Πακέτο Δραστηριοτήτων - Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης
MDG4 MDG5
Πακέτο Δραστηριοτήτων
2013
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Εισαγωγή
Κάθε χρόνο στις 22 Φεβρουαρίου, Οδηγοί σε όλο τον κόσμο
γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης. Η Παγκόσμια Ημέρα
Σκέψης δημιουργήθηκε το 1926 στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο
Οδηγών, που φιλοξενήθηκε από τις Οδηγούς των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής στην κατασκήνωση Edith Macy (σήμερα
ονομάζεται Συνεδριακό Κέντρο «Edith Macy»). Οι συμμετέχοντες
του Συνεδρίου αποφάσισαν ότι πρέπει να υπάρχει μια ειδική
ημέρα που οι Οδηγοί σε όλο τον κόσμο σκέφτονται ο ένας τον
άλλον και προσφέρουν την ευχαριστία και την εκτίμησή τους για
την Παγκόσμια φιλία που βρίσκουν στο Κίνημά μας.
Οι απεσταλμένοι επέλεξαν την 22α Φεβρουαρίου σαν Παγκόσμια
Ημέρα Σκέψης, καθώς ήταν τα κοινά γενέθλια του Λόρδου Baden
Powel, ιδρυτή του Προσκοπισμού, και της γυναίκας του Olave, που
υπήρξε η Παγκόσμια Αρχιοδηγός.
Στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο το 1932 που πραγματοποιήθηκε στην
Πολωνία, ένας συμμετέχων πρότεινε ότι εφόσον τα γενέθλια
παραδοσιακά περιέχουν δώρα, οι Οδηγοί θα μπορούσαν να
δείχνουν την εκτίμησή τους και την φιλία τους την Παγκόσμια
Ημέρα Σκέψης, προσφέροντας μια εθελοντική εισφορά στην
Παγκόσμια Οργάνωση, προκειμένου να υποστηρίξουν τον
Οδηγισμό σε άλλες χώρες.
Η Olave Baden Powel έγραψε σε όλους τους Οδηγούς ζητώντας
τους να δωρίσουν μια μόνο πέννα, κι έτσι η Εισφορά της
Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης καθιερώθηκε. Από τότε, χορηγίες που
πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς
αποστέλλονται στην WAGGGS και υποστηρίζουν την ανάπτυξη του
Οδηγισμού σε όλο τον κόσμο. Οι δωρεές εξασφαλίζουν την παροχή
μη επίσημων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υποστηρίζουν τις
δράσεις των Μελών Οργανώσεων, στηρίζουν τους Οδηγούς να
αναπτύξουν προσόντα ηγεσίας και συνηγορίας και βοηθούν στο να
μεγαλώσει και να εξαπλωθεί το Κίνημα με περισσότερους Οδηγούς
σε όλο τον κόσμο.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Από το 2009, κάθε Ημέρα Σκέψης έχει θέμα έναν από τους
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας του ΟΗΕ (MDG’s).
Στοχεύοντας στην πραγματοποίηση των στόχων αυτών,
προκαλούμε το ενδιαφέρον για το θέμα και ενθαρρύνουμε τους
Οδηγούς όλων των ηλικιών να δεσμευτούν για ν’ αλλάξουν τον
κόσμο. Κάθε θέμα Ημέρας Σκέψης έχει διάρκεια για όλη τη χρονιά
και οι Οδηγοί μπορούν να περάσουν ένα Πτυχίο Ημέρας Σκέψης
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όταν
ολοκληρώσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο εκάστοτε θέμα.
Έτσι κι εφέτος, το θέμα της Ημέρας Σκέψης εστιάζει σε δύο από
τους 8 Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας του ΟΗΕ, τους MDG4 &
MDG5, δηλαδή τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας και τη
βελτίωση της μητρικής υγείας.
Περισσότερα για τους στόχους αυτούς μπορείτε αν βρείτε στην ύλη
του Πτυχίου GAT
στην ιστοσελίδα του ΣΕΟ (www.seo.gr/
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ / Διεθνή Πτυχία / GAT Badge)
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
MDG 4: μείωση της παιδικής θνησιμότητας
“μαζί μπορούμε να σώσουμε τη ζωή των παιδιών"
Ο στόχος είναι να μειωθεί κατά τα 2/3 το ποσοστό θνησιμότητας των παιδιών
κάτω των πέντε ετών.
Είναι στόχος που εκπληρώνεται;
• Διάφορες χώρες έχουν σημειώσει πολύ καλή πρόοδο στη μείωση της
θνησιμότητας των παιδιών κάτω των πέντε ετών, συμπεριλαμβανομένου του
Λάος, του Μπαγκλαντές, της Βολιβίας και του Νεπάλ. Κάθε χώρα έχει
ελαττώσει το ποσοστό στο 5%, έναντι του 50% που ήταν το 1990.
• 91 αναπτυσσόμενες χώρες είναι ακόμα πίσω σ’ αυτήν την προσπάθεια.
Πολλοί έχουν δει την άνοδο των ποσοστών θνησιμότητας από το 1990, όπως
οι χώρες της Αφρικής καθώς επίσης και το Ιράκ και τα πρώην μέλη της
Σοβιετικής Ένωσης. Στην Σιέρα Λεόνε, η χώρα με το χειρότερο ποσοστό
θνησιμότητας στον κόσμο, 262 από κάθε 1.000 παιδιά πεθαίνουν πριν από τα
πέμπτα γενέθλιά τους.
• Ένα παιδί στην Αφρική πεθαίνει κάθε 30 δευτερόλεπτα από ελονοσία.
• Ο υποσιτισμός συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού αυτού.
• Πάνω από 90 % των παιδιών έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV/AIDS μέσω της
μητέρας τους.
• Περίπου 20 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε χρόνων παγκόσμια
υποσιτίζονται σοβαρά, πράγμα που οδηγεί σε ασθένειες και στον θάνατο.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
MDG 5: Βελτίωση της μητρικής υγείας
"η ζωή και η υγεία κάθε μητέρας είναι
πολύτιμα αγαθά"
Ο στόχος είναι η βελτίωση της μητρικής υγείας.
Η μητρική υγεία περιλαμβάνει τον οικογενειακό προγραμματισμό, την
προκατάληψη, τον προγεννητικό και μεταγεννητικό έλεγχο.
• Αν και έχει υπάρξει μεγάλη βελτίωση στη μητρική υγεία κατά τη διάρκεια του
τελευταίου αιώνα, η τελευταία δεκαετία έχει παρουσιάσει αργό ποσοστό
βελτίωσης στη μητρική θνησιμότητα και δεν έχουν βελτιωθεί εξίσου όλες οι
χώρες.
Μόνο περίπου 17% των χωρών είναι στη διαδικασία για να εκπληρώσουν το
στόχο αυτό.
• Στα μέσα της δεκαετίας του '90, η κυβέρνηση της Ονδούρας υιοθέτησε ένα
σχέδιο τεσσάρων σημείου για να καταπολεμήσει τους μητρικούς θανάτους.
Υιοθέτησε επίσης ένα σύστημα ελέγχου για να ανακαλύψει την αιτία του
θανάτου σε όλες τις καταγραμμένες περιπτώσεις μητρικού θανάτου. Πέντε έτη
αργότερα, η Ονδούρα είχε μειώσει το ποσοστό μητρικής θνησιμότητάς της στο
μισό.
• Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών στο Rajasthan στην Ινδία,
αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού στην
διαδικασία των τοκετών κατά 30%.
• Περισσότερες από μισές γυναίκες πεθαίνουν στην εγκυμοσύνη και κατά τον
τοκετό κάθε χρόνο. Αυτό αντιστοιχεί με ένα θάνατο κάθε λεπτό. Από αυτούς
τους θανάτους 99% είναι στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
•
Αυτήν την περίοδο, 200 εκατομμύρια γυναίκες, αν και θέλουν, δεν μπορούν
να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά αντισυλληπτικά μέσα.
•
8 εκατομμύρια μωρά πεθαίνουν κάθε χρόνο πριν από ή κατά τη διάρκεια
του τοκετού ή στην πρώτη εβδομάδα της ζωής. Επίσης, τα παιδιά που
μένουν ορφανά από μητέρα είναι 10 φορές πιθανότερο να πεθάνουν στα
δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Χώρες προς επικέντρωση (Focus Countries)
Κάθε χρόνο από το 2010, η Ημέρα Σκέψης έχει 5 χώρες στις οποίες εστιάζει το
πακέτο δραστηριοτήτων, μία χώρα από κάθε Περιοχή. Κάποια μέλη διαλέγουν να
ανακαλύψουν τι γίνεται σε διάφορες χώρες του κόσμου όσον αφορά το θέμα της
Ημέρας Σκέψης, ενώ κάποια άλλα εστιάζουν μόνο σε αυτές τις 5 χώρες.
Οι χώρες για αυτή τη χρονιά είναι:
•Ιρλανδία (Ευρωπαϊκή Περιοχή)
•Ιορδανία (Αραβική Περιοχή)
•Μαλάουι (Αφρικανική Περιοχή)
•Πακιστάν (Ασιατική Περιοχή)
•Βενεζουέλα ( Δυτικό Ημισφαίριο)
Αυτό το κομμάτι παρέχει μια αρχική εισαγωγή σχετικά με την παιδική και τη
μητρική υγεία και την επιβίωση σε αυτές τις 5 χώρες. Θα παρατηρήσετε ότι
παρόλο που οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την επίτευξη των Στόχων 4 & 5 της
χιλιετίας είναι στην Αφρική και στην Ασία, η παιδική υγεία, η μητρική υγεία και
επιβίωση είναι ένα παγκόσμιο θέμα από το οποίο μπορούμε να μάθουμε ο ένας
από τον άλλο.
Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το τι κάνουν οι Οδηγοί σε αυτές τις
χώρες σχετικά με την παιδική και μητρική υγεία, επισκεφτείτε το
www.worththinkingday.org.
Από τη στιγμή που το θέμα της Ημέρας Σκέψης για το 2013 είναι η παιδική και
μητρική υγεία, η WAGGGS θα χρησιμοποιήσει κάποια από τα χρήματα της
εισφοράς της Ημέρας Σκέψης για να προωθήσει το θέμα αυτό σε παγκόσμιο
επίπεδο και να παρέχει οικονομική βοήθεια στις χώρες επικέντρωσης ώστε να
υλοποιήσουν προγράμματα για τη βελτίωση της ζωής των γυναικών και των
παιδιών. Αυτά τα προγράμματα θα έχουν μακροχρόνιο, πρακτικό και ωφέλιμο
αντίκτυπο στις κοινωνίες που ζουν τα μέλη μας.
Ιρλανδία
Το Συμβούλιο των Ιρλανδικών
Οδηγικών Οργανώσεων, αποφάσισε
να μην λάβει την χρηματοδότηση
από το World Thinking Day Fund,
αλλά προτίμησε να δοθεί η
χρηματοδότηση σε χώρες με
μεγαλύτερη ανάγκη. Τα μέλη αυτού
του Συμβουλίου ενεπλάκηκαν σε
πολλά προγράμματα με αυτά τα
θέματα. Οι Οδηγοί της Ιρλανδίας
πραγματοποιήσανε κατασκήνωση
σε εθνικό επίπεδο βασισμένη στα
MDGs με τέσσερα βασικά θέματα:
“Μαζί”, “Μπορούμε”, “Αλλαγή” και
“Ο κόσμος μας¨. Κατά τη διάρκεια
αυτής της εβδομαδιαίας
κατασκήνωσης, οι Οδηγοί μάθανε
για τις θετικές αλλαγές που
μπορούν να κάνουν στην μικρή τους
κοινωνία και παραπέρα. Ακόμη,
ενώθηκαν με τα μέλη του
“Σχεδιάζοντας την Ιρλανδία” για να
δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή
του “Global Action Theme Pack” με
σκοπό να βοηθήσουν τα μέλη τους
να μάθουν περισσότερα για τους
Στόχους της Χιλιετίας. Στην
διαδικασία αυτή ανακάλυψαν ότι τα
προγράμματα τους στην παρούσα
φάση δεν ανταποκρίνονταν
ικανοποιητικά σε όλα τα θέματα
υγείας. Για το λόγο αυτό,
ενημέρωσαν το Πακέτο Προώθησης
Θεμάτων Υγείας και δίνουν την
δυνατότητα στους αρχηγούς που
ασχολούνται με τους εφήβους να
εκπαιδευτούν στο πως μπορούν να
αγγίξουν αυτά τα θέματα. Τα μέλη
της Καθολικής Οδηγικής Οργάνωσης
της Ιρλανδίας πραγματοποιήσανε
έναν εθνικό διαγωνισμό τέχνης το
2012 σε σχέση με τους Στόχους της
Χιλιετίας. Οι Οδηγοί μέσα από
εργαστήρια και παιχνίδια μάθανε
για κάθε ένα στόχο ξεχωριστά και
δούλεψαν μαζί για να
δημιουργήσουνε έργα τέχνης.
Κάποια από αυτά περιελάμβαναν
φιλμ που αποσκοπούσαν στην
ενθάρρυνση των ανθρώπων να
αναλάβουν δράση για την παιδική
θνησιμότητα καθώς και πόστερς
που προκαλούσαν σχετικά με το
στίγμα και τις διακρίσεις για
οροθετικούς ανθρώπους. Όλα τα
έργα τέχνης εκτέθηκαν και
παρουσιάστηκαν σε μια έκθεση στο
κέντρο του Δουβλίνου καθώς και
στη Γενική Συνέλευση της
Οργάνωσης.
Ιορδανία
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μητρική
υγεία και την παιδική θνησιμότητα στην Ιορδανία. Αυτοί
περιλαμβάνουν κοινωνικά θέματα όπως ο γάμος σε μικρή
ηλικία και η βία, καθώς και κακές επιλογές για την υγεία
όπως το κάπνισμα και η διατροφή. Η Οργάνωση της
Ιορδανίας θα χρησιμοποιήσει την χρηματοδότηση από το
World Thinking Day Fund για να υλοποιήσει μια καμπάνια
με σκοπό την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και
πρακτικών που προστατεύουν την υγεία και τη ζωή των
μητέρων και των παιδιών τους. Τριάντα γυναίκες θα
πάρουν μέρος σε ένα εργαστήριο για να εφοδιάσουν τους
Οδηγούς με τα κατάλληλα εφόδια ώστε να αφυπνίσουν
την τοπική τους κοινωνία για τα θέματα αυτά. Εκατό
Οδηγοί θα χρησιμοποιήσουν αυτή την καμπάνια για να
φέρουν την αλλαγή. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί
επίσης για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη
διάρκεια της καμπάνιας, όπως αφίσες και φυλλάδια.
‟Εάν θέλεις να πας γρήγορα,
πήγαινε μόνος σου, εάν θες να
πας μακριά, πήγαινε με παρέα”
Αφρικανικό ρητό
Το Μαλάουι είναι μια από τις χώρες που αντιμετωπίζει
μερικές από τις πιο δύσκολες προκλήσεις. Οι Οδηγοί
έχουν πειστεί και αποφασίσει να βοηθήσουν να
μετατρέψουν το όνειρο για μια ασφαλή και χαρούμενη
παιδική ηλικία σε πραγματικότητα. Δυστυχώς, οι έφηβοι
της χώρας αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις για την
υγεία τους και την ευημερία, όπως η αναγκαστική αποχή
από το σχολείο, οι πρώιμοι γάμοι, και τα υψηλά ποσοστά
αναλφαβητισμού. Οι Οδηγοί του Μαλάουι θα
χρησιμοποιήσουν την Χρηματοδότηση από το World
Thinking Day Fund για να βοηθήσουν στη μείωση της
εφηβικής εγκυμοσύνης. Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει
τους αρχηγούς και τους ενωμοτάρχες. Αυτοί θα
προωθήσουν την ευαισθητοποίηση για τους Στόχους της
Χιλιετίας - και ιδιαίτερα των MDG4 και MDG5 – σε 750
κορίτσια στα σχολεία και σε 1.500 κορίτσια και 600
ενήλικες μέσω εκστρατειών στην κοινότητα τους
Πακιστάν
Μία γυναίκα πεθαίνει κάθε 20 λεπτά
στο Πακιστάν.
Οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και του τοκετού είναι η
κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των
εφήβων κοριτσιών
και γυναίκες (ηλικίας 12 έως 49),
αντιπροσωπεύοντας τον ένα στους
πέντε θανάτους. Οι Οδηγοί του
Πακιστάν θα χρησιμοποιήσουν την
χρηματοδότηση από το World
Thinking Day Fund για να
συνεργαστούν με εμπειρογνώμονες
σε θέματα υγείας και να βοηθήσουν
500 οικογένειες σε πέντε κοινότητες
στη βόρειο-δυτική επαρχία να
μάθουν για
την μητρική υγεία και την παιδική
θνησιμότητα. Οι Οδηγοί θα
ευαισθητοποιήσουν την κοινότητα
μέσω τοπικών εκστρατειών
συνηγορίας και
διαφορετικών δράσεων. Η τοπική
κοινωνία θα κληθεί να συμμετάσχει
σε συνεχιζόμενα προγράμματα για να
ενημερωθούν περαιτέρω για αυτά τα
σημαντικά θέματα.
“Πολύ συχνά, η
υγεία της
μητέρας και του
παιδιού δεν
υπολογίζεται. Σε
πολλά μέρη του
κόσμου, είναι
ξεχασμένα…”
Liya Kebede,
Αιθίοπας
μοντέλο και
Πρέσβειρα
Καλής Θέλησης
WHO
“Η φιλοδοξία μου είναι
ότι τελικά η υγεία δεν
θα αντιμετωπίζεται
σαν μια ευλογία την
οποία ευχόμαστε να
έχουμε, αλλά σαν ένα
ανθρώπινο δικαίωμα
που θα πρέπει να
διεκδικούμε”
Κόφι Ανάν,
Γενικός Γραμματέας
ΟΗΕ
Βενεζουέλα
Στη Βενεζουέλα, υπάρχει μεγάλος αριθμός μητρικών θανάτων
λόγω αιτιών πρόληψης, όπως η έλλειψη πρόσβασης σε
επαρκείς υπηρεσίες υγείας. Η Οργάνωση της Βενεζουέλας θα
χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση από το World Thinking Day
Fund για την εκπαίδευση των περισσότερων νέων ανθρώπων
για υγιείς και υπεύθυνες σχέσεις. Η Οργάνωση
θα εκπαιδεύσει 70 κορίτσια και νεαρές γυναίκες από τα μέλη
τους, καθώς και 530 νέους στα σχολεία σε όλη την
χώρα για την εφηβική εγκυμοσύνη και τους κινδύνους της.
Στη συνέχεια θα τους ενθαρρύνει να γίνουν πολλαπλασιαστές
για τις πληροφορίες που πήραν και να καλέσουν και άλλους
νέους να συμμετάσχουν σε μελλοντικές δραστηριότητες.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Πτυχίο της Ημέρας Σκέψης
Συμβουλή για τους Aρχηγούς
Μπορείτε να περάσετε το πτυχίο είτε επικεντρώνοντας τις δραστηριότητες
σας στην παιδική θνησιμότητα, είτε στην μητρική υγεία, είτε και στα δύο.
Η Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης είναι 22 Φεβρουαρίου, αλλά το θέμα συνεχίζεται
όλο το χρόνο! Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνετε την Ομάδα σας να
συμμετέχει ανάλογα με το επίπεδο της, το ενδιαφέρον για το θέμα, το
διαθέσιμο χρόνο, είτε τα μέλη της εργάζονται για το πτυχίο είτε όχι. Υπάρχουν
πολλοί τρόποι για να σχεδιάσετε την Ημέρα Σκέψης.
Για παράδειγμα, οι Ομάδες μπορούν να επικεντρωθούν στο θέμα τον
Φεβρουάριο ή όλο το χρόνο, και μπορεί να γίνει αυτό σε μια δραστηριότητα
μάθησης, μια συνάντηση, μια σειρά από συναντήσεις κατά τη διάρκεια μιας
περιόδου ή μια εκδήλωση, ή και περισσότερα.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες σε αυτό το πακέτο έχουν σχεδιαστεί για Οδηγούς όλων των
ηλικιών σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν τρείς δρόμοι για να οδηγήσουν τα μέλη στη
μάθηση ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες τους. Τα θέματα που
αναφέρονται ως βασικά δίνουν την βάση για τα θέματα ακολουθούμενα από
ένα πιο προχωρημένο μονοπάτι οπότε τα μέλη που διαλέγουν αυτό μπορούν
άνετα να κάνουν και τις πιο εύκολες δραστηριότητες.
* Βασικά: Δίνει στα μέλη μια βασική εισαγωγή στα θέματα και ανοίγει απλές
συζητήσεις. Δεν θεωρούμε ότι τα θέματα αυτού του επιπέδου είναι προκλητικά
ή ευαίσθητα. Και δεν χρειάζονται ικανότητες ανάγνωσης ή γραφής.
** Μέτρια: ενθαρρύνουν τα μέλη αν σκεφτούν σε βάθος για τα θέματα. Το
επίπεδο αυτό περιλαμβάνει θέματα που είναι λίγο πιο προκλητικά ή ευαίσθητα.
Τα μέλη υποστηρίζονται ώστε να φέρουν την αλλαγή στη μικρή τους κοινωνία.
Χρειάζονται κάποιες ικανότητες ανάγνωσης και γραφής. Οι δραστηριότητες
προωθούν την κριτική σκέψη.
*** Προχωρημένα: Απαιτούν τα μέλη να ασχοληθούν σε βάθος με τα θέματα.
Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει θέματα που μπορεί αν είναι ευαίσθητα ή και
προκλητικά. Τα μέλη θα χρειαστεί να αναλάβουν δουλειά εκτός από αυτή που
θα κάνουν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. Ζητείται να αναλάβουν ηγετικό
ρόλο στο να φέρουν την αλλαγή στη μικρή τους κοινωνία. Καλές δεξιότητες
ανάγνωσης και γραφής απαιτούνται. Και οι δραστηριότητες απαιτούν κριτική
σκέψη.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Πώς να κερδίσετε το πτυχίο σας
Οι Οδηγοί μπορούν να περάσουν το πτυχίο τους συμπληρώνοντας τουλάχιστον
επτά δραστηριότητες από το πακέτο δραστηριοτήτων του MDG4 ή του MDG5.
MDG4
• Η μεγάλη εικόνα: τουλάχιστον δύο δραστηριότητες
• Οι κορυφαίοι «δολοφόνοι» και «Μεγαλώνοντας υγιή παιδιά»: τουλάχιστον
μια δραστηριότητα μάθησης και μια δραστηριότητα κατανόησης από την κάθε
θεματική ενότητα.
• Φέρνω την Αλλαγή: Τουλάχιστον 3 δραστηριότητες μία από τις οποίες πρέπει
να είναι κάποια για συλλογή χρημάτων για το World Thinking Day Fund.
Υπάρχουν δραστηριότητες «Φέρνω την Αλλαγή» σε όλα τα θέματα.
MDG5
• Η μεγάλη εικόνα: τουλάχιστον δύο δραστηριότητες
• «Οι υπηρεσίες υγείας» και «Ενδυναμωμένες γυναίκες, υγιείς γυναίκες»:
τουλάχιστον μια δραστηριότητα μάθησης και μια δραστηριότητα κατανόησης
από την κάθε θεματική ενότητα.
• Φέρνω την Αλλαγή: Τουλάχιστον 3 δραστηριότητες μία από τις οποίες πρέπει
να είναι κάποια για συλλογή χρημάτων για το World Thinking Day Fund.
Υπάρχουν δραστηριότητες «Φέρνω την Αλλαγή» σε όλα τα θέματα.
Θυμηθείτε: Αυτές είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις! Τα μέλη πρέπει να
ενθαρρύνονται να ερευνήσουν και τα τρία θέματα και να υλοποιήσουν
περισσότερες δραστηριότητες.
Μπορείτε επίσης να περάσετε το πτυχίο της Ημέρας Σκέψης 2013, εστιάζοντας
μόνο στην μητρική υγεία ή συνδέοντας τις δραστηριότητες και στην παιδική και
στην μητρική υγεία. Όπως κι αν επιλέξετε να κερδίσετε το πτυχίο σας, χρειάζεται
να συμπληρώσετε τουλάχιστον επτά δραστηριότητες: δύο δραστηριότητες από
την «μεγάλη εικόνα», μια «Μαθαίνω» και μια «Κατανοώ» πάνω σε
συγκεκριμένα θέματα υγείας και 3 δραστηριότητες «Φέρνω την αλλαγή»- μια
από τις οποίες να αποφέρει χρήματα για το World Thinking Day Fund.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Ημέρα Σκέψης 2013 σε μια συγκέντρωση
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω πρόταση, ώστε να ενημερώσετε
την Ομάδα σας για το MDG 4
Για τα νέα μέλη:
Για τα μεγαλύτερα μέλη
5 λεπτά
Εισαγωγή
5 λεπτά:
Εισαγωγή
30 λεπτά
Τι χρειαζόμαστε για
να είμαστε υγιείς και
να επιβιώσουμε
25 λεπτά
Ανεβείτε στο
λεωφορείο
30 λεπτά
Το ταξίδι του
μικρόβιου
25 λεπτά
MDG στο διαδίκτυο
30 λεπτά
Κάρτες για αλλαγή
5 λεπτά
Διάλειμμα
5 λεπτά
Κλείσιμο
25 λεπτά
Συνδέοντας τα
δικαιώματα για την
υγεία
25 λεπτά
Κάρτες για αλλαγή
10 λεπτά
Κλείσιμο
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Ημέρα Σκέψης 2013 σε μια ημέρα
Χρησιμοποιείστε την προτεινόμενη ατζέντα, ή σχεδιάστε τη δική
σας, για να προχωρήσετε τη μάθηση σας περαιτέρω. Το πόσο θα
εμβαθύνετε σε κάθε θέμα εξαρτάται από το χρόνο που θα έχετε
διαθέσιμο.
Για νέα μέλη
Πρωί
Απόγευμα
Εισαγωγή
• Μουσικές καρέκλες
«διάρροιας»
• Κυνηγητό «ελονοσία»
• Τα ταξίδια των μικροβίων
• Πέρνα το μικρόβιο
• Το τραγούδι του
πλυσίματος χεριών
• Καθαρισμός κοινότητας
•
•
•
•
•
Καπέλο για τη ζωή
(ράψιμο)
Γιατί η υγεία μας αφορά
Τι χρειαζόμαστε για να
είμαστε υγιείς και να
επιζήσουμε
Flashmob με πλύσιμο
χεριών
Κλείσιμο
Για μεγαλύτερα μέλη
Εισαγωγή
• Ανεβείτε στο λεωφορείο
• Συγκρίνοντας την παιδική
υγεία σε όλο τον κόσμο
• MDG στο διαδίκτυο
• Συνδέοντας τα
δικαιώματα για την υγεία
• Κάρτες για αλλαγή
•
•
•
•
•
Τι χρειαζόμαστε για να
είμαστε υγιείς και να
επιζήσουμε
Χάρτες παιδικής υγείας
Φωνή στον τοίχο
Καθαρισμός κοινότητας
Κλείσιμο
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Πώς να πλοηγηθείτε στις δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες αυτού του πακέτου είναι χωρισμένες σε 3 θέματα:
Η μεγάλη εικόνα
Περιέχει δραστηριότητες που εισάγουν στο MDG4. Τα μέλη θα μάθουν
παράγοντες κλειδιά σχετικά με την υγεία και την επιβίωση των παιδιών
στην κοινότητά τους και σε όλο τον κόσμο.
Οι κορυφαίοι «δολοφόνοι»
Περιέχει δραστηριότητες που βοηθούν τα μέλη να μάθουν περισσότερα
στοιχεία για την διάρροια, την πνευμονία και την ελονοσία –τους κύριους
«δολοφόνους» παιδιών στην χρονική περίοδο μετά τη γέννησή τους. Οι
νέοι άνθρωποι θα μάθουν πώς να φροντίζουν για την προσωπική τους
υγεία και τρόπους που μπορούν να δράσουν για να βελτιώσουν την
παιδική υγεία στην κοινωνία τους.
Μεγαλώνοντας υγιή παιδιά
Περιέχει δραστηριότητες για να εξερευνήσετε τι είναι υγεία και τι
χρειάζονται τα παιδιά για να είναι υγιή. Επίσης θα υποστηρίξει τους νέους
να βελτιώσουν την παιδική υγεία.
Ανάμεσα σε αυτά
δραστηριοτήτων:
τα
θέματα
υπάρχουν
τρεις
κατηγορίες
Μαθαίνω
είναι δραστηριότητες που εξετάζουν συγκεκριμένα θέματα υγείας. Τα
μέλη θα εξοικειωθούν με θέματα υγείας που προκαλούν τον παιδικό
θάνατο και τι μπορεί να γίνει για να αποφευχθούν και να
αντιμετωπιστούν αυτά.
Κατανοώ
είναι δραστηριότητες που ερευνούν τα βασικά αίτια της παιδικής υγείας
και θανάτου.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Φέρνω την αλλαγή
είναι δραστηριότητες που υποστηρίζουν τα μέλη να δράσουν στην κοινότητά
τους, στη χώρα τους και στον κόσμο. Μην περιμένετε να αναλάβετε δράσηκοιτάξτε για τρόπους που μπορούν να φέρουν την αλλαγή στις δραστηριότητες
αυτής της κατηγορίας.
Τρείς τρόποι για να φέρετε την αλλαγή!
Υπάρχουν τρεις τρόποι οι οποίοι φέρνουν την αλλαγή
αυτήν την Ημέρα Σκέψης. Ορισμένες δραστηριότητες
συνδυάζουν περισσότερους από έναν από αυτούς τους
τρόπους.
1. Εκπαιδεύστε: είναι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν
στο να εξαπλωθεί το πώς πρέπει να φροντίζουμε την
παιδική υγεία.
2. Συνηγορήστε: είναι οι δραστηριότητες που έχουν
σχεδιαστεί για να επηρεάσουν τους ανθρώπους να
λαμβάνουν αποφάσεις που θα βελτιώσουν τις ζωές όλων
στην κοινωνία τους και στον κόσμο.
3. Fundraising είναι οι δραστηριότητες και οι ιδέες για την
συγκέντρωση χρημάτων για το World Thinking Day Fund.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Δραστηριότητες
•Η μεγάλη εικόνα
Δίκαιες κοινωνίες: Μια συνταγή για υγεία
Δεν έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες ευκαιρίες για μια μακρά και
υγιή ζωή. Τα παιδιά από φτωχές οικογένειες ή που ανήκουν σε
ομάδες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις είναι πιο πιθανό να
αρρωστήσουν ή να πεθάνουν. Τα παιδιά στον αναπτυσσόμενο
κόσμο –και κυρίως τα κορίτσια- είναι περισσότερο εκτεθειμένα
στον κίνδυνο του θανάτου πριν από τα πέμπτα τους γενέθλια.
Αυτά τα χάσματα δεν προέρχονται από βιολογικές αιτίες.
Προκαλούνται από διακρίσεις που είναι άδικες και που μπορούν
να αποφευχθούν, στις συνθήκες στις οποίες τα παιδιά
γεννιούνται, μεγαλώνουν και ζουν την καθημερινή τους ζωή. Να
καλύψουμε τα χάσματα σημαίνει να δράσουμε ώστε να
βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής των παιδιών.
Το παρακάτω διάγραμμα θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι
βοηθά τα παιδιά να είναι υγιή. Όπως ακριβώς και η κορυφή του
παγόβουνου, οι άμεσες αιτίες των παιδικών θανάτων είναι
εύκολα ορατές. Όμως αυτό είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι του
προβλήματος. Υπάρχουν πολλά επίπεδα αιτιών γιατί υπάρχουν
νεογνικές επιπλοκές ή γιατί ένα παιδί αρρωσταίνει ή πεθαίνει
από ιάσιμες ασθένειες. Αυτά τα επίπεδα ξεκινούν από το άμεσο
περιβάλλον του παιδιού –την οικογένειά του- και φτάνουν στην
κοινότητά του και στον κόσμο. Τα χάσματα που βλέπουμε
ανάμεσα σε ποιον αρρωσταίνει και πεθαίνει αντικατοπτρίζουν τα
κενά στην πρόσβαση των παιδιών σε αυτούς τους παράγοντες.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
Πνευμονία
Διάρροια,
Ελονοσία
κ.α.
Μητέρα /
Σπίτι
Κοινότητα /
Χώρα
Παγκόσμια
Ποιοι είναι οι γενικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν αυτές
τις συνθήκες;
Κοινότητα και Χώρα
• Οι πολιτικές και τα συστήματα της κυβέρνησης ώστε να
διασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, εκπαίδευση,
την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών
και παιδιών, την προώθηση της υγείας και την αντιμετώπιση
ασθενειών και την διασφάλιση της πρόσβασης σε ένα καθαρό
πακέτο δραστηριοτήτων
Ποιες είναι οι πιο κοινές αιτίες των παιδικών
θανάτων;
Νεογνικές επιπλοκές και ασθένειες – 40%
Πνευμονία – 14%
Διάρροια- 10%
Ελονοσία- 7%
Αυτές είναι όλες ασθένειες και καταστάσεις
που μπορούν να προληφθούν και να
θεραπευτούν με χαμηλό κόστος, με υψηλά
αποτελεσματικές μεθόδους.
Ποιοι παράγοντες στο άμεσο περιβάλλον
του παιδιού επηρεάζουν το αν
αρρωσταίνουν ή αν παθαίνουν νεογνικές
επιπλοκές;
Μητέρα
• Διατροφή και κατάσταση υγείας
• Ηλικία
• Η απόσταση από τα παιδιά της
• Μορφωτικό επίπεδο
• Συμμετοχή στις αποφάσεις σχετικά με τις
γονεϊκές και σπιτικές δαπάνες
• Πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη
Σπιτικό
• Επαρκής και ασφαλής στέγαση, φαγητό,
νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής
• Οι πρακτικές μέσα στο σπίτι που
προάγουν την υγεία, όπως το πλύσιμο των
χεριών και η υγιεινή διατροφή
• Εισόδημα
• Πεποιθήσεις για το φύλο, την μητρότητα
και την πατρότητα
• Πρόσβαση υγειονομική περίθαλψη και
εμβολιασμούς
• Άνθρωποι που αγαπούν και υποστηρίζουν
τα παιδιά τους και είναι αφοσιωμένοι στα
δικαιώματά τους, συμπεριλαμβάνοντας
και τους πατεράδες
περιβάλλον, καθαρό νερό και σε βελτιωμένες υγειονομικές εγκαταστάσεις.
• Η διάκριση και η περιθωριοποίηση στο παρελθόν ή παρόν
•Η σύγκρουση και η κρατική αστάθεια
Παγκόσμια
• Παγκόσμιες πολιτικές και συστήματα που επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υπερπόντια βοήθεια για ανάπτυξη, το
παγκόσμιο εμπόριο και άλλα παγκόσμια ζητήματα
•Κλιματική αλλαγή
• Οι θρησκευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές πεποιθήσεις και πρακτικές
•Ο βαθμός στον οποίο κορίτσια και αγόρια, γυναίκες και άντρες αντιμετωπίζονται ως ίσοι και μπορούν ως ίσοι να βιώνουν τα
δικαιώματά τους
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Επιβιβαστείτε στο λεωφορείο (** / Μαθαίνω)
Φανταστείτε ότι είστε στην στάση του λεωφορείου. Ο Αρχηγός σας θα
κάνει μια ερώτηση για το MDG 4. Ο καθένας θα απαντήσει όποια νομίζει
ότι είναι η σωστή απάντηση. Ακούστε τι λένε οι υπόλοιποι. «Μπείτε στο
λεωφορείο» με άλλους ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες απαντήσεις,
στέκοντας ο ένας δίπλα στον άλλον και φωνάζοντας την απάντησή σας. Ο
Αρχηγός θα μοιραστεί την απάντηση. Μετά είναι ώρα να επιβιβαστείτε στο
επόμενο λεωφορείο. Δείτε στο παράρτημα για προτεινόμενες ερωτήσεις.
Συζητήστε για τις σκέψεις και τα συναισθήματα για τα στοιχεία που
μάθατε!
Συγκρίνοντας την παιδική υγεία σε όλο τον κόσμο
(***/Κατανοώ)
Υπάρχουν Οδηγοί σε 145 χώρες σε όλο τον κόσμο! Κάθε χρόνο η WAGGGS
επικεντρώνεται σε μια χώρα από κάθε μια από τις πέντε μας περιφέρειες
για την Ημέρα Σκέψης. Διαβάστε το κεφάλαιο για τις χώρες επικέντρωσης
αυτής της χρονιάς και χρησιμοποιείστε το διαδίκτυο, την βιβλιοθήκη ή
επικοινωνήστε με κάποιον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να μάθετε πώς τα
πάει η χώρα σας σε καθένα από αυτά τα στατιστικά. Βρείτε για ποιο λόγο
υπάρχουν περισσότεροι παιδικοί θάνατοι σε μερικές χώρες σε σχέση με
άλλες. Βρείτε τι έχουν κάνει οι χώρες για να μειώσουν τους παιδικούς
θανάτους. Προχωρήστε περαιτέρω αυτή τη δραστηριότητα συλλέγοντας
χρήματα και ενημερώνοντας για την υποστήριξη που δίνεται στα
προγράμματα των χωρών επικέντρωσης μέσω της Ημέρας Σκέψης.
Συζητήστε για ότι μάθατε σχετικά με το γιατί σε μερικές χώρες πεθαίνουν
περισσότερα παιδιά σε σχέση με άλλες χώρες.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Ο Ιστός των Στόχων Ανάπτυξης της Χιλιετίας (MDGs)
(**/Κατανοώ)
Και οι 8 Στόχοι Ανάπτυξης της Χιλιετίας (MDG) απευθύνονται σε ζητήματα
που επηρεάζουν την παιδική υγεία και επιβίωση. Σταθείτε σε κύκλο με την
ομάδα σας. Κάθε άτομο αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό MDG- μπορούν
να υπάρχουν περισσότερα από ένα άτομα για το κάθε MDG. Το άτομα /
άτομα που αντιπροσωπεύουν το MDG 4 πρέπει να κάτσουν στο κέντρο του
κύκλου. Δώστε σε ένα άτομο στον κύκλο ένα κουβάρι νήμα ή σπάγκο. Αυτό
το άτομο θα πει έναν τρόπο όπου τα θέματα του δικού του MDG
συμβάλλει στους παιδικούς θανάτους και μετά θα δώσει το κουβάρι στο
άτομο που είναι στο κέντρο –θυμηθείτε να κρατάτε την κλωστή/ σπάγκο.
Το άτομο στο κέντρο θα περάσει το κουβάρι σε κάποιον άλλον στον κύκλο.
Συνεχίστε έτσι μέχρι να τελειώσουν οι ιδέες σας. Τώρα θα έχετε
δημιουργήσει έναν ιστό νήματος ή σπάγκου που συνδέει τους παιδικούς
θανάτους με τους υπόλοιπους MDGs. Σκεφτείτε για λίγο πώς θετικές
αλλαγές στον κάθε MDG, θα μπορούσαν να βελτιώσουν την παιδική υγεία
και να μειώσουν τους παιδικούς θανάτους. Για κάθε λύση που βρίσκετε, ο
Αρχηγός σας θα κόβει το νήμα/ σπάγκο που ενώνει εσάς με το άτομο στο
κέντρο.
Σκεφτείτε για ό, τι μάθατε, σχετικά με
το πώς η επίτευξη των υπόλοιπων
MDGs μπορούν να βελτιώσουν την
παιδική
υγεία
και
επιβίωση.
Μοιραστείτε τη γνώση σας με τους
φίλους και την οικογένειά σας.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Τι χρειαζόμαστε για να είμαστε υγιείς και να επιβιώσουμε
(*/Κατανοώ)
Kάντε καταιγισμό ιδεών για τα πράγματα που τα νήπια και τα παιδιά
χρειάζονται για να είναι υγιή και για να επιβιώσουν. Μπορείτε να δείξετε
τις απαντήσεις σας με εικόνες από παλιά περιοδικά, ζωγραφιές, λέξεις ή
τον συνδυασμό αυτών. Προσπαθήστε να σκεφτείτε πέρα από τις
βιολογικές ανάγκες, τα πράγματα που βοηθούν στο να αισθανόμαστε
ευτυχισμένοι και κάνουν τη ζωή να αξίζει –για παράδειγμα, οι άνθρωποι
που σας αγαπούν, η αίσθηση του να σε εκτιμούν, η συμμετοχή στην
κοινωνία και η ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα.
Μοιραστείτε τις ιδέες σας με τους υπόλοιπους της Ομάδας σας.
** Κάντε μια ενδιάμεση δραστηριότητα:
Εκτός από το κάθε πράγμα, καταγράψτε πώς συμβάλλει στο να είναι υγιή
τα παιδιά και να μεγαλώνουν σωστά. Χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό
χρώμα, καταγράψτε τους λόγους που τα νήπια και τα παιδιά ίσως να μην
έχουν αυτά τα πράγματα –λάβετε υπόψη πράγματα όπως τις περιοχές της
υφηλίου, το φύλο, το οικογενειακό εισόδημα ή την εκπαίδευση και τι είναι
διαθέσιμο στην κοινότητα.
Ξέρεις ότι…
Η επίτευξη του Στόχου Ανάπτυξης της Χιλιετίας 6 (Καταπολέμηση
AIDS, Ελονοσίας και άλλων μεταδιδόμενων ασθενειών) θα
συμβάλλει στην επίτευξη του Στόχου 4.
Για παράδειγμα, η ελονοσία προκαλεί το 7% των παιδικών θανάτων
και το AIDS το 2%.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Γιατί η υγεία μας αφορά (* / Κατανοώ)
Υγεία είναι περισσότερο να μην είμαστε άρρωστοι ή τραυματισμένοι. Η
υγεία είναι ένας σημαντικός πόρος για την καθημερινή μας ζωή. Σκεφτείτε
όλα τα πράγματα που κάνετε σε μια τυπική εβδομάδα. Πώς επηρεάζεται η
ικανότητα σας να κάνετε αυτά τα πράγματα αν είστε άρρωστοι ή
τραυματισμένοι; Πώς η θλίψη, ο φόβος ή η ανησυχία θα επηρέαζε την
ικανότητά σας να κάνετε αυτά τα πράγματα;
Μοιραστείτε τις σκέψεις σας για το πώς η καλή υγεία ή η φτωχή υγεία
μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να κάνετε τις συνήθεις
δραστηριότητές σας.
Δραστηριότητα από το Our Chalet: Συμπληρώστε τα κενά
(** / Κατανοώ)
Ελέγξτε τη γνώση σας. Δείτε αν μπορείτε να βρείτε ποιες λέξεις λείπουν.
Οι απαντήσεις είναι στο παράρτημα.
Η μείωση της παιδικής θνησιμότητας είναι ο (1) ________ Στόχος
Ανάπτυξης της Χιλιετίας. Παιδική θνησιμότητα σημαίνει ο (2) __________
των βρεφών και παιδιών κάτω από την ηλικία των πέντε. Ο σκοπός είναι
να (3) ____________ τον ρυθμό θνησιμότητας στα παιδιά κάτω από πέντε
ετών στα δύο τρίτα. Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην πρόσβασή τους
στην (4) _________ έχει περιοριστεί, αλλά υπάρχουν ακόμη περισσότεροι
άνδρες παρά γυναίκες στην (5) _____________ εκπαίδευση, ειδικά στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Η εγγραφή των κοριτσιών στο (6) _________
σχολείο και στο γυμνάσιο έχει αυξηθεί σημαντικά. Η φτώχεια είναι ο
κύριος παράγοντας της (7) ___________ πρόσβασης στην εκπαίδευση,
ειδικά στα κορίτσια που είναι στην ηλικία γυμνασίου. Οι γυναίκες και τα
κορίτσια σε πολλά μέρη του κόσμου είναι (8) __________ να ξοδεύουν
πολλές ώρες στη μεταφορά νερού και στην προετοιμασία φαγητού. Για
πολλά κορίτσια και γυναίκες υπάρχει η (9) ________ να παραμείνουν στο
σπίτι για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως σύζυγοι και μητέρες.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Κάρτες ανταλλαγής (** / Φέρνω την αλλαγή)
Φτιάξτε κάρτες για να γιορτάσετε γεννήσεις, γενέθλια και την Ημέρα
Σκέψης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωτογραφίες, ζωγραφιές και
σχέδια από υπολογιστή, και άλλα καλλιτεχνικά ή χειροτεχνικά υλικά.
Προσθέστε μια σημείωση στο πίσω μέρος της κάρτας σας με
πληροφορίες για την Ημέρα Σκέψης και το MDG 4. Πουλήστε τις κάρτες
σας για να συγκεντρώσετε χρήματα για τη Δωρεά της Ημέρας Σκέψης.
Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες σας για να συνηγορήσετε
για την αλλαγή, στέλνοντάς τες στα κέντρα λήψης αποφάσεων και
ζητώντας την αλλαγή.
Πέμπτο πάρτι γενεθλίων (** / Φέρνω την αλλαγή)
Γιορτάστε τις ζωές των παιδιών, ενημερώστε για την παιδική υγεία και
επιβίωση και συγκεντρώστε χρήματα για τη Δωρεά της Ημέρας Σκέψης. Ο
MDG 4 εστιάζει στα παιδιά που πεθαίνουν πριν φτάσουν 5 ετών.
Οργανώστε ένα πάρτι για τα πέμπτα γενέθλια για να γιορτάσετε τα
παιδιά που περνούν αυτή την ηλικία- σταθμό. Βοηθήστε τους
καλεσμένους σας να καταλάβουν πως περισσότερα παιδιά μπορούν να
υποστηριχθούν για να ζήσουν περισσότερο και με υγεία, με το να κάνετε
δραστηριότητες από αυτό το πακέτο μαζί τους και/ ή περιλαμβάνοντας
σημαντικά στοιχεία στις προσκλήσεις σας, στις αφίσες και στην υπόλοιπη
διακόσμηση. Καλέστε άτομα που παίρνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων
στην κοινότητά σας, που θα μπορούσαν να δράσουν για να βελτιώσουν
την παιδική υγεία.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Τα πρώτα βήματα (** / Κατανοώ)
Η ευεξία των παιδιών, συμπεριλαμβάνοντας την πρόσβαση στην
υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, αντανακλούν τις ανισότητες του
κόσμου μας και των κοινωνιών. Πολύ συχνά, είναι τα κορίτσια και οι
γυναίκες όλων των ηλικιών που υποφέρουν το αποτέλεσμα αυτών των
ανισοτήτων. Κόψτε κάρτες με περιγραφές χαρακτήρων –αρκετές κάρτες
για κάθε μέλος της Ομάδας. Κάθε παίκτης παίρνει μια κάρτα με έναν
χαρακτήρα και όλοι στέκονται σε μια γραμμή στην μια πλευρά της εστίας
(υπάρχουν στο παράρτημα περιγραφές χαρακτήρων, υπάρχουν 18 αλλά
μπορείτε να δημιουργήσετε και παραπάνω αν επιθυμείτε). Διαβάστε μια
φορά δυνατά διάφορες κοινωνικές καταστάσεις και αν τα μέλη πιστεύουν
ότι ο χαρακτήρας τους θα συμφωνούσε με την κατάσταση, πρέπει να
κάνουν ένα βήμα μπροστά (Δείτε το παράρτημα για προτεινόμενες
καταστάσεις, αλλά αυτές μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν
στα δεδομένα του τόπου σας). Συνεχίστε μέχρι όλες οι καταστάσεις να
διαβαστούν.
Αξιολογήστε και συζητήστε την εξάπλωση των ανθρώπων στην εστία. Ήταν
εύκολο για τους παίκτες να αναγνωρίσουν εάν οι χαρακτήρες τους θα
συμφωνούσαν; Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πόσα
βήματα μπορούσαν οι χαρακτήρες να κάνουν; Πώς αυτή η δραστηριότητα
δείχνει την σπουδαιότητα της ισότητας; Συνδέεται με άλλο MDG; Γιατί δεν
δοκιμάζετε να διπλασιάσετε τους χαρακτήρες, με ένα μέλος να παίζει δύο
χαρακτήρες.. Αυτό θα έχει μερικά απρόσμενα αποτελέσματα και θα
αποτελέσει ένα καλό θέμα συζήτησης
Ξέρεις ότι…
Ο ρυθμός θνησιμότητας για παιδιά που γεννιούνται από
μητέρες κάτω της ηλικίας των 20 είναι 73% υψηλότερος από
τα παιδιά που γεννιούνται από μητέρες πάνω από 20 ετών
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
•The Top “Killers” - Οι Κορυφαίοι «Δολοφόνοι»
Δραστηριότητες για να μάθετε για τις 3 πιο συχνές αιτίες που οδηγούν
στην αύξηση της παιδικής θνησιμότητας, πως τα μικρόβια επηρεάζουν την
υγεία των παιδιών και τι μπορείτε να κάνετε για να φροντίσετε την δική
σας υγεία αλλά και την υγεία των παιδιών της κοινότητάς σας.
Χρησιμοποιήστε τις δραστηριότητες που είναι πιο κατάλληλες για την
Ομάδα σας αφού πρώτα δείτε τι ξέρουν ήδη τα παιδιά της Ομάδας για τα
μικρόβια.
Ντετέκτιβ μικροβίων (** / Μαθαίνω)
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πως αναπτύσσονται τα μικρόβια; Φτιάξτε μία λίστα
με σημεία όπου πιστεύεται ότι υπάρχουν μικρόβια. Αγοράστε ένα τρύβλιο
πέτρι (ρηχό γυάλινο ή πλαστικό κυλινδρικό πιάτο που χρησιμοποιείται από
τους βιολόγους για την καλλιέργεια μικροοργανισμών).
Τρίψτε μία καθαρή μπατονέτα σε κάθε επιφάνεια για να συλλέξετε
“δείγματα” και ακουμπήστε την μπατονέτα στο τρύβλιο πέτρι. Επιφάνειες
που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε είναι τα χέρια σας ένα πόμολο,
ένα κινητό κ.ά. Μπορείτε να βάλετε μέχρι 4 δείγματα σε κάθε πέτρι αλλά
να θυμάστε να χρησιμοποιήστε διαφορετική μπατονέτα για κάθε δείγμα.
Στη συνέχεια κλείστε με το καπάκι και βάλτε μία χαρτοταινία στο κάτω
μέρος για να σημειώσετε από που έχετε πάρει κάθε δείγμα. Τοποθετήστε
το πέτρι σε μία πλαστική σακούλα την οποία δεν θα ξανανοίξετε και
αφήστε την τσάντα σε ένα ζεστό σκοτεινό μέρος. Ελέγξτε τα δείγματά σας
μερικές μέρες αργότερα, τι έχει αλλάξει;
Ταξίδια μικροβίων (* / Μαθαίνω)
Ξέρετε πως κινούνται τα μικρόβια, που πηγαίνουν ή πως να τα
ξεφορτωθείτε; Αλείψτε τα χέρια σας με βαζελίνη ή κάποιο έλαιο και ρίξτε
πάνω τους χρυσόσκονη, χρησιμοποιώντας διαφορετικό χρώμα για κάθε
μέλος της ομάδας σας. Για να δείτε που πηγαίνουν τα μικρόβια
ακουμπήστε διάφορα αντικείμενα ή κάντε χειραψίες μεταξύ σας ....τι
παρατηρείτε;
Τώρα ήρθε η ώρα να πλύνετε τα χέρια σας αλλά σταματήστε μετά από 10
δευτερόλεπτα, τι ποσότητα μικροβίων έχει φύγει; Συνεχίστε να πλένετε τα
χέρια και ξανασταματήστε σε 30 δευτερόλεπτα και μετά σε 60. Συζητήστε
τι έχετε παρατηρήσει για τη μετάδοση των μικροβίων και το σωστό
πλύσιμο των χεριών.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Η διάδοση των μικροβίων (** / Μαθαίνω)
Πολλά μικρόβια μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα από τις
καθημερινές αλληλεπιδράσεις. Το παρακάτω παιχνίδι θα σας δείξει πόσο
εύκολο είναι για τα μικρόβια να εξαπλωθούν. Σταθείτε όλοι σε κύκλο με τα
μάτια σας κλειστά, ο Αρχηγός θα επιλέξει κάποιον ο οποίος θα έχει το
μικρόβιο και θα τον χτυπήσει στην πλάτη ελαφρά για να μην το
καταλάβουν οι υπόλοιποι. Όταν το παιχνίδι ξεκινήσει ανοίξτε τα μάτια και
προσποιηθείτε ότι βρίσκεστε σε ένα πάρτι, ανακατευτείτε και ανταλλάξτε
χειραψίες με όποιον συναντάτε. Ο παίκτης που έχει το μικρόβιο , στις
χειραψίες του κάνει ένα διακριτικό ταρακούνημα της παλάμης του και έτσι
μεταδίδει στους υπόλοιπους το μικρόβιο. Όποιος καταλαβαίνει ότι
παίρνει το μικρόβιο πρέπει να μετράει ως το 30 και μετά αρχίζει να δείχνει
άρρωστος..... βήχας, φτέρνισμα, πυρετός, λιποθυμία! Παρατηρείστε πόση
ώρα χρειάστηκε για να μεταδοθεί το μικρόβιο σε όλους.
Δακτυλοκούκλες μικροβίων (* / Μαθαίνω)
Γνωρίζετε ότι το πλύσιμο των χεριών είναι ο καλύτερος τρόπος για να
αποφύγετε ασθένειες. Φτιάξτε 4 διαφορετικές δακτυλόκουκλες και
φανταστείτε ότι κάθε μία είναι ένα διαφορετικό μικρόβιο. Τοποθετήστε τις
κούκλες στα δάκτυλά σας και προσποιηθείτε ότι πλένετε τα χέρια σας με
το σωστό τρόπο. Κάντε ένα μικρό σκετσάκι.
Σας έχει τσιμπήσει ποτέ κουνούπι; Γνωρίζετε ότι το τσίμπημα κουνουπιού
μπορεί να σας μεταδώσει τον ιό της ελονοσίας, του δυτικού Νείλου ή τον
δάγκειο πυρετό; Φτιάξτε μία μάσκα που μοιάζει με κουνούπι και διαλέξτε
ένα μέλος της ομάδας που θα την φορέσει και θα είναι το κουνούπι. Ο
παίκτης-κουνούπι προσπαθεί να πιάσει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και
όποιον ακουμπά τον ακινητοποιεί και του μεταδίδει ασθένειες. Ένα άλλο
μέλος είναι ο γιατρός που μπορεί να θεραπεύσει τους ασθενείς
(ακινητοποιημένους παίκτες) με ένα δυνατό φάρμακο (μία μπάλα) που
πρέπει να περάσει κάτω από τα πόδια τους .
Συζητήστε την σημασία της αποφυγής των τσιμπημάτων και της ύπαρξης
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
Δραστηριότητα από το Our
τηλεφώνησε... (** / Μαθαίνω)
πακέτο δραστηριοτήτων
Cabana:
Ο
γιατρός
Αυτό το παιχνίδι δείχνει πως μία ασθένεια μπορεί να εξαπλωθεί. Φτιάξτε 4-5
αυτοκόλλητα μικροβίων πριν τη συγκέντρωση και κολλήστε τα (επίσης πριν τη
συγκέντρωση) πάνω σε επιφάνειες που πολλοί από την Ομάδα ακουμπούν
συχνά, πόμολα, κουτί με υλικά, κουμπαρά κ.ά. Ζητήστε από ένα μέλος της
Ομάδας να σας βοηθήσει σε αυτή τη δραστηριότητα και να παριστάνει τον/την
“άρρωστο/η”.
Όταν ξεκινήσετε την συγκέντρωση ενημερώστε τα παιδιά ότι τηλεφώνησε ο
γιατρός και σας ενημέρωσε ότι ένα μέλος της ομάδας έχει μία πολύ άσχημη
γρίπη. Τα συμπτώματα είναι υπερβολική κούραση, πρησμένοι αδένες, κόκκινη
και μπουκωμένη μύτη και πολλά νεύρα. Ο γιατρός ανησυχεί ότι και τα υπόλοιπα
μέλη της Ομάδας θα αρρωστήσουν γιατί το μικρόβιο της γρίπης εξαπλώνεται
εύκολα.
Στη συνέχεια ακολουθήστε με την Ομάδα τα παρακάτω βήματα:
Ρωτήστε την Ομάδα πως μεταδίδεται η γρίπη (με τον βήχα; με το φτέρνισμα; με
το άγγιγμα;)
Δημιουργήστε έναν πίνακα με τα ονόματα των παιδιών της Ομάδας. Στη συνέχεια
ρωτήστε τα παιδιά αν ήρθαν στην Εστία μαζί με τον/την “άρρωστο/η”, αν τον/την
ακούμπησαν , αν κάθισαν δίπλα του /της , αν έβηξε κοντά τους και βάλτε ένα Χ
δίπλα στα ονόματα που απαντούν θετικά στις ερωτήσεις. Μην ξεχάσετε να
ρωτήσετε αν τυχόν έχουν ακουμπήσει τα σημεία που έχετε εσείς τοποθετήσει τα
αυτοκόλλητα μικροβίων.
Ρωτήστε τα μέλη της Ομάδας ποιοι είναι οι σωστοί κανόνες υγιεινής που πρέπει
να ακολουθούμε για την πρόληψη των ιώσεων
Στον πίνακα που έχετε φτιάξει, με ένα διαφορετικό σύμβολο (π.χ. Θαυμαστικό,
χαμόγελο ) σημειώστε τις θετικές απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:
Πλύνατε επιμελώς τα χέρια σας σήμερα πριν τη συγκέντρωση;
Φάγατε σήμερα φρούτα ή λαχανικά;
Πήγατε για ύπνο νωρίς χθες βράδυ;
Έχετε εξασκηθεί περισσότερη ώρα από όση ώρα είδατε τηλεόραση αυτήν την
εβδομάδα;
Εξηγήστε στην Ομάδα ότι αν έχουν περισσότερα θαυμαστικά από Χ έχουν πολλές
πιθανότητες ο οργανισμός τους να καταφέρει να πολεμήσει τον ιό και να μην
αρρωστήσουν.
Ρωτήστε την Ομάδα τι μπορούν να κάνουν όταν είναι άρρωστοι για να
αποφύγουν να κολλήσουν άλλους ( παραδείγματα : μένετε σπίτι, πηγαίνετε στο
γιατρό, ξεκουράζεστε, καλύπτετε το πρόσωπο όταν φτερνίζεστε ή βήχετε, πλένετε
τα χέρια σας, πίνετε πολλά υγρά , τρώτε φρούτα και πίνετε ζεστά ροφήματα).
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Δραστηριότητα από το Sangam: Μουσικές Καρέκλες με
Ελονοσία & Διάρροια (** / Μαθαίνω)
Ξεκινήστε να παίζετε το γνωστό παιχνίδι “μουσικές καρέκλες” .
Έχετε ένα λιγότερο κάθισμα από όσοι είναι οι παίκτες και όσο
παίζει η μουσική κινήστε γύρω από τα καθίσματα και όταν
σταματήσει η μουσική όποιος δεν έχει βρει θέση βγαίνει από το
παιχνίδι. Η μόνη αλλαγή θα είναι ότι η μουσική πρέπει να
σταματάει αυστηρά κάθε 30 δευτερόλεπτα.
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να δείτε με την Ομάδα σας τα
στατιστικά των θανάτων από ελονοσία στην Αφρική. Το
σταμάτημα της μουσικής στα 30δευτερόλεπτα συμβολίζει ότι
κάθε 30δευτερόλεπτα πεθαίνει στην Αφρική ένα παιδί από
ελονοσία. Συζήτησε με την ομάδα σας τι μπορεί να γίνει για να
αλλάξει αυτή η κατάσταση.
Παίξτε ξανά το παραπάνω παιχνίδι αλλά αυτή τη φορά όταν
κινήστε γύρω από τις καρέκλες προσποιηθείτε ότι έχετε τα
συμπτώματα της διάρροιας.
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να δουν τα μέλη της Ομάδας σας ότι
ένα θέμα που για εμάς είναι απλά ντροπιαστικό και μας φέρνει
σε αμηχανία , για κάποιες χώρες βρίσκεται στις 3 πιο συχνές
αιτίες παιδικού θανάτου.
Ξέρεις ότι…
η παιδική θνησιμότητα που
οφείλεται στη διάρροια εμφανίζεται
κυρίως σε 10 χώρες και 1 στους 3
θανάτους συμβαίνει στην Ινδία και
τη Νιγηρία. Αν μειωθεί η διάρροια
σε αυτές τις χώρες θα είμαστε πιο
κοντά στην επίτευξη του ΜDG4
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Το τσίμπημα του κουνουπιού (** / Μαθαίνω)
Σας έχει τσιμπήσει ποτέ κουνούπι; Γνωρίζετε ότι το τσίμπημα κουνουπιού
μπορεί να σας μεταδώσει τον ιό της ελονοσίας, του δυτικού Νείλου ή τον
δάγκειο πυρετό; Φτιάξτε μία μάσκα που μοιάζει με κουνούπι και διαλέξτε
ένα μέλος της Ομάδας που θα την φορέσει και θα είναι το κουνούπι. Ο
παίκτης-κουνούπι προσπαθεί να πιάσει τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας και
όποιον ακουμπά τον ακινητοποιεί και του μεταδίδει ασθένειες. Ένα άλλο
μέλος είναι ο γιατρός που μπορεί να θεραπεύσει τους ασθενείς
(ακινητοποιημένους παίκτες) με ένα δυνατό φάρμακο (μία μπάλα) που
πρέπει να περάσει κάτω από τα πόδια τους .
Συζητήστε την σημασία της αποφυγής των τσιμπημάτων και της ύπαρξης
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Καθαριότητα (* / Φέρνω την αλλαγή)
Οργανώστε μία δράση καθαρισμού σκουπιδιών από τη γειτονιά σας, το
σχολείο σας, την εστία σας ή την πλατεία. Αναφέρετε οτιδήποτε βρείτε που
μπορεί να μολύνει το νερό. Μαζέψτε λεφτά για την Ημέρα Σκέψης
βρίσκοντας υποστηρικτές που θα σπονσοράρουν την δράση σας. Φτιάξτε
αφίσες και διαφημιστικά και ζητήστε από τα τοπικά ΜΜΕ να διαφημίσουν
την δράση σας.
Puzzles (*** / Μαθαίνω)
Μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε για τη διάρροια, την πνευμονία και την
ελονοσία, τις αιτίες που προκαλούν αυτές τις ασθένειες και τι μπορεί να
γίνει για να αποτραπεί η εξάπλωσή τους.
Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο , μία βιβλιοθήκη ή μιλήστε με κάποιον ειδικό
και δημιουργήστε ένα παζλ ή κουίζ με πληροφορίες για τις ασθένειες αυτές.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Ένα καπέλο για μια ζωή (*** / Φέρνω την αλλαγή)
Γνωρίζετε ότι στα νεογέννητα μωρά δεν μπορεί να ρυθμιστεί η
θερμοκρασία του σώματος από μόνη της. Ένα καπέλο μπορεί να τα
κρατήσει ζεστά και υγιή. Πλέξτε ή ράψτε καπέλα ή σκουφιά για μωρά
και βάλτε επάνω πληροφορίες για την πνευμονία. Πουλήστε τα καπέλα
για να μαζέψετε λεφτά για την Ημέρα Σκέψης. Δώστε καπέλα σε φορείς
λήψης αποφάσεων και ζητήστε τους να αναλάβουν δράση για την
πρόληψη της παιδικής θνησιμότητας.
Η φωνή σας στον τοίχο! (**/ Φέρνω την αλλαγή)
Ζητήστε άδεια για να βάψετε έναν τοίχο ή να κρεμάσετε έναν μεγάλο
καμβά στη γειτονιά σας όπου θα γράψετε ή θα ζωγραφίσετε τις
ανησυχίες σας για την υγεία των παιδιών. Ζητήστε βοήθεια από
φίλους, δασκάλους, άτομα που δουλεύουν στον τομέα της υγείας και
τοπικές αρχές για να γίνει η φωνή σας πιο δυνατή.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ
Η πνευμονία είναι επίσης μια πολύ συχνή αιτία που οδηγεί στην
παιδική θνησιμότητα, είναι υπεύθυνη για το 10 %των θανάτων των
νεογέννητων. Η πνευμονία είναι μία λοίμωξη του αναπνευστικού
που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή γιατί
διοχετεύεται υγρό στους πνεύμονες. Η πνευμονία προκαλείται
συχνά από ιούς καθώς και από βακτήρια. Η πρόληψη της
εξάπλωσης των μικροβίων αποτελεί σημαντικό τρόπο πρόληψης
της πνευμονίας. Πλένετε τα χέρια σας συχνά με σαπούνι,
καθαρίστε και απολυμαίνετε επιφάνειες που οι άνθρωποι αγγίζουν
συχνά, πάρτε προφυλάξεις από άτομα που είναι άρρωστα. Τα
νεογέννητα χρειάζονται σκουφιά και κουβέρτες για να παραμένουν
ζεστά και παιδιά με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα χρειάζονται
επιπλέον βοήθεια για να παραμείνουν υγιή.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Παίξτε με τα παιδιά (*** / Φέρνω την αλλαγή)
Έχετε τη δύναμη να βοηθήσετε τα μικρότερα παιδιά να είναι υγιή.
Γίνετε ένα θετικό πρότυπο. Οργανώστε ένα εργαστήριο για μικρότερα
παιδιά που θα τους μάθετε πως να φροντίζουν την υγεία τους.
Χρησιμοποιήστε ιδέες που βρήκατε σε αυτό το πακέτο ή αλλού και
πραγματοποιήστε το εργαστήριο στο σχολείο, στην πλατεία ή σε έναν
παιδότοπο όπου θα υπάρχουν πολλά παιδιά.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΟΝΟΣΙΑ
Η ελονοσία αποτελεί την τρίτη αιτία παιδικής θνησιμότητας και
εμφανίζεται πιο συχνά σε ζεστά τροπικά κλίματα . Το 2010 πάνω από
500.000 παιδιά έχασαν τη ζωή τους από ελονοσία. Η ελονοσία
προκαλείται από ένα παράσιτο που ονομάζεται Πλασμώδιο και
μεταφέρεται από τα κουνούπια στους ανθρώπους. Όταν το παράσιτο
περάσει στο σώμα πολλαπλασιάζεται και μολύνει τα ερυθρά
αιμοσφαίρια. Πιο σπάνια το παράσιτο μπορεί να μεταφερθεί από τη
μητέρα στο παιδί. Περίπου 10 με 15μέρες από όταν κάποιος έχει
προσβληθεί εμφανίζει πυρετό , πονοκέφαλο , πόνους στο σώμα και
εμετό. Η ελονοσία μπορεί να αντιμετωπιστεί συνήθως με θεραπεία
αλλά αν δεν ακολουθηθεί η θεραπεία, ο ιός μπορεί να προκαλέσει
διακοπή της σωστής παροχής του αίματος και να οδηγήσει σε θάνατο,
ειδικά σε παιδιά που υποσιτίζονται. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος
για πρόληψη της ελονοσίας είναι η πρόληψη των τσιμπημάτων από
κουνούπια. Χρησιμοποιείστε σίτες στα παράθυρα, κουνουπιέρες,
εντομοαπωθητικό και αποφύγετε να βρίσκεστε κοντά σε λιμνάζοντα
νερά.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΙΑ
Η διάρροια είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες αιτίες θανάτου παιδιών στις
πρώτες εβδομάδες της ζωής τους. Το 2012, 836.000 παιδιά πέθαναν από
διάρροια.
Όταν κάποιος έχει διάρροια, χάνει νερό, αλάτι και άλλα μέταλλα – πράγμα
που μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση και μερικές φορές, θάνατο.
Ενενήντα τοις εκατό των παιδικών θανάτων από διάρροια θα μπορούσε
εύκολα να προληφθεί με μία απλή φόρμουλα που αποτελείται από νερό,
ζάχαρη και αλάτι. Η διάρροια είναι ένα σύμπτωμα πολλών διαφορετικών
προβλημάτων υγείας, όπως αλλεργίες, συναισθηματικό στρες, εντερικά
παράσιτα, καθώς και βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις.
Το καθαρό νερό, η καλή υγιεινή, το σωστό αποχετευτικό σύστημα, οι
ασφαλείς τρόποι παραγωγής τροφής προλαμβάνουν τη διάρροια.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
• Μεγαλώνοντας υγιή παιδιά
Σωστή διατροφή (***/ Μαθαίνω)
Οι τροφές που καταναλώνουν τα παιδιά επηρεάζουν την πνευματική
και σωματική τους ανάπτυξη. Μικρή ποσότητα φαγητού ή κακής
ποιότητας τροφή αυξάνει την πιθανότητα ένα παιδί να αρρωστήσει.
Μάθετε περισσότερα πράγματα για την υγιεινή διατροφή. Βρείτε
πληροφορίες στο διαδίκτυο ή σε βιβλιοθήκη ή προσκαλέστε έναν
ειδικό (π.χ. έναν διατροφολόγο) να σας μιλήσει για τη σωστή διατροφή.
Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που βρήκατε για να σχεδιάσετε ένα
θρεπτικά ισορροπημένο και οικονομικό γεύμα. Το κρέας μπορεί να είναι
ακριβό, οπότε μπορείτε να σκεφτείτε εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης.
Σκεφτείτε και συζητήστε για την υγιεινή διατροφή και πως μπορείτε να
φτιάξετε θρεπτικά γεύματα με περιορισμένο προϋπολογισμό.
Μεγαλώνοντας υγιή παιδιά (** / Μαθαίνω)
Συνεχώς αλλάζουμε από την ημέρα που γεννιόμαστε. Όταν ξέρετε τα
στάδια ανάπτυξης τα οποία περνάνε τα παιδιά μπορείτε να
φανταστείτε τι μπορείτε να κάνετε για να τα βοηθήσετε να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Σχεδιάστε ένα χρονοδιάγραμμα
που ξεκινά από όταν η γυναίκα μένει έγκυος και τελειώνει όταν το παιδί
γίνει 18 ετών. Καταγράψτε τις κύριες αλλαγές (σωματικές, πνευματικές
και κοινωνικές) που ένα παιδί περνά καθώς μεγαλώνει. Πως οι γονείς
και άλλα άτομα μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί να παραμένει υγιές
και να αναπτύσσει τις δυνατότητες του σε κάθε στάδιο που έχετε
καταγράψει. Θα μπορούσατε να βρείτε έναν ομιλητή που να γνωρίζει
για την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών. Σκεφτείτε και συζητήστε τι
μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε ένα παιδί να είναι υγιές και να
αναπτύσσεται σωστά.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Χάρτες Υγείας (** / Κατανοώ)
Υπάρχουν πολλές κοινές αρρώστιες και τραυματισμοί που μπορούν να
επηρεάσουν ένα παιδί. Μιλήστε με μεγαλύτερους ή ειδικούς επιστήμονες για
τις αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά στον τραυματισμό ή τις
ασθένειες. Χρησιμοποιήστε εικόνες ή λέξεις για να δημιουργήσετε έναν χάρτη
που δείχνει τα μέρη στη γειτονιά σας ή στην εστία σας όπου υπάρχουν
«απειλές» για την υγεία των παιδιών. Βάλτε ένα * αστέρι δίπλα στα πράγματα
που τα παιδιά και οι γονείς τους μπορούν να ελέγξουν ή να αλλάξουν και μία
δίεση # δίπλα στα πράγματα που δεν μπορούν να ελεγχθούν ή αλλάξουν.
Σκεφτείτε τι μπορούν τα παιδιά, οι γονείς, οι κοινότητες, οι χώρες, οι
κυβερνήσεις να κάνουν για να περιορίσουν τις παιδικές ασθένειες και να
κρατήσουν τα παιδιά μακριά από τραυματισμούς.
Δραστηριότητα από το Sangam: Προστατεύοντας τα
παιδιά (* / Κατανοώ)
Οι λόγοι που επηρεάζουν την υγεία και την επιβίωση των παιδιών διαφέρουν
από χώρα σε χώρα παγκοσμίως. Μπορείτε να τους προσδιορίσετε; Συζητήστε
για το ποια πράγματα χρειάζεται ένα παιδί για να προστατεύεται από
ασθένειες (καθαρό νερό, σωστή διατροφή, ιατρική περίθαλψη, κατάλληλη
στέγαση κλπ). Δύο μέλη της ομάδας «οι ιοί» πρέπει να βγουν από το δωμάτιο
έτσι ώστε να μην ακούν και επιλέξτε ένα άτομο που θα κάνει το «παιδί» και οι
υπόλοιποι «η προστασία» θα αντιπροσωπεύουν όλα αυτά που χρειάζονται για
να προστατεύονται τα παιδιά από τις αρρώστιες και αναφέρατε παραπάνω.
Οι “ιοί” προσπαθούν να φτάσουν το «παιδί» αλλά ή «προστασία»
χρησιμοποιώντας μόνο το σώμα και όχι τα χέρια προσπαθεί να αποτρέψει
τους «ιούς». Η Ομάδα πρέπει να ενεργήσει έξυπνα και να κρύψει το ποιος
είναι το «παιδί» για να το προστατέψει. Συζητήστε για το πόσο δύσκολο σας
φάνηκε να προστατέψετε το παιδί και αναλύστε τους ρόλους σας ο καθένας.
Φωτογραφίες (**/ Φέρνω την αλλαγή)
Δημιουργήστε μία έκθεση ή παρουσίαση φωτογραφιών ή ζωγραφιών που
δείχνουν όσους λόγους συμβάλλουν στη βελτίωση ή θίγουν την υγεία. Γράψτε
λεζάντες για κάθε φωτογραφία ή ζωγραφιά και μοιραστείτε αυτή τη δράση με
φίλους , με την γειτονιά σας, με τους τοπικούς φορείς και μιλήστε μαζί τους
για το πως η πρόοδος της μητρικής και παιδικής υγείας συμβάλλει στη μείωση
της φτώχειας, στην προώθηση της ισότητας των φύλων και την περιβαλλοντική
βιωσιμότητα.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Τα δικαιώματα αφορούν την παιδική υγεία και επιβίωση
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικά για την υγεία και επιβίωση
των παιδιών. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών Convention on
the Rights of the Child (CRC) κατοχυρώνει τα δικαιώματα των αγοριών και
κοριτσιών κάτω των 18 ετών. Η επιβίωση και ανάπτυξη είναι μία από τις
τέσσερις κατηγορίες των δικαιωμάτων της Σύμβασης (CRC). Η κατηγορία
αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το δικαίωμα για πρόσβαση σε
καθαρό νερό , επαρκή τροφή και υγειονομική περίθαλψη. Η Σύμβαση για
τα Δικαιώματα των Παιδιών Convention on the Rights of the Child (CRC)
αναγνωρίζει ότι οι ζωές των παιδιών είναι άμεσα δεμένες με τους γονείς
τους και κυρίως τις μητέρες τους. Η Σύμβαση υποχρεώνει τις κυβερνήσεις
να παρέχουν υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού καθώς και προ
και μετά τοκετού περίθαλψη και εφιστά την προσοχή στις ευθύνες που
έχουν οι μητέρες και πατέρες στην ανατροφή των παιδιών.
Ακριβώς όπως οι ζωές των γυναικών και των παιδιών είναι στενά
συνδεδεμένες, έτσι είναι και τα δικαιώματα τους. Η εκπαίδευση των
γυναικών καθώς και το εισόδημα, η υγεία τους και η δυνατότητα να
λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή τους επηρεάζουν άμεσα την υγεία και
την επιβίωση των παιδιών τους. Παραβιάσεις των δικαιωμάτων των
γυναικών – όπως να μην έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη , οι γάμοι ανηλίκων και άλλες μορφές
βίας- επηρεάζουν την υγεία των μητέρων και των παιδιών τους.
Η Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των
Γυναικών (CEDAW) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση και
την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών από τη γέννηση μέχρι τα
γηρατειά. Επενδύοντας στα δικαιώματα των κοριτσιών σήμερα – που
υποφέρουν από πολλές ανισότητες - θα αποκομίσουμε οφέλη για τις
γυναίκες και τα παιδιά του αύριο.
Ξέρεις ότι…
Η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των
γυναικών CEDAW και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών CRC
αναγνωρίζουν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να επεμβαίνουν όταν
καταπατούνται τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών στα
σπίτια τους στα σχολεία τους και στις κοινότητές τους.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Αγόρια και άντρες κάνουν τη διαφορά (*/ Κατανοώ)
Τα αγόρια και οι άνδρες μπορεί να είναι σύζυγοι, πατέρες, αδελφοί, θείοι,
φίλοι και σύμμαχοι. Έχουν έναν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του
MDG4.Σκεφτείτε διαφορετικά γεγονότα που επηρεάζουν - όπως οι αποφάσεις
σχετικά με την απόκτηση παιδιών, την εγκυμοσύνη τον τοκετό και την παιδική
ηλικία. Χωριστείτε σε ομάδες, και δώστε σε κάθε ομάδα ένα από αυτά τα
γεγονότα. Δημιουργήστε ένα παιχνίδι ρόλων που δείχνουν τους τρόπους που οι
άνδρες μπορούν να βλάψουν ή να βοηθήσουν την υγεία των παιδιών.
Συνδέοντας τα δικαιώματα με την υγεία (***/ Κατανοώ)
Πολλοί από τους λόγους που αυξάνουν τις πιθανότητες ένα παιδί να περάσει τα
πέμπτα γενέθλιά του και να μεγαλώσει, συνδέονται άμεσα με τα δικαιώματα
των γυναικών και των παιδιών. Γράψτε σε κάρτες τα παρακάτω δικαιώματα,
μοιράστε τις κάρτες σε όλα τα μέλη της Ομάδας και ψάξτε στις Συμβάσεις
CDCκαι CEDAW για να δείτε αν κάποιο άρθρο σχετίζεται με την κάρτα σας.
Βρείτε έναν δημιουργικό τρόπο να μοιραστείτε τι μάθατε με την ομάδα σας.
Δουλέψτε αυτή την δραστηριότητα περισσότερο και οργανώστε μία εκδήλωση
όπου θα ενημερώσετε περισσότερο κόσμο για τη σύνδεση των δικαιωμάτων με
τον MDG 4.
Δικαιώματα:
Οι γυναίκες μπορούν να λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης , στη γέννα και τις πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννηση του μωρού
τους.
Οι οικογένειες έχουν κατάλληλη στέγαση
Οι οικογένειες έχουν επαρκή ποσότητα τροφής
Οι οικογένειες έχουν πόσιμο νερό
Οι οικογένειες έχουν καλό αποχετευτικό σύστημα
Τα παιδιά λαμβάνουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που χρειάζονται
Οι μητέρες μορφώνονται
Οι γονείς έχουν ευκαιρίες για δουλειές και κερδίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα
Οι γυναίκες και τα παιδιά είναι ασφαλείς από τη βία
Οι γυναίκες , τα παιδιά και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζονται ισότιμα στα
σπίτια τους και τις κοινότητες τους.
Τα παιδιά δεν εξαναγκάζονται να παντρευτούν ή να τεκνοποιήσουν
Οι γυναίκες παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους όπως ο γάμος, η μητρότητα, η
φαρμακευτική περίθαλψη και πως θα δαπανήσουν το εισόδημα της
οικογένειάς τους
Οι άντρες και οι γυναίκες μοιράζονται τις ευθύνες της ανατροφής των παιδιών
τους.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
• «Επιβιβαστείτε στο λεωφορείο» (σελ. 24)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Σε όλο τον κόσμο, πόσα παιδιά πέθαναν πριν
τα πέμπτα τους γενέθλια το 2010;
• 7,6 εκατομμύρια
• Διερεύνηση: Είναι περισσότεροι ή
λιγότεροι θάνατοι από το 1990;
(απάντηση: σχεδόν 4,5 εκατομμύρια
λιγότεροι!)
2. 40% των παιδικών θανάτων συμβαίνουν κατά
την γέννα και τις πρώτες τέσσερεις εβδομάδες
ζωής. Ανεπαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
πριν την γέννα και κατά τη διάρκεια της γέννας
προκαλούν τους περισσότερους από αυτούς τους
θανάτους. Ποιες τρεις ασθένειες προκαλούν τους
περισσότερους θανάτους στα παιδιά κάτω των 5
ετών, μετά την περίοδο του νεογέννητου;
•
3. Σε ποια Περιφέρεια ή Περιφέρειες του κόσμου
συμβαίνουν οι περισσότεροι θάνατοι;
•
•
•
4. Τι ποσοστό των παιδικών θανάτων θα
μπορούσε να έχει προληφθεί;
•
•
Σε πνευμονία, διάρροια και
ελονοσία οφείλονται περισσότεροι
από έναν στους τρεις παιδικούς
θανάτους παγκοσμίως.
Η πνευμονία και η διάρροια είναι οι
βασικότερες αιτίες θανάτου παιδιών
μετά τη νεογέννητη περίοδο.
Σχεδόν όλοι (99%) οι παιδικοί
θάνατοι γίνονται στις
αναπτυσσόμενες χώρες.
Η Υποσαχάρια Αφρική έχει το
υψηλότερο ποσοστό των παιδικών
θανάτων.
Τουλάχιστον τα δύο τρίτα των
παιδικών θανάτων.
Οι περισσότεροι θάνατοι μεταξύ των
νεογέννητων θα μπορούσαν να
έχουν προληφθεί με την πρόσβαση
σε ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό
για τον τοκετό, με επείγουσα
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
και της χρονικής περιόδου μετά την
γέννηση.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
• «Συμπληρώστε τα κενά» (σελ. 27)
Οι απαντήσεις των κενών! Πόσες βρήκατε;
1.τέταρτος
2.θάνατος
3.μειώσουμε
4.εκπαίδευση
5.πανεπιστημιακή
6.δημοτικό
7.άνισης
8.αναγκασμένα
9.προσδοκία
•«Τα πρώτα βήματα» (σελ. 29)
Κάρτες χαρακτήρων
Αυτοί οι χαρακτήρες δημιουργήθηκαν από τους εθελοντές του Sangam. Κανένας από
τους χαρακτήρες δεν είναι αληθινός. Μην ξεχάσετε ότι μπορείτε να προσθέσετε
μερικούς χαρακτήρες στη λίστα.
Είσαι η Ανζαλί, 12 ετών και ζεις σε μία
παραγκούπολη στην Ινδία. Παίρνεις τον μικρό
σου αδερφό μαζί σου για να ζητιανεύεις στους
δρόμους για φαγητό.
Είσαι η Μαντχού, 12 ετών και ζεις σε ένα
μεσαίας τάξης σπίτι στην Ινδία. Η μητέρα σου
είναι δασκάλα και πηγαίνεις σε ένα Αγγλικό
Σχολείο
Είσαι η Αμάντα, 12 ετών και ζεις στη Σκωτία. Οι
γονείς σου δεν εργάζονται και λαμβάνουν
δημόσιες παροχές. Ο φίλος σου είναι ο Τζεϊμς 17
ετών.
Είσαι η Ιζομπελ 12 ετών και ζεις στη Σκωτία.
Ο πατέρας σου είναι πολιτικός και έχει
φοιτήσει στην Οξφόρδη. Θέλεις να γίνεις σαν
αυτός όταν μεγαλώσεις.
Είσαι η Λούσυ 12 ετών και ζεις με τη μητέρα σου
και τα 2 μικρότερα αδέρφια σου σε ένα
καταφύγιο γυναικών στην Αγγλία. Ο πατέρας σου
είναι αλκοολικός και η μητέρα σου τον άφησε για
να σας προστατέψει.
Είσαι ο Πέδρο 12 ετών και ζεις στο δρόμο
στο Μεξικό. Ελπίζεις να μεταναστεύσεις στις
Ηνωμένες Πολιτείες μία μέρα
Είσαι η Χουία 12 ετών από τη φυλή Μαορί που
ζεις στη Νέα Ζηλανδία. Οι γονείς σου ηγούνται
της φυλής και πηγαίνεις σε σχολείο με μαθητές
που μιλούν αγγλικά.
Είσαι η Μαίρη 12 ετών και ζεις στο Λεσότο.
Έχεις 5 μικρότερα αδέρφια και έναν
μεγαλύτερο αδερφό. Η μητέρα σου είναι
άρρωστη και εσύ κάνεις όλο το νοικοκυριό.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Είσαι η Ήρα 12 ετών και ζεις σε ένα
ορφανοτροφείο στην Ινδία. Πηγαίνεις στο
σχολείο και θα φύγεις από το ορφανοτροφείο
όταν παντρευτείς.
Είσαι ο Λίντερ, 12 ετών και συμμετέχεις σε
οικοτροφείο στην Ελβετία. Δεν έχεις πάει σπίτι
στις σχολικές διακοπές για 3 χρόνια
Είσαι ο Νίκιλ, 12 ετών και ζεις στην Ινδία. Η
μητέρα σου πέθανε από ΑΙDS, ο πατέρας σου
δουλεύει ως εργάτης και εσύ είσαι θετικός στον
ιό HIV. Δεν μπορείς πάντα να αγοράσεις
φάρμακα.
Είσαι ο Γιού, 12 ετών και ζεις στην Κίνα.
Ανήκεις σε μία μεσοαστική οικογένεια και οι
γονείς σου ελπίζουν να γίνεται επιχειρηματίας.
Είσαι η Νεβάυ 12 ετών και ζεις στις ΗΠΑ. Η
μητέρα σου εργάζεται ως σερβιτόρα σε τοπικό
εστιατόριο ,σε μεγαλώνει μόνη της και δεν έχει
τελειώσει το γυμνάσιο
Είσαι ο Σόναμ, 12 ετών και ζεις στην Ινδία.
Έχεις τακτική επικοινωνία με κάποιον από τους
συνεργάτες της κοινότητας του Sangam και
σου κάνει συχνούς ελέγχους για την υγεία σου
και πληρώνει για τα σχολικά σου βιβλία
Είσαι η Μιν, 12 ετών και ζεις σε αγροτική περιοχή
στην Κίνα. Τα αγόρια ξαδέρφια σου πηγαίνουν
στο σχολείο και οι γονείς σου ήδη ψάχνουν το
σύζυγό σου
Είσαι ο Χόρχε, 12 ετών και ζεις στους δρόμους
του Εκουαδόρ. Οι γονείς σου έχουν πεθάνει σε
προσέχουν οι μικροπωλητές της αγοράς.
Είσαι ο Ρασίντ , 12 ετών και ζεις σε στρατόπεδο
προσφύγων. Εγκαταλείψατε το χωριό σας με
τους γονείς σας , τον θείο σας και τις 2 αδερφές
σας για να ξεφύγετε τον θρησκευτικό διωγμό.
Υπάρχει ένα σχολείο στον καταυλισμό.
Είσαι η Αντζέτα, 12 ετών και ζεις στη Σουηδία.
Έχεις κάποια καρδιακή πάθηση , το οποίο
σημαίνει ότι δεν μπορείς πάντα να πηγαίνεις
σχολείο αλλά η ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη είναι καλή.
Καταστάσεις
Μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να προσαρμόσετε τις φράσεις στα δικά
σας κοινωνικά δεδομένα.
•Υπάρχει δωρεάν –ή προσιτό- σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή μου.
•Έχω χρόνο να παίξω με άλλα παιδιά.
•Αισθάνομαι ότι με αγαπούν και με θέλουν οι γονείς μου.
•Μπορώ να επισκεφθώ έναν γιατρό όταν είναι ανάγκη.
•Οι γονείς/ κηδεμόνες μου επιθυμούν να πάω σχολείο.
•Υπάρχει δημοτικό σχολείο στο χωριό μου.
•Η εκπαίδευση μου δεν είναι δωρεάν, αλλά οι γονείς μου μπορούν αν
ανταπεξέλθουν στο κόστος.
•Το σχολείο μου είναι δωρεάν.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
• Μπορώ να πάω σχολείο κάθε μέρα.
• Είμαι εγγράμματος.
• Έχω πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό.
• Έχω μια πλούσια και ισορροπημένη διατροφή.
• Το σπίτι που μένουμε, ανήκει στους γονείς μου.
• Δεν χρειάζεται να δουλεύω για να υποστηρίξω το οικογενειακό εισόδημα αντί να
πηγαίνω σχολείο
• Ο αδερφός (ή οι αδερφοί) μου πηγαίνουν σχολείο.
• Η αδερφή (ή οι αδερφές) μου πηγαίνουν σχολείο.
• Υπάρχει κάποιος στην κοινότητά μου που μπορεί να με συμβουλεύει ή υπάρχει
ένα θετικό πρότυπο.
• Θα παρακολουθήσω το γυμνάσιο.
• Δεν θα παντρευτώ τουλάχιστον μέχρι να γίνω 18 ετών.
• Θα επιλέξω ποιον θα παντρευτώ και πότε.
• Θα παρακολουθήσω πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
• Δεν υπάρχουν εμπόδια για εμένα, εάν θα θελήσω να γίνω πολιτικός.
• Μπορώ να προσδοκώ ότι θα κερδίζω αρκετά χρήματα για να υποστηρίξω το
εισόδημα της οικογένειάς μου.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
MDG 5: Βελτίωση της μητρικής υγείας
"η ζωή και η υγεία κάθε μητέρας είναι
πολύτιμα αγαθά"
Ημέρα Σκέψης 2013 σε μια συγκέντρωση
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω πρόταση, ώστε να ενημερώσετε
την Ομάδα σας για το MDG 5
Για τα νέα μέλη:
Για τα μεγαλύτερα μέλη
5 λεπτά
5 λεπτά:
Εισαγωγή
Εισαγωγή
30 λεπτά
Γιατί χρειαζόμαστε
τις μητέρες
25 λεπτά
Ανεβείτε στο
λεωφορείο
30 λεπτά
Δυναμικές γυναίκες
25 λεπτά
M+DG στο διαδίκτυο
30 λεπτά
Κάρτες για αλλαγή
5 λεπτά
Διάλειμμα
5 λεπτά
Κλείσιμο
25 λεπτά
Συνδέοντας τα
δικαιώματα για την
υγεία
25 λεπτά
Κάρτες για αλλαγή
10 λεπτά
Κλείσιμο
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Ημέρα Σκέψης 2013 σε μια ημέρα
Χρησιμοποιείστε την προτεινόμενη ατζέντα, ή σχεδιάστε τη δική
σας, για να προχωρήσετε τη μάθηση σας περαιτέρω. Το πόσο θα
εμβαθύνετε σε κάθε θέμα εξαρτάται από το χρόνο που θα έχετε
διαθέσιμο.
Για νέα μέλη
Πρωί
Απόγευμα
Εισαγωγή
•Γιατί χρειαζόμαστε τις
μητέρες
•Αγόρια και Άνδρες κάνουν
την διαφορά
•Γιατί θέματα υγείας
•Πώς δουλεύουν στον τομέα
της υγείας
•Αυτό δεν είναι δίκαιο!
•Κάρτες για αλλαγή
•
•
•
•
•
•
•
•
Tame the stress monster
Ας δραστηριοποιηθούμε
Ένας καλός φίλος είναι...
Κάνε μια φάτσα...
Μοναδικά εγώ, μοναδικά
εσύ
Διαμορφώνοντας τον
κόσμο που θέλουμε
Διαδίδοντας τα νέα
Κλείσιμο
Για μεγαλύτερα μέλη
Εισαγωγή
•Ανεβείτε στο λεωφορείο
•Συγκρίνοντας τη μητρική
υγεία ανά τον κόσμο
•MDG στο διαδίκτυο
•Συνδέοντας τα δικαιώματα
για την υγεία
•Ερευνητές των θεμάτων
ισότητας φύλων
•
•
•
•
•
•
•
•
Tame the stress monster
Ας δραστηριοποιηθούμε
Το δένδρο των σχέσεων
Στόχοι του σήμερα,
Στόχοι του αύριο
Η επιστήμη του σώματος
Η περίεργη κατάσταση
talk show
Τέχνη για αλλαγή
Κλείσιμο
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Πώς να πλοηγηθείτε στις δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες αυτού του πακέτου είναι χωρισμένες σε 4 θέματα:
Η μεγάλη εικόνα
περιέχει δραστηριότητες που εισάγουν στο MDG5. Τα μέλη θα μάθουν
παράγοντες κλειδιά σχετικά με την υγεία και την επιβίωση των παιδιών στην
κοινότητά τους και σε όλο τον κόσμο.
Οι υπηρεσίες υγείας σώζουν κόσμο
περιλαμβάνει δραστηριότητες για να ερευνηθεί ο ρόλος των γιατρών & των
υπηρεσιών υγείας στην βελτίωση της μητρικής υγείας.
Ενδυναμωμένες γυναίκες υγιείς γυναίκες
περιλαμβάνει δραστηριότητες με σκοπό την εκμάθηση των βασικών αιτιών της
μητρικής υγείας, όπως φυλετικές ανισότητες, τη σημαντικότητα των
δικαιωμάτων της γυναίκας στην διάσωση των μητέρων και πως να παλεύουν
για τα δικαιώματα αυτά.
Το να είσαι υγιής ξεκινά από εμένα
περιλαμβάνει δραστηριότητες για να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να
μάθουν πως να προσέχουν την δική τους υγεία και να ενδυναμώνουν και
άλλους να κάνουν το ίδιο.
Ανάμεσα σε αυτά τα θέματα υπάρχουν τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων:
Μαθαίνω
είναι δραστηριότητες που εξετάζουν συγκεκριμένα θέματα υγείας. Τα μέλη θα
εξοικειωθούν με θέματα υγείας που προκαλούν τον παιδικό θάνατο και τι
μπορεί να γίνει για να αποφευχθούν και να αντιμετωπιστούν αυτά.
Κατανοώ
είναι δραστηριότητες που ερευνούν τα βασικά αίτια της παιδικής υγείας και
θανάτου.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Φέρνω την αλλαγή
είναι δραστηριότητες που υποστηρίζουν τα μέλη να δράσουν στην κοινότητά τους,
στη χώρα τους και στον κόσμο. Μην περιμένετε να αναλάβετε δράση- κοιτάξτε για
τρόπους που μπορούν να φέρουν την αλλαγή στις δραστηριότητες αυτής της
κατηγορίας.
Τρείς τρόποι για να φέρετε την αλλαγή!
Υπάρχουν τρεις τρόποι οι οποίοι φέρνουν την αλλαγή
αυτήν την Ημέρα Σκέψης. Ορισμένες δραστηριότητες
συνδυάζουν περισσότερους από έναν από αυτούς τους
τρόπους.
1. Εκπαιδεύστε: είναι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν
στο να εξαπλωθεί το πώς πρέπει να φροντίζουμε την
παιδική υγεία.
2. Συνηγορείστε: είναι οι δραστηριότητες που έχουν
σχεδιαστεί για να επηρεάσουν τους ανθρώπους να
λαμβάνουν αποφάσεις που θα βελτιώσουν τις ζωές όλων
στην κοινωνία τους και στον κόσμο.
3. Fundraising είναι οι δραστηριότητες και οι ιδέες για την
συγκέντρωση χρημάτων για το World Thinking Day Fund.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Δραστηριότητες
•Η μεγάλη εικόνα
Δίκαιες κοινωνίες: Μια συνταγή για την υγεία
Δεν έχουν όλες οι γυναίκες τις ίδιες πιθανότητες για μία υγιή
εγκυμοσύνη, τοκετό και περίοδο λοχείας. Σε πολλές χώρες οι γυναίκες
φτωχών οικογενειών ή αυτές που ανήκουν σε ομάδες που υπόκεινται
διακρίσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν ή να
υποφέρουν κάποια βλάβη εξαιτίας της μητρότητας. Οι γυναίκες στις
αναπτυσσόμενες χώρες έχουν περισσότερες τέτοιες πιθανότητες από τις
γυναίκες στις αναπτυγμένες χώρες.
Αυτό το χάσμα δεν οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες αλλά σε άδικες
διαφορές στον τρόπο διαβίωσης που θα μπορούσαν αποφευχθούν.
Για να κλείσουμε αυτό το χάσμα πρέπει να αναλάβουμε δράση για τη
βελτίωση της ζωής των γυναικών.
Το παρακάτω σχεδιάγραμμα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι βοηθάει
τις γυναίκες ώστε να έχουν μία υγιή εγκυμοσύνη, τοκετό και περίοδο
λοχείας. Όπως σε ένα παγόβουνο οι άμεσες αιτίες των μητρικών θανάτων
είναι εύκολα ορατοί. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα μικρό μέρος του
προβλήματος. Υπάρχουν πολλά επίπεδα αιτιών των επιπλοκών μιας
γέννας. Αυτά τα επίπεδα ξεκινούν από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον
της γυναίκας και φτάνουν στην κοινότητά της και τον ευρύτερο κόσμο. Το
χάσμα ανάμεσα στις γυναίκες που πεθαίνουν ή παθαίνουν σοβαρή βλάβη
και σ’ αυτές που είναι υγιείς αντικατοπτρίζει το χάσμα πρόσβασης σ’
αυτούς τους παράγοντες.
Ξέρεις ότι…
Αν δεν υπήρχε ο ιός HIV θα υπήρχαν 20% λιγότεροι μητρικοί θάνατοι
παγκοσμίως; Μπορούμε να βελτιώσουμε τη μητρική υγεία
προλαμβάνοντας τις μολύνσεις από τον ιό του HIV και διασφαλίζοντας
πως οι γυναίκες φορείς του HIV έχουν πρόσβαση στη γνώση και τις
υπηρεσίες που θα τους παρέχουν υγιή εγκυμοσύνη, τοκετό και
μητρότητα.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
Σοβαρή
αιμορραγία/
αφύσικα υψηλή
αρτηριακή πίεση/
μόλυνση/θρόμβος
αίματος
πακέτο δραστηριοτήτων
Ποιες είναι οι αιτίες των μητρικών θανάτων;
-Σοβαρή αιμορραγία, 35%
-Αφύσικα υψηλή αρτηριακή πίεση, 18%
-Μόλυνση, 8%
-Θρόμβος αίματος που μπλοκάρει μία φλέβα,
1%
-Άλλες άμεσες αιτίες, 11%
-Έμμεσες αιτίες, 18%
Ποιοι είναι οι άμεσοι παράγοντες που
επηρεάζουν το αν μια γυναίκα θα έχει
επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της;
Μητέρα /
Σπίτι
Κοινότητα / Χώρα
Ήπειρος
Μητέρα
-Ηλικία
-Διατροφή και κατάσταση υγείας
-Απόσταση ηλικίας των παιδιών της
-Μορφωτικό επίπεδο
-Συμμετοχή στις αποφάσεις για τον οικογενειακό
προγραμματισμό και τα έξοδα τους σπιτιού
-Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για την
εγκυμοσύνη και τον τοκετό
Οικογένεια
-Εισόδημα
-Πεποιθήσεις σχετικά με το φύλο, τη μητρότητα
και την πατρότητα
Ποιοι είναι οι ευρύτεροι παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις συνθήκες;
Κοινότητα και χώρα
-Οι κυβερνητικές πολιτικές και τα συστήματα που διασφαλίζουν μία αξιοπρεπή διαβίωση, παρέχουν
εκπαίδευση, προωθούν και προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών, προωθούν την υγεία
και αντιμετωπίζουν τις ασθένειες και διασφαλίζουν πρόσβαση σε καθαρό περιβάλλον, ασφαλές νερό και
σωστές συνθήκες υγιεινής
-Θρησκευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές πεποιθήσεις και συνήθειες
-Ο βαθμός στον οποίο αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες έχουν την ίδια αξία και έχουν ίσα δικαιώματα
-Διακρίσεις και περιθωριοποιήσεις κατά το παρελθόν ή τώρα
Παγκοσμίως
-Παγκόσμιες πολιτικές και συστήματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην αναπτυξιακή βοήθεια,
στο διεθνές εμπόριο και στα διεθνή θέματα
-Κλιματικές αλλαγές
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Μπες στο λεωφορείο (**/ Μαθαίνω)
Φανταστείτε πως είστε σε μια στάση λεωφορείου. Ο/η Αρχηγός σας κάνει
μία ερώτηση σχετική με τον 5ο Στόχο Ανάπτυξης για τη Χιλιετία (MDG5).
Όλοι λέτε την απάντηση που πιστεύετε είναι σωστή. Ακούστε τι λένε οι
υπόλοιποι. «Μπείτε στο λεωφορείο» με όσους συμφωνείτε: σταθείτε μαζί
και φωνάξτε την απάντηση. Στο τέλος ο/η Αρχηγός δίνει τη σωστή
απάντηση. Τότε μπορείτε να μπείτε στο επόμενο λεωφορείο.
Σκεφτείτε την απάντησή σας και το πώς νιώσατε σχετικά με όσα μάθατε.
Ιστός των MDG’s (**/ Κατανοώ)
Οι άλλοι 7 MDGs αναφέρονται σε θέματα που αφορούν και τη μητρική
θνησιμότητα. Κάντε ένα κύκλο όλη η ομάδα. Καθένας αντιπροσωπεύει ένα
MDG (μπορούν περισσότερα άτομα να έχουν τον ίδιο MDG). Αυτός που
αντιπροσωπεύει τον MDG5 στέκεται στη μέση. Ένα άτομο από τον κύκλο
κρατάει ένα κουβάρι και λέει ένα τρόπο με τον οποίο τα θέματα του δικού
του MDG συμβάλουν στη μητρική θνησιμότητα και μετά πετάει το κουβάρι
σ’ αυτόν που είναι στο κέντρο, κρατώντας τη μια άκρη του. Αυτός που είναι
στο κέντρο το πετάει σε κάποιον άλλο από τον κύκλο (κρατώντας μία άκρη)
και συνεχίζουμε έτσι ώσπου να μην έχει κανείς να πει κάτι άλλο. Έχει
σχηματιστεί ένας ιστός που συνδέει τη μητρική θνησιμότητα με τους
υπόλοιπους MDGs. Σκεφτείτε πως θετικές αλλαγές σε κάθε MDG μπορούν
να βελτιώσουν τη μητρική υγεία. Για κάθε λύση που θα σκεφτείτε, ο/η
αρχηγός κόβει ένα κομμάτι σχοινί ανάμεσα σας και σ’ αυτόν που στέκεται
στο κέντρο.
Σκεφτείτε όσα μάθατε για το πώς πετυχαίνοντας τους υπόλοιπους MDGs
μπορεί να βελτιωθεί η μητρική υγεία. Μοιραστείτε όσα μάθατε με τους
φίλους και την οικογένειά σας.
Βρείτε τα παρακάτω στο διαδίκτυο για να μάθετε περισσότερα για την
παιδική υγεία στη χώρα σας και στις χώρες εστίασης.
State of the World´s Mothers
Unisef Statistics and Monitoring – Country Statistics
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Συγκρίνοντας τη μητρική υγεία σε όλο τον κόσμο
(***/Κατανοώ)
Υπάρχουν Οδηγοί σε 145 χώρες στον κόσμο. Κάθε χρόνο η WAGGGS
επιλέγει για την Ημέρα Σκέψης μία χώρα από κάθε μία από τις 5 περιοχές.
Διαβάστε το κομμάτι για τις χώρες εστίασης φέτος και χρησιμοποιήστε το
διαδίκτυο ή τη βιβλιοθήκη για να βρείτε πως τα πάει η χώρα σας σχετικά
με τον MDG5. Βρείτε γιατί υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις χώρες
σχετικά με τη μητρική θνησιμότητα και την εφηβική εγκυμοσύνη.
Προχωρήστε ένα βήμα παραπέρα και διαδώστε όσα μάθατε και
συγκεντρώστε χρήματα για να στηρίξετε το πρόγραμμα της Ημέρα Σκέψης
σε μία από τις χώρες εστίασης.
Σκεφτείτε τι μάθατε σχετικά με το ότι περισσότερες γυναίκες πεθαίνουν
από ασθένειες σχετικές με την εγκυμοσύνη σε κάποιες χώρες και όχι σε
άλλες.
Κάντε την αλλαγή μέσα από αυτή τη δραστηριότητα. Μπορείτε να
παρουσιάσετε τον MDG5 και τις χώρες εστίασης στην τοπική σας
κοινότητα; Σκεφτείτε, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα χάρτη, αφίσες ή κάποιο
παραδοσιακό φαγητό από καθεμία από τις 5 χώρες εστίασης και να
οργανώσετε μια βραδιά για γονείς και φίλους, με μικρή είσοδο, όπου θα
έρθουν για να μάθουν για τον MDG5. Με τα λεφτά που θα συγκεντρώσετε
μπορείτε να ενισχύσετε το Ταμείο της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης.
Παντομίμα! Γιατί χρειαζόμαστε τις μητέρες; (*/ Μαθαίνω)
Όλοι γράφουν σε ένα κομματάκι χαρτί λόγους για τους οποίους
χρειαζόμαστε τις μητέρες. Μαζεύετε τα χαρτάκια, τα ανακατεύετε και τα
ξαναμοιράζετε. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει με παντομίμα, χωρίς να
μιλάει το λόγο που πέτυχε και οι υπόλοιποι μαντεύουν.
Σκεφτείτε αν τα παιδιά σε άλλες χώρες του κόσμου χρειάζονται τις
μητέρες τους γι’ αυτούς τους λόγους. Τι συμβαίνει όταν ένα παιδί δεν έχει
μητέρα να το φροντίζει; Τι μπορούν να κάνουν οι κοινότητες για να
στηρίξουν τα παιδιά χωρίς μητέρες;
Ξέρεις ότι…
Γνωρίζεις για τους υπόλοιπους MDGs; Μάθε περισσότερα για το
Διεθνές Πτυχίο GAT στην ιστοσελίδα του ΣΕΟ.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Δραστηριότητα από το Pax Lodge «Γιορτή της Μητέρας»
(**/ Μαθαίνω)
Η Γιορτή της Μητέρας γιορτάζεται σε διαφορετική ημερομηνία σε κάθε
χώρα. Το Pax Lodge που βρίσκεται στην Αγγλία τη γιορτάζει την Κυριακή
της Μητέρας. Αυτή η μέρα ξεκίνησε να γιορτάζεται στα 1600. Τότε οι
νεαρές γυναίκες επισκεπτόταν το πατρικό τους φέρνοντας κέικ και γλυκά
στις μητέρες τους. Σήμερα τα παιδιά δίνουν ένα δώρο και μία κάρτα στη
μαμά τους και περνάνε τη μέρα μαζί.
Δεν χρειάζεται να περιμένετε αυτή την ιδιαίτερη μέρα για να γιορτάσετε
τις μαμάδες! Οργανώστε μια δική σας Γιορτή της Μητέρας για να τιμήσετε
το ρόλο που παίζουν οι γυναίκες και οι μαμάδες στις ζωές μας. Παράλληλα
μπορείτε να ενημερώσετε για τη μητρική υγεία και να μαζέψετε χρήματα
για το Ταμείο της Ημέρας Σκέψης. Μπορείτε να κάνετε δραστηριότητες
από αυτό το πακέτο με τους καλεσμένους σας ώστε να μάθουν για τη
μητρική υγεία ή να συμπεριλάβετε σχετικές πληροφορίες στις
προσκλήσεις, στις αφίσες και στη διακόσμηση της γιορτής.
Μοιραστείτε τους λόγους για τους οποίους θεωρείται σημαντικό να
τιμούμε και να εκτιμούμε τις μητέρες και τις γυναίκες που φροντίζουν
παιδιά.
Άλλαξε τον κόσμο με μία κάρτα (**/ Μαθαίνω)
Φτιάξτε καρτ ποστάλ για την Διεθνή Ημέρα για τα Κορίτσια, για την Ημέρα
της Γυναίκας, για τη Γιορτή της Μητέρας ή για την Παγκόσμια Ημέρα
Σκέψης. Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες, σχέδια, εικόνες, κολάζ ή ότι άλλο
σκεφτείτε. Στο πίσω μέρος της κάρτας βάλτε πληροφορίες για τον MDG5.
Πουλήστε τις κάρτες για να συγκεντρώσετε χρήματα για Το Ταμείο της
Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις
κάρτες για να αλλάξετε τον κόσμο! Πως; Ταχυδρομείστε τις σε βουλευτές
και άλλους ανθρώπους σε σημαντικές θέσεις αποφάσεων.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Εφηβική εγκυμοσύνη: η ζωή δύο παιδιών σε κίνδυνο
Κάθε χρόνο, 18 εκατομμύρια νέων γυναικών κάτω από την ηλικία των 20
γίνονται μητέρες. 2 εκατομμύρια από αυτές είναι κάτω από 15 χρονών. Οι
MDG4 και MDG5 δεν θα επιτευχθούν αν δεν μειωθούν αυτοί οι αριθμοί. Η
εγκυμοσύνη είναι η βασικότερη αιτία θανάτου για τις έφηβες στον
αναπτυσσόμενο κόσμο. Σε σύγκριση με τις γυναίκες άνω των 20, τα
κορίτσια μεταξύ 15 και 19 χρονών έχουν διπλάσιες πιθανότητες να
πεθάνουν από ασθένεια σχετική με την εγκυμοσύνη, ενώ τα κορίτσια
μεταξύ 10 και 14 χρονών είναι 5 φορές πιθανότερο να πεθάνουν. Τα μωρά
των εφήβων είναι επίσης πιο πιθανό να είναι πρόωρα ή να πεθάνουν στον
τοκετό ή στη βρεφική ηλικία σε σχέση με τα μωρά γυναικών άνω των 20
χρονών.
Οι περισσότερες εφηβικές εγκυμοσύνες συμβαίνουν στις αναπτυσσόμενες
χώρες, συχνά στις πιο φτωχές από αυτές. Κορίτσια που είναι φτωχά, χωρίς
μόρφωση και μένουν σε αγροτικές περιοχές έχουν διατρέχουν το
μεγαλύτερο κίνδυνο. Ένα στα εννιά από αυτά τα κορίτσια είναι ήδη
παντρεμένο και ένα στα τέσσερα από αυτές τις εγκυμοσύνες ήταν
σχεδιασμένη. Ο γάμος σ’ αυτή την ηλικία είναι καταπάτηση των
δικαιωμάτων των κοριτσιών. Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 60
«Δυνατές και συνειδητοποιημένες γυναίκες, υγιείς γυναίκες».
Αγόρια και άνδρες βοηθάνε στην αλλαγή (*/ Κατανοώ)
Τα αγόρια και οι άντρες είναι σύζυγοι, πατέρες, αδερφοί, θείοι και φίλοι
και παίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του MDG5. Σκεφτείτε με ποιους
τρόπους μπορούν τα αγόρια και οι άντρες να βοηθήσουν τα κορίτσια και
τις γυναίκες της οικογένειας και της κοινότητάς τους να είναι ασφαλείς,
υγιείς και ευτυχισμένες. Χωριστείτε σε ομάδες και παίξτε σε role play δύο
καταστάσεις που δείχνουν τρόπους με τους οποίους τα αγόρια και οι
άντρες μπορούν να βλάψουν ή να βοηθήσουν τα κορίτσια και τις γυναίκες
της ζωής τους.
Σκεφτείτε τους λόγους που δυσκολεύουν ή διευκολύνουν τα αγόρια και
τους άντρες να το πετύχουν αυτό και πως μπορούν να κάνουν
περισσότερα.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Φωτογραφήστε την αλλαγή (**/ Μαθαίνω)
Οργανώστε μία έκθεση φωτογραφίας ή ζωγραφικής με θέμα τους
παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την υγεία των γυναικών
στην περιοχή σας. Εξηγήστε τους λόγους στις λεζάντες των
φωτογραφιών και συζητείστε για το πώς η πρόοδος στο θέμα της
μητρικής υγείας συμβάλει στη μείωση της φτώχειας, στην προώθηση
της ισότητας των φύλων, στην πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση και
στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Αν εκδώσετε κατάλογο με τις φωτογραφίες μπορείτε να τον πουλήσετε
για να ενισχύσετε με τα έσοδα το Ταμείο για Την Παγκόσμια ημέρα
Σκέψης. Εναλλακτικά μπορείτε να πουλήσετε τις φωτογραφίες ή τα
έργα για συμβολικό ποσό με τον ίδιο σκοπό.
Κάντε θόρυβο για τις μαμάδες! (**/ Μαθαίνω)
Θέλετε να διαδώσετε τη σημασία της μητέρας και να παρακινήσετε τον
κόσμο τις βοηθήσουν να είναι υγιείς; Οργανώστε με άλλους Οδηγούς
και με τους φίλους σας ένα flashmob. Το flashmob είναι μία ομάδα
ανθρώπων που συγκεντρώνεται σε ένα δημόσιο χώρο (σχολείο, πάρκο,
πλατεία), κάνει μία σύντομη δράση που συγκεντρώνει την προσοχή των
περαστικών κι μετά διαλύεται. Είναι ένας ωραίος και διασκεδαστικός
τρόπος να περάσετε το μήνυμά σας στον κόσμο.
Δείτε ένα παράδειγμα πετυχημένου flashmob εδώ:
http://www.youtube.com/watch?v=MhYyAa0VnyY
Ιδέες για flashmob:
Ζητήστε να φέρουν όλοι μία αφίσα που δείχνει ή λέει τους λόγους για
τους οποίους είναι σημαντικές οι μητέρες και καθίστε όλοι κρατώντας
τις αφίσες σε απόλυτη ησυχία.
Τραγουδήστε ένα τραγούδι ή κάντε μία χορογραφία που να είναι
σχετική με τις μητέρες.
Μοιράστε στο τέλος φυλλάδια για το MDG5 και τη μητρική υγεία.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
• Οι υπηρεσίες υγείας σώζουν ζωές
Δραστηριότητες για να μάθετε το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι γιατροί,
νοσοκόμοι και οι υπηρεσίες υγείας στη βελτίωση της μητρικής υγείας.
Μια κινηματογραφική βραδιά (**/ Κατανοώ)
Τα ντοκιμαντέρ και οι ταινίες είναι ένας ωραίος τρόπος για να μάθετε πως
ζούνε οι γυναίκες σε άλλα μέρη του πλανήτη. Βρείτε μια ταινία που να
αναφέρεται στα θέματα υγείας των γυναικών. Μπορείτε να κάνετε και το
δικό σας μικρό θεατρικό έργο. Μπορείτε να καλέσετε φίλους και να βάλετε
ένα συμβολικό εισιτήριο ή να πουλάτε αναψυκτικά και με τα χρήματα να
ενισχύσετε το Ταμείο της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης.
Ανταλλάξτε απόψεις σχετικά με την ταινία. Τι ομοιότητες και τι διαφορές
πιστεύετε πως αντιμετωπίζουν οι έγκυες στη δική σας χώρα;
Κυνήγι θησαυρού για τις υπηρεσίες μητρικής υγείας
(***/ Μαθαίνω)
Οι πληροφορίες για την υγεία και τις σχετικές υπηρεσίες είναι πολύ
σημαντικές για τη μητρική υγεία. Αλλά είναι δύσκολο να τις
χρησιμοποιήσει κανείς αν δεν ξέρει τι υπάρχει διαθέσιμο! Οργανώστε ένα
διαφορετικό κυνήγι θησαυρού για να βρείτε όλες τις πληροφορίες και τις
διαθέσιμε υπηρεσίες στη χώρα σας για τις γυναίκες που ανήκουν σε
μειονότητες: πρόσφυγες, μετανάστες, ναρκομανείς, άστεγοι, τσιγγάνοι,
κάτοικοι απομακρυσμένων νησιών. Όταν έχετε όλες τις πληροφορίες
φτιάξτε αφίσες ή μια απλή ιστοσελίδα για να διαδώσετε όσα μάθατε. Δείτε
στο παράρτημα για οδηγίες.
Σκεφτείτε αν υπάρχουν χάσματα ή κενά στις πληροφορίες και τις υπηρεσίες
που βρήκατε. Αναρωτηθείτε για ποιους λόγους υπάρχουν αυτά τα χάσματα
και αν υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν πρόσβαση σ’ αυτές τις υπηρεσίες ή
δεν τις γνωρίζουν καν.
Ξέρεις ότι…
Οι υποσαχάριες αφρικανικές χώρες έχουν το 1/3 των παγκόσμιων
περιστατικών ασθενειών σε μητέρες και παιδιά ενώ διαθέτουν μόνο το
3% των γιατρών, νοσοκόμων και μαιών του κόσμου;
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Υγειονομική περίθαλψη: γιατί οι γυναίκες δεν έχουν αυτό
που χρειάζονται
Η πρόσβαση σε γυναικολογική και μαιευτική περίθαλψη παίζει σημαντικό ρόλο
στο να παραμείνουν τα κορίτσια και οι γυναίκες υγιείς και ζωντανές. Αλλά
πολλές γυναίκες δεν έχουν τη φροντίδα ούτε τις πληροφορίες που χρειάζονται.
Οι υπηρεσίες αυτές απλώς δεν υπάρχουν σε πολλές χώρες ή κοινότητες. Ακόμα
και όταν υπάρχουν πολλές γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σ’ αυτές. Οι ακριβείς
λόγοι γι’ αυτό διαφέρουν από κοινότητα σε κοινότητα, κάποιοι από αυτούς
είναι:
• Δεν είναι διαθέσιμες
-Δεν υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες υγείας
-Τα κρατικά νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα δε διαθέτουν προμήθειες (πχ
φάρμακα, ιατρικά εργαλεία) ή δεν έχουν βασικές παροχές (οχ ηλεκτρικό ρεύμα,
καθαρό νερό)
-Δεν υπάρχουν αρκετοί γιατροί, νοσοκόμοι και μαίες
-Κακές συνθήκες εργασίας, υπερφόρτωση των γιατρών με ασθενείς, πολύ
χαμηλοί μισθοί και κακοδιαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
-Χαμηλό ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού δίνεται για τη μητρική και την
παιδική υγεία
-Πολιτιστικές, κοινωνικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις για τις γυναίκες
• Δεν είναι προσβάσιμες
-Δεν διαθέτουν αρκετά χρήματα για να πληρώσουν ιατρικές υπηρεσίες και
φάρμακα
-Οι ιατρικές υπηρεσίες είναι πολύ μακριά
-Είναι δύσκολο να ταξιδέψουν εκεί που υπάρχουν λόγω κακών υποδομών (κακό
οδικό δίκτυο, ακριβά καύσιμα, επικίνδυνες μετακινήσεις)
-Διακρίσεις και προκαταλήψεις των γιατρών για τις εφήβους και τις ανύπαντρες
μητέρες
-Συρράξεις και φυσικές καταστροφές
• Δε χρησιμοποιούνται
-Οι γυναίκες θέλουν να κάνουν παιδιά γιατί σε κάποιους πολιτισμούς αυτό
θεωρείται ο μόνος προορισμός τους
-Οι γυναίκες δεν παίρνουν μόνες τους αποφάσεις για την οικογένεια και για την
ιατρική φροντίδα τους
-Οι γυναίκες δεν μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα μόνες τους
-Έλλειψη γνώσης σχετικά με τη σύλληψη και τον οικογενειακό προγραμματισμό
-Μύθοι και παρανοήσεις σχετικά με τη μητρική υγεία και τον τοκετό σε
νοσοκομείο
-Οι γυναίκες δεν είναι σε θέση να επιλέξουν αντισυλληπτική προστασία
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Γίνε μέρος της λύσης (***/ Μαθαίνω)
Υπάρχουν ΜΚΟ που στηρίζουν όσους δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες
υγείας και προστατεύουν τα δικαιώματά τους. Έλα σε επαφή με ΜΚΟ που
κάνουν αυτό το έργο στη δική σου κοινότητα, ζήτησε να σας μιλήσει
κάποιος ειδικός για τη δουλειά που κάνουν. Αν σας εμπνεύσει και
εντυπωσιάσει το έργο που κάνουν γιατί να μη γίνεις εθελοντής της
οργάνωσης; Γίνε μέρος μιας ομάδας που οι ίδιοι οι νέοι ενημερώνουν
τους συνομηλίκους τους σχετικά με αυτά τα θέματα, σε ένα ιατρικό κέντρο
ή κέντρο νεότητας ή στο σχολείο. Αν δεν υπάρχει τίποτε από αυτά γιατί
να μην το οργανώσεις εσύ; Κάνε μια ομάδα ανθρώπων που ενδιαφέρονται
για τα θέματα υγείας και τα δικαιώματα όλως σε ιατρική περίθαλψη και
βρες τον καλύτερο τρόπο για την κοινότητά σου να βοηθήσεις.
Ξέρεις ότι…
•
Δεν έχουν όλες οι γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες την
ίδια πρόσβαση στις υπηρεσίες μητρικής υγείας. Αυτές που
έχουν καλύτερη μόρφωση, περισσότερα χρήματα και
κατοικούν σε αστικές περιοχές έχουν καλύτερη πρόσβαση.
Χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να έχουν πρόσβαση
και οι υπόλοιπες γυναίκες.
•
Δεν έχουν όλοι τη ίδια πρόσβαση σε γιατρούς. Αν το
Ηνωμένο Βασίλειο και η Σιέρα Λεόνε είχαν τον ίδιο
πληθυσμό θα υπήρχαν 40 φορές περισσότεροι γιατροί και
νοσοκόμοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν μόνο 6
μαιευτήρες και γυναικολόγοι για 2 εκατομμύρια γυναίκες
στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε.
•
Χρειάζονται 3,5 εκατομμύρια επιπλέον γιατροί και
νοσοκόμοι στις 42 φτωχότερες χώρες του κόσμου για να
επιτύχουμε τα MDGs.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
• Δυνατές και συνειδητοποιημένες γυναίκες, υγιείς γυναίκες
Δραστηριότητες για να μάθετε τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη
μητρική υγεία, όπως οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων, η σημασία των
δικαιωμάτων των κοριτσιών και γυναικών και πώς να υποστηρίξετε τα
δικαιώματά τους.
Γλυπτική με τα στερεότυπα (*/ Κατανοώ)
Τα αγόρια και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο επηρεάζονται από τα στερεότυπα
για τα δύο φύλα. Αυτά τα στερεότυπα περιορίζουν το τι μπορεί ή δεν μπορεί να
κάνει ένα αγόρι ή ένα κορίτσι. Χωριστείτε σε ζευγάρια: ο ένας θα είναι ο
γλύπτης και ο άλλος ο πηλός. Ο γλύπτης φτιάχνει ένα γλυπτό που συμπληρώνει
τη φράση: «ο κόσμος μου λέει πως τα κορίτσια πρέπει να… ή πως τα αγόρια
πρέπει να…». Τα γλυπτά παραμένουν στο σχήμα τους ενώ οι γλύπτες βλέπουν
όλα τα έργα και συζητούν γι’ αυτά. Έπειτα αλλάζουν ρόλους και ο νέος γλύπτης
φτιάχνει ένα έργο που συμπληρώνει τη φράση: «Εγώ λέω σε όλο τον κόσμο
πως τα κορίτσια μπορούν… ή πως τα αγόρια μπορούν….»
Συζητήστε πως τα στερεότυπα εμποδίζουν τα κορίτσια και τα αγόρια από το να
πετύχουν τους στόχους τους και να γίνουν ο εαυτός τους. Με ποιο τρόπο
μπορείς να βοηθήσεις να σπάσουν αυτά τα στερεότυπα;
Εξερευνητές των φύλων (***/ Κατανοώ)
Το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το φύλο και τι «είναι σωστό» να κάνει το
κάθε φύλο, πως να σκέφτεται, πώς να ντύνεται και πώς να ζει, διαφέρει με
βάση το πολιτισμό αλλά και την περίοδο της κοινωνίας. Πάρτε συνέντευξη από
τρία ή περισσότερα άτομα από διαφορετικές γενιές και χρησιμοποιήστε
ερωτήσεις σχετικές με το φύλο. Απαντήστε κι εσείς τις δικές σας ερωτήσεις
αλλά και πως θα θέλατε να απαντήσει η επόμενη γενιά. Αν υπάρχει η
δυνατότητα ρωτείστε και άτομα από άλλους πολιτισμούς.
Μοιραστείτε με την Ομάδα σας όσα μάθατε. Σκεφτείτε:
-Πως οι προσδοκίες που σχετίζονται με τα φύλα είναι ίδιες ή διαφέρουν από
πολιτισμό σε πολιτισμό και από εποχή σε εποχή.
-Πως οι προσδοκίες που σχετίζονται με τα φύλα επηρεάζουν το αν τα άτομα θα
πραγματοποιήσουν τα δικαιώματά τους.
-Τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τις προσδοκίες που σχετίζονται με
τα φύλα και μας επηρεάζουν αρνητικά, εμάς, την υγεία ή τις σχέσεις μας.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Επενδύοντας στα κορίτσια: το κλειδί για τη μητρική υγεία
Οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων επηρεάζουν αρνητικά τις ζωές των κοριτσιών, των
γυναικών και των κοινοτήτων τους σε όλο τον κόσμο. Όλο και περισσότερα τα κορίτσια
παρουσιάζονται σαν τη κλειδί για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις
φτωχότερες χώρες. Το παρακάτω σχεδιάγραμμα δείχνει πως η επένδυση στην ισότητα
των δύο φύλων και στα δικαιώματα των κοριτσιών είναι το σημαντικότερο βήμα για την
επίτευξη των MDG4 και MDG5.
Όλοι ωφελούνται
-Η οικογένειά της βγαίνει από
τη φτώχεια της
-Έχει υγιή εγκυμοσύνη και
ασφαλή τοκετό
-Τα παιδιά της είναι πιο υγιή και
έχουν περισσότερες
πιθανότητες να επιζήσουν
-Επενδύει στα παιδιά της και ο
κύκλος συνεχίζεται
Μεγαλώνει και γίνεται μια
δυνατή, συνειδητοποιημένη
γυναίκα
-Έχει μεγαλύτερες πιθανότητες
να βρει δουλειά και να έχει ένα
αξιοπρεπές εισόδημα
-Παντρεύεται αργότερα, όταν
είναι ενήλικας
-Παίρνει μέρος στις αποφάσεις
που αφορούν την οικογένεια
-Καθυστερεί την πρώτη
εγκυμοσύνη, κάνει λιγότερα
παιδιά και τα παιδιά της έχουν
καλή διαφορά ηλικίας
-Μπορεί να βρει τις
πληροφορίες και τις υπηρεσίες
που χρειάζεται για να φροντίζει
τη δική της υγεία και της
οικογένειάς της
Τα δικαιώματά της σαν κορίτσι
είναι πραγματικότητα
-Έχει καλό φαγητό, καθαρό
νερό, αξιοπρεπή στέγη και
υπηρεσίες υγείας
-Πηγαίνει σχολείο
-Συμμετέχει σε δραστηριότητες
της κοινότητάς της όπως ο
οδηγισμός
-Είναι προστατευμένη από την
κακοποίηση, τη βία και τις
διακρίσεις
-Δεν παντρεύεται πριν τα 18
Μεγαλώνει και γίνεται
μια δυνατή και
συνειδητοποιημένη
γυναίκα
Τα δικαιώματά της είναι
πραγματικότητα
Τα δικαιώματά της δεν
εκπληρώνονται ή
καταπατούνται
Μεγαλώνει και γίνεται μια
αδύναμη γυναίκα
Κανείς δεν ωφελείται
- Τα δικαιώματά της σαν κορίτσι
δεν εκπληρώνονται ή
καταπατούνται
-Δεν καλύπτονται οι βασικές της
ανάγκες
-Δεν πηγαίνει σχολείο
-Δεν της επιτρέπεται να παίζει ή να
παίρνει μέρος σε δραστηριότητες
που θα της δώσουν ικανότητες και
θα χτίσουν την αυτοπεποίθησή της
-Υπόκειται σε κακοποίηση και βία
-Πιέζεται ή αναγκάζεται να
παντρευτεί πριν τα 18
Μεγαλώνει και γίνεται μια
αδύναμη γυναίκα
-Δεν έχει γνώμη στις αποφάσεις
της οικογένειας, ούτε σ΄ αυτές που
αφορούν στην υγειά της
-Κάνει το πρώτο παιδί στην
εφηβεία της και συχνές γέννες
μετά
-Κινδυνεύει να μολυνθεί με τον ιό
HIV ή άλλα αφροδίσια νοσήματα
-Υπόκειται σε οικογενειακή βία
-Δεν έχει πρόσβαση στις
πληροφορίες και τις υπηρεσίες
που χρειάζεται για να φροντίζει τη
δική της υγεία και της οικογένειάς
της
-Έχει λίγες ευκαιρίες για να βγάζει
ένα αξιοπρεπές εισόδημα
Κανείς δεν ωφελείται
-Η οικογένειά της παραμένει στη
φτώχεια
-Έχει περισσότερες πιθανότητες να
έχει επιπλοκές κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης και του τοκετού
-Εκείνη και τα παιδιά της έχουν
περισσότερες πιθανότητες να
πεθάνουν
-Ο κύκλος των ανεκπλήρωτων και
καταπατημένων δικαιωμάτων
συνεχίζεται
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Δυναμικές γυναίκες (*/ Μαθαίνω)
Ένα από τα σημαντικά πράγματα που κάνει ο Οδηγισμός είναι ότι
αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση των παιδιών και των νέων μέσα από
δραστηριότητες που προκαλούν τα όριά τους. Η αυτοπεποίθηση βοηθάει
στο να διεκδικείς τα δικαιώματά σου. Οργανώστε μια βραδιά με παιχνίδια
εμπιστοσύνης και ανάπτυξης αυτοπεποίθησης και προσκαλέστε φίλους. Στο
τέλος κάντε μια παρουσίαση για το πώς ο Οδηγισμός βοηθάει τους νέους
και ιδιαίτερα τα κορίτσια να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Μη ξεχάσετε να
αναφερθείτε και στην Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης και στον MDG5.
Αναλογιστείτε αν όσα βοηθούν την αυτοπεποίθηση των κοριτσιών ισχύουν
για τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Έχουν όλα τα κορίτσια, σε όλες τις χώρες
πρόσβαση σε αυτά; Σκεφτείτε τι πρέπει να γίνει ώστε να διασφαλίσουμε
πως όλα τα κορίτσια θα έχουν πρόσβαση.
Δραστηριότητα από το Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο Sangam
«Γυναίκες ηγέτες» (*/ Κατανοώ)
Κάθε μέλος της Ομάδας ζωγραφίζει μία γυναίκα σε ηγετική θέση που του
δίνει έμπνευση. Συζητήστε γιατί εμπνέεται από αυτή τη γυναίκα, ποια είναι
τα χαρακτηριστικά της. Μοιραστείτε εικόνες, ιστορίες και βίντεο από
γυναίκες σε ηγετικές θέσεις είτε στην κυβέρνηση, είτε στις επιστήμες, είτε
στον αθλητισμό ή σε κοινωνικά κινήματα.
Σκεφτείτε τι κάνει σημαντικές αυτές τις γυναίκες και πως μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε όσα μάθαμε στη δική μας ζωή.
Ξέρεις ότι…
Το να βάλουμε τέλος σε επιβλαβής πρακτικές μπορεί να σώσει τις ζωές
μαμάδων και βρεφών. Η κλειτοριδεκτομή (ακρωτηριασμός γυναικείων
γεννητικών οργάνων) αυξάνει τις πιθανότητες για επιπλοκές κατά τη
διάρκεια του τοκετού όπως παρατεταμένος τοκετός, αιμορραγίες,
καισαρική, προγεννητικός θάνατος. Περίπου 100 με 140 εκατομμύρια
κορίτσια και γυναίκες έχουν υποστεί κλειτοριδεκτομή και άλλα περίπου
3 εκατομμύρια προστίθενται κάθε χρόνο
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Σχεδιάζοντας τον κόσμο που θέλουμε για τα κορίτσια
(*/ Κατανοώ)
Η πρώτη φορά που γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα για τα κορίτσια ήταν
στις 11 Οκτωβρίου 2012. Αυτή η μέρα είναι πλέον αφιερωμένη στα
κορίτσια και σε όσα μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή
τους. Φανταστείτε πως κρατάτε ένα κομμάτι πηλό, πλάστε με αυτό ένα
δώρο που θα δίνατε στα κορίτσια όλους του κόσμου. Κάθε μέλος της
Ομάδας πλάθει και τοποθετεί το δώρο του στο κέντρο του κύκλου.
Αναλογιστείτε με ποιο τρόπο συνδέονται αυτά τα δώρα με τα δικαιώματα
των κοριτσιών.
Αν θέλετε να γιορτάσετε την Παγκόσμια Ημέρα για τα κορίτσια,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της WAGGGS και δείτε το πρόγραμμα για αυτή
τη μέρα (theworldwewantforgirls.tumbir.com) και προσθέστε τη δική σας
ιδέα στο όραμα για τον ιδανικό κόσμο που θέλουμε για τα κορίτσια.
Αυτό δεν είναι δίκαιο (*/ Κατανοώ)
Τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζουν πως όλοι οι άνθρωποι έχουν την
ίδια αξία και αξιοπρέπεια και πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να
αναπτυχθούν και να προοδεύσουν. Αλλά στην πράξη δεν έχουν όλοι τα ίδια
δικαιώματα. Αυτό το παιχνίδι δίνει την ευκαιρία να δούμε τι συμβαίνει
όταν μία ομάδα δεν έχει πρόσβαση στα δικαιώματά της. Χρειάζεστε ένα
μεγάλο ανοιχτό χώρο και περίπου δέκα πλαστικά μπαλάκια. Χωριστείτε σε
δύο ομάδες και κάθε ομάδα παίρνει τα μισά μπαλάκια. Στόχος είναι να
πετύχετε με το μπαλάκι τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας, Όποιος
χτυπηθεί φεύγει από το παιχνίδι. Αν πιάσει το μπαλάκι παραμένει. Αφού
παίξετε ένα γύρο, πείτε στην μία ομάδα πως πλέον οι παίκτες δεν μπορούν
να χρησιμοποιούν το «καλό» τους χέρι αλλά μόνο το αντίθετο (αριστερό
για τους δεξιόχειρες, δεξί για τους αριστερόχειρες).
Αναλογιστείτε πως το να φέρεσαι διαφορετικά στους ανθρώπους
επηρεάζει τη δυνατότητά τους να αποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Ξέρεις ότι…
Η επένδυση στην εκπαίδευση ενός κοριτσιού επηρεάζει θετικά όχι
μόνο τη δική της ζωή αλλά και των παιδιών που θα κάνει το μέλλον.
Η παιδική θνησιμότητα μειώνεται κατά 10% για κάθε χρόνο που ένα
κορίτσι παραμένει στο σχολείο.
Παγκόσµια Ηµέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Τα δικαιώματα έχουν σημασία στη μητρική υγεία
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η βάση της μητρικής υγείας. Η
εκπαίδευση, το εισόδημα, η πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες
σχετικές με την υγεία και η ικανότητα να παίρνεις αποφάσεις για την ίδια
σου τη ζωή είναι παραδείγματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
επηρεάζουν τη μητρική υγεία. Οι γυναίκες και τα απιδιά έχουν
περισσότερες πιθανότητες να αρρωστήσουν και να πεθάνουν όταν
παραβιάζονται τα δικαιώματά τους.
Δύο σημαντικά εργαλεία για την προώθηση και την προστασία των
δικαιωμάτων των γυναικών είναι η Σύμβαση του ΟΗΕ για την Εξάλειψη
κάθε μορφής Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) και η Σύμβαση για
τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC). Η πρώτη αφορά στα δικαιώματα των
γυναικών σε όλες τις ηλικίες ενώ η δεύτερη στα δικαιώματα των αγοριών
και κοριτσιών κάτω των 18.
H Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναγνωρίζει πως οι ζωές των
παιδιών είναι στενά συνυφασμένες με αυτές των γονιών τους, και
ιδιαίτερα με των μητέρων τους. Υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να παρέχουν
υπηρεσίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό και δίνει έμφαση
στις κοινές και των δύο γονιών στο μεγάλωμα των παιδιών τους. Η
επένδυση σήμερα στα δικαιώματα των κοριτσιών (που υπόκεινται πολλές
διακρίσεις) θα ωφελήσει αύριο τις γυναίκες και τα παιδιά.
Μάθε πως τα δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών επηρεάζουν την
παιδική υγεία και βιωσιμότητα στο Πακέτο δραστηριοτήτων για τον
MDG4.
Ξέρεις ότι…
Αν και ο γάμος ανηλίκων και με εξαναγκασμό είναι ενάντια στη
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, περισσότερες από μία
στις τρεις γυναίκες 20 έως 24 χρονών στις αναπτυσσόμενες χώρες
παντρεύτηκαν πριν να κλείσουν τα 18; Οι έφηβες είναι πολύ πιθανό
να μείνουν έγκυες αν παντρευτούν και να κάνουν συχνές γέννες.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Το Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο Sangam υποστηρίζει τη μητρική
υγεία και το δικαίωμα στη στέγη
Το Sangam συνεργάζεται με τη Maher, μία Ινδική Οργάνωση που παρέχει
στέγη σε γυναίκες και παιδιά σε ανάγκη. Maher σημαίνει «σπίτι της
μητέρας» και πιστεύουν πως πάντα υπάρχει χώρος για όλους ανεξαρτήτως
κάστας, φυλής ή θρησκείας. Μέσω του Προγράμματος «Ανακάλυψε τις
δυνατότητές σου» του Sangam, Οδηγοί από όλο τον κόσμο έχουν στηρίξει
τη Maher στο έργο της. Έχουν βάψει δωμάτια και ζωγραφίσει τοίχους,
έχουν κάνει επιδιορθώσεις στο κτίριο, έχουν παίξει παιχνίδια, τραγουδήσει
και οργανώσει δραστηριότητες για τα παιδιά και τις μητέρες που χωρίς τη
Maher δεν θα είχαν σπίτι. Οι Οδηγοί μέσω αυτού του προγράμματος
μαθαίνουν για την κοινοτική ανάπτυξη, για τους Στόχους Ανάπτυξης για τη
Χιλιετία και ανακαλύπτουν πως μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Ένα
κορίτσι που συμμετείχε στη δουλειά με τη Maher είπε: «νιώθω πως έχουν
φύγει από πάνω μου όλες οι προκαταλήψεις που είχα, αν να ήταν γυαλιά
ηλίου και έχω αρχίσει να καταλαβαίνω τη διαφορά που μπορώ να κάνω
εγώ στον κόσμο».
Για να μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα, ημερομηνίες, κόστος,
υποτροφίες
και
έξοδα
ταξιδιού,
επισκεφτείτε
τη
σελίδα
http://www.sangamworldcentre.org/
Συνδέοντας τα δικαιώματα με την υγεία (***/ Κατανοώ)
Τα κορίτσια και οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αν είναι υγιείς
όταν σέβονται τα δικαιώματά τους. Μοιράστε κάρτες στην Ομάδα. Κάθε
κάρτα έχει ένα παράγοντα που επηρεάζει τη μητρική υγεία. Μάθε
περισσότερα για τον παράγοντα της κάρτας σου. Ψάξε στη Σύμβαση του
ΟΗΕ για την Εξάλειψη κάθε μορφής Διακρίσεων κατά των Γυναικών
(CEDAW) και στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) για να
βρείτε άρθρα που συνδέονται με τον παράγοντα στην κάρτα σου. Βρες ένα
δημιουργικό τρόπο να μοιραστείς όσα έμαθες με την υπόλοιπη Ομάδα.
Σκέψου όσα έμαθες για τα δικαιώματα και τον MDG5. Διερεύνησε αν
υπάρχουν δικαιώματα στα οποία οι γυναίκες και τα παιδιά στην κοινότητα
σου δεν έχουν πρόσβαση, γιατί και τι πρέπει να αλλάξει;
Ψάξε για αυτά τα έγγραφα στο διαδίκτυο:
CEDAW: Convention f All Forms of Discrimination Against Women (σε συντομία
για εφήβους, στα αγγλικά)
UN Convention on the Rights of the Child (σε γλώσσα φιλική για τα παιδιά, στα
αγγλικά).
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Ανθρώπινα Δικαιώματα: βήματα για να πετύχουμε τον MDG5
Ο MDG5 θα επιτευχθεί μόνο όταν όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν
ελεύθερες επιλογές για τις ζωές τους, τις σχέσεις και τον οικογενειακό
προγραμματισμό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικό εργαλείο στη
διασφάλιση πως όχι μόνο θα μπορούν όλοι να κάνουν αυτές τις επιλογές
αλλά πως οι επιλογές τους θα χαίρουν σεβασμού. Η βάση αυτών των
δικαιωμάτων μπορεί να βρεθεί σε πολλά διεθνή έγγραφα μεταξύ των
οποίων και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για την Εξάλειψη κάθε μορφής
Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) και στη Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού (CRC).
Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα:
-Στην εκπαίδευση και σωστή πληροφόρηση ώστε να διασφαλίσουν υγεία
και ευεξία των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και
συμβουλών για τον οικογενειακό προγραμματισμό. CEDAW, άρθρο 10, παρ.
CRC 29, άρθρο 24
-Στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
με τον οικογενειακό προγραμματισμό. CEDAW, άρθρο 12 (1 και2)
-Να επιλέγουν το/τη σύζυγό τους και να παντρεύονται μόνο με την
ελεύθερη και πλήρη συγκατάθεσή τους. CEDAW, άρθρο 16 (β)
-Να αποφασίσουν πότε, πόσα και με ποιον θα κάνουν παιδιά και να έχουν
πρόσβαση στην πληροφορία και την εκπαίδευση που θα τους επιτρέψει να
εξασκήσουν αυτό το δικαίωμα. CEDAW, άρθρο 16 (ε)
-Να είναι απαλλαγμένοι από τη βία, συμπεριλαμβανομένης της
σεξουαλικής βίας και του γεννητικού ακρωτηριασμού. CEDAW, γενικές
συστάσεις 12, 19 και 14 αντίστοιχα
-Να προστατεύονται από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, αφροδίσια
νοσήματα και HIV. CEDAW, άρθρο 10 και 12
Άλλα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν στις βασικές ελευθερίες,
προστατεύονται από τη Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και
Πολιτιστικά Δικαιώματα (ICESCR) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Πολιτικά
Δικαιώματα (ICCPR). Αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα στην υγεία, το
δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια και το
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.
Για παράδειγμα, όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα:
-Σε ένα επίπεδο ζωής κατάλληλο για την υγεία και την ευεξία τους […]
συμπεριλαμβανομένης […] της ιατρικής περίθαλψης. Η μητρότητα και τα
παιδιά έχουν δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και αρωγή.
-Στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο φυσικής και πνευματικής υγείας.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Τέχνη για την αλλαγή (**/ Μαθαίνω)
Χρησιμοποιήστε το καλλιτεχνικό σας ταλέντο! Φτιάξτε μία αφίσα, μία
μπλούζα, ένα θεατρικό, ένα βίντεο ή μία τοιχογραφία με στόχο να
βοηθήσετε τους νέους να καταλάβουν τα δικαιώματά τους. Δείξτε το στους
φίλους σας!
“Οι μητέρες, τα νεογέννητα και τα
παιδιά αντιπροσωπεύουν την ευεξία
μια κοινωνίας και τις δυνατότητές της
για το μέλλον. ΟΙ ιατρικές τους
ανάγκες δεν μπορεί να παραμένουν
ακάλυπτες χωρίς να βλάπτεται η
κοινωνία στο σύνολό της».
Lee Jong-wook, Πρώην Γενικός
Διευθυντής του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (WHO)
Λόγος ενός λεπτού (***/ Μαθαίνω)
Προετοίμασε και παρουσίασε ένα μήνυμα συνηγορίας σχετικό με τη
βελτίωση της μητρικής υγείας. Έχεις μόνο ένα λεπτό για να μεταδώσεις το
μήνυμά σου! Όταν είσαι έτοιμος παρουσίασέ το σε όλη την ομάδα. Μετά
σκέψου ένα σλόγκαν που περιέχει σε μία φράση όλο το μήνυμα
συνηγορίας που παρουσίασες.
Ξέρεις ότι…
Και το CEDAW και το CRC αφορούν δικαιώματα του δημόσιου και τους
ιδιωτικού χώρου; Αναγνωρίζουν πως οι κυβερνήσεις πρέπει να
παρέμβουν όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των γυναικών και των
παιδιών στις σχέσεις τους στο σπίτι, το σχολείο και την κοινότητα.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
• Η υγεία μου εξαρτάται από μένα
Δραστηριότητες για να μάθετε πώς να φροντίζετε την υγεία σας και να
στηρίξετε άλλους νέους της κοινότητάς σας να φροντίζουν την υγεία τους.
Οι στόχοι του επικεντρώνονται στη μείωση της μητρικής θνησιμότητας και
στη διασφάλιση πως κάθε γυναίκα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και τις
υπηρεσίες που χρειάζεται για να φροντίζει την υγεία της. Η μητρική υγεία
περιλαμβάνει την υγεία των γυναικών πριν τη σύλληψη και κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της περιόδου μετά τον τοκετό.
Αυτά που είναι σημαντικά για τη μητρική υγεία και ευεξία -όπως η ίση
πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη γνώση και την άσκηση των δικαιωμάτων, η
καλή διατροφή και η καλή γενική φυσική και πνευματική υγεία- είναι το
ίδιο σημαντικά για όλα τα κορίτσια και τις γυναίκες ανεξάρτητα από το αν
θα αποφασίσουν να γίνουν μητέρες.
Άγχος: δαμάζοντας το τέρας (*/ Μαθαίνω)
Τα συναισθήματά μας επηρεάζουν το σώμα μας. Το άγχος μπορεί να είναι
θετικό, να μας δίνει κίνητρο και ενέργεια να κάνουμε πράγματα. Αλλά
μπορεί και να είναι αρνητικό, επηρεάζοντας το σώμα και τα συναισθήματά
μας. Όταν μια γυναίκα είναι έγκυος τα συναισθήματά της επηρεάζουν και
το έμβρυο. Φτιάξτε ένα «τέρας» για να δείξετε το άγχος, πως νιώθετε όταν
έχετε άγχος. άγχους.
Προσθέστε εικόνες ή λέξεις από πράγματα που τροφοδοτούν το άγχος των
εφήβων, για παράδειγμα τα διαγωνίσματα στο σχολείο ή μια διαφωνία με
ένα μέλος της οικογένειας. Μπορείτε να σκεφτείτε υγιείς τρόπους να
αντιμετωπίσετε το άγχος; Ζωγραφίστε ένα κλουβί γύρω από το τέρας και
γράψτε όσα σκέφτεστε για τη διαχείριση του άγχους. Μοιραστείτε τις ιδέες
σας με την Ομάδα και σκεφτείτε όσα μάθατε για τη διαχείριση του.
Ξέρεις ότι…
Οι μητέρες που δεν τρώνε όσο και ότι πρέπει έχουν περισσότερες
πιθανότητες να γεννήσουν μωρά με βάρος κάτω από το κανονικό; Αυτό
αυξάνει τις πιθανότητες να πεθάνει το νεογέννητο. Οι διατροφικές
ελλείψεις επηρεάζουν και την ανάπτυξη του παιδιού και την ικανότητά
του να αντιμετωπίσει ιούς και μολύνσεις.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Η μητρική υγεία ξεκινάει από τη γενική υγεία
Μια υγιής εγκυμοσύνη ξεκινάει πολύ πριν μία γυναίκα μείνει έγκυος. Οι
γυναίκες είναι πιθανότερο να έχουν υγιή εγκυμοσύνη όταν έχουν καλή
φυσική και πνευματική υγεία. Αλλά η φυσική και πνευματική υγεία δεν
είναι σημαντική μόνο για τη μητρική υγεία. Η υγεία σου είναι σημαντικό
προσόν για την καθημερινή σου ζωή σήμερα και στο μέλλον, ασχέτως από
την απόφασή σου να γίνεις μητέρα.
Η πνευματική υγεία αφορά τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τη συμπεριφορά
και τις σχέσεις. Έχει επίσης να κάνει με το πόσο εκτιμούμε τον εαυτό μας,
τη ζωή μας και τους ανθρώπους στη ζωή μας. Όταν έχουμε θετική
πνευματική υγεία, μπορούμε να χαρούμε τη ζωή μας, να αντιμετωπίσουμε
τις προκλήσεις και να πάρουμε αποφάσεις. Είναι πιο δύσκολο να πάρουμε
υγιείς αποφάσεις όταν έχουμε άγχος ή προβλήματα πνευματικής υγείας
(όπως η έντονη θλίψη ή η συνεχής αγωνία). Η πνευματική υγεία μπορεί
επίσης να επηρεάσει το σώμα μας, προκαλώντας πονοκεφάλους, πόνους
στην πλάτη και επίσης να επηρεάσει τη γονιμότητά μας.
Το τι τρώμε και πόσο ασκούμαστε επηρεάζει πολύ τη σωματική μας υγεία.
Όταν τα παιδιά τρώνε πολύ λίγο, το σώμα τους δεν έχει αρκετά θρεπτικά
συστατικά για να αναπτυχθεί όπως πρέπει. Η παχυσαρκία επίσης έχει
κακές συνέπειες. Το πολύ φαγητό, το λίγο φαγητό ή το κακό φαγητό
αυξάνει τις πιθανότητες για κακή υγεία. Η σωστή διατροφή είναι ιδιαίτερα
σημαντική κατά τη διάρκεια τα εγκυμοσύνης γιατί ότι τρώει η έγκυος
επηρεάζει και την ανάπτυξη του εμβρύου.
Το σώμα της γυναίκας υπόκειται πολλές αλλαγές κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και του τοκετού. Η συχνή φυσική άσκηση πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη βοηθάει τη γυναίκα να διατηρήσει καλή
σωματική υγεία.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Γεύμα με προϋπολογισμό (**/ Μαθαίνω)
Ότι τρώμε επηρεάζει την υγεία μας, τώρα και στο μέλλον. Μάθετε
περισσότερα για την υγιεινή διατροφή, -όπως ομάδες τροφίμων και πως το
σώμα σου χρησιμοποιεί διαφορετικές τροφές- και τι συμβαίνει στο σώμα
μας όταν τρώμε πολύ λίγο φαγητό ή πολύ φαγητό. Τι είναι ιδιαίτερο για τη
διατροφή των εγκύων; Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο, άλλες πηγές, ειδικούς
(π.χ. διαιτολόγο), μάθετε περισσότερα σχετικά και φτιάξτε ένα γευστικό,
ισορροπημένο και οικονομικό γεύμα χρησιμοποιώντας τοπικά προϊόντα. Το
κρέας μπορεί να είναι ακριβό, μπορείτε να βρείτε διαφορετικές πηγές
πρωτεΐνης για το γεύμα σας; Ετοιμάστε το γεύμα για όλη την Ομάδα,
συμφωνείστε σε ένα ποσό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αν είναι
μεγαλύτερη η πρόκληση.
Για τους Αρχηγούς
Οι διαφωνίες, οι συγκρούσεις, ο θυμός και η ζήλεια είναι ανθρώπινα και
μέρος των σχέσεων. Αυτό που μετράει είναι πώς οι άνθρωποι
διαχειρίζονται τις εμπειρίες και εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
Ενθαρρύνεται την Ομάδα να σκεφτεί ποιες είναι οι υγιείς εκφράσεις αυτών
των συναισθημάτων και ποιες όχι!
Οι άνθρωποι της ζωής μου (*/ Μαθαίνω)
Όλοι έχουμε σχέσεις με διάφορους ανθρώπους, γονείς/κηδεμόνες,
αδέρφια, φίλους, δασκάλους, γείτονες και άλλους! Ζωγραφίστε ένα κύκλο
στη μέση ενός μεγάλου χαρτιού. Αυτός ο κύκλος είστε εσείς. Σκεφτείτε τους
ανθρώπους της ζωής σας και ζωγραφίστε μικρότερους κύκλους γύρω του,
βάζοντας πιο κοντά τους κύκλους των ανθρώπων που νιώθετε πιο
σημαντικούς για εσάς. Σκεφτείτε τι είναι αυτό που τους κάνει ιδιαίτερους
για εσάς;
«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί
το γεγονός ότι στον 21ο αιώνα, χιλιάδες παιδιά
και γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες
πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της γέννας ή στα
πρώτα χρόνια της ζωής τους»
Aileen Carroll, πρώην Υπουργός Διεθνούς
Συνεργασίας του Καναδά
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Δέντρο σχέσεων (**/ Μαθαίνω)
Οι σχέσεις μας κάνουν χαρούμενους και είναι αυτοί που μας στηρίζουν
στις δύσκολες στιγμές μας. Αλλά μπορούν και να μας πληγώσουν. Κάντε
ένα «δέντρο σχέσεων» και χρησιμοποιήστε τα φύλλα για να δείξετε τα
θετικά αποτελέσματα των σχέσεων –όπως το νιώθεις πως σε αγαπούν, το
να έχεις κάποιος να μοιραστείς τα προβλήματά σου. Χρησιμοποιήστε τις
ρίζες για να δείξετε με ποιο τρόπο αυτά τα αποτελέσματα
επιτυγχάνονται, για παράδειγμα με το να είσαι σταθερός και άξιος
εμπιστοσύνης. Προσθέστε σπόρους γύρω από το δέντρο για όσα
δυσκολεύουν τις σχέσεις να αναπτυχθούν καλά και σωστά, για
παράδειγμα το να μιλάς άσχημα σε κάποιον. Θυμηθείτε να μην μιλάτε για
συγκεκριμένους ανθρώπους και πράγματα που συνέβησαν.
Σκεφτείτε πως μπορείτε να καλλιεργήσετε υγιείς σχέσεις με φίλους και
συγγενείς. Τι μπορείτε να κάνετε όταν έχετε διαφωνία με κάποιον ή
κάνουν κάτι που σας πληγώνει; Τι ρόλο παίζουν σ΄ αυτό τα
χαρακτηριστικά που βάλατε στο δέντρο ως σημαντικά για τις σχέσεις
(σχέσεις όπως με το φίλο σας, το σύζυγο ή κάποιον που τώρα γνωρίσατε;)
Πως αυτά που είναι στα φύλλα και τις ρίζες βοηθούν τους ανθρώπους να
σέβονται τα δικαιώματα των φίλων τους;
Πάρε έκφραση (*/ Μαθαίνω)
Τα συναισθήματα είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Πολλά από όσα
ξέρουμε για τους άλλους ανθρώπους δεν είναι από όσα λένε αλλά από
όσα διαβάζουμε στο πρόσωπό τους, στην έκφραση τους, στη στάση του
σώματός τους. Μπείτε σε κύκλο, ένας είναι στη μέση και μοιράζετε ένα
περιστατικό που συνέβη ανάμεσα σε φίλους, οικογένεια ή στο σχολείο.
Οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν το πρόσωπο και το σώμα τους για να
δείξουν πως θα ένιωθαν. Αυτός που είναι στο κέντρο προσπαθεί να
μαντέψει τα συναισθήματα κάποιου από τον κύκλο και αν το πετύχει
αυτός παίρνει τη θέση του στο κέντρο.
Αναλογιστείτε πόσο σημαντικό είναι στις σχέσεις η ικανότητα να
αναγνωρίζετε τα συναισθήματα των άλλων. Τι θα συνέβαινε αν δεν έχετε
συνείδηση των δικών σας συναισθημάτων; Ή αν δεν μπορούσατε να
μαντέψετε τα συναισθήματα των φίλων σας;
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Μοναδικός εγώ, μοναδικός εσύ (*/ Μαθαίνω)
Το εκπληκτικό με τους ανθρώπους είναι πως ενώ έχουμε πολλά κοινά
μεταξύ μας, ο καθένας μας είναι μοναδικός. Καθίστε σε κύκλο. Σκεφτείτε
ένα πράγμα που σας αρέσει για κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας.
Διαδοχικά κάθε μέλος κάθεται στο κέντρο του κύκλου και οι υπόλοιποι
μοιράζονται αυτό που τους αρέσει περισσότερο από αυτό το άτομο.
Αναλογιστείτε γιατί είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε και να εκτιμάτε τα
θετικά των άλλων. Πως νιώθετε όταν οι άλλοι σας λένε τι εκτιμάνε από το
χαρακτήρα σας; Πως μπορείτε να θυμίζετε στον εαυτό σας καθημερινά τα
θετικά σας χαρακτηριστικά; Πως μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι
σημαντικοί άνθρωποι της ζωής σας γνωρίζουν πως τους εκτιμάτε;
Φέρνοντας την αλλαγή μέσω της αυτοεκτίμησης και της
εμπιστοσύνης
Ο Οδηγισμός έχει μακρά ιστορία στη στήριξη των νέων ώστε να
αναπτύξουν θετική αυτοεκτίμηση και εμπιστοσύνη. Αυτό βοηθά τους
νέους να έχουν αντοχές και αυξάνει την ικανότητά τους να πάρουν θετικές
επιλογές και να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιλογές. Οι δεξιότητες που
αποκτούν στο Οδηγισμό θα τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι σε όλους
τους τομείς (όπως και στο να είναι όσο πιο υγιείς γίνεται).
Η αυτοεκτίμηση έχει να κάνει με το πόσο εκτιμούμε τον εαυτό μας, πόσο
περήφανοι νιώθουμε και πόσο άξιοι αισθανόμαστε. Η αυτοεκτίμηση είναι
σημαντική γιατί το πόσο καλά νιώθουμε με τον εαυτό μας επηρεάζει το
πώς ενεργούμε. Κάποιος που έχει αυτοεκτίμηση είναι πιο εύκολο να
συνυπάρχει με άλλους ανθρώπους και να χαίρεται τη ζωή. Επίσης είναι
πιο πιθανό να κάνει υγιείς επιλογές όταν νιώθει καλά με τον εαυτό του,
ξέρει τι είναι σημαντικό για τον ίδιο και έχει ο θάρρος να υποστηρίξει τη
γνώμη του. Αντίστοιχα επιλέγει σωστά σε ότι αναφορά στις υγιείς σχέσεις.
Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να χτίσουν υγιείς σχέσεις βασισμένες σε
αμοιβαίο σεβασμό όταν έχουν αυτοπεποίθηση και θετική εικόνα για τον
εαυτό τους. Οι γυναίκες με αυτοεκτίμηση αντιστέκονται στις διακρίσεις με
βάση το φύλο και στηρίζουν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη μητρότητα,
την υγεία και την ευεξία.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Μπορείς να πεις αυτό που θέλεις; (*/ Μαθαίνω)
Δεν είναι εύκολο να πείτε στους φίλους σας αυτό που θέλετε, ειδικά όταν
δεν θέλετε τα ίδια πράγματα. Αυτή η δραστηριότητα σάς δίνει την ευκαιρία
να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας στη διαπραγμάτευση. Κάντε ζευγάρια και
καθίστε ο ένας απέναντι στον άλλο. Ό ένας είναι ο Α και ο άλλος ο Β.
Φανταστείτε πως ο Α και ο Β είναι καλύτεροι φίλοι μεταξύ τους. Τώρα
φανταστείτε πως ήρθε ένα νέο μέλος στην ομάδα σας. Ο Α πιστεύει πως το
νέο άτομο είναι εκπληκτικό και θέλει ο Β να το καλέσει στο πάρτι που
κάνει. Πρώτα κάντε μια σχετική συζήτηση με δεδομένο πως ο Β δεν θέλει
να το καλέσει στο πάρτι του (ανησυχεί μήπως χάσει τον καλύτερο φίλο της)
και οι δύο προσπαθούν να περάσει το δικό τους. Επαναλάβετε το ίδιο,
αυτή τη φορά προσπαθώντας ενώ υποστηρίζετε την άποψή σας να
σέβεστε τον άλλο και τη γνώμη του.
Προχωρήστε τη δραστηριότητα ένα βήμα παραπέρα. Ο Α προσπαθεί να
πείσει τον Β να κάνει κάτι που μπορεί να τον μπλέξει (μπορείτε να
σκεφτείτε τι μπορεί να είναι αυτό). Πρώτα κάντε τη συζήτηση
προσπαθώντας ο ένας να πείσει τον άλλο. . Επαναλάβετε το ίδιο, αυτή τη
φορά προσπαθώντας ενώ υποστηρίζετε την άποψή σας να σέβεστε τον
άλλο και τη γνώμη του.
Μπορείτε να συνεχίσετε τη δραστηριότητα και αυτή τη φορά να
φανταστείτε πως ο Α με το Β έχουν σχέση. Ο Α πιστεύει πως ήρθε η ώρα να
ολοκληρώσουν τη σχέση τους ένα ο Β δεν νιώθει έτοιμος γι΄ αυτό παρότι
αγαπάει τον Α και φοβάται μην τον χάσει. Πρώτα κάντε τη συζήτηση
προσπαθώντας ο ένας να πείσει τον άλλο. . Επαναλάβετε το ίδιο, αυτή τη
φορά προσπαθώντας ενώ υποστηρίζετε την άποψή σας να σέβεστε τον
άλλο και τη γνώμη του. Πρώτα κάντε τη συζήτηση προσπαθώντας ο ένας να
πείσει τον άλλο. . Επαναλάβετε το ίδιο, αυτή τη φορά προσπαθώντας ενώ
υποστηρίζετε την άποψή σας να σέβεστε τον άλλο και τη γνώμη του.
Αναλογιστείτε τι σημαίνει να διαπραγματεύεσαι με τον καλύτερο σου φίλο
διαφορετικά πράγματα. Ξέρεις πάντοτε τι θέλεις και γιατί; Τι κάνει δύσκολο
το να μοιράζεσαι με τους άλλους αυτό που θέλεις; Με ποιο τρόπο
μπορούμε να λέμε αυτό που θέλουμε σεβόμενοι και τους άλλους; Τι
μπορείς να κάνεις όταν ένας φίλος δεν σε ακούει ή σε πιέζει να κάνει κάτι
που δεν θέλεις να κάνεις;
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Μια εκπομπή για τα δύσκολα (*/ Κατανοώ)
Οι ερωτικές σχέσεις δεν είναι πάντα ούτε εύκολες, ούτε απλές. Υπάρχουν
διαφωνίες, δύσκολες αποφάσεις και συγκρουόμενα συναισθήματα.
Ανακαλύψτε πως μπορείτε να διαπραγματεύεστε στα δύσκολα
διοργανώνοντας ένα role-play εκπομπής συνεντεύξεων. Φτιάξτε το σκηνικό
της εκπομπής και βάλτε στο κέντρο δύο καρέκλες, Κάθε φορά μέλη της
ομάδας θα παίζουν τους ρόλους κάθε ιστορίας. Ο Αρχηγός είναι ο
παρουσιαστής της εκπομπής. Μπορείτε να «παγώνετε» τη συζήτηση κατά
διαστήματα και να ρωτάτε για τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τα κίνητρα
τους χαρακτήρα. Ο αρχηγός μπορεί να ζητήσει και από το κοινό (δηλαδή
την υπόλοιπη Ομάδα) να κάνουν ερωτήσεις και να μοιραστούν σκέψεις
σχετικά με τους χαρακτήρες που βλέπουν. Διαλέξτε από τις ιστορίες στο
Παράρτημα ή δημιουργήστε τις δικές σας.
Σκεφτείτε όσα μάθατε για το πώς να διαπραγματεύεστε στις δύσκολες
καταστάσεις των σχέσεων. Για ποιους λόγους οι άνθρωποι συμφωνούν σε
πράγματα που δεν τους αρέσουν όταν είναι σε μία σχέση; Πως συμβάλουν
σ΄ αυτές τις καταστάσεις οι προσδοκίες της κοινωνίας και του περίγυρου
και πόσο εύκολα μπορούν να λυθούν;
Στόχοι σήμερα, στόχοι αύριο (*/ Μαθαίνω)
Το να γνωρίζεις τι είναι σημαντικό για σένα μπορεί να σε βοηθήσει να
πάρεις αποφάσεις και να αντισταθείς στις πιέσεις. Ζωγράφισε ή κάνε ένα
κολάζ με τους στόχους σου. Στη μία πλευρά βάλε τους στόχους που έχεις
τώρα: για παράδειγμα να πάρεις καλούς βαθμούς ή να μάθεις κάτι
καινούριο. Και στην άλλη τους μελλοντικούς σου στόχους: για παράδειγμα
ποια δουλειά θέλεις να κάνεις ή το να δημιουργήσεις οικογένεια.
Μοιράσου τις σκέψεις σου με την υπόλοιπη ομάδα. Συζητήστε πως οι
ερωτικές σχέσεις της ζωής σου μπορούν να επηρεάσουν αυτούς τους
στόχους.
Αναλογιστείτε πως το να γνωρίζει ένας νέος άνθρωπος τους στόχους του
μπορεί να τον βοηθήσει να πάρει σωστές αποφάσεις για τις σχέσεις του.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Καταιγισμός ερωτήσεων (**/ Μαθαίνω)
Έχετε ερωτήσεις σχετικές με την υγεία, τη μητρική υγεία, τα σεξουαλικά
μεταδιδόμενα νοσήματα ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με τον MDG5; Γράψτε
τις ερωτήσεις σας χωρίς το όνομά σας σε ένα χαρτί, ανακατέψτε τα χαρτιά
και διαβάστε τις ερωτήσεις. Κάντε ένα πρόγραμμα για να βρείτε
τεκμηριωμένες απαντήσεις σ΄αυτά τα ερωτήματα χρησιμοποιώντας το
διαδίκτυο ή βιβλιογραφία ή ειδικούς.
Σκεφτείτε όσα μάθατε για είδη ερωτήσεων που έχουν οι νέοι άνθρωποι.
Διαδώστε το (**/ Μαθαίνω)
Μάθατε πώς να είστε σωστοί φίλοι και πώς να φροντίζετε το σώμα και την
υγεία σας. Ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσετε όσα μάθατε για να βοηθήσετε
και άλλους στον περίγυρό σας ή στο σχολείο σας να μάθει πώς να
παραμένει υγιείς! Μερικοί τρόποι για να το καταφέρετε αυτό είναι να
φτιάξετε αφίσες ή φυλλάδια, να γράψετε ένα τραγούδι ή να κάνετε μια
ταινία μικρού μήκους.
Ένα εργαστήρι που θα φέρει αλλαγή (***/ Μαθαίνω)
Οργανώστε ένα εργαστήρι που θα βοηθήσει τους νέους της περιοχής σας
να χτίσουν υγιείς σχέσεις, να φροντίζουν την υγεία τους και να
καταλάβουν τα δικαιώματά τους και να σέβονται των άλλων.
Χρησιμοποιήστε δραστηριότητες από αυτό το πακέτο, από άλλες πηγές
που θα βρείτε στο διαδίκτυο ή φτιάξτε τις δικές σας. Κάντε το πιο
ενδιαφέρον προσκαλώντας ειδικούς να μιλήσουν, δείχνοντας ταινίες ή
παρουσιάσεις. Πως μπορείτε να συμπεριλάβετε και άλλες ομάδες όπως
γονείς και φίλους;
Ένα blog που θα φέρει αλλαγή (***/ Μαθαίνω)
Το να γράφεις σε ένα blog είναι μία μορφή ακτιβισμού. Με αυτό τον τρόπο
μπορείτε να απευθυνθείτε σε πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα, ακόμα και
αυτούς που βρίσκονται πολύ μακριά! Γράψτε σε ένα blog σχετικά με
θέματα μητρικής υγείας στην περιοχή ή στην χώρα σας. Αφού το
δημοσιεύσετε ελέγξτε συχνά τα σχόλια και απαντήστε.
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Συντομογραφίες & Πηγές
(Μέρος Β’)
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Συντομογραφίες
AIDS
Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας
CEDAW
Σύμβαση για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά
των Γυναικών
CRC
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
HIV
Ανθρώπινος Ιός Ανοσοανεπάρκειας
MDG
Αναπτυξιακοί στόχοι Χιλιετίας
PMTCT
Η πρόληψη της μετάδοσης από μητέρα σε παιδιά
UK
Ηνωμένο Βασίλειο
UN
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
UNAIDS
Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το
HIV / AIDS
UNFPA
Ταμείο Ηνωμένων Εθνών για την προστασία του
Πληθυσμού
UNICEF
Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Συντομογραφίες
US
ΗΠΑ
WAGGGS
Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών
WHO
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας
UNAIDS
Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το
HIV / AIDS
UNFPA
Ταμείο Ηνωμένων Εθνών για την προστασία του
Πληθυσμού
UNICEF
Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Βιβλιογραφία και χρήσιμοι σύνδεσμοι
Σχετικά μηνύματα της WAGGGS
Υγεία των νέων
www.wagggs.org/en/resources/document/view/20133
HIV & AIDS
www.wagggs.org/en/resources/document/view/3972
Υγιεινή διατροφή
www.wagggs.org/en/resources/document/view/20135
Ανθρώπινα δικαιώματα
www.wagggs.org/en/resources/document/view/20140
Σχετικές πηγές της WAGGGS
Ημέρα Σκέψης
www.worldthinkingday.org
Συνηγορία
www.wagggs.org/en/resources/document/view/3384
MDG +10 Report
www.wagggs.org/en/resources/document/view/22188
GAT
www.wagggs.org/en/resources/document/view/20082
HIV/AIDS Toolkit
www.wagggs-shop.org
HIV/AIDS Badge Curriculum
www.wagggs.org/en/resources/document/view/31
Άλλες πηγές
• Amnesty International USA (2010). Deadly Delivery: The Maternal Health
Crisis in the USA.
www.amnestyusa.org/sites/default/files/pdfs/deadlydelivery.pdf
• Amnesty International USA (2011). Deadly Delivery: The Maternal Health
Crisis in the USA – One Year Update Spring 2011.
www.amnestyusa.org/sites/default/files/deadlydeliveryoneyear.pdf
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
• e-How (n.d.). How to Make Your Own Agar for Petri Dishes.
www.ehow.com/how_5665036_make-own-agar-petridishes.html#ixzz27nD5Civ2
• Friedman, H.S. (2012). US Infant Mortality Rate Higher Than Other
Wealthy Countries.
www.huffingtonpost.com/howard-steven-friedman/infant-mortality-rateunited-states_b_1620664.html.
• Global Public-Private Partnership for Handwashing (2011). Why
handwashing?
www.globalhandwashing.org/why.
•
GOJO (n.d.). The GOJO Hand Hygiene Program.
www.gojo.com/united-states/market/k-12/resources/educationalmaterials/lessonplans.aspx.
• KidsHealth (n.d.). Diarrhoea. kidshealth.org.
• KidsHealth (n.d.). Malaria. kidshealth.org.
• KidsHealth (n.d.). Pneumonia. kidshealth.org.
• KidsHealth (n.d.). What are germs? kidshealth.org.
• Kitchen Pantry Scientist (2011). Microbial Zoos (Homemade Petri Plates)
kitchenpantryscientist.com/?p=1651.
• MDG Alliance (n.d.). One Million Children: A Global Partnership to Save
Children from Diarrheal Diseases.
•
Marmot, M. (n.d.) Fair Society Healthy Lives (The Marmot Report):
Strategic Review of Health Inequalities in England Post-2010.
www.instituteofhealthequity.org/projects/fair-society-healthy-lives-themarmot-review
• Plan International (2007). Because I Am A Girl: The State of the World’s
Girls 2007.
www.plan-international.org/girls/resources/publications.php
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
Public Health Association of Canada [PHAC] (2008). The Chief Public
Health Officer’s Report on The State of Public Health in Canada 2008.
www.phac-aspc.gc.ca/cphorsphc-respcacsp/2008/fr-rc/index-eng.php.
•
Save the Children UK (2008). Saving Children’s Lives resource pack.
www.savethechildren.org.uk/resources/online-library.
•
Save the Children UK (2010). A Fair Chance at Life: Why Equity Matters
for Child Mortality.
www.savethechildren.org.uk/resources/online-library.
•
Save the Children UK (2011). An Equal Start: Why Gender Equality
Matters for Child Survival and Maternal Health.
www.savethechildren.org.uk/resources/online-library.
•
Save the Children UK (2011). No Child Born to Die: Closing the Gaps.
www.savethechildren.org.uk/resources/online-library.
•
Save the Children UK (2012). State of the World’s Mothers 2012.
www.savethechildren.org.uk/resources/online-library.
•
Save the Children UK (2012). Charting the Future: Empowering Girls to
Prevent Early Pregnancy.
www.savethechildren.org.uk/resources/online-library.
• Smylie, J. and Adomako, P. (2009). Indigenous Children’s Health Report:
Health Assessment in Action.
www.stmichaelshospital.com/crich/indigenous_childrens_health_report.php
• UN (2010). The Global Strategy for Women’s and Children’s Health.
www.everywomaneverychild.org/images/content/files/global_strategy/full/2
0100914_gswch_en.pdf.
•
UN (2011). The Millennium Development Goals Report.
www.mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/2011%20Stat%20Anne
x.pdf.
•
UNDP (2011). Human Development Reports.
www.hdr.undp.org/en/countries/
•
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2013
πακέτο δραστηριοτήτων
UNFPA and UNICEF (2010). Women’s and Children’s Rights: Making the
Connection.
www.unfpa.org/public/op/preview/home/publications/pid/7269
• 27. UNICEF (2007). Innocenti Report Card 7 – Child Poverty in Perspective:
An Overview of Child Well-being in Rich Countries.
www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc7_eng.pdf
•
UNICEF (2010). Children and AIDS: Fifth Stocktaking Report.
www.unicef.org/publications/ index_57005.html.
• UNICEF (n.d). Country Statistics.
www.unicef.org/statistics/index_countrystats.html
•
WHO (n.d.). Malaria.
www.who.int/topics/malaria/en/
• WHO (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action
on the social determinants of health.
www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/index.html
• WHO and UNICEF (2012). Building a Future for Women and Children – The
2012 Report.
www.countdown2015mnch.org/reports-and-articles/2012-report
• WHO, UNICEF, UNFPA, and The World Bank (2012). Trends in Maternal
Mortality: 1990 to 2010.
www.unfpa.org/public/home/mothers/MMEstimates2012
• UN Division for the Advancement of Women, CEDAW: Convention on the
Elimination of All Forms of Violence Against Women in Brief – For
Adolescents,
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
•
UN, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, UN
Convention on the Rights of the Child inChild- friendly Language,
www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf
• WHO (1986). The Ottawa Charter for Health Promotion.
www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en
•