close

Enter

Log in using OpenID

Bilten 142 - adventisti.org

embedDownload
OBAVIJESTI
Vjeronauk za osnovnoškolce bit æe u 17 sati.
Završetak 10 dana molitve bit æe u 18 sati, te vas
pozivamo da nam se pridružite.
Tjelovježba za žene održava se ponedjeljkom i
srijedom u 19:30, a utorkom i èetvrtkom u 11 sati.
U utorak u 18 sati održava se redovita biblijska
radionica sa pastorom Zdenkom Hlišæ-Bladtom u
dvorišnoj zgradi. Dobrodošli!
Sljedeæe subote u 17 sati održat æe se nastavak
predavanja studenta teologije Josipa Salajstera
pod naslovom "Tko je Sin Božji? – Tajna raðanja i
Trojstvo”. Izmeðu ostalog, bavit æemo se pitanjem
punine Isusovog božanstva, odnosno Njegovog
vjeènog postojanja, nasuprot vjerovanju semiarijevaca i antitrinitaraca prema kojem je Sin Božji
imao svoj poèetak ("Je li bilo kad ga nije bilo?").
Govorit æemo i o problemu doslovnosti i simbolike
u kontekstu odnosa Otac i Sin, te o pitanju podreðenosti unutar odnosa tri božanske Osobe.
Povodom meðunarodnog Dana vjerske slobode
održat æe se godišnja skupština Udruge za vjersku
slobodu u subotu, 31.01. u hotelu Panorama - four
points by Sheraton u Zagrebu, s poèetkom u 18 sati.
U utorak u 19 sati održava se teèaj talijanskog
jezika koji vodi Željana Šurlan.
Sljedeæa dva tjedna braèni par Aleksanda i Manuel Tikulin, studenti II. godine teologije, provest æe na
praksi u našoj mjesnoj crkvi.
Molitveni sastanak srijedom održava se s poèetkom u 18 sati. Uèiteljski sat poèinje u 19 sati.
07.02. Elizabeta Ella Abramoviæ održat æe koncert
kojim æe se i oprostiti od Zagreba.
U èetvrtak u 19 sati je proba muškog zbora.
14.02. imat æemo "Worship night" – hvaljenje
Boga pjesmom te otvaranje Božje rijeèi.
U èetvrtak u 19.30 je teèaj raèunalstva.
Sljedeæe subote, 31.01. propovijed æe imati pastor
Dario Kovaèeviæ.
Odgovara: Dario Kovaèeviæ | Urednica: Iva Veble Bladt
Suradnici: Rudolf Bladt, Benjamin Markov, Sanja Šeb, Tamara Moslavac Kos
Priprema: DiPro, Zagreb | Tisak: Systema frontis, Zagreb
Mirjana Halužan, starješina
mob: 098 950 9100
e-mail: [email protected]
web
Božidar Abramoviæ, starješina
mob: 091 2204 894
e-mail: [email protected]
Kršæanska adventistièka crkva, mjesna crkva Zagreb 1
Prilaz Gjure Deželiæa 77, 10000 Zagreb, Hrvatska | e-mail: [email protected]
facebook
Dario Kovaèeviæ, pastor
mob: 095 1995 547
e-mail: [email protected]
U veljaèi nas oèekuju 2 teèaja kuhanja koji æe
se održati za vikend 14.02 i 21.02. Mjesta æe biti
ogranièena. Prijaviti se možete kod Melite Šakiri.
Bilten mjesne crkve Zagreb 1 je tjedno interno glasilo mjesne crkve koje se izdaje u svrhu davanja obavijesti svojim èlanovima i posjetiteljima.
Informacije za ovaj bilten prikupljene su i objavljene u najboljoj namjeri. Raspored je informativnog karaktera i kao takav podložan je promjenama, te
Vas stoga pozivamo da obratite pozornost na obavijesti o eventualnim izmjenama ili dopunama. Ako imate primjedbe, sugestije ili važne obavijesti
za naše glasilo, molimo Vas da nas kontaktirate na adresu uredništva ili putem e-mail-a na: [email protected]
Copyright © 2014., Kršćanska adventistička crkva "Zagreb 1", odjel komunikacija. | Reprodukcija materijala u cijelosti,
kao i pojedinih dijelova dozvoljena je uz prethodnu suglasnost. Za više informacija,
tekstualnih materijala za proučavanje, knjiga i multimedijalnih sadržaja, posjetite nas na našoj web stranici
www.adventisti.org | www.facebook.com/prilaz77
BILTEN
Naslovnica: Govornik u drugom dijelu bogoslužja bio je pastor Dario Kovaèeviæ – Prilaz, 17.01.2015. (foto: RB)
Draga braæo i sestre, dragi gosti i posjetitelji,
dobrodošli u dom molitve! Ove subote posebno
se radujemo jer æemo nazoèiti biblijskom krštenju.
Vjerujem da æemo svi uèvrstiti svoj odnos s Bogom. Propovijed æe imati pastor Sreæko Kuburiæ.
CRKVE ZAGREB 1
Subota, 24. sijeènja 2015. | broj: 142
Subota, 24.01.2015.
09:30 Obred krštenja
18:00 10 dana molitve
Ponedjeljak, 26.01.2015.
19:30 Tjelovježba za žene
Utorak, 27.01.2015.
11:00 Tjelovježba za žene
18:00 Biblijska radionica
19:00 Talijanski jezik
Srijeda, 28.01.2015.
19:00 Uèiteljski sat
19:30 Tjelovježba za žene
Èetvrtak, 29.01.2015.
11:00 Tjelovježba za žene
19:00 Muški zbor
19:30 Raèunalni teèaj
Subota, 31.01.2015.
09:30 Subotnja škola
10:30 Propovijed: Dario Kovaèeviæ
17:00 Predavanje: Josip Salajster
18:00 Molitveni sastanak
“A meni je dobro biti u Božjoj blizini; uzdanje svoje u Gospoda sam stavio,
Gospoda moga, da propovijedam sva tvoja djela.”
Psalam 73,28 (Šariæ)
Kršćansk a adventističk a crk va “Zagreb 1” - Prilaz Gjure Deželića 77
w w w. a d v e n t i s t i . o r g
Za razmišljanje
Nada
Vjerovati unaprijed
Lj
U
udi se nadaju mnogo čemu i znaju biti
itekako zaokupljeni svojim nadama. One
se kreću od nejasnih i nesigurnih zamisli pa
sve do nečega što se iščekuje s uvjerenjem. Sve
ovisi o tome što je predmet nečje nade.
Svatko tko igra lutriju jednostavno čeka svoju šansu. Takav čak može i proračunavati (ne)
mogućnost da će dobiti golemi zgoditak. Oni
koji se nadaju dobrom zdravlju i napredovanju
u službi i sami mogu doprinijeti svojim šansama
za uspjeh. No i oni ovise o uvijetima na koje ne
mogu utjecati. Neki se pak nadaju da će uspjeti
uz suradnju i pomoć drugih. Ta tko od nas ne
računa na vjernost nekoga koga voli?
Neki ljudi žive u nadi. Nada, ustvari, može
biti snažna pobuda u životu. No na posljetku
je nesigurna svaka vrsta nade. Samo je jedna
nada koju možemo smatrati sigurnom: ona
koja je položena kod Boga. Božja će obećanja
biti ispunjena, jer On ne može lagati (pročitaj:
Brojevi 23,19). To je nada koju nam daje Biblija. Ona se uvelike razlikuje od onoga što mi
podrazumjevamo pod nadom: utemeljena je na
Bogu, koji je nepogrešiv.
Neki se ljudi nadaju da će ići u Nebo. Ako
to nije nešto više od uobičajene ljudske nade,
ostat će neispunjeno. Prava nada mora se
temeljiti na nečem sigurnom. Nada u vječni
život daje nam sigurnost da će vjernici koji već
posjeduju vječni život uskoro uživati u njemu
u svoj njegovoj punini kad se nađu na Nebu s
Kristom. To je kršćanska nada.
njemačkom zarobljeničkom logoru
tijekom Drugog svjetskog rata nekolicina
Amerikanaca uspjela je napraviti radioprijemnik. Jednog su dana na vijestima čuli da je
njemačka kapitulirala i da je rat završio. Budući
da nisu imali nikakve veze s vanjskim svijetom,
čuvari logora to nisu znali. Vijest se proširila
logorom i zarobljenici su započeli slavlje. Tri
su dana pjevali, mahali stražarima i šalili se za
vrijeme jela. Kada su se četvrtog dana probudili, otkrili su da su Njemci pobjegli. Čekanju je
došao kraj.
Mnogi biblijski događaji govore o čekanju.
Abraham je čekao da mu se rodi sin (pročitajte Postanak 12-21). Izraelski narod je čekao
izbavljenje iz Egipta. Proroci su čekali na
ispunjenje onoga što su prorokovali. Učenici
su čekali da se Isus pokaže kao moćni Mesija
kojeg su očekivali. Isusove posljednje riječi na
kraju Otkrivenja, zadnje knjige u Bibliji, glase:
„Da, dolazim brzo.“ Nakon toga slijedi odazivna molitva: „Amen. Dođi, Gospodine Isuse!“
(22,20). To još uvijek čekamo.
Često si postavljam pitanje: „Zašto smo
tako često prestrašeni i zabrinuti dok čekamo?
Možemo se ponašati poput onih zarobljenika prema vijesti u koju kažemo da vjerujemo. Konačno, što je vjera nego vjerovanje
unaprijed koje će imati smisla samo gledano
unatrag?
Philip Yancey
D.S.
Duhovni
vikend
Crikvenica
13–15. ožujka 2015.
Organizira se za sve vjernike i prijatelje naše
crkve. Program je prilagoðen za sve uzraste.
Prilika za duhovna jaèanja, druženje i radionice.
Ne propustite!
Mladi i djeca imaju popust!
Govornik: Frederik Miler
Odrasli: 340 kn
Mladi 13-18 godina: 280 kn
Mladi 8-13 godina: 200 kn
Djeca 3-8 godina: 140 kn
Vjera je osnova onoga čemu se nadamo,
dokaz stvarnosti kojih ne vidimo
Hebrejima 11,1
Čovjek
koji
Zalazak sunca
Prijevoz u vlastitom aranžmanu.
kleči
pred
Bogom
može
stajati
30.01.2015.
pred
svakim.
16:58
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 250 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content