ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ - Scientology Volunteer Ministers

Swedish Chap02.fm Page 49 Sunday, August 26, 2001
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ
∆ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο
Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ, είναι
µια εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία η οποία προσφέρει έναν ακριβή δρόµο µέσω
του οποίου ο καθένας µπορεί να ξανακερδίσει την αλήθεια και την απλότητα του
πνευµατικού του εαυτού.
Η Σαηεντολογία αποτελείται από συγκεκριµένα αξιώµατα, που προσδιορίζουν τα
βαθύτερα αίτια και αρχές της ύπαρξης, και µια ευρεία περιοχή παρατηρήσεων στις
ανθρωπιστικές σπουδές· είναι ένα φιλοσοφικό θέµα που πραγµατικά αφορά ολόκληρη
τη ζωή.
Αυτό το ευρύ σύνολο γνώσης κατέληξε σε δύο εφαρµογές του θέµατος: πρώτον, µια
τεχνολογία (οι µέθοδοι εφαρµογής µιας τέχνης ή επιστήµης) µε την οποία ο άνθρωπος
να αυξήσει την επίγνωσή του σαν πνεύµα και να επιτύχει την ελευθερία που γύρευαν
πολλές µεγάλες φιλοσοφικές διδασκαλίες· και δεύτερον, ένα µεγάλο αριθµό θεµελιωδών
αρχών που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι άνθρωποι για να βελτιώσουν τη ζωή τους.
Στην πραγµατικότητα, σ’ αυτή τη δεύτερη εφαρµογή, η Σαηεντολογία δεν προσφέρει
τίποτα λιγότερο από πρακτικές µεθόδους για να βελτιώσουµε κάθε πλευρά της ύπαρξής
µας - εργαλεία για να δηµιουργήσουµε νέους τρόπους ζωής. Και από αυτή προέρχεται η
ύλη του θέµατος που είστε έτοιµοι να διαβάσετε.
Έχοντας συνταχθεί από τα γραπτά του Λ. Ρον Χάµπαρντ, τα δεδοµένα που
παρουσιάζονται εδώ δεν είναι παρά ένα από τα εργαλεία που µπορούν να βρεθούν στο
βιβλίο Σαηεντολογία: Θεωρία και Πράξη. Το βιβλίο -ένας περιεκτικός οδηγός- περιέχει
πολυάριθµες εφαρµογές της Σαηεντολογίας οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
να βελτιώσουν πολλές άλλες περιοχές της ζωής.
Σ’ αυτό εδώ το βιβλίο, οι επιµελητές της έκδοσης έχουν εµπλουτίσει τα δεδοµένα µε
µια σύντοµη εισαγωγή, πρακτικές ασκήσεις και παραδείγµατα επιτυχούς εφαρµογής.
Στα Κέντρα Σαηεντολογίας, οι διευθύνσεις των οποίων είναι διαθέσιμες στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.scientology.org, θα βρεις μαθήματα για να αυξήσεις την
κατανόησή σου και περισσότερα υλικά για να διευρύνεις τη γνώση σου.
Πολλά νέα φαινόµενα γύρω από τον άνθρωπο και τη ζωή περιγράφονται στη
Σαηεντολογία, κι έτσι σ’ αυτές τις σελίδες µπορεί να συναντήσεις όρους µε τους οποίους
δεν είσαι εξοικειωµένος. Αυτοί εξηγούνται την πρώτη φορά που εµφανίζονται, καθώς
και στο γλωσσάριο στο τέλος του βιβλίου.
Η Σαηεντολογία είναι για να χρησιµοποιείται. Είναι µια πρακτική φιλοσοφία, κάτι
που κάνει κάποιος. Χρησιµοποιώντας αυτά τα δεδοµένα, µπορείς ν’ αλλάξεις συνθήκες.
Εκατοµµύρια άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κάτι για τις συνθήκες που βλέπουν
γύρω τους έχουν εφαρµόσει αυτή τη γνώση. Γνωρίζουν ότι η ζωή µπορεί να βελτιωθεί.
Και γνωρίζουν ότι η Σαηεντολογία είναι αποδοτική.
Χρησιµοποίησε αυτά που θα διαβάσεις σ’ αυτές τις σελίδες για να βοηθήσεις τον
εαυτό σου και τους άλλους και θα είσαι ένα απ’ αυτά τα άτοµα.
ΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Το πώς µεγαλώνεις ένα ευτυχισµένο και υγιές παιδί δεν είναι κάτι που οι
περισσότεροι γονείς το διδάσκονται. Στην πραγµατικότητα, πολλοί απ’ αυτούς
απλώς διαπράττουν σφάλµατα καθ’ όλη τη διάρκεια ανατροφής των παιδιών
τους, παρά τις πολύ καλές προθέσεις τους. Συνεπώς, πάρα πολύ συχνά συναντά
κανείς οικογένειες µε κάθε άλλο παρά ευτυχισµένες σχέσεις και µε συνεχείς
προστριβές ανάµεσα στους γονείς και στα παιδιά.
Αυτή δεν είναι µια φυσιολογική κατάσταση σχέσεων. Κάτι τέτοιο µπορεί,
πραγµατικά, να αποφευχθεί εντελώς. Ο Λ. Ρον Χάµπαρντ ανέπτυξε πολλές
µεθόδους που φέρνουν στο φως την καλύτερη πλευρά ενός παιδιού και των
γονιών του. Σ’ αυτό το βιβλίο θα διαβάσεις για κάποιες απ’ αυτές τις
µεθόδους και θ’ ανακαλύψεις πώς να µεγαλώνεις ένα παιδί χωρίς να τσακίζεις
την προσωπικότητά του, πώς να έχεις ένα παιδί πρόθυµο να προσφέρει στην
οικογένεια και πώς να βοηθάς ένα παιδί να ξεπερνάει γρήγορα τις καθηµερινές
αναστατώσεις και τις δοκιµασίες της ζωής.
Το µεγάλωµα των παιδιών θα πρέπει να είναι χαρά. Και µπορεί να είναι.
Στην πραγµατικότητα, µπορεί να είναι µια από τις πιο ικανοποιητικές εµπειρίες
του ανθρώπου. Η εφαρµογή των αρχών της Σαηεντολογίας στην ανατροφή
των παιδιών µπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι ευτυχισµένα, στοργικά και
δηµιουργικά και ότι θα γίνουν πολύτιµα µέλη της κοινωνίας στην οποία ζουν. n
2
ΠΑΙ∆ΙΑ
ΠΩΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
Τ
ο κύριο πρόβληµα µε τα παιδιά είναι το πώς να συµβιώνουµε
µαζί τους. Το πρόβληµα στο µεγάλωµα ενός παιδιού είναι ο
ενήλικος, όχι το παιδί. Ένας καλός και πνευµατικά υγιής
ενήλικος, µε αγάπη και ανεκτικότητα στην καρδιά του, είναι
σχεδόν η καλύτερη θεραπεία που µπορεί να έχει ένα παιδί.
Το κύριο πρόβληµα στο µεγάλωµα των παιδιών είναι το πώς να
τα διαπαιδαγωγήσεις χωρίς να τα τσακίσεις. Πρέπει να
µεγαλώσεις το παιδί σου µε τέτοιο τρόπο που να µη χρειάζεται να το ελέγχεις, έτσι
ώστε να είναι πάντα κύριος του εαυτού του. Απ’ αυτό εξαρτάται η καλή του
συµπεριφορά και η σωµατική και πνευµατική του υγεία.
Τα παιδιά δεν είναι σκυλιά. ∆εν µπορούµε να τα εκπαιδεύσουµε µε τον τρόπο που
εκπαιδεύουµε τα σκυλιά. ∆εν είναι αντικείµενα, τα οποία µπορεί κανείς να τα ελέγχει.
Κι ας µην παραβλέπουµε το γεγονός ότι είναι άντρες και γυναίκες. Το παιδί δεν
ανήκει σε κάποια ιδιαίτερη κατηγορία ζώου, διαφορετική από το ανθρώπινο γένος.
Το παιδί είναι ένας άντρας ή µια γυναίκα που δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί πλήρως.
Κάθε κανόνας που ισχύει για τη συµπεριφορά των αντρών και των γυναικών ισχύει
και για τα παιδιά.
Πώς θα σου φαινόταν να σε τραβάνε από δω κι από κει, να σου δίνουν εντολές
κάθε λίγο και λιγάκι και να µη σ’ αφήνουν να κάνεις αυτό που θέλεις; Θα αγανακτούσες.
Ο µόνος λόγος για τον οποίο ένα παιδί «δεν» αγανακτεί είναι επειδή είναι µικρό. Αν
κάποιος συµπεριφερόταν σ’ εσένα, έναν ενήλικο, µε τις εντολές, την αντιφατικότητα
και την ασέβεια που δέχεται ένα µέσο παιδί, σχεδόν θα τον σκότωνες. Το παιδί δεν
αντεπιτίθεται επειδή δεν είναι αρκετά µεγάλο. Αντί γι’ αυτό, κάνει λάσπες στο
πάτωµα, σου χαλάει το µεσηµεριανό σου ύπνο και καταστρέφει τη γαλήνη του
σπιτιού. Αν είχε ίσα δικαιώµατα µε σένα, δε θα ζητούσε αυτή την «εκδίκηση». Αυτή
η «εκδίκηση» αποτελεί τυπική συµπεριφορά ενός παιδιού.
Αυτοβουλία είναι εκείνη η κατάσταση ύπαρξης κατά την οποία ένα άτοµο µπορεί
να ελεγχθεί ή να µην ελεχθεί από το περιβάλλον του, ανάλογα µε το τι επιλέγει το ίδιο.
3
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Ένα άτοµο που βρίσκεται σ’ αυτή την κατάσταση έχει πίστη στην ικανότητά του να
ελέγχει το υλικό σύµπαν και άλλους ανθρώπους.
Το παιδί έχει δικαίωµα αυτοβουλίας. Ισχυρίζεσαι ότι, αν δεν το συγκρατήσεις
ώστε να µην τραβήξει και ρίξει πάνω του πράγµατα, να µη βγει στο δρόµο τρέχοντας
κ.λπ., κ.λπ., θα χτυπήσει. Εσύ, ως ενήλικος, τι κάνεις, ώστε αυτό το παιδί να ζει σ’ ένα
σπίτι ή σ’ ένα περιβάλλον στο οποίο µπορεί να χτυπήσει; Το σφάλµα είναι δικό σου
και όχι δικό του αν σπάει πράγµατα.
Η γλυκύτητα και η αγάπη ενός παιδιού εξακολουθούν να υπάρχουν µόνο όσο
µπορεί να ασκεί τη δική του αυτοβουλία. Αν την εµποδίσεις, εµποδίζεις ως ένα βαθµό
και τη ζωή του.
Υπάρχουν µόνο δύο λόγοι για τους οποίους περιορίζεται το δικαίωµα του παιδιού
να αποφασίζει από µόνο του: το γεγονός ότι το περιβάλλον του είναι εύθραυστο και
επικίνδυνο και εσύ. Κι αυτό συµβαίνει επειδή του κάνεις τα ίδια που έκαναν και σε
σένα όταν ήσουν παιδί, άσχετα µε το τι νοµίζεις.
Υπάρχουν δύο δρόµοι που µπορείς ν’ ακολουθήσεις. Να δώσεις στο παιδί
ελευθερία κινήσεων σ’ ένα περιβάλλον που δεν µπορεί να βλάψει και δεν µπορεί να
το βλάψει σοβαρά ούτε περιορίζει σε µεγάλο βαθµό το χώρο και το χρόνο του. Με τις
υπηρεσίες της Σαηεντολογίας, µπορείς να ξεφορτωθείς τις δικές σου παρεκκλίσεις
(αποκλίσεις από την ορθολογική σκέψη ή συµπεριφορά), σε σηµείο που η ανεκτικότητά
σου να είναι ίση ή να ξεπερνάει την έλλειψη εκπαίδευσης του παιδιού στο πώς να σε
ευχαριστεί.
Όταν δίνεις κάτι σ’ ένα παιδί, είναι δικό του. ∆εν είναι πια δικό σου. Ρούχα,
παιχνίδια, κάποιο δωµάτιο, ό,τι του έχεις δώσει, πρέπει να παραµείνει κάτω από τον
αποκλειστικό του έλεγχο. Έτσι, αν σκίσει το πουκάµισό του, αν διαλύσει το κρεβάτι
του, αν σπάσει το φορτηγάκι του, δεν είναι δική σου δουλειά. Πώς θα σου φαινόταν
αν κάποιος σου χάριζε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο, και στη συνέχεια σου έλεγε κάθε
µέρα τι θα πρέπει να το κάνεις, και µάλιστα σε τιµωρούσε αν δεν κατάφερνες να το
φροντίσεις έτσι όπως εκείνος που σου το δώρισε πίστευε ότι είναι το σωστό; Θα
έσπαγες τα µούτρα αυτού του τύπου και θα κατέστρεφες το δώρο.Το ξέρεις πως θα
το ’κανες. Το παιδί σού σπάει τα νεύρα όταν του κάνεις κάτι τέτοιο. Αυτό αποτελεί
εκδίκηση. Κλαίει. Σε βασανίζει. Χαλάει τα πράγµατά σου. Χύνει το γάλα του «από
απροσεξία». Τέλος, σπάει επίτηδες αυτό που απέκτησε, το οποίο τόσο συχνά το
συµβούλευες να προσέχει. Για ποιο λόγο; Αγωνίζεται για την αυτοβουλία του, το
δικαίωµά του να κατέχει και να κάνει την παρουσία του αισθητή στο περιβάλλον.
Αυτό το «απόκτηµα» αποτελεί ένα ακόµη κανάλι µέσω του οποίου µπορούν να το
ελέγχουν. Έτσι, πρέπει να πολεµήσει και το απόκτηµα και εκείνον που το ελέγχει.
4
ΠΑΙ∆ΙΑ
Αναµφίβολα, µερικοί άνθρωποι ανατράφηκαν τόσο άσχηµα, που νοµίζουν πως ο
έλεγχος είναι το ανώτερο που µπορείς να επιτύχεις στο µεγάλωµα των παιδιών. Αν θες
να ελέγχεις το παιδί σου, απλώς τσάκισέ το µέχρι να φτάσει σε πλήρη απάθεια και θα
είναι τόσο υπάκουο όσο και οποιοσδήποτε υπνωτισµένος ηλίθιος. Αν θες να µάθεις
πώς να το ελέγχεις, πάρε ένα βιβλίο εκπαίδευσης σκύλων, ονόµασε το παιδί Αζόρ και
µάθε το πρώτα να σου φέρνει πράγµατα, έπειτα να «κάθεται σούζα» και µετά να
γαβγίζει για το φαγητό του. Μπορείς να εκπαιδεύσεις ένα παιδί κατ’ αυτό τον τρόπο.
Και βέβαια µπορείς. Αλλά θα είσαι άξιος της τύχης σου, αν στο τέλος γίνει ένας
αιµατοσταγής εγκληµατίας.
Θα ταλαιπωρηθείς, φυσικά. Είναι ένα ανθρώπινο ον. Τα πράγµατα θα είναι
δύσκολα για σένα, καθώς ο άνθρωπος έγινε βασιλιάς των ζώων µόνο και µόνο επειδή
δεν µπορούσε –ως είδος– να ηττηθεί. ∆εν πέφτει εύκολα σε κατάσταση απαθούς
υποταγής, όπως κάνουν τα σκυλιά. Οι άνθρωποι είναι κύριοι των σκύλων, γιατί είναι
αυτόβουλοι, ενώ οι σκύλοι δεν είναι.
Ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι άρχισαν να συγχέουν τα παιδιά µε τα σκυλιά
και άρχισαν να τα διαπαιδαγωγούν χρησιµοποιώντας βία πρέπει να αναζητηθεί στο
πεδίο της ψυχολογίας. Ο ψυχολόγος εργάστηκε βασιζόµενος σε «αρχές» όπως οι
ακόλουθες:
«Ο άνθρωπος είναι κακός».
«Ο άνθρωπος πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να γίνει κοινωνικό ζώο».
«Ο άνθρωπος πρέπει να προσαρµόζεται στο περιβάλλον του».
Καθώς αυτά τα αξιώµατα δεν αληθεύουν, η ψυχολογία δεν έχει αποτελέσµατα.
Κι αν συνάντησες ποτέ κάποιον εντελώς ράκος, θα ήταν το παιδί ενός επαγγελµατία
ψυχολόγου. Αν δώσουµε προσοχή στον κόσµο γύρω µας αντί στα συγγράµµατα
κάποιου, ο οποίος τα έγγραψε βασιζόµενος στα συγγράµµατα κάποιου άλλου, θα
διαπιστώσουµε τη σφαλερότητα αυτών των αξιωµάτων.
Η πραγµατικότητα είναι εντελώς αντίθετη µε τις παραπάνω πεποιθήσεις.
Η αλήθεια έχει ως εξής:
Ο άνθρωπος είναι βασικά καλός.
Μόνο ως αποτέλεσµα σοβαρής παρέκκλισης µπορεί ο άνθρωπος να γίνει κακός. Η
αυστηρή διαπαιδαγώγηση τον ωθεί στην ακοινωνησία.
Ο άνθρωπος πρέπει να διατηρεί την προσωπική του ικανότητα να προσαρµόζει το
περιβάλλον στα µέτρα του προκειµένου να παραµένει πνευµατικά υγιής.
5
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Ένας άνθρωπος είναι πνευµατικά υγιής και ασφαλής στο βαθµό που είναι αυτόβουλος.
Κατά το µεγάλωµα του παιδιού σου πρέπει να αποφύγεις να το «εκπαιδεύσεις»
για να γίνει ένα κοινωνικό ζώο. Αρχικά, το παιδί σου είναι περισσότερο κοινωνικό
και πιο αξιοπρεπές από εσένα. Σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα, η µεταχείριση που
δέχεται το περιορίζει σε τέτοιο βαθµό, που επαναστατεί. Η επανάσταση αυτή µπορεί
να ενταθεί σε σηµείο που το παιδί να γίνει ο φόβος και ο τρόµος των γύρω του. Θα
κάνει θόρυβο, δε θα νοιάζεται για τους άλλους, δε θα προσέχει τα πράγµατά του ούτε
τα πράγµατα των άλλων, θα είναι βρόµικο και µε λίγα λόγια θα κάνει οτιδήποτε θα
σ’ ενοχλούσε. Εκπαίδευσέ το, έλεγξέ το και θα χάσεις την αγάπη του. Έχεις χάσει για
πάντα το παιδί που προσπαθείς να έχεις και να ελέγχεις.
Επίτρεψε σ’ ένα παιδί να καθίσει στα γόνατά σου. Θα καθίσει εκεί ευχαριστηµένο.
Τώρα βάλε τα χέρια σου γύρω του και εξανάγκασέ το να καθίσει εκεί. Κάνε το ακόµη
κι αν δεν προσπαθήσει καν να φύγει. Αµέσως θα στριφογυρίσει. Θα παλέψει για να
φύγει µακριά σου. Θα θυµώσει. Θα κλάψει. Θυµήσου τώρα ότι ήταν ευτυχισµένο
πριν αρχίσεις να το κρατάς.
Γενικά, οι προσπάθειές σου να διαπλάσεις, να εκπαιδεύσεις και να ελέγξεις αυτό
το παιδί το κάνουν ν’ αντιδρά ακριβώς όπως αντιδρά όταν προσπαθείς να το
κρατήσεις στα γόνατά σου.
Αν έχεις ήδη εκπαιδεύσει το παιδί σου, αν το έχεις ελέγξει, του έχεις δώσει
εντολές και του έχεις αρνηθεί τα δικά του πράγµατα, φυσικά και θα συναντήσεις
δυσκολίες. Στα µισά της πτήσης αλλάζεις τακτική. Προσπαθείς να του δώσεις την
ελευθερία του. Σε υποπτεύεται σε τέτοιο βαθµό, που θα δεινοπαθήσει στην προσπάθειά
του να προσαρµοστεί. Η µεταβατική περίοδος θα είναι φρικτή. Στο τέλος, ωστόσο, θα
έχεις ένα τακτικό, σωστά διαπαιδαγωγηµένο, κοινωνικό παιδί, που θα σε σκέφτεται
και –κάτι που είναι πολύ σηµαντικό για σένα– που θα σε αγαπάει.
Το παιδί που είναι υπό περιορισµό, που το καθοδηγείς, το κουµαντάρεις, το
ελέγχεις, αισθάνεται µια πολύ σοβαρή ανησυχία. Οι γονείς του αποτελούν οντότητες
επιβίωσης. Του παρέχουν φαγητό, ρούχα, στέγη, στοργή. Αυτό σηµαίνει ότι θέλει να
είναι κοντά τους. Θέλει, φυσικά, να τους αγαπάει, καθώς είναι παιδί τους.
Από την άλλη µεριά, όµως, οι γονείς του είναι οντότητες µη επιβίωσης. Ολόκληρη
η ύπαρξη και η ζωή του εξαρτώνται από το δικαίωµά του να εφαρµόζει τις δικές του
αποφάσεις σχετικά µε τις κινήσεις του, τα πράγµατά του και το σώµα του. Οι γονείς
προσπαθούν να το εµποδίσουν αυτό λόγω της λαθεµένης ιδέας ότι το παιδί είναι ένας
ηλίθιος που δεν πρόκειται να µάθει, εκτός κι αν το «ελέγξουµε». Έτσι, χρειάζεται
ν’ αποφύγει, να πολεµήσει, να ενοχλήσει και να βασανίσει έναν εχθρό.
6
ΠΑΙ∆ΙΑ
Ένα παιδί χρειάζεται την υποστήριξη των γονιών του σε πολλές πλευρές της επιβίωσής του.
Αν όµως εκείνοι εµποδίζουν επίσης σοβαρά τις αποφάσεις της ζωής του, αποκτάει ένα
τεράστιο πρόβληµα που µπορεί να του προκαλέσει µεγάλη έγνοια.
Και να η ανησυχία: «Τους αγαπώ πολύ. Και τους χρειάζοµαι. Αλλά αποτελούν
εµπόδιο στις ικανότητές µου, στη σκέψη µου, στη ζωή που θα µπορούσα να έχω. Τι
θα κάνω µε τους γονείς µου; ∆εν µπορώ να ζήσω µαζί τους. ∆εν µπορώ να ζήσω χωρίς
αυτούς. Αχ, Θεέ µου, Θεέ µου!». Κάθεται, λοιπόν, στριφογυρίζοντας το πρόβληµα
στο µυαλό του. Αυτό το πρόβληµα, αυτή η ανησυχία, θα το ακολουθεί, λίγο πολύ, επί
δεκαοχτώ χρόνια. Και σχεδόν θα καταστρέψει τη ζωή του.
Ελευθερία για το παιδί σηµαίνει ελευθερία για σένα. Το να εγκαταλείψεις τα
πράγµατα του παιδιού στη µοίρα τους σηµαίνει, τελικά ασφάλεια για τα πράγµατα αυτά.
Τι τροµερή δύναµη θέλησης χρειάζεται να διαθέτει ένας γονιός για να µη δίνει
ακατάπαυστα οδηγίες στο παιδί! Τι οδύνη είναι να βλέπει τα πράγµατά του να
καταστρέφονται! Τι αναστάτωση του προκαλεί το να µην κανονίζει το χρόνο και το
χώρο του παιδιού!
Πρέπει, ωστόσο, να το κάνει, αν θέλει ένα υγιές, ευτυχισµένο, προσεκτικό, όµορφο
και έξυπνο παιδί!
7
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Το δικαίωµα του παιδιού να προσφέρει
∆εν έχεις κανένα δικαίωµα να αρνείσαι στο παιδί σου το δικαίωµα να προσφέρει.
Ένα ανθρώπινο ον αισθάνεται ικανό και άξιο µόνο εφόσον του επιτρέπεται να
προσφέρει το ίδιο ή και περισσότερο απ’ αυτό που του προσφέρουν.
Ένας άνθρωπος µπορεί να προσφέρει περισσότερα και να αισθάνεται ασφαλής
σ’ ένα περιβάλλον. Αισθάνεται ανασφαλής τη στιγµή που δεν προσφέρει αρκετά,
πράγµα που σηµαίνει ότι δίνει λιγότερα απ’ όσα παίρνει. Αν δεν το πιστεύεις αυτό,
φέρε στο νου σου µια φορά που όλοι έφεραν κάτι στο πάρτι εκτός από σένα. Πώς είχες
νιώσει;
Ένα ανθρώπινο ον επαναστατεί εναντίον κάθε πηγής που προσφέρει σ’ αυτό
περισσότερα απ’ όσα προσφέρει το ίδιο σ’ αυτή, και δείχνει δυσπιστία απέναντί της.
Οι γονείς, φυσικά, προσφέρουν περισσότερα στο παιδί απ’ όσα προσφέρει εκείνο
σ’ αυτούς. Τη στιγµή που το παιδί το συνειδητοποιεί αυτό, γίνεται δυστυχισµένο.
Προσπαθεί ν’ ανεβάσει το επίπεδο προσφοράς του. Όταν δεν τα καταφέρνει, θυµώνει
µε την πηγή που του προσφέρει. Αρχίζει να απεχθάνεται τους γονείς του. Εκείνοι
προσπαθούν να καταστείλουν αυτή την επανάσταση προσφέροντας περισσότερα. Το
παιδί επαναστατεί κι άλλο. Είναι µια άσχηµη ελικοειδής πτώση, γιατί η κατάληξή της
θα είναι να πέσει το παιδί στην απάθεια.
Πρέπει ν’ αφήνεις το παιδί να σου προσφέρει. ∆εν µπορείς να το προστάξεις να
προσφέρει. ∆εν µπορείς να το διατάξεις να κουρέψει το γρασίδι και µετά να
θεωρήσεις ότι αυτό είναι προσφορά. Πρέπει εκείνο ν’ αποφασίσει ποια θα είναι η
προσφορά του και µετά να τη δώσει. Αν δεν έχει κάνει το ίδιο την επιλογή, τότε δεν
πρόκειται για δική του προσφορά παρά µόνο για περισσότερο έλεγχο.
Ένα µωρό προσφέρει µε το να προσπαθεί να σε κάνει να χαµογελάσεις. Θα κάνει
ολόκληρη παράσταση. Λίγο πιο µεγάλο, θα σου χορέψει, θα σου φέρει ξύλα, θα
προσπαθήσει να επαναλάβει τις κινήσεις που κάνεις όταν δουλεύεις για να σε
βοηθήσει. Αν δε δεχτείς αυτά τα χαµόγελα, αυτούς τους χορούς, αυτά τα ξύλα, αυτές
τις κινήσεις, µε το πνεύµα που δίνονται, θα έχεις αρχίσει να το εµποδίζεις από το να
προσφέρει. Θ’ αρχίσει τότε να γίνεται ανήσυχο. Θα µεταχειρίζεται απερίσκεπτα και
µε περίεργο τρόπο τα πράγµατά σου σε µια προσπάθεια να τα κάνει «καλύτερα» για
σένα. Κι εσύ το µαλώνεις. Αυτό του δίνει τη χαριστική βολή.
Στο σηµείο αυτό υπεισέρχεται κι ένας άλλος παράγοντας. Τα δεδοµένα. Πώς είναι
δυνατόν να γνωρίζει ένα παιδί τι να προσφέρει σε σένα ή στην οικογένειά του ή στο
σπίτι αν δεν έχει ιδέα για τις αρχές βάσει των οποίων λειτουργεί µια οικογένεια;
8
ΠΑΙ∆ΙΑ
Η οικογένεια είναι µια οµάδα που έχει έναν κοινό στόχο: την επιβίωση και την
πρόοδό της. Το παιδί στο οποίο δεν επιτρέπεται να προσφέρει ή που δεν καταφέρνει
να κατανοήσει τους στόχους και τις αρχές λειτουργίας της οικογενειακής ζωής
αποµακρύνεται από την οικογένεια. Του δείχνουν ότι δεν αποτελεί µέρος της οικογένειας,
επειδή δεν µπορεί να προσφέρει. Έτσι, γίνεται εχθρικό προς την οικογένεια, γεγονός
που αποτελεί το πρώτο βήµα στο να γίνει ένα αντικοινωνικό άτοµο. Χύνει το γάλα
του, ενοχλεί τους καλεσµένους σου και στριγκλίζει έξω από το παράθυρό σου για
«παιχνίδι». Μπορεί ακόµη και ν’ αρρωστήσει απλώς και µόνο για να σε βάλει σε
δουλειά. Το κάνουν να νιώθει ένα µηδενικό δείχνοντάς του πως δεν είναι αρκετά
δυνατό για να προσφέρει.
∆εν µπορείς να κάνεις τίποτε άλλο παρά να δεχτείς τα χαµόγελα, τους χορούς και
τα ξύλα του µικρού παιδιού. Μόλις, όµως, το παιδί είναι σε θέση να καταλάβει, θα
πρέπει να του εξηγήσεις τα πάντα γύρω από τη λειτουργία της οικογένειας.
Από πού βγαίνει το χαρτζιλίκι του; Πώς και υπάρχει φαγητό; Ρούχα; Ένα καθαρό
σπίτι; Ένα αυτοκίνητο;
Ο µπαµπάς δουλεύει. Ξοδεύει χρόνο και φαιά ουσία και κοπιάζει, και γι’ αυτό του
δίνουν χρήµατα. Τα χρήµατα µπορούµε να τα δώσουµε σ’ ένα µαγαζί και
ν’ αγοράσουµε φαγητό. Το αυτοκίνητο το φροντίζουµε, γιατί δεν έχουµε πολλά
λεφτά. Όταν το σπίτι είναι ήρεµο και περιποιούµαστε τον µπαµπά, ο µπαµπάς
δουλεύει καλύτερα κι αυτό µας επιτρέπει να έχουµε φαγητό, ρούχα και αυτοκίνητα.
Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη, γιατί κερδίζει περισσότερα χρήµατα κανείς όταν
έχει µορφωθεί.
Το παιχνίδι είναι απαραίτητο γιατί αποτελεί κίνητρο για να δουλέψουµε σκληρά.
∆ώσε του την πλήρη εικόνα. Αν µέχρι τώρα επαναστατούσε, είναι πιθανό να
συνεχίσει να επαναστατεί, αλλά στο τέλος θ’ αλλάξει συµπεριφορά.
Πρώτα απ’ όλα, ένα παιδί χρειάζεται ασφάλεια. Μέρος αυτής της ασφάλειας είναι
η κατανόηση. Ένα άλλο µέρος είναι ένας αµετάβλητος κώδικας συµπεριφοράς. Αυτό
που είναι παράνοµο σήµερα δεν µπορεί να αγνοηθεί αύριο.
Στην πραγµατικότητα µπορείς ν’ ασκήσεις σωµατικό έλεγχο σ’ ένα παιδί για να
υπερασπιστείς τα δικαιώµατά σου µε την προϋπόθεση ότι εκείνο ορίζει αυτά που του
ανήκουν και µπορεί να σου προσφέρει και να δουλέψει για σένα.
9
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Οι ενήλικοι έχουν δικαιώµατα. Το παιδί πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Ένα παιδί
έχει ως στόχο του να µεγαλώσει. Εάν ένας ενήλικος δεν έχει περισσότερα δικαιώµατα,
τότε για ποιο λόγο να µεγαλώσει; Και, τέλος πάντων, ποιος, στην οργή, θα ήταν
ενήλικος στις µέρες µας;
Το παιδί έχει ένα καθήκον απέναντί σου. Θα πρέπει να µπορεί να σε φροντίζει,
όχι να έχει την ψευδαίσθηση ότι µπορεί, αλλά πράγµατι να µπορεί. Και εσύ θα πρέπει
να έχεις την υποµονή να επιτρέψεις στον εαυτό σου να σε φροντίζει κουτσά στραβά,
µέχρις ότου να µάθει να το κάνει σωστά, στηριζόµενο στη δική του εµπειρία και όχι
στις δικές σου οδηγίες. Να φροντίζεις το παιδί; Ανοησίες! Κατά πάσα πιθανότητα
εκείνο έχει καλύτερη κατανόηση των άµεσων καταστάσεων από εσένα, έναν πολυπαθή
ενήλικα. Μόνο εάν το παιδί είναι σχεδόν ψυχωτικό εξαιτίας παρεκκλίσεων θα είναι
επιρρεπές σε ατυχήµατα.
Είσαι καλά και απολαµβάνεις τη ζωή επειδή δεν είσαι κτήµα κανενός. Αν ήσουν
κτήµα κάποιου ή αν κάποιος σου καθόριζε τη ζωή, δε θα µπορούσες να την απολαύσεις.
Θα επαναστατούσες. Κι αν η επανάστασή σου καταπνιγόταν, θα γινόσουν υπονοµευτής.
Σ’ αυτό µεταµορφώνεις το παιδί σου, όταν το έχεις κτήµα σου, το κατευθύνεις και το
ελέγχεις.
Το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, είναι ενδεχόµενα πιο υγιές πνευµατικά από σας και
βλέπει τον κόσµο πολύ πιο φωτεινό. Έχει πιο έντονη αίσθηση των αξιών και της
πραγµατικότητας. Μην την αµβλύνετε. Και το παιδί σας θα είναι ένα περίφηµο,
υψηλό και επιτυχηµένο ανθρώπινο πλάσµα. Αντιθέτως, αν του συµπεριφέρεστε σαν
να είναι κτήµα σας, αν το ελέγχετε, το κουµαντάρετε και το απορρίπτετε, τότε θα
έχετε τη µεταχείριση που σας αξίζει: ανατρεπτική επανάσταση.
10
ΠΑΙ∆ΙΑ
ΠΩΣ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΕΣΑΙ ΤΗ
ΘΕΛΗΣΗ ΕΝΑΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
Πώς λοιπόν βάζεις ένα παιδί να κάνει κάτι χωρίς να το εξαναγκάσεις;
Αν πάρεις ένα άτοµο και το υποχρεώσεις να παίξει ένα µουσικό όργανο (όπως
κάνουν οι γονείς και το σχολείο), η ικανότητά του να παίζει αυτό το όργανο δε θα
βελτιωθεί. Θα πρέπει πρώτα να συζητήσεις µαζί του σχετικά µε το ποιες είναι οι
φιλοδοξίες του. Στο τέλος, θα συµφωνήσει τουλάχιστον µε το γεγονός ότι είναι καλό
να παίζεις κάποιο µουσικό όργανο.
Πάρε, για παράδειγµα, ένα «κακό παιδί». ∆εν µπορούν να το στείλουν στο
σχολείο κι γι’ αυτό πρέπει να το στείλουν σε κάποια στρατιωτική σχολή. Εκεί θα του
ασκηθεί πίεση προκειµένου ν’ αλλάξει. Πότε πότε ένα κακό παιδί σαν και το
προηγούµενο στέλνεται σ’ ένα σχολείο όπου πολύ απλά πιστεύουν ότι ο καλύτερος
τρόπος για να αντιµετωπίσει κανείς τέτοιες περιπτώσεις είναι να βρει κάτι για το
οποίο το παιδί δείχνει ενδιαφέρον και να του επιτρέψει να το κάνει. Υπήρχε κάποτε
ένα τέτοιο σχολείο στην Καλιφόρνια, και έβγαζε διάνοιες τη µία µετά την άλλη. Όλοι,
σχεδόν, οι επιστήµονες του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου πέρασαν απ’ αυτό το συγκεκριµένο
σχολείο. Θεωρήθηκε ότι αυτό θα πρέπει να οφειλόταν στο καλό παράδειγµα που έδινε
ο καθηγητής µε το να είναι σωµατικά υγιής, επειδή δεν κάπνιζε πούρα, ή κάτι τέτοιο.
Αυτό που συνέβη στην πραγµατικότητα ήταν το εξής: Πήραν ένα αγόρι µε το
οποίο δεν είχε καταφέρει κανείς τίποτα και το ρώτησαν: «∆εν υπάρχει τίποτα που θα
σου άρεσε να κάνεις;». Το αγόρι απάντησε πως όχι και τότε εκείνοι του είπαν: «Καλά.
Σκότωσε την ώρα σου στο εργαστήριο ή στον κήπο ή κάπου αλλού και ίσως κάποια
µέρα αποφασίσεις». Το αγόρι το ξανασκέφτηκε και αποφάσισε ότι ήθελε να γίνει
χηµικός. Ποτέ κανείς δεν το έστειλε στην τάξη και δεν του είπε ν’ ανοίξει κάποιο
βιβλίο και ποτέ κανείς δεν παραπονέθηκε ιδιαίτερα όταν προκάλεσε κάποια έκρηξη
στο εργαστήριο. Κι έτσι, προτού καλά καλά το καταλάβει κανείς, το αγόρι έγινε ένας
εξαίρετος χηµικός. Κανείς δεν εµπόδισε την επιθυµία του να γίνει χηµικός. Η
επιθυµία αυτή υπήρχε τότε και από κει κι έπειτα ο ίδιος δεν εµπόδισε τη θέλησή του
να γίνει χηµικός. Από εκπαιδευτικής άποψης, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σηµείο.
11
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Λαµβάνοντας υπόψη τη θέληση ενός παιδιού
Οι άνθρωποι θα σου επιτρέψουν να πάρεις πράγµατά τους, αν το κάνεις ευγενικά
και αν δεν είναι κάτι που είναι εντελώς αντίθετο στη θέλησή τους. Αν θέλεις να κάνεις
ένα παιδί άπληστο και εγωιστή, ανάγκασέ το να δίνει πράγµατα σ’ άλλα παιδιά παρά
τη θέλησή του. Στο τέλος, θα το κάνεις να µπει στην κατηγορία εκείνων που θεωρούν
τον εαυτό τους ως τον «ένα και µοναδικό», να νοµίζει, δηλαδή, ότι είναι το µόνο
άτοµο που έχει πραγµατικά σηµασία. Οι γονείς δε λαµβάνουν, συνήθως, ποτέ υπόψη
τη θέληση του παιδιού. Λαµβάνουν υπόψη τους τη χέβινγκνές του, την ικανότητά του
δηλαδή να έχει ή να κατέχει (από την αγγλική λέξη having, που σηµαίνει «να έχεις»
και την κατάληξη -ness, που δηλώνει κατάσταση), στη συνέχεια την ικανοποιούν κι
έτσι έχουν ένα κακοµαθηµένο παιδί.
Είναι ενδιαφέρον να παρατηρείς ένα παιδί που έχει ζήσει κοντά σε κάποιον που
ζητούσε πάντα τη γνώµη του, αλλά δεν το φρόντιζε και πολύ καλά, συγκρίνοντάς το
µ’ ένα άλλο που είχε την καλύτερη δυνατή φροντίδα, αλλά δε ζητούσαν ποτέ τη
γνώµη του.
Ένα αγοράκι κάθεται στο πάτωµα παίζοντας µε τους κύβους και τους βόλους του
και περνάει καλά. Πλησιάζει η γκουβερνάντα, η οποία το σηκώνει, το πηγαίνει στο
άλλο δωµάτιο και του αλλάζει πάνα, ενώ αυτό χαλάει τον κόσµο όλη αυτή την ώρα.
∆εν του αρέσει. Εκείνη συνεχίζει να του το κάνει αυτό, να το βάζει µια εδώ και µια
εκεί, χωρίς να λαµβάνει ούτε µια στιγµή υπόψη της τη δική του δυνατότητα επιλογής.
Στο τέλος το παιδί αυτό θα µεγαλώσει µε την ιδέα της δυνατότητας επιλογής να του
έχει γίνει έµµονη ιδέα. Πρέπει να γίνεται το δικό του. Αρχίζει να είναι σίγουρος πως
«έχει πάντα δίκιο». Προσπαθεί να διατηρήσει ό,τι του έχει αποµείνει, ενώ οι ικανότητές
του θα είναι ανάλογα περιορισµένες, ειδικά στον τρόπο που µεταχειρίζεται τους
ανθρώπους.
Ας δούµε τώρα κάτι εντελώς διαφορετικό. Ξέρεις ότι το παιδί πεινάει και ξέρεις
ότι πρέπει να φάει. Το παιδί θα τρώει αν διατηρήσουµε κάποιο σταθερό ωράριο
φαγητού. Αν το βραδινό σερβίρεται συνήθως στις 6.00, θα συνηθίσει να τρώει στις
6.00 και δε θα τσακίσουµε ποτέ τη βούλησή του. ∆ιαπιστώνει ότι το φαγητό
βρίσκεται εκεί στις 6.00 κι έτσι αποφασίζει να τρώει στις 6.00. Εσύ βάζεις το φαγητό
κι αυτό βάζει τη βούληση. Αν δεν αγνοήσεις τη βούλησή του, δε θα έχει ποτέ κανένα
πρόβληµα µε το φαγητό.
Στη συνέχεια, το πλησιάζει κάποιος ο οποίος απευθύνεται προς αυτό και του λέει:
«Θέλεις να πας στο άλλο δωµάτιο και ν’ αλλάξεις ρούχα;». Εκείνο απαντά: «Όχι». Θα
είναι φοβερό λάθος να επιµείνει σ’ αυτό το σηµείο και να υποσχεθεί ότι θα του δώσει
κάποια καραµέλα αν το κάνει, ή να προσπαθήσει να το πείσει, να το δελεάσει ή να το
καλοπιάσει κ.λπ. Αυτό είναι ψυχολογία, είναι ο τρόπος µε τον οποίο χειρίζονται τις
καταστάσεις οι ψυχολόγοι και δεν έχει στ’ αλήθεια αποτελέσµατα.
12
ΠΑΙ∆ΙΑ
Επιλέγεις ένα από τα δύο: Είτε χρησιµοποιείς άριστο έλεγχο µε πολλή επικοινωνία
είτε το αφήνεις απλώς να µεγαλώσει. ∆εν υπάρχει άλλη επιλογή. Στα παιδιά δεν
αρέσει να τα κακοµεταχειρίζονται, να τα τραβολογάνε από δω κι από κει και να µη
ζητούν τη γνώµη τους. Μπορείς να µιλήσεις σ’ ένα παιδί και, αν ο βαθµός στοργής,
συµφωνίας και επικοινωνίας που έχεις µαζί του είναι υψηλός, µπορείς να το πείσεις
να κάνει ένα σωρό πράγµατα: Θ’ αγγίξει το πάτωµα, το κεφάλι του, θα σε δείξει µε
το δάχτυλό του και θα βρει το τραπέζι. Θα χαζολογήσει για λίγο κι έπειτα µπορείς να
του πεις απλά να κάνει κάτι ή να του πεις: «Ας πάµε να φάµε» και θα το κάνει. Έχει
διαπιστώσει ότι οι εντολές σου δεν παραµερίζουν κατ’ ανάγκη εξ ολοκλήρου τη
βούλησή του. Εποµένως, δεν είναι επικίνδυνες. Έχεις αντιµετωπίσει το παιδί και
µπορεί κι εκείνο να σε αντιµετωπίσει. Κατά συνέπεια, εσύ κι εκείνο µπορείτε να
κάνετε κάτι µαζί.
Ένα παιδί λέει µερικές φορές: «∆ε θέλω να κοιµηθώ, θέλω να κάτσω µαζί σου»
κι επιµένει να το κάνει, ασκώντας τη δυνατότητα επιλογής του. Το να αφήνουµε
απλώς τα παιδιά να κάνουν ό,τι κάνουν χωρίς να παρεµβαίνουµε και χωρίς
ν’ ασκούµε κάποιον έλεγχο πάνω τους λέγεται ψυχολογία. ∆εν πρόκειται ποτέ να
επικοινωνήσουν µε κανένα. ∆ε θα µεγαλώσουν ούτε θ’ αποκτήσουν εµπειρία στη
ζωή, γιατί δε θα έχουν αλλάξει ποτέ τη χέβινγκνές τους. ∆ε θα έχει χρειαστεί ποτέ
ν’ αλλάξουν γνώµη, να δουλέψουν, ν’ ασκηθούν ή να κάνουν οτιδήποτε. Τα παιδιά
ανταποκρίνονται µε µεγάλη προθυµία στον καλό έλεγχο και στην επικοινωνία,
σίγουρα όµως χρειάζεται καλή επικοινωνία για να ξεπεράσεις αυτό το εµπόδιο – όχι
πειθώ αλλά καλή επικοινωνία.
Οι άνθρωποι θεωρούν ότι η πειθώ έχει αποτελέσµατα µε τα παιδιά. ∆εν είναι έτσι.
Η επικοινωνία είναι που κάνει τη δουλειά. Λες: «Λοιπόν, ώρα να πας στο κρεβάτι σου
τώρα» και το παιδί απαντά: «Όχι». Μην επιµείνεις στο θέµα. Παράτα το και απλά
µίλησε για κάτι άλλο: «Τι έκανες σήµερα;», «Πού;», «Πώς;», «Σοβαρά; Αλήθεια;»,
«Λοιπόν, τι λες να πας για ύπνο;». Η απάντηση θα είναι: «Εντάξει».
∆ε χρειάζεται να ζορίζεις το παιδί. Μπες σε επικοινωνία µαζί του και ο έλεγχος
θα επακολουθήσει ως κάτι το αναπόφευκτο. Αν, ωστόσο, παραλείψεις τον έλεγχο από
την αρχή της ανατροφής του, το παιδί, που βασίζεται σε σένα για ένα µεγάλο µέρος
της καθοδήγησης και του ελέγχου που χρειάζεται, θα αισθάνεται εξαπατηµένο. Θα
νοµίζει ότι δε νοιάζεσαι γι’ αυτό.
Παρ’ όλα αυτά, όµως, όπως και στην περίπτωση της εκµάθησης κάποιου µουσικού
οργάνου ή µιας ξένης γλώσσας, της ενασχόλησης µε την τέχνη ή την κατάρτιση σε
κάποια ειδικότητα, λάβε υπόψη σου τη βούληση του παιδιού.
13
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΑ
ΠΑΙ∆ΙΑ ΝΑ ∆ΟΥΛΕΥΟΥΝ
Η βασική αιτία του όλου προβλήµατος της παιδικής εγκληµατικότητας είναι το
φαινοµενικά ανθρωπιστικό πρόγραµµα του παρελθόντος που απαγόρευε να εργάζονται
τα παιδιά µε οποιονδήποτε τρόπο.
Είναι, αναµφίβολα, γεγονός ότι κάποτε γινόταν κατάχρηση της παιδικής εργασίας,
ότι έβαζαν τα παιδιά να εργάζονται υπερβολικά σκληρά, ότι επιβραδυνόταν η
ανάπτυξή τους κι ότι εν γένει τα εκµεταλλεύονταν. Είναι εξαιρετικά αµφίβολο κατά
πόσο ο διαβόητος κύριος Μαρξ είδε ποτέ νεαρά αγόρια στην Αµερική να τα σύρουν
απ’ τις µηχανές νεκρά από τη δουλειά και να τα πετούν σε σκουπιδότοπους.
Όπου γινόταν κατάχρηση της παιδικής εργασίας, υπήρχε κατακραυγή της κοινής
γνώµης και ψηφίζονταν νόµοι που απαγόρευαν στα παιδιά να εργάζονται. Οι νόµοι
αυτοί, ωστόσο, ακόµη κι αν εκείνοι που τους θέσπιζαν είχαν τις καλύτερες προθέσεις
του κόσµου, ευθύνονται άµεσα για την παιδική εγκληµατικότητα.
Το να απαγορεύεις στα παιδιά να εργάζονται και ειδικά το να απαγορεύεις στους
εφήβους να τα βγάζουν πέρα µόνοι τους στον κόσµο και να κερδίζουν τα δικά τους
χρήµατα δηµιουργεί τέτοια οικογενειακά προβλήµατα, που γίνεται σχεδόν αδύνατον
να αναθρέψει κανείς µια οικογένεια και, κατά κύριο λόγο, κάνει τον έφηβο να νοµίζει
ότι ο κόσµος δεν τον θέλει. Έτσι έχει χάσει το παιχνίδι προτού καλά καλά τ’ αρχίσει.
Στη συνέχεια, έχοντας µπροστά του την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και µην
τολµώντας για το λόγο αυτό να ξεκινήσει κάποια καριέρα, είναι φυσικό να ριχτεί σε
µια κατάσταση βαθιάς υποαπάθειας (κατάσταση αδιαφορίας κάτω από την απάθεια)
σε σχέση µε τη δουλειά. Όταν, λοιπόν, στο τέλος έρχεται αντιµέτωπος µε την ανάγκη
να πετύχει µόνος του στον κόσµο, ανεβαίνει σε κατάσταση απάθειας και δεν κάνει
τίποτε απολύτως γι’ αυτό.
Ενισχυτικό αυτής της άποψης είναι το γεγονός είναι ότι οι σπουδαιότεροι
συµπολίτες µας δούλευαν, συνήθως, απ’ όταν ήταν πολύ νέοι. Στον αγγλοαµερικανικό
πολιτισµό εκείνοι που έχουν δείξει τη µεγαλύτερη επιµονή και προσπάθεια για την
επίτευξη κάποιου σκοπού είναι αγόρια τα οποία από την ηλικία των δώδεκα δούλευαν
14
ΠΑΙ∆ΙΑ
σε αγροκτήµατα, είχαν τα δικά τους καθήκοντα και µια καθορισµένη θέση στον
κόσµο.
Τα παιδιά, ως επί το πλείστον, είναι πολύ πρόθυµα να δουλέψουν. Ένα δίχρονο,
τρίχρονο ή τετράχρονο παιδί µπλέκεται συνήθως στα πόδια του πατέρα ή της µητέρας
του, προσπαθώντας να βοηθήσει µε εργαλεία ή ξεσκονόπανα. Και ο καλοσυνάτος
γονιός, ο γονιός που αγαπάει πραγµατικά τα παιδιά του, ανταποκρίνεται µε το λογικό
και, όπως θεωρούνταν κάποτε, φυσιολογικό τρόπο, που είναι να δείχνει αρκετή
υποµονή και ν’ αφήνει το παιδί να βοηθάει πραγµατικά. Το παιδί στο οποίο επιτρέπεται
να βοηθά αποκτά στη συνέχεια την πεποίθηση ότι η παρουσία και οι πράξεις του είναι
επιθυµητές και, πολύ ήρεµα, βάζει πλώρη για µια επιτυχηµένη καριέρα.
Το παιδί που το βάζουν στο καλούπι κάποιας καριέρας ή το πιέζουν να την
ακολουθήσει, αλλά δεν του επιτρέπουν να βοηθήσει στα πρώτα χρόνια της ζωής του,
είναι πεπεισµένο ότι δεν το θέλουν, ότι δεν έχει καµιά θέση στον κόσµο. Αργότερα
το ίδιο αυτό παιδί θα συναντήσει συγκεκριµένες δυσκολίες στο ζήτηµα της δουλειάς.
Επίσης, ένα παιδί που θέλει να δουλέψει στα τρία ή στα τέσσερά του, στη σύγχρονη
κοινωνία µας, αποθαρρύνεται και στην πραγµατικότητα εµποδίζεται από το να το
κάνει και, αφού το αναγκάζουν να µην κάνει τίποτα ως τα εφτά, οκτώ ή εννιά του,
ξαφνικά το φορτώνουν µε διάφορες αγγαρείες.
Τώρα, το παιδί αυτό έχει ήδη διαπαιδαγωγηθεί µε την ιδέα ότι δεν πρέπει να
δουλεύει, κι έτσι η δουλειά είναι µια σφαίρα στην οποία «ξέρει ότι δεν ανήκει».
Νιώθει, λοιπόν, πάντα δυσάρεστα κατά την επιτέλεση διαφόρων εργασιών.
Αργότερα, στα εφηβικά του χρόνια, τον εµποδίζουν ενεργά να αποκτήσει µια
δουλειά που θα του επιτρέπει ν’ αγοράζει ρούχα και να κερνάει τους φίλους του,
πράγµατα που αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει, κι έτσι αρχίζει να αισθάνεται ότι δεν
αποτελεί κοµµάτι της κοινωνίας. Αφού δεν είναι κοµµάτι της κοινωνίας, είναι
εποµένως εναντίον της. ∆εν αποζητά, λοιπόν, τίποτε άλλο παρά να επιδίδεται σε
καταστροφικές δραστηριότητες.
15
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΠΩΣ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ
ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Σ’ αυτό το βιβλίο παρατίθενται πολλές τεχνικές που µπορεί να χρησιµοποιήσει
ένας γονιός ή και οποιοσδήποτε από εµάς, προκειµένου να βοηθήσει ένα παιδί να
συνέλθει γρήγορα από τα καρούµπαλα, τις µελανιές, τις γρατσουνιές, τις τροµάρες
και τις αναστατώσεις που συχνά αντιµετωπίζουν τα παιδιά καθώς µεγαλώνουν.
Στο µεγαλύτερο µέρος τους, οι τεχνικές που ακολουθούν χρησιµοποιούν ως
κύριο θεραπευτικό παράγοντα την επικοινωνία ανάµεσα σε κάποιον και στο παιδί. Η
επικοινωνία είναι ζωτικής σηµασίας όταν έχεις να κάνεις µε παιδιά, όπως είναι
άλλωστε και σε κάθε τοµέα της Σαηεντολογίας.
Όλες οι ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω εντάσσονται στα βοηθήµατα.
Βοήθηµα είναι µια ενέργεια στην οποία προβαίνει κάποιος προκειµένου να βοηθήσει
ένα άτοµο να ανακουφιστεί από µια ενόχληση που τον απασχολεί άµεσα. Τα
συγκεκριµένα βοηθήµατα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται επιπρόσθετα στα βοηθήµατα
του βιβλίου «Βοηθήµατα για ασθένειες και τραυµατισµούς», όποτε το απαιτούν οι
περιστάσεις. Τα οφέλη για το παιδί και την οικογένεια µπορεί να είναι πολλά.
Χτυπήµατα της παιδικής ηλικίας
Υπάρχουν πολλά πράγµατα που µπορεί να κάνει κάποιος για να βοηθήσει ένα
παιδί που είχε ένα ελαφρό ατύχηµα – έπεσε, κόπηκε ή κάτι παρόµοιο. Στην περίπτωση
των µικρών παιδιών, συχνά το να τ’ αφήσουµε απλώς να κλάψουν µέχρι να ξεθυµάνουν
φαίνεται πως είναι αρκετό. Όταν ένα παιδί έχει χτυπήσει, οι περισσότεροι από εµάς
συλλαµβάνονται να του λένε παρηγορητικά λόγια, σχεδόν προτού καλά καλά το
καταλάβουν. Κι αυτό που λένε είναι συνήθως το ίδιο µ’ εκείνο που του έχουν πει
εκατό φορές στο παρελθόν, κάθε φορά που χτυπούσε. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, είναι δυνατό να
θυµίσει στο παιδί ολόκληρη την αλυσίδα των παλαιότερων χτυπηµάτων που είχε.
Η µεγαλύτερη βοήθεια που µπορούν να προσφέρουν οι γονείς στο παιδί είναι να
µη λένε τίποτα. Μπορεί να τους πάρει λίγο χρόνο για να µάθουν να µη µιλάνε, όταν
το παιδί τους χτυπάει, δεν είναι, όµως, δύσκολο ν’ αποκτήσουν τη συνήθεια να
παραµένουν σιωπηλοί. Η σιωπή δε είναι απαραίτητο να εµποδίζει την εκδήλωση
στοργής. Μπορείς να κρατήσεις το παιδί, αν το θέλει, ή να το αγκαλιάσεις µε το ένα
σου χέρι. Συχνά, αν δεν πεις τίποτα, το µικρό παιδί θα κλάψει γοερά για ένα δυο λεπτά
και µετά θα σταµατήσει ξαφνικά, θα χαµογελάσει και θα επιστρέψει τρέχοντας
σ’ αυτό που έκανε. Απ’ ό,τι φαίνεται, το να του επιτρέψουµε να κλάψει αποδεσµεύει
την ένταση που προκλήθηκε από το χτύπηµα και, αν αυτό συµβεί, δε χρειάζεται
16
ΠΑΙ∆ΙΑ
κανένα βοήθηµα. Στην πραγµατικότητα, είναι συχνά πολύ δύσκολο να κάνουµε το
παιδί να επιστρέψει νοερά στη στιγµή του χτυπήµατος, αν έχει αποδεσµεύσει την
ένταση κατ’ αυτό τον τρόπο.
«Μίλησέ µου γι’ αυτό»
Αν το παιδί δε συνέρθει αυθόρµητα, αφότου κλάψει για ένα δυο λεπτά, περίµενε
µέχρι να συνέλθει από την κατάσταση µειωµένης επίγνωσης, η οποία συνοδεύει ένα
χτύπηµα και η οποία κρατάει για λίγη ώρα. Συνήθως, δεν είναι δύσκολο να διακρίνει
κανείς πότε ένα παιδί είναι ζαλισµένο και πότε όχι. Αν εξακολουθεί να κλαίει και
αφότου του περάσει η ζαλάδα, αυτό συµβαίνει συνήθως επειδή άλλα προηγούµενα
χτυπήµατα έχουν διεγερθεί (ενεργοποιηθεί εξαιτίας της οµοιότητας που παρουσιάζουν
οι παρούσες συνθήκες µε συνθήκες του παρελθόντος). Σ’ αυτή την περίπτωση, ένα
βοήθηµα είναι σηµαντικό. Όσον αφορά τα µεγαλύτερα παιδιά (ηλικίας πέντε ετών και
άνω), ένα βοήθηµα είναι συνήθως απαραίτητο.
Όταν το παιδί δεν είναι πλέον ζαλισµένο από το χτύπηµα, ρώτησέ το: «Τι συνέβη;
Πώς χτύπησες; Μίλησέ µου γι’ αυτό».
Μόλις αρχίσει να µιλάει γι’ αυτό, κάνε το να µιλήσει στον ενεστώτα, αν δεν το
κάνει αυθόρµητα. ∆οκίµασε να το κάνεις µε τον ακόλουθο τρόπο:
«Να… στεκόµουν σ’ ένα µεγάλο βράχο και γλίστρησα και έπεσα και… » (κλαίει)
«Πονάει όταν στέκεσαι στο βράχο;»
«Όχι».
«Τι συµβαίνει όταν στέκεσαι στο βράχο;»
«Γλιστράω… » (κλαίει)
«Κι έπειτα τι συµβαίνει;»
«Πέφτω στο έδαφος».
«Υπάρχει γρασίδι στο έδαφος;»
«Όχι. Έχει µόνο άµµο».
«Μίλησέ µου γι’ αυτό ξανά».
Μπορείς να βάλεις το παιδί να το επαναλάβει αρκετές φορές, ωσότου βαρεθεί ή
γελάσει. ∆εν υπάρχει κάτι δύσκολο σ’ αυτό. Αφού το παιδί δεχτεί µερικά βοηθήµατα
17
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Μπορείς να
βοηθήσεις
αισθητά ένα
παιδί που έχει
χτυπήσει
χρησιµοποιώντας
επικοινωνία.
Το να το βάλεις
να εξηγήσει τι
συνέβη µπορεί να
έχει θεραπευτικά
αποτέλεσµατα.
Η διήγηση του
περιστατικού
σε κάποιον που
ενδιαφέρεται
θα διαλύσει
την όποια
αναστάτωση και
θα επιτρέψει στο
παιδί να νιώσει
καλύτερα.
18
ΠΑΙ∆ΙΑ
κατ’ αυτό τον τρόπο, όποτε χτυπάει θα τρέχει στο άτοµο που µπορεί να του
προσφέρει αυτή την ανώδυνη βοήθεια και καθησύχαση και θα ζητάει «να µιλήσει
γι’ αυτό».
Πώς κατευθύνουµε την προσοχή ενός παιδιού
Πολλοί λένε από συνήθεια σ’ ένα παιδί: «Μην το κάνεις αυτό, γιατί θ’ αρρωστήσεις»,
«Θεέ µου, σίγουρα θ’ αρπάξεις γερό κρυολόγηµα!», «Αν εξακολουθήσεις έτσι,
θ’ αρρωστήσεις», «Είµαι σίγουρη ότι ο Γιαννάκης θα κολλήσει ιλαρά αν πάει στο
σχολείο» και κάνουν αµέτρητες άλλες τέτοιες απαισιόδοξες υποδείξεις. Χρησιµοποιούν,
επίσης, χιλιάδες εκφράσεις του είδους «Μη», «∆εν µπορείς να», «Φρόνιµα». Οι
γονείς θα πρέπει να έχουν το νου τους µ’ αυτές τις εκφράσεις και ν’ αποφεύγουν, όσο
γίνεται, να τις χρησιµοποιούν. Με λίγη φαντασία και εξάσκηση δεν είναι δύσκολο να
βρει κανείς τρόπους να προφυλάξει τα παιδιά από τους κινδύνους χωρίς να χρησιµοποιεί
συνεχώς λεκτικούς περιορισµούς. Στο µέτρο του δυνατού, οι υποδείξεις που γίνονται
σ’ ένα παιδί θα πρέπει να είναι εποικοδοµητικές. Αν περιγράψουµε παραστατικά
σ’ ένα παιδί τι συµβαίνει σ’ ένα γυάλινο µπουκάλι, αν πέσει κάτω, θα το κάνουµε να
καταλάβει καλύτερα αυτό που θέλουµε να του πούµε παρά µε χίλιες στριγκλιές του
είδους «Φύγε από κει» ή «Άσ’ το κάτω».
Οι απαλές, ήπιες κινήσεις του σώµατος και η σιγανή φωνή θ’ αποτρέψουν σε
µεγάλο βαθµό τη διέγερση όταν χειριζόµαστε παιδιά. Όποιος επιθυµεί να έχει
επιτυχία δουλεύοντας µε παιδιά, θα πρέπει να αναπτύξει αυτές τις ιδιότητες. Είναι
ιδιαίτερα πολύτιµες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Αν κάποιος που προσέχει ένα παιδί πρέπει να τραβήξει γρήγορα την προσοχή του
εξαιτίας ενός πιθανού κινδύνου και η απόσταση που τον χωρίζει από το παιδί είναι
τέτοια που δεν του επιτρέπει να φτάσει σ’ αυτό γρήγορα, µπορεί να πετύχει µε
ανώδυνο τρόπο το ζητούµενο αποτέλεσµα, φωνάζοντας το όνοµα του παιδιού αρκετά
δυνατά ώστε να το ακούσει. Κάτι τέτοιο είναι πολύ καλύτερο από το να του ουρλιάξει
και να του δώσει εντολές του είδους: «Σταµάτα!», «Μείνε εκεί!», «Μην το κάνεις
αυτό!» και τα λοιπά. Έτσι, δεν είναι τόσο πιθανό να του προκαλέσει διέγερση.
Θύµηση
Το να ζητούµε από το παιδί να θυµηθεί είναι µια µέθοδος που µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε σε εκατοντάδες καταστάσεις που προκύπτουν από µέρα σε µέρα:
κάθε φορά που το παιδί γκρινιάζει, που είναι στενοχωρηµένο και κλαίει για κάτι, όταν
αισθάνεται ελαφρά άρρωστο, όταν έχει προφανώς διεγερθεί από κάτι, όταν έχει
ακούσει τυχαία κάποια δραµατοποίηση (επανάληψη στο παρόν κάποιου πράγµατος
που συνέβη στο παρελθόν). Ακόµη, όταν κάποιος το τιµώρησε αυστηρά ή εκδήλωσε
κάποια δραµατοποίηση απέναντί του ή αν αισθάνεται ότι το έχουν απορρίψει. Στην
πραγµατικότητα, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την παραπάνω µέθοδο κάθε φορά
19
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
που ένα παιδί είναι στενοχωρηµένο ή ανήσυχο για οποιονδήποτε λόγο ή αν γνωρίζουµε
ότι είχε µια πολύ διεγερτική εµπειρία.
Η αρχή που ισχύει εδώ είναι να φτάσουµε στις συγκεκριµένες φράσεις και
καταστάσεις που προκαλούν τη διέγερση. Η τεχνική αυτή µπορεί, φυσικά, να
χρησιµοποιηθεί µόνο αφότου το παιδί έχει µάθει να µιλάει αρκετά καλά, ώστε να
µπορεί να περιγράφει µε ειρµό αυτά που σκέφτεται κι αισθάνεται.
Αν το παιδί αισθάνεται αδιάθετο (όχι σοβαρά άρρωστο), µπορείς ν’ αρχίσεις
ρωτώντας το πότε είχε ξανανιώσει έτσι. Ένα παιδί συνήθως θυµάται. Καθώς του
κάνεις κι άλλες ερωτήσεις σχετικά µε το τι συνέβαινε, τι έκανε εκείνη τη στιγµή, ποιος
µιλούσε, τι ειπώθηκε και πώς ένιωθε, θα περιγράψει τη σκηνή µε παραστατικότητα. Όταν
το κάνει, βάλ’ το απλώς να την περιγράψει µερικές φορές ακόµη. Κάθε φορά που
φτάνει στο τέλος της διήγησης, λέγε του: «Μίλησέ µου ξανά γι’ αυτό. Πού ήσουνα
όταν µιλούσε ο µπαµπάς;», «Πες το ξανά» ή, απλώς, «Για να δούµε τώρα, κάθεσαι
στον καναπέ όταν ο µπαµπάς λέει – τι λέει;». Μπορείς να χρησιµοποιήσεις κάθε απλή
φράση που κάνει το παιδί να επιστρέψει στην αρχή του περιστατικού.
∆εν είναι ανάγκη να κάνεις την ενέργεια αυτή περίπλοκη. Τα παιδιά καταλαβαίνουν
αν τους πεις: «Πες το ξανά». Λατρεύουν ν’ ακούν τις ίδιες ιστορίες ξανά και ξανά και
λατρεύουν να λένε τις ιστορίες τους σε ακροατές που ενδιαφέρονται. Μη δείχνεις,
όµως, υπερβολική συµπόνια. ∆είξε του στοργή και ενδιαφέρον. Μην αναστενάζεις
ούτε να του µουρµουρίζεις γλυκά: «Κακόµοιρο µωράκι µου, φτωχό µου πλασµατάκι!»
ή παρόµοιες φράσεις. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να κάνει το παιδί να θεωρήσει το
χτύπηµα ή την αδιαθεσία ως κάτι το πολύτιµο, επειδή χάρη σ’ αυτό του έδειξαν
ιδιαίτερη προσοχή και συµπόνια.
Όσο πιο πολύ µπορέσεις να µπεις στην πραγµατικότητα ενός παιδιού, τόσο
καλύτερα θα µπορέσεις να το βοηθήσεις. Μιµήσου τους τόνους της φωνής του, τα
«Ζήτω!» του, τα «Αλήθεια;» και τα «Και µετά;» του. Υιοθέτησε τις παραστατικές
µιµήσεις του, τα ορθάνοιχτα µάτια του, το γεµάτο λαχτάρα ενδιαφέρον του, την όποια
ψυχική του διάθεση ή τον τόνο στον οποίο βρίσκεται, χωρίς όµως, φυσικά, να φτάσεις
σε σηµείο παπαγαλισµού. Αν δεν µπορείς να το κάνεις καλά, τότε περιορίσου στο να
είσαι απλός, φυσικός και να δείχνεις ενδιαφέρον.
Συχνά, ένα παιδί, όταν βρίσκεται σε διέγερση, χρησιµοποιεί µια ή δυο φράσεις
ξανά και ξανά. Σ’ αυτή την περίπτωση µπορείς να ξεκινήσεις ρωτώντας το: «Ποιος
το λέει αυτό;» ή «Ποιος σου το λέει αυτό;» ή «Πότε το άκουσες αυτό;».
Μερικές φορές θα επιµείνει να λέει: «Εγώ το λέω, “Σκάσε, ρε παλιοηλίθιε”» ή
οτιδήποτε περιέχει η φράση. Στη συνέχεια, ρώτησε: «Ποιος άλλος το λέει;» ή «Για
δες, µήπως µπορείς να θυµηθείς πότε άκουσες κάποιον άλλο να το λέει;» και συνήθως
θ’ αρχίσει να σου µιλάει για κάποιο περιστατικό.
20
ΠΑΙ∆ΙΑ
Όταν ένα παιδί έχει
µια εµπειρία που
του προκαλεί
αναστάτωση ή είναι
τραυµατική, είναι
δυνατόν παρόµοια
περιστατικά να
ενεργοποιηθούν εκ
νέου στη διάνοιά
του.
Αυτά σιγά σιγά
ξεθωριάζουν αν
βάλουµε το παιδί
να µιλήσει για την
παρούσα
αναστάτωση.
Θα πρέπει να
κατευθύνουµε το
παιδί, ώστε να
διηγηθεί αυτό που
συνέβη σαν να
συνέβαινε στο
παρόν. Αυτό θα το
απαλλάξει από όποιο
τραύµα συνδέεται µε
το συγκεκριµένο
συµβάν.
21
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Μια γυναίκα που χρησιµοποίησε αυτή την τεχνική µε την κόρη της έµεινε
κατάπληκτη όταν το παιδί είπε: «Εσύ το είπες, µαµά, πολύ καιρό πριν». «Πού ήσουνα
όταν το είπα;». «Α, δεν ήµουν παρά ένα τόσο δα πραγµατάκι – στην κοιλίτσα σου».
Αυτό, πιθανώς, είναι κάτι που δε θα συµβεί συχνά. Αλλά, καθώς το παιδί µπαίνει στο
νόηµα, αργά ή γρήγορα µπορεί να συµβεί. Όποιο κι αν είναι το περιστατικό, απλώς
ξετύλιξέ το, συνεχίζοντας να κάνεις ερωτήσεις: «Εσύ τι έκανες; Πού ήσουν; Εγώ πού
ήµουν; Τι έλεγε ο µπαµπάς; Πώς ήταν; Πώς ένιωθες;» και ούτω καθεξής. Βάλε το
παιδί να επαναφέρει το περιστατικό στη µνήµη του µερικές φορές, µέχρι να γελάσει.
Αυτό θα το απαλλάξει από τη διέγερση.
Πώς χρησιµοποιούνται οι κούκλες και τα λούτρινα ζωάκια
Αν ο πατέρας γνωρίζει πως το παιδί άκουσε τυχαία κάποια δραµατοποίηση ή ότι
το τιµώρησαν αυστηρά ή ότι το µάλωσαν, µπορεί να διευθετήσει την κατάσταση λίγες
ώρες µετά το συµβάν ρωτώντας το παιδί: «Θυµάσαι που φώναξα στη µαµά χτες το
βράδυ;». Αν το παιδί δεν έχει συνηθίσει να εκδηλώνει το θυµό του στους γονείς του
ή έχει υποστεί σοβαρή καταπίεση στο παρελθόν, ίσως χρειαστεί λίγο καλόπιασµα για
να το καταφέρεις να µιλήσει γι’ αυτό. Παράλληλα, προσπάθησε να το διαβεβαιώσεις
µε τον τρόπο σου ότι δεν πειράζει καθόλου να µιλήσει γι’ αυτό. Αν απλώς δεν µπορεί,
µπορείς να προσπαθήσεις να πείσεις το παιδί να το αναπαραστήσει παίζοντας. Αν το
παιδί παίζει µε κούκλες ή λούτρινα ζωάκια, µπορείς, παίζοντας µαζί του, να το βάλεις
να αναπαραστήσει τη δραµατοποίηση µε τις κούκλες ή τα ζωάκια.
«Αυτή είναι η µαµά-κούκλα. Κι αυτός είναι ο µπαµπάς-κούκλος. Τι λέει η µαµάκούκλα όταν είναι θυµωµένη;». Πολύ συχνά, αυτή η ενέργεια θα οδηγήσει το παιδί
κατευθείαν µέσα στη σκηνή και, αν του επιτρέψεις να ανοιχτεί πραγµατικά και να
περιγράψει τη σκηνή χωρίς να το κατακρίνεις, αλλά ακούγοντάς το µε κατανόηση και
ενδιαφέρον και ενθαρρύνοντάς το µ’ ένα «Ναι… και µετά;» την κατάλληλη στιγµή,
σύντοµα θα παρατήσει την αναπαράσταση και θ’ αρχίσει να σου λέει ευθέως τι
άκουσε. Ακόµη κι αν δεν το κάνει αυτό και –όπως κάνουν συχνά τα παιδιά–
ξαναπαίξει το επεισόδιο κάνα δυο φορές µε τις κούκλες ή τα ζωάκια του, η έντασή
του θα µειωθεί σε µεγάλο βαθµό.
22
ΠΑΙ∆ΙΑ
Αν το παιδί
ακούσει τυχαία
έναν καβγά
ανάµεσα στους
γονείς του, µπορεί
ν’ αναστατωθεί
υπερβολικά.
Ένας γονιός
µπορεί να βοηθήσει
να διαλυθεί η
ανησυχία του
παιδιού,
βάζοντάς το να
χρησιµοποιήσει
κούκλες για να
αναπαραστήσει
αυτό που συνέβη.
Το παιδί
αναπαριστάνει
µε τις κούκλες του
την εµπειρία που
βίωσε…
…και η όποια
αναστάτωση έχει
παραµείνει στο
παιδί µπορεί να
ξεθωριάσει
γρήγορα.
23
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Σχεδίαση εικόνων
Αντί να χρησιµοποιήσεις κούκλες ή ζωάκια, µπορείς να βάλεις το παιδί να
σχεδιάσει εικόνες. «Ζωγράφισέ µου µια γυναίκα κι έναν άντρα. Τι κάνουν;
Ζωγράφισέ µου µια γυναίκα που κλαίει» και ούτω καθεξής. Έµφαση θα πρέπει να
δίνεται πάντα στον ενήλικο που δραµατοποιούσε κι όχι στο παιδί που ήταν κακό, αν
συνέβη κάτι τέτοιο. Το να ζητήσεις απ’ το παιδί να φτιάξει κάποια ζωγραφιά, το να
παίξεις µαζί του αναπαριστάνοντας την οικογένεια, το να του κάνεις ερωτήσεις του
είδους «Και µετά τι λες;», «Και µετά τι λέω;» ή το να το βάλεις απλώς να επινοήσει
µια ιστορία γύρω από το περιστατικό βοηθάει.
Θυµός
Σε παιδιά που δεν έχουν παρεµποδιστεί να εκδηλώνουν το θυµό τους ενάντια
στους γονείς τους, τέτοιους είδους προσχήµατα (τεχνάσµατα) δεν είναι συνήθως
απαραίτητα. Θα µιλήσουν ελεύθερα και θα δραµατοποιήσουν σκηνές στις οποίες
παρευρέθηκαν τυχαία ή φορές που κάποιος τα µάλωσε, αν δείξεις ενδιαφέρον και τα
ενθαρρύνεις να ξετυλίξουν το επεισόδιο. Αν παρακολουθήσεις παιδιά που παίζουν,
πολύ συχνά θα τα δεις να κάνουν ακριβώς αυτό, δηλαδή να µιµούνται τη συµπεριφορά
των γονιών τους, καθώς και άλλων ενηλίκων, όταν δραµατοποιούν κάτι.
Μερικές φορές, απλώς το να ρωτήσεις ένα παιδί: «Τι συνέβη και σ’ έκανε να
νιώσεις άσχηµα;» ή «Τι είπα και σ’ έκανα να νιώσεις έτσι;» θα φέρει στο φως και θα
µειώσει την ένταση των διεγερτικών στοιχείων της παρούσας κατάστασης.
Όλοι γνωρίζουν τις απειλές βίας που µπορεί να περάσουν από το µυαλό των
παιδιών όταν είναι απογοητευµένα και θυµωµένα: «Θα τον κάνω κοµµατάκια και θα
τον πετάξω στο ποτάµι. Θα τους αναγκάσω όλους να µπουν στην αποθήκη, θα
κλειδώσω, θα πετάξω το κλειδί και τότε θα το µετανιώσουν» και ούτω καθεξής. Αν
τα ενθαρρύνεις µ’ ένα:«Ναι; Και µετά τι θα κάνεις;» ή «Ποπο, τι λες, βρε παιδί µου!»,
θα συνεχίσουν για λίγο κι έπειτα εντελώς ξαφνικά, όπως πολύ συχνά συµβαίνει, θα
ηρεµήσουν και θα συνεχίσουν αυτό που έκαναν.
Αν ένα παιδί είναι θυµωµένο, άφησέ το να είναι θυµωµένο, ακόµη κι αν είσαι εσύ
το θύµα. Άφησέ το να εκδηλώσει το θυµό του, ο οποίος εξαφανίζεται, συνήθως,
γρήγορα. Αν, αντιθέτως, προσπαθήσεις να εµποδίσεις το θυµό του, αυτός θα µεγαλώσει
και θα διαρκέσει περισσότερο. Το ν’ αφήνεις ένα παιδί ν’ αντιδρά σε µια κατάσταση
που του προκαλεί απογοήτευση, χωρίς να το εµποδίζεις περισσότερο, αποδεσµεύει,
απ’ ό,τι φαίνεται, την ενέργεια που σχετίζεται µε την απογοήτευση και είναι, σχεδόν,
ο πιο γρήγορος τρόπος για να σταµατήσει το παιδί να έχει αυτή τη διάθεση.
24
ΠΑΙ∆ΙΑ
Φόβος
Αν ένα παιδί είναι φοβισµένο, άφησέ το να σου µιλήσει, ενθαρρύνοντάς το όσο
πιο πολύ µπορείς. Αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό µε τους εφιάλτες. Ξύπνα το
παιδί, κράτησέ το ήσυχα στην αγκαλιά σου, έως ότου ηρεµήσει κάπως απ’ το κλάµα,
και ρώτησέ το για τον εφιάλτη, βάζοντάς το να επαναλάβει κάµποσες φορές τι είδε
στον ύπνο του, µέχρι να µη φοβάται πια. Έπειτα, ζήτησέ του να θυµηθεί ένα
ευχάριστο περιστατικό και βάλε το να σου το διηγηθεί, προτού φύγεις και το αφήσεις
µόνο του. Αν δε θέλει να κοιµηθεί µόνο του µετά απ’ αυτό, µην το υποχρεώσεις να
αντιµετωπίσει το φόβο του. Μείνε µαζί του και ενθάρρυνέ το να σου µιλήσει µέχρι να
µη φοβάται πια, ακόµη κι αν αυτό πάρει κάποιο χρόνο. Όταν ρωτάς το παιδί σχετικά
µε φόβους που έχει, µπορείς να χρησιµοποιείς τη φράση «ίδιο µε». Αν το παιδί
φοβάται το σκοτάδι, ρώτησέ το: «Τι είναι ίδιο µε το σκοτάδι;». Αν φοβάται τα ζώα,
µια παρόµοια ερώτηση θα το κάνει να αναλύσει το φόβο του. Ίσως να µη δεις
αποτέλεσµατα µε την πρώτη ερώτηση, αλλά, αν συνεχίσεις υποµονετικά, θα πάρεις
σύντοµα µια απάντηση που θ’ αφορά κάποιο περιστατικό στο οποίο έχει το παιδί την
προσοχή του και θα µπορείς να το βοηθήσεις να το ξεπεράσει µιλώντας µαζί του
γι’ αυτό που συνέβη.
Θλίψη
Αν το παιδί είναι θλιµµένο, ένας καλός τρόπος για ν’ αρχίσεις είναι να το
ρωτήσεις: «Γιατί κλαις;». Αφού σου πει µερικές φορές γιατί κλαίει –κάθε φορά µε τη
βοήθεια των ερωτήσεων που του κάνεις γύρω από το περιστατικό– κι όταν πλέον
κλαίει λιγότερο, µπορείς να ρωτήσεις: «Για ποιο άλλο πράγµα κλαις;».
Στην πραγµατικότητα, συχνά αρκεί να το αφήσεις απλώς να κλάψει µέχρι να του
περάσει. Αυτό αληθεύει, ιδιαίτερα στην περίπτωση που βρίσκεσαι πολύ κοντά του
και γνωρίζει ότι µπορεί να βασίζεται σε σένα για υποστήριξη και βοήθεια.
Μην προσπαθήσεις να κάνεις ένα παιδί να σταµατήσει να κλαίει λέγοντάς του
απλώς να µην κλαίει. Είτε ασχολήσου µε το περιστατικό που προξένησε το κλάµα,
ρωτώντας το παιδί τι συνέβη και βάζοντάς το να σου το διηγηθεί, µέχρι ν’ αρχίσει να
γελάει, είτε άσε το να ξεθυµάνει κλαίγοντας, ενώ το χαϊδεύεις ή το κρατάς στην
αγκαλιά σου. Σ’ αυτή την περίπτωση δε λες τίποτε, απλώς του δείχνεις στοργή.
25
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Οξυθυµία
Αν το παιδί απλώς γκρινιάζει και είναι «ατίθασο», µπορείς συχνά να το κάνεις
να αλλάξει διάθεση αποσπώντας την προσοχή του είτε µε το να του διηγηθείς µια
καινούρια και συναρπαστική ιστορία είτε µε το να του δώσεις ένα βιβλίο µε εικόνες
ή κάποιο παιχνίδι ή, στην περίπτωση που το παιδί είναι πολύ µικρό, κάτι που να
γυαλίζει. Αυτή είναι µια παλιά και αποτελεσµατική µέθοδος. Αν το παιδί γκρινιάζει,
είναι πιθανόν να βαριέται, πράγµα που σηµαίνει ότι κάτι το εµπόδισε να ασχοληθεί
ελεύθερα µ’ αυτό που το ενδιέφερε. Ψάχνει για κάτι καινούριο, αλλά δεν µπορεί να
το βρει. Αν καταφέρεις να του δώσεις κάτι που θα κινήσει το ενδιαφέρον του, θα γίνει
γρήγορα πιο εύθυµο. Μην κάνεις, ωστόσο, έξαλλες προσπάθειες για να τραβήξεις την
προσοχή του, ταλαιπωρώντας το µε απότοµες κινήσεις και εκφράσεις του είδους:
«Κοίτα, µωρό µου, κοίτα τι ωραίο ρολόι!» και αρπάζοντας κάποιο άλλο αντικείµενο
αν το πρώτο δεν έφερε άµεσα αποτέλεσµατα. Συχνά, κάτι τέτοιο θα του δηµιουργήσει
σύγχυση και µόνο. Κάνε απαλές και ήσυχες κινήσεις, κράτα τη φωνή σου γλυκιά και
ήρεµη και κατεύθυνε την προσοχή του σ’ ένα καινούριο πράγµα. Αυτό θα είναι
αρκετό.
Αν τίποτα απ’ αυτά δεν έχει αποτέλεσµα, µπορείς κάποιες φορές να το απαλλάξεις
από τη δραµατοποίηση φέρνοντάς το στον παρόντα χρόνο µε έντονη σωµατική
διέγερση, όπως µε το να παλέψεις µαζί του για παιχνίδι ή µε κάποια άλλη έντονη
άσκηση.
Αν µπορείς να έχεις την προσοχή του παιδιού για αρκετή ώρα, µπορείς να του
ζητήσεις να σου µιλήσει για κάτι καλό που συνέβη. Ίσως να το κάνει απρόθυµα στην
αρχή, αλλά συχνά, αν το ενθαρρύνεις, πηγαίνει κατευθείαν στην ευχάριστη ανάµνηση
και πολύ σύντοµα είναι και πάλι εύθυµο.
Το νέο αυτό παιχνίδι των αναµνήσεων είναι ένας εποικοδοµητικός και ευχάριστος
τρόπος για να κρατήσεις ένα παιδί απασχοληµένο κατά τη διάρκεια µακρινών
ταξιδιών, σε περιόδους αναµονής, περιόδους ανάρρωσης και ούτω καθεξής.
Τα παιδιά έχουν εκ φύσεως µεγάλη ικανότητα στο να επαναφέρουν πράγµατα στη
µνήµη τους. Λατρεύουν να µιλούν για περασµένες ευχάριστες στιγµές. Ένα µεγάλο
µέρος των συζητήσεων που κάνει ένα παιδί είναι γεµάτο από τα υπέροχα πράγµατα
που έχει κάνει ή που ελπίζει να κάνει και συχνά µιλάει αυθόρµητα για φορές που ήταν
φοβισµένο ή στενοχωρηµένο.
Μάθε σ’ ένα παιδί να διηγείται όλες τις ευχάριστες στιγµές του, ρωτώντας το τι
συνέβη, όταν πήγε στο ζωολογικό κήπο ή όταν πήγε για κολύµπι. Όταν αρχίσει να
σου λέει, κάνε το, µε έµµεσο τρόπο, να µιλάει στον ενεστώτα, αν δεν το κάνει από
µόνο του, όπως έχουµε πει παραπάνω. Ζήτα του να νιώσει το νερό, να νιώσει τις
κινήσεις που κάνει, να δει τι συµβαίνει, ν’ ακούσει τι λένε οι άνθρωποι και τους ήχους
26
ΠΑΙ∆ΙΑ
γύρω του. Αυτό θα το βοηθήσει να επαναφέρει σταδιακά στο νου του τα διάφορα
πράγµατα που αντιλήφθηκε. Μην επιµείνεις, ωστόσο, να σου κάνει µια πλήρη
περιγραφή των αισθήσεων που είχε, εφόσον επαναφέρει στο νου του το περιστατικό
γρήγορα και µε βεβαιότητα και µιλάει γι’ αυτό µ’ ευχέρεια. ∆ε χρειάζεται πολλή
προσπάθεια για να βάλεις ένα παιδί να το κάνει αυτό.
Μπορείς να ξεκινήσεις το παιχνίδι λέγοντας: «Ας παίξουµε το παιχνίδι των
αναµνήσεων» ή «Πες µου για τότε που πήγες…» ή «Ας κάνουµε ότι πάµε ξανά στο
ζωολογικό κήπο» ή οποιαδήποτε άλλη τέτοια απλή φράση. Μπες στην ιστορία όσο
περισσότερο µπορείς, υιοθετώντας τον τόνο και το φέρσιµο του παιδιού, αν µπορείς
να το κάνεις µε ευκολία, δείχνοντας συνεχώς ενδιαφέρον και περιµένοντας µε
λαχτάρα την επόµενη λεπτοµέρεια.
Κάθε φορά που ένα παιδί έρχεται να σου πει για ένα ατύχηµα που είχε ή κάτι που
το φόβισε ή το έκανε να στενοχωρηθεί, άκουσέ το και βάλε το να το επαναλάβει
κάµποσες φορές. Όσο τα παιδιά µαθαίνουν πώς να «παίζουν το παιχνίδι των αναµνήσεων»
και µαθαίνουν τι τους προσφέρει, θ’ αρχίσουν να το ζητούν όταν το θέλουν ή το έχουν
ανάγκη.
Για ακόµη µια φορά, αναφέρουµε ποια είναι τα κύρια σηµεία, όταν έχουµε να
κάνουµε µε τις αναστατώσεις ή τα χτυπήµατα ενός παιδιού:
1. Για ελαφρά χτυπήµατα, δίνεις ένα βοήθηµα, αν χρειάζεται, ή αφήνεις το παιδί
να ξεθυµάνει κλαίγοντας, αν αυτό φαίνεται να αρκεί.
2. Βάζεις το παιδί να θυµηθεί την τελευταία φορά που συνέβη ένα παρόµοιο
περιστατικό ή το βάζεις να σου διηγηθεί µε λεπτοµέρειες τι συνέβη και το στενοχώρησε.
3. Μαθαίνεις στο παιδί να θυµάται, βάζοντάς το να σου διηγείται περασµένες
ευχάριστες στιγµές.
4. Χρησιµοποιείς την επαναφορά στη µνήµη ευχάριστων στιγµών ή άλλες τεχνικές
για να βγάλεις το παιδί από στιγµές αναστάτωσης και να το φέρεις στον παρόντα
χρόνο.
Με τέτοια φροντίδα το παιδί θα είναι πιο υγιές και πιο ευτυχισµένο.
27
521
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΜΩΡΑ ΟΛΟ ΥΓΕΙΑ
Το µωρό που δεν τρέφεται σωστά δεν είναι µόνο κακόκεφο, αλλά παρουσιάζει
επίσης προβλήµατα υγείας κι αυτό είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί κάθε νέο γονιό.
Η σωστή διατροφή είναι, φυσικά, απαραίτητη για να έχει κανείς καλή υγεία. Όσα θα
αναφέρουµε εδώ βασίζονται σε προσωπική εµπειρία και έχουν φέρει αποτέλεσµατα.
Είναι µια χρήσιµη συµβουλή προς εκείνους τους γονείς που αναζητούν καλύτερους
τρόπους για να µεγαλώσουν υγιή παιδιά.
Μερικά νοσοκοµεία και κάποιοι γιατροί έχουν υιοθετήσει το σλόγκαν: «Ένα
σηµερινό χοντρό µωρό είναι ένας αυριανός ασθενής».
Έχει βρεθεί ότι κάποιες έτοιµες τροφές που δίνονται σε νοσοκοµεία, καθώς και
από παιδιάτρους, προκαλούν ενοχλήσεις στα µωρά. Πρόκειται για ένα µείγµα σε
σκόνη, το οποίο διαλύεται σε νερό και δίνεται ως τροφή στο µωρό.
Αν ποτέ το δοκιµάσεις, θα συµφωνήσεις µε το µωρό. Είναι απαίσιο.
Επιπλέον, αποτελείται µόνο από υδατάνθρακες και δεν περιέχει την πρωτεΐνη που
απαιτείται για ν’ αναπτυχθούν οι ιστοί και τα οστά. ∆ηµιουργεί µόνο λίπος. Όταν
βλέπεις ένα απ’ αυτά τα φουσκωµένα σύγχρονα µωρά, να ξέρεις ότι το ακριβές του
διαιτολόγιο αποτελείται από ένα µείγµα γάλακτος σε σκόνη, γλυκόζης και νερού,
δηλαδή υδατάνθρακες και µόνο.
Ο κυριότερος λόγος αδιαθεσίας ενός µωρού κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής
του είναι απλώς τα γεύµατα. Ναι µεν το µωρό πρέπει να τρέφεται. Αλλά µε τι;
Με παρασκευάσµατα που περιέχουν διαλυµένο γάλα-σκόνη και που έχουν µεγάλη
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και απαίσια γεύση ή µε το «αποβουτυρωµένο» γάλα
µια µητέρας εξαντληµένης από τη δουλειά; Ένα γεύµα πρέπει να περιέχει ένα µεγάλο
ποσοστό πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη είναι ο δοµικός λίθος των νεύρων και των οστών. Τα
τραύµατα ενός στρατιώτη δε θα επουλωθούν αν δεν πάρει µια µεγάλη ποσότητα
πρωτεΐνης. Το έλκος δε θα περάσει, αν η διατροφή δεν είναι πλούσια σε πρωτεΐνη.
Για να µπορέσουν να αναπτυχθούν ο εγκέφαλος, τα οστά και οι ιστοί του µωρού,
θα πρέπει να παίρνει πρωτεΐνη από την ηλικία των δύο ηµερών έως και των τριών
ετών, τουλάχιστον. Μ’ αυτό τον τρόπο το µωρό θα γίνει γερό, όµορφο και ζωηρό, θα
κοιµάται καλά και θα είναι µια χαρά.
Το συγκεκριµένο πρόβληµα µε απασχόλησε αρχικά σε προσωπικό επίπεδο. Ως
πατέρας ενός µικρού αγοριού που δεν επρόκειτο να ζήσει, έπρεπε να δράσω γρήγορα
για να το σώσω. Έπρεπε (1) να βγει από το νοσοκοµείο, (2) να βρεθεί το πρόβληµα
και (3) να λυθεί. Ο συνολικός χρόνος που είχα στη διάθεσή µου ήταν λιγότερος από
24 ώρες. Το παιδί πέθαινε.
Έτσι (1) το έβγαλα από το νοσοκοµείο, (2) βρήκα ότι δεν ήθελε ή δεν µπορούσε
να φάει και (3) έφτιαξα ένα ρόφηµα που θα του παρείχε την τροφή που χρειαζόταν
και του το έδωσα.
Το ρόφηµα περιείχε κριθάρι. Τα ρωµαϊκά στρατεύµατα έκαναν πεζοπορίες
τρεφόµενα µε κριθάρι, το δηµητριακό µε την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.
Αυτό το ρόφηµα είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει στο ανθρώπινο γάλα και είναι εύκολο
28
ΠΑΙ∆ΙΑ
στην παρασκευή. Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι µια παλιά ρωµαϊκή συνταγή,
η οποία χρονολογείται γύρω στα 2.200 χρόνια πριν.
Είναι λίγο µπελάς, φυσικά. Χρειάζεται να θυσιάσεις µια µικρή κατσαρόλα για να
βράσεις το κριθάρι (καταστρέφει στην κυριολεξία την κατσαρόλα, οπότε πολύ απλά
έχεις µια κατσαρόλα ειδικά για το κριθάρι και χρησιµοποιείς µόνο αυτή). Χρειάζεται
να βράσεις το κριθάρι για πολλή ώρα, προκειµένου να πάρεις το κριθαρόζουµο, και
έτσι είναι πιθανό να το ξεχάσεις και να καεί. Αλλά, ακόµη κι έτσι, αξίζει τον κόπο, αν
σκεφτούµε ότι το σπίτι θα είναι πιο ήρεµο και το µωρό όλο υγεία.
Ετοιµάζεις καθηµερινά αυτή τη συνταγή σε ποσότητα που να φτάνει για τις
επόµενες είκοσι τέσσερις ώρες, βάζεις το ρόφηµα σε αποστειρωµένα µπουκάλια και
το διατηρείς σε µέρος όπου θα παραµείνει κρύο. Ζεσταίνεις καθένα µπουκάλι περίπου
στους 37ο Κελσίου (για να διαπιστώσεις αν είναι πιο ζεστό ή πιο κρύο απ’ ό,τι θα ’πρεπε,
το δοκιµάζεις ρίχνοντας λίγο στο πάνω µέρος του χεριού σου) προτού το δώσεις στο µωρό.
Και, ακόµη κι αν προσπαθείς να κρατήσεις κάποιο πρόγραµµα όσον αφορά το
τάισµα του µωρού, θα είναι κουτό να µην το ταΐζεις όταν πεινάει.
Έτσι κι αλλιώς, όταν ένα µωρό έχει φάει ένα πλήρες γεύµα, κοιµάται συνήθως για
ώρες. Αν αυτό δε συµβαίνει, υπάρχει πάντα κάποιος λόγος, όπως µια καρφίτσα ή ένα
πετραδάκι στο κρεβάτι του, µια βρεγµένη πάνα ή κάτι άλλο. Όταν ένα µωρό κλαίει,
ενώ δε θα ’πρεπε, ψάξε µέχρι να βρεις το γιατί. Μην ακολουθείς τις θεωρίες ότι: (1)
το παιδί είναι απλώς πεισµατάρικο ή (2) έχει κάποια σοβαρή ασθένεια που απαιτεί
άµεση εγχείρηση. Κάπου ανάµεσα βρίσκεται ο πραγµατικός λόγος.
Ρόφηµα κριθαριού για µωρά
Ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο ένα µωρό δεν είναι καλά είναι τα ανεπαρκή
γεύµατα. Να µια συνταγή που µπορείς να χρησιµοποιήσεις για να το διορθώσεις αυτό:
450 γραµµάρια κριθαρόζουµο
300 γραµµάρια οµογενοποιηµένο γάλα
90 γραµµάρια σιρόπι καλαµποκιού. Η ποσότητα του σιροπιού θα πρέπει να ποικίλλει
ανάλογα µε το µωρό – σε µερικά αρέσει ελαφρύ, ενώ άλλα το πίνουν πιο δυνατό.
Οι ποσότητες της συνταγής µπορούν να πολλαπλασιαστούν ανάλογα µε το πόσα µπουκάλια ροφήµατος θέλεις να φτιάξεις, αλλά η αναλογία θα πρέπει να παραµένει η ίδια.
Για να φτιάξεις το κριθαρόζουµο, βάζεις περίπου µισό ποτήρι µη αποφλοιωµένο
κριθάρι σ’ ένα κοµµάτι µουσελίνα και το δένεις χαλαρά για να έχει χώρο να
φουσκώσει. Το βάζεις να σιγοβράσει σε µια µη αλουµινένια κατσαρόλα µε καπάκι,
για 6 ½ ώρες, µε περίπου δύο λίτρα νερού. Αν η κατσαρόλα δεν έχει καπάκι µε ειδικό
άνοιγµα για να φεύγει ο ατµός, τοποθετείς το σκέπασµα ελαφρά πλάγια, έτσι ώστε να
υπάρχει άνοιγµα ανάµεσα στο σκέπασµα και στην κατσαρόλα. Το κριθαρόζουµο θα
πάρει πολύ έντονο ροζ χρώµα. Έτσι, ξέρουµε ότι έχουµε, κατά προσέγγιση, τη σωστή
πυκνότητα κριθαρόζουµου για να φτιάξουµε τη συνταγή όπως δίνεται παραπάνω.
∆ε δίνεις στο µωρό το ίδιο το κριθάρι, αλλά µόνο το ζουµί του ανακατεµένο µε
το γάλα και το σιρόπι καλαµποκιού, στις αναλογίες που δίνονται παραπάνω.
Μην προσθέτεις τίποτ’ άλλο σ’ αυτό το ρόφηµα, όπως βιταµίνες ή κρέµα γάλακτος,
«για να το κάνεις πιο θρεπτικό». Η συνταγή είναι έτσι όπως περιγράφεται παραπάνω.
Χρησιµοποίησε αυτή τη συνταγή, και το µωρό σου θα είναι πιο υγιές!
29
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΠΩΣ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙΣ ΤΟ ΡΟΦΗΜΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟ
1. Βάλε περίπου µισό ποτήρι µη
αποφλοιωµένο κριθάρι σ’ ένα
κοµµάτι µουσελίνας.
Σ ιρόπι
καλαµ ποκιού
ΓAΛΑ
ΚΡΙΘΑΡΙ
2. ∆έσε το χαλαρά για να έχει
χώρο να φουσκώσει…
6 ½ ώρες
3. …και βάλ’ το
σε µια κατσαρόλα
που να περιέχει
2 λίτρα νερό.
4. Βάλ’ το να σιγοβράσει για
6 ½ ώρες µε την κατσαρόλα
ελαφρά ανοιχτή, έτσι ώστε να
µπορεί να φεύγει ο ατµός.
5. Ανάµειξε τα υλικά της συνταγής
στις εξής αναλογίες:
450 γραµµάρια
κριθαρόζουµο, 300 γραµµάρια
οµογενοποιηµένο γάλα και
90 γραµµάρια σιρόπι καλαµποκιού.
30
300
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
90
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
450
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΓAΛΑ
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΑΛΑ
ΣΙΡΟΠΙ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
ΚΡΙΘΑΡΟΖΟΥΜΟ
ΠΑΙ∆ΙΑ
6. ∆ιατήρησε το ρόφηµα κρύο
µέχρι την ώρα που θα ταΐσεις
το παιδί.
37o Κελσίου
7. Ζέστανε ένα µπουκάλι
στους 37o Κελσίου
(θερµοκρασία σώµατος).
ΡAΦΗΜΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟY
Βάλε περίπου µισό ποτήρι µη
αποφλοιωµένο κριθάρι σ’ ένα κοµµάτι
µουσελίνα.
∆έσε το χαλαρά.
Βάλ’ το να σιγοβράσει για 6 ½ ώρες σε
2 περίπου λίτρα νερό.
8. Ρίξε µερικές σταγόνες στο χέρι σου
για να βεβαιωθείς ότι δεν είναι πιο κρύο
ή πιο ζεστό απ’ όσο θα ’πρεπε. Έπειτα
δώσε το στο µωρό.
Ανάµειξε τα υλικά της συνταγής στις
εξής αναλογίες:
450 γραµµάρια κριθαρόζουµο
300 γραµµάρια οµογενοποιηµένο
γάλα
90 γραµµάρια σιρόπι καλαµποκιού
31
ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
Η ενασχόληση µε τα παιδιά µπορεί να είναι µια συναρπαστική περιπέτεια. Εκείνος
που επιδεικνύει διορατικότητα και υποµονή, και παράλληλα είναι επιδέξιος στην
εφαρµογή της γνώσης και των τεχνικών που παρουσιάζονται σ’ αυτό το βιβλίο,
θ’ ανταµειφθεί βλέποντας τα παιδιά να προοδεύουν και να γίνονται συνεργάσιµα και
υγιή µέλη της κοινωνίας. Κάποιες φορές, το έργο µπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο και
αποκαρδιωτικό, αλλά στο τέλος θα υπάρχει µια απαράµιλλη αίσθηση εκπλήρωσης, η
αίσθηση πως έχεις κάνει κάτι για την πρόοδο των µελλοντικών γενεών, το οποίο άξιζε
πραγµατικά τον κόπο. I
32
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Οι ασκήσεις που ακολουθούν θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις αυτό το βιβλίο
και να γίνεις πιο ικανός στην ενασχόληση µε τα παιδιά.
1
Παρατήρησε κάποιον που ασχολείται µ’ ένα παιδί. Πρόσεξε αν το άτοµο χρησιµοποιεί πειθώ ή βία για να καταφέρει το παιδί να κάνει κάτι παρά τη θέλησή
του. Αν είναι έτσι, ποιο ήταν το αποτέλεσµα και πώς θα µπορούσε να είχε
εφαρµόσει τα δεδοµένα αυτού του βιβλίου στη θέση της βίας και της πειθούς;
Στη συνέχεια, παρατήρησε κάποιον άλλο να ασχολείται µ’ ένα παιδί και κάνε το
ίδιο που έκανες και στο πρώτο παράδειγµα.
2
Γράψε ένα παράδειγµα ενός τρόπου µε τον οποίο µπορεί ένα παιδί να σου
προσφέρει. Περίγραψε τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες θα συνέβαινε αυτό,
και γράψε τι θα έκανες για να επιτρέψεις στο παιδί να προσφέρει σ’ αυτή την
περίσταση. Στη συνέχεια, επανάλαβε το ίδιο: σκέψου ένα άλλο παράδειγµα
ενός τρόπου µε τον οποίο ένα παιδί θα µπορούσε να σου προσφέρει και γράψε
τι θα έκανες σ’ αυτή την περίσταση.
3
4
Εφαρµόζοντας την ύλη αυτού του βιβλίο, λάβε υπόψη σου τη βούληση ενός
παιδιού και βάλ’ το να κάνει κάτι που χρειάζεσαι ή που θέλεις να κάνει.
Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα που διάβασες σ’ αυτό το βιβλίο, βρες ένα παιδί
που χτύπησε και δε συνέρχεται από µόνο του, και ασχολήσου µαζί του. Φρόντισε
να εφαρµόσεις το δεδοµένο ότι δεν πρέπει να µιλάς καθόλου όταν το παιδί έχει
χτυπήσει. Κάνε τα βήµατα που χρειάζονται µέχρις ότου το παιδί βαρεθεί ή
γελάσει.
5
Ασχολήσου µ’ ένα παιδί που κλαίει ωσότου σταµατήσει να κλαίει. Εφάρµοσε
τα δεδοµένα του τµήµατος «Μίλησέ µου γι’ αυτό», βάζοντας το παιδί να
διηγηθεί το περιστατικό στον ενεστώτα, αν δεν το κάνει αυθόρµητα. Κάνε τα
βήµατα που χρειάζονται ώστε το παιδί που κλαίει να βαρεθεί ή να γελάσει.
6
Γράψε πέντε παραδείγµατα µε ενέργειες που θα µπορούσε να κάνει ένας γονιός
ή πράγµατα που θα µπορούσε να πει για να κατευθύνει την προσοχή ενός
παιδιού και να το προφυλάξει από κινδύνους χωρίς να χρησιµοποιεί συνεχώς
λεκτικούς περιορισµούς.
7
Βελτίωσε τη µνήµη ενός παιδιού βάζοντάς το να σου διηγηθεί περασµένες
στιγµές ευχαρίστησης. Χρησιµοποίησε τις τεχνικές που περιέχονται στο τµήµα
«Πώς χειριζόµαστε τις αναστατώσεις και τα ατυχήµατα των παιδιών» για να
επιτύχεις αυτό το αποτέλεσµα.
33
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
∆εν είναι εύκολο να µεγαλώσουµε τα
παιδιά µας σωστά στη σηµερινή πολυάσχολη
και πιεστική κοινωνία. Οι εργασιακές και
οικονοµικές απαιτήσεις, το υψηλό ποσοστό
διαζυγίων, τα ναρκωτικά στα σχολεία µας,
η αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήµατος,
συµβάλλουν όλα τους στην ύπαρξη αστάθειας
στο οικογενειακό περιβάλλον. Τα πράγµατα
δεν είναι εύκολα για τους γονείς ούτε και
για τα παιδιά τους.
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει τεχνολογία για να
µεγαλώνεις ευτυχισµένα παιδιά. Χιλιάδες γονείς
και άλλοι άνθρωποι την έχουν χρησιµοποιήσει για ν’ αλλάξουν τη ζωή τους.
Όσες αρχές της Σαηεντολογίας ισχύουν για
τους ενήλικους ισχύουν και για τα παιδιά,
αλλά υπάρχει και ένας ολόκληρος τοµέας που
ασχολείται ειδικά µ’ αυτούς τους άντρες
και τις γυναίκες που δεν έχουν ακόµη
«αναπτυχθεί πλήρως». Με τη χρήση αυτής
της γνώσης, το µεγάλωµα των παιδιών
µπορεί να είναι µια εµπειρία που σε γεµίζει
µε αισθήµατα χαράς και ικανοποίησης.
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
12,6%
άλλες
ηλικίες
24,9%
5 ετών
15,1%
6 ετών
20,1%
3 ετών
26,6%
4 ετών
Οι γονείς µεταδίδουν
και στα παιδιά τους
τα πλεονεκτήµατα
από τη χρήση της
Σαηεντολογίας, όπως
µπορεί κανείς να δει
απ’ αυτούς τους
αριθµούς που δείχνουν
πως τα παιδιά, στην
ευρεία πλειοψηφία
τους, µαθαίνουν να
διαβάζουν πολύ
νωρίτερα από τη
συνήθη ηλικία των
6 ετών.
ΣΕ ΠΟΙΑZ ΗΛΙΚΙΑ ΕΜΑΘΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΑΣ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΖΕΙ;
Τα παραδείγµατα που ακολουθούν φανερώνουν
ότι οι άνθρωποι µπορούν πραγµατικά
ν’ αναθρέψουν παιδιά ικανά να επιβιώσουν
και να είναι ευτυχισµένα σ’ αυτόν τον
κόσµο που προκαλεί, µερικές φορές, σύγχυση.
Μια γυναίκα παντρεύτηκε έναν άντρα
που είχε τρία παιδιά. Η αδελφή της είδε ότι
κακοµεταχειριζόταν αυτά τα παιδιά, σχεδόν
µε τον ίδιο τρόπο που κακοµεταχειρίζονταν
και την ίδια όταν ήταν παιδί.
«Μόλις είχα µάθει µερικές από τις
ανακαλύψεις του Ρον Χάµπαρντ για το πώς
λειτουργεί η διάνοια και πώς η κακοµεταχείριση των παιδιών µπορεί να περάσει
από γενιά σε γενιά. Έτσι, µ’ αυτές τις
βάσεις, κάθισα µε την αδερφή µου και
είδαµε µαζί πώς την είχαν αγνοήσει και πώς
την είχαν κακοµεταχειριστεί όταν ήταν
παιδί, πράγµα µε το οποίο συµφώνησε. Την
έκανα επίσης να δει ότι ήταν πολύ ικανή και
ότι ήθελε εκ φύσεως να κάνει το σωστό,
ακόµη κι όταν ήταν µικρό παιδί. Τη ρώτησα
πώς θα είχε ανταποκριθεί αν κάποιος είχε
επικοινωνήσει πραγµατικά µαζί της όταν
ήταν παιδί και την έβαλα να δει επίσης πώς
θα µπορούσε να το κάνει αυτό µε τα θετά της
παιδιά. Το πρόσωπό της άρχισε να φωτίζεται.
Μετά απ’ αυτό, η αδερφή µου, που πριν δεν
της άρεσαν τα παιδιά ούτε και τα ήθελε, άλλαξε
εκπληκτικά. Άρχισε να απολαµβάνει τα
παιδιά και αποφάσισε επίσης ν’ αποκτήσει κι
ένα δικό της. Από τότε επιτρέπει στα παιδιά
της να επικοινωνούν µαζί της και να είναι ο
εαυτός τους. Τώρα λατρεύει το ρόλο της ως
µητέρα και πιστεύω ότι αυτό έχει κάνει πολύ
πιο ευτυχισµένη τη ζωή της, για να µην
αναφερθώ στη ζωή των παιδιών της».
Μια γκουβερνάντα εφάρµοσε στη ζωή
ενός µικρού αγοριού τα δεδοµένα του Λ. Ρον
34
Χάµπαρντ σχετικά µε το πώς χειριζόµαστε
µικρά παιδιά και επέφερε αξιοσηµείωτη αλλαγή.
«Το αγοράκι ήθελε πολύ να είναι στο
σχολείο, αλλά κατά την επιστροφή στο σπίτι
κάθε µέρα µάλωνε µε τ’ αδέρφια του στο
αυτοκίνητο, φώναζε και έκανε σαµατά για το
πού θα καθίσει και ούτω καθεξής. Αυτό
συνεχιζόταν στο βραδινό τραπέζι, όπου
πραγµατικά η παρουσία του ήταν δυσάρεστη
και αναστάτωνε την υπόλοιπη οικογένεια. Οι
γονείς του δεν ήξεραν τι να κάνουν για να
χειριστούν αυτή την κατάσταση, πέρα από το
να το στέλνουν στο δωµάτιό του. Το µοναδικό αποτέλεσµα που είχε αυτό ήταν οι
φωνές που ερχόντουσαν από το δωµάτιο
µέχρι που το παιδί κουραζόταν. Εφάρµοσα
το δεδοµένο ότι σε τέτοιες περιστάσεις υπάρχει
κάτι συγκεκριµένο που δεν πάει καλά και
πρέπει να ψάξει κανείς για να βρει τι είναι.
Βρήκα ότι από τότε που πήγε σχολείο δεν
κοιµόταν πια το µεσηµέρι και ήταν εξουθενωµένο στο τέλος της ηµέρας. Έτσι, µετέθεσα
την ώρα του ύπνου του νωρίτερα, και µέσα
σε µερικές ηµέρες ήταν ένα γοητευτικότατο,
πολύ αξιαγάπητο πεντάχρονο αγόρι, που
λαχταρούσε να µιλήσει γι’ αυτά που έκανε
στο σχολείο και έλεγε: “Μου δίνεις το αλάτι
σε παρακαλώ;” µε χαµόγελο στο βραδινό
τραπέζι. Αυτό ήταν ένα θαύµα για τους γονείς
του. Έκανα καλή εντύπωση, αλλά, πραγµατικά,
η εφαρµογή των δεδοµένων της τεχνολογίας
του Λ. Ρον Χάµπαρντ ήταν που τα έκανε όλα».
Μ
ια µητέρα που ζούσε στο Όκλαντ της
Νέας Ζηλανδίας βρισκόταν σε απόγνωση
µε το πρώτο της µωρό, καθόσον έκλαιγε
ανά διαστήµατα µερικών ωρών, µέρα νύχτα. Ο
οικογενειακός γιατρός είπε πως το παιδί
ήταν καλά στην υγεία του και δεν µπορούσε
να εξηγήσει το κλάµα.
«Μια µέρα ήµουν στο Κέντρο
Σαηεντολογίας της περιοχής µου και
πήρε το µάτι µου ένα άρθρο του Λ. Ρον
Χάµπαρντ σχετικά µε το πώς να είναι το
µωρό σου υγιές. Μια από τις συστάσεις
του ήταν να ταΐζεις το µωρό µε ρόφηµα
κριθαριού, τη συνταγή του οποίου έδινε
στο άρθρο. Γύρισα σπίτι αποφασισµένη
να το δοκιµάσω. Τ’ αποτελέσµατα άξιζαν
πραγµατικά τον κόπο. Μέσα σε δυο ηµέρες
ο γιος µου µπήκε σε µια σειρά και κοιµόταν
ανάµεσα στα γεύµατα. Στο τέλος της πρώτης
εβδοµάδας άρχισε να κοιµάται ολόκληρη τη
νύχτα, χωρίς να ξυπνάει για να φάει. Ήµουν
τόσο ευγνώµων για την επιπλέον ξεκούραση!
Αργότερα ανακάλυψα ότι έβγαζε δόντια, και
τα έβγαλε όλα χωρίς κλάµατα. Τα συγκάµατα
από την πάνα και τα πονάκια στο στοµάχι
ήταν άγνωστα στο σπίτι µας, και δυνάµωσε
τόσο πολύ, που άρχισε να περπατάει εφτά
µηνών. Μπορώ ειλικρινά να πω πως το
ρόφηµα κριθαριού δεν επέδρασε ηρεµιστικά
µόνο στο γιο µας, αλλά και σ’ ολόκληρη την
οικογένεια, καθόσον άρχισα να ταΐζω και
τ’ άλλα δυο παιδιά µας µε τον ίδιο τρόπο».
Αφού µελέτησε αυτά που έγραψε ο Λ. Ρον
Χάµπαρντ για το µεγάλωµα των παιδιών,
ένας πατέρας στο Λος Άντζελες αποφάσισε
να χρησιµοποιήσει αυτά τα δεδοµένα στο
µεγάλωµα του γιου του. Να τι είπε σχετικά:
«Ένιωθα πως είχα την ηθική υποχρέωση να
προσφέρω στο παιδί µου ένα γονιό που δε θα
συνέχιζε τις “οικογενειακές παραδόσεις”, δηλαδή
τις κακές συνήθειες στο µεγάλωµα των παιδιών.
Ήξερα ότι θα έπεφτα στο λούκι ενός γονιού µε
ανεπαρκή κατανόηση αν δεν έκανα κάτι. Έτσι,
µελέτησα τα δεδοµένα του Λ. Ρον Χάµπαρντ για
να µπορέσω να δώσω στο γιο µου σωστή
ανατροφή. Η διαφορά που δηµιούργησε αυτό, η
οποία δεν είναι ορατή µόνο σε µένα αλλά και σε
άλλους γονείς, είναι ότι ο γιος µου ενδιαφέρεται
πραγµατικά να διατηρεί τα πράγµατά του σε τάξη
και να τα φροντίζει, και συχνά κάνει παρατηρήσεις
σε άλλους ανθρώπους (και σε ενήλικες) που δεν
το κάνουν. Η γυναίκα µου κι εγώ δεν του
ζητήσαµε ποτέ να νοιάζεται για τέτοια πράγµατα.
Το µυστικό της επιτυχίας εδώ βρίσκεται στην
εφαρµογή των δεδοµένων, και, στην πραγµατικότητα, αυτό που εσύ δεν καταλαβαίνεις είναι
το πρόβληµα κι όχι αυτό που δεν καταλαβαίνει το
παιδί σου. Θα ήσουν αµελής στα καθήκοντά σου
ως γονιός αν δε διάβαζες και δε χρησιµοποιούσες αυτή την τεχνολογία».
35
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
αντιµετωπίζω: κοιτάζω καταπρόσωπο κάποιον
ή κάτι χωρίς να ταράζοµαι ή να το αποφεύγω. Η
ικανότητα να αντιµετωπίζει κανείς είναι στην
πραγµατικότητα η ικανότητα να είναι εκεί άνετα
και να αντιλαµβάνεται.
αυτοβουλία: εκείνη η κατάσταση ύπαρξης κατά
την οποία ένα άτοµο µπορεί να ελεγχθεί ή να µην
ελεγχθεί από το περιβάλλον του ανάλογα µε το τι
επιλέγει το ίδιο. Σ’ αυτή την κατάσταση το άτοµο
έχει πίστη στην ικανότητά του να ελέγχει το
υλικό σύµπαν και άλλους ανθρώπους.
βοήθηµα: ένα πρόσες που µπορεί να γίνει για ν’
ανακουφίσει µια δυσφορία που υπάρχει στον
παρόντα χρόνο και να βοηθήσει ένα άτοµο ν’
αναλάβει πιο γρήγορα από ένα ατύχηµα, µια
αρρώστια ή µια αναστάτωση.
∆ιανοητική: προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις
διά και νους. Η ∆ιανοητική είναι µια µέθοδος
που αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ
και η οποία βοηθάει ένα άτοµο να απαλλαγεί
από ανεπιθύµητες αισθήσεις και συναισθήµατα,
παράλογους φόβους και ψυχοσωµατικές ασθένειες.
Περιγράφεται, µε µεγαλύτερη ακρίβεια, ως αυτό
που κάνει η ψυχή στο σώµα µέσω του νου.
διέγερση: το ξαναζωντάνεµα της ανάµνησης ενός
δυσάρεστου βιώµατος του παρελθόντος εξαιτίας
συνθηκών στο παρόν που προσεγγίζουν συνθήκες
του παρελθόντος.
δραµατοποιώ: επαναλαµβάνω στην πράξη κάτι
που έχω βιώσει· επαναλαµβάνω κάτι σε διαφορετική
χρονική περίοδο.
επικοινωνία: ανταλλαγή ιδεών µέσα στο χώρο
ανάµεσα σε δύο άτοµα.
παρέκκλιση: η αποµάκρυνση από την ορθολογική
σκέψη ή συµπεριφορά· παράλογη σκέψη ή
συµπεριφορά. Σηµαίνει βασικά το να σφάλλεις, να
κάνεις λάθη ή, για να το εξειδικεύσουµε, το να
έχει κανείς έµµονες ιδέες που δεν ανταποκρίνονται
στην αλήθεια των φαινοµένων. Η λέξη
χρησιµοποιείται επίσης και µε την επιστηµονική
της έννοια. Σηµαίνει την αποµάκρυνση από µια
ευθεία γραµµή. Αν µια γραµµή πρέπει να πάει
36
από το Α στο Β, τότε, σε περίπτωση παρέκκλισης,
θα πηγαίνει από το Α σε κάποιο άλλο σηµείο και
πάλι σε κάποιο και σε κάποιο άλλο, για να
καταλήξει, εντέλει, στο Β. Υπό αυτή την έννοια,
ο όρος υπονοεί την έλλειψη ευθύτητας, τη στρεβλή
οπτική όπως, για παράδειγµα, να κοιτάζει ο
άνθρωπος ένα άλογο και να νοµίζει ότι βλέπει
ελέφαντα. Παρεκκλίνουσα συµπεριφορά είναι η
λάθος συµπεριφορά ή µια συµπεριφορά που δε
βασίζεται στη λογική. Η παρέκκλιση εκφράζει το
αντίθετο της πνευµατικής υγείας. Προέρχεται
από τη λέξη παρεκκλίνω, αποµακρύνοµαι από
την αρχική µου πορεία· από τις λέξεις παρά + εκ +
κλίνω («παρά» σηµαίνει «πέρα, εσφαλµένως,
κακώς», «εκ» δηλώνει «έξω, µακριά» και «κλίνω»
σηµαίνει «κάνω κάτι να πάρει λοξή θέση».
παρόντας χρόνος: ο χρόνος που είναι το τώρα
και που γίνεται παρελθόν σχεδόν τόσο γρήγορα όσο
παρατηρείται. Είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται
πιο πλατιά, για να δείξει το περιβάλλον του τώρα.
πραγµατικότητα: αυτό που φαίνεται. Η
πραγµατικότητα είναι κατά βάση συµφωνία· ο
βαθµός συµφωνίας στον οποίο φτάνουν οι
άνθρωποι. Πραγµατικό είναι αυτό για το οποίο
συµφωνούµε ότι είναι πραγµατικό.
Σαηεντολογία: µια εφαρµοσµένη θρησκευτική
φιλοσοφία που αναπτύχθηκε από το Λ. Ρον
Χάµπαρντ. Είναι η µελέτη του πνεύµατος και η
ενασχόληση µ’ αυτό, σε σχέση µε το ίδιο, τα
σύµπαντα και άλλες µορφές ζωής. Η λέξη
Σαηεντολογία προέρχεται από τη λατινική λέξη
scio, που σηµαίνει «γνωρίζω», και την ελληνική
λέξη λόγος, που σηµαίνει «η λέξη ή η εξωτερική
µορφή µε την οποία εκφράζεται και γνωστοποιείται
η σκέψη». Έτσι, Σαηεντολογία σηµαίνει να
γνωρίζεις πώς να γνωρίζεις.
χέβινγκνες: (από την αγγλική λέξη having, που
σηµαίνει «να έχεις», και την κατάληξη –ness,
που δηλώνει κατάσταση) το αίσθηµα ότι έχεις ή
κατέχεις· µπορεί ακόµη να περιγραφεί ως η
έννοια τού να µπορείς να φτάσεις κάτι ή να µη σ’
εµποδίζουν να το φτάσεις.
UntitledBook4.book Page 1 Friday, September 28, 2001 11:00 AM
ΛIΓΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ
Λ. ΡΟΝ
ΧΑΜΠΑΡΝΤ
Γ
εννηµένος στο Τίλντεν της Νεµπράσκα
στις 13 Μαρτίου 1911, ξεκίνησε στο
δρόµο των ανακαλύψεών του και της
αφοσίωσης στον συνάνθρωπό του σε νεαρή
ηλικία. Μέχρι την ηλικία των δεκαεννέα ετών
είχε ταξιδέψει πάνω από τετρακόσιες χιλιάδες
χιλιόµετρα, µελετώντας τα ήθη και τα έθιµα της
Ιάβας, της Ιαπωνίας, της Ινδίας και των Φιλιππίνων.
Όταν γύρισε στις Ηνωµένες Πολιτείες στα
1929, ο Ρον επέστρεψε στα θρανία και µελέτησε
µαθηµατικά, µηχανική και το τότε νέο πεδίο της
πυρηνικής φυσικής· όλα αυτά του πρόσφεραν
εργαλεία που ήταν ζωτικά για τη συνέχιση της
έρευνάς του. Για να χρηµατοδοτήσει αυτήν την
έρευνα, ο Ρον άρχισε µια λογοτεχνική καριέρα
στις αρχές της δεκαετίας του 1930, και σύντοµα
έγινε ένας από τους πιο πλατιά διαβασµένους
συγγραφείς δηµοφιλούς µυθιστοριογραφίας.
Ωστόσο, χωρίς ποτέ να χάνει από τα µάτια του
τον πρωταρχικό του στόχο, συνέχισε το κύριο
µέρος της έρευνάς του µέσα από εκτεταµένα
ταξίδια και αποστολές.
Με την έναρξη του Β΄ παγκοσµίου πολέµου,
µπήκε στο Αµερικανικό Ναυτικό ως ανθυποπλοίαρχος και υπηρέτησε ως διοικητής σε
ανθυποβρυχιακές κορβέτες. Στα 1945, µερικά
τυφλός και κουτσός από τα τραύµατα που έπαθε
κατά τη διάρκεια της µάχης, η διάγνωση έδειξε
ότι θα έµενε µόνιµα ανάπηρος. Μέσω της
εφαρµογής των θεωριών του για τη διάνοια,
ωστόσο, µπόρεσε όχι µόνο να βοηθήσει τους
συντρόφους του µε τους οποίους υπηρέτησε
µαζί, αλλά επίσης να ξαναβρεί τη δική του υγεία.
Μετά από άλλα πέντε χρόνια εντατικής
έρευνας, οι ανακαλύψεις του Ρον παρουσιάστηκαν
στον κόσµο στο βιβλίο ∆ιανοητική: Η Σύγχρονη
Επιστήµη της Πνευµατικής Υγείας. Η ∆ιανοητική,
το πρώτο δηµοφιλές εγχειρίδιο πάνω στην
ανθρώπινη διάνοια, γραµµένο καθαρά για τον
καθηµερινό άνθρωπο, εγκαινίασε µια νέα εποχή
ελπίδας για την ανθρωπότητα και µια νέα
φάση στη ζωή του συγγραφέα της. Ο Ρον δεν
έπαψε, ωστόσο, την έρευνά του, και, καθώς οι
ανακαλύψεις κωδικοποιούνταν προσεχτικά η
µία µετά την άλλη µέχρι τα τέλη του 1951,
γεννήθηκε η εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία
Σαηεντολογία.
Επειδή η Σαηεντολογία εξηγεί τα πάντα για
τη ζωή, δεν υπάρχει πλευρά της ανθρώπινης
ύπαρξης µε την οποία να µην ασχολήθηκε το
έργο του Λ. Ρον Χάµπαρντ που επακολούθησε.
Ενώ έµενε πότε στις Ηνωµένες Πολιτείες και
πότε στην Αγγλία, η συνεχιζόµενη έρευνά του
προσέφερε λύσεις σε τέτοια κοινωνικά προβλήµατα
όπως τα καταρρέοντα εκπαιδευτικά πρότυπα
και η µάστιγα των ναρκωτικών.
Συνολικά, τα έργα του Λ. Ρον Χάµπαρντ στη
Σαηεντολογία και τη ∆ιανοητική ανέρχονται
στα σαράντα εκατοµµύρια λέξεις µαγνητοφωνηµένων οµιλιών, βιβλίων και γραπτών. Όλα
αυτά µαζί αποτελούν την κληρονοµιά µιας ζωής
που έλαβε τέλος στις 24 Ιανουαρίου 1986.
Κι όµως, η εκπνοή του Λ. Ρον Χάµπαρντ µε
κανένα τρόπο δε σήµανε το τέλος· γιατί µε
εκατό εκατοµµύρια βιβλία σε κυκλοφορία
και εκατοµµύρια ανθρώπους να εφαρµόζουν
καθηµερινά την τεχνολογία του για καλυτέρευση,
µπορούµε πραγµατικά να πούµε ότι ο κόσµος
συνεχίζει να µην έχει καλύτερο φίλο απ’αυτόν. ■
37
UntitledBook4.book Page 40 Friday, September 28, 2001 11:00 AM
NEW ERA® Publications International ΑpS
Store Kongensgade 53, 1264, Copenhagen K, Denmark
ISBN 87-7968-270-7
© 1998, 2001 L. Ron Hubbard Lilbrary. Όλα τα δικαιώµατα
κατοχυρωµένα. Η ανατύπωση, η µετάφραση, η αναπαραγωγή, η
εισαγωγή ή η διανοµή αυτού του βιβλίου, στο σύνολό του ή εν
µέρει, µε οποιοδήποτε µέσο, συµπεριλαµβανοµένης και της
ηλεκτρονικής ανατύπωσης, αποθήκευσης ή µεταβίβασης,
αποτελεί παραβίαση των σχετικών νόµων. Σαηεντολογία,
∆ιανοητική, Celebrity Centre, L. Ron Hubbard, Λ. Ρον Χάµπαρντ
και η υπογραφή του Λ. Ρον Χάµπαρντ είναι εµπορικά σήµατα
και σήµατα υπηρεσιών που ανήκουν στο
Religious Technology Center (Κέντρο Θρησκευτικής
Τεχνολογίας) και χρησιµοποιούνται µε την άδειά του.
38
NEW ERA είναι εµπορικό σήµα και σήµα υπηρεσιών που ανήκει
στη NEW ERA Publications International και είναι
καταχωρηµένο στη ∆ανία και άλλες χώρες.
Bridge Publications, Inc. είναι κατοχυρωµένο εµπορικό
σήµα και σήµα υπηρεσίας στην Καλιφόρνια και ανήκει
στην Bridge Publications, Inc.
Τυπώθηκε στην Ισπανία.
GREEK EDITION
®
Μια έκδοση του L. RON HUBBARD