Installation manual and technical characteristics

από το
1931
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ
ΛΕΒΗΤΕΣ
5
0617
χρόνια
γραπτή
εγγύηση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα
μεταξύ τους.
Διατίθενται στην αγορά συναρμολογημένοι σε πέντε μεγέθη (CM-30 έως CM-70), από 26.4 KW έως 68,1 KW.
Κατασκευάζονται από χυτοσίδηρο (μαντέμι) GG 20 κατά DIN 1691 με μειωμένη περιεκτικότητα σε Φωσφόρο και Θείο. Η
κατασκευή τους γίνεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 303-1, ΕΝ 303-2, EN 304 & ΕΝ 267.
Οι λέβητες COSMO έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 92/42 και το ΠΔ 335/93 και φέρουν τη σήμαντη
CE.
Τα στοιχεία του λέβητα δοκιμάζονται σε υδραυλική πίεση 10 Bar και ο συναρμολογημένος λέβητας σε πίεση 5 Bar.
Η μέγιστη πίεση λειτουργίας τους είναι 3 bar και η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας, 90 0C.
Λειτουργούν με πετρέλαιο Diesel (ΕL) και με τις τρεις διαδρομές των καυσαερίων, έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης.
Η πόρτα του λέβητα έχει ισχυρή μόνωση με μονωτικό υλικό κεραμικών ινών και με το ολικό άνοιγμα της επιτρέπει τον πλήρη
εσωτερικό καθαρισμό του λέβητα.
Ο κορμός του λέβητα μονώνεται με υαλλόμαλο πάχους 50 mm με ανακλαστικό φύλλο αλουμινίου. Στο εμπρόσθιο στο
οπίσθιο και στο άνω κάλυμμα τοποθετείται υαλλόμαλο πάχους 50 mm που ελαχιστοποιεί τις απώλειες θερμότητας προς το
περιβάλλον.
Οι λέβητες έχουν ενσωματωμένο ηλεκτρικό πίνακα, με όργανα λειτουργίας και ασφαλείας , προκαλωδιωμένα με καλώδια
σιλικόνης.
Το παρόν φυλλάδιο περιέχει οδηγίες συναρμολόγησης, σύνδεσης, λειτουργίας και συντήρησης των λεβήτων
COSMO. Η εφαρμογή του θα αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα του λέβητα που επιλέξατε, αλλά είναι και προϋπόθεση
για να ισχύει η εγγύηση που παρέχουμε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο καθαρισμός του λέβητα πρέπει να γίνεται μία φορά τον χρόνο στο τέλος της χειμερινής περιόδου. Πρέπει να καθαρίζονται
οι τέσσερις (4) διαδρομές των καυσαερίων και ο θάλαμος καύσεως και να απομακρύνονται τα προϊόντα καθαρισμού. (Λεπτομέρειες στο
σχετικό κεφάλαιο «Συντήρηση»).
2
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος
Αρ.
Στοιχ.
Προσδιδόμενη
Ισχύς
kw
kcal/h
kw
kcal/h
Αντ/
ψη
mm
Σ.Υ.
Ωφέλιμη Ισχύς
Κατανάλωση
Υδραυλική
Καυσίμου
Σύνδεση
Πετρέλαιο
(in)
kg/h
Καπ/
χος
Φ
(mm)
Βάρος
(kg)
Περ/
της
νερού
lt
Διαστάσεις
Μήκος x
Ύψος x
Πλάτος
415 x 930 x 453
CM-30
3
30,4
26.163
26,4
22.720
3,64
2,551
1 1/4”
130
113
14,5
CM-40
4
43,1
37.092
37,7
32.445
7,14
3,615
1 1/4”
130
141
18,0
515 x 930 x 453
CM-50
5
55,7
47.936
48,9
42.084 10,63
4,678
1 1/4”
130
169
21,5
615 x 930 x 453
CM-60
6
66,5
57.231
58,5
50.346 11,32
5,589
1 1/4”
130
197
25,0
715 x 930 x 453
CM-70
7
77,3
66.525
68,1
58.608 12,00
6,494
1 1/4”
130
225
28,5
815 x 930 x 453
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ
ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ
οπισθια ΟΨΗ
L
930
585
510
268
115
450
3
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
TΥΠΟΣ «Α»
230
TΥΠΟΣ «Β»
183
1
1η Διαδρομή Καυσαερίων και θάλαμος καύσεως
2
2η Διαδρομή Καυσαερίων
3
3η Διαδρομή Καυσαερίων
Τύπος λέβητα
Διαδρομές
καυσαερίων
CM-30
CM-40
CM-50
CM-60
CM-70
2η Διαδρομή
Τύπος «Β»
Τύπος «Α»
Τύπος «Α»
Τύπος «Α»
Τύπος «Α»
3η Διαδρομή
Τύπος «Α»
Τύπος «Α»
Τύπος «Α»
Τύπος «Α»
Τύπος «Α»
4
Συναρμολόγηση καλυμμάτων λέβητα
1. Κορμός λέβητα
6. Οπίσθιο διμερές κάλυμμα
2. Μόνωση κορμού λέβητα
7. Άνω κάλυμμα
3. Πλευρικό κάλυμμα
8. Πίνακας οργάνων
4. Ντίζες
9. Εμπρόσθιο κάλυμμα
5. Οπίσθια μόνωση
1. Τυλίγουμε τον υαλλοβάμβακα περιμετρικά στον κορμό του λέβητα.
2. Τοποθετούμε, (κρεμάμε), κάθε ένα πλευρικό κάλυμμα στις ντίζες του κορμού του λέβητα ανάμεσα στα δύο περικόχλια
μπρος και πίσω τα οποία και σφίγγουμε.
3. Τοποθετούμε το εμπρόσθιο κάλυμμα στίς σχισμές τών πλευρικών καλυμάτων, αφού προηγουμένως με μία πένσα λυγίσουμε
τα ειδικά διαμορφωμένα γαντζάκια του εμπροσθίου καλύμματος.
4. Εφαρμόζουμε την μόνωση στο πίσω μέρος του λέβητα και τοποθετούμε τα δύο πίσω καλύμματα με τον ιδιο τρόπο όπως
και το εμπρόσθιο κάλυμμα.
5. Τοποθετούμε τον πίνακα οργάνων.
6. Τοποθετούμε τα αισθητήρια των οργάνων του πίνακα, στο κυάθιο που βρίσκεται στο εμπρόσθιο στοιχείο. Η επιμήκυνση
των τριχοειδών σωλήνων των οργάνων πρέπει να γίνει με προσοχή και τα αισθητήρια να τοποθετηθούν στα κυάθια στη
βαθύτερη θέση. Αρχικά τοποθετείται το κοντό αισθητήριο του θερμομέτρου και κατόπιν τα υπόλοιπα αισθητήρια
7. Τοποθετούμε το άνω κάλυμμα.
5
Τοποθέτηση Καυστήρα
Προσοχή. Κατά τήν τοποθέτηση
του καυστήρα το άκρο της κεφαλής
καύσεως (μπούκας), πρέπει να
είναι στο ίδιο επίπεδο (πρόσωπο)
μέ τη μόνωση της πόρτας.
Διάμετρος οπής πόρτας: 105 mm
Μήκος οπής με τη μόνωση: 70 mm
Διανομέας για
CM-50,
CM-60,
CM-70
Λεβητοστάσιο
600
λεβητασ
COSMO
750
600
1500
Το λεβητοστάσιο πρέπει να είναι κατά σκευασμένο σύμφωνα με τον ΓΟΚ και τις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες. Πρέπει να
έχει επαρκή αερισμό, αποχέτευση δαπέδου και να καλύπτεται από δύο πυροσβεστήρες (Ξ. σκόνης & CO2) και έναν
πυροσβεστήρα οροφής πάνω από τον καυστήρα. Το ύψος του λεβητοστασίου πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2,40 μέτρα.
Οι ελάχιστες αποστάσεις (σε mm), του λέβητα από τους τοίχους του λεβητοστασίου φαίνονται στο παραπάνω σκίτσο.
6
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
1. Δικόπτης on-off
2. Υδροστάτης ασφαλείας
3. Υδροστάτης καυστήρα
4. Υδροστάτης κυκλοφοριτή
5. Θερμόμετρο νερού
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΕΒΗΤΑ
ON - OFF
YΔΡΟΣΤΑΤΗΣ
ΚΥΚΛ/ΤΗ
YΔΡΟΣΤΑΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΛΥΧΝΙΑ ΚΥΚΛ
ΠΑΡΟΧΗ
220 V/50HZ
Θ.Χ
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
YΔΡΟΣΤΑΤΗΣ
ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΛΥΧΝΙΑ ΚΑΥΣ
ΚΥΚΛ/ΤΗΣ
F = ΦΑΣΗ Ν = ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ G = ΓΕΙΩΣΗ
7
Υδραυλική σύνδεση λέβητα – Ασφαλιστικό σύστημα
Οι λέβητες COSMO συνδέονται με το δίκτυο σωλήνων της εγκατάστασης θέρμανσης, σε δύο θέσεις στο οπίσθιο στοιχείο.
Η έξοδος του ζεστού νερού από τον λέβητα προς την εγκατάσταση (προσαγωγή) είναι στο άνω μέρος και η επιστροφή του
νερού από την εγκατάσταση προς τον λέβητα, είναι στο κάτω μέρος του οπισθίου στοιχείου.
Για τη καλύτερη κυκλοφορία του νερού στον λέβητα, τοποθετείται στην επιστροφή του νερού (κάτω στόμιο), ειδικός
διανομέας στους τύπους CM 50, CM 60, CM 60.
Στο κάτω μέρος του οπισθίου στοιχείου υπάρχει θέση για κρουνό εκκένωσης όταν αφαιρεθεί η υπάρχουσα τάπα R 1/2”.
Ολες οι εγκαταστάσεις θέρμανσης πρέπει να έχουν κατάλληλο ασφαλιστικό σύστημα, ανοιχτό ή κλειστό, σύμφωνα με το DIN
4751
Στο ανοιχτό ασφαλιστικό σύστημα υπάρχει στη ταράτσα του κτιρίου ανοιχτό δοχείο διαστολής, που συνδέεται με τον λέβητα
με σύστημα δύο σωλήνων, χωρίς την παρεμβολή αποφρακτικών βανών.
Για τον έλεγχο της στάθμης του νερού, τοποθετείται στο σωλήνα προσαγωγής κοντά στον λέβητα ένα μανόμετρο (υψόμετρο).
Στο κλειστό ασφαλιστικό σύστημα, υπάρχει στο λεβητοστάσιο βαλβίδα ασφαλείας, κλειστό δοχείο διαστολής και αυτόματος
πληρώσεως νερού με μανόμετρο.
Η βαλβίδα ασφαλείας τοποθετείται στο σωλήνα προσαγωγής αμέσως μετά την έξοδο του νερού από τον λέβητα χωρίς
παρεμβολή αποφρακτικής βάνας. Επίσης δεν τοποθετείται αποφρακτική δικλείδα στον σωλήνα σύνδεσης του δοχείου
διαστολής με τον λέβητα.
Τα μεγέθη των εξαρτημάτων του ασφαλιστικού συστήματος και η συνδεσμολογία τους, υποδεικνύονται από τον Μηχανολόγο,
στη μελέτη κεντρικής θέρμανσης.
Ρύθμιση πιέσεως σε εγκαταστάσεις με κλειστό ασφαλιστικό σύστημα
Η ρύθμιση της πιέσεως νερού σε εγκατάσταση με κλειστό ασφαλιστικό σύστημα, γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του
προμηθευτή των εξαρτημάτων του.Ενδεικτικά γίνεται ως εξής:
1) Στο κλειστό δοχείο διαστολής πριν συνδεθεί στην εγκατάσταση, πρέπει να επικρατεί πίεση όσο είναι το γεωμετρικό ύψος
από το δάπεδο του λεβητοστασίου, έως και το υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης.
10 μέτρα γεωμετρικό ύψος = 1 Bar
α) Αν το γεωμετρικό ύψος είναι μικρότερο από 8 μέτρα ,τότε στο δοχείο διαστολής πριν τοποθετηθεί, πρέπει να επικρατεί
πίεση 0,8 Bar.
β) Αν το λεβητοστάσιο είναι στη ταράτσα, τότε στο κλειστό δοχείο διαστολής πρέπει να επικρατεί πίεση 0,5 Bar.
8
2) Ο αυτόματος πληρώσεως με το μανόμετρο μας εξασφαλίζει νερό στην εγκατάσταση στη πίεση που έχουμε προκαθορίσει
και κατάλληλα ρυθμίσει.
Η πίεση που πρέπει να επικρατεί σε κρύα εγκατάσταση είναι 2 μέτρα (0,2 bar) μεγαλύτερη από
το γεωμετρικό ύψος όπως παραπάνω περιγράφηκε.
Σημείωση (1): Σε περιοχές που επικρατεί υψηλή πίεση υδροδότησης πρέπει να τοποθετείται μειωτής πιέσεως
Σημείωση (2): Το νερό της εγκατάστασης δεν πρέπει να αντικαθίσταται αλλά να συμπληρώνεται όταν υπάρξει απώλεια.
Κυκλοφορία νερού
Η κυκλοφορία του νερού στην εγκατάσταση θα γίνεται με κατάλληλο κυκλοφορητή, όπως αυτός προδιαγράφεται στη σχετική
μηχανολογική μελέτη.
Στον πίνακα οργάνων του λέβητα COSMO έχει προβλεφθεί συνδεσμολογία έτσι που ο κυκλοφορητής να εκκινεί ταυτόχρονα
με τον καυστήρα από την εναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.
Σύνδεση με την καπνοδόχο
Η διατομή της καπνοδόχου σε κάθε εγκατάσταση καθορίζεται από τον μελετητή Μηχανολόγο και κατασκευάζεται σύμφωνα
με τον ΓΟΚ . Γενικά πρέπει να εφαρμόζεται ο τύπος:
όπου: F η εσωτερική διατομή της καπνοδόχου σε Cm2
F = 0,013 έως 0,017
Q
Q η ισχύς του λέβητα σε Kcal/h
Η
H το ύψος της καπνοδόχου σε μέτρα
Σημείωση: οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου έχουν διατομές καπνοδόχων μικρότερες από αυτές του πετρελαίου Diesel.
Η καπνοδόχος πρέπει να είναι κατασκευασμένη από χτιστά σπονδυλωτά στοιχεία ή από χαλύβδινα ανοξείδωτα
προκατασκευασμένα μονωμένα στοιχεία.
Η κατασκευή καπνοδόχου από τμήματα αμιαντοτσιμέντου, προϋποθέτει επί πλέον εξωτερικό χτίσιμο αυτής, για να μην
ψύχονται τα καυσαέρια και παρουσιασθούν υγροποιήσεις υδρατμών.
Η σύνδεση του λέβητα με την καπνοδόχο πρέπει να γίνεται με κατάλληλο καπναγωγό που θα εξασφαλίζει σταθερότητα,
μηχανική αντοχή και αντοχή στη θερμοκρασία των καυσαερίων. Ο καπναγωγός να έχει ανοδική κλίση προς την καπνοδόχο
(20o – 45o) και οι συνδέσεις του με τον λέβητα και την καπνοδόχο να είναι σταθερές και στεγανές. Ο καπναγωγός δεν πρέπει
να έχει μήκος μεγαλύτερο από το 1/4 του ύψους της καπνοδόχου.
Λειτουργία και συντήρηση
Για την σωστή και αποδοτική λειτουργία του λέβητα πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλος καυστήρας πετρελαίου Diesel και να
ρυθμισθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.
9
Η επιλογή του κατάλληλου καυστήρα γίνεται για κάθε λέβητα σύμφωνα με την ονομαστική απόδοση και την αντίθλιψη του,
όπως προκύπτει από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λέβητα.
Ο προκαλωδιωμένος πίνακας οργάνων με τις προβλεπόμενες συνδέσεις για καυστήρα και κυκλοφορητή, εξασφαλίζει την
ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να γίνονται τροποποιήσεις στη συνδεσμολογία του πίνακα οργάνων. Ειδικά σε ότι αφορά την
λειτουργία του κυκλοφορητή, προβλέπεται να εκκινεί ταυτόχρονα με τον καυστήρα κατά την έναρξη λειτουργίας της
εγκατάστασης με το νερό κρύο.
Η συντήρηση και ο καθαρισμός του λέβητα και του καυστήρα πρέπει να γίνεται μία φορά τον χρόνο από αδειούχο συντηρητή.
Στη διαδικασία συντήρησης περιλαμβάνονται και κάθε είδους αντικαταστάσεις φθαρμένων εξαρτημάτων και υλικών της
εγκατάστασης, έτσι που να είναι σε θέση να λειτουργήσει αποδοτικά και με ασφάλεια.
Η ρύθμιση της καύσεως πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αποδόσεως χωρίς υγροποίηση των καυσαερίων.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο συντηρητής να συντάσσει και να παραδίδει στον Ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή, το Φύλλο Ελέγχου
Καύσεως ,στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα μετρούμενα στοιχεία της καύσεως.
Οι ρυθμίσεις που θα γίνουν πρέπει να στοχεύουν έτσι, ώστε τα μετρούμενα στοιχεία να βρίσκονται εντός των ορίων που
προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Γενικά επιδιώκουμε οι ρυθμίσεις να έχουν τα παρακάτω αποτελέσματα:
α) Για καύση πετρελαίου Diesel (ΕL)
Δείκτης Αιθάλης
Θερμ/σία καυσαερίων
0 –1
200 – 220oC
CO2
β) Για καύση Φυσικού Αερίου
Δείκτης Αιθάλης
Θερμ/σία καυσαερίων
≥12%CO2
CO
0
200 – 220oC
≥9%
< 50 ppm
Προστασία από τον παγετό
Σε περιοχές που παρουσιάζονται χαμηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει το νερό της εγκατάστασης να περιέχει ικανή ποσότητα
αντιπηκτικού υγρού για την αποφυγή παγώματος στο λέβητα και την υπόλοιπη εγκατάσταση.
Η ποσότητα του αντιπηκτικού υγρού, καθορίζεται από τη κατώτερη θερμοκρασία περιβάλλοντος και το μέγεθος της
εγκατάστασης και ανανεώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
10
ΤΑΤΟΙΟΥ 118 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 144 52
e-mail: in[email protected] www.thermis.com.gr
Τηλ. 210 2829140, Fax. 210