close

Enter

Log in using OpenID

7.NEPHROLOGY-program final A4.indd

embedDownload
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Hrvatskog liječničkog zbora
organizira
7. hrvatski kongres nefrologije,
dijalize i transplantacije
s međunarodnim sudjelovanjem
DRUGA OBAVIJEST
SECOND ANNOUNCEMENT
Croatian Society of Nephrology, Dialysis and
Transplantation of Croatian Medical Association
organize
7th Croatian Congress of
Nephrology, Dialysis and
Transplantation
with International Participation
Hotel Park Plaza Histria, Pula
10. - 13. listopada 2014.
Hotel Park Plaza Histria, Pula, Croatia
October 10th - 13th, 2014
ERA-EDTA CME Course
Introductory Course on Epidemiology
Hotel Park Plaza Histria, Pula, Croatia
October 9th - 10th, 2014
Hrvatska udruga medicinskih sestara,
Društvo nefrologije dijalize i transplantacije bubrega
organizira
7. simpozij medicinskih sestara
i tehničara nefrologije, dijalize
i transplantacije bubrega
SADRŽAJ / CONTENT
POZIV NA SUDJELOVANJE / WELCOME MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VAŽNE ADRESE / IMPORTANT ADDRESSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ODBORI / COMMITTEES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
GLAVNE TEME / MAIN TOPICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PROGRAM / PROGRAMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PREZENTACIJE / PRESENTATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
IZLOŽBA / COMMERCIAL EXHIBITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
KOTIZACIJA / REGISTRATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
SMJEŠTAJ / ACCOMMODATION INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
OPĆE OBAVIJESTI / GENERAL INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
4
POZIV NA SUDJELOVANJE / WELCOME MESSAGE
Poštovane kolegice i kolege,
Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na 7. HRVATSKI KONGRES NEFROLOGIJE, DIJALIZE I
TRANSPLANTACIJE s međunarodnim sudjelovanjem.
Kongres će se održati u Puli od 10.- 13. listopada 2014. godine. Tijekom Kongresa kroz cjeline organizirane na teme nefrologije, različitih oblika akutne i kronične dijalize, kao i drugih vidova liječenja bolesnika metodama izvantjelesne cirkulacije, transplantacije bubrega i arterijske hipertenzije, sudionici
će imati priliku čuti novosti i preporuke za dobru medicinsku praksu te priliku da u raspravi iznesu
vlastite stavove i iskustva.
Kongres će okupiti priznate stručnjake iz Hrvatske i inozemstva koji će razmijeniti iskustva iz odabranih tema, a posebna pozornost će se posvetiti dobroj kliničkoj praksi. Također, posebna cjelina biti će
posvećena suradnji nefrologa iz čitave regije gdje će sudionici imati priliku izmijeniti svoja iskustva i
predstaviti napredak u struci.
Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem i prikazom svog rada doprinesete uspjehu Kongresa. Svi Vaši
sažeci su dobrodošli.
Istovremeno s održavanjem Kongresa održat će se i 7. simpozij medicinskih sestara i tehničara, Hrvatske udruge medicinskih sestara, Društva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega.
Posvećujući osobitu pažnju edukaciji mlađih kolegica i kolega na početku njihove stručne i znanstvene karijere, organiziramo posebni predkongresni tečaj: ‘’Introductory Course on Epidemiology’’ u
suradnji sa ERA-EDTA. Kotizacije za tečaj nema.
Veselimo se susretu i zajedničkom druženju na Kongresu te u ljepotama grada Pule i okolice.
Dear colleagues
It is my privilege and pleasure to invite you to participate at the 7th CROATIAN CONGRESS OF NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION with international participation.
The Congress will be held in Pula, Croatia from 10-13, October 2014. The emphasis will be on ‘’state of
art’’ lectures and clinical aspects of nephrology, hypertension, and dialysis and kidney transplantation.
The Congress will bring together distinguished clinicians and experts from Croatia and abroad to present and discuss recent discoveries of these fields. Particular focus will be laid on ‘’Best clinical practice’’. Special part of the Congress will be dedicated to international experience of the nephrologists in
the region. You are heartily invited to contribute to the success of this meeting with a presentation of
your work, and your abstracts are very much appreciated.
The pre-congress educational course: ‘’Introductory Course on Epidemiology’’ in cooperation with
ERA-EDTA will precede the Congress. There will not be registration fee for the course.
Of course we also want to emphasize the beauty of Pula, which is located in Istria the northern part of
Adriatic coast and is well known for its Roman heritage.
We are looking forward to welcoming you in Pula, Croatia.
prof. dr.sc. Sanjin Rački
Predsjednik Kongresa / Congress President
5
VAŽNE ADRESE / IMPORTANT ADDRESSES
MJESTO DOGAĐANJA / CONGRESS VENUE
Hotel Park Plaza Histria Pula, Hrvatska / Croatia
Verudella 17, HR - 52100 Pula
www.arenaturist.hr/hoteli_hrvatska/park_plaza_histria
TAJNIŠTVO KONGRESA / CONGRESS SECRETARIAT
prim.mr.sc. Nikola Janković
KB ‘’Sveti Duh’’, Interna klinika, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, CROATIA
Tel.: 3851/ 3712-258; Fax: 3851/ 3712-084 ; E-mail: [email protected]
WEB stranica Kongresa / Congress home page: www.hdndt.org
Ova obavijest dostupna je i na web stranici Društva.
Sve obavijesti u svezi organizacije Kongresa možete dobiti u tajništvu Kongresa ili tehničkog
organizatora.
This announcement is also available on internet.
All information about organization of the Congress is available at Congress Secretariat or
Technical Organizer
TEHNIČKI ORGANIZATOR KONGRESA / TECHNICAL ORGANIZER
A.T.I. d.o.o., Pula, Zadarska 15, 52100 Pula
Tel.: +385 52 223 400; Fax: +385 52 217 644;
Web: www.ati.hr; E-mail: [email protected]
6
ZNANSTVENE OBAVIJESTI / SCIENTIFIC INFORMATION
PREDSJEDNIK KONGRESA / PRESIDENT OF THE CONGRESS
Sanjin Rački, Rijeka
DOPREDSJEDNICA KONGRESA / VICE PRESIDENT OF THE CONGRESS
Nikolina Bašić Jukić, Zagreb
ORGANIZACIJSKI ODBOR / ORGANIZING COMMITTEE
Ivan Bubić, Rijeka
Bosiljka Devčić. Rijeka
Nikola Janković, Zagreb
Bojan Jelaković, Zagreb
Lems Jerin, Pula
Ranko Ladavac, Pula
Dubravka Mihaljević, Osijek
Ingrid Prkačin, Zagreb
Božidar Vujičić, Rijeka
STRUČNI ODBOR / PROFESIONAL COMMITTEE
Karmela Altabas, Zagreb
Nikolina Bašić Jukić, Zagreb
Žarko Belavić, Zagreb
Ivan Bubić, Rijeka
Ljubica Bubić-Filipi, Zagreb
Krešimir Galešić, Zagreb
Marijana Gulin, Šibenik
Marko Jakić, Osijek
Nikola Janković, Zagreb
Petar Kes, Zagreb
Mladen Knotek, Zagreb
Dragan Ljutić, Split
Mario Laganović, Zagreb
Mario Pehar, Zagreb
Sanjin Rački, Rijeka
Siniša Šefer, Zagreb
7
GLAVNE TEME / MAIN TOPICS
NEFROLOGIJA / NEPHROLOGY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ANCA vaskulitis –dileme u liječenju / ANCA vasculitis – open questions
Nova klasifikacija IgA nefropatije – kliničke implikacije / New classification of IgA
nephropathy – clinical implications
Registar bubrežnih biopsija / Registry of the renal biopsies
Debljina i bolesti bubrega / Obesity and kidney diseases
Glomerulske bolesti / Glomerular diseases
Kronična bubrežna bolest i komplikacije / Chronic kidney disease and complications
Bubrežna anemija / Renal anemia
Kronična bubrežna bolest-poremećaji mineralnog metabolizma / Chronic kidney disease –
mineral and bone disorders
Razne teme / Various topics
ARTERIJSKA HIPERTENZIJA / ARTERIAL HYPERTENSION
1.
2.
3.
Rezistentna hipertenzija i renalna denervacija / Resistant hypertension and renal
denervation
Komplikacije arterijske hipertenzije / Hypertension complications
Razne teme / Various topics
DIJALIZA / DIALYSIS
Predijalizna edukacija bolesnika / Pre-dialysis education
Dijalizne membrane / Dialysis membranes
Akutna ozljeda bubrega / Acute kidney injury
Nadomještanje bubrežne funkcije u akutnoj ozljedi bubrega / Renal Replacement Therapy
in Acute kidney injury
5. Pristupi krvotoku i trbušnoj šupljini za dijalizu / Vascular and peritoneal access for dialysis
6. Dobra klinička praksa u dijalizi / Best clinical practice in dialysis
7. Komplikacije liječenja dijalizom / Dialysis complications
8. Peritonejska dijaliza / Peritoneal dialysis
9. Ostali postupci izvantjelesnog čišćenja krvi / Other blood purification methods
10. Terapijska afereza / Therapeutic apheresis
11. Razne teme / Various topics
1.
2.
3.
4.
TRANSPLANTACIJA BUBREGA / KIDNEY TRANSPLATATION
1.
2.
3.
4.
5.
Novosti u imunosupresiji / Novel in immunosupression
Individualizacija imunosupresivnog liječenja / Individualisation in immunosuppessive
treatment
Komplikacije nakon transplantacije bubrega / Complications after kidney transplantation
Hrvatska iskustva u Eurotransplantu / Croatian experiences in Eurotransplant
Razne teme / Various topics
8
7. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
NEFROLOGIJE, DIJALIZE I TRANSPLANTACIJE BUBREGA
Paralelno s održavanjem Kongresa održat će se i 7. simpozij medicinskih sestara i tehničara,
Hrvatske udruge medicinskih sestara, Društva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega.*
Organizator Simpozija je HRVATSKA UDRUGA MEDICINSKIH SESTARA, DRUŠTVO NEFROLOGIJE
DIJALIZE I TRANSPLANTACIJE BUBREGA.
ORGANIZACIJSKI I STRUČNI ODBOR
Predsjednica
Bosiljka Devčić, Rijeka
Tajnica
Goranka Eržen, Zagreb
Članovi
Marija Gilja, Zagreb
Mirjana Maretić - Dumić, Zagreb
Nada Hrdan, Zagreb
Rozalija Škaričić, Split
GLAVNE TEME SIMPOZIJA SU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Unapređenje kvalitete sestrinske prakse
Kontinuirana edukacija u sestrinstvu
Nefrološka sestra; kompetencije i područja djelovanja
Peritonejska dijaliza metoda prvog odabira
Akutna bubrežna ozljeda
Kronična hemodijaliza mogućnosti i menađment
Transplantacija, izazov sestrinske skrbi
Na kraju simpozija u nedjelju, 12. listopada 2014. održat će se i Godišnja skupština Društva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega te Konsenzus konferencija „Standardizirani postupnici
u zdravstvenoj njezi bubrežnih bolesnika“.
Sve obavijesti o Simpoziju:
Bosiljka Devčić
Zavod za nefrologiju i dijalizu, KBC Rijeka, Tome Strižića 3, 51000 Rijeka
Tel. 051 407 154; Fax. 051 407 154 Mob. 091 51 98 304
e-mail: [email protected]
* Uvjeti za prijavu radova, smještaja, prijevoza, kotizacija isti su kao i za Kongres.
.
.
.3/
.
.
..
..
.3
5
6
6
.
./
.0
0
0
3/
3
3
/
/
5 5
/+01!)
'#'%()
(-(.
!"#
$
%
'#'%()
!"##$
*!&3)&$
)$25!4$+
'!
%2%
,"!1
!2+&
*! !*!=#$'
1)*2*("
;/$4&&<&+
1"'""-
%"-()-
+(!
:)&$)
!'9
$25!4$+
1!"(!
+(!!&:4$&
' # '%( )
'#'%()
(-(.
' # '%( )
'#'%()
/&/
)$""
%,
<**
.
$%#
' # '%( )
'#'%()
*+,,-
,%
(2'
(4
(2'
(4
$&(
'+).
32
$25!4$+
1!"(!
$25!4$+
1!"(!
!"#
&&
'#'%()
$&(
'"()"*+
*+#+,
"#$
!$)
(-(.
(-(.
$%
!"#23&
!
%$&'()$&
!
"#$
,%#&78
/0"(""9:8:;&
/+01!)
/+01!)
")2&$4#3&+
),""
' # '%( )
'#'%()
")2&$4#3&+
),""
'#'%()
(-(.
(-(.
"# !
%$&'()$&
6%77/
"*
%'
)"-
"-
8-
0
4&'$+5!)
,(""
'#'%()
*+,,-
.
,%#
$%&
!&*#+" "#$
9
PROGRAM / PROGRAMME
10
Croatian Society of Nephrology, Dialysis and
Transplantation of Croatian Medical Association
organize
7th Croatian Congress of
Nephrology, Dialysis and
Transplantation
with International Participation
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Hrvatskog liječničkog zbora
organizira
7. hrvatski kongres nefrologije,
dijalize i transplantacije
s međunarodnim sudjelovanjem
Konaþni program / Final Programme
ýetvrtak, Thursday
9. listopada, October 9, 2014
Plenarna dvorana, Plenary Hall “Ulika”
8.30-17.30
ERA-EDTA CME Course: Introductory Course on Epidemiology........................................................... 211
Petak, Friday
8.30-17.30
18.30-20.00
20.30
10. listopada, October10, 2014
ERA-EDTA CME Course: Introductory Course on Epidemiology........................................................... 312
Simpozij / Symposium Fresenius Medical Care......................................................................................... 312
Sveþano otvaranje kongresa / Opening Ceremony with welcome reception
Subota, Satursayday
08.00-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00
10.30-11.15
11.15-12.00
12.00-13.30
14.30-16.00
16.30-18.00
18.00-20.00
11. listopada, October11, 2014
Plenarna dvorana, Plenary Hall “Ulika”
Lijeþenje bolesnika s akutnom ozljedom bubrega / Treatment of Acute Kidney Injury............................. 413
Plenarno predavanje-posebna tema / Plenary Lecture-special topic
Mini Simpozij / Mini Symposium Sanofi
Mini Simpozij / Mini Symposium Pliva
Mini Simpozij / Mini Symposium Amgen
Simpozij / Symposium Novartis ................................................................................................................ 514
Nefrologija u regiji I dio / Nephrology in the Region Part I
Simpozij / Symposium Roche
Forum mladih nefrologa / Young Nephrologists Forum............................................................................ 615
Nedjelja, Sunday
08.00-09.30
09.30-10.00
10.30-12.00
12.00-13.30
14.30-16.00
16.30-18.00
16.30-18.00
18.00-19.30
Plenarna dvorana, Plenary Hall “Ulika”
12. listopada, October12, 2014
Plenarna dvorana, Plenary Hall “Ulika”
Transplantacija bubrega / Kidney Transplantation....................................................................................1019
Mini simpozij / Mini Symposium Astellas
Nefrologija u regiji II dio / Nephrology in the Region Part II
Simpozij /Symposium Agmar.....................................................................................................................1120
Nefrologija / Nephrology
Pristupi krvotoku za hemodijalizu / Vascular access for hemodialysis
Pristupi krvotoku za hemodijalizu / Vascular access for hemodialysis .....................................................1221
Rezistentna hipertenzija / Resistant hypertension
Dvorana, Hall Dvorana “Bianca Istriana”
14.30-18.10
Usmena izlaganja / Oral presentations ................................................................................................... 1322
Ponedjeljak, Monday
08.30-10.00
10.30-12.00
12.00-13.30
13.30-14.00
13. listopada, October13, 2014
Plenarna dvorana, Plenary Hall “Ulika”
Peritonejska dijaliza / Peritoneal Dialysis............................................................................................... 1625
Debljina i bubreåna bolest / Obesity and kidney disease
Prezentacija postera / Poster presentation............................................................................................... 1726
Zatvaranje kongresa / Closing remarks ................................................................................................... 2231
7. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA i TEHNIýARA NEFROLOGIJE, DIJALIZE
i TRANSPLANTACIJE BUBREGA, HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA
Subota, Satursayday
08.00-08.30
08.30-10.10
10.30-11.30
14.30-16.30
16.50-18.00
18.00-18.50
Dvorana “Apartmanskog naselja”
Otvaranje Simpozija .................................................................................................................................. 716
Unapreÿenje kvalitete sestrinske prakse
Nefrološka sestra: kompetencije i podruþja djelovanja ............................................................................. 817
Prehrana bubreånih bolesnika i suradljivost
Akutna ozljeda bubrega ............................................................................................................................. 918
Transplantacija, izazov sestrinske skrbi
Nedjelja, Sunday
08.00-09.10
09.10-11.20
14.30-15.00
15.00-17.30
11. listopada, October11, 2014
12. listopada, October12, 2014
Dvorana “Apartmanskog naselja”
Peritonejska dijaliza, metoda prvog odabira ............................................................................................ 1423
Kroniþna hemodijaliza moguünosti i menadåment
25. godina Društva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega, Godišnja skupština Društva............. 1524
KONSENZUS KONFERENCIJE
11
ýetvrtak 9. listopada 2014.
Thursday, October 9, 2014
8.30 – 17.30
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
Plenary Hall “Ulika”
Pre-congress
ERA-EDTA CME Course: Introductory Course on Epidemiology
ERA-EDTA
Board members of the Committee for CME Activities
Chair-person .................J. Cannata-Andia (Spain)
Members........................M.A. Ferreira (Portugal), L. Gesualdo (Italy),
M. Laville (France), H. Resic (Bosnia and Herzegovina),
L. Rosivall (Hungary), G. Spasovski (Macedonia),
E. Zakaha-rova (Russia)
Course Coordinator .....M. Noordzij (The Netherlands)
Local Coordinators.......S. Racki and I. Bubic (Croatia)
8.30
Registration
9.00
9.05
9.15
9.45
10.00
10.30
Welcome .....................................................................................................S. Raþki
Course presentation (lecture) ......................................................................C. Wanner
L1-Measuring disease occurrence (lecture) ................................................R. Kramar
H1-Measuring disease occurrence (hands-on session)................................M. van de Luijtgaarden
H2-Measuring disease occurrence (hands-on session)................................T. Hoekstra,
M. Van de Luijtgaarden,
V. Stel
Coffee break
10.45
11.30
12.00
L2-Observational study designs (lecture) ...................................................A. Kramer
L3-RCTs......................................................................................................C. Wanner
H3-Study design (hands-on session) ........................................................... V. Stel
13.00
Lunch
14.00
14.30
L4-Simple analysis of risk and prevalence data (lecture) ...........................R. Kramar
H4-Confounding (hands-on session)...........................................................A. Kramer
15.00
Coffee break
15.15
16.00
16.30
L5-Ways to address confounding: stratification and regression (lecture)...V. Stel
H5-Stratification (hands-on session)...........................................................T. Hoekstra,
A. Kramer,
M. van de Luijtgaarden
L6-Prediction and correction for confounding (lecture) .............................T. Hoekstra
17.30
Session end
ERA-EDTA CME Course: Introductory Course on Epidemiology
Petak 10. listopada 2014.
Friday, October 10, 2014
8.30
9.00
10.00
8.30 – 17.30
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
Plenary Hall “Ulika”
L7-Bias in epidemiologic studies (lecture) .................................................M. van de Luijtgaarden
H6-Introduction to SPSS and linear regression (hands-on session)............T. Hoekstra,
A. Kramer,
V. Stel
Coffee break
12
ERA-EDTA CME Course: Introductory Course on Epidemiology
Petak 10. listopada 2014.
Friday, October 10, 2014
10.30
11.30
12.30
13.30
14.15
14.45
15.15
16.15
10.30 – 17.30
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
Plenary Hall “Ulika”
L8-Survival analysis I – Kaplan Meier (lecture)......................................... V. Stel
H7-Survival analysis I – Kaplan Meier (hands-on session) ........................A. Kramer,
M. van de Luijtgaarden,
V. Stel
Lunch
L9-Survival analysis II – Cox regression (lecture) .....................................T. Hoekstra
H8-Survival analysis II – part 1, survival curves (hands-on session) .........A. Kramer,
M. van de Luijtgaarden,
V. Stel
Coffee break
H8-Survival analysis II – part 2, Cox regression (hands-on session) .........T. Hoekstra,
A. Kramer,
M. van de Luijtgaarden,
Closing remarks .........................................................................................V. Stel
Course Faculty
Tiny Hoekstra ........................... Clinical Epidemiologist Leiden University Medical Centre
Reinhard Kramar ...................... Former ERA-EDTA Registry Committee Member
Anneke Kramer ........................ ERA-EDTA Registry Programmer and Scientist
Moniek van de Luijtgaarden..... ERA-EDTA Registry Epidemiologist
Vianda Stel ............................... ERA-EDTA Registry Epidemiologist
Christoph Wanner..................... ERA-EDTA Registry Chairman
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
7th Croatian Congress of Nephrology, Dialysis and Transplantation
Petak 10. listopada 2014.
Friday, October 10, 2014
18.30 – 20.00
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
Plenary Hall “Ulika”
Simpozij / Symposium Fresenius Medical Care
Predsjedavajuüi/Chair: Dragan Ljutiü
18.30-18.55 Nikolina Bašiü-Jukiü, Zagreb, Croatia
Prehrana bolesnika u predzavršnom stadiju kroniþne bubreåne bolesti
Renal nutrition in pre-ESRD patients
18.55-19.20 Sanjin Raþki, Rijeka, Croatia
Hemodijafiltracija – gdje smo danas i što åHOLPR sutra?
Hemodiafiltration – where are we today and what we need tomorrow?
19.20-20.00 Petar Kes, Zagreb i äeljko äXpan, Rijeka, Croatia
Dijaliza u akutnoj bubUHånoj ozljedi: pogled nefrologa i pogled intezivista
Dialysis in acute kidney injury – Nephrologists view vs Intensivist view
20.30
Sveþano otvaranje kongresa / Opening Ceremony with welcome reception
13
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
Subota 11. listopada 2014.
Saturday, October 11, 2014
8.00 – 12.00
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika
Plenary Hall “Ulika
08.00-09.00 Lijeþenje bolesnika s akutnom ozljedom bubrega / Treatment of Acute Kidney Injury
Predsjedavajuüi/Chair: Petar Kes, Ino Huseÿinoviü, Siniša Šefer
08.00-08.30 Ines Mesar i Petar Kes, Zagreb, Croatia
Lijeþenje trudnice s obiteljskom hipertrigliceridemijom metodom centrifugalne terapijske
afereze / Management of familial hypertriglyceridemia during pregnancy with centrifugal
therapeutic exchange
08.30-09.00 Bruna Brunetta Gavraniü i Petar Kes, Zagreb, Croatia
Preemptivna primjena eculizumaba i terapijske afereze u transplantaciji bubrega kod
bolesnika s atipiþnim hemolitiþko-uremijskim sindromom / Preemptive eculizumab and
therapeutic apheresis for renal transplant in atypical hemolytic uremic syndrome
09.00-09.30 Plenarno predavanje-posebna tema / Plenary Lecture-special topic
Predsjedavajuüi/Chair: Petar Kes, Damir Miletiü
Gilbert Deray, Paris, France
Gadolinium based MRI contrast induced Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF)
- myth or reality?
09.30-10.00 Mini Simpozij / Mini Symposium Sanofi
Novosti u poremeüajima mineralnog metabolizma u KBB / New insights in CKD-MBD
Predsjedavajuüi/Chair: Sanjin Raþki, Draško Pavloviü
09.30-09.45 Lidija Orliü, Rijeka, Croatia
Krvoåilne kalcifikacije i mortalitet / Vascular calcifications in CKD
09.45-10.00 Draško Pavloviü, Zagreb, Croatia
Fosfat: kardiovaskularni toksin u KBB / Phosphate: a cardiovascular toxin in CKD
10.00-10.30 Stanka za RVYMHåHQMH / Coffee Break
10.30-11.15 Mini Simpozij / Mini Symposium Pliva
Predsjedavajuüi/Chair: Sanjin Raþki
10.30-10.55 Dragan Ljutiü, Split, Croatia
Svojstva membrane u dijalizi / Characteristics of dialysis membranes
10.55-11.15 Siniša Šefer, Zagreb, Croatia
NIPRO Surdial X – iskustva u KBC Sestara milosrdnica / NIPRO Surdial X – experiences in
the Clinical Hospital “Sisters of Mercy”
11.15-12.00 Mini Simpozij / Mini Symposium Amgen
Nedovoljno poznate prednosti darbepoetina alfa i sinakalceta / Unknown advantages of
darbepoetin alfa and cinacalcet
Predsjedavajuüi / Chair: Sanjin Raþki, Jadranka Buturoviþ-Ponikvar
11.15-11.30 Dragan Ljutiü, Split, Croatia
Doziranje darbepoetina alfa – þinjenice i nepoznanice / Dosing of darbepoetin alfa – facts
and unknowns
11.30-11.45 Nikolina Bašiü-Jukiü, Zagreb, Croatia
Uþinak sinakalceta na incidenciju paratireoidektomije, smrtnost i kardiovaskularni
morbiditet / Cinacalcet effects on the incidence of parathyeoidectomy, mortality and
cardiovascular morbidity
11.45-12.00 Jadranka Buturoviü-Ponikvar, Ljubljana, Slovenija
Usklaÿena rasprava / Discussion
14
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
Subota 11. listopada 2014.
Saturday, October 11, 2014
12.00 – 18.00
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika
Plenary Hall “Ulika
12.00-13.30 Simpozij / Symposium Novartis
Predsjedavajuüi/Chair: Sanjin Raþki, Josip Pasini
12.00-12.30 Josep Campistol, Barcelona, Spain
Uporaba everolimusa u protokolima sa sniåenom koncentracijom inhibitora kalcijneurina
/ Using everolimus in CNI reduced regimen
12.30-12.50 Ljubica Bubiü-Filipi, Zagreb, Croatia
Poliomavirusom uzrokovana nefropatija u transplantaciji bubrega / Polyoma virus
nephropathy in kidney transplantation
12.50-13.10 Nikolina Bašiü-Jukiü, Zagreb, Croatia
Neurotoksiþnost imunosupresivnih lijekova / Neurotoxicity of immunosuppressive drugs
13.10-13.30 Mladen Knotek, Zagreb, Croatia
Kardiovaskularne komplikacije nakon transplantacije bubrega i uloga m-TOR inhibitora
/ Cardiovascular complications after kidney transplantation and role of m-TOR inhibitors
13.30-14.30 Ruþak / Lunch
14.30-16.00 Nefrologija u regiji I dio / Nephrology in the Region Part I
Predsjedavajuüi/Chair: Nikolina Bašiü-Jukiü, Damjan Kovaþ, Sanja Simiü-Ogrizoviü
14.30-14.45 Jernej Pajek, Ljubljana, Slovenia (PD-O2)
Moguünosti obnove programa peritonejske dijalize / Opportunities to revitalize peritoneal
dialysis programs
14.45-15.00 Sanja Simiü-Ogrizoviü: Beograd, Serbia
Dijaliza u Srbiji, gde smo bili i gde smo sada? / Dialysis in Serbia, where we were and where we
are?
15.00-15.15 Halima Resiü, Sarajevo, Bosna and Herzegovina
Promjene u nadomještanju bubrHåQe funkcije u Bosni i Hercegovini
Changes in renal replacement therapy in Bosnia and Herzegovina
15.15-15.30 Marina Mugoša-Ratkoviü, Podgorica, Monte Negro (TX-O1)
Transplantacija bubrega u Crnoj Gori / Kidney transplantation in Montenegro
15.30-15.45 Boåidar Vujiþiü, Rijeka, Croatia (PD-O1)
Predijalizni edukacijski program / Predialysis educational programme
15.45-16.00 Rasprava/Discussion
16.00-16.30 Stanka za RVYMHåHQMH / Coffee Break
16.30-18.00 Simpozij / Symposium Roche
Predsjedavajuüi/Chair: Sanjin Raþki, Marko Jakiü
16.30-16.45 Sanjin Raþki, Rijeka, Croatia
Uvod / Introduction
16.45-17.20 Mladen Knotek, Zagreb, Croatia
Utjecaj MMF-a na kroniþnu disfunkciju transplantiranog bubrega / Influence of MMF on
kidney transplant dysfunction
17.20-17.40 Nikolina Bašiü-Jukiü, Zagreb, Croatia
Valganciklovir za prevenciju izravnih i neizravnih uþinaka CMV bolesti / Valgancyclovir
for prevention of direct and indirect CMV disease manifestations
17.40-18.00 Dragan Ljutiü, Split, Croatia
Iskustva s C.E.R.A.-om u kliniþkoj praksi / Clincal experience with C.E.R.A.
15
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
Subota 11. listopada 2014.
Saturday, October 11, 2014
18.00 – 20.00
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
Plenary Hall “Ulika”
18.00-20.00 Forum mladih nefrologa / Young Nephrologists Forum
Predsjedavajuüi/Chair: Nikolina Bašiü-Jukiü, Draško Pavloviü, Ivana Mikolaševiü
18.00-18.10 Lea Kataliniü, Zagreb, mentor Nikolina Bašiü-Jukiü, Croatia (FM-O1)
Nutritivni status bolesnika na hemodijalizi / Nutritional status in the hemodialysis patients
18.10-18.20 Ivana Mikolaševiü, Rijeka, mentori Lidija Orliü i Sanjin Raþki, Croatia (FM-O2)
Nutritivni status i nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD) u bolesnika na hemodijalizi /
Nutritional status and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) in patients on chronic
hemodialysis
18.20-18.30 Josipa Josipoviü, Zagreb, mentor Draško Pavloviü, Croatia (FM-O3)
Membrane dijalizatora; pregled i prikaz sluþajeva / Hemodialysis membranes: review and
case reports
18.30-18.40 Miro Tišljar, Zagreb, mentori Mario Pehar i Krešimir Galešiü, Croatia (FM-O4)
Izbor antikoagulantnih sredstava u dijalizi; pregled i prikaz sluþajeva / Anticoagulation in
the dialysis patients: review and case reports
18.40-18.50 Vedran Pašara, Zagreb, mentor Mladen Knotek, Croatia (FM-O5)
Trajni dijalizni kateteri i ishod lijeþenja hemodijalizom / Tunneled dialysis catheters and
outcome of hemodialysis treatment
18.50-19.00 Ita Jeliü-Pranjiü, Rijeka, mentor Sanjin Raþki, Croatia (FM-O6)
Diferencijalna dijagnoza peritonitisa u bolesnika koji se lijeþe postupcima peritonejske
dijalize; pregled i prikaz sluþaja / Differential diagnosis of peritonitis in patients on chronic
peritoneal dialysis: review and case reports
19.00-19.10 Ivana Vukoviü Lela, Zagreb, mentor Bojan Jelakoviü, Croatia (FM-O7)
Analiza urina; pregled i prikaz sluþajeva / Urine analysis: review and case reports
19.10-19.20 Bojana Gardijan, Zagreb, mentor Mladen Knotek, Croatia (FM-O8)
Solitarni bubreg – kontraindikacija za biopsiju bubrega? / Solitary kidney: is it a
contraindication for kidney biopsy?
19.20-19.30 Ivana Juriü, Zagreb, mentor Nikolina Bašiü-Jukiü, Croatia (FM-O9)
Procjena glomerularne filtracije razliþitim formulama u osoba starije åivotne dobi /
Estimating the glomerular filtration rate using the different formulas in elderly patients
19.30-19.40 Sandra Karanoviü, Zagreb, mentor Bojan Jelakoviü, Croatia (FM-O10)
Endemska nefropatija - nove spoznaje / Endemic nephropathy – new insights
19.40-19.50 Ines Mesar, Zagreb, mentor Nikolina Bašiü-Jukiü, Croatia (FM-O11)
Izraåaj gena za Wnt-4 u transplantiranim bubrezima / Expression of Wnt-4 genes in
transplanted kidneys
19.50-20.00 Rasprava / Discussion
20.30
Veþera / Dinner
16
7. simpozij medicinskih sestara i tehniþara
Subota 11. listopada 2014.
Saturday, October 11, 2014
8.00 – 10.30
sati / hours
Dvorana “Apartmanskog naselja”
Hall “Apartments”
7. SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIýARA
NEFROLOGIJE, DIJALIZE I TRANSPLANTACIJE BUBREGA
HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA
Pula, 10. – 12. listopada 2014.
08.00-08.30 Otvaranje Simpozija
Bosiljka Devþiü, Predsjednica Društva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega
Prof. dr. sc. Sanjin Raþki, Predsjednik Kongresa, Predsjednik HDNDT
Branka Luþiü, Pomoünica ravnatelja za sestrinstvo, KBC Rijeka
Marija Gilja, Podpredsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara
08.30–10.10 Unapreÿenje kvalitete sestrinske prakse
Predsjedavajuüi: Marija Gilja, Andreja Miliþiü, Gordana Novakoviü
08.30-08.40 Matija Veþerina, Vesna Babiü, Ĉenifer Babiü Rijeka, Hrvatska (SO1)
Pretraåivanje baze podataka
08.40-08.50 Cvetka Likar, Ratko äXJLü, Hasan Dediü Ljubljana, Slovenija (SO2)
Uloga medicinske sestre u prikupljanju podataka za registar dijaliznih bolesnika
08.50-09.00 Marija Gilja, Zdenka Šebalj, Zora Tomiü Zagreb, Hrvatska (SO3)
Pacijent u središtu skrbi
09.00-09.10 Gordana Novakoviü, Suzana Merkaš, Vesna Odobašiü Zagreb, Hrvatska (SO4)
Sigurnost bolesnika na hemodijalizi
09.10-09.20 Dragana Dragoslaviü Kolak, Edita Vojnoviü, Vesna Babiü Rijeka, Hrvatska (SO5)
Uþestalost anksioznosti kod bolesnika na hemodijalizi u odnosu na medicinsko osoblje i
opüu populaciju
09.20-09.30 Mirjana Mihaliü, Vedran 3UHPXåLü, Lea Kataliniü, Bojan Jelakoviü Zagreb, Hrvatska (SO6)
Seksualna disfunkcija u bolesnika na kroniþnoj hemodijalizi
09.30-09.40 Suzana Vidrih, Filip Šimunoviü, Vesna Babiü, Berislav Poje, Sanjin Raþki Rijeka, Hrvatska
(SO7)
Utjecaj metode lijeþenja na fiziþko i mentalno zdravlje bolesnika sa kroniþnom EXEUHåQRP
bolesti
09.40-09.50 Vesna Babiü, Matija Veþerina, Ĉenifer Babiü Rijeka, Hrvatska (SO8)
Uþinak predijalizne edukacije na bolesnikov izbor nadomjesne metode lijeþenja kroniþnog
bubreånog zatajenja – sestrinske intervencije
09.50-10.00 Andreja Miliþiü, Nikolina Bašiü Jukiü, Eva Paviü, Martina Babiü Zagreb, Hrvatska (SO9)
Strukturirana predijalizna edukacija u KBC Zagreb
10.00-10.10 Rasprava
10.10-10.30 Stanka za RVYMHåHQMH
17
7. simpozij medicinskih sestara i tehniþara
Subota 11. listopada 2014.
Saturday, October 11, 2014
10.30 – 16.00
sati / hours
Dvorana “Apartmanskog naselja”
Hall “Apartments”
10.30-11.30 Nefrološka sestra: kompetencije i podruþja djelovanja
Predsjedavajuüi: Mirjana Mihaliü, Silvija Vladislaviü, Suzana Vidrih
10.30-10.40 Ĉenifer Babiü, Matija Veþerina, Vesna Babiü, Bosiljka Devþiü, Sanjin Raþki, Lidija Orliü Rijeka, Hrvatska
(SO10)
Uzroci, uþestalost i dijagnostika nefrotskog sindroma
10.40-10.50 Dijana äuljeviü, Marica Prša Zagreb, Hrvatska (SO11)
Zdravstvena njega bolesnika prije i poslije biopsije bubrega
10.50-11.00 Ljiljana Peter, Nadica Bednjanec Zagreb, Hrvatska (SO12)
Primjena rituksimaba u nefrologiji
11.00-11.10 Marina Bedekoviü Sliško, Dragica Beštak, Antonija Tomas Valentoviü Zagreb, Hrvatska (SO13)
Nefrološki bolesnik u pedijatrijskoj dnevnoj bolnici
11.10-11.20 Silvija Vladislaviü Split, Hrvatska (SO14)
Utjecaj metode dijalize na razinu hemoglobina u uremiþara
11.20-11.30 Lela Nedeljkoviü, Bosiljka Devþiü, Ivana Mikolaševiü, Dragana Dragoslaviü Kolak, Sanjin Raþki Rijeka,
Hrvatska (SO15)
Optimalno lijeþenje anemije u kroniþnoj bubreånoj bolesti
11.30-11.50 Rasprava
13.30-14.30 Ruþak
14.30-16.30 Prehrana bubreånih bolesnika i suradljivost
Predsjedavajuüi: Berislav Poje, Ljiljana Ujeviü, Dijana äXOMHYLü
14.30-14.40 Filip Šimunoviü, Bosiljka Devþiü, Nataša Kaliniü, Edita Vojnoviü, Boåidar Vujiþiü, Sanjin Raþki Rijeka,
Hrvatska (SO16)
Prehrana bubreånih bolesnika s osvrtom na nutricijsku prehranu
14.40-14.50 Sanja Buterin, Vesna Babiü, äeljka Vidiü ,Berislav Poje Rijeka, Hrvatska (SO17)
Sestrinske intervencije pri procjeni nutritivnog statusa i sprjeþavanju malnutricije u
bolesnika na redovitoj hemodijalizi
14.50-15.00 Andreja Miliþiü, Nikolina Bašiü Jukiü Zagreb, Hrvatska (SO18)
Procjena stanja uhranjenosti kod bolesnika sa KBB u KBC-u Zagreb
15.00-15.10 Gorana Majiü, Nikolina Modriü, Rajna Iveliü, Josipa Radiü, Milenka Šain, Ivo Jeliþiü Split, Hrvatska
(SO19)
Da li PRåHPR poboljšati nutricijski status bolesnika lijeþenih hemodijalizom - uloga
medicinske sestre?
15.10-15.20 Berislav Poje, Suzana Vidrih, Vesna Babiü, Nataša Kaliniü, Filip Šimunovi, Bosiljka Devþiü, %Råidar
Vujiþiü, Sanjin Raþki Rijeka, Hrvatska (SO20)
Intenzivna edukacija bolesnika kao put prema boljoj suradljivosti u uzimanju nadomjesne
proteinske terapije
15.20-15.30
Ljiljana Ujeviü Osijek, Hrvatska (SO21)
Uloga medicinske sestre u suradljivosti bolesnika
15.30-15.40 Marija Madroniþ, Zeljka Veþeriþ- Haler, Bojan Knap, Jadranka Buturoviþ-Ponikvar, Rafael Ponikvar,
Andrej F. Bren Ljublajna, Slovenia (SO22)
Low phase angle as an indicator of malnutrition in hemodialysis patients
15.40-15.50 Anamaria Rundiü, Bosiljka Devþiü, Marina Coliü, Vesna Babiü, Nataša Kaliniü, Boåidar Vujiþiü, Sanjin
Raþki Rijeka, Hrvatska (SO23)
Nutritivna procjena bolesnika lijeþenih peritonejskom dijalizom
15.50-16.00 äHljka Vidiü, Bosiljka Devþiü, Sanela Šiljegoviü, Ivana Mikolaševiü, %RåLGDU Vujiþiü, Sanjin Raþki Rijeka,
Hrvatska (SO24)
''Zašto moram uzimati sve te lijekove?''
18
7Vimpozij mHdiFLQVNiK VHVWDUa i tHKQiþDUa
6XERWDOLVWRSDGD
Saturday, October 11, 2014
±
sati / hours
'YRUDQD³$SDUWPDQVNRJQDVHOja”
Hall “Apartments”
16.00-16.10 Nikolina Modriü, Rajna Iveliü, Gorana Majiü, Josipa Radiü, Milenka Šain, Ivo Jeliþiü Split, Hrvatska
(SO25)
Da li PRåHPR poboljšati liMHþHQHKLSHUIRVIDWHmLMHXEROHVQLNDQaKHmodijalizLXORJD
PHGLFLQVNH VHVWUH"
16.10-16.20 Sanela Šiljegoviü, Bosiljka Devþiü, %Råidar Vujiþiü, Lela Nedeljkoviü, Sanjin Raþki Rijeka, Hrvatska
(SO26)
3RUHPHüaji PLQHUDORNRãWDQRJ PHWDEROL]PD QDša iVNXVWYD X pULmjHQi tHUapijH;
SDULFDOFLWRO YV FDOFLWULRO
16.20-16.30 Rasprava
16.30-16.50 6WDQND za RVYMHåHQMH
50 - 180 $NXWQDRzOMHGDEXEUHJD
Predsjedavajuüi: 0LOLFD.OMDN*RUDQND(UåHQ%DUEDUD0aÿåDU
16.50-17.00 Edita Edita Vojnoviü, Dragana Dragoslaviü-Kolak, Bosiljka Devþiü, Sanjin Raþki Rijeka, Hrvatska
(SO27)
NadRPMHštaQMHEXEUHåQHIXQNFLMHNod aNXtQRJ bXEUHåQRJ zaWDMHQja (ABZ)
17.00-17.10 Barbara Madåar, Bosiljka Devþiü, Sanjin Raþki, Ivan Bubiü Rijeka, Hrvatska (SO28)
ZQaþDMDNXWQRJEXEUHåQRJzaWDMHQMDXSURJQRzLLLVKRGLmaDNXWQRJLQIDUNta mLRNDUGa
17.10-17.20 Ina Novak Zagreb, Hrvatska Zagreb, Hrvatska (SO29)
5HJLRQDOQDFLWUDWQDDQWLNRDJXODFLMa
17.20-17.30 Goranka(Uåen, Bruna Brunetta-Gavraniü, Petar Kes Zagreb, Hrvatska (SO30)
3URYoÿHQMH LDL DIHUHzH X EROHVQLND PDOH WMHOHVQH tHåiQH SULNaz VOXþaja
17.30-17.40 Bosiljka Devþiü, Ivana Mikolaševiü, Barbara MaGåDr, Matija Veþerina, Latinka Lesica, Natalija
%RåLþkoviü, Lidija Orliü, Sanjin Raþki Rijeka, Hrvatska (SO31)
.RQWLQXLUDQL WHUDSLMVNL SRVWXSFL X mXOWLRUJDQVNRP zaWDMHQMX SUDüHQR WHãNom VHSVom
17.40-17.50 Vlatka Pešice Zagreb, Hrvatska (SO32)
3RVHEQRVWL VHVWULQVNH VNUbi SUL SURYRÿHQMX&557NRULãWHQMHP(&02VXVWDYD
17.50-18.00 RaVSUDYa
00-1850 7UDQVSlaQWDFLMDLzazRYVHVWULQVNHVNUbi
Predsjedavajuüi:9HURQLND.RODNRYiü, DrDJDQD3HWUaþ, ĈHQLIHU %DELü
18.00-18.10 Sanja Klaþinski, Mirjana Kozina, Karitas Majiü, Nikolina Bašiü-Jukiü Zagreb, Hrvatska (N033)
7UDQVSlaQWDFLja EXEUHJa X boOHVQiND V mHQWalQRPUHtDUdDFLjom
18.10-18.20 Milica Kljak, Andreja Miliþiü,Nikolina Bašiü-Jukiü, Petar Kes Zagreb, Hrvatska (SO34)
(WQLþNH UazliNH X WUDQVSODQWDFLML EXbUHJD QDGRPMHãWDQMH EXbUHåQH IXQNFLMH URPVNH
maQMiQHX+UYDWVNRM
18.20-18.30 Lidija Vitas, Dragana Petraþ Rijeka, Hrvatska (SO35)
3UHHmSWLYQDWUDQVSlaQtaFija EXEUHJDpULNaz VlXþaja
18.30-18.40 Veronika Kolakoviü, Renata Baliü, Sanja Gavran, Bruna Brunetta-Gavraniü, Nikolina Bašiü-Jukiü Zagreb,
Hrvatska (SO36)
UUJHQWQD tUDQVSlDQWDFLja NDGDYHUiþQRJEXEUHJDX EROHVQLNDEHz mRJXüQRVWLQDVWDYND
dijalizQHWHUDpLMHpULNaz VlXþaja
18.40-18.50 RaVSUDYa
19
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
Nedjelja 12. listopada 2014.
Sunday, October 12, 2014
8.00 – 12.00
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
Plenary Hall “Ulika”
08.00-09.30 Transplantacija bubrega / Kidney Transplantation
Predsjedavajuüi/Chair: Radomir Naumoviü, Lidija Orliü, Enisa Mešiü
08.00-08.30 Marijana ûoriü, Zagreb, Croatia
Patološke promjene u presaÿenom bubregu / Pathological changes in transplanted kidney
08.30-08.45 Nikolina Bašiü-Jukiü, Zagreb, Croatia
Fabryeva bolest i transplantacija bubrega / Fabry disease and kidney transplantation
08.45-09.00 Marijana Gulin, Šibenik, Croatia
Koštani morfogenetski proteini i vaskularne kalcifikacije – utjecaj na ishod transplantacije
bubrega? / Bone morphogenic proteins and vascular calcifications – influence on kidney
transplant outcome
09.00-09.15 Ivana Mikolaševiü, Rijeka, Croatia (TX-O2)
Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD) - novi kardiovaskularni þimbenik rizika nakon
transplantacije bubrega? / Non-alchoholic fatty liver disease (NAFLD) – a new cardivascular
risk factor after kidney transplantation?
09.15-09.30 Marko Jakiü, Osijek, Croatia
Trudnoüa nakon transplantacije bubrega / Pregnancy after kidney transplantation
09.30-10.00 Mini simpozij / Mini Symposium Astellas
Predsjedavajuüi/Chair: Lada Zibar, Lidija Orliü
Mladen Knotek, Zagreb, Croatia i Miha Arnol, Ljubljana, Slovenia
Preliminarni rezultati iz multicentriþne, meÿunarodne, ne-intervencijske studije RECORD
/ Preliminary results of the multicentric, international, non-interventional study RECORD
10.00-10.30 Stanka za RVYMHåHQMH / Coffee Break
10.30-12.00 Nefrologija u regiji II dio / Nephrology in the Region Part II
Predsjedavajuüi/Chair: Halima Resiü, Marina Ratkoviü, Goce Spasovski
10.30-10.45 Radovan Hojs, Maribor, Slovenia (N-O2)
Debljina i bubreg / Obesity and kidney
10.45-11.00 Radomir Naumoviü, Beograd, Serbia
Transplantacija bubrega u Srbiji, koliko smo napredovali? / Kidney transplantation in Serbia
– how much we improved?
11.00-11.15 Enisa Mešiü, Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Transplantacija bubrega u BiH / Kidney transplantation in Bosnia and Herzegovina
11.15-11.30 Goce Spasovski, Skopje, Macedonia
Kako poboljšati transplantacijski program u zemljama u razvoju – iskustva SEEHN / How
to improve the kidney transplant program in a developing country – the experience from SEEHN
11.30-11.45 Nikolina Bašiü-Jukiü, Zagreb, Croatia
Prehrana bubreånih bolesnika / Renal nutrition
11.45-12.00 Rasprava / Discussion
20
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
Nedjelja 12. listopada 2014.
Sunday, October 12, 2014
12.00 – 16.30
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
Plenary Hall “Ulika”
12.00-13.30 Simpozij / Symposium Agmar
Predsjedavajuüi/Chair: Petar Kes, Dragan Ljutiü
12.00-12.10 Petar Kes, Zagreb, Croatia
Uvod / Introduction
12.10-12.40 Peter Pickkers, Nijmegen, The Netherlands
Moguünosti vantjelesnog lijeþenja u sepsi / Extra-corporeal treatment options in sepsis
12.40-13.00 Sanjin Raþki, Rijeka, Croatia (HD-O1)
Iskustva u lijeþenju septiþkih bolesnika primjenom visokoadsorptivnih membrane /
Experiences in treatment of septic patients using high-adsorptive membranes
13.00-13.20 Dragan Ljutiü, Split, Croatia
Primjena citratne antikoagulancije u kontinuiranom nadomještanju bubreåne funkcije /
Use of citrate anticoagulation in continuous renal replacement therapies
13.20-13.30 Rasprava/Discussion
13.30-14.30 Ruþak / Lunch
14.30-16.00 Nefrologija / Nephrology
Predsjedavajuüi/Chair: Krešimir Galešiü, Mario Laganoviü, Mirjana *UåHWLü
14.30-14.55 Krešimir Galešiü, Zagreb, Croatia
ANCA vaskulitis - dileme u lijeþenju / ANCA-associated vasculitis: dilemmas of the treatment
14.55-15.20 'DQLFD*DOHãLü/MXEDQRYLü Zagreb, Croatia
Oxfordska klasifikacija IgA nefropatije-klinLþNH implikacije, rezultati VALIGA studije /
New classification of IgA nephropathy-clinical implications, results of VALIGA study
15.20-15.35 Miroslav Tišljar, Zagreb, Croatia
Registar bubreznih biopsija KB Dubrava / Registry of Renal Biopsy KB Dubrava
15.35-15.50 Mario Laganoviü, Zagreb, Croatia
Izazovi u zbrinjavanju bolesnika s primarnim glomerulopatijama - novosti u dijagnostici i
lijeþenju / Challenges in the treatment of patients with glomerular disease – update in
diagnostic and treatment
15.50-16.00 Ivana Vukoviü Lela, Noordzij M, Jager K, Raþki S, Bašiü Jukiü N, Leko N, Teskera T, Stipanþiü
ä Mikolaševiü I, Jelakoviü B, KBC Zagreb, ERA-EDTA Registry, KBC Rijeka, OB Slavonski
Brod, Croatia, HD centar 2GåDN Bosnia and Herzegovina (N-O1)
Endemska (Balkanska) nefropatija – meÿunarodni registar EN REG – preliminarni podaci
iz ERA-EDTA Registra i dva endemska åarišta / Endemic (Balkan) nephropathy International Register EN REG - preliminary data from the ERA-EDTA Registry, and two
endemic foci
16.00-16.30 Stanka za RVYMHåHQMH / Coffee Break
21
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
Nedjelja 12. listopada 2014.
Sunday, October 12, 2014
16.30 – 19.30
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
Plenary Hall “Ulika”
16.30-18.20 Pristupi krvotoku za hemodijalizu / Vascular access for hemodialysis
Predsjedavajuüi/Chair: Mladen Knotek, äarko Belaviü, Ivica Maleta
16.30-16.50 Vinko Vidjak, Zagreb, Croatia
Perkutane intervencije u rješavanju komplikacija krvoåilnih pristupa za hemodijalizu /
Percutaneus interventions for vascular access complications
16.50-17.10 Dragan Klariü, Zadar, Croatia
Pristup za hemodijalizu u vrlo starih bolesnika / Vascular access in very old patients
17.10-17.30 äDUNR Belaviü, Zagreb, Croatia
Tunelirani dijalizni kateteri- vrste katetera i ishodi / Tunneled dialysis catheters-types and
outcome
17.30-17.50 Branko Fila, Bjelovar, Croatia
AV graft- zanemareni pristup? / AV graft-forgotten type of access?
17.50-18.10 Milenka Šain, Split, Croatia
“Heparin induced thrombocytopenia” (HIT) u bolesnika koji se liMHþHKHPRGLMDOL]RP /
Heparin induced thrombocytopenia in the hemodialysis patients
18.10-18.20 Rasprava / Discussion
18.20-19.40 Rezistentna hipertenzija / Resistant hypertension
Predsjedavajuüi/Chair: Ingrid Prkaþin, Mario Laganoviü, Sretenka Vuksanoviü-Mikuliþiü
18.20-18.40 -RVLSD5DGLü, Split, Croatia
Lijeþenje rezistentne hipertenzije u bolesnika na hemodijalizi / Treatment of resistant
hypertension in hemodialysis patients
18.40-19.00 Ingrid Prkaþin, Zagreb, Croatia
Rezistentna hipertenzija i odabir pacijenata za renalnu denervaciju / Resistant hypertension
and patient selection for renal denervation
19.00-19.20 Vinko Vidjak, Zagreb, Croatia
Intervencijsko radiološke indikacije/kontraindikacije za renalnu denervaciju /
Interventional radiologists indications/contraindications for renal denervation
19.20-19.40 Mini okrugli stol / Mini round table
Tina Katiü i Ingrid Prkaþin (10min), Ivan Bubiü i Mario Laganoviü (10min)
Vlastita iskustva u lijeþenju rezistentne hipertenzije renalnom denervacijom / Experiences
in the treatment of hypertension with renal denervation
20.30
Veþera / Dinner
22
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
Nedjelja 12. listopada 2014.
Sunday, October 12, 2014
14.30 – 18.10
sati / hours
Dvorana “Bianca Istriana”
Hall “Bianca Istriana”
14.30-16.00 Usmena izlaganja / Oral presentations
Predsjedavajuüi/Chair: Vesna Lovþiü, Dragan Klariü, Valentina Vukman
14.30-14.50 Radiü J, Gulin M, Klariü D, Iliü M, Kovaþiü V, Šain M, Roåankoviü V, Vukman V, Primorac M, Grebo A,
Meter J,Siliü N, Split, Šibenik, Zadar, Dubrovnik, Trogir, Metkoviü, Makarska, Sinj, Hrvatska (HD-O2)
DASSH – dalmatinska studija hipertenzije u hemodijaliziranih bolesnika
14.50-15.02 Kapun S, Krsko, Slovenia (HD-O3)
Does Online hemodiafiltration (oHDF) improve the outcone of chronic dialysis patients in
comparison with high-flux hemodialysis (HD)
15.02-15.14 ûoriü A, Resiü H, Mašnic F, Ajanoviü S, Beüiragiü A, Alajbegoviü A, Sarajevo, BiH (HD-O4)
Terapijski uþinak plazmafereze u neurološkim oboljenjima – þetverogodišnji osvrt
15.14-15.26 Šain M, Radiü J, Kovaþiü V, Iliü Begoviü T, Split, Croatia (HD-O5)
Arterial hypotension in elderly hemodialysis patients
15.26-15.38 Deteliü D, Josipoviü J, Gulin T, Šefer S, Pavloviü D, Zagreb, Hrvatska (HY-O1)
Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka u bolesnika na hemodijalizi
15.38-15.50 Klariü D, Predovan G, Nakiü D, Dilber I, Zadar, Hrvatska (PD-O4)
Metoda izraþuna i utjecaj na adekvatnost peritonejske dijalize
15.50-16.02 Toriü L, Crnogorac M, Horvatiü I, %Råiü B, Pehar M, Juriü K, Galešiü Ljubanoviü D, Bulimbašiü S,
Galešiü K, Zagreb, Hrvatska (N-O3)
Kliniþko-epidemiološka RELOMHåMD bolesnika s pauci-imunim glomerulonefritisima sa
stvaranjem polumjeseca
16.00-16.30 Stanka za RVYMHåHQMH / Coffee Break
16.30-18.10 Usmena izlaganja / Oral presentations
Predsjedavajuüi/Chair: Lems Jerin, Dubravka Oršaniü-Brþiü, Mario Iliü
16.30-16.42 Nakiü D, Santini Duševiü D, Giliü Šipicki L, Klariü D, Dilber I, Grbiü Pavloviü P, Soriü T, Zadar,
Hrvatska (N-O4)
Ishodi lijeþenja ANCA pozitivnih vaskulitisa u O.B. Zadar tijekom 10- godišnjeg perioda
16.42-16.54 ýoriü-Martinoviü V, Prkaþin I, Balenoviü D, Horvat I, Šmit I, Mataga I, Vinkovci, Zagreb, Sisak, Hrvatska
(N-O5)
Uþestalost hiponatermije u hitnoj VOXåEL u bolesnika s kroniþnom bubreånom bolesti (stadij
1-4)
16.54-17.06 Begiü I, Zibar L, Jakiü M, Zibar K, Bariü I, Sarnavka V, ûuk M, Pušeljiü S, ûosiü A, Osijek, Zagreb,
Hrvatska (N-O6)
FGF-23 u bolesnika s kroniþnom bubreånom bolesti (kroniþna hemodijaliza,
prijeterminalni, s EXEUHåQLP presatkom) i s hipofosfatemiþnim rahitisom
17.06-17.18 3UHPXåLü V, Laganoviü M, Ivkoviü V, ûoriü M, Dika ä Kos J, äLYNR M, Fodor Lj, Fištrek-Prliü M,
äeljkoviü-Vrkiü T, Karanoviü S, Vukoviü Lela I, Vrdoljak A, Ivandiü E, Kataliniü L, Bašiü Jukiü N,
Jelakoviü B, Zagreb, Hrvatska (N-07)
Uþestalost arterijske hipertenzije u primarnim glomerulopatijama – izvještaj Referalnog
cenrta
17.18-17.30 Markiü D, Španjol J, Krpina K, Grškoviü A, Raheliü D, Rubiniü N, Valenþiü M, Mariþiü A, Rijeka,
Hrvatska (TX-O3)
Ortotopna transplantacija bubrega – naša prva iskustva
17.30-17.42 Martinec I, Miculiniü A, Kardum Skelin I, Knotek M, Zagreb, Hrvatska (TX-O4)
Poliomavirusna nefropatija nakon transplantacije bubrega
17.42-17.54 Zibar L, Vinkoviü M, Vukovac I, Jakiü M, Osijek, Hrvatska (TX-O5)
Incidencija i smrtnost bolesnika na nadomjesnom bubreånom lijeþenju u KBC Osijek od
1994. do 2013.
17.54-18.10 Pasini J, Hauptman D, Zagreb, Hrvatska (TX-O6)
Prijedlog promjena alokacijskog bodovnog sustava Eurotransplanta
23
7. simpozij medicinskih sestara i tehniþara
Nedjelja 12. listopada 2014.
Sunday, October 12, 2014
8.00 – 11.30
sati / hours
Dvorana “Apartmanskog naselja”
Hall “Apartments”
08.00–09.10 Peritonejska dijaliza, metoda prvog odabira
Predsjedavajuüi: Marina Coliü,äHOMka Novak, AntonLMa Tomas VaOHntoviü
08.00-08.10 Radmila Haviåa-Liliü, Aleksandra Rakiþeviü, Branimir HaviåD/LOLü, Ilinka Radenkoviü Pirot, Srbija (SO37)
Peritonealna dijaliza kao prva metoda leþenja
08.10-08.20 äHljka Novak Zagreb, Hrvatska (SO 38)
Peritonejska dijaliza kod starijih bolesnika
08.20-08.30 Marina Coliü, Ivan Bubiü, Bosiljka Devþiü, Vesna Babiü, Anamarija Rundiü, Nataša Kaliniü, BoåLGDr
Vujiþiü, Martina Pavletiü-Peršiü, Sanjin Raþkiv Rijeka, Hrvatska (SO39)
Sestrinska skrb za peritonejski kateter
08.30-08.40 Nadica Bednjanec, Antonija Tomas Valentoviü, Marjelka Trkulja Zagreb, Hrvatska (SO40)
Implementacija novih alata (BCM i POL) u praüenju PD bolesnika
08.40-08.50 Antonija Tomas Valentoviü, Nadica Bednjanec, Marjelka Trkulja Zagreb, Hrvatska (SO41)
Prilagoÿena automatizirana peritonejska dijaliza – aAPD, optimizacija preskripcije za
znaþajna poboljšanja
08.50-09.00 Marina Coliü, Vesna Babiü, Anamaria Rundiü, Bosiljka Devþiü, Ivana Mikolaševiü, Sanjin Raþki Rijeka,
Hrvatska (SO42)
Revaskularizacija miokarda u bolesnice na kroniþnoj peritonejskoj dijalizi – prikaz sluþaja
09.00 – 09.10 Rasprava
09.10-11.20 Kroniþna hemodijaliza moguünosti i menadåment
Predsjedavajuüi: Harold PlaFHnto, MirMana MarHWiü-Dumiü(GLWD9RMQRYiü
09.10-09.20 Bosiljka Devþiü, Ivana Mikulaševiü, Ivica Maleta, Berislav Poje, Jasenka Milneršiü, Edita Vojnoviü, Lidija
Orliü, Sanjin Raþki Rijeka, Hrvatska (SO43)
Sestrinska skrb za arteriovensku fistulu i graft
09.20-09.30 Berislav Poje, Bosiljka DevþiüäHljka Vidiü, Boåidar Vujiþiü, Sanjin Raþki Rijeka, Hrvatska (SO44)
Uporaba katetera za arteriovensku fistulu (AVF) kod nesuradljivog bolesnika sa teško
dostiånom dozom dijalize (prikaz sluþaja)
09.30-09.40 Harold Placento, Zvjezdana Gvozdanoviü Našice, Hrvatska (SO45)
Utjecaj edukacije na interdijalizni porast tjelesne teåine u bolesnika lijeþenih ponavljanim
hemodijalizama
09.40- 09.50 Marjelka Trkulja, äDUko Belaviü Zagreb, Hrvatska (SO46)
Visokovolumna hemodijafiltracija (High Volume HDF) ili kako postiüi bolji ishod lijeþenja?
09.50-10.00 Ivana Bistriþiü, Kristina Tea Mioþiü, Marjelka Trkulja Opatija, Zagreb, Hrvatska (SO47)
Bolja kontrola krvnog tlaka na online hemodijafiltraciji (OL HDF) u odnosu na
hemodijalizu (HD)
10.00-10.30 Stanka za RVYMHåHQMH
10.30-10.40 Silvija Dekoviü, Marijana Gulin, Zvonimir Puretiü, Patricija Dulibiüv Šibenik, Hrvatska (SO48)
Dijaliza HIV pozitivnog bolesnika; iskustvo Centra za hemodijalizu, äupanijske bolnice
Šibenik
10.40-10.50 Bosiljka Devþiü, Ivana Mikulaševiü, Barbara Maÿåar, Ivica Maleta, Lidija Orliü, Sanjin Raþki Rijeka,
Hrvatska (SO49)
Uloga medicinske sestre u multidisciplinarnom timu skrbi za centralne venske katetere
(CVK)
10.50-11.00 Davorka Mariniü, Višnja Kefurt, Slavko Roåankoviü Sisak, Hrvatska (SO50)
Odabir antikoagulansa za konzerviranje CVK kod bolesnika na programu kroniþne
hemodijalize, Duralock – C ili Heparin
11.00-11.10 Bosiljka Devþiü, Ivana Mikolaševiü, Ivica Maleta, Senka Poliü, Ivan Bubiü, Lidija Orliü Sanjin Raþki
Rijeka, Hrvatska (SO51)
Infekcije povezane s centralnim venskim kateterima (CVK)
11.10-11.20 Liljana Gaber Ljubljana, Slovenija (SO52)
First Hemodialysis
11.20-11.30 Rasprava
24
7. simpozij medicinskih sestara i tehniþara
Nedjelja 12. listopada 2014.
Sunday, October 12, 2014
11.30 – 17.30
sati / hours
Dvorana “Apartmanskog naselja”
Hall “Apartments”
11.30-11.50 Predsjedavajuüi pojedinih tematskih cjelina
Zakljuþci Simpozija medicinskih sestara i tehniþara
13.30-14.30 Ruþak
14.30–15.00 25. godina Društva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega
Godišnja skupština Društva
14.30-14.40 Bosiljka Devþiü, Predsjednica Društva
Izviješüe o radu Društva
14.40-14.50 Marjelka Trkulja, EDTNA/ERCA Brand Ambassador
Izviješüe sa 43. EDTNA-ERCA kongresa u Rigi (Latvija)
14.50-15.00 *RUDQND(UåHQ Tajnica Društva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega
Svjetski dan bubrega 2014.
15.00–17.30 KONSENZUS KONFERENCIJE
15.00-16.00 Standardizirani postupnici u zdravstvenoj njezi bubreånih bolesnika Peritonejska dijaliza
16.00-16.30 Stanka za RVYMHåHQMH
16.30-17.30 Standardizirani postupnici u zdravstvenoj njezi bubreånih bolesnika Hemodijaliza
POSTERI
SP1
Maretiü-Dumiü Mirjana Zagreb, Hrvatska (SP1)
SPECIFIýNOSTI I KOMPLIKACIJE U ZBRINJAVANJU PACIJENTICE S TUBEROZNOM SKLEROZOM
SP2
Andreja Miliþiü, Nikolina Bašiü Jukiü, Mirjana Mihaliü, Branka Botiü äuåiü, Lea Kataliniü, Eva Paviü, Diana
Gluhak Zagreb, Hrvatska (SP2)
PROTEINSKO – ENERGETSKI GUBITAK U PACIJENATA LIJEýENIH METODOM HEMODIJALIZE
25
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
Ponedjeljak 13. listopada 2014.
Monday, October 13, 2014
8.30 – 12.00
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
Plenary Hall “Ulika”
08.30-10.00 Peritonejska dijaliza / Peritoneal Dialysis
Predsjedavajuüi/Chair: Senija Rašiü, Karmela Altabas, Klara Juriü
08.30-08.45 Nikolina Bašiü-Jukiü, Zagreb, Croatia
PD–registar – ostatna bubreåna funkcija / PD Registry – residual renal function
08.45-08.55 Josipa Radiü, Split, Croatia
Anemija / Anemia
08.55-09.05 Boåidar Vujiþiü, Rijeka, Croatia
Status uhranjenosti / Nutritional status
09.05-09.15 Dragan Klariü, Zadar
Hipertenzija / Hypertension
09.15-09.25 Ivana Kovaþeviü Vojtušek, Zagreb, Croatia
Dislipidemija / Dyslipidemia
09.25-09.50 Karmela Altabas, Zgreb, Croatia (PD-O3)
Moåemo li produljiti vijek metode bez ugroåavanja sigurnosti bolesnika? / Can we preserve
method with no influence on patient safety?
09.50-10.00 Rasprava / Discussion
10.00-10.30 Stanka za RVYMHåHQMH / Coffee Break
10.30-12.00 Debljina i bubreåna bolest / Obesity and kidney disease
Predsjedavajuüi/Chair: Dubravka Mihaljeviü, Dario Nakiü, Josipa Radiü
10.30-10.50 Dubravka Mihaljeviü, Osijek, Croatia
Debljinom uzrokovana bolest bubrega – uvod / Obesity-induced kidney disease - introduction
10.50-11.05 Branka Sladoje-Martinoviü, Rijeka, Croatia
Patofiziologija debljinom uzrokovane bolesti bubrega / Pathophysiology of obesity-induced
kidney disease
11.05-11.20 'DQLFD*DOHãLü/MXEDQRYLü Zagreb, Croatia
Patohistološke promjene bubrega kod debljine / Obesity-induced kidney disease pathohystology
11.20-11.35 Marko Jakiü, Osijek, Croatia
Debljina – metaboliþki sindrom – bolest bubrega / Obesity – Metabolic syndrome – Kidney
Disease
11.35-11.50 Dario Nakiü, Zadar, Croatia
Kako lijeþiti bubrege oboljelih od debljine / How to treat obesity-induced kidney disease
11.50-12.00 Rasprava / Discussion
26
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
Ponedjeljak 13. listopada 2014.
Monday, October 13, 2014
12.00-13.30
12.00 – 13.30
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
Plenary Hall “Ulika”
Prezentacija postera / Poster presentation
Nefrologija 1 / Nephrology 1 (N P1-P20)
Moderatori/Moderators: Milenka Šain, Tomislav Teskera, MarijanaäLYko
N-P1
Kotur G, Kotur G, Horvatiü I, Galešiü-Ljubanoviü D, Galešiü K, Virovitica, Zagreb, Hrvatska
GOODPASTUREOV SINDROM - PRIKAZ BOLESNIKA
N-P2
Giliü Šipicki L, Klariü D, Santini-Duševiü D, Nakiü D, Dilber I, Grbiü Pavloviü P, Zadar, Hrvatska
PRIMARNI HIPERPARATIREOIDIZAM U RENALNOJ INSUFICIJENCIJI-PRIKAZ SLUýAJA
N-P3
Crnogorac M, Tišljar M, Juriü K, Matiü T, Galešiü Ljubanoviü D, Galešiü K, Zagreb, Hrvatska
NEFROTSKI SINDROM I AKUTNO BU%5(äNO ZATAJENJE- PRVA MANIFESTACIJA
NOVOOTKRIVENE ŠEûERNE BOLESTI- PRIKAZ SLUýAJA
N-P4
Crnogorac M, Tišljar M, Horvatiü I, Pehar M, Galešiü Ljubanoviü D, Galešiü K, Zagreb, Hrvatska
EXOPHIALA JANSELMEI PLUûNA MIKOZA U PACIJENTICE S ANCA VASKULITISOM
N-P5
Nakiü D, Klariü D, Giliü Šipicki L, Santini Duševiü D, Grbiü Pavloviü P, Dilber I, ûoriü M, Zadar, Zagreb,
Hrvatska
MEMBRANSKI GLOMERULONEFRITIS - äIVOT S PROTEINURIJOM
N-P6
Dilber I, Klariü D, Giliü Šipicki L, Nakiü D, Santini Duševiü D, Grbiü Pavloviü P, Zadar, Hrvatska
POLIARTERITIS NODOZA I BU%5(äNA INSUFICIJENCIJA
N-P7
Giliü Šipicki L, Santini-Duševiü D, Nakiü D, Klariü D, Dilber I, Zadar, Hrvatska
ANCA POZITIVNI PAUCI-IMUNI GLOMERULONEFRITIS –PRIKAZ SLUýAJA
N-P8
Samardåija G, Zibar L, Jakiü M, BilanGåLMa M, Barbiü J, Begiü I, Osijek, Hrvatska
LIJEýENJE KBB-MINERALNO KOŠTANOG POREMEûAJA U BOLESNIKA KOJI SE LIJEýE
HEMODIJALIZOM U KBC OSIJEK
N-P9
Tudiü M, Bacalja J, Šenjug P, Bauer Šegviü A, Paþiü A, Bulimbašiü S, Galešiü Ljubanoviü D, Zagreb, Hrvatska
ULOGA ELEKTRONSKE MIKROSKOPIJE U DIJAGNOSTICI BOLESTI GLOMERULA
N-P10
Juriü I, Kes P, Bašiü-Jukiü N, Rogiü D, Varnai V, Zagreb, Hrvatska
PREVALENCIJA KBB I ýIMBENIKA RIZIKA ZA RAZVOJ KBB U OSOBA STARIJE äIVOTNE DOBI
N-P11
Mataga I, Balenoviü D, Prkaþin I, Horvat I, Šmit I, Bedenikoviü V, äLYDQRYiü Posiloviü G, Sisak, Hrvatska
KARDIORENALNI SINDROM I AKUTNI INFARKT MIOKARDA
N-P12
Gulin M, Jurakiü I, Pavloviü D, Šibenik, Zagreb, Hrvatska
RECIDIV HIPERPARATIREOIDIZMA NAKON SUBTOTALNE PARATIREOIDEKTOMIJE,
KALCIMIMETIK LIJEK IZBORA ?
N-P13
Matešiü I, Kaþinari P, Crnogorac M, Horvatiü I, Durlen I, Galešiü K, Zagreb, Hrvatska
GITELMANOV SINDROM
Josipoviü J, Bulimbašiü S, Jagnjiü S, Šefer S, Pavloviü D, Zagreb, Hrvatska
AKUTNI TUBULOINTERSTICIJSKI NEFRITIS U BOLESNICE SA SINDROMOM HLADNIH
AGLUTININA
N-P14
N-P15
Bulimbašiü S, Paþiü A, Rako D, Puškar D, Zagreb, Hrvatska
KARCINOM BUBREGA S DEPOZITIMA KALCIJEVOG OKSALATA TIPIýAN ZA STEýENU
CISTIýNU BOLEST BUBREGA: PRIKAZ DVA SLUýAJA
N-P16
Jurin M, Prkaþin I, Kasumoviü D, Šantek L, Mašiü M, Mazalin A, Horvat I, Balenoviü D, Zagreb, Hrvatska
KARDIOVASKULARNI RIZIK U BOLESNIKA S AUTOIMUNIM BOLESTIMA I KRONIýNOM
%8%5(ä120 BOLESTI
N-P17
Vrdoljak A, Laganoviü M, PrHPXåLü V, Kos J, äHOMNRYLü T, Jelakoviü B, Zagreb, Hrvatska
NLIJEýENJE REZISTENTNIH GLOMERULONEFRITISA RITUXIMABOM - ISKUSTVO KBC-a
ZAGREB
N-P18
äeljkoviü Vrkiü T, ûoriü M, Laganoviü M, Kos J, Dika ä Fištrek Prliü M, äLYNR M, PremXåLü V, Brunetta
Gavraniü B, Kes P, Jelakoviü B, Zagreb, Hrvatska
VARFARINSKA NEFROPATIJA KAO UZROK AKUTNE BUBREäNE OZLJEDE
27
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
Ponedjeljak 13. listopada 2014.
Monday, October 13, 2014
12.00 – 13.30
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
Plenary Hall “Ulika”
N-P19
Laganoviü M, Ars E, äivko M, ûoriü M, Karanoviü S, Torra R, Vrdoljak A, äeljkoviü Vrkiü T, Jelakoviü B,
Zagreb, Hrvatska
KLINIýKI TIJEK I ODGOVOR NA LIJEýENJE BOLESNIKA S OBITELJSKIM OBLIKOM FOKALNE
SEGMENTALNE GLOMERULOSKLEROZE UZROKOVANE MUTACIJOM INF 2 GENA – PRIKAZ
SLUýAJA
N-P20
HaYLåa-Liliü B, Ranþiü G, HaYLåa-Liliü R, Radenkoviü I, Pirot, Srbija
ZNAýAJ KOREKCIJE ANEMIJSKOG SINDROMA U PREDIJALIZNIH BOLESNIKA
Nefrologija 2 i Hipertenzija / Nephrology 2 and Hypertension (N P21-35 i HY P1-P5)
Moderatori/Moderators: -RVLSD5DGLü, Ivan Bubiü, Ninoslav Leko
N-P21
Ivkoviü V, Vukoviü Lela I, Dika ä, Karanoviü S, Laganoviü M, Kos J, Teskera T, Leko N, Vrdoljak A, Fuþek M,
Jelakoviü B, Zagreb, Slavonski Brod, Hrvatska
TJELESNA VISINA JE POVEZANA S BU%5(ä1,0 OŠTEûENJEM I VIŠIM TLAKOM PULSA SAMO U
ä(1$
N-P22
äeljkoviü Vrkiü T, Vrdoljak A, ûoriü M, Vukoviü Lela I, PrHPXåLü V, Kos J, Fodor Lj, Dika ä, Fištrek-Prliü M,
äLYNR M, Karanoviü S, Ivandiü E, Kataliniü L, Laganoviü M, Jelakoviü B, Zagreb, Hrvatska
EVALUACIJA KLINIýKOG TIJEKA U BOLESNIKA S PRIMARNOM FOKALNOM SEGMENTALNOM
GLOMERULOSKLEROZOM – IZVJEŠTAJ REFERALNOG CENTRA
N-P23
Kos J, Laganoviü M, ûoriü M, äeljkoviü Vrkiü T, Dika ä, Karanoviü S, Vrdoljak A, Kes P, Jelakoviü B, Zagreb,
Hrvatska
REFRAKTORNA FOKALNA SEGMENTALNA GLOMERULOSKLEROZA (FSGS) – PRIKAZ MLADE
BOLESNICE S LOŠIM ISHODOM
N-P24
Fodor Lj, Laganoviü M, Perkov D, Ozretiü D, Kos J, Dika ä, äHOMNRYLü Vrkiü T, 3UHPXåLü V, Jelakoviü B,
Zagreb, Hrvatska
BOLESNICA S ANEURIZMOM RENALNE ARTERIJE USPJEŠNO LIJEýENA IMPLANTACIJOM
INTRAKRANIJSKOG STENTA I EMBOLIZACIJSKIM ZAVOJNICAMA
N-P25
Fodor Lj, ûoriü M,Vrkiü äeljkoviü T, Laganoviü M, Kos J,Vukoviü Lerla I, Dika ä Jelakoviü B, Zagreb,
Hrvatska
PRIKAZ BOLESNICE S POZITIVNIM MPO ANCA PROTUTIJELIMA, HIPOTIREOZOM,
KARCINOMOM DOJKE, SOLITARNIM BUBREGOM I BUBR(äNIM OŠTEûENJEM
N-P26
3UHPXåLü V, Santini M, Kutleša M, Laganoviü M, ûoriü M, Dika ä, äeljkoviü-Vrkiü T, Baršiü B, Kes P,
Jelakoviü B, Zagreb, Hrvatska
VODENE KOZICE I AKUTNA OZLJEDA BUBREGA - PRIKAZ SLUýAJA ODRASLOG MUŠKARCA
N-P27
3UHPXåLü V, Leko N, Stipanþiü ä Ivkoviü V, Teskera T, Vinkoviü M, Barišiü M, Karanoviü S, Vukoviü Lela I,
Dika ä, Laganoviü M, Jelakoviü B, Zagreb, Slavonski Brod, Hrvatska, Odåak, Bosna i Hercegovina
ENDEMSKA (ARISTOLOHIýNA) NEFROPATIJA I KRUTOST ARTERIJA
N-P28
3UHPXåLü V, Laganoviü M, Ivkoviü V, ûoriü M, Dika ä Kos J, äLYko M, Fodor Lj, Fištrek-Prliü M, äHOMNRYLüVrkiü T, Karanoviü S, Vukoviü Lela I, Vrdoljak A, Ivandiü E, Kataliniü L, Bašiü Jukiü N, Jelakoviü B, Zagreb,
Hrvatska
ARTERIJSKI TLAK I HIPERTENZIJA PRIJE BIOPSIJE BUBREGA U BOLESNIKA S PRIMARNIM
GLOMERULOPATIJAMA – IZVJEŠTAJ REFERALNOG CENTRA
N-P29
3UHPXåLü V, Barišiü I, Šmalcelj R, Pavloviü D, äLYNR M, Bubiü Filipi Lj, Bašiü Jukiü N, Kes P, Ivandiü E,
Vrdoljak A, Kataliniü L, Josipoviü J, Laganoviü M, Jelakoviü B, Zagreb, Virovitica, Hrvatska
UýINAK KALCIJ ACETAT/MAGNEZIJ KARBONATA NA MINERALNI METABOLIZAM I KRUTOST
ARTERIJA U BOLESNIKA NA PROGRAMU KRONIýNE HEMODIJALIZE - MULTICENTRIýNA
NACIONALNA STUDIJA
N-P30
Kataliniü L, äeljkoviü-Vrkiü T, Laganoviü M, ûoriü M, PremuåLü V, Kos J, äLYNR M, Fodor Lj, Dika ä FištrekPrliü M, Karanoviü S, Vukoviü Lela I, Vrdoljak A, Ivandiü E, Jelakoviü B, Zagreb, Hrvatska
ISHOD LIJEýENJA BIOPSIJOM POTVRĈENOG MEMBRANOPROLIFERATIVNOG
GLOMERULONEFRITISA – IZVJEŠTAJ REFERALNOG CENTRA
N-P31
Kataliniü L, Fištrek Prliü M, Laganoviü M, ûoriü M, Brunetta Gavraniü B, Dika ä Kos J, Fodor Lj, äeljkoviü
Vrkiü T, äLYNR M, Jelakoviü B, Zagreb, Hrvatska
BOLESNICA S REFRAKTORNIM MEMBRANOPROLIFERATIVNIM GLOMERULONEFRITISOM
TIPA 3 I PRIMARNIM SJÖGRENOVIM SINDROMOM – MOäE LI EKULIZUMAB BITI TERAPIJSKA
OPCIJA?
28
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
Ponedjeljak 13. listopada 2014.
Monday, October 13, 2014
12.00 – 13.30
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
Plenary Hall “Ulika”
N-P32
Ivandiü E, Dika ä, Laganoviü M, ûoriü M, PUHPXåLü V, Kos J, äLYko M, äeljkoviü-Vrkiü T, Vukoviü Lela I,
Fodor Lj, Fištrek-Prliü M, Karanoviü S, Vrdoljak A, Kataliniü L, Jelakoviü B, Zagreb, Virovitica, Hrvatska
KLINIýKI TIJEK U BOLESNIKA S IGA NEFROPATIJOM – IZVJEŠTAJ REFERALNOG CENTRA
N-P33
Vukoviü Lela I, ûoriü M, Fodor Lj, Laganoviü M, PremXåLü V, Dika ä Kos J, äLYko M, Fištrek-Prliü M,
äeljkoviü-Vrkiü T, Karanoviü S, Vrdoljak A, Ivandiü E, Kataliniü L, Jelakoviü B, Zagreb, Hrvatska
KLINIýKA PREZENTACIJA I TIJEK BRZOPROGRESIVNOG GLOMERULONEFRITISA – IZVJEŠTAJ
REFERALNOG CENTRA
N-P34
Vukoviü Lela I, Karanoviü S, Dika äKos J, Dickman K, Sekoranja M, Poljiþanin T, Mišiü M, Abramoviü M,
Matijeviü V, Miletiü Medved M, Cvitkoviü A, Edwards K, Fuþek M, Leko N, Teskera T, Laganoviü M,
ývorišüec D, Grollman AP, Jelakoviü B, Zagreb, Slavonski Brod, Bebrina, Slavonski Kobaš, Hrvatska, New
York, Irvine, California, SAD,
KRONIýNA IZLOäENOST ARISTOLOHIýNOJ KISELINI I BUBREäNA FUNKCIJA U HRVATSKOM
ä$5,ŠTU ENDEMSKE (BALKANSKE) NEFROPATIJE
N-P35
Karanoviü S, Kos J, ûoriü M, Laganoviü M, Dika ä PrePXåiü V, Kos J, äivko M, äHOMNRviü-Vrkiü T, Vukoviü
Lela I, Fodor Lj, Fištrek-Prliü M, Ivandiü E, Vrdoljak A, Kataliniü L, Jelakoviü B, Zagreb, Hrvatska
KLINIýKI TIJEK BOLESNIKA S IDIOPATSKOM MEMBRANSKOM NEFROPATIJOM – IZVJEŠTAJ
REFERALNOG CENTRA
N-P36
Mario Laganoviü, 3UHPXåLü V, ûoriü M, Ivkoviü V, Dika ä Kos J, äLYNR M, Fodor Lj, Fištrek Prliü, M,
äeljkoviü Vrkiü T, Karanoviü S, Vukoviü Lela I, Vrdoljak A, Ivandiü E, Kataliniü L, Bašiü Jukiü N, Jelakoviü B,
Zagreb, Hrvatska
OBILJ(äJA BOLESNIKA S PRIMARNIM GLOMERULOPATIJAMA – IZVJEŠTAJ REFERELNOG
CENTRA
HY-P1
Kotur Gordana, Iskra Bosiljka, Kotur Goran, Vrovitica, Špišiü Bukovica, Hrvatska
MALIGNA HIPERTENZIJA-PRIKAZ BOLESNIKA
HY-P2
Šantek L, Kasumoviü D, Jurina A, Prkaþin I, Horvat I, Balenoviü D, Zagreb, Sisak, Hrvatska
SEKUNDARNI UZROCI HIPERTENZIJE
HY-P3
Kasumoviü D, Šantek L, Jurin M, Prkaþin I, Horvat I, Balenoviü D, Zagreb, Sisak, Hrvatska
LIJEýENJE HIPERTENZIJE U POSEBNIM STANJIMA
HY-P4
Koåul D1, Pranjiü I.K, Prkaþin I, Zagreb, Hrvatska
DA LI JE RENALNA DENERVACIJA KAO METODA LIJEýENJA REZISTENTNE HIPERTENZIJE
INDICIRANA?
HY-P5
Tomiü J, Zibar L, Mrÿenoviü S, Krištiü A, Ĉogaš Z, Osijek, Hrvatska
PROBIR NA APNEJU U SPAVANJU U BOLESNIKA S ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM - ODNOS
PREMA NOûNOM SN,äENJU KRVNOG TLAKA
Hemodijaliza 1 / Hemodialysis 1 (HD P1-P17)
Moderatori/Moderators: Ranko Ladavac, Marijana*XOLQ%RåLGDU9XMiþiü
HD-P1
Ajanoviü S, Resiü H, Beüiragiü A, ûoriü A, ýelik D, Mašniü F, Sarajevo, BiH
RELATIONSHIP BETWEEN ENDOGENOUS GONADOTROPINS AND SEXUAL FUNCTION AND
DEPRESSION COMPARING CONVENTIONAL HEMODIALYSIS AND HEMODIAFILTRATION
HD-P2
Brunetta Gavraniü B, Bašiü-Jukiü N, Kes P, Zagreb, Hrvatska
TERAPIJSKA IZMJENA PLAZME – DA LI JE DOB BOLESNIKA 9$äNA?
HD-P3
Orliü L, Mikolaševiü I, Devþiü B, Vidrih S, Poje B, Havranek ä, Raþki S, Rijeka, Hrvatska
UTJECAJ STANJA UHRANJENOSTI NA PREäIVLJENJE BOLESNIKA KOJI SE LIJEýE POSTUPCIMA
KRONIýNE HEMODIJALIZE TIJEKOM 18-MJESEýNOG PRAûENJA
HD-P4
Orlic L, Mikolasevic I, Crncevic-Orlic Z, Pavlovic D, Racki S, Zagreb, Croatia
FOREARM BONE MASS PREDICT MORTALITY IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS
HD-P5
Bašiü-Jukiü N, Gluhak D, Kataliniü L, Paviü E, Barišiü I, Šmalcelj R, Krznariü ä, Kes P, Jelakoviü B, Zagreb,
Hrvatska
MOä(MO LI POSTIûI DOBRU REGULACIJI FOSFORA UZ ODGOVARAJUûI UNOS BJELANýEVINA
U BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI?
HD-P6
Brunetta Gavraniü B, Bašiü-Jukiü N, Kes P, Zagreb, Hrvatska
BOLESNICI S PRATEûIM BOLESTIMA I TERAPIJSKA IZMJENA PLAZME
29
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
Ponedjeljak 13. listopada 2014.
Monday, October 13, 2014
12.00 – 13.30
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
Plenary Hall “Ulika”
HD-P7
Srdeliü A, Radic J, Radiü M, Jeliþiü I, Split, Hrvatska
POSTOJI LI POVEZANOST IZMEĈU KARDIOVASKULARNIH N(ä(/JENIH DOGAĈAJA I KRVNE
GRUPE MEĈU BOLESNICIMA LIJEýENIM POSTUPCIMA KRONIýNE HEMODIJALIZE ?
HD-P8
Radic J, Kovaþiü V, Šain M, Radiü M, Jeliþiü I, Begovic Ilic T, Split, Croatia
NUTRITIONAL STATUS AND OXIDATIVE STRESS IN MAINENTANCE HAEMODIALYSIS
PATIENTS - ARE THEY RELATED?
HD-P9
Caktaš K, Radiü J, Kovaþiü V, Radiü M, Šain M, Iliü Begoviü T, Jeliþiü I, Split, Croatia
INFLAMATION AND ANEMIA IN MAINENTANCE HEMODIALYSIS PATIENTS - ARE THEY
RELATED WITH NUTRITIONAL STATUS?
HP-P10
Ivanac Jankoviü R, Lovþiü V, Vujiü J, Kurtoviü I, Bjelovar, Hrvatska
INTRAKARDIJALNA TVORBA - DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTIýKI PROBLEM U BOLESNIKA NA
HEMODIJALIZI
HD-P11
Knap B, Haler ä, Ponikvar-Buturoviü J, Ponikvar R, Bren AF, Ljubljana, Slovenia
PHASE ANGLE AND LEAN TISSUE INDEX ARE SLIGHTLY HIGHER IN HEMODIALYSIS THAN IN
PERITONEAL DIALYSIS GROUP OF PATIENTS
HD-P12
Klapþiü K, Pula, Hrvatska
DIFFERENCES IN LIVER STIFFNESS BEFORE AND AFTER HEMODIALYSIS MEASURED WITH
TRANSIENT ELASTOGRAPHY (FibroscanTM)
HD-P13
Reichel M, Deteliü D, Šefer S, Pavloviü D, Zagreb, Hrvatska
PARIKALCITOL U LIJEýENJU SEKUNDARNOG HIPERPARATIREOIDIZMA U STARIJIH OSOBA,
PRELIMINARNI REZULTATI
HD-P14
Gulin T, Katiþiü D, Bedekoviü V, Josipoviü J, Tomiü Brzac H, Pavloviü D, Zagreb, Hrvatska
PARATIREOIDEKTOMIJA U SEKUNDARNOM HIPERPARATIREOIDIZMU, INDIKACIJE I
POSTOPERATIVNO LIJEýENJE
HD-P15
Kocijanþiü M, Vujiþiü B, Zaputoviü L, Raþki S, Dvornik Š, Rijeka, Hrvatska
SERUM OMENTIN-1 LEVEL IS AN INDEPENDENT MORTALITY RISK FACTOR IN DIABETIC
HAEMODIALYSIS PATIENTS
HD-P16
Aniü K, Orliü L, Mikolaševiü I, Sladoje-Martinoviü B, Coliü M, Devþiü B, Pavletiü-Peršiü M, Vujiþiü B, Raþki
S, Rijeka, Hrvatska
NEFROPATIJA KAO POSLJEDICA PRIMJENE PERORALNIH ANTIKOAGULANTNIH LIJEKOVA –
PRIKAZ SLUýAJA
HD-P17
Kudumija B, Hršak Puljiü I, Dits S, Pavloviü D, Zagreb, Hrvatska
LIJEýENJE SEKUNDARNOG HIPERPARATIREOIDIZMA SINAKALCETOM U KOMBINACIJI S
VITAMINOM D
Hemodijaliza 2 i Peritonejska dijaliza (HDP18-P32 i PD P1-P3)
Moderatori/Moderators: Mario Pehar, Dragan Klariü, Ivana Kovaþeviü-Vojtušek
HD-P18
Orliü L, Maleta I, Muåiü K, Bubiü I, Pavletiü-Peršiü M, Raþki S, Rijeka, Mali Lošinj, Hrvatska
PETNAESTO-GODIŠNJE PREäIVLJAVANJE TESIO KATERA ZA HEMODIJALIZU - PRIKAZ
SLUýAJA
HD-P19
Germin Petroviü D, Brozoviü V, Ĉurÿeviü D, Umag, Hrvatska
ATRIJSKA FIBRILACIJA U BOLESNIKA LIJEýENIH KRONIýNOM HEMODIJALIZOM:
PREVALENCIJA I KLINIýKE OSOBINE
HD-P20
Orliü L, Mikolaševiü I, Sladoje- Martinoviü B, Vuksanoviü Mikuliþiü S, Raþki S, Rijeka, Hrvatska
UTJECAJ '8ä,1( LIJEýENJA HEMODIJALIZOM NA MINERALNU GUSTOûU SKELETA
HD-P21
Orliü L, Mikolaševiü I, Sladoje-Martinoviü B, Raþki S, Rijeka, Hrvatska
GUBICI KOŠTANE MASE TIJEKOM LIJEýENJA HEMODIJALIZOM
HD-P22
Stipaniü S, Zibar L, Matkoviü H, Zibar K, Suchy E, Jakiü M, Osijek, Zagreb, Hrvatska
RAZLIKE U PROMJENI MIŠIûNE MASE I MASE MASNOG TKIVA IZMEĈU BOLESNIKA LIJEýENIH
HEMODIJAFILTRACIJOM I HEMODIJALIZOM
HD-P23
Zuban F, Buliü O, Ladavac R, Pula, Hrvatska
PRIMJENA NANOTEHNOLOGIJE U DIJALIZI
30
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
Ponedjeljak 13. listopada 2014.
0RQGD\2FWREHU
12.00 – 13.30
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
3OHQDU\+DOO³8OLND´
HD-P24
Buliü O, Zuban F, Ladavac R, Kuzmanoviü G, Pula, Hrvatska
POZICIJE VODILICA KOD POSTAVLJANJA PRIVREMENIH KATETERA ZA HEMODIJALIZU U
DESNU UNUTARNJU JUGULARNU VENU
HD-P25
Buliü O, Zuban F, Ladavac R, Kuzmanoviü G, Pula, Hrvatska
KORISNOST COLOR DOPPLERA KOD PUNKCIJE UNUTARNJE JUGULARNE VENE
HD-P26
Kuzmanoviü G, Buliü O, Ladavac R, Zuban F, Pula, Hrvatska
HEPARINOM INDUCIRANA TROMBOCITOPENIJA KOD BOLESNICE S AKUTNIM ZATAJENJEM
BUBREGA NA HEMODIJALIZI
HD-P27
Zibar L, Logarušiü D, BilandåLMa M, MinaåHk M, 2VLMHN Hrvatska
PROCJENA KOGNITIVNOG STATUSA BOLESNIKA LIJEýENIH KRONIýNOM HD U KBC OSIJEK
POMOCU MoCA
BrunHWWa Gavraniü B, Bašiü-Jukiü N, .HV P, ZagrHE Hrvatska
LDL AFEREZA – 10 GODINA ISKUSTVA U KLINIýKOM BOLNIýKOM CENTRU ZAGREB
HD-P28
HD-P29
3UHPXåLü V, VrdoOMak A, Kataliniü L, FištrHN-Prliü M, Barišiü I, âPDOFHOM R, Bašiü Jukiü N, BrunHWWa Gavraniü
B, 0Hsar I, Juriü I, Bubiü Filipi /M Laganoviü M, .Hs P1, JHODNRYLü B, ZagrHb, Hrvatska
SEKSUALNA DISFUNKCIJA I OŠTEûENJE VELIKIH ARTERIJA U BOLESNIKA LIJEýENIH
KRONIýNOM HEMODIJALIZOM
HD-P30
3UHPXåLü V, VrdoOMak A, Kataliniü L, FištrHN-Prliü M, Barišiü I, âPDOFHOM R, Bašiü Jukiü N, BrunHWWa Gavraniü
B, 0Hsar I, Juriü I, Bubiü Filipi /M Laganoviü M, .Hs P1, JHODNRYLü B, ZagrHb, Hrvatska
SEKSUALNA DISFUNKCIJA U BOLESNIKA NA KRONIýNOJ HEMODIJALIZI
HD-P31
Barišiü I, PrHmuåLü V, ŠmalFHOM R, Bubiü Filipi /M Vukoviü /HOa I, VrdoOMDN A, Karanoviü S, Ivandiü E,
Kataliniü L, Laganoviü M, Bašiü Jukiü N, .HV P, -Hlakoviü B, =DJUHE Hrvatska
UTJECAJ VASKULARNOG PRISTUPA NA KRUTOST ARTERIJA U HEMODIJALIZIRANIH
BOLESNIKA
HD-P32
Klariü D, Grbiü-Pavloviü P, Santini-DuãHYiü D, Kolanoviü M, Giliü Šipicki L, Zadar, Hrvatska
TESTOVI POTHRANJENOSTI KOD BOLESNIKA NA DIJALIZI
PD-P1
5HEiü D, Rašiü S, Srna A, Muslimoviü A, DåHPLGåLü J, SarDMHYRBosna i +HUFHgovina
ULOGA DISLIPIDEMIJE U ATEROGENEZI BOLESNIKA NA PERITONEJSKOJ DIJALIZI
PD-P2
Ivanac-Jankoviü R, Bašiü-Jukiü N, .HV P, ZagrHb, Hrvatska
OVISNOST O HEROINU KAO MOGUûI DODATNI RIZIýNI ýIMBENIK RAZVOJA TEŠKOG OBLIKA
INKAPSULIRAJUûEG SKLEROZIRAJUûEG PERITONITISA
PD-P3
0LNRODãHYLü I, Orliü L, Coliü M, DHYþiü B, Babiü V, Rundiü A, PaYOHWLü PHršiü M, Raþki S, 5LMHND Hrvatska
LEUKOPENIJA I TROMBOCITOPENIJA KAO POSLJEDICA PRIMJENE ICODEXTRINA U
BOLESNIKA KOJI SE LIJEýE POSTUPCIMA PERITONEJSKE DIJALIZE – PRIKAZ SLUýAJA
Transplantacija / Transplantation (TX P1-P19)
Moderatori0RGHUDWRUVLjubica Bubiü-Filipi, SWHODäLvþiü-ûosiü, Lada Zibar
TX-P1
Kurtovic H, Katalinic N, Fucak M, Curkovic M, MuMLF A, Crnic T, BaOHQ S, 5LMHND Hrvatska
HLA SENSITISATION CAUSED BY BLOOD TRANSFUSIONS IN ORGAN WAITING LIST PATIENTS
TX-P2
Katalinic N, &DVHU L, VuNHOLc N, Ivankovic E, Fucak M, Kurtovic H, MuMic A, Crnic T, Curkovic M, BalHn S,
5LMHND Hrvatska
TRANSFUSIONS AS THE CAUSE OF THE HLA SENSITIZATION IN PATIENTS WITH RED BLOOD
CELL ALLOIMMUNIZATION
TX-P3
HalilþHYLü A, +RGåLü E, 0HãLü E, TrnaþHYLü S, ,YHOMiü I, Tuzla, Bosna i HHrFHgovina
AKUTNO ODBACIVANJE TRANSPLANTIRANOG BUBREGA
TX-P4
Ratkovic M, Basic Jukic N, *OHGRYLF B, Radunovic D, 3UHlHYic V, Podgorica, MontHQHgro, ZagrHb, Croatia
THE OUTCOME OF COMMERCIAL KIDNEY TRANSPLANT TOURISM IN PATIENTS FROM
MONTENEGRO
31
7. hrvatski kongres nefrologije, dijalize i transplantacije
Ponedjeljak 13. listopada 2014.
Monday, October 13, 2014
12.00 – 15.00
sati / hours
Plenarna dvorana “Ulika”
Plenary Hall “Ulika”
TX-P5
Ratkovic M, Basic Jukic N, Gledovic B, Radunovic D, Prelevic V, Podgorica, Montenegro, Zagreb, Croatia
C1q NEPHROPATHY AND KIDNEY TRANSPLANTATION
TX-P6
Iliü Begoviü T, Radiü J, Šain M, Kovaþiü V, Radiü M, Marelja I, Split, Croatia
KIDNEY TRANSPLANTATION IMPROVES NUTRITIONAL STATUS IN DIALYSIS PATIENTS IN
DALMATIA, CROATIA
TX-P7
Kataliniü L, Eliasson E, Bašiü-Jukiü N, Zagreb, Hrvatska
TRANSPLANTACIJA BUBREGA U PACIJENATA S LUPUSNIM NEFRITISOM
TX-P8
Petroviü L, Ĉurÿeviü-Mirkoviü T, Mitiü I, Boåiü D, Iliü T, ûeliü D, Strazmešter-Majstoroviü G, KnHåHYLü V,
Popoviü M, Tatiü T, Sakaþ V, Simin M, Novi Sad, Srbija
USPEŠNA TERAPIJA AKUTNOG ODBACIVANJA TRANSPLANTIRANOG BUBREGA U TOKU
TRUDNOûE
TX-P9
Kataliniü L, Blaslov K, Bašiü-Jukiü N, Zagreb, Croatia
INDICATIONS FOR INTRODUCING MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN (mTOR) INHIBITORS
IN RENAL TRANSPLANT RECIPIENTS' THERAPY PROTOCOLS
TX-P10
Jakiü M, Zibar L, Mihaljeviü D, SamardåLMD G, Osijek, Hrvatska
REN SANUS IN CORPORE SANO: 100 GODIŠNJI BU%5(äNI TRANSPLANTAT U 63. GODIŠNJAKA
TX-P11
Miculiniü A, Martinec I, Mihoviloviü K, Knotek M, Zagreb, Hrvatska
POVEZANOST TKIVNE PODUDARNOSTI S ISHODOM TRANSPLANTACIJE BUBREGA
TX-P12
Aniü K, Mikolaševiü I, Sladoje-Martinoviü B, Lukenda V, Raþki S, Mavrinac V, Mijandrušiü-Sinþiü B, Orliü L
Rijeka, Hrvatska
NEPREPOZNATA CELIJAKIJA U BOLESNIKA SA BU%5(äNIM TRANSPLANTATOM – PRIKAZ
SLUýAJA
TX-P13
äivþiü-ûosiü S, Ĉorÿeviü G, Orliü L, Raþki S, Sladoje-Martinoviü B, Markiü D, Kataliniü N, Ivanovski M,
Rijeka, Hrvatska
KOMPLICIRAN TIJEK LIJEýENJA U BOLESNICE S TUBEROZNOM SKLEROZOM
TX-P14
Bulimbašiü S, Warde J, Bacalja J, Galešiü Ljubanoviü D, Šenjug P, Mihoviloviü K, Maksimoviü B, Gunjaþa M,
Knotek M, Zagreb, Hrvatska
MORFOLOŠKA OB,/-(äJA TOKSIýNOSTI KALCINEURINSKIH INHIBITORA U BIOPTATIMA
TRANSPLANTIRANIH BUBREGA
TX-P15
Aniü K, Mikolaševiü I, Orliü L, Mavrinac V, Sladoje-Martinoviü B, Devþiü B, Pavletiü-Peršiü M, Raþki S,
Rijeka, Hrvatska
EGZOKRINA INSUFICJENCIJA PANKREASA KAO UZROK GUBITKA BUBREäNOG PRESATKA –
PRIKAZ SLUýAJA
TX-P16
Ladavac R, Zuban F, Buliü O, Vraniü-Ladavac M, Knotek M, Pula, Hrvatska
TAKROLIMUSOM INDUCIRANO BUBR(äNO OŠTEûENJE U BOLESNICE NAKON
TRANSPLANTACIJE PLUûA
TX-P17
Jakšiü M, Zibar L, Begiü I, Šimetiü L, Zibar K, Osijek, Zagreb, Hrvatska
RAZLIýITI POSTUPCI PROCJENE GLOMERULSKE FILTRACIJE I DNEVNE PROTEINURIJE U
BOLESNIKA S BUBREäNIM PRESATKOM
TX-P18
Martinoviü ä, Bašiü-Jukiü N, Bandiü Pavloviü D, Martinac E, Budimir E, Ljubiþiü M, Blaåinkov-äivkoviü Ĉ,
Grgas T, Zurovac D, äXEUiniü-Oreškoviü Lj, Zagreb, Croatis
RELATIONSHIP BETWEEN MODALITY OF RENAL REPLACEMENT THERAPY AND DISABILITY
RETIREMENT
TX-P29
Kataliniü L, ûoriü M, Bašiü-Jukiü N, Bubiü-Filipi Lj, Barišiü I, Šmalcelj R, Brunetta-Gavraniü B, Juriü I,
Laganoviü M, Kos J, Dika ä Jelakoviü B, Zagreb Hrvastska
PRIMARNE GLOMERULOPATIJE U TRANSPLANTIRANIH BOLESNIKA – IZVJEŠTAJ
REFERALNOG CENTRA
13.30-14.00 Zatvaranje kongresa / Closing remarks
14.00-15.00 Ruþak / Lunch
15.00
Odlazak / Departure
32
PREZENTACIJE / PRESENTATIONS
POZVANA PREDAVANJA / INVITED LECTURES
Trajanje prezentacije je naznačeno u konačnom programu, produljenje izvan vremenskog
okvira nije moguće. Za programske cjeline bez naznačene rasprave, ista je uključena u vremenski okvir predavanja.
The time allowed for presentation should be strictly followed and is declared in the final
programme. Programme units without declared discussion time include discussion in lecture
time.
USMENA IZLAGANJA / ORAL COMMUNICATIONS
Stručni odbor kongresa je iz prispjelih radova izdvojio radove za prikazivanje putem usmenog izlaganja. Trajanje usmenog izlaganja je naznačeno u konačnom programu.
Professional committee of the Congress has selected oral presentations from the received
abstracts. The time allowed for presentation is declared in the final programme.
POSTERI / POSTERS
Posteri veličine do 80 cm širine i do 120 cm visine bit će izloženi u kongresnom prostoru tijekom trajanja Kongresa. Organizator će osigurati pribor za postavljanje postera.
Osim izložbe, bit će po grupama organizirana i usmena prezentacija postera u trajanju do 3
minute s kratkom diskusijom uz svaki poster.
The allocated poster size is 0,80 m wide and 1,2 m high. The posters will be displayed throughout the Congress and suitable fixing materials will be provided by the organizers.
During poster session there will be a three-minute oral presentation followed by short discussion in front of each poster.
NAGRADA ZA NAJBOLJI RAD I POSTER / BEST PAPER AND POSTER AWARD
Znanstveni odbor Kongresa nagraditi će po jedan najbolji poster i jedan najbolji rad iz područja
nefrologije, dijalize i transplantacije prigodnom nagradom.
The best poster and the best paper in each main topic of nephrology, dialysis and transplantation, selected by the Congress scientific committee will be awarded.
33
IZLOŽBA / COMMERCIAL EXHIBITION
Za vrijeme održavanja Kongresa održat će se i izložba opreme i proizvoda farmaceutskih tvrtki.
Podrška ovih tvrtki je značajna za opći uspjeh Kongresa i svi sudionici se pozivaju da posjete
svaki izložbeni prostor. Izložbeni prostor biti će ispred kongresne dvorane .
Sve obavijesti o mogućnostima i uvjetima sponzoriranja Kongresa mogu se dobiti od tehničkog
organizatora Kongresa.
A commercial exhibition of equipment, products and books will take place during the meeting. The support of these organizations is important for the success of the meeting and all
delegates are encouraged to visit each stand. The commercial exhibition will be in front of the
Congress hall. To receive the sponsorship opportunities and possibilities please contact the
Technical Organizer.
PRIJAVA SUDJELOVANJA / REGISTRATION INFORMATION
Za prijavu sudjelovanja na Kongresu molimo Vas da koristite za to predviđeni obrazac. Prijava će
biti valjana tek nakon što organizator primi potvrdu o uplati. Popunjeni obrazac i dokaz o uplati
poslati ili faksirati tehničkom organizatoru kongresa.
The enclosed registration form should be used when registering for the Congress. Please note that
registrations will not be effective until payment of the registration fee has been received by the organizers. Completed registration form and proof of payment please send or fax to the Technical
Organizer. The participants are kindly asked to send or fax the completed registration form and
proof of payment to the Technical Organizer.
VAŽNO
Prijava za ERA-EDTA CME Course „Introductory Course on Epidemiology“ je dostupna na web
stranici www.hdndt.org. Broj učesnika je limitiran na 40. Prijave će se prihvaćati prema redoslijedu
zaprimanja. Kotizacije za tečaj nema.
IMPORTANT
The registration to the ERA-EDTA CME Course „Introductory Course on Epidemiology“ is available
on the web site www.hdndt.org. The number of participants is limited to 40. The registrations will be
accepted on first-to-come first-to-serve basis. There is no registration fee for the Course.
Kotizacije / Registration Fees
liječnici, specijalisti / doctors
2.888,00 kn
(375,00 €)
specijalizanti, stažisti, med. sestre
i predstavnici tvrtki /
residents, nurses, technicians
& medical representatives
2.500,00 kn
(325,00 €)
34
KOTIZACIJA UKLJUČUJE / THE REGISTRATION FEE INCLUDES
Prisustvovanje stručnom programu i izložbi, konačni program i knjigu sažetaka, kongresnu
torbu i potvrdu o sudjelovanju, buffet ručak u ponedjeljak, kavu i piće u stankama. / Attendance
at all scientific sessions and commercial exhibition, final program and Abstract book, Congress
bag and Certificate of attendance, buffet lunch on Monday, coffee and drink during breaks.
Za osobe u pratnji / For accompanying persons
Kotizacija za osobe u pratnji na upit / Registration for accompanying persons on demand
*Dodatne pozivnice za društvene događaje moći će se kupiti na prijavnom mjestu za
neregistrirane osobe.
*Additional card Invitation for social events can be purchased on registration site for not
registered persons.
PLAĆANJE KOTIZACIJE / PAYMENT OF REGISTRATION FEE
Kotizacija se uplaćuje po izdanom predračunu od strane Tehničkog organizatora na
transakcijski račun:
Bank transfers in euros (€) upon received pro-forma invoice from the Technical Organizer
should be made free of charge for the receiver to the following account:
HR0923600001500396208
Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
SWIFT: ZABAHR2X
POTVRDA KOTIZACIJE / CONFIRMATION
Nakon primitka popunjenog obrasca za prijavu i/ili rezervaciju smještaja i dokaza o uplati,
tehnički organizator će svakom sudioniku poslati potvrdu o prijavi i/ili rezervaciji smještaja.
Upon receipt of the registration and/or reservation form and correct payment, the Technical
organizer will send each participant a letter of confirmation.
35
SMJEŠTAJ / ACCOMMODATION INFORMATION
Tehnički organizator je rezervirao određeni broj soba u hotelu. Rezervacija smještaja vrši se po
principu tko se prvi javi prvi je uslužen. Ukoliko želite dijeliti sobu, molimo Vas da navedete ime
osobe s kojom želite biti zajedno u sobi. Smještaj će se smatrati potvrđenim tek nakon uplate
50% iznosa rezervacije prema zaprimljenoj ponudi. Preostalih 50% potrebno je uplatiti do 10.
09. 2014.
Krajnji rok za rezervaciju smještaja je 31. kolovoza 2014. Nakon toga roka traženi smještaj
neće moći biti zagarantiran.
Technical Organizer has reserved a number of hotel rooms for the delegates. Hotel accommodation is booked on a first-come, first served basis. If you wish to share accommodation please
indicate the name of the participant you have arranged to share a room with. The reservation
will be concidered confirmed only after we receive the payment of 50% according to the issued
pro-forma invoice. The remaining 50% has to be paid until the 10th of September 2014.
Reservations should be made no later then August 31st, 2014. After this date desired hotel accommodation cannot be guaranteed.
Cjenik / Price list half board / polupansion from / od 10.10.-13.10. 2014. per person
Vrsta smještaja / Accomodation
Cijena / Price
Dvokrevetna soba za jednu osobu / Double room
(single use)
3.476,00 kn (452,00 €)
Dvokrevetna soba / Double room
2.805,00 kn (365,00 €)
Navedene cijene vrijede samo ako se rezervacija izvrši preko organizatora, a odnose se na polupansion po osobi i danu uključujući boravišnu pristojbu i PDV.
The prices indicated in Euro are valid only if booking is made through Organizer end are for half
board per person/per night including taxes and VAT.
Za sve upite glede rezervacije smještaja u hotelu obratiti se Tehničkom organizatoru kongresa.
For all information regarding accommodation reservation please contact Technical Organizer.
A.T.I. d.o.o., Pula, Zadarska 15, 52100 Pula
Tel.: +385 52 223 400; Fax: +385 52 217 644
Web: www.ati.hr; E-mail: [email protected]
36
OPĆE OBAVIJESTI / GENERAL INFORMATION
MJESTO ODRŽAVANJA KONGRESA / CONGRESS VENUE
Hotel Park Plaza Histria Pula, Hrvatska / Croatia, Verudella 17, HR - 52100 Pula
www.arenaturist.hr/hoteli_hrvatska/park_plaza_histria
Hotel je smješten na prekrasnoj južnoj obali istarskog poluotoka, hotel nudi fantastičan pogled na
Jadransko more, a povijesno središte Pule udaljeno je samo nekoliko minuta.
Hotel Park Plaza Histria, zahvaljujući savršenom položaju iznad mora na poluotoku Punta Verudela, predstavlja simbol turističke ponude Pule. Gosti Hotela mogu uživati u pogledu na fascinantne
rimske ostatke u Puli, među kojima je i jedna od najbolje sačuvanih rimskih amfiteatara u Europi.
The hotel’s location on the beautiful south coast of Croatia’s Istrian Peninsula offers breathtaking views across the Adriatic Sea, and the historic city of Pula is only a few minutes away from
the resort.
The Park Plaza Histria, perfectly located on the Punta Verudela peninsula overlooking the sea, represents the symbol of Pula’s tourist offer. Guests of the Hotel can view Pula’s fascinating Roman remains including one of Europe’s best preserved Amphitheaters.
PRIJAVA NA KONGRESU / ON SITE REGISTRATION
Prijavno mjesto biti će smješteno u hotelu ispred kongresne dvorane.
Registration desk will be situated in the hotel near the Congress hall.
Prijava će bit moguća na licu mjesta / On-site registration desk will be possible:
Petak, 10. listopada / Friday, October 10th . . . . . . . . 16.00 – 20.00
Subota, 11. listopada / Saturday, October 11th . . . . . 08.00 – 18.00
Nedjelja, 12. listopada / Sunday, October 12th . . . . 08.00 – 18.00
Ponedjeljak, 13. listopada / Monday, October 13th 08.00 – 12.00
DRUŠTVENI PROGRAM / SOCIAL PROGRAMME
Bez naknade za registrirane sudionike. Pozivnica je neophodna za pristup svim događanjima.*
Free of charge, for registered delegates. Invitation card will be necessary to enter all events.*
Petak, 10. listopada / Friday, October 10th . . . . . . . . 20.30 – 22.00
Svečano otvaranje i Domjenak dobrodošlice /
Opening Ceremony and Welcome Reception
Subota, 11. listopada / Saturday, October 11th . . . . . 20.30 – 24.00
Večer iznenađenja / Wonder evening
Dress code: Smart causal
Nedjelja, 12. listopada / Sunday, October 12th . . . . . 20.30 – 01.00
SVEČANA VEČERA / GALA DINNER
Dress code: Elegant
Izlet Pula / Excursion Pula - (samo za osobe u pratnji / only for accompanying persons)
*Dodatne pozivnice moći će se kupiti na prijavnom mjestu.
*Additional Invitation card can be purchased on the registration site.
37
POTVRDA O PRISUSTVOVANJU / CERTIFICATE OF ATTENDANCE
Kongres će se bodovati sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore.
Svi sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će potvrdu o prisustvovanju.
The Certificate of attendance will be given to all fully registered participants.
JEZIK / LANGUAGE
Službeni jezici Kongresa jesu hrvatski i engleski jezik, bez simultanog prevođenja.
The official languages of the meeting are Croatian and English. No simultaneous translation
will be provided.
POZIV ZA SUDJELOVANJE / LETTER OF INVITATION
Organizacijski odbor će poslati pismo, službeni poziv za prisustvovanje Kongresu, svima koji
to zatraže. Takav poziv namijenjen je pojedincima kako bi im olakšao prikupljanje sredstava
potrebnih za prisustvovanje kao i dobivanje vize ako je ona potrebna. Takvo pismo ne obavezuje Organizacijski odbor na bilo kakve popuste ili nadoknadu troškova vezanih uz prisustvovanje Kongresu.
On behalf of the Organizing committee, the Congress secretariat will be pleased to send a letter of
invitation to any individual requesting one. We are aware that such invitations are intended to help
potential delegates to raise funds or obtain a visa to travel. No discounts or travel bursaries will be
available through the Organizing committee.
OSIGURANJE / INSURANCE
Organizacijski odbor ne može prihvatiti odgovornost za ozljede, gubitak ili oštećenje osobnih
stvari tijekom ili kao posljedica Kongresa. Mole se svi sudionici da provjere svoje osiguranje.
The organizing committee cannot accept any liability for personal injuries or for loss or damage to property belonging to meeting participants, either during, or as a result of, the meeting.
Please check the validity of your personal insurance.
OTKAZ SUDJELOVANJA / DELEGATE CANCELLATION
Otkaz sudjelovanja mora biti u pisanom obliku i upućen tehničkom organizatoru kongresa Agencije A.T.I. d.o.o.
Do 31. svibnja 2014. vraća se depozit za smještaj i kotizacija u cijelosti. Od 31. svibnja do 31. kolovoza vraća se depozit za smještaj i 50% kotizacije.
Nakon 31. Kolovoza 2014 neće biti povrata uplaćenog iznosa.
U svim slučajevima biti će zaračunati manipulativni troškovi od 100 kn (15 €). Promjena imena
sudionika može se izvršiti u bilo koje vrijeme bez dodatnih troškova.
Povrat sredstava biti će realiziran nakon Kongresa.
Notification of cancellation should be sent in writing to the Technical Organizer - ATI
Before May 31st, 2014, the accommodation deposit and registration fee will be refunded.
From May 31st to August 31st, 2014, accommodation deposit and 50% of registration fee will be
refunded. After August 31st, 2014 the prepaid amount will not be refunded.
An administration fee of 15 Euro will be charged in all cases.Name change will be accepted at
all time.
All refunds will be handled after the Congress.
38
PRIJEVOZ AUTOBUSOM / BUS TRANSFER
Za zainteresirane koji se prijave, biti će organiziran prijevoz autobusom iz Zagreba do Pule u
petak, 10. listopada 2014. s polaskom autobusa u 11.00 sati s Autobusnog kolodvora, peron 502.
Krajnji rok za rezervaciju mjesta u autobusu je 5. listopada 2014. godine, a broj mjesta je ograničen. Rezervaciju mogu izvršiti samo sudionici s plaćenom kotizacijom, a vrši se po principu ‘’Tko
se prvi javi prvi je uslužen’’. Rezervacije poslati na adresu [email protected]
There will be a bus transfer from Zagreb to Pula on Friday, October 10th at 11.00 from Autobusni
kolodvor (Zagreb Coach Terminal), platform 502. Deadline for bus reservation: October 5th, 2014.
Reservation can be made only after registration fee payment. The booking is on “First come,
first serve” basis. The reservations have to be sent to ATI-Pula by e-mail: [email protected]
com
KAKO DOĆI / HOW TO REACH
Dolazite li osobnim automobilom:
sa zapada : Trst - Kopar - Buje - Pula
sa sjevera : Villach - Ljubljana - Kopar - Buje - Pula
sa istoka : Zagreb - Rijeka - Tunel Učka - Pazin - Pula
Avionom:
međunarodni aerodrom Zagreb - međunarodni aerodrom Pula - 5 km od centra grada
Arriving in Pula
Pula Arriving by car:
from the west: Trieste - Kopar - Buje - Pula
from the north: Villach - Ljubljana - Kopar - Buje - Pula
from the east: Zagreb - Rijeka - Tunnel Učka - Pazin - Pula
Arriving by air:
International Airport Zagreb - Airport Pula
Udaljenosti od hotela / Distance from the hotel
Cestovna udaljenost Pule od nekih gradova u zemlji i inozemstvu / Distance from other
cities in Croatia & Europe:
Rijeka - 102 km
Zagreb - 288 km
Dubrovnik - 696 km
Trieste - 126 km
Vienna - 593 km
Frankfurt - 1030 km
Amsterdam - 1490 km
London - 1750 km
Munich – 607 km
Milan – 535 km
Rome – 756 km
Graz – 398 km
39
PULA - UPOZNAJTE SVJETSKU KULTURNU BAŠTINU
Dobrodošli u tri tisuće godina povijesti! Pulska povijest započinje mitom o Argonautima i
potrazi za zlatnim runom, preko Histra, Rimljana i Mletaka, središnje austrijske luke, sve do
današnjeg modernog, najvećeg kulturnog i gospodarskog središta Istre. Razni slojevi povijesti ispleli su jedinstveno urbano tkivo gdje rimski hramovi prkose baroknim palačama, ranokršćanske crkve stoje nasuprot austrijskim vilama, a ostaci srednjovjekovnih zidina ispresijecani su antičkim gradskim vratima.
Trenuci u vremenu...
I onda, Arena u svom svjetlu, jedan od najsačuvanijih rimskih amfiteatara na svijetu, najznačajniji pulski spomenik, alfa i omega uspomena iz Pule! Arena, borilište gladijatora i lavova,
svojedobno je mogla primiti 25000 gledatelja. To je impozantno zdanje koje se doživljava s
oduševljenjem, veličanstvena povijest koju možete vidjeti, dotaknuti, doživjeti, gdje se danas
održavaju samo najveći kulturni programi.
CITY OF PULA - LEARN ABOUT WORLD’S CULTURAL HERITAGE
Welcome to the 3000 years of history! The history of Pula-Pola starts with the myth of the
Argonauts and the search for the Golden Fleece. It was the home of the Histrians, the Romans
and the Venetians. Once the central Austrian port, today it is the largest cultural and economic
center of Istria. Various layers of history took part in the making of this unique town in which
Roman temples defy baroque palaces, early Christian churches stand face to face to Austrian
villas, and the remnants of mediaeval walls are cut through by antique town gates.
Moments in time...
And then, you will come across the Amphitheatre, revealing itself to you in all its beauty. This is
one of the best preserved Roman amphitheatres in the world, the most significant monument in
Pula! Arena, the place where gladiators faced lions, used to be able to entertain 25 000 spectators. This grandiose edifice allows you to get an insight of its glorious history, the one you can
see, feel, and experience. It also serves as a host to greatest cultural programs.
Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju
Hrvatskog liječničkog zbora
organizira
7. hrvatski kongres nefrologije,
dijalize i transplantacije
s međunarodnim sudjelovanjem
Croatian Society of Nephrology, Dialysis and
Transplantation of Croatian Medical Association
organize
7th Croatian Congress of
Nephrology, Dialysis and
Transplantation
with International Participation
Hotel Park Plaza Histria, Pula
10. - 13. listopada 2014.
Hotel Park Plaza Histria, Pula, Croatia
October 10th - 13th, 2014
ERA-EDTA CME Course
Introductory Course on Epidemiology
Hotel Park Plaza Histria, Pula, Croatia
October 9th - 10th, 2014
Hrvatska udruga medicinskih sestara,
Društvo nefrologije dijalize i transplantacije bubrega
organizira
7. simpozij medicinskih sestara
i tehničara nefrologije, dijalize
i transplantacije bubrega
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
1 294 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content