ελληνικη δημοκρατια ο διακανισμος των πωληθεντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ: ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΩΛ.ΤΡΟΧ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ.210 – 32 42 148
ΣΤΑΔΙΟΥ 60-ΑΘΗΝΑ
FAX: 210-33.12.303
Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ
ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ
ΤΗΛ.: 210 – 32.42.148
www.oddy.gr
ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ 0,50
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 974/19-1-11
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 3758
Στις 27-1-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ ,θα γίνει στην αίθουσα δημοπρασιών
της ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ του Οργανισμού μας (Ανω Λιόσια -τηλ.2102473124 &
2102471988) προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για να πουληθούν -το καθένα χωριστά -τα
παρακάτω οχήματα (δίκυκλα-επιβατικά) ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, που βρίσκονται στην αποθήκη
Μαγουλέζας, με τιμή εκκίνησης αυτή που αναγράφεται στη διακήρυξη.
Τα αυτοκίνητα προέρχονται από τα αζήτητα των τελωνείων τα κρατικά αυτοκίνητα που
αποσύρονται από την κυκλοφορία ,κ.λ.π.
Η αποθήκη μας συγκοινωνιακώς εξυπηρετείται από την λεωφορειακή γραμμή «Α12» ή «Β12» ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΑ που έχει αφετηρία στην οδό Μάρνη (στο ύψος της Πατησίων ) & αποβιβάζονται στην 20 η
στάση (Φυλής),ακολούθως το «746» για ΟΔΔΥ. Επίσης και μέσω της Αττικής οδού
5η έξοδος.
Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για 5 εργάσιμες ημέρες πριν την δημοπρασία , δηλαδή
από 20-1-2011 έως και 26-1-2011 και ώρες 8.30 πμ-13.30 μμ.
'Όλα τα αυτοκίνητα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και διατίθενται στα γραφεία του
ΟΔΔΥ και στις αποθήκες Μαγουλέζας.
Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη
ενημέρωσή του επί των όρων πώλησης που ισχύουν . Δήλωση άγνοιας αυτών δεν αποτελεί άλλοθι και
δεν γίνεται δεκτή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους ,στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις
παρατάσεων διακανονισμού.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1η Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α
23%.
1
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2η: Αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα, καλείται ο τελευταίος
πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει το 10% της τιμής
πλειοδοσίας σε μετρητά (προκαταβολή).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3η: Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες αυτοκινήτων για
κυκλοφορία είναι 300€.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3α Τα ποσά εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 100 ευρω. για τις
μοτοσικλέττες και τα μοτοποδήλατα προς κυκλοφορία και 50 ευρω.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4η: Τα πιο κάτω αυτοκίνητα είναι μεταχειρισμένα , με ζημιές , φθορές και ελλείψεις
και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν . Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα
εξετάζουν , μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία , προκειμένου να
προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Βάσει
των όρων πώλησης ,ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος
στην δημοπρασία , για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5η: Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την
αστυνομική τους ταυτότητα και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ , την αρμόδια ΔΟΥ και την
ιδιότητά τους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6η: Οι αγοραστές των τροχοφόρων οχημάτων υπηρεσιών ΟΔΔΥ , σύμφωνα με την
αριθμ' 1686/90 απόφαση του ΔΣ του ΟΔΔΥ επιβαρύνονται και με χρηματικό ποσό ευρώ 5 υπέρ του
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΔΥ. Το ποσό καταβάλλεται κατά την
δημοπρασία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.7η Ο εμπορικός τύπος του αυτ/του καθώς και το έτος κατασκευής, προσδιορίζονται
από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού. Έτσι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη η οποία ενδέχεται να
απέχει της πραγματικότητας.
Η εταιρεία μας για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 8η: Με την υπ αριθ. 153/26-3-2003 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Δ.Δ.Υ Α.Ε.
τροποποιήθηκε το άρθρο 18 των Γενικών Όρων Πώλησης ,και η έκπτωση του 30% σε περίπτωση
εξόφλησης του τιμήματος με μετρητά ,ισχύει για το 100% της τιμής πλειοδοσίας από 1-4-2003.
ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ Σ' ΑΥΤΗΝ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ).
Σύμφωνα με την υπ'αριθμ' 17793/1326/31-5-96 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
-Χωροταξίας Δημοσίων Έργων και μεταφορών -Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β442/96) ορίζονται τα παρά
κάτω για την ταξινόμηση των οχημάτων προς κυκλοφορία:
Βενζινοκίνητα οχήματα , ανεξάρτητα από το μικτό βάρος και πετρελαιοκίνητα οχήματα μικτού
βάρους μέχρι και 4.000 κιλά ,που εκποιούνται από τον ΟΔΔΥ μετά την 5-3-1993 και εφ' όσον η
προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας των ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να ταξινομηθούν με την προϋπόθεση ότι κατά τον προβλεπόμενο
τεχνικό έλεγχο από το αρμόδιο περιφερειακό ΚΤΕΟ του ΥΠ.Μ.Ε. θα διαπιστωθεί ότι οι εκπομπές
καυσαερίων είναι μέσα στα αποδεκτά πλαίσια που τίθενται κάθε φορά με σχετικές προς τούτο
αποφάσεις Για όλα τα παρακάτω οχήματα , η προηγούμενη χώρα κυκλοφορίας τους ήταν χώρα μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2
A΄ ΔΙΚΥΚΛΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
A/A A.M.
1
ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ
PIAGGIO
073172.00.001/
BEVERLY 200
Φ38229
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ZAPM2820000032723
1300
MH4KA110CYKPD2119
200
JF061203632
150
2
120884.00.001
KAWASAKI
KAZER
ΒΕΝΖΙΝΗ
3
132675.00.001
HONDA
LEAD
ΒΕΝΖΙΝΗ
4
147106.00.001
GORGOLIS S.A
SPRINTER
XG8DE125WD8021072
ΒΕΝΖΙΝΗ
350
5
151067.00.001
PEUGEOT
SATELIS 250
ΒΕΝΖΙΝΗ
VGAJ2ADAA70052818
1400
6
152537.00.001
SUZUKI UE
125
ΒΕΝΖΙΝΗ
LM1BH111100101554
400
7
154417.00.001
PIAGGIO M25
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
LBMM2520000005344
170
8
154853.00.001
B.M.W. F650
GS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WB10172A52ZH86176
1350
9
155590.00.001
HONDA XRV
750
ΒΕΝΖΙΝΗ
JH2RD07A1XM403165
1600
10
155594.00.001
PIAGGIO
ΒΕΝΖΙΝΗ
ZAPM2100001019436
300
11
156178.00.001
SUZUKI DR
ΒΕΝΖΙΝΗ
JS1SH42A462101922
250
12
156210.00.001
MODENAS
KRISS II
ΒΕΝΖΙΝΗ
PMNAN110HHGL10815
150
156212.00.001
PIAGGIO
BEVERLY 200
ΒΕΝΖΙΝΗ
ZAPM2820000033243
390
13
3
156213.00.001
HONDA
MAGNA
ΒΕΝΖΙΝΗ
JH2RC4306SM101256
1000
15
156380.00.001
HONDA
INNOVA 125
ΒΕΝΖΙΝΗ
MLHJC33A035008380
300
16
157930.00.001
MALAGUTI
F12-100
ΒΕΝΖΙΝΗ
ZJM50000050003350
120
17
158659.00.001
YAMAHA
ΒΕΝΖΙΝΗ
JYADJ021000016696
400
14
XT
Β΄ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
A/A A.M.
ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1
MEGO
510046
100
158996.00.001
Γ΄ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
A/A A.M.
1
2
3
ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ
MERCEDES
069202.00.001/
C220 DIESEL
Φ37066
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΡ.
ΘΥΡ
ΩΝ
ΟΔΑΦ
ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΙΜΗ
ΣΚΕΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΗΣ
WDB2021211
F230741
4
69202
1995
990
119843.00.001
NISSAN 100NX
ΥΑΛΙΝΗ
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
ΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
EGTHEAB130
2+1
0B17395
A
119843
1994
400
135204.00.001
TOYOTA
YARIS VERSO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JTDKW22320
0162710
135204
2001
3900
4
4+1
4
136299.00.001
MERCEDES
210-ΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
5
140386.00.001
SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VSSZZZ6KZV
R208468
2+1
A
140386
1997
300
6
143455.00.001
AUDI 80
STATION
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WAUZZZ8CZ
PA091777
4+1
A
143455
1992
900
7
144721.00.001
RENAULT 19
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF1L53A0113
160355
4
Α
144721
1995
150
8
144722.00.001
HONDA CIVIC
ΒΕΝΖΙΝΗ
JHMEC73200
S000236
2+1
A
144722
1988
150
9
144946.00.001
PEUGEOT 106
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF31AHDZE5
2219289
4+1
Α
144946
1998
350
10
145545.00.001
SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VSSZZZ6KZZ
R541185
4+1
A
145545
1993
250
11
147955.00.001
PEUGEOT
4007
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF3VVSFZC8
U908349
4+1
Α
147955
2007
16900
12
148386.00.001
AUDI C4-AUDI
100
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WAUZZZ4AZ
NN078229
4
A
148386
1994
350
13
150241.00.001
SUZUKI
VITARA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JSAFTL52V0
0106664
4+1
A
150241
1999
600
151543.00.001
ROVER 414ΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SARRTSWHN
AD188578
4+1
A
151543
1997
500
14
5
WDB2100041
A048159
4
136299
1995
3000
15
151719.00.001
ALFA ROMEO
155
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ZAR16700000
4
045754
A
151719
1992
250
16
151920.00.001
ROVER 214SI
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SARRFMWH
MAD069614
4+1
A
151920
1996
150
151924.00.001
HYUNDAI
ATOS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHAB51GP
WU036521
4+1
A
151924
1998
1000
152218.00.001
SKODA
OCTAVIA MPIΦΕΡΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ TMBDA21ZX7
4
ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣ 2090053
ΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
Α
152218
2007
6500
152248.00.001
HYUNDAI
ACCENT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHCG51FP
YU043725
4+1
A
152248
2000
900
152330.00.001
RENAULT
ASPACE
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
VF8J635150R
136306
4+1
A
152330
1992
500
152509.00.001
JEEP
WRANGLERΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
ΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
2J4FY29EXK
J113663
2
A
152509
1988
2000
152529.00.001
CHRYSLER
GRAND
CHEROKEE
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
1J4GZN8M7T
Y115901
4+1
A
152529
1996
5000
17
18
19
20
21
22
6
23
152695.00.001
CHEVROLET
TRANSPORTER
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
1GNDX03E5V
D270255
4+1
Α
152695
1997
2200
24
152781.00.001
SKODA
FAVORIT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
TMBAEF300P
0725017
4+1
A
152781
1997
150
25
152805.00.001
CHRYSLER
JEEP
CHEROKEE
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
IJ4FFN8M4YL
4+1
203264
A
152805
2000
750
26
152940.00.001
PEUGEOT 106
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF31CKDY25
0233060
2+1
A
152940
1991
400
27
152963.00.001
HONDA CIVIC
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JHMEG85500
S126863
4
A
152963
1993
1700
28
153100.00.001
TOYOTA
CELICA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JT164ATJ000
058225
2+1
A
153100
1991
1000
29
153101.00.001
SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VSSZZZ6KZY
R014909
2+1
A
153101
1999
1800
30
153183.00.001
B.M.W. 316i
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBACA1102
0AJ11784
4
A
153183
1992
1900
31
153399.00.001
SMART MC01
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
WME01MC01
XH044777
2+1
A
153399
1998
1450
32
153545.00.001
SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VSSZZZ6KZ1
R084587
2+1
A
153545
2000
800
33
153788.00.001
B.M.W. 316i
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBACA7100
0FL90593
4
Α
153788
1997
2000
153801.00.001
ROVER 416ΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SAXXWYLMP
AD451404
4
Α
153801
1991
150
34
7
154058.00.001
V. WAGEN
GOLF-CABRIOΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
ΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WVWZZZ1EZ
RK011464
2
Α
154058
1993
2900
154085.00.001
B.M.W. 320iΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBACB1100
0FC48161
4
A
154085
1992
500
37
154210.00.001
DAEWOO
EVANDA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KLALF69Z13
B098877
4
Α
154210
2004
3000
38
154228.00.001
HONDA CIVIC
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JHMED25200
S103647
4
A
154228
1989
150
39
154290.00.001
SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VSSZZZ6KZX
R334665
2+1
Α
154290
1999
150
40
154402.00.001
NISSAN
ALMERA
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
JN1BFAN15U
0526577
4
A
154402
1999
3000
154573.00.001
V. WAGEN
VENTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WVWZZZ1HZ
PW529695
4
Α
154573
1992
300
154575.00.001
SSANG YONG
REXTONΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KPTG0B19S4
P120163
4+1
A
154575
2004
7500
35
36
41
42
8
154591.00.001
OPEL ASTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
W0L0TGF693
5166401
4
A
154591
2002
2200
154609.00.001
HYUNDAI
SANTA FEΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHSC81DP
2U179022
4+1
A
154609
2001
4900
154619.00.001
CITROEN
XSARA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7N1NFZF3
6627522
4+1
A
154619
1999
1400
46
154621.00.001
CITROEN
XSARA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7N0KFXF3
6405508
2+1
A
154621
1998
650
47
154622.00.001
B.M.W. 316i
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBABE11050
2
JG72841
Α
154622
1996
1900
48
154672.00.001
SUZUKI
SUPER CARRY
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JSAEDA21V0
0141624
4+1
Α
154672
1993
1000
49
154697.00.001
TOYOTA
AVENSIS-ΦΕΡΕΙ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SB1BR56L00
E007230
4
A
154697
2004
4600
50
154820.00.001
PEUGEOT 406
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF38BBFZE8
0854071
4
Α
154820
1999
2200
51
154846.00.001
TOYOTA
COROLLA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JTDBM22E60
0032307
4
A
154846
2003
2600
52
154851.00.001
TOYOTA
CELICA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JT164ATJ000
047815
2+1
A
154851
1991
650
43
44
45
9
53
154881.00.001
CITROEN
SAXO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7S1HDZF5
6546670
4+1
Α
154881
1998
550
54
154954.00.001
TOYOTA
YARIS
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JTDKW13340
0005625
4+1
A
154954
1999
1800
55
154985.00.001
NISSAN
ALMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SJNEAAN16
U0228453
2+1
Α
154985
2000
3200
56
155045.00.001
AUDI A4
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WAUZZZ8DZ
TA192989
4
Α
155045
1996
1200
155102.00.001
LAND ROVER
RANGE ROVER ΥΑΛΙΝΗ
SALLMAMC4
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
3A137530
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
4+1
Α
155102
2003
3000
155189.00.001
CITROEN
XSARA
PICASSO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7CHNFVB3
4+1
8814579
A
155189
2000
4600
59
155193.00.001
MERCEDES
E200
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDB2100351
A936045
4
A
155193
1999
2900
60
155289.00.001
SKODA
OCTAVIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
TMBBL41U11
8446878
4
Α
155289
2001
4600
155327.00.001
MERCEDES
140-ΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDB1400421
A091344
4
ΟΔΕ
245693
1992
8000
57
58
61
10
155388.00.001
CITROEN
XANTIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7X11A0004
4+1
1A6782
Α
155388
1994
250
63
155544.00.001
CHRYSLER
GRAND
CHEROKEE
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
1J4GZB8S9W
Y112967
4+1
A
155544
1998
2900
64
155606.00.001
HYUNDAI
EXCEL
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHVD11JP
MU115765
2+1
Α
155606
1991
200
65
155632.00.001
MERCEDES
163-ML320ΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΦΕΡΕΙ
ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDC1631541
A207921
4+1
Α
155632
2000
14900
66
155633.00.001
FIAT 185
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ZFA18500000
273283
4
Α
155633
1998
700
67
155684.00.001
SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VSSZZZ6KZV
R225261
4+1
Α
155684
1997
300
62
11
68
155723.00.001
MERCEDES E
200
KOMPRESSORΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDB2100481
B464707
4
155933.00.001
V. WAGEN
GOLF
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WVWZZZ1JZ
1W363697
4+1
156096.00.001
CITROEN C2ΦΕΡΕΙ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
2001
6900
A
155933
2000
3500
VF7JMHFXB9
2+1
7033136
Α
156096
2003
4000
156734.00.001
MERCEDES
140-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
WDB1401341
A234802
4
A
156734
1994
5900
72
156756.00.001
NISSAN
SUNNY-ΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
FEAN14A262
49
4+1
A
156756
1992
500
73
156759.00.001
HONDA CIVIC
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JHMEK33600
S117428
2+1
A
156759
1997
1700
69
70
71
12
156852.00.001
B.M.W. 525iAΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBAHD6109
0BK84058
4
Α
156852
1992
1200
75
157093.00.001
MERCEDES
140-S280
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDB1400281
A237968
4
A
157093
1994
5900
76
157264.00.001
V. WAGEN
VENTO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WVWZZZ1HZ
NW215593
4
A
157264
1992
350
77
157284.00.001
SEAT IBIZA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VSSZZZ6LZ5
R159003
4+1
A
157284
2005
1100
78
157301.00.001
SSANG YONG
KORANDO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KPTL2B18SX
P045594
2+1
A
157301
1999
1900
79
157313.00.001
B.M.W. 520Ia
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBAHB210X
0GA93401
4
A
157313
1990
450
80
157516.00.001
OPEL CORSA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
W0L0SDL688
4340020
4+1
A
157516
2008
400
81
157520.00.001
HYUNDAI
GETZ-ΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHBU31BP
4U048672
2+1
Α
157520
2004
200
82
157522.00.001
V. WAGEN
POLO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WVWZZZ6NZ
SW000118
2+1
A
157522
1995
200
74
13
158351.00.001
SAAB 9000
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
YS3CC55D9M
4+1
1015456
ΟΔΑ
58522
1991
400
158502.00.001
MITSUBISHI
PAJEROΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JMBLNV75W
4J000132
4+1
A
158502
2004
8500
158503.00.001
MERCEDES
E220 CDIΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
WDB2100061
B209429
4
Α
158503
2000
8500
158508.00.001
ROVER 820 SiΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SARRSSLDS
AM206163
4
A
158508
1994
900
87
158553.00.001
V. WAGEN
PASSAT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WVWZZZ3BZ
XE446810
4
A
158553
1999
2600
88
158554.00.001
HONDA HRV
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JHMGH23502
S202884
2+1
A
158554
2003
5100
89
158594.00.001
HYUNDAI
LANTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHJF31RP
VU551815
4
A
158594
1997
800
90
158596.00.001
HYUNDAI
LANTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHJF31RP
VU549148
4
A
158596
1997
800
83
84
85
86
14
158597.00.001
HYUNDAI
LANTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
KMHJF31RP
VU572107
4
A
158597
1997
800
92
158626.00.001
TOYOTA
CELICA
ΒΕΝΖΙΝΗ
JT1LAT16007
023854
2
A
158626
1989
400
93
158635.00.001
NISSAN
ALMERA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SJNBAAN16
U0256357
4
ΠΑ
68/06
2001
2500
94
158654.00.001
AUDI TT
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
TRUZZZ8NZX
1021110
2+1
A
158654
1999
1500
158658.00.001
VOLVO XC90
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
YV1CM91486
1247241
4+1
A
158658
2005
6000
158688.00.001
JEEP
CHEROKEE
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
1JEMT785EK
T478447
4+1
A
158688
1989
1200
158690.00.001
MITSUBISHI
PAJEROΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
JMBL048GW
FY402898
4+1
ΟΔΕ
26/00
1985
1000
158707.00.001
AUDI 80ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WAUZZZ8AZ
LA259880
4
A
158707
1990
1200
158814.00.001
DAIMLERCHRYSLER
MERCEDES 211E200
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDB2110411
B234935
4
Α
158814
2007
22000
91
95
96
97
98
99
15
100 158847.00.001
LAND ROVER
RANGE 4.6ΥΑΛΙΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SALLPAMJ4
XA411096
4+1
ΟΔΑ
118144
1998
5200
101 158850.00.001
MAZDA 323 F
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JMZBG14D30
0165131
4+1
Α
158850
1990
600
102 158861.00.001
CITROEN
C15E
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7VDSY000
0SY6243
2+1
A
158861
1995
400
103 158862.00.001
OPEL VECTRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
W0L000036V
5128720
4
A
158862
1997
1700
104 158924.00.001
CITROEN C5ΦΕΡΕΙ
ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7DC6FZB7
6083599
4+1
Α
158924
2001
3900
105 158925.00.001
CITROEN
XANTIA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7X11A0004
4+1
1A7262
Α
158925
1994
600
106 158926.00.001
CITROEN C15
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF7VDSY000
0SY6244
2+1
A
158926
1995
400
107 158981.00.001
SAAB 9000
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
YS3CD45T9V
1009950
4
A
158981
1997
1700
16
108 159074.00.001
LAND ROVER
DISCOVERYΔΥΟ (2)
ΓΥΑΛΙΝΕΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΗΛΙΟΡΟΦΕΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
SALLJGMY8
TA171954
109 159075.00.001
B.M.W. 318iΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
ΒΕΝΖΙΝΗ
110 159079.00.001
Α
159074
1995
4000
WBAAJ510X0
4
2580002
Α
159075
1987
1000
B.M.W. 528i
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WBADD5105
0BP06917
4
ΟΔΑ
110566
1996
5200
111 159151.00.001
OPEL ZAFIRA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
W0L0TGF75Y
2136600
4+1
Α
159151
2000
5000
112 159244.00.001
FORD
MONDEO
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WF0EXXGBB
E8C32350
4+1
A
159244
2008
12000
113 159245.00.001
VOLVO S60
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
YV1RS49425
2472540
4
A
159245
2005
10500
114 159266.00.001
RENAULT
MEGANEΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF1LA0F0218
4
018768
A
159266
1998
1800
115 159267.00.001
TOYOTA
PRIUSΥΒΡΙΔΙΚΟΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
JTDKB20U30
7779287
4+1
Α
159267
2008
15000
116 159340.00.001
VOLVO S 80
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
YV1TS49K22
1278997
4
A
159340
2002
8500
17
4+1
117 159341.00.001
LANCIA K
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ZLA83800002
063647
4
A
159341
1997
2000
118 159342.00.001
AUDI A4
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WAUZZZ8DZ
VA230612
4
A
159342
1997
2500
119 159458.00.001
RENAULT
LAGUNA
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
VF1BG0B052
5298330
5
Α
159458
2000
2800
120 159459.00.001
B.M.W. 318
TDS COMPACT
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
WBACJ51000
AS24849
2+1
A
159459
1998
3000
121 159497.00.001
AUDI A4
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WAUZZZ8DZ
VA292136
4
A
159497
1998
4500
122 159498.00.001
DAIMLERCHRYSLER
MERCEDES
C200
KOMPREESSOR
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
WDB2030421
A664141
4
A
159498
2004
15000
123 159598.00.001
OPEL ZAFIRA
OPC
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
W0L0AHM75
62190777
4+1
A
135375
2006
16000
ΑΘΗΝΑ 19-1-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.
ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ
18