close

Enter

Log in using OpenID

"Nova zdravstvena politika za 21. stoljece

embedDownload
"Nova zdravstvena politika za 21. stoljece - nova rješenja za stare i nove
izazove"
Dr. Srđan Matić, Coordinator, Environment and Health, WHO - Regional Office for
Europe
Izvorni cilj svake zdravstvene politike je značajno unaprjeđenje zdravlja stanovništva. Da bi
se moglo raviti zdravstvenu politiku na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj
razini, nužno je razumjeti glavne determinante zdravlja stanovništva, ali i društvenog,
socijalnog i ekonomskog okruženja u kojima se takva politika razvija i primjenjuje u praksi.
Značajan element konteksta zdravstvene politike je i prevladavajući koncept o tome kako se
razvija ili uništava zdravlje.
Od začetka modernog javnog zdravstva sredinom devetnaestog stoljeća, zdravlje
stanovništva i pojedinaca je nesagledivo napredovalo. S promjenama u epidemiološkoj slici
Europe, mijenjalo se i naše shvaćanje vodećih odrednica zdravlja i glavnih poluga
zdravstvenih intervencija i politike. Do sredine dvadesetog stoljeća je bilo radoblje u kojem
su zarazne bolesti dominirale Europom i time usmjeravale zdravstvene intervencije prema
populacijskim i ekološkim mjerama. U drugoj polovici prošlog stoljeća nastupila je era
kroničnih i nezaraznih bolesti i stanja, u kojoj je shvaćanje individualnog ponašanja postalo
glavnom odrednicom zdravlja. U zdravstvenoj politici to je rezultiralo fokusiranjem na
individualne zdravstvene intervencije i „medikalizacijom“ zdravstva, zanemarujući društvene
i okolišne odrednice zdravlja i blagostanja.
U našem stoljeću, glavni javno-zdravstveni izazov je kako efikasno odgovoriti na nove
izazove za zdravlje (npr. klimatske promjene, nove tehnologije i materijali, itd.), kako
zdravstvenom politikom obuhvatiti složene interakcije između bioloških, društvenih i
ekoloških odrednica zdravlja i bolesti (uključujući nejednakosti između društvenih i
ekonomskih skupina), te kako prevesti u praksu shvaćanje da je potraga za javnozdravstvenim rješenjima neodvojiva od stremljenja prema globalnom ekonomskom,
ekološkom i društvenom održivom razvoju.
Izlaganje će obuhvatiti analizu glavnih odrednica zdravlja i blagostanja u 21. stoljeću, te
konceptualne i praktične okvire u kojima bi se trebao odvijati razvoj zdravstvene politike
danas, s posebnim naglaskom na obnovljeno i rastuće shvaćanje važnosti ekoloških
odrednica zdravlja, te potrebe za razvojem „ekološkog javnog zdravstva“ kao djelotvornog
sustava za sprečavanje bolesti i za unapređenje zdravlja u kontekstu održivog razvoja i
gospodarskog napretka.
Predstavit će se i „Zdravlje 2020“ (Health 2020) novi okvir za novu Europsku zdravstvenu
politiku Svjetske zdravstvene organizacije, te Europski proces za okoliš i zdravlje nakon
ministarske konferencije u Parmi 2010.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content