close

Enter

Log in using OpenID

(\212IHTERICE 2014.xls) - Primorac i partneri doo

embedDownload
SIJEČANJ
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA U MJESECU
2014
Prezime i ime radnika:
D
OPIS
R.
br.
1
2
3
4
5 N
6
7
8
9
10
A
N
I
11 12 N 13
U
14
M
15
16
J
17
E
S
E
C
U
18
19
N
20
21
22
23
24
25
26
N
27
28
29
30
31
UKUPNO
(Tvrtka-naziv)
1 Početak rada
2 Završetak rada
3 Sati zastoja bez krivice radnika
4 UKUPNO DNEVNO RADNO VRIJEME
5
168
Redovni sati rada danju prema
rasporedu
6 Prekovremeni sati rada danju
Sati rada danju u dane blagdana ili
neradne dane
Redovni sati rada noću prema
8
rasporedu
7
9 Prekovremeni sati rada noću
10
Sati rada noću u dane blagdana ili
neradne dane
11 Plaćeni sati praznika i blagdana
8
16
8
Vrijeme i sati zastoja za koje radnik nije
kriv
Sati izostajanja s posla u toku dana bez
13
odobrenja poslodavca
12
14 Sati provedeni u štrajku
15 Sati isključenja s rada (lockout)
16 Sati korištenja godišnjeg odmora
17 Sati privr.nesposobnosti-bolovanja
18
Rodiljni,roditeljski dopust ili
korištenje drugih prava
19 Sati plaćenog dopusta
20 Preraspodijeljeno radno vrijeme
21 Sati pripravnosti, te sati rada po pozivu
Odbio raditi zbog neprovedenih mjera
zaštite
- Ovaj dokument potrebno je čuvati najmanje ČETIRI godine
- Radnik ima pravo uvida u ovaj dokument (sukladno čl.12 st 2. Pravilnika )
22
Potpis radnika:
Potpis poslodavca:
UKUPNO: 184
VELJAČA
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA U MJESECU
2014
Prezime i ime radnika:
D
OPIS
R.
br.
A
N
I
U
M
16
N
J
E
S
E
C
U
17
18
19
20
21
22
23
N
-
-
-
1 Početak rada
-
-
-
2 Završetak rada
-
-
-
3 Sati zastoja bez krivice radnika
-
-
-
4 UKUPNO DNEVNO RADNO VRIJEME
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Sati provedeni u štrajku
-
-
-
15 Sati isključenja s rada (lockout)
-
-
-
16 Sati korištenja godišnjeg odmora
-
-
-
17 Sati privr.nesposobnosti-bolovanja
-
-
-
Rodiljni,roditeljski dopust ili
18
korištenje drugih prava
-
-
-
19 Sati plaćenog dopusta
-
-
-
20 Preraspodijeljeno radno vrijeme
-
-
-
21 Sati pripravnosti, te sati rada po pozivu
-
-
-
-
-
-
5
1
2 N
3
4
5
6
7
8
9 N 10
11
12
13
Redovni sati rada danju prema
rasporedu
6 Prekovremeni sati rada danju
Sati rada danju u dane blagdana ili
neradne dane
Redovni sati rada noću prema
8
rasporedu
7
9 Prekovremeni sati rada noću
10
Sati rada noću u dane blagdana ili
neradne dane
11 Plaćeni sati praznika i blagdana
Vrijeme i sati zastoja za koje radnik nije
kriv
Sati izostajanja s posla u toku dana bez
13
odobrenja poslodavca
12
Odbio raditi zbog neprovedenih mjera
zaštite
- Ovaj dokument potrebno je čuvati najmanje ČETIRI godine
- Radnik ima pravo uvida u ovaj dokument (sukladno čl.12 st 2. Pravilnika )
22
Potpis radnika:
Potpis poslodavca:
14
15
24
25
26
27
28
UKUPNO
(Tvrtka-naziv)
160
UKUPNO: 160
OŽUJAK
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA U MJESECU
2014
Prezime i ime radnika:
D
OPIS
R.
br.
1
2 N
3
4
5
6
7
8
9 N 10
A
11
N
12
I
13
U
14
M
15
16
N
J
E
S
E
C
U
17
18
19
20
21
22
23
N
24
25
26
27
28
29
30
N
31
UKUPNO
(Tvrtka-naziv)
1 Početak rada
2 Završetak rada
3 Sati zastoja bez krivice radnika
4 UKUPNO DNEVNO RADNO VRIJEME
5
168
Redovni sati rada danju prema
rasporedu
6 Prekovremeni sati rada danju
Sati rada danju u dane blagdana ili
neradne dane
Redovni sati rada noću prema
8
rasporedu
7
9 Prekovremeni sati rada noću
10
Sati rada noću u dane blagdana ili
neradne dane
11 Plaćeni sati praznika i blagdana
Vrijeme i sati zastoja za koje radnik nije
kriv
Sati izostajanja s posla u toku dana bez
13
odobrenja poslodavca
12
14 Sati provedeni u štrajku
15 Sati isključenja s rada (lockout)
16 Sati korištenja godišnjeg odmora
17 Sati privr.nesposobnosti-bolovanja
18
Rodiljni,roditeljski dopust ili
korištenje drugih prava
19 Sati plaćenog dopusta
20 Preraspodijeljeno radno vrijeme
21 Sati pripravnosti, te sati rada po pozivu
Odbio raditi zbog neprovedenih mjera
zaštite
- Ovaj dokument potrebno je čuvati najmanje ČETIRI godine
- Radnik ima pravo uvida u ovaj dokument (sukladno čl.12 st 2. Pravilnika )
22
Potpis radnika:
Potpis poslodavca:
UKUPNO: 168
TRAVANJ
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA U MJESECU
2014
Prezime i ime radnika:
D
OPIS
R.
br.
1
2
3
4
5
6 N
7
8
9
10
A
11
N
I
12
13
N
U
14
M
15
16
J
17
E
18
S
E
C
U
19
20
N
21
22
23
24
25
26
27
N
28
29
30
-
1 Početak rada
-
2 Završetak rada
-
3 Sati zastoja bez krivice radnika
-
4 UKUPNO DNEVNO RADNO VRIJEME
-
5
UKUPNO
(Tvrtka-naziv)
168
Redovni sati rada danju prema
rasporedu
6 Prekovremeni sati rada danju
Sati rada danju u dane blagdana ili
neradne dane
Redovni sati rada noću prema
8
rasporedu
7
9 Prekovremeni sati rada noću
10
Sati rada noću u dane blagdana ili
neradne dane
11 Plaćeni sati praznika i blagdana
8
8
Vrijeme i sati zastoja za koje radnik nije
kriv
Sati izostajanja s posla u toku dana bez
13
odobrenja poslodavca
12
14 Sati provedeni u štrajku
15 Sati isključenja s rada (lockout)
16 Sati korištenja godišnjeg odmora
17 Sati privr.nesposobnosti-bolovanja
18
Rodiljni,roditeljski dopust ili
korištenje drugih prava
19 Sati plaćenog dopusta
20 Preraspodijeljeno radno vrijeme
21 Sati pripravnosti, te sati rada po pozivu
Odbio raditi zbog neprovedenih mjera
zaštite
- Ovaj dokument potrebno je čuvati najmanje ČETIRI godine
- Radnik ima pravo uvida u ovaj dokument (sukladno čl.12 st 2. Pravilnika )
22
Potpis radnika:
Potpis poslodavca:
UKUPNO: 176
SVIBANJ
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA U MJESECU
2014
Prezime i ime radnika:
OPIS
R.
br.
1
1.maj
2
3
4 N
5
6
7
8
9
D
A
10
11
N
N
12
I
13
U
14
M
15
16
J
E
S
E
C
U
17
18
N
19
20
21
22
23
24
25
N
26
27
28
29
30
31
UKUPNO
(Tvrtka-naziv)
1 Početak rada
2 Završetak rada
3 Sati zastoja bez krivice radnika
4 UKUPNO DNEVNO RADNO VRIJEME
5
168
Redovni sati rada danju prema
rasporedu
6 Prekovremeni sati rada danju
Sati rada danju u dane blagdana ili
neradne dane
Redovni sati rada noću prema
8
rasporedu
7
9 Prekovremeni sati rada noću
10
Sati rada noću u dane blagdana ili
neradne dane
11 Plaćeni sati praznika i blagdana
8
8
Vrijeme i sati zastoja za koje radnik nije
kriv
Sati izostajanja s posla u toku dana bez
13
odobrenja poslodavca
12
14 Sati provedeni u štrajku
15 Sati isključenja s rada (lockout)
16 Sati korištenja godišnjeg odmora
17 Sati privr.nesposobnosti-bolovanja
18
Rodiljni,roditeljski dopust ili
korištenje drugih prava
19 Sati plaćenog dopusta
20 Preraspodijeljeno radno vrijeme
21 Sati pripravnosti, te sati rada po pozivu
Odbio raditi zbog neprovedenih mjera
zaštite
- Ovaj dokument potrebno je čuvati najmanje ČETIRI godine
- Radnik ima pravo uvida u ovaj dokument (sukladno čl.12 st 2. Pravilnika )
22
Potpis radnika:
Potpis poslodavca:
UKUPNO: 176
LIPANJ
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA U MJESECU
2014
Prezime i ime radnika:
D
OPIS
R.
br.
1 N
2
3
4
5
6
7
8
N
9
10
A
11
N
12
I
13
U
14
M
15
N
16
J
17
E
18
S
19
Tijelov
o
E
C
20
21
U
22
N
AFB
25
23
24
Dan
drž
26
27
28
29
N
UKUPNO
(Tvrtka-naziv)
30
1 Početak rada
-
2 Završetak rada
-
3 Sati zastoja bez krivice radnika
-
4 UKUPNO DNEVNO RADNO VRIJEME
-
5
152
Redovni sati rada danju prema
rasporedu
6 Prekovremeni sati rada danju
Sati rada danju u dane blagdana ili
neradne dane
Redovni sati rada noću prema
8
rasporedu
7
9 Prekovremeni sati rada noću
10
Sati rada noću u dane blagdana ili
neradne dane
11 Plaćeni sati praznika i blagdana
8
8
16
Vrijeme i sati zastoja za koje radnik nije
kriv
Sati izostajanja s posla u toku dana bez
13
odobrenja poslodavca
12
14 Sati provedeni u štrajku
15 Sati isključenja s rada (lockout)
16 Sati korištenja godišnjeg odmora
17 Sati privr.nesposobnosti-bolovanja
18
Rodiljni,roditeljski dopust ili
korištenje drugih prava
19 Sati plaćenog dopusta
20 Preraspodijeljeno radno vrijeme
21 Sati pripravnosti, te sati rada po pozivu
Odbio raditi zbog neprovedenih mjera
zaštite
- Ovaj dokument potrebno je čuvati najmanje ČETIRI godine
- Radnik ima pravo uvida u ovaj dokument (sukladno čl.12 st 2. Pravilnika )
22
Potpis radnika:
Potpis poslodavca:
UKUPNO: 168
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA U MJESECU
SRPANJ
2014
Prezime i ime radnika:
D
OPIS
R.
br.
1
2
3
4
5
6
N
7
8
9
10
A
11
N
I
12
13
N
U
14
M
15
16
J
17
E
18
S
E
C
U
19
20
N
21
22
23
24
25
26
27
N
28
29
30
31
UKUPNO
(Tvrtka-naziv)
1 Početak rada
2 Završetak rada
3 Sati zastoja bez krivice radnika
4 UKUPNO DNEVNO RADNO VRIJEME
5
184
Redovni sati rada danju prema
rasporedu
6 Prekovremeni sati rada danju
Sati rada danju u dane blagdana ili
neradne dane
Redovni sati rada noću prema
8
rasporedu
7
9 Prekovremeni sati rada noću
10
Sati rada noću u dane blagdana ili
neradne dane
11 Plaćeni sati praznika i blagdana
Vrijeme i sati zastoja za koje radnik nije
kriv
Sati izostajanja s posla u toku dana bez
13
odobrenja poslodavca
12
14 Sati provedeni u štrajku
15 Sati isključenja s rada (lockout)
16 Sati korištenja godišnjeg odmora
17 Sati privr.nesposobnosti-bolovanja
18
Rodiljni,roditeljski dopust ili
korištenje drugih prava
19 Sati plaćenog dopusta
20 Preraspodijeljeno radno vrijeme
21 Sati pripravnosti, te sati rada po pozivu
Odbio raditi zbog neprovedenih mjera
zaštite
- Ovaj dokument potrebno je čuvati najmanje ČETIRI godine
- Radnik ima pravo uvida u ovaj dokument (sukladno čl.12 st 2. Pravilnika )
22
Potpis radnika:
Potpis poslodavca:
UKUPNO: 184
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA U MJESECU
KOLOVOZ
2014
Prezime i ime radnika:
D
OPIS
R.
br.
1
2
3
N
5
4
Dan
Pob
6
7
8
9
10
N
A
N
I
U
M
15
11
12
13
14
Vel.
Gos
16
J
E
S
E
C
U
17
N
18
19
20
21
22
23
24
N
25
26
27
28
29
30
31
N
UKUPNO
(Tvrtka-naziv)
1 Početak rada
2 Završetak rada
3 Sati zastoja bez krivice radnika
4 UKUPNO DNEVNO RADNO VRIJEME
5
160
Redovni sati rada danju prema
rasporedu
6 Prekovremeni sati rada danju
Sati rada danju u dane blagdana ili
neradne dane
Redovni sati rada noću prema
8
rasporedu
7
9 Prekovremeni sati rada noću
10
Sati rada noću u dane blagdana ili
neradne dane
11 Plaćeni sati praznika i blagdana
8
8
16
Vrijeme i sati zastoja za koje radnik nije
kriv
Sati izostajanja s posla u toku dana bez
13
odobrenja poslodavca
12
14 Sati provedeni u štrajku
15 Sati isključenja s rada (lockout)
16 Sati korištenja godišnjeg odmora
17 Sati privr.nesposobnosti-bolovanja
18
Rodiljni,roditeljski dopust ili
korištenje drugih prava
19 Sati plaćenog dopusta
20 Preraspodijeljeno radno vrijeme
21 Sati pripravnosti, te sati rada po pozivu
Odbio raditi zbog neprovedenih mjera
zaštite
- Ovaj dokument potrebno je čuvati najmanje ČETIRI godinE
- Radnik ima pravo uvida u ovaj dokument (sukladno čl.12 st 2. Pravilnika )
22
Potpis radnika:
Potpis poslodavca:
UKUPNO: 176
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA U MJESECU
RUJAN
2014
Prezime i ime radnika:
D
OPIS
R.
br.
1
2
3
4
5
6
7
N
8
9
10
A
11
N
12
I
13
U
14
N
M
15
16
J
17
E
18
S
19
E
C
U
20
21
N
22
23
24
25
26
27
28
N
29
UKUPNO
(Tvrtka-naziv)
30
1 Početak rada
X
2 Završetak rada
X
3 Sati zastoja bez krivice radnika
X
4 UKUPNO DNEVNO RADNO VRIJEME
X
5
168
Redovni sati rada danju prema
rasporedu
6 Prekovremeni sati rada danju
Sati rada danju u dane blagdana ili
neradne dane
Redovni sati rada noću prema
8
rasporedu
7
9 Prekovremeni sati rada noću
10
Sati rada noću u dane blagdana ili
neradne dane
11 Plaćeni sati praznika i blagdana
Vrijeme i sati zastoja za koje radnik nije
kriv
Sati izostajanja s posla u toku dana bez
13
odobrenja poslodavca
12
14 Sati provedeni u štrajku
15 Sati isključenja s rada (lockout)
16 Sati korištenja godišnjeg odmora
17 Sati privr.nesposobnosti-bolovanja
18
Rodiljni,roditeljski dopust ili
korištenje drugih prava
19 Sati plaćenog dopusta
20 Preraspodijeljeno radno vrijeme
21 Sati pripravnosti, te sati rada po pozivu
Odbio raditi zbog neprovedenih mjera
zaštite
- Ovaj dokument potrebno je čuvati najmanje ČETIRI godine
- Radnik ima pravo uvida u ovaj dokument (sukladno čl.12 st 2. Pravilnika )
22
Potpis radnika:
Potpis poslodavca:
UKUPNO: 168
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA U MJESECU
LISTOPAD
2014
Prezime i ime radnika:
D
OPIS
R.
br.
1
2
3
4
5
N
6
7
8
9
10
A
N
11
12
N
I
13
U
14
M
15
16
J
17
E
S
E
C
U
18
19
N
20
21
22
23
24
25
26
N
27
28
29
30
31
UKUPNO
(Tvrtka-naziv)
1 Početak rada
2 Završetak rada
3 Sati zastoja bez krivice radnika
4 UKUPNO DNEVNO RADNO VRIJEME
5
176
Redovni sati rada danju prema
rasporedu
6 Prekovremeni sati rada danju
Sati rada danju u dane blagdana ili
neradne dane
Redovni sati rada noću prema
8
rasporedu
7
9 Prekovremeni sati rada noću
10
Sati rada noću u dane blagdana ili
neradne dane
11 Plaćeni sati praznika i blagdana
8
8
Vrijeme i sati zastoja za koje radnik nije
kriv
Sati izostajanja s posla u toku dana bez
13
odobrenja poslodavca
12
14 Sati provedeni u štrajku
15 Sati isključenja s rada (lockout)
16 Sati korištenja godišnjeg odmora
17 Sati privr.nesposobnosti-bolovanja
18
Rodiljni,roditeljski dopust ili
korištenje drugih prava
19 Sati plaćenog dopusta
20 Preraspodijeljeno radno vrijeme
21 Sati pripravnosti, te sati rada po pozivu
Odbio raditi zbog neprovedenih mjera
zaštite
- Ovaj dokument potrebno je čuvati najmanje ČETIRI godine
- Radnik ima pravo uvida u ovaj dokument (sukladno čl.12 st 2. Pravilnika )
22
Potpis radnika:
Potpis poslodavca:
UKUPNO: 184
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA U MJESECU
STUDENI
2014
Prezime i ime radnika:
D
OPIS
R.
br.
1
2
N
3
4
5
6
7
8
9
N
10
A
11
N
12
I
13
U
14
M
15
16
N
J
E
S
E
C
U
17
18
19
20
21
22
23
N
24
25
26
27
28
29
UKUPNO
(Tvrtka-naziv)
30
N
1 Početak rada
X
2 Završetak rada
X
3 Sati zastoja bez krivice radnika
X
4 UKUPNO DNEVNO RADNO VRIJEME
X
5
160
Redovni sati rada danju prema
rasporedu
6 Prekovremeni sati rada danju
Sati rada danju u dane blagdana ili
neradne dane
Redovni sati rada noću prema
8
rasporedu
7
9 Prekovremeni sati rada noću
10
Sati rada noću u dane blagdana ili
neradne dane
11 Plaćeni sati praznika i blagdana
8
8
Vrijeme i sati zastoja za koje radnik nije
kriv
Sati izostajanja s posla u toku dana bez
13
odobrenja poslodavca
12
14 Sati provedeni u štrajku
15 Sati isključenja s rada (lockout)
16 Sati korištenja godišnjeg odmora
17 Sati privr.nesposobnosti-bolovanja
18
Rodiljni,roditeljski dopust ili
korištenje drugih prava
19 Sati plaćenog dopusta
20 Preraspodijeljeno radno vrijeme
21 Sati pripravnosti, te sati rada po pozivu
Odbio raditi zbog neprovedenih mjera
zaštite
- Ovaj dokument potrebno je čuvati najmanje ČETIRI godine
- Radnik ima pravo uvida u ovaj dokument (sukladno čl.12 st 2. Pravilnika )
22
Potpis radnika:
Potpis poslodavca:
UKUPNO: 168
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA U MJESECU
PROSINAC
2014
Prezime i ime radnika:
D
OPIS
R.
br.
1
2
3
4
5
6
7
N
8
9
10
A
11
N
12
I
13
U
14
N
M
15
16
J
17
E
18
S
19
E
C
U
20
21
N
22
23
24
25
26
27
28
N
29
30
31
UKUPNO
(Tvrtka-naziv)
1 Početak rada
2 Završetak rada
3 Sati zastoja bez krivice radnika
4 UKUPNO DNEVNO RADNO VRIJEME
5
160
Redovni sati rada danju prema
rasporedu
6 Prekovremeni sati rada danju
Sati rada danju u dane blagdana ili
neradne dane
Redovni sati rada noću prema
8
rasporedu
7
9 Prekovremeni sati rada noću
10
Sati rada noću u dane blagdana ili
neradne dane
11 Plaćeni sati praznika i blagdana
8
8
16
Vrijeme i sati zastoja za koje radnik nije
kriv
Sati izostajanja s posla u toku dana bez
13
odobrenja poslodavca
12
14 Sati provedeni u štrajku
15 Sati isključenja s rada (lockout)
16 Sati korištenja godišnjeg odmora
17 Sati privr.nesposobnosti-bolovanja
18
Rodiljni,roditeljski dopust ili
korištenje drugih prava
19 Sati plaćenog dopusta
20 Preraspodijeljeno radno vrijeme
21 Sati pripravnosti, te sati rada po pozivu
Odbio raditi zbog neprovedenih mjera
zaštite
- Ovaj dokument potrebno je čuvati najmanje ČETIRI godine
- Radnik ima pravo uvida u ovaj dokument (sukladno čl.12 st 2. Pravilnika )
22
Potpis radnika:
Potpis poslodavca:
UKUPNO: 176
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content