerry prikazat će odzivnik kada budete unutar dometa spremljene WiFi mreže koja bi trebala biti hotspot. Ako isključite te odzivnike, moći ćete ih ponovo uključiti.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Wi-Fi mreža.
3.
Pritisnite tipku
4.
> Opcije.
•
Ako želite uključiti odzivnik za hotspotove, uključite potvrdni okvir Pitaj me kada se u blizini nalazi spremljeni
hotspot.
•
Ako želite isključiti odzivnik za hotspotove, isključite potvrdni okvir Pitaj me kada se u blizini nalazi spremljeni
hotspot.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Opcije za spremljene Wi-Fi mreže
Uobičajene opcije
Opcija
Opis
Naziv
Unesite zaslonsko ime za Wi-Fi mrežu.
SSID
Unesite naziv Wi-Fi mreže.
Vrsta zaštite
Postavite vrstu zaštite koju podržava Wi-Fi mreža.
Vrsta pojasa
Postavite vrstu Wi-Fi mreže. Ako ne znate vrstu mreže, nemojte mijenjati ovo polje.
SSID odašiljanje
Odredite odašilje li Wi-Fi mreža svoj SSID.
Automatski dohvati IP Postavite hoće li pametni telefon BlackBerry IP adresu, masku podmreže, DNS postavke i adresu
adresu i DNS
pristupnika primiti od Wi-Fi mreže.
Dopusti predaju
između pristupnih
točki
Postavite hoće li vaš pametni telefon ostati povezan s Wi-Fi mrežom kada se prebacujete između
pristupnih točki.
VPN profil
Ako je potrebno, postavite VPN profil koji će se koristiti sa spremljenom Wi-Fi mrežom.
IP adresa
Unesite IP adresu pametnog telefona.
Maska podmreže
Unesite masku podmreže za bežičnu pristupnu točku s kojom se vaš pametni telefon treba
povezati.
272
Korisnički priručnik
Upravljanje vezama
Opcija
Opis
Primarni DNS
Unesite primarni DNS s kojim se vaš pametni telefon treba povezati.
Sekundarni DNS
Unesite sekundarni DNS s kojim se vaš pametni telefon treba povezati.
Zadana adresa
pristupnika
Unesite zadanu IP adresu pristupnika s kojim se vaš pametni telefon treba povezati.
Sufiks domene
Unesite domenu koju vaš pametni telefon koristi za pretvaranje naziva glavnog računala u IP
adrese.
WEP opcije
Ove se opcije prikazuju ako odaberete WEP zaštitu.
Opcija
Opis
Odaberite WEP ključ
Postavite vrstu WEP ključa za Wi-Fi mrežu.
WEP ključ
Unesite WEP ključ za Wi-Fi mrežu u heksadecimalnom formatu.
Osobne opcije za WPA/WPA2
Ove se opcije prikazuju ako odaberete WPA/WPA2 osobnu zaštitu.
Opcija
Opis
Zaporka
Ako je potrebno, unesite osobnu WPA ili WPA2 zaporku kako biste se povezali s WLANWi-Fi
mrežom.
WPA/WPA2 opcije za tvrtke
Ove se opcije prikazuju ako odaberete WPA/WPA2 poslovnu zaštitu.
Opcija
Opis
Enterprise podvrsta
Ako je potrebno, postavite način poslovne zaštite za Wi-Fi mrežu.
Korisničko ime
Ako je potrebno, unesite korisničko ime koje koristite za povezivanje s Wi-Fi mrežom.
Lozinka
Ako je potrebno, unesite lozinku koju koristite za povezivanje s Wi-Fi mrežom.
273
Korisnički priručnik
Upravljanje vezama
Opcija
Opis
CA certifikat
Postavite korijenski certifikat koji vaš pametni telefon treba koristiti kako bi provjerio povezuje li se
s ispravnom Wi-Fi mrežom.
Klijentski certifikat
Postavite certifikat za provjeru autentičnosti koji vaš pametni telefon treba koristiti za povezivanje
s Wi-Fi mrežom.
Zaštita unutarnje veze Ako je potrebno, postavite protokol zaštite koji Wi-Fi mreža podržava za način interne provjere
autentičnosti.
Token
Postavite želite li koristiti hardverski token za povezivanje s Wi-Fi mrežom.
Predmet poslužitelja
Ako je potrebno, unesite naziv predmeta poslužitelja koji vaš pametni telefon treba koristiti kako
bi provjerio povezuje li se s ispravnom Wi-Fi mrežom.
SAN poslužitelja
Ako je potrebno, unesite SAN poslužitelja koji vaš pametni telefon treba koristiti kako bi provjerio
povezuje li se s ispravnom Wi-Fi mrežom.
Instaliranje korijenskog certifikata na pametnom telefonu
Možda se nećete moći povezati s nekim Wi-Fi mrežama dok na svoj pametni telefon BlackBerry ne instalirate korijenski
certifikat. Korijenski certifikat možete instalirati na računalo i zatim pomoću programa BlackBerry Desktop Software
korijenski certifikat sinkronizirati između pametnog telefona i računala. Dodatne informacije potražite u pomoći za program
BlackBerry Desktop Software ili se obratite administratoru.
Wi-Fi pozivi
Više o Wi-Fi pozivima
Ako vaš davatelj usluga bežične mreže podržava Wi-Fi pozive i ako se pretplatite na tu uslugu, putem Wi-Fi mreže moći
ćete upućivati i primati pozive. Putem Wi-Fi mreže možete upućivati i primati pozive u područjima u kojima postoji Wi-Fi
internetska veza, čak i kada je pokrivenost mobilnom mrežom ograničena ili je nema.
Dodatne informacije o Wi-Fi možete dobiti od davatelja usluga bežične mreže.
Promjena preferenci za Wi-Fi pozive
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Mobilna mreža.
3.
Promijenite polje Preferirana mreža za pozive.
4.
Pritisnite tipku
274
> Spremi.
Korisnički priručnik
Upravljanje vezama
Wi-Fi dijagnostička izvješća
Slanje Wi-Fi dijagnostičkog izvješća
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Wi-Fi mreža.
3.
Pritisnite tipku
> Rješavanje problema > Wi-Fi dijagnostika.
4.
Pritisnite tipku
> Izvješće o e-pošti ili Izvješće o PIN-u.
Postavljanje opcija za Wi-Fi dijagnostička izvješća
Kada postavite opcije za Wi-Fi dijagnostička izvješća, ako postavite zadanog primatelja, svaki put kada šaljete Wi-Fi
dijagnostičko izvješće, vaš pametni telefon BlackBerry izvješće će poslati navedenom primatelju. Ako primatelja želite
odrediti prilikom svakog slanja izvješća, nemojte postavljati zadanog primatelja.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Wi-Fi mreža.
3.
Pritisnite tipku
> Rješavanje problema > Wi-Fi dijagnostika.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
5.
•
Kako biste uključili napredne podatke u Wi-Fi dijagnostička izvješća, polje Način prikaza postavite na Napredno.
•
Za postavljanje zadanog primatelja Wi-Fi dijagnostičkih izvješća unesite informacije o kontaktu.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Dopuštenja za povezivanje za aplikacije treće strane
Dopuštenje
Opis
USB
Postavite mogu li aplikacije treće strane koristiti fizičke veze, poput USB kabela ili
RS-232 kabela, koje ste postavili za svoj pametni telefon BlackBerry.
Bluetooth
Postavite mogu li aplikacije treće strane koristiti Bluetooth® veze.
Telefon
Postavite mogu li aplikacije treće strane upućivati pozive ili pristupiti popisima poziva.
Podaci o lokaciji
Postavite mogu li aplikacije treće strane koristiti GPS informacije o vašoj lokaciji.
Mreža poslužitelja
Postavite mogu li aplikacije treće strane pomoću mreže vaše organizacije pristupiti
Internetu ili intranetu vaše organizacije.
275
Korisnički priručnik
Upravljanje vezama
Dopuštenje
Opis
Internet
Postavite mogu li aplikacije treće strane pristupiti Internetu putem vašeg davatelja
usluga bežične mreže (na primjer, pomoću izravne internetske veze ili WAP
pristupnika).
Wi-Fi (ako je podržano)
Postavite mogu li aplikacije treće strane koristiti Wi-Fi veze.
Komunikacija na kratkom
dometu
Postavite mogu li aplikacije treće strane koristiti NFC veze.
Srodne informacije
Kontrola aplikacija treće strane, 355
Više o korištenju Wi-Fi mreže s VPN-om i softverskim tokenima
Imate li pametni telefon Wi-Fi koji podržava BlackBerry i vaša organizacija koristi VPN za kontrolu pristupa svojoj mreži,
možda ćete se moći prijaviti u VPN i pristupati mreži svoje organizacije koristeći Wi-Fi mrežu. Imate li pametni telefon koji
podržava Wi-Fi, za povezivanje s mrežom vaše organizacije pomoću Wi-Fi mreže možda će vam biti potreban softverski
token.
Indikatori pokrivenosti bežičnom mrežom
Indikatori u gornjem desnom kutu početnog zaslona prikazuju razinu pokrivenosti bežičnom mrežom u području u kojem
koristite pametni telefon BlackBerry. Dodatne informacije područjima pokrivenosti bežičnom mrežom zatražite od
davatelja usluga bežične mreže.
Indikator
Opis
Daje informacije o jakosti bežičnog signala. Tri ili više crtica označava jak signal.
Slabiji signal može značiti da će uređaj trošiti više napajanja jer se pokušava
povezati sa slabim signalom.
3G
, 4G
, H+
NXTL, MIKE ili NTWK
, EDGE, GPRS,
Povezani ste s mobilnom mrežom i možete pristupiti značajkama poput poruka
e-pošte i pregleda internetskih sadržaja. Ako ne vidite neki od indikatora, možda
se nalazite u području slabije pokrivenosti bežičnom mrežom u kojem neke od
značajki nisu dostupne (možda ćete moći samo uputiti telefonski poziv ili
primati tekstne poruke).
Nazvati možete samo brojeve hitnih službi.
Nalazite se u području koje nije pokriveno bežičnom mrežom.
Veza s mobilnom mrežom je isključena.
276
Korisnički priručnik
Indikator
Upravljanje vezama
Opis
Povezani ste s Wi-Fi mrežom i možete pristupiti BlackBerry uslugama poput
poruka e-pošte i pregleda internetskih sadržaja putem Wi-Fi veze.
Vaša Wi-Fi veza je uključena, no niste povezani s Wi-Fi mrežom ili ste povezani s
Wi-Fi mrežom, no ne možete pristupiti BlackBerry uslugama kao što je e-pošta i
pregledavanje interneta putem Wi-Fi veze.
Vaša Bluetooth® veza je uključena i povezani ste s Bluetooth uređajem.
Vaša Bluetooth veza je uključena, no niste povezani s Bluetooth uređajem.
Vaša NFC veza je isključena.
Srodne informacije
Više o hitnim pozivima i načinu povratnog poziva u hitnom slučaju, 67
Rješavanje problema: Wi-Fi tehnologija
Ne mogu se povezati s Wi-Fi mrežom
Ovisno o modelu vašeg pametnog telefona BlackBerry, značajka Wi-Fi možda neće biti podržana.
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
•
•
•
Provjerite jeste li uključili vezu s Wi-Fi mrežom.
Provjerite nalazite li se na području koje je pokriveno Wi-Fi signalom. Ako se povezujete s kućnom mrežom, provjerite
mogu li se na nju priključiti i ostali bežični uređaji. Ako se povezujete s poslovnom Wi-Fi mrežom ili hotspotom, obratite
se administratoru ili osobi zaduženoj za hotspot.
Provjerite je li vrijeme postavljeno na pametnom telefonu sinkronizirano s mrežnim vremenom. Ako se vremena
razlikuju, to bi moglo spriječiti pametni telefon da se poveže s mrežom (primjerice, ako za povezivanje s mrežom morate
imati certifikat na svom pametnom telefonu, a uređaj ima datum isteka).
Ako se Wi-Fi mreža ne prikazuje u aplikaciji Wi-Fi mreža, možda je skrivena. Ako znate naziv mreže,pokušajte se ručno
povezati s Wi-Fi mrežom.
Provjerite jesu li u aplikaciji Wi-Fi mreža sve opcije za Wi-Fi mrežu ispravno postavljene. Kako biste saznali koje opcije
treba koristiti, za kućnu mrežu pročitajte upute koje su isporučene uz usmjerivač; za poslovnu Wi-Fi mrežu obratite se
administratoru; za javni hotspot pročitajte upute za hotspot ili se obratite osobi zaduženoj za hotspot i od nje zatražite
upute za povezivanje.
Ako ste ručno zamijenili Wi-Fi mreže, prebacite se na drugu Wi-Fi mrežu ili na pametnom telefonu pokrenite skeniranje
dostupnih Wi-Fi mreža.
277
Korisnički priručnik
•
•
•
•
•
Upravljanje vezama
Ako vaš davatelj bežičnih usluga podržava Wi-FiUMA, provjerite nisu li vaše preference povezivanja postavljene na
opciju Samo mobilna mreža.
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, vaš pametni telefon mogao bi blokirati povezivanje s
određenim bežičnim pristupnim točkama. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Ako koristite metodu Postavljanje push gumba, provjerite je li za pristupnu točku omogućena značajka Wi-Fi Protected
Setup te je li postavljeno slanje profila. Provjerite pokušava li se istovremeno povezati i drugi uređaj te ima li unutar
dometa za ovaj način rada više od jedne mrežne pristupne točke. Dodatne informacije potražite u uputama koje su
isporučene uz vaš usmjerivač.
Koristite li PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS ili EAP-SIM za povezivanje s Wi-Fi mrežom, provjerite jeste li instalirali
korijenski certifikat za poslužitelj izdavatelja certifikata koji je stvorio certifikat za poslužitelj za provjeru autentičnosti.
Prije povezivanja s mrežom certifikat treba prebaciti na pametni telefon. Dodatne informacije zatražite od svog
administratora.
Ako za povezivanje s Wi-Fi mrežom koristite EAP-TLS, provjerite jeste li na pametni telefon dodali svoj certifikat za
provjeru autentičnosti. Prije povezivanja s mrežom certifikat treba prebaciti na pametni telefon. Dodatne informacije
zatražite od svog administratora.
Srodne informacije
Ručno povezivanje s Wi-Fi mrežom, 271
Povezivanje s Wi-Fi mrežom, 270
Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze, 263
Moj pametni telefon prekida pozive koji su upućeni putem Wi-Fi biranja
Pozive pomoću Wi-Fi biranja možete uputiti samo ako je vaš pametni telefon BlackBerry povezan s Wi-Fi mrežom. Kako se
pozivi ne bi prekidali, vaš pametni telefon oglasit će se zvučnim upozorenjem svaki put kada poziv pokušate uputiti putem
Wi-Fi biranja, a vaša Wi-Fi veza je slaba. Kako biste putem Wi-Fi biranja uputili još drugi poziv, prijeđite u područje s jačim
Wi-Fi signalom.
278
Korisnički priručnik
Način rada Mobilni hotspot
Način rada Mobilni hotspot
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti dostupna.
Upute: Način rada Mobilni hotspot
Osnove načina rada Mobilni hotspot
Više o načinu rada Mobilni hotspot
Wi-Fi tehnologiju na pametnom telefonu BlackBerry možete koristiti na jedan od dva načina: način rada Wi-Fi ili Mobilni
hotspot.
Kada uključite način rada Wi-Fi, pametni telefon možete povezati s Wi-Fi mrežom kako biste uspostavili internetsku vezu. U
načinu rada Wi-Fi povezati se možete samo s vanjskom Wi-Fi mrežom, poput kućne ili uredske mreže.
Kada uključite način rada Mobilni hotspot, pametni telefon možete koristiti kao mobilni hotspot kako bi drugi Wi-Fi uređaji
mogli koristiti vezu s mobilnom mrežom na vašem uređaju. Ako, na primjer, putujete, svoj pametni telefon možete povezati
s prijenosnim računalom i pomoću načina rada Mobilni hotspot na pametnom telefonu pristupiti internetu na svom
računalu.
Ako je vaš pametni telefon povezan s CDMA mrežom, prilikom upućivanja ili primanja poziva pametni telefon privremeno
će zaustaviti sesiju Mobilnog hotspota do prekida poziva. Vaša sesija Mobilnog hotspota nastavit će se nakon prekida
poziva. Kada je način rada Mobilni hotspot uključen, možda nećete moći slati poruke sa svog pametnog telefona. Poruke
koje pokušate poslati dok je vaš pametni telefon u načinu rada Mobilni hotspot šalju se nakon što isključite način rada
Mobilni hotspot.
Prije no što pametni telefon počnete koristiti u načinu rada Mobilni hotspot, pročitajte najnovije informacije o sigurnosti i
proizvodu na stranici www.blackberry.com/docs/smartphones.
Uključivanje i isključivanje načina rada Mobilni hotspot
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka na pametnom telefonu BlackBerry morate uključiti vezu mobilne
mreže i Wi-Fi vezu.
Prvi put kad uključite način rada Mobilni hotspot, vaš pametni telefon može vas zatražiti da aktivirate svoj račun Mobilnog
hotspota te da postavite lozinku koja će se koristiti za račun Mobilnog hotspota.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
•
Način rada Mobilni hotspot uključite tako da odaberete potvrdni okvir Mobilni hotspot.
279
Korisnički priručnik
•
Način rada Mobilni hotspot
Način rada Mobilni hotspot isključite tako da isključite potvrdni okvir Mobilni hotspot.
Kada je način rada Mobilni hotspot uključen, u području za veze na vrhu početnog zaslona prikazat će se indikator
.
Ručno povezivanje s mobilnom mrežom u načinu rada Mobilni hotspot
Ako je vaš pametni telefon BlackBerry povezan s GSM mrežom i uključen je način rada Mobilni hotspot, možda ćete se
ručno morati povezati s mobilnom mrežom pomoću APN-a. Kako biste dobili korisničko ime i lozinku za APN, obratite se
davatelju usluga bežične mreže. Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, možda ćete moći unijeti do dva APN-a.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Odaberite potvrdni okvir Mobilni hotspot.
3.
Ako je potrebno, unesite naziv APN-a i podatke za prijavu za svaki od APN-ova.
4.
Pritisnite U redu.
Prekid razmjene podataka između povezanih uređaja
Prema zadanim postavkama, uređaji koji su povezani s vašim mobilnim hotspotom mogu međusobno razmjenjivati
podatke. Ako ste, na primjer, vi i vaš prijatelj svoja prijenosna računala povezali s vašim mobilnim hotspotom, možete
zajedno igrati igru. Ako vaš pametni telefon BlackBerry koristi BlackBerry Enterprise Server, ovisno o opcijama koje je
postavio vaš administrator, možda nećete moći razmijeniti podatke s povezanim uređajima.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Veze s mobilnim hotspotom > Opcije.
3.
Isključite potvrdni okvir Dopusti razmjenu podataka između povezanih uređaja.
Opcije načina rada Mobilni hotspot
Prikaz informacija o vašem mobilnom hotspotu
Možete provjeriti trajanje sesije mobilnog hotspota, nazive uređaja koji su povezani s mobilnim hotspotom te koliko se
podataka prenosi na povezane uređaje.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Veze s mobilnim hotspotom.
Srodne informacije
Promjena vremena nakon kojeg se način rada Mobilni hotspot isključuje, 281
280
Korisnički priručnik
Način rada Mobilni hotspot
Promjena naziva mobilnog hotspota
Možete promijeniti naziv svog mobilnog hotspota koje će korisnici Wi-Fi uređaja vidjeti kada se pokušaju povezati s vašim
mobilnim hotspotom. Kada uključite način rada Mobilni hotspot, naziv vašeg mobilnog hotspota prikazuje se u području
veza na vrhu početnog zaslona.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Veze s mobilnim hotspotom > Opcije.
3.
U polje Naziv mreže (SSID) unesite naziv svog mobilnog hotspota.
Promjena vremena nakon kojeg se način rada Mobilni hotspot isključuje
Prema zadanim postavkama, ako vaš pametni telefon BlackBerry nije priključen na strujnu utičnicu te ako vaš pametni
telefon i drugi uređaji koji su povezani s mobilnim hotspotom 15 minuta nisu aktivni, način rada Mobilni hotspot automatski
će se isključiti kako bi se smanjila potrošnja baterije.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Veze s mobilnim hotspotom > Opcije.
3.
Promijenite polje Mjerač vremena za automatsko isključivanje.
Sprječavanje povezivanja dodatnih uređaja na mobilni hotspot
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Veze s mobilnim hotspotom.
3.
Odaberite potvrdni okvir Nemoj dopustiti povezivanje dodatnih uređaja.
Prikaz informacija o povezanom uređaju
Možete pregledati naziv povezanog uređaja, MAC adresu i IP adresu te proizvođača.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Veze s mobilnim hotspotom.
3.
U odjeljku Povezani Wi-Fi uređaji označite uređaj.
4.
Pritisnite tipku
> Pojedinosti.
Više o korištenju tehnologije Bluetooth u načinu rada Mobilni hotspot
Kada uključite način rada Mobilni hotspot, vaš pametni telefon BlackBerry može se pomoću tehnologije Bluetooth povezati
s bežičnim uređajima ili tabletima BlackBerry PlayBook putem BlackBerry Bridge. Kada je uključen način rada Mobilni
281
Korisnički priručnik
Način rada Mobilni hotspot
hotspot, s Bluetooth uređajima povezati se možete samo pomoću Bluetooth profila Handsfree, Slušalice, Serijski priključak
i Modemsko umrežavanje.
Srodne informacije
Bluetooth profili, 288
Podnošenje dijagnostičkog izvješća o mobilnom hotspotu
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Veze s mobilnim hotspotom.
3.
Pritisnite tipku
> Dijagnostika.
4.
Pritisnite tipku
> Izvješće o e-pošti.
Rješavanje problema: Način rada Mobilni
hotspot
Svoj pametni uređaj ne mogu koristiti kao mobilni
hotspot
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
•
Provjerite je li uključena veza s mobilnom mrežom i Wi-Fi veza.
u
Provjerite je li vaš uređaj BlackBerry povezan s mobilnom mrežom tako da provjerite nalazi li se indikator
području za veze na vrhu početnog zaslona.
Provjerite podržava li vaša tarifa način rada Mobilni hotspot. Dodatne informacije možete dobiti od davatelja bežičnih
usluga.
Ako ste u roamingu, na zaslonu Opcije mobilne mreže provjerite jesu li polja Podatkovne usluge i U roamingu
postavljena na Uključeno.
Srodne informacije
Ručno povezivanje s mobilnom mrežom u načinu rada Mobilni hotspot, 280
Uključivanje i isključivanje načina rada Mobilni hotspot, 279
282
Korisnički priručnik
Način rada Mobilni hotspot
Sa svojim mobilnim hotspotom ne mogu povezati više
uređaja
Ovisno o vašoj tarifi usluga bežične mreže sa svojim mobilnim hotspotom možda nećete moći povezati više uređaja.
Dodatne informacije možete dobiti od davatelja bežičnih usluga.
283
Korisnički priručnik
Bluetooth tehnologija
Bluetooth tehnologija
Upute: Bluetooth tehnologija
Više o značajki Bluetooth
Bluetooth® tehnologija služi za uspostavljanje bežične veze između vašeg pametnog telefona BlackBerry i Bluetooth
uređaja poput hands-free opreme za automobil ili bežičnih slušalica.
Prije nego pametni telefon BlackBerry povežete s Bluetooth uređajem morate aktivirati značajku Bluetooth na oba uređaja,
a zatim ih morate upariti. Uparivanjem se uspostavlja veza između uređaja, a taj je postupak obično potrebno izvršiti samo
jednom.
Nakon što uparite uređaje, možete ih povezati kada se Bluetooth uređaj nalazi unutar dosega vašeg pametnog
telefonaBlackBerry (uobičajeni doseg iznosi otprilike 10 metara). Za postizanje najboljih rezultata držite svoj pametni
telefon BlackBerry u blizini Bluetooth uređaja. Primjerice, ako se vaš pametni telefon BlackBerry nalazi s vaše desne
strane, nosite svoju Bluetooth slušalicu u desnom uhu.
Kada uključite značajku Bluetooth ili kada svoj pametni telefon BlackBerry povežete s drugim Bluetooth uređajem, u
gornjem dijelu početnog zaslona pojavljuju se indikatori Bluetooth statusa.
Uključivanje ili isključivanje Bluetooth tehnologije
Ako akciju pokušate izvršiti pomoću Bluetooth tehnologije, može se prikazati odzivnik za uključivanje Bluetooth tehnologije.
U nekim slučajevima, primjerice prilikom upotrebe NFC tehnologije, pametni telefon BlackBerry možda će automatski
uključiti Bluetooth tehnologiju.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
•
Kako biste uključili Bluetooth tehnologiju, uključite potvrdni okvir Bluetooth.
•
Kako biste isključili Bluetooth tehnologiju, isključite potvrdni okvir Bluetooth.
Povezivanje s Bluetooth uređajem
Prije nego što počnete: Prije povezivanja svoj pametni telefonBlackBerry morate upariti s Bluetooth® uređajem. Dodatne
informacije o pripremi Bluetooth uređaja za povezivanje potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz Bluetooth uređaj.
1.
284
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
Korisnički priručnik
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze > Dodaj novi uređaj > Traži.
3.
Pritisnite BluetoothBluetooth uređaj.
4.
Ako je potrebno, učinite jedno od sljedećeg:
Bluetooth tehnologija
•
Ako Bluetooth uređaj nema tipkovnicu (ako se, na primjer, radi o bežičnim slušalicama) na pametnom telefonu
BlackBerry unesite zaporku za uparivanje koja se prikazuje na Bluetooth uređaju ili je navedena u dokumentaciji
koju ste dobili s Bluetooth uređajem. Zaporka je često brojčana ili slovnobrojčana šifra.
•
Ako Bluetooth uređaj ima tipkovnicu (na primjer, prijenosno računalo), zaporku koju ste sami odabrali unesite na
oba uređaja.
Srodne informacije
Uključivanje ili isključivanje Bluetooth tehnologije, 284
Ne mogu se upariti s Bluetooth uređajem, 45
Ne mogu podijeliti kontakte s uparenim Bluetooth uređajem, 294
Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem ili prekid
veze s takvim uređajem
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka morate uključiti značajku Bluetooth i upariti svoj pametni telefon
BlackBerry s Bluetooth uređajem.
Vaš pametni telefon BlackBerry može se pokušati automatski povezati s Bluetooth uređajem ako je Bluetooth tehnologija
uključena, a drugi uređaji su unutar dometa. Pametni telefon BlackBerry obično će ostati povezan s uparenim Bluetooth
uređajem poput kompleta za automobil ili slušalicama sve dok ne prekinete vezu između uređaja.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Označite Bluetooth uređaj.
• Kako biste se povezali s Bluetooth uređajem, pritisnite tipku
> Poveži se. Ako je potrebno, provjerite
prikazuje li se isti broj u dijaloškom okviru za oba uparena uređaja.
• Ako želite prekinuti vezu s uparenim Bluetooth uređajem, označite uređaj. Pritisnite tipku
> Prekini vezu.
Srodne informacije
Uključivanje ili isključivanje Bluetooth tehnologije, 284
Ne mogu se upariti s Bluetooth uređajem, 45
285
Korisnički priručnik
Bluetooth tehnologija
Prebacivanje na upareni Bluetooth uređaj tijekom
poziva
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka morate uključiti Bluetooth tehnologiju.
Tijekom poziva pritisnite tipku
> Aktiviraj <Bluetooth uređaj>.
Srodne informacije
Uključivanje ili isključivanje Bluetooth tehnologije, 284
Dijeljenje kontakata s uparenim Bluetooth kompletom
za automobil
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Označite Bluetooth® komplet za automobil
4.
Pritisnite tipku
> Prenesi kontakte.
Srodne informacije
Ne mogu podijeliti kontakte s uparenim Bluetooth uređajem, 294
Gubim vezu s Bluetooth kompletom za automobil, 294
Postavljanje kontakata dostupnih za dijeljenje s Bluetooth kompletom za automobil, 289
Slanje datoteke
Prije nego što počnete: Kako biste poslali videozapis, morate ga snimiti u MMS načinu rada.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Multimedija ili ikonu Datoteke.
2.
Pronađite datoteku i označite je.
3.
Pritisnite tipku
4.
Pritisnite vrstu poruku.
5.
Ako je potrebno, uključite Bluetooth tehnologiju i odaberite ili uparite uređaj.
> Pošalji.
Srodne informacije
Tekstnoj poruci ne mogu priložiti datoteku, 130
286
Korisnički priručnik
Bluetooth tehnologija
Slanje kartica kontakta pomoću Bluetooth tehnologije
Kartice kontakta koje se pošalju pomoću Bluetooth tehnologije automatski se spremaju na popisu kontakta pametnog
telefona primatelja.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.
2.
Odaberite kontakt.
3.
Pritisnite tipku
> Pošalji karticu kontakta > Pošalji Bluetooth prijenosom.
Promjena naziva ili brisanje uparenog Bluetooth
uređaja
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka morate uključiti Bluetooth tehnologiju.Kako biste upareni Bluetooth
uređaj izbrisali, prvo morate prekinuti vezu između pametnog telefona BlackBerry i Bluetooth uređaja.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Označite upareni Bluetooth uređaj.
• Kako biste promijenili naziv uređaja, pritisnite tipku
> Svojstva uređaja. U polju Naziv uređaja promijenite
> Spremi.
naziv Bluetooth uređaja. Pritisnite tipku
• Kako biste izbrisali uređaj, pritisnite tipku
> Izbriši uređaj.
Postavljanje vidljivosti telefona
Ako pametni telefon BlackBerry postavite kao vidljiv, drugi Bluetooth® uređaji moći će pronaći vaš pametni telefon.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
•
Kako bi pametni telefon bio vidljiv, polje Može se otkriti postavite na Da.
•
Kako bi pametni telefon bio vidljiv samo 2 minute, polje Može se otkriti postavite na 2 minute. Nakon 2 minute
polje Može se otkriti automatski će se prebaciti na Ne.
Srodne informacije
Ne mogu se upariti s Bluetooth uređajem, 45
287
Korisnički priručnik
Bluetooth tehnologija
Opcije Bluetooth tehnologije
Bluetooth profili
Ovisno o modelu vašeg pametnog telefona BlackBerry i mobilnoj mreži, neki profili možda neće biti podržani.
Opcija
Opis
Audio izvor (A2DP)
Ovaj profil omogućuje vam izlaz zvuka s pametnog telefona BlackBerry na uređaje koji podržavaju
stereo zvuk, poput stereo slušalica, zvučnika i kompleta za automobil.
A/V daljinski
upravljač (AVRCP)
Ovaj profil omogućuje vam da pomoću gumba na Bluetooth slušalicama izvršite akcije poput
prilagodbe jakosti zvuka ili reprodukcije sljedeće ili prethodne multimedijske datoteke na
pametnom telefonu BlackBerry.
Prijenos podataka
Ova usluga omogućuje vam da svoj pametni telefon BlackBerry povežete s Bluetooth uređajima
koji podržavaju prijenos podataka poput multimedijskih datoteka.
Povezivanje računala Ova usluga omogućuje vam da svoj pametni telefon BlackBerry povežete s računalom koje je
opremljeno Bluetooth vezom i na koje je instaliran program BlackBerry Desktop Software kako
biste sinkronizirali podatke u organizatoru.
Modemsko
umrežavanje (DUN)
Ovaj profil omogućuje vam da svoj pametni telefon BlackBerry koristite kao modem kada je on
povezan s računalom koje je opremljeno Bluetooth vezom.
Handsfree (HFP)
Ovaj profil omogućuje vam da svoj pametni telefon BlackBerry povežete s Bluetooth slušalicama i
kompletima za automobil koji podržavaju profil Handsfree.
Slušalice (HSP)
Ovaj profil omogućuje vam da svoj pametni telefon BlackBerry povežete s Bluetooth slušalicama
koje podržavaju profil Slušalice.
Profil za pristup
porukama (MAP)
Ovaj profil omogućuje vam da sa svojim pametnim telefonom BlackBerry koristite Bluetooth
komplet za automobil koji će vas obavijestiti o novim porukama. Pomoću ovog profila poruke
možete i pročitati, izbrisati, pregledati sastaviti te poslati.
Profil serijskog
priključka
Ovaj profil omogućuje vam da svoj pametni telefon BlackBerry povežete s Bluetooth uređajima koji
podržavaju računalno povezivanje, bežično zaobilaženje i prijenos podataka.
SIM pristup
Ako vaš pametni telefon BlackBerry koristi SIM karticu, ovaj profil omogućuje vam da pomoću
Bluetooth kompleta za automobil kontrolirate SIM karticu na svom pametnom telefonu BlackBerry
kako biste pomoću kompleta za automobil mogli upućivati i primati pozive. Kada koristite ovu
značajku, podatkovne usluge (preglednik, e-pošta, PIN poruke i MMS poruke) neće biti dostupne
na vašem pametnom telefonu, a telefonske usluge bit će dostupne samo preko kompleta za
288
Korisnički priručnik
Opcija
Bluetooth tehnologija
Opis
automobil. Prije no što možete koristiti ovu značajku, možda ćete na svom pametnom telefonu
BlackBerry morati unijeti 16-znamenkastu slovnobrojčanu tipku koju je generirao komplet za
automobil.
Bežično zaobilaženje Ova usluga omogućuje vam da svoj pametni telefon BlackBerry povežete s računalom koje je
opremljeno Bluetooth vezom i na koje je instaliran program BlackBerry Desktop Software te ćete
moći slati i primati poruke e-pošte i sinkronizirati podatke iz organizatora bez korištenja bežične
mreže. Za korištenje ove usluge vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server.
Isključivanje Bluetooth profila
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Pritisnite tipku
4.
U odjeljku Usluge isključite potvrdni okvir uz jedan ili više Bluetooth® profila.
5.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Srodne informacije
Bluetooth profili, 288
Postavljanje kontakata dostupnih za dijeljenje s Bluetooth kompletom za
automobil
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Pritisnite tipku
> Opcije.
•
Kako vaš pametni telefon BlackBerry kontakte ne bi dijelio s Bluetooth uređajem, u polju Prijenos kontakata
pritisnite Onemogućeno.
•
Ako želite da vaš pametni telefon sve kontakte dijeli s Bluetooth uređajem, u polju Prijenos kontakata pritisnite
Sve.
•
Kako bi vaš pametni telefon dijelio samo one kontakte koje ste nedavno koristili, u polju Prijenos kontakata
pritisnite Najvažniji.
•
Kako bi vaš pametni telefon dijelio samo kontakte iz jedne ili više kategorija, u polju Prijenos kontakata pritisnite
Odabrano. Kategorije koje će se dijeliti možete odabrati tako da pritisnete Uredi. Uključite potvrdni okvir uz sve
kategorije koje želite dijeliti.
Srodne informacije
Dijeljenje kontakata s uparenim Bluetooth kompletom za automobil, 286
289
Korisnički priručnik
Bluetooth tehnologija
Sprječavanje da pametni telefon kontakte učini dostupnima drugim
Bluetooth uređajima
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Pritisnite tipku
4.
Promijenite polje Prijenos kontakata.
5.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Kako biste pametnom telefonu BlackBerry omogućili da kontakte ponovo učini dostupnima drugim Bluetooth uređajima,
polje Prijenos kontakata postavite na Sve.
Srodne informacije
Stvaranje kategorije za kontakte, zadatke ili podsjetnike, 199
Ograničavanje odlaznih poziva
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Pritisnite tipku
4.
Polje Dopusti odlazne pozive postavite na Nikad ili Ako je otključano.
5.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Promjena naziva za uparivanje pametnog telefona BlackBerry
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Pritisnite tipku
4.
U polje Naziv uređaja unesite naziv svog pametnog telefona BlackBerry.
5.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Isključivanje ili uključivanje obavijesti o Bluetooth vezi
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Pritisnite tipku
•
290
> Opcije.
Kako biste isključili obavijest o Bluetooth vezi, isključite potvrdni okvir LED indikator veze.
Korisnički priručnik
•
4.
Bluetooth tehnologija
Ako želite uključiti obavijest o Bluetooth vezi, uključite potvrdni okvir LED indikator veze.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje prilikom povezivanja ili
uparivanja
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Označite upareni Bluetooth® uređaj.
4.
Pritisnite tipku
> Svojstva uređaja.
5.
Polje Pouzdano postavite na Da.
6.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Kako biste ponovo uključili odzivnik, polje Pouzdano postavite na Pitaj.
Postavljanje vrsta poruka o kojima vas Bluetooth komplet za automobil
obavješćuje
Prije nego što počnete: Za izvođenje ovog zadatka vaš Bluetooth® komplet za automobil mora podržavati Profil za pristup
porukama (MAP).
Dodatne informacije o korištenju Bluetooth tehnologije u automobilu potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz komplet za
automobil.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Pritisnite tipku
4.
Odaberite potvrdni okvir uz jednu ili više vrsta poruka.
> MAP opcije.
Šifriranje podataka koje šaljete ili primate pomoću Bluetooth tehnologije
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka upareni Bluetooth® uređaj mora podržavati opciju šifriranja podataka.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Pritisnite tipku
4.
Uključite potvrdni okvir Šifriranje.
5.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
291
Korisnički priručnik
Bluetooth tehnologija
Isključivanje automatskog ponovnog povezivanja s Bluetooth uređajima
Prema zadanim vrijednostima, kada uključite uređaj BlackBerry, vaš uređaj pokušat će se povezati s Bluetooth® uređajem
koji je posljednji korišten.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Pritisnite tipku
4.
Isključite potvrdni okvir Povezivanje prilikom uključivanja.
5.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Rješavanje problema: Bluetooth tehnologija
Ne mogu se upariti s Bluetooth uređajem
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
•
•
Provjerite je li vaš pametni telefon BlackBerry kompatibilan s Bluetooth uređajem. Dodatne informacije potražite u
dokumentaciji koju ste dobili s Bluetooth uređajem.
Ako ne znate zaporku Bluetooth uređaja, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz Bluetooth uređaj.
Ako vaš pametni telefon ne prepoznaje Bluetooth uređaj s kojim ga želite upariti, pokušajte pametni telefon na kraće
vrijeme postaviti kao vidljiv. Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu
Upravljaj vezama. Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze. Pritisnite Dodaj novi uređaj. Pritisnite Slušaj. Bluetooth
uređaji vaš pametni telefon mogu prepoznati u roku od 2 minute.
Ako Bluetooth uređaj koristi baterijsko napajanje, priključite ga na izvor napajanja. Ovisno o uređaju, ako je baterija
preslaba, uređaj se možda neće moći upariti.
Isključite šifriranje Bluetooth veza između pametnog telefona i Bluetooth uređaja. Na početnom zaslonu pritisnite
područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
Označite Bluetooth uređaj. Pritisnite
> Svojstva uređaja. Isključite potvrdni okvir Šifriranje. Pritisnite tipku
> Spremi.
•
292
Ako je uključen način rada Mobilni hotspot, provjerite pokušavate li se povezati s Bluetooth uređajem pomoću profila
Handsfree, Slušalice, Serijski priključak ili Modemsko umrežavanje.
Korisnički priručnik
Bluetooth tehnologija
Popis uparenih Bluetooth uređaja se ne prikazuje
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Provjerite je li uključena Bluetooth® tehnologija.
Provjerite jeste li Bluetooth uređaje dodali na popis uparenih Bluetooth uređaja.
Na Bluetooth uređaju ne mogu unijeti zaporku.
Ako na Bluetooth® uređaju ne možete unijeti zaporku, zaporka je možda već definirana.
Na pametnom telefonu BlackBerry u polje Unesite zaporku za <naziv uređaja> pokušajte unijeti 0000.
Ne mogu slati ili primati datoteke
Ako datoteku pokušavate poslati kao privitak, vaš pametni telefon BlackBerry mora biti povezan s računom e-pošte koji
koristi BlackBerry Internet Service ili BlackBerry Enterprise Server s podrškom za tu značajku. Dodatne informacije
zatražite od davatelja bežičnih usluga ili administratora.
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, vaša organizacija možda neće dopustiti korištenje određenih
značajki ili vam može zabraniti slanje ili primanje datoteka. Dodatne informacije o značajkama koje su dostupne na vašem
pametnom telefonu zatražite od administratora.
Pokušajte sljedeće:
•
•
•
•
Provjerite podržavaju li pametni telefoni BlackBerry datoteku koju pokušavate poslati ili primiti.
Provjerite je li datoteka koju pokušavate poslati ona datoteka koju ste dodali na pametni telefon te nije li zaštićena
autorskim pravima ili DRM-om.
Ako pokušavate poslati datoteku određenoj aplikaciji ili je primiti od određene aplikacije, provjerite je li ta aplikacija
instalirana na pametni telefon.
Ako ne možete pronaći datoteku koja vam je poslana, pogledajte u mapu koja odgovara vrsti poslane datoteke.
Datoteke poslane na vaš pametni telefon spremaju se mapu koja odgovara njihovoj vrsti. Ako, na primjer, primite sliku,
slika će se spremiti u mapu za slike na pametnom telefonu ili multimedijskoj kartici, ovisno o postavkama pametnog
telefona.
293
Korisnički priručnik
Bluetooth tehnologija
Ne mogu pronaći datoteke koje su mi poslane putem
Bluetooth veze
Datoteke koje su na vaš pametni telefon BlackBerry poslane putem Bluetooth veze spremaju se u mapu koja odgovara vrsti
poslane datoteke.
Srodne informacije
Traženje datoteke koja je spremljena na pametnom telefonu, 133
Gubim vezu s Bluetooth kompletom za automobil
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
Provjerite koristi li komplet za automobil najnoviju dostupnu verziju softvera. Dodatne informacije o verziji softvera za
Bluetooth komplet za automobil potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz komplet za automobil.
Pametni telefon BlackBerry premjestite na drugo mjesto u vozilu ili ga okrenite u drugom smjeru. Lokacija Bluetooth
antene na pametnom telefonu BlackBerry u odnosu na Bluetooth antenu na kompletu za automobil može utjecati na
Bluetooth vezu.
Ne mogu podijeliti kontakte s uparenim Bluetooth
uređajem
Pokušajte sljedeće:
•
•
•
•
Provjerite je li uključena Bluetooth® tehnologija.
Provjerite je li vaš pametni telefon BlackBerry kompatibilan s Bluetooth uređajem.
Provjerite nije li u Bluetooth opcijama polje Prijenos kontakata postavljeno na Onemogućeno.
Provjerite je li vaš pametni telefon BlackBerry povezan s Bluetooth uređajem koji podržava profil Handsfree ili profil
Push objekta. Dodatne informacije o podržanim profilima potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz Bluetooth uređaj.
Srodne informacije
Uključivanje ili isključivanje Bluetooth tehnologije, 284
Povezivanje s Bluetooth uređajem, 284
Dijeljenje kontakata s uparenim Bluetooth kompletom za automobil, 286
294
Korisnički priručnik
NFC tehnologija
NFC tehnologija
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti dostupna.
Upute: NFC tehnologija
Više o NFC tehnologiji
Ako vaš davatelj usluga bežične mreže podržava NFC tehnologiju, možete je koristiti za brzu i bežičnu razmjenu podataka
između pametnog telefona BlackBerry i drugih NFC pametnih telefona, pametne dodatne opreme, NFC terminala za
elektroničko plaćanje i NFC pristupnih točki. NFC tehnologiju možete koristiti za spremanje, pregled, stvaranje ili izmjenu
pametnih oznaka.
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže i aplikacija koje ste dodali na pametni telefon, možda ćete pametni telefon moći
koristiti kao propusnicu za prolaz, propusnicu za pristup ili kreditnu karticu tako da poleđinom pametnog telefona
dodirnete NFC pristupnu točku ili NFC terminal za elektroničko plaćanje, u skladu s uvjetima i odredbama danog davatelja
usluga.
Kako biste na pametnom telefonu koristili NFC tehnologiju, udaljenost između pametnog telefona i NFC pametnog
telefona, NFC terminala za elektroničko plaćanje, pametne dodatne opreme, NFC pristupne točke ili pametne oznake s
kojom želite razmijeniti informacije mora biti 2 cm. Pametni telefon će vibrirati kada se putem NFC veze prenose podaci.
Uključivanje ili isključivanje NFC tehnologije
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
•
Kako biste uključili NFC tehnologiju, uključite potvrdni okvir Komunikacija na kratkom dometu.
•
Kako biste isključili NFC tehnologiju, isključite potvrdni okvir Komunikacija na kratkom dometu.
Srodne informacije
Pametni telefon ne odgovara na NFC tehnologiju, 301
295
Korisnički priručnik
NFC tehnologija
BlackBerry oznaka
Povezivanje s Bluetooth uređajem putem BlackBerry oznaka
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Pritisnite Dodaj novi uređaj.
4.
Poleđinu pametnog telefona BlackBerry poravnajte s pametnom dodatnom opremom ili NFC uređajem.
5.
Ako je potrebno, unesite lozinku pametnog telefona ili PIN dodatne opreme.
Slanje datoteke putem značajke BlackBerry oznaka
Aplikaciju BlackBerry oznaka možete koristiti za slanje datoteka poput slika, pjesama, videozapisa, dokumenata i glasovnih
napomena s jednog NFC uređaja na drugi.
1.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Ako želite poslati jednu datoteku, pronađite je i označite ili otvorite.
•
Ako želite poslati više slikovnih datoteka, pronađite i označite datoteke koje želite poslati.
2.
Poleđinu pametnog telefona BlackBerry poravnajte s NFC uređajem.
3.
Ako je potrebno, pritisnite Pošalji.
Slanje kartica kontakta pomoću BlackBerry oznaka tehnologije
Karticu kontakta sa svog pametnog telefona BlackBerry možete poslati na drugi NFC uređaj ili istovremeno razmijeniti
kartice kontakata između dva pametna telefona BlackBerry koji podržavaju NFC. Kartice kontakta koje se pošalju pomoću
NFC tehnologije automatski se spremaju na popisu kontakta pametnog telefona primatelja.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.
2.
Odaberite kontakt.
3.
Poleđinu pametnog telefona poravnajte s poleđinom drugog pametnog telefona BlackBerry ili NFC uređajem.
4.
Ako je potrebno, pritisnite Pošalji.
Slanje web-stranice pomoću aplikacije BlackBerry oznaka
Aplikaciju BlackBerry oznaka oznaka možete koristiti za slanje web-stranice koja je trenutno otvorena u vašem pregledniku.
1.
296
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Preglednik.
Korisnički priručnik
NFC tehnologija
2.
Otvorite web-stranicu.
3.
Poleđinu svog pametnog telefona BlackBerry poravnajte s poleđinom drugog NFC uređaja.
Pametne oznake
Više o pametnim oznakama
Organizacije mogu dodati pametne oznake stavkama poput postera, letaka ili majica. Kada poleđinom pametnog telefona
BlackBerry dodirnete pametnu oznaku, pametni telefon otvorit će pametnu oznaku i spremiti je u aplikaciji Pametne
oznake. Pametne oznake mogu sadržavati niz informacija uključujući web-adrese, telefonske brojeve, adrese e-pošte,
kupone, grafike, multimedijske datoteke, pojedinosti o događanjima i još mnogo toga. Kako bi se pametna oznaka mogla
očitati, NFC tehnologija mora biti uključena i pozadinsko osvjetljenje vašeg pametnog telefona mora biti uključeno.
Prikaz, spremanje ili brisanje pametnih oznaka
Kada poleđinom pametnog telefona BlackBerry dodirnete pametnu oznaku, pametni telefon automatski sprema pametnu
oznaku u aplikaciju Pametne oznake, zajedno s datumom, vremenom i lokacijom.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Kako biste pregledali i spremili novu pametnu oznaku, poleđinom pametnog telefona dodirnite pametnu oznaku.
•
Za prikaz spremljene pametne oznake u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Pametne oznake. Pritisnite pametnu oznaku.
• Za brisanje spremljene pametne oznake u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Pametne oznake. Označite pametnu
oznaku. Pritisnite tipku
> Izbriši.
Stvaranje pametne oznake
1.
U mapi Aplikacije pritisnite ikonu Pametne oznake.
2.
Pritisnite tipku
> Stvori oznaku.
•
Kako biste napravili pametnu oznaku koja omogućuje otvaranje web-stranice, na padajućem popisu Vrsta
pritisnite Web. U polje Ime unesite zaslonsko ime. U polje URL unesite web-adresu.
•
Kako biste napravili pametnu oznaku koja omogućuje biranje telefonskog broja, slanje tekstne poruke ili
dodavanje telefonskog broja na popis kontakata, na padajućem popisu Vrsta pritisnite Telefon. U polje Ime
unesite zaslonsko ime. U polje Broj unesite broj telefona.
•
Kako biste napravili pametnu oznaku koja omogućuje slanje poruke e-pošte ili dodavanje adrese e-pošte na popis
kontakata, na padajućem popisu Vrsta pritisnite E-pošta. U polje Ime unesite zaslonsko ime. U polje Adresa
unesite adresu e-pošte. Kako biste postavili predmet i poruku e-pošte, u polja Predmet i Poruka unesite predmet i
poruku.
•
Kako biste napravili pametnu oznaku koja omogućuje slanje tekstne poruke, na padajućem popisu Vrsta pritisnite
SMS. U polje Ime unesite zaslonsko ime. U polje Broj unesite broj telefona. Kako biste sastavili tekstnu poruku, u
polje Poruka unesite svoju poruku.
297
Korisnički priručnik
3.
NFC tehnologija
Pritisnite Spremi.
Dijeljenje pametne oznake
Prije nego što počnete:
Kako biste izvršili ovaj zadatak, NFC tehnologija mora biti uključena i kada pritisnete pametnu oznaku, na zaslonu se mora
prikazati indikator
.
1.
U mapi Aplikacije pritisnite ikonu Pametne oznake.
2.
Pritisnite pametnu oznaku.
3.
Poleđinu pametnog telefona BlackBerry poravnajte s NFC uređajem.
Promjena pametne oznake
Možete mijenjati pametne oznake koje ste stvorili ili spremili na pametnom telefonu BlackBerry.
1.
U mapi Aplikacije pritisnite ikonu Pametne oznake.
2.
Označite pametnu oznaku.
3.
Pritisnite tipku
4.
Promijenite padajući popis Vrsta ili bilo koje od polja.
5.
Pritisnite Spremi.
> Uredi.
Prikaz pametne oznake kao QR koda
Ako pametnu oznaku želite podijeliti s uređajem koji nije kompatibilan s NFC-om, pametnu oznaku privremeno možete
prikazati kao QR kod na pametnom telefonu BlackBerry kako bi je uređaj mogao skenirati.
1.
U mapi Aplikacije pritisnite ikonu Pametne oznake.
2.
Označite pametnu oznaku.
3.
Pritisnite tipku
> Prikaži kao crtični kod.
Spremanje QR koda kao pametne oznake
Kada QR kod skenirate pomoću aplikacije Pametne oznake, vaš pametni telefon BlackBerry automatski će ga spremiti kao
pametnu oznaku u aplikaciji Pametne oznake, zajedno s datumom i vremenom.
1.
U mapi Aplikacije pritisnite ikonu Pametne oznake.
2.
Pritisnite tipku
3.
Fotoaparat usmjerite prema QR kodu i držite ga mirno dok se na zaslonu pametnog telefona ne prikaže pametna
oznaka.
298
> Skeniraj crtični kod.
Korisnički priručnik
NFC tehnologija
Kopiranje podataka iz pametne oznake na vašem pametnom telefonu u
pametnu oznaku za pisanje
Podatke iz pametne oznake koju ste stvorili možete kopirati u pametnu oznaku za pisanje. Pametnu oznaku za pisanje
možete koristiti za izradu vlastitih smart postera, pametnih razglednica i još mnogo toga.
1.
U mapi Aplikacije pritisnite ikonu Pametne oznake.
2.
Pritisnite pametnu oznaku.
3.
Pritisnite tipku
4.
Poleđinom pametnog telefona BlackBerry dodirnite pametnu oznaku za pisanje.
> Piši u oznaku.
Kako drugi NFC uređaji ne bi mogli promijeniti pametnu oznaku za pisanje, pritisnite tipku
Poleđinom pametnog telefona dodirnite pametnu oznaku za pisanje.
> Zaključaj oznaku.
Kopiranje Bluetooth informacija za uparivanje u pametnu oznaku za
pisanje
Prije nego što počnete: Kako biste izvršili ovaj zadatak, vaš pametni telefon BlackBerry mora već biti uparen s Bluetooth
uređajem.
Kako biste NFC uređaje brže uparili s Bluetooth uređajem koji nema NFC, informacije o uparivanju Bluetooth uređaja
možete kopirati s pametnog telefona u pametnu oznaku za pisanje. Sljedeći put kada NFC uređaj želite upariti s Bluetooth
uređajem to možete učiniti tako da dodirnete pametnu oznaku za pisanje.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Bluetooth veze.
3.
Označite upareni uređaj.
4.
Pritisnite tipku
5.
Poleđinom pametnog telefona dodirnite pametnu oznaku za pisanje.
> Piši u oznaku.
Dodavanje pametne oznake na popis favorita ili uklanjanje s popisa
favorita
1.
U mapi Aplikacije pritisnite ikonu Pametne oznake.
2.
Označite pametnu oznaku.
• Kako biste favoritima dodali pametnu oznaku, pritisnite tipku
> Označi kao favorit.
• Kako biste pametnu oznaku uklonili iz favorita, pritisnite tipku
> Poništi oznaku favorita.
299
Korisnički priručnik
NFC tehnologija
Prikaz popisa omiljenih pametnih oznaka
1.
U mapi Aplikacije pritisnite ikonu Pametne oznake.
2.
Pritisnite tipku
> Prikaži favorite.
Opcije NFC tehnologije
Omogućavanje NFC transakcija plaćanja kada je pametni telefon
isključen, zaključan ili je isključeno pozadinsko svjetlo
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Komunikacija na kratkom dometu.
3.
U odjeljku Dopusti NFC kartične transakcije učinite nešto od sljedećeg:
4.
•
Ako NFC transakcije plaćanja želite dopustiti kada je pametni telefon BlackBerry zaključan i pozadinsko svjetlo je
isključeno, uključite potvrdni okvir Kada je uređaj zaključan ili je pozadinsko osvjetljenje isključeno.
•
Ako NFC transakcije plaćanja želite dopustiti kada je pametni telefon isključen, uključite potvrdni okvir Kada je
uređaj isključen.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje prilikom slanja ili primanja
datoteke pomoću značajke BlackBerry oznaka
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Komunikacija na kratkom dometu.
3.
Isključite potvrdni okvir Pitaj prije slanja sadržaja ili Pitaj prije primanja sadržaja.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Ako odzivnike želite ponovo uključiti, uključite potvrdni okvir Pitaj prije slanja sadržaja ili Pitaj prije primanja sadržaja.
Reprodukcija zvučnog upozorenja kada NFC tehnologija uspostavi vezu
Svoj pametni telefon BlackBerry možete postaviti tako se zvučno upozorenje reproducira kada NFC tehnologija uspostavi
vezu s pametnom dodatnom opremom, očitava pametnu oznaku ili izmjenjuje informacije s NFC terminalom za plaćanje ili
NFC pristupnom točkom.
1.
300
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
Korisnički priručnik
NFC tehnologija
2.
Pritisnite Mreže i veze > Komunikacija na kratkom dometu.
3.
Označite potvrdni okvir Reproduciraj zvuk upozorenja za dodir.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Rješavanje problema: NFC tehnologija
NFC veza ne prikazuje se na zaslonu Upravljaj vezama
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, ovisno o porukama koje je postavio vaš administrator, možda
nećete moći izvršiti ovaj zadatak. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Pametni telefon ne odgovara na NFC tehnologiju
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
Provjerite je li značajka NFC uključena.
Ako pokušavate izvršiti transakciju plaćanja pomoću NFC tehnologije, a pozadinsko osvjetljenje na vašem pametnom
telefonu BlackBerry nije uključeno ili je vaš pametni telefon isključen, provjerite jesu li NFC transakcije plaćanja
dopuštene kada je pozadinsko osvjetljenje isključeno ili kada je pametni telefon isključen.
Ako pokušavate izvršiti transakciju plaćanja pomoću NFC tehnologije, provjerite nije li pokrenuta aplikacija Pametne
oznake. Ako je aplikacija Pametne oznake otvorena, nećete moći izvršiti transakciju plaćanja pomoću NFC tehnologije.
Srodne informacije
Uključivanje ili isključivanje NFC tehnologije, 295
Ne mogu slati ili primati datoteke
Ako datoteku pokušavate poslati kao privitak, vaš pametni telefon BlackBerry mora biti povezan s računom e-pošte koji
koristi BlackBerry Internet Service ili BlackBerry Enterprise Server s podrškom za tu značajku. Dodatne informacije
zatražite od davatelja bežičnih usluga ili administratora.
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, vaša organizacija možda neće dopustiti korištenje određenih
značajki ili vam može zabraniti slanje ili primanje datoteka. Dodatne informacije o značajkama koje su dostupne na vašem
pametnom telefonu zatražite od administratora.
Pokušajte sljedeće:
301
Korisnički priručnik
•
•
•
•
302
NFC tehnologija
Provjerite podržavaju li pametni telefoni BlackBerry datoteku koju pokušavate poslati ili primiti.
Provjerite je li datoteka koju pokušavate poslati ona datoteka koju ste dodali na pametni telefon te nije li zaštićena
autorskim pravima ili DRM-om.
Ako pokušavate poslati datoteku određenoj aplikaciji ili je primiti od određene aplikacije, provjerite je li ta aplikacija
instalirana na pametni telefon.
Ako ne možete pronaći datoteku koja vam je poslana, pogledajte u mapu koja odgovara vrsti poslane datoteke.
Datoteke poslane na vaš pametni telefon spremaju se mapu koja odgovara njihovoj vrsti. Ako, na primjer, primite sliku,
slika će se spremiti u mapu za slike na pametnom telefonu ili multimedijskoj kartici, ovisno o postavkama pametnog
telefona.
Korisnički priručnik
Poslužitelj za multimediju
Poslužitelj za multimediju
Upute: Poslužitelj za multimediju
Više o poslužitelju za multimediju
Pomoću poslužitelja za multimediju možete multimedijske datoteke koje se nalaze na vašem pametnom telefonu
BlackBerry bežično podijeliti s podržanim uređajima koji su kompatibilni sa značajkom Universal Plug and Play, kao što su
određena računala, televizori i druga oprema za kućnu zabavu. Podržani uređaji s vašim će se pametnim telefonom
povezati putem Wi-Fi mreže kako bi pristupili multimedijskim datotekama koje dijelite te ćete tako datoteke moći
reproducirati na povezanim uređajima.
Dijeljenje multimedijskih datoteka putem poslužitelja
za multimediju
Prije nego što počnete: Wi-Fi veza mora biti uključena, a pametni telefon BlackBerry mora biti povezan s istom Wi-Fi
mrežom kao i uređaj s kojim namjeravate dijeliti multimedijske datoteke.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.
2.
Pritisnite tipku
3.
Uključite potvrdni okvir Uključi poslužitelj za multimediju.
4.
Kada se u gornjem desnom kutu početnog zaslona prikaže indikator dijeljenja datoteka, pristupite svom pametnom
telefonu putem povezanog uređaja s kojim želite dijeliti multimedijske datoteke.
5.
Kada se prikaže odzivnik, na pametnom telefonu dopustite pristup dijeljenim multimedijskim datotekama.
6.
Ako automatski želite prihvatiti sve zahtjeve za dijeljenje multimedijskih datoteka, pritisnite Kontrola pristupa i
odaberite potvrdni okvir Automatski prihvati sve veze.
> Poslužitelj za multimediju.
Napomena: Ako isključite poslužitelj za multimediju i zatim ga ponovo uključite, uređaji koji se identificiraju pomoću IP
adresa ponovo će uputiti odzivnik za pristup multimedijskim datotekama.
Srodne informacije
Povezivanje s Wi-Fi mrežom, 270
303
Korisnički priručnik
Poslužitelj za multimediju
Upravljanje uređajima koji su povezani s poslužiteljem
za multimediju
Kada koristite poslužitelj za multimediju, možete promijeniti odabir uređaja koji se mogu povezati s vašim pametnim
telefonom BlackBerry, kao i način povezivanja.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite Kontrola pristupa.
4.
Označite vezu.
5.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
> Poslužitelj za multimediju.
Ako želite promijeniti hoće li se uređaj povezati automatski, hoće li morati dobiti dopuštenje za povezivanje ili će
mu se automatski onemogućiti pristup poslužitelju za multimediju, promijenite ovo polje.
• Kako biste izbrisali uređaj koji trenutno nije aktivan, pritisnite tipku
> Izbriši odabrani uređaj.
Promjena vrsta multimedijskih datoteka koje dijelite
putem poslužitelja za multimediju
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite Preference.
4.
Uključite ili isključite potvrdni okvir uz svaku vrstu multimedijske datoteke koju želite podijeliti, odnosno koju više ne
želite dijeliti.
> Poslužitelj za multimediju.
Promjena zaslonskog naziva poslužitelja za
multimediju
Zaslonski naziv koji dodijelite poslužitelju za multimediju prikazivat će se na podržanim uređajima kada prepoznaju
poslužitelj za multimediju na Wi-Fi mreži.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.
2.
Pritisnite tipku
3.
Pritisnite Preference > Uredi.
304
> Poslužitelj za multimediju.
Korisnički priručnik
4.
Unesite zaslonski naziv pametnog telefona BlackBerry.
5.
Pritisnite U redu.
Poslužitelj za multimediju
305
Korisnički priručnik
Pametna dodatna oprema
Pametna dodatna oprema
Više o aplikaciji Pametna dodatna oprema
Možete promijeniti način na koji pametni telefon BlackBerry radi kada ga povežete s postoljem, punjačom ili stanicom za
punjenje tako da napravite profil stanice pomoću kojeg će se stanica ili punjač prepoznati u aplikaciji Pametna dodatna
oprema. Moći ćete, na primjer, stanicu definirati kao stanicu pored kreveta te će se prilikom povezivanja pametnog
telefona na njemu isključiti zvuk, a uključit će se alarm.
Postavljanje nove stanice
Prvi put kada pametni telefon BlackBerry povežete sa stanicom, punjačom ili stanicom za punjenje, prikazat će se odzivnik
za postavljanje načina na koji će pametni telefon raditi svaki put kad se poveže s dodatnom opremom. Ako odlučite ne
postaviti način rada pametnog telefona, odzivnik će se ponovo prikazati sljedeći put kada pametni telefon povežete sa
stanicom, punjačom ili stanicom za punjenje. Ako pametni telefon skinete sa stanice, punjača ili stanice za punjenje dok je
na pametnom telefonu prikazan zaslon za konfiguriranje, zaslon za konfiguriranje ostat će otvoren.
1.
U dijaloškom okviru Pametna stanica pritisnite Konfiguriraj.
2.
U polje Naziv stanice unesite naziv profila stanice.
3.
306
•
Kako bi se aplikacija uključila prilikom svakog povezivanja pametnog telefona, na padajućem popisu Pokreni
aplikaciju pritisnite aplikaciju.
•
Kako biste prilikom povezivanja pametnog telefona promijenili profil zvuka, na padajućem popisu Profil zvuka
pritisnite profil zvuka.
•
Kako biste prilikom povezivanja pametnog telefona uključili ili isključili mobilnu mrežu, na padajućem popisu
Mobilna mreža pritisnite Uključeno ili Isključeno.
•
Kako biste prilikom povezivanja pametnog telefona uključili ili isključili Wi-Fi vezu, na padajućem popisu Wi-Fi
pritisnite Uključeno ili Isključeno.
•
Kako biste prilikom povezivanja pametnog telefona uključili ili isključili Bluetooth tehnologiju, na padajućem
popisu Bluetooth pritisnite Uključeno ili Isključeno.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Korisnički priručnik
Pametna dodatna oprema
Promjena profila stanice
Prije nego što počnete: Za izvršavanje ovog zadatka morate na pametni telefon BlackBerry spremiti profil stanice.
Možete mijenjati aplikacije koje se otvaraju, profil zvuka, kao i opciju želite li da se mobilna mreža, Wi-Fi mreža ili Bluetooth
tehnologija uključuje ili isključuje kada priključite svoj pametni telefon.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Pametna dodatna oprema.
3.
Pritisnite profil stanice.
4.
Promijenite postavke stanice.
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Brisanje spremljenog profila stanice
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Pametna dodatna oprema.
3.
Označite profil stanice.
4.
Pritisnite tipku
> Izbriši.
307
Korisnički priručnik
Napajanje i baterija
Napajanje i baterija
Upute: Napajanje i baterija
Umetanje SIM kartice, multimedijske kartice i baterije
Uklonite poklopac za bateriju
Pritisnite i pomaknite poklopac za bateriju kako biste ga otvorili.
Umetanje SIM kartice
Ovisno o modelu pametnog telefonaBlackBerry ili davatelju usluga bežične mreže, na pametnom telefonu možda nećete
morati koristiti SIM karticu.
308
Korisnički priručnik
Napajanje i baterija
Gurnite SIM karticu u utor.
Umetanje multimedijske kartice i baterije
Multimedijska kartica nije obavezna. Ako je isporučena s uređajem, multimedijska kartica možda je već umetnuta.
Multimedijsku karticu možete izvaditi tako da je pritisnete i zatim izvučete iz utora.
309
Korisnički priručnik
Napajanje i baterija
Postavljanje automatskog uključivanja i isključivanja
pametnog telefona
Pametni telefon BlackBerry možete postaviti tako da se isključi kada ga duže razdoblje ne koristite, primjerice dok spavate.
Podaci koje primite dok je pametni telefon isključen automatski će se ažurirati kada se pametni telefon uključi.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Automatski uključi/isključi.
3.
U odjeljku Radni dan ili Vikend odaberite potvrdni okvir Omogućeno.
4.
Odredite u koje se vrijeme pametni telefon treba uključiti i isključiti na radne dane i tijekom vikenda.
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Isključivanje pametnog telefona
Ovisno o temi, lokacija ili naziv ikone isključivanja može se razlikovati od lokacije ili naziva u ovom zadatku.
•
Ako pametni telefon BlackBerry niste postavili za automatsko uključivanje i isključivanje u određeno vrijeme, pritisnite i
držite tipku
.
•
Ako ste postavili automatsko uključivanje i isključivanje pametnog telefona u određeno vrijeme, na početnom zaslonu ili
u mapi pritisnite ikonu Isključi. Ako želite da pametni telefon bude isključen sve dok ga ponovo ne uključite, pritisnite
Potpuno isključivanje. Ako želite da se pametni telefon ponovo uključi u određeno vrijeme ili za alarme i kalendarske
podsjetnike, pritisnite Isključi.
Ponovno postavljanje pametnog telefona
Izvadite bateriju i ponovo je umetnite.
Provjera napunjenosti baterije
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Informacije o uređaju i statusu.
310
Korisnički priručnik
Napajanje i baterija
Više o načinu rada za manju potrošnju baterije
Način rada za manju potrošnju baterije smanjuje potrošnju baterijskog napajanja i produžava vrijeme korištenja između dva
punjenja. Kada je način za manju potrošnju baterije uključen, nadzire se jakost baterije. Kada se jakost baterije smanji,
aplikacija će automatski prilagoditi određene opcije telefona. Telefon će, na primjer, prilagoditi sljedeće opcije kako bi se
produljilo trajanje baterije:
•
•
•
•
Jakost pozadinskog osvjetljenja smanjuje se na najnižu razinu.
Skraćuje se vrijeme do isključivanja pozadinskog osvjetljenja.
Uključuje se opcija za automatsko prigušivanje pozadinskog osvjetljenja.
Smanjuje se postavka mjerača vremena za automatsko isključivanje Mobilnog hotspota.
Uključivanje ili isključivanje načina rada za manju
potrošnju baterije
Kada uključite način rada za manju potrošnju baterije, pametni telefon BlackBerry automatski mijenja opcije kako bi se
smanjila potrošnja baterijskog napajanja. Kada isključite način rada za manju potrošnju baterije ili napunite pametni
telefon, postavke će se vratiti na uobičajene vrijednosti.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Način rada za manju potrošnju baterije.
3.
Uključite ili isključite potvrdni okvir Uključite način rada za manju potrošnju baterije kada je razina napunjenosti
baterije niska.
4.
Kako biste promijenili razinu napajanja na kojoj će se aktivirati način rada za manju potrošnju baterije, promijenite
polje Pokreni kada je kapacitet jednak ili manji od.
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Uključite ili isključite aplikaciju Application Resource
Monitor
Aplikacija Application Resource Monitor nadzire aplikacije koje su pokrenute u pozadini te će vas obavijestiti o aplikacijama
koje zloupotrebljavaju sistemske resurse i uzrokuju probleme, primjerice spor rad uređaja ili kraće trajanje baterije.
Application Resource Monitor može vas obavijestiti o aplikacijama koje zloupotrebljavaju sistemske resurse ili te aplikacije
može automatski isključiti.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Nadzor aplikacija.
311
Korisnički priručnik
3.
Napajanje i baterija
Uključite ili isključite potvrdni okvir Uključi Application Resource Monitor, a zatim prilagodite aplikaciju na sljedeći
način:
•
Uključite ili isključite potvrdni okvir Automatski isključi pozadinske aplikacije koje troše resurse.
•
Uključite ili isključite potvrdni okvir Nemoj automatski zatvarati aplikacije za audio usmjeravanje.
Kada aplikacija prepozna zloupotrebu, prikazat će se odzivnik u kojem možete automatski isključiti aplikaciju ili ga
zanemariti i aplikaciji dopustiti nastavak rada. Ako odlučite zanemariti odzivnik, Application Resource Monitor neće ponovo
nadzirati aplikaciju.
Rješavanje problema: Napajanje i baterija
Trajanje baterije kraće je od očekivanog
Mnogo čimbenika utječe na vrijeme stanja pripravnosti i razgovora na pametnom telefonu BlackBerry. U takve čimbenike
ubrajaju se jakost signala, vrsta mreže i udaljenost od mreže. Savjete za duže trajanje baterije potražite u niže navedenim
informacijama.
Srodne informacije
Savjeti: Duže trajanje baterije, 36
312
Korisnički priručnik
Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice
Prostor za spremanje podataka i
multimedijske kartice
Upute: Prostor za spremanje podataka i
multimedijske kartice
Više o multimedijskim karticama
Ovisno o modelu pametnog telefona BlackBerry, u njega možete umetnuti microSD multimedijsku karticu kako biste
snimali videozapise i proširili memoriju koja je dostupna na vašem pametnom telefonu za spremanje multimedijskih
datoteka poput pjesama, zvukova zvona, videozapisa ili slika. Dodatne informacije o umetanju multimedijske kartice u
pametni telefon potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz uređaj.
Podržane multimedijske kartice
Pametni telefon BlackBerry podržava multimedijske kartice maksimalnog kapaciteta od 32 GB. Podržane su samo
microSD kartice.
Umetanje SIM kartice, multimedijske kartice i baterije
Uklonite poklopac za bateriju
313
Korisnički priručnik
Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice
Pritisnite i pomaknite poklopac za bateriju kako biste ga otvorili.
Umetanje SIM kartice
Ovisno o modelu pametnog telefonaBlackBerry ili davatelju usluga bežične mreže, na pametnom telefonu možda nećete
morati koristiti SIM karticu.
Gurnite SIM karticu u utor.
Umetanje multimedijske kartice i baterije
Multimedijska kartica nije obavezna. Ako je isporučena s uređajem, multimedijska kartica možda je već umetnuta.
314
Korisnički priručnik
Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice
Multimedijsku karticu možete izvaditi tako da je pritisnete i zatim izvučete iz utora.
Uključivanje ili isključivanje podrške za multimedijsku
karticu
Kada isključite podršku za multimedijske kartice, ovaj pametni telefon BlackBerry neće moći pristupiti datotekama koje su
spremljene na multimedijskoj kartici. To može biti korisno ako želite biti sigurni da su datoteke spremljene u internu
memoriju pametnog telefona, a ne na multimedijsku karticu.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Spremište.
3.
Uključite ili isključite potvrdni okvir Podrška za multimedijsku karticu.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Uključivanje ili isključivanje USB načina masovne
pohrane
Ako je vaš pametni telefon BlackBerry povezan s računalom pomoću USB kabela, no ne prikazuje se kao pogon na vašem
računalu, možda ćete morati uključiti USB način masovne pohrane.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Spremište.
3.
Pritisnite tipku
> Omogući masovnu pohranu.
315
Korisnički priručnik
4.
Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice
Ako je potrebno, unesite lozinku pametnog telefona.
Vaš pametni telefon prikazat će se kao pogon vašeg računala.
Kako biste isključili način USB masovne pohrane, pritisnite tipku
> Prekini vezu.
Sigurnosno kopiranje podataka s pametnog telefona
na multimedijsku karticu
Prije nego što počnete: Za izvođenje ovog zadatka u pametni telefon BlackBerry mora se umetnuti multimedijska kartica.
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, ovisno o porukama koje je postavio vaš administrator, možda
nećete moći izvršiti ovaj zadatak. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Pozor: Ako izvršite ovaj zadatak, izbrisat će se sve postojeće sigurnosne kopije na multimedijskoj kartici i zamijenit će se
podacima s pametnog telefona.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Postavke.
2.
IU odjeljku Postavke kliknite Zamjena uređaja > Pomoću multimedijske kartice > Spremi podatke.
•
Za sigurnosno kopiranje podataka s pametnog telefona, uključujući e-poštu, uključite potvrdni okvir Spremi epoštu.
•
Za sigurnosno kopiranje podataka s pametnog telefona bez e-pošte isključite potvrdni okvir Spremi e-poštu.
3.
Pritisnite Nastavi.
4.
Za postavljanje lozinke za podatke u polje Lozinka unesite lozinku.
5.
U polje Potvrdi ponovo unesite lozinku.
6.
Pritisnite Spremi.
Srodne informacije
Vraćanje podataka na pametni telefon s multimedijske kartice, 316
Vraćanje podataka na pametni telefon s multimedijske
kartice
Ako ste na multimedijskoj kartici napravili sigurnosnu kopiju podataka s pametnog telefona BlackBerry, trebali biste moći
vratiti podatke na pametni telefon.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Postavke.
2.
IU odjeljku Postavke kliknite Zamjena uređaja > Pomoću multimedijske kartice > Prenesi podatke > Nastavi.
3.
U polje Lozinka unesite lozinku koju ste postavili prilikom sigurnosnog kopiranja podataka s pametnog telefona.
4.
Pritisnite Unos.
316
Korisnički priručnik
Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice
Srodne informacije
Sigurnosno kopiranje podataka s pametnog telefona na multimedijsku karticu, 316
Ispravljanje datoteka spremljenih na multimedijskoj
kartici ili na pametnom telefonu
Pozor: Ako na pametnom telefonu BlackBerry pokrenete značajku popravka, vaš pametni telefon može izbrisati datoteke
koje sadrže pogreške s multimedijske kartice ili iz pametnog telefona.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Spremište.
3.
Pritisnite tipku
4.
Pratite upute na zaslonu.
> Popravi.
Ako vaša multimedijska kartica nakon pokretanja popravka nije popravljena, preporučujemo da je formatirate.
Srodne informacije
Moj pametni telefon ne prepoznaje multimedijsku karticu, 320
Formatiranje multimedijske kartice ili interne
memorije
Ovisno o modelu vašeg pametnog telefona BlackBerry, možda nećete moći formatirati internu memoriju telefona.
Pozor: Formatiranjem multimedijske kartice ili interne memorije brišu se svi podaci spremljeni na multimedijsku karticu ili
internu memoriju. Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije
ažuriranja bilo kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka
s pametnog telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih
okolnosti.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Spremište.
3.
Pritisnite tipku
4.
Pratite upute na zaslonu.
> Formatiraj.
317
Korisnički priručnik
Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice
Više o postupku sažimanja
Postupak sažimanja služi za smanjenje veličine podataka na pametnom telefonu BlackBerry uz istovremeno održavanje
cjelovitosti podataka. Ako je uključena značajka sažimanja, vaš pametni može sažeti sve podatke, uključujući poruke,
kontakte, unose u kalendar, zadatke i podsjetnike. Značajka sažimanja bi trebala biti stalno uključena.
Ako je uključeno i sažimanje i šifriranje, vaš će pametni telefon najprije sažeti podatke, a zatim ih šifrirati.
Više o šifriranju datoteka
Šifriranje datoteka štiti datoteke koje spremate na pametni telefon BlackBerry i na multimedijskoj kartici koju možete
umetnuti u pametni telefon. Datoteke u memoriji pametnog telefona i na multimedijskoj kartici možete šifrirati pomoću
ključa za šifriranje koji generira vaš pametni telefon, pomoću lozinke pametnog telefona ili pomoću i ključa i lozinke.
Ako datoteke šifrirate pomoću ključa za šifriranje koji stvara vaš pametni telefon, datotekama na multimedijskoj kartici
možete pristupiti samo ako je multimedijska kartica umetnuta u pametni telefon. Ako datoteke šifrirate pomoću lozinke
pametnog telefona, datotekama na multimedijskoj kartici možete pristupiti s bilo kojeg pametnog telefona u koji umetnete
karticu, uz pretpostavku da znate lozinku pametnog telefona.
Srodne informacije
Uključivanje šifriranja, 318
Uključivanje šifriranja
Prije nego što počnete: Kako biste šifrirali podatke na pametnom telefonu BlackBerry, morate postaviti lozinku za pametni
telefon.
Ovisno o dostupnom kapacitetu memorije, možda nećete moći šifrirati datoteke na pametnom telefonu ili na
multimedijskoj kartici.
Iz postupka šifriranja možete isključiti ili uključiti svoje kontakte. Ako uključite šifriranje kontakata i primite poziv dok je
pametni telefon zaključan, informacije o šifriranom kontaktu neće se prikazati na zaslonu.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Šifriranje.
3.
Za šifriranje podataka i datoteka na pametnom telefonu u odjeljku Memorija uređaja odaberite potvrdni okvir Šifriraj.
4.
Za šifriranje datoteka koje su spremljene na multimedijskoj kartici u odjeljku Multimedijska kartica odaberite
potvrdni okvir Šifriraj i učinite nešto od sljedećeg:
318
•
Za šifriranje datoteka pomoću ključa za šifriranje koji je pametni telefon generirao polje Način rada postavite na
Ključ uređaja.
•
Za šifriranje datoteka pomoću lozinke pametnog telefona polje Način rada postavite na Lozinka uređaja.
Korisnički priručnik
•
5.
Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice
Za šifriranje datoteka pomoću ključa za šifriranje i vaše lozinke pametnog telefona polje Način rada postavite na
Lozinka i ključ uređaja.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Za prekid šifriranja podataka i datoteka na pametnom telefonu u odjeljku Memorija uređaja isključite potvrdni okvir Šifriraj.
Ako više ne želite šifrirati datoteke na multimedijskoj kartici, u odjeljku Multimedijska kartica isključite potvrdni okvir
Šifriraj.
Srodne informacije
Više o šifriranju datoteka, 318
Prikaz količine slobodnog prostora na pametnom
telefonu
1. Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2. Pritisnite Uređaj > Spremište.
Srodne informacije
Savjeti: Oslobađanje prostora radi optimizacije rada pametnog telefona, 50
Prikaz količine memorije koju koriste multimedijske
datoteke
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.
2.
Pritisnite tipku
> Korištenje memorije.
319
Korisnički priručnik
Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice
Rješavanje problema: Prostor za spremanje
podataka i multimedijske kartice
Moj pametni telefon ne prepoznaje multimedijsku
karticu
Pokušajte sljedeće:
•
•
•
Provjerite je li multimedijska kartica ispravno umetnuta u pametni telefon BlackBerry. Dodatne informacije o umetanju
multimedijske kartice u pametni telefon potražite u tiskanoj dokumentaciji koju ste dobili uz pametni telefon.
U opcijama multimedijske kartice provjerite je li uključena podrška za multimedijsku karticu.
Ako se u opcijama multimedijske kartice prikazuje poruka o formatiranju multimedijske kartice, iskopčajte pametni
telefon iz računala. Formatirajte multimedijsku karticu.
Pozor: Formatiranje multimedijske kartice s nje će izbrisati sve datoteke.
Srodne informacije
Uključivanje ili isključivanje podrške za multimedijsku karticu, 143
Formatiranje multimedijske kartice ili interne memorije, 317
U aplikacijskoj memoriji pametnog telefona nema
dovoljno slobodnog prostora
Kada u aplikacijskoj memoriji na vašem pametnom telefonu BlackBerry ima malo slobodnog prostora, na pametnom
telefonu će se prikazati dijaloški okvir s popisom aplikacija i jezika koje ne koristite često. Možete izbrisati aplikacije i jezike
s popisa.
Pokušajte sljedeće:
•
•
•
•
320
Provjerite jeste li izbrisali stare poruke e-pošte ili tekstne poruke, osobito one s privicima.
Provjerite jeste li izbrisali kontakte koji se već nalaze na popisu kontakata vaše organizacije.
Provjerite jeste li s pametnog telefona izbrisali multimedijske datoteke.
Ako ste BlackBerry Device Software nedavno ažurirali putem bežične mreže, provjerite jeste li izbrisali raniju verziju
programa BlackBerry Device Software.
Korisnički priručnik
•
Prostor za spremanje podataka i multimedijske kartice
Provjerite jeste li očistili međumemoriju preglednika.
Srodne informacije
Savjeti: Oslobađanje prostora za glazbu, slike, videozapise i datoteke, 37
Prikaz količine slobodnog prostora na pametnom telefonu, 319
321
Korisnički priručnik
Pretraživanje
Pretraživanje
Upute: Pretraživanje
Traženje stavke
Na pametnom telefonu BlackBerry možete tražiti pomoć, kontakte, dokumente, datoteke, podsjetnike, slike, videozapise i
drugi sadržaj. Možete suziti svoje pretraživanje iz aplikacije ili proširiti pretraživanje na internet. Isto tako možete pregledati
stavke koje ste odabrali u rezultatima ranijeg pretraživanja.
1.
2.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu
.
Unesite pojmove koje želite pronaći.
.
Kako biste zaustavili pretraživanje, dvaput pritisnite tipku
Srodne informacije
Promjena reakcija uređaja prilikom unosa teksta na početnom zaslonu, 26
Traženje stavke pomoću glasovnog pretraživanja
Prije nego što počnete: Glasovno pretraživanje možda neće biti dostupno na svim jezicima. Za izvršavanje ovog zadatka
pametni telefon BlackBerry mora biti povezan s bežičnom mrežom.
1.
2.
3.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu
Pritisnite ikonu
.
.
Recite tražene pojmove.
Kako biste zaustavili pretraživanje, dvaput pritisnite tipku
Srodne informacije
Promjena jezika za glasovno pretraživanje, 323
322
.
Korisnički priručnik
Pretraživanje
Promjena opcija pretraživanja
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Traži.
3.
•
Kako biste očistili prethodna pretraživanja, pritisnite Izbriši prethodna pretraživanja.
•
Kako biste isključili prethodna pretraživanja, isključite potvrdni okvir Prikaži prethodna pretraživanja.
•
Kako biste isključili web-prijedloge, isključite potvrdni okvir Prikaži web-prijedloge.
•
Kako biste promijenili aplikacije koje se prikazuju u rezultatima pretraživanja, u odjeljcima Izvori podataka i
Prošireni davatelji usluga odaberite ili isključite potvrdne okvire uz jednu ili više navedenih aplikacija.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena jezika za glasovno pretraživanje
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Jezik.
3.
Promijenite polje Glasovno pretraživanje.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Traženje poruka
Možete tražiti poruke na svom pametnom telefonu BlackBerry. Možda ćete moći tražiti i poruke u aplikaciji e-pošte na
računalu ili na drugom povezanom računu e-pošte ako vaš račun e-pošte koristi uslugu BlackBerry Internet Service ili
BlackBerry Enterprise Server koja podržava ovu značajku.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
• Ako poruke želite pretraživati prema predmetu, označite poruku. Pritisnite tipku
• Ako poruke želite pretraživati prema pošiljatelju, označite poruku. Pritisnite tipku
> Pretraži prema > Predmet.
> Pretraži prema > Pošiljatelj.
• Ako želite koristiti napredno pretraživanje, pritisnite tipku
> Pretraži prema > Napredno. Definirajte kriterije
> Spremi. Pritisnite Traži.
pretraživanja. Za spremanje kriterija pretraživanja pritisnite tipku
• Kako biste poruke pretražili pomoću kriterija posljednjeg naprednog pretraživanja, pritisnite tipku
prema > Napredno. Pritisnite tipku
> Posljednje.
> Pretraži
Napomena: Ako tražite poruke, vaš pametni telefon neće pretraživati privitke.
Kako biste zaustavili pretraživanje, pritisnite tipku
Srodne informacije
.
323
Korisnički priručnik
Pretraživanje
Učinite više s rezultatima pretraživanja poruka, 325
Kriteriji za pretraživanje poruka, 324
Kriteriji za pretraživanje poruka
Polje
Opis
Pretraži poruke
Odredite želite li pretraživati poruke koje
se nalaze na vašem pametnom telefonu
BlackBerry ili poruke koje se nalaze u
aplikaciji e-pošte na vašem računalu.
Naziv
Odredite jedan ili više kontakata ili adresa
e-pošte koje pametni telefon treba tražiti
u porukama. Kako biste proširili
pretraživanje, možete navesti i dio naziva.
Prikazuje se u
Promijenite vrstu polja adrese koju vaš
pametni telefon treba tražiti u imenu ili
adresi e-pošte.
Predmet
Odredite jednu ili više riječi koje pametni
telefon treba tražiti u predmetu poruka.
Poruka
Odredite jednu ili više riječi koje pametni
telefon treba tražiti u tijelu poruka.
Uključi šifrirane poruke
Odredite hoće li pametni telefon
pretraživati šifrirane poruke, obične
tekstne poruke ili digitalno potpisane
poruke.
Usluga
Ako je vaš pametni telefon povezan s više
adresa e-pošte, promijenite račun epošte u kojem pametni telefon treba
tražiti poruke. Neki računi e-pošte ne
podržavaju ovu značajku.
Mapa
Promijenite mapu u kojoj bi pametni
telefon trebao tražiti poruke.
Prikaži
Promijenite status poruka koje bi pametni
telefon trebao tražiti.
324
Korisnički priručnik
Pretraživanje
Polje
Opis
Vrsta
Promijenite vrstu poruka koje bi pametni
telefon trebao tražiti.
Učinite više s rezultatima pretraživanja poruka
1.
U rezultatima pretraživanja označite poruku.
2.
Pritisnite tipku
.
•
Kako biste pregledali više dostupnih rezultata pretraživanja, pritisnite Dohvati još rezultata.
•
Kako biste poruku koju ste označili dodali u spremnik ulaznih poruka, pritisnite Dodaj.
•
Kako biste sve poruke iz rezultata pretraživanja dodali u spremnik ulaznih poruka, pritisnite Dodaj sve.
•
Kako biste izbrisali rezultate pretraživanja, pritisnite Izbriši pretraživanje.
•
Kako biste pokrenuli novo pretraživanje, pritisnite Pretraži prema.
Pozor: Ako poruku izbrišete iz rezultata pretraživanja poruka, poruka će se izbrisati i iz spremnika ulaznih poruka ili
aplikacije za e-poštu na računalu.
Prikaz, promjena ili brisanje spremljenog pretraživanja
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
> Pretraži prema > Napredno.
3.
Pritisnite tipku
.
•
Za prikaz popisa spremljenih pretraživanja pritisnite Opozovi.
• Za promjenu spremljenog pretraživanja pritisnite Opozovi. Označite pretraživanje. Pritisnite tipku
pretraživanje. Promijenite kriterije pretraživanja. Pritisnite tipku
> Spremi.
• Za brisanje spremljenog pretraživanja pritisnite Opozovi. Označite pretraživanje. Pritisnite tipku
pretraživanje.
> Uredi
> Izbriši
Traženje teksta u poruci, datoteci ili na web-stranici
Prije nego što počnete: Kako biste u prezentaciji pronašli tekst, prezentaciju morate pregledati u prikazu teksta ili prikazu
teksta i slajdova.
1.
U poruci, datoteci, privitku ili na web-stranici pritisnite tipku
2.
Unesite tekst.
3.
> Pronađi ili Nađi na stranici.
325
Korisnički priručnik
Pretraživanje
Na tipkovnici pritisnite tipku
.
Ako želite pronaći sljedeću pojavu teksta, pritisnite tipku
> Pronađi sljedeće ili Nađi sljedeće na stranici.
Traženje kontakta
Kontakte možete tražiti na popisu kontakata ili, ako račun e-pošte koristi značajku BlackBerry Enterprise Server, kontakte
ćete možda moći pronaći na popisu kontakata svoje organizacije.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Kontakti.
•
Kako biste kontakt pronašli na popisu kontakata, unesite cijelo ime kontakta ili dio imena.
•
Kako biste kontakt tražili na popisu kontakata organizacije, pritisnite Daljinsko traženje. Unesite cijelo ime
kontakta ili dio imena. Pritisnite U redu.
2.
Označite kontakt.
3.
Pritisnite tipku
.
•
Za prikaz informacija o kontaktu pritisnite Prikaži.
•
Ako kontakt s popisa kontakata organizacije želite dodati na svoj popis kontakata, pritisnite Dodaj u kontakte.
•
Kako biste sve kontakte na popisu kontakata organizacije dodali na svoj popis kontakata, pritisnite Dodaj sve u
kontakte.
•
Kako biste pregledali sljedećih 20 rezultata s popisa kontakata organizacije, pritisnite Dohvati još rezultata.
•
Kako biste suzili rezultate pretraživanja ako je za ime kontakta pronađeno više rezultata, označite ime kontakta.
Pritisnite Razriješi.
•
Za brisanje rezultata pretraživanja nakon što ste pretražili popis kontakata organizacije, pritisnite Izbriši traženje.
•
Za pokretanje novog pretraživanja popisa kontakata organizacije pritisnite Traži.
Srodne informacije
Promjena načina na koji se imena kontakata prikazuju u rezultatima daljinskog traženja, 204
Rješavanje problema: Pretraživanje
Ne dobivam rezultate pretraživanja koji su omogućeni
za glasovne naredbe
Pokušajte jedno od sljedećeg:
326
Korisnički priručnik
•
•
Pretraživanje
Provjerite je li veza pametnog telefona BlackBerry s bežičnom mrežom jaka.
Provjerite je li za glasovno pretraživanje postavljen ispravan jezik.
Srodne informacije
Uključivanje, isključivanje i provjera statusa mrežne veze, 263
327
Korisnički priručnik
Zaštita
Zaštita
Upute: Zaštita
Osnove zaštite
Više o lozinci pametnog telefona
Na pametnom telefonu BlackBerry možete koristiti nekoliko vrsta zaštita lozinkom.
Lozinka pametnog telefona
Možete odrediti lozinku pametnog telefona kako biste pametni telefon zaštitili od neovlaštenog pristupa i korištenja te
možete postaviti da se pametni telefon automatski zaključa nakon određenog razdoblja neaktivnosti. Morate unijeti lozinku
pametnog telefona kako biste otključali pametni telefon. U slučaju da zaboravite lozinku, sustav je neće moći oporaviti. Ako
prekoračite dopušteni broj pokušaja unosa lozinke, pametni telefon iz sigurnosnih će razloga izbrisati sve podatke koji se
nalaze na pametnom telefonu te od vas zatražiti postavljanje nove lozinke.
BlackBerry ID
Nakon što napravite BlackBerry ID, na sve BlackBerry proizvode i usluge koje podržavaju BlackBerry ID profil možete se
prijaviti pomoću jedne adrese e-pošte i lozinke. Ako prekoračite dopušteni broj pokušaja prijave pomoću BlackBerry ID
profila, pričekajte da istekne sigurnosno zaključavanje te se zatim ponovo pokušajte prijaviti. Ako želite ponovo postaviti
lozinku za BlackBerry ID, posjetite www.blackberry.com/blackberryid.
Čuvanje lozinke
Značajku Čuvanje lozinke (
) možete koristiti za spremanje informacija o lozinki, primjerice lozinka za internetsko
bankarstvo. Čuvanje lozinke šifrirat će vaše informacije o lozinki te ih dešifrirati nakon što unesete lozinku za Čuvanje
lozinke. Napominjemo da vam se pristup Čuvanju lozinke može trebati i lozinka pametnog telefona. Ako prekoračite broj
dopuštenih pokušaja za otvaranje Čuvanja lozinke, podacima koji se nalaze u Čuvanju lozinke moći ćete pristupiti samo ako
vratite podatke na pametnom telefonu. Nakon što vratite podatke na pametnom telefonu, kada pokušate otvoriti Čuvanje
328
Korisnički priručnik
Zaštita
lozinke, prikazat će se odzivnik za stvaranje lozinke za Čuvanje lozinke. Zatim će se prikazati odzivnik za unos stare lozinke
za Čuvanje lozinke kako biste mogli pristupiti starim informacijama o lozinki.
Vraćanje vaših podataka
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Srodne informacije
Postavljanje ili promjena lozinke pametnog telefona, 329
Zaboravio sam lozinku pametnog telefona, 43
Kada unesem lozinku, pametni telefon me upozorava da uputim hitan poziv, 359
Postavljanje ili promjena lozinke pametnog telefona
Ako zaboravite lozinku pametnog telefona BlackBerry, možete je vratiti. Lozinku možete ponovo postaviti čak i ako ne znate
svoju trenutnu lozinku tako da izbrišete sve podatke s pametnog telefona.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Lozinka.
•
Za postavljanje lozinke pritisnite Postavi lozinku.
•
Za promjenu lozinke pritisnite Promijeni lozinku.
3.
Unesite lozinku.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Ako želite isključiti lozinku pametnog telefona, isključite potvrdni okvir Omogući.
Srodne informacije
Zahtjev za unos lozinke pametnog telefona prije dodavanja aplikacije, 250
Zaključavanje ili otključavanje pametnog telefona, 32
Više o sigurnosnom kopiranju i vraćanju podataka pametnog telefona, 183
Više o lozinci pametnog telefona, 328
Zaboravio sam lozinku pametnog telefona, 43
Brisanje podataka pametnog telefona, aplikacija treće strane ili datoteka s multimedijske kartice, 331
329
Korisnički priručnik
Zaštita
Zaključavanje ili otključavanje pametnog telefona
Možete zaključati tipkovnicu i zaslon kako ne biste slučajno pritisnuli tipku ili zaslon, odnosno kako ne biste slučajno uputili
poziv, a ako ste za pametni telefon BlackBerry postavili lozinku, pametni telefon možete zaključati i pomoću lozinke.
Učinite jedno od sljedećeg:
• Za zaključavanje tipkovnice i zaslona pritisnite tipku
koja se nalazi na vrhu pametnog telefona.
• Za otključavanje tipkovnice i zaslona pritisnite tipku
i prstom povucite prema gore.
• Za zaključavanje pametnog telefona pomoću lozinke na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu
•
.
Za otključavanje pametnog telefona unesite lozinku.
Srodne informacije
Postavljanje ili promjena lozinke pametnog telefona, 329
Promjena automatskog zaključavanja pametnog telefona pomoću
lozinke
Prije nego što počnete:
Ovisno o opcijama koje je vaš administrator postavio, možda nećete moći izvršiti ovaj zadatak. Dodatne informacije
zatražite od administratora.
Ako postavite lozinku pametnog telefona BlackBerry, možete postaviti automatsko zaključavanje pametnog telefona nakon
određenog vremena ili u trenutku kada se pametni telefon umetne u futrolu.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Lozinka.
3.
•
Kako biste promijenili vrijeme nakon kojeg se pametni telefon automatski zaključava, promijenite polje Zaključaj
nakon.
•
Kako bi se pametni telefon automatski zaključao kada ga umetnete u futrolu, odaberite potvrdni okvir Zaključaj
telefon nakon stavljanja u futrolu.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Uključivanje ili isključivanje biranja na zaključanom zaslonu, 77
Postavljanje ograničenja za pokušaje unosa lozinke pametnog telefona
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Lozinka.
330
Korisnički priručnik
Zaštita
3.
Promijenite polje Broj pokušaja unosa lozinke.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Brisanje podataka pametnog telefona, aplikacija treće strane ili datoteka
s multimedijske kartice
Prije nego izbrišete podatke sa svog pametnog telefona BlackBerry ili datoteke s multimedijske kartice, trebali biste
razmisliti o sigurnosnom kopiranju tih podataka i datoteka kako biste sačuvali njihovu kopiju na računalu.
Pozor: Ako je šifriranje uključeno, postupak brisanja svih podataka s pametnog telefona može potrajati oko sat vremena.
Nakon što ga pokrenete, postupak ne možete zaustaviti. U slučaju ponovnog postavljanja pametnog telefona, nakon
uređaja ponovo se postavlja i postupak.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Odaberite Zaštita > Sigurnosno brisanje.
3.
Odaberite potvrdne okvire uz stavke koje želite izbrisati.
4.
Unesite blackberry.
5.
Pritisnite Očisti podatke.
Ako je vaš pametni telefon ranije bio povezan sa značajkom BlackBerry Enterprise Server, kada s pametnog telefona
izbrišete sve podatke, sva IT pravila koja su bila povezana s pametnim telefonom ostaju na snazi te i dalje mogu utjecati na
značajke i postavke koje su dostupne na pametnom telefonu.
Roditeljska kontrola
Više o roditeljskoj kontroli
Pomoću Roditeljske kontrole možete upravljati načinom korištenja značajki pametnog telefona BlackBerry. Roditeljska
kontrola omogućuje vam da blokirate sadržaj, uključite ili isključite značajke te da odredite koje će vrste komunikacije biti
dostupne. Ako je Roditeljska kontrola uključena, za promjenu dopuštenih usluga bit će potreban četveroznamenkasti PIN,
što djeci i drugim osobama onemogućuje promjenu postavki koje ste odredili.
Uključivanje Roditeljske kontrole
Kada postavite PIN za Roditeljsku kontrolu, jedini način za ponovno postavljanje zaboravljenog PIN-a je brisanje svih
podataka s pametnog telefona.
Uključivanje Roditeljske kontrole:
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Roditeljska kontrola.
331
Korisnički priručnik
Zaštita
3.
Uključite potvrdni okvir Omogući kako biste uključili Roditeljsku kontrolu.
4.
Odaberite jednu ili više sljedećih opcija kako biste dopustili ili ograničili korištenje značajke:
•
Ako želite dopustiti telefonske pozive, uključite potvrdni okvir Telefon. Ako dolazne pozive želite ograničiti na
spremljene kontakte, uključite potvrdni okvir Ograniči dolazne pozive na kontakte.
•
Ako želite dopustiti tekstne poruke, uključite potvrdni okvir Tekstne poruke.
•
Ako želite dopustiti razmjenu datoteka putem Bluetooth veze, uključite potvrdni okvir Bluetooth.
•
Ako želite dopustiti korištenje lokacijskih usluga, primjerice GPS-a, uključite potvrdni okvir Lokacijske usluge.
•
Ako želite dopustiti pristup internetu, uključite potvrdni okvir Preglednik.
•
Ako želite dopustiti učitavanje datoteka na web-mjesto YouTube, uključite potvrdni okvir Alat za učitavanje na
YouTube. Ova postavka neće ograničiti pristup web-mjestu YouTube.
•
Ako želite dopustiti instalaciju aplikacija treće strane, uključite potvrdni okvir Instalacija aplikacija.
•
Ako želite dopustiti dodavanje novih računa e-pošte, uključite potvrdni okvir Postavljanje računa e-pošte.
•
Ako želite dopustiti pristup web-mjestu Facebook, uključite potvrdni okvir Facebook. Opcija Facebook i Twitter
rade zajedno. Morate omogućiti ili ograničiti pristup objema aplikacijama zajedno. Ako uključite ili isključite
potvrdni okvir jedne opcije, ta postavka automatski će se primijeniti na drugu opciju.
•
Ako želite dopustiti pristup usluzi Twitter, uključite potvrdni okvir Twitter.
•
Ako želite dopustiti fotografiranje, uključite potvrdni okvir Fotoaparat.
•
Ako želite omogućiti pristup aplikaciji BlackBerry Messenger, uključite potvrdni okvir BlackBerry Messenger.
5.
Pritisnite tipku
> Opcije.
6.
Pritisnite tipku
> Spremi.
7.
Unesite 4-znamenkasti PIN. Pritisnite U redu.
8.
Potvrdite PIN. Pritisnite U redu.
Promjena roditeljske kontrole
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Roditeljska kontrola.
3.
Promijenite opcije.
4.
Pritisnite tipku
5.
Unesite 4-znamenkasti PIN. Pritisnite U redu.
> Spremi.
Srodne informacije
Zaboravljen PIN za Roditeljsku kontrolu, 360
Isključivanje Roditeljske kontrole
Isključivanje Roditeljske kontrole
1.
332
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
Korisnički priručnik
Zaštita
2.
Pritisnite Zaštita > Roditeljska kontrola.
3.
Isključite potvrdni okvir Omogući.
4.
Pritisnite tipku
5.
Unesite 4-znamenkasti PIN. Pritisnite U redu.
> Spremi.
Srodne informacije
Zaboravljen PIN za Roditeljsku kontrolu, 360
Čuvanje lozinke
Više o čuvanju lozinke
Koristite spremište lozinke kako biste sve lozinke spremili na jednom mjestu. Spremište lozinke služi za zaštitu lozinki
pomoću lozinke za čuvanje lozinki. Nakon što unesete ovu lozinku, spremište lozinki dešifrira vaše lozinke.
Spremište lozinke možete koristiti i za stvaranje nasumičnih lozinki koje sadrže brojeve, slova i simbole.
Dodavanje, promjena ili brisanje lozinke koja se spremljena u značajki
Čuvanje lozinke
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Čuvanje lozinke.
• Za dodavanje lozinke pritisnite tipku
> Novo. Unesite informacije o lozinki. Pritisnite tipku
• Ako želite promijeniti lozinku, označite lozinku. Pritisnite tipku
Pritisnite tipku
> Spremi.
• Ako želite izbrisati lozinku, označite lozinku. Pritisnite tipku
> Spremi.
> Otvori. Promijenite informacije o lozinki.
> Izbriši.
Promjena lozinke za spremište lozinke
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Čuvanje lozinke.
2.
Pritisnite tipku
> Promijeni lozinku.
Postavljanje ograničenja pokušaja unosa lozinke u spremište lozinke
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Čuvanje lozinke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Postavite polje Pokušaji unosa lozinke.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
333
Korisnički priručnik
Zaštita
Kopiranje lozinke
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Čuvanje lozinke.
2.
Označite lozinku.
3.
Pritisnite tipku
> Kopiraj korisničko ime ili Kopiraj lozinku.
Kako biste očistili međuspremnik, pritisnite tipku
> Očisti međuspremnik.
Napomena: Lozinke nisu šifrirane dok se nalaze u međuspremniku.
Sprječavanje kopiranja lozinke
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Čuvanje lozinke.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije.
3.
U odjeljku Unosi lozinke isključite potvrdni okvir Dopusti kopiranje međuspremnika.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Sakrivanje ili prikazivanje lozinki u spremištu lozinki
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Čuvanje lozinke.
2.
Pritisnite tipku
3.
> Opcije.
•
Za sakrivanje lozinki u spremištu lozinki isključite potvrdni okvir Prikaži lozinku.
•
Za ponovno prikazivanje lozinki u spremištu lozinki uključite potvrdni okvir Prikaži lozinku.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Stvaranje nasumične lozinke
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije pritisnite ikonu Čuvanje lozinke.
2.
Ako je potrebno, promijenite kriterije za generiranje nasumičnih lozinka na jedan od sljedećih načina:
• Pritisnite tipku
> Opcije. Promijenite polje Duljina.
• Pritisnite tipku
simbole.
> Opcije. Uključite ili isključite potvrdni okvir Uključi slova, Uključi brojeve ili Uključi
3.
Pritisnite tipku
> Novo.
4.
Pritisnite tipku
> Nasumična lozinka.
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
334
Korisnički priručnik
Zaštita
Šifriranje
Više o šifriranju podataka i datoteka na vašem pametnom telefonu
Ako je šifriranje podataka uključeno na vašem pametnom telefonu BlackBerry, uređaj koristi privatni ključ za šifriranje
podataka kada se oni spremaju na pametni telefon, uključujući podatke koje pametni telefon prima dok je zaključan. Kada
pametni telefon zaključate lozinkom, na vrhu zaslona prikazat će se indikator zaključavanja kada vaš pametni telefon
osigura vaše podatke. Datoteke na multimedijskoj kartici isto tako možete šifrirati pomoću lozinke pametnog telefona,
ključa za šifriranje koji generira vaš pametni telefon ili pomoću obje mogućnosti. Pametni telefon dešifrira podatke kada im
pristupite.
Ako datoteke na multimedijskoj kartici šifrirate pomoću ključa za šifriranje koji stvara vaš pametni telefon, datotekama
možete pristupiti samo ako je multimedijska kartica umetnuta u pametni telefon. Ako datoteke šifrirate pomoću lozinke
pametnog telefona, datotekama možete pristupiti na bilo kojem pametnom telefonu u koji umetnete multimedijsku karticu,
jedino uvijek trebate znati lozinku pametnog telefona pomoću koje su datoteke zaštićene.
Ako koristite certifikat pametne kartice za provjeru autentičnosti, ovisno o pametnoj kartici, možda ćete moći koristiti jedan
od certifikata pametne kartice kako biste izvršili šifriranje pomoću dva faktora. Za pristup šifriranom sadržaju morate unijeti
lozinku pametnog telefona i povezati ga s čitačem smart kartice.
Uključivanje šifriranja
Prije nego što počnete: Kako biste šifrirali podatke na pametnom telefonu BlackBerry, morate postaviti lozinku za pametni
telefon.
Ovisno o dostupnom kapacitetu memorije, možda nećete moći šifrirati datoteke na pametnom telefonu ili na
multimedijskoj kartici.
Iz postupka šifriranja možete isključiti ili uključiti svoje kontakte. Ako uključite šifriranje kontakata i primite poziv dok je
pametni telefon zaključan, informacije o šifriranom kontaktu neće se prikazati na zaslonu.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Šifriranje.
3.
Za šifriranje podataka i datoteka na pametnom telefonu u odjeljku Memorija uređaja odaberite potvrdni okvir Šifriraj.
4.
Za šifriranje datoteka koje su spremljene na multimedijskoj kartici u odjeljku Multimedijska kartica odaberite
potvrdni okvir Šifriraj i učinite nešto od sljedećeg:
5.
•
Za šifriranje datoteka pomoću ključa za šifriranje koji je pametni telefon generirao polje Način rada postavite na
Ključ uređaja.
•
Za šifriranje datoteka pomoću lozinke pametnog telefona polje Način rada postavite na Lozinka uređaja.
•
Za šifriranje datoteka pomoću ključa za šifriranje i vaše lozinke pametnog telefona polje Način rada postavite na
Lozinka i ključ uređaja.
Pritisnite tipku
> Spremi.
335
Korisnički priručnik
Zaštita
Za prekid šifriranja podataka i datoteka na pametnom telefonu u odjeljku Memorija uređaja isključite potvrdni okvir Šifriraj.
Ako više ne želite šifrirati datoteke na multimedijskoj kartici, u odjeljku Multimedijska kartica isključite potvrdni okvir
Šifriraj.
Srodne informacije
Više o šifriranju datoteka, 318
Postavljanje snage šifriranja
Ako je uključeno šifriranje podataka spremljenih na pametnom telefonu BlackBerry, možete postaviti snagu šifriranja koje
pametni telefon koristi za zaštitu podataka koje primate dok je uređaj zaključan lozinkom.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Šifriranje.
3.
Promijenite polje Jakost.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Korištenje certifikata za šifriranje ključeva za šifriranje na pametnom
telefonu
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Ako je uključeno šifriranje podataka spremljenih na pametnom telefonu BlackBerry i ako vaš čitač smart kartica podržava
ovu značajku, možda ćete certifikat sa smart kartice moći koristiti kako biste šifrirali ključeve za šifriranje na pametnom
telefonu.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Šifriranje.
3.
Odaberite potvrdni okvir Zaštita pomoću dva faktora.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Stvaranje ključa za šifriranje
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Ako ne možete slati ili primati poslovne poruke e-pošte, problem ćete možda moći riješiti ponovnim generiranjem ključa za
šifriranje.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Informacije o statusu zaštite.
3.
Označite uslugu.
4.
336
Korisnički priručnik
Pritisnite tipku
5.
Zaštita
.
Pritisnite Ponovno generiranje ključa za šifriranje.
SIM kartica
Ovisno o davatelju usluga bežične mreže i bežičnoj mreži, vaš pametni telefon BlackBerry možda ne koristi SIM karticu.
Zaštita SIM kartice pomoću PIN šifre
Kako biste za svoju SIM karticu nabavili PIN šifru, kontaktirajte davatelja usluga bežične mreže.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > SIM kartica.
3.
Pritisnite tipku
4.
Unesite PIN šifru svoje SIM kartice. Ako prekoračite broj dopuštenih pokušaja za unošenje PIN šifre za SIM karticu,
vaša SIM kartica neće raditi.
5.
Na tipkovnici pritisnite tipku
> Omogući zaštitu.
.
Promjena PIN šifre za SIM karticu
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > SIM kartica.
• Kako biste promijenili PIN šifru SIM kartice kojom je SIM kartica zaštićena, pritisnite tipku
šifru.
• Kako biste promijenili PIN šifru SIM kartice za fiksno biranje, pritisnite tipku
> Promijeni PIN
> Promijeni PIN2 šifru.
Čišćenje memorije
Više o čišćenju memorije
Čišćenje memorije služi za brisanje povjerljivih podataka iz privremene memorije vašeg pametnog telefona BlackBerry.
Primjeri povjerljivih podataka uključuju povjerljive podatke u predmemoriji za preglednik spremišta ključeva, nešifrirane
podatke iz poruka e-pošte, lozinke za provjeru autentičnosti na LDAP poslužitelju te podatke iz pretraživanja certifikata i
ključeva.
Ako uključite čišćenje memorije, aplikacija za čišćenje memorije služi za automatsko brisanje povjerljivih podataka u
sljedećim situacijama:
•
kada umetnete pametni telefon u futrolu
337
Korisnički priručnik
•
•
•
•
Zaštita
kada pametni telefon ne koristite u određenom vremenskom razdoblju
kada sinkronizirate pametni telefon s računalom
kada promijenite vrijeme ili vremensku zonu za pametni telefon
kada zaključate pametni telefon
Uključeno čišćenje memorije
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Čišćenje memorije.
3.
Uključite potvrdni okvir Omogući.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena opcija za brisanje povjerljivih podataka iz privremene
memorije pametnog telefona
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Čišćenje memorije.
3.
•
Kako vaš pametni telefon BlackBerry ne bi prilikom umetanja u futrolu izbrisao povjerljive podatke, isključite
potvrdni okvir Očisti kada je u futroli.
•
Kako vaš pametni telefon ne bi izbrisao povjerljive podatke kada određeno vrijeme nema aktivnosti, isključite
potvrdni okvir Očisti kada nije aktivno.
•
Kako biste promijenili vrijeme čekanja nakon kojeg pametni telefon zbog neaktivnosti briše povjerljive podatke,
isključite polje Istek neaktivnosti.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Brisanje povjerljivih podataka aplikacije iz privremene memorije
pametnog telefona
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Čišćenje memorije.
3.
Za brisanje povjerljivih podataka za sve aplikacije u odjeljku Memorija za čišćenje pritisnite Očisti.
Stvaranje prečaca aplikacije za čišćenje memorije
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Čišćenje memorije.
3.
Uključite potvrdni okvir Postavi prečac za čišćenje memorije na početni zaslon.
4.
Pritisnite tipku
338
> Spremi.
Korisnički priručnik
Zaštita
Ikona za čišćenje memorije prikazat će se na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije.
Certifikati i PGP ključevi
Više o certifikatima i registraciji certifikata
Certifikat je digitalni dokument koji povezuje identitet i javni ključ subjekta certifikata. Vaš pametni telefon BlackBerry
podržava ključeve RSA, DSA, Diffie-Hellman i ECC.
Ako vaš račun e-pošte koristi sustav BlackBerry Enterprise Server koji podržava ovu značajku, putem bežične mreže
možete preuzimati certifikate s profila izdavatelja certifikata koji vam je dao administrator. Ovisno o vašoj organizaciji,
registracija certifikata može biti obavezna, a može se i izvršiti automatski.
Kada se prijavite na profil izdavatelja certifikata, certifikat se preuzima na vaš pametni telefon i dodaje na popis certifikata.
Na profilu izdavatelja certifikata prikazan je status certifikata. Ako certifikat uskoro istječe, možete se ponovo registrirati
pomoću profila izdavatelja certifikata kako biste primili ažurirani certifikat.
Više o PGP ključevima
Ako vaš poslovni račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server koji podržava ovu značajku, možete preuzeti PGP
ključeve preko bežične mreže s poslužitelja za certifikate koji vam omogućava vaš administrator. Ovisno o vašoj
organizaciji, može biti potrebna prijava na Univerzalni PGP poslužitelj univerzalni poslužitelj koja se može dogoditi i
automatski.
Pomoću PGP ključeva možete pomoću pametnog telefona BlackBerry slati i primati PGP poruke. Vaš pametni telefon
podržava ključeve RSA, DSA i Diffie-Hellman.
Više o statusu pouzdanosti certifikata i PGP ključeva
Prilikom pregleda pojedinosti certifikata ili ključa možete pregledati status pouzdanosti stavke. Ako je administrator to
dopustio, možete promijeniti status certifikata ili PGP ključa.
Certifikat može biti eksplicitno pouzdan (sam certifikat je pouzdan), implicitno pouzdan (korijenski certifikat u lancu
certifikata je pouzdan na vašem pametnom telefonu BlackBerry) ili nepouzdan (certifikat nije eksplicitno pouzdan, a
korijenski certifikat u lancu certifikata nije pouzdan ili ne postoji na vašem pametnom telefonu).
PGP ključ može biti eksplicitno pouzdan (sam PGP ključ je pouzdan), implicitno pouzdan (PGP ključ je povezan s privatnim
ključem na pametnom telefonu) ili nepouzdan (PGP ključ nije eksplicitno pouzdan i nije povezan s pouzdanim PGP ključem
na pametnom telefonu niti ne postoji lanac digitalnih potpisa s pouzdanim ključem).
Srodne informacije
Promjena statusa pouzdanosti certifikata ili PGP ključa, 343
339
Korisnički priručnik
Zaštita
Osnove certifikata i PGP ključeva
Preuzimanje certifikata ili PGP ključa s LDAP ili DSML poslužitelja
Ako ste upisani pomoću Univerzalni PGP poslužitelj, nećete moći ručno preuzeti PGP ključeve.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati ili PGP ključevi.
3.
Pritisnite tipku
4.
Definirajte kriterije pretraživanja.
5.
Pritisnite tipku
6.
Pritisnite certifikat.
7.
Pritisnite Dodaj u spremište ključeva.
> Dohvati certifikate ili Dohvati PGP ključeve.
> Traži.
Srodne informacije
Ne mogu preuzeti certifikat ili PGP ključ s LDAP poslužitelja, 360
Preuzimanje certifikata od izdavatelja certifikata
Ako vam je administrator dao profil izdavatelja certifikata, možete se prijaviti na taj profil kako biste preuzeli certifikat na
pametni telefon BlackBerry. Ako certifikat uskoro istječe, možete se ponovo registrirati kako biste primili ažurirani
certifikat.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu
. Ako nema ikone
, na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite
ikonu Opcije. Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Registracija certifikata.
2.
Pritisnite Registracija ili Ponovi postupak registracije.
3.
Ako je potrebno, unesite vjerodajnice koje ste dobili od administratora.
Preuzimanje osobnog PGP ključa sa značajke Univerzalni PGP poslužitelj
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > PGP.
3.
Pritisnite tipku
> Preuzmi ključeve.
Uvoz certifikata ili PGP ključa koji je spremljen na vašem pametnom
telefonu
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Multimedija ili ikonu Datoteke.
2.
Pronađite i pritisnite certifikat ili PGP ključ.
340
Korisnički priručnik
Zaštita
3.
Odaberite certifikat ili PGP ključ.
4.
Pritisnite tipku
> Uvezi certifikat ili Uvezi PGP ključ.
• Za prikaz certifikata ili PGP ključa označite certifikat ili PGP ključ. Pritisnite tipku
Prikaži PGP ključ.
> Prikaži certifikat ili
• Ako certifikat ili PGP ključ želite označiti kao pouzdan, označite certifikat ili PGP ključ. Pritisnite tipku
Označi certifikat kao pouzdan ili Označi PGP ključ kao pouzdan.
>
Uvoz certifikata ili PGP ključeva s multimedijske kartice
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati ili PGP ključevi.
3.
Pritisnite tipku
> Uvezi certifikate s multimedijske kartice ili Uvezi PGP ključeve multimedijske kartice..
4.
Odaberite certifikate ili PGP ključeve koje želite uvesti.
5.
Pritisnite tipku
> Uvezi certifikate ili Uvezi PGP ključeve.
Za prikaz certifikata ili PGP ključa označite certifikat ili PGP ključ. Pritisnite tipku
ključ.
> Prikaži certifikat ili Prikaži PGP
Slanje ili brisanje certifikata ili PGP ključa
Kada šaljete certifikat ili PGP ključ, vaš pametni telefon BlackBerry šalje javni ključ, ali neće poslati odgovarajući privatni
ključ.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati ili PGP ključevi.
3.
Označite certifikat ili PGP ključ.
• Kako biste poslali certifikat ili PGP ključ, pritisnite tipku
• Kako biste izbrisali certifikat ili PGP ključ, pritisnite
> Pošalji e-pošalji ili Pošalji putem PIN-a.
ključ > Izbriši.
Prikaz pojedinosti certifikata ili PGP ključa
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati ili PGP ključevi.
3.
Pritisnite certifikat ili PGP ključ.
Prikaz jedne vrste certifikata ili PGP ključa
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati ili PGP ključevi.
3.
Pritisnite tipku
.
341
Korisnički priručnik
4.
Zaštita
Pritisnite jednu od sljedećih stavki izbornika:
•
Prikaz osobnih certifikata
•
Prikaz osobnih PGP ključeva
•
Prikaz ostalih certifikata
•
Prikaz ostalih PGP ključeva
•
Prikaz CA certifikata
•
Prikaz korijenskih certifikata
Kako biste na pametnom telefonu BlackBerry prikazali sve certifikate, pritisnite tipku
> Prikaži sve certifikate.
Prikaz lanca certifikata za određeni certifikat
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati.
3.
Označite certifikat.
4.
Pritisnite tipku
> Prikaži lanac.
Statusi certifikata i PGP ključeva
Statusni indikatori za certifikate, PGP ključeve i profile izdavatelja
certifikata
Statusni indikatori za certifikate i PGP ključeve
Indikator
Opis
Certifikatu ili PGP ključu pridružen je odgovarajući privatni ključ koji je spremljen na vašem
pametnom telefonu BlackBerry ili na smart kartici.
Lanac certifikata ili PGP ključ smatra se pouzdanim i valjanim, a status opoziva je dobar.
Status opoziva nije poznat ili je javni ključ slab.
Certifikat, certifikat u lancu certifikata ili PGP ključ je nepouzdan, opozvan, istekao, nije valjan
ili se ne može provjeriti.
342
Korisnički priručnik
Zaštita
Statusni indikatori za profile izdavatelja certifikata
Indikator
Opis
S profilom izdavatelja certifikata povezan je valjani certifikat.
U tijeku je dohvat novog certifikata jer će trenutni certifikat uskoro isteći.
Zahtjev za registraciju čeka na odobrenje izdavatelja certifikata.
Registracija s profilom izdavatelja certifikata je na čekanju jer je za nastavak potrebna akcija
korisnika ili zbog toga što je registracija planirana za kasnije.
Potrebna je registracija s profilom izdavatelja certifikata i ona će se izvršiti automatski.
Provjerite status opoziva certifikata, lanac certifikata PGP ključ
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati ili PGP ključevi.
3.
Označite certifikat ili PGP ključ.
4.
Pritisnite tipku
> Dohvati status ili Dohvati status lanca.
Promjena statusa pouzdanosti certifikata ili PGP ključa
Prije nego što počnete: Ovisno o vrsti certifikata koju vaš administrator dopušta, neke vrste certifikata možda nećete moći
označiti kao pouzdane.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati ili PGP ključevi.
3.
Označite certifikat ili PGP ključ.
4.
Pritisnite tipku
5.
Ako smatrate da je certifikat koji je dio lanca pouzdan, učinite nešto od sljedećeg:
> Označi kao pouzdan ili Označi kao nepouzdan.
•
Ako samo označeni certifikat želite označiti kao pouzdan, pritisnite Odabrani certifikat.
•
Ako kao pouzdan želite označiti istaknuti certifikat i sve ostale certifikate u lancu, pritisnite Cijeli lanac.
Srodne informacije
Više o statusu pouzdanosti certifikata i PGP ključeva, 339
343
Korisnički priručnik
Zaštita
Opoziv certifikata ili PGP ključa
Ako opozovete certifikat ili PGP ključ, on će se opozvati samo ako se nalazi u spremištu ključeva na vašem pametnom
telefonu BlackBerry. Vaš pametni telefon neće ažurirati status opoziva kod izdavatelja certifikata, na CRL poslužiteljima ni
na poslužitelju Univerzalni PGP poslužitelj.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati ili PGP ključevi.
3.
Označite certifikat ili PGP ključ.
4.
Pritisnite tipku
5.
Promijenite polje Razlog.
6.
Pritisnite U redu.
> Opozovi > Da.
Za poništavanje obustave certifikata označite certifikat. Pritisnite tipku
> Poništi obustavu.
Razlozi opoziva certifikata
Razlog
Opis
Nepoznato
Razlog opoziva ne odgovara nijednom od unaprijed definiranih razloga.
Ugrožen ključ
Osoba koja nije subjekt ključa možda je saznala vrijednost privatnog ključa.
Ugrožen certifikat
Netko je možda otkrio privatni ključ izdavatelja certifikata.
Promjena povezanosti
Subjekt certifikata više ne radi za organizaciju.
Nadjačano
Novi certifikat zamjenjuje postojeći.
Prekid rada
Certifikat više nije potreban subjektu certifikata.
Obustava certifikata
Certifikat želite privremeno opozvati.
Razlozi opoziva PGP ključa
Razlog
Opis
Nepoznato
Razlog opoziva ne odgovara nijednom od unaprijed definiranih razloga.
Nadjačano
Novi PGP ključ zamjenjuje postojeći PGP ključ.
Ugrožen ključ
Osoba koja nije subjekt ključa možda je saznala vrijednost privatnog ključa.
Zastarjeli ključ
PGP ključ više se ne koristi.
344
Korisnički priručnik
Zaštita
Razlog
Opis
Korisnički ID nije valjan
Korisničke informacije za PGP ključ nisu valjane.
Opcije za certifikate i PGP ključeve
Promjena zaslonskog imena certifikata ili PGP ključa
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati ili PGP ključevi.
3.
Označite certifikat ili PGP ključ.
4.
Pritisnite tipku
5.
Unesite zaslonsko ime certifikata ili PGP ključa.
6.
Pritisnite U redu.
> Promijeni oznaku.
Isključivanje odzivnika koji se prikazuje kada u spremište ključeva
dodate certifikat ili PGP ključ
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati ili PGP ključevi.
3.
Pritisnite tipku
> Dohvati certifikate ili Dohvati PGP ključeve.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
5.
•
Kako biste preuzeli status opoziva certifikata ili PGP ključa kada ga dodajete u spremište ključeva, polje Dohvati
status postavite na Da.
•
Kako biste certifikat ili PGP ključ dodali u spremište ključeva bez preuzimanja statusa opoziva, polje Dohvati
status postavite na Ne.
•
Kako biste isključili odzivnik za prikaz naziva, isključite potvrdni okvir Odzivnik za oznaku.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Ako isključite odzivnik za prikaz naziva, vaš pametni telefon BlackBerry će prilikom dodavanja certifikata ili PGP ključa kao
naziv certifikata ili PGP ključa koristiti predmet.
Dodavanje adrese e-pošte u certifikat
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati.
3.
Pritisnite tipku
4.
Označite certifikat.
> Prikaži druge certifikate.
5.
345
Korisnički priručnik
Zaštita
Pritisnite tipku
> Poveži adrese.
6.
Pritisnite tipku
> Dodaj adresu.
7.
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Odaberite kontakt.
• Pritisnite Koristi jednom. Unesite adresu e-pošte. Na tipkovnici pritisnite tipku
8.
Pritisnite tipku
.
> Spremi.
Promjena intervala u kojem profil izdavatelja certifikata provjerava status
certifikata
Ovisno o vašoj organizaciji, možda ćete moći promijeniti koliko često profil izdavatelja certifikata provjerava status
certifikata. Ako certifikat uskoro istječe, možete se ponovo registrirati pomoću profila izdavatelja certifikata kako biste
primili ažurirani certifikat.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Registracija certifikata.
3.
Promijenite polje Interval za provjeru opoziva certifikata.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Čišćenje međumemorije za PGP podatke
U međumemoriji za PGP podatke nalaze se javni PGP ključevi i Univerzalni PGP poslužitelj pravila koja pametni telefon
BlackBerry preuzima s Univerzalni PGP poslužitelj.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > PGP.
3.
Pritisnite tipku
> Očisti univerzalnu međumemoriju.
Prilikom sljedećeg slanja poruke s PGP zaštitom vaš pametni telefon preuzet će ažurirana Univerzalni PGP poslužitelj
pravila i ažurirane javne PGP ključeve s Univerzalni PGP poslužitelj.
Poslužitelji za certifikate
Dodavanje ili brisanje poslužitelja za certifikate
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Poslužitelji za certifikate.
• Kako biste dodali novi poslužitelj za certifikate, pritisnite tipku
povezivanju s poslužiteljem za certifikate. Pritisnite tipku
346
> Novi poslužitelj. Dodajte podatke o
> Spremi.
Korisnički priručnik
Zaštita
• Ako poslužitelj za certifikate želite izbrisati, označite ga. Pritisnite tipku
> Izbriši.
Promjena informacija o vezi za poslužitelj za certifikate
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Poslužitelji za certifikate.
3.
Označite poslužitelj za certifikate.
4.
Pritisnite tipku
> Uredi.
5.
Promijenite informacije o vezi za poslužitelj za certifikate.
6.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Opcije povezivanja za OCSP i CRL poslužitelje
Opcija
Opis
Neslužbeni naziv
Unesite zaslonsko ime poslužitelja za certifikate.
URL poslužitelja
Unesite web-adresu poslužitelja za certifikate.
Opcije povezivanja s LDAP poslužiteljima
Opcija
Opis
Neslužbeni naziv
Unesite zaslonsko ime poslužitelja.
Naziv poslužitelja
Unesite mrežnu adresu poslužitelja.
Osnovni upit
Unesite informacije za osnovni upit za poslužitelj pomoću sintakse certifikata X.509
(primjerice, o=test.rim.net).
Priključak
Unesite broj priključka za mrežu vaše organizacije. Zadani broj priključka je 389.
Vrsta provjere autentičnosti
Navedite želite li prijavu na poslužitelj učiniti obaveznom.
Vrsta veze
Navedite koristi li vaš pametni telefon BlackBerry SSL vezu ili TLS vezu za povezivanje
s poslužiteljem.
Slanje informacija o vezi za poslužitelj za certifikate
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Poslužitelji za certifikate.
347
Korisnički priručnik
Zaštita
3.
Označite poslužitelj za certifikate.
4.
Pritisnite tipku
> Poslužitelj za e-poštu ili Poslužitelj za PIN.
Spremište ključeva
Više o spremištu ključeva
U spremište ključeva na pametnom telefonu BlackBerry mogu se spremiti sljedeće stavke:
•
•
•
•
•
•
•
Osobni certifikati ili PGP ključevi (parovi javnih i privatnih ključeva)
Certifikati koje preuzmete pomoću profila izdavatelja certifikata ili programa BlackBerry Desktop Software
Korijenski certifikati koji su sadržani u programu BlackBerry Desktop Software
Certifikati koje preuzimate s LDAP poslužitelja ili DSML poslužitelja
Javni PGP ključevi koje preuzimate s LDAP poslužitelja
Certifikati ili javni PGP ključevi koje uvozite s pametnog telefona ili multimedijske kartice
Certifikati ili javni PGP ključevi koje dodajete iz poruke
Za pristup ovim stavkama u spremištu ključeva morate unijeti lozinku za spremište ključeva. Ako prekoračite dopušten broj
pokušaja za unos lozinke, s pametnog telefona izbrisat će se svi podaci.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Promjena lozinke za spremište ključeva
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Spremišta ključeva.
3.
Pritisnite tipku
> Promijeni lozinku spremišta ključeva.
Sinkronizacija lozinke spremišta ključeva i lozinke pametnog telefona
Ako lozinku spremišta ključeva sinkronizirate s lozinkom pametnog telefona BlackBerry, kada promijenite lozinku
pametnog telefona, lozinka spremišta ključeva mijenja se automatski.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Spremišta ključeva.
3.
Polje Lozinku uređaja koristi kao lozinku za spremište ključeva postavite na Da.
4.
Pritisnite tipku
348
> Spremi.
Korisnički priručnik
Zaštita
Promjena opcija za brisanje lozinke spremišta ključeva iz pametnog
telefona
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Spremišta ključeva.
3.
Promijenite polje Istek lozinke za spremište ključeva.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Kako biste privatnim ključevima pristupili nakon što pametni telefon BlackBerry izbriše lozinku za spremište ključeva,
morat ćete unijeti lozinku za spremište ključeva.
Automatsko dodavanje kontakata prilikom dodavanja certifikata ili PGP
ključeva u spremište ključeva
Pametni telefon BlackBerry možete postaviti tako da kontakt dodate na popis kontakata pomoću podataka iz certifikata ili
PGP ključa u spremištu ključeva. Ako, na primjer, u spremište ključeva dodate suradnikov javni certifikat, vaš pametni
telefon može automatski napraviti unos kontakta koji će sadržavati ime te osobe, organizaciju, broj telefona i adresu.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Spremišta ključeva.
3.
Uključite potvrdni okvir Adresu e-pošte certifikata dodaj u kontakte.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena usluge koju pametni telefon koristi za preuzimanje certifikata
Ovisno o organizaciji, možda nećete moći promijeniti uslugu koju vaš pametni telefon BlackBerry koristi za preuzimanje
certifikata. Dodatne informacije zatražite od administratora.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Spremišta ključeva.
3.
Promijenite polje Usluga za certifikate.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Isključivanje automatskog sigurnosnog kopiranja i vraćanja podataka iz
spremišta ključeva
Prema zadanim postavkama sigurnosna kopija i vraćanje stavki spremišta ključeva na pametnom telefonu BlackBerry
napravit će se kada izvršite sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka pametnog telefona. Ako iz sigurnosnih razloga ne
349
Korisnički priručnik
Zaštita
želite napraviti sigurnosnu kopiju privatnog ključa na računalu ili privatni ključ vratiti s računala, možete isključiti
automatsko sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka iz spremišta ključeva.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Spremišta ključeva.
3.
Isključite potvrdni okvir Omogući sigurnosno kopiranje/vraćanje spremišta ključeva.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Za uključivanje automatskog sigurnosnog kopiranja i vraćanja podataka iz spremišta ključeva odaberite potvrdni okvir
Omogući sigurnosno kopiranje/vraćanje spremišta ključeva.
Promjena intervala osvježavanja za popise opoziva certifikata
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Spremišta ključeva.
3.
U odjeljku Status certifikata promijenite polje Ističe nakon.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Vaš pametni telefon BlackBerry automatski će preuzeti novi status opoziva kada upotrijebi stavku spremišta ključeva čiji je
status stariji od postavljenog vremenskog ograničenja.
Odbacivanje popisa za opoziv certifikata s neprovjerenih CRL poslužitelja
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Spremišta ključeva.
3.
Isključite potvrdni okvir Prihvati CRL-ove koji nisu provjereni.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Pametni telefon BlackBerry odbija popise za opoziv certifikata s CRL poslužitelja koje BlackBerry MDS Connection Service
ne može provjeriti.
Smart kartice
Više o korištenju smart kartice u pametnom telefonu
Smart kartice služe za pohranu certifikata i privatnih ključeva. Za uvoz certifikata sa smart kartice u spremište ključeva na
vašem pametnom telefonu BlackBerry možete koristiti čitač pametne kartice, ali ne možete uvoziti privatne ključeve. Iz tog
razloga radnje koje koriste privatni ključ poput potpisivanja i šifriranja koriste smart karticu, a radnje koje koriste javni ključ
poput provjere autentičnosti i šifriranja koriste javne certifikate na vašem pametnom telefonu.
350
Korisnički priručnik
Zaštita
Ako koristite certifikat smart kartice za provjeru autentičnosti, nakon priključivanja čitača smart kartice na pametni telefon,
vaš uređaj zahtijeva provjeru autentičnosti od smart kartice prilikom svakog otključavanja.
Na svojem pametnom telefonu možete instalirati nekoliko upravljačkih programa smart kartice, uključujući upravljačke
programe za microSD pametne kartice, ali ne možete provjeravati autentičnost više smart kartica istovremeno. Ako za
provjeru autentičnosti koristite microSD smart karticu i želite prenijeti multimedijske datoteke između microSD smart
kartice i računala, morate privremeno isključiti provjeru autentičnosti pomoću dva faktora ili odabrati drugu opciju provjere
autentičnosti.
Ako je na vašem pametnom telefonu instaliran Paket S/MIME podrške za pametne telefone BlackBerry, možete koristiti
certifikate smart kartice za slanje poruka sa S/MIME zaštitom.
Uključivanje provjere autentičnosti pomoću dva faktora
Prije nego što počnete: Kako biste izvršili ovaj zadatak, morate postaviti lozinku za svoj pametni telefon BlackBerry i imati
lozinku smart kartice koju ste dobili uz smart karticu.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Lozinka.
3.
•
Kako biste za otključavanje pametnog telefona koristili smart karticu i lozinku pametnog telefona, polje Vrsta
provjere autentičnosti postavite na Smart kartica.
•
Kako biste za otključavanje pametnog telefona koristili povezani čitač smart kartice (čak i ako smart kartica nije
umetnuta) i lozinku pametnog telefona, polje Vrsta provjere autentičnosti postavite na Blizina. Uključite potvrdni
okvir Pitaj za lozinku uređaja.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Uvoz certifikata sa smart kartice
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Napredne postavke zaštite > Certifikati.
3.
Pritisnite tipku
4.
Unesite lozinku smart kartice.
5.
Uključite potvrdni okvir uz certifikat.
6.
Pritisnite U redu.
7.
Unesite lozinku za spremište ključeva.
8.
Pritisnite U redu.
> Uvezi certifikate smart kartice.
Zaključavanje pametnog telefona prilikom vađenja smart kartice iz
čitača smart kartica
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Lozinka.
351
Korisnički priručnik
Zaštita
3.
Ako je potrebno, polje Provjera autentičnosti korisnika postavite na Smart kartica.
4.
Označite potvrdni okvir Zaključaj karticu pri vađenju.
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Ne mogu otključati pametni telefon pomoću smart kartice, 359
Više o pametnom unosu lozinke
Ako koristite naprednu provjeru autentičnosti, a lozinka za vaš pametni telefon BlackBerry ili lozinka pametne kartice se
sastoji isključivo od brojeva, u nekim poljima za unos lozinke možete koristiti pametan unos lozinke. Ako je uključen
pametan unos lozinke, vaš pametni telefon pamti format lozinke koju unosite u polje lozinke. Kada ponovno unesete
lozinku, vaš pametni telefon primjenjuje pametno filtriranje lozinke na polje lozinke. Ako je lozinka u brojčanom obliku, uz
polje lozinke prikazat će se indikator 123 i nećete morati pritisnuti tipku
za unos brojeva. Ako je lozinka u
slovnobrojčanom obliku, pored polja lozinke prikazat će se indikator ABC.
Za korištenje pametnog unosa lozinke treba uključiti naprednu provjeru autentičnosti, a na pametni telefon treba instalirati
ispravan upravljački program pametne kartice i čitač pametne kartice.
Isključivanje pametnog unosa lozinke
Prije nego što počnete: Za izvođenje ovog zadatka morate koristiti smart karticu i lozinku kako biste otključali svoj pametni
telefon BlackBerry.
Možete isključiti pametan unos lozinke kako biste smanjili mogućnost da netko drugi pogodi lozinku pametnog telefona ili
lozinku smart kartice na temelju pametnog filtra za lozinke koji vaš pametni telefon primjenjuje na polja lozinke.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Lozinka.
3.
Ako je potrebno, polje Provjera autentičnosti korisnika postavite na Smart kartica.
4.
Isključite potvrdni okvir Pametan unos lozinke.
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Za ponovno uključivanje pametnog unosa lozinke označite potvrdni okvir Pametan unos lozinke.
Isključivanje obavijesti za veze smart kartice
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Smart kartica.
3.
Isključite potvrdni okvir LED indikator sesije.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Kako biste uključili obavijest za povezivanje smart kartice, uključite potvrdni okvir LED indikator sesije.
352
Korisnički priručnik
Zaštita
Preduvjeti: Korištenje certifikata za provjeru autentičnosti
•
•
•
•
•
Na vaš pametni telefon BlackBerry mora biti instaliran ispravan upravljački program za smart karticu i čitač smart
kartica.
Morate uvesti certifikat sa svoje smart kartice koji možete koristiti za potpisivanje i provjeru valjanosti.
Morate uključiti naprednu provjeru autentičnosti.
Morate postaviti lozinku pametnog telefona.
Morate imati lozinku za smart karticu koju ste dobili sa smart karticom.
Korištenje certifikata za provjeru autentičnosti smart kartice
Prije nego što počnete: Za izvođenje ovog zadatka morate koristiti smart karticu i lozinku kako biste otključali svoj pametni
telefon BlackBerry.
Ako za provjeru autentičnosti smart kartice koristite certifikat, certifikat će autentičnost vaše smart kartice provjeriti svaki
put kada pametni telefon otključate pomoću smart kartice.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Lozinka.
3.
Ako je potrebno, polje Provjera autentičnosti korisnika postavite na Smart kartica.
4.
Promijenite polje Certifikat za provjeru autentičnosti.
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Ako certifikat više ne želite koristiti za provjeru autentičnosti smart kartice, polje Certifikat za provjeru autentičnosti
postavite na Nema.
Automatski provjerite status certifikata za provjeru autentičnosti
Prije nego što počnete: Za izvođenje ovog zadatka morate koristiti smart karticu i lozinku kako biste otključali svoj pametni
telefon BlackBerry.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Lozinka.
3.
Ako je potrebno, polje Provjera autentičnosti korisnika postavite na Smart kartica.
4.
Promijenite polje Provjera statusa certifikata.
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Ako vaš pametni telefon vrši provjeru statusa certifikata za provjeru autentičnosti i utvrdi da je certifikat opozvan ili je
istekao, pametni telefon se zaključava.
353
Korisnički priručnik
Zaštita
Spremanje zaporke za smart karticu na pametni telefon
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Smart kartica.
3.
Uključite potvrdni okvir Spremanje PIN-a u međuspremnik.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Vaš pametni telefon BlackBerry sprema zaporku onoliko dugo koliko je spremljena lozinka spremišta ključeva.
VPN postavke
Ovisno o opcijama koje je za vas postavio administrator, ova značajka možda neće biti podržana.
Više o VPN profilima
VPN profil sadrži informacije koje su vam potrebne za prijavu u mrežu organizacije preko VPN mreže. Ovisno o vašoj
organizaciji, administrator može na vaš pametni telefon BlackBerry automatski dodati VPN profil te ćete na pametnom
telefonu imati više VPN profila. Dodatne informacije o VPN profilima zatražite od administratora.
Više o softverskim tokenima
Možda će vam za prijavu na VPN trebati softverski token. Softverski token sadrži šifru tokena koju vaš pametni telefon
BlackBerry povremeno ponovo generira i PIN. Ako za prijavu na VPN koristite softverski token, softverski token mora biti na
vašem pametnom telefonu i informacije o softverskom tokenu koje se prikazuju u VPN profilu moraju biti ispravne. Dodatne
informacije o softverskim tokenima zatražite od administratora.
Pregled IT pravila koja su postavljena za pametni
telefon
Ako je vaš pametni telefon BlackBerry povezan sa značajkom BlackBerry Enterprise Server, vaš administrator može dodati
IT pravila koja određuju koje su značajke i postavke dostupne na pametnom telefonu. Administrator može, na primjer,
dodati IT pravilo koje određuje da je na pametnom telefonu obavezno korištenje lozinke.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Informacije o statusu zaštite > Prikaži IT pravila > Pojedinosti IT pravila.
354
Korisnički priručnik
Zaštita
Ručna provjera softvera za zaštitu
Automatske provjere zaštite provjeravaju je li softver za zaštitu ispravno primijenjen na pametni telefon BlackBerry.
Provjere bi se trebale pokrenuti automatski nakon što ponovo pokrenete pametni telefon, no softver za zaštitu možete
provjeriti i ručno.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Zaštita > Informacije o statusu zaštite.
3.
Pritisnite tipku
> Provjeri softver za zaštitu.
Kontrola aplikacija treće strane
Više o dopuštenjima i statusu pouzdanosti aplikacija treće strane
Vi ili administrator možete postaviti dopuštenja koja će upravljati načinom na koji aplikacije treće strane na vašem
pametnom telefonu BlackBerry koriste ostale aplikacije na pametnom telefonu. Primjerice, možete odrediti smiju li
aplikacije treće strane pristupati podacima ili internetu, upućivati pozive ili pratiti vašu lokaciju. Za rad nekih aplikacija
potrebna su posebna dopuštenja.
Ako ste na pametni telefon dodali aplikacije treće strane, pametni telefon će tim aplikacijama zabraniti slanje i primanje
podataka bez vašeg znanja. Kada prvi put otvorite aplikaciju treće strane, može se prikazati odzivnik za označavanje
aplikacije kao pouzdane ili za postavljanje dopuštenja. Ako smatrate da je aplikacija pouzdana, pametni telefon većinu će
dopuštenja za aplikaciju postaviti na Dopusti. U opcijama pametnog telefona možete promijeniti dopuštenja određene
aplikacije ili svih aplikacija.
Postavljanje dopuštenja za aplikaciju treće strane
Napomena: Promjena dopuštenja za aplikacije treće strane može značajno utjecati na rad aplikacija na vašem pametnom
telefonu BlackBerry. Dodatne informacije o načinu na koji takve promjene mogu utjecati na rad aplikacija na vašem
pametnom telefonu zatražite od davatelja usluga bežične mreže ili administratora.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Upravljanje aplikacijom.
• Kako biste postavili dopuštenja za određenu aplikaciju treće strane, označite tu aplikaciju. Pritisnite tipku
> Uredi dopuštenja.
• Kako biste postavili dopuštenja za sve aplikacije treće strane, pritisnite tipku
3.
U odjeljku Veze, Interakcije ili Korisnički podaci pritisnite tipku
4.
Promijenite polja dopuštenja.
5.
Pritisnite tipku
> Uredi zadana dopuštenja.
> Proširi.
> Spremi.
355
Korisnički priručnik
Zaštita
Srodne informacije
Dopuštenja za interakciju za aplikacije treće strane, 357
Dopuštenja za podatke za aplikacije treće strane, 358
Ponovno postavljanje dopuštenja za povezivanje za aplikacije treće
strane
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Upravljanje aplikacijom.
3.
Pritisnite tipku
> Uredi zadana dopuštenja.
4.
Pritisnite tipku
> Ponovo postavi sve odzivnike vatrozida.
5.
Pritisnite tipku
> Primjeni zadane vrijednosti na sve.
Više o izravnim internetskim vezama za aplikacije treće strane
Neke aplikacije treće strane koje dodajete u vaš pametni telefon BlackBerry mogu zahtijevati izravnu TCP ili HTTP vezu s
internetom. Primjerice, aplikacija s cijenama dionica mora se povezati s Internetom kako bi dohvatila najnovije cijene
dionica. Možda ćete morati postaviti APN koji aplikacija treće strane koristi za ovo povezivanje.
Postavljanje izravne internetske veze za aplikaciju treće strane
Kako biste dohvatili korisničko ime i lozinku za APN, obratite se davatelju usluga bežične mreže.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > TCP IP.
3.
Unesite APN informacije.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Uključivanje sigurnog načina rada
Prije nego što počnete: Kada pokrenete pametni telefon BlackBerry, možete uključiti siguran način rada kako biste
spriječili automatsko izvođenje aplikacija treće strane. Siguran način rada omogućuje vam rješavanje problema i uklanjanje
svih neželjenih aplikacija.
1.
Izvadite bateriju i ponovo je umetnite.
2.
Kada se crveni LED indikator isključi, pritisnite i zadržite tipku
3.
Kada se prikaže dijaloški okvir, pritisnite U redu.
dok uređaj učitava sustav.
Kada je siguran način rada uključen, na vrhu početnog zaslona prikazat će se indikator sigurnog načina rada.
Ako želite isključiti siguran način rada, ponovite korak 1.
356
Korisnički priručnik
Zaštita
Isključivanje odzivnika za povezivanje aplikacije treće strane
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Uređaj > Upravljanje aplikacijom.
3.
Označite aplikaciju treće strane.
4.
Pritisnite tipku
5.
> Uredi dopuštenja > Iznimke odzivnika.
•
Kako biste aplikaciji dopustili povezivanje s određenom lokacijom ili resursom bez prikaza odzivnika, pritisnite
Dodaj dopuštenje. Odredite protokol i, ako je potrebno, domenu.
•
Kako biste spriječili povezivanje aplikacije s određenom lokacijom ili resursom bez prikaza odzivnika, pritisnite
Dodaj zabranu. Odredite protokol i, ako je potrebno, domenu.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Dopuštenja za interakciju za aplikacije treće strane
Dopuštenje
Opis
Komunikacija između aplikacija
Odredite mogu li aplikacije treće strane komunicirati i dijeliti podatke s
drugim aplikacijama na vašem pametnom telefonu BlackBerry.
Postavke uređaja
Odredite mogu li aplikacije treće strane uključiti ili isključiti vaš pametni
telefon ili promijeniti opcije pametnog telefona, poput opcija prikaza.
Multimedija
Odredite mogu li aplikacije treće strane pristupiti multimedijskim
datotekama na pametnom telefonu.
Upravljanje aplikacijom
Odredite mogu li aplikacije treće strane dodati ili izbrisati aplikacijske
module ili pristupiti informacijama o modulu, poput naziva ili verzije
aplikacije.
Teme
Odredite može li vaš pametni telefon koristiti aplikacije treće strane kao
izvor za prilagođene teme.
Simulacija unosa
Odredite mogu li aplikacije treće strane simulirati akcije na vašem
pametnom telefonu, poput pritiskanja tipke.
Filtriranje preglednika
Odredite mogu li aplikacije treće strane registrirati filtre na pregledniku
vašeg pametnog telefona kako bi dodale, promijenile ili izbrisale sadržaj
web-mjesta prije no što se on prikaže u pregledniku.
Snimanje
Odredite mogu li aplikacije treće strane snimiti zaslon vašeg pametnog
telefona ili koristiti druge aplikacije na vašem pametnom telefonu kako
bi napravile slike ili snimke.
357
Korisnički priručnik
Zaštita
Dopuštenje
Opis
Ponovno postavljanje sigurnosnog mjerača
vremena
Odredite mogu li aplikacije treće strane ponovo postaviti vrijeme tijekom
kojeg pametni telefon ostaje otključan nakon što ga prestanete koristiti.
Prikaži informacije dok je uređaj zaključan
Odredite mogu li aplikacije treće strane prikazivati informacije dok je
pametni telefon zaključan.
Srodne informacije
Postavljanje dopuštenja za aplikaciju treće strane, 355
Dopuštenja za podatke za aplikacije treće strane
Dopuštenje
Opis
E-pošta
Postavite mogu li aplikacije treće strane pristupiti porukama e-pošte, tekstnim porukama
ili PIN porukama na vašem pametnom telefonu BlackBerry.
Podaci organizatora
Postavite mogu li aplikacije treće strane pristupiti podacima organizatora poput kontakata,
unosa u kalendaru, zadataka ili podsjetnika.
Datoteke
Postavite mogu li aplikacije treće strane pristupiti datotekama koje su spremljene na
vašem pametnom telefonu. Možete, na primjer, postaviti mogu li aplikacije treće strane
pristupiti datotekama koje ste prenijeli na pametni telefon pomoću Bluetooth® tehnologije
ili pomoću programa BlackBerry Desktop Software.
Sigurnosni podaci
Postavite mogu li aplikacije treće strane pristupiti certifikatima ili ključevima u spremištu
ključeva na vašem pametnom telefonu.
Sigurni element
Postavite mogu li aplikacije treće strane pristupiti povjerljivim informacijama, poput
brojeva kreditne kartice, kupona, kartice programa lojalnosti i prijevoznih kartica koji su
spremljeni na sigurnom elementu pametnog telefona. Ovisno o modelu pametnog telefona
i davatelju usluga bežične mreže, vaš pametni telefon možda ne koristi sigurni element.
Srodne informacije
Postavljanje dopuštenja za aplikaciju treće strane, 355
358
Korisnički priručnik
Zaštita
Rješavanje problema: Zaštita
Zaboravio sam lozinku pametnog telefona
Ako zaboravite lozinku pametnog telefona BlackBerry, možete je vratiti. Ako vaš pametni telefon koristi BlackBerry
Enterprise Server, vaš će administrator možda moći ponovo postaviti vašu lozinku bez brisanja podataka uređaja. U
suprotnom, jedini način za ponovno postavljanje lozinke ako ne znate trenutnu lozinku je brisanje svih podataka uređaja. To
možete učiniti tako da prekoračite broj dopuštenih pokušaja za unos lozinke.
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, ovisno o opcijama koje je postavio administrator, prilikom
brisanja podataka uređaja mogu se izbrisati i podaci na multimedijskoj kartici. Dodatne informacije zatražite od
administratora.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Kada unesem lozinku, pametni telefon me upozorava
da uputim hitan poziv
Ako lozinka za pametni telefon BlackBerry sadrži kombinaciju slova koja odgovara pristupnom broju za hitnu službu, vaš
vas pametni telefon može upozoriti na upućivanje hitnog poziva nakon što unesete lozinku.
Kako biste odbacili odzivnik za upućivanje hitnog poziva, nastavite s unosom lozinke pametnog telefona.
Srodne informacije
Postavljanje ili promjena lozinke pametnog telefona, 329
Ne mogu otključati pametni telefon pomoću smart
kartice
Pokušajte sljedeće:
•
•
Provjerite je li u čitač umetnuta ispravna smart kartica.
Provjerite je li smart kartica ispravno umetnuta u čitač smart kartica.
359
Korisnički priručnik
•
•
Zaštita
Provjerite jeste li ispravno unijeli lozinku smart kartice. Tu lozinku trebali ste dobiti sa smart karticom.
Ako za provjeru autentičnosti smart kartice koristite certifikat, provjerite nije li certifikat opozvan ili istekao.
Ne mogu preuzeti certifikat ili PGP ključ s LDAP
poslužitelja
Pokušajte sljedeće:
•
Provjerite dopušta li vaša organizacija preuzimanje certifikata ili PGP ključeva s LDAP poslužitelja. Dodatne informacije
zatražite od administratora.
•
Ako ste promijenili vrstu veze koju vaš pametni telefon BlackBerry koristi za povezivanje s LDAP poslužiteljem,
pokušajte koristiti zadanu vrstu veze.
Zaboravljen PIN za Roditeljsku kontrolu
Nakon što se postavi PIN za Roditeljsku kontrolu, on se ne može vratiti. Kako biste postavili novi PIN, morate izbrisati sve
podatke s pametnog telefona.
Srodne informacije
Promjena roditeljske kontrole, 332
Isključivanje Roditeljske kontrole, 332
Brisanje podataka pametnog telefona, aplikacija treće strane ili datoteka s multimedijske kartice, 331
360
Korisnički priručnik
Servisne knjižice i dijagnostička izvješća
Servisne knjižice i dijagnostička
izvješća
Pokretanje, prikaz, slanje ili brisanje
dijagnostičkog izvješća
Kako bi vaš davatelj usluga bežične mreže ili administrator lakše riješio problem s mrežnom vezom ili uslugom razmjene
poruka, možete pokrenuti i poslati dijagnostičko izvješće.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Mobilna mreža.
3.
Pritisnite tipku
> Dijagnostička provjera.
• Za pokretanje izvješća pritisnite tipku
> Pokreni.
• Ako dijagnostičko izvješće želite pregledati, označite izvješće. Pritisnite tipku
• Ako dijagnostičko izvješće želite poslati, označite izvješće. Pritisnite tipku
PIN-u.
> Prikaži izvješće.
> Izvješće o e-pošti ili Izvješće o
• Ako jedno ili sva dijagnostička izvješća želite izbrisati, označite izvješće. Pritisnite tipku
sve.
> Izbriši ili Izbriši
Srodne informacije
Ne mogu pokrenuti ili poslati dijagnostičko izvješće, 363
Prihvaćanje, brisanje ili vraćanje servisne
knjižice
Vaš davatelj usluga bežične mreže ili administrator može poslati servisnu knjižicu na vaš pametni telefon BlackBerry preko
bežične mreže u slučaju da uređaju želi dodati još jednu uslugu ili aplikaciju.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
361
Korisnički priručnik
Servisne knjižice i dijagnostička izvješća
2.
Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Servisna knjižica.
3.
Označite servisnu knjižicu.
4.
Pritisnite tipku
.
•
Za prihvaćanje servisne knjižice pritisnite Prihvati.
•
Za brisanje servisne knjižice pritisnite Izbriši.
•
Za vraćanje servisne knjižice pritisnite Poništi brisanje.
Postavljanje zadanog primatelja
dijagnostičkih izvješća
Ako postavite zadanog primatelja, prilikom svakog slanja dijagnostičkog izvješća vaš pametni telefon BlackBerry šalje
izvješće tom primatelju. Ako primatelja želite odrediti prilikom svakog slanja izvješća, nemojte postavljati zadanog
primatelja.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Mreže i veze > Mobilna mreža.
3.
Pritisnite tipku
> Dijagnostička provjera.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije..
5.
Upišite informacije o kontaktu.
6.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Pronađite broj modela svog pametnog
telefona i verziju programa BlackBerry
Device Software
Učinite jedno od sljedećeg:
•
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije. Pritisnite Uređaj > O verzijama uređaja.
•
Ako vaš jezik za unos to podržava, u poruci ili podsjetniku unesite myver i iza toga razmak.
362
Korisnički priručnik
Servisne knjižice i dijagnostička izvješća
Ne mogu pokrenuti ili poslati dijagnostičko
izvješće
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
Pokušajte ponovo pokrenuti dijagnostičko izvješće. U dijagnostičkom izvješću pritisnite tipku
> Ponovi sve
korake.
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
Ako dijagnostičko izvješće ne možete poslati na adresu e-pošte, pokušajte ga poslati na PIN. Isto tako, ako
dijagnostičko izvješće ne možete poslati na PIN, pokušajte ga poslati na adresu e-pošte.
Srodne informacije
Pokretanje, prikaz, slanje ili brisanje dijagnostičkog izvješća, 361
363
Korisnički priručnik
Sinkronizacija
Sinkronizacija
Upute: Sinkronizacija
Više o sinkronizaciji i usklađivanju
Značajke bežične sinkronizacije podataka i bežičnog usklađivanja e-pošte koriste se kako bi se putem bežične mreže
sinkronizirali podaci iz organizatora (kontakti, kalendarski unosi, zadaci i podsjetnici) te kako bi se uskladile poruke e-pošte
između pametnog telefona BlackBerry i aplikacije za e-poštu na računalu.
U rijetkim slučajevima, ako vaš pametni telefon ne prepozna polja u kontaktu, unosu kalendara ili računu e-pošte, neki
podaci ili poruke e-pošte možda se neće sinkronizirati ili uskladiti.
Ako bežična sinkronizacija podataka nije dostupna na vašem pametnom telefonu ili ako ste ovu značajku isključili, podatke
iz organizatora možete sinkronizirati pomoću programa BlackBerry Desktop Software. Dodatne informacije potražite u
Pomoći za BlackBerry Desktop Software.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Ručno usklađivanje e-pošte putem bežične mreže
Ako poruke e-pošte arhivirate ili izbrišete i promjene se ne odraze na pametnom telefonu BlackBerry ili na računalu, epoštu možete ručno uskladiti. Kako biste izvršili ovaj zadatak, morate uključiti bežično usklađivanje e-pošte.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
> Uskladi sada.
Uključivanje ili isključivanje bežičnog usklađivanja epošte
Za svaku adresu e-pošte koja je povezana s vašim pametnim telefonom BlackBerry možete uključiti ili isključiti bežično
usklađivanje e-pošte.
1.
2.
364
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
Korisnički priručnik
Pritisnite tipku
Sinkronizacija
> Opcije > Usklađivanje e-pošte.
3.
Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.
4.
Uključite ili isključite potvrdni okvir Bežično usklađivanje.
Brisanje poruke e-pošte iz pametnog telefona, kao i iz
aplikacije za e-poštu na računalu
Za svaku adresu e-pošte koja je povezana s vašim pametnim telefonom BlackBerry možete postaviti opciju Izbriši na.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.
> Opcije > Usklađivanje e-pošte.
4.
Promijenite polje Izbriši na u polje Spremnik i telefon.
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Brisanje poruke e-pošte preko bežične mreže ne traje dugo.
Srodne informacije
Brisanje poruke, 97
Upravljanje sukobima pri usklađivanju e-pošte
Možete postaviti hoće li u slučaju sukoba prilikom usklađivanja prioritet imati e-pošta s vašeg pametnog telefona
BlackBerry ili e-pošta s računala. Do sukoba dolazi kada promijenite poruku e-pošte koja se nalazi na pametnom telefonu i
u aplikaciji za e-poštu na računalu.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
3.
Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.
4.
Promijenite polje Kod neusklađenosti.
5.
Pritisnite tipku
> Opcije > Usklađivanje e-pošte.
> Spremi.
Sinkronizacija podataka organizatora preko bežične
mreže
Prije nego što počnete: Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito
prije ažuriranja bilo kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak
365
Korisnički priručnik
Sinkronizacija
podataka s pametnog telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed
nepredviđenih okolnosti.
Ako promijenite stavku organizatora koja postoji i na pametnom telefonu BlackBerry i u aplikaciji e-pošte na računalu,
podaci iz organizatora na računalu imat će prioritet pred podacima iz organizatora na pametnom telefonu.
1.
U aplikacijama Kontakti, Kalendari, Zadaci i MemoPad pritisnite tipku
2.
Ako je potrebno, pritisnite kalendar ili popis kontakata.
3.
Odaberite potvrdni okvir Bežična sinkronizacija.
4.
Pritisnite tipku
> Opcije.
> Spremi.
Ako koristite BlackBerry Internet Service, za sinkronizaciju kalendarskih podataka morate koristiti program BlackBerry
Desktop Software. Dodatne informacije potražite u Pomoći za BlackBerry Desktop Software.
Srodne informacije
Neki znakovi unosa u kalendaru ne prikazuju se ispravno nakon sinkronizacije, 193
Više o sukobima pri sinkronizaciji, 184
Pražnjenje mape izbrisanih stavki s pametnog telefona
korištenjem računala
Prije nego što počnete: Kako biste mogli izvršiti ovaj zadatak, vaš račun e-pošte mora koristiti BlackBerry Enterprise Server
koji podržava ovu značajku. Dodatne informacije zatražite od administratora.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Poruke.
2.
Pritisnite tipku
> Opcije > Usklađivanje e-pošte.
3.
Ako se prikaže polje Usluge za poruke, to polje postavite na odgovarajući račun e-pošte.
4.
Pritisnite tipku
> Očisti izbrisane stavke.
Više o sigurnosnom kopiranju i vraćanju podataka
pametnog telefona
Ako je na računalo instaliran program BlackBerry Desktop Software možete napraviti sigurnosnu kopiju većine podataka s
pametnog telefona BlackBerry i vratiti ih pomoću programa BlackBerry Desktop Software, uključujući poruke, podatke
organizatora, fontove, spremljena pretraživanja i knjižne oznake preglednika. Dodatne informacije potražite u Pomoći za
BlackBerry Desktop Software.
Ako na multimedijskoj kartici nema spremljenih podataka, možete napraviti sigurnosnu kopiju podataka s pametnog
telefona na multimedijskoj kartici, a zatim ih vratiti u telefon.
366
Korisnički priručnik
Sinkronizacija
Ako vaš račun e-pošte koristi BlackBerry Enterprise Server, možda ćete moći vratiti sinkronizirane podatke organizatora u
vaš pametni telefon preko bežične mreže. Za vraćanje sinkroniziranih podataka organizatora preko bežične mreže morate
imati lozinku za aktivaciju. Dodatne informacije zatražite od administratora.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Rješavanje problema: Sinkronizacija
Poruke e-pošte ne mogu se uskladiti preko bežične
mreže
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
•
•
Provjerite je li uključeno bežično usklađivanje e-pošte.
Uskladite poruke e-pošte ručno.
Podaci organizatora ne sinkroniziraju se putem
bežične mreže
Pokušajte izvršiti sljedeće akcije:
•
•
•
Provjerite je li pametni telefon BlackBerry povezan s bežičnom mrežom.
Provjerite je li bežična sinkronizacija podataka uključena u aplikacijama Kontakti, Kalendar, Zadaci i MemoPad.
Ako koristite BlackBerry Internet Service, podatke kalendara morate sinkronizirati pomoću značajke BlackBerry
Desktop Software. Dodatne informacije potražite u Pomoći za BlackBerry Desktop Software.
Podaci u polju Popis kontakata ne prikazuju se na
računalu
Podatke u prilagođenom polju popisa kontakata možete sinkronizirati samo s tekstnim poljem u aplikaciji za e-poštu na
računalu. Primjerice, ne možete dodati datum rođenja za određeni kontakt u prilagođeno polje popisa kontakata na
367
Korisnički priručnik
Sinkronizacija
pametnom telefonu BlackBerry i sinkronizirati ga s aplikacijom za e-poštu na računalu jer je polje za unos datuma rođenja
podatkovno polje u aplikaciji za e-poštu na računalu.
Srodne informacije
Stvaranje prilagođenog polja kontakta, 196
Neki znakovi unosa u kalendaru ne prikazuju se
ispravno nakon sinkronizacije
Ako na pametnom telefonu BlackBerry planirate sastanke ili obaveze koje sadrže posebne ili dijakritičke znakove, računalo
možda neće podržavati te znakove.
Na računalu provjerite koristite li ispravnu zadanu stranicu za kodiranje te je li na računalo instalirana ispravna podrška za
fontove. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji operacijskog sustava na računalu.
Research In Motion preporuča da na računalu redovito radite i spremate sigurnosne kopije, osobito prije ažuriranja bilo
kojeg programa. Održavanje ažurne sigurnosne kopije na računalu može vam omogućiti oporavak podataka s pametnog
telefona u slučaju da izgubite telefon, da vam ga netko ukrade ili u slučaju kvara uslijed nepredviđenih okolnosti.
Srodne informacije
Više o sukobima pri sinkronizaciji, 184
Sinkronizacija podataka organizatora preko bežične mreže, 184
368
Korisnički priručnik
Opcije pristupačnosti
Opcije pristupačnosti
Upute: Pristupačnost
Opcije pristupačnosti zaslona
Prikaz zatvorenih opisa u videozapisima
Možete uključiti zatvorene opise kako bi se na zaslonu prikazao tekst ako se reproduciraju videozapisi koji podržavaju
zatvorene opise.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Multimedija.
2.
Pritisnite tipku
3.
Odaberite potvrdni okvir Prikaz zatvorenih opisa.
> Multimedijske opcije.
4.
Ako je potrebno, promijenite polja Izgled, Položaj i Veličina fonta.
5.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena fonta za prikaz
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Prikaz > Zaslonski prikaz.
3.
Promijenite polja fonta.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Korištenje nijansa sive ili obrnutog kontrasta za prikaz na zaslonu, 235
Prikaz na zaslonu, 231
Korištenje nijansa sive ili obrnutog kontrasta za prikaz na zaslonu
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Pristupačnost.
•
Ako za prikaz na zaslonu želite koristiti nijanse sive, polje Kontrast boja postavite na Nijanse sive.
369
Korisnički priručnik
•
3.
Opcije pristupačnosti
Ako za prikaz na zaslonu želite koristiti obrnuti kontrast, polje Kontrast boja postavite na Obrnuti kontrast.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Opcije pristupačnosti zvuka i telefona
Uključivanje i isključivanje zvukova događaja
Zvukovi događaja upozoravaju vas prilikom uključivanja i isključivanja pametnog telefona BlackBerry, kada je baterija puna
ili prazna te kada USB kabel ili dodatnu opremu priključite na pametni telefon ili je isključite.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Pristupačnost.
3.
Postavite polje Zvukovi događaja.
4.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Promjena načina odgovaranja na pozive pomoću slušalice
Ako je vaš pametni telefon BlackBerry uparen s Bluetooth® slušalicama ili su slušalice priključene u vaš pametni telefon,
možete postaviti uređaj tako da automatski odgovara na pozive po isteku razdoblja od 5 sekundi.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
.
> Opcije > Postavke tijekom poziva.
•
Za automatsko odgovaranje na pozive nakon 5 sekundi promijenite polje Automatski odgovori na pozive u Nakon
5 s (samo Bluetooth/slušalica).
•
Za prekid automatskog odgovaranja na pozive nakon 5 sekundi promijenite polje Automatski odgovori na pozive
u Nikad.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Dodavanje ili brisanje kontakta
Možete napraviti upozorenja za kontakt koja vam omogućuju prilagodbu zvukova zvona i upozorenja za pozive i poruke od
određenih kontakata ili grupa kontakata. Kada od kontakta primite poziv ili poruku, vaš pametni telefon BlackBerry
upotrijebit će dodijeljeni zvuk zvona ili upozorenje, čak i ako je odabran profil Tiho ili Samo vibracija. Ako ne želite koristiti
dodijeljeni zvuk zvona ili upozorenje, možete odabrati profil Sva upozorenja isključena.
1.
Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Profili zvuka i upozorenja.
2.
Pritisnite Promijeni zvukove i upozorenja > Zvukovi za kontakte > Dodaj upozorenje za kontakt.
3.
U polje Naziv unesite naziv upozorenja za kontakt.
4.
U polje Kontakti unesite ime kontakta.
370
Korisnički priručnik
Opcije pristupačnosti
5.
Odaberite kontakt.
6.
Promijenite informacije o zvuku zvona i upozorenja za pozive i poruke.
7.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Ako želite izbrisati upozorenje za kontakt, označite upozorenje za kontakt koje želite izbrisati. Pritisnite tipku
Izbriši.
Srodne informacije
Ikone za profile zvuka i upozorenja, 161
>
Podrška za TTY
Ovisno o vašem davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Više o TTY podršci
Ako uključite TTY podršku i povežete svoj pametni telefon BlackBerry s TTY uređajem koji radi pri brzini od 45,45 bitova u
sekundi, možete upućivati i primati pozive s TTY uređaja. Vaš pametni telefon dizajniran je za pretvaranje primljenih poziva
u tekst koji zatim možete pročitati na TTY uređaju.
Ako je TTY uređaj podržava korištenje slušalica s 2,5-milimetarskim priključkom, za povezivanje TTY uređaja i pametnog
telefona morat ćete koristiti adapter. Adapter koji je tvrtka Research In Motion odobrila za korištenje s vašim pametnim
telefonom možete nabaviti na www.shopblackberry.com.
Uključivanje ili isključivanje TTY podrške
1.
Na početnom zaslonu pritisnite tipku
2.
Pritisnite tipku
3.
Promijenite polje TTY.
4.
Pritisnite tipku
.
> Opcije > TTY.
> Spremi.
U području za veze na vrhu početnog zaslona prikazat će se TTY indikator.
Srodne informacije
Više o TTY podršci, 79
Opcije telefona, 77
Glasovno biranje
Izvršavanje akcije pomoću glasovne naredbe
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Glasovno biranje.
2.
Nakon zvučnog signala recite glasovnu naredbu.
Srodne informacije
371
Korisnički priručnik
Opcije pristupačnosti
Ne mogu uputiti poziv pomoću glasovne naredbe, 84
Dostupne glasovne naredbe
Glasovna naredba
Opis
"Nazovi <ime kontakta ili broj telefona>"
Recite ovu glasovnu naredbu kako biste uputili poziv. Za
izvršavanje ovog zadatka s Bluetooth® uređajem, poput
handsfree slušalica ili bežičnih slušalica, upareni Bluetooth
uređaj mora podržavati ovu značajku i morate uključiti
Bluetooth tehnologiju. Pomoću glasovnih naredbi ne
možete nazvati brojeve hitnih službi.
"Nazovi <ime kontakta> <vrsta broja telefona>"
Ovu glasovnu naredbu upotrijebite kada želite nazvati
određeni broj telefona kontakta koji je na vašem popisu
kontakata. Na primjer, ako je za kontakt definiran broj
telefona na poslu i mobitel, možete reći "Nazovi <ime
kontakta> posao" kako biste nazvali broj telefona na poslu.
"Nazovi kućni broj <kućni broj>"
Ovu glasovnu naredbu koristite ako želite nazvati kućni broj.
Za izvođenje ovog zadatka morate postaviti opcije za biranje
kućnih brojeva. Kućne brojeve možete zvati samo unutar
svoje tvrtke.
"Provjeri moj broj telefona"
Ako je s vašim pametnim telefonom BlackBerry povezano
više brojeva telefona, pomoću ove glasovne naredbe
možete provjeriti koji je broj trenutno aktivan.
"Provjeri jakost signala"
Ovu glasovnu naredbu koristite kako biste provjerili
pokrivenost mrežom.
"Provjeri mrežu"
Ovu glasovnu naredbu koristite kako biste provjerili s kojom
je bežičnom mrežom vaš pametni telefon povezan.
"Provjeri bateriju"
Ovu glasovnu naredbu koristite za provjeru napunjenosti
baterije.
"Ponovi"
Ovu glasovnu naredbu koristite ako želite da vam uređaj
ponovi posljednji glasovni odzivnik.
"Odustani"
Ovu glasovnu naredbu koristite za zatvaranje aplikacije za
glasovno biranje.
Srodne informacije
Postavljanje opcija za biranje kućnih brojeva, 72
372
Korisnički priručnik
Opcije pristupačnosti
Opcije dostupnosti unosa teksta
Promjena ili brisanje unosa za zamjenu riječi
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i unos > Zamjena riječi.
3.
Označite unos za zamjenu riječi.
4.
Pritisnite tipku
.
• Za izmjenu unosa za zamjenu riječi pritisnite Uredi. Promijenite unos. Pritisnite tipku
•
> Spremi.
Za brisanje unosa za zamjenu riječi pritisnite Izbriši.
Unos teksta pomoću prediktivnog načina unosa
Prilikom unosa teksta učinite nešto od sljedećeg:
• Kako biste odabrali označeni prijedlog i počeli s unosom nove riječi, na tipkovnici pritisnite tipku
•
Za odabir označenog prijedloga i nastavak unosa teksta pritisnite riječ.
•
Ako želite zanemariti prijedloge, nastavite s unosom teksta.
.
Promjena stila unosa teksta
Možete promijeniti način na koji vaš pametni telefon BlackBerry prepoznaje tekst koji unosite tako da odaberete stil unosa
teksta.
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.
2.
Pritisnite Tipkanje i jezik > Tipkanje.
3.
Za tipkovnicu izvršite jednu od sljedećih radnji:
4.
•
Za isključivanje pomoći pri unosu teksta polje Stil postavite na Izravno.
•
Ako želite postaviti pametni telefon da predviđa riječi dok unosite tekst, promijenite polje Stil u Predvidljiv.
Pritisnite tipku
> Spremi.
Srodne informacije
Napredne opcije stila nisu dostupne, 224
373
Korisnički priručnik
Kalkulator
Kalkulator
Korištenje kalkulatora
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije, pritisnite ikonu Kalkulator.
•
Kako biste pritisnuli tipku kalkulatora, pritisnite zaslonsku tipku ili odgovarajuću tipku na tipkovnici pametnog telefona.
Pretvaranje mjernih jedinica
1.
Na početnom zaslonu ili u mapi Aplikacije, pritisnite ikonu Kalkulator.
2.
Unesite broj.
3.
Pritisnite tipku
4.
374
.
•
Za pretvaranje broja iz imperijalne u metričku vrijednost odaberite opciju U metričke vrijednosti.
•
Za pretvaranje broja iz metričke u imperijalnu vrijednost odaberite opciju Iz metričkog.
Odaberite vrstu konverzije.
Korisnički priručnik
Pojmovnik
Pojmovnik
certifikat
Pametni telefon BlackBerry certifikat koristi kao digitalni dokument koji povezuje identitet i javni ključ subjekta
certifikata. Svakom certifikatu pridružen je odgovarajući privatni ključ koji se sprema zasebno. Izdavatelj certifikata
potpisuje certifikat kako bi naznačio da je certifikat autentičan i pouzdan. Ova značajka može se nazvati i digitalnim
certifikatom.
izdavatelj certifikata
Izdavatelj certifikata (certification authority, CA) je pouzdana organizacija koja provjerava podatke ili identitet
računala na mreži i izdaje digitalne certifikate.
CRL poslužitelj
Pametni telefon BlackBerry poslužitelj s popisom za opoziv certifikata (CRL) kako bi provjerio najnoviji objavljeni
status opoziva certifikata. Izdavatelji certifikata popise za opoziv certifikata objavljuju na CRL poslužiteljima.
Poslužitelj s podrškom za DSML
Pametni telefon BlackBerry koristi DSML (Directory Service Markup Language) poslužitelj za pretraživanje
i preuzimanje certifikata.
IT pravila
IT pravila sastoje se od različitih IT propisa koji upravljaju sigurnosnim značajkama i ponašanjem pametnih telefona
BlackBerry, BlackBerry PlayBook tablet uređaja, programa BlackBerry Desktop Software i programa BlackBerry
Web Desktop Manager.
LDAP poslužitelj
BlackBerry pametni telefon koristi LDAP poslužitelj za traženje i preuzimanje certifikata i PGP ključeva.
način masovne pohrane
Način masovne pohrane korisnicima omogućuje prijenos datoteka s multimedijske kartice na računalo i obrnuto
kada BlackBerry pametni telefon povežu s računalom.
osobni certifikat
Osobni certifikat je certifikat koji izdavatelj certifikata dodjeljuje korisniku.
osobni PGP ključ
Osobni PGP ključ sastoji se od javnog i privatnog PGP ključa.
PIN
Svaki BlackBerry pametni telefon ima jedinstveni broj za osobnu identifikaciju (personal identification number,
PIN). Ako znate PIN kontakta, možete ga koristiti za dodavanje kontakta u aplikaciju BlackBerry Messenger, ili
možete poslati PIN poruku. Svoj PIN možete saznati tako da u bilo koje tekstno polje unesete mypin.
privatni ključ
BlackBerry pametni telefoni koriste privatne ključeve za potpisivanje poruka e-pošte ili PIN poruka koje korisnici
šalju te za dešifriranje poruka e-pošte koje korisnici primaju. Informacije o privatnom ključu ne distribuiraju se javno.
javni ključ
375
Korisnički priručnik
Pojmovnik
Pametni telefoni BlackBerry koriste javne ključeve za šifriranje poruka e-pošte ili PIN poruka koje korisnici šalju
subjektima certifikata te za provjeru valjanosti potpisa u porukama e-pošte ili PIN porukama koje korisnici primaju
od subjekata certifikata.
korijenski certifikat
Korijenski certifikat je samopotpisani certifikat koji obično pripada izdavatelju certifikata.
pritisak
Pritisak se koristi za interakciju s dodirnim zaslonom, a pritom se koristi samo jedan prst za brzo dodirivanje zaslona.
Neke interakcije zahtijevaju od korisnika da pritisne i neko vrijeme zadrži prst na zaslonu. Primjerice, za pristup
glasovnoj pošti pritisnite i držite tipku 1 u aplikaciji telefona. Pritisak također opisuje interakciju između uređaja koji
podržavaju NFC. Primjerice, poleđinom pametnog telefona BlackBerry dodirnite pametnu oznaku.
dodir
Dodir predstavlja interakciju korisnika s dodirnim zaslonom, obično u kombinaciji s drugom radnjom, a pritom se
koristi samo jedan prst. Primjerice, dodirivanje i povlačenje ili dodirivanje i držanje.
376
Korisnički priručnik
Pravna napomena
Pravna napomena
©2012 Research In Motion Limited. Sva prava pridržana. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® i srodni
trgovački znakovi, nazivi i logotipi vlasništvo su tvrtke Research In Motion Limited i registrirani su i/ili se koriste u SAD-u i u
drugim državama širom svijeta.
iTunes je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. Bluetooth je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG. DataViz, Documents To Go, Sheet
To Go, Slideshow To Go i Word To Go su zaštitni znakovi tvrtke DataViz, Inc. UMTS je zaštitni znak organizacije European
Telecommunications Standard Institute. Gears i Google Mail su zaštitni znakovi tvrtke Google Inc. GSM i Global System for
Mobile Communications su zaštitni znakovi tvrtke GSM MOU Association. IBM, Groupon je zaštitni znak tvrtke Groupon,
Inc. Domino, Lotus, Lotus iNotes i Lotus Notes su zaštitni znakovi tvrtke International Business Machines Corporation.
JavaScript je zaštitni znak tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live i Windows Media
su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation. Novell i GroupWise su zaštitni znakovi tvrtke Novell, Inc. PGP, PGP Desktop
Professional i Univerzalni PGP poslužitelj su zaštitni znakovi tvrtke PGP Corporation. RSA je zaštitni znak tvrtke RSA
Security. vCard je zaštitni znak tvrtke Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access (Zaštićeni Wi-Fi pristup), WiFi Protected Setup i WPA su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance. Svi ostali zaštitni znakovi pripadaju odgovarajućim
vlasnicima.
Handwriting Recognition Engine (c) 1998-2010 je proizvod tvrtke HanWang Technology Co., Ltd. Sva prava pridržana.
Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) za zaštitu intelektualnog
vlasništva, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver za pristupanje sadržaju koji je zaštićen pomoću
tehnologije WMDRM. Ako WMDRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu od tvrtke Microsoft tražiti
opoziv mogućnosti softvera da koristi WMDRM ili da reproducira sadržaj zaštićen od preslikavanja. Ovaj opoziv ne utječe na
nezaštićeni sadržaj. Prilikom preuzimanja licenci za zaštićeni sadržaj prihvaćate da tvrtka Microsoft može priložiti popis za
opoziv uz licence. Vlasnici sadržaja mogu od vas zahtijevati nadogradnju za WMDRM za pristup njihovom sadržaju. Ako
odbijete provođenje nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju koji zahtjeva nadogradnju.
Dijelovi programa BlackBerry® Device Software pod zaštitom su autorskih prava © 2007-2008 The FreeType Project (
www.freetype.org). Sva prava pridržana.
Ova dokumentacija uključujući svu dokumentaciju ovdje navedenu pozivanjem, kao što je dokumentacija koja se nalazi ili
je dostupna na www.blackberry.com/go/docs pružena je i dostupna "KAKO JEST" i "U OBLIKU U KOJEM JE DOSTUPNA"
te bez bilo kakvih uvjeta, odobrenja, jamstava i zastupanja tvrtke Research In Motion Limited i njenih pridruženih tvrtki
("RIM"), a tvrtka RIM ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve tipografske, tehničke i druge netočnosti, pogreške ili
propuste u ovoj dokumentaciji. Kako bi se zaštitilo vlasništvo tvrtke RIM i povjerljivi podaci i/ili poslovne tajne, neki aspekti
RIM tehnologije u ovom dokumentu mogu biti opisani općim terminima. RIM pridržava pravo na povremenu izmjenu
podataka koji se nalaze u ovom dokumentu; no, RIM se ne obavezuje na unošenje izmjena, ažuriranja, poboljšanja ili
osiguravanje drugih dodataka ovom dokumentu pravovremeno ili bilo kada.
Ova dokumentacija može sadržati reference izvora informacija, hardvera ili softvera, proizvoda ili usluga treće strane,
uključujući komponente i sadržaj poput sadržaja zaštićenog autorskim pravima i/ili web-stranice treće strane (pod
zajedničkim nazivom "proizvodi i usluge treće strane"). RIM ne upravlja niti je odgovoran za proizvode i usluge treće strane,
bez ograničenja uključujući sadržaj, točnost, sukladnost autorskim pravima, kompatibilnost, performanse, pouzdanost,
zakonitost, doličnost, veze ili bilo koji drugi aspekt proizvoda i usluga treće strane. Uključivanje reference proizvoda i usluga
377
Korisnički priručnik
Pravna napomena
treće strane u ovu dokumentaciju ne podrazumijeva promicanje treće strane ili proizvoda i usluga treće strane od strane
tvrtke RIM na bilo koji način.
OSIM DO MJERE KOJA JE IZRIČITO ZABRANJENA PRIMENJIVIM ZAKONOM U VAŠOJ JURISDIKCIJI, NA OVAJ SE NAČIN
ISKLJUČUJU SVI UVJETI, PODRŠKA, JAMSTVA I IZJAVE, IZRIČITE ILI IMPLICIRANE, ŠTO, BEZ OGRANIČENJA
OBUHVAĆA, SVE UVJETE, PODRŠKU, JAMSTVA, IZJAVE I JAMSTVA O TRAJNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU
SVRHU ILI UPOTREBU, PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, KVALITETE ZA PRODAJU, NEKRŠENJE, ZADOVOLJAVAJUĆU
KVALITETU ILI NASLOV, KOJE PROIZILAZE IZ STATUTA, OBIČAJA, POSLOVNOG POSTUPKA ILI TRGOVINE ILI ONIH KOJI
SU U VEZI S DOKUMENTACIJOM I NJENOM UPOTREBOM, S PERFORMANSAMA SOFTVERA, HARDVERA I USLUGA ILI
NJIHOVIM NEDOSTATKOM I PROIZVODIMA I USLUGAMA TREĆIH STRANA KOJI SU OVDJE NAVEDENI. MOŽETE IMATI I
DRUGA PRAVA KOJA OVISE O DRŽAVI ILI POKRAJINI. NEKE JURISDIKCIJE MOŽDA NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE ILI
OGRANIČENJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA I UVJETA. DO MJERE KOJU DOPUŠTA ZAKON, SVA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI
UVJETI POVEZANI S DOKUMENTACIJOM, DO MJERE DA SE NE MOGU ISKLJUČITI KAO ŠTO JE NAVEDENO IZNAD, ALI
SE MOGU OGRANIČITI, NA OVAJ NAČIN OGRANIČAVAJU SE NA DEVEDESET (90) DANA OD DATUMA PRVE NABAVE
DOKUMENTACIJE ILI PROIZVODA KOJI PREDSTAVLJA PREDMET ZAHTJEVA.
DO MAKSIMALNOG ZAKONOM DOPUŠTENOG STUPNJA U VAŠOJ JURISDIKCIJI, NI U KOJEM SLUČAJU RIM NEĆE BITI
ODGOVORAN ZA BILO KOJU VRSTU ŠTETE KOJA SE ODNOSI NA OVU DOKUMENTACIJU ILI NJENU PRIMJENU, NITI ZA
USPJEŠNU ILI NEUSPJEŠNU IZVEDBU BILO KOJEG SOFTVERA, HARDVERA, USLUGE ILI PROIZVODA I USLUGA TREĆE
STRANE KOJI SU OVDJE NAVEDENI, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA SLJEDEĆE ŠTETE: IZRAVNE, POSLJEDIČNE,
PRIMJERNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POOŠTRENE MJERE ODŠTETE, ODŠTETU ZA GUBITAK
DOBITI ILI PRIHODA, NEUSPJELU REALIZACIJU OČEKIVANE UŠTEDE, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH
INFORMACIJA, GUBITAK POSLOVNE MOGUĆNOSTI ILI PROMJENU ILI GUBITAK PODATAKA, NEUSPJELO SLANJE ILI
PRIMANJE PODATAKA, PROBLEME POVEZANE S BILO KOJOM APLIKACIJOM KOJA SE KORISTI S RIM PROIZVODIMA I
USLUGAMA, TROŠKOVE PREKIDA RADA, NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA RIM PROIZVODA ILI USLUGA ILI BILO KOJEG
NJIHOVOG DIJELA ILI BILO KOJE USLUGE PRIJENOSA PODATAKA, TROŠKOVE ZAMJENSKIH PROIZVODA, TROŠKOVE
POKRIĆA, SREDSTAVA ILI USLUGA TROŠKOVE KAPITALA ILI DRUGIH SLIČNIH NOVČANIH GUBITAKA, BEZ OBZIRA
JESU LI TAKVE ŠTETE BILE PREDVIĐENE ILI NE, TE ČAK I AKO JE TVRTKA RIM BILA OBAVJEŠTENA O MOGUĆNOSTI
TAKVE ŠTETE.
DO MAKSIMALNOG ZAKONOM DOPUŠTENOG STUPNJA U VAŠOJ JURISDIKCIJI, RIM PREMA VAMA NEĆE IMATI
NIKAKVE DRUGE OBAVEZE, DUŽNOSTI ILI ODGOVORNOSTI U UGOVORU, DELIKTU ILI NA DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI
BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA NEMAR ILI STROGU ODGOVORNOST.
OVDJE NAVEDENA OGRANIČENJA, ISKLJUČIVANJA I ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI PRIMJENJUJU SE: (A) BEZ
OBZIRA NA NAČIN DJELOVANJA, ZAHTJEV ILI VAŠU AKCIJU, UKLJUČUJUĆI (ALI BEZ OGRANIČENJA NA) KRŠENJE
UGOVORA, NEMAR, DELIKT, STROGU ODGOVORNOST ILI BILO KAKVU DRUGU ZAKONSKU TEORIJU I VRIJEDE BEZ
OBZIRA NA TEMELJNO KRŠENJE ILI KRŠENJA ILI NEUSPJEH OSNOVNE SVRHE OVOG UGOVORA ILI BILO KOJEG
PRAVNOG LIJEKA KOJI JE U NJEMU NAVEDEN; I (B) NA RIM I SRODNE TVRTKE, NJIHOVE PRAVNE NASLJEDNIKE,
OPUNOMOĆENIKE, ZASTUPNIKE, DOBAVLJAČE (UKLJUČUJUĆI DAVATELJE USLUGA EMITIRANJA) I NJIHOVE
DIREKTORE, ZAPOSLENIKE I NEZAVISNE PODUGOVARAČE.
UZ GORE NAVEDENA OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA, NI U KOJEM SLUČAJU KOJI DIREKTOR, ZAPOSLENIK,
ZASTUPNIK, DISTRIBUTER, DOBAVLJAČ, NEOVISNI PODUGOVARAČ TVRTKE RIM ILI BILO KOJE PARTNERSKE TVRTKE
SNOSITI BILO KAKVU ODGOVORNOST KOJA PROIZLAZI IZ ILI SE ODNOSI NA OVU DOKUMENTACIJU.
378
Korisnički priručnik
Pravna napomena
Prije pretplate, instalacije ili upotrebe bilo kojeg proizvoda ili usluge treće strane, vaša je dužnost osigurati podršku svog
davatelja usluga emitiranja za sve potrebne značajke. Neki davatelji usluga emitiranja možda ne nude funkcionalnost
pretraživanja Interneta u okviru pretplate na uslugu BlackBerry® Internet Service. Od svog davatelja usluga zatražite
informacije o dostupnosti, uvjetima roaminga, programima usluga i značajkama. Instalacija ili upotreba proizvoda i usluga
treće strane s proizvodima i uslugama tvrtke RIM može zahtijevati jedan ili više patenata, zaštitnih znakova, autorskih prava
ili drugih licenci kako bi se izbjeglo kršenje prava treće strane. Isključivo ste vi odgovorni za određivanje hoćete li koristiti
proizvode i usluge treće strane te jesu li za to potrebne kakve licence treće strane. Ako su takve licence potrebne, sami ste
ih dužni pribaviti. Zabranjena je instalacija ili upotreba proizvoda i usluga treće strane dok se ne pribave sve potrebne
licence. Svi proizvodi i usluge treće strane koji se daju uz proizvode i usluge tvrtke RIM vama se pružaju kao pogodnost i
daju se "KAKO JESU", bez ikakvih izričitih ili impliciranih uvjeta, podržavanja, jamstava i predstavljanja od strane tvrtke RIM
i RIM ne preuzima nikakvu odgovornost za iste. Vaša upotreba proizvoda i usluga treće strane podložna je vašoj suglasnosti
s uvjetima zasebnih licenci i ostalih srodnih ugovora s trećim stranama, osim u onim dijelovima u kojima je takva upotreba
pokrivena licencom ili drugim ugovorom s tvrtkom RIM.
Određene značajke navedene u ovoj dokumentaciji zahtijevaju minimalnu verziju softvera BlackBerry Enterprise Server,
BlackBerry Desktop Software i/ili BlackBerry Device Software.
Uvjeti upotrebe bilo kojeg RIM proizvoda ili usluge navedeni su u zasebnoj licenci ili ugovoru s tvrtkom RIM. NIJEDAN DIO
OVE DOKUMENTACIJE NEMA ZA SVRHU NADOMJESTITI BILO KOJI PISANI UGOVOR ILI JAMSTVO TVRTKE RIM ZA BILO
KOJI RIM PROIZVOD ILI USLUGU OSIM OVE DOKUMENTACIJE.
Licencirao QUALCOMM Incorporated pod jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u i/ili njihovim prijepisima u drugim
državama:
5,490,165
5,504,773
5,506,865
5,511,073
5,228,054
5,535,239
5,267,261
5,544,196
5,568,483
5,337,338
5,600,754
5,414,796
5,657,420
5,416,797
5,659,569
5,710,784
5,778,338
Autorska prava (c) 1999-2006, Upravno vijeće Sveučilišta Illinois
Sva prava pridržana.
Ispitivanje radnih karakteristika softvera Iperf
Mark Gates
Ajay Tirumala
Jim Ferguson
Jon Dugan
Feng Qin
Kevin Gibbs
379
Korisnički priručnik
Pravna napomena
John Estabrook
Nacionalni laboratorij za primijenjena istraživanja mreža (National Laboratory for Applied Network Research)
Nacionalni centar za primjene superračunala (National Center for Supercomputing Applications)
Sveučilište Illinois, Urbana-Champaign
www.ncsa.uiuc.edu
Ovime se svakoj osobi koja posjeduje ovaj softver (Iperf) i pridružene datoteke s dokumentacijom ("Softver") dopušta da
Softver koristi bez naknade i bez ograničenja, uključujući (bez ograničavanja na) pravo korištenja, kopiranja, izmjene,
spajanja, objavljivanja, distribucije, podlicenciranja i/ili prodavanja kopija Softvera, te da to omogući svima kojima
isporučuje Softver, pod sljedećim uvjetima:
•
•
•
Ponovne distribucije izvornog koda moraju zadržati iznad navedenu obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i
sljedeće izjave o odricanju od odgovornosti.
Ponovne distribucije u binarnom obliku u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se isporučuju u okviru distribucije
moraju reproducirati iznad navedenu obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće izjave o odricanju od
odgovornosti.
Nazivi Sveučilišta Illinois niti laboratorija NCSA, kao ni imena njihovih suradnika, ne smiju se bez izričitog prethodnog
pisanog dopuštenja koristiti za potvrđivanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog Softvera.
SOFTVER SE ISPORUČUJE "U VIĐENOM STANJU", BEZ BILO KAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA,
UKLJUČUJUĆI (BEZ OGRANIČAVANJA NA) JAMSTVO TRŽIŠNOG POTENCIJALA, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU
NAMJENU I OBEŠTEĆENJA. SURADNICI NA SOFTVERU ILI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NA SOFTVER NE SNOSE
ODGOVORNOST ZA BILO KAKVA POTRAŽIVANJA, ŠTETE ILI DRUGE OBVEZE, BEZ OBZIRA RADI LI SE OBVEZAMA U
DJELU, UGOVORNIM OBVEZAMA, SUDSKIM POSTUPCIMA ILI DRUGIM OBVEZAMA, KOJI PROIZLAZE IZ SOFTVERA,
POVEZANI SU S NJIM ILI SE ODNOSE NA POSLOVE SA SOFTVEROM.
PCRE je biblioteka funkcija za podršku regularnim izrazima čije su sintaksa i semantika u najvećoj mogućoj mjeri slične
onima u programskom jeziku Perl 5.
Ovo je JavaScriptCore varijanta biblioteke PCRE. Iako je ova biblioteka pokrenuta kao kopija biblioteke PCRE, mnoge
značajke biblioteke PCRE su uklonjene.
Autorska prava (c) 1997-2005 Sveučilište Cambridge. Sva prava pridržana.
Ponovna distribucija i korištenje u obliku izvornog koda i binarnom obliku sa ili bez izmjena dopušteni su pod sljedećim
uvjetima:
•
•
•
380
Ponovne distribucije izvornog koda moraju zadržati iznad navedenu obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i
sljedećih izjava o odricanju od odgovornosti.
Ponovne distribucije u binarnom obliku u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se isporučuju u okviru distribucije
moraju reproducirati iznad navedenu obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju od
odgovornosti.
Nazivi Sveučilišta Cambridge niti tvrtke Apple Inc., kao ni imena njihovih suradnika, ne smiju se bez izričitog
prethodnog pisanog dopuštenja koristiti za potvrđivanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog Softvera.
Korisnički priručnik
Pravna napomena
SURADNICI NA SOFTVERU I VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NA NJEGA ISPORUČUJU OVAJ SOFTVER "U VIĐENOM
STANJU", BEZ BILO KAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI (BEZ OGRANIČAVANJA NA)
JAMSTVO TRŽIŠNOG POTENCIJALA, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU I OBEŠTEĆENJA. VLASNICI AUTORSKIH
PRAVA NA SOFTVER NITI SURADNICI NA SOFTVERU NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE,
SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA NA, NABAVKU
ZAMJENSKIH ROBA ILI USLUGA, NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK PROFILA ILI PREKID
POSLOVANJA), BEZ OBZIRA NA TO KOJI IM JE UZROK I TEMELJE LI SE NA UGOVORNIM OBVEZAMA, NEPRIDRŽAVANJU
UGOVORNIH OBVEZA ILI SUDSKIM POSTUPCIMA (UKLJUČUJUĆI NEMAR I DRUGO), KOJE NA BILO KOJI NAČIN
PROIZLAZE IZ KORIŠTENJA OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE POSTOJALO SAZNANJE O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA.
Pametni telefon BlackBerry Bold 9790, broj modela: REC71UW ili RED71UW
To je Wi-Fi uređaj podložan ograničenjima upotrebe u nekim zemljama članicama Europske unije.
Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada
Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
United Kingdom
Tiskano u Kanadi
381
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
16 145 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content