close

Enter

Log in using OpenID

1. Utvrđuje se konačna lista bodovna lista

embedDownload
Republika Hrvatska
Zadarska županija
Općina Novigrad
Općinski načelnik
KLASA: 351-04/14-01/13
URBROJ: 2198/08-14-11
Datum: 08.12.2014. g.
Na temelju
članka 12. Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske
učinkovitosti obiteljskih kuća Općine Novigrad , Klasa: 351-04/14-01/13 od 22. srpnja
2014. godine i Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi Povjerenstva za provedbu programa
povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama , Općinski načelnik donosi
ZAKLJUČAK
O utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije podnositelja prijava
na raspisani Javni natječaj za sufinanciranje programa povećanja energetske
učinkovitosti obiteljskih kuća Općine Novigrad
1. Utvrđuje se konačna lista bodovna lista korisnika subvencije:
Red.
Br.
Ponuditelj:
1.
Marijan Paštrović
2.
Neda Buterin
3.
Željko Blašković
4.
Jagoda Ivčić
5.
Martina Zubčić
6.
Martin Gospić
7.
Lidija Buterin
8.
Marko Čulina
9.
10.
Rajka Anzulović
Bernarda Jurković
11.
Ivan Viduka
12.
Stipe Baždarić
Adresa :
Zagrebačka 16,
23 312 Novigrad
Put Bravarića 3,
23 312 Novigrad
Obala E. Kotromanić 103,
23 312 Novigrad
Butka Kurjakovića 15
23 312,Novigrad
VII. domobranske 6,
23 226 Pridraga
Ribarska 16,
23 226 Pridraga
Šibenska 16,
23 312 Novigrad
Ante Starčevića 51,
23 226 Pridraga
Stjepana Radića 1,
23 312 Novigrad
Dolac 1/6 , 23312 Novigrad
Put donjih Viduka 21,
23226 Pridraga
Ante Pedića 3, 23 312
Paljuv
Bodovi:
183
169,50
159,50
152
134,50
133,50
128
125
104,50
103,00
101,50
96,00
2. Nakon objave ovog Zaključka na internetskim stranicama općine Novigrad i nakon
dostave zaključka korisnicima subvencije iz točke 1. ovog Zaključka , isti su dužni
temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi Programa povećanja energetske
učinkovitosti obiteljskih kuća Općine Novigrad u roku od 60 dana dostaviti slijedeću
dokumentaciju:
- Projekt rekonstrukcije postojeće zgrade
Dokumentacija iz ovog članka dostavlja se isključivo u tiskanom obliku, na adresu
Provoditelja natječaja uz naznaku: Projekt EnU –Projektna dokumentacija
Ako korisnici subvencije iz točke 1. ne dostave naprijed navedenu dokumentaciju u
određenom roku , gube pravo na odobrena sredstva.
3. Sa korisnicima subvencije iz točke 1. Ovog Zaključka Općina Novigrad će temeljem
članka 6. Pravilnika o provedbi Programa povećanja energetske učinkovitosti
obiteljskih kuća Općine Novigrad zaključiti Ugovore o subvencioniranju troškova
provedbe mjera Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća kojima će se
utvrditi međusobna prava i obveze.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na internetskim stranicama općine
Novigrad.
Načelnik općine Novigrad
Joso Klapan dipl. vet.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
390 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content