close

Enter

Log in using OpenID

bh print 23 - Univerzitet u Travniku

embedDownload
Broj 23 - septembar/rujan 2013.
Informativni bilten grafičara Bosne i Hercegovine
NOVA TEHNOLOŠKA RJEŠENJA n DOGAĐAJI U REGIJI n SAJMOVI
Grafotisak olakšava poslovanje
Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i
Hercegovine i Twinning projekat Evropske unije
kompaniji Grafotisak d.o.o. dodijelili su prvo odobrenje u
Bosni i Hercegovini za lokalno/kućno uvozno carinjenje.
U saopštenju za javnost iz UIO se pojašnjava da je lokalno/
kućno uvozno carinjenje jedan od pojednostavljenih
carinskih postupaka koji se prvi put može koristiti u Bosni
i Hercegovini.
Uvođenjem ovog carinskog postupka
omogućeno je privrednim subjektima da
cjelokupan uvozni postupak obavljaju u krugu
svoje kompanije u najkraćem vremenskom roku
i sa minimalnim troškovima. Carinski nadzor se
vrši u krugu kompanije na osnovu analize rizika,
navodi se u saopštenju Uprave za indirektno
oporezivanje i dodaje da ovo odobrenje mogu
dobiti kompanije koje su u prethodnom periodu
stekle povjerenje UIO u obavljanju carinskog
poslovanja i koje ispunjavaju propisane kriterije
i uslove.
Odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada
Reciklaža ambalažnog otpada u budućnosti
treba da zaživi u cijeloj Federaciji Bosne
Hercegovine
Otvaranjem novog proizvodnog pogona za proizvodnju
registratora, Grafotisak je potvrdio svoju poziciju najvećeg
proizvođača registratora na prostoru ex Yu, a ujedno je
postao i jedini industrijski proizvođač registratora na
pomenutom tržištu.
Kompanija Ekopak, Općina Gračanica i javno komunalno
preduzeće Komus iz Gračanice potpisali su ugovor o
zajedničkom finansiranju projekta “Odvojeno prikupljanje
ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u
općini Gračanica”.
Projekat je zaživio prije nekoliko mjeseci u općini Bihać,
a ukljućivanje općine Gračanica i preduzeća Komus u
sistem upravljanja ambalažnim otpadom preko Ekopaka,
ovlaštenog operatera sistema, ide u prilog činjenici da
se u Federaciji Bosne i Hercegovine uspostavljaju temelji
odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada,
te da novi način postupanja s ambalažnim otpadom u
budućnosti treba da zaživi u cijeloj Federaciji Bosne i
Hercegovine.
Potpisivanjem ugovora stiču se uslovi da se prikupljaju
i predaju na reciklažu i oni ambalažni materijali koji se
do sada nisu prikupljali i koji su u značajnim količinama
opterećivali općinsku deponiju,odnosno staklo i višeslojni
materijal/tetrapak.
Općina Gračanica je zvanično druga općina u Federaciji
Bosne i Hercegovine u kojoj se počinje s implementiranjem
Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim
otpadom, odnosno uspostavom novog načina postupanja
sa ambalažnim otpadom po modelu razvijenih evropskih
zemalja.
Realizacijom projekta se očekuju brojni pozitivni
efekte, kao što su smanjenje broja divljih deponija,
smanjenje količine otpada na gradskoj deponiji i podizanje
svijesti građana o važnosti postojanja uređenog sistema
prikupljanja, odvajanja i recikliranja ambalažnog otpada.
Uprava je pozvala sve poreske obveznike koji
redovno vrše uvoz robe u Bosnu i Hercegovinu i
koji mogu ispuniti uslove i kriterije da podnesu
zahtjev za dobijanje odobrenja za lokalno/kućno
uvozno carinjenje.
Uvođenje pomenutog pojednostavljenja u
Bosni i Hercegovini zajednički je rezultat UIO BiH
i EU Twininng projekta “Dalje usklađivanje carina
i oporezivanja sa praksama i zakonodavstvom
EU”. Projekat finansira Evropska unija u iznosu
od 2.000.000 eura iz Instrumenta pretpristupne
pomoći (IPA 2011). Implementira ga Agencija
za evropske integracije i ekonomski razvoj, u
okviru Saveznog ministarstva finansija Austrije,
u saradnji sa Ministarstvom finansija Slovenije Carinska uprava Republike Slovenije.
Grafotisak je pustio u rad novi proizvodni
pogon za proizvodnju registratora. Pogon se nalazi
u namjenski novoizgrađenom proizvodnom
prostoru površine od 4000 m2.
Pogon je opremljen sa dvije paralelne
proizvodne linije za proizvodnju samostojećih
registratora kao i registratora u kutiji. Registratori
se izrađuju od visoko kvalitetnih materijala
najvećih svjetskih proizvođača.
2
BH PRINT - br. 23 - septembar/rujan 2013.
BH PRINT - br. 23 - septembar/rujan 2013.
3
Accubraille Gt - dokazan kvalitet u svijetu
Stavljanje informacija o lijekovima na farmaceutske
kutije, upotrebom Braillova pisma je postalo obavezno
u Evropi, u jednoj ili drugoj formi od 2005 godine. U
godinama koje su slijedile ovu legislativu, veliki broj
proizvođača ambalaže je promijenio način izrade Brailla
– mjenjajući aplikaciju sa vremenski dugotrajne i skupe
izrade na štanci, na rotacioni sistem na ljepilici.
BOBST je bio predvodnik promjene pristupa tome, kada
je predstavio svoj ACCUBRAILLE modul 2007 godine, govori
Jacques Reymond, Head of Product Marketing Business
Unit Sheet-fed. ”ACCUBRAILLE je bio predvodnik načina
izrade Braillova pisma u liniji rotacionim načinom, dajući
proizvođačima farmaceutskih kutija brži, lakši i konstantno
kvalitetan način izrade Braillova pisma na kartonsku ambalažu.
Bila je to zaista inovativna tehnologija u to vrijeme i sada smo
razvili drugu generaciju – ACCUBRAILLE GT – koji čak ima
bolje mogućnosti i daje još veći kapacitet”.
Prema izjavi Jacques Reymonda BOBST ACCUBRAILLE je
sada dokazana tehnologija,a kao argument navodi instaliranu
bazu od preko 200 modula širom svijeta. “Postoje i druga
rješenja na tržištu, ali povratne informacije od korisnika govore
da je to rješenje koje pobjeđuje. Mnoga od tih drugih rješenja
su još uvijek u prvoj generaciji. Sa ACCUBRAILLE GT- om smo
dobili visoko vrijedan proizvod i učinili ga još produktivnijim
za korisnike”.
Sve dok modul ACCUBRAILLE nije postao popularno
rješenje, većina kutija je imala Braillovo pismo upotrebom
matrica na štanci sa fotopolimernim ili graviranim alatima. Taj
pristup ne zahtjeva samo puno znanja i vještine operatera,
već je potrebno i dosta vremena za podešavanje alata, što
predstavlja opasnost sa mogućim problemima. Naprimjer
reciklirani ili suhi karton ili karton sa nižom kvalitetom za
tisak, može dovesti do probijanja Braillova pisma kroz karton,
dok izbor oblika tačke (konusna ili zaobljena kupola) mogu
rezultirati problemom ubrzanog trošenja ili lošeg otiska
tačaka.
Braillovo pismo koje je utisnuto na štanci zahtjeva vrlo
kvalitetan alat za svaku kutiju na arku, nešto što potvrđuje
veće troškove na većem broju farmaceutskih kutija na arku,
dok veća potrebna tonaža može brzo dovesti do degradacije
alata, a takođe i tačaka u Brillovom pismu. Kod primjene na
štanci, Braille može zahtjevati poseban prolaz kroz štancu, ako
je tekst pozicioniran blizu ruba gotove kutije.
“Postoji i problem poravnavanja kutija kod ponovljenog
radnog naloga”, pojasnio je Jacques Reymond.” Operater ima
problem u tome da se daska sa noževima i ostalim alatima
malo smanjuje ili povećava zbog radnih uvjeta okoline. Dok
traje podešavanje donje ploče na štanci, radi dobivanja reznih
i big linija u odgovoarajućem položaju, to može dovesti do
pomicanja poravnavanja Braillova pisma. Mnogi korisnici
prevladavaju ovaj problem ponovnim pozicioniranjem
Braillova alata za svaki ponovljeni nalog, što zahtjeva dodatno
vrijeme.”
Braillovo pismo koje je odštancano, može utjecati na
brzinu procesa rada, posebno ljepilice. U ulagaču ljepilice
prirezi sa utisnutim Braillom imaju tendeciju da se zahvate za
4
drugi prirez, što dovodi do zastoja stroja, zahtjevajući dodatno
vrijeme za proizvodnju.
Prema riječima Jacques Reymonda predstavljanje
ACCUBRAILLE omogućilo je proizvođačima kartona za
farmaceutsku industriju rješenja koja su brža i lakša nego na
štanci, dajući viši nivo kvaliteta, uz mogućnost rada i u kući.
Kao i prethodnik, ACCUBRAILLE GT je postavljen nakon
ulagača ljepilice i radi otisak Braillova pisma, propuštajući
prireze kroz par rotacionih alata. Gornji, muški alat je
univerzalno pozicioniran prema donjem, ženskom alatu.
Uporedbom prema podešavanju na štanci, pristup alatima na
ACCUBRAILLE-u je nezmjerno brz, uzimajući najviše 5 minuta.
Muški alati mogu se jednostavno i prihvatljivo naručiti kod
bilo kojeg proizvođača alata, ali BOBST nudi takođe i jedinicu
za izradu alata uređaj TACTO.“Mogućnost Izrade alata u
vlastitom pogonu pored ljepilice, a ne kod proizođača alata
(Marbacha i drugih), donosi mnoge prednosti,“ pojašnjava
Jacques Reymond. “Osim uštede troškova za vanjsku izradu
alata, postoji i ušteda u brzini raspoloživosti alata, a time i dalja
neovisnost prema vremenu isporuke traženih alata. Time se
postiže vlastita 100% kontrola procesa u proizvodnji.“
Način rotacionog rada ACCUBRAILLE modula može
udvostručiti vijek trajanja oba alata, dovodeći do smanjenja
otpada u procesu, kao i smanjenje troškova alata. Dalje
prednosti su da se Braillovo pismo može pozicionirati do ruba
prireza ili biga, što na štanci nije moguće. “Kada smo predstavili
prvi ACCUBRAILLE modul, bilo je to otkriće i za naše kupce na
novim ili postojećim ljepilicama linije ALPINA I MISTRAL.“
Povećavajući
mogućnosti
proizvodnog
procesa,
ACCUBRAILLE GT sada nudi i moć utiskivanja do 8 redova
Braillova pisma, kao i priliku primjene transverzalnog
(poprečnog) teksta. “ Dizajnerima kutija daje veliku
fleksibilnost, dopuštajući im da ponude svojim klijentima
puno drugih opcija i uključe više informacija,“pojašnjava
Jacques Reymond, dodajući da je zadnja verzija BOBSTOVE
tehnologije podigla dosegljive brzine na više. “Sada možemo
osigurati stalnu kvalitetu Braillova pisma do 115.000 kutija na
sat, dok je tolerance +/- 1mm svo vrijeme, čak I kod najvećih
brzina.
I na kraju što je ipak čudno, ACCUBRAILLE nije bio prva
BOBSTOVA jedinica za utiskivanje Brailla. Vraćajući se u 1915
Henri Bobst je proizveo rotacioni cilinder za utiskivanje Brailla
za Institut slijepih u Luasanne, Švicarska. Stroj je dizajniran
za arke koji su bili veći nego današnji (B3 format) I mogao
je utiskivati do 1000 araka na sat. “Bilo je potrebno skoro
100 godina industriji ambalaže da dostigne to, ali danas,
ACCUBRAILLE GT daje izvrsnu kvalitetu Braillova pisma na
prirezima pri najvećim brzinama, čineći to vrlo lako,“ govori
Jacques Reymond.
ACCUBRAILLE GT se može isporučiti na ljepilicama
Expertfold i Masterfold, gdje je standardna brzina 85.000
kutija na sat za 4 i 5 redova Brailla.
Želio bih na kraju dodati da je ova tehnologija prisutna na
našim tržištima i u prvoj i drugoj generaciji, a takođe prisutna
je i na tržištu Bosne i Hercegovine.
Priredio Ivica ŠEBALJ
BOBST CENTRAL EUROPE sro.
BH PRINT - br. 23 - septembar/rujan 2013.
ACCUBRAILLE GT
POTVR ĐE NA KVALITETA
DILJ E M SV IJ ETA
Više od 150 ACCUBRAILLE modula instaliranih
na pet kontinenta svjedočanstvo su Bobstove
mogućnosti da isporuči dokazan, raspoloživ
i visokoprecizan in-line Brailleov uređaj na ljepilici.
Drugačiji od sličnih rješenja, ACCUBRAILLE je
sada u drugoj generaciji - ACCUBRAILLE GT
– nudeći osam redova Brailleova pisma,
kao i transverzalni (poprečni) tekst. S brzom promjenom,
nepromjenjivom tolerancijom i postojanom
kvalitetom, čak i pri brzinama od 115 000 kutija
na sat, ACCUBRAILLE GT daje rezultat i kvalitetu
koja je danas potrebna proizvođačima kutija.
ACCUBRAILLE GT - dokazana kvaliteta
Automatizacija za veću produktivnost i profit
Pod takvim pritiskom mnogi su tiskari modernizirali
svoje procese i u potpunosti automatizirali radne tokove
kako bi povećali produktivnost i profit, povezujući se s
velikim bazama podataka kako bi proizveli personaliziranije
marketinške materijale.
Kontrolirajte potrošnju papira
Ovo su preporuke tvrtke Océ Business Services
korisnicima u sklopu projekta eko-svjesnosti:
1. Ispisujte duplex
2. Koristite reciklirani ili certificirani papir
3. Ispisujte na mrežnom umjesto na stolnom pisaču
4. Pažljivo pregledajte dokument na zaslonu svog
računala
5. Šaljite ispisne zadatke u mailbox
6. Ispisujte više stranica na jednoj strani papira
7. Smanjite svoj ispis na manji format medija
8. Provjerite je li uključen štedljiv način rada uređaja
9. Skenirajte i pošaljite e-mailom umjesto da kopirate
10. Koristite stare ispise za zapisivanje bilješki
11. Suvišne ispise odložite u spremnike za recikliranje
12. Isključite zaglavlja dokumenta
13.Kupujte papir i toner/tintu u većim količinama kako
biste uštedjeli na transportu
Tajna je u ravnoteži
Kada netko spomene tiskarsku industriju, prosječnom će korisniku na pamet pasti slike ispuštanja
štetnih plinova, golemih količina papirnog otpada i potrošnje ogromnih količina energije.
Današnja se stvarnost znatno razlikuje od tih
apokaliptičnih vizija prema kojima našem planetu nema
spasa. To možemo pripisati korisnicima koji zahtijevaju
prilagođeniji pristup, personaliziranom marketingu i
kraćem životnom vijeku ambalaže, što stvara pritisak koji
tjera industriju da bude učinkovitija i brža, a to automatski
potiče unapređenja u održivosti same industrije. Vođenje
održivog tiskarskog poslovanja danas zahtijeva holistički
pristup, za razliku od međusobno nepovezanih poslova i
sporadičnih isporuka. Dakle, nije dovoljno samo posvetiti se
Zabrinjavajuće?
ƒƒ U svijetu se danas koristi pet puta više papira nego
što se koristio 1950.
ƒƒ Papir čini 2% svjetske trgovine i 2.5% industrijske
proizvodnje.
ƒƒ Većina papira se koristi kratko vrijeme i zatim
odbacuje.
ƒƒ Samo 10% papira dugoročno se arhivira.
ƒƒ Prosječni djelatnik u uredu iskoristi otprilike jedan
list papira svakih 12 minuta, što stvara 70% uredskog
otpada.
6
održivosti jednog dijela poslovanja, nego održivost mora biti
u osnovi samog proizvoda. Materijali potrebni za njegovu
proizvodnju, grafičku pripremu, tisak i doradu moraju biti
učinkoviti i štedljivi, kao i logistika same tiskarske tvrtke.
Čak i sama zgrada tiskare, transport i korištenje energije
moraju biti na određenoj razini održivosti, ako tvrtka
želi opstati. Zbog potrebe za što većom učinkovitošću i
fleksibilnošću proizvodnje, svjedoci smo napretka u svim
pravcima industrije.
Da bismo razumjeli kako se te promjene događaju,
nužno je prije svega razumjeti poslovnu stvarnost
današnjeg tiskarstva. Većina komercijalnih tiskara danas
nisu samo tiskare. Bez obzira na tehnologiju koja se koristi –
litografija, gravura, sitotisak ili digitalni tisak – većina tiskara
stvaraju dodatnu vrijednost nudeći dodatne usluge koje
samo marginalno imaju veze s tiskom. Među takve usluge
ubrajaju se i dostava, planiranje, marketinška savjetovanja
pa čak i upravljanje zalihama. Naravno, nailazimo na različite
tržišne dinamike kad upoređujemo komercijalno tiskarstvo
s proizvodnjom ambalaže, no jedna karakteristika svima je
zajednička: tržišno natjecanje samo najnižom cijenom nije
dovoljno za preživljavanje.
BH PRINT - br. 23 - septembar/rujan 2013.
Mnogi tiskari prihvatili su i Web-to-print, sistem koji
omogućuje grafičkom dizajneru ili tiskaru direktan rad s
korisnikom kako bi učinkovito izmjenjivali dizajn i izgled
samog projekta. Taj novi model može se sažeti u slogan
“Prvo distribuiraj, zatim tiskaj”. Tisak na zahtjev (print-ondemand) model poslovanja postaje sve rašireniji u tiskarskoj
industriji, jer korisnici žele i moraju osvježavati tiskane
materijale kao što su katalozi, brošure, priručnici, knjige i
personalizirani uredski materijal. Tiskari zbog toga koriste
nove tehnologije kako bi brže proizvodili personaliziranije
materijale u manjim količinama. Tisak knjiga je industrija
koju će najviše izmijeniti ta nova poslovna stvarnost.
Rastom popularnosti e-čitača kao što su Kindle ili iPad,
pojavom mogućnosti samoobjavljivanja autora u kratkom
RentAPrint
Kao partner tvrtkama Canon i Océ, tvrtka KSU iz Velike Gorice
razvila je program RentAPrint, čija je osnovna filozofija
stvaranje održive, štedljive i učinkovite radne okoline.
Putem digitalnih pisača i softverskih rješenja koja
nadziru i smanjuju potrošnju papira i tonera, korisnicima
se omogućava kreiranje i optimiziranje radnih procesa koje
rezultira uštedom i smanjenjem potrošnje resursa.
Digitalizacijom dokumenata i automatizacijom njihova
protoka kroz organizaciju, korisnici mogu izvući više
od svoje radne okoline, pritom izbacujući nepotrebno
ispisivanje i rizik da se povjerljivim dokumentima dogodi
nešto nepredviđeno.
S druge strane, sistemi za optimalno korištenje ispisa,
obavještavanje o zastoju ili potrebi zamjene potrošnog
materijala, osiguravaju da sistem produkcije dokumenata
radi glatko i učinkovito, što smanjuje gubitak vremena i
novca na popravke, te osigurava pouzdanost, posebno
važnu u komercijalnom tisku.
BH PRINT - br. 23 - septembar/rujan 2013.
vremenu, izdavačke kuće moraju se suočiti s pritiskom da su
njihove knjige aktualne i ne mogu si priuštiti velike zalihe.
Zamislite samo sav otpad stvoren u procesu tiska knjige.
Imamo odbačeni papir kao rezultat pretjerane produkcije
ili grešaka, zatim otpadnu tintu, aluminijske ploče i karton.
No korištenjem novih just-in-time tiskarskih tehnologija
za tisak malih naklada – što znači tisak naklada prema
stvarnim potrebama, a ne prema procjeni – režu se suvišni
i neštedljivi oblici poslovanja, što rezultira i smanjenjem
otpada koji odlazi na smetlište. Prema recentnom
istraživanju američkog savjeta Clean Air Council, papir
predstavlja najveći izvor otpada u tiskarskoj industriji. Oko
31% komunalnog otpada čini papir i papirne prerađevine.
Zbog toga proizvođači unaprjeđuju de-inking tehnologije
koje omogućuju bolju iskoristivost i recikliranje papira i
ambalaže. Primjerice, tvrtka Océ, dio grupe Canon, njeguje
partnerstvo s međunarodnom udrugom Digital Print
De-inking Alliance (DPDA), koja podupire istraživanja
recikliranja papira iskorištenog za tisak i pronalazak
štedljivih i praktičnih rješenja. Takav pristup bez sumnje
doprinosi boljem omjeru recikliranog papira, a samim time
i boljoj održivosti cijele industrije. Napredne tehnologije za
uštedu energenata Klasični tiskarski strojevi, bez obzira na
tehnologiju, pri radu koriste velike količine energije i vode.
No proizvođači tih strojeva konstantno razvijaju napredne
tehnologije kako bi smanjili količine vode potrebne za
hlađenje strojeva. Neki od uređaja imaju i integrirane
sisteme vodenog hlađenja koji ne ovise o vanjskom izvoru
vode. Drugi je primjer korištenje rabljenih dijelova pri
proizvodnji novih uređaja, kao i konstantno poboljšavanje
energetske učinkovitosti. To na kraju rezultira uštedom
tiskare i, dugoročno gledano, primjena takvih tehnologija
bit će sve češća. Svoj doprinos u cijeloj priči daje i sve
prisutnija digitalizacija, kako dokumenata, tako i samih
tiskarskih uređaja, što u konačnici smanjuje potrebu za
fizičkim medijem, te omogućuje brže i štedljivije odvijanje
poslovnih procesa unutar neke organizacije. No bilo bi
pogrešno zagovarati potpuni prelazak na “svijet bez papira”,
jer koliko god ekološki upitno, korištenje papira je nešto
bez čega sadašnje čovječanstvo ne može, a vjerojatno neće
moći ni u bližoj budućnosti.
Digitalno preuzima vodeću ulogu u životima svih nas,
no odabrati samo jednu stranu u bitci analogno-digitalno
bilo bi pogrešno. Analogno i digitalno moraju postojati
zajedno i evoluirati zajedno, jer tek tada možemo govoriti
o održivosti unutar industrije. Tehnološke kompanije koje
proizvode računare, servere, pisače i papir imaju zadatak
pomoći ljudima u održavanju ekonomski razumne i ekološki
odgovorne ravnoteže. Zbog svega spomenutog, postoji
razlog za optimizam i vjeru da će potreba za učinkovitošću
i dalje poticati inovacije kroz sve elemente industrijskog
opskrbnog lanca, od energetski učinkovitijih strojeva,
preko digitalizacije tamo gdje je potrebna, do održivije
proizvedenih tonera i tinti. Proizvođači, tiskari i dobavljači
koji u sve većem broju prihvaćaju ove koncepte održivosti,
pokazuju kako su ideje dobre za okoliš i ideje dobre za
poslovanje u biti iste stvari.
Izvor: KSU d.o.o., Velika Gorica
7
Događaji iz regije
Središnje stručno događanje za ambalažnu industriju Hrvatske i regije,
festival ambalaže FEST.A CROPAK 2013, održan je 13. i 14. juna/ lipnja
poduzeća, imali su priliku, od pomoćnika ministra zaštite
okoliša i prirode čuti što donosi Nacrt novog Zakona
o otpadu, a predstavljeni su i rezultati, ali i noviteti na
području gospodarenja ambalažnim otpadom.
Ovogodišnja FEST.A CROPAK održana je 13. i 14. juna/
lipnja u hotelu Kralj u Donjem Kraljevcu u organizaciji
Instituta za ambalažu i tiskarstvo Tectus , tvrtke Tectus d.o.o.
i časopis Ambalaža/REGprint iz Zagreba.
Svečanost dodjele nagrada CROPAK za najbolju
ambalažu na hrvatskom tržištu, koje su ove godine
dodijeljene jubilarni deseti put, također je bila dijelom
ovogodišnjeg festivala ambalaže. Nagrade najboljoj
ambalaži dodijeljene su u devet kategorija, a za najbolju od
najboljih proglašena je ambalaža Frankovke Rose Selected
2012, Iločkih podruma, osvojivši prema ocjeni stručnog
ocjenjivačkog suda najviše bodova, čime je postala
ponosnim vlasnikom nagrade CROPAK GODINE 2013.
Generalni pokrovitelj bila je Svjetska organizacija za
ambalažu – WPO, a pokroviteljsku podršku dali su i Evropski
konzorcij instituta za ambalažu – EPIC, Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode RH, Ministarstvo regionalnog razvoja i
fondova Evropske unije, te Hrvatska gospodarska komora.
Partner i domaćin bila je tvrtka Tehnix d.o.o. iz Donjeg
Kraljevca, lider u tehnici i tehnologiji zaštite okoliša na
tržištu regije, a i šire.
Četvrtu godinu zaredom dodijeljene su i nagrade
REGPAK za najbolju ambalažu na tržištu regije, gdje je
u 10 nominacija bilo uključeno 25 proizvoda iz Bosne i
Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije.
Ukupno najbolje ocijenjena ambalaža svih zemalja
učesnicaje povratna nosiljka za boce Pivovarne Laško d.d.
iz Slovenije. Proizvođač ambalaže je firma Kaplast d.d.,
Hrvatska.
Dvodnevno događanje uključivalo je međunarodno
savjetovanje„Na pragu EU: ambalaža, legislativa, održivost...“
na kojem su kroz niz stručnih, a prema ocjeni sudionika
i veoma korisnih predavanja, predstavljene novosti, te
zakonske obaveze koje očekuju hrvatsku ambalažnu
industriju ulaskom u Europsku uniju.
U sklopu svečanosti dodjele nagrada CROPAK i REGPAK
predstavljeni su i učesnici, te pobjednik ovogodišnje
Studentske kreativne radionice CROPAK, koja ove godine
bilježi petugodišnjicu. Ovogodišnji kreativni zadatak bio je
re/dizajn etikete i staklene boce linije proizvoda mineralne
vode Vitinka, proizvođača Vitinka a.d., Kozluk iz Bosna i
Hercegovina, a sudjelovalo je 80 studenata sa Sveučilišta u
Zagrebu, Rijeci, te s Univerziteta iz Banja Luke.
Drugog dana stručnog skupa naglasak je stavljen
na zaštitu okoliša, a u tom kontekstu i na odgovorno i
održivo gospodarenje ambalažom i ambalažnim otpadom.
Sudionici drugog dana stručnog skupa, među kojima su
uz predstavnike hrvatskih i regionalnih firmi proizvođača
i korisnika ambalaže, bili i predstavnici komunalnih
8
Treći međunarodni naučno-stručni simpozij
grafičkih tehnologija i dizajna „GETID 2013“
Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku bio je organizator III Međunarodnog
naučno-stručnog simpozija grafičkih tehnologija i dizajna GETID 2013. koji je održan 12. i 13.
septembra/rujna.
Simpozij je organiziran u okviru 10. Međunarodnog
sajma informacionih tehnologija, grafičke industrije,
multimedija i telekomunikacija INFO 2013. godine koji
se održavao od 12. do 14. septembra/rujna u Centru
Skenderija, u Sarajevu.
Koorganizator GETID-a 2013. bio je Tehničko-metalurški
fakultet Srbije Univerziteta Beograd i Medijsko sveučilište
Koprivnice iz Republike Hrvatske, a partner organizacije
Sarajevski sajam Centra Skenderija.
Radni dio simpozija bio je podijeljen u
sekcije:
ƒƒ Informacione tehnologije i informatika
ƒƒ Savremena grafička tehnologija
ƒƒ Multimedija i medijske komunikacije
ƒƒ Komercijalne prezentacije firmi
Učesnici i predavači na simpoziju GETID
2013. bili su vrhunski stručnjaci i eksperti,
kako u segmentu nauke, tako i u segmentu
edukacije iz oblasti grafičkih tehnologija i
dizajna iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i
Hercegovine.
Kreativno rješenje Adija Frankovića s Akademije
primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, nastalo pod
mentorstvom Aljoše Brajdića, proglašeno najboljim radom
SKR CROPAK 2013.
BH PRINT - br. 23 - septembar/rujan 2013.
U prvom dijelu GETID-a 2013. nakon uvodnih obraćanja
bila su plenarna predavanja u kojima su učestvovali: prof.
dr. Darko Babić sa Sveučilišta u Zagrebu, prof.dr.Milorad
Krgović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu,
prof.dr. Vilko Žiljak sa Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednik
Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske
komore Bosne i Hercegovine gosp. Anto Bilić je održao
pozdravni govor u okviru plenarne diskusije, dok je gđa
Selma Bašagić sekretar Asocijacije imala prezentaciju
na temu:“Stanje i trendovi grafičke industrije Bosne i
Hercegovine i svijeta“. Na taj način je Vanjskotrgovinska
komora i ovaj put podržala održavanje
ovakvih manifestacija u cilju podizanja nivoa
znanja uposlenih u štamparijama i razmjene
iskustava iz domena najnovijih tehnologija i
unapređenja u grafičkoj industriji.
Sajam Info 2013. i simpozij GETID 2013.
organizirani su sa ciljem da se iz oblasti
grafičkog inžinjerstva, dizajna, informatike,
telekomunikacija i multimedija razmjene
iskustva, ideje, tehnološka rješenja i da se
saznanja eminentnih stručnjaka prenesu u
praksu.
BH PRINT - br. 23 - septembar/rujan 2013.
9
19. i 20. septembra/rujna 2013. u Lvivu, Ukrajina održan je
SAJMOVI I IZLOŽBE U SVIJETU
Međunarodni Print Forum o efikasnosti i
kvalitetu InPEQ Forum 2013
Međunarodni Print Forum o efikasnosti i kvalitetu
(InPEQ Forum) osnovan je na sedmom Balkan Print
Forumu u oktobru/listopadu 2012. InPEQ Forum je
nasljednik Balkan Print Foruma i njegov je cilj da ujedini
štampare, proizvođače, profesore i studente kako bi
zajedno unaprijedili poslovanje i obezbjedili uspjeh.
182 sudionika iz 14 zemalja učestvovalo je na InPEQ
Forumu 2013. i to iz pet balkanskih zemalja ( Bugarske,
Hrvatske, Rumunije, Srbije i Slovenije) kao i iz 9 zemalja
partnera (Austrije, Belgije, Finske, Njemačke, Kazahstana,
Moldavije, Poljske, Rusije i Ukrajine). Učesnici Foruma su bili
i predstavnici grafičkih škola i fakulteta u svim navedenim
zemljama, kao i iz Austrije, Njemačke i još nekih evropskih
zemalja.
Predavači na Forumu su bili predstavnici :manroland
web sustavi, Canon Europe, Procemex, Muller Martini,
Intergraf , Ukrajinske akademije za štampu i štamparije
„Vysoky Zamok“
Na Forumu su se predstavile zanimljive i inovativne
informacije pod motom: “Istok susreće Zapad– Štampari
za efikasnost i uspjeh”. Stručnjaci i specijalisti su
informirali prisutne o trendovima i perspektivama
u štamparstvu i medijskoj industriji, te razgovarali
o budućim izazovima evropske grafičke industrije.
Ovo je još jedna jako dobra mogućnost
za sudionike da se upoznaju sa tehnološkim
novitetima i inovativnim rješenjima.Osmi
sastanak balkanskih štampara i njihovih
evropskih partnera je platforma za razmjenu
iskustva, znanja i komunikacije. To je prilika za
uspostavljanje novih kontakata i intenziviranje
postojećih. Domaćini, pokrovitelji i organizatori
InPEQ Forum 2013 su otkrili nove dimenzije i
nove mogućnosti za suradnju između kupaca,
proizvođača, štamparija i štamparskih medija
fakulteta iz Istočne i Zapadne Evrope i nekih
azijskih zemalja.
Partneri InPEQ Foruma su udruženja
štamparske industrije, škole i sveučilišta iz
Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske,
Makedonije, Njemačke, Grčke, Mađarske, Poljske,
Rumunije, Rusije, Srbije, Slovenije, Turske i
Ukrajine.
Glavne teme InPEQ Foruma su bile:
ƒƒ Organiziranje sastanka i seminara za
prezentiranje i razmjenu informacija i znanja u
području savremene tehnologije štamparstva;
ƒƒ Uspostavljanje profesionalne komunikacijske
mreže između štamparija, proizvođača,
medija, škola i fakulteta u zemljama partnera;
10
ƒƒ Podržavanje
suradnje
među
štamparijama,
proizvođačima, medijima, školama, fakultetima i
institucijama u zemljama partnera;
ƒƒ Podržavanje suradnje različitih projekata EU-a među
zemljama partnera.
Tokom posljednjih godina Forum se razvio u instituciju
za pružanje svakodnevnih kontakata među partnerimaproizvođačima i dobavljačima. Sudjelovanje u ovoj
instituciji osigurava korisne kontakte i daje mogućnost
za odgovaranje na pitanja, vođenje rasprava o pojedinim
pitanjima i pronalaženje odgovarajućih rješenja. InPEQ
Forum se neprekidno širi i dokazuje važnost i potrebu
za više komunikacija u istočno-europskoj regiji grafičke
industrije.
od oktobra/listopada do novembra/studenog 2013.
Istanbul (Turska)
03.10. do 05.10. 2013.
FESPA EURASIA
Međunarodna izložba grafičkih
tehnologija
Berlin (Njemačka)
08.10. do 09.10. 2013.
ECOPRINT EUROPE
Izložba tehnologija za održivi tisak
Sinsheim (Njemačka)
09.10. do 12.10. 2013.
DRUCK+ FORM
Međunarodni sajam grafičke industrije
Budimpešta
(Mađarska)
15.10. do 17.10. 2013.
PRINTEXPO
Međunarodni sajam tiskarstva
Budimpešta
(Mađarska)
15.10. do 17.10. 2013.
BUDATRANSPACK
Međunarodna izložba ambalaže i
pakovanja
Madrid (Španija)
17.10. do 18.10. 2013.
EMPACK MADRID
Izložba trendova u ambalažnoj
industriji
Monako (Monako)
24.10. do 25.10. 2013.
LUXE PACK -MONACO
Izložba luksuzne ambalaže
Bukurešt (Rumunija)
30.10. do 03.11. 2013.
ALL PACK
Međunarodna izložba opreme za
ambalažu i preradu
Düsseldorf
(Njemačka)
07.11. do 09.11. 2013.
VISCOM GERMANY
Međunarodni sajam vizuelnih
komunikacija
Moskva (Rusija)
12.11. do 15.11. 2013.
POLYGRAPHINTER
Međunarodna izložba opreme i
materijala za štamparstvo
Izdavač: Urednik: DTP: BH PRINT - br. 23 - septembar/rujan 2013.
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Asocijacija grafičke i papirne industrije
Selma Bašagić, selma.basagic@komorabih.ba
tel.: 033 / 566-181
Engin Mešanović
BH PRINT - br. 23 - septembar/rujan 2013.
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
583 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content