close

Enter

Log in using OpenID

- e-damianakis.gr

embedDownload
QUANTUM 750/950 Line Interactive UPS
Οδηγός χρηστών
4. Σημαντική προειδοποίηση ασφάλειας (ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ)
1. Περιεχόμενο συσκευασίας
Πρέπει να έχετε λάβει τα ακόλουθα στοιχεία μέσα στη συσκευασία:
- Μονάδα UPS
- Οδηγός χρηστών
2. Επισκόπηση προϊόντων
Μπροστινή προσοψη:
 Διακόπτης ρεύματος
Οδηγός θέσης UPS
εναλλασσόμενο ρεύμα: πράσινος
φωτισμός
ρεύμα από μπαταρία: κίτρινος φωτισμός
Πίσω άποψη:
 έξοδοι παραγωγής
 Εισαγωή καλωδίου ρεύματος
 Διακόπτης
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο της πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, εγκαταστήστε
σε μια θερμοκρασία και ελεγχόμενη υγρασία περιοχή χωρίς αγώγιμους μολυσματικούς
παράγοντες. (Δείτε τις προδιαγραφές για την αποδεκτή σειρά θερμοκρασίας και υγρασίας.)
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο του UPS, μην καλύπτετε τις διεξόδους αέρα και
αποφύγετε τη μονάδα στο άμεσο φως του ήλιου ή τη μονάδα κοντά στη θερμότητα που
εκπέμπουν συσκευές όπως θερμάστρες ή φούρνους.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην συνδέστε εκτός από υπολογιστές αλλά στοιχεία, όπως ο ιατρικός
εξοπλισμός, ο εξοπλισμός ζωή-υποστήριξης, οι φούρνοι μικροκυμάτων, ή οι ηλεκτρικές
σκούπες με το UPS.
Προσοχή κίνδυνος μέσω ηλεκτροπληξίας. Επίσης με την αποσύνδεση αυτής της
μονάδας από τους κεντρικούς αγωγούς, η επικίνδυνη τάση μπορεί ακόμα να είναι προσιτή
μέσω του ανεφοδιασμού από την μπαταρία. Ο ανεφοδιασμός μπαταριών πρέπει επομένως να
αποσυνδεθεί συν και μείον τον πόλο στους συνδετήρες της μπαταρίας όταν η εργασία
συντήρησης ή υπηρεσιών μέσα στο UPS είναι απαραίτητη.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συντήρηση των μπαταριών πρέπει να εκτελεσθεί ή να εποπτευθεί από το
προσωπικό πεπειραμένο των μπαταριών και των απαραίτητων προφυλάξεων. Κρατήστε το
αναρμόδιο προσωπικό μακρυά από τις μπαταρίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, χρησιμοποιήστε τον ίδιο αριθμό και
τον τύπο μπαταριών.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η τάση μπαταριών είναι 12VDC. Σφραγισμένος, lead-acid, μπαταρία 6
κυττάρων.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ξεφορτωθείτε τις μπαταρίες σε μια πυρκαγιά. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί.
Μην ανοίξτε ή μην ακρωτηριάστε την μπαταρία ή τις μπαταρίες. Ο απελευθερωμένος
ηλεκτρολύτης είναι επιβλαβής στο δέρμα και τα μάτια.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσυνδέστε το UPS πριν από τον καθαρισμό και μην χρησιμοποιήστε το
απορρυπαντικό υγρού ή ψεκασμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ!μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και βραχυκυκλώματος.
Η ακόλουθη προφύλαξη πρέπει να παρατηρηθεί πριν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες:
1)
Αφαιρέστε τα ρολόγια, τα δαχτυλίδια, ή άλλα αντικείμενα μετάλλων από το σώμα σας
2)
Εργαλεία χρήσης με μονωμένες λαβές.
3)
Λαστιχένια γάντια και μπότες ένδυσης.
4)
Μην βάλετε τα εργαλεία ή τα μέρη μετάλλων πάνω από τις μπαταρίες.
5)
Αποσυνδέστε πριν από τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του τερματικού μπαταριών.
5. Ανίχνευση μηχανικών βλαβών
3. Εγκατάσταση και αρχικό ξεκίνημα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν την εγκατάσταση, παρακαλώ επιθεωρήστε τη μονάδα. Να
είστε βέβαιος ότι τίποτα μέσα στη συσκευασία δεν είναι χαλασμένο.
Όροι τοποθέτησης & αποθήκευσης
Εγκαταστήστε το UPS σε μια προστατευόμενη ζώνη που είναι χωρίς υπερβολική σκόνη και έχει
την επαρκή ροή αέρα. Παρακαλώ τοποθετήστε το UPS μακριά από άλλες μονάδες τουλάχιστον
20 εκατ. Μην λειτουργήσετε το UPS όπου η θερμοκρασία και η υγρασία είναι έξω από τα
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα για να λύσετε κατωτέρω τα δευτερεύοντα προβλήματα..
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύσεις
Καμία λέξη δεν
Χαμηλή μπαταρία.
Φορτηστε τουλάχιστον 6 ώρες.
επιδεικνύει στο
Ελάττωμα μπαταριών.
Αντικαταστήστε την μπαταρία με τον
μέτωπο της οθόνης.
ίδιο τύπο μπαταρίας.
Το UPS δεν είναι ανοιχτό
Πιέστε το διακόπτη, για να ανοίξετε
πάλι το UPS.
Ο συναγερμός ηχεί
Το UPS είναι υπερφόρτωμενο Αφαιρέστε μερικά φορτία.Πρίν βαλετε
συνεχώς όταν οι
τον εξοπλισμό, παρακαλώ ελέγξτε ότι
κεντρικοί αγωγοί είναι
το φορτίο ταιριάζει με την ικανότητα
κανονικοί.
του UPS που διευκρινίζεται στα χαρ..
Όταν το UPS
αποτυγχάνει, να
υποστηρίξη της
συσκευές.
συγκεκριμένα όρια. (Παρακαλώ ελέγξτε τα χαρακτηριστικά για τους
περιορισμούς.)
Η μονάδα παίρνει
ρεύμα από την
μπαταρία.
Το UPS είναι υπερφόρτωμενο. Αφαιρέστε κάποιο μεγαλο φορτίο.
Η τάση μπαταριών χαμηλή. Φορτηστε το UPS 6 ώρες.
Ατέλεια μπαταριών.οφείλεται Αντικαταστήστε την μπαταρία με τον
στο υψηλής θερμοκρασίας
ίδιο τύπο μπαταρίας.
λειτουργία, ή την ανάρμοστη
λειτουργία στην μπαταρία.
Το καλώδιο ρεύματος είναι
Επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος
χαλαρό
κατάλληλα.
6. Προδιαγραφές.
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
QUANTUM 750
QUANTUM 950
360 W
480 W
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τάση
Συνδέστε τη συσκευή
Βάζετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Για τα καλύτερα αποτελέσματα, φορτίσετε την
μπαταρία τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την αρχική χρήση. Η μονάδα φορτίζει την μπαταρία
162-290 VAC
Κανονισμός τάσης
Χρόνος μεταφοράς
+/-10%
Τυπικό 2-6 ms
της συνδέοντας με το ρεύμα με τη συμπίεση του διακόπτη.
Κυματοειδές
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Συνδέστε τα φορτία
Τύπος & αριθμός
Χρόνος φόρτισης
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Βάζετε τα καλώδια ρεύματος στης πρίζες εισαγωγής στο πίσω μέρος του UPS. Απλά ανοίξτε το
διακόπτη δύναμης της μονάδας UPS, κατόπιν οι συσκευές που συνδέονται με το UPS θα
προστατευθούν από τη μονάδα UPS.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ δεν συνδέετε έναν εκτυπωτή ή έναν
ανιχνευτή λέιζερ με τη μονάδα UPS. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει τη ζημία της μονάδας.
Ανοίξτε/κλειστέ από τη μονάδα
Ανοίξτε τη μονάδα UPS με τη συμπίεση του διακόπτη. Κλείστε τη μονάδα UPS με συμπίεση του
διακόπτη.
220/230/240 VAC
Σειρά τάσης
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Μιμούμενο κύμα ημιτόνου
12V/7Ax1
12V/9Ax1
4 ώρες ανακτούν το 90% της ικανότητας
Διάσταση (DxWxH)
Καθαρό βάρος (kgs)
Περιβάλλον
Υγρασία
Επίπεδο θορύβου
279 x 101 x 142mm
4.2
4.9
0-90 % RH @ 0-40° C (μη συμπυκνώνοντας)
Λιγότερο από 40 dB
QUANTUM 750/950 Line Interactive UPS
User Guide
4. Important Safety Warning (SAVE THESE INSTRUCTIONS)
1. Package Contents
You should have received the following items inside of package:
- UPS Unit
- User Guide
CAUTION! To prevent the risk of fire or electric shock, install in a temperature and humidity
controlled indoor area free of conductive contaminants. (See the specifications for the
acceptable temperature and humidity range.)
CAUTION! To reduce the risk of overheating the UPS, do not cover the UPS' cooling vents
and avoid exposing the unit to direct sunlight or installing the unit near heat emitting
2. Product Overview
appliances such as space heaters or furnaces.
Front View:
CAUTION! Do not attach non-computer-related items, such as medical equipment,
life-support equipment, microwave ovens, or vacuum cleaners to UPS.
 Power switch
UPS status LED
AC Mode: green lighting
Batt. Mode: yellow flashing
CAUTION! Do not plug the UPS input into its own output.
CAUTION! Do not allow liquids or any foreign object to enter the UPS. Do not place
beverages or any other liquid-containing vessels on or near the unit.
CAUTION! In the event of an emergency, press the OFF button and disconnect the power
cord from the AC power supply to properly disable the UPS.
CAUTION! Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS.
CAUTION! If the UPS is with metal chassis, for safety purpose, grounding is a must during
UPS installation in order to reduce leakage current below 3.5mA.
Attention hazardous through electric shock. Also with disconnection of this unit from the
mains, hazardous voltage still may be accessible through supply from battery. The battery
supply should be therefore disconnected in the plus and minus pole at the quick connectors
of the battery when maintenance or service work inside the UPS is necessary.
CAUTION! Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel
knowledgeable of batteries and the required precautions.
Back View:
Keep unauthorized personnel
away from batteries.
CAUTION! When replacing the batteries, use the same number and type of batteries.
CAUTION! Internal battery voltage is 12VDC. Sealed, lead-acid, 6-cell battery.

 AC input
 Circuit breaker
Output receptacles
CAUTION! Do not dispose of batteries in a fire. The battery may explode. Do not open or
mutilate the battery or batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes.
CAUTION! Unplug the UPS prior to cleaning and do not use liquid or spray detergent.
CAUTION! A battery can present a risk of electric shock and high short circuit current. The
following precaution should be observed before replacing batteries:
1)
3. Installation and Initial Startup
NOTE: Before installation, please inspect the unit. Be sure that nothing
inside the package is damaged.
Placement & Storage Conditions
Remove watches, rings, or other metal objects.
2)
Use tools with insulated handles.
3)
Wear rubber gloves and boots.
4)
Do not lay tools or metal parts on top of batteries.
5)
Disconnect charging source prior to connecting or disconnecting batteries terminal.
5. Trouble Shooting
Use the table below to solve minor problems.
Problem
Possible Cause
No words display on Low battery.
the front panel.
Battery fault.
The UPS is not turned on.
Install the UPS in a protected area that is free of excessive dust and has adequate air flow.
Please place the UPS away from other units at least 20 cm to avoid interference. Do NOT
operate the UPS where the temperature and humidity is outside the specific limits. (Please
check the specs for the limitations.)
Connect to Utility and Charging
Plug in the AC input cord to the wall outlet. For the best results, suggest to charge the
battery at least 6 hours before initial use. The unit charges its battery while connecting to
the utility.
Connect the Loads
Plug in the loads to output receptacles on the rear panel of the UPS. Simply turn on the
power switch of UPS unit, then devices connected to the UPS will be protected by UPS unit.
CAUTION: NEVER connect a laser printer or scanner to the
UPS unit. This may cause the damage of the unit.
Turn On/Off the Unit
Turn on the UPS unit by pressing the power switch. Turn off the UPS unit by pressing
again the power switch.
Solutions
Charge the UPS at least 6 hours.
Replace the battery with the same
type of battery.
Press the power switch again to turn
on the UPS.
Remove some loads first. Before
reconnecting equipment, please
verify that the load matches the UPS
capability specified in the specs.
Alarm continuously
sounds when the
mains is normal.
The UPS is overload.
When power fails,
back-up time is
shorten.
The UPS is overload.
Remove some critical load.
Battery voltage is too low.
Charge the UPS at least 6 hours.
Battery defect. It might be
Replace the battery with the same
due to high temperature
type of battery.
operation environment, or
improper operation to battery.
Power cord is loose.
Reconnect the power cord properly.
The mains is normal
Bu the unit is on
battery mode.
6. Specifications
Model
CAPACITY
INPUT
Voltage
Voltage Range
OUTPUT
Voltage Regulation
Transfer Time
Waveform
BATTERY
Type & Number
Charging Time
PHYSICAL
Dimension (DxWxH)
Net Weight (kgs)
Environment
Humidity
Noise Level
QUANTUM 750
360W
QUANTUM 950
480W
220/230/240 VAC
162-290 VAC
+/-10%
Typical 2-6 ms
Simulated Sine Wave
12V/7Ax1
12V/9Ax1
4 hours recover to 90% capacity
279 x 101 x 142mm
4.2
4.9
0-90 % RH @ 0-40° C (non-condensing)
Less than 40 dB
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
221 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content