ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
| ΠΣΔΜΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΛΙΘΕΑΣ 7 | www.psdmh-kdth.gr | [email protected] |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές
με το αντικείμενο των Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής
Θεσσαλίας ΠΣΔΜ-Η την 20-03-2014.
Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης και επικαιροποίησης του περιεχομένου του πίνακα
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Επισημαίνουμε ότι στην προσπάθεια σύνταξης του παρόντος πιθανόν να διέφυγαν τις προσοχής
διάφορες άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες. Κρίνεται επομένως απαραίτητο η γνωστοποίηση στο Σύλλογο
όλων των πιθανών παραλείψεων ώστε αυτές να συμπεριληφθούν σε επόμενη έκδοση.
Υπενθυμίζουμε στα μέλη του Συλλόγου και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι ο τιμοκατάλογος
παρεμβαίνει μόνο από άποψη δεοντολογίας και δεν έχει νομοθετική ή άλλη ιδιότητα.
| ΠΣΔΜΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΛΙΘΕΑΣ 7 | www.psdmh-kdth.gr | [email protected] |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α. : ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ
ΑΜΟΙΒΗ (€)
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
1.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
500
500
2.
ΥΔΡΕΥΣΗ
500
500
3.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
700
700
4.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
700
700
650
250
500
200
600
300
450
300
1.000
500
ΜΟΝΙΜΟ ΠΥΡ. ΔΙΚΤΥΟ
1.000
800
ΜΟΝΙΜΟ ΠΥΡ. ΔΙΚΤΥΟ & SPRINGLER
2.000
1.000
500
500
650
650
900
900
ΜΕΛΕΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,
5.
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ
(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ)
2
Έως 120 m
2
Από 120 m έως 250 m
6.
7.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Άνω των 250 m
2
2
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
1€/Μ2 (ΕΛΑΧΙΣΤΟ 300€)
<3 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ
200 / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
>3ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ
150 / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
100
650
1.000
850
1.200
1.100
500
500
Ν < 200 άτομα
1.500
1.000
200 άτομα < Ν
2.500
1.500
1.500
-
2
Από 120 m έως 250 m
Άνω των 250 m
2
9.
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
10.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
11.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
2
/
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
700
2
/
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
500
Έως 120 m
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
100
500
ΧΡΗΣΗ
8.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
| ΠΣΔΜΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΛΙΘΕΑΣ 7 | www.psdmh-kdth.gr | [email protected] |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
12.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
(ΔΕΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΜΕΛΕΤΗ
Η
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)
AΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
500
-
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β4-Περιβαλλοντική έκθεση
800
-
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β3-ΠΠΕ
1.500
-
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2-ΜΠΕ,ΠΠΕ
3.000
-
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1-ΜΠΕ,ΠΠΕ
4.000
-
Μελέτη καυσίμου
2.000
-
ΑΝΑΝΕΩΣΗ Π.Ο.
20%
-
500/350
350/250
600
-
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ & ΑΠΟΡΡ.
ΒΟΘΡΟΥ / ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
13.
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(500mg/l<BOD5<2000mg/l)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (BOD5>2000mg/l)
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(ΜΟΝΟ Η ΜΑΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
14Α.
14B
1.500
-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ:
-
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
800
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΛΑΧΙΣΤΟ):
2.00Ο
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΔΕΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
16.
-
ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
-
1.500
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
800
ΣΥΝΟΛΟ:
-
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
-
3.000
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
15.
2.000
2.300
-
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
-
1.000
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
(50 € / ΔΙΑΜΕ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.
ΡΙΣΜΑ) > 300
19.
ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ BAR
750
400
20.
ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
900
400
21.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ) <
-
200
17.
18.
ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΜΠΕ
200
| ΠΣΔΜΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΛΙΘΕΑΣ 7 | www.psdmh-kdth.gr | [email protected] |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
200 KW
22.
(ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ) 200 KW - 600 KW
-
300
(ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ) > 600 KW
-
500
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ)
-
350
ΛΑΡΙΣΑ
23.
24.
ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΩΝ:
ΚΑΙ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΜΟΙΒΗ
0,05%
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΤΟΥ
150
150
100
150
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.000
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 0,5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
26.
150
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΗ)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΗ)
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ
25.
100
ΑΥΤΟΨΙΕΣ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ 30% ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.000
ΜΟΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η ΚΑΤΑ 50% ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.
27.
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 3.000
| ΠΣΔΜΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΛΙΘΕΑΣ 7 | www.psdmh-kdth.gr | [email protected] |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β. : ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
1.
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, Η΄ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2€/Μ2 (ΕΛΑΧΙΣΤΟ 300€)
2.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
2€/Μ2 (ΕΛΑΧΙΣΤΟ 300€)
3.
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
4.
ΣΥΝΤΑΞΗ Π/Υ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ
5.
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
100
6.
ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
-
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
0,10% ΕΚΤΙΜΗΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ
Η΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 200€)
8.
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
300
9.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
15% ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
7.
0,50% ΤΟΥ Π/Υ
300€)
0,10% ΤΟΥ Π/Υ
(ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
200€)
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
10.
(ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
100
(ΜΕ
400
600+2€/Μ2
ΜΕ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
(ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 400€)
13.
ΕΚΚΟ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
400
14.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
180
15.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ
180
16.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
180
17.
ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
60€/ΩΡΑ
*ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ:
*Η ΑΜΟΙΒΗ ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ (Οι αμοιβές είναι σε ΕΥΡΩ).
α)
β)
18.
γ)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 0 - 100
ΚΛΙΝΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ > 100
ΚΛΙΝΩΝ
-
300
-
300
-
500
δ)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
-
300
ε)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΗ)
-
300
-
150
-
200
στ)
ζ)
Ε.Ο.Τ.
ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 0 - 50 ΚΛΙΝΩΝ
Ε.Ο.Τ.
ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 - 100 ΚΛΙΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
| ΠΣΔΜΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΛΙΘΕΑΣ 7 | www.psdmh-kdth.gr | [email protected] |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
η)
Ε.Ο.Τ.
ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ > 100 ΚΛΙΝΩΝ
θ)
ι)
ια)
ιβ)
ιγ)
ιδ)
19.
-
350
Ε.Ο.Τ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ > 200
ΚΛΙΝΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ε.Ο.Τ. ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 0 - 50 ΚΛΙΝΩΝ
Ε.Ο.Τ. ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 - 100 ΚΛΙΝΩΝ
Ε.Ο.Τ. ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ > 100 ΚΛΙΝΩΝ
-
500
-
150
-
250
-
300
-
400
ιε)
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ν.Α. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ BAR
-
200
ιστ)
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ν.Α. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
-
300
ιζ)
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν.Α. ΓΙΑ ΤΡΕΪΛΕΡ
-
450
ΠΑΡ. Νο 1
250
ΠΑΡ. Νο 2
350
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ Δ.Ε.Η. (ΣΤΗΝ ΠΑΡ. Νο 3
500
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΛΛΑ ΠΑΡ. Νο 4
800
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΟΨΙΑΣ)
ΠΑΡ. Νο 5
1.300
ΠΑΡ. Νο 6
1.800
ΠΑΡ. Νο 7
2.500
20.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΕΤΗΣΙΩΣ)
-
1.200
21.
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ
600
400
ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
-
60
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
-
1000
1.000
-
2.000
-
ΜΕΛΕΤΗ
22.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
4.000
ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
ΕΚΠΟΝΗΣΗ Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ.
23.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
24.
-
600
-
3.000
-
<10 ΑΤΟΜΩΝ
7.000
10-50 ΑΤΟΜΩΝ
10.000
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
| ΠΣΔΜΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΛΙΘΕΑΣ 7 | www.psdmh-kdth.gr | [email protected] |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO)
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
–
>50 ΑΤΟΜΩΝ
12.000
<10 ΑΤΟΜΩΝ
7.000
10-50 ΑΤΟΜΩΝ
10.000
>50 ΑΤΟΜΩΝ
12.000
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(H.A.C.C.P.)
25.
*Η ΑΜΟΙΒΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΟΥΣ
ΜΕΧΡΙ
ΚΑΙ
ΤΗΝ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
26.
ΑΜΟΙΒΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ <
2,5€/Μ2
1.000Μ2
300,00€
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ <
2,5€/Μ2 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 1.000Μ2
1.000Μ2
ΚΑΙ 1,5€/Μ2 ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΠΟΛΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΦΟΡΑ ΟΛΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΠΟΛΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΟΤΑΝ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
27.
ATEX
28.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Π.Ε.)
1,0€/Μ2
ΜΕ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΤΑ
ΜΕ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΤΑ
ΜΕ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΤΑ
ΜΕ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΤΑ
200,00€
2,0€/Μ2
150,00€
1,5€/Μ2
200,00€
4.000
1.000
-
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 23%.
| ΠΣΔΜΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΛΙΘΕΑΣ 7 | www.psdmh-kdth.gr | [email protected] |