close

Enter

Log in using OpenID

DENO d.o.o.

embedDownload
UPUTE ZA INSTALACIJU I KORIŠTENJE
Preduvjeti za instalaciju paketa
Preduvjeti za instalaciju na mobitel:
1. Android 2.3 na više sa vanjskom ili unutarnjom SD karticom
2. Uključeno: Settings -> Aplications -> Unknown sources
3. Instaliran file explorer (npr sa Marketa preuzeti ES File Explorer)
Sadržaj priloga
U prilogu e-maila nalazi se:
FisKasa2.apk - aplikacija za izradu računa
deno.obb - certifikat, kopira se u direktorij deno na SD kartici
Instalacija aplikacije na mobitel
1.
2.
3.
4.
Telefon spojiti na računalo i na SD karticu kopirati FisKasa2.apk
Pomoću ES File Explorer otvoriti SD karticu
Za instalaciju kliknuti na FisKasa2.apk.
Pokrenuti program FisKasa
1/1
Rad sa aplikacijom na mobitelu
R1, Bezgotovinski račun, Gotovinski račun
Izrada računa
U glavnom izborniku odaberite željenu vrstu računa (Slika ):
1. Za veleprodajni račun odabertie R1 račun
2. Za maloprodajni račun odabertie
1. Bezgotovinski račun
ili
2. Gotovinski račun
2/1
Dodavanje stavke na račun
Iz izbora odaberite željeni artikl / uslugu.
Grupe i podgrupe artikala označene su crvenom bojom, dok su artikli označeni bijelom bojom.
Klikom na artikl / uslugu, isti je dodan na račun sa količinom 1.
Tražilica po artiklima dostupna je klikom na tipku menu android uređaja. Traženje je
moguće po:
1. Šifri
2. Nazivu od početka
3. Slogu u nazivu
3/1
Promjena količine, cijene, unos rabata, brisanje stavke
Kako bi određenoj stavci na računu promjenili količinu, obrisali stavku, dodali rabat bilo
unosom postotka rabata ili upisom krajnje cijene potrebno je kliknuti na željenu stavku
na računu.
Promjena količine
kliknite na količinu
upišite odgovarajuću količinu
potvrdite unos sa Ok
Odobravanje rabata
upišite odgovarajući postotak rabata
ili
upišite krajnju cijenu proizvoda
potvrdite unos sa Ok
Brisanje stavke sa računa
promjenite količinu stavki na 0
potvrdite sa OK
Minus količina stavci sa računa
upišite odgovarajuću količinu
kliknite na minus (ispod broja 7)
potvrdite sa OK
4/1
Promjena naziva, količine, cijene uslugama
Ukoliko je odabrani artikl označen kao usluga, možete prilikom izdavanja računa
promjeniti / dodati:
opis usluge
kliknuti na odgovarajuću stavku
kliknuti na naziv stavku
upisati / dopisati naziv
potvrditi unos sa Ok
količinu
kliknuti na odgovarajuću stavku
kliknuti na količinu
upisati odgovarajuću količinu
potvrditi unos sa Ok
cijenu
kliknuti na odgovarajuću stavku
kliknuti na cijenu
upisati novu cijenu
potvrditi unos sa Ok
5/1
Završetak računa
Kad ste završili sa dodavanjem stavki,
pritisnite Kraj.
Ukoliko ste iz glavnog izbornika odabrali R1 račun ili bezgotovinski račun, program u sljedećem koraku
nudi odabir sredstva plaćanja.
Nakon što ste pritisnuli Kraj, račun se šalje u Poreznu Upravu te se više ne može
promjeniti. Za bilo kakvu promjenu potrebno je cijeli račun stornirati i izraditi novi
račun.
6/1
Izrada storno računa
Storno račun izrađuje se na isti način kao i redovni račun jedino se količina mora
staviti sa predznakom minus.
Napomena: Klikom na količinu odaberite na numeričkoj tipkovnici -(nalazi se ispod broja 7) i upišite
odgovarajuću količinu.
7/1
Unos / Promjena artikala na uređaju
Za unos artikala / usluga na uređaju odaberite Pregledi i ispisi -> Pregled artikala
Napomena: Šifra za ulaz je 123456789
Odaberite Unos.
Napomena: program automatski dodjeljuje prvu sljedeću šifru artiklu / usluzi.
Za unos naziva artikla kliknite na Naziv:
Unesite odgovarajući naziv artikla
Unos potvrdite sa Ok
Za unos jedinice mjere kliknite na Jedinica
mjere:
Unesite odgovarajuću jedinicu mjere za
artikl
Unos potvrdite sa Ok
Za unos pozicije u izbornicima kliknite na
Pozicija:
Opis kako se formira pozicija na ekranu
opisan je na str 11. u poglavlju
"Pozicije na ekranu"
Za unos cijene artikla kliknite na Cijena
Unesite odgovarajuću cijenu artikla
Unos potvrdite sa Ok
Za unos tarifnog broja po kojem se
obračunava porez kliknite na Tarifni br:
Unesite odgovarajući tarifni broj artikla
Unos potvrdite sa Ok
Za unos vrste artikla usluga ili roba kliknite na Roba/Usluga
Ukoliko se radi o robi upišite R
Ukoliko se radi o usluzi upišite U
Unos potrvdite sa Ok
8/1
Pozicije na ekranu
Napomena: U android uređaju grupe su iznačene crvenom bojom dok su artikli označeni
bijelom bojom.
Slika 14.
Slika 15.
Slika 16.
Unesene pozicije su sljedeće:
Artikl
Prvi ekran
Drugi ekran
Treći ekran
Pozicija
Majice
01
00
00
010000
Kratki rukav
01
01
00
010100
Zelena majica
01
01
01
010101
Crvena majica
01
01
02
010102
Plava majica
01
01
03
010103
9/1
Pregledi i ispisi
1. Pregled blagajne
1. Ispisuje dnevni izvještaj po sredstvima plaćanja
2. Pregled dokumenata
1. Naknadna fiskalizacija računa bez Jir-a
1. U pregledu dokumenata potražiti račun bez Jir-a
2. Klikom na stavku račun se ponovo šalje u poreznu upravu
3. Ukoliko je račun uspješno fiskaliziran na printer se ispisuje potvrda o
naknadnoj fiskalizaciji
2. Ispis kopije računa
10/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
332 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content