close

Enter

Log in using OpenID

1. Kolika sila djeluje na tijelo mase 750 kg kada se giba

embedDownload
1. Kolika sila djeluje na tijelo mase 750 kg kada se giba akceleracijom 0,3 m/s2?
R: 225N
2.
kolika težna sila djeluje na tijelo mase 10 kg na mjestu gdje je akceleracija sile teže
g = 9,81 m/s2?
3. Na nepomično tijelo mase 6 kg koje se nalazi na horizonalnoj podlozi počinjemo djelovati
vučnom silom Fv = 30 N u horizontalnom smjeru (crtež). Trenje između tijela i podloge
zanemarite.
a) Koliku akceleraciju dobije tijelo?
b) Koliku brzinu postigne tijelo 3 sekunde nakon početka djelovanja sile?
c) Koliki put prijeđe tijelo za 3 sekunde od početka djelovanja sile?
R: 5 m/s2, 15 m/s, 22.5 m
4. Crtež pokazuje tijelo na koje djeluju dvije sile od 3N i 5N na istom horizontalnom pravcu.
Trenje između tijela i podloge zanemarite. Kolika sila F3 treba djelovati na tijelo na
horizontalnom pravcu i u kojem smjeru da bi:
a) tijelo mirovalo
b) da bi se tijelo gibalo stalnom brzinom 5 m/s?
5. Vlak mase 4000 t giba se brzinom 10 m/s po horizontalnim tračnicama. Prije stanice vlak se
počinje jednoliko zaustavljati silom kočenja 2 · 105 N. a) koliki put prijeđe vlak za vrijeme prve
minute kočenja? b) Koliki put prijeđe do zaustavljanja?
R: a) 510 m b) 1000m
6. Osoba koja na cipelama ima čavle gura po zaleđenom jezeru sanjke koje zajedno s teretom
imaju masu 240kg. Sila guranja u horizontalnom smjeru je stalna i iznosi 120 N. Sila trenja
između sanjki i leda je zanemariva.
a) Kolika je akceleracija sanjki?
b) Ako su sanjke prije djelovanja sile mirovale, kolika će biti njihova brzina kada prijeđu put
od 4 m?
R: a) 0,5 m/s2 ; b) 2 m/s
7. Na nepomično tijelo mase 0,5 kg koje se nalazi u horizontalnoj ravnini počinju istodobno
djelovati tri vanjske sile (slika – pogled odozgo).
a) Na slici označite smjer akceleracije tijela.
b) Kolika je akceleracija tijela ako zanemarimo trenje između tijela i podloge?
c) Kolika je sila trenja između tijela i podloge ako se tijelo zbog djelovanja svih sila giba
jednoliko, stalnom brzinom? Ucrtajte smjer sile trenja.
8. Padobranac mase 100 kg zajdeno s padobranom spušta se stalnom brzinom. Kolika stalna sila
djeluje u suprotnom smjeru od smjera gibanja padobranca? Za akceleraciju sile teže uzmite
vrijednost g = 10 m/s2.
9. Kolikom srednjom silom djeluje automobilski motor da se automobil mase 1 t za 10 s ubrza od
36 km/h do 72 km/h?
R: 1000 N
10. Kolika je srednja sila trenja zaustavila kamion s isključenim motorom mase 5 t, brzine 36 km/h
ako je zaustavljanje trajalo 5 skundi?
R: 10 kN
11. Kolika je vučna sila potrebna da se automobil mase 1200 kg jednoliko ubrza od 0 do 20 m/s za
10 sekundi ako pretpostavimo da se 40% od ukupne vučne sile potroši na trenje i otpor?
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
32 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content