Δημόσια Νοσοκομεία στη Σουηδία, Νορβηγία και Δανία προσφέρουν

Δημόσια Νοσοκομεία στη Σουηδία, Νορβηγία και Δανία προσφέρουν θέσεις
εργασίας για ειδικευμένους γιατρούς στη Γενική Ψυχιατρική Ενηλίκων
Διατίθενται θέσεις σε διάφορες πόλεις. Πριν την έναρξη του συμβολαίου οργανώνονται
εντατικά μαθήματα γλώσσας τεσσάρων μηνών για όλη την οικογένεια. Οι υπηρεσίες είναι
οργανωμένες σε ειδικά τμήματα ασθενιών σχετικών με διαταραχές άγχους και διάθεσης ή
ψύχωση. Υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω ειδίκευση ανάλογα με τα προσωπικά
ενδιαφέροντα του γιατρού. Οι εξωτερικές συνεδρίες πραγματοποιούνται σε ομάδες
συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών όπως ψυχίατροι, ψυχολόγοι, νοσοκόμοι, κοινωνικοί
λειτουργοί και βοηθοί.
Στη Δανία υπάρχουν διαθέσιμες δύο θέσεις, μία στο τμήμα διπολικών διαταραχών και μία
στο τμήμα ψυχωτικών διαταραχών και διαταραχών προσωπικότητας. Ο γιατρός εκτελεί
καθήκοντα διάγνωσης, θεραπείας και συνεχής παρακολούθησης των ασθενών,
συμμετοχής σε εσωτερικά και εξωτερικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, επιτήρησης και
επίβλεψης νεότερων συναδέλφων.
Στη Νορβηγία η διαθέσιμη θέση βρίσκεται σε ένα ψυχιατρικό κέντρο 15 κρεβατιών. Η
δουλειά είναι κατά κύριο λόγο με ασθενείς με ψυχωτικές διαταραχές.
Στη Σουηδία προσφέρονται τέσσερις θέσεις, δύο στο τμήμα εσωτερικών ασθενών με
συναισθηματικές διαταραχές, ψυχωτικές διαταραχές και διαταραχές άγχους, και δύο στα
εξωτερικά ιατρεία. Η δομή της δουλειάς είναι αυστηρή, έτσι ώστε κάθε ασθενής να
λαμβάνει μια διάγνωση και κατά συνέπεια μια θεραπεία.
Προσφέρουμε:











Ελκυστικός μισθός, ανάλογα με την εμπειρία, και οι εφημερίες πληρώνονται
ξεχωριστά
Ώρες εργασίας Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 με 17:00 με 1 ώρα διάλειμμα
Μόνιμο συμβόλαιο μετά από δοκιμαστική περίοδο 6 μηνών
Δυνατότηα συνδυασμού δουλειάς και έρευνας
Πρόγραμμα εισαγωγής στην εργασία με επίβλεψη κατά τους πρώτους μήνες
Εκπαιδευτικά προγράμματα κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας
Βοήθεια στην εύρεση σπιτιού, σχολείου και παιδικού σταθμού
Εκπαιδευτική επίσκεψη στη χώρα, μετά από μια πρώτη συνέντευξη, για γνωριμία
με την περιοχή και το εργασιακό περιβάλλον
Οικονομική βοήθεια με τη μετακόμιση
Δωρεάν εντατικά μαθήματα γλώσσας για όλη την οικογένεια
Υποτροφία για τα μαθήματα γλώσσας ύψους 700 €/ μήνα καθαρά, επίδομα για
κάθε ανήλικο παιδί 70 €/ μήνα καθαρά, στέγαση και έξοδα ταξιδίου για όλη την
οικογένεια
Απαιτούμενα προσόντα:


Πτυχίο ειδικότητας στην Ψυχιατρική αναγνωρισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δυνατότητα για συμμετοχή στα εντατικά μαθήματα γλώσσας
Ενδιαφερόμενοι αποστείλατε βιογραφικό μέχρι τη 1 Ιουνίου στο [email protected]
για να πραγματοποιήσετε μια συνέντευξη. Αν θα θέλατε να λάβετε παραπάνω
πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω email στην ίδια διέυθυνση ή τηλεφωνήστε
μας στο +34 933 173 715.