close

Enter

Log in using OpenID

Bilten 139 - adventisti.org

embedDownload
OBAVIJESTI
Poslijepodne nema vjeronauka za osnovnoškolce.
rom Dariom Kovaèeviæem.
Prigodni božiæni koncert održat æe se u 19 sati.
U èetvrtak neæe biti probe muškog zbora.
Vjeronauk za srednjoškolce bit æe u nedjelju u 11 sati.
U èetvrtak u 19.30 je poèetni teèaj raèunalstva.
Ako ne vladate tehnikom, ovo je prilika da poènete.
U nedjelju s poèetkom u 13 sati u našoj crkvi
održat æe se tradicionalna veselica za djecu. U
holu možete pronaæi kutiju u koju možete donirati
sredstva za djeèju veselicu.
Likovna radionica sa Svenom Kovaèeviæem održava se ponedjeljkom u 16 sati.
Crkveni odbor održat æe se u ponedjeljak u 19 sati.
Tjelovježba za žene održava se ponedjeljkom i
srijedom u 19:30, a utorkom i èetvrtkom u 11 sati.
U utorak u 18 sati održava se redovita biblijska
radionica sa pastorom Zdenkom Hlišæ-Bladtom.
U utorak u 19 sati održava se teèaj talijanskog jezika
koji vodi Željana Šurlan.
Molitveni sastanak srijedom održava se s poèetkom
u 18 sati. Uèiteljskog sastanka ove srijede neæe biti.
Sljedeæeg èetvrtka neæe biti prouèavanja sa pasto-
Subota, 20. prosinca 2014. | broj: 139
Poslijepodne æemo, s poèetkom u 17 sati, imati
program zahvalnosti koji æe se sastojati, koji æe se
sastojati od kolaž programa pjesama, duhovne poruke,
fotografija sjeæanja na minulu godinu i prilike da se
osobno zahvalite Bogu za dosadašnje vodstvo.
Doèek nove godine organizira se u crkvi 31.12.
2014. Ukoliko želiš biti nazoèan na doèeku kakvog
veæ dugo nije bilo, prijavi se. Aldo Bahtiæ i Siniša
Dobravc pripremit æe program u kojem æemo u
zajedništvu i smijehu doèekati novu godinu.
U vremenu od 07. do 17. sijeènja i naša mjesna
crkva ukljuèila se u svjetski program Deset dana
molitve 2015.
Kršæanska adventistièka crkva, mjesna crkva Zagreb 1
Prilaz Gjure Deželiæa 77, 10000 Zagreb, Hrvatska | e-mail: [email protected]
Odgovara: Dario Kovaèeviæ | Urednica: Iva Veble Bladt
Suradnici: Rudolf Bladt, Benjamin Markov, Sanja Šeb, Tamara Moslavac Kos
Priprema: DiPro, Zagreb | Tisak: Systema frontis, Zagreb
Mirjana Halužan, starješina
mob: 098 950 9100
e-mail: [email protected]
web
Božidar Abramoviæ, starješina
mob: 091 2204 894
e-mail: [email protected]
CRKVE ZAGREB 1
Sljedeæe subote u našoj æe se crkvi s poèetkom u
9:30 održati obred poniznosti i Veèera Gospodnja. Molimo se i pripremimo za ove posebne
trenutke obnove našeg zavjeta i predanja Isusu
Kristu. Propovijed æe imati pastor Zlatko Musija,
predsjednik JUK-a.
facebook
Dario Kovaèeviæ, pastor
mob: 095 1995 547
e-mail: [email protected]
BILTEN
Bilten mjesne crkve Zagreb 1 je tjedno interno glasilo mjesne crkve koje se izdaje u svrhu davanja obavijesti svojim èlanovima i posjetiteljima.
Informacije za ovaj bilten prikupljene su i objavljene u najboljoj namjeri. Raspored je informativnog karaktera i kao takav podložan je promjenama, te
Vas stoga pozivamo da obratite pozornost na obavijesti o eventualnim izmjenama ili dopunama. Ako imate primjedbe, sugestije ili važne obavijesti
za naše glasilo, molimo Vas da nas kontaktirate na adresu uredništva ili putem e-mail-a na: [email protected]
Copyright © 2014., Kršæanska adventistièka crkva "Zagreb 1", odjel komunikacija. | Reprodukcija materijala u cijelosti,
kao i pojedinih dijelova dozvoljena je uz prethodnu suglasnost. Za više informacija,
tekstualnih materijala za prouèavanje, knjiga i multimedijalnih sadržaja, posjetite nas na našoj web stranici
www.adventisti.org | www.facebook.com/prilaz77
Subota, 20.12.2014.
09:30 Subotnja škola
10:30 Propovijed: Drago Mojzeš
19:00 Božiæni program
Nedjelja, 21.12.2014.
11:00 Vjeronauk SŠ
13:00 Djeèja veselica
Ponedjeljak, 22.12.2014.
16:00 Likovna radionica
19:30 Tjelovježba za žene
Utorak, 23.12.2014.
11:00 Tjelovježba za žene
18:00 Biblijska radionica
19:00 Talijanski jezik
Srijeda, 24.12.2014.
18:00 Molitveni sastanak
19:30 Tjelovježba za žene
Èetvrtak, 25.12.2014.
11:00 Tjelovježba za žene
19:30 Raèunalni teèaj
Subota, 27.12.2014.
09:30 Veèera Gospodnja i obred poniznosti
11:00 Propovjed: Zlatko Musija
17:00 Program zahvalnosti
“Jer dijete nam se rodilo, sin nam je podaren; i na njegovu æe ramenu biti vlast.
I nadjenut æe mu ime: Èudesnik, Savjetnik, Bog silni, Otac vjeèni, Knez mira.”
Izaija 9,6 (VŽ)
Kršćansk a adventističk a crk va “Zagreb 1” - Prilaz Gjure Deželića 77
w w w. a d v e n t i s t i . o r g
2015.
Za razmišljanje
Božiæno primirje
ZA SVE
GENERACIJE
U
posljednjim tjednima 1914.
godine, njemačke i britanske postrojbe stacionirane na
Zapadnom bojištu povremeno
su sudjelovale u borbama.
Kako se približavao Božić,
tako su mladi vojnici bili sve
spremniji za kratki predah.
Započeo je na Badnju večer kada
su njemački vojnici, udaljeni
samo nekoliko stotina metara, na
svojim božićnim drvcima upalili
svijeće. Budući da je sada neprijatelj mogao lako uočiti njihov
položaj, to baš nije bio najbolji
ratni potez.
Britanski su vojnici odgovorili ispaljivanjem raketa i paljenjem
krijesova.
Njemci su počeli pjevati božićne pjesme pozivajući
Britance da im se pridruže. Jedan
je britanski vojnik povikao: “Prije
bismo umrli, nego pjevali na
njemačkom.“ Njemački je vojnik
odvratio: „A nas bi ubilo slušanje
vašeg pjevanja na njemačkom.“
Stoga su te noći naizmjence jedni
pjevali, a drugi slušali.
Sljedećeg su jutra stotine vojnika napustile rovove kako bi se na ničijoj zemlji susreli s
neprijateljem. Ondje su se rukovali, te jedni druge
darivali hranom, slatkišima i duhanom. Neki su
razmijenili imena i adrese. U međuvremenu se na
terenu ograđenom bodljikavom žicom i punom
rupa od granata odvijala i nogometna utakmica.
I njemački i britanski generali bili su protiv
primirja strahujući da bi takvo bratimljenje moglo potkopati volju za ratovanjem.
To se, naravno, nije dogodilo. Borba je
nastavljena već sljedećeg dana. U konačnici će
deset milijuna ljudi izgubiti život u Prvom svjet-
Isus
Krist
čeka
DOBRODOŠLI
skom ratu. No ovog su posebnog
dana dva neprijatelja dovoljno
dugo ostavila po strani sve
svoje različitosti kako bi mogao
nastati mir.
Dobar trenutak za novi
početak. Što bi bilo kada bismo
proglasili primirje, barem za
vrijeme blagdana?
Zamislite kako bi bilo kada
bi na to pristali supružnici, braća
i sestre, rođaci, susjedi, poslovni
suradnici i vjernici.
Što bi bilo kada bismo
uložili odlučan napor da živimo
u miru jedni s drugima, čak i
oni najsvadljiviji među nama, barem za vrijeme
blagdana?
Učinivši tako, mogli bismo započeti dugotrajno iskustvo onoga što su zaraćeni vojnici doživjeli
samo na jedan dan, onoga što su prve božićne
noći anđeli obećali pastirima: Slava Bogu na visini, mir na zemlji, među ljudima dobra volja.
Događaji
13.12.2014. – Winter Wonderland
2EUHGSRQL]QRVWLL9HĀHUD*RVSRGQMD
Subota, 27.12.2014.
21.12.
u 13h
MOLIMO, UTIŠAJTE
Steve May (Preaching Life)
SVOJE MOBILNE UREÐAJE
U èast stogodišnjice ovog dogaðaja British Royal Legion i britanski trgovaèki lanac Sainsbury's proizveli su
kratki film. Možete ga pogledati na web stranici:
www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM
da
se
pokaješ
i
Z alaz ak sunca
26.12.2014.
prihvatiš
16:16
spasenje
koje
OBAVIJESTI
Draga braæo i sestre, dragi gosti i posjetitelji,
dobro došli u dom molitve! Neka se ovoga jutra
Božja ljubav nadvije nad nama i ispuni naš um
dok otvaramo Njegovu rijeè. Ove subote s nama je
pastor Drago Mojzeš, predsjednik HK-a.
je
On
ostvario.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
2 185 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content