close

Enter

Log in using OpenID

5. Drugi javnozdravstveni problemi

embedDownload
DRUGI
JAVNOZDRAVSTVENI
PROBLEMI
92
93
KARDIOVASKULARNE BOLESTI
5.1. Kardiovaskularne bolesti registrirane u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Istarskoj
županiji 2010. godine
UKUPNO
Akutna reumatska groznica I00-I02
Kronične reumatske srčane bolesti
I05-I09
Hipertenzivne bolesti I10-I15
Akutni infarkt miokarda I21-I23
Druge ishemične bolesti srca I20,
I24-I25
Druge srčane bolesti I26-I52
Cerebrovaskularni inzult I60-I64
Druge cerebrovaskularne bolesti
I65-I68
Posljedice cerebrovaskularne bolesti
I69
Ateroskleroza I70
Bolesti vena (embolija, tromboza,
varices) I80-I87
Ostale bolesti cirkulacijskog sustava
UKUPNO
Broj
%
74 112 100,0
17
0,0
159
0,2
0-6 g.
Broj
%
34 100,0
-
7-19 g.
Broj
%
259 100,0
2
0,8
-
20-64 g.
Broj
%
31 336 100,0
9
0,0
81
0,3
65 i više g.
Broj
%
42 483 100,0
6
0,0
78
0,2
41 535
1 112
5 855
56,1
1,5
7,9
1
-
2,9
-
59
6
22,8
2,3
19 896
476
1 785
63,4
1,5
5,7
21 579
636
4 064
50,8
1,5
9,6
12 029
1 035
931
16,2
1,4
1,3
15
-
44,1
-
77
-
29,7
-
3 039
287
261
9,7
0,9
0,8
8 898
748
670
20,8
1,8
1,6
919
1,2
-
-
2
0,8
243
0,8
674
1,6
885
4 848
1,2
6,5
-
-
29
11,2
244
2 753
0,8
8,8
641
2 066
1,5
4,9
4 787
6,5
18
53,0
84
32,4
2 262
7,2
2 423
5,7
5.2. Kardiovaskularne bolesti registrirane u specijalističko-konzilijarnoj djelatnosti u
Istarskoj županiji 2010. godine
UKUPNO
Akutna reumatska groznica I00-I02
Kronične reumatske srčane bolesti I05-I09
Hipertenzivne bolesti I10-I15
Akutni infarkt miokarda I21-I23
Druge ishemične bolesti srca I20, I24-I25
Druge srčane bolesti I26-I52
Cerebrovaskularni inzult I60-I64
Druge cerebrovaskularne bolesti I65-I68
Posljedice cerebrovaskularne bolesti I69
Ateroskleroza I70
Bolesti vena (embolija, tromboza, varices)
I80-I87
Ostale bolesti cirkulacijskog sustava
UKUPNO
Broj
%
18 961 100,0
2
0,0
33
0,2
7 022
37,0
337
1,8
2 234
11,8
3 275
17,3
665
3,5
459
2,4
366
1,9
356
1,9
3 162
16,7
1 050
5,5
0-6 g.
Broj
%
63 100,0
1
1,6
47
74,6
15
23,8
7-19 g.
Broj
%
78 100,0
1
1,3
17
21,8
1
1,3
20
25,6
2
2,5
8
10,3
29
37,2
20-64 g.
Broj
%
8 542 100,0
1
0,0
16
0,2
3 630
42,5
149
1,7
854
10,0
953
11,2
185
2,2
165
1,9
123
1,4
116
1,4
1 886
22,1
464
5,4
65 i više g.
Broj
%
10 278 100,0
17
0,2
3 375
32,8
188
1,8
1 379
13,4
2 301
22,4
480
4,7
294
2,9
241
2,3
240
2,3
1 221
11,9
542
5,3
94
5.3. Broj hospitalizacija zbog bolesti cirkulacijskog sustava (I00-I99) po spolu i dobi u
Istarskoj županiji* u 2010. godini
NAZIV DIJAGNOZE
SPOL
M
SVEUKUPNO
Ž
M
Kronične reumatske srčane
Ž
bolesti I05-I09
Hipertenzivne bolesti I10-I15 M
Ž
Ishemične bolesti srca
M
Ž
(I20-I25)
M
- Akutni infarkt miokarda I21
Ž
M
- Kron. ishemična bolest srca
Ž
I25
Plućna bolest srca i bolesti
M
Ž
plućne cirkulacije (I26-I28)
Ostali oblici srčane bolesti
M
Ž
(I30-I52)
M
Kardiomiopatija I42
Ž
M
Insuficijencija srca I50
Ž
Cerebrovaskularne bolesti
M
Ž
(I60-I69)
M
Cerebralni infarkt I63
Ž
M
Bolesti arterija, arteriola i
Ž
kapilara (I70 - I79)
M
Ateroskleroza I70
Ž
Bolesti vena, limfnih žila i
M
Ž
limfnih čvorova (I80 – I89)
M
Varikozne vene nogu I83
Ž
Ostale i nespecificirane b.
M
Ž
cirkulac. sustava (I95-I99)
* Opća bolnica Pula i stacionari
UKUPNO
1 347
1 425
1
1
38
62
290
333
146
110
52
152
22
18
343
377
108
131
122
147
396
407
229
229
150
66
114
42
107
160
47
110
1
0-19
15
6
6
2
9
2
1
2
-
20-29
13
13
3
3
2
2
2
3
5
5
3
5
1
30-39
23
25
1
1
1
1
6
2
1
1
4
1
13
18
11
15
-
40-49
73
59
6
5
13
8
8
5
3
1
12
3
4
3
1
10
14
5
7
11
8
18
28
9
23
-
50-59
206
113
8
5
51
17
26
7
2
2
5
3
30
18
5
3
5
3
58
29
31
13
28
5
25
2
26
36
9
30
-
60-69
299
158
1
3
13
72
23
38
10
7
5
3
4
57
32
17
7
14
14
87
48
48
31
53
11
45
9
23
27
13
20
-
70+
718
1 051
1
11
37
153
285
74
88
43
145
10
9
226
318
81
121
98
129
239
308
145
178
57
47
36
31
22
46
2
17
-
1200
1000
800
600
muški
400
ženski
200
0
0-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
Slika 5.1. Hospitalizacije zbog kardiovaskularnih bolesti u Istarskoj županiji u 2010.
godini po dobi i spolu
95
5.4. Hospitalizacije zbog kardiovaskularnih bolesti u Istarskoj županiji u 2010. godini
po pojedinim dijagnostičkim skupinama i spolu
Dijagnoza
Kardiovaskularne bolesti ukupno (I00-I99)
Kronične reumatske srčane bolesti I05-I09
Hipertenzivne bolesti I10-I15
Ishemične bolesti srca (I20-I25)
- Ak.infarkt miokarda (I21)
- Kr.ishemična bolest srca (I25)
Plućna bolest srca i bolesti plućne cirkulacije (I26-I28)
Ostali oblici srčane bolesti (I30-I52)
- Kardomiopatija (I42)
- Insuficijencija srca (I50)
Cerebrovaskularne bolesti (I60-I69)
- Cerebralni infarkt (I63)
Bolesti arterija, arteriola i kapilara (I70 - I79)
- Ateroskleroza (I70)
Bolesti vena, limfnih žila i limfnih čvorova (I80 – I89)
- Varikozne vene nogu (I83)
Ostale i nespecificirane b. cirkulac. sustava (I95-I99)
UKUPNO
Broj
%
2 772 100,0
2
0,1
100
3,6
623
22,5
256
9,2
204
7,3
40
1,4
720
26,0
239
8,6
269
9,7
803
29,0
458
16,5
216
7,8
156
5,6
267
9,6
157
5,7
1
0,0
MUŠKI
Broj
%
1 347 100,0
1
0,1
38
2,8
290
21,5
146
10,8
52
3,9
22
1,6
343
25,5
108
8,0
122
9,1
396
29,4
229
17,0
150
11,2
114
8,5
107
7,9
47
3,5
-
ŽENSKI
Broj
%
1 425 100,0
1
0,1
62
4,4
333
23,4
110
7,7
152
10,7
18
1,3
377
26,5
131
9,2
147
10,3
407
28,6
229
16,1
66
4,6
42
2,9
160
11,2
110
7,7
1
0,0
500
400
300
200
100
0
muški
ženski
Kronične reumatske srčane bolesti I05-I09
Hipertenzivne bolesti I10-I15
Ishemične bolesti srca (I20-I25)
Plućna bolest srca i bolesti plućne cirkulacije (I26-I28)
Ostali oblici srčane bolesti (I30-I52)
Cerebrovaskularne bolesti (I60-I69)
Bolesti arterija, arteriola i kapilara (I70 - I79)
Bolesti vena, limfnih žila i limfnih čvorova (I80 – I89)
Ostale i nespecif. b. cirkulac. sustava (I95-I99)
Slika 5.2. Hospitalizacije zbog kardiovaskularnih bolesti prema spolu i dijagnostičkim
podskupinama
96
17.0%
Cerebralni infarkt I63
10.8%
46.6%
Akutni infarkt miokarda I21
Insuficijencija srca I50
Ateroskleroza I70
Kardiomiopatija I42
9.1%
8.0%
ostalo
8.5%
Slika 5.3. Vodeće dijagnoze kod hospitaliziranih osoba muškog spola zbog bolesti
cirkulacijskog sustava u Istarskoj županiji u 2010.g.
16,1%
Cerebralni infarkt I63
10,7%
46,0%
Kronična ishemična b. srca I25
Insuficijencija srca I50
Kardiomiopatija I42
10,3%
7,7%
Akutni infarkt miokarda I21
ostalo
9,2%
Slika 5.4. Vodeće dijagnoze kod hospitaliziranih osoba ženskog spola zbog bolesti
cirkulacijskog sustava u Istarskoj županiji u 2010.g.
5.5. Bolno-opskrbni dani za pojedine dijagnoze iz skupine kardiovaskularnih bolesti u
Istarskoj županiji 2010. godine
Dijagnoza
Kardiovaskularne bolesti ukupno (I00-I99)
Kronične reumatske srčane bolesti I05-I09
Hipertenzivne bolesti I10-I15
Ishemične bolesti srca (I20-I25)
- Ak.infarkt miokarda (I21)
- Kr.ishemična bolest srca (I25)
Plućna bolest srca i bolesti plućne cirkulacije (I26-I28)
Ostali oblici srčane bolesti (I30-I52)
- Kardomiopatija (I42)
- Insuficijencija srca (I50)
Cerebrovaskularne bolesti (I60-I69)
- Cerebralni infarkt (I63)
Bolesti arterija, arteriola i kapilara (I70 - I79)
- Ateroskleroza (I70)
Bolesti vena, limfnih žila i limfnih čvorova (I80 – I89)
- Varikozne vene nogu (I83)
Ostale i nespecificirane b. cirkulac. sustava (I95-I99)
UKUPNO
Broj
%
37 843 100,0
33
0,1
1 197
3,2
9 991
26,4
3 830
10,1
4 197
11,1
813
2,1
10 459
27,6
4 144
11,0
3 857
10,2
10 846
28,7
6 583
17,4
2 603
6,9
1 821
4,8
1 896
5,0
944
2,5
5
0,0
MUŠKI
Broj
%
17 451 100,0
17
0,1
397
2,3
3 901
22,4
2 160
12,4
711
4,1
523
3,0
4 694
26,9
1 599
9,2
1 840
10,5
5 301
30,4
3 116
17,8
1 843
10,6
1 367
7,8
775
4,4
233
1,3
-
ŽENSKI
Broj
%
20 392 100,0
16
0,1
800
3,9
6 090
29,9
1 670
8,2
3 486
17,1
290
1,4
5 765
28,3
2 545
12,5
2 017
9,9
5 545
27,2
3 467
17,0
760
3,7
454
2,2
1 121
5,5
711
3,5
5
0,0
97
17,9%
Cerebralni infarkt I63
42,2%
12,4%
Akutni infarkt miokarda I21
Insuficijencija srca I50
Kardiomiopatija I42
Ateroskleroza I70
10,5%
7,8%
ostalo
9,2%
Slika 5.5. Vodeće dijagnoze po bolno-opskrbnim danima kod hospitaliziranih osoba
muškog spola zbog bolesti cirkulacijskog sustava u Istarskoj županiji 2010.g.
17,1%
kronična ishemična b. srca I25
35,3%
Cerebralni infarkt I63
Kardiomiopatija I42
17,0%
8,2%
Insuficijencija srca I50
Akutni infarkt miokarda I21
ostalo
9,9%
12,5%
Slika 5.6. Vodeće dijagnoze po bolno-opskrbnim danima kod hospitaliziranih osoba
ženskog spola zbog bolesti cirkulacijskog sustava u Istarskoj županiji 2010.g.
98
5.6. Broj hospitalizacija zbog odabranih bolesti cirkulacijskog sustava po spolu u
Istarskoj županiji u razdoblju 2001.-2010. godine
I00-I99 Bolesti
cirkulacijskog
sustava
Hipertenzivne bolesti
I10-I15
Ishemične bolesti srca
(I20-I25)
- Ak.infarkt miokarda
(I21)
- Kron.ishemična bolest
srca (I25)
Kardomiopatija (I42)
Insuficijencija srca (I50)
Cerebrovaskularne
bolesti (I60-I69)
- Cerebralni infarkt (I63)
- Inzult, nespecif.kao
krvarenje ili infarkt (I64)
Bolesti arterija,
arteriola i kapilara
(I70 - I79)
- Ateroskleroza (I70)
Bolesti vena, limfnih
žila i limfnih čvorova
(I80 – I89)
- Varikozne vene nogu
(I83)
SPOL
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
2001.
2.312
1.260
1.052
129
61
68
792
476
316
315
206
109
128
72
56
195
101
94
57
31
26
472
249
223
12
5
7
359
186
173
202
126
76
134
79
55
211
83
128
122
39
83
2002.
2.399
1.349
1.050
98
41
57
769
426
343
298
186
112
90
44
46
223
126
97
64
39
25
497
282
215
84
50
34
288
170
118
229
166
63
166
120
46
266
128
138
141
51
90
2003.
2.337
1.304
1.033
97
50
47
663
402
261
309
191
118
85
45
40
232
114
118
101
53
48
585
308
277
111
54
57
264
138
126
220
146
74
156
107
49
211
100
111
112
33
79
2004.
2.808
1.478
1.330
122
56
66
818
445
373
330
201
129
185
88
97
345
168
177
49
32
17
737
362
375
205
102
103
191
91
100
251
179
72
186
133
53
253
107
146
143
47
96
2005.
3.119
1.660
1.459
143
50
93
780
458
322
304
201
103
181
90
91
484
239
245
63
29
34
860
439
421
349
191
158
128
64
64
256
175
81
183
133
50
279
112
167
157
47
110
2006.
3.140
1.655
1.485
162
40
122
790
470
520
320
217
103
198
85
113
391
202
189
75
41
34
881
428
453
340
175
165
111
64
47
254
180
74
189
142
47
304
143
161
156
54
102
2007.
2.843
1.459
1.384
117
42
75
696
392
304
290
185
105
182
76
106
274
136
138
97
45
52
863
445
418
444
228
216
38
14
24
223
148
75
172
116
56
306
126
180
173
50
123
2008.
2.699
1.334
1.365
90
36
54
622
325
297
272
162
110
164
67
97
302
163
139
111
44
67
804
378
426
453
208
245
25
13
12
233
154
79
190
129
61
317
127
90
168
51
117
2009.
2.635
1.315
1.320
95
52
43
594
274
320
282
162
120
182
52
130
264
136
128
131
64
67
759
372
387
425
214
211
26
17
9
266
176
90
208
138
70
279
101
178
168
43
125
2010.
2 772
1 347
1 425
100
38
62
623
290
333
256
146
110
204
52
152
239
108
131
269
122
147
803
396
407
458
229
229
36
15
21
216
150
66
156
114
42
267
107
160
157
47
110
99
1000
800
Ishemične bolesti srca
600
- Ak.infarkt miokarda
400
Cerebrovaskularne
200
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Slika 5.7. Broj hospitalizacija zbog odabranih bolesti cirkulacijskog sustava u Istarskoj
županiji u razdoblju 2001.-2010. godine
5.7. Umrli zbog kardiovaskularnih bolesti prema dijagnostičkim skupinama u Istarskoj
županiji 2010. godine
Dijagnostičke skupine
Ishemične bolesti srca (I20 - I25)
- Ak.infarkt miokarda (I21)
- Kronična ishemična bolest srca (I25)
Cerebrovaskularne bolesti (I60 - I69)
- Inzult, nespecific.kao krvarenje ili infarkt (I64)
Ostali oblici srčane bolesti (I30 - I52)
- Insuficijencija srca (I50)
- Komplikacije i nedovoljno definirani opisi
srčanih bolesti (I51)
Bolesti arterija, arteriola i kapilara (I70 - I79)
Hipertenzivne bolesti (I10 - I15)
Plućna bolest srca i bolesti plućne cirkulacije
(I26 - I28)
Kronične reumatske srčane bolesti (I05 - I09)
Bolesti vena, limfnih žila i limfnih čvorova
(I80 - I89)
Kardiovaskularne bolesti ukupno (I00 - I99)
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
UKUPNO
MUŠKI
ŽENSKI
Broj
%
Broj
%
Broj
%
647 52.8 304 53.7 343 52.0
169 13.8
98 17.3
71 10.8
420 34.3 175 30.9 245 37.1
292 23.8 138 24.4 154 23.3
215 17.5
91 16.1 124 18.8
219 17.9
84 14.8 135 20.5
90
7.3
39
6.9
51
7.7
106
8.7
34
6.0
72 10.9
41
18
3
3.3
1.5
0.2
26
11
1
4.6
1.9
0.2
15
7
2
2.3
1.1
0.3
6
0.5
2
0.4
4
0.6
1226 100,0
566 100,0
660 100,0
100
5.8. Umrli zbog kardiovaskularnih bolesti prema dijagnostičkim skupinama, dobi i
spolu 2010. godine u Istarskoj županiji
Šifra MKB
Ishemične bolesti srca (I20 - I25)
Spol Ukupno 0-19 20-39 40-64 65 i više
M
304
-
4
57
243
Ž
343
-
-
17
326
- Ak.infarkt miokarda (I21)
M
98
-
3
32
63
Ž
71
-
-
8
63
- Kronična ishemična bolest srca (I25)
M
175
-
-
19
156
Ž
245
-
-
7
238
M
138
-
-
16
122
Ž
154
-
1
10
143
- Inzult, nespecific.kao krvarenje ili infarkt (I64)
M
91
-
-
10
81
Ž
124
-
-
6
118
Ostali oblici srčane bolesti (I30 - I52)
M
84
-
-
9
75
Ž
135
-
2
2
131
M
39
-
-
5
34
Ž
51
-
-
1
50
- Komplikacije i nedovoljno definirani opisi srčanih bolesti (I51)
M
34
-
-
-
34
Ž
72
-
-
-
72
Bolesti arterija, arteriola i kapilara (I70 - I79)
M
26
-
-
2
24
Ž
15
-
-
-
15
M
11
-
-
3
8
Ž
7
-
-
1
6
Plućna bolest srca i bolesti plućne cirkulacije (I26 - I28)
M
1
-
-
1
-
Ž
2
-
-
1
1
Kronične reumatske srčane bolesti (I05 - I09)
M
-
-
-
-
-
Ž
-
-
-
-
-
M
2
-
-
1
1
Ž
4
-
-
1
3
M
566
-
4
89
473
Ž
660
-
3
32
625
Cerebrovaskularne bolesti (I60 - I69)
- Insuficijencija srca (I50)
Hipertenzivne bolesti (I10 - I15)
Bolesti vena, limfnih žila i limfnih čvorova (I80 - I89)
Kardiovaskularne bolesti ukupno (I00 - I99)
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
Dobno-standardizirane stope smrtnosti
Izvor: podaci za Istarsku županiju – ZJZ (računato prema popisu 2001.), ostali podaci
European health for all database (HFA-DB), WHO Regional Office for Europe
700
600
Istarska županija
500
400
300
Hrvatska
EU
Linearni (Istarska županija)
200
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slika 5.8. Dobno-standardizirane stope smrtnosti od bolesti cirkulacijskog sustava,
na 100.000 stanovnika (ukupna dob)
101
120
100
80
60
40
20
0
Istarska županija
Hrvatska
EU
Linearni (Istarska županija)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slika 5.9. Dobno-standardizirane stope smrtnosti od bolesti cirkulacijskog sustava,
na 100.000 stanovnika (0-64 godine)
300
250
200
150
100
Istarska županija
Hrvatska
EU
Linearni (Istarska županija)
50
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slika 5.10. Dobno-standardizirane stope smrtnosti od ishemične bolesti srca,
na 100.000 stanovnika (ukupna dob)
50
40
Istarska županija
30
Hrvatska
20
EU
10
Linearni (Istarska županija)
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slika 5.11. Dobno-standardizirane stope smrtnosti od ishemične bolesti srca,
na 100.000 stanovnika (0-64 godine)
200
150
Istarska županija
Hrvatska
100
EU
Linearni (Istarska županija)
50
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slika 5.12. Dobno-standardizirane stope smrtnosti od cerebrovaskularnih bolesti,
na 100.000 stanovnika (ukupna dob)
102
35
30
25
20
15
10
5
0
Istarska županija
Hrvatska
EU
Linearni (Istarska županija)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slika 5.13. Dobno-standardizirane stope smrtnosti od cerebrovaskularnih bolesti,
na 100.000 stanovnika (0-64 godine)
DIABETES MELLITUS
5.9. Šećerna bolest registrirana u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkokonzilijarnoj djelatnosti u Istarskoj županiji 2010. godine
primarna zdravstvena zaštita
%
specijalističko-konzilijarna djel.
%
UKUPNO 0-6 g. 7-19 g. 20-64 g. 65 i više g.
13 224
4
71
5 612
7 537
100,0
0,0
0,5
42,5
57,0
6 710
9
10
2 759
3 932
100,0
0,1
0,2
41,1
58,6
5.10. Broj hospitalizacija zbog šećerne bolesti (E10-E14) po spolu i dobi u Istarskoj
županiji* u 2010. godini
SPOL
Broj
%
Broj
Broj
UK
UK
M
Ž
* Opća bolnica Pula i stacionari
UKUPNO
586
100,0
279
307
0-19
8
1,4
4
4
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
11
1,9
5
6
15
2,6
10
5
30
5,1
19
11
119
20,3
88
31
129
22,0
63
66
70+
274
46,8
90
184
103
200
150
muški
100
ženski
50
0
0-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
Slika 5.14. Hospitalizacije zbog šećerne bolesti u Istarskoj županiji u 2010. godini po
dobi i spolu
5.11. Broj hospitalizacija zbog šećerne bolesti po spolu u Istarskoj županiji u razdoblju
2001.-2010. godine
Diabetes
mellitus
(E10-E14)
spol
UK
M
Ž
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
591
586
551
533
556
583
593
642
726
631
238
279
265
250
281
261
242
241
290
233
353
307
286
283
275
322
351
401
436
398
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Muški
Ženski
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Slika 5.15. Broj hospitalizacija zbog šećerne bolesti po spolu u Istarskoj županiji u
razdoblju 2001.-2010. godine
5.12. Umrli zbog šećerne bolesti po dobi i spolu 2010. godine u Istarskoj županiji
Šifra MKB
Diabetes mellitus E10-E14
Spol Ukupno 0-19 g. 20-39 g. 40-64 g. 65 i više g.
UK
36
4
32
1
11
M
12
3
21
Ž
24
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
104
MENTALNE BOLESTI I POREMEĆAJI
5.13. Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja registrirani u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti u Istarskoj županiji 2010. godine po dobi
UKUPNO
Broj
%
UKUPNO
Demencija F00-F03
D.p. i p.p uzrokovani
alkoholom F10
D.p. i p.p uzrokovani
psihoaktivnim tvarima
F11-F19
Shizofrenija, shizotipni i
sumanuti poremećaji F20F29
Neuroze i afektivni p.
povezani sa stresom i
somatoformni p. F40-F48
Duševna zaostalost F70F79
Ostali d.p. i p.p.
0-6 g.
Broj
%
7-19 g.
Broj
%
20-64 g.
Broj
%
65 i više g.
Broj
%
26 642
571
1 003
100,0
2,1
3,8
318
-
100,0
-
626
7
100,0
1,1
16 163
37
777
100,0
0,2
4,8
9 535
534
219
100,0
5,6
2,3
1 084
4,0
-
-
8
1,3
1 066
6,6
10
0,1
2 302
8,7
-
-
21
3,4
1 910
11,8
371
3,9
10 517
39,5
6
1,9
150
23,9
6 410
39,7
3 951
41,4
208
0,8
4
1,3
17
2,7
160
1,0
27
0,3
10 957
41,1
308
96,8
423
67,6
5 803
35,9
4 423
46,4
5.14. Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja registrirani u specijalističkokonzilijarnoj djelatnosti u Istarskoj županiji 2010. godine po dobi
UKUPNO
Broj
%
UKUPNO
Demencija F00-F03
D.p. i p.p uzrokovani
alkoholom F10
D.p. i p.p uzrokovani
psihoaktivnim tvarima
F11-F19
Shizofrenija, shizotipni i
sumanuti poremećaji F20F29
Neuroze i afektivni p.
povezani sa stresom i
somatoformni p. F40-F48
Duševna zaostalost F70F79
Ostali d.p. i p.p.
0-6 g.
Broj
%
7-19 g.
Broj
%
20-64 g.
Broj
%
65 i više g.
Broj
%
9 978
177
183
100,0
1,8
1,8
136
-
100,0
-
396
8
100,0
2,0
7 828
32
165
100,0
0,4
2,1
1 618
145
10
100,0
9,0
0,6
101
1,0
-
-
2
1,0
96
1,2
3
0,2
2 464
24,7
-
-
2
1,0
1 212
28,3
250
15,5
2 746
27,5
4
2,9
61
15,4
2 407
30,8
274
16,9
47
0,5
-
-
5
1,2
41
0,5
1
0,0
4 260
42,7
132
97,1
318
80,3
2 875
36,7
935
57,8
105
5.15. Broj hospitalizacija zbog duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja (F00-F99)
po spolu i dobi u Istarskoj županiji* u 2010.godini
MKB podskupine i dijagnoze
UKUPNO
F00*=G30 Alzheimerova bolest
F01 vaskularna demencija
F03 Nespecificirana demencija
F05 Delirij (neuzrokovan psihoaktivnim tvarima)
F06 Ostali d.p. izazvani oštećenjem i disfunkcijom
mozga i fizičkom bolešću
F07 Poremećaj ličnosti i p.p. uzrokovani bolešću,
oštećenjem i disfunkcijom mozga
F09 – simptomatski duševni poremećaji
F10 – alkohol
F11- opijati
F13-sedativi i hipnotici
F16-halucinogeni
F19-više droga ili uzimanje ostalih tvari
F20 Shizofrenija
F21 Shizotipni p.
F22 Perzistirajući sumanuti p.
F23 Akutni i prolazni psihotični p.
F25 Shizoafektivni p.
F28 ostali neorganski psihotični p.
F29 Nespecificirana neorganska psihoza
F30 Manična epizoda
F31 Bipolarni afektivni p.
F32 Depresivne epizode
F33 Povratni depresivni p.
F38 Ostali afektivni p. (poremećaji raspoloženja)
F41 Ostali anksiozni p.
F42 Opsesivno-kompulzivni p.
F43 Reakcije na teški stres i p. prilagodbe
F45 Somatoformni p.
F48 Ostali neurotski poremećaji
F50 Poremećaji hranjenja
F53 D.p. i p.p. u vezi s babinjama
Spol
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
M
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
M
Ž
M
M
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ukupno
591
473
1
18
19
34
11
17
2
1
15
22
18
14
2
2
198
33
27
6
1
3
1
1
10
106
33
2
17
6
39
28
22
16
40
2
4
3
4
12
45
16
23
8
35
1
5
11
3
22
7
1
2
1
1
5-9
1
2
-
Dobne skupine
10-19
20-39
40-59
23
198
247
19
88
192
1
1
4
2
3
2
3
4
9
46
106
5
11
14
20
7
1
5
1
1
1
1
1
1
10
35
60
8
14
2
4
5
7
1
2
9
18
3
18
6
1
11
5
4
11
4
35
1
3
1
3
4
5
2
3
32
3
4
7
1
10
1
4
2
20
1
4
1
1
2
8
3
1
7
14
1
3
2
1
1
1
-
60 +
122
172
1
18
19
34
10
17
1
1
11
17
13
10
2
2
37
3
11
11
1
3
12
1
5
1
1
1
5
10
2
12
3
13
1
2
-
106
5.15. Broj hospitalizacija zbog duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja (F00-F99)
po spolu i dobi u Istarskoj županiji* u 2010.godini – nastavak
MKB podskupine i dijagnoze
Spol
F60 Specifični poremećaji ličnosti
F61 Mješani i ostali poremećaji ličnosti
F62 Trajne promjene ličnosti – ne posljedica
oštećenja ili bolesti mozga
F63 P. navika i nagona
F68 Ostali poremećaji osobnosti i ponašanja odraslih
F70 Laka duševna zaostalost
F71 Umjerena duševna zaostalost
F83 Specifični miješani razvojni poremećaji
F84 Pervazivni razvojni p.
F91 Poremećaji ponašanja
F93 Emocionalni p. koji se pojavljuju u djetinjstvu
F98 Ostali p.p. i osjećanja u djetinjstvu i
adolescenciji
Ukupno
30
20
1
4
1
3
1
4
3
2
3
1
1
4
1
1
2
11
M
Ž
M
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
Ž
M
M
M
Ž
M
Ž
5-9
1
2
Dobne skupine
10-19
20-39
40-59
1
16
12
1
8
9
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2
3
1
1
4
1
1
1
4
5
60 +
1
2
-
* Opća bolnica Pula i stacionari
33,6%
34,1%
F10 alkohol
F20 Shizofrenija
F60 Specifični poremećaji ličnosti
F23 Akutni i prolazni psihotični p.
F11 opijati
4,6%
ostalo
4,7%
5,1%
18,0%
Slika 5.16. Vodeće dijagnoze u skupini duševnih poremećaja kod osoba muškog spola u
Istarskoj županiji u 2010.g.
9,9%
8,8%
F31 Bipolarni afektivni p.
8,6%
F25 Shizoafektivni p.
F22 Perzistirajući sumanuti p.
F33 Povratni depresivni p.
57,6%
7,7%
7,5%
F01 Vaskularna demencija
ostalo
Slika 5.17. Vodeće dijagnoze u skupini duševnih poremećaja kod osoba ženskog spola u
Istarskoj županiji u 2010.g.
107
25.5%
F20 Shizofrenija
39.4%
F10 Alkoholizam
F23 Akutni i prolazni p.p.
F25 Shizoafektivni p.
F11 Opijati
18.5%
4.8%
ostalo
6.1%
5.8%
Slika 5.18. Vodeće dijagnoze po bolno-opskrbnim danima u skupini duševnih
poremećaja kod osoba muškog spola u Istarskoj županiji u 2010.g.
12.9%
11.1%
47.3%
F31 Bipolarni afektivni p.
F22 Perzistirajući sumanuti p.
F25 Shizoafektivni p.
F33 Povratni depresivni p.
11.0%
8.3%
9.4%
F20 Shizofrenija
ostalo
Slika 5.19. Vodeće dijagnoze po bolno-opskrbnim danima u skupini duševnih
poremećaja kod osoba ženskog spola u Istarskoj županiji u 2010.g.
108
5.16. Broj hospitalizacija zbog odabranih duševnih poremećaja po spolu u razdoblju
2001.-2010. godine u Istarskoj županiji
spol
F00-F99 Duševni
poremećaji i poremećaji
ponašanja
F10 D.p. i p.p.
uzrokovani alkoholom
F11 D.p. i p.p. uzrokov.
uzimanjem opijata
F20 Shizofrenija
F32-F33 Depresivni
poremećaji
F43 Reakcija na teški
stres uključujući PTSP
Demencije:
F01 Vaskularna
demencija
F03 Nespecif. demencija
F05 Delirij (neuzrokovan
psihoaktivnim tvarima)
F00*=G30 Alzheimerova
bolest
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
2001.
1014
542
472
145
128
17
30
26
4
259
159
100
86
30
56
15
10
5
2002.
1089
559
530
215
170
45
35
26
9
225
161
64
97
25
72
15
13
2
2003.
1074
557
517
161
123
38
50
43
7
230
165
65
119
38
81
10
10
-
2004.
1040
582
458
162
137
25
48
39
9
241
184
57
134
31
103
18
13
5
2005.
1143
623
520
204
165
39
94
70
24
189
150
39
124
37
87
11
9
2
2006.
1201
680
521
217
181
36
103
84
19
188
160
28
113
28
85
22
15
7
2007.
1147
666
481
238
215
23
47
41
6
173
143
30
109
34
75
25
16
9
2008.
1097
633
464
247
210
37
39
32
7
160
133
27
86
28
58
32
19
13
2009.
1125
631
494
234
198
36
33
26
7
189
146
43
92
34
58
27
22
5
2010.
1064
591
473
231
198
33
33
27
6
139
106
33
82
24
58
29
22
7
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
4
4
3
1
2
14
4
10
21
3
18
3
1
2
3
2
1
6
1
5
19
19
6
1
5
1
1
2
2
22
1
21
5
3
2
4
7
5
4
1
13
4
9
23
15
8
8
4
4
7
4
3
9
3
6
41
11
30
10
2
8
7
4
3
7
2
5
36
15
21
22
4
18
6
2
4
7
2
5
46
19
27
24
6
18
7
1
6
13
4
9
64
23
41
23
4
19
5
5
20
1
19
53
19
34
28
11
17
3
2
1
19
1
18
300
250
F10 Alkohol
200
F11 Opijati
150
F20 Shizofrenija
100
F32-F33 Depresivni p.
Demencije
50
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Slika 5.20. Broj hospitalizacija zbog odabranih duševnih poremećaja po spolu u
razdoblju 2001.-2010. godine u Istarskoj županiji
109
5.17. Umrli od duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja u Istarskoj županiji 2010.
godine po dobi i spolu
Šifra MKB
Spol Ukupno 20-39 g. 40-64 g. 65 i više g.
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja F00-F99
F01 Vaskularna demencija
F03 Nespecificirana demencija
F07 Poremećaj ličnosti i p.p. uzrokovani bolešću,
oštećenjem i disfunkcijom mozga
F10 Alkohol
F20 Shizofrenija
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
UK
M
Ž
-
21
12
9
2
1
1
9
3
6
2
1
1
7
6
1
1
1
-
6
4
2
1
1
5
4
1
-
15
8
7
2
1
1
9
3
6
1
1
2
2
1
1
-
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
5.18. Umrli od bolesti jetre u Istarskoj županiji 2010. godine po dobi i spolu
Šifra MKB
Bolesti jetre (K70-K76)
Spol Ukupno 40-64 g. 65 i više g.
65
33
32
UK
48
27
21
M
Ž
17
6
11
11
8
UK
19
10
7
M
17
Ž
2
1
1
22
24
UK
46
17
14
M
31
Ž
15
5
10
Alkoholna bolest jetre (K70)
Fibroza i ciroza jetre (K74)
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
5.19. Umrli od duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja u Istarskoj županiji od
2001. do 2010. godine
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Duševni poremećaji i
poremećaji ponašanja
F00-F99
11
4
16
14
21
7
7
6
14
21
Bolesti jetre
(K70-K76)
63
65
37
57
57
66
56
56
67
65
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
110
Dobno-standardizirana stopa smrtnosti
Izvor: podaci za Istarsku županiju – ZJZ (računato prema popisu 2001.), ostali podaci
European health for all database (HFA-DB), WHO Regional Office for Europe
Istarska županija
140
120
Hrvatska
100
EU
80
60
Linearni (Istarska
županija)
40
20
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slika 5.21. Dobno-standardizirane stope smrtnosti uzroka smrti povezanih s
alkoholom*, na 100.000 stanovnika (ukupna dob)
*C15, C32, F10, K70, K73, K74, K76, svi vanjski uzroci
OVISNOST O DROGAMA
5.20. Broj korisnika usluga Službe za prevenciju ovisnosti po mjestu stanovanja od
2006.-2010. godine
Mjesto
stanovanja*
Ukupno
Pula
Labin
Rovinj
Poreč
Pazin
Umag, Buje, Buzet
Istra ukupno
Ostale županije
Stranci
2006. 2007. 2008. 2009.
689
489
60
33
29
10
10
631
52
6
653
493
66
20
20
11
8
618
29
6
597
460
52
28
17
5
9
571
21
5
* bivše općine, odnosno područja oko gradova
651
493
53
24
22
7
12
611
38
2
2010.
%
Broj
656 100,0
492 75.0
57
8.7
20
3.0
29
4.4
6
0.9
15
2.3
619 94.4
33
5.0
4
0.6
111
5.21. Broj korisnika usluga Službe za prevenciju ovisnosti prema vrsti droga i u
savjetovalištu od 2006.-2010. godine
Vrsta droge
sve droge
opijati
marihuana
ecstasy
kokain
amphetamin
tablete, alkohol
subutex
halucinogeni, ljepilo
heptanon
savjetovalište
UKUPNO
2006.
659
533
109
1
5
9
1
1
30
689
2007.
630
542
56
2
9
16
1
4
23
653
2008.
584
528
33
3
11
8
1
13
597
2009.
634
569
45
2
14
3
1
17
651
2010.
643
552
61
16
8
3
3
13
656
5.22. Broj novoevidentiranih korisnika u 2010. godini prema mjestu stanovanja
Broj novih
korisnika
Mjesto stanovanja*
103
71
4
2
5
7
0
89
12
2
Ukupan broj
Pula
Labin
Rovinj
Poreč
Umag, Buje, Novigrad
Pazin
Istra ukupno
Ostale županije
Stranci
%
Broj novih heroinskih
korisnika
100,0
68,9
3,9
1,9
4,9
6,8
0,0
86,4
11,7
1,9
Udio u ukupnom
broju (%)
45
21
3
2
3
7
0
36
7
2
100,0
46,7
6,7
4,4
6,7
15,5
0,0
80,0
15,6
4,4
* bivše općine, odnosno područja oko gradova
15,0%
4,0%
5,0%
heroin
marihuana
45,0%
amphetamin
cocain
31,0%
ostalo
Slika 5.22. Broj novoevidentiranih osoba u Službi za prevenciju ovisnosti ZZJZIŽ u
2010. godini prema vrsti droga
112
250
200
ukupno
150
heroinski
ovisnici
100
50
0
1998.
2000.
2002.
2004.
2006.
2008.
2010
Slika 5.23. Broj novoevidentiranih korisnika u Službi za prevenciju ovisnosti ZZJZIŽ
od 1998. do 2010. godine
5.23. Ukupan broj evidentiranih osoba i heroinskih ovisnika u Službi za prevenciju
ovisnosti ZZJZIŽ od 2008. do 2010. godine prema mjestu stanovanja
Ukupan broj evidentiranih osoba
2008.
2009.
2010.
Mjesto
stanovanja*
Ukupan broj
Pula
Labin
Rovinj
Poreč
Pazin
Umag, Vrsar
Buje,Buzet,
Novigrad
Istra
Ostale županije
Inozemstvo
Ukupan broj heroinskih ovisnika
2008.
2009.
2010.
broj
%
broj
%
broj
%
broj
%
broj
%
broj
%
2123
1412
160
100
83
29
37
100,0
66,5
7,5
4,7
3,9
1,4
1,7
2223
1463
163
104
87
31
38
100,0
65,8
7,3
4,7
3,9
1,4
1,7
2326
1534
167
106
92
31
41
100,0
66,0
7,2
4,6
3,9
1,3
1,8
1352
869
96
73
72
18
26
100,0
64,3
7,1
5,4
5,3
1,3
1,9
1405
893
98
76
75
19
26
100,0
63,6
6,9
5,4
5,3
1,4
1,9
1450
914
101
78
78
19
29
100,0
63,0
7,0
5,4
5,4
1,3
2,0
18
1839
238
46
0,8
86,6
11,2
2,2
19
1905
271
47
0,9
85,7
12,2
2,1
23
1994
283
49
0,9
85,7
12,2
2,1
12
1166
142
44
0,9
86,2
10,5
3,3
13
1200
160
45
0,9
85,4
11,4
3,2
17
1236
167
47
1,2
85,3
11,5
3,2
* bivše općine, odnosno područja oko gradova
113
5.24. Ukupan broj evidentiranih osoba u Službi za prevenciju ovisnosti ZZJZIŽ od
2005. do 2010. godine prema vrstama droge
Vrsta droge
2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
sve droge
heroin
metadon
marihuana
ecstasy
kokain
amphetamin
tablete, alkohol
halucinogeni, ljepilo
bez droga
savjetovalište
UKUPNO
1629
1167
2
338
63
16
20
20
3
1797 1 909 1 987 2 073
1237 1 303 1 352 1 405
4
4
4
4
426
459
481
507
64
64
64
65
16
23
26
28
27
33
36
40
20
20
21
21
3
3
3
3
89
113
130
1718
1910
2039
136
150
2010.
Broj
%
2 163 93,0
1 450 62,3
6
0,3
538 23,1
65
2,8
32
1,4
45
1,9
24
1,1
3
0,1
163
7,0
2123 2 223 2 326 100,0
5.25.Vrste i broj usluga u Službi za prevenciju ovisnosti ZZJZIŽ u 2010. godini
Usluga
Šifra
Ukupno
Prvi pregled
Kontrolni pregled
Intervju
Ispunjavanje Pompidou upitnika
Individualni savjetovališni tretman
Rad na modifikaciji ponašanja
Obiteljski savjetovališni tretman
Grupna obiteljska terapija-članovi obitelji, partneri
Rad u malim grupama s ovisnikom
Prva ambulantna psihijatrijska obrada
Ponovni ambulantni psihijatrijski pregled
Psihoterapija-površinska
Psihoterapija ponašanja
Obiteljska psihoterapija (članovi obitelji ili partner zajedno s konzumentom ili
ovisnikom)
Pomaganje u rješavanju zdravstvenih potreba ovisnika
Psihološka obrada
Savjet ovisniku ili članu obitelji - do 5 minuta
Savjet telefonom
Timska konzultacija liječnika u primarnoj zaštiti
Timsko konzultiranje u polikliničko konzilijarnoj djelatnosti
Ekspertiza
Uzimanje kapilarne krvi
Uzimanje urina
Testiranje urina na prisutnost droga i njihovih metabolita
Testiranje iz kapilarne krvi na HIV, HCV, HBV i sifilis
Izdavanje liječničke potvrde
Izvještaji za Centar za socijalnu skrb, Općinsko državno odvjetništvo, Prekršajni
sud i Povjereniku Suda za Zaštitni nadzor
Broj osoba (ovisnici i konzumenti)
Broj dolazaka
Broj ostalih osoba (obitelj, prijatelji, partner)
11011
11012
99001
99007
99004
99002
99005
99003
99009
11021
11022
96090
96190
603
2222
102
642
3322
5838
777
599
94
818
324
251
96100
367
99008
19211-19216
97420
99006
11611
11612
11615-11616
19141
19150
22586
25570
91401
444
26
1
110
46
131
2240
5938
463
313
15
662
7564
257
114
5.26.Umrli zbog slučajnog otrovanja i izlaganja narkoticima i psihodislepticima
(halucinogenima) (X42)
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
4
2
3
5
13
3
UKUPNO
1
3
5
12
3
4
MUŠKI
1
1
ŽENSKI
2009.
8
7
1
2010.
4
4
-
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
O Z LJ E D E I O T R O V A NJ A
5.27. Nasilne smrti u Istarskoj županiji u 2010. g.
UZROK SMRTI
UKUPNO
Muški
Broj
%
Broj
128
100,0
93
25,8
33
29
25,0
32
18
1,6
2
1
4,7
6
4
0,8
1
1
1,6
2
2
3,9
5
4
1,6
2
30,5
39
30
2,3
3
2
0,8
1
1
1,6
2
1
UKUPNO
Nezgode pri prijevozu (V01-V99)
Padovi (W00-W19)
Izloženost neživim mehaničkim silama (W20-W49)
Slučajno utapanje i potapanje (W65-W74)
Druge slučajne ugroženosti disanja (W75-W84)
Izloženost dimu, vatri i plamenu (X00-X09)
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim tvarima (X40-X49)
Izloženost drugim i nespecificiranim čimbenicima (X58-X59)
Namjerno samoozljeđivanje (X60-X84)
Napad (nasrtaj) (X85-Y09)
Događaj s neodređenom nakanom (Y10-Y34)
Komplikacije medicinskog i kirurškog zbrinjavanja (Y40-Y84)
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
namjerno samoozljeđivanje
(X60-X84)
3.9%
nezgode pri prijevozu (V01-V99)
10.2%
30.5%
4.7%
Padovi (W00-W19)
slučajno utapanje i potapanje
(W65-W74)
25.0%
25.8%
slučajno otrovanje i izlaganje
štetnim tvarima (X40-X49)
ostalo
Slika 5.24. Vodeći uzroci nasilnih smrti u Istarskoj županiji u 2010. g.
Ženski
Broj
35
4
14
1
2
1
2
9
1
1
115
5.28. Nasilne smrti u dobi od 1.-29. godina u Istarskoj županiji u 2010. g.
UKUPNO
UZROK SMRTI
SPOL
M
Ž
12
2
8
1
-
1-4
-
5-9
1
-
1
1
-
1
1-29 g.
UKUPNO
14
8
Nezgode pri prijevozu (V01-V99)
1
Slučajno otrovanje i izlaganje štetnim
tvarima (X40-X49)
3
2
Namjerno samoozljeđivanje (X60-X84)
2
1
Napad (nasrtaj) (X85-Y09)
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
DOB
10-14 15-19
1
1
-
20-24
7
4
-
-
2
1
25-29
5
3
1
1
-
5.29. Nasilne smrti prema vanjskom uzroku smrti u dobi 30-64 godine u Istarskoj
županiji u 2010. godini
UZROK SMRTI
UKUPNO
SPOL
30-64 g. M
59
50
UKUPNO
Nezgode pri prijevozu (V01-V99)
18
17
Padovi (W00-W19)
5
4
Izloženost neživim mehaničkim silama (W20-W49)
1
1
Slučajno utapanje i potapanje (W65-W74)
3
2
Druge slučajne ugroženosti disanja (W75-W84)
1
1
Izloženost dimu, vatri i plamenu (X00-X09)
1
1
Slučajno otrov. i izlaganje štet. tvarima (X40-X49)
3
3
Izloženost drugim i nespec.čimbenicima (X58-X59)
1
Namjerno samoozljeđivanje (X60-X84)
23
19
Napad (nasrtaj) (X85-Y09)
1
1
Događaj s neodređenom nakanom (Y10-Y34)
1
1
Komplikacije medic.i kirur.zbrinjavanja (Y40-Y84)
1
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
5.1%
DOB
Ž 30-34 35-39
9
2
6
2
2
1
1
1
3
1
1
4
1
samoubojstva
11.9%
39.0%
5.1%
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
7
12
10
10
12
3
5
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
6
5
1
1
1
nezgode pri prijevozu
padovi
slučajno otrovanje
8.5%
slučajno utapanje
30.5%
ostalo
Slika 5.25. Nasilne smrti u dobi 30-64 godine u Istarskoj županiji u 2010. godini
116
5.30. Nasilne smrti prema vanjskom uzroku smrti u dobi 65 i više godina u Istarskoj
županiji u 2010. godini
UZROK SMRTI
UKUPNO
M
31
4
Ž
24
3
27
14
1
3
2
1
1
1
1
13
9
1
1
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
13
1
1
1
1
4
-
UKUPNO
Nezgode pri prijevozu (V01-V99)
Padovi (W00-W19)
Izloženost neživim mehaničkim silama (W20-W49)
Slučajno utapanje i potapanje (W65-W74)
Izloženost dimu, vatri i plamenu (X00-X09)
Slučajno otrov. i izlaganje štet. tvarima (X40-X49)
Izloženost drugim i nespec.čimbenicima (X58-X59)
Namjerno samoozljeđivanje (X60-X84)
Komplikacije medic.i kirur.zbrinjavanja (Y40-Y84)
65 i više
55
7
SPOL
DOB
65-69 70-74 75-79 80-84
7
8
15
9
1
4
2
1
3
-
2
1
1
3
1
6
1
4
-
85+
16
2
5
1
1
2
-
12
1
1
-
padovi
5.5%
9.1%
samoubojstva
12.7%
49.1%
nezgode pri prijevozu
slučajno utapanje i potapanje
23.6%
ostalo
Slika 5.26. Nasilne smrti u dobi 65 i više godina u Istarskoj županiji u 2010. godini
Dobno-standardizirane stope smrtnosti
Izvor: podaci za Istarsku županiju – ZJZ (računato prema popisu 2001.), ostali podaci
European health for all database (HFA-DB), WHO Regional Office for Europe
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Istarska županija
Hrvatska
EU
Linearni (Istarska županija)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slika 5.27. Dobno-standardizirane stope smrtnosti od ozljeda i otrovanja, na 100.000
stanovnika (ukupna dob)
117
60
50
40
Istarska županija
30
Hrvatska
20
EU
10
Linearni (Istarska županija)
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slika 5.28. Dobno-standardizirane stope smrtnosti od ozljeda i otrovanja, na 100.000
stanovnika (0-64 godina)
5.31. Cestovne prometne nesreće s nastradalim osobama
Ukupno nesreće s
nastradalim osobama
2008.
2009.
2010.
16 283
15 730
13 272
RH
1 101
1 043
882
Istarska
6,76
6,63
6,65
% u RH
Izvor: Državni zavod za statistiku
Cestovne prometne nesreće
s poginulim osobama
2008.
2009.
2010.
585
493
402
31
33
25
5,30
6,69
6,22
Cestovne prometne nesreće
s ozlijeđenim osobama
2008.
2009.
2010.
15 698
15 237
12 870
1 070
1 010
857
6,82
6,63
6,66
30
25
20
15
10
5
0
1-14g.
1519g.
2024g.
2529g.
3034g.
3539g.
4044g.
4549g.
muški
5054g.
5559g.
6064g.
6569g.
7074g.
7579g.
8084g.
ženski
Slika 5.29. Umrli od nezgoda pri prijevozu u Istarskoj županiji ukupno od 2006.- 2010.
godine po dobi i spolu
85 i
više
118
5.32. Umrli od nezgoda pri prijevozu prema vanjskom uzroku u Istarskoj županiji
ukupno od 2006.- 2010. godine po spolu
UKUPNO V01-V99
V01-V09 Pješak:
V02 –u sudaru s motornim vozilom na 2 ili 3 kotača
V03 - u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom
V09 - u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu
V10-V19 Biciklist:
V13 - u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom
V18 - u nezgodi tijekom prijevozu bez sudara
V20-V29 Motociklist:
V23 - u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom
V24 - u sudaru s teškim prijevoznim vozilom ili autobusom
V27 - u sudaru s prikvačenim ili nepokretnim objektom
V28 – u nezgodi pri prijevozu bez sudara (pad, prevrtanje)
V29 – u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu
V40-V49 Osoba u automobilu:
V43 - u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom
V44 - u sudaru s teškim prijevoznim vozilom ili autobusom
V45 - u sudaru s vlakom ili željezničkim vozilom
V47 - u sudaru s prikvačenim ili nepokretnim objektom
V48 - u nezgodi pri prijevozu bez sudara (prevrtanje)
V49 - u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu
V50-V59 Osoba u kamionetu ili dostavnom vozilu:
V53 - u sudaru s automobilom, kamionetom ili dostavnim vozilom
V54 - u sudaru s teškim prijevoznim vozilom ili autobusom
V57 - u sudaru s prikvačenim ili nepokretnim objektom
V60-V69 Osoba u teškom prijevoznom vozilu:
V69 - u drugim i nespecificiranim nezgodama pri prijevozu
V80-V89 Ostale nezgode u kopnenom prijevozu:
V84 Osoba u posebnom vozilu, koje se uglavnom koristi u poljoprivredi
V85 Osoba u posebnom građevinskom vozilu
V89 Nezgoda motornog vozila ili vozila koje nije motorno,
nespecificirane vrste vozila
V90-V94 Nezgode pri prijevozu na vodi:
V91 Nezgoda plovila koja uzrokuje drugu ozljedu
V93 Nezgoda na palubi plovila bez nezgode samog plovila, koja ne
uzrokuje utapanje ili potapanje
V94 Druge i nespecificirane nezgode pri prijevozu na vodi
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
UKUPNO
170
21
3
16
2
3
2
1
34
15
2
2
14
1
83
26
6
3
23
19
6
6
1
2
3
2
2
18
13
1
4
MUŠKI
145
15
3
11
1
3
2
1
34
15
2
2
14
1
67
18
6
2
19
19
3
6
1
2
3
2
2
16
13
1
2
ŽENSKI
25
6
5
1
16
8
1
4
3
2
2
3
1
1
2
1
1
1
-
1
-
1
119
osoba u automobilu
11.0%
motociklist
9.0%
46.2%
pješak
10.3%
osoba u posebnom vozilu
(poljoprivreda)
23.4%
ostalo
Slika 5.30. Vodeći vanjski uzroci umrlih od nezgoda pri prijevozu kod osoba muškog
spola u Istarskoj županiji ukupno od 2006.- 2010. godine
Dobno-standardizirane stope smrtnosti
Izvor: podaci za Istarsku županiju – ZJZ (računato prema popisu 2001.), ostali podaci
European health for all database (HFA-DB), WHO Regional Office for Europe
25
20
15
Istarska županija
Hrvatska
EU
10
Linearni (Istarska županija)
5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slika 5.31. Dobno-standardizirane stope smrtnosti od nezgoda pri prijevozu
motornim vozilom, na 100.000 stanovnika (ukupna dob)
25
20
15
10
5
Istarska županija
Hrvatska
EU
Linearni (Istarska županija)
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slika 5.32. Dobno-standardizirane stope smrtnosti od nezgoda pri prijevozu
motornim vozilom, na 100.000 stanovnika (0-64 godine)
120
20
15
10
5
0
15-19g. 20-24g. 25-29g. 30-34g. 35-39g. 40-44g. 45-49g. 50-54g. 55-59g. 60-64g. 65-69g. 70-74g. 75-79g. 80-84g.
muški
85 i
više g.
ženski
Slika 5.33. Samoubojstva u Istarskoj županiji ukupno od 2006.- 2010. godine po dobi i
spolu
5.33. Samoubojstava (namjerno samoozljeđivanje) prema vanjskom uzroku u Istarskoj
županiji ukupno od 2006.- 2010. godine po spolu
UKUPNO X60 - X84 Namjerno samoozljeđivanje
X60-X69 Namjerno samootrovanje:
X61 - antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i
psihotropnim lijekovima, nesvrstanim drugamo
X64 - drugim i nespecificiranim lijekovima, ljekovitim i biološkim
tvarima
X67 - drugim plinovima i parama
X68 - pesticidima
X69 - drugim i nespecificiranim kemikalijama i štetnim tvarima
X70 Namjerno samoozljeđivanje vješanjem, davljenjem i ugušenjem
X71 Namjerno samoozljeđivanje utapanjem i potapanjem
X72-X75 Namjerno samoozljeđivanje vatrenim oružjem:
X72 - hicem iz pištolja
X73 - hicem iz puške, sačmarice i većeg vatrenog oružja (većeg kalibra)
X74 - hicem iz drugoga i nespecificiranoga vatrenog oružja
X76 Namjerno samoozljeđivanje dimom, vatrom i plamenom
(žeravicom)
X78 Namjerno samoozljeđivanje oštrim predmetom
X80 Namjerno samoozljeđivanje skokom s visokog mjesta (visina)
X81 Namjerno samoozljeđivanje skokom pred objekt u pokretu ili
lijeganjem pred njega
X83 Namjerno samoozljeđivanje na drugi specificirani način
Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
UKUPNO
179
11
MUŠKI
134
6
ŽENSKI
45
5
4
2
2
2
1
1
1
1
3
106
11
21
2
7
12
1
1
1
83
4
20
2
6
12
2
23
7
1
1
-
1
1
-
7
20
5
14
2
6
1
-
1
1
1
-
121
X70 vješanje, davljenje i
ugušenje
6.1%
6.1%
5.6%
X72-X75 vatreno oružje
X80 skok s visine
11.2%
X71 utapanje i potapanje
59.2%
X60-X69 samootrovanje
11.7%
ostalo
Slika 5.34. Najčešći načini izvršenja samoubojstava u Istarskoj županiji ukupno od
2006.- 2010. godine
Dobno-standardizirane stope smrtnosti
Izvor: podaci za Istarsku županiju – ZJZ (računato prema popisu 2001.), ostali podaci
European health for all database (HFA-DB), WHO Regional Office for Europe
25
20
15
10
5
Istarska županija
Hrvatska
EU
Linearni (Istarska županija)
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slika 5.35. Dobno-standardizirane stope smrtnosti od namjernog samoozljeđivanja,
na 100.000 stanovnika (ukupna dob)
20
15
Istarska županija
10
5
Hrvatska
EU
Linearni (Istarska županija)
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slika 5.36. Dobno-standardizirane stope smrtnosti od namjernog samoozljeđivanja,
na 100.000 stanovnika (0-64 godine)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
298 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content