close

Enter

Log in using OpenID

Brisani subjekti - Općinski sud u Sarajevu

embedDownload
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
05-sep-2013
Društvo za otkup, primarnu preradu
sekundarnih sirovina i trgovinu EMR
Metali d.o.o. Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
09-sep-2013
"SOFTA" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu,
marketing i usluge Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
09-sep-2013
DRUŠTVO ZA INŽENJERING I
PROMET ''VIBRA'' d.o.o.
SARAJEVO (U LIKVIDACIJI)
09-sep-2013
"HARIĆ-PROMET" export-import
d.o.o.Sarajevo Ilijaš(u LIKVIDACIJI)
09-sep-2013
"ENERGOINVEST"-EnergoControl
djl-Sarajevo
09-sep-2013
"APEKS KOMERC" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge , Sarajevo "U
STEČAJU"
11-sep-2013
"ART-NET" d.o.o. Sarajevo
11-sep-2013
"VI-NET", d.o.o. Sarajevo Društvo
za instaliranje distributivnih sistema
13-sep-2013
INTERSPORT BH d.o.o. Trgovina
na veliko i malo Sarajevo
13-sep-2013
MODIANA d.o.o. Trgovina na veliko
i malo Sarajevo
24-sep-2013
"DREAM TIME" Društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo, U LIKVIDACIJI
26-sep-2013
"CARAUDIO" trgovina i usluge
d.o.o. Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
03-okt-2013
"T.M.S.S." Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
Sarajevo (U LIKVIDACIJI)
04-okt-2013
"MEDIMILK" Privredno društvo za
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
04-nov-2013
AZ-SA d.o.o. za ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
06-nov-2013
UNIS RO ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
RADNIKA, sa p.o. Sarajevo
08-nov-2013
" PEPO " Preduzeće za unutrašnju i
vanjsku trgovinu, promet i usluge
D.J.L.Ilidža
1
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
12-nov-2013
"KNOP" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
Sarajevo (u STEČAJU)
15-nov-2013
"FIDELIS" Društvo za trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo (u
LIKVIDACIJI)
21-nov-2013
MREŽA DIGITALNIH MEDIJA
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za internet portale
Sarajevo
02-dec-2013
Privredno društvo za
građevinarstvo, trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge "BRŠTANICA"
d.o.o. Sarajevo
05-dec-2013
"PAPIR MARKETING CENTAR"
Društvo za trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
12-dec-2013
POLJOPRIVREDNI INSTITUT
d.o.o. Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
12-dec-2013
"KVALITET" Društvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge d.o.o. Hadžići U
LIKVIDACIJI
13-dec-2013
"GRANINI" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za unutrašnju i
spoljnu trgovinu,građevinarstvo i
usluge Sarajevo (U STEČAJU)
26-dec-2013
"DISKOTON" DIONIČARSKO
DRUŠTVO ZA IZDAVANJE,
PRODAJU I PROIZVODNJU SVIH
NOSAČA ZVUKA I SLIKE, SA P.O.
SARAJEVO
06-jan-2014
"EDO & ADI" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
audio i video produkciju, trgovinu i
usluge Sarajevo, U LIKVIDACIJI
13-jan-2014
Društvo za unutrašnju i spoljnu
trgovinu, ugostiteljstvo i usluge
"NELLO" d.o.o. Sarajevo
12-feb-2014
"MAGISTRAT" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
izdavaštvo, grafiku i komunikaciju
Sarajevo
12-feb-2014
"EJA COMERC", Društvo za
trgovinu na malo i veliko i
ugostiteljstvo, izvoz-uvoz, d.o.o.
Sarajevo (u LIKVIDACIJI)
13-feb-2014
"EUROCAPP COMPANY" Društvo
za proizvodnju, trgovinu i usluge
d.o.o. Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
13-feb-2014
Društvo za trgovinu i proizvodnju
"HEMOPLASTIKA" d.o.o. Ilijaš "U
LIKVIDACIJI"
2
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
17-feb-2014
"MPG" d.o.o. za usluge u promociji
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
28-feb-2014
"COMPLETE INSURANCE
SERVICE" društvo za zastupanje u
osiguranju d.o.o. Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
28-mar-2014
"ASIAN FLAVOURS" d.o.o. za
ugostiteljstvo, trgovinu i usluge
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
09-apr-2014
" D&G FORM " Društvo za
projektovanje,konsalting i usluge,
d.o.o. Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
09-apr-2014
"F-PROMEX" Društvo za
proizvodnju, inžinjering, promet i
usluge Ilidža, Sarajevo d.o.o. "U
STEČAJU"
09-apr-2014
"ČAROBNA KUĆICA" Dječija
igraona d.o.o. Sarajevo(u
LIKVIDACIJI)
09-apr-2014
"CGP-BH" Građevinsko društvo
d.o.o. Sarajevo(u LIKVIDACIJI)
14-apr-2014
Društvo za turizam, posredovanje i
usluge "Laguna travel" d.o.o. Ilijaš (u
LIKVIDACIJI)
22-apr-2014
Privredno društvo za spoljnu i
unutrašnju trgovinu Bazar d.d.
Sarajevo
26-dec-2008
"CENTRUM BUS" Društvo za
unutrašnji i međunarodni prevoz
robe i putnika d.o.o. Sarajevo
29-dec-2008
Društvo za proizvodnju,
trgovinu,ugostiteljstvo, turizam i
posredovanje "IMPRESA" d.o.o.
Sarajevo
30-dec-2008
Sarajevogas-Plena LPG preduzeće
za promet, transport i distribuciji
tečnog-naftnog plina /LPG/ tehničkih
plinova i inžinjering d.o.o. Sarajevo
30-dec-2008
"IGOZA" PRIVATNO PREDUZEĆE
ZA STUDIJE, PROJEKTOVANJE,
INŽENJERING I KONZELTING, p.o
.SARAJEVO
30-dec-2008
"X" Društvo za trgovinu i usluge
d.o.o. Sarajevo
30-dec-2008
"REEM-1" Društvo za proizvodnju,
marketing, usluge i trgovinu d.o.o.
Sarajevo
3
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
30-dec-2008
"Sardonix" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za poslovne
usluge,dizajn i trgovinu,Sarajevo
30-dec-2008
PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE,
INŽENJERING I PROMET
"ČIČKOVIĆ INŽINJERING" p.o.
Sarajevo
30-dec-2008
"GRADITELJSTVO-MAČKIĆ"
Preduzeće za gradjevinarstvo i
trgovinu djl Sarajevo
30-dec-2008
"DE.TEL" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za telekomunikacije i
internet usluge Sarajevo
30-dec-2008
"PALMA" Društvo ograničene
odgovornosti za trgovinu,prijevoz i
usluge,Sarajevo
31-dec-2008
"EUROPROM" Društvo za trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo
31-dec-2008
"SG KONSALTING" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, unutrašnju i spoljnu
trgovinu i usluge Sarajevo
31-dec-2008
"HARMELS" Privredno društvo za
proizvodnju, usluge, trgovinu na
veliko i malo d.o.o. Sarajevo
31-dec-2008
"UNIS-PROMET OPREME"
Dioničarsko društvo u mješovitoj
svojini sa p.o. Sarajevo
31-dec-2008
"BURDA" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu,
Sarajevo
31-dec-2008
Preduzeće za promet,usluge i
turizam "Centrotours" dioničko
društvo Sarajevo
31-dec-2008
Društvo za frizerske, kozmetičke i
pedikerske usluge "Frizer" d.d.
Sarajevo
31-dec-2008
"TICIJAN" Društvo za promet i
usluge d.o.o. Sarajevo
06-jan-2009
ZAVOD ZA AGROPEDOLOGIJU
d.o.o.Sarajevo
06-jan-2009
"AL-TRANS" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo-Ilidža
07-jan-2009
Društvo za trgovinu,promet i
usluge"FEDERAL MOTOR"
d.o.o.Sarajevo
4
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
16-jan-2009
"TC" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za
transport,trgovinu,zastupanje stranih
firmi i posredovanje Sarajevo
03-feb-2009
"VEZUV" TRGOVINSKO I
USLUŽNO PREDUZEĆE - DJL
09-feb-2009
"XONIX" Društvo jednog lica za
unutrašnju i vanjsku trgovinu, razvoj
i eksploataciju informatičkih sistema
, turizam i usluge Sarajevo
09-feb-2009
Proizvodno trgovinsko preduzeće
"KEMAL-COMERCE" Export-Import,
djl, Sarajevo
09-feb-2009
"KARAMEHMEDOVIĆ" Preduzeće
za proizvodnju,promet i
usluge,d.o.o. Sarajevo
09-feb-2009
"UZANCOM" Društvo jednog lica za
promet, ugostiteljstvo i usluge
Sarajevo
09-feb-2009
"SELIMOVIĆ-COMERCE"
Preduzeće za Export-Import,
proizvodnju i trgovinu Društvo
jednog lica Sarajevo
09-feb-2009
Privredno preduzeće za unutrašnju i
spoljnu trgovinu, promet i usluge
"ZLARYCO" sa potpunom
odgovornošću (p.o) Sarajevo
09-feb-2009
PREDUZEĆE ZA
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I
TRGOVINU "NIŠIĆ", djl SARAJEVO
09-feb-2009
"GEOCON" Preduzeće za geodetski
inženjering, d.o.o. Sarajevo
09-feb-2009
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUŽNE
DJELATNOSTI "VRELO-PROMEX"
Društvo jednog lica Sarajevo
16-feb-2009
"RASTODER" Preduzeće za
trgovinu, špediciju i poslovne usluge
d.j.l. Sarajevo
16-feb-2009
Mješovito preduzeće "VELANA"
trgovina, društvo sa ograničenom
odgovornošću sa p.o. Sarajevo
16-feb-2009
"NADA" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
5
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
16-feb-2009
Društvo jednog lica za trgovinu,
gradjevinarstvo, ugostiteljstvo i
turizam "VERITAS" EXPORTIMPORT Sarajevo
16-feb-2009
"FINUS-PROM" Društvo jednog lica
za trgovinu i usluge Sarajevo
16-feb-2009
Privatno preduzeće za
promet,ugostiteljstvo i špediterske
usluge"TRANSSAN" p.o. Sarajevo
16-feb-2009
"SOKORTA" d.j.l. za proizvodnju,
usluge i trgovinu Sarajevo
16-feb-2009
Preduzeće za proizvodnju,
unutrašnju i vanjsku trgovinu
"FIKOM TRADE" d.j.l. Sarajevo
16-feb-2009
"KVEMEKS-INŽENJERING"
Društvo jednog lica za unutrašnju i
spoljnu trgovinu,inženjering i turizam
Sarajevo
16-feb-2009
"T.T.P.SEMAX" Trgovinsko
turističko preduzeće u privatnoj
svojini p.o. Sarajevo
16-feb-2009
Preduzeće za
proizvodnju,usluge,unutrašnju i
spoljnu trgovinu"ZEKA" Društvo
jednog lica Sarajevo
19-feb-2009
"LAKE" Društvo za proizvodnju,
inžinjering, konsalting i usluge d.o.o.
Sarajevo
19-feb-2009
Privatno preduzeće za proizvodnju,
promet i usluge "SALTDAM" p.o.
Sarajevo
19-feb-2009
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu na veliko i malo "IZVORTRANS" d.j.l. Sarajevo
19-feb-2009
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu, ugostiteljstvo, konsignaciju
i usluge "ĆAMAPROM" društvo
jednog lica, Sarajevo
19-feb-2009
Privatno preduzeće za proizvodnju,
poslovne usluge, unutrašnju i
spoljnu trgovinu "MATEJ" p.o.
Sarajevo
19-feb-2009
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu "BONCAMPO" društvo
jednog lica, Sarajevo
19-feb-2009
"RUSMIR" Privatno preduzeće za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
sa p.o. Sarajevo
19-feb-2009
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge djelatnosti "BESCCOMERC"
društvo jednog lica
6
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
19-feb-2009
"BEGIĆ COMERC" Društvo jednog
lica za trgovinu, usluge i
ugostiteljstvo Sarajevo
19-feb-2009
Privatno preduzeće za unutrašnju i
spoljnu trgovinu i usluge "BENINAKOMERC" p.o. Sarajevo
19-feb-2009
Privatno preduzeće za trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge "ALEMAR
COMERC" p.o. Sarajevo
19-feb-2009
"KEMIGRAFIKA" Preduzeće za
proizvodnju, usluge, unutrašnji
ispoljni promet, d.o.o. Sarajevo
19-feb-2009
Montažno, projektno i trgovinsko
društvo jednog lica "SPELING"
Sarajevo
19-feb-2009
"SARCOMP" Preduzeće za
proizvodnju i usluge, društvo jednog
lica Sarajevo
19-feb-2009
"HELJA-TRANS" Društvo jednog
lica za špediciju trgovinu i usluge
Sarajevo
19-feb-2009
Preduzeće u privatnoj svojini za
ugostiteljstvo, unutrašnju i spoljnu
trgovinu i usluge "FERBER
TRADE" p.o. Sarajevo
19-feb-2009
"Proizvodno trgovinsko preduzeće u
privatnoj svojini "LA GRANŽ" p.o.
Rogatica
19-feb-2009
Preduzeće u privatnoj svojini za
unutrašnju i spoljnu trgovinu,promet
i usluge"SAMEX-COMERC" sa
p.o.Sarajevo
19-feb-2009
Privatno preduzeće za unutrašnju i
spoljnu trgovinu,ugostiteljstvo i
ostale usluge "DEJA-KOMERC"
p.o.Sarajevo
19-feb-2009
Preduzeće za
građevinarstvo,trgovinu i uslužne
djelatnosti "ŠILE-ABRUCH" d.j.l.
Sarajevo
19-feb-2009
"TIGAR-TRANS" Za unutrašnju i
spoljnu trgovinu,društvo jednog lica
Sarajevo
19-feb-2009
"BOHERING" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
izradu baze podataka Sarajevo
20-feb-2009
"MUSIB TRADE" Preduzeće za
proizvodnju,građevinarstvo,trgovinu,
špediciju i poslovne usluge d.j.l.
Sarajevo
7
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
20-feb-2009
Neovisna Radio i Televizija "PJAM"
za proizvodnju i emitovanje radio i tv
programa,Društvo jednog lica
Sarajevo
20-feb-2009
"MARKET PLUS" Društvo jednog
lica za unutrašnju i spoljnu trgovinu
Sarajevo
20-feb-2009
"MIKI SHOP" Društvo jednog lica za
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge Sarajevo
20-feb-2009
"LIVING" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu,
Sarajevo
20-feb-2009
Trgovačko-ugostiteljsko preduzeće
"LJELJAK-LAMI" d.j.l. Sarajevo
20-feb-2009
Privatno preduzeće za prouzvodnju
promet i usluge "NEONLASER", p.o.
Sarajevo
20-feb-2009
"NEMEX" Preduzeće za vanjsku i
unutrašnju trgovinu, proizvodnju i
usluge d.o.o. Sarajevo
20-feb-2009
Privatno preduzeće "NENIKOMERC" EXPORT-IMPORT p.o.
Sarajevo
20-feb-2009
Privatno preduzeće za proizvodnju,
trgovinu i usluge "ONELA-TRADE"
p.o. Sarajevo
23-feb-2009
"FEDRAS" Društvo jednog lica za
proizvodnju, promet i usluge
Sarajevo
23-feb-2009
Preduzeće za trgovinu i usluge
"TAIF" društvo jednog lica Sarajevo,
23-feb-2009
Privatno preduzeće za proizvodnju,
promet i usluge "UNICO" sa p.o.
Sarajevo
23-feb-2009
Preduzeće za promet i
usluge"ZEKO" d.j.l. Sarajevo
23-feb-2009
"INTERPROJEKT" Privatno
preduzeće za
projektovanje,inžinjering i
proizvodnju p.o. Sarajevo
23-feb-2009
Privatno trgovačko i uslužno
preduzeće" OZON" p.o.Sarajevo
23-feb-2009
Privatno preduzeće za inženjering i
građevinarstvo "GRAMONT" d.o.o.
sa p.o.Sarajevo
23-feb-2009
Preduzeće za proizvodnju,promet i
usluge"VEDER" d.j.l. Sarajevo
8
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
24-feb-2009
Privatno trgovinsko,ugostiteljsko i
uslužno preduzeće
"WRESTLER"p.o.Sarajevo
24-feb-2009
Preduzeće za promet i ugostitelsjtvo
FRAŠTO, djl, Sarajevo
24-feb-2009
"MILLFUD" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,TRGOVINU,INŽINJ
ERING,KONSLATING I
MARKETING DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU SARAJEVO HRASNICA
24-feb-2009
PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
GRAFIĆKE I ZANATSKE USLUGE,
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU "HG HORIZONT" p.o.
SARAJEVO
24-feb-2009
"VELO-MARKT" Društvo jednog lica
za unutrašnju i spoljnu trgovinu i
poslovne usluge Sarajevo
24-feb-2009
" TEKBIR- COMPANI " DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
VANJSKU TRGOVINU SARAJEVO
24-feb-2009
Preduzeće za trgovinu,
građevinarstvo i poslovne usluge "
M E L O D I " d.j.l. Sarajevo
24-feb-2009
Preduzeće za inžinjering,usluge i
trgovinu "LIGNOOPREMA" Društvo
jednog lica Sarajevo
24-feb-2009
"VEKOP" Preduzeće za trgovinu i
usluge d.j.l. Sarajevo
25-feb-2009
PREDUZEĆE ZA
GRADJEVINARSTVO, TRGOVINU I
TURIZAM " D U L E X " DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
25-feb-2009
Privatno preduzeće za
ugostiteljstvo,turizam i promet
"KAPO TRADE" d.o.o. sa p.o.
Sarajevo
25-feb-2009
Preduzeće u privatnoj
svojini"ČOBAMERC" Export-Import
p.o. Sarajevo
25-feb-2009
"ŠI & DŽENAN" Preduzeće za
usluge i trgovinu d.j.l. Sarajevo
25-feb-2009
"ISTER" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu
trgovinu,proizvodnju promet i
usliuge Sarajevo
9
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
25-feb-2009
"KLAMER" d.j.l. Preduzeće za
proizvodnju, unutrašnju i spoljnu
trgovinu Sarajevo
25-feb-2009
Preduzeće za trgovinu na veliko i
malo i usluge "GID ITALIJA" d.j.l.
export-import Sarajevo
25-feb-2009
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
ugostiteljstvo "P A K O " DJL
SARAJEVO
25-feb-2009
"MONEA-KOMPANY" Društvo
jednog lica za proizvodnju,
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
Sarajevo
25-feb-2009
"HIRMA" Društvo jednog lica za
trgovinu, prometu i usluge Sarajevo
25-feb-2009
"DE biro" Preduzeće za inženjering
u gradjevinarstvu, projektovanje,
konsalting, uvoz-izvoz d.j.l. Sarajevo
25-feb-2009
Društvo jednog lica za uvoz i
veloprodaju papira "PERGAMENT",
Sarajevo
26-feb-2009
"PHARM-WEST" Preduzeće za
promet farmaceutskih proizvoda i
medicinskom opremom,Društvo
jednog lica Sarajevo
26-feb-2009
"RIYADH-BOSNA" Društvo jednog
lica za proizvodnju,unutrašnju i
spoljnu trgovinu i usluge Sarajevo
26-feb-2009
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu i usluge "FAHMAN" d.j.,l.
Sarajevo
26-feb-2009
Preduzeće za promet i
usluge,exportimport"ROYALCOMMERCE",društv
o jednog lica,Sarajevo
27-feb-2009
TTI - TRANSFER, TECHNOLOGY,
ENGINEERING - d.o.o. Sarajevo
27-feb-2009
Privatno preduzeće za izradu
bosansko-stilskog namještaja,
unutrašnju i vanjsku trgovinu
"HAZNADAREVIĆ" d.j.l. Sarajevo
27-feb-2009
Društvo jednog lica za trgovinu,
usluge i proizvodnju "AMANPRODUKT"
27-feb-2009
DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU I
TURIZAM I USLUGE "ANVEXTRADE" EXPORT-IMPORT
SARAJEVO
10
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
27-feb-2009
"ANAIDA" Preduzeće za transport,
trgovinu i gradjevinarstvo, d.j.l.
Hadžići
03-mar-2009
Preduzeće za proizvodnju betonskih
proizvoda za građevinarstvo "BMP"
d.o.o.Sarajevo
04-mar-2009
Preduzeće za trgovinu i usluge "EL
& ER" Društvo jednog lica,Sarajevo
04-mar-2009
"CONBIH" Preduzeće za
konsalting,inženjering,trgovinu i
usluge,djl Sarajevo
04-mar-2009
Preduzeće za trgovinu i
usluge"COSMETIC TRADE"
d.j.l.Sarajevo
04-mar-2009
"SANINTERPRAIS" Društvo jednog
lica za proizvodnju,unutrašnju i
spoljnu trgovinu i usluge Sarajevo
04-mar-2009
Proizvodno-trgovačko
preduzeće,export-import"FRIGOTEHNIKA" društvo jednog
lica,Sarajevo
04-mar-2009
"ĆEMANALDIN" Društvo jednog lica
za proizvodnju,trgovinu i
usluge,Sarajevo
05-mar-2009
"FINEKS" Preduzeće za finansisko
ekonomske eksprtize, izdavaštvo i
marekting d.j.l. Sarajevo
05-mar-2009
"ČETIRI BI MONT" Društvo jednog
lica za trgovinu, projetkovanje,
montažu i održavanje gradjevinskih
instalacija Sarajevo
05-mar-2009
"PRESTIŽ-KOMERC" Društvo
jednog lcia za proizvodnju,
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
Sarajevo
05-mar-2009
"DEZIRE" Company Interancional
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i
uslgue EXPORT-IMPORT Sarajevo
05-mar-2009
"TICA-TRADE" za unutrašnju i
spoljnu trgovinu, proizvodnju i
uslgue - djl Sarajevo
05-mar-2009
Preduzeće za proizvodnju,trgovinu i
usluge "ELAART"društvo sa
ograničenom odgovornošću,
Sarajevo.
05-mar-2009
"VINDEX" PREDUZEĆE ZA
VANJSKI I UNUTRAŠNJI PROMET
d.j.l.SARAJEVO
11
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
05-mar-2009
"DANYING-COMMERCE" Društvo
jednog lica za inženjering,
posredovanje i promet roba
SARAJEVO
05-mar-2009
"GOLD MOON TRADE" društvo
jednog lica za proizvodnju,trgovinu i
usluge Sarajevo
05-mar-2009
"SPECIJAL ČENGIĆ" Društvo
jednog lica za trgovinu,ugostiteljstvo
i usluge Sarajevo
05-mar-2009
Društvo jednog lica za proizvodnju,
spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge
"JAKUT" - EXPORT-IMPORT,
Sarajevo
05-mar-2009
"STRONG" društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge Sarajevo
05-mar-2009
Preduzeće za proizvodnju, promet,
spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge
"AUROIMPEX" d.j.l. Sarajevo
05-mar-2009
"TARANIŠ" društvo sa ograničenom
odgovornošću za unutrašnju i
vanjsku trgovinu, inženjering i
usluge Sarajevo
05-mar-2009
"NEJ & AR" Društvo za
ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, d.j.l.
Sarajevo
05-mar-2009
"SAIS" Društvo jednog lica za
proizvodnju, trgovinu, ugostitelsjtvo i
usluge Sarajevo
05-mar-2009
PROIZVODNO USLUŽNO
TRGOVAČKO PREDUZEĆE "BEĐ
d.j.l.SARAJEVO
05-mar-2009
"EURONE Co" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA UNUTRAŠNJU I
VANJSKU TRGOVINU,
PROIZVODNJU,
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I
USLUGE SARAJEVO
09-mar-2009
"MILA-INVEST CORPORATION"
Društvo jednog lica za
gradjevinarstvo i usluge Sarajevo
09-mar-2009
Preduzeće za trgovinu robeom,
izvoz-uvoz, konsignaciju i usluge
"ZEROB", društvo jednog lica,
Sarajevo
09-mar-2009
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu "RADIS" djl. Sarajevo
12
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
12-mar-2009
"WELLIX-INŽINJERING"
PREDUZEĆE ZA IZVOĐENJE
GRAĐEVINSKIH RADOVA
DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO
12-mar-2009
"ARCOBALENO EXPORTIMPORT" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA TRGOVINU I
UGOSTITELJSTVO SARAJEVO
13-mar-2009
"ZAJEDNO" Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu i usluge
društvo jednog lica Sarajevo
13-mar-2009
"COMPANY-96" Društvo jednog lica
za gradjevinarstvo, trgovinu i usluge
Sarajevo
13-mar-2009
"LORY MAK" Preduzeće za
proizvodnju, unutrašnju i vanjsku
trgovinu i usluge d.j.l. Sarajevo
13-mar-2009
"IKBAL" djl za export-import
Sarajevo.
13-mar-2009
Uslužna Zadruga "KAMER"
Sarajevo
13-mar-2009
Preduzeće za trgovinu,transport i
usluge"ALENMEŠ" d.j.l. Ilijaš
13-mar-2009
"VALON-PROM" Društvo jednog lica
za vanjsku i unutrašnju trgovinu,
transport i usluge Sarajevo
13-mar-2009
"Kulturno sportski centar FAMOS
Hrasnica" d.j.l. Sarajevo
13-mar-2009
"ASIA BAZAR EXSPORT-IMPORT"
d.j.l. za proizvodnju, promet i usluge
Vogošća
13-mar-2009
"LJAJIĆ COMMERCE" Preduzeće
za trgovinu i usluge djl Sarajevo.
16-mar-2009
"ŽMIRIĆ" Društvo jednog lica za
transport, unutarnju i vanjsku
trgovinu i usluge Sarajevo
16-mar-2009
"MAAROUF COMMERCE"
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.j.l.
Sarajevo
16-mar-2009
Preduzeće za proizvodnju,
građevinarstvo, trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge "BEATRX"
društvo jednog lica, Sarajevo
16-mar-2009
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I
USLUGE " M E K E L " d.j.l.
SARAJEVO
13
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
16-mar-2009
"FAST ENGINERING" Preudzeće
za projektovanje, inženjering,
izvođenje radova u građevinarstvu i
trgovinu d.j.l.Sarajevo
16-mar-2009
Preduzeće za projektovanje,
inžinjering i usluge " N A B I S " djl
Sarajevo
16-mar-2009
"HAR COMPANY" Društvo jednog
lica za proizvodnju, promet,
ugostiteljstvo, turizam i usluge
Sarajevo
18-mar-2009
PREDUZEĆE ZA ZAŠTITNE
TEHNOLOGIJE EKOSISTEMA
"RENTEC-B.H." DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
18-mar-2009
"ZELMA COMERC" Društvo jednog
lica za unutrašnju i vanjsku trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge Sarajevo
18-mar-2009
TRGOVINSKO PREDUZEĆE
"ZUM" d.j.l. SARAJEVO
18-mar-2009
"SELSIF" PREDUZEĆE ZA
INŽENJERING
PROIZVODNJU I TRGOVINU
d.j.l.VOGOŠĆA
18-mar-2009
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge "E & S
KOMERC" djl Sarajevo
18-mar-2009
"HELSY - R&D" djl za istraživanje,
razvoj i proizvodnju Sarajevo
18-mar-2009
"PERPROM" PROIZVODNOTRGOVINSKO PREDUZEĆE, DJL
SARAJEVO
18-mar-2009
"SALKO COMPANY" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJUI
SPOLJNU TRGOVINU,
PROJEKTOVANJE,
GRAĐEVINARSTVO I USLUGE
SARAJEVO
18-mar-2009
"EL TORO COMMERCE"
Preduzeće za trgovinu ugostiteljstvo
i turizam, d.j.l. Sarajevo
18-mar-2009
HANKIJA-KOMERC preduzeće za
unutrašnju i vanjskutrgovinu društvo
jednog lica Sarajevo
18-mar-2009
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge "SANDYB" Društvo jednog
lica Sarajevo, Ilidža
18-mar-2009
"ALDAJ EXPORT IMPORT" Društvo
jednog lica za trgovinu, transport i
usluge Sarajevo
14
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
18-mar-2009
"EURO KING" društvo jednog lica
za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i
usluge Sarajevo
18-mar-2009
"JEANS - NAR" Preduzeće za
unutrašnju i spoljnu trgovinu
gradjevinarstvo i usluge društvo
jednog lica Sarajevo
19-mar-2009
Preduzeće za trgovinu i usluge
"ČATAL" d.j.l. Sarajevo
17-apr-2009
"TANER AGENT" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
zastupanje stranih lica,trgovinu i
usluge Sarajevo
23-apr-2009
"MRM" Comerc, djl. Trgovina,
izdavačka djelatnost i usluge,
Sarajevo
17-jun-2009
" e-systems-sa" Društvo za
proizvodnju,promet,trgovinu i usluge
na veliko i malo export-import d.o.o.
Sarajevo
17-jun-2009
"PILOT" Društvo za
građevinarstvo,trgovinu,ugostiteljstv
o,turizam i usluge d.o.o. Sarajevo
17-jun-2009
"ALIBEGOVIĆ I SINOVI-ALIS"
Privredno društvo za proizvodnju,
trgovinu ugostiteljstvo i exportimport d.o.o. Sarajevo
17-jun-2009
"ARCO" Društvo za proizvodnju,
promet i usluge, d.o.o. Sarajevo
18-jun-2009
MISSYS Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
promet, usluge i zastupanje
Sarajevo
02-jul-2009
"ŠAVRIĆ SA TRADE" Preduzeće za
trgovinu i usluge DJL SARAJEVO
14-avg-2009
"DID" PREDUZEĆE ZA
IZDAVAČKU DJELATNOST
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU SARAJEVO
21-avg-2009
"JOLLY CAR" Društvo za rent-acar,prodaju vozila i usluge d.o.o.
Sarajevo
21-avg-2009
"HASIDIĆ"Društvo sa ograničenom
odgovornošću za
inženjering,posredovanje i trgovinu
Sarajevo
21-avg-2009
"EURO-WORK" Društvo za
posredovanje konsalting i usluge
d.o.o. Sarajevo
22-sep-2009
"TITANIUM" Društvo za sport i
rekreaciju d.o.o. Vogošća
15
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
06-nov-2009
"PROMAG" za proizvodnju,montažu
i inžinjering d.o.o. Sarajevo
18-nov-2009
"STARBOARD HOTELS" d.o.o.
Sarajevo, Društvo za promet
nekretnina i izgradnju u hotelijerstvu,
Sarajevo
18-nov-2009
TASO & SON Društvo za alternative
poslovnog razvoja Business
Development Alternatives d.o.o.
Sarajevo
18-nov-2009
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
TRGOVINU I USLUGE
"GLOBALBIZ" D.O.O. SARAJEVO
20-nov-2009
"HIMEL" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
Sarajevo
01-dec-2009
Privredno društvo za
proizvodnju,trgovinu,izdavačku i
štamparsku djelatnost i usluge
"INTEL P.V.X." društvo sa
ograničenom odgovornošću
Sarajevo
07-dec-2009
"MEDIHA COMERCE" d.j.l. za
proizvodnju,trgovinu,turizam i usluge
Sarajevo
09-dec-2009
Privredno društvo za proizvodnju,
transport, trgovinu i usluge "MEJCOMERC" d.o.o. Sarajevo
18-dec-2009
"Optima IT" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za informatički
inžinjering, proizvodnju, zastupstvo i
promet d.o.o. Sarajevo
30-dec-2009
"QUALITAS" Centar za edukaciju i
kvalitet d.o.o. Sarajevo
08-jan-2010
"Kupujmo i koristimo domaće"
društvo za trgovinu na veliko i malo
d.o.o. Sarajevo
05-mar-2010
"OPTICON INDUSTRY" Društvo za
consalting, izdavaštvo, promet,
trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
10-mar-2010
"ADRIA AMS" d.o.o. za proizvodnju i
usluge u telekomunikacijama
Sarajevo
15-mar-2010
"LADY D" Društvo jednog lica za
proizvodnju,trgovinu i
usluge,Sarajevo
15-mar-2010
Preduzeće za proizvodnju betonskih
blokova i drugih betonskih proizvoda
KG Beton werk "GmbH KARIĆ", djl
Sarajevo
16
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
15-mar-2010
Društvo za unutrašnju i vanjsku
trgovinu i špediciju i transport,
"OUTPUT", djl Sarajevo
15-mar-2010
"SILA-COMMERCE" Društvo jednog
lica za trgovinu, usluge i izdavačku
djelatnost Sarajevo
15-mar-2010
"POČITELJ" PREDZEĆE ZA
TRGOVINU I USLUGE DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
15-mar-2010
"MUJEZIN-COMP" Preduzeće za
trgovinu, ugostiteljstvo, transport i
usluge d.j.l. Sarajevo
15-mar-2010
"HORS" Društvo jednog lica za
proizvodnju, uvoz,izvoz i promet na
veliko i malo Sarajevo
15-mar-2010
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I KONSIGNACIJSKU
PRODAJU "SAJAS-KOMERC"
DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO
16-mar-2010
"PEGNIC COMERC" Preduzeće za
gradjevinarstvo, trgovinu i usluge,
d.j.l. Sarajevo
16-mar-2010
Privatno preduzeće za proizvodnju,
promet i špediciju "ASTRIATICA
FOR TIMBER INTERNATIONAL
TRADING" Sarajevo, sa potpunom
odgovornošću
16-mar-2010
"FLORIJAN" PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU I USLUGE DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
16-mar-2010
"KAPPA" Preduzeće za promet roba
i usluga d.j.l.Ilidža-Sarajevo
16-mar-2010
"EUROGRADNJA" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
građevinarstvo, trgovinu i usluge
Sarajevo
16-mar-2010
"MELIDA" Preduzeće za transport i
trgovinu, d.j.l. Sarajevo
16-mar-2010
"BIJELJINKA COMPANY"
Preduzeće za gradjevinarstvo,
trgovinu i usluge, d.j.l. Sarajevo
16-mar-2010
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu "OKYANUS TRADING"
d.j.l. Sarajevo
16-mar-2010
Preduzeće za spoljnu i unutrašnju
trgovinu na veliko, malo i usluge
"Genny Way" djl
17
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
16-mar-2010
"FRANCK CROBIH"
Poduzeće za vanjsku i unutarnju
trgovinu d.j.l. Sarajevo
16-mar-2010
"VE-GOR COMPANY"
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I
USLUGE DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO
16-mar-2010
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu, proizvodnju i usluge
"DEDATEX", društrvo jednog lica,
Ilidža
16-mar-2010
"PLOSKO PROMEX" Preduzeće u
privatnoj svojini za unutrašnju i
spoljnu trgovinu i usluge p.o.
16-mar-2010
PREDUZEĆE ZA PROMET NA
VELIKO I MALO "LEAN" djl
SARAJEVO
17-mar-2010
"MISIDE" Preduzeće za trgovinu i
usluge d.j.l. Sarajevo
17-mar-2010
Društvo za proizvodnju, trgovinu i
usluge "NAFAL
PHARMACEUTICAL" d.o.o.
Sarajevo
17-mar-2010
Preduzeće u privatnoj svojini za
unutrašnju i spoljnu trgovinu,
ugostiteljstvo i uslgue "MUNASKOMERC" p.o.
17-mar-2010
Preduzeće za proizvodnju, promet i
usluge "BIRO" BB d.j.l. Ilidža
17-mar-2010
"PATEX" PROIZVODNOPRODAJNO PREDUZEĆE NA
VELIKO I MALO DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU PAZARIĆHADŽIĆI
17-mar-2010
"SALI-TRANS" PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU I TRANSPORT, DJL
SARAJEVO
18-mar-2010
"ELAD-TURS" PREDUZEĆE ZA
UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I
USLUGE DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO
18-mar-2010
"ČUSTO-KOMERC" Društvo jednog
lica za gradjevinarstvo, ugostiteljstvo
i trgovinu Hadžići
18-mar-2010
"SKARABEJ" EXPORT-IMPORT,
D.O.O. Sarajevo
18-mar-2010
PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
PROMT ROBA I USLUGA
"MEŠONI" d.o.o. sa SARAJEVO
18-mar-2010
"SKARABEJ" EXPORT-IMPORT,
D.O.O. Sarajevo
18
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
18-mar-2010
PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU NA VELIKO I MALO,
UVOZ I IZVOZ "RAMADA" p.o.
Sarajevo
18-mar-2010
"HING" PREDUZEĆE ZA
PROJEKTOVANJE, INŽENJERING,
GRAĐENJE I PROMET ROBA I
USLUGA d.j.l. SARAJEVO
19-mar-2010
"BOSSTEN" Društvo jednog lica za
proizvodnju, promet i izvođenje
građevinskih radova Sarajevo
19-mar-2010
Preduzeće "BUŠ-EXPORT" za
trgovinu i ugostiteljstvo djl Sarajevo
19-mar-2010
"PROMIS"-Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu na veliko i
malo i usluge djl
19-mar-2010
"PGV OIL" Preduzeće za unutrašnju
i spoljnu trgovinu, doo Sarajevo
22-mar-2010
"DŽENEXPORT" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA TRŽIŠNE
KOMUNIKACIJE,
UGOSTITELJSTVO I USLUGE
SARAJEVO
22-mar-2010
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu "MAK-BOS" - djl Sarajevo
22-mar-2010
"ZEMEX" za unutrašnju i spoljnu
trgovinu, građevinarstvo i uslužne
djelatnosti društvo jednog lica
Sarajevo
22-mar-2010
"IVECO" Društvo za trgovinu,
transport i usluge d.j.l. Sarajevo
22-mar-2010
"VEMAKS" preduzeće za trgovinu
na veliko i malo export-import, d.j.l.
Sarajevo
22-mar-2010
Preduzeće za
ugostiteljstvo,unutrašnji i vanjski
promet "KEYTAUN" d.j.l.Sarajevo
22-mar-2010
"AJAN" Društvo jednog lica za
proizvodnju, unutrašnju i spoljnu
trgovinu na veliko i malo i usluge,
Sarajevo
22-mar-2010
"ŽIŠKO-PROMET" zastupništvo,
unutrašnja i spoljna trgovina, d.j.l.
Sarajevo
22-mar-2010
Preduzeće za proizvodnju,trgovinu i
uslgue "ARABIC-INTERNATIONAL" d.j.l. Sarajevo
19
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
22-mar-2010
"ČARLI-HAY" za trgovinu na veliko i
malo, uvoz-izvoz društvo jedng lica
Sarajevo
22-mar-2010
"VULKAN" Društvo jednog lica, za
trgovinu dijelovima i priborom za
motorna vozila Sarajevo
22-mar-2010
"TREPOLI" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
Sarajevo
22-mar-2010
"MIZAN EXPORT-IMPORT"
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge Društvo jednog lica Sarajevo
22-mar-2010
"HRUSTEMOVIĆ" Preduzeće za
unutrašnju i vanjsku trgovinu,
proizvdonju i usluge djl Sarajevo
23-mar-2010
"WELKOM" Društvo za trgovinu,
proizvodnju i usluge DJL -Sarajevo
23-mar-2010
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu i ugostiteljstvo "REDŽIZKOMERC"doo Sarajevo
23-mar-2010
"EMKIĆ" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE SARAJEVO
23-mar-2010
"SELSARAJ" PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU, UGOSTITELSJTVO I
USLUGE, DJL SARAJEVO
23-mar-2010
"INGEMAR" INŽENJERING,
MARKETING I PROMET, d.j.l.
VOGOŠĆA
23-mar-2010
Preduzeće za trgovinu,
ugostiteljstvo i špediciju "BISTON",
društvo jednog lica, Sarajevo
23-mar-2010
Preduzeće za unutrašnji i vanjski
promet "AMSSA KOMERC" d.j.l.
Sarajevo
23-mar-2010
Društvo jednog lica za trgovinu na
veliko i malo, transport i usluge,
izvoz-uvoz "MAKI" Sarajevo
23-mar-2010
"SETRA" IMPORT - EXPORT
Društvo jednog lica za spoljnu i
unutrašnju trgovinu, inžinjering,
promet i usluge Sarajevo
23-mar-2010
"FA-KURTOVIĆ" Društvo jednog
lica za unutrašnju i spoljnu trgovinu i
usluge Sarajevo
24-mar-2010
"VOGEL-TRANS" Preduzeće za
drumski saobraćaj, trgovinu i
ugostiteljstvo d.j.l. Ilidža
20
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
24-mar-2010
"STONES - ENERGY"
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I
GRAĐEVINARSTVO DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
24-mar-2010
PROIZVODNO-TRGOVAČKO
PREDUZEĆE "GRADAC KOMERC
EXPORT-IMPORT" d.j.l .ILIJAŠ
24-mar-2010
Društvo jednog lica za trgovinu,
gradjevinarstvo, ugostiteljstvo i
turizam "VERITAS" EXPORTIMPORT Sarajevo
24-mar-2010
"ARCADIA" - Preduzeće za trgovinu
i usluge - Društvo jednog lica
Sarajevo
24-mar-2010
Trgovinsko preduzeće "MIGROS",
društvo jednog lica Sarajevo
24-mar-2010
"RELAMERC" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA UNUTRAŠNJU I
VANJSKU TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO I USLUGE
SARAJEVO
24-mar-2010
"BIZAM" PREDUZEĆE ZA
PRERADU I PROMET KRZNA,
KOŽE I TEKSTILA, DJL SARAJEVO
24-mar-2010
"DEMIS-COMPANY" za trgovinu i
usluge djl Sarajevo
24-mar-2010
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu i usluge "INTERING" d.j.l.
Sarajevo
24-mar-2010
"SALTEX COMPANI" Preduzeće za
unutrašnju i spsoljnu trgovinu i
usluge, d.j.l. Ilidža - Hrasnica
24-mar-2010
"ASOTIĆ-COMMERC" Preduzeće
za trgovinu i promet, djl. Sarajevo
25-mar-2010
"SAMIRA" d.j.l. ZA TRGOVINU
SARAJEVO
25-mar-2010
"EXCOMPANY" djl PREDUZEĆE
ZA PROMET I USLUGE
SARAJEVO
26-mar-2010
"FAJTER-TRADE" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
26-mar-2010
Društvo jednog lica za izvodjenje i
projektovanje u gradjevinarstvu
"GRADING" Sarajevo
26-mar-2010
"B E S T " Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu, inženjering,
transport i usluge d.o.o. Sarajevo
21
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
26-mar-2010
"VINITA-IMPEX" Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
29-mar-2010
Preduzeće za gradjevinarstvo i
trgovinu "SUFAT", d.j.l. Sarajevo
29-mar-2010
"ADVANCED EURO
COOPERATION" Preduzeće za
građevinarstvo, unutrašnju i vanjsku
trgovinu d.j.l. Sarajevo
29-mar-2010
"MILAZ-TRADE", Preduzeće za
proizvodnju, unutrašnju i spoljnu
trgovinu i usluge, društvo jednog
lica, Sarajevo
29-mar-2010
Preduzeće za proizvodnju i trgovinu
metalnim, plastičnim i staklenim
proizvodima "ALPASAN" d.j.l.
Sarajevo
29-mar-2010
"Evroprozor Košak", preduzeće za
proizvodnu, trgovinsku i uslužnu
djelatnost, d.j.l. Sarajevo
29-mar-2010
"INTRAFIS" Društvo jednog lica,
preduzeće za vanjsku i unutrašnju
trgovinu, finansije i usluge Sarajevo
29-mar-2010
"RUD" D.J.L. za export-import i
zastupanje Sarajevo
29-mar-2010
"MOBIL-IMPEX", preduzeće za
trgovinu export-import d.j.l. Sarajevo
29-mar-2010
"HABERE" Preduzeće za trgovinu i
usluge, djl Sarajevo
29-mar-2010
"EURO FERIX" Preduzeće za
unutrašnju i vanjsku trgovinu d.j.l.
Ilidža
29-mar-2010
"BRIMUS-TRADE" Društv jednog
lica za gradjevinarstvo. proizvodnju i
trgovinu Sarajevo
29-mar-2010
Preduzeće za Proizvodnju,Trgovinu
i uslužne Djelatnosti "TANA
KOMERC" Društvo jednog lica
Sarajevo
29-mar-2010
Preduzeće "ARNEL" za unutrašnju i
spoljnu trgovinu djl Sarajevo
29-mar-2010
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUŽNE
DJELATNOSTI "ČAPLIN-86"
DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO
22
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
29-mar-2010
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU,
INŽENJERING I
GRADJEVINARSTVO "TIGRA"
DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO
30-mar-2010
Društvo jednog lica za promet i
usluge "POROBIĆ COMERCE"
Sarajevo
30-mar-2010
"REGRADING" Preduzeće za
gradjevinarstvo, trgovinu i usluge, djl
Sarajevo
30-mar-2010
Preduzeće za trgovinu robom, izvozuvoz i pružanje usluga "ŠIRLIJAEXPORT-IMPORT" društvo jednog
lica, Sarajevo
30-mar-2010
PREDUZEĆE ZA IZDAVAČKOŠTAMPARSKU DJELATNOST
"KUTUB", Društvo jednog lica
Sarajevo
30-mar-2010
Društvo jednog lica za spoljnu i
unutrašnju trgovinu "KWON",
Sarajevo
30-mar-2010
"SABE-M" Preduzeće za trgovinu,
prevoz i usluge d.j.l. Ilijaš
30-mar-2010
"BERTON", drušvo jednog lica za
izdavačku i istraživačku djelanost i
trgovinu, Sarajevo
30-mar-2010
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU, UVOZ, IZVOZ I
USLUGE "LEDER KOMERC" D.J.L.
SARAJEVO
30-mar-2010
"AMFORA" Preduzeće za
posredovanje, trgovinu i usluge d.j.l.
Sarajevo
30-mar-2010
Trgovinsko - uslužno - gradjevinsko
poduzeće "VANIK COMPANY"
EXPORT-IMPORT Društvo jednog
lica Sarajevo - Ilidža
30-mar-2010
"MILSAM COMPANI" Društvo
jednog lica za izvoz-uvoz,
proizvodnju i usluge, Sarajevo
31-mar-2010
"DENIS - SHOP" EXPORT-IMPORT
Društvo jednog lica za trgovinu i
usluge Sarajevo
31-mar-2010
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE
"CODEX" d.j.l. ILIJAŠ
31-mar-2010
Preduzeće za promet robe, izvozuvoz i pružanje usluga "OMEGA111" društvo jednog lica, Sarajevo
23
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
31-mar-2010
"LIBELA" Društvo u državnoj svojini
za trgovinu i usluge D.O.O. sa p.o.
Sarajevo
31-mar-2010
"WAGENPROM" Preduzeće za
trgovinu i uslužne djelatnosti društvo
jednog lica, Sarajevo
31-mar-2010
"LAM 2"- Peduzeće za proizvodnju,
promet na veliko i malo Društvo
jednog lica Sarajevo
31-mar-2010
"BYBLOS" - DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA UNUTRAŠNJU SPOLJNU
TRGOVINU I USLUGE SARAJEVO
31-mar-2010
"UNA-PRESS" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge Sarajevo
01-apr-2010
"VOLAN TRADE" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
SAOBRAČAJNU KULTURU,
TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO
SARAJEVO
01-apr-2010
"BOSKA COMPANY" društvo
jednog lica za proizvodnju,
građevinarstvo, unutrašnju i spoljnu
trgovinu i usluge Sarajevo
01-apr-2010
Preduzeće u mješovitoj svojini za
trgovinui usluge "ASTRAKOM"
d.o.o. sa p.o. Sarajevo
01-apr-2010
Trgovinsko-uslužno preduzeće u
privatnoj svojini "PROJEKCIJA" p.o.
Rogatica
02-apr-2010
Društvo za trgovinuna veliko i malo,
građevinarstvo i ugostiteljstvo "AZA"
društvo jednog lica, Sarajevo
05-apr-2010
"MERDO-ZEM" Preduzeće za
unutrašnju i vanjsku trgovinu na
veliko i malo, ugostiteljstvo,
transport i usluge, Društvo jednog
lica, Sarajevo
05-apr-2010
"EDČES" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE
I USLUGE SARAJEVO
05-apr-2010
"EUROHORIZONTI" PREDUZEĆE
ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING,
KONSALTING UVOZ-IZVOZ I
TRGOVINU DOO SARAJEVO
05-apr-2010
Preduzeće za građevinsko zanatske
radove "HUKARA" d.j.l. Sarajevo
24
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
05-apr-2010
"ŽUTI" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu
Sarajevo
05-apr-2010
"SPEJK" d.j.l. za proizvodnju,
promet i usluge Sarajevo
05-apr-2010
"BBS" društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
Sarajevo
05-apr-2010
"NAZE-PROM" d.j.l. TRGOVINA,
UVOZ, IZVOZ-VOGOŠĆA
05-apr-2010
"UNI STAKLO" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠČU, Preduzeće za
gradjevinarstvo, proizodnju, export,
import Sarajevo
05-apr-2010
"TAŠ BILJUR" Preduzeće za
gadjevinarstvo, trgovinu i transport,
d j l Sarajevo
05-apr-2010
"ONIKS" djl za proizvodnju, usluge i
export-import Sarajevo
05-apr-2010
"GRAP-BIS" društvo jednog lica za
građevinarstvo i usluge, Sarajevo
05-apr-2010
"TEA AD" Društvo jednog lica za
gradjevinarstvo i trgovinu Sarajevo
05-apr-2010
"TEAM" DJL SARAJEVO,
preduzeće za izdavačku djelatnost,
trgovinu i sport, turizam i
ugostiteljstvo
05-apr-2010
"SULEJMANI" Društvo jednog lica
za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu
trgovinu i usluge Sarajevo
05-apr-2010
"MERAMI" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA TRGOVINU, TURIZAM,
UGOSTITELJSTVO I
INŽENJERING SARAJEVO
06-apr-2010
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge "BRALIM" društvo jednog
lica Sarajevo
06-apr-2010
"ELA-ŠPED" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA PREVOZ,
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU I USLUGE HADŽIĆI
06-apr-2010
Preduzeće za promet robe, izvozuvoz i pružanje usluga "MATTEOTRADE", društvo jednog lica,
Sarajevo
06-apr-2010
"Vitarimal Internacional", preduzeće
za trgovinu i uslužnu djelatnost, d.j.l.
Sarajevo
25
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
06-apr-2010
"HAJR-IMPEX" PREDUZEĆE ZA
VANJSKU I UNUTRAŠNJU
TRGOVINU, INŽENJERING I
KONZALTING d.o.o. SARAJEVO
06-apr-2010
Preduzeće za export-import trgovina
na veliko i malo "HIDEX" Društvo
jednog lica Sarajevo
06-apr-2010
"TRAK KOMERC" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
VANJSKU TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
SARAJEVO
07-apr-2010
"SIGLAVI" Privatno preduzeće za
unutrašnju i spoljnu trgovinu p.o.
Ilidža
07-apr-2010
"WATER-ENERGY" d.o.o. za
proizvodnju, promet i usluge
Sarajevo
07-apr-2010
Preduzeće u privatnoj svojini za
projektovanje, inženjering, izgradnju
elektro-mašinske opreme, spoljna i
unutrašnja trgovina "TIMA" p.o.
07-apr-2010
"KARIŠIK" - Preduzeće za
proizvodnju i usluge, doo, Sarajevo
07-apr-2010
"FEHRIĆ" privatno preduzeće za
spoljnu i unutrašnju trgovinu,
turizam i usluge p.o. Sarajevo
07-apr-2010
"MUHIĆ HANDEL" trgovinskougostiteljsko-gradjevinsko
preduzeće u privatnoj svojini p.o.
Sarajevo
07-apr-2010
"SHAMROCK-Trade" Privatno
preduzeće za trgovinu na veliko i
malo, eksport-import i usluge, p.o.
Sarajevo
07-apr-2010
"DISKOTURS" Predzeće za
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge DJL Sarajevo
08-apr-2010
"DIN - 019" Preduzeće za
inženjering, trgovinu i usluge d.j.l.
Sarajevo
08-apr-2010
Društvo jednog lica za kompjuterski
dizajn i grafičke usluge
"GRAPHEXPRESS" Sarajevo
08-apr-2010
"VLADAVIĆ VEERS" Preduzeće za
unutrašnju i spoljnu trgovinu, d.o.o.
Sarajevo
08-apr-2010
"FOR YOU" Preduzeće za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i
muzičko nakladničku djelatnost, d.j.l.
Sarajevo
26
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
08-apr-2010
Preduzeće za trgovinu,
projektovanje, dizajn, kreiranje i
proizvodnju "FMS" d.j.l. Sarajevo
08-apr-2010
"HONESTY" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA TRGOVINU I USLUGE
SARAJEVO
08-apr-2010
Preduzeće za trgovinu EXPORT IMPORT "SALKANOVIĆ" društvo
jednog lica Sarajevo
08-apr-2010
"TICO" EXPORT - IMPORT
INŽENJERING D.J.L. SARAJEVO
08-apr-2010
"DŽANASKO" Društvo jednog lica
za trgovinu i usluge Sarajevo
08-apr-2010
"MIRTA" društvo jednog lica za
proizvodnju, unutrašnju i vanjsku
trgovinu, turističko-agencijske
poslove Sarajevo
08-apr-2010
"FOTO-GLAS" PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU-DJL Sarajevo
08-apr-2010
Preduzeće za projektovanje,
izvođenje građevinskih radova i
usluge "PASABO" djl Sarajevo
08-apr-2010
"JANJA-TRADE" Društvo jednog
lica za unutrašnju i spoljnu trgovinu,
proizvodnju, promet, otkup i preradu
Sarajevo
08-apr-2010
"Siona-AS" Poduzeće za promet i
usluge djl Sarajevo
09-apr-2010
"HYPOCRAT"-Preduzeće za
trgovinu i usluge- Društvo jednog
lica Sarajevo
09-apr-2010
Preduzeće za proizvodnju,
inžinjering i trgovinu "STYLE" d.o.o.
Sarajevo
09-apr-2010
"DINKA" Preduzeće za proizvodnju,
trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
09-apr-2010
"PRONTOS" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA PROIZVODNJU,
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU I USLUGE SARAJEVO
09-apr-2010
"RIKI GRADNJA" Društvo jednog
lilca za izvođenje građevinskih
radova, montažu i transport
Sarajevo
09-apr-2010
"BESAR" Proizvodno gradjevinsko
preduzeće, djl, Sarajevo
09-apr-2010
"POLIMLJE " društvo jednog lica za
transport, unutrašnju i spoljnu
trgovinu Sarajevo
27
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
09-apr-2010
"SANICOM" društvo jednog lica za
proizvodnju, trgovinu i usluge
Sarajevo
09-apr-2010
"UNSKI BISER" Preduzeće za
promet i usluge djl, Sarajevo
12-apr-2010
"RDžS - export-import - Preduzeće
za trgovinu i usluge - Društvo jednog
lica Sarajevo
12-apr-2010
"ACTIV" Inženjering za EE sisteme i
upravljanje procesima, d.j.l.
Sarajevo
12-apr-2010
"MAXI-FER" Trgovačko preduzeće
expoprt-import doo Sarajevo
12-apr-2010
"RYAN GLOBAL SERVICES" djl
Sarajevo
12-apr-2010
"KARATILIM" PREDUZEĆE ZA
KONSTRUKCIJE, INDUSTRIJU I
TRGOVINU, DRUŠTVO JEDNOG
LICA SARAJEVO
12-apr-2010
"TREBEŠKO" Društvo za trgovinu,
gradjevinarstvo i usluge d.j.l.
Sarajevo
12-apr-2010
Preduzeće za gradjevinarstvo i
trgovinu "TRADE FOR AID", d.j.l.
Sarajevo
12-apr-2010
PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
PROMET ROBA I USLUGA
"AZALEO" d.o.o. sa p.o. Sarajevo
12-apr-2010
PREDUZEĆE ZA VANJSKU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU
"BROFEX-COMMERC" d.j.l.
Sarajevo
13-apr-2010
"TRAM" Preduzeće za trgovinu i
usluge Društvo sa ograničenom
odgovornošću Sarajevo
13-apr-2010
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU,
PROIZVODNJU I USLUGE "HORNCOM" djl SARAJEVO
13-apr-2010
"FS" Trgovina na veliko i malo,
spoljna i unutrašnja, turizam,
saobraćaj, zastupanje ino-firmi,
posredništvo, export-import, Društvo
jednog lica, Sarajevo
13-apr-2010
Trgovinsko preduzeće "STANEXTRADING COMPANY" društvo
jednog lica Sarajevo
13-apr-2010
"ELEKTROELEMENT"
PREDUZEĆE ZA INŽENJERING,
USLUGE I TRGOVINU DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
28
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
13-apr-2010
"DESAM-PROMEX", preduzeće za
proizvodnju, unutrašnju i spoljnu
trgovinu i usluge, društvo jednog
lica, Sarajevo
13-apr-2010
"MONTAL & CO", preduzeće za
proizvodnju, inženjering, unutrašnju i
spoljnu trgovinu i ugostiteljstvo i
turizam, društvo sa ograničenom
odgovornošću, Sarajevo
13-apr-2010
PRDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE "NURKOMERC" DRUŠTVO JEDNOG
LICA SARAJEVO
13-apr-2010
"RH CONFINANCE" Preduzeće za
ekonomski consalting, finansijski
inženjering, unutrašnju i vanjsku
trgovinu djl Ilijaš
13-apr-2010
"LA PRIMAVERA" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
14-apr-2010
Preduzeće za vanjsku i unutrašnju
trgovinu "Braver" d.j.l. Sarajevo
14-apr-2010
"DEMADIS" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU, TURIZAM I
USLUGE - SARAJEVO
14-apr-2010
Društvo za proizvodnju, trgovinu i
transport "AGRAM" Društvo jednog
lica, Sarajevo
14-apr-2010
"IMD LAND TRADE" Preduzeće za
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge DJL Sarajevo
14-apr-2010
"VETSTRAL" društvo za trgovinu na
veliko i malo društvo jedog lica
Sarajevo
14-apr-2010
"SWOL" Društvo za unutrašnju i
spoljnu trgoivnu i usluge d.j.l.
Sarajevo
14-apr-2010
"NAGIB" Društvo jednog lica za
unutrašnju i vanjsku trgovinu,
proizvodnjui usluge Sarajevo
15-apr-2010
"AJKAING" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA GRAĐEVINARSTVO
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU
15-apr-2010
"ANGRO TRADE", društvo jednog
lica, za trgovinu, Sarajevo
15-apr-2010
"TIKOS TRADE" Preduzeće za
proizvodnju, usluge i trgovinu, d.j.l.
Sarajevo
29
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
15-apr-2010
"MEGAKAUF" Društvo jedng lica za
trgovinu, građevinarstsvo, promet i
usluge Sarajevo
15-apr-2010
"MIDO" Proizvodno-prometno i
uslužno predeće, d.j.l. Sarajevo
15-apr-2010
"GALIS" Preduzeće za proizvodnju,
trgovinu i usluge d.j.l. Sarajevo
15-apr-2010
Preduzeće za avio-prijevoz,
trgovinu, turizam, propagandu i
usluge "AIR PLUS", d.j.l. Sarajevo
15-apr-2010
Društvo jednog lica za unutrašnjui
vanjsku trgovinu "BURAK"
SARAJEVO
15-apr-2010
"PAŠO-ŠPED" Preduzeće za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i
usluge, d.j.l. Sarajevo
15-apr-2010
"KLARK"-LIDA TRADE, Društvo
jednog lica za unutrašnju i spoljn
trgovinu, Sarajevo
15-apr-2010
Preduzeće za proizvodnju,
gradjevinarstvo, trgovinu i usluge
"POZDER" D.J.L. Sarajevo
15-apr-2010
"VENTENG" Društvo jednog lica za
inženjering i izgradnju ventilacionih i
filterskih postrojenja Sarajevo
16-apr-2010
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu "LIGNA KOMERC" doo
Sarajevo
16-apr-2010
PREDUZEĆE ZA VANJSKU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU "IVEX"
DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO
16-apr-2010
Društvo jednog lica za trgovinu na
veliko i malo "SARA
INTERNATIONAL" Sarajevo
16-apr-2010
"MELODY BOX" estrade, agencije,
turizam, marketing, menagement i
usluge, društvo jednog lica,
Sarajevo
16-apr-2010
"MEEL" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
16-apr-2010
"SARAJ-TRANS EXPORTIMPORT" za trgovinu, promet i
usluge djl Sarajevo
16-apr-2010
"BOSTUR" Preduzeće za unutrašnju
i vanjsku trgovinu i proizvodnju
d.o.o. Sarajevo
30
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
16-apr-2010
"HAANSS-TRADE" Društvo jednog
lica za transport, usluge i trgovinu
Sarajevo
19-apr-2010
Preduzeće za proizvodnju, promet i
usluge "INDAS" d.j.l. Sarajevo
19-apr-2010
"DINOS EXPORT-IMPORT" Društvo
jednog lica za unutrašnju i spoljnu
trgovinu na veliko i malo, Sarajevo
19-apr-2010
Preduzeće za trgovinu i usluge
"VAR FLEX" djl Sarajevo
19-apr-2010
Preduzeće u privatnoj svojini za
proizvodnju, unutrašnjui spoljnu
trgovinu FILM d.o.o. sa p.o.
Sarajevo
19-apr-2010
"HARRY-TRANŠPED" DRUŠTVO
SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
UNUTRAŠNJI I MEĐUNARODNI
TRANSPORT ROBE I PUTNIKA,
LIZING, PROIZVODNJU, PROMET
INŽENJERING, TURIZAM,
UGOSTITELJSTVO, USLUGE I
IZVOZ-UVOZ SARAJEVO
19-apr-2010
"FOLK-FILIGRAN" preduzeće za
unutrašnju i spoljnu trgovinu, promet
i usluge, d.o.o. Sarajevo
19-apr-2010
Preduzeće za informatički
inženjering, edukaciju trgovinu i
izdavaštvo "INFOTRADE", društvo
jednog lica Sarajevo
19-apr-2010
"VERTIKALE" - Specijalizovano
preduzeće za izvodjenje opasnih
radova na visinama - Društvo
jednog lica Sarajevo
19-apr-2010
"PARKERPLAST" preduzeće za
inžinjering, unutrašnju i spoljnu
trgovinu,, usluge i promet društvo
jednog lica Sarajevo
19-apr-2010
"KEMIPEX" Društvo jednog lica za
proizvodnju, unutrašnju, spoljnu
trgovinu i usluge Sarajevo
19-apr-2010
"ĆESE TRADE" Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
19-apr-2010
"FARUK-BALKAN" društvo jednog
lica za gradjevinarstvo, unutrašnju i
spoljnu trgovinu Sarajevo
19-apr-2010
"MELADA" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU SARAJEVO
31
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
20-apr-2010
"AGROTRADE EXPORT-IMPORT"
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I
TRGOVINU DRUŠTVO JEDNOG
LICA
20-apr-2010
"POLIPLAST" Sarajevo, društvo
jednog lica za trgovinu, inženjering,
ugostiteljstvo i turizam
20-apr-2010
"TRBO-ŠOP" Preduzeće za trgovinu
na veliko i malo i ugostiteljstvo, d.j.l.
Sarajevo
20-apr-2010
Preduzeće za promet robe, izvozuvoz i pružanje usluga "BONITACITRUS", društvo jednog lica,
Sarajevo
20-apr-2010
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU, MOTORNA
VOZILA, GORIVA, MAZIVA,
GRADJEVINARSTVO,
UGOSTITELJSTVO I SAOBRAĆAJ
"RUBENS" DRUŠTVO JEDNOG
LICA SARAJEVO
20-apr-2010
"LB TREND KOMERC" Exportimport d.j.l. Sarajevo
20-apr-2010
PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
PROMET ROBA I USLUGA
"VAVILON" d.o.o. sa p.o.
SARAJEVO
20-apr-2010
Privatno preduzeće za proizvodnju,
promet, uvoz-izvoz "ELANKA" sa
p.o.- Sarajevo
20-apr-2010
Preduzeće za unutrašnju i soljnu
trgovinu, proizvodnju, transport i
marketing "ENKER-BANK" djl
Sarajevo
21-apr-2010
"DIEMERC" Preduzeće za trgovinu i
usluge d.j.l. Sarajevo
21-apr-2010
Privredno društvo za proizvodnju,
transport, trgovinu i usluge "MEJCOMERC" d.o.o. Sarajevo
21-apr-2010
"CAMELLIA" za
trgovinu,gradjevinarstvo i usluge
društvo jednoglica Ilidža-Sarajevo
22-apr-2010
"SAB-TREID" Privatno preduzeće
za unutrašnju i spoljnu trgovinu p.o.
Ilidža
22-apr-2010
"MARCOM ASK - program"
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU,
PROIZVODNJU I USLUGE, doo
Sarajevo
22-apr-2010
"KRUPEX" Preduzeće za
građevinarstvo, trgovinu i
proizvodnju d.o.o. Sarajevo
32
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
22-apr-2010
"N C T - Nova Constanta trgovina"
preduzeće za tržišne komunikacije i
marketing d.o.o. sa p.o. Sarajevo
22-apr-2010
Privatno preduzeće za turističko agencijske poslove, "TRAVELTOUR", p.o. Sarajevo
22-apr-2010
"ZORNIĆ COMPANY" Društvo
jednog lica za trgovinu, proizvodnju,
transport, gradjevinarstvo i usluge
Sarajevo
22-apr-2010
"UNIKAT TRADE" za proizvodnju,
turizam, trgovinu i ugostiteljstvo,
društvo jednog lica Sarajevo
22-apr-2010
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
"PLAYER" SARAJEVO
22-apr-2010
"DAR" Preduzeće za trgovinu i
usluge d.j.l. Sarajevo
22-apr-2010
"BRAĆA TODIĆ COMP" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, promet, usluge i
transport Sarajevo
22-apr-2010
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu, turizam, ugostiteljstvo i
usluge "MC-DJINX", društvo jednog
lica Sarajevo, Ilidža.
22-apr-2010
"AVALON" društvo za proizvodnju,
plasman i servisiranje električnih i
mašinskih uredjaja društvo jednog
lica Sarajevo
23-apr-2010
"HASEL" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA GRADJEVINARSTVO,
TURIZAM I TRGOVINU SARAJEVO
23-apr-2010
"JASMINA TREND KOMERC"
Preduzeće za promet i usluge d.j.l.
Sarajevo
23-apr-2010
"KEFKING" Društvo jednog lica za
građevinarstvo, prormet i inženjering
Sarajevo
23-apr-2010
"GOLD TRADE INTERNACIONAL"
Društvo jednog lica za proizvodnju,
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
Sarajevo
26-apr-2010
"SIGT" Društvo jednog lica za
signalizaciju, inženjering,
gradjevinarstvo i trgovinu Sarajevo
26-apr-2010
Privatno preduzeće "NIKBI"
Industrija konfekcije d.o.o. sa p.o.
Sarajevo
33
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
26-apr-2010
"KENA KOMERC" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA TRGOVINU,
PROMET I USLUGE - SARAJEVO
26-apr-2010
Preduzeće za proizvodnju, usluge i
trgovinu "DAMM-K" d.j.l. Sarajevo
26-apr-2010
"MONIKA" Preduzeće za turizam,
ugostiteljstvo i trgovinu, d j l
Sarajevo
26-apr-2010
Društvo jednog lica za trgovinu i
usluge "SENZAL" Sarajevo
26-apr-2010
"HAREX-L" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I
USLUGE SARAJEVO
26-apr-2010
"PALALIJA" Preduzeće za špediciju,
promet i usluge, d j l Sarajevo
26-apr-2010
"SWITTRADE" PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU PROMET I USLUGE
D.J.L. SARAJEVO
26-apr-2010
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU NA VELIKO I MALO I
USLUGE "EDIKOMERC", djl,
SARAJEVO
26-apr-2010
"BEMES" Društvo jednog lica za
unutrašnju i vanjsku trgovinu,
usluge, zastupanje i posredovanje
Sarajevo
27-apr-2010
Društvo jednog lica za proizvodnju,
promet i usluge "VINDEX-INEX"
Stari Ilijaš
27-apr-2010
"JAM" Privatno preduzeće za
spoljnu i unutrašnju trgovinu,
proizvodnju i usluge p.o. Sarajevo
27-apr-2010
"EURORIO" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu,
Sarajevo
27-apr-2010
"FAJDA COMMERCE" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA PROMET ROBA
I USLUGA SARAJEVO
27-apr-2010
PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I
TURIZAM "DŽENDŽE" sa p.o. SARAJEVO
27-apr-2010
Privatno preduzeće za ekonomske i
organizacione poslove, računarske
sisteme i trgovinu "FOREST" p.o.
Sarajevo
34
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
27-apr-2010
"KONCERT" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE
SARAJEVO
27-apr-2010
"KUNDO-PROM" Preduzeće za
unutrašnju trgovinu na malo, d.j.l.
Sarajevo
27-apr-2010
"Mine Action Services Limited"
Privredno društvo za uslužne
djelatnosti, d.o.o. Sarajevo
27-apr-2010
Preduzeće u privatnoj svojini za
turizam i ugostiteljstvo "ŠUŠKIĆ"
p.o. Sarajevo
27-apr-2010
Preduzeće u privatnoj svojini za
unutrašnju i spoljnu trgovinu promet
i usluge "LEJLA-COMPANI" p.o.
27-apr-2010
"BITSOFT" Privredno društvo za
projektovanje, proizvodnju i
inženjering računarskih i
informacionih sistema d.o.o
Sarajevo
27-apr-2010
IRMAS Drustvo za
istrazivanje,razvoj i marketing d.o.o.
Sarajevo
28-apr-2010
"A.T. DIN" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, UNUTRAŠPNJU I
SPOLJNU TRGOVINU djl SARAJEVO
28-apr-2010
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUŽNE
DJELATNOSTI "FERAAG- TRADE"
DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO
28-apr-2010
Privatni preduzeće za unutrašnju i
spoljnu trgovinu, usluge i
izdavalaštvo "ANTENA" sa p.o.
Sarajevo
28-apr-2010
"MITEL" Društvo jednog lica za
inžinjering,unutrašnju i vanjsku
trgovinu i usluge Sarajevo
28-apr-2010
"ALMIN" Preduzeće za unutrašnju i
vanjsku trgovinu i ugostiteljstvo Društvo jednog lica Sarajevo
28-apr-2010
PREDUZEĆE ZA ISTRAŽIVAČKO
PROIZVODNI RAD, USLUGE I
TRGOVINU "HEPLEM" DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
28-apr-2010
"HRAST COMMERCE" Preduzeće
za proizvodnju, trgovinu, inženjering
i usluge d.j.l. Sarajevo
35
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
28-apr-2010
"HRAST COMMERCE" Preduzeće
za proizvodnju, trgovinu, inženjering
i usluge d.j.l. Sarajevo
29-apr-2010
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu "Ahmethodžić" d.j.l.
Sarajevo
29-apr-2010
"MIRS-KOMERC" Preduzeće za
trgovinu i usluge d.j.l. Sarajevo
29-apr-2010
"FANA" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU-SARAJEVO
29-apr-2010
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU,
PROIZVODNJU I USLUGE
"SEMPER" DRUŠTVO JEDNOG
LICA SARAJEVO
29-apr-2010
Društvo jednog lica za trgovinu i
usluge "JINSA-YINWO", Sarajevo
29-apr-2010
Preduzeće za saobraćaj, trgovinu i
usluge "ČANOTRANS"-d.j.l.
Sarajevo
29-apr-2010
"ŠVRAKIĆ" Privredno društvo za
proizvodnju, trgovinu, usluge i
posredovanje d.o.o. Sarajevo
30-apr-2010
"DAUT" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,
GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU
NA VELIKO I MALO I USLUGE d.j.l.
SARAJEVO
30-apr-2010
"SAMEX - COMMERCE" Preduzeće
za trgovinu i proizvodnju društvo
jednog lica Sarajevo
30-apr-2010
"VITAK KOMERC" Društvo jednog
lica za trgovinu i ugostiteljstvo
Sarajevo
30-apr-2010
"ARI-AMAR" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA PROIZVODNJU,
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO,
TURIZAM I USLUGE - SARAJEVO
30-apr-2010
Preduzeće za trgovinu na veliko,
malo, spoljnu trgovinu i turizam
"MAXORAL" Društvo jednog lica
Sarajevo
30-apr-2010
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu i usluge "LJUCA KOMERC"
društvo jednog lica Sarajevo
04-maj-2010
"ENWA" Društvo za proizvodnju,
gradjevinarstvo i usluge d.j.l.
Sarajevo
36
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
04-maj-2010
"ENWA" Društvo za proizvodnju,
gradjevinarstvo i usluge d.j.l.
Sarajevo
05-maj-2010
"NIMSKY" Preduzeće za
ugostiteljstvo, promet i usluge,
Društvo jednog lica, Sarajevo,
05-maj-2010
"FAR EAST" PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU I USLUGE U
PRIVATNOJ SVOJINI, d.o.o. sa p.o.
SARAJEVO
12-maj-2010
"TESNILA" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu,
zastupanje i usluge Sarajevo
12-maj-2010
Preduzeće za projektovanje,
inženjering, proizvodnj, trgovinu i
poslovne usluge "CONTROL MAK"
d.j.l. Sarajevo
12-maj-2010
" HODVAKS " društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo,
marketing i inžinjering Sarajevo
12-maj-2010
Društvo jednog lica za promet roba i
usluga "HEMICOM" Sarajevo,
Ilidža.
13-maj-2010
STAMBENI FOND GRADA
SARAJEVA
17-maj-2010
DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU,
TURIZAM I USLUGE "MANAR"
EXPORT-IMPORT SARAJEVO
17-maj-2010
Preduzeće u privatnoj svojini za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
"NEKS-BAU" p.o. Sarajevo
17-maj-2010
"INST-COMEX" Društvo jednog lica
za instalacione i završne radove u
građevinarstvu, spoljnu i unutrašnju
trgovinu Sarajevo
17-maj-2010
"BOZALIJA" preduzeće za promet,
usluge i građevinarstvo, društvo
jednog lica Saraejevo
17-maj-2010
"RUDARPROMET" preduzeće za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i
marketing d.o.o. Sarajevo
17-maj-2010
"FI-DJO COMPANI" d.j.l. Preduzeće
za transport, trgovinu, ugostiteljstvo,
turizam, proizvodnju, uvoz i izvoz
Sarajevo
37
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
17-maj-2010
"PRIVREDNI MAX KOMERC"
PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU I PROMET
PROIZVODA DOMAĆE
RADINOSTI, UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU NA VELIKO
I MALO, INŽINJERING I TURIZAM,
p.o. SARAJEVO
18-maj-2010
"EKBER" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA PROIVODNJU, UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE
SARAJEVO
18-maj-2010
PREDUZEĆE ZA PROMET I
USLUGE "ŠEN-ŠPED" d j l
SARAJEVO
19-maj-2010
"TCA-TERMOCENTAR ADŽOVIĆ",
preduzeće za trgovinu, proizvodnju i
usluge, d.j.l. Sarajevo
19-maj-2010
"MARKOM KNOW-HOW INFO
SUPPLY" Društvo jednog lica za
promet, knjižarstvo, proizvodnju,
izvoz-uvoz i zastupanje Sarajevo
19-maj-2010
"IZO-STAR", Preduzeće za
unutrašnju i spoljnu trgovinu,
proizvodnju, ugostiteljstvo i usluge,
društvo jednog lica, Sarajevo
19-maj-2010
""LIDEX" DRUŠTVO JEDNDOG
LICA ZA PROIZVODNJU, PROMET
I USLUGE SARAJEVO
19-maj-2010
Preduzeće za proizvodnju, usluge,
gradnju, unutrašnju i vanjsku
trgovinu, ugostiteljstvo i turizam i
izdavaštvo "RADIMEX" društvo
jednog lica Sarajevo
19-maj-2010
"ZIR" DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU SARAJEVO
19-maj-2010
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu, usluge i prozvodnju
"HARMEN-TREJD", društvo jednog
lica, Sarajevo, Ilidža.
19-maj-2010
Preduzeće za montažu i servis
telekomunikacionih uređaja,
inžinjering, unutrašnju i vanjsku
trgovinu "IGB SYSTEM" d.j.l.
Sarajevo
19-maj-2010
Grafičko-trgovinsko preduzeće
"BEGRAF" d.j.l. Sarajevo
38
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
19-maj-2010
PREDUZEĆE ZA
GRADJEVINARSTVO,
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU NA VELIKO I MALO,
TRANSPORT I TURISTIČKE
USLUGE "KOROMEX", DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO.
19-maj-2010
Preduzeće za inženjering i trgovinu
"NIL", društvo jednog lica, Vogošća
19-maj-2010
"EROL INŽENJERING" Društvo
jednog lica za izgradnju,
projektovanje, inženjering,
konsalting, spoljnu i unutrašnju
trgovinu Sarajevo
19-maj-2010
"COTRISA TRADE" Privatno
preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu, inženjering i usluge sa p.o.
Sarajevo
19-maj-2010
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu "ENDŽI" d.o.o. Sarajevo
19-maj-2010
"CARTOUCH" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I
USLUGE d.j.l. SARAJEVO
19-maj-2010
PREDUZEĆE U MJEŠOVITOJ
SVOJINI ZA TRGOVINU NAKITOM
I PREDMETIMA OD PLEMENITIH
METALA "ZLATARNAINTERNACIONAL " D.O.O. SA P.O.
SARAJEVO
19-maj-2010
"AGNESA" PODUZEĆE ZA
TRGOVINU, INŽENJERING,
ZASTUPANJE INO FIRMI I
KONSIGNACIJU - DJL SARAJEVO
20-maj-2010
"KASORO" Preduzeće za
unutrašnju i spoljnu trgovinu,
proizvodnju i promet proizvoda od
plemenitih metala, Društvo sa
ograničenom odgovornošću,
Sarajevo
20-maj-2010
"GZG" Društvo jednog lica za
unutrašnju i vanjsku trgovinu,
inžinjering i usluge Sarajevo
20-maj-2010
"MTSH" društvo jednog lica za
trgovinu Hadžići
20-maj-2010
"RUMORS EXPORT-IMPORT"
Preduzeće za građevinarstvo,
trgovinu i usluge Društvo sa
ograničenom odgovornošću
Sarajevo
39
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
20-maj-2010
"PLIN-COMMERCE" Preduzeće za
promet roba i usluga d.o.o. Sarajevo
20-maj-2010
"MODIAL-TRADE" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
VANJSKU TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I
USLUGE SARAJEVO
20-maj-2010
Privatno preduzeće za unutrašnju i
spoljnu trgovinu "ŠEPES" sa p.o.
Sarajevo
24-maj-2010
ELEKTROINDUSTRIJSKA
IZGRADNJA d. j. l. preduzeće za
poizvodnju, gradjevinarstvo, trgovinu
i inžinjering
24-maj-2010
ELEKTROINDUSTRIJSKA
IZGRADNJA d. j. l. preduzeće za
poizvodnju, gradjevinarstvo, trgovinu
i inžinjering
24-maj-2010
"MAXI" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA TRGOVINU, USLUGE I
PROMET SARAJEVO
24-maj-2010
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE
"ELEKTRONABAVKA" DJL
SARAJEVO
25-maj-2010
"ČUSTOVIĆ" djl za organizaciju
proivodnje, prometa i usluga,
Sarajevo
25-maj-2010
Preduzeće za inženjering,
unutrašnju i spoljnu trgovinu
"ŠUNJIĆ RINEX" djl Sarajevo
25-maj-2010
Preduzeće u privatnoj svojini za
proizvodnju mesa i mesnih
preradjevina, promet, usluge
unutrašnju i spoljnu trgovinu
"BRAJLA.COMPANI"p.o.
25-maj-2010
Društvo jednog lica za unutrašnju i
spoljnu trgovinu "JASMIN" Sarajevo
25-maj-2010
"ŠOKI" Privatno Preduzeče za
unutrašnju i spoljnu trgovinu.
Inžinjering i turizam. P.O. Sarajevo.
25-maj-2010
"ERSANI - KOMERC" Privatno
predueće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu Sarajevo p.o.
26-maj-2010
"STING" Suvremeni tehnički
inženjering d.o.o. Sarajevo
02-jun-2010
Preduzeće u privatnoj svojini za
projektovanje, inžinjering, marketing,
promet, usluge, unutrašnju i spoljnu
trgovinu "ARHGRA" p.o.
40
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
02-jun-2010
"BULLY COMPANY" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
VANJSKU TRGOVINU,
TRANSPORT I USLUGE SARAJEVO.
02-jun-2010
"JASAR" EXPORT-IMPORT d j l
d.o.o. Sarajevo
02-jun-2010
Preduzeće za izdavačku i uslužnu
djelatnost " AGENDA" d.j.l. Sarajevo
02-jun-2010
Preduzeće za posredovanje i
trgovinu "MIKROTEX" d. j. l.
SARAJEVO
02-jun-2010
"SANITARTEHNIK-LIGATA" društvo
jednog lica za zanatske usluge i
trgovinu Sarajevo.
02-jun-2010
"ĆENANOVIĆ" Preduzeće za
proizvodnju i usluge, d.o.o. Sarajevo
07-jun-2010
"JOZEF KAMHI", društvo jednog lica
za inovacije , konsalting, inžinjering i
projektovanje u oblasti mašinstva
Sarajevo
07-jun-2010
"DIZDILAND" Preduzeće za
inženjering, proizvodnju, promet i
usluge djl, Sarajevo
07-jun-2010
PREDUZEĆE "INSERT", PROMET
NA VELIKO I MALO djl.
SARAJEVO
07-jun-2010
"ŠKORIĆ" Društvo jednog lica za
trgovinu, prevoz i usluge, Ilidža
08-jun-2010
"RADGAS" PREDUZEĆE ZA
IZVDJENJE ZAVRŠNIH RADOVA U
GRADJEVINARSTVU DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
08-jun-2010
PEKING, društvo jednog llica za
proizvodnju i usluge Sarajevo
08-jun-2010
"ALEARDO" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
Sarajevo
08-jun-2010
PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE
"ANNELI COMERC" p.o. ILIDŽA
08-jun-2010
"RAĐO" Preduzeće za proizvodnju i
usluge, d.o.o. Sarajevo
08-jun-2010
"FLUID" društvo jednog lica za
unutrašnju i spljnu trgovinu,
konsalting, inžinjering i marketing
Sarajevo.
41
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
10-jun-2010
"SERDAREVIĆ PROMET"
Preduzeće u privatnoj svojini za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
p.o. Sarajevo
10-jun-2010
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
UNUTARNJU I VANJSKU
TRGOVINU "PREMI-SAN" djl
SARAJEVO
10-jun-2010
"ĐULAGIN DVOR" PREDUZEĆE
ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO I
USLUGE d.j.l. SARAJEVO
10-jun-2010
"TROCADERO" PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU, PROIZVODNJU I
USLUGE d.j.l. Sarajevo.
10-jun-2010
"MOTOZAGEN" Privatno preduzeće
za unutrašnju i vanjsku trgovinu i
pružanje usluga sa p.o. Sarajevo
10-jun-2010
Društvo jednog lica za spoljnu i
unutrašnju trgovinu, usluge i
proizvodnju te predstavljanje stranih
pravnih lica "BOSNA-OPTIKA"
Sarajevo
10-jun-2010
"NEW PROJECT" Privatno
preduzeće za proizvodnju,
unutrašnju i spoljnu trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge sa p.o.
Sarajevo
10-jun-2010
"METASEND-COMMERCE"
Društvo jednog lica za trgovinu,
promet i usluge Sarajevo
10-jun-2010
"PROIZVODNO, TRGOVAČKO I
USLUŽNO DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU U PRIVATNOJ
SVOJINI "MRVICA EXPORTIMPORT", sa potpunom
odgovornošću, Sarajevo
11-jun-2010
Preduzeće za proizvodnju, promet i
usluge "TESNIM" d.j.l. Sarajevo
11-jun-2010
Uslužna zadruga "AGNA" Sarajevo
sa potpunom odgovornošću
14-jun-2010
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge "JUNIOR LEADERS" DJL
Sarajevo
14-jun-2010
"EUNA-IMPEX" Društvo jednog lica
za unutrašnju i spoljnu trgovinu i
usluge,Sarajevo
42
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
14-jun-2010
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I
VANJSKU TRGOVINU I USLUGE
CRO-COMMERCE ISAURA PROM
djl SARAJEVO
14-jun-2010
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu, promet i usluge "GALLEO",
društvo jednog lica, Sarajevo
14-jun-2010
"EnergoBEREN" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
VANJSKU TRGOVINU I USLUGE
SARAJEVO
14-jun-2010
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu "ŠEPES" Društvo jednog
lica, Sarajevo.
14-jun-2010
"BRANIS-PROJEKT" PREDUZEĆE
ZA PROJEKTOVANJE,
INŽENJERING, PROMET I
USLUGE, D.J.L.SARAJEVO
14-jun-2010
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
UNUTAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU I USLUE "NEIS"djl
SARAJEVO
14-jun-2010
Preduzeće za proizvodnju i promet
"IZI MERC", djl, Sarajevo
14-jun-2010
"BEARING" doo Preduzeće za
proizvodnju kotrljajućih ležaja i
unutrašnju i vanjsku trgovinu
Sarajevo
14-jun-2010
"TEX" Preduzeće za proizvodnju i
promet, doo, Sarajevo
15-jun-2010
"MONTEL" Društvo jednog lica za
projektovanje, inženjering,
proizvodnju, promet i usluge
Sarajevo
15-jun-2010
"MEDIAMEPROM" Društvo jedno
lica za trgovinu,ugostiteljstvo i
gradjevinarstvo
28-jun-2010
Preduzeće za trgovinu i
posredovanje "GADERA" Commerc djl Sarajevo
28-jun-2010
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu i proizodnju "VIVA COMMERCE", društvo jednog lica,
Sarajevo
28-jun-2010
"FASAGRAD" Društvo jednog lica
za izvođenje zanatskih radova u
građevinarstvu, proizvodnju i promet
Sarajevo
28-jun-2010
Privatno preduzeće za promet roba i
usluga "ESTAKADA" p.o.Sarajevo
43
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
28-jun-2010
"GSE" EXPORT-IMPORT,
Preduzeće za proizvodnju promet i
usluge, djl Sarajevo
28-jun-2010
"SARŽINSKI" Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.j.l.
Sarajevo
28-jun-2010
"GUDŽEVIĆ-COMPANI" Preduzeće
za unutrašnju i spoljnu trgovinu i
usluge, d.j.l. Ilidža
28-jun-2010
"NIPON" Preduzeće za spoljnu i
unutrašnju trgovinu i usluge, društvo
jednog lica, Sarajevo
28-jun-2010
Preduzeće za trgovinu i usluge
"MAYELL", društvo jednog lica,
Sarajevo.
28-jun-2010
"KURSPAHIĆ" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA PROIZVODNJU,
ODRŽAVANJE, PROMET I
USLUGE SARAJEVO
28-jun-2010
Privatno preduzeće za proizvodnju,
promet robe na veliko i malo,
spoljnu trgovinu i usluge
"MOTORSPORT-KAPIĆ" p.o.
Sarajevo
28-jun-2010
Preduzeće za proizvodnju,
unutrašnju i spoljnu trgovinu "NAČA
EXPORT" d.j.l. Sarajevo
29-jun-2010
"RAKI-TRANS" Preduzeće za
transport i špediciju, trgovinu i
ugostiteljstvo, d.j.l. Sarajevo
29-jun-2010
"ESKOS" D.J.L. za spoljnu i
unutrašnju trgovinu, promet i usluge
Sarajevo.
29-jun-2010
"K T L" PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU I USLUGE d.j.l.
SARAJEVO
29-jun-2010
Društvo jednog lica za exportimport, unutarnju trgovinu usluge i
proizvodnju "NASHUA-COMERC"
Sarajevo
29-jun-2010
"PAVILLON" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
preradu drveta i usluge u
građevinarstvu Sarajevo
29-jun-2010
"PLAVI TURS" Društvo za trgovinu i
ugostiteljske usluge d.o.o. Sarajevo
30-jun-2010
"FAGOMIX" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i
ugostiteljstvo Sarajevo.
30-jun-2010
Preduzeće za trgovinu na veliko i
malo "Trgosen" djl. Sarajevo
44
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
30-jun-2010
"BIRIMEX" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i
usluge, Sarajevo
30-jun-2010
"KARBON-KOMERC" Društvo
jednog lica za promet robe na veliko
i malo, Sarajevo
30-jun-2010
VISOKOŠKOLSKA USTANOVA
"INTERNACIONALNI BURČ
UNIVERZITET EDUKACIJSKI
FAKULTET - INTERNATIONAL
BURCH UNIVERSITY EDUCATION
FACULTY"
30-jun-2010
VISOKOŠKOLSKA USTANOVA
"INTERNACIONALNI BURČ
UNIVERZITET FAKULTET ZA
INŽINJERING I IN FORMACIJSKE
STUDIJE - INTERNATIONAL
BURCH UNIVERSITY FACULTY
OF ENGINEERING AND
INFORMATIONAL
TECHNOLOGIES"
30-jun-2010
VISOKOŠKOLSKA USTANOVA
"INTERNACIONALNI BURČ
UNIVERZITET EKONOMSKI
FAKULTET - INTERNATIONAL
BURCH UNIVERSITY FACULTY
OF ECONOMICS"
30-jun-2010
"FN COMMERCE" DRUŠTVO
JEDNOG LICA, SARAJEVO
02-jul-2010
"PRO MOBILE-PAVLOVIĆ" Društvo
sa ograničenom odgovornošću za
trgovinu,usluge,registraciju,osiguranj
e i promet vozila,Sarajevo
06-jul-2010
FILEX društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu, usluge i
posredništvo Sarajevo
07-jul-2010
"EMI-TON" ZA TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO I USLUGE
DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO
07-jul-2010
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu "VED-COMERC" d.j.l.
Sarajevo
07-jul-2010
"HASKIĆ" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
07-jul-2010
"MIKE" Društvo za trgovinu, usluge,
export-import d.o.o. Sarajevo
07-jul-2010
Preduzeće za vanjsku i unutrašnju
trgovinu "Egalin" d.j.l. Sarajevo
45
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
07-jul-2010
"F.K. BORDO COMMERCE"
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i
ugostiteljstvo Sarajevo
08-jul-2010
"VIKTORIJA" Društvo za unutrašnju
i spoljnu trgovinu d.o.o. Sarajevo " U
likvidaciji"
08-jul-2010
''REHBERG SECURITY SERVICE''
Društvo sa ograničenom
odgovornošću d.o.o. Sarajevo
09-jul-2010
"ŠEHIĆ COMMERCE" Trgovina i
usluge d.o.o.Sarajevo-Ilidža "U
LIKVIDACIJI"
12-jul-2010
Preduzeće za proizvodnju i usluge
"WOMAN", d j l Sarajevo
12-jul-2010
"TALISMAN" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu na veliko i malo i spoljnu
trgovinu
12-jul-2010
Preduzeće za turizam, trgovinu,
uvoz-izvoz, i uslužne djelatnosti
"ŽAK" društvo jednog lica Sarajevo
12-jul-2010
"CIBES" Preduzeće za servisiranje,
preoizvodnju i inženjering d.j.l.
Sarajevo
12-jul-2010
"RAST COMPANY" Društvo jednog
lica za proizvodnju, promet,
građevinarstvo i usluge Sarajevo
12-jul-2010
TRGOVINA, INŽINJERING I
USLUGE DRUŠTVO JEDNOG LICA
"DRUMBALL" D.J.L. Sarajevo
12-jul-2010
"BORIĆ COMPANY" Društvo jednog
lica za proizvodnju, poslovne
usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu
Sarajevo
12-jul-2010
"AMAR" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO I TRANSPORT
DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO-HRASNICA
12-jul-2010
"SMOLIN" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU,
PROIZVODNJU I USLUGE
SARAJEVO
12-jul-2010
"SEVET" - Preduzeće za
proizvodnju i usluge, djl, Sarajevo
46
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
12-jul-2010
Privatno preduzeće za proizvodnju,
unutrašnju i spoljnu trgovinu i
uslusge "ZENIFA" p.o. Sarajevo
12-jul-2010
"OKTAGON" Društvo jednog lica za
proizvodnju, inženjering, exportimport i usluge Sarajevo
13-jul-2010
PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
PROMET ROBA I USLUGA
"VIKTUS" d.o.o. sa p.o. SARAJEVO
13-jul-2010
PREDUZEĆE ZA
GRADJEVINARSTVO, TRGOVINU I
USLUGE "SCTEH" DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
13-jul-2010
"KINING" Društvo jednog lica za
radove u gradjevinarstvu, usluge i
trgovinu Sarajevo
13-jul-2010
Preduzeće za trgovinu robom, izvozuvoz i pružanje usluga " RMIMPORT-EXPORT", društvo jednog
lica, Sarajevo
13-jul-2010
"FOOD INVEST" Preduzeće za
izradu investicionih programa d j l
Sarajevo
13-jul-2010
"DENI-COMMERCE" EXPORTIMPORT za proizvodnju, unutrašnju
i spoljnu trgovinu i usluge, d. j. l.
SARAJEVO
13-jul-2010
"OMAR" d j l. Export-import,
zastupstva i finansijski konsalting
Ilidža
14-jul-2010
PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I
POPRAVAK MOTORNIH VOZILA,
TRANSPORT I TRGOVINU "B O Š R E M O N T" djl SARAJEVO
14-jul-2010
"EN-CHO" Društvo za proizvodnju,
trgovinu, transport i usluge d.o.o.
Sarajevo (u likvidaciji)
14-jul-2010
"NOCUATRO" EXPORT-IMPORT,
Preduzeće za proizvodnju,
projektovanje, inžinjering, promet i
usluge d.o.o. Sarajevo
14-jul-2010
"BUSHIDO" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
Sarajevo
14-jul-2010
"NERA" - CROBOS" Društvo jednog
lica za unutrašnju i vanjsku trgovinu,
proizvodnju i uslužne djelatnosti
Sarajevo
47
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
14-jul-2010
"PROMLANDO" PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU I USLUGE DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
14-jul-2010
"ESPERANSE Co." DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU SARAJEVO
14-jul-2010
Privatno preduzeće za transport
roba i trgovinu "PALDUM-ŠPED",
Sarajevo, sa potpunom
odgovornošću
14-jul-2010
"VIJANA" Društvo jednog lica za
proizvodnju unutrašnju i vanjsku
trgovinu i usluge Sarajevo.
14-jul-2010
"AZRA" PRIVATNO PREDUZEĆE
ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU d.o.o. SARAJEVO
14-jul-2010
Privatno preduzeće za inžinjering i
konsalting usluge "BENTAM" p.o.
Sarajevo
14-jul-2010
"LEDEX INŽINJERING"
Proizvodnja,promet i inžinjering,
d.j.l. Sarajevo
14-jul-2010
"GEROND" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA PROIZVODNJU
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU USLUGE I PROMET
SARAJEVO
14-jul-2010
"TRIGOS" Društvo jednog lica za
projektovanje, inženjering u
gradjevinarstvu, usluge i trgovinu
Sarajevo
14-jul-2010
"MELBOS" Društvo jednog lica za
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge Sarajevo
14-jul-2010
PREDUZEĆE U PRIVATNOJ
SVOJINI ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO,
TURIZAM I POSREDOVANJE
"KALIDOSKOP" SARAJEVO, p.o.
14-jul-2010
"DUAL COMP" Društvo jednog lica
za informaički inženjering,
proizvodnju, trgovinu, usluge i
konzalting Sarajevo.
14-jul-2010
"SARHKS" Preduzeće u privatnoj
svojini za promet, trgovinu i
ugostiteljstvo sa p.o. Sarajevo
14-jul-2010
"PROMOR" Društvo jednog lica za
gradjevinarstvo, trgovinu, promet i
usluge Sarajevo
48
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
14-jul-2010
"PAN BOSNIA" Društvo jednog lica
za export-import", unutrašnji i
medjunarodni transport i usluge
Sarajevo
14-jul-2010
"ANTARES EXPORT-IMPORT"
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu, prevoz roba i usluge d.j.l.
Sarajevo
15-jul-2010
PRIVATNO PREDUZEĆE "ALAZ KOMERC", promet i usluge p.o.
Sarajevo, 21 maja 35 a
15-jul-2010
"MASTERSET" Preduzeće za
proizvodnju, promet i usluge, D.O.O.
Sarajevo
15-jul-2010
"STINK" Trgovačko preduzeće na
veliko i malo, d.o.o. Sarajevo
15-jul-2010
Privatno preduzeće za trgovinu i
usluge "STEMIZO", p.o. Sarajevo
15-jul-2010
"HERF" d.j.l. Preduzeće za trgovinu,
gradjevinarstvo i usluge Sarajevo
15-jul-2010
"ČEHOTINA-COMERCE" Društvo
jednog lica za unutrašnju i spoljnu
trgovinu, ugostiteljstvo i usluge
Sarajevo
15-jul-2010
"BULDOG `S KING", Preduzeće za
turizam, unutrašnju i spoljnu
trgovinu i usluge, društvo jedng lica,
Vogošća
15-jul-2010
"CASALONA" Privatno predzeće za
spoljnu i unutrašnju trgovinu i
ugostiteljstvo p.o. Sarajevo
15-jul-2010
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I
TRGOVINU "STENTOR" Društvo
jednog lica Sarajevo
15-jul-2010
"NEDIPROM" Društvo jednog lica za
proizvodnju, promet i inženjering
Sarajevo
15-jul-2010
Preduzeće za proizvodnju,
saobraćaj, trgovinu i usluge
"ONDOBAK" d.j.l. Sarajevo
15-jul-2010
"TIFANY" Preduzeće za
proizvodnju, promet i usluge društvo
jednog lica- Sarajevo
15-jul-2010
PREDUZEĆE ZA SOBRAĆAJ,
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU "INTERTRANS-SA"
d.j.l. Sarajevo
15-jul-2010
Preduzeće za trgovinu i usluge "
KASPAL " d j l Sarajevo
15-jul-2010
"DREAM HOLLYWOOD" Društvo
jednog lica za unutrašnju i vanjsku
trgovinu, Sarajevo
49
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
15-jul-2010
JAHIĆ - R - COMPANY" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA
GRADJEVINARSTVO,
PROJEKTOVANJE, UNUTRAŠNJU
I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE
- PAZARIĆ
15-jul-2010
Privatno preduzeće za unutrašnju i
spoljnu trgovinu "TIN-KOMERC" P.O. Sarajevo
15-jul-2010
"EUROMIX" PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU I USLUGE DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
15-jul-2010
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU
"CARDIGAN" Društvo jednog lica
Sarajevo
15-jul-2010
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU
"CARDIGAN" Društvo jednog lica
Sarajevo
15-jul-2010
"NAMIX-TREJD" Društvo jednog lica
za unutrašnju i spoljnu trgovinu,
proizvodnju i inženjering Sarajevo
15-jul-2010
Privatno preduzeće za trgovinu i
ugostiteljstvo "AGANLIĆ", p.o.
Sarajevo
15-jul-2010
"DIAMSEL" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA UNUTRAŠNJU I
VANJSKU TRGOVINU I USLUGE
SARAJEVO
15-jul-2010
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu "DEJZI" d j l Hadžići
15-jul-2010
"HALILOVIĆ COMPANY" Društvo
jednog lica za proizvodnju, trgovinu i
usluge Sarajevo
15-jul-2010
"ELMERT" Preduzeće za
proizvodnju, promet i usluge, d.o.o.,
Sarajevo
15-jul-2010
Društvo jednog lica za trgovinu,
spoljnu trgovinu i usluge
"DŽENHARMED" d j l. Sarajevo
16-jul-2010
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
uslužne djelatnosti "KAHTERAN"
društvo jednog lica Sarajevo
16-jul-2010
DRUŠTVO JEDNOG LICA IB
"HAUS TECHNIK" SARAJEVO
16-jul-2010
"VRADIS Investicije" Društvo za
građevinarstvo, konsalting, trgovinu,
promet i usluge d.o.o. Sarajevo
50
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
16-jul-2010
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu, proizvodnju, eksploataciju
ljekovitog bilja i usluge "BIOGAL"
16-jul-2010
"ILDA" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA PROZVODNJU, UNUTRAŠNJU
I VANJSKU TRGOVINU I USLUGE
SARAJEVO
16-avg-2010
"RAFET EXPORT IMPORT" za
trgovinu, prozvodnju, ugostiteljstvo i
usluge, d. j l. Sarajevo
16-avg-2010
"BILM" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA TRGOVINU NA VELIKO I
MALO, TRANSPORT, USLUGE I
OBUKU SARAJEVO
16-avg-2010
"DELON" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
POSREDOVANJE, PROMET I
USLUGE SARAJEVO
16-avg-2010
"VODOMONT" d j l. za inžinjering,
vodovod - kanalizacija i trgovinu,
Sarajevo
16-avg-2010
Preduzeće za proizvodnju kandita
"KANDITEX" d.j.l. Ilidža
16-avg-2010
"TOPA" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
31-avg-2010
"FANY HB" Društvo jednog lica za
proizvodnju, promet, ugostiteljstvo i
usluge
01-sep-2010
"NIL" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
promet i usluge Sarajevo
01-sep-2010
"HADŽIKIĆ MZ" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
01-sep-2010
Preduzeće za proizvodnju i obradu
stakla, izvođenje građevinskih
radova i usluge "STOPSOL" d.j.l.
Sarajevo
03-sep-2010
Preduzeće za trgovinu, usluge i
ugostiteljstvo "M.J. ŠON", društvo
jednog lica, Sarajevo.
03-sep-2010
"SAGEMA COMPANY" Društvo
jednog lica za proiizvodnju, promet,
transport i usluge Sarajevo
03-sep-2010
"KOLAR" d.j.l za prevoz robe i
putnika i export-import Sarajevo.
51
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
03-sep-2010
Uslužno-trgovačko preduzeće
"IFETA" d.j.l. Sarajevo
03-sep-2010
"ENTER" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
Sarajevo
03-sep-2010
Preduzeće za međunarodnu
špediciju, transport, trgovinu na
veliko i malo i usluge "SCAN ŠPED"
export-import D.j.l. Sarajevo
03-sep-2010
"ZIGA-ZAM" PREDUZEĆE ZA
OBRADU DRVETA, PROMET I
USLUGE d.j.l. SARAJEVO.
03-sep-2010
"COCALIĆ COMPANY" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA PROIZVODNJU,
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO,
TURIZAM, GRADJEVINARSTVO I
USLUGE SARAJEVO.
06-sep-2010
"ADEX - PROMET" PREDUZEĆE
ZA TRGOVINU I USLUGE,
DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO
06-sep-2010
Društvo jednog lica za trgovinu i
usluge "ALICHARLIE", Sarajevo
07-sep-2010
Preduzeće za trgovinu, izvoz-uvoz,
špediciju i usluge "D & S" , društvo
jednog lica Sarajevo
07-sep-2010
"DOMET-TRADE" Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
09-sep-2010
"TPU INŽINJERING" Društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
15-sep-2010
"ZEDY" Društvo jednog lica za
promet roba i usluga Sarajevo
15-sep-2010
"HUBIJER" Preduzeće za izvođenje
Građevinskih radova,vanjsku i
unutrašnju trgovinu i usluge društvo
jednog lica Sarajevo
21-sep-2010
"HUSEINBEGOVIĆ" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA ŠPEDITERSKE
USLUGE, TRANSPORT,
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU SARAJEVO
21-sep-2010
"FIAT LANCIA-GO-VA" Društvo
jednog lica za unutrašnju i spoljnu
trgovinu,marketing i servisne usluge
Sarajevo
52
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
29-sep-2010
"SENAD KARIĆ INTERNATIONAL"
EXPORT-IMPORT Društvo jednog
lica, Sarajevo
30-sep-2010
"VISKOR", preduzeće za unutrašnjui
vanjsku trgovinu djl Ilidža
04-okt-2010
"GEACOM" d.o.o. za marketing i
veleprodaju Sarajevo
07-okt-2010
Zadružno preduzeće za proizvodnju,
usluge i trgovinu "MEC" sa p.o.
Sarajevo
13-okt-2010
PROIZVODNO TRGOVINSKO
USLUŽNO DRUŠTVO "BIROX"
D.O.O. SARAJEVO
14-okt-2010
"BAŠO-PROMEX" PREDUZEĆE ZA
USLUŽNE I TRGOVINSKE
DJELATNOSTI d.j.l. SARAJEVO
14-okt-2010
D.j.l. "SEAD MUJKIĆ" za promet
roba i uslgua na veliko i malo, izvozuvoz i transport Sarajevo
15-okt-2010
Preduzeće za inženjering, promet i
usluge, vanjsku i unutrašnju trgovinu
"Berza građevinskih dijelova -Bauteli
Borse" djl Sarajevo
15-okt-2010
"COMKURS" Preduzeće za
plasman kompjuterskih tehnologija
Društvo jednog lica Sarajevo
18-okt-2010
"SARPAK" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
unutrašnju i spoljnu trgovinu i
specijalističke usluge Sarajevo
18-okt-2010
"MUSTAJBEG" d.j.l. Preduzeće za
unutrašnju i vanjsku trgovinu
Sarajevo
19-okt-2010
"OSBORN" Društvo jednog lica za
proizvodnju, trgovinu i usluge
Sarajevo
20-okt-2010
"PROMIX TRADE" , Proizvodnotrgovinsko preduzeće, Društvo
jednog lica -S A R A J E V O
21-okt-2010
"INTERPATENT" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA PENETRIRANJE
LICENCNIH PRAVA SARAJEVO
21-okt-2010
"TANGENTE" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA TRGOVINU,USLUGE I
ZABAVNE DJELATNOSTI
SARAJEVO
53
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
21-okt-2010
"HERCEG-COMERC" Preduzeće za
proizvodnju, promet i usluge d.j.l.
Sarajevo
22-okt-2010
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
USLUGE I PROEMT "LE MONT"
d.j.l. - SARAJEVO
22-okt-2010
PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,UNUTRAŠNJU I
VANJSKU TRGOVINU I USLUGE
"OPTOTOP EXPORTIMPORT",d.j.l. Sarajevo
22-okt-2010
Preduzeće za trgovinu i usluge
"ERNES-COMMERCE" društvo
jednog lica Sarajevo
22-okt-2010
"OLIMPIJA 98" Društvo jednog lica
za unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge Sarajevo
22-okt-2010
"BERTEX" Preduzeće za
proizvodnju i trgovinu tekstilom
Društvo jednog lica - S A R A J E V
O
22-okt-2010
PREDUZEĆE ZA
GRADJEVINARSTVO I TRGOVINU
"NANSA" EXPORT IMPORT DJL
SARAJEVO
22-okt-2010
Preduzeće za export-import " PANKOM" d.j.l. Sarajevo
25-okt-2010
"ALIENS ORIENT COMPANY"
Društvo jednog lica za proizvodnju,
promet i usluge Sarajevo
25-okt-2010
"ESOSTIL" Preduzeće za
unutrašnju i spoljnu trgovinu
Društvo jednog lica Sarajevo
25-okt-2010
Preduzeće za proizvodnju,
gradjevinarstvo trgovinu i usluge
"LULE" društvo jednog lica
Sarajevo, Ilidža
25-okt-2010
"BARDAK" Preduzeće za usluge,
trgovinu i proizvodnju, Društvo
jednog lica Sarajevo
25-okt-2010
"BACHO-COMPANY" Društvo
jednog lica za proizvodnju,
unutrašnju, spoljnu trgovinu,
medjunarodnu špediciju i usluge
Sarajevo
25-okt-2010
"SENŠKORD" Društvo jednog lica
za trgovinu, gradjevinarstvo,
proizvodnju i usluge Sarajevo
25-okt-2010
" J U R I S" Društvo jedngo lica za
pružanje intelektulanih uslgua
Sarajevo
54
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
25-okt-2010
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU,
SAOBRAĆAJ I USLUGE "VITEŠKIĆ
TRADE" D.J.L. SARAJEVO
25-okt-2010
" NODI " Preduzeće za proizvodnju,
robni promet i usluge d.j.l. Sarajevo
26-okt-2010
"HEXAS" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU I USLUGE SARAJEVO
26-okt-2010
"BOSDAN" djl za
gradjevinarstvo,inžinjering,konsaltin
g, export-import Sarajevo
26-okt-2010
"BIMOS - COMERC" Preduzeće za
uvoz i izvoz d.j.l. Sarajevo
26-okt-2010
"UNIGLOBE" Društvo jednog lica za
proizvodnju, unutrašnju i vanjsku
trgovinu i usluge, Sarajevo
26-okt-2010
"PM PERFECT MARKETING" preduzeće za proizvodnju, unutranju
i vanjsku trgovinu, djl Sarajevo
26-okt-2010
"ČEPOVAN TRADE" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE S
ARAJEVO
27-okt-2010
PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
PROMET PROMET PROIZVODIMA
OD DRVETA, GRADJEVINSKIM
MATERIJALOM I SPOLJNA
TRGOVINA "HARRIS" p.o.
SARAJEVO
27-okt-2010
"FERGOMI" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE
27-okt-2010
"RAUB COMPANY" Preduzeće za
robni promet i usluge
28-okt-2010
"GOLIĆ COMPANY" Preduzeće za
proizvodnju, promet i usluge d.j.l.
Sarajevo
28-okt-2010
" AZM " DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA FINANSIJSKI INŽINJERING,
KNJIGOVODSTVO I USLUGE
SARAJEVO
28-okt-2010
"CISSAN" Društvo jednog lica za
gradjevinarstvo i instalacione radove
Sarajevo
29-okt-2010
"BURDA" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu,
Sarajevo
55
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
29-okt-2010
Društvo za inžinjering,
građevinarstvo i promet
"ELMAHING" d.o.o. Sarajevo "U
Likvidaciji"
01-nov-2010
Društvo jednog lica za spoljnu i
unutrašnju trgovinu i usluge
"DUBAY-BESAM", EXPORTIMPORT, Sarajevo
01-nov-2010
"ADS. a" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge Sarajevo
01-nov-2010
"ANDALUZIJA" d.j.l. Preduzeće za
trgovinu, ugostiteljstvo i usluge,
Sarajevo
01-nov-2010
Društvo jednog lica za trgovinu na
malo i veliko i spoljnu trgovinu
"Jesenka" Sarajevo
01-nov-2010
"ADNAN" Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.j.l.
Sarajevo
01-nov-2010
"NUMANOVIĆ KOMERC"
Preduzeće za trgovinu i usluge d.j.l.
Vogošća
02-nov-2010
"WERK-COMMERC" društvo jednog
lica za proizvodnju, unutrašnju i
spoljnu trgovinu, usluge i
posredovanje Sarajevo
02-nov-2010
Preduzeće za unutrašnjui vanjsku
trgovinu i usluge "WESTEX" djl
Sarajevo
02-nov-2010
"ŠIMECKI" Društvo za trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo
03-nov-2010
PREDUZEĆE ZA USLUŽNE I
PREVOZNIČKE DJELATNOSTI,
UGOSTITELJSTVO, VANJSKU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU
"WASH-ING" d.j.l. SARAJEVO
03-nov-2010
"AIDAL" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
-Sarajevo
03-nov-2010
"ALDI-KOMERC" Preduzeće za
trgovinu,ugostiteljstvo i usluge d.j.l.
Sarajevo
03-nov-2010
"BERNINI" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
Sarajevo-Ilidža
03-nov-2010
"ALVARO" Preduzeće za unutrašnju
i spoljnu trgovinu d.j.l. Sarajevo
04-nov-2010
CENTAR ZA ZANATSKE USLUGE I
TRGOVINU "LICHT DINO" , d.j.l.
SARAJEVO
56
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
04-nov-2010
"PROMOCIJA-COMPANY"
DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU, PROIZVODNJU,
GRADJEVINARSTVO,
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I
USLUGE SARAJEVO
04-nov-2010
"DREBANG"Preduzeće za
proizvodnju i usluge d.j.l. Hadžići
04-nov-2010
Preduzeće za proizvodnju, promet i
usluge "TAWIL ESTABLISSMENT"
d.j.l. Sarajevo
04-nov-2010
" DECAL HANDEL " Društvo jednog
lica za proizvodnju promet i usluge,
Sarajevo
04-nov-2010
"B & S" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINUI
USLUGE SARAEVO
04-nov-2010
"BITAS" Društvo za izvođenje
završnih radova u građevinarstvu
d.d. Sarajevo
05-nov-2010
"INTERCOMEX" Društvo jednog lica
za proizvodnju, trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge Sarajevo
05-nov-2010
"RAMO COMPANY" Preduzeće za
unutrašnju i spoljnu trgovinu
trgovinu d.j.l. Sarajevo
05-nov-2010
Preduzeće za proizvodnju, usluge i
trgovinu "BARNEJ" Društvo jednog
lica Ilidža
08-nov-2010
"MUFLON-TEKS" d.j.l. Preduzeće
za proizvodnju, trgovinu, promet i
usluge Sarajevo
08-nov-2010
"DALMEX" Društvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge, djl. Sarajevo
08-nov-2010
"IZODINK-KOMERC", Preduzeće za
trgovinu, export-import,
posoredovanje i usluge, društvo
jednog lica, Ilidža
08-nov-2010
"JARVEM" PROMETNOPROIZVODNO PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU djl SARAJEVO,
VOGOŠĆA
08-nov-2010
"SAN FRANCISKO EXPORT
IMPORT" Preduzeće za unutrašnju i
vanjsku trgovinu, transport i usluge,
d.j.l. SARAJEVO
08-nov-2010
" CEM -BORAN " EXPORTIMPORT, Preduzeće za
gradjevinarstvo, proizvodnju, promet
i uslgue d.j.l. Ilidža
57
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
09-nov-2010
"MALTIT" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA GRADJEVINARSTVO,
PROJEKTOVANJE, INŽINJERING I
TRGOVINU SARAJEVO
09-nov-2010
"HCC - Hydrotechnic Consult
Comerc", preduzeće za
projektovanje, inženjring, konslating
i proemt roba i usluga, društvo
jednog lica Sarajevo
09-nov-2010
PREDUZEĆE ZA GRAFIKU I
TRGOVINU "AEROGRAFIKA" DJL
SARAJEVO
09-nov-2010
"ADEMCO-KOMERC" Društvo
jednog lica za proizvodnju,
inženjering, unutrašnju, spoljnu
trgovinu, medjunarodnu špediciju i
usluge Sarajevo
09-nov-2010
"DEBIX-FOTO" Društvo jednog lica
za trgovinu na veliko i malo, izvozuvoz i usluge Sarajevo
10-nov-2010
"KIDEM-COMERC" Društvo jednog
lica za unutrašnju i vanjsku trgovinu,
proizvodnju i usluge Sarajevo
10-nov-2010
"BUMERANG-KOMERC" Društvo
sa ograničenom odgovornošću za
unutrašnju i spoljnu trgovinu
Sarajevo
10-nov-2010
"Blue & Moon" International Food
Company DJL proizvodnja i
trgovina, Sarajevo
10-nov-2010
"GSE" EXPORT-IMPORT,
Preduzeće za proizvodnju promet i
usluge, djl Sarajevo
10-nov-2010
"RADENSKA" Društvo jednog lica
za proizvodnju, promet i usluge
Sarajevo, Ilidža
10-nov-2010
"PEGNIC COMERC" Preduzeće za
gradjevinarstvo, trgovinu i usluge,
d.j.l. Sarajevo
10-nov-2010
Preduzeće za proizvodnju,
unutrašnji i vanjski promet
"INTERNATIONAL GAME
TEHNOLOGY" d.j.l. Sarajevo.
10-nov-2010
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu, ugostiteljstvo, konsignaciju
i usluge "ĆAMAPROM" društvo
jednog lica, Sarajevo
10-nov-2010
Privatno preduzeće za proizvodnju,
poslovne usluge, unutrašnju i
spoljnu trgovinu "MATEJ" p.o.
Sarajevo
58
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
10-nov-2010
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu na veliko i malo "IZVORTRANS" d.j.l. Sarajevo
10-nov-2010
Preduzeće za proizvodnju,
građevinarstvo, trgovinu i usluge
"MUMIN TRADE" d.j.l. Sarajevo
10-nov-2010
Privatno preduzeće za proizvodnju,
promet i usluge "SALTDAM" p.o.
Sarajevo
10-nov-2010
"ZELAND" Preduzeće za unutrašnju
i vanjsku trgovinu, psoredništvo i
usluge d.j.l. Sarajevo
11-nov-2010
Preduzeće za ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge "FactorY" društvo
jednog lica Sarajevo
11-nov-2010
CENTAR ZA UČENJE STRANIH
JEZIKA "GRAVOSA" d.j.l. Sarajevo
11-nov-2010
"M&J TRADE - EXPORT-IMPORT"
DRUŠTVO JEDNGO LICA ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
11-nov-2010
Preduzeće za mjerenje, osmatranje,
projetkvoanje, inženjering i
monitoring u vodoprivredi "HYDROMODEM", d.j.l.SARAJEVO
11-nov-2010
"FARMICA EXPORT
IMPORT"Društvo jednog lica za
trgovinu, proizvodnju,
gradjevinarstvo, ugostiteljstvo i
usluge Sarajevo
11-nov-2010
Bosnia Consulting Agencies Društvo
za opće konsultantske poslvoe d.j.l.
Sarajevo
11-nov-2010
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za telekomunikacije
promet i inženjering DOO
"TELEFONIZGRADNJA" Sarajevo
11-nov-2010
"S-A-A 119" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA GRAĐEVINARSTVO,
TRGOVINU I USLUGE SARAJEVO
12-nov-2010
"St. Gallen" Preduzeće za
unutrašnju i spoljnu trgovinu d.j.l.
Sarajevo
15-nov-2010
Preduzeće za inforamtički inžinjering
i usluge "SUPER MARIO", d.j.l.
Sarajevo
59
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
15-nov-2010
CREATIV - Commerce d.j.l. za
trgovinu na veliko i malo,
ugostiteljstvo i usluge, Sarajevo
15-nov-2010
"SEPPI" društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu
Sarajevo
15-nov-2010
"NURSSA" Društvo jednog lica za
proizvodnju, trgovinu i usluge
Sarajevo
17-nov-2010
"DUG - PROM" preduzeće za
transport i trgovinu d.j.l. Sarajevo
17-nov-2010
"TRENTA" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA TRGOVINU, USLUGE I
PROIZVODNJU SARAJEVO
17-nov-2010
"KOMBI GRADNJA" Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.j.l.
Sarajevo
17-nov-2010
AGENCIJA ZA PROPAGANDNU I
USLUŽNU DJELATNOST "AHDAR"
d.j.l. Sarajevo
17-nov-2010
"DEX SPIN", Preduzeće za
inženjering, građevinarstvo i
trgovinu djl, Sarajevo
17-nov-2010
"ASBM-TRADE" Društvo jednog lica
za proizvodnju, promet i usluge
Ilidža
17-nov-2010
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I
VANJSKU TRGOVINU,
PROIZVODNJU I USLUGE "ČAGOKOMERC" d.j.l. - SARAJEVO
17-nov-2010
"NESMOTAR" Preduzeće za
građevinarstvo promet i transport
društvo jednog lica Sarajevo
17-nov-2010
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge, "PARTNER AID BOSNIA"
društvo jednog lica, Sarajevo
17-nov-2010
"ADAX" Preduzeće za proizvodnju,
trgovinu i usluge, d.j.l. Sarajevo
17-nov-2010
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I
VANJSKU TRGOVINU "STAR-CO"
djl SARAJEVO
17-nov-2010
"VALABI-POLUR" djl Preduzeće za
trgovinu, transport, turizam,
ugostiteljstvo, uvoz i izvoz Sarajevo
18-nov-2010
"BOLFORS-COMPANY" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU,
PROIZVODNJU,
GRADJEVINARSTVO, TURIZAM I
USLUGE SARAJEVO
60
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
18-nov-2010
"SAMNEŠ" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA UNUTRAŠNJU I
VANJSKU TRGOVINU,
INŽINJERING I PROIZVODNJU
SARAJEVO
18-nov-2010
"MegaPuls" Preduzeće za transport,
turizam, ugostiteljstvo, proizvodnju,
promet i usluge, djl Sarajevo
18-nov-2010
"GAČANOVIĆ COMPANY"
DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU, PROIZVODNJU,
GRADJEVINARSTVO,
PROJETKOVANJE, TURIZAM I
USLUGE S A R A J E V O
18-nov-2010
DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
PRIZVODNJU, TRGOVINU,
TURIZAM I USLUGE "GILJATRADE" EXPORT-IMPORT
SARAJEVO
26-nov-2010
"CRTOTEKA" Preduzeće za
trgovinu i usluge, djl Sarajevo
26-nov-2010
Preduzeće za trgovinu,exportimport, konsignaciju i usluge
"CERLINA",društvo jednog lica,
Sarajevo
29-nov-2010
"KLAUSTING" Društvo jednog lica
za proizvodnju, proemt, inženjering i
usluge Sarajevo
29-nov-2010
"GUESS Company" Društvo jednog
lica za proizvodnju, savjetovanje,
projektovanje i inženjering,
gradjevinarstvo, usluge, unutrašnju i
vanjsku trgovinu Sarajevo
29-nov-2010
"TEO" Preduzeće za trgovinu,
promet i usluge, export-import, d.j.l.
Sarajevo
30-nov-2010
"ME-ASIA TRADE" preduzeće za
trgovinu, gradjevinarstvo i usluge
d.j.l. Sarajevo
02-dec-2010
"FOREIGN" Privredno društvo za
business,marketing i consulting
d.o.o. Sarajevo
02-dec-2010
LIADRA EXPORT-IMPORT Društvo
sa ograničenom odgovornošću za
unutrašnju, spoljnu trgovinu i usluge
Ilidža
03-dec-2010
"EL NEDŽMUN" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA INŽINJRING,
PROIZVODNJU I TRGOVINU
SARAJEVO
61
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
03-dec-2010
"LILIEN" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA PROIZVODNJU, UNTURAŠNJU
I VANJSKU TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO I USLUGE
ILIDŽA - SARAJEVO
03-dec-2010
"MOBEL-GUŠO" Preduzeće za
izradu, ugradnju i prodaju
namještaja i gradjevinske stolarije,
promet i usluge Društvo jednog lica,
Sarajevo
03-dec-2010
"CODE security" agencija za zaštitu
lica i imovine d.o.o. Sarajevo
06-dec-2010
Privredno društvo za distribuciju i
prodaju računarske opreme "58"
d.o.o. Sarajevo
07-dec-2010
"ŽUGA GRADNJA" djl za
niskogradnju, visokogradnju,
završne i zanatske radove u
građevinarstvu, Sarajevo
08-dec-2010
Preduzeće u privatnoj svojini za
pružanje ugostiteljsko-turističkih
usluga, proemt robe i spoljnotrgovinskog poslovanja "SPAIĆMERC" Sarajevo, sa potpunom
odgovornošću
08-dec-2010
Poljoprivedna farma "DOLOVAC"
d.j.l. Sarajevo
08-dec-2010
INSTITUT ZA UMJTENOST,
OBRAZOVANJE I KULTURU
"HAFIZ SHIRAZI" , djl SARAJEVO
08-dec-2010
"IGMAPROM" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU I
UGOSTITELJSTVO DJL ILIDŽA
08-dec-2010
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge "SATKOPROM" DJL
HADŽIĆI
08-dec-2010
"ŠPIODIĆ" PROMETNOPROIZVODNO PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I VANSJKU
TRGOVINU d.j.l.
SARAJEVO,VOGOŠĆA
08-dec-2010
"HAPI" DRUŠTVO JUDENOG LICA
ZA TRGOIVNU, USLUGE I
PROIZVODNJU SARAJEVO
08-dec-2010
"FEKRIINŽINJERING" COMPANY
DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
INŽINJERING, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
09-dec-2010
"SAOM-TRANSPORT" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA
AUTOTRANSPORT, PROMET
ROBE, ŠPEDICIJU I USLUGE
SARAJEVO
62
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
09-dec-2010
"HTP-FARUK" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA UNUTRAŠNJU VANJSKU
TRGOVINU, PROIZVODNJU,
GRADJEVINARSTVO, ŠPEDICIJU,
UGOSTITELSJTVO I USLUGE S A
RAJEVO
09-dec-2010
Preduzeće za proizvodnju,
gradjevinarstvo, trgovinu i usluge
"GRANDIBET" društvo jednog lica
Sarajevo
10-dec-2010
"PROTERMING" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA INŽENJERING,
PROJEKTOVANJE,
GRADJEVINARSTVO,
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE
SARAJEVO
10-dec-2010
"DŽENAN" PREDUZEĆE ZA
EXPORT-IMPORT
GRADJEVIANRSTVO
PROIZVODNJU I USLUGE
DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO
10-dec-2010
"RESIĆI" Društvo jednog lica za
unutrašnju i vanjsku trgovinu,
transport i usluge Sarajevo
10-dec-2010
"DECO IMAMOVIĆ" Društvo jednog
lica za proizvodnju, uvoz-izvoz i
usluge Sarajevo
13-dec-2010
"DR. SADIKOVIĆ" Preduzeće za
proizvodnju i promet ljekovitog bilja,
d.j.l. Sarajevo
13-dec-2010
"LISTOPANDŽA" Društvo jednog
lica za trgovinu ugostiteljstvo i
usluge Sarajevo
13-dec-2010
"SMART" Društvo za proizvodnju,
inženjering, trgovinu i usluge, d.j.l.
Sarajevo
14-dec-2010
"MAK GRANIT" društvo jednog lica
za trgovinu Sarajevo
14-dec-2010
Preduzeće za pravni i ekonomski
konsalting "STARA ŠTEDNJA"d.j.l.
Sarajevo
14-dec-2010
"BAU WERTAH" društvo jednog lica
za gradjevinarstvo, trgovinu i usluge,
Sarajevo
14-dec-2010
"HALSEN" Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu, promet i
usluge, d.j.l. Sarajevo
63
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
14-dec-2010
Preduzeće za
trgovinu,turizam,špediciju,posredova
nje i usluge "RAIDER",društvo
jednog lica Sarajevo
14-dec-2010
"LIGA-GRADNJA" Društvo jednog
lica za proizvodnju, unutrašnju i
spoljnu trgovinu i usluge Sarajevo
14-dec-2010
"ALS COMMERCE" Preduzeće za
proizvodnju, unutrašnju i vanjsku
trgovinu i usluge d.j.l. Sarajevo
15-dec-2010
"DOMO GRADNJA" Društvo
jednoglica za građevinarstvo,
proizvodnju, promet i usluge
Sarajevo
15-dec-2010
"LUDVIZBURG" DJL SARAJEVO
preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge
15-dec-2010
"SHOROQ" d.o.o. za investicije,
nekretnine, konsalting, turizam i
trgovinu, Sarajevo
15-dec-2010
"CEDAR TRADING" AGENCIES &
SERVICES PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE
DJL SARAJEVO
15-dec-2010
Društvo sa ograničenom
odgovornošću u društvenoj svojini
"JADROAGENT SARAJEVO"
međunarodna pomorska i
saobraćajna agencija sa p.o.
Sarajevo
15-dec-2010
Preduzeće za proizvodnju, promet i
uslgue " B & H - W A I T " d.j.l.
Sarajevo
15-dec-2010
"KLIMAMEX" Preduzeće za
postavljanje instalacija grijanja,
ventilacije i klima uredjaja i trgovinu,
društvo jednog lica Sarajevo
15-dec-2010
"YANKI" Društvo jednog lica za
trgovinu na veliko i malo
proizvodima za domaćisntvo i
ugostiteljstvo, uvoz-izvoz Sarajevo
15-dec-2010
Preduzeće za trgovinu,
gradjevinarstvo, špediciju i usluge
"MIRSELA TRADE", društvoj ednog
lica, Tarčin
15-dec-2010
"CLAIRE TRADING" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvidnju, unutrašnju i vanjsku
trgovinu i usluge Sarajevo
16-dec-2010
PREDUZĆE ZA PROIZVODNJU I
TRGOVINU MESOM "DE LUX
MEAT" SARAJEVO
64
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
16-dec-2010
Preduzeće za trgovinu i usluge "S H
A R K " djl Sarajevo
16-dec-2010
Preduzeće za export-import "NELTRADE" Društvo jednog lica
Sarajevo
16-dec-2010
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu "RIKA" DJL TARČIN
16-dec-2010
"PONTIAC" Preduzeće za trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge, d.j.l. Sarajevo
16-dec-2010
" B M S " Preduzeće za proizvodnju,
promet i usluge d.j.l. Sarajevo
16-dec-2010
"PROMINTER" Preduzeće za
trgovinu i usluge, djl Sarajevo
16-dec-2010
Grafički studio "Art Sudio 21"
društvo jednog lica Sarajevo
16-dec-2010
"MF Consulting" d.o.o. Sarajevo
17-dec-2010
"NIKUŠTAK KOMERC" Društvo
jednog lica za trgovinu i usluge
Sarajevo
20-dec-2010
Preduzeće za proizvodnju,
gradjevinarstvo, usluge i trgovinu "Ž
I L I Ć " d.j.l. Sarajevo
20-dec-2010
"KATRAN" Preduzeće za
gradjevinske i zanatske radove,
trgovinu i usluge d.j.l. Sarajevo
20-dec-2010
"ŠATROVIĆ" DRUŠTVO JEDNGO
LCIA ZA PROIZVODNJU,
TRANSPORT, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
20-dec-2010
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu "MZNM" d.j.l.Sarajevo
20-dec-2010
Preduzeće za
građevinarstvo,inženjering,proizvod
nju, proemt i uslgue "EDAPT" d.j.l.
Sarajevo
21-dec-2010
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge "ADICOX" društvo jednog
lica Sarajevo
21-dec-2010
"JAJECOP" Preduzeće za
proizvodnju, preradu i trgovinu
prerhambenim proizvodima, Društvo
jednog lica Sarajevo
21-dec-2010
" AUTO -BLIC" društvo jednog lica
za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu
trgovinu i usluge Sarajevo
21-dec-2010
" MEZUL - COMPANY " Preduzeće
za proizvodnju, trgovinu i usluge
d.j.l. Sarajevo
65
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
21-dec-2010
"HITKO" Preduzeće za trgovinu na
veliko i malo, prevoz, proizvodnju i
usluge, Sarajevo
22-dec-2010
"FARSAJ" Društvo jednog lica za
trgovinu,transport i usluge Sarajevo
22-dec-2010
Preduzeće za proizvodnju,trgovinu i
usluge "SADRINA", društvo jednog
lica, Sarajevo-Ilidža
22-dec-2010
"DERYA" Društvo jednog lica za
proizvodnju, promet i usluge
Sarajevo
22-dec-2010
PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,PROMET I
USLUGE " E U R U S" d.j.l. ILIDŽA
22-dec-2010
Preduzeće za gradjevinarstvo i
trgovinu "GRADIJAL" djl Sarajevo
23-dec-2010
"ĆUROKOT" djl. za proizvodnju,
ugostiteljstvo i trgovinu Sarajevo
23-dec-2010
"MELBA" - Društvo jednog lcia za
proizvodnju, trgovinu i usluge
Sarajevo
23-dec-2010
"ADAMA-TIM" Preduzeće za
građevianrstvo,unutrašnju i vanjsku
trgovinu, djl Sarajevo
23-dec-2010
"H.Z.M.ZELENIKA"DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU
TRGOVINU,GRADJEVINARSTVO,
OBRADA I PRERADA DRVETA
SARAJEVO
24-dec-2010
"RAMI" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
Sarajevo
24-dec-2010
"BBS" društvo jednog lica za
trgovinu i usluge Sarajevo
27-dec-2010
"HENING"Društvo jednog lica za
unutrašnju i vanjsku trgovinu,
konsalting i inžinjering Sarajevo
27-dec-2010
"KING KONG MUSIC" - Preduzeće
za produkciju, izdavaštvo, uvoz,
izvoz i trgovinu d.j.l. Sarajevo
27-dec-2010
PREDUZEĆE ZA PROIZVDNJU,
UNTURAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU I USLUGE "LIČINA
TEKS", d.j.l. ILIJAŠ
27-dec-2010
"HAS-SARAJ" Društvo za trgovinu i
usluge, djl. Sarajevo
66
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
27-dec-2010
PREUDZEĆE ZA
TURIZAM,MARKETING I USLUGE
"SAMOSA" d.j.l. Sarajevo
27-dec-2010
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu,
građevinarstvo iusluge
"ALPHATEC", društvo jednog lica,
Sarajevo
27-dec-2010
Preduzeće za proizvodnju,trgovinu,
konsignaciju i usluge "DRVO
DEKOR", društvo jednog lica
Sarajevo
27-dec-2010
"AUTO-MISA"PREDUZEĆE ZA
AUTOSERVISIRANJE, PRANJE I
OPRAVKU DRUŠTVO JEDNOG
LICA SARAJEVO
28-dec-2010
"HAZE - PRODAKŠEN" Društvo
jednog lica za izdavačko-knjižarsku
djealtnost, trgovinu i usluge
Vogošća
28-dec-2010
"DUBAI INTERNATIONAL" Društvo
jednog lica za trgovinu na veliko i
malo proizvodima za domaćinstvo i
ugostiteljstvo, uvoz-izvoz Sarajevo
28-dec-2010
Preduzeće za trgovinu,zastupanje i
montažu "DEKAL POWER" djl
Sarajevo
28-dec-2010
"HUBENŠPED" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE SARAJEVO
29-dec-2010
Preduzeće za posredovanje,
unutrašnju i vanjsku trgovinu
ŠUMAN d.j.l. Sarajevo
29-dec-2010
"SENS KOMPANI" Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu i usluge djl
Sarajvo
29-dec-2010
"HOJTA"Društvo jednog lica za
proizvodnju, trgovinu, transport i
usluge Sarajevo
05-jan-2011
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu,
inženjering i usluge "ADOBAG"
društvo jednog lica Sarajevo
05-jan-2011
"DORTHE" Preduzeće za izvodjenje
gradjevinskih radova,unutrašnju i
vanjsku trgovinu i usluge d.j.l.
Sarajevo
05-jan-2011
Preduzeće za trgovinu i usluge
"ALČAK" društvo jednog lica,
Sarajevo
05-jan-2011
"SIDIJA" d.j.l. za trgoivnu i usluge,
Sarajevo
67
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
05-jan-2011
"MIASAR" Društvo jednog lica za
vanjsku i unutrašnju trgovinu
Sarajevo
05-jan-2011
"ATROPA" Društvo jednog lica za
proizvodnju,unutrašnju i vanjsku
trgovinu i usluge Sarajevo
05-jan-2011
"AMAKPOL" Društvo jednog lica za
proizvodnju, vanjsku i unutrašnju
trgovinu i usluge Sarajevo
07-jan-2011
Preduzeće za trgovinu na veliko i
malo, export-import"EROLESE",
društvo jednog lica, Sarajevo
10-jan-2011
"MIGNON" trgovina, usluge,
građevinarstvo, export-import djl.
Sarajevo
10-jan-2011
"PRODEX" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu, građevinarstvo,
ugostiteljstvo i usluge Sarajevo
10-jan-2011
"KOLAR" d.j.l za prevoz robe i
putnika i export-import Sarajevo.
10-jan-2011
Preduzeće za međunarodnu
špediciju, transport, trgovinu na
veliko i malo i usluge "SCAN ŠPED"
export-import D.j.l. Sarajevo
10-jan-2011
Društvo za reviziju,računovodstvo i
konsalting "REVIL" d.o.o.
10-jan-2011
Preduzeće za trgovinu, usluge i
ugostiteljstvo "M.J. ŠON", društvo
jednog lica, Sarajevo.
11-jan-2011
"NEDŽET", Društvo jednog lica za
proizvodnju, usluge, unutrašnju i
vanjsku trgovinu, Sarajevo
11-jan-2011
"BSK -ZAŠTITA" Društvo za
proizvodnju, promet i usluge djl
Sarajevo
11-jan-2011
"RAČA-RIBA" Društvo jednog lica
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ilijaš
11-jan-2011
PREDUZEĆE ZA
UGOSTITELJSTVO, UNUTRAŠNJU
I SPOLJNU TRGOVINU "TAHKOMERC" Društvo jednog lica
Sarajevo
11-jan-2011
" PINTUS II" EXPORT-IMPORT d.j.l.
za proizvodnju, promet i usluge
Sarajevo
11-jan-2011
"KENION" Preduzeće za unutrašnju
i spoljnu trgovinu d.j.l. Sarajevo
68
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
12-jan-2011
"VIVA INDIA" Export-import društvo
jednog lica za trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge Sarajevo
12-jan-2011
Preduzeće za trgovinu, izvoz-uvoz i
usluge "BING-COMERC", društvo
jednog lica Sarajevo
12-jan-2011
"NAMEX-KOMPANI" Društvo jednog
lica za proizvodnju, promet i usluge
Sarajevo
12-jan-2011
"AMPEL" proizvodnja, trgovina na
veliko i malo, export-import,
izdavaštvo djl. Sarajevo
13-jan-2011
"GRAFO & SEM " Društvo jednog
lica za grafičko izdavačku djelatnost
Sarajevo
13-jan-2011
"PATARENA" Preduzeće za
međunarodnu špediciju i trgovinu, djl
Sarajevo
13-jan-2011
" RAMUSOVIĆ & PARTNERS "
Društvo za proizvodnju, inženjering,
trgovinu i usluge d.j.l. Sarajevo
13-jan-2011
PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,TRGOVINU,PROM
ET I USLUGE "BOREALIS"
Sarajevo, d.j.l.
13-jan-2011
Društvo jednog lica za produkciju i
usluge "ZEPPELIN" , Sarajevo
13-jan-2011
Dizajn Studio RINGEIS - Društvo za
idavačku i štamparsku djealtnost,
trgovinu i usluge d.j.l. Sarajevo
14-jan-2011
Preduzeće za trgovinu,exportimport,gradjevianrstvo,kosnignaciju i
usluge "DVA BRATA", društvo
jednog lica Ilidža
17-jan-2011
Preduzeće za gradjevinarstvo i
inžinjering "DOMAVING" djl
Sarajevo
17-jan-2011
"PHANTOM" IMPORT - EXPORT,
Preduzeće za promet i usluge d.j.l.
Sarajevo
17-jan-2011
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I
USLUGE "SIBIT EXPORT
IMPORT", DRUŠTVO JEDNOG
LICA SARAJEVO
17-jan-2011
"RUŽDIJIĆ COMPANY" Društvo
jednog lica za proizvodnju, trgovinu
i usluge Sarajevo, Ilidža
17-jan-2011
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge "DURAKU-HOŠI" društvo
jednog lica Sarajevo
69
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
17-jan-2011
"ORIS-COMPANY" Društvo jednog
lica za trgovinu na vleiko i malo i
spoljnotrgovinski promet Sarajevo
17-jan-2011
Preduzeće za trgovinu,markting i
usluge "ADIJ MARKETING" društvo
jednog lica, Sarajevo
17-jan-2011
Preduzeće za prevoz,trgovinu i
usluge "LEH-PROM" društvo jednog
lica, Sarajevo
17-jan-2011
"SIAMOS TOURS" Društvo za
transportno-turističke usluge i
trgovinu djl Sarajevo
17-jan-2011
"ZES" - Company Društvo jendog
lica za
prozvodnju,grdjeivnrstvo,unutrašnju
i vanjsku trgoinu, psoredništvo i
usluge Sarajevo
18-jan-2011
"PROMOTIVA" Preduzeće za
međunaordnu i unutrašnju trgovinu i
zastupanje, društvo jednog lica
Sarajevo
18-jan-2011
"STERNEBAU" Preduzeće za
gradjevinarstvo, proizvodnju,
trgovinu i usluge, djl, Sarajevo
18-jan-2011
"AM-KNJIŽARA" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU, ŠPEDICIJU,
UGOSTIELJSTOV, TURIZAM I
USLUGE VOGOŠĆA
19-jan-2011
"KEČOVANI EXPORT-IMPORT"
Društvo jednog lica za proizvodnju,
špediciju, usluge i zastupništvo
Sarajevo
19-jan-2011
"SUNGRAFIKA" Preduzeće za
export-import, d.j.l. Sarajevo
19-jan-2011
"FANTATSIK" proizvodnja, trgovina
na veliko i malo, export-import,
izdavaštvo djl. Sarajevo
19-jan-2011
Preduzeće za gradjevinarstvo,
trgovinu i usluge "RIGIPS" Društvo
jednog lica Sarajevo, Ilidža
19-jan-2011
"AMARPLET" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA PROIZVODNJU ČARAPA,
TRGOVINU I USLUGE SRAJEVO
19-jan-2011
"DŽAMBES" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
Sarajevo
70
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
25-jan-2011
Preduzeće za trgovinu, exportimport,inženjering i usluge "FB
INVEST", društvo jednog lica ,
Sarajevo
25-jan-2011
"KLEK" PROMETNOPROIZVODNO PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU d.j.l.
SARAJEVO,VOGOŠĆA
25-jan-2011
Preduzeće za transport, proemt i
usluge "KENAN-TIR" d.j.l. Sarajevo
25-jan-2011
Preduzeće za proizvodnju,
gradjevinarstvo, trgovinu i usluge
"DENER" društvo jednog lica
Sarajevo
25-jan-2011
"ELEKTROPLIN" Društvo jednog
lica za spoljnu i unutrašnju trgovinu,
proizvodnju i usluge, Sarajevo
25-jan-2011
DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
UGOSTITELJSTVO UNUTRAŠNJU
I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE
"NERIDA" SARAJEVO
25-jan-2011
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu "EUROLOS" DJL
SARAJEVO
25-jan-2011
"ARIAN-KOMPANI" Društvo jednog
lica za proizvodnju, unutrašnju i
spoljnu trgovinu i usluge Sarajevo
25-jan-2011
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE "HERIĆ
EXCLUSIVE" d.j.l. ILIJAŠ
26-jan-2011
Društvo za trgovinu, proizvodnju i
preradu kafe "SANIDA" , društvo
jednog lica, Sarajevo
26-jan-2011
"EMCOSAX" Društvo jednog lica za
proizvodnju, promet i usluge
Sarajevo
26-jan-2011
"F&D" Društvo jednog lica za
konsalting, marketing,
posredovanje, unutrašnju i vanjsku
trgovinu Sarajevo
27-jan-2011
PREDUZEĆE ZA VANJSKU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU,
PROIZVODNJU I USLUGE "NIMA"
d.j.l.-SARAJEVO
28-jan-2011
Društvo jednog lica za proizvodnju,
usluge, unutrašnju i vanjsku trgovinu
"F & Z COMPANY" Sarajevo
71
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
28-jan-2011
GRAFIČKO IZDAVAČKO
PREDUZEĆE "TOPART" D.J.L.
SARAJEVO
28-jan-2011
"TRANSPORT-JARKOVAC"
DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE
SARAJEVO
28-jan-2011
"HEDŽIĆ" PROMETNOPROIZVODNO PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU d.j.l. SARAJEVO
28-jan-2011
"IVA SISTEMI" Društvo jednog lica
za medjunarodni inžinjering i importexport, Sarajevo
28-jan-2011
"MOBILITY" PREDUZEĆE ZA
PREPRAVKU VOZILA ZA
INVALIDNA LICA, TRGOVINU I
UGOSTITELJSTVO DJL
SARAJEVO
31-jan-2011
Društvo jednog lica "HAMBURG TEKSTILNJEGA" za usluge,
unutrašnju i vanjsku trgovinu,
Sarajevo
31-jan-2011
"S.H.S" Preduzeće za
proizvodnju,unutrašnju i spoljnu
trgovinu i usluge d.j.l. Sarajevo
31-jan-2011
"GHANDOURAH-COMPANY"
Društvo jednog lica za unutrašnju i
vanjsku trgovinu i usluge Sarajevo
31-jan-2011
"ARAN COMERC" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
31-jan-2011
"BAJTRANS-PROM" Preduzeće za
trgovinu na veliko i malo, vanjsku
trgovinu, transport, gradjevinarstvo i
usluge, Društvo jednog lica,
Sarajevo
31-jan-2011
"SSHG - Schwertransporte - Service
und Handelgessellschaft G.M.B.H."
Preduzeće za transport, špediciju,
trgovinu i usluge d.j.l. Sarajevo
01-feb-2011
Društvo za trgovinu i transport
"RAHIĆ COMMERC" društvo jednog
lica, Sarajevo
01-feb-2011
"NANS EXPORT-IMPORT"
DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
GRADJEVINARSTVO, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
72
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
01-feb-2011
"KOZARIĆ" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE SARAJEVO
01-feb-2011
TRGOVAČKO USLUŽNO
PREDUZEĆE "BET & AS" d.j.l.
SARAJEVO
01-feb-2011
Preduzeće za proizvodnju,
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge "DASS-KOMERC", društvo
jednog lica, Sarajevo
02-feb-2011
Preduzeće za trgovinu na veliko i
malo, ugostiteljstvo i usluge "SIZACOMERC" export-import D.j.l.
Sarajevo
03-feb-2011
"ĐEKA" DRUŠTVO JENDOG LICA
ZA TRGOVINU, PROMET I
USLUGE SARAJEVO
03-feb-2011
"CADARO" DRUŠTVO JENDOG
LICA ZA PROJEKTOVANJE,
INŽENJERING,KONSALTING I
USLUGE SARAJEVO
03-feb-2011
"DAG-MERC" DRUŠTVO JEDNGO
LICA ZA TRGOVINU I MARKETING
SARAJEVO
03-feb-2011
"ARAP BRODCASTING HEART"
Preduzeće za proemt i usluge d.j.l.
Sarajevo
03-feb-2011
"ELOS" Društvo jednog lica za
proizvodnju, promet i usluge
Sarajevo
03-feb-2011
"ENICOMP" Preduzeće za robni
promet i usluge d.j.l. Sarajevo
03-feb-2011
"PETA" Preduzeće za inženjering i
usluge u oblasti galvanizacije d.j.l.
Sarajevo
04-feb-2011
Preduzeće za građevinarstvo i
usluge "ŠEKO" društvo jednog lica,
Sarajevo
04-feb-2011
"INKOM" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE djl SARAJEVO
04-feb-2011
"ALEBO" Preduzeće za robni
promet i usluge d.j.l. Sarajevo
04-feb-2011
"LJUKA COMPANY" Export-import,
Preduzeće za proivzodnju, promet i
usluge d.j.l. Sarajevo
73
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
04-feb-2011
"HALILHOD-COMPANY"
DRUŠTVO JEDNGO LCIA ZA
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU, GRADJEVINARSTVO,
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I
USLUGE SARAJEVO
04-feb-2011
"OLIVA" Društvo jednog lcia za
proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i
usluge Sarajevo
04-feb-2011
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge "GERMBOS" društvo jednog
lica Sarajevo, Ilidža
04-feb-2011
"ALECCOD" Preduzeće za
proizvodnju, elektroniku, trgovinu i
usluge d.j.l. Sarajevo
04-feb-2011
"EL PASSO" Društvo jednog lica za
proizvodnju,promet,ugostiteljstvo i
usluge Sarajevo
07-feb-2011
"MINASA" Preduzeće za trgovinu,
proizvodnju i usluge, društvo jednog
lica Sarajevo
07-feb-2011
"ČANČAREVIĆ" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU,
PROIZVODNJU,
GRADJEVINARSTVO,
PROJEKTOVANJE, TURIZAM I
USLUGE S A R A J E V O
07-feb-2011
Preduzeće za
proizvodnju,trgovinu,izvozuvoz,konsignaciju i usluge
"MLADJEVAC" društvo jednog
lica,Sarajevo,Vogošća
07-feb-2011
"HUSAR" Društvo jednog lica za
prevoz, proizvodnju, trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge, Sarajevo
08-feb-2011
"INOVEX" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA PROIZVODNJU, PROMET
I MARKETING SARAJEVO
08-feb-2011
"DŽIBO - COMERC" društvo jednog
lica za trgovinu na veliko i malo i
usluge Sarajevo
08-feb-2011
"KUHN-B.H." TEHNIČKA
TRGOVINA, GRAĐEVINSKE
MAŠINE I SERVIS
08-feb-2011
"TABIS" Preduzeće za unutrašnju i
vanjsku trgovinu, gradjevinarstvo,
proizvodnju i usluge .d.j.l. Sarajevo
74
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
08-feb-2011
"HARO" Društvo jednog lica za
proivzodnju, unutrašnju i spoljnu
trgovinu i usluge Sarajevo
08-feb-2011
"DANI" društvo sa ograničenom
odgovornošću Sarajevo
08-feb-2011
Preduzeće za proizvodnju,promet i
usluge "EUROMAX-TRADING"
Export-import, d.j.l. Sarajevo
09-feb-2011
Preduzeće za trgovinu na veliko i
malo "HADŽITEX" društvo jednog
lica Sarajevo
09-feb-2011
"TOP TIM" EXPORT-IMPORT
društvo jednog lica za trgovinu i
usluge Sarajevo
09-feb-2011
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu "S.M.T. TRADE" društvo
jednog lica, Sarajevo
11-feb-2011
"STOP FILIM" NEZAVISNA
PRODUCENTSKA KUĆA
DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO
11-feb-2011
"FA-NI" ŠPED Društvo jednog lica
za proizvodnju, trgovinu, špediciju i
usluge Sarajevo
11-feb-2011
SEMAY & COMPANY preduzeće za
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo
14-feb-2011
"JAGODAPROMET" Preduzeće za
proizvodnju, ugostiteljstvo,
trgovinu,turizam i transport, d.j.l.
Sarajevo
14-feb-2011
ZAJEDNIČKO PREDUZEĆE ZA
PROEMT HIDRO I ELEKTRO
MATERIJALA "TECNOVENETO"
d.o.o. Sarajevo
15-feb-2011
Novinsko preduzeće "Večernje
novine" dioničarsko društvo u
mješovitoj svojini sa p.o.
15-feb-2011
"HAMUDIĆ" PREDUZEĆE ZA
GRAĐEVINARSTVO,TRGOVINU I
USLUGE DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO
15-feb-2011
PREDUZEĆE ZA TRANSPORT
ROBE " F O G E L " d.j.l.SARAJEVO
15-feb-2011
"NEZIROVIĆ PROMET-EXPORTIMPORT" Društvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge, djl. Sarajevo
16-feb-2011
"KEREM CAN" Preduzeće za
proizvodnju, promet i usluge d.j.l.
Sarajevo
75
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
16-feb-2011
"VK COMPANY" d.j.l. Sarajevo
Preduzeće za gradjevinarstvo,
trgovinu i usluge
16-feb-2011
Preduzeće za trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge "ELAMALCOMPANY" d.j.l. Iidža
16-feb-2011
Društvo jednog lica "BOS-RO"
preduzeće za unutarnju i vanjsku
trgovinu, ugostiteljstvo,turizam i
usluge Sarajevo
16-feb-2011
"BORSSA" Društvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge, djl. Sarajevo
16-feb-2011
Preduzeće za transport, trgovinu i
usluge "SANDEM" d.j.l. Sarajevo
18-feb-2011
"TEMPO 97" Društvo jednog lica za
transport, ugostiteljstvo i trgovinu
Sarajevo
18-feb-2011
"DAX TRADE" Preduzeće za
unutrašnju i vanjsku trgovinu,
proizvodnju i usluge djl Sarajevo
18-feb-2011
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge "ARMIZON" Društvo jednog
lica Sarajevo, Ilidža
18-feb-2011
"JARUT" djl. za proizvodnju,
gradjevinarstvo, trgovinu i usluge,
Sarajevo
21-feb-2011
Preduzeće za trgovinu,
gradjevinarstvo i usluge "RIO
MINAS" Društvo jednog lica,
Sarajevo
21-feb-2011
POSLOVNO UDRUŽENJE ZA
MEDJUNARODNU PRVIREDNU
SARADNJU "EXPORT-INVEST"
PU. SARAJEVO
21-feb-2011
Preduzeće za proizvodnju,
gradjevinarstvo, trgovinu i usluge
"BUZAM-TRADE" društvo jednog
lica Sarajevo
21-feb-2011
"JUDO - TURBO" Društvo jednog
lica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sarajevo
22-feb-2011
"WEKIRCOMMERCE" Društvo
jednog lica za trgovinu,
gradjevinarstvo, transport,izvozuvoz i usluge Sarajevo
24-feb-2011
"PILIKINGTON" Preduzeće za
preradu, ugradnju i promet stakal i
staklarske opreme, doo Sarajevo
76
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
24-feb-2011
"JUKEN-ARY" Društvo jednog lica
za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge,
Ilidža
24-feb-2011
PREDUZEĆE ZA PRERADU
METALA, EXPORT-IMPORT I
USLUGE "KORIDOR"d.o.o.
Sarajevo
24-feb-2011
"CENTROMONT" Društvo jednog
lica za instalatersko-gradjevinske
radove, inženjering i trgovinu
Sarajevo
24-feb-2011
"TOP-ZUST" preduzeće za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
24-feb-2011
"BODEKA-COMPANY" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA
GRADJEVINARSTVO,TRGOVINU I
USLUGE SAREAJEOV
24-feb-2011
"DONIKA" društvo jednog lica za
trgovinu i usluge Sarajevo
24-feb-2011
"QUILTY-TRADE" Druševno
preduzeće za trgovinu i usluge
d.o.o. sa p.o. Sarajevo
25-feb-2011
Društvo jednog lica za unutrašnju i
vanjsku trgovinu"SUNGOLD
EXPORT-IMPORT" Sarajevo
25-feb-2011
Preduzeće za medjunarodni prevoz i
usluge u saobraćaju "CETRA",
d.o.o. Sarajevo
25-feb-2011
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu "YAVUZ INTERNATIONAL"
d.j.l. Sarajevo
25-feb-2011
Preduzeće za inudstrijsku ekologiju i
zaštitu okolika "Sa-Tank" društvo
jednog lica Sarajevo
25-feb-2011
"DAHAM" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU, IZVOZ-UVOZ,
ZASTUPANJE I USLUGE
SARAJEVO
25-feb-2011
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU "ESTEBEL"
DRUŠTVO JEDNOG LICA,
SARAJEVO
02-mar-2011
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu,
izvoz-uvoz i pružanje usluga
"FRAPASA" društvo jednog lica,
Sarajevo
07-mar-2011
Preduzeće za trgovinu i usluge
"TRBAKA-COMMERCE" društvo
jednog lica, Sarajevo
77
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
07-mar-2011
"HERARE-TRADE" Preduzeće za
proizvodnju,unutrašnju i vanjsku
trgovinu,ugostiteljstvo i usluge,
društvo jednog lica Sarajevo - Ilidža
07-mar-2011
"AGATAR" Društvo za unutrašnju i
spoljnu trgovinu i usluge djl Hadžići
07-mar-2011
Preduzeće za unutrašnji i
spoljnotrgovinski promet "ŠESS"
d.j.l. Sarajevo
07-mar-2011
Preduzeće za
inžinjering,ekonomske,tehnolođke
usluge i promet "MASTRA", društvo
jednog lica, Sarajevo
07-mar-2011
"TEPIHVELT" Društvo jednog lica
za vanjsku i unutrašnju trgovinu
tepisima i podnim oblogama, promet
i usluge Sarajevo
07-mar-2011
"MEX" proizvodnja i trgovina, djl.
Ilidža
08-mar-2011
Društvo jednog lica za
trgovinu,proizvodnju i usluge
"JAKEŠ", Sarajevo
08-mar-2011
"SEC" PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU I USLUGE DRUŠTVO
JEDNOG LICA HADŽIĆI
14-mar-2011
"BUKI COMERC" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO I USLUGE
d.o.o. Sarajevo
15-mar-2011
"BUKI COMERC" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO I USLUGE
d.o.o. Sarajevo
15-mar-2011
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU I USLUGE "VEGMAT"
DRUŠTVO JEDNOG LICA
15-mar-2011
Društvo za osiguranje "ASA
OSIGURANJE" dioničarsko društvo
Sarajevo
16-mar-2011
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
PROEMT, USLUGE, UVOZ I IZVOZ
"CAKI-PROMEX"
16-mar-2011
"KAPITAL" društvo jedngo lica za
proizvodnju, trgovinu ugostiteljstvo i
nekretnine Sarajevo
78
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
16-mar-2011
"SPRING" Preduzeće za inžinjering,
unutrašnju i vanjsku trgovinu d.o.o.
Ilijaš
16-mar-2011
"KADI YASSIN & COMMPANI"
PREDUZEĆE ZA POSLOVANJE
NEKRETNINAMA
IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE
USLUGE DRUŠTVO JEDNOG LICA
SARAJEVO
17-mar-2011
"BETFORD" Društvo za trgovinu i
usluge d.j.l. Sarajevo
17-mar-2011
"ALI-GATER" d.j.l. za proizvodnju,
promet i usluge Sarajevo
21-mar-2011
"DMB-TRDE" DRUŠTVO ZA
MARKETING,INŽINJERING I
PROIZVODNJU d.j.l. Sarajevo
21-mar-2011
"HAKEM" Društvo jednog lica za
proizvodnju, promet i tehničke
usluge Sarajevo
22-mar-2011
Preduzeće za trgovinu i
posredovanje "DEGRO" društvo
jednog lica Sarajevo
22-mar-2011
"GERIST " Društvo jednog lica za
gradjevinarstvo, trgovinu i usluge
Sarajevo
24-mar-2011
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge "UNITRON" društvo jednog
lica Sarajevo
24-mar-2011
Društvo za osiguranje "ASA
OSIGURANJE" dioničarsko društvo
Sarajevo
24-mar-2011
"ŠERIFOVIĆ-WINKENSCOMPANY" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA PROIZVODNJU,
GRADJEVINARSTVO,
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE ILIDŽA
24-mar-2011
TOP AIR HAVACILIK SANAYI VE
TICARET A.S. Društvo za turizam i
propagandu d.j.l. Sarajevo
24-mar-2011
"UNITED" društvo jednog lica za
prozvodnju trgovinu i usluge
Sarajevo
24-mar-2011
"LEKOVIĆ-COMPANY" DRUŠTVO
JENDOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU
GRADJEVINARSTVO,
PROJEKTOVANJE,
UGOTITELJSTVO I USYLUGE H A
D Ž IĆ I
24-mar-2011
SLOVENIJALES Sarajevo, društvo
za trgovinu d.o.o.
79
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
24-mar-2011
Preduzeće za posredovanje,
trgovinu i usluge "DALI" d.j.l.
SARAJEVO
25-mar-2011
Preduzeće za usluge u finansijskog
djelatnosti "SARAJ PICTURES"
društvo jednog lica Sarajevo
25-mar-2011
"KJAER & KJAER WORLDWIDE"
DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE
SARAJEVO
29-mar-2011
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu "AMILA" d.j.l. Sarajevo
29-mar-2011
DŽEMEX Preduzeće za proizvodnju
i promet, export-import djl, Sarajevo
01-apr-2011
"SPARKS-SPARKS" DRUTŠVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU,PROIZVODNJU I
USLUGE SARAJEVO
04-apr-2011
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu, proizvodnju, usluge i
ugostiteljstvo "HIBISKUS" društvo
jednog lica Sarajevo
04-apr-2011
"BAMECA" Preduzeće za
proizvodnju i promet, export - import
djl, Sarajevo
04-apr-2011
Preduzeće za proivzodnju,trgovinu i
usluge "TRAMP-TRADE" d.j.l.
Sarajevo
04-apr-2011
Proizvodno, trgovačko i uslužno
preduzeće "ČAJIĆ" d.j.l. Ilidža
04-apr-2011
"KAZIĆ" Preduzeće za proizvodnju i
usluge, d.o.o. Sarajevo
04-apr-2011
PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU "GOGALIĆ" d.o.o. sa
p.o. SARAJEVO
04-apr-2011
"ARABA" Preduzeće za proizvodnju,
trgovinu, inženjering i usluge d.o.o.
Sarajevo
04-apr-2011
"ALICO" Preduzeće za proizvodnju,
trgovinu i usluge d.j.l. Sarajevo
04-apr-2011
"TREVIZO MERTZ", društvo jednog
lica za trgovinu na veliko, Sarajevo,
Ilidža
80
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
05-apr-2011
Preduzeće za metalopreradu i
trgovinu " BA - SA " Društvo sa
ograničenom odgovornošću
05-apr-2011
"ABRAFLEX" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE
05-apr-2011
"MESELENA" društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu
itehničko poslovne usluge Sarajevo
05-apr-2011
"BAHUS" za trgovinu, ugsotiteljstvo i
usluge društvo jednog lica Sarajevo
05-apr-2011
"BABIES" Društvo jednog lica za
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge Sarajevo
05-apr-2011
"DMA DERVIŠ" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
PROIZVODNJU I PROMET,
SARAJEVO
05-apr-2011
"BEAR" Preduzeće za unutrašnju i
spoljnu trgovinu, ugostiteljstvo i
turizam, d.j.l. Sarajevo
05-apr-2011
"LAFINI" PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU, DRUŠ'TVO JEDNOG
LICA SARAJEVO
06-apr-2011
"BESTEX" preduzeće za
proizvodnju, promet, spoljnu
trgovinu i usluge društvo jednog lica
06-apr-2011
Preduzeće za unutrašnju i spoljnu
trgovinu i zanatstvo "BOHESA" doo
Sarajevo
06-apr-2011
"MIATRADE" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA TRGOVINU,
PROIZVODNJU I USLUGE ILIDŽA
06-apr-2011
"KERMIT" za trgovinu na veliko i
malo, građevinarstvo i posredovanje
društvo jednog lica Sarajevo
06-apr-2011
Društvo jednog lica za trgovinu i
usluge "WELDARC", Sarajevo
07-apr-2011
Preduzeće za vanjsku i unutrašnju
trgovinu "RITER-DIWIL TRADE"
d.j.l. Sarajevo
07-apr-2011
Društvo za inženjering, proizvodnju,
nadzor, posredovanje i promet roba
"EMERING" Društvo jednog lica
81
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
07-apr-2011
"MILWAUKEE" Preduzeće za
proizvodnju i servisiranje
ortopedskih pomagala, promet i
usluge djl, Sarajevo
08-apr-2011
"ŠELKADI" DJL za unutrašnju i
spoljnu trgovinu
08-apr-2011
PREDUZEĆE ZA
GRADJEVINARSTVO,
PROJEKTOVANJE I MARKETING
"GRAMIS", DRUŠTVO JEDNOG
LICA, SARAJEVO
13-apr-2011
"TOP-GAN" Društvo jednog lica za
proizvodnju, unutrašnju i spoljnu
trgovinu i usluge Sarajevo
14-apr-2011
"SANY-PROMEX" Društvo jednog
lica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sarajevo
14-apr-2011
"SASO" d.j.l. za unutrašnju i spoljnu
trgovinu, proizvodnju i usluge
Sarajevo
14-apr-2011
PREDUZEĆE ZA EXPORTIMPORT "MUSTOO", djl Hadžići
14-apr-2011
"EMDITRADE" Društvo jednog lica
za usluge unutrašnje i spoljne i
spoljne trgovine, turističko
posredovanje Sarajevo
15-apr-2011
Društvo za osiguranje "ASA
OSIGURANJE" dioničarsko društvo
Sarajevo
15-apr-2011
Preduzeće za proizvodnju,promet i
usluge "VARDAR-KOMERC" d.j.l.
Sarajevo
15-apr-2011
"HUZI MARKETING" Preduzeće za
posredovanje, trgovinu i usluge doo
Sarajevo
18-apr-2011
"IHLAS" Preduzeće za trgovinu i
usluge, djl Sarajevo
18-apr-2011
"VENTURA" d.j.l. export-import i
usluge Sarajevo
18-apr-2011
"MAGAŠ" PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU I USLUGE DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
20-apr-2011
Preduzeće za trgovinu i usluge
"MO-AUTO", društvo jednog lica,
Sarajevo
82
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
20-apr-2011
"Međunarodni sajam knjiga
Sarajevo" društvo sa ograničenom
odgovornošću za organizovanje
sajmova i izložbi knjiga; grafičku
djelatnost; trgovinu, ugostiteljstvo,
marketing; inžinjering i usluge u
unutrašnjem i vanjskom prometu
Sarajevo
21-apr-2011
"SEMKO-TRANS" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA PROIZVODNJU,
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE SARAJEVO
21-apr-2011
Društvo jednog lica za trgovinu i
usluge "POZIS", Sarajevo
21-apr-2011
"DRENN KOMERC" djl za trgovinu,
ugostiteljstvo i turizam, Vogošća
21-apr-2011
"LOKVANČIĆ" Društvo jednog lica
za ugostiteljstvo, turizam, promet,
usluge unutrašnju i spoljnu trgovinu
Sarajevo
21-apr-2011
Preduzeće u privatnoj svojini za
proizvodnju trgovinu turizam i
ugostiteljstvo "VOLVOX" sa p.o.
Sarajevo
21-apr-2011
"KOMISION-BAŠIĆ" Preduzeće za
trgovinu i usluge Društvo jednog lica
Sarajevo
21-apr-2011
Preduzeće za trgovinu i marketing
"OKSEL" d.o.o. Sarajevo
29-apr-2011
"CROWN AGENTS AUTOSERVIS"
Privredno društvo za prodaju,
održavanje i popravak motornih
vozila d.o.o. Sarajevo
04-maj-2011
INTERNATIONAL COMMERICIAL
BANK p.l.c. SARAJEVO
INTERNACIONALNA
KOMERCIJALNA BANKA DD
SARAJEVO
05-maj-2011
Društvo za unutrašnju i spoljnu
trgovinu, promet i usluge "MELIHA"
d.o.o. Sarajevo
06-maj-2011
"BOĆE-BENZ" d.o.o. Društvo za
promet naftom i naftnim derivatima ,
Vogošća
27-maj-2011
"ASAHA" Društvo za unutrašnju i
spoljnu trgovinu d.j.l. Sarajevo
29-jun-2011
Društvo za arhiviranje i
servis,proizvodnju i plasman svih
vrsta filmskih,televezijskih,foto i
video djela "DOKUMENT" d.o.o.
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
83
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
05-jul-2011
"ARC Invest" Društvo jednog lica za
proizvodnju, trgovinu i zastupanjeSarajevo
07-sep-2011
"COTTON LINE" d.o.o. za trgovinu i
usluge Sarajevo
07-sep-2011
"MONTER" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
Sarajevo
20-sep-2011
Društvo za unutrašnju i spoljnu
trgovinu, ugostiteljstvo, promet robe
i usluga "HOBAZ KOMERC" d.o.o.
Sarajevo (U LIKVIDACIJI)
20-sep-2011
"EPP" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za reklamu i
propagandu, Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
27-sep-2011
"GEODIS" Društvo za geodetske
radove i trgovinu d.o.o. Sarajevo
28-sep-2011
"AMILEN" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA TRGOVINU I USLUGE
SARAJEVO
30-sep-2011
"REAKCIJA" Društvo za intelektulne
i druge usluge i tržišne komunikacije
d.o.o. Sarajevo
30-sep-2011
"ŽUPATEX" Društvo za proizvodnju
i trgovinu d.o.o. Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
03-okt-2011
"OSAM 8" Preduzeće za trgovinu i
usluge d.j.l. Sarajevo
04-okt-2011
"DINO ŠABANOVIĆ" d.o.o. za
stočarstvo, poljoprivredu i šumarstvo
Sarajevo
04-okt-2011
"UNOCAL OF BOSNIA - 76"
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu d.j.l. Sarajevo
04-okt-2011
"KOKI-TRADE" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA PROIZVODNJU,
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I
TURIZAM SARAJEVO
05-okt-2011
"ADD VIDEO" Društvo jednog lica
za unutrašnju i spoljnu trgovinu,
video i audio produkciju Sarajevo
10-okt-2011
Privredno društvo za
trgovinu,proizvodnju i usluge
"EFEKT-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
84
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
11-okt-2011
"DO-COMERC" PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU, PROIZVODNJU
ŠPEDICIJU, UGOSTITELJSTVO,
INŽENJERING I USLUGE
DRUŠTVO JEDNOG LICA ILIDŽA
12-okt-2011
"CIRA-COM" Društvo za pružanje
usluge,posredništvo i trgovinu
d.o.o.Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
13-okt-2011
"EVROMANIR-COMMERCE"
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu, gradjevinarstvo, turizam i
usluge, Društo jednog lica, Sarajevo
14-okt-2011
"DAM-GERMANY" d.o.o. za
unutrašnju i vanjsku trgovinu
Sarajevo
" U LIKVIDACIJI"
17-okt-2011
"MUCRUM" Preduzeće za trgovinu i
usluge, d.j.l. Sarajevo
18-okt-2011
"SARA" Društvo za trgovinu, promet
robe i usluge, d.o.o. Srajevo
25-okt-2011
"BIJELI SAN" Preduzeće za
ugostiteljstvo, turizam i trgovinu d.j.l.
Sarajevo
25-okt-2011
"BEGAVERON" Preduzeće za
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge D.J.L. Sarajevo
25-okt-2011
"MXX PROLOGIC" Društvo
jednog lica za
trgovinu,gradjevinarstvo,proizvodnju
i usluge Sarajevo
26-okt-2011
Preduzeće za gradjevinarstvo,
trgovinu i usluge "VEZBERG" djl
Sarajevo
27-okt-2011
"BUSIS-TRADE" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA PROIZVODNJU,
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU I USLUGE, SARAJEVO
28-okt-2011
"SYPRO" doo Preduzeće za
proizvodnju i inžinjering, usluge,
export-import Sarajevo
28-okt-2011
"ASUR TRADE AGENCY" d.j.l. za
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge Sarajevo
28-okt-2011
"MERSA" Društvo jednog lica za
proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo
i usluge Sarajevo
03-nov-2011
"ELEKTROTEHNA" Društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo, U LIKVIDACIJI
85
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
03-nov-2011
"AKVATERM" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
inženjering i promet Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
04-nov-2011
LYNX d.o.o. Društvo za usluge i
konsalting d.o.o. "U LIKVIDACIJI"
07-nov-2011
"EURO-REV" DRUŠTVO ZA
REVIZIJU d.o.o. Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
10-nov-2011
"DA SOLO" Export-Import
Preduzeće za trgovinu na veliko i
malo d.o.o. Sarajevo
18-nov-2011
"EVN Trading" d.o.o. Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
21-nov-2011
Novinsko izdavačko preduzeće
"BEHAR" d.j.l. Sarajevo
21-nov-2011
Preduzeće za industrijski
servis,remont,opravku,trgovinu i
usluge "METALOCK" d.j.l. Sarajevo
21-nov-2011
"SE-ZE" Preduzeće u privatnoj
svojini za unutrašnju i spoljnu
trgovinu i usluge p.o. Sarajevo
21-nov-2011
"STIG" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
SAOBRAĆAJ, TRGOVINU I
GRAĐEVINARSTVO SARAJEVO
30-nov-2011
"HEINEMANN" Društvo za trgovinu
i usluge d.o.o. Sarajevo
15-dec-2011
"KOLEKS" Sarajevo Prehrambena
industrija i trgovina d.o.o. Sarajevo
29-dec-2011
"MAGROS EXPORT-IMPORT"
dioničko društvo Sarajevo
06-jan-2012
"MEDINASS" Društvo za
posredovanje,konsalting i usluge
d.o.o.Sarajevo
23-jan-2012
"OPTILUB" d.o.o. Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
23-jan-2012
Privredno društvo za trgovinu i
usluge "ALEN + A 89" d.o.o. Ilidža
"U LIKVIDACIJI"
23-jan-2012
"ETKO" Društvo za ugostiteljstvo,
turizam i trgovinu d.o.o. Sarajevo
"U LIKVIDACIJI"
23-jan-2012
"MAŠINE I OPREMA" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
86
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
23-jan-2012
"FILIPOVIĆ" d.o.o. Društvo za
promet knjiga Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
23-jan-2012
"ELISAINVEST" Društvo za
proizvodnju i inženjering d.o.o.
Sarajevo
"U LIKVIDACIJI"
23-jan-2012
"Good Luck" društvo za proizvodnju,
usluge i trgovinu d.o.o. Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
03-feb-2012
"HEMID KRAFT" Društvo za
proizvodnju,exportimport,posredništvo i usluge
14-feb-2012
"ZEBRA COMMERC" Društvo za
proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo
"U LIKVIDACIJI"
14-feb-2012
"INFOTEHNA-RIZ MONT"
Preduzeće za proizvodnju
elektrotehničkih uredjaja i usluge,
d.j.l. Sarajevo
06-apr-2012
"FINVEST" Preduzeće za
građevinarstvo, unutrašnju i vanjsku
trgovinu d.j.l. Sarajevo
30-avg-2012
"MODUS" PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU ISPOLJNU
TRGOVINU I ZANATSKE USLUGE
DOO SARAJEVO
20-sep-2012
PRIVATNO PREDUZEĆE ZA
PRUŽANJE USLUGA, TRGOVINU I
TURIZAM "S.O.S." P.O.
SARAJEVO
21-sep-2012
"SKANDINAVIJA" PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I
USLUGE , DJL SARAJEVO
24-sep-2012
"TC" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za
transport,trgovinu,zastupanje stranih
firmi i posredovanje Sarajevo
27-sep-2012
"FM CORP" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge Sarajevo
28-sep-2012
"BUSINESS ASSISTANCE
COMPANY" Društvo za
proizvodnju,promet i usluge d.o.o.
Sarajevo
11-okt-2012
"ALLIMPEX" društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu na veliko i malo uvoz-izvoz,
promet roba i usluga Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
24-okt-2012
"Locus" trgovina, zastupanje i
konsalting d.o.o. Sarajevo
87
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
30-okt-2012
"PROLUX" Društvo za trgovinu,
eksport-import, posredovanje i
usluge, d.o.o. Sarajevo
02-nov-2012
ReichTank BH društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
06-nov-2012
"LIZENZ" Društvo jednog lica za
penetriranje licencnih prava proizvodnju, propagandu i plasman
Sarajevo
07-nov-2012
" STARSHINE - COMPANY "
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za
proizvodnju,trgovinu i
građevinarstvo Sarajevo
08-nov-2012
"HERFIS TRANS" Društvo jednog
lica za transport,unutrašnju i vanjsku
trgovinu,proizvodnju i usluge
Sarajevo
08-nov-2012
Privredno društvo za proizvodnju,
trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i
posredovanje "FERID-KOMERC"
d.o.o. Sarajevo
08-nov-2012
"T-Systems" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
telekomunikacijske usluge, Sarajevo
"U LIKVIDACIJI"
08-nov-2012
"BIHAR TEHNIK" Društvo za
proizvodnju i obradu metala,
trgovinu i usluge, d.o.o. Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
15-nov-2012
"AL.KOLOR" Društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
21-nov-2012
"OBI" DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
IZVOZ-UVOZ PROIZVODNJU I
TRGOVINU SARAJEVO
23-nov-2012
"VIENNA" Društvo za ugostiteljstvo,
turizam trgovinu, i usluge d.o.o.
Sarajevo
05-dec-2012
"ORBICOTECH" d.o.o. za
zastupanje, proizvodnju, trgovinu i
usluge Sarajevo
17-dec-2012
"ASTRO" Preduzeće za proizvodnju
sredstava za pranje,kozmetičkih i
hemijskih proizvoda,Sarajevo,DD u
mješovitoj svojini
19-dec-2012
"DK TRADE" d.o.o. Sarajevo
19-dec-2012
"PELIKAN" Društvo za unutrašnju i
spoljnu trgovinu d.o.o. Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
88
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
20-dec-2012
"GROBLJA" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
pogrebne i prateće djelatnosti Ilijaš
"u likvidaciji"
11-jan-2013
"TELESVIJET" d.o.o. za trgovinu i
usluge Sarajevo
11-jan-2013
"MATIS" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge,
Sarajevo
11-jan-2013
"AUTO OBNOVA" Privredno društvo
za unutrašnju i spoljnu trgovinu i
proizvodnju d.o.o. Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
23-jan-2013
StuFel d.o.o. Sarajevo (u
LIKVIDACIJI)
23-jan-2013
StuFel d.o.o. Sarajevo (u
LIKVIDACIJI)
30-jan-2013
"NAI" Društvo za proizvodnju,
promet i usluge d.o.o. Sarajevo
01-feb-2013
"OGNAS-TRADE" Društvo za
ugostiteljstvo, trgovinu i usluge,
d.o.o. Sarajevo
01-feb-2013
Društvo za medicinski konsalting,
istraživanje, razvoj i edukaciju
''FOKUS MEDICAL''d.o.o. Sarajevo
"U LIKVIDACIJI"
11-feb-2013
"DI ROMA" d.o.o. Sarajevo (u
LIKVIDACIJI)
21-feb-2013
"GRIVENT " Društvo za
projektovanje, izvođenje,
proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i
usluge, export-import društvo
ograničene odgovornosti Sarajevo
21-feb-2013
"INTERCONSULT" Društvo jednog
lica za inženjering i transfer znanja
Sarajevo
21-feb-2013
Privredno društvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge "AS LORIS" d.o.o.
Sarajevo(u LIKVIDACIJI)
22-feb-2013
PREDUZEĆE ZA
PROJEKTOVANJE,INŽINJERING I
IZVODJENJE ZAVRŠNIH RADOVA
U GRADJEVINARSTVU "ELEMES"
djl SARAJEVO
25-feb-2013
"DEKORAD" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, promet i usluge d.o.o.
Sarajevo, U LIKVIDACIJI
26-feb-2013
"BOSNA-MODA" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu, uvoz, izvoz i usluge
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
89
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
18-mar-2013
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu na veliko i
malo Robne kuće "Beograd-kom"
d.o.o. Sarajevo
25-mar-2013
"DVA BE" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za izvođenje
građevinsko zanatskih radova,
inženjering, projektovanje i promet,
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
28-mar-2013
"K.A. OPREMA" Društvo za
proizvodnju ugostiteljske opreme i
trgovinu na veliko i malo d.o.o.
Sarajevo
04-apr-2013
"DANIS & C°" Privredno društvo za
trgovinu, promet i usluge d.o.o.
Sarajevo "U STEČAJU"
09-apr-2013
"GIGATRON" Društvo za
informatičke sisteme,trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo (u
LIKVIDACIJI)
17-apr-2013
"FOX INTERNATIONAL GROUP
EXPORT-IMPORT" Društvo sa
ograničenom odgovornošću d.o.o.
Sarajevo, U LIKVIDACIJI
17-apr-2013
"JOY" Društvo za tržišne
komunikacije, reklamu i prezentaciju
d.o.o. Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
17-apr-2013
"ANT TOURS" Društvo za trgovinu
na veliko i malo i turizam d.o.o.
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
09-maj-2013
"CODE NO COMMENT" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
modni dizajn, proizvodnju,
kompjuterske usluge i trgovinu,
Sarajevo (u LIKVIDACIJI)
09-maj-2013
"BUKVA" Društvo za proizvodnju,
građevinarstvo, trgovinu i usluge
d.o.o. Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
10-maj-2013
"LONALGO" Preduzeće za
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge,d.j.l. Ilidža
13-jun-2013
"ENGINEERING METERING
APPLICATION" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
inžinjering, promet i usluge Sarajevo
24-jun-2013
"METBOJ" Privredno društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
90
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
30.08.2007 DO: 24.04.2014
Osnov upisa
27-jun-2013
"MEM-VOĆAR" Privredno društvo
za unutrašnju i spoljnu trgovinu,
proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo
28-jun-2013
"CRISTIN" d.o.o. za trgovinu i
usluge Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
28-jun-2013
"FREELAND" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
poslovanje sa nekretninama,
inžinjering u građevinarstvu i
pružanje usluga, Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
28-jun-2013
"SAKOM-GEA" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
PROIZVODNJU,UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE
SARAJEVO "U LIKVIDACIJI"
01-jul-2013
"MICRA" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za pružanje turističkih
usluga "U LIKVIDACIJI"
Ukupno (sudija):
91
1.348
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Braco Stupar
16-feb-2009
"GROS" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za promet robe na
veliko i malo i uvoz izvoz Sarajevo
24-apr-2009
"RS-DESIGN" Društvo jednog lica
za servisiranje, trgovinu
autoopremom, proizvodnju u oblasti
metalne industrije, gradjevinarstvo i
zastupanje inostranih firmi Sarajevo
24-apr-2009
"Renowal" Društvo jednog lica za
završne radove u
građevinarstvu,trgovinu i usluge
Sarajevo
24-apr-2009
Preduzeće za promet, trgovinu i
usluge "KRAKO COMPANY" d.j.l.
Sarajevo
24-apr-2009
"EL-MATIK" Preduzeće za izvođenje
elektro radova i vršenje servisiranja i
gradjevinarstvo d.j.l. Sarajevo
24-apr-2009
"ESNAF" PROMETNOPROIZVODNO PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU d.j.l. VOGOŠĆA
24-apr-2009
"OSARE COMPANY" Preduze za
robni promet i usluge d.j.l. Sarajevo
24-apr-2009
"G A B Y" Preduzeće za exportimport d.j.l. Sarajevo
24-apr-2009
"HEFS" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA GRADJEVINARSTVO, PROMET
I USLUGE SARAJEVO
24-apr-2009
"VAHNEL" Preduzeće za trgovinu,
uvoz-izvoz i usluge d.j.l. Sarajevo
24-apr-2009
"TISEN" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
Sarajevo
24-apr-2009
"JELEČAK" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU,
GRADJEVINARSTVO,
UGOSTITELJSTVO I USLUGE
ILIDŽA
15-mar-2010
Hotel "Alemko" Preduzeće za
ugostiteljstvo, turizam, usluge i
promet d.j.l. Sarajevo
02-apr-2010
Preduzeće za promet i usluge "ETKOMERC" društvo jednog lica
Hadžići
05-apr-2010
"TURBOS" DRUŠTVO JEDDNOG
LICA ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE SARAJEVO
92
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Braco Stupar
05-apr-2010
"BIG WOLF" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,TRGOVINU I
USLUGE d.j.l. SARAJEVO,
VOGOŠĆA
05-apr-2010
PREDUZEĆE ZA
GRADJEVINARSTVO, TRGOVINU I
USLUGE "WAND" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ILIDŽA, SARAJEVO
20-apr-2010
"KROZON" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za unutrašnju i
spoljnu trgovinu i usluge Sarajevo
27-apr-2010
Preduzeće za proizvodnju,
gradjevinarstvo, trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge "HERTA" d.j.l.
Sarajevo
29-apr-2010
"SLOG" djl za gradjevinarstvo,
trgovinu, zanatstvo i uslzuge
Sarajevo
21-maj-2010
Društvo za proizvodnju, trgovinu i
promet "WATERGATE" d.o.o.
Sarajevo
11-jun-2010
"TTI-CARPETS" Društvo jednog lica
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sarajevo
20-avg-2010
"CEROX-COMPANY" Preduzeće za
promet i usluge d.j.l. Sarajevo
20-avg-2010
"KRC-COMPANY" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU,
GRAĐEVINARSTVO,
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I
USLUGE VOGOŠĆA
20-avg-2010
"ONISA" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
20-avg-2010
"SKENDEROVIĆI" PROMETNOPROIZVODNO PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU d.j.l. SARAJEVO
20-avg-2010
"THE-SMART TRADE" Preduzeće
za trgovinu i usluge, djl Sarajevo
20-avg-2010
"ALMEN" Preduzeće za usluge i
trgovinu, d.j.l. Sarajevo
20-avg-2010
"SEVILAY-TRANS" društvo jednog
lica za proizvodnju, unutrašnju i
spoljnu trgovinu i usluge Sarajevo
20-avg-2010
Preduzeće za proizvodnju i trgovinu
"KROPRIMAT" d.j.l. Sarajevo
93
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Braco Stupar
23-avg-2010
"POLONIA" društvo jednog lica za
proizvodnju, trgovinu i usluge
Sarajevo
24-avg-2010
"EDERA" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA ŠPEDICIJU,
TRANSPORT, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
24-avg-2010
"REPRO-IMPEX" Preduzeće za
proizvodnju, unutrašnju i spoljnju
trgovinu - Društvo jednog lica
Sarajevo
24-avg-2010
"FASHION STUDIO SKY-LINE" Preduzeće za dizajn, modu i
marketing Društvo jednog lica
Sarajevo
24-avg-2010
Preduzeće za marketing,
posredovanje i trgovinu
"INTERCONTACT" d.j.l. Sarajevo
24-avg-2010
"VIAT TRADE" Društvo za trgovinu i
proizvodnju, d.j.l. Sarajevo
24-avg-2010
"PASTA" Društvo jednog lica za
trgovinu, proizvodnju,
građevinarstvo, ugostiteljstvo i
usluge Sarajevo
24-avg-2010
Društvo za remont, trgovinu na
veliko i malo "IBO & CO", društvo
jednog lica, Sarajevo
24-avg-2010
"BLOM" Preduzeće za proizvodnju,
vanjsku i unutrašnju trgovinu,
promet i usluge d.j.l. Sarajevo
24-avg-2010
Preduzeće za uzgoj stoke i
poljoprivrednu proizvodnju
"KRAMEKS" d.j.l. Trnovo
24-avg-2010
"ADI COLOR" Preduzeće za
molerske radove, trgovinu i usluge
d.j.l. Sarajevo
26-avg-2010
"ENTER" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
Sarajevo
26-avg-2010
"HMS" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
26-avg-2010
"DIN-DONG COMPANY" Društvo
jednog lica za transport, trgovinu i
usluge Sarajevo
26-avg-2010
Preduzeće za proizvodnju, usluge,
unutrašnju i vanjsku trgovinu
"BEREK KOMERC" d.j.l. Sarajevo
94
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Braco Stupar
26-avg-2010
Društvo za trgovinu na veliko i malo,
špedicija i ugositeljstvo "LIPTON",
društvo jedng lica, Ilidža
27-avg-2010
"PRADA HERMANOS" preduzeće
za export-import d.j.l. Sarajevo
31-avg-2010
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU, USLUGE I TURIZAM
"HUSEDIN-COMMERC" DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
31-avg-2010
"SIRT" Preduzeće za
gradjevinarstvo, trgovinu i usluge
d.j.l. Sarajevo
31-avg-2010
"ELSASE" D.J.L. ZA
PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE SARAJEVO
31-avg-2010
"VA&S ŠPED" Društvo jednog lica
za trgovinu, špediciju i usluge
Sarajevo
31-avg-2010
"TOTO" Društvo jednog lica za
proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i
usluge Sarajevo
31-avg-2010
"AUTOREG-INDUSTRY" društvo
jednog llica za razvoj, projektovanje,
inženjering i konsalting u oblasti
automatizacije upravaljanja u
industriji, Sarajevo
08-sep-2010
"STARI PUT" Društvo jednog lica za
građevinarstvo, trgovinu, transport,
ugostiteljstvo i turizam Sarajevo
10-sep-2010
"COTY & CO" Društvo jednog lica
za gradjevinarstvo, trgovinu i usluge
Sarajevo
13-sep-2010
"MELINGS" Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu, usluge i
elektro inženjering, d.j.l. Sarajevo
13-sep-2010
"IMPLEMENTACIJA" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA TRGOVINU,
GRAĐEVINSKE RADOVE I
NŽENJERING SARAJEVO
08-okt-2010
"BESU" Preduzeće za unutrašnju i
vanjsku trgovinu i usluge d.j.l.
Sarajevo
12-okt-2010
DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU,
TURIZAM I USLUGE
"ARABELLA"EXPORT-IMPORT
SARAJEVO
95
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Braco Stupar
12-okt-2010
"B & R" PREDUZEĆE ZA
ELEKTRO-INSTALACIONE I
GRADJEVINSKE USLUGE I
TRGOVINU D.J.L. Sarajevo
12-okt-2010
"MASNO-COMPANY" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU,
GRADJEVINARSTVO,
UGOSTITELJSTVO I USLUGE
ILIJAŠ
15-okt-2010
"DRVOINTERIJERI" građevinarstvo,
zanatstvo, trgovina, uvoz-izvoz,
usluge, djl Sarajevo
15-okt-2010
"HAMICO TRADE" Društvo jednog
lica za proizvodnju, promet i usluge
Vogošća
15-okt-2010
"MULJKO-COMPANY" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU,
GRADJEVINARSTVO,
PROJEKTOVANJE, TURIZAM I
USLUGE SARAJEVO
18-okt-2010
Preduzeće za trgovinu na veliko i
malo i usluge "ALIMER" exportimport d.j.l. Sarajevo
19-okt-2010
"VILLA-COMMERCE" Društvo
jednog lica za trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge Sarajevo
19-okt-2010
Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i
usluge "HIDŽAM" d.j.l. Sarajevo
25-okt-2010
"MAČAK-GOLD" DJL Preduzeće za
gradjevinarstvo, trgovinu,
ugostiteljstvo, uvoz i izvoz Sarajevo
25-okt-2010
Gradjevinsko preduzeće "Saman
inženjering" d.j.l. Sarajevo
25-okt-2010
"BAŠAPROM" Društvo jednog lica
za trgovinu i usluge Sarajevo
25-okt-2010
"SIEJD COMERC" Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu i usluge, d.j.l.
Sarajevo
26-okt-2010
"FADIAX-TRADE" D.J.L. ZA
PROMET I USLUGE SARAJEVO
29-okt-2010
Preduzeće za trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge "BALJAK" djl
Sarajevo
01-nov-2010
"ALB-SA" Preduzeće za trgovinu,
prevoz i usluge, D.J.L. Sarajevo
02-nov-2010
"ACOM" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE SARAJEVO
96
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Braco Stupar
02-nov-2010
"ARIX" Preduzeće za robni promet i
usluge d.j.l. Sarajevo
04-nov-2010
FIRST CHOICE Travel Club
Preduzeće za turizam d.j.l. Sarajevo
04-nov-2010
Poduzeće za trgovinu, posredništvo,
konsignacija i usluge "ŠARIĆSAMSUNG", društvo jednog lica,
Sarajevo
04-nov-2010
Preduzeće za trgovinu, uvoz-izvoz,
projektovanje, zastupanje i usluge
"EL § MAS", društvo jednog lica,
Sarajevo
04-nov-2010
"MACOPROM" Preduzeće za
trgovinu, transport i usluge, exportimport, d.j.l. Sarajevo
08-nov-2010
"SVEBOS" Društvo za proizvodnju,
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge, d.j.l. Sarajevo
09-nov-2010
"MEDEVID" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA TRGOVINU, UVOZ-IZVOZ
I USLUGE SARAJEVO
10-nov-2010
"IMUS" Preduzeće za proizvodnju,
export-import i usluge d.j.l. Lješevo
Općins Ilijaš
11-nov-2010
"MG-OHAS" Društvo jednog lica za
proizvodnju, promet i usluge
Sarajevo
11-nov-2010
Preduzeće za trgovinu,
građevinarstvo i transport "F & HTRANS" djl Sarajevo
17-nov-2010
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge "ABED" društvo jednog lica
Saraevo
17-nov-2010
"ZEIN EL KHATIB IMPEX"
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
18-nov-2010
"BEGANOVIĆ" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA
GRAĐEVINARSTVO,
PROJEKTOVANJE, TRGOVINU,
INŽINJERING, SARAJEVO
18-nov-2010
"PELSA" Društvo za trgovinu,
proizvodnju i usluge, djl Sarajevo
22-nov-2010
"ALTA MAREA" Društvo jednog lica
za modne kreacije, trgovinu i usluge
Sarajevo
08-dec-2010
"MIRSADA EXPORT-IMPORT"
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu d.j.l. Sarajevo
97
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Braco Stupar
08-dec-2010
Preduzeće za trgovinu, exportimport, konsignaciju, projektovanje i
usluge "SALSAN-TRADE", društvo
jednog lica, Sarajevo
10-dec-2010
"FLEX METAL FERHATOVIĆ"
društvo jednog lica za proizvodnju,
trgovinu i usluge Sarajevo
10-dec-2010
"ALBINI" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
13-dec-2010
"RED SKY" Preduzeće za
proizvodnju, unutrašnju i vanjsku
trgovinu, djl Sarajevo
13-dec-2010
PREDUZEĆE ZA
PROJEKTOVANJE I INŽINJERING
"BDH ingenieuring" d.j.l. Srajevo
14-dec-2010
"BAŠ restaurant" D.J.L. za promet i
usluge Sarajevo
15-dec-2010
Preduzeće za turizam, trgovinu i
usluge "ZIB" d.j.l. Sarajevo
15-dec-2010
"LAGEA" Preduzeće za trgovinu
d.j.l. Sarajevo
24-dec-2010
Društvo za spoljnu i unutrašnju
trgovinu, inžinjering, konsalting i
marketing "LESNA" d.o.o. Sarajevo
05-jan-2011
"ALSAMEX" PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU I USLUGE DRUŠTVO
JEDNOG LICA SARAJEVO
05-jan-2011
"ZEFIR COMMERCE"
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU, USLUGE, TURIZAM I
UGOSTITELJSTVO D.J.L.
SARAJEVO
05-jan-2011
"FIT-FLAK" PROMETNOPROIZVODNO PREDUZEĆE ZA
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU d.j.l. SARAJEVO
14-jan-2011
"SANN MED" Preduzeće za promet
i usluge d.j.l. Sarajevo
14-jan-2011
Preduzeće za prevoz putnika,
unutarnju i vanjsku trgovinu
"SUBTRANS" d.j.l. Ilidža
14-jan-2011
"KOENA" Društvo jednog lica za
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
transport Sarajevo
98
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Braco Stupar
17-jan-2011
"ELVOTRANS" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA
AUTOTRANSPORT, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
17-jan-2011
"SIMPORT" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA UNUTRAŠNJU I
VANJSKU TRGOVINU I USLUGE
SARAJEVO
21-jan-2011
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge "HARNOS" d.j.l. Sarajevo
24-jan-2011
"DAMAR" Preduzeće za
proizvodnju, unutrašnju i vanjsku
trgovinu i usluge d.j.l. Sarajevo
25-jan-2011
"KANEA" PREDUZEĆE ZA
GRADJEVINARSTVO, TRGOVINU I
USLUGE djl SARAJEVO
26-jan-2011
"SSABJONDA" preduzeće za
proizvodnju, promet i usluge d.j.l.
Sarajevo
26-jan-2011
ENEL TRADE EXPORT IMPORT
d.j.l. Sarajevo
27-jan-2011
"MADJARSKI GRADITELJ"
DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
GRADJEVINARSTVO, TRGOVINU I
USLUGE SARAJEVO
27-jan-2011
"FAD COMPANY" Društvo za
trgovinu, gradjevinarstvo i usluge, djl
Sarajevo
28-jan-2011
"ZUKUMFT" PROMETNOPROIZVODNO PREDUZE ZA
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU d.j.l. SARAJEVO
28-jan-2011
"PINTUL" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA PROMET ROBE,
TRANSPORT I
GRADJEVINARSTVO SARAJEVO
31-jan-2011
"ZIL" Društvo jednog lica za
proizvodnju, unutrašnju i spoljnu
trgovinu, projektovanje,
gradjevinarstvo i usluge Sarajevo,
Ilidža
31-jan-2011
"DŽAKS COMPANY" Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu i usluge, d.j.l.
Sarajevo-Vogošća
01-feb-2011
Društvo jednog lica za promet i
usluge "DENTAL-PHARMA"
Sarajevo
99
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Braco Stupar
01-feb-2011
"MODIUM-BEL" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE d.j.l. SARAJEVO,
VOGOŠĆA
01-feb-2011
"NACHTWAIL" d.j.l. PREDUZEĆE
ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU-SARAJEVO
02-feb-2011
"R.M.S.T-ENTERIJER" Preduzeće
za završne radove u
gradjevinarstvu, udukaciju i usluge,
d.j.l. Sarajevo
02-feb-2011
"TROKUT" PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, TRGOVINU,
USLUGE, TURIZAM,
PROJEKTOVANJE, INŽENJERING,
MARKETING I PREVOZ d.j.l.
Sarajevo
02-feb-2011
Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i
usluge "BOSER" d.j.l. Sarajevo
02-feb-2011
"MENSO" Preduzeće za exportimport i obradu drveta d.j.l. Sarajevo
09-feb-2011
"SALDO" Preduzeće za inženjering i
ekonomske usluge d.j.l. Vogošća
10-feb-2011
"BAJZO-KOMERC" DJL za
unutrašnju i spoljnu trgovinu,
marketing i usluge
10-feb-2011
TRGOVAČKO-USLUŽNO
PREDUZEĆE "BUCOMERC" d.j.l.
BRESTOVSKO, KISELJAK
14-feb-2011
LIM-BOSNA COMPANY, TRADING
& CONTRADING Unutrašnja i
spoljna trgovina d.j.l. Sarajevo
14-feb-2011
Preduzeće za obezbjedjenje i
trgovinu "PROCTECT" d.j.l.
Sarajevo
14-feb-2011
"ELTEG" DJL za unutrašnju i
spoljnu trgovinu, usluge i
posredništvo
16-feb-2011
Preduzeće za trgovinu i usluge
"SAWRA" Company Export-Import
d.j.l. Sarakevo
16-feb-2011
Društvo jednog lica za promet i
usluge "SEVENTEEN", SarajevoIlidža
16-feb-2011
"MUČIĆ" EXPORT-IMPORT
Preduzeće za unutrašnju i vanjsku
trgovinu, posredovanje i usluge, d.j.l.
Sarajevo-Ilidža
100
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Braco Stupar
16-feb-2011
"EFKA TRADE" Preduzeće za
unutrašnju i vanjsku trgovinu,
transport i usluge D.J.L. Sarajevo
16-feb-2011
"ĆALMIZ-TRADE" Društvo jednog
lica za unutrašnju i vanjsku trgovinu
i usluge Sarajevo
16-feb-2011
Preduzeće za proizvodnju,
unutrašnji i spoljnotrgovinski proemt
roba i usluga "IMPA-COMERC" d.j.l.
Sarajevo
18-feb-2011
"SLOVAKIA METAL" Preduzeće za
vanjsku i unutrašnju trgovinu društvo
jednog lica, Sarajevo
22-feb-2011
"BRIOSO COMMERCE EXPORTIMPORT" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE SARAJEVO
22-feb-2011
"GARAMEX" Preduzeće za
proizvodnju, trgovinu i usluge, djl
Sarajevo
22-feb-2011
"GRAFOPROJEKT" Društvo jednog
lica za proizvodnju, trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge, Vogošća
23-feb-2011
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge IGODAR-ART d.j.l. Sarajevo
23-feb-2011
Preduzeće za kompjuterski
inženjering, trgovinu i usluge "NEW
DESIGN PLUS" djl Sarajevo
23-feb-2011
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu,
usluge i ugostiteljstvo "SSCOMERC" DJL Sarajevo
23-feb-2011
"BEGLUK" Društvo jednog lica za
gradjevinarstvo, trgovinu i usluge
Sarajevo
23-feb-2011
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge "ASLIHAN" društvo jednog
lica Sarajevo, Ilidža
24-feb-2011
"MAŠIĆ I SIN" Društvo jednog lica
za unoz, izvoz i usluge, Sarajevo
24-feb-2011
"VRAGOLOVI" Društvo jednog lica
za unutrašnju i spoljnu trgovinu i
usluge Ilidža
24-feb-2011
"R.E.M.-EXPORT IMPORT" Društvo
jednog lica za spoljnu trgovinu i
unutrašnju trgovinu Sarajevo
25-feb-2011
Preduzeće za zastupanje,
unutrašnju i vanjsku trgovinu "NBi"
društvo jednog lica Sarajevo
101
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Braco Stupar
28-feb-2011
"JUNGLE" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA PROIZVODNJU,
PROMET, UGOSTITELJSTVO I
USLUGE SARAJEVO
28-feb-2011
Preduzeće za saobraćaj,
ugostiteljstvo, vanjsku i unutrašnju
trgovinu "Lorens tur" d.j.l. Sarajevo
28-feb-2011
"ATAŠI" DRUŠTVO JEDNOG LICA
ZA TRGOVINU ,USLUGE,
TRANSPORT I PROIZVODNJU
SARAJEVO
28-feb-2011
"DESIGN SULJIĆ" Preduzeće za
proizvodnju i unutrašnju i spoljnu
trgovinu Društvo jednog lica
Sarajevo
04-mar-2011
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i
usluge "SERVICE-TRANS" društvo
jednog lica Sarajevo
14-mar-2011
"TUNA-ŠPED", Društvo jednog lica
za usluge i transport, Sarajevo
14-mar-2011
"SINTRA-X" Društvo jednog lica za
trgovinu, transport, ugostiteljstvo i
usluge Sarajevo
14-mar-2011
"STAMEX" Preduzeće za robni
promet i usluge d.j.l. Sarajevo
15-mar-2011
"NEIMAR-PODRINJE" Preduzeće
za promet i usluge d.j.l. Sarajevo
15-mar-2011
"OKOES", Društvo jednog lica za
elektronski sistem, Sarajevo
18-mar-2011
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu
robom, export-import, konsignaciju i
usluge "T S International" društvo
jednog lica, Sarajevo-Ilidža.
24-mar-2011
"STREAM" preduzeće za transport i
trgovinu d.j.l. Sarajevo
04-apr-2011
"ENSARI" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I
USLUGE SARAJEVO
11-apr-2011
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE "COP" d.j.l.
SARAJEVO
05-maj-2011
"IXOM" Preduzeće za robni promet i
usluge d.j.l. Sarajevo
11-jul-2011
Društvo za proizvodnju i trgovinu
"PREDIERI" d.o.o. Sarajevo
102
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
30.08.2007 DO: 24.04.2014
Osnov upisa
Braco Stupar
29-avg-2011
"INGPROM" DRUŠTVO JEDNOG
LICA ZA TRGOVINU I USLUGE
SARAJEVO
03-okt-2011
"BH KUNST" Društvo za umjetničko
i književno stvaralaštvo i usluge
d.o.o. Sarajevo
03-okt-2011
"TRANS-MERC", Preduzeće za
trgovinu na veliko i malo, vanjsku
trgovinu, transport, gradjevinarstvo i
usluge, Društvo jednog lica,
Sarajevo
26-okt-2011
"PIPICA" PREDUZEĆE ZA
TRGOVINU I USLUGE djl
SARAJEVO
Ukupno (sudija):
103
171
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Galiba Katica
13-feb-2014
"EUROLIFT" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
montažu, servis i projektovanje
13-feb-2014
"SABAHETAS" export-import d.o.o.
Sarajevo
14-feb-2014
Društvo za marketing, propagandu i
usluge "PUBLI TIME" d.o.o.
Sarajevo
14-feb-2014
IMPORT GOLDING Privredno
društvo za trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo,
14-feb-2014
"SMILE" Društvo za zabavu djece,
d.o.o. Sarajevo
20-feb-2014
Društvo za održavanje i popravku
motornih vozila i motocikla, trgovinu
na veliko i malo, izvoz-uvoz i usluge
"SANS" d.o.o. Sarajevo,
06-mar-2014
"ALBOINO" Društvo za proizvodnju,
promet, građevinarstvo i usluge,
društvo ograničene odgovornosti
Sarajevo
25-mar-2014
Procter & Gamble Trgovačko
Društvo d.o.o. Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
03-feb-2009
"HEST" DOO VOGOŠĆA
26-okt-2009
AEXION društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu, usluge i
export-import
06-jan-2010
PREZIDENT NEKRETNINE društvo
sa ograničenom odgovornošću za
nekretnine i trgovinu Sarajevo
20-apr-2010
"ROYAL M" Društvo za trgovinu na
veliko i malo, građenje i usluge
d.o.o. Sarajevo
08-jun-2010
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
"MEŠANOVIĆ" Sarajevo-Hadžići
16-jun-2010
"MEGAMEDIA" Društvo za
marketing, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
03-feb-2011
"LELETA" Privredno društvo za
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo
03-feb-2011
"KELEBEK"Društvo sa ograničenom
odgovornošću za unutrašnju i
vanjsku trgovinu i usluge Sarajevo
104
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Galiba Katica
29-apr-2011
"INŽENJERING" Privredno društvo
za inženjering, projektovanje i
građevinarstvo d.o.o. Sarajevo
17-jun-2011
"MEGAMEDIC", društvo za
proizvodnju, trgovinu na veliko i
malo, zastupništvo i usluge d.o.o.
Sarajevo
"U LIKVIDACIJI"
29-jun-2011
"TIŠINA" društvo sa ograničenom
odgovornošću za ugostiteljstvo
turizam i trgovinu Sarajevo
30-jun-2011
Privredno društvo za dominiranje,
obezbjeđenje lica i objekata,
trgovinu i usluge "CUM-CALL
COMPANY" d.o.o. Ilidža
30-jun-2011
GP "Hercegovina - Sarajevo"
dioničko društvo Sarajevo
30-jun-2011
GP "Hercegovina - Sarajevo"
dioničko društvo Sarajevo
24-avg-2011
"ENZO" d.o.o. za proizvodnju i
trgovinu Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
14-sep-2011
"SIMELA-PROMEX" PREDUZEĆE
ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU DRUŠTVO JEDNOG
LICA SARAJEVO
19-sep-2011
"LIDER" Društvo za trgovinu na
veliko i malo i ugostiteljstvo d.o.o.
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
19-sep-2011
"Good Luck" društvo za proizvodnju,
usluge i trgovinu d.o.o. Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
19-sep-2011
"FETH" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za promet i usluge
d.o.o., "U LIKVIDACIJI"
19-sep-2011
"HAGEL" Društvo za trgovinu, uvozizvoz, građevinarstvo, konsalting i
usluge d.o.o.Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
20-sep-2011
"4 YOU" Društvo za kompjuterski
inžinjering, promet i usluge d.o.o.
Sarajevo "U STEČAJU"
23-sep-2011
PARIS OSAM Društvo sa
ograničenom odgovornošću,
Sarajevo, U STEČAJU
23-sep-2011
Konsalting društvo "Lansky,
Ganzger & Partner" d.o.o. Sarajevo
26-sep-2011
"Win TeaM" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
informatički inžinjering, trgovinu i
usluge Sarajevo, U LIKVIDACIJI
105
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Galiba Katica
26-sep-2011
"MEDIAPLAST" Promet i usluge
d.o.o. Sarajevo, U LIKVIDACIJI
06-okt-2011
Društvo za spoljnu i unutrašnju
trgovinu ''ENKA-MERC''
d.o.o.Sarajevo
06-okt-2011
Privatna zdravstvena ustanova
"Laboratorij za opće i specijalističke
biohemijske i mikrobiološko parazitološke pretrage" Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
10-okt-2011
"BA-KE" d.o.o. za
građevinarstvo,proizvodnju,trgovinu
i usluge Sarajevo
17-okt-2011
"FESTA" Privredno društvo za
proizvodnju, promet i usluge, d.o.o.
Sarajevo
20-okt-2011
"SUĆESKA" društvo sa
ograničenom odgovornošću za
promet roba i usluga Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
20-okt-2011
"H.V.P." Društvo za unutrašnju i
vanjsku trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo, U LIKVIDACIJI
28-okt-2011
"MODERNI MEDICINSKI
CENTAR"-Poliklinika za medicinsku
dijagnostiku iz ginekologije i interne
medicine-kardiologije Sarajevo
04-nov-2011
"ITALDI" Društvo za proizvodnju,
unutrašnju i vanjsku trgovinu d.o.o.
Sarajevo, U LIKVIDACIJI
04-nov-2011
Društvo za inžinjering,
projektovanje, zavarivački radovi,
proizvodnja elemenata za montažu i
montaža u mašinogradnji i
građevinarstvu, unutrašnji i vanjski
promet "VARINGS" d.o.o. Sarajevo,
U LIKVIDACIJI
04-nov-2011
"RAJH-KOMERC" Društo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
17-nov-2011
"MAMAFILM" d.o.o. Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
22-nov-2011
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za održavanje
birotehničke i druge opreme
"XEROSERVIS" Sarajevo, U
STEČAJU
106
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Galiba Katica
24-nov-2011
Privredno društvo za promet i
usluge u oblasti prometa
"ARPROM" d.o.o. Sarajevo
"U LIKVIDACIJI"
19-dec-2011
"ELTRA" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za unutrašnju i
vanjsku trgovinu i usluge Sarajevo
(u LIKVIDACIJI)
20-dec-2011
Privredno društvo za promet,
turizam, ugositeljstvo i usluge "DŽEMI" d.o.o. Sarajevo, U LIKVIDACIJI
06-jan-2012
"NAGG SWISS LEIF" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu, usluge i proizvodnju d.o.o.
Sarajevo
20-jan-2012
"BO ZAMBAK" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I
USLUGE SARAJEVO "U
LIKVIDACIJI"
15-mar-2012
Društvo za savjetovanje i ponudu
programske opreme "IT-SoftLab"
d.o.o. Sarajevo
16-mar-2012
"KINESIOLOGY" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
promet, trgovinu i usluge Sarajevo
16-mar-2012
"LA FAMILLIA"d.o.o.za usluge i
promet Sarajevo
16-mar-2012
ISKRA Društvo sa ograničenom
odgovornošću za prodaju,
inženjering i servis Sarajevo
16-mar-2012
"SA-ING", Društvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
16-mar-2012
"DPD" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za međunarodnu
špediciju d.o.o. Sarajevo
19-mar-2012
"TEHNOFIT" Privredno društvo za
istraživanje, eksperimentalni razvoj i
proizvodnju, d.o.o. Sarajevo
10-apr-2012
"REGOS" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za zastupanje u
osiguranju Sarajevo
18-maj-2012
"MERDAN" Privredno društvo za
trgovinu na veliko i turističke usluge
d.o.o. Sarajevo
18-maj-2012
AS 24 BH društvo sa ograničenom
odgovornošću za uvoz i distribuciju
nafte i naftnih derivata Sarajevo
107
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Galiba Katica
18-maj-2012
"NATURA AFGAN" Privredno
društvo za proizvodnju, promet i
usluge d.o.o. Sarajevo
18-maj-2012
"DigIT" d.o.o. za inžinjering i usluge
Sarajevo
21-maj-2012
"INTERWELD BIH" d.o.o. za
proizvodnju, trgovinu i inženjering
Sarajevo
21-maj-2012
Društvo za promet i usluge
"SOFICHEN" export-import d.o.o.
Sarajevo
21-maj-2012
"BEYMEN" Društvo za proizvodnju,
promet i usluge d.o.o. Sarajevo
21-maj-2012
"LARIJA" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za promet i usluge
Sarajevo
11-jun-2012
"IZINGPROM" Privredno društvo za
građevinarstvo, trgovinu i usluge
d.o.o. Sarajevo
26-jun-2012
Društvo sa ograničenom
odgovornošću "EOS CONSULTINGSAVJETOVANJE" Sarajevo
02-jul-2012
Društvo za trgovinu medicinskim
preparatima Mastermed d.o.o.
Sarajevo
02-jul-2012
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE "WINTECHBH" d.o.o. Sarajevo
02-jul-2012
Društvo za promet i usluge
"QINGZHONG" export-import d.o.o.
Sarajevo
02-jul-2012
"ZEDEL-COMPANY" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, trgovinu i usluge
Sarajevo
02-jul-2012
"MIXART" grafika,dizajn,marketing
d.o.o. Sarajevo
02-jul-2012
"CONTESSA" Društvo za
konsalting, usluge i trgovinu d.o.o.
Sarajevo
13-avg-2012
Centar za strane jezike
"KAJALINGUA" Društvo sa
ograničenom odgovornošću
Sarajevo
23-avg-2012
E.S.S. - ENERGY SAVING
SOLUTIONS Društvo u domenu
štednje energije za projektovanje,
trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
23-avg-2012
Društvo za proizvodnju, trgovinu i
usluge TESSA d.o.o
108
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Galiba Katica
23-avg-2012
"STUDIO A4A" Studio za
projektovanje i inžinjering d.o.o.
Sarajevo
23-avg-2012
INEA BH - informatizacija,
energetika i automatizacija d.o.o.
27-avg-2012
Pčelarska zadruga "APIS" sa
potpunom odgovornošću
27-avg-2012
Contact Adria Društvo za turističke
usluge doo Sarajevo
27-avg-2012
DRUŠTVO ZA INŽINJERING
TRGOVINU I POSREDOVANJE
"PRO-HEALTH" d.o.o. Sarajevo
30-avg-2012
IZDANAK Društvo sa ograničenom
odgovornošću za izdavačku
djelatnost d.o.o. Sarajevo
31-avg-2012
DRUŠTVO "AMEG"
INTERNATIONAL SERVICESMEĐUNARODNE USLUGEturistička agencija za putničke
usluge d.o.o. SARAJEVO
31-avg-2012
"RAPOD" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za promet roba i
usluga Sarajevo
13-sep-2012
Privredno društvo za turizam,
trgovinu i gradjevinarstvo "BIHEX"
d.o.o. Sarajevo
17-sep-2012
ArtLogika, studio za web i grafički
dizajn d.o.o. Sarajevo
20-sep-2012
"ALVI" Društvo jednog lica za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i
usluge, Sarajevo
20-sep-2012
"TOPLING" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za inženjering i
usluge d.o.o.
20-sep-2012
CAR VISION Privredno društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
26-sep-2012
"CEPS SANITARIJE" Društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
01-okt-2012
"DESTCON" Društvo za
projektovanje,konsating i inženjering
d.o.o. Sarajevo
02-okt-2012
OSNOVNA ŠKOLA "ČENGIĆ VILA
I" p.o. SARAJEVO
05-okt-2012
"T I L I A " Društvo za trgovinu I
usluge d.o.o. Sarajevo
109
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Galiba Katica
10-okt-2012
"SPORT STUDIO" Društvo za
poslovni konsalting, odnose sa
javnošću i marketing d.o.o. Sarajevo
10-okt-2012
CESTOVNA GRADNJA SUDAR
Društvo za graditeljstvo i trgovinu
d.o.o. Sarajevo Ilidža
10-okt-2012
"TAŠING" Preduzeće za
proizvodnju, promet i usluge d.o.o.
Sarajevo
11-okt-2012
SFA društvo sa ograničenom
odgovornošću za usluge, unutrašnju
i spoljnu trgovinu Sarajevo
22-okt-2012
"J.C. NECKERMANN BH" Društvo
za proizvodnju, promet i usluge
društvo sa ograničenom
odgovornošću Sarajevo
01-nov-2012
FASHION SHOP export-import
d.o.o. Sarajevo
08-nov-2012
"MARINAC" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, trgovinu i usluge
Sarajevo
16-nov-2012
" R A S E L " Privredno društvo za
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo
19-nov-2012
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju i
promet "SKALA" d.o.o. Ilijaš
20-nov-2012
RACMAN, audio i video
reprodukcija, d.o.o.
20-nov-2012
Privredno društvo za propagandu,
trgovinu i usluge "VENERA" d.o.o.
Sarajevo
27-nov-2012
Društvo za distribuciju optičkih
medija PRINCO d.o.o. Sarajevo
04-dec-2012
"PERPESPEKTIVE" Društvo sa
ograničenom odgovornošću,
Sarajevo
04-dec-2012
"ZAM ORGANIC" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, promet i usluge d.o.o.
18-dec-2012
"MY SHOP" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge Sarajevo
24-dec-2012
"Maksima" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
Sarajevo
24-dec-2012
"TEAM INTELL" Društvo za
poslovne usluge i marketing d.o.o.
Sarajevo
110
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
30.08.2007 DO: 24.04.2014
Osnov upisa
Galiba Katica
26-dec-2012
ASSOCIATED MEDICAL d.o.o.
Sarajevo
28-jan-2013
Privredno društvo za trgovinu,
projektovanje, inženjering i usluge
"STEPHANIE" d.o.o. SARAJEVO
01-feb-2013
AGENCIJA ZA PROGRAMSKU
PODRŠKU d.o.o.SARAJEVO
04-feb-2013
"SLOTEC" d.o.o. Sarajevo
06-feb-2013
"TEOPROM" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
promet robe na veliko i malo
Sarajevo
20-feb-2013
"THE MONTESSORI HOUSE"
Društvo za proizvodnju, trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo
22-feb-2013
"NOSTRA-TRADE "Privredno
društvo za trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
04-mar-2013
"COFFEE FELLOWS" Društvo za
posredništvo, ugostiteljstvo,
consalting, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
19-mar-2013
"BOWDER" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
unutrašnju trgovinu i usluge
Sarajevo
25-mar-2013
"BACH" Društvo sa ograničenom
odgovornošću Sarajevo
03-apr-2013
"MOBITEL" društvo sa ograničenom
odgovornošću za telekomunikacije,
savjetovanje i usluge Sarajevo,
30-apr-2013
NAVA društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu, ugostiteljstvo i usluge
Sarajevo
Ukupno (sudija):
111
123
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Nađa Arifović
22-sep-2011
Zavod za računovodstvo i reviziju
Republike Bosne i Hercegovine
Sarajevo
23-sep-2011
"ORCHIS" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za
konsalting,projektovanje,izvođenje i
nadzor radova u
šumarstvu,hortikulturi i zaštiti okoliša
Sarajevo
27-sep-2011
"KONZULT" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu, posredovanje, zastupanje i
usluge Sarajevo
06-okt-2011
"ADORA-PROM" Društvo za
trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
20-okt-2011
"ŠAH ALAM" Društvo za
proizvodnju,trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
21-okt-2011
"EVERBIH" Društvo za
hidroizolacione i završne radove u
građevinarstvu d.o.o.Sarajevo
23-nov-2011
"XXL 13" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
Sarajevo
03-feb-2012
Društvo za projektovanje,
inženjering i trgovinu "ENTELEHIJA"
d.o.o. Sarajevo
05-apr-2012
DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO,
TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE
"UNIONINVESTUSLUGE" D.O.O.
SARAJEVO
19-sep-2012
Edukacioni centar za pružanje
usluga "PROFUTURO" d.o.o.
Sarajevo
25-sep-2012
"MENALING" društvo za unutrašnju
i vanjsku trgovinu,inžinjering i usluge
d.o.o. Sarajevo
26-sep-2012
"SVIPO" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za unutrašnju i
spoljnu trgovinu Sarajevo
28-sep-2012
Privredno Društvo za trgovinu,
promet i usluge "PURE" d.o.o.
Sarajevo
01-okt-2012
"NORWAND" Društvo za
projektovanje, inžinjering,
gradjevinarstvo i usluge d.o.o.
Sarajevo
01-okt-2012
Preduzeće u privatnoj svojini za
inženjering unutrašnju i spoljnu
trgovinu"DIES" Sarajevo sa p.o.
112
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
30.08.2007 DO: 24.04.2014
Osnov upisa
Nađa Arifović
01-okt-2012
"EKSIDA" Društvo za
trgovinu,usluge i marketing d.o.o.
Sarajevo
17-okt-2012
"IUCOMT" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za unutrašnju i
spoljnu trgovinu i usluge Sarajevo
25-dec-2012
ROSTFRAI-PROJEKT MR
INŽENJERING d.o.o.Sarajevo
Ukupno (sudija):
113
18
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Ramiza Aganović
02-sep-2013
"PRIMATON" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
PROIZVODNJU, PROMET I
USLUGE SARAJEVO,
23-sep-2013
"PEZZO-S" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za promet i usluge
d.o.o. Sarajevo,
27-sep-2013
"MCA komunikacije" društvo sa
ograničenom odgovornošću za
promet i usluge Sarajevo
21-okt-2013
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu, promet i usluge exsportimport "METO" d.o.o. Sarajevo,
07-nov-2013
"FANTASTICO" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, trgovinu i usluge
Sarajevo
14-nov-2013
SDJ COMPANY društvo za
proizvodnju, usluge i trgovinu d.o.o.
Sarajevo
20-nov-2013
"BHM" Društvo za trgovinu i
finansijski inženjering d.o.o.
Sarajevo
20-jan-2014
"PIK VRBOVEC BH" mesna
industrija d.o.o. Sarajevo
20-jan-2014
"DJEČIJI DVORAC" društvo sa
ograničenom odgovornošću
Sarajevo
20-jan-2014
"RAQUEL"Društvo sa ograničenom
odgovornošću Sarajevo
20-jan-2014
Društvo sa ograničenom
odgovornošću "HOTING" d.o.o.
Sarajevo
20-jan-2014
"A & T" d.o.o. za proizvodnju,
trgovinu i usluge Sarajevo
20-jan-2014
"A & T" d.o.o. za proizvodnju,
trgovinu i usluge Sarajevo
28-jan-2014
Privredno društvo za antikorozivnu
zaštitu i hemijsko čišćenje u
industriji u građevinarstvu
"ANTIROST" d.o.o. Sarajevo
29-jan-2014
"COLOR- PITA" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
Sarajevo
114
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Ramiza Aganović
30-jan-2014
"S & Z HEĆO" Društvo za
proizvodnju, građevinarstvo,
trgovinu, prevoz i usluge d.o.o.
Vogošća "
25-maj-2009
"X-EVOLUTION" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trtgovinu i usluge Sarajevo
25-maj-2009
"H E S T" d.o.o. za
proizvodnju,preradu i prodaju voća i
povrća Vogošća
26-maj-2009
"Smarter Business Solutions" za
razvoj softwaera d.o.o. Sarajevo
26-avg-2009
"TESKA"Društvo za
proizvodnju,promet i usluge d.o.o.
Sarajevo
31-avg-2009
"ELECTRO-BYTE" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju,promet,trgovinu i usluge
Sarajevo
16-okt-2009
"Versa" Društvo za trgovinu i usluge
d.o.o. Sarajevo
16-okt-2009
"INAFIBER" Društvo za trgovinu na
veliko tekstilom d.o.o. Sarajevo
16-okt-2009
"BALCANIKA GROUP" Privredno
društvo za trgovinu i proizvodnju
d.o.o. Sarajevo
21-okt-2009
"CHUN JIAN" Društvo za trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo
23-nov-2009
''SANBIDE''Društvo za
proizvodnju,promet i usluge,exportimport d.o.o. Sarajevo
07-dec-2009
"SUPER ECONOMIC GROUP"
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
promet i usluge export-import d.o.o.
Sarajevo
08-dec-2009
"APEX" Privatno preduzeće za
unutrašnju i spoljnu trgovinu,
turizam i druge poslovne usluge sa
p.o.
08-dec-2009
"BOHEX" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
gradjevinarstvo, trgovinu i usluge
Sarajevo
08-dec-2009
"DYNA-MEDIA"d.o.o.Sarajevo
08-dec-2009
"Riki Company Taxi" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
prijevoz, trgovinu i usluge Sarajevo
115
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Ramiza Aganović
09-dec-2009
"ABA-COMPANY" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
posredovanje usluge d.o.o.
09-dec-2009
Društvo za trgovinu i usluge iz
oblasti rasvjete "PROLIGHT" d.o.o.
Sarajevo
10-dec-2009
Privredno proizvodno uslužno i
trgovačko društvo "EKOFORT"
d.o.o. Sarajevo
14-dec-2009
"KS CABRIO" DRUŠTVO ZA
ODRŽAVANJE, POPRAVAK I
PRODAJU MOTORNIH VOZILA
d.o.o. SARAJEVO
14-dec-2009
"INVEST GROUP" d.o.o. za
inžinjering i građevinarstvo Sarajevo
05-jan-2010
"FEEL RED PRODUCTION"
Društvo za marketing i usluge d.o.o.
Sarajevo
08-jan-2010
"TEHNOBEST" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge Sarajevo
26-feb-2010
"STRIJELAC" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
UNUTRAŠNJU I VANJSKU
TRGOVINU I USLUGE, SARAJEVO
25-mar-2010
"ERAPLUS" d.o.o. za
zastupstvo,trgovinu i usluge
Sarajevo
26-mar-2010
ROLOSTIL Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge, Sarajevo
30-mar-2010
"MATRIX-KOMERC" Privredno
društvo za trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
30-mar-2010
"TOKO" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU SARAJEVO
22-apr-2010
"PLUSLINE", Društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo ( u likvidaciji)
28-apr-2010
"BIRO STIL" Privredno društvo za
proizvodnju i trgovinu namještaja
d.o.o. Sarajevo
17-maj-2010
"ŠANEAL" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za transport, trgovinu,
proizvodnju i usluge Sarajevo
116
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Ramiza Aganović
19-maj-2010
"FELGA" Preduzeće za špediciju,
trgovinu i usluge, D.O.O. Sarajevo
26-maj-2010
RTV "GRANADA" za
proizvodnju,prenos i emitovanje
programa d.o.o.- SARAJEVO
26-maj-2010
"JUVELIR PROMET" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
unutrašnju i spoljnu trgovinu
Sarajevo
15-jun-2010
Privatno preduzeće za eksportimport "DŽEN-TONY" p.o. Sarajevo
30-jun-2010
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
"URNEK" P.O. SEMIZOVACVOGOŠĆA
04-avg-2010
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za
proizvodnju,trgovinu i usluge
"PROSOFT" Sarajevo
06-avg-2010
"LASAMA TRADE" d.o.o. za
trgovinu, uvoz i izvoz Sarajevo
06-avg-2010
"KAR-KA" Privredno društvo za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i
knjigovodstvene usluge d.o.o. Ilidža
06-avg-2010
"LA BOHEME" Društvo za
ugostiteljstvo, konsalting, trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo
06-avg-2010
"SEVDIK" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju ,
promet i usluge Sarajevo "U
Likvidaciji"
25-avg-2010
"MIA DENT" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
promet i usluge dentalnim
proizvodima i pomagalima, Sarajevo
25-avg-2010
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
"GLIGOREVIĆ" Sarajevo
25-avg-2010
"GST STEEL" Društvo za
proizvodnju i montažu metalnih
konstrukcija, trgovinu i zastupanje
d.o.o. Sarajevo "U likvidaciji"
27-avg-2010
"KRIS&DOL-lifestyle" Društvo za
trgovinu, ugostiteljstvo i usluge
d.o.o. Sarajevo
07-sep-2010
PARNAD Društvo sa ograničenom
odgovornošću za unutrašnji i
vanjskotrgovinski promet i usluge
Sarajevo
117
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Ramiza Aganović
19-okt-2010
"STRATUS" Preduzeće za
održavanje i kalibražu elektronskih i
navigacijskih uređaja,promet i
usluge d.o.o. Sarajevo
02-nov-2010
"SBS CO" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za
proizvodnju,trgovinu i usluge
Sarajevo
30-nov-2010
"PEJTON" - Trgovinsko preduzeće u
privatnoj svojini zaproemt roba na
veliko i malo, p.o. Sarajevo-Ildža
30-nov-2010
"TAIB-COMERC" Privatno
preduzeće za
proizvodnju,unutrašnju i spoljnu
trgovinu p.o. Sarajevo
06-dec-2010
Društvo za trgovinu, razvoj,
izgradnju i upravljanje nekretninama
"CELTIC ASSET MANAGEMENT"
d.o.o. Sarajevo
06-dec-2010
"VATRING" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
inženjering u gradjevinarstvu, zaštiti
od požara i životnoj okolini Sarajevo
08-feb-2011
"HIP OIL" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
Sarajevo
08-feb-2011
"F&D" Društvo jednog lica za
konsalting, marketing,
posredovanje, unutrašnju i vanjsku
trgovinu Sarajevo
08-feb-2011
PREDUZEĆE ZA VANJSKU I
UNUTRAŠNJU TRGOVINU,
PROIZVODNJU I USLUGE "NIMA"
d.j.l.-SARAJEVO
08-feb-2011
"TOTO" Društvo jednog lica za
proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i
usluge Sarajevo
16-feb-2011
DRUŠTVO JEDNOG LICA ZA
TRGOVINU NA VELIKO I MALO,
PROMET I USLUGE "FERI TRADE"
EXPORT IMPORT, SARAJEVO
17-feb-2011
"EUROFRUIT" Društvo za trgovinu,
marketing i usluge d.o.o. Sarajevo
21-feb-2011
"ELAS COMMERCE", Društvo
jednog lica za završne radove u
gradjevinarstvu, trgovinu i usluge,
sarajevo-Ilidža
118
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Ramiza Aganović
21-feb-2011
Društvo za trgovinu na veliko i malo,
informatičke opreme i softvera i
usluge "G.G.-PROBIL", d.o.o.
Sarajevo
21-feb-2011
"VEL" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za promet, trgovinu i
usluge "U Likvidaciji"
07-mar-2011
Društvo jednog lica za trgovinu i
usluge "ALICHARLIE", Sarajevo
07-mar-2011
Uslužno-trgovačko preduzeće
"IFETA" d.j.l. Sarajevo
07-mar-2011
Preduzeće za proizvodnju,
gradjevinarstvo, trgovinu i usluge
"DENER" društvo jednog lica
Sarajevo
09-mar-2011
"NISSAM" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za promet i usluge
d.o.o. Sarajevo
09-mar-2011
EMinvest Društvo za prozvodnju,
promet i usluge d.o.o. Sarajevo
11-mar-2011
"VERO MODA" Društvo za trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo
11-mar-2011
"B&B Export import" za
ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo
17-mar-2011
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE "FALMEX"
d.j.l. SARAJEVO
28-mar-2011
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO I USLUGE
"SYMPHONY" - Društvo jednog lica
Sarajevo
31-mar-2011
"VALD NATURAL PRODUCTS"
Društvo za proizvodnju,trgovinu i
usluge d.o.o.Sarajevo
20-jun-2011
"AL - SA" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU,
USLUGE I PROIZVODNJU
SARAJEVO
23-jun-2011
"TANGO-TRANS" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
transport i trgovinu Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
23-jun-2011
"Mechem Countermining" Privredno
društvo za uklanjanje i uništavanje
ubojnih sredstava,trgovinu na veliko
i malo i usluge d.o.o .Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
119
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Ramiza Aganović
14-feb-2012
RAIFFEISEN BROKERS
d.o.o.Sarajevo, Društvo za
poslovanje sa vrijednosnim papirima
29-mar-2012
Društvo za proizvodnju, unutrašnju i
spoljnu trgovinu i usluge "Needle
Commerce" d.o.o. Sarajevo
29-mar-2012
"ŽOGA STUDIO" Društvo zs
grafičke usluge i dizajn d.o.o.
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
20-apr-2012
"TVICO-COMMERCE" Privredno
društvo za unutrašnju i vanjsku
trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
24-apr-2012
DD "STUDENTSKA ŠTAMPARIJA
UNIVERZITETA SARAJEVO" SA
P.O. U MJEŠOVITOJ SVOJINI
SARAJEVO
24-apr-2012
"TELEKONTAKT" društvo za
marketing i usluge d.o.o. Sarajevo
"U LIKVIDACIJI"
24-apr-2012
"DnD" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
25-apr-2012
DRARIS društvo sa ograničenom
odgovornošću za istraživanje tržišta
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
25-apr-2012
Tursko-bosanski ELEKTROINVEST,
dioničko društvo za financiranje
izgradnje elektroenergetskih
postrojenja, Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
17-maj-2012
"HIBFLEX" društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
usluge i trgovinu
25-maj-2012
"Logwin Road + Rail BH" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
međunarodnu špediciju Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
30-maj-2012
"DAMA TRADE" društvo sa
ograničenom odgovornošću za
promet i ugostiteljstvo Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
01-jun-2012
"POWER LINK" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
projektovanje, inženjering, poslovne
usluge, unutrašnju i vanjsku trgovinu
Sarajevo, U LIKVIDACIJI
01-jun-2012
"FREEWAY" Sarajevo d.o.o. za
inžinjering, proizvodnju i trgovinu, U
LIKVIDAC IJI
120
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Ramiza Aganović
01-jun-2012
PLASTIKALLI Društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
12-jun-2012
"NAŠ DUĆAN" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, trgovinu i usluge
Sarajevo
18-jul-2012
Društvo za uzgoj i uslužne
djelatnosti u biljnoj proizvodnji
"AGRO-SA-DŽE" d.o.o. Sarajevo
18-jul-2012
Društvo za trgovinu "EGYPTION
SHOP" d.o.o. Sarajevo
18-jul-2012
"KENT", preduzeće za unutrašnju i
spoljnu trgovinu, društvo jednog lica,
Sarajevo u
18-jul-2012
"TOTAL MARKETING SOLUTIONS"
privredno društvo za propagandu i
marketing d.o.o. Sarajevo
19-jul-2012
DRUŠTVO ZA INŽINJERING "REA"
d.o.o. SARAJEVO
19-jul-2012
"CAMINETTI-KAMIN SHOP"
Društvo sa ograničenom
odgovornošću Sarajevo
23-jul-2012
"HEWING" Privredno društvo za
trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
23-jul-2012
"GALASARAJ" Društvo za
proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i
usluge d.o.o. Sarajevo
27-jul-2012
"CBA BH" Društvo za posredovanje,
unutarnju i vanjsku trgovinu d.o.o.
Sarajevo
31-jul-2012
BOS - TURK export - import d.o.o.
Sarajevo
27-avg-2012
IZOTEHNIKA d.o.o. za trgovinu
Sarajevo
27-avg-2012
"KOPIGRAF" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
grafičke usluge, unutrašnju i vanjsku
trgovinu d.o.o. Sarajevo
28-avg-2012
"4MOBI" Društvo za usluge i
marketing d.o.o. Sarajevo
28-avg-2012
Društvo za proizvodnju, promet i
usluge "ALSSEL" Sarajevo d.o.o.
29-avg-2012
"HVILSHOJ" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
29-avg-2012
"CORNICI" Društvo za trgovinu i
uslužne djelatnosti d.o.o. Sarajevo
121
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Ramiza Aganović
10-sep-2012
"UVIZ COMPANY" društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge, Sarajevo
10-sep-2012
Privredno društvo za projektovanje,
inženjering, promet i usluge
"EXACT" d.o.o. Sarajevo
10-sep-2012
FOOD & STICKER društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu prehrambenim i
neprehrambenim proizvodima
Sarajevo
10-sep-2012
"FAMILY FOOD" Društvo za
trgovinu, proizvodnju i usluge d.o.o.
Sarajevo
10-sep-2012
"SONUS" Društvo za zastupanje,
trgovinu i servis d.o.o. Sarajevo
11-sep-2012
"ATELJE-FAREKS" Privredno
društvo za proizvodnju, trgovinu,
turizam, usluge i marketing d.o.o.
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
14-sep-2012
"SAMICO" društvo za proizvodnju,
posredovanje, usluge, unutrašnju i
spoljnu trgovinu d.o.o. Sarajevo
03-okt-2012
"THE KIDS PLACE" društvo sa
ograničenom odgovornošću za
unutrašnju i vanjsku trgovinu,
promet i usluge Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
05-okt-2012
"SERVIS DIJAMANTNOG ALATA"
d.o.o. Sarajevo Privredno društvo za
proizvodnju, trgovinu, savjete,
usluge i servis dijamantnog alata za
obradu granita, mramora, betona i
asfalta (U LIKVIDACIJI)
08-okt-2012
Društvo za sigurnosni inžinjering,
trgovinu i usluge "VTZ Sigurnost"
d.o.o. Sarajevo
12-okt-2012
"N.I.T.A.R. BH" d.o.o. Sarajevo
12-okt-2012
"KENNY" društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge Sarajevo
24-okt-2012
"TIMBER TRADE"
Proizvodnja,promet i usluge
d.o.o.Sarajevo
01-nov-2012
"GIM KOMERC" DRUŠTVO
JEDNOG LICA ZA UNUTRAŠNJUI
SPOLJNU TRGOVINU,
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM,
PROMET I USLUGE SARAJEVO
08-nov-2012
Preduzeće za proizvodnju, promet i
usluge "SAFANI" društvo jednog
lica, Sarajevo, Ilidža
122
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Ramiza Aganović
09-nov-2012
"IZOGRAD" društvo sa ograničenom
odgovornošću za gradjevinarstvo,
trgovinu, ugostiteljstvo i usluge,
Sarajevo
19-nov-2012
"B.I.G.A." Agencija za zaštitu ljudi i
imovine d.o.o. Sarajevo
20-nov-2012
Agencija za zaštitu ljudi i imovine
"EAGLE SIGURNOST" društvo sa
ograničenom odgovornošću
Sarajevo
27-nov-2012
"ROHBAU" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za unutrašnju i
vanjsku trgovinu, gradjevinarstvo i
usluge Sarajevo, U LIKVIDACIJI
04-dec-2012
"DELFINO TRAVEL" društvo za
turizam, promet i usluge d.o.o.
Sarajevo, U LIKVIDACIJI
04-dec-2012
Društvo sa ograničeom
odgovornošću za vanjsku i
unutrašnju trgovinu, proizvodnju i
usluge "Operativno društvo BAUGA"
Sarajevo
12-dec-2012
Društvo za osiguranje "ASA
OSIGURANJE" dioničarsko društvo
Sarajevo
12-dec-2012
"SARPAK" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
unutrašnju i spoljnu trgovinu i
specijalističke usluge Sarajevo
13-dec-2012
"Q-PROJECT" Društvo za usluge,
inženjering i trgovinu d.o.o.
SARAJEVO
14-jan-2013
Društvo za gazdovanje stambenim
fondom "UNIONINVEST-STAN"
d.o.o. Sarajevo
14-jan-2013
"Bondaii" Društvo za trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo
14-jan-2013
"IN. PROJECT" DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA
ZASTUPANJE, POSREDOVANJE,
SAVJETOVANJE I MARKETING
SARAJEVO "
15-jan-2013
"ROTRING" Trgovina na veliko i
malo d.o.o. Sarajevo
31-jan-2013
CBS DISTRIBUCIJA za kozmetiku i
usluge d.o.o. Sarajevo
123
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Ramiza Aganović
14-feb-2013
"EDRUS" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu, inženjering, izvoz-uvoz,
promet i usluge Sarajevo
18-feb-2013
Društvo za trgovinu i usluge
"SAIND" d.o.o. Sarajevo
18-feb-2013
"KIMAX" Društvo za trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo
21-feb-2013
Privredno društvo za
građevinarstvo, projektovanje,
trgovinu i usluge, "NARODNA
GRADNJA" d.o.o. Ilidža
21-feb-2013
"INTERLINER AGENCIES" Društvo
za špediciju i logistiku d.o.o.
Sarajevo
22-feb-2013
"INVESTMENT GROUP" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, marketing, trgovinu i
usluge Sarajevo
26-feb-2013
"KVADAR" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu,
proizvodnju, usluge Sarajevo
13-mar-2013
"SLB" društvo sa ograničenom
odgovornošću za marketing
Sarajevo
15-mar-2013
"PEŠIĆ-VARMAZ" International
Corporation d.o.o. Sarajevo
08-apr-2013
"TRIPLE NINE" Društvo za
projektovanje i inžinjering d.o.o.
Sarajevo
12-apr-2013
"BONUM" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za zastupanje u
osiguranju Sarajevo
12-apr-2013
"E&M-Vent" export-import d.o.o.
Sarajevo
25-apr-2013
"MCS CLUB" Društvo za
ugostiteljstvo, trgovinu i usluge
d.o.o. Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
25-apr-2013
"Axis" društvo sa ograničenom
odgovornošću Sarajevo U
LIKVIDACIJI
13-maj-2013
"CABLECOM" Privredno društvo za
inženjering, projektovanje, montažu,
servis i prodaju d.o.o. Sarajevo
03-jun-2013
"KINETIK" d.o.o. Društvo za
transport, trgovinu, ugostiteljstvo,
proizvodnju, uvoz i izvoz Sarajevo,
124
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
30.08.2007 DO: 24.04.2014
Osnov upisa
Ramiza Aganović
05-jun-2013
Društvo za knjigovodstvene i
računovodstvene usluge
"UNIONINVESTRAČUNOVODSTVO I
EKONOMIKA" d.o.o. Sarajevo
12-jun-2013
Društvo za osiguranje "ASA
OSIGURANJE" dioničarsko društvo
Sarajevo
12-jun-2013
"BAGAT PLUS" d.o.o. za unutrašnju
i spoljnu trgovinu servisiranje i
usluge Sarajevo
13-jun-2013
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu, promet i
usluge "FARMA SENS" d.o.o.
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
03-jul-2013
AF-MOTORS d.o.o. za promet
vozila Sarajevo
03-jul-2013
"R.E.M." Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu,
ugostiteljstvo i usluge Sarajevo
11-jul-2013
Max IT Društvo za informatički
inženjering doo Sarajevo
11-jul-2013
Max IT Društvo za informatički
inženjering doo Sarajevo
11-jul-2013
TRADEX d.o.o. društvo za trgovinu
Vogošća
11-jul-2013
"MO.DA IT" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, promet i usluge d.o.o.
Ukupno (sudija):
125
176
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Subhija Hodžić
22-avg-2013
"ABK" Društvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
(BRISANO IZ SUDSKOG
REGISTRA)
22-avg-2013
"AVTO AKTIV BH" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
promet i usluge d.o.o. Sarajevo
(BRISANO IZ SUDSKOG
REGISTRA)
29-avg-2013
"KAHRIMAN" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, unutrašnju i spoljnu
trgovinu, ugostiteljstvo i marketing
d.o.o. Sarajevo
30-avg-2013
BRISANO iz sudskog registra
"BUREK" d.o.o. Sarajevo
30-avg-2013
BRISANO iz sudskog registra
Društvo za proizvodnju, trgovinu i
usluge "AUTOKUĆA BAJRIĆ" d.o.o.
Ilijaš
03-sep-2013
BRISANO iz sudskog registra
"ARENA RIVERINE" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, trgovinu i usluge
Sarajevo
23-sep-2013
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROMET ROBE I USLUGE
NERETVAGOLOŠ-UE d.o.o.
Sarajevo
26-sep-2013
"INS" Društvo sa ograničenom
odgovornošću Sarajevo
07-okt-2013
"MAGMA-B" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju,promet i vanjsku
trgovinu Sarajevo
08-nov-2013
"AMNESS" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu,
proizvodnju i usluge Sarajevo
08-nov-2013
"Systicon BH" Društvo za
proizvodnju i razvoj softwarea d.o.o.
Sarajevo
09-jan-2014
"RAMONS" Društvo za prijevoz
robe, unutrašnju i vanjsku trgoivnu i
usluge d.o.o. Sarajevo
09-jan-2014
"DCI" d.o.o. Društvo za proizvodnju i
promet kafe i proizvoda od kafe
10-jan-2014
Društvo za inžinjering, konsalting i
trgovinu "VITING" d.o.o. Sarajevo
10-jan-2014
PRIVATNA ZDRAVSTVENA
USTANOVA POLIKLINIKA
"GHETALDUS" Sarajevo
126
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Subhija Hodžić
10-jan-2014
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
instalacione i izvršne radova u
građevinarstvu, trgovinu, usluge i
inženjering "ELMONT" Sarajevo
03-feb-2014
"CENTRO-MERC INŽINJERING"
Privredno društvo za trgovinu i
transport d.o.o. Sarajevo
04-feb-2014
"MUHIĆ" d.o.o. za transport, gradnju
i consulting Sarajevo
06-mar-2014
"MIRBOS" Društvo za unutrašnju,
spoljnu trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
06-mar-2014
"IKRP Rokas & Partners" društvo sa
ograničenom odgovornošću
Sarajevo
06-mar-2014
"PUBLIKA" Društvo za izdavačku
djelatnost,posredovanje i usluge
d.o.o. Sarajevo
18-mar-2014
"MATEL BH" d.o.o. za
Telekomunikacije Sarajevo
18-mar-2014
"MEDMARK" Društvo za
proizvodnju , marketing , inžinjeringi
export i import d.o.o. Sarajevo
18-mar-2014
DRUŠTVO OGRANIČENE
ODGOVORNOSTI ZA
EKONOMSKE USLUGE I
TRGOVINU RABOS SARAJEVO
18-mar-2014
"ARHITEKTONSKI ATELJE 4"
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za projektiranje i
inženjering Sarajevo
28-mar-2014
"KOZMO" d.o.o. za trgovinu i
usluge, Sarajevo
04-apr-2014
"SING - PROTEKT" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
računarske usluge, zaštitu na radu i
zaštitu od požara d.o.o. Sarajevo
04-apr-2014
"SA REFLEKS" d.o.o. za
građevinarstvo, promet i usluge
Sarajevo
08-maj-2009
"HIMMERS COMPANY" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
vanjsku i unutrašnju trgovinu i
usluge Sarajevo
08-maj-2009
NIJAGARA Društvo sa ograničenom
odgovornošću za unutrašnju,
spoljnu trgovinu i usluge Ilidža
08-maj-2009
GP "Hercegovina - Sarajevo"
dioničko društvo Sarajevo
127
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Subhija Hodžić
18-maj-2009
Društvo za trgovinu, usluge,
posredovanje i poslovni
menadžment "TERMOCO CON"
d.o.o. Sarajevo
22-jul-2009
"HELP ORTHOPAEDIA" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju i trgovinu ortopedskim
pomagalima, Sarajevo
04-avg-2009
"Balada commerce" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, unutrašnju i spoljnu
trgovinu i usluge Sarajevo
04-avg-2009
"DOM CDP" Društvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
24-mar-2010
"ALU-TECH" export-import, Društvo
za proizvodnju, trgovinu i usluge
d.o.o. Sarajevo
31-maj-2010
Društvo za trgovinu i usluge "KING
ROULETTES DISTRIBUTION"
d.o.o. Sarajevo
31-maj-2010
Agencija za medijsku i poslovnu
promociju "PALCO" d.o.o. Sarajevo
31-maj-2010
"FEC-S" društvo sa ograničenom
odgovornošću za finansijsko
ekonomski i pravni konalting
Sarajevo
01-jun-2010
Privredno društvo "Orthopaedics
International" d.o.o. Sarajevo
01-jun-2010
FinAudit,društvo sa ograničenom
odgovornošću za poslove revizije
Sarajevo
01-jun-2010
" VIVI - PROMET " Društvo za
unutrašnju i vanjsku trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo
14-jun-2010
"PRO-GEMA" Privatno preduzeće
za proizvodnju i usluge sa p.o.
Sarajevo
17-jun-2010
Društvo za eksploataciju i obradu
ukrasnih kamena i mermera "Granit
Jablanica" dioničko društvo
Sarajevo
28-jun-2010
"LAVERENA" Društvo za unutarnju i
vanjsku trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
28-jun-2010
" EVE " Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
usluge, trgovinu i ugostiteljstvo
Sarajevo
28-jun-2010
IN LIFE BiH Društvo za internet i
usluge d.o.o. Sarajevo
128
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Subhija Hodžić
30-jun-2010
"JUTRANJKA" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
30-jun-2010
"CASA DELLA PASTA" Društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
05-jul-2010
"LAMA" društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
Sarajevo "u likvidaciji"
05-jul-2010
"LAMA" društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i usluge
Sarajevo "u likvidaciji"
12-jul-2010
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE
"INTERFIRM" DRUŠTVO JEDNOG
LICA SARAJEVO
12-jul-2010
" B A R D" Preduzeće za
informacijske tehnologije i poslovne
usluge d.o.o. Sarajevo
13-jul-2010
" ŠAMPINJON " Društvo za
proizvodnju , unutrašnju i spoljnu
trgovinu d.o.o. Sarajevo
13-jul-2010
"MEDING" Društvo za unutarnju i
vanjsku trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
13-jul-2010
"BORDPLAK" d.o.o.za vanjski i
unutarnji promet roba i usluga
Sarajevo
14-jul-2010
Društvo za proizvodnju i usluge
softvera,trgovina export-import i
posredništvo "VISUALSOFT" d.o.o.
Sarajevo "U Likvidaciji"
26-jul-2010
"VENETO" Društvo jednog lica za
trgovinu na veliko i malo i spoljnu
trgovinu Sarajevo
09-sep-2010
EYEMAXX Management društvo sa
ograničenom odgovornošću za
razvoj projekata sa nekretninama,
Sarajevo
09-sep-2010
"MUSIC ART" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
izdavačku i kulturno glazbenu
djelatnost, Sarajevo
05-okt-2010
"NO FEAR" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
unutrašnju i spoljnu
trgovinu,transport i usluge Sarajevo
28-okt-2010
Društvo sa ograničenom
odgovornošću "BOSNA-BENZ"
Sarajevo
129
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Subhija Hodžić
18-nov-2010
Društvo za zastupanje u osiguranju
"SOLUTION" d.o.o. Sarajevo
30-nov-2010
"ŠUŠKIĆ" društvo jednog lica za
trgovinu, ugostiteljstvo i usluge
Sarajevo
30-nov-2010
"ARENS" Preduzeće za trgovinu i
poslovne usluge d.o.o. Sarajevo
01-dec-2010
Novinsko-izdavačko društvo
"PROSVJETNI LIST" d.o.o.
Sarajevo
08-dec-2010
"FAGIANO" Društvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo "U
Likvidaciji"
24-jan-2011
"Elektromehanika" Društvo za
izvođenje radova i pružanje,
servisnih instalacionih i prometnih
usluga, d.o.o. Sarajevo
25-jan-2011
Privredno društvo za
proizvodnju,trgovinu i usluge
"URAN" d.o.o. Sarajevo
04-feb-2011
"SUGAS" d.o.o. za
proizvodnju,promet i usluge
Sarajevo
24-feb-2011
"DŽANO EXPORT-IMPORT"
Privredno društvo za unutrašnju i
spoljnu trgovinu i usluge
d.o.o.Sarajevo
21-mar-2011
"SIB" EXPORT-IMPORT d.d. za
promet robe na veliko i malo
Sarajevo
22-mar-2011
"HALKOMEX" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, promet roba i usluga
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
06-apr-2011
"HA Hessen Agentur BH" Društvo
sa ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, promet i usluge
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
29-apr-2011
Društvo sa ograničenom
odgovornošću SOLARNI SISTEMI
export-import, Sarajevo
29-apr-2011
"PASARGOD" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu, posredovanje i usluge
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
23-jun-2011
Društvo za proizvodnju, trgovinu
auto dijelova, konsignaciju i usluge
"AUTO PROM-ABID" društvo sa
ograničenom odgovornošću
Sarajevo
23-jun-2011
"ZAPOSLITE.BA" internet marketing
d.o.o. Sarajevo
130
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Subhija Hodžić
28-jun-2011
Društvo za proizvodnju, trgovinu i
usluge "XYLO"d.o.o. SARAJEVO
06-sep-2011
"MONTEC" Društvo za proizvodnju,
unutrašnju i vanjsku trgovinu d.o.o.
Sarajevo
06-sep-2011
GPM International d.o.o. za usluge i
trgovinu Sarajevo
12-sep-2011
"ATOM" Društvo za zanatske usluge
i trgovinu d.o.o. Sarajevo
07-okt-2011
"DAENET" Društvo za informatičke
tehnologije sa ograničenom
odgovornošću "U STEČAJU"
07-okt-2011
"EXPERIENCE" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
export-import, trgovinu i usluge
Sarajevo
11-okt-2011
"JEDAN" d.o.o. za unutrašnju i
spoljnu trgovinu Sarajevo
20-okt-2011
"SIBROS" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
usluge, unutrašnju i vanjsku trgovinu
Sarajevo
20-okt-2011
"TRANSPORT-SAOBRAĆAJ"
Preduzeće za transport pretovar i
skladištenje,društvo jednog lica
Hadžići
20-okt-2011
"SIMON I VIDA TRGOVINA"
Društvo sa ograničenom
odgtovornošću Sarajevo
20-okt-2011
Društvo za trgovinu, promet i usluge
SPEI d.o.o. Sarajevo
03-nov-2011
"DEN-ART" Društvo za
posredništvo, protetiku, trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo,
03-nov-2011
ANALYSIS društvo za trgovinu i
usluge d.o.o. Sarajevo,
03-nov-2011
Društvo za proizvodnju, trgovinu i
usluge "KUBUS" društvo sa
ograničenom odgovornošću
Sarajevo
04-nov-2011
"BITS" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za informacione
usluge, Sarajevo
04-nov-2011
"EXICON" Privredno društvo za
konsalting i usluge d.o.o.-Sarajevo
14-nov-2011
"CARPE DIEM" Društvo za
ugostiteljestvo,promet
nekretnina,trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
131
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Subhija Hodžić
16-nov-2011
"FAVORIT-TRADE" Društvo za
trgovinu i usluge, d.o.o. Sarajevo
28-nov-2011
"VAGE" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu i servis
vaga Sarajevo
28-nov-2011
AC Nielsen BH za istraživanje tržišta
društvo sa ograničenom
odgovornošću Sarajevo
15-dec-2011
"LA MOTTA" Društvo za unutrašnju i
spoljnu trgovinu d.o.o. Sarajevo
26-dec-2011
"ĐULDER TRADE" Preduzeće za
proizvodnju,trgovinu i usluge D.j.l.
Sarajevo
27-dec-2011
"FAMI KOMERC TRGOVINA"
Društvo jednog lica za unutrašnju i
vanjsku trgovinu Sarajevo
26-jan-2012
Dioničarsko društvo u mješovitoj
svojini za marketing, turizam,
ugostiteljstvo i trgovinu "MLADOST
BiH" p.o. Sarajevo
27-jan-2012
"VIZIJAKOM" Društvo za usluge
d.o.o
27-jan-2012
Privatna zdravstvena ustanova "
Poliklinika Dr. Suljević"
04-jul-2012
"GLINAC" Društvo jednog lica za
export-import i proizvodnju Sarajevo
05-jul-2012
"ICM CAPITAL" Društvo za
poslovanje sa vrijednosnim papirima
d.o.o. Sarajevo
09-jul-2012
"GRAD" Društvo za proizvodnju i
promet računara i računarske
opreme te savjetovanje i inženjering
d.o.o. Sarajevo
09-jul-2012
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za vanjsku i
unutrašnju trgovinu, turizam,
proizvodnju i druge poslovne usluge
"Saobraćajci" Sarajevo
09-jul-2012
"SPAHIĆ BEST" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge, Sarajevo
09-jul-2012
"D&P" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
promet i usluge Sarajevo,
09-jul-2012
"HANZI COMERCE" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju,trgovinu i usluge Ilijaš
132
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Subhija Hodžić
09-jul-2012
Privredno društvo za zastupanje,
inženjering i proizvodnju "HETRATRADING" d.o.o.Sarajevo,
09-jul-2012
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za marketing, zvučnu
i videoprodukciju "MARKET
BUSINESS INVESTMENT"
Sarajevo
10-jul-2012
"OKTOL" D.O.O. ZA CONSULTING,
MARKETING I TRGOVINU
SARAJEVO,
10-jul-2012
"BORAČIĆ" Društvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge društvo sa
ograničenom odgovornošću
Sarajevo
12-jul-2012
"MDŽM-COMERC" Društvo za
proizvodnju, gradjevinarstvo,
unutrašnju trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo
24-avg-2012
"SINFONIKA" Društvo za
elektronske komunikacije d.o.o.
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
24-avg-2012
"SINFONIKA" Društvo za
elektronske komunikacije d.o.o.
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
24-avg-2012
''JUKA-PROMET''Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge
Sarajevo (U LIKVIDACIJI)
24-avg-2012
"ProSwim" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju,
trgovinu i usluge Sarajevo (u
LIKVIDACIJI)
27-avg-2012
"F.Vino" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za unutrašnju i
spoljnu trgovinu,transport i usluge
Sarajevo (u LIKVIDACIJI)
27-avg-2012
"PRONEON-M" Društvo za
proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
27-avg-2012
Društvo sa ograničenom
odgovornošću za promet i usluge
"TEN TOURS" Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
27-avg-2012
AM PUBLISHING d.o.o. za
izdavaštvo i prodaju
27-avg-2012
"6-A" Društvo za trgovinu i usluge
d.o.o. Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
03-sep-2012
"FRONT SIGNAGE BH" d.o.o. za
proizvodnju i prodaju programske
opreme Sarajevo
133
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
Osnov upisa
Subhija Hodžić
03-sep-2012
"ELTHING" Društvo sa ograničenom
odgovornošću za inžinjering,
konsalting i gradjevinske usluge
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
17-sep-2012
Društvo za posredovanje, trgovinu,
promet i usluge "HOSPITALIJATRGOVINA" d.o.o. Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
09-okt-2012
"ERDGAS & INŽINJERING" Društvo
sa ograničenom odgovornošću za
proizvodnju, spoljnu i unutrašnju
trgovinu i usluge Sarajevo "U
LIKVIDACIJI"
09-okt-2012
Izdavačko-prometno društvo
"TEHNIČKA KNJIGA-HASSELMAN"
d.o.o. za izdavaštvo i promet
stručne literature, knjižarstvo i
trgovinu, Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
22-okt-2012
"MICRO edukacija" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
poslovno savjetovanje Sarajevo
25-okt-2012
PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I
SPOLJNU TRGOVINU
GRAĐEVINARSTVO I
INŽINJERING " RIKOVIĆ " d.j.l. SARAJEVO
30-okt-2012
Privredno društvo za djelatnost
kladionica i ugostiteljstvo "WETT
ARENA"d.o.o. Sarajevo
09-nov-2012
"EUROSOFT" Društvo za promet i
usluge d.o.o. Sarajevo
09-nov-2012
POWER BLUE društvo sa
ograničenom odgovornošću za
trgovinu i usluge Sarajevo, U
LIKVIDACIJI
30-nov-2012
"JS schoe outlet" društvo za
proizvodnju, promet i usluge d.o.o.
Sarajevo
12-dec-2012
T-A 4 d.o.o. društvo sa ograničenom
odgovornošću za proizvodnju i
trgovinu Sarajevo,
18-dec-2012
VIVAMED Društvo sa ograničenom
odgovornošću za trgovinu
ortopedskim implantantima Sarajevo
20-dec-2012
"DUR-GUT" Društvo za
posredništvo i usluge d.o.o.
Sarajevo, U LIKVIDACIJI
18-jan-2013
"CPG Capital Partners Group" d.o.o.
Sarajevo Društvo za poslovni
konsalting "U LIKVIDACIJI"
134
30.08.2007 DO: 24.04.2014
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
30.08.2007 DO: 24.04.2014
Osnov upisa
Subhija Hodžić
05-apr-2013
"GRAFFO M" Društvo za grafičku
djelatnost, unutrašnju i vanjsku
trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
12-apr-2013
" FANES KOMERC" Društvo za
promet i usluge d.o.o. Sarajevo (u
LIKVIDACIJI)
12-apr-2013
"CRQ - BH" Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
razvoj, kvalitet, konsalting i usluge
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
12-apr-2013
"Le Ma Sa" Društvo za trgovinu na
veliko i malo d.o.o. Sarajevo (u
LIKVIDACIJI)
18-apr-2013
"Dr DERMA GROUP" Društvo za
usluge, trgovinu i zastupanje d.o.o.
Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
23-apr-2013
Adizes Business Consulting BH,
Društvo sa ograničenom
odgovornošću, Sarajevo
29-maj-2013
Društvo za proizvodnju, trgovinu i
usluge "ŠUVALIJA" društvo sa
ograničenom odgovornošću,
Sarajevo
30-maj-2013
CONDOR REAL d.o.o. za
poslovanje nekretninama Sarajevo
12-jun-2013
"DOM ZIS KOMERC" Društvo za
trgovinu, građevinarstvo,
proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo
26-jun-2013
"ALCHEMAR" Društvo za
inženjering i usluge d.o.o. Sarajevo
28-jun-2013
Agencija za zaštitu ljudi i imovine
"TITAN" d.o.o.
01-jul-2013
"MILIŠIĆ-TRANSPORT" Društvo za
transport, promet i usluge
d.o.o.Sarajevo
09-jul-2013
P.V.H.S. ALPLAST Društvo sa
ograničenom odgovornošću za
proizvodnju i usluge Sarajevo-Ilijaš
09-jul-2013
Društvo za unutrašnju i spoljnu
trgovinu, projektovanje i inžinjering
"ZERINEX" d.o.o. Sarajevo
Ukupno (sudija):
135
154
IZVJEŠTAJ RJEŠENJA PO SUDIJAMA
Brisani subjekti
IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD:
Općinski sud u Sarajevu
Datum
Protokolarni broj
Poslovni subjekat
30.08.2007 DO: 24.04.2014
Osnov upisa
Ukupno (total):
Štampao:
Fadila Đuliman
24.4.2014
136
1.990
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
600 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content