close

Enter

Log in using OpenID

(Ovlaštenja za izvođenje nastave u 2012-13)

embedDownload
Promjene nositeljstava i ovlaštenja za izvođenje nastave
u akademskoj godini 2012./13.
Katedra za gospodarstvo
Izvođači
dr.sc. Damir Dobrinić
Osnove ekonomije (PITUP)
Ovlaštenja suradnicima za izvođenje nastave i ispita
dr.sc Vladimir Kovšca
Računovodstvo (PDS IPS)
Upravljačko računovodstvo (DS EP)
Poduzetništvo (PDS IPS)
Poslovna ekonomija (PDS IPS)
Poslovna ekonomija (PITUP)
Logistika (PITUP)
mr.sc. Tanja Šestanj Perić
Kontroling i politika kvalitete (PITUP)
Računovodstvo (PITUP)
Financije poduzeća (PITUP)
Kristina Detelj
Poslovno planiranje (PITUP)
Irena Kedmenec
Poslovno planiranje (PITUP)
Vanjski suradnici
dr.sc. Lajoš Žager (Kontroling - PDS IPS)
dr.sc. Ladislav Miko (Računovodstvo, Financije poduzeća -PITUP)
Maja Skozit (Računovodstvo -PITUP)
Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline
Vanjski suradnici (DS IO)
dr.sc. Krešimir Pavlina (Metodika nastave informatike 1,2)
dr.sc. Marko Jurčić (Opća pedagogija, Didaktika 1,2)
mr.art. Kristina Horvat Blažinović (Interdisciplinarni pristup medijskoj i vizualnoj kulturi)
Katedra za organizaciju
Vanjski suradnici
Ćiril Čoh (Poslovna etika - PITUP)
Katedra za kvantitativne metode
Nositelji
dr.sc. Nina Begičević Ređep - sunositelj
Teorija odlučivanja (DS INF)
Ovlaštenja suradnicima za izvođenje nastave i ispita
Damir Horvat
Financijska matematika (PITUP)
Mirela Brumec
Matematika (PITUP)
Marija Jakuš
Matematika (PITUP)
Dušan Munđar
Kvantitativni menadžment (PITUP)
Vanjski suradnici
Darko Jembrek (Matematika, Financijska matematika - PITUP Križevci)
Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo
Ovlaštenja suradnicima za izvođenje nastave i ispita
dr.sc. Ivan Magdalenić
Arhitektura računalnih sustava (PDS IPS)
Operacijski sustavi 1 (PDS IPS)
Operacijski sustavi 2 (DS INF)
dr.sc. Dario Krešić
Mreže računala 1 (PDS IPS)
Mreže računala 2 (DS INF)
Primjena mrežnih servisa i računalnih komunikacija u PS (PITUP)
dr.sc. Igor Balaban
Informatika (PITUP)
dr.sc. Miran Zlatović
Informatika (PITUP)
Danijela Markić
Informatika (PITUP)
Tonimir Kišosondi
Sigurnost informacijskih sustava (PITUP)
Vanjski suradnici
dr.sc. Slobodan Ribarić (ARS, Mreže 1,2, PMSRKPS)
dr.sc. Marin Golub (Operacijski sustavi 1,2)
Katedra za razvoj informacijskih sustava
Nositelji
dr.sc. Neven Vrček - novi nositelj
Modeliranje poslovnih procesa (PDS IPS)
dr.sc. Vjeran Strahonja - novi nositelj
Projektiranje informacijskih sustava (PDS IPS)
Upravljanje informatičkim uslugama (PITUP)
dr.sc. Melita Kozina - sunositelj
Upravljanje kvalitetom (PDS EP)
dr.sc. Jasminka Dobša - sunositelj
Metode pretraživanja i klasifikacija informacija (DS INF)
dr.sc. Damir Dobrinić - novi nositelj
Upravljanje odnosima s klijentima (PDS IPS)
Upravljanje odnosima s kupcima (PDS EP)
dr.sc. Sandro Gerić - novi sunositelj
Upravljanje odnosima s klijentima (PDS IPS)
Upravljanje odnosima s kupcima (PDS EP)
dr.sc. Ruben Picek - sunositelj
Upravljanje informatičkim uslugama (PITUP)
Izvođači
dr.sc. Goran Bubaš
Upravljanje odnosima s klijentima (PDS IPS)
Upravljanje odnosima s kupcima (PDS EP)
dr.sc. Neven Vrček
Upravljanje odnosima s klijentima (PDS IPS)
Upravljanje odnosima s kupcima (PDS EP)
dr.sc. Sandro Gerić
Elektroničko poslovanje (PITUP)
Elektroničko poslovanje (PDS EP)
dr.sc. Valentina Kirinić
Ured i uredsko poslovanje (PITUP)
Ovlaštenja suradnicima za izvođenje nastave i ispita
dr.sc. Katarina Tomičić Pupek
Modeliranje procesa i aplikacija (PITUP)
dr.sc. Renata Mekovec
IS u uredskom poslovanju (PDS EP)
IS u uredskom poslovanju (PDS IPS)
Ured i uredsko poslovanje (PITUP)
mr.sc. Dijana Plantak Vukovac
Multimedijski sustavi (PITUP)
Igor Tomičić
Ured i uredsko poslovanje (PITUP)
Vanjski suradnici
dr.sc. Zvonimir Sabati (OTiS, IS u UP - PDS IPS i EP, Ured i uredsko poslovanje - PITUP)
dr.sc. Ivan Hip (Računalna grafika - DS INF)
Andrija Bernik (Obrada teksta i slike - PDS IPS)
Mirko Husak (Zemljopisni informacijski sustavi - PDS IPS)
Tomislav Obad (Zemljopisni informacijski sustavi - PDS IPS)
Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
Vanjski suradnici
dr.sc. Mladen Kos (Uvod u teoriju informacija - PDS IPS)
dr.sc. Zlatko Erjavec
Prodekan za nastavu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
47 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content