close

Enter

Log in using OpenID

24-1/8230-03/2014. u Osijeku, dna 17. lipnja 2014.g. Obavijest

embedDownload
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Broj: 24-1/8230-03/2014.
u Osijeku, dna 17. lipnja 2014.g.
Obavijest kandidatima po natječaju objavljenom
6. lipnja 2014.g. za sljedeća radna mjesta:
1/ medicinska sestra/ tehničar za zdravstvenu njegu- 25 izvršitelja na određeno vrijeme
2/ fizioterapeutski tehničar- 2 izvršitelja na određeno vrijeme
Testiranje za kandidate, koji su niže pobrojani, a koji su dostavili potpunu dokumentaciju i ispunjavaju
formalne uvjete iz natječaja za sljedeće radno mjesto:
-
medicinska sestra/ tehničar za zdravstvenu njegu- 25 izvršitelja na određeno vrijeme
održat će se dana 23. lipnja 2014.g. u prostorijama Medicinskog fakulteta u Osijeku, na adresi
KBC Osijek, J. Huttlera 4, u dvorani P1, u prizemlju u dva termina :
1/ od 10,00 do 10,30 sati
2/ od 10,35 do 11,05 sati
U terminu 10,00 sati:
1.
BAN VEDRANA
2.
BANAJ BARBARA
3.
BERTIĆ JELENA
4.
BODO ALDIJANA
5.
BUNČIĆ SANJA
6.
BUNGIĆ RUŽICA
7.
CIKOJA DOLORES
8.
ČOSIĆ BOJAN
9.
ČUBRA NIKOLA
10.
ČUGALJ SANJA
11.
ČVANGIĆ MELANI
12.
DABIĆ DAJANA
13.
DIZDAREVIĆ SAŠA
14.
DUMBOVEČAK IVANA
15.
ĐURIN JOSIPA
16.
GALIĆ VEDRAN
17.
GETOŠ ANDRIJANA
18.
GRIVIČIĆ SANDRA
19.
HADŽIĆ AZRA
20.
HORVAT DARKO
21.
HUBER PAULA
22.
HULAK IVAN
23.
IVANEŠIĆ ANA
24.
IVANIŠIĆ MATEJ
25.
JAKOPANEC KRISTINA
26.
JELINČIĆ IVANA
27.
KADAR DRAGANA
28.
KLASNETIĆ DANILKA
29.
KORMAN ŽELJKO
30.
KOVAČEVIĆ DRAGANA
31.
KREŠO HRVOJE
32.
KUNKERA TINA
33.
KUPANOVAC MIHAEL
34.
KURIC ZLATKO
35.
LACKOVIĆ KRISTINA
36.
LAZAREVIĆ TANJA
37.
LOVRIĆ SILVIJA
38.
LJEPOTIĆ MATIJA
39.
MAJDANDŽIĆ MAGDALENA
40.
MALIVUK MARINA
41.
MARIČIĆ STJEPAN
42.
MARTINOVIĆ NIKOLA
43.
MATASOVIĆ KRISTINA
44.
MEHIČIĆ ANA
u terminu 11,05 sati:
1.
MIKOVIĆ MARIJA
2.
MRČELA INGRID
3.
MRŠIĆ MATEJA
4.
OSTRMAN MIJA
5.
PALJEVIĆ VANESA
6.
PAULIĆ JOSIP
7.
PAULIĆ KLAUDIJA
8.
PERAK ENA
9.
PINJUH IVAN
10.
RAJKOVIĆ MARINA
11.
RAKIĆ ŽELJKA
12.
RATKO JOSIPA
13.
RIHTER ANDREJA
14.
ROZIĆ KATARINA
15.
SARKANJAC BOJAN
16.
SKLIZOVIĆ IVANA
17.
STIPANOVIĆ ANITA
18.
STOJAK IVANA
19.
STRAHIJA IVONA
20.
ŠARIĆ BLANKA
21.
ŠARIĆ JOSIPA
22.
ŠIMETIĆ LUCIJA
23.
ŠIPOŠ MARTINA
24.
ŠTEFIĆ NIKOLA
25.
ŠUBARIĆ MARA
26.
TODORČIĆ TAMARA
27.
TOMIN ANA-MARIJA
28.
TUKSAR SUZANA
29.
URISK GABRIJELA
30.
VARGA RENATA
31.
VAROŠČIĆ MARIJA
32.
VAŽIĆ SRĐAN
33.
VIDAKOVIĆ BRANKA
34.
VRTARIĆ TOMISLAV
35.
VUČIĆ VEDRANA
36.
VUKSANOVIĆ MILICA
37.
ZDRAVČEVIĆ MONIKA
38.
ŽARIĆ MELANIJA
39.
40.
ŽUGER SAŠA
ŽUPANIĆ SILVIJA
Testiranje za radno mjesto: medicinska sestra/ tehničar za zdravstvenu njegu
obavit će se iz sljedećih izvora:
1/„ Osnove zdravstvene njege“, Nada Prlić;
2/ Zakon o sestrinstvu ( NN 121/03, 117/08,57/11 );
3/“ Osnove anatomije i fiziologije “, Andreis, Jalšovec.
Mole se kandidati da na testiranje ponesu osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument s
fotografijom.
Zbog malog broja pristiglih zamolbi za radno mjesto: fizioterapeutski tehničar održat će se
samo razgovori s kandidatima, u terminu koji će naknadno biti objavljen na web stranicama
KBC Osijek.
KBC Osijek
Ravnateljstvo
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content