τιμες πρατηριου καυσιμων πον βενζινη unleaded 95 (απλη)

Στο Πρατήριο Καυσίµων του ΠΟΝ διατίθενται τρεις τύποι καυσίµων της εταιρείας
ΕΚΟ (95 & 100 Οκτανίων και Πετρέλαιο Κίνησης) στις καλύτερες τιµές της αγοράς. Τα
καύσιµα ελέγχονται συνεχώς από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ώστε να είναι αρίστης
ποιότητας και τα παραστατικά ελέγχων αναρτώνται στην παρούσα σελίδα και το
κατάστηµα πώλησης του ΠΟΝ.
ΤΙΜΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΝ
ΒΕΝΖΙΝΗ UNLEADED 95 (ΑΠΛΗ) 1,448 €/LT
BENZINH SUPER UNLEADED 100 (SUPER) 1,624 €/LT
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL) 1,160 €/LT
Παραπλεύρως του πρατηρίου καυσίµων λειτουργεί πλυντήριο αυτοκινήτων (Τρίτη –
Παρασκευή 11:00 – 20:00 & Σάββατο 09:00 – 16:00) µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιµές και
προσφορές για τους δικαιούχους του Οργανισµού σε µια σειρά προϊόντων του Οχήµατός
σας. Ενδεικτικά και µόνο, το εξωτερικό & εσωτερικό πλύσιµο του αυτοκινήτου κοστίζει 7
Ευρώ ενώ στις ηµέρες προσφοράς (συνήθως Τετάρτη) µόνο 5 Ευρώ, το ΚΤΕΟ του
αυτοκινήτου (συµπεριλαµβανόµενης της κάρτας καυσαερίων) 35 Ευρώ, το κόστος εργασίας
κάθε ετήσιου service αυτοκινήτου είναι Δωρεάν (πραγµατοποίηση στις εγκαταστάσεις της
Εταιρείας Ν.Πουλάκης ΑΕΒΕ, τηλ. Επικοινωνίας 210-5321000, 6936111730 κος Ιωάννης
Πουλάκης), ενώ παρέχονται Δωρεάν πλυσίµατα (βιολογικός, εσωτερικά η/και εξωτερικά,
κτλ) µε συγκεκριµένες εργασίες ή αγορές.