Feb-Mar 14 Phos - Greek Orthodox Church of St Anna

THE PHOS
Περιοδικό τῆς Ἐνορίας-Κοινότητος
Ἁγίας Ἄννας, Χρυσή Ἀκτή
Newsletter of the Greek Orthodox ParishCommunity of St Anna, Gold Coast
Feb-Mar 2014
31 a Crombie Ave, Bundall PO Box 5074 GCMC Qld 9726 (07) 5574 0777, 5574 0434 [email protected]
PRESIDENT’S REPORT
Happy New Year to all our local parishioners and
your families. We pray that 2014 is a year that is
filled with much happiness and good health.
All our committees work extremely hard all year
round for the benefit of the Greek community and
also the wider community. If you feel you would like
to assist in a voluntary capacity your assistance is
more than welcome. You don’t have to be on a committee to volunteer your services.
Since our last edition of the “Phos” quite few functions have taken place. On Sunday the 8th of December 2013 at our Hellenic Centre was our Greek School
& Community Xmas concert. Approximately 150
people were in attendance with our special guests on
the day being Mr Sam Koutsoukas, the Chairman of
the Education Committee of Ahepa in Qld, and Mr
John & Koula Alessio. Our Greek students recited
and performed sketches and sang Christmas Carols
from Prep to Senior level. All the students did a magnificent job and are to be congratulated. Students were
presented with their end of year certificates. Santa
Claus arrived and he gave all students and other children within our community Christmas presents.
Mr Sam Koutsoukas announced the winners of the
best student for each year level. Each student received
a certificate and book voucher. As well, Mr Koutsoukas announced the winner of the 2013 Bursary Prize
of $500.00 to Miss Anna Stergiou. Congratulations to
Anna for a wonderful effort throughout the year. We
take this opportunity to deeply thank Ahepa Qld for
their attendance, generosity and kindness to our students and to our Greek School. Ahepa have supported
the Greek Ethnic School of St Anna for many years
and we are very grateful.
On behalf of the community we wish to thank Mr
Michael Christoforou, our Principal for his dedication
and tireless efforts throughout 2013 and also the other
teachers - Marlie Costan Deputy Principal, Nectaria
Hatzipetrou, Jenny Tsolakidou, Georgia Kalas &
Stephanie Costan. The Ladies Auxiliary made presentations to all the teachers on the day. The Greek
School Co-ordinators made a presentation to the Year
12 graduating student, Ms Jacinda Manettas. We wish
her well in her future studies! Further presentations
were made to Helen Lekanis for her weekly voluntary
assistance at the Greek School in 2013 and also to her
husband, Peter Lekanis, for the computer related technical repairs throughout the year at no charge to the
community. Many thanks once again to the Ladies
Auxiliary who put on a lovely luncheon for all the
students and the wider community. A great day was
had by all.
The following Sunday on the 15th of December
2013, Father Roman and the Ladies Auxiliary organised the traditional Carols by Candlelight. Father
Roman conducted the Vespers service in the late
afternoon and after a small break the Christmas program commenced. All sections from the community
sang Christmas Carols in Greek and English in our
church grounds. Santa Claus made an appearance,
much to the joy of the many children. On the night,
the Ladies Auxiliary raised monies for the St Anna’s
Christmas appeal to assist in the charitable work for
those in desperate need.
Our annual Theophania (Blessing of the Waters
Ceremony) took place on the 12th of January 2014.
Councillor Lex Bell, (Division 7) participated in the
Church service and ceremony at Evandale. The winner of the Junior diving section for the cross was
Alex Papanikolou, and the Senior section was won
by Ziggy Zantiotis. Congratulations to the award
winners and to all the kids and adults who participated in the diving for the cross.
Immediately after the Blessing of the Waters, a wonderful luncheon was prepared and provided by our
Main Committee and the Ladies Auxiliary. Over 200
people were in attendance and it was a happy gathering as one big family. Our special guests on the day
were Associate Professor of Anatomy at the Bond
University, Mr Athanasios Raikos with his wife Dr
Yiota Raikos, Other special guests in attendance
were Mr Christos Markopoulos, Senior Mathematics
Lecturer at the Southern Cross University at the
Lismore Campus, his lovely wife Koralia and their
children.
We wish to thank Mr Spiro Levanes for his dedication and expert culinary skills before the event and
on the day. We also thank Helen Paris for her valuable assistance. As well, we are grateful to Jim
Voukelatos for his kind assistance in carving up the
lambs. We again thank the Ladies Auxiliary for
their work in the preparation, cooking and serving of
the luncheon. It was a beautiful lunch and a great
day was had by those who attended. Our gratitude is
extended to Robert Keough for all his technical assistance with the sound and speakers over at the
Evandale Parklands and all his work and skills were
given in a voluntary capacity. Many thanks Robert!
The 2014 City of Gold Coast Australia Day Awards
were held at the Arts Centre. We are pleased to advise that the Senior Citizens Committee of the Greek
Orthodox Community of St Anna were acknowledged in their category – Cultural Achievement
Award.
……. Cont. p3
Coming up
in Feb-Mar:
5 Feb Greek School
resumes
23 Feb Apokries
CHURCH
SERVICES
See Inside
or
go to our website
To see the Phos in colour, visit our website at: www.gocstanna.org
Page 2
THE PHOS
Ladies Auxiliary Report
FESTIVE SEASON OVER…
As you read this edition of the Phos, we will be
nearly one twelfth through this New Year! We
extend our best wishes to Father Roman and to
you all within our community. We hope 2014 is
filled with the blessings of good health and happiness to you and your families.
Our close of last year was a busy one within the
community. The School Breakup in early December was a happy day with many families welcomed, along with the families of our Greek
School students. All children were given Christmas gifts by the Ladies Auxiliary via the hands of
Santa Claus. The Ladies Auxiliary Christmas
Carol night was particularly beautiful with all sectors of the Church and community present to participate in the family atmosphere. The setting
was perfect and, as we sang the traditional carols in Greek and English, we proved it was not
so much a silent night as a very joyful one. We
were very pleased to welcome 6 lifesavers from
Greece (led by Mr Vangeli Tzampetzis) who
were here to earn their Medallions in lifesaving.
We would readily give them a Medallion for their
willingness to join in the singing! Thank you to all
our parishioners who attended our Carol Night
and who so generously donated to our welfare
drive. Your assistance helps us greatly to help
those in need. We also thank Santa Claus for his
welcome appearance.
APOKRIES – DRESS UP! – SUNDAY 23rd
FEBRUARY
In celebration of the 3 weeks of Apokries,
the Ladies Auxiliary will hold a free luncheon
after the Divine Liturgy on Sunday 23rd February. The luncheon is an opportunity to
celebrate the festive time of Karnivali by
having the whole family dress up. Come
along in costume and/or mask as is the tradition in Greece. There will be lots of prizes!
This luncheon is complimentary and allows
us a chance to have some fun before the
rigours of Lent commence. Dress up your
children and grab your mask for a few hours
of traditional fancy dress in our own little
Hellenic corner of the world!
As well, we are enormously grateful to all of you
who donated groceries for our Christmas Hamper Drive. On behalf of our Church and Community, we were overjoyed to be able to donate 60
large hampers for needy families. Thank you to
Father Roman and to Chris Sakley who assisted
us with the distribution and a warm thank you
also to James and Nicole Manafas for their kind
donation of the boxes used as hampers.
Theophania Raffle Winning No.s
Theophania Celebrations were very successful
again this year with our venue full of locals and
visitors who took part in the “Blessing of the Waters” celebration. We thank all who attended and
those who assisted in making this function one of
our most successful days on our calendar.
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
08625
11843
09474
11108
10715
09895
THE PHOS
Page 3
Presidents Report Cont…...
Our congratulations go to their President, Mrs Vaso Kyriacou, Vice-President, Mr Costa Dinas, and to Sofia
Rafailidis, Anna Miteff, Sofia Dinas and Nitsa Gauci. Your
tireless voluntary commitment to provide get-togethers,
functions and friendship for our Greek Seniors on the Gold
Coast was honoured and recognised by the wider community. Well done!
On a sad note we lost three well respected parishioners since
our last issue of the “Phos”. The late Mrs Evangelia Aroney
died peacefully on the 20th of November 2013. We express
our deepest sympathy to her daughter and son-in-law, Mrs
Helen and Con Pandelakis and to her children, grandchildren and extended family.
Also the late Mrs Giannoula Apostolopoulou passed away
on the 20 November 2013. She lived to a remarkable age of
102 years of age. The community conveys our deepest sympathy to her daughter Mrs Angela Poulos, her children and
grandchildren and extended families.
On the 27th December 2013 we lost an
early pioneer, the late Peter Paul. Mr
Paul was the first Treasurer of the
Greek Community of St Anna and held
this position for 14 continuous years.
As Treasurer he oversaw and assisted
in the many fundraising activities to
bring in much needed income to the
community. These funds went towards
building costs and to strengthen the
financial position of the community.
More recently, Mr Paul contributed to some repairs and
maintenance of the church. For the comfort of all parishioners, he recently donated all the cushions that are on each
pew in the church. Our deepest sympathy to his children and
to his grandchildren. May their memories be eternal.
James Nides
President
Kollyva
Memorials with Kollyva can not be conducted between the Sat. of Lazarus and
the Sun. of St. Thomas; on the major feast
days of our Lord and the Parish Church
nor on the 15th Aug, the Dormition of the
Virgin Mary.
To arrange for Kollyva, contact contact
Eleni Paris on 0419 309 417
SPIRITUAL CORNER
Λόγος περί πνευµατικού αγώνος
“Η πνευµατική εργασία, που κάνετε στα βάθη της ψυχής σας, να µη
γίνεται αντιληπτή”
“Η πνευµατική εργασία, που κάνετε στα βάθη της ψυχής σας, να γίνεται
µυστικά, να µη γίνεται αντιληπτή όχι µόνο απ΄τους άλλους, αλλά ούτε κι
από σας τους ίδιους. Ό,τι κάνει ο καλός εαυτός σας, να µην το παίρνει
είδηση ο κακός. “Μη γνώτω η αριστερά
σου τι ποιεί η δεξιά σου”. Αριστερά είναι ο αντίθετος εαυτός µας, πού,
όταν το πάρει είδηση, θα τα χαλάσει όλα. Ο αντίθετος είναι
ο κακός εαυτός µας -το λέµε έτσι πιο εξευγενισµένα. Νέος είναι ο εν
Χριστώ εαυτός µας, ενώ ο άλλος είναι ο παλαιός.
Χρειάζεται τέχνη, για να µην παίρνει είδηση ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη
και κυρίως η χάρις του Θεού.
Υπάρχουν µερικά µυστικά. Το Ευαγγέλιο και ο ίδιος ο Χριστός µας
προτρέπει πώς πρέπει να προλαµβάνουµε ορισµένα πράγµατα,
που θα µας δυσκολέψουν στον αγώνα µας. Γι΄αυτό λέει αυτό το: “Μη
γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου…”. Για παράδειγµα, θέλετε να
γευθείτε µια χαρά απ΄τον Θεό; Ποιο είναι εδώ το µυστικό; Έστω κι αν την
πιστεύετε κι αν τη ζητάτε τη χαρά και λέτε, “δεν µπορεί παρά να µου τήνε
δώσει ο Θεός”, Εκείνος δεν τη δίνει. Και αιτία είστε εσείς οι ίδιοι. Όχι ότι
ο Θεός δεν θέλει
να τη δώσει αυτή τη χαρά, αλλά όλο το µυστικό είναι η δική µας απλότης
και απαλότης. Όταν λείπει η απλότης και λέτε “θα κάνω αυτό κι ο Θεός
θα µου δώσει αυτό που ζητώ, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο…”, δεν
γίνεται. Ναι, να κάνω τούτο, το άλλο, αλλά
µε τόση µυστικότητα, µε τόση απλότητα, µε τόση απαλότητα, ώστε κι εγώ
ο ίδιος, που το ζητώ, να µην το παίρνω είδηση.
Απλά, απαλά θα κάνετε το καθετί. ∆εν θα κάνετε τίποτε µε σκοπιµότητα.
Να µη λέτε, “θα το κάνω έτσι, για να έλθει αυτό
το αποτέλεσµα”, αλλά θα το κάνετε έτσι απαλά, χωρίς να το ξέρετε.
∆ηλαδή προσεύχεσθε απλά και δεν σκέφτεσθε τι θα χαρίσει
ο Θεός µές στην ψυχή σας. ∆εν κάνετε υπολογισµούς. Ξέρετε, βέβαια, τι
χαρίζει ο Θεός στην επαφή µαζί Του, αλλά είναι σαν να µην ξέρετε. Να
µην το συζητάτε ούτε µε τον εαυτό σας. Έτσι, όταν λέτε την ευχή “Κύριε,
Ιησού Χριστέ, ελέησόν µε”, να τη λέτε απαλά, απλά και να µη σκέφτεσθε
τίποτε άλλο παρά µόνο την ευχή. Αυτά είναι πολύ λεπτά πράγµατα και
χρειάζεται να επενεργήσει η χάρις του Θεού.
Η καρδιά σας να είναι απλή, όχι διπλή και ανειλικρινής, αγαθή κι όχι
πονηρή και ιδιοτελής. Την απλή και αγαθή ψυχή όλοι
την επιζητούν, αναπαύονται σ΄εκείνη, την πλησιάζουν χωρίς φόβο, χωρίς
υποψία. Και η ίδια ζει µε εσωτερική ειρήνη, έχει αγαθή σχέση µ΄όλους
τους ανθρώπους και µ΄όλη την κτίση.
Ο αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πονηρούς λογισµούς,
ελκύει την χάρι του Θεού. Κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν
την χάρι του Θεού, είναι οι προϋποθέσεις, για να έλθει ο θεός και “µονήν
ευρήσει”. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός και τις πονηρίες του
διαβόλου και των ανθρώπων, διότι πολύ θα ταλαιπωρείται, αλλιώς θα
έπρεπε να ζει σε κοινωνία αγγέλων.
Στην Αγία Γραφή ο λόγος του Θεού µας λέει καθαρά για την απλότητα
και απαλότητα: “Αγαπήσατε δικαιοσύνην οι κρίνοντες την γην,
φρονήσατε περί του Κυρίου εν αγαθότητι και εν απλότητι καρδίας
ζητήσατε Αυτόν, ότι ευρίσκεται τοις µη πειράζουσιν Αυτόν, εµφανίζεται
δε τοί µη απιστούσιν Αυτώ, σκολιοί γάρ λογισµοί χωρίζουσιν από Θεού,
δοκιµαζοµένη τε η δύναµις ελέγχει τους άφρονας, ότι εις κακότεχνον
ψυχήν ούκ εισελεύσεται σοφία, ουδέ κατοικήσει εν σώµατι καταχρέω
αµαρτίας”.
Απλότητα και αγαθότητα. Αυτό είναι το πάν, για ν΄αποκτήσετε την θεία
χάρι. Πόσα µυστικά υπάρχουν στην Αγία Γραφή! “Κακότεχνος ψυχή”
είναι η κακοφτιαγµένη, η κακοχτισµένη ψυχή, αυτή που κατασκευάζει το
κακό. Ούτε εισέρχεται ούτε, πολύ περισσότερο, κατοικεί η θεία σοφία σε
µια τέτοια ψυχή. Όπου υπάρχει διαφθορά και δολιότητα, δεν εισέρχεται η
χάρις του Θεού”.
Page 4
THE PHOS
THE PHOS
Page 5
Page 6
THE PHOS
School Break Up & Community
Christmas Party
Theophania Luncheon
THE PHOS
Page 7
Page 8
THE PHOS
Senior Citizens
We meet at our Hall at 10.30 am on
Tuesdays. BYO Food
Θά συναντηθούμε στο χώλ μας 10,30
π.μ. με τα φαγητά μας
We congratulate our Senior Citizens on their nomination for the
Australia Day Cultural Achievement Awards. Vaso Kyriakou is
seen here with Mayor Tom Tate receiving the certificate shown at
right.
The Senior Citizens finished up their year in December with a
Christmas luncheon at Jupiter’s Food Fantasy Restaurant. Those
who attended enjoyed the day.
Australia Day was celebrated on the 28th January with traditional
Aussie food and of course we started with singing the Australian
National Anthem as we celebrated and honoured our adopted
homeland, Vaso said.
Providing Home Care Packages:
• Providing in home services for ACAT ap•
proved seniors
Supporting your lifestyle needs and helping
you stay in your home longer.
For Enquiries contact Elizabeth Thomas or Kellie Burr on (07)
5574 3920 Mon – Fri.
GOC Care Day Respite Centre for adults:
° 60 to 65years, with disabilities (chronic pain, vision or
•
•
hearing loss, chronic illness etc)
° over age 65 years who are frail, have chronic conditions
or are socially isolated
° caring for spouses or adult children with disabilities
Mondays or Thursdays; morning tea and lunch provided.
Based in community Hall, with regular outings.
Older Men’s Group meets alternate Mondays: active,
excursion group. Members meet at community Hall.
Are you interested in playing netball?
If so, the Apollo Soccer Club still has some places
available for their Open Women’s netball team. This is
for the 2014 season and games will be on Monday
nights. Games will be played on outside courts on the
Benowa Road courts. Practice will be on Wednesday
nights. The season is due to start mid March 2014. We
have taken this initiative due to the many who have already shown an interest in playing netball.
If you are interested, please email with your name and
contact details (mobile and email) so that we can keep
you updated as to the progress. Go Apollo Netball!!!!
Send inquiries to:- [email protected]
For Enquiries contact Joanne or Rebecca: 5574 3920 or 0438
Father Romanos Stergiou—Parish Priest
Email: [email protected]
Phone: 07 5574 0777 Mobile: 0414 740 477
Fax: 5574 2287
Office Hours: by appointment please call directly