close

Enter

Log in using OpenID

02.12.14. Registar dozvola za upravljanje otpadom u Kanton…

embedDownload
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša
R
B
1
2
REGISTAR DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
(na osnovu člana 12. i 13. Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine F BiH» br. 33/03 i 72/09)
Ime i adresa operatora i
Broj i datum
Vrste i Šifre otpada
Dozvola
lokacije pogona i
izdavanja dozvole
važi do
postrojenja
15 01 01- ambalaža od papira i kartona
17.01.2016.
„INOS -TRADE“ D.O.O. Rješenje broj
05-23-21495/10 III
15 01 02 - ambalaža od plastike
SARAJEVO
Alojza Benca 10, Sarajevo od 17.01.2011.godine 15 01 04 - ambalaža od metala
Tel: 716-805
15 01 07 - staklena ambalaža
16 01 03 - stare gume
16 01 06 - stara vozila koja ne sadrže ni
tečnosti ni druge opasne komponente
16 01 12 - kočione obloge koje nisu
navedene pod 16 01 11
16 01 17 - metali sa sadržajem željeza
16 01 19 - plastika
16 01 20 - staklo
16 06 01*- olovni akumulatori
17 04 01 - bakar, bronza, mesing
17 04 02 - aluminij i legure aluminija
17 04 03 - olovo i legure olova
17 04 04 - cink i legure cinka
17 04 05 - željezo i legure željeza
17 04 11- kablovi koji nisu navedeni pod 17
04 10
„HAREX“ D.O.O.
SARAJEVO
Kurta Shorka 3, Sarajevo
Tel: 466-858
02.12.2014.godine
Rješenje broj 05-2313603/10 III od
25.02.2011.godine
15 01 01 - ambalaža od papira
15 01 02 - ambalaža od plastike
15 01 04 - ambalaža od metala
16 01 17 - metali sa sadržajem željeza
16 01 18 - obojeni metali
25.02.2016.
Vrsta aktivnosti
prikupljanje,
privremeno
skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija i
transport otpada
prikupljanje,
privremeno
skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija i
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša
REGISTAR DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
(na osnovu člana 12. i 13. Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine F BiH» br. 33/03 i 72/09)
transport otpada
16 01 19 - plastika
16 01 20 - staklo
16 06 01*- olovni akumulatori
17 04 01 - bakar, bronza, mesing
17 04 02 - aluminij i legure aluminija
17 04 03 - olovo i legure olova
17 04 04 - cink i legure cinka
17 04 05 - željezo i legure željeza
17 04 11 - kablovi
3
„AIDA COMMERCE“
D.O.O. SARAJEVO
Pijačna 5, Ilidža
Tel: 638-467
Rješenje broj
05-23-26772/12 III
od
31.01.2013.godine
15 01 04 - ambalaža od metala
16 06 01* - olovne baterije (akumulatori)
17 04 01 - bakar, bronza, mesing
17 04 02 - aluminij i legure aluminija
17 04 03 - olovo i legure olova
17 04 04 - cink i legure cinka
17 04 05 - željezo i legure željeza
17 04 11 - kablovi
31.01.2018.
prikupljanje,
privremeno
skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija i
transport otpada
4
«PAPIR SERVIS»
D.O.O. SARAJEVO
Halilovići br. 8, Sarajevo
Tel: 546-270
Rješenje broj
05-23-5053/13 od
25.06.2013.godine
15 01 01 - ambalaža od papira i kartona
15 01 02 - ambalaža od plastike
20 01 01 – papir i karton
20 01 39 – plastika
25.06.2018.
5
«TRGOSIROVINA»
D.O.O. SARAJEVO
Halilovići br.9 Sarajevo
Tel: 466-401
Rješenje broj
05-23-7049/13 III
20.11.2013.godine
13 02 05* - nehlorirana ulja za motore,
pogonske ureñaje i podmazivanje na bazi
mineralnih ulja
13 03 07* – nehlorirana izolaciona ulja i ulja za
20.11.2018.
prikupljanje,
privremeno
skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija i
transport otpada
prikupljanje,
privremeno
skladištenje,
fizički tretman,
02.12.2014.godine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša
REGISTAR DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
(na osnovu člana 12. i 13. Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine F BiH» br. 33/03 i 72/09)
6
«MELTAL» D.O.O.
SARAJEVO
Bosanski put 215 Ilijaš
Tel: 428-960
02.12.2014.godine
Rješenje broj
05-23-24036/12 III
23.10.2012.godine
prenos toplote na bazi mineralnih ulja
16 01 04* - Napuštena vozila
16 02 13* - Stara oprema koja sadrži opasne
komponente koja nisu navedene pod 16 02 09
do 16 02 12
16 02 14 - Stara oprema koja nije navedena
pod 16 02 09 do 16 02 13
16 06 01* - olovne baterije (akumulatori)
16 06 02* - Nikl-kadmijum baterije
17 04 01 - bakar, bronza, mesing
17 04 02 - aluminijum
17 04 03 - olovo
17 04 04 - cink
17 04 05 - željezo i čelik
17 04 10* - Kablovi koji sadrže ulje,
(ugljeni) katran i druge opasne materije
17 04 11 - kablovi koji nisu navedeni pod 17
04 10
manipulacija i
transport otpada
23.10.2017.
10 03 16 - šljaka koja nije navedena pod 10
03 15
10 10 03 - šljaka iz visoke peći
12 01 02 - prašina i čestice koje sadrže željezo
12 01 03 - strugotina i opiljci obojenih metala
12 01 04 - prašina i čestice obojenih metala
15 01 04 - ambalaža od metala
16 01 18 - obojeni metali
16 02 16 - komponente izvañene iz stare
opreme
prikupljanje,
privremeno
skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija i
transport otpada
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša
REGISTAR DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
(na osnovu člana 12. i 13. Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine F BiH» br. 33/03 i 72/09)
17 04 01 - bakar, bronza, mesing
17 04 02 – aluminijum
17 04 03 – olovo
17 04 04 – cink
17 04 05 - željezo i čelik
17 04 06 – kalaj
17 04 07 - miješani metali
17 04 11 - kablovi koji nisu navedeni pod 17
04 10
19 10 02 - otpad od obojenih metala
19 12 02 - metali sa sadržajem željeza
19 12 03 - obojeni metali
20 01 40 – metali
7
Rješenje broj 05-23«SPOJLER» D.O.O.
15251/09 III od
SARAJEVO
Rakovička cesta 158, Ilidža 19.03.2010.godine
Tel: 061 324-612
02.12.2014.godine
16 01 03 stare gume
19.03.2015.
16 01 17 metali sa sadržajem željeza
16 01 18 obojeni metali
16 01 19 plastika
16 01 20 staklo
16 01 22 komponente koje nisu specificirane
na drugi način
16 01 04 * napuštena vozila
16 01 07 * filteri za ulje
16 01 13* tečnosti za kočnice
16 06 01* olovne baterije (akumulatori)
tretman auto
otpada
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša
REGISTAR DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
(na osnovu člana 12. i 13. Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine F BiH» br. 33/03 i 72/09)
8
Rješenje broj 05-23EKOSIROVINA
d.o.o.Visoko, Podružnica 17303/08 III od
Rajlovac, Rajlovačka cesta 13.10.2010.godine
br.2, Sarajevo
Tel: 590-754
9
Javna ustanova Opća
bolnica
«Prim.dr.Abdulah
Nakaš» Sarajevo,
Kranjčevićeva 12
Tel: 285-433
10 TSP – EUROGUMA
Ul. Azići 110, Ilidža
Tel: 766-140
02.12.2014.godine
13.10.2015.
13 02 05* - nehlorirana ulja za motore,
pogonske ureñaje i podmazivanje na bazi
mineralnih ulja
16 01- stara vozila iz različitih načina prevoza
(uključujući necestovna sredstva) i otpad od
rastavljanja starih vozila i održavanja vozila
(osim 13, 14, 16 06 i 16 08)
16 02 - otpad iz električne i elektronske
opreme
16 06 01*- olovne baterije (akumulatori)
17 04 01 - bakar, bronza, mesing
17 04 02 – aluminijum
17 04 03 – olovo
17 04 04 – cink
17 04 05 – željezo i čelik
17 04 11 – kablovi koji nisu navedeni pod 17
04 10
prikupljanje,
privremeno
skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija i
transport otpada
Rješenje broj 05-236629/13 III od
01.08.2013.godine
18 01 03 * – Ostali otpad čije je sakupljanje i
odlaganje podvrgnuto specijalnim zahtjevima
radi prevencije infekcije
01.08.2018.
tretman
infektivnog
medicinskog
otpada
Rješenje broj 05-231204/11 III od
22.02.2011.godine
16 01 03 – stare gume
22.02.2016.
privremeno
skladištenje,
fizički tretman
(reciklaža guma),
manipulacija i
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša
REGISTAR DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
(na osnovu člana 12. i 13. Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine F BiH» br. 33/03 i 72/09)
transport otpada
11 MAKBEL-TRADE
D.O.O. Sarajevo
Ul. Džemala Bijedića 162,
Sarajevo
Tel: 769-200
Rješenje broj 05-232376/11 III od
08.04.2011.godine
16 01 03 – stare gume
08.04.2016.
12 BOSNAPLAST D.O.O.
Sarajevo
Safeta Zajke 61, Sarajevo
Tel: 450-517
Rješenje broj 05-232933/11 III od
13.05.2011.godine
15 01 02 – ambalaža od plastike
15 01 05 – višeslojna (kompozitna) ambalaža
15 01 06 – miješana ambalaža
17 02 03 – plastika
20 01 39 - plastika
13.05.2016.
13 «NEEX» D.O.O. Sarajevo Rješenje broj:05-2322015/12 III od
Podružnica Vogošća
Igmanska bb Vogošća
02.08.2012.godine
(Industrijska zona «UnisPretis»)
Tel: 425-071
02.12.2014.godine
02.08.2017.
12 01 01- strugotine i opiljci koji sadrže
željezo
12 01 03 - strugotine i opiljci obojenih metala
15 01 04 - ambalaža od metala
16 01 06 - stara vozila koja ne sadrže ni
tečnosti ni druge opasne komponente (osim 16
08 07)
16 01 17 - metali sa sadržajem željeza
16 01 18- obojeni metali
16 08 01- istrošeni katalizatori koji sadrže
zlato, srebro, renijum, rodijum, paladijum,
iridijum ili platinu
17 04 01 - bakar, bronza, mesing
17 04 02 - aluminijum
privremeno
skladištenje,
fizički tretman
(reciklaža guma),
manipulacija i
transport otpada
privremeno
skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija i
transport otpada
prikupljanje,
privremeno
skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija i
transport otpada
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša
REGISTAR DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
(na osnovu člana 12. i 13. Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine F BiH» br. 33/03 i 72/09)
17 04 03 - olovo
17 04 04 - cink
17 04 05 - željezo i čelik
17 04 06 - kalaj
17 04 11 - kablovi koji nisu navedeni pod 17
04 10
19 10 01 - otpad od željeza i čelika
19 10 02 - otpad od obojenih metala
19 12 02 - metali sa sadržajem željeza
19 12 03 - obojeni metali
20 01 40 - metali
02.12.2014.godine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša
REGISTAR DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
(na osnovu člana 12. i 13. Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine F BiH» br. 33/03 i 72/09)
14 «ZIMET» D.O.O.
Hadžići
Grivići bb Hadžići
Tel: 420-668
02.12.2014.godine
Rješenje broj:05-234173/14 III od
21.03.2014.godine
15 01 02 - ambalaža od plastike
01.12.2015.
16 02 10* - Stara oprema koja sadrži PCB-e
ili je onečišćena istima, a nije navedena pod
16 02 09
16 02 12*- Stara oprema koja sadrži slobodni
azbest
16 02 13*- Stara oprema koja sadrži opasne
komponente koje nisu navedene pod 16 02 09
i 16 01 12
16 02 14 - Stara oprema koja nije navedena
pod 16 02 09 i 16 02 13
16 02 15* - Opasne komponente izvañene iz
stare opreme
16 02 16 - Komponente izvañene iz stare
opreme koje nisu navedene pod 16 02 15
16 06 04 - Alkalne baterije (osim 16 06 03)
16 06 05 - Ostale baterije i akumulatori
19 12 02 - Metali sa sadržajem željeza
19 12 03 - Obojeni metali
19 12 04 - Plastika i guma
19 12 12 - Ostali otpad (uključujući mješavine
materijala) od mehaničke obrade otpada koji
nije naveden pod 19 12 11
20 01 35* - Odbačena električna i elektronska
oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20
01 23 koja sadrži opasne komponente
20 01 36 - Odbačena električna i elektronska
oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20
01 23
prikupljanje,
privremeno
skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija i
transport otpada
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša
REGISTAR DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
(na osnovu člana 12. i 13. Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine F BiH» br. 33/03 i 72/09)
15 «ALBA METALI BH»
Rješenje broj:05-2316 01 03 - stare gume
31.03.2017.
11248/13 III od
16 01 04* - napuštena vozila
d.o.o. Sarajevo
Ramiza Salčina 320
09.05.2014.godine
16 01 06 - stara vozila koja ne sadrže ni
Sarajevo
tečnosti ni druge opasne komponente
Tel. 467-883
16 01 19 – plastika
Adresa pogona: Halilovići
16 02 14 - stara oprema koja nije navedena pod
12, Sarajevo
16 02 09 do 16 02 13
16 06 05 - ostale baterije i akumulatori
17 04 01 - bakar, bronza, mesing
17 04 02 – aluminijum
17 04 05 - željezo i čelik
19 12 03 - obojeni metali
16 KLINIČKI CENTAR
UNIVERZITETA
SARAJEVO
Bolnička 25
Sarajevo
Tel. 298-341
02.12.2014.godine
Rješenje broj:05-232424/14 III od
16.05.2014.godine
18 01 03 * – Ostali otpad čije je sakupljanje i
odlaganje podvrgnuto specijalnim zahtjevima
radi prevencije infekcije
16.05.2019.
prikupljanje,
privremeno
skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija i
transport otpada
tretman
infektivnog
medicinskog
otpada
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša
REGISTAR DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
(na osnovu člana 12. i 13. Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine F BiH» br. 33/03 i 72/09)
17 KJKP «RAD»
SARAJEVO
Paromlinska 57
Lokacija: Deponija
Smiljevići Ul. Adema
Buće 402
Tel. 658-038
Rješenje broj: 05-2329661/12 III od
29.05.2014.godine
02 02 03 - materijali neprikladni za potrošnju
ili preradu
16 03 06 - organski otpad koji nije naveden
pod 16 03 05
17 01 07 - mješavine, crijepova betona, opeke
/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17
01 06
17 05 04 - zemlja i kamenje koji nisu navedeni
pod 17 05 03
20 02 01 - biorazgradivi otpad
20 02 02 - zemlja i kamenje
20 02 03 - ostali otpad koji nije biorazgradiv
20 03 01 - miješani komunalni otpad
20 03 02 - otpad s pijaca
20 03 03 - ostaci od čišćenja ulica
20 03 07 - krupni otpad
20 03 99 - komunalni otpad koji nije
specificiran na drugi način
15 01 01 - ambalaža od papira i kartona
15 01 02 - ambalaža od plastike
15 01 03 - ambalaža od drveta
15 01 04 - ambalaža od metala
15 01 07 - staklena ambalaža
15 01 09 – tekstil
20 01 01 - papir i karton
20 01 02 – staklo
20 01 39 – plastika
20 01 40 - metali
02.12.2014.godine
29.05.2019.
skupljanje,
transport i
odlaganje
komunalnog
otpada
skupljanje,
privremeno
skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija i
transport
reciklabilnog
otpada
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša
REGISTAR DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U KANTONU SARAJEVO
(na osnovu člana 12. i 13. Zakona o upravljanju otpadom («Službene novine F BiH» br. 33/03 i 72/09)
18 «LOLO» d.o.o. Sarajevo
Avde Palića 1, Sarajevo
Tel. 433-937
Rješenje broj: 05-2317713/13 III od
10.06.2014.godine
16 01 03 – stare gume
16 01 04* - napuštena vozila
16 01 06 - stara vozila koja ne sadrže ni
tečnosti ni druge opasne komponente
31.03.2017.
sortiranje,
privremeno
skladištenje,
rastavljanje/
demontaža i
transport auto
otpada
19 «AHSUN sirovinacomerc» d.o.o.
Ilijaš
Bosanski put 215, Ilijaš
Tel. 400-298
Rješenje broj: 05-238966/13 III od
04.07.2014.godine
17 04 01 - bakar, bronza, mesing
17 04 02 - aluminijum
17 04 03 - olovo
17 04 04 - cink
17 04 05 - željezo i čelik
04.07.2019.
prikupljanje,
privremeno
skladištenje,
fizički tretman,
manipulacija i
transport otpada
02.12.2014.godine
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
54 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content