close

Enter

Log in using OpenID

190 Gerontološka poziv2014 a.pdf

embedDownload
Referentni centar Ministarstva zdravlja
RH za zaštitu zdravlja starijih osoba
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
Hrvatsko društvo za
gerontologiju i gerijatriju
Hrvatskog liječničkog zbora
Gradski ured za socijalnu
zaštitu i osobe s
invaliditetom
Gradski ured za zdravstvo
Zagreb – Zdravi grad
Zagreb 20. veljače 2014.
Ur.br:III-16/ 16
Predmet: Poziv 190. GT
Poštovane/i stručnjaci u zaštiti zdravlja starijih osoba
190. GERONTOLOŠKA TRIBINA
Nove spoznaje u prevenciji, dijagnostici,
liječenju i rehabilitaciji moždanog udara
u starijih osoba
Akademkinja VIDA DEMARIN
190. GERONTOLOŠKA TRIBINA održati će se,
u utorak , 18. ožujka 2014.,
od 13,00 do 14,30 sati, u Velikoj dvorani Zavoda za javno
zdravstvo „Dr Andrija Štampar“, Mirogojska 16, Zagreb.
Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora
medicinskih sestara i Hrvatska komora fizioterapeuta, boduje 190.
Gerontološku tribinu. Stručnjacima drugih specijalnosti biti će
podijeljene potvrdnice Centra za gerontologiju ZJZ “Dr. Andrija
Štampar“. Iza rasprave pozivamo Vas na domjenak zdrave hrane.
Zahvaljujemo se na odzivu, uz kolegijalne pozdrave,
Voditeljica
RAVNATELJ
Prim.dr.sc. S.Tomek-Roksandić
Dr. Zvonimir Šostar
__________________________________________________________________________
Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar“ ■ Mirogojska cesta 16 ■ HR-10000 Zagreb
■ Tel. 01/ 46 96 164; 01/ 46 96 111 ■ Fax. 01/ 46 78 016 ■ [email protected]
■ www.stampar.hr MB: 03270661 ■ Žiro- račun: 2340009 – 1100159915
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content