Συνέντευξη - Asfalistiko marketing

›2
Περιεχόμενα
Ιούνιος 2014
6
«Παροχή Υπηρεσιών
Υγείας: Υποχρέωση του
Κράτους ή Δραστηριότητα
Ιδιωτών;»
του Νίκου Κλήμη
16
20
32
Αποτελέσματα
Συνεχίζεται η Πτώση
της Παραγωγής το Α΄ Τρίμηνο του 2014.
Ο Πολιτικός Χάρτης Κινδύνου 2014 της AON
«Οδηγός της AON για τον Πολιτικό Κίνδυνο
στις Αναδυόμενες Αγορές».
Συνέντευξη
Manfred Brandmaier
FLMI, Client Manager Munich Re, Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία,
Βουλγαρία, FYROM, Μολδαβία, Ρουμανία
Μιλά για το ρόλο της Αντασφάλισης στη Χώρα μας.
38
Cover Story
Γεώργιος Σταματίου
24
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ομίλου ΙΑΣΩ μας εξηγεί πώς
οι σωστές συνεργασίες με τις Ασφαλιστικές
Εταιρείες θα μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία.
Κατάταξη Χωρών
με τη Μεγαλύτερη Κοινωνική Πρόοδο 2014
Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Social Progress Imperative
δημοσίευσε πρόσφατα έναν νέο σημαντικό δείκτη που
κατατάσσει τις χώρες ανάλογα την κοινωνική τους
πρόοδο.
Κατάταξη Χωρών
με τη Μεγαλύτερη Κοινωνική Πρόοδο 2014
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
38
›3
Η MetLife Alico
γιόρτασε τα 50 χρόνια
επιτυχημένης δραστηριότητας στην Ελλάδα
ανακοινώνοντας παράλληλα τη μετονομασία
της σε MetLife.
Manfred Brandmaier
32
44
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρώπη
ΑΕΓΑ, Νίκος Μακρόπουλος,
54
μέσα από την ετήσια εκδήλωση της εταιρείας του, μας
αποδεικνύει πώς μια Ασφαλιστική Εταιρεία μπορεί και
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών μας.
Η International Life πραγματοποίησε
το 39ο Συνέδριο Πωλήσεων
58
αποφασισμένη να συνεχίσει να «Αλλάζει Ζωές».
Χρήσιμα Classics για τη συλλογή σας
μέσα από τις Ειδικές Σελίδες του περιοδικού μας.
Βιβλίο
Ο Δρ. Δημήτρης Παπαδόπουλος γράφει για το πώς συντάσσεται
σωστά το «Επιχειρηματικό Σχέδιο».
Πρόσωπα εν Δράσει
Μάγδα Κράνη,
Senior Manager Motor & Claims,
International Life
Μάγδα Κράνη
65
94
96
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
MORAX MEDIA ΑΕ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 236, 176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
τηλ.: 210 9594121, 210 9594165,
Fax: 210 9594131
Ολόκληρη η δημοσιευμένη ύλη του περιοδικού
αποτελεί copyright και απαγορεύεται η
χρησιμοποίησή της με οποιοδήποτε μέσο,
γραπτό, οπτικό ή ακουστικό, χωρίς τη γραπτή
άδεια της εκδοτικής εταιρείας.
96
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
4
Editorial
Υ
γεία, μια από τις πιο χρησιμοποιούμενες λέξεις της
ελληνικής γλώσσας, αυτόνομη ή ως συνθετικό και ρίζα
πολλών άλλων, με πολλαπλές σημασίες. Η έννοια της
υγείας, δεν αφορά μόνο στην ιατρική, αλλά και στο
περιβάλλον, στην οικονομία, στην εργασία, στην ψυχολογία,
γενικότερα σε σχέσεις και σε καταστάσεις.
Η υγεία παρέχεται; Όχι βέβαια. Αποκαθίσταται όμως, βελτιώνεται, διατηρείται,
επιδεινώνεται ή χάνεται. Και όχι μόνο μέσα από τα νοσηλευτικά ιδρύματα,
δημόσια και ιδιωτικά, αλλά και ως αποτέλεσμα γενικότερων καταστάσεων
διαβίωσης, ανάπτυξης, προοπτικών και συμπεριφορών. Πού εμπλέκεται το
κράτος, πού εμπλέκονται οι ιδιώτες; Ένας γρίφος τοποθετημένος ίσως σε
αναχρονιστικό πλαίσιο, με κανόνες ποσοτικούς και κόκκινες γραμμές για τα
προσχήματα. Ένας γρίφος που παρέχει άλλοθι σε κάποιους και ευκαιρίες σε
άλλους. Η παροχή υπηρεσιών υγείας υποχρέωση κάθε σύγχρονης κοινωνίας,
το πώς και με ποιους όρους προσδιορίζουν την ποιότητα και την ωριμότητα της
κάθε πολιτείας και της κάθε κοινωνίας.
Στην ασφαλιστική μας αγορά, η εποπτική αρχή βαδίζει αυστηρά στην
εξυγίανσή της μέσω συνεχών ελέγχων, υγιείς εταιρείες πραγματοποιούν τα
συνέδριά τους υποσχόμενες ευρύτερες επιτυχίες και μεγαλύτερα μερίδια
αγοράς, οι διαμεσολαβητές τρέχουν και δεν φθάνουν και οι πελάτες
ενημερώνονται ότι η ασφάλιση του αυτοκινήτου τους δεν ανανεώνεται πλέον,
αλλά αρχίζει και τελειώνει αυστηρά στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο
ασφαλιστήριο.
Διαμεσολαβητές όμως είναι και τράπεζες που ενώ, χρόνια τώρα, δέχονται
έντονες επικρίσεις από τους παραδοσιακούς διαμεσολαβητές για τον τρόπο
ανάπτυξης των εργασιών τους, προχωρούν σταθερά και μελετημένα σε
εφαρμογή μοντέλων bancassurance, κατακτούν μερίδια αγοράς πλησιάζοντας
τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, εν όψει μάλιστα και της άνθησης της αγοράς
στους τομείς των συντάξεων και της υγείας.
Μιας αγοράς που εξακολουθεί να φθίνει (με εξαίρεση των προγραμμάτων…
υγείας) λειτουργώντας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ασθενούς εθνικής
οικονομίας που αναζητά τις γραμμές ανάπτυξης και επανένταξης στις υγιείς
οικονομίες, ώστε να ελαχιστοποιήσει ως χώρα τον κίνδυνό της, να αξιολογηθεί
θετικά και το κυριότερο με θετικές προοπτικές.
Τι πιο υγιές όμως από τις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εκ μέρους
μεγάλων και επώνυμων επιχειρήσεων; Ενεργειών επιχειρήσεων που
αποδεικνύουν ότι υπάρχουν αστείρευτες δυνάμεις ενίσχυσης και σεβασμού
της κοινωνίας, που επί χρόνια προσφέρουν, αλλά η κρίση τις ανέδειξε ακόμη
περισσότερο. Άλλωστε, οι έννοιες της ευθύνης και της ανταπόδοσης προς την
κοινωνία, της εμπιστοσύνης που η κοινωνία έδειξε σε εταιρείες και προϊόντα,
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ουσιαστική λειτουργία μιας υγιούς
ασφαλιστικής αγοράς.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
›6
Άποψη
Από τον Νίκο Κλήμη
Παροχή Υπηρεσιών Υγείας
Υποχρέωση του Κράτους
ή Δραστηριότητα Ιδιωτών;
Τ
ο ερώτημα τίθεται …προβοκατόρικα! Τίθεται με το γνωστό τρόπο που θέτουμε στη χώρα μας τα
περισσότερα ζητήματα. Άσπρο ή μαύρο. Πρέπει να είσαι με την μια ή με την άλλη άποψη. Πρέπει να
απαντήσεις με ένα ναι ή ένα όχι. Αν κάνεις το «λάθος» να αναπτύξεις ένα διαφορετικό σκεπτικό, αν θέσεις
προϋποθέσεις, αν αξιολογήσεις καταστάσεις, τότε «είσαι με τους άλλους». Βέβαια, την ίδια άποψη έχουν και
«οι άλλοι», αφού δεν ενστερνίζεσαι με ένα ξερό ναι ή όχι τις δικές τους απόψεις στο εκάστοτε δίλημμα.
Επειδή όμως ο γραπτός λόγος παρέχει αυτή την πολυτέλεια, το να αναπτύξεις δηλαδή κάποιες απόψεις, πριν σε διακόψει ο
συνομιλητής σου (στην κυριολεξία συν-ομιλητής, αφού συνήθως μιλάει μαζί με σένα, όχι πριν ή μετά από σένα!), θα
επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα. Καταρχήν, αν μιλάμε για τη χώρα μας, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το άρθρο 21,
παρ. 3 του Ελληνικού Συντάγματος που αναφέρει ότι: «To Κράτος μεριμνά για την υγεία των πoλιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για
την προστασία της νεότητας, τoυ γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων». Το κράτος λοιπόν ΜΕΡΙΜΝΑ.
Το εύρος, η ποιότητα, η συχνότητα, οι προϋποθέσεις και οι παροχές εξαρτώνται από τους εκάστοτε νόμους που προτείνονται
και ψηφίζονται βέβαια, από τις εκάστοτε κυβερνητικές πλειοψηφίες. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η τελευταία τριετία μας απέδειξε ότι
τα πάντα αλλάζουν και ότι, όταν μια κυβερνητική πλειοψηφία
αποφασίσει μια ριζική ανατροπή υφισταμένων καταστάσεων,
Γράφημα
μπορεί να την υλοποιήσει ανεξαρτήτως πολιτικού,
Συνολικά Ασφάλιστρα Ευρώπης 2012
οικονομικού ή κοινωνικού κόστους. Συμφωνούμε,
διαφωνούμε, άλλο θέμα.
Από την άλλη, σε μια ελεύθερη οικονομία, ο κάθε πολίτης έχει
Ζημιών
Ζωή 59%
31%
το δικαίωμα της επιλογής. Όχι μόνο στις συνθήκες περίθαλψής
του, αλλά στα πάντα. Έχει το δικαίωμα να αγοράζει και να
Υγεία 10%
διαμορφώνει το επίπεδο της διαβίωσής του και να καθορίζει το
επίπεδο των αναγκών του. Προϋπόθεση;
Η δυνατότητα να αγοράσει, δηλαδή η οικονομική του
κατάσταση. Ταυτόχρονα, πρέπει να καταρριφθεί και ένας
Κατά κεφαλήν Ασφάλιστρα 2012
μύθος, ότι όταν κάποιος έχει οικονομική δυνατότητα, τότε
εκχωρεί και τα δικαιώματά του, ότι δεν έχει δικαίωμα να
απαιτεί από το κράτος αυτά που υποχρεούται το κράτος να του
Ζημιών
Ζωή € 1.098
€ 750
προσφέρει. Η παροχή υπηρεσιών υγείας δεν είναι ταμπού, δεν
εξαρτάται από την ασφαλιστική συνείδηση, δεν εξαρτάται από
το βαθμό ανάπτυξης μιας ασφαλιστικής αγοράς. Μιλάμε
Υγεία € 192
βέβαια για συγκρίσιμες καταστάσεις, όπως π.χ. για τα
ευρωπαϊκά κράτη. Αν δούμε τα στοιχεία της Insurance Europe
για το 2012* το 59% των συνολικών ασφαλίστρων αφορά σε
Πηγή: European Insurance - Key Facts, August 2013
ασφάλιστρα ζωής (life), το 31% σε ασφάλιστρα κατά ζημιών
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
›7
(property, casualty and accident) και το 10% σε ασφάλιστρα υγείας (health). Τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα (που συνολικά ήταν
1.843 ευρώ) ήταν αντίστοιχα 1.083 € σε ασφάλιστρα ζωής, 570 € σε ασφάλιστρα κατά ζημιών και 190 € σε ασφάλιστρα υγείας.
Η πραγματικότητα όμως σχετικά με τα ασφάλιστρα υγείας είναι τελείως διαφορετική. Ο μέσος όρος των 190 ευρώ
διαφοροποιείται ανά χώρα, με τεράστιες αποκλίσεις. Ο λόγος είναι απλός. Το μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας που η κάθε
χώρα εφαρμόζει έχει άμεση επίπτωση στα ασφάλιστρα του κλάδου. Αυτό αποτελεί και την πιο τρανή απόδειξη της
συμπληρωματικότητας της ιδιωτικής και της δημόσιας παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο βαθμός της συμπληρωματικότητας (που
θεωρητικά μπορεί να καλύπτει όλο το φάσμα, από 0% έως 100%) είναι που διαφοροποιεί την κάθε αγορά, από την απόλυτα
δημόσια περίθαλψη μέχρι την απόλυτα ιδιωτική περίθαλψη. Το παράδειγμα της Ολλανδίας είναι ξεχωριστό. Αν προσέξουμε τον
Πίνακα το 2005 τα συνολικά ασφάλιστρα υγείας σε μια χώρα περίπου 16 εκατ. κατοίκων ήταν 7.750 εκατ. ευρώ, δηλαδή 480
Πίνακας: Μεικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Υγείας 2003 - 2012.
Μεταβολή
Πηγή: European Insurance - Key Facts, August 2013
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
›8
Άποψη
ευρώ περίπου ανά κάτοικο. Το αμέσως επόμενο έτος 2006 τα συνολικά ασφάλιστρα
υγείας έφθασαν τα 31.463 εκατ. ευρώ, δηλαδή τα 1.950 ευρώ περίπου ανά κάτοικο,
δηλαδή τετραπλασιάστηκαν. Γιατί; Η υποσημείωση στον Πίνακα δίνει την απάντηση:
«Για την Ολλανδία, η απότομη αύξηση το 2006 οφείλεται κυρίως στην ιδιωτικοποίηση
του συστήματος υγείας».
Ταυτόχρονα, παρατηρούμε ότι από τις χώρες της πάλαι ποτέ δυτικής Ευρώπης, με
ανεπτυγμένη ασφαλιστική αγορά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Σουηδία, Δανία, Φιλανδία,
Νορβηγία και Βέλγιο, στα συνολικά ασφάλιστρα της κάθε χώρας το ποσοστό συμμετοχής
των ασφαλίστρων υγείας είναι από ελάχιστο (γύρω στο 2%) έως μηδενικό. Υπάρχει
οποιαδήποτε ένσταση σχετικά με την ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών των συγκεκριμένων
κρατών; Αντίθετα, το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλίστρων υγείας στη Γερμανία είναι περίπου 20%, στην Ολλανδία άνω του
50%, στην Αυστρία άνω του 10%. Είναι ενδεικτικό επίσης, ότι το 76% των συνολικών ασφαλίστρων υγείας στην Ευρώπη είναι
ασφάλιστρα τριών κρατών, της Ολλανδίας (36%), της Γερμανίας (31%) και της Γαλλίας (9%). Οι κάτοικοι των χωρών αυτών
έχουν υψηλότερη ασφαλιστική συνείδηση από τους προηγούμενους; Όχι βέβαια.
Είναι δε εντυπωσιακό ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος των 190 ευρώ ετήσιων ασφαλίστρων υγείας προκύπτει από τα 2 ευρώ
(ναι, ΔΥΟ ΕΥΡΩ) που έχουμε στην Ελλάδα μέχρι τα 2.386 ευρώ που έχουν στην Ολλανδία! Η ίδια η έκθεση της Insurance Europe
επεξηγεί** τα 2 ευρώ της Ελλάδας ως εξής: «όπου η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται μέσω του εθνικού συστήματος υγείας
ενώ των ιδιωτικών ασφαλίσεων εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισμένη» και τα 2.386 ευρώ της Ολλανδίας ως εξής: «όπου το
σύστημα υγείας είναι σε μεγάλο βαθμό ιδιωτικό».
Ο κάθε πολίτης στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, «αγοράζει» αυτό που έχει ανάγκη, αυτό που του λείπει, αυτό δηλαδή που δεν του
παρέχεται. Ο λόγος που δεν του παρέχεται όμως, είναι άλλο ζήτημα. Για παράδειγμα μπορεί να μην του παρέχονται υπηρεσίες
υγείας λόγω αδυναμίας του κράτους ή να μην του παρέχονται λόγω εφαρμόσιμου μοντέλου. Παράλληλα, είναι καθαρά
προσωπικά τα κριτήρια της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, τις οποίες θεωρεί ο ίδιος ότι πρέπει να απολαμβάνει.
Συνεπώς, η διαφοροποίηση του όγκου των ασφαλίστρων ζωής ανά χώρα δεν είναι εύκολα ερμηνεύσιμη και μπορεί να
οδηγήσει σε πολύ επιπόλαια συμπεράσματα, αν δεν προηγηθεί κατά βάθος ανάλυση όλων των ποιοτικών και ποσοτικών
παραμέτρων.
Ως χώρα, που βρισκόμαστε; Θα έλεγα στο μηδέν! Όχι γιατί υποτιμώ την τεράστια συνεισφορά της ιδιωτικής ασφάλισης στην
αξιοπρεπή περίθαλψη του κατοίκου αυτής της χώρας, ούτε γιατί μηδενίζω τις κρατικές δομές και τους χιλιάδες εργαζόμενους
στη δημόσια υγεία, που ακούραστα παρείχαν τις υπηρεσίες τους. Δυστυχώς όμως, σήμερα θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο μηδέν
γιατί σήμερα «δεν ισχύει τίποτα». Ως κράτος δεν έχουμε την τόλμη να παρουσιάσουμε το ακριβές μοντέλο που προτείνουμε,
απλώς αλλάζουμε σταδιακά αλλά χωρίς οποιαδήποτε λογική ένα μοντέλο (μπορεί να ήταν το καλύτερο ή το χειρότερο, υπήρχε
όμως) που κάλυπτε σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του πληθυσμού.
Ο όγκος των ασφαλίστρων υγείας στη χώρα μας (για το 2012 κοντά στο 2%, ως ποσοστό στο σύνολο) δεν λέει τίποτα από μόνο
του. Άλλωστε, στο «ανασφάλιστο» περιβάλλον μιας χώρας με εξαιρετικά χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση, το ποσοστό αυτό δεν
κάνει εντύπωση. Η αισιόδοξη νότα της αύξησης των ασφαλίστρων των προγραμμάτων υγείας κατά το 2013, δεν απαντά στο
ερώτημα, τι μοντέλο θέλουμε ως χώρα.
Πού οδηγούμαστε λοιπόν; Δυστυχώς η πορεία μας και στον τομέα αυτόν είναι διφορούμενη. Από τη μια, η κυβέρνηση
προχωρά σε ένα δρόμο που αναμφίβολα υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και μάλιστα με έναν απόλυτο τρόπο
που θεωρεί ότι οτιδήποτε άλλο ακούγεται ή προτείνεται «αντιβαίνει στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και επιβίωσης της
χώρας». Ακόμα και τις χειρότερες αμαρτίες να έχει διαπράξει ο χώρος της υγείας, δημόσιος και ιδιωτικός, ιατρικός και
φαρμακευτικός, θεραπευτικός και προμηθευτικός, από τον πιο απλό αγροτικό γιατρό μέχρι τον κλινικάρχη και από το μοναδικό
φαρμακείο στο ερημονήσι μέχρι το πολυκατάστημα του κέντρου, ο ΑΣΘΕΝΗΣ αυτής της χώρας δεν μπορεί να είναι ένα απλό
«αντικείμενο», του οποίου η συνταγογράφηση ή η διαγνωστική εξέταση θα εξαρτάται από το πλαφόν των εξετάσεων που έχει
γράψει ο γιατρός του αυτόν το μήνα! Και δεν είναι δυνατόν να έχει ή όχι περίθαλψη ο ΑΣΘΕΝΗΣ ανάλογα με το αν, Υπουργείο
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 10
Άποψη
Υγείας και Ιατρικός Κόσμος, συμφώνησαν στο μέτρημα των οφειλών ή στο κούρεμά τους προκειμένου να μην ελεγχθούν! Δεν
είναι δυνατόν… Πολλά δεν είναι δυνατόν, αλλά τα ζούμε κάθε μέρα.
Από την άλλη, η ιδιωτική ασφάλιση πληρώνει μέχρι σήμερα δικές της παλιές αμαρτίες (ας μην αναφερθούμε σε αυτές…) και
θεωρεί ότι αφού ξεπέρασε την κρίση, οργανώνεται, ξεκαθαρίζει διαδικαστικά ζητήματα, ενισχύεται κεφαλαιακά και ετοιμάζεται
για την προσέγγιση του πολίτη. Πότε; Πολλοί πιστεύουν ότι εντός του προσεχούς δεκαοκταμήνου θα έχει αλλάξει η εικόνα της
αγοράς (προς το καλύτερο και σφόδρα αναπτυξιακά βέβαια) στον τομέα των προγραμμάτων υγείας.
Ως ασφαλιστική αγορά μπορούμε να χαμογελάμε, κρυφά ή φανερά, αλλά ως πολίτες θέτουμε ένα απλό ερώτημα στην Πολιτεία.
Θα μειωθούν οι φόροι που μέχρι σήμερα (έστω, μέχρι χθες) κάλυπταν και τον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας από το
δημόσιο σύστημα; Θα ελαφρυνθούν οι ασφαλιστικές μας εισφορές στα υποχρεωτικά ταμεία ασφάλισης, αφού οι παρεχόμενες
από αυτά υπηρεσίες θα ελαχιστοποιηθούν; Θα δοθεί η δυνατότητα της επιλογής μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης
υγείας, πέραν βεβαίως μιας ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς; Είναι ντροπή να ζητάει το κράτος τις πλήρεις εισφορές
(ποινικοποιώντας μάλιστα τη μη πληρωμή τους, ακόμα και στους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν καταχρώνται χρήματα
τρίτων!), ταυτόχρονα να μειώνει τις παροχές, να κοστολογεί τις υπηρεσίες, να υποβαθμίζει την
ποιότητα και όλα αυτά ως αποτέλεσμα λογιστικών προσεγγίσεων!
Την ίδια στιγμή, εξαπλώνονται ραγδαία οι ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ κάρτες νοσηλείας,
προσφέροντας τις παροχές που το κράτος ήταν υποχρεωμένο να παρέχει, στην τιμή που το
κράτος όφειλε να πληρώνει, στα διαγνωστικά κέντρα (και όχι μόνο) με τα οποία το κράτος
συνεργάζεται και όλα αυτά ζητώντας 100 ή 150 ευρώ ετησίως από τον πολίτη! Ένας από
τους τόσους ευαίσθητους και άξιους Εισαγγελείς δεν μπορεί να θέσει το ερώτημα, πώς
είναι δυνατόν να παρέχονται υπηρεσίες υγείας σε «τιμές ΦΕΚ» ή «τιμές ΕΟΠΥΥ» ή «τιμές
ΠΕΔΥ» ή ό,τι άλλο αναφέρουν, όταν την ίδια στιγμή για τις ίδιες παροχές ζητούν
πολλαπλάσια ποσά για όσους δεν έχουν τις συγκεκριμένες κάρτες; Ή μήπως η κατάσταση
αυτή τους βολεύει όλους; Από τη μια, το κράτος που «απαλύνονται» η οργή και τα έξοδα
των ασφαλισμένων-ανασφάλιστων στους οποίους αδυνατεί το ίδιο να παρέχει τις
υπηρεσίες που όφειλε να παρέχει και ταυτόχρονα συνηθίζουν ότι και γι’ αυτές τις υπηρεσίες
πρέπει να πληρώνουν κάτι εξτρά; Από την άλλη, οι ίδιοι οι χρήστες που βρίσκουν διέξοδο
παρακάμπτοντας ουρές και αναμονές, έστω και αν πληρώνουν ένα μικρό ποσό. Και βέβαια οι
ιδιοκτήτες-επιχειρήσεις των καρτών για τα αυξανόμενα έσοδά τους!
Υπάρχει βέβαια και η άλλη πολιτική προσέγγιση της επαναφοράς των υπηρεσιών υγείας και
των υγειονομικών δομών, όχι μόνο στα προ κρίσης επίπεδα, αλλά με ουσιαστικό, ποιοτικό,
ελεγχόμενο νέο δημόσιο μοντέλο υγείας. Επειδή όμως, ανεξάρτητα του τι πιστεύει ο
καθένας και το αν «συμφέρει» ή όχι την ασφαλιστική αγορά, σήμερα ζούμε αυτά που
περιγράφουμε πιο πάνω και παράλληλα δεν έχουμε δει από οποιονδήποτε ένα
ολοκληρωμένο εναλλακτικό σχέδιο πολιτικής για την υγεία. Δεν θα προσεγγίσουμε τώρα
την πλευρά αυτή.
Αυτό που ως λογικό συμπέρασμα και ως αίσθηση εξάγεται σήμερα είναι ότι ο Έλληνας θα
στραφεί πολύ σύντομα στα προγράμματα υγείας της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς για
τον απλούστατο λόγο ότι δεν εμπιστεύεται πλέον το κράτος. Είναι πολύ λυπηρό, αλλά
είναι αληθινό.
*European Insurance in Figures, Statistics N°48, February 2014
**ranging from €2 in Greece (where healthcare is provided via the national healthcare
system and private insurance is still very limited) to €2 386 in Netherlands (where the
healthcare system is to a large extent private).
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 12
ΝΕΑ της Αγοράς
Νέα Εταιρική Ταυτότητα της ΕΑΕΕ
Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)
παρουσίασε τη νέα της εταιρική ταυτότητα και την
Ετήσια Έκθεση 2013 σε εκπροσώπους του τύπου,
την Πέμπτη 8 Μαΐου 2014 στον ιδιαίτερο χώρο του
Μεγάρου Σταθάτου.
Η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ Μαργαρίτα
Αντωνάκη παρουσίασε τη στρατηγική της νέας
εταιρικής ταυτότητας και την Ετήσια Έκθεση 2013.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αλέξανδρος
Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε στις τελευταίες τάσεις
και εξελίξεις της Ασφαλιστικής Αγοράς.
Τη νέα ταυτότητα της
Ένωσης Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδος που απέσπασε κολακευτικά
σχόλια από όλους τους παριστάμενους,
δημιούργησε η βραβευμένη εταιρεία branding,
MILK.
Το σύμβολο που ενέπνευσε το νέο λογότυπο είναι
ο ΝΑΥΤΙΛΟΣ.
Το γαλάζιο χρώμα συμβολίζει τη σταθερότητα και
την ασφάλεια.
Η νέα εταιρική ταυτότητα συμβολίζει την πορεία
Η Μαργαρίτα Αντωνάκη.
της Ένωσης Ασφαλιστικών Ελλάδος προς στη νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από
εξωστρέφεια, διαφάνεια και αξιοπιστία.
Η Ετήσια Έκθεση 2013 που θεσμοθετήθηκε φέτος είναι η προβολή μιας συνοπτικής
εικόνας της ασφάλισης στην Ελλάδα, η φωτογραφία μιας χρονιάς.
Περιλαμβάνει τις σημαντικότερες εξελίξεις της χρονιάς που πέρασε, τα κυριότερα
ζητήματα που απασχόλησαν την ασφαλιστική αγορά και τις δράσεις του θεσμικού
εκπροσώπου της, της ΕΑΕΕ.
Αναφέρεται στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης και
υπενθυμίζει το ρόλο της
ασφάλισης στην κοινωνία και την
οικονομία.
Τέλος, ενημερώνει για τη δομή,
το όραμα και τις δραστηριότητες
της ΕΑΕΕ και παρουσιάζει τα
πρόσωπα που την αποτελούν, το
Διοικητικό Συμβούλιο, τους
προέδρους των επιτροπών και τα
στελέχη της.
Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 13
Δείπνο προς Τιμή του κ. Eric Kleijnen
(από αριστερά) Ο κ. Φ. Μπράβος, η κ. Μ. Αντωνάκη, ο κ. Ν. Μακρόπουλος, ο κ. Γ. Λαπατάς, ο κ. Ε. Klejnen
και ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με
πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων,
κ. Ν. Μακρόπουλου πραγματοποίησε αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιμή του
κ. Eric Kleijnen.
Με τη συμπλήρωση 7 χρόνων στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της AXA
Ασφαλιστικής, ο κ. Kleijnen αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου, ο Αντιπρόεδρος, κ. Γ. Κώτσαλος, ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, κ. Ν. Μακρόπουλος και η κ.
Μ. Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια απηύθυναν σύντομες ομιλίες και ευχαρίστησαν τον
κ. Kleijnen για την εποικοδομητική συνεργασία και τη σημαντική συμβολή του στα
θέματα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς από τη θέση του μέλους Δ.Σ. της ΕΑΕΕ.
Στην καθοριστική συμβολή του κ. Kleijnen στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της
AXA στην Ελλάδα αναφέρθηκε και ο διάδοχος του κ. Kleijnen στην AXA, κ. Ε.
Μοάτσος. Ο κ. Kleijnen από την πλευρά του αναφέρθηκε στις θετικές εμπειρίες που
απέκτησε από την παραμονή του στην
Ελλάδα και τη συνεργασία του με τους
εκπροσώπους της ασφαλιστικής αγοράς,
την ΕΑΕΕ και τα στελέχη της.
Σε μια ιδιαίτερα φιλική και ευχάριστη
ατμόσφαιρα τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΕΕ
που συμμετείχαν στο δείπνο, είχαν την
ευκαιρία να αποχαιρετίσουν τον κ.
Kleijnen και να του ευχηθούν καλή
επιτυχία στη νέα του επαγγελματική
πορεία.
(από αριστερά) Οι κ. E. Klejnen, Α. Σαρρηγεωργίου και Γ. Κώτσαλος.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 14
ΝΕΑ της Αγοράς
Η Διαχείριση των Ζημιών
σε περίπτωση Φυσικών Καταστροφών
Πάνω από 200 συμμετέχοντες παρακολούθησαν την εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με την αντασφαλιστική εταιρεία Munich Re, με θέμα τη
διαχείριση ζημιών σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Οι διακεκριμένοι ομιλητές εστίασαν ιδιαίτερα
στην περίπτωση του σεισμού, τονίζοντας την ανάγκη θέσπισης μηχανισμού που θα προβλέπει την
οικονομική αντιμετώπιση αλλά και τη διαχείριση των ζημιών σε περίπτωση σεισμού, σε συνεργασία με την
Ελληνική Πολιτεία.
Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, ανοίγοντας την
εκδήλωση ανέφερε πως η ασφάλιση σεισμού έχει χαμηλή
διείσδυση στην Ελλάδα φέροντας το παράδειγμα της
Κεφαλονιάς όπου μετά τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις
αποδείχτηκε πως μόνο 1 στα 10 κτίρια ήταν ασφαλισμένα για
σεισμό. Τόνισε πως το να είναι κανείς ανασφάλιστος, ειδικά στη
σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία όπου τα οικονομικά
αποθέματα είναι περιορισμένα ή ανύπαρκτα είναι επικίνδυνο
Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου.
Ο κ. Ν. Βαγιακάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας της
ΕΑΕΕ εστίασε στην κοινωνική διάσταση των καταστροφικών
κινδύνων και ιδιαίτερα του σεισμού που ενδιαφέρει την Ελλάδα
λόγω της συχνής σεισμικότητας. «Οφείλουμε να
συνειδητοποιήσουμε την κοινωνική διάσταση του θέματος και να
δράσουμε άμεσα και προληπτικά. Στην περίπτωση των φυσικών
καταστροφών και δη του σεισμού είναι βέβαιο ότι θα επέλθει ο
κίνδυνος, απλά δεν γνωρίζουμε το πότε», ανέφερε ο κ.
Βαγιακάκος.
Ο Νότης Βαγιακάκος.
Οι εκπρόσωποι του αντασφαλιστικού ομίλου Munich RE, κ. M. Brandmaier, Client Manager, A. Vossberg,
Senior Property Treaty Underwriter και G. Feierabend, Senior Property Claims Manager μετέφεραν στους
συμμετέχοντες την εμπειρία της Munich Re στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, χρησιμοποιώντας
παραδείγματα από μεγάλους καταστροφικούς σεισμούς στο εξωτερικό. Με βάση στατιστικά στοιχεία
αποδεικνύεται πως οι καταστροφικές ζημιές αυξάνονται ως προς τη συχνότητα και το μέγεθος. Ειδικά σε
περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού συμβαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες ζημιές και πρέπει να διαθέτουμε
τους πόρους και τις διαδικασίες για να ανταποκριθούμε.
Ο κ. Γ. Γαλάνης, Πραγματογνώμονας, Διευθυντής Pascal & Stratis S.A., αναφέρθηκε στον καθοριστικό
ρόλο που επιτελεί ο πραγματογνώμονας στην περίπτωση επέλευσης σεισμού, ως ενδιάμεσος κρίκος
μεταξύ ασφαλιστικής επιχείρησης και ασφαλισμένου που εξασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη της ζημιάς.
Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία και ο κλάδος έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία
τέτοια γεγονότα στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Γαλάνης.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 16
Αποτελέσματα
Συνεχίζεται η πτώση
της Παραγωγής το Α΄ τρίμηνο του 2014
Η
ΕΑΕΕ πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων
στην Ελλάδα για το πρώτο τρίμηνο του 2014.
Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 59 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες
συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της
ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2012. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 21
δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 98,7%) και 49 στις
ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 91,3%).
Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω 59 επιχειρήσεων με
τις αντίστοιχες δηλώσεις του 2013 των ιδίων επιχειρήσεων για το πρώτο τρίμηνο εκάστου
έτους, προκύπτουν τα παρακάτω:
Η παραγωγή ασφαλίστρων, όπως φαίνεται από την έρευνα, συγκρινόμενη με την παραγωγή
των ιδίων επιχειρήσεων για το πρώτο τρίμηνο του 2013 εμφανίζει μείωση κατά 2,4%, το οποίο
αναλύεται σε αύξηση κατά 2,5% στις ασφαλίσεις Ζωής και μείωση κατά 5,7% στις ασφαλίσεις
κατά Ζημιών. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι αθροιστικές μεταβολές των
κλάδων και του συνόλου σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013.
Αθροιστική μεταβολή παραγωγής ασφαλίστρων 2013-2014
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 17
Σωρευτική μεταβολή χρονικών διαστημάτων 2014 έναντι 2013
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών
Η παραγωγή από πρωτασφαλίσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2014 των κλάδων ασφαλίσεων κατά
Ζημιών (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου), το ποσοστό συμμετοχής τους στο
σύνολο καθώς και το ποσοστό μεταβολής σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του
προηγούμενου έτους εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Παραγωγή από πρωτασφαλίσεις κατά Ζημιών τριμήνου 2014
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 18
Αποτελέσματα
Ασφαλίσεις κατά Ζωής
Η παραγωγή του κλάδου έφτασε περίπου τα 421 εκατ. €, με το μεγαλύτερο μέρος του οποίου, 305 εκατ. € ή
72,4% του συνόλου, να συγκεντρώνεται στον κλάδο Ι. Ζωής. Οι ασφαλίσεις ζωής οι οποίες είναι συνδεδεμένες
με επενδύσεις έφτασαν περίπου τα 59 εκατ. € και μερίδιο επί του συνόλου 14,0% ενώ η διαχείριση ομαδικών
συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε 35 εκατ. € ή 8,3% της παραγωγής.
Παραγωγή από πρωτασφαλίσεις Ζωής τριμήνου 2014
Συνολική Παραγωγή Ασφαλίστρων από Πρωτασφαλίσεις
Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2013 και
ανταποκρίθηκαν στο σχετικό
Δραστηριότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν
ερωτηματολόγιο για την παρούσα
μελέτη ήταν 59.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις είχαν
συγκεντρώσει παραγωγή της τάξης
του 94,6% σύμφωνα με τα πλήρη
στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς
που αφορούσαν το 2012.
Αναλυτικότερα, στις ασφαλίσεις
Ζωής είχαν μερίδιο αγοράς 98,7%
και στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών
91,3%. Συνολικά, η καταγεγραμμένη
από την έρευνα παραγωγή
ασφαλίστρων για το πρώτο τρίμηνο
του 2014 έφτασε περίπου το 1,0 δισ.
€ και αναλύεται σε 42,7% στις
ασφαλίσεις Ζωής και 57,3% στις
ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
Παραγωγή ασφαλίστρων πρώτου τριμήνου 2014
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 20
Μελέτες
Ο Πολιτικός Χάρτης Κινδύνου 2014 της AON
Οδηγός της AON για τον Πολιτικό Κίνδυνο στις Αναδυόμενες Αγορές
Αυξημένοι οι πολιτικοί κίνδυνοι
για τις αναδυόμενες οικονομίες
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 21
Α
υξημένους πολιτικούς κινδύνους για τις πέντε αναπτυσσόμενες χώρες της
ομάδας BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότιο Αφρική) καθώς και για
τις χώρες της πρώην Σοβιετικής ένωσης, ως αποτέλεσμα της
κοινωνικοπολιτικής αστάθειας στην Ουκρανία, εντοπίζει ο 22ος Πολιτικός
Χάρτης της Aon plc.
Η έρευνα αυτή της Aon διεξάγεται ετησίως και αναλύει τα επίπεδα επικινδυνότητας, όσον
αφορά στους κινδύνους συναλλάγματος, το δημόσιο χρέος, την τρομοκρατία, τις κοινωνικές
αναταραχές και διαμάχες, τις πολιτικές παρεμβάσεις και ανατροπές, τους κινδύνους διακοπής
της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εμφυλίους πολέμους, τα εξτρεμιστικά κινήματα και τη
δράση του οργανωμένου εγκλήματος.
Φέτος η έρευνα συμπεριέλαβε 163* χώρες, και οι αξιολογήσεις των χωρών βασίστηκαν στις
αναλύσεις Πολιτικών Κινδύνων των εξειδικευμένων στελεχών της Aon, της “Roubini Global
Economics”, καθώς και 26 συνδικάτων των Lloyd's.
Ο Χάρτης Πολιτικών Κινδύνων της Aon κατατάσσει τις χώρες σε μία κλίμακα χαρακτηρισμού
κινδύνων από «Χαμηλός» έως «Πολύ Υψηλός».
Πίνακας 1: Επιβράδυνση Οικονομικής Ανάπτυξης σε Πολλές Αναδυόμενες Αγορές.
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
2004 2005 2006
Α.Α. Ευρώπη
2007 2008 2009 2010 2011
Α.Α. Ασία
Α.Α. Ευρώπη
2012 2013 2014
Λατινική Αμερική
Πηγή: IMF Roubini Global Economics.
Υποβαθμίσεις και αναβαθμίσεις
Πιο συγκεκριμένα, στη φετινή έρευνα, μόνο έξι χώρες αναβαθμίστηκαν (Γκάνα, Αϊτή, Λάος,
Φιλιππίνες, Σουρινάμ και Ουγκάντα), σε σύγκριση με δεκατρείς το 2013 ενώ δεκαέξι χώρες
υποβαθμίστηκαν (Βραζιλία, Κίνα, Ερυθραία, Ινδία, Ιορδανία, Κιριμπάτι, Μικρονησία,
Μολδαβία, Σαμόα, Νότιος Αφρική, Σουαζιλάνδη, Τόνγκα, Τουβαλού, Βανουάτου, Ουκρανία,
Ρωσία) σε σύγκριση με δώδεκα το 2013.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Παγκοσμίως
› 22
Μελέτες
Χώρες της ομάδας BRICS
Η υποβάθμιση της Ρωσίας δεν είναι τυχαία, και προκύπτει κυρίως λόγω των πρόσφατων
εξελίξεων στην Ουκρανία και της προσάρτησης σε αυτήν της Κριμαίας. Οι πολιτικές εντάσεις
και η επικέντρωση της κυβέρνησης σε γεωπολιτικά ζητήματα φαίνεται να επιδεινώνουν ένα
ήδη όχι τόσο πρόσφορο περιβάλλον επιχειρηματικότητας, ενώ οι κίνδυνοι συναλλάγματος
αυξάνονται. Η οικονομία της Ρωσίας εξακολουθεί να ελέγχεται από το κράτος με
αποτέλεσμα οι απειλές πολιτικών αναταραχών και στασιμότητας στις
εμπορικές συναλλαγές να αυξάνονται.
Σε παρόμοια κατάσταση φαίνεται να βρίσκονται και οι χώρες της
Πρώην Σοβιετικής Ένωσης όπως Αρμενία, Λευκορωσία,
Γεωργία, Μολδαβία σε αντίθεση με τις Καυκάσιες
χώρες, οι οποίες διατηρούν τον ίδιο δείκτη Πολιτικών
Κινδύνων με πέρυσι.
Όπως και η Ρωσία, έτσι και οι υπόλοιπες χώρες της
ομάδας BRICS παρουσιάζουν αυξημένο δείκτη
Πολιτικών Κινδύνων (πολιτικών αναταραχών,
πολιτικών παρεμβάσεων, αδυναμίας πληρωμής
δανείων και άλλων υποχρεώσεων).
Πιο συγκεκριμένα, στη Βραζιλία, η οικονομική
δυσχέρεια και η παρεμβατικότητα της κυβέρνησης στην
οικονομία προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία ενόψει της
φετινής διεξαγωγής του παγκόσμιου Κυπέλλου καθώς
και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016.
Στην τρίτη χώρα της ομάδας BRICS, την Ινδία, η αυξανόμενη
διαφθορά και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις φαίνεται πως
οδηγούν σε αύξηση του κινδύνου Νομοθετικών και Κανονιστικών ανατροπών, ενώ εδαφικές
διαφορές, τρομοκρατία και εμφύλιες διαμάχες οδηγούν σε αυξημένες πιθανότητες Πολιτικών
Αναταραχών. Παρομοίως οι αυξημένες πολιτικές αναταραχές και στάσεις εργασίας στην Κίνα
και τη Νότιο Αφρική φαίνεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην προοπτική εμπορικής και
οικονομικής ανάπτυξής τους.
Ουκρανία
Οι επιπτώσεις που είχαν στη χώρα η πτώση της Κυβέρνησης και η προσάρτηση της Κριμαίας
στη Ρωσία οδήγησαν την Ουκρανία σε διπλή υποβάθμιση («Πολύ Υψηλού Πολιτικού
Κινδύνου»), στο Χάρτη Πολιτικών Κινδύνων 2014 της Aon. Ο κίνδυνος συναλλάγματος
(δείκτης ο οποίος εξετάζει την ικανότητα μίας χώρας να πραγματοποιήσει πληρωμές σε
συγκεκριμένο νόμισμα και μεταφορές χρημάτων εκτός της χώρας όπου δραστηριοποιείται), ο
οποίος είναι ήδη πολύ υψηλός, πρόκειται, σύμφωνα με την Aon, να αυξηθεί περαιτέρω λόγω
περιοριστικών μέτρων στην οικονομία της χώρας. Επιπλέον, η διάθεση και δυνατότητα της
χώρας για αποπληρωμή χρεών ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά. Στο μεταξύ, η μειωμένη
ζήτηση για ευτελή μέταλλα πρόκειται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική
κατάσταση της Ουκρανίας, η οποία θα επιβαρυνθεί περαιτέρω από την συνεχιζόμενη
αβεβαιότητα που απορρέει από τη στάση της Ρωσίας καθώς και τις επικείμενες εκλογές στη
χώρα.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 23
Μέση Ανατολή
και Βορειοδυτική Αφρική (ΜΕΝΑ)
Τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη-μέλη του
Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC)
διατηρούν τη δυναμική τους, με χώρες όπως το
Μπαχρέιν, Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα να αναβαθμίζονται στο Χάρτη
Πολιτικών Κινδύνων του 2014. Αντιθέτως,
οι αντίστοιχες πετρελαιοπαραγωγές
χώρες της Βορείου Αφρικής, διατηρούν
υψηλούς δείκτες Πολιτικών Κινδύνων,
κυρίως εξαιτίας των ασθενέστερων
οικονομιών τους, που τις καθιστούν
αδύναμες να διαχειριστούν έκτακτα γεγονότα.
Αντιθέσεις στην Υποσαχάρια Αφρική
Χώρες όπως η Σουαζιλάνδη και η Νότιος Αφρική υποβαθμίζονται στο Χάρτη Πολιτικών
κινδύνων του 2014, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων στάσεων εργασίας, οι οποίες επηρεάζουν
αρνητικά τις δυνατότητες για εμπορικές συναλλαγές. Αντιθέτως, στην ίδια περιοχή, η Aon
σημειώνει και κάποιες απρόσμενες αναβαθμίσεις:
Σε χώρες όπως η Γκάνα και η Ουγκάντα, οι ξένες επενδύσεις, τα αυξημένα έσοδα καθώς και
φιλανθρωπικές ενέργειες φαίνεται πως αντισταθμίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις του
αυξανόμενου πληθωρισμού, των δυσβάσταχτων οικονομικών υποχρεώσεων και των υπερσυγκεντρωτικών κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να αναβαθμίζονται στο φετινό
Χάρτη.
Ο Γιώργος Δαλιάνης, CEO της Aon Risk Solutions Ελλάδας δηλώνει σχετικά: «Οι επιχειρήσεις
βρίσκονται αντιμέτωπες με απρόβλεπτες καταστάσεις και δυσκολίες επιβίωσης στην περίπλοκη
διεθνή οικονομική σκηνή και χρειάζονται κατάλληλη οργάνωση και ενημέρωση για να τις
διαχειριστούν. Εξελιγμένα εργαλεία, όπως ο διαδραστικός Χάρτης Κινδύνων της Aon Risk Solutions,
προσφέρουν πολύτιμη πληροφόρηση στους πελάτες μας και τους βοηθούν να επισημάνουν τους
πολιτικούς κινδύνους από τους οποίους απειλούνται και να υιοθετήσουν τις απαιτούμενες
στρατηγικές».
Πέρα από την έντυπη έκδοση του χάρτη, η Aon Risk Solutions διαθέτει μέσω του διαδικτύου
διαδραστική πλατφόρμα, η οποία περιέχει ιστορικά δεδομένα των Πολιτικών Χαρτών
προηγούμενων ετών, προσφέροντας έτσι σε επιχειρήσεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν
τις μεταβολές των πολιτικών κινδύνων των τελευταίων 16 ετών, στις αγορές στις οποίες
δραστηριοποιούνται.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
*Δεν συμπεριλήφθησαν χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.).
Φωτογραφίες: Δημήτρης Διακογιάννης
CoverStory
› 24
✱
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 25
«Οι Σωστές Συνεργασίες με τις
Ασφαλιστικές Εταιρείες
θα Μετατρέψουν την Κρίση – Απειλή
σε Ευκαιρία.»
Γεώργιος
Σταματίου
Πρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου ΙΑΣΩ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
CoverStory
› 26
✱
Στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας του ομίλου ΙΑΣΩ,
καλωσορίζετε τον επισκέπτη με τη φράση «Γεννάμε
όνειρα, υπηρετούμε ανάγκες, 24 ώρες δίπλα σας». Μια
φράση που θα μπορούσε να ήταν και το σλόγκαν μιας
ασφαλιστικής εταιρείας ζωής! Αλήθεια, πόσο συνδέονται
οι δύο αυτές αγορές;
Η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά και η ιδιωτική υγεία στην
Ελλάδα της κρίσης είναι περισσότερο συνδεδεμένες από
ποτέ. Το σλόγκαν που αναφέρατε, δεν είναι για εμάς ένα
διαφημιστικό ευφυολόγημα αλλά το συμπύκνωμα της
φιλοσοφίας μας που διακατέχει όλο τον Oμιλο ΙΑΣΩ και
τους ανθρώπους μας. Πιστεύουμε ότι οι ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν σαν γνώμονα τις
σωστές υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, έχουν
παρόμοιο προσανατολισμό και φιλοσοφία με εμάς και
πως μαζί ολοκληρώνουμε την παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας σήμερα.
Φέτος γίνατε 18 ετών, ενηλικιωθήκατε. Από το 1996 έως
σήμερα, συνεχώς επενδύετε και επεκτείνεστε. Θεωρείτε
ότι ολοκληρώσατε έναν κύκλο και ότι θα ρίξετε πλέον το
βάρος στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 27
με τις υπάρχουσες μονάδες και δραστηριότητες ή
εκκρεμούν και νέες επενδύσεις-επεκτάσεις;
Είναι γεγονός ότι από το 1996 μέχρι σήμερα το ΙΑΣΩ
μεγάλωσε και από ένα μαιευτήριο δημιουργήθηκε ένας
ισχυρός όμιλος παροχής υπηρεσιών υγείας που
αποτελείται από το μαιευτήριο ΙΑΣΩ, το ΙΑΣΩ General, το
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, το ΙΑΣΩ Παίδων, το Κέντρο
Αποθεραπείας & Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, την
τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων MedStem Services
και την προμηθευτική και εμπορική εταιρεία του Ομίλου
ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ. Ο χώρος της υγείας
όμως εξελίσσεται συνεχώς και εμείς όντας
προσκολλημένοι στην αποστολή μας για παροχή όλο και
πιο ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, προχωρούμε συνεχώς
σε επεκτάσεις και επενδύσεις σε νέα τεχνολογία. Μέσα
στο 2013 ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε πρόσφατα η
επέκταση του ΙΑΣΩ Παίδων με την προσθήκη 1.600 τ.μ.
ειδικών τμημάτων και εξωτερικών ιατρείων, με σκοπό
να στεγασθούν οι νέες ειδικότητες που εντάχθηκαν στο
νοσοκομείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έυρος των
παιδιατρικών υπηρεσιών μας.
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εντάσσοντάς τα στις
επιχειρηματικές του πρακτικές και στις κοινωνικές και
περιβαλλοντικές δράσεις. Θα θέλατε να μας μιλήσετε
αναλυτικότερα για το θέμα αυτό;
Ως Όμιλος υγείας διαχειριζόμαστε και προσφέρουμε
υπηρεσίες για το πιο πολύτιμο αγαθό του ανθρώπου.
Νιώθουμε υποχρεωμένοι να συνεισφέρουμε στο
κοινωνικό σύνολο στο βαθμό που μας αναλογεί με
όποιον τρόπο μπορούμε. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε
ξεκινήσει κοινωνικές δράσεις πολλά χρόνια πριν την
κρίση, αν και τελευταία η ανάγκη για προσφορά είναι
ακόμα πιο επιτακτική. Ως πάροχος υγείας υψηλού
επιπέδου συνεργαζόμαστε με κοινωνικούς φορείς όπως
το «Χαμόγελο του Παιδιού» προσφέροντας τις υπηρεσίες
μας αφιλοκερδώς, συνεργαζόμαστε με την Αρχιεπισκοπή
Αθηνών προσφέροντας δωρεάν τοκετό σε ανύπαντρες
και σε άπορες μητέρες, παρέχουμε ειδικές εκπτώσεις σε
ανέργους και στεκόμαστε κοντά στην πολύτεκνη
οικογένεια προσφέροντας δωρεάν τοκετό από το 5ο
παιδί. Παράλληλα σε συνεργασία με ιατρούς μας, που
προσφέρονται εθελοντικά, συμμετέχουμε σε δράσεις ανά
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ είναι ένα επιτυχημένο
πολυσυμμετοχικό σχήμα γιατρών και
ίσως και το μοναδικό στον κόσμο.
την Ελλάδα βοηθώντας συνανθρώπους μας που έχουν
ανάγκη.
Οι σχέσεις ιατρικών ομίλων και ασφαλιστικών εταιρειών
δεν ήταν πάντα ρόδινες. Σήμερα, εσείς συνεργάζεστε με
τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Αν θα έπρεπε να
περιγράψετε τις σχέσεις αυτές με λίγα λόγια, τι θα λέγατε;
Είναι γεγονός ότι ο Όμιλος ΙΑΣΩ ξεκίνησε πρόσφατα
ευρείες συνεργασίες με όλες σχεδόν τις ασφαλιστικές
εταιρείες. Πεποίθησή μας είναι ότι τέτοιες συνεργασίες
έχουν διάρκεια μόνο όταν εδράζονται σε ειλικρινείς και
σταθερές βάσεις. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ θεωρεί τις ασφαλιστικές
εταιρείες ισότιμους συνεργάτες με κοινό στόχο την
παροχή ποιοτικών και σωστά κοστολογημένων
υπηρεσιών προς τους πελάτες ασθενείς.
Πόσο αληθεύει η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι τα
ιδιωτικά νοσοκομεία χρεώνουν ακριβότερα τις υπηρεσίες
τους όταν ο ασθενής δηλώνει ότι είναι κάτοχος
ασφαλιστικού προγράμματος υγείας; Συμβαίνει στην
αγορά;
Αν κρίνω εξ ιδίων, πιστεύω ότι κανένας σοβαρός όμιλος
υγείας δεν παραβιάζει του όρους των συμβάσεων
συνεργασίας με τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες τα προηγούμενα
χρόνια στην προώθηση ασφαλιστικών προγραμμάτων
υγείας σε κατοίκους της περιφέρειας ήταν η έλλειψη
σύγχρονων ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων, ώστε να
αξιοποιήσει ο ασφαλισμένος το συμβόλαιό του.
Η λειτουργία του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πρέπει να βοήθησε και
στις πωλήσεις συμβολαίων υγείας στην ευρύτερη
περιοχή. Έχετε στατιστικά στοιχεία προσέλευσης ατόμων
με ασφαλιστήρια υγείας σε σχέση με το σύνολο;
Η λειτουργία ενός τόσο σύγχρονου ιδιωτικού
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
CoverStory
› 28
✱
νοσοκομείου στην Κεντρική Ελλάδα έδωσε τη
δυνατότητα στους κατοίκους της περιοχής να έχουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, χωρίς
να χρειάζεται πια η μετακίνησή τους στα μεγάλα αστικά
κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Το υψηλότατο επιστημονικό επίπεδο, ο σύγχρονος
εξοπλισμός και η τεχνογνωσία του Ομίλου πλαισιώνουν
ένα νοσοκομείο υπερσύγχρονων προδιαγραφών
εφάμιλλο των καλύτερων της Ευρώπης, γεγονός που
επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς πιστοποιήσεις κατά ISO
και κατά TEMOS που έχει πάρει. Θεωρώ ότι η λειτουργία
του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας βοήθησε στις πωλήσεις συμβολαίων
υγείας στην ευρύτερη περιοχή καθώς τον τελευταίο
χρόνο έχουμε σχεδόν διπλασιασμό των ασφαλισμένων
σε ιδιωτικές ασφάλειες που εμπιστεύτηκαν την υγείας
τους στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 29
Ο Έλληνας καταναλωτής διακρίνεται για την έλλειψη
ασφαλιστικής συνείδησης. Φυσικά, αυτό είναι καταρχήν
θέμα παιδείας και της ασφαλιστικής αγοράς. Εσείς, ως
σημαντικός συνεργάτης της αγοράς αυτής και πάροχος
υπηρεσιών υγείας, με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα
μπορούσατε να συμβάλλετε στην ανύψωση της
ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα;
Πιστεύουμε ότι η διαφορά στην ποιότητα των
προσφερομένων υπηρεσιών του ομίλου ΙΑΣΩ και του
δημοσίου συστήματος υγείας είναι το συγκριτικό
πλεονέκτημα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι
ασφαλιστικές εταιρείες στις πωλήσεις τους για
προσέλκυση νέας παραγωγής. Ειδικά σήμερα με τις
περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης του
δημόσιου τομέα, η διαφορά είναι περισσότερο εμφανής.
Επιπλέον οι εξορθολογισμένοι τιμοκατάλογοι των
υπηρεσιών του Ομίλου μας, που προσφέρουμε στην
ασφαλιστική αγορά, συμβάλλει στο σχεδιασμό και στην
προώθηση νέων ασφαλιστικών προϊόντων, τα οποία
είναι φθηνότερα και με πολύ μεγαλύτερο δείκτη
κόστους-οφέλους για το μέσο Έλληνα που βλέπει το
δημόσιο σύστημα να δοκιμάζεται και θέλει τα χρήματά
του να πιάνουν τόπο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
το 2012 είχαμε 14.395 λιγότερες γεννήσεις έναντι του
2010 και βέβαια τα στοιχεία του 2013 είναι επίσης
πτωτικά. Είναι μόνο οικονομικοί οι λόγοι, είναι ο
σύγχρονος τρόπος ζωής, είναι οι επαγγελματικές
προκλήσεις ανδρών και γυναικών; Τι πιστεύετε ο ίδιος και
τι συμπέρασμα έχετε βγάλει από τη συνεχή επαφή σας με
νεαρά ζευγάρια;
Είναι όλοι οι λόγοι που ήδη αναφέρατε. Ο σύγχρονος
τρόπος ζωής, σε συνδυασμό με το κυνήγι της
επαγγελματικής καταξίωσης, έχει αυξήσει το μέσο όρο
ηλικίας των ζευγαριών που τεκνοποιούν για πρώτη
φορά.
Από την άλλη, η οικονομική κρίση, μετά το 2009 έχει
επηρεάσει σημαντικά τον οικογενειακό προγραμματισμό,
καθυστερώντας ή και ματαιώνοντας τις αποφάσεις για
τεκνοποίηση.
Το ενθαρρυντικό είναι ότι το 2013 και από ότι δείχνουν τα
στοιχεία των πρώτων μηνών του 2014, έχει μειωθεί ο
ρυθμός πτώσης των τοκετών πανελλαδικά αλλά
Η ευαισθησία της ιατρικής κοινότητας
και της πολιτείας, δεν επέτρεψε να
μείνουν «ακάλυπτοι» οι ανασφάλιστοι
συνάνθρωποί μας.
πιστεύουμε ότι το 2015 θα είναι η χρονιά που θα
αναστραφεί αυτή η τάση.
Πώς συνδυάζονται τα καθήκοντα του ενεργού μαιευτήραχειρούργου με τα καθήκοντα του manager ενός μεγάλου
επιχειρηματικού ομίλου, όπως ο Όμιλος ΙΑΣΩ;
Όταν υπάρχει όραμα και θέληση, όλα τα παραπάνω
συνδυάζονται με τον καλύτερο τρόπο. Το δικό μου
πλεονέκτημα αλλά και όλων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι ότι με την ιδιότητα του γιατρού
αντιλαμβανόμαστε και ανταποκρινόμαστε άμεσα στις
ανάγκες των ασθενών μας αλλά και των συνεργατών
ιατρών μας.
Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα και από διεθνείς έγκυρους
οργανισμούς σχετικά με την έντονη υποβάθμιση της
«υγειονομικής κατάστασης» της Ελλάδας τα αμέσως
προηγούμενα χρόνια, λόγω ύφεσης και ανασφάλιστου
πληθυσμού. Μέχρι και σε επανεμφάνιση ασθενειών που
είχαμε ξεχάσει αναφέρονται. Ποια είναι η άποψή σας;
Πράγματι στις χώρες που βιώνουν οικονομική κρίση
υποβαθμίζεται η υγειονομική κατάσταση του
πληθυσμού, καθώς η προτεραιότητά του είναι η
επιβίωση και όχι η υγεία του.
Παρόλα αυτά θεωρώ πως στην Ελλάδα η ευαισθησία της
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 30
CoverStory
ιατρικής κοινότητας και της πολιτείας, δεν επέτρεψε να
μείνουν «ακάλυπτοι» οι ανασφάλιστοι συνάνθρωποί μας,
ακόμα και σε μία τέτοια περίοδο οικονομικής ύφεσης.
✱
Ως γιατρός και ως manager, βλέπετε αναστροφή της
πορείας της χώρας μας και οικονομική-κοινωνική
ανάπτυξη στο ορατό μέλλον; Πιστεύουμε ότι τα πράγματα
είναι τόσο σύνθετα και αλληλοαναιρούμενα, που μόνο η
ίδια η αγορά μπορεί να έχει κάποια αίσθηση για τις
προοπτικές.
Η υγεία στην Ελλάδα είναι σε μεταβατική περίοδο.
Η κρίση έχει μειώσει κατά πολύ το εισόδημα που ο μέσος
Έλληνας διαθέτει για την υγεία του, ενώ οι κρατικές
υποδομές και ο ΕΟΠΥΥ έχουν συρρικνωμένους
προϋπολογισμούς, με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα
των παρεχομένων υπηρεσιών τους. Κατάσταση η οποία
θα συνεχιστεί ως το τέλος του 2014 τουλάχιστον.
Τα ιδιωτικά νοσοκομεία καλούνται να μειώσουν το
κόστος λειτουργίας τους για να επιβιώσουν, χωρίς όμως
να κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα των παρεχομένων
υπηρεσιών. Δύσκολη εξίσωση, με παραπάνω από μία
εναλλακτικές.
Εδώ χρειάζονται νέες συνεργασίες με τις ασφαλιστικές
εταιρείες σε ένα περιβάλλον που θα στηρίζεται στο
αμοιβαίο όφελος και τις αμοιβαίες υποχωρήσεις, ώστε
όλοι μαζί να μετατρέψουμε την κρίση-απειλή σε ευκαιρία.
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ είναι ένα πολυσυμμετοχικό σχήμα γιατρών.
Κλείνοντας θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για τους
συναδέλφους σας αλλά και για το σύνολο των
εργαζομένων στον Όμιλο, με ποσοτικά αλλά κυρίως
ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Πράγματι ο όμιλος ΙΑΣΩ είναι ένα επιτυχημένο
πολυσυμμετοχικό σχήμα γιατρών και ίσως και το
μοναδικό στον κόσμο. Σήμερα μετά από 18 χρόνια
λειτουργίας, ο όμιλος ΙΑΣΩ συνεχίζει να στέκεται στην
κορυφή, χάρη στη συμμετοχή και στην εμπιστοσύνη των
4.500 και πλέον ιατρών συνεργατών και των 1.700
εργαζομένων του, που κάθε μέρα επιβεβαιώνουν
έμπρακτα την προσήλωσή τους στο κοινό μας όραμα.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Συνέντευξη
› 32
✱
Manfred
Brandmaier
FLMI, Client Manager Munich Re, Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία, FYROM, Μολδαβία, Ρουμανία
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 33
Έχουμε πίστη στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά.
Στη Δυνατότητά της να Ανακτήσει τη δύναμή της
και να Μεγαλώσει.
Πώς θα περιγράφατε τις τωρινές συνθήκες της
παγκόσμιας αγοράς και ποιο είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή ο κλάδος
της Αντασφάλισης;
Αυτήν τη στιγμή παρατηρούμε έναν αδιάκοπο
ανταγωνισμό. Από τη μια μεριά, δεδομένης της καλής
κεφαλαιοποίησής τους, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες
παραχωρούν μικρότερο ρίσκο στις Αντασφαλιστικές
Επιχειρήσεις. Από την άλλη, οι αντασφαλιστές είναι σε
θέση να παρέχουν άφθονες δυνατότητες, καθώς η
κεφαλαιακή τους βάση έχει επίσης συνεχίσει να
βελτιώνεται χάρη στα καλά αποτελέσματα που
δημοσιεύτηκαν το 2013. Συνεπώς υπάρχει μια
πλεονάζουσα δυνατότητα από τη μεριά της προσφοράς.
Τέλος, οι τιτλοποιήσεις ασφαλιστικών κινδύνων (ILS)
συνεχώς προτιμώνται από θεσμικούς επενδυτές όπως
συνταξιοδοτικά ταμεία (pension funds) που αναζητούν
ένα εύλογο κέρδος. Αυτό το κεφάλαιο κυρίως
διοχετεύεται σε μη-αναλογικές συμβάσεις καταστροφών,
όπως κάλυψη απωλειών από τυφώνες στις Η.Π.Α., ενώ
οι αντασφαλιστές που προηγουμένως ήταν
επικεντρωμένοι σε αυτό τον τομέα επιδιώκουν να
διαφοροποιηθούν σε άλλους τομείς. Επομένως οι τιμές,
οι όροι και οι προϋποθέσεις για αντασφαλιστική κάλυψη
σε μη-αναλογικές συμβάσεις καταστροφών βρίσκονται
υπό πίεση.
Το χαρτοφυλάκιο της Munich Re δεν έχει επηρεαστεί τόσο
έντονα από αυτή την εξέλιξη, καθώς επιλέγει κυρίως
αναλογικές συμβάσεις.
Επιπλέον, ως καλά διαφοροποιημένος αντασφαλιστής με
εκτεταμένη τεχνογνωσία, μπορούμε να παρέχουμε
προσαρμοσμένες λύσεις, σε αντίθεση με τους
περισσότερους παρόχους.
Ποιες είναι οι προσδοκίες σας σχετικά με τη ζήτηση
αντασφάλισης στην Ελλάδα; Σε ποιους τομείς
επιχειρήσεων πιστεύετε πως θα αυξηθεί αυτή η ζήτηση;
Η πολυσυζητημένη εισαγωγή του Solvency II στις
Eυρωπαϊκές Ασφαλιστικές Αγορές το 2016, θα αναγκάσει
τις ασφαλιστικές εταιρείες να διαχειριστούν οικονομικά το
διαθέσιμο κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου τους.
Η αντασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικό
υποκατάστατο των κεφαλαίων επιχειρηματικού
κινδύνου. Βλέπουμε ένα αυξημένο ενδιαφέρον κυρίως
για αναλογική αντασφάλιση μεριδίου ποσόστωσης στον
τομέα των αυτοκινήτων. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι
συνήθως κυρίαρχες στα χαρτοφυλάκια των
ασφαλιστικών εταιρειών, συνεισφέροντας το 50%-80%
του συνολικού όγκου ασφαλίστρων. Συνεπώς, ο πιο
προφανής τρόπος για την απελευθέρωση κεφαλαίων
επιχειρηματικού κινδύνου είναι οι εκχωρήσεις σχετικών
αντασφαλίσεων. Εκτός από αντασφαλίσεις σχετικές με το
Solvency, υπάρχει επίσης χώρος για αύξηση της
παραδοσιακής αντασφάλισης. Η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη
σε κινδύνους από σεισμούς: Με την αύξηση της
ασφαλιστικής συνείδησης, η ζήτηση για την κάλυψη από
σεισμούς και, συνεπώς, η ζήτηση για μεγαλύτερη
ασφαλιστική ικανότητα θα αυξηθούν. Η Munich Re είναι
ήδη μεταξύ των κορυφαίων παροχών και είναι έτοιμη να
επεκτείνει περαιτέρω την δέσμευσή της στην αγορά,
φυσικά σε τιμές αντίστοιχες του ρίσκου.
Τέλος, δεν πρέπει να αγνοήσουμε και άλλους τομείς,
όπως ευθύνη τρίτων, τα θαλάσσια σκάφη, τα
εμπορεύματα και φυσικά τον τομέα της υγείας. Με την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας σύντομα, συνεπώς
και την ανάκαμψη της αντασφάλισης, θα αυξηθεί ξανά και
η ζήτηση.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Συνέντευξη
› 34
✱
H Munich Re έχει ιστορία στην αντασφάλιση Κινδύνων
κατά Ζημιών στην Ελλάδα. Στους Κλάδους Ζωής &
Υγείας;
Η Munich Re έχει ήδη πολύχρονη παρουσία στην
αντασφάλιση προσωπικών κινδύνων στην Ελλάδα,
συμπεριλαμβανομένου του κλάδου υγείας. Σκοπός μας
είναι να επεκτείνουμε τις υπάρχουσες συνεργασίες μας.
Εκτός από την παροχή αντασφάλισης, βοηθάμε τους
συνεργάτες μας στην ανάπτυξη προϊόντων και την
τιμολόγηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
Οι αντασφαλιστικές μας συμβάσεις υγείας στην Ελλάδα
λειτουργούν όχι μόνο ως αντασφάλιση αλλά και ως
πλατφόρμα για την παροχή υπηρεσιών σχετικές με
αποζημιώσεις και την ανταπόκριση σε νέες τάσεις.
Συλλέγουμε και αναλύουμε διεξοδικά στατιστικά στοιχεία
της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για περισσότερα από
20 χρόνια και τα χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε
τους Έλληνες πελάτες μας να δομήσουν τις στρατηγικές
προϊόντων τους.
Πείτε μας τα συμπεράσματά σας από την εκδήλωση
«Η διαχείριση ζημιών σε περίπτωση φυσικών
καταστροφών» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις
7 Μαΐου, 2014.
Η εκδήλωση που οργάνωσε η Munich Re, μαζί με την
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, ήταν μια πολύ
ενδιαφέρουσα εμπειρία για εμάς. Λάβαμε τον διπλάσιο
από τον αναμενόμενο αριθμό εγγραφών. Αυτό
δείχνει ξεκάθαρα την προθυμία του
Η Munich Re είναι ένας
αφοσιωμένος εταίρος στην Ελληνική
Ασφαλιστική Βιομηχανία.
ασφαλιστικού κλάδου να θεσπίσει τις κατάλληλες
διαδικασίες για τη διοικητική διαχείριση των
αποζημιώσεων που προκύπτουν από φυσικές
καταστροφές όπως οι σεισμοί. Ο κλάδος έδειξε τις
ικανότητές του μετά από το σεισμό του 1999 και τον
πρόσφατο σεισμό στη Κεφαλονιά. Παρ’ όλα αυτά είναι
απαραίτητο για τις ασφαλιστικές εταιρείες να συνεχίσουν
να βελτιώνουν τις διαδικασίες τους ώστε να
διαχειρίζονται τις αιτήσεις αποζημιώσεων όσο το δυνατό
συντομότερα.
Πιστεύετε πως οι ελληνικές ρυθμιστικές αρχές θα
λάβουν μέτρα σχετικά με το νόμο που θα αναγκάζει τους
Έλληνες να ασφαλίζουν τις περιουσίες τους έναντι
φυσικών καταστροφών;
Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση και δεν είμαι σε θέση να
εκφράσω προσδοκίες. Θα πρέπει να περιμένουμε τα
επόμενα βήματα της ελληνικής κυβέρνησης και της
τοπικής Εποπτικής Αρχής.
Σε κάποιες γειτονικές χώρες οι κυβερνήσεις
έχουν θεσπίσει νόμους για την καθιέρωση της
υποχρεωτικής ασφάλισης ιδιωτικών
κατοικιών έναντι σεισμών, και σε
ορισμένες περιπτώσεις έναντι και
άλλων φυσικών καταστροφών.
Φυσικά, αυτό θα είναι μια επιπλέον
οικονομική επιβάρυνση για τους
ιδιώτες, οι οποίοι θα αναγκαστούν να
πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές.
Από την άλλη όμως, τα ασφάλιστρα
αυτά θα είναι αμελητέα σε σχέση με την
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 36
Συνέντευξη
Oι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την
τάση να αυξάνουν την ιδία κράτησή
τους κατά περιόδους.
μειονέκτημα μόνο. Καθώς έχουμε πίστη στον Ελληνικό
ασφαλιστικό κλάδο και στη δυνατότητά του να ανακτήσει
τη δύναμή του και να μεγαλώσει, πιστεύουμε πως οι
πελάτες μας θα προτιμήσουν αυξημένα όρια και πάλι,
ειδικά όταν πρόκειται για αντασφάλιση έναντι φυσικών
καταστροφών.
✱
οικονομική επιβάρυνση που μπορεί να υποστεί κανείς
από μια φυσική καταστροφή.
Ποια είναι η πρόβλεψή σας σχετικά με το συνολικό όγκο
αντασφαλίσεων στην ελληνική αγορά; Είναι ευρέως
γνωστό πως οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν την τάση να
αυξάνουν την ιδία κάλυψη και να μειώνουν το ποσοστό
αντασφάλισης. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Από τη μια ο συνολικός όγκος αντασφάλισης μπορεί να
αυξηθεί λόγω επιπλέον αγορών αντασφαλίσεων, ως
αποτέλεσμα της εισαγωγής του Solvency II και τη χρήση
αντασφαλιστικής ικανότητας ως υποκατάστατο
κεφαλαίου. Απ’ την άλλη οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν
την τάση να αυξάνουν την ιδία κράτησή τους κατά
περιόδους. Αυτό μπορεί να προκληθεί από ένα πιο ώριμο
χαρτοφυλάκιο κινδύνων, από περισσότερα διαθέσιμα
αποθεματικά ή από συγχωνεύσεις και εξαγορές. Φυσικά
κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, η ζήτηση για ασφάλιση, και
ως αποτέλεσμα η αντασφαλιστική ζήτηση, μειώνεται.
Αλλά αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ως προσωρινό
Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο για τη
συμμετοχή της Munich Re στην Ελληνική Ασφαλιστική
Αγορά;
Η Munich Re είναι ένας αφοσιωμένος εταίρος στην
Ελληνική Ασφαλιστική Βιομηχανία, με συνεργασίες που
μετράνε ήδη αρκετές δεκαετίες. Προσφέρουμε λύσεις
αντασφάλισης στους κλάδους Ζημιών, Ζωής και Υγείας,
μέσω των προσαρμοσμένων στην Ελληνική Ασφαλιστική
Αγορά συμβάσεων, καθώς και μέσω προαιρετικών
υπηρεσιών μας. Αξίζει επίσης αναφοράς, η πείρα μας στις
συναλλαγές που σχετίζονται με την αποδέσμευση
κεφαλαίων και τυχόν θέματα που σχετίζονται με το
Solvency II. Εκτός από συναλλαγές που σχετίζονται με
αντασφάλιση, έχουμε τις γνώσεις να υποστηρίξουμε την
αγορά με προσαρμοσμένα μαθήματα κατάρτισης,
εργαστήρια καθώς και ανοιχτές εκδηλώσεις για διάλογο.
Η πρόσφατη εκδήλωσή μας για τη διαχείριση των
αποζημιώσεων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών
είναι ένα παράδειγμα αυτών των δραστηριοτήτων μας.
Μέσα από τις στενές προσωπικές και επαγγελματικές
σχέσεις μας είμαστε σε θέση να πετύχουμε το στόχο μας,
να είμαστε δηλαδή ένας στρατηγικός εταίρος στις
εταιρείες που μας εμπιστεύονται αλλά και στην αγορά στο
σύνολό της.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 38
Μελέτες
Κατάταξη Χωρών
με τη Μεγαλύτερη Κοινωνική Πρόοδο
2014
Η
Ελλάδα κατέλαβε την 35η θέση στην κατάταξη των χωρών με
τη μεγαλύτερη κοινωνική πρόοδο παγκοσμίως σύμφωνα με
ένα νέο σημαντικό δείκτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το
μη κερδοσκοπικό οργανισμό Social Progress Imperative (SPI).
Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου για το 2014 κατατάσσει 132 χώρες βάσει της
κοινωνικής και της περιβαλλοντικής τους απόδοσης. Το υψηλότερο ΑΕΠ αποφέρει
κέρδη, ιδιαιτέρως στις «Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες». Ωστόσο, τα αυξημένα εισοδήματα
δεν εγγυώνται βελτίωση όσον αφορά στη «Βιωσιμότητα του Οικοσυστήματος», στην «Υγεία και
την Ευημερία» και στην «Παροχή Ευκαιριών».
Μετρώντας τα αποτελέσματα της κοινωνικής προόδου μιας χώρας, ο Δείκτης Κοινωνικής
Προόδου για το 2014 –ο οποίος κατατάσσει 132 χώρες βάσει της κοινωνικής και της
περιβαλλοντικής απόδοσής τους– εντοπίζει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία μιας χώρας σε
σύγκριση με άλλες χώρες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ του ιδίου επιπέδου. Η Ελλάδα χάρη στη
βαθμολογία της κοινωνικής προόδου της, καταλαμβάνει την 35η θέση ανάμεσα στις 132 χώρες της
κατάταξης, θέση λίγο χαμηλότερη από τη θέση στην οποία κατατάσσεται με κριτήριο το ΑΕΠ της,
31η στις 132. Με βάση τα διάφορα κριτήρια του δείκτη στις 132 χώρες η Ελλάδα κατατάσσεται:
●
29η στις Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες
●
7η στη Διατροφή και τη Βασική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
●
22η στο Νερό και την Υγιεινή
●
41η στα Θεμέλια της Ευζωίας
●
19η στη βασική εκπαίδευση
●
23η στην Υγεία και την Ευζωία (καλό προσδόκιμο ζωής, απουσία μεταδοτικών
θανάσιμων ασθενειών στις ηλικίες 30 - 70 και χαμηλό δείκτη παχυσαρκίας)
●
43η στην παροχή ευκαιριών
●
22η στην πρόσβαση ανώτερης εκπαίδευσης
Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου, ο οποίος δημιουργήθηκε από μια ομάδα με επικεφαλής τον
καθηγητή του Harvard Business School, κ. Michael E. Porter, σχεδιάστηκε για να συμπληρώνει το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ και άλλους οικονομικούς δείκτες συμβάλλοντας στο να γίνει αντιληπτή
ολόκληρη η εικόνα της απόδοσης μιας χώρας.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 39
Παγκόσμιες τάσεις:
• Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου καταδεικνύει έναν ευρύ θετικό συσχετισμό
μεταξύ της οικονομικής απόδοσης (η οποία μετράται από το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ), και της κοινωνικής προόδου. Οι χώρες με υψηλότερα εισοδήματα
τείνουν να απολαμβάνουν μεγαλύτερη κοινωνική πρόοδο: η Νέα Ζηλανδία με
κατά κεφαλήν ΑΕΠ €18.862* κατατάσσεται 1η στο Δείκτη Κοινωνικής
Προόδου, ενώ το Τσαντ με κατά κεφαλήν ΑΕΠ €1.364* βρίσκεται στη
χαμηλότερη θέση της κατάταξης.
• Ωστόσο, ο Δείκτης καταδεικνύει ότι η οικονομική απόδοση δεν εξηγεί εξ
ολοκλήρου την κοινωνική πρόοδο. Η χώρα με το υψηλότερο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στην κατάταξή μας, η Νορβηγία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ €34.682*,
κατατάσσεται 5η πολύ μετά τη Νέα Ζηλανδία, της οποίας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
είναι σχεδόν το μισό από της Νορβηγίας. Παρομοίως, στην τελευταία θέση της
κατάταξης βρίσκεται το Τσαντ το οποίο έχει πολύ υψηλότερο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ €1.364* από τη Λιβερία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ €408*, που κατατάσσεται
120η. Αυτό το πρότυπο επαναλαμβάνεται σε όλα τα επίπεδα οικονομικής
ανάπτυξης: για παράδειγμα παρά το χαμηλό επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
της Τζαμάικα, η ίδια χώρα αποδίδει καλύτερα από την Κίνα.
Γράφημα 1: Χάρτης των αποτελεσμάτων του Δείκτη κοινωνικής Προόδου 2014.
Ο Καθηγητής Michael E. Porter.
Ο Καθηγητής Michael E. Porter
ανέφερε: «Μέχρι τώρα, η υπόθεση ήταν
ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της
οικονομικής ανάπτυξης και της ευζωίας.
Ωστόσο, ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου
εντοπίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν
είναι παντού η ίδια. Μολονότι το
υψηλότερο ΑΕΠ συσχετίζεται με την
κοινωνική πρόοδο, η σύνδεση αυτή
γίνεται αυθαίρετα. Σε περιπτώσεις
χωρών που έχουν ΑΕΠ των ιδίων
επιπέδων, εντοπίζουμε ότι ορισμένες
από αυτές επιτυγχάνουν πολύ υψηλότερα
επίπεδα κοινωνικής προόδου συγκριτικά
με τις υπόλοιπες.»
Αποτελέσματα Δείκτη Κοινωνικής Προόδου.
• Η σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου
αλλάζει ανάλογα με την αύξηση των εισοδημάτων.
- Στα χαμηλότερα εισοδηματικά επίπεδα, οι μικρές διαφορές στο ΑΕΠ
συνδέονται με τις μεγάλες διαφορές στην κοινωνική πρόοδο. Για
παράδειγμα, με γνώμονα το «Νερό και την Υγιεινή» και τη «Στέγη»,
παρατηρείται μεγάλο άλμα βελτίωσης μεταξύ των αποτελεσμάτων χωρών
με χαμηλά εισοδήματα και των αποτελεσμάτων χωρών με χαμηλά και
μεσαία εισοδήματα.
- Ωστόσο, όσο οι χώρες φτάνουν τα υψηλά εισοδηματικά επίπεδα, τα
«εύκολα» κέρδη στην κοινωνική πρόοδο που προέρχονται από την
οικονομική ανάπτυξη δείχνουν να εξαντλούνται και η ευρύτερη οικονομική
Ο Michael Green, Executive Director,
Social Progress Imperative.
Ο Michael Green, Executive Director,
Social Progress Imperative, δήλωσε:
«Η οικονομική ανάπτυξη δεν οδηγεί
αυτομάτως στην κοινωνική πρόοδο.
Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου
καταδεικνύει ότι για την αντιμετώπιση
προβλημάτων όπως είναι η φτώχεια και η
ανισότητα, δεν αρκεί η οικονομική
ανάπτυξη.»
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 40
Μελέτες
ανάπτυξη φέρνει νέες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Για παράδειγμα, με
κριτήριο τη Βιωσιμότητα του Οικοσυστήματος –που εξετάζει δείκτες όπως είναι εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου– οι χώρες με υψηλά εισοδηματικά επίπεδα εμφανίζουν λίγο καλύτερη
απόδοση συγκριτικά με τις χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα. Πραγματικά, όσο οι οικονομίες
των χωρών με χαμηλά εισοδήματα αναπτύσσονται, μπορούν να αναμένουν τη Βιωσιμότητα
των Οικοσυστημάτων τους να επιδεινώνεται πριν να βελτιωθεί.
• Για τις χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα η οικονομική ανάπτυξη δεν θα έχει απαραίτητα ως
αποτέλεσμα τη σημαντικά βελτιωμένη κοινωνική πρόοδο. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την
«Προσωπική Ασφάλεια» μόνο όταν οι χώρες αγγίζουν το status υψηλού εισοδήματος ο αριθμός
ανθρωποκτονιών, βίαιων εγκλημάτων, οι θάνατοι μειώνονται σημαντικά, αλλά ακόμη και τότε,
υπάρχoυν διαφορές μεταξύ χωρών με υψηλά εισοδήματα. Μέχρι τότε οι βελτιώσεις στην
προσωπική ασφάλεια, μεταξύ χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος παραμένουν
περιορισμένες.
Δείκτης Κοινωνικής Προόδου
Γράφημα: Τρεις Διαστάσεις του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου σε σύγκριση με το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Βασικές Ανάγκες
Θεμέλεια της ευημερίας
Ευκαιρίες
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
• Τα υψηλά εισοδηματικά επίπεδα του ΑΕΠ οδηγούν στην ικανοποίηση των «Βασικών
Ανθρώπινων Αναγκών», αλλά δεν εγγυώνται αυξημένη «Παροχή Ευκαιριών» για τους πολίτες.
Όταν οι χώρες επιτυγχάνουν υψηλό εισοδηματικό status στην καταμέτρηση της «Παροχής
Ευκαιριών» –η οποία λαμβάνει υπόψη στοιχεία που περιλαμβάνουν τα «Προσωπικά
Δικαιώματα» και «Ανοχή και Συμμετοχικότητα»– εμφανίζουν σημαντικές βελτιώσεις σε αυτή την
αξιολόγηση. Οι μετρήσεις διαφέρουν πολύ μεταξύ των χωρών αυτών με υψηλά εισοδήματα,
πολύ περισσότερο από ό,τι στις «Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες» –που αξιολογούν παράγοντες
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 41
συμπεριλαμβανομένου του «Νερού και της Υγιεινής» και της «Βασικής Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης»– και που όλες οι χώρες με υψηλά εισοδήματα παρουσιάζουν ευνοϊκή βαθμολογία.
• Η πλειονότητα των χωρών παρουσιάζει καλή απόδοση στην ικανοποίηση των βασικών ιατρικών
αναγκών των πολιτών της και το ίδιο ισχύει για τις μετρήσεις στις εγγραφές βασικής
εκπαίδευσης και για τον αλφαβητισμό των ενηλίκων. Αυτό μπορεί επίσης, να οφείλεται στο
θετικό αντίκτυπο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας οι οποίοι εστίαζαν σε αυτές τις
περιοχές. Για την επιτάχυνση της προόδου σε ζητήματα όπως είναι η Προσωπική Ασφάλεια, η
Πρόσβαση στην Ανώτερη Εκπαίδευση και η Βιωσιμότητα του Οικοσυστήματος, όπου ο κόσμος
δεν παρουσιάζει τόσο καλή απόδοση, απαιτείται παρόμοια συντονισμένη προσπάθεια.
Τα βασικά ευρήματα:
›
Η Νέα Ζηλανδία είναι φέτος η χώρα με την καλύτερη απόδοση.
›
Η Ολλανδία είναι η χώρα με την καλύτερη απόδοση από όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
›
Ο Καναδάς είναι η χώρα με την καλύτερη απόδοση από τις G8.
›
Η Σλοβενία και η Εσθονία είναι τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά «success stories» με
βαθμολογίες καλύτερες από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Από τις μεγάλες
Ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία είναι η χώρα με τη χαμηλότερη απόδοση η οποία την
κατατάσσει σε θέση χαμηλότερη από εκείνες των χωρών του Σοβιετικού μπλοκ όπως
είναι η Τσεχία, η Σλοβακία και η Πολωνία.
›
Η Κόστα Ρίκα και η Ουρουγουάη είναι οι χώρες με την καλύτερη απόδοση στη
Λατινική Αμερική.
›
Η Βραζιλία από τις BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) είναι η χώρα με
την καλύτερη απόδοση και ακολουθείται από τη Νότια Αφρική, τη Ρωσία, την Κίνα και
την Ινδία.
›
Εκτός της Βραζιλίας, οι BRICS σημειώνουν χαμηλή απόδοση στην κοινωνική πρόοδο,
καταδεικνύοντας ότι για την Κίνα και την Ινδία συγκεκριμένα, η ταχεία οικονομική
πρόοδος δεν σημαίνει καλύτερη ζωή για τους πολίτες της.
Κατατάξεις που εντυπωσιάζουν:
›
Οι Η.Π.Α. καταλήγουν στη 16η θέση, θέση χαμηλότερη από εκείνη του Καναδά (7η)
και του Ηνωμένου Βασιλείου (13η). Ο Δείκτης εντοπίζει πολλές ενδιαφέρουσες
περιοχές στις οποίες οι Η.Π.Α. συστηματικά παρουσιάζουν χαμηλή απόδοση
συγκριτικά με χώρες ιδίου επιπέδου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σύμφωνα με τον κ. Michael
Green, Executive Director of the Social Progress Imperative.
›
Η Ρωσία κατετάγη 80ή στο Δείκτη, πιο κάτω από την Ουκρανία (62η) και τη Γεωργία
(66η).
›
Η Ινδία κατέλαβε την 102η θέση στο Δείκτη, κάτω από το Μπαγκλαντές (99η) και τη
Σρι Λάνκα (85η).
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 42
Μελέτες
Οι υψηλότερες πέντε αποδόσεις:
1.
Νέα Ζηλανδία – με υψηλή βαθμολογία ειδικά στα πολιτικά δικαιώματα, στην
πρόσβαση στις σύγχρονες επικοινωνίες και στην εγγραφή στη βασική εκπαίδευση.
Αυτό το επίτευγμα είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακό δεδομένου ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
της Νέας Ζηλανδίας είναι €18.873* (στην 25η θέση παγκοσμίως).
2.
Ελβετία – με καλή βαθμολογία στη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος, την προσωπική
ασφάλεια, το προσδόκιμο ζωής και τις θρησκευτικές ελευθερίες.
3.
Ισλανδία – με συστηματικά καλή βαθμολογία σε όλες τις κατηγορίες, ιδιαιτέρως στην
ανοχή και τη συμμετοχικότητα και στην πρόσβαση στην πληροφορία και τις
επικοινωνίες. Όπως η Νέα Ζηλανδία, αυτή η κατάταξη εντυπωσιάζει γιατί η Ισλανδία
αποδίδει καλύτερα παρά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ύψους €24.710* (13η θέση
παγκοσμίως).
4.
Ολλανδία – με καλή βαθμολογία στο νερό και την υγιεινή, την πρόσβαση στην
πληροφορία και τις επικοινωνίες, τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και τα πολιτικά
δικαιώματα.
5.
Νορβηγία – με καλή βαθμολογία στην προσωπική ασφάλεια, τη χρήση του
διαδικτύου, την ελευθερία του τύπου και τη βασική ιατροφαρμακευτική φροντίδα.
Ο καθηγητής Michael E. Porter δήλωσε:
«Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου είναι η πιο συμμετοχική και φιλόδοξη προσπάθεια που έχει
πραγματοποιηθεί ποτέ για τον ορισμό και τη μέτρηση της κοινωνικής προόδου με τρόπο κατανοητό.
Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της
ευημερίας μιας χώρας ως κοινωνίας που μπορεί να συγκριθεί και να αξιολογηθεί έναντι της
οικονομικής απόδοσης. Ελπίζουμε ότι όπως το ΑΕΠ είναι ένας δεδομένος τρόπος μέτρησης της
οικονομικής επιτυχίας, έτσι ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου θα γίνει ευρέως αποδεκτός ως τρόπος
μέτρησης της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής επιτυχίας.»
«Ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου έχει σχεδιαστεί για να απεικονίσει όλο το εύρος των ζητημάτων που
καθορίζουν την κοινωνική πρόοδο, για να αξιολογήσει την απόδοση μιας χώρας και για να εντοπίσει
σημεία προς βελτίωση. Ο Δείκτης χρησιμοποιεί επιμέρους δείκτες που μετρούν περισσότερο τα
αποτελέσματα –όπως είναι το προσδόκιμο ζωής, ο αλφαβητισμός και η ελευθερία της προσωπικής
επιλογής– παρά τις επιβαρύνσεις όπως είναι τα δημόσια έξοδα ή η νομοθεσία που ψηφίστηκε. Και
επειδή, ο Δείκτης Κοινωνικής Προόδου μετρά απευθείας και με τρόπο κατανοητό τα κοινωνικά
αποτελέσματα, χωριστά από τους οικονομικούς δείκτες, μας επιτρέπει – για πρώτη φορά να
εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής προόδου.»
Ο οργανισμός Social Progress Imperative δημιούργησε το Δείκτη Κοινωνικής Προόδου σε
συνεργασία με ακαδημαϊκούς από το Harvard Business School και το Massachusetts Institute of
Technology (MIT), καθώς και άλλους ηγετικούς διεθνείς οργανισμούς από τους χώρους της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και της φιλανθρωπίας συμπεριλαμβανομένων
των Cisco, Compartamos Banco, Deloitte Global και εταιρειών μελών (Deloitte), Fundación Avina,
και Skoll Foundation.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
*Ορισμός
κατά κεφαλήν ΑΕΠ:
Ο Δείκτης Κοινωνικής
Προόδου χρησιμοποιεί τον
ορισμό της Παγκόσμιας
Τράπεζας: «Το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ βασίζεται στην Ισοτιμία
Αγοραστικής Δύναμης (ΙΑΔ).
Το ΙΑΔ ΑΕΠ είναι το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
μετά από μετατροπή του στο
διεθνές δολάριο
χρησιμοποιώντας μονάδες
ισοτιμίας αγοραστικής
δύναμης. Το διεθνές δολάριο
έχει την ίδια αγοραστική
δύναμη με το αμερικάνικο
δολάριο ως προς το ΑΕΠ.
Το ΑΕΠ στις τιμές των
αγοραστών είναι το ποσό της
προστιθέμενης ακαθάριστης
αξίας από όλους τους
εγχώριους παραγωγούς στην
οικονομία μαζί με τους
φόρους κάθε προϊόντος και
χωρίς επιδοτήσεις που δεν
περιλαμβάνονται στην αξία
των προϊόντων. Υπολογίζεται
χωρίς αφαιρέσεις για την
αποτίμηση των
κατασκευασμένων στοιχείων
ή για την εξάντληση και την
υποβάθμιση των φυσικών
πηγών. Τα δεδομένα
παρουσιάζονται σε σταθερές
τιμές διεθνών δολαρίων του
2005.» http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.P
CAP.PP.KD
› 44
Συνέδριο
MetLife: Με Νέο Όνομα
και Σταθερές Βάσεις Συνεχίζει Ακόμα πιο Δυνατά
Σ
ε μια βραδιά με ιδιαίτερο συμβολισμό, η MetLife Alico γιόρτασε 50 χρόνια επιτυχημένης
δραστηριότητας στην Ελλάδα. Παράλληλα ανακοίνωσε τη μετονομασία της σε MetLife,
στο πλαίσιο του εναρμονισμού της με την παγκόσμια εταιρική ταυτότητα της εταιρείας.
Σε αυτήν τη σημαντική βραδιά για τη MetLife, παραβρέθηκαν πάνω από 1.200
καλεσμένοι, από το Παραγωγικό Δυναμικό και το Διοικητικό Προσωπικό, στελέχη της εταιρείας από το
Περιφερειακό και Παγκόσμιο δίκτυο, συνεργάτες, εκπρόσωποι της Ασφαλιστικής αγοράς, κ.ά.
Τους πολυάριθμους προσκεκλημένους υποδέχθηκαν ο Μιχάλης Χατζηδημητρίου,
Head of Eastern & Southern Europe της MetLife και ο Δημήτρης Μαζαράκης,
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας στην
Ελλάδα, μαζί με τον Γιώργο Ζερβουδάκη, Head of Face to
Face Distribution Ελλάδος, καθώς και άλλα στελέχη.
Παράλληλα, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Michel Khalaf, President, Europe, Middle East & Africa,
ο Ricardo Anzaldua Executive Vice President & General
Counsel και ο Frans Hijkoop Executive Vice President &
Chief HR Officer, ενώ χαιρετισμό μέσω video conference
απηύθυνε ο Steve Kandarian, Chairman, President, & CEO της MetLife.
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης μισού αιώνα επιτυχημένης
δραστηριότητας στην Ελλάδα, έγινε μία δημιουργική αναδρομή στο
παρελθόν, με αναφορά σε σημεία-σταθμούς για την εταιρεία.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η ανακοίνωση από τον
κ. Δ. Μαζαράκη, της μετονομασίας της εταιρείας από MetLife
Alico σε MetLife, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα σελίδα στην ιστορία
της.
Επιπλέον, ο κ. Μαζαράκης στάθηκε στα βασικά συστατικά της
έως τώρα επιτυχίας, ξεχωρίζοντας τις στρατηγικές επιλογές της
εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια, η οποία πολλές φορές κινήθηκε
αντίθετα από τη μόδα της κάθε εποχής, καθώς και την έμφαση στη
δημιουργία επαγγελματιών ασφαλιστικών συμβούλων πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασής
της στην Ελλάδα.
Στο ξεκίνημα της δεύτερης πεντηκονταετίας, και υλοποιώντας ήδη τη
στρατηγική της για την περαιτέρω ανάπτυξή της, στόχος της MetLife
είναι να αποτελεί την πρώτη και κορυφαία επιλογή για τους
ασφαλισμένους, όπως επίσης την πρώτη και κορυφαία επιλογή για
τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 45
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δ. Μαζαράκης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
«50 χρόνια πριν, το 1964, η εταιρεία μας ξεκινούσε τη δραστηριότητά της
στην Ελλάδα. Μπήκε στην αγορά ως μια εταιρεία διεθνούς εμβέλειας και
γρήγορα κέρδισε την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη των συνεργατών της
και των ασφαλισμένων της. Η American Life Insurance Company, όπως
ήταν η τότε ονομασία της, ήταν εκείνη που έδωσε πρώτη νέα διάσταση στο
θεσμό της ασφάλειας Ζωής στην Ελλάδα, και αποτέλεσε ένα μεγάλο σχολείο
για πολλά στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς.
Η Εταιρεία μας επέλεξε να επιμένει στον επαγγελματία ασφαλιστικό
σύμβουλο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης από την πρώτη στιγμή
που ήρθε στην Ελλάδα. Να πηγαίνει κόντρα στη μόδα της κάθε εποχής,
όπως με τις κάρτες νοσηλείας, και να προτείνει αυτά τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που αντέχουν στο χρόνο. Να παροτρύνει τους ασφαλισμένους της Ο κ. Δ. Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, MetLife.
το 1999, όταν όλοι είχαμε μεθύσει με τις αποδόσεις του χρηματιστήριου, να
διατηρήσουν τα παλαιά τους εγγυημένα συμβόλαια. Αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις επιλογές που την
χαρακτηρίζουν και δικαιολογούν γιατί σήμερα βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται.»
Αναφερόμενος στις προοπτικές που ανοίγονται για τα επόμενα χρόνια, ο κ. Δ. Μαζαράκης υπογράμμισε:
«Παρά τις όποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης, είναι σαφές και προσωπικά
το πιστεύω ακράδαντα, ότι παράλληλα διαμορφώνονται σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.
Αυτές τις προοπτικές, εμείς οφείλουμε να τις “διαβάσουμε” σωστά και να τις αξιοποιήσουμε κατάλληλα.
Τι κάνουμε λοιπόν, εμείς, σήμερα αλλά και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα προκειμένου η προσδοκώμενη
ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς και οι προοπτικές που έχουμε διαγνώσει να λειτουργήσουν προς όφελός
μας;
Πρώτον, αλλάζουμε πλέον το όνομά μας από MetLife Alico σε MetLife και εναρμονιζόμαστε με την παγκόσμια
οικογένεια της MetLife. Πρόκειται για ένα όνομα που εμπνέει εκατομμύρια πελάτες ανά τον κόσμο να
διεκδικήσουν περισσότερα από τη ζωή τους, όπως λέει και η υπόσχεση της MetLife προς τους
ασφαλισμένους.
Και δεύτερον, συνεχίζουμε με αφοσίωση να υλοποιούμε τη στρατηγική μας, τη στρατηγική που θα μας
οδηγήσει με ασφάλεια στο δρόμο της ανάπτυξης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις δεσμεύσεις μας απέναντι
στους ασφαλισμένους μας, τους ανθρώπους μας, και τους μετόχους μας.»
Στην ομιλία του, ο κ. Μ. Χατζηδημητρίου τόνισε μεταξύ άλλων:
«Είμαστε από τις μεγαλύτερες και πιο φερέγγυες εταιρείες στην Ελληνική
Αγορά. Μία εταιρεία με 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα. Με ιστορία, με
ζωντανές μνήμες, μια εταιρεία που κέρδισε την εμπιστοσύνη της αγοράς
και διαμόρφωσε και ατσάλωσε το DNA της.
Τι αναγράφεται λοιπόν στο DNA μας; Η συνέπεια λόγων και έργων.
Η αίσθηση ευθύνης. Το ήθος. Ο σεβασμός στους ασφαλισμένους και στους
ανθρώπους μας. Αλλά βαθιά χαραγμένα είναι επίσης η προσήλωση στην
καθημερινή βελτίωση της Παραγωγικότητας, το πάθος για την επιτυχία και
την τελειότητα και η σχεδόν φανατική αγάπη μας για τη δουλειά μας και την
Εταιρεία μας.»
Ακόμη, στην ομιλία του ο κ. Μ. Χατζηδημητρίου έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στις Ομαδικές Ασφαλίσεις, καθώς και στο δίκτυο πωλήσεων,
Ο κ. Μ. Χατζηδημητρίου, Head of Eastern & Southern Europe, MetLife.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 46
Συνέδριο
τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής:
«Στις Ομαδικές Ασφαλίσεις, που είναι σήμερα πραγματικός ηγέτης στην αγορά, θα πρέπει να συνεχίσουμε να
παρέχουμε υψηλότατου επιπέδου σύγχρονες υπηρεσίες, καλύπτοντας τις εξειδικευμένες ανάγκες των
εταιρικών μας πελατών. Η χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας και το υψηλού επιπέδου service,
αποτελούν απαραίτητα εργαλεία που θα αναπτυχθούν ακόμα πιο πολύ.»
Αναφερόμενος στο Διοικητικό μηχανισμό, ο κ. Μ. Χατζηδημητρίου ανέφερε: «Στο δικό μας διοικητικό
μηχανισμό, πιστώνεται εν πολλοίς η βελτίωση της παραγωγικότητάς μας, χωρίς να τραυματίζεται η ποιότητα
υπηρεσιών και υποστήριξης. Θα συνεχίσει να απλοποιεί τις διαδικασίες, να αυτοματοποιείται, να βελτιώνει την
αίσθηση ικανοποίησης στους ασφαλισμένους μας μετά από κάθε συναλλαγή μαζί μας, να είναι ακόμα πιο κοντά
στον πελάτη.»
Στη δική του ομιλία, ο κ. Michel Khalaf αναφέρθηκε στη σημασία
του rebranding που πραγματοποιεί η εταιρεία, σημειώνοντας ότι
«είναι ένα πολύ ξεκάθαρο σημάδι ότι φιλοδοξούμε να
δημιουργήσουμε μια ενιαία MetLife, μια πραγματικά παγκοσμίου
επιπέδου εταιρεία, που αναβαθμίζεται διαρκώς σε διεθνές επίπεδο».
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της
παγκόσμιας οικογένειας της MetLife, έχοντας κατακτήσει την
εμπιστοσύνη των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της, τόσο
με ατομικά ασφαλιστήρια όσο και στον τομέα των Ομαδικών
Ασφαλίσεων, όπου είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς.
Μίλησε επίσης για τις προκλήσεις των τελευταίων ετών οι οποίες
αποτέλεσαν μια ιδανική ευκαιρία για τους ασφαλιστικούς
συμβούλους της εταιρείας να δείξουν τον επαγγελματισμό και την
Ο κ. M. Khalaf, President, Europe, Middle East & Africa.
αφοσίωσή τους στους ασφαλισμένους, τονίζοντας χαρακτηριστικά:
«Σε δύσκολους καιρούς, οι ασφαλισμένοι βασίζονται σε φερέγγυες εταιρείες με μακρά ιστορία και εμείς με την
50χρονη αξιόπιστη παρουσία μας στην Ελλάδα, έχουμε εδραιώσει τη θέση μας».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η
απονομή βραβείων στους συνεργάτες του Παραγωγικού
Δυναμικού, οι οποίοι διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους την
περασμένη χρονιά.
Ο κ. Γ. Ζερβουδάκης απευθυνόμενος στους παρισταμένους,
αφού επεσήμανε τον κομβικό ρόλο των ανθρώπων στην
επιτυχημένη πορεία της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια, πρόσθεσε
ότι η MetLife αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε επιδιώκοντας να χτίζει
μεθοδικά την αναγνωρισιμότητά της πάνω σε ισχυρές αρχές και
αξίες και καταξιώθηκε στη συνείδηση όλης της Αγοράς ως μία
διαχρονική δύναμη αξιοπιστίας και φερεγγυότητας.
Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο Πωλήσεων της
MetLife, με τη συμμετοχή όλων των συνεργατών του
Παραγωγικού Δυναμικού, της Διοίκησης και στελεχών της
Εταιρείας.
Ο κ. Γ. Ζερβουδάκης, Head of Face to Face Distribution Ελλάδος.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 47
Τις εργασίες του Συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Α. Σκορδάς, όπως επίσης και ο
Διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή» κ. Α.
Παπαχελάς, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις προκλήσεις και τις
προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και της ασφαλιστικής
αγοράς.
Ακόμη, συμμετείχαν οι κ. Μ. Khalaf, Μ. Χατζηδημητρίου,
Δημήτρης Μαζαράκης και Γ. Ζερβουδάκης, οι οποίοι στις
ομιλίες τους αναφέρθηκαν στην
εξαιρετική πορεία της Εταιρείας και
κατά την περασμένη χρονιά, στον
επαγγελματισμό των ανθρώπων της
MetLife, καθώς και στις ιδιαίτερα
Ο κ. Α. Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης.
θετικές προοπτικές περαιτέρω
ανάπτυξης, η οποία είναι κτισμένη σε πολύ γερές βάσεις.
Μια ιδιαίτερα σημαντική, αλλά και συγκινητική στιγμή του Συνεδρίου ήταν η
τιμητική βράβευση διακεκριμένων συνεργατών του Παραγωγικού Δυναμικού της
MetLife, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν πρόσφατα και οι οποίοι μίλησαν με πολύ
θερμά λόγια o καθένας για την δική του επαγγελματική πορεία δεκαετιών με την
Εταιρεία.
Ο κ. Α. Παπαχελάς, Διευθυντής εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
Οι Βραβευθέντες μαζί με Στελέχη της Εταιρείας.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 48
Συνέδριο
ΑΛΕΞΗΣ ΜΟΡΝΤΟ
1η θέση
1η θέση
3η θέση
2η θέση
Γραφείο Πωλήσεων σε νέα παραγωγή Ζωής
Γραφείο Πωλήσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια
«Βραβείο Μανώλης Δουλγεράκης»
Γραφείο Πωλήσεων σε Εισπραχθέντα
Ασφάλιστρα Προσωπικών Ατυχημάτων στο ΕΜΕΑ
Ε.Χ. ΣΟΥΙΔΑΣ
1η θέση
2η θέση
3η θέση
Ομάδα σε νέα παραγωγή Ζωής
Ομάδα σε νέα παραγωγή Προσωπικών Ατυχημάτων
Ομάδα σε Κεφάλαια Κάλυψης Ζωής
15 χρόνια με την Εταιρεία
Τα βραβεία απένειμαν οι κ. Μ. Χατζηδημητρίου,
Head of Eastern & Southern Europe, MetLife
και M. Khalaf, President, Europe,
Middle East & Africa.
ΖΑΚ ΣΟΥΣΗΣ
1η θέση
1η θέση
1η θέση
Ασφαλιστικός Σύμβουλος σε νέα Παραγωγή Ζωής
Ασφαλιστικός Σύμβουλος σε Αμοιβαία Κεφάλαια
Ασφαλιστικός Σύμβουλος σε Εισπραχθέντα
Ασφάλιστρα Προσωπικών Ατυχημάτων στο ΕΜΕΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 49
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΤΟΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΥΡΝΙΟΣ
1η θέση
2η θέση
1η θέση
2η θέση
«Βραβείο Μανώλης
Δουλγεράκης»
Γραφείο Πωλήσεων
σε Παραγωγή Ομαδικών
Ασφαλίσεων
Γραφείο Πωλήσεων
σε νέα Παραγωγή Ζωής
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2η θέση
2η θέση
«Βραβείο Μ. Δουλγεράκης»
Γραφείο Πωλήσεων
σε νέα Παραγωγή
Προσωπικών Ατυχημάτων
ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΚΑΝΑ
3η θέση
3η θέση
Γραφείο Πωλήσεων
σε Παραγωγή
Ομαδικών Ασφαλίσεων
Γραφείο Πωλήσεων
σε Αμοιβαία Κεφάλαια
1η θέση
3η θέση
Γραφείο Πωλήσεων
σε Κεφάλαια Κάλυψης Ζωής
Γραφείο Πωλήσεων
σε Παραγωγή Ομαδικών
Ασφαλίσεων
Γραφείο Πωλήσεων
σε νέα Παραγωγή Ζωής
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
3η θέση
Γραφείο Πωλήσεων
σε νέα Παραγωγή
Προσωπικών Ατυχημάτων
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ
2η θέση
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
1η θέση
1η θέση
Γραφείο Πωλήσεων
σε νέα Παραγωγή
Προσωπικών Ατυχημάτων
Γραφείο Πωλήσεων
σε Εισπραχθέντα Ασφάλιστρα
Προσωπικών Ατυχημάτων
στο ΕΜΕΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΓΚΑΡΗΣ
2η θέση
Γραφείο Πωλήσεων
σε Κεφάλαια Κάλυψης Ζωής
25 χρόνια με την Εταιρεία
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
3η θέση
Γραφείο Πωλήσεων
σε Εισπραχθέντα Ασφάλιστρα
Προσωπικών Ατυχημάτων
στο ΕΜΕΑ
30 χρόνια με την Εταιρεία
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
3η θέση
Γραφείο Πωλήσεων
σε Κεφάλαια Κάλυψης Ζωής
Τα βραβεία απένειμαν οι κ. Δ. Μαζαράκης,
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της
MetLife στην Ελλάδα, Ν. Δασκαλάκης, Head of Face
to Face Distribution, Eastern & Southern Europe και
Α. Σουλτογιάννης, Γενικός Διευθυντής MetLife Alico
Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Γραφείο Πωλήσεων
σε Αμοιβαία Κεφάλαια
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 50
Συνέδριο
ΟΜΑΔΕΣ
Τα βραβεία απένειμε ο
κ. Γ. Ζερβουδάκης,
Head of Face to Face
Distribution Ελλάδος.
ΕΥΔΟΚΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
1η θέση
2η θέση
3η θέση
Ομάδα σε Κεφάλαια
Κάλυψης Ζωής
Ομάδα σε νέα Παραγωγή
Ζωής
Ομάδα σε νέα Παραγωγή
Προσωπικών Ατυχημάτων
ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΓΓΑΚΗΣ
1η θέση
Ομάδα σε νέα Παραγωγή
Προσωπικών Ατυχημάτων
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΛΑΜΑΡΗΣ
1η θέση
Ομάδα σε παραγωγή
Ομαδικών Ασφαλίσεων
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Θ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ
1η θέση
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΒΑΣΙΟΥ
2η θέση
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
σε νέα Παραγωγή Ζωής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
2η θέση
3η θέση
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
σε παραγωγή Ομαδικών
Ασφαλίσεων
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
σε νέα Παραγωγή Ζωής
1η θέση
1η θέση
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
σε νέα Παραγωγή
Προσωπικών Ατυχημάτων
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
σε αριθμό νέων
Συμβολαίων Ζωής
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
σε παραγωγή
Ομαδικών Ασφαλίσεων
20 χρόνια με την Εταιρεία
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
3η θέση
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
σε νέα Παραγωγή
Προσωπικών Ατυχημάτων
› 51
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ
ΧΑΡΗΣ ΜΟΡΝΤΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΛΙΩΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΣΙΡΠΕΟΓΛΟΥ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΡΟΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ
2η θέση
3η θέση
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
σε Εισπραχθέντα Ασφάλιστρα
Προσωπικών Ατυχημάτων
στο ΕΜΕΑ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
σε Κεφάλαια Κάλυψης Ζωής
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΣΧΟΙΝΑ
1η θέση
1η θέση
Rookie of the Year σε νέα
Παραγωγή Ζωής
Rookie of the Year
σε νέα Παραγωγή Ζωής
& Προσωπικών Ατυχημάτων
3η θέση
2η θέση
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
σε Εισπραχθέντα Ασφάλιστρα
Προσωπικών Ατυχημάτων
στο ΕΜΕΑ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
σε Αμοιβαία Κεφάλαια
ΑΛΕΞΙΟΣ ΡΑΠΤΙΔΗΣ
2η θέση
Rookie of the Year
σε νέα Παραγωγή Ζωής
& Προσωπικών Ατυχημάτων
1η θέση
1η θέση
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
σε Κεφάλαια Κάλυψης Ζωής
Million Dollar
Producer στο ΕΜΕΑ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
σε Διατηρησιμότητα
IQA στην Ελλάδα
ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΚΚΑ
2η θέση
3η θέση
Rookie of the Year
σε νέα Παραγωγή Ζωής
Rookie of the Year
σε νέα Παραγωγή Ζωής
& Προσωπικών Ατυχημάτων
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
2η θέση
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
σε Κεφάλαια Κάλυψης Ζωής
Βραβείο «Γ. Σκαλίγκου»
Τα βραβεία απένειμαν οι κ.
Ν. Δασκαλάκης, Head of
Face to Face Distribution,
Eastern & Southern
Europe,
Γ. Ζερβουδάκης, Head of
Face to Face Distribution
Ελλάδος, Κ. Δερβεντζής,
Head of Face to Face
Agency, Γ. Αναστόπουλος,
Head of Face to Face D.S.F.
και Α. Σουλτογιάννης,
Γενικός Διευθυντής MetLife
Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.
› 52
Συνέδριο
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Συντονιστής Γραφείου Πωλήσεων
45 χρόνια με την Εταιρεία
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΞΥΔΙΑ
Συντονίστρια Γραφείου Πωλήσεων
25 χρόνια με την Εταιρεία
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
25 χρόνια με την Εταιρεία
ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΟΛΑΚΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
30 χρόνια με την Εταιρεία
Συντονιστής Γραφείου Πωλήσεων
45 χρόνια με την Εταιρεία
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Συντονίστρια Ομάδας
25 χρόνια με την Εταιρεία
ΝΙΚΟΣ ΠΙΠΕΡΗΣ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
25 χρόνια με την Εταιρεία
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
20 χρόνια με την Εταιρεία
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΕΣΤΩΡ
ΕΛΕΝΑ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
25 χρόνια με την Εταιρεία
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
25 χρόνια με την Εταιρεία
ΕΛΕΝΑ ΣΑΡΑΝΤΗ
Συντονίστρια Ομάδας
20 χρόνια με την Εταιρεία
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
20 χρόνια με την Εταιρεία
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 53
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
ΔΑΝΑΗ ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
20 χρόνια με την Εταιρεία
ΑΜΑΡ ΧΑΪΜ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
10 χρόνια με την Εταιρεία
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΗΓΑΣ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
20 χρόνια με την Εταιρεία
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
10 χρόνια με την Εταιρεία
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΤΑΚΟΣ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
20 χρόνια με την Εταιρεία
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
10 χρόνια με την Εταιρεία
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΛΙΟΣ
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
5 χρόνια με την Εταιρεία
Τα βραβεία απένειμαν
οι κ. Μ. Χατζηδημητρίου,
M. Khalaf, Δ. Μαζαράκης,
Γ. Ζερβουδάκης,
Κ. Δερβεντζής και
Γ. Αναστόπουλος.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 58
Συνέδριο
«Αλλάζοντας Ζωές»
από την International Life
Μ
έσα σε κλίμα ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε το 39ο Συνέδριο Πωλήσεων
της International Life στις 12 και 13 Μαΐου στο Costa Navarino της
Μεσσηνίας.
Το Συνέδριο, με κεντρικό μήνυμα «Αλλάζοντας Ζωές», εστίασε στις αλλαγές
που συντελούνται τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας και των
συνεργατών της και την κατεύθυνσή της σε μία πελατοκεντρική στρατηγική. Παρουσίασαν και
συντόνισαν, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Agency System & Εκπαίδευσης, Κλέαρχος
Πεφάνιος, και η Senior Training Coordinator, Εβίτα Λαμπαδιάρη, ενώ περισσότεροι από 300
ασφαλιστικοί σύμβουλοι και στελέχη πωλήσεων, διοικητικοί υπάλληλοι, εκπρόσωποι τύπου
και φίλοι της International Life έδωσαν το παρών.
Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Πρόεδρος του Ομίλου,
Φωκίων Μπράβος, ο οποίος μετά από μια ανασκόπηση της πορείας
της International Life έδωσε το στίγμα του για την αλλαγή της
εταιρείας, την εξέλιξη και τη στροφή της προς καινοτόμες μεθόδους
διοίκησης και οργάνωσης.
Ο Φωκίων Μπράβος.
Ακολούθησε ο Γιάννης Μπράβος, Διευθύνων Σύμβουλος της
Εταιρείας, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον και τις
προοπτικές της International Life.
Ο κ. Μπράβος αναφέρθηκε στις θετικές επιδόσεις της Εταιρείας, την
κερδοφορία της και την αύξηση εποπτικών κεφαλαίων και επισήμανε
τις στρατηγικές αλλαγές στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει η
International Life εν όψει της προετοιμασίας της για το 2020.
Ο Γιάννης Μπράβος.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 59
Η ομιλία του Γενικού Διευθυντή του Ομίλου, Γιάννη Φουρλή, επικεντρώθηκε σε
τρία βασικά θέματα, στις διεθνείς τάσεις στον ασφαλιστικό κλάδο, στις
οργανωτικές αλλαγές στην εταιρεία και στην πελατοκεντρική προσέγγιση του
cross selling.
Κεντρικός ομιλητής στο Συνέδριο ήταν ο
brand strategist, Peter Economides, ο
οποίος αναφέρθηκε στην Ελλάδα και
στον Έλληνα εστιάζοντας στο: «Σημασία
δεν έχει τι κάνεις, αλλά γιατί το κάνεις».
Ο Γιάννης Φουρλής.
Ο Peter Economides.
Ο κ. Κλέαρχος Πεφάνιος στην ομιλία του «Με ορίζοντα το 2020»
ενημέρωσε τους Σύνεδρους σχετικά με τα εργαλεία εκπαίδευσης και
υποστήριξης, τα social media και τον καθοριστικό ρόλο της γενιάς Υ
στην εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς, ενώ μέρος της ομιλίας του
αποτέλεσε η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αφήγηση μίας περίπτωσης
αποζημίωσης πελάτη από τον κλάδο της Υγείας.
Ο Κλέαρχος Πεφάνιος.
Τέλος, ανακοινώθηκαν από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Βέλη Παππά, τρία
σύγχρονα προϊόντα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, τα Εν Υγεία
Πρόληψη, Εν Υγεία Extra Πρόληψη και Εν Υγεία Elite.
Από τον Διευθυντή Πληροφορικής
Γιώργο Παπασαράντο παρουσιάστηκε
το One, το νέο φιλικό και εύχρηστο
σύστημα συνεργατών της Εταιρείας το
οποίο στοχεύει στην απλοποίηση της
καθημερινής δουλειάς των συνεργατών
της εταιρείας αυξάνοντας την
αποδοτικότητά τους.
Ο Βέλης Παππάς.
Ο Γιώργος Παπασαράντος.
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη σύνοψη του κ. Γιάννη Μπράβου που επικεντρώθηκε στις αλλαγές που συντελούνται
στην αγορά και στην ανάπτυξη της International Life.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 60
Συνέδριο
Ο Κ. Πεφάνιος και η Ε. Λαμπαδιάρη.
Οι κ.κ. Μ. Γιακουμή, Ν. Νόμπελη, Γ. Αγγελίδης, Θ. Χατζηιωάννου, Γ. Μπράβος, Π. Ασημάκης και Γ. Μπράβος.
Οι κ. Π. Βολάνης, Γ. Μπράβος, Ν. Κομπόγιωργας, Δ. Συκοβάρης, Σ. Βαφείδης, Χ. Σκουλουδάκης και Χ. Γεωργάκος.
Οι κ.κ. Γ. Μπράβος, Δ. Πλουμάκης, Κ. Κιάμου, Γ. Λημναίος και Λ. Γεωργίου.
Οι κ. Γ. Φουρλής, Χ. Γαληρόπουλος, Α. Κούτσικος και Γ. Μιχαηλίδης.
Ο Γ. Μπράβος και ο Θ. Διαμάντος.
Οι κ.κ. Γ. Φουρλής, Α. Αναματερού, Ν. Νόμπελη και Σ. Βαφείδης.
Οι κ. Γ. Φουρλής, Θ. Φραγγεδάκης, Τ. Κούτσικος και Γ. Γκαβογιάννης.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 61
Οι κ. Φ. Μπράβος, Κ. Κυπραίος, Λ. Ντρουμπογιάννης, Χ. Γεωργάκος, Γ. Παπαδάκης, Π. Ευθυμιάδης, Γ. Γεωργίου.
Οι κ. Φ. Μπράβος, Δ. Παντζιάς, Γ. Πετρουλάκης, Π. Ασημάκης, Ν. Κομπόγιωργας και Γ. Χαλικιάς.
Ο Φ. Μπράβος και η Σ. Ζερβουδάκη.
Οι κ.κ. Φ. Μπράβος, Λ. Γεωργίου, Ε. Θανοπούλου, Α. Βαλάκης, Μ. Τσαρή και Π. Ευθυμιάδης.
Οι κ. Σ. Συγκαούνης, Φ. Μπράβος και Ο. Καραβάρας.
Οι κ.κ. Γ. Μπράβος, Ι. Κοτσιφάκη, Μ. Κράνη, Π. Καράλης, Β. Βασιλείου, Σ. Χουσμεκιάρη και
Ε. Σκαλτσογιάννη.
Οι κ. Χ. Γεωργάκος, Π. Βολάνης, Φ. Μπράβος, Χ. Σκουλουδάκης και Δ. Καψάσκης.
Ο Φ. Μπράβος και ο Η. Αποστολόπουλος.
Οι κ.κ. Φ. Μπράβος, Ο. Καραβάρας, Κ. Φλόκας και Α. Πεφανίου.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 62
Συνέδριο
Οι κ. Φ. Μπραβος, Θ. Φραγγεδάκης και Γ. Χαλιάζης.
Ο Φ. Μπράβος και ο Ν. Παπακωνσταντίνου.
Οι κ.κ. Γ. Φουρλής, Η. Αποστολόπουλος, Ν. Νόμπελη, Ν. Κομπόγιωργας και Κ. Καμπούρης.
Οι κ.κ. Γ. Φουρλής, Κ. Φλόκας, Α. Πεφανίου και Α. Βαλάκης.
Οι κ. Γ. Φουρλής, Γ. Γκαβογιάννης, Χ. Γαληρόπουλος και Γ. Μιχαηλίδης.
Οι κ.κ. Γ. Μπράβος, Γ. Γεωργίου, Μ. Θεοδωροπούλου και Η. Αποστολόπουλος.
Οικ.κ. Φ. Μπράβος, Γ. Χαλικιάς, Δ. Συκοβάρης, Γ. Πετρουλάκης, Δ. Παντζιάς, Ν. Νόμπελη, Ν. Κομπόγιωργας, Π. Ευθυμιάδης, Σ. Ζερβουδάκη,
Δ. Καυκούλας, Χ. Γεωργάκος, Κ. Καμπούρης καιΗ. Αποστολόπουλος.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 64
Συνέδριο
Οι κ. Γ. Φουρλής, Δ. Πλουμάκης, Ο. Καραβάρας και Α. Γιανκάκης.
Οι κ. Γ. Φουρλής, Κ. Φλόκας, Θ. Φραγγεδάκης και Γ. Συμεωνίδης.
Οι κ. Γ. Φουρλής, Η. Αποστολόπουλος, Κ. Καμπούρης και Π. Τσάμης.
Οι κ. Γ. Φουρλής, Κ. Φλούδας, Α. Δαββέτας και Γ. Χαλικιάς.
Οι κ.κ. Γ. Φουρλής, Κ. Πεφάνιος, Κ. Φλόκας, Γ. Γκαβογιάννης και Α. Πεφανίου.
Οικ.κ. Γ. Φουρλής, Α. Πεφανίου, Γ. Γκαβογιάννης, Φ. Μπράβος, Κ. Φλόκας, Γ. Μπράβος, Κ. Πεφάνιος, Σ. Ζερβουδάκη,
Η. Αποστολόπουλος καιΓ. Λημναίος.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Ειδικές Σελίδες
Η Πρώτη Ασφαλιστική Εταιρεία
στον Κόσμο
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 65
› 66
Ειδικές Σελίδες
Π
αρότι αρχικά φαίνεται απίστευτο, είναι
γεγονός που πιστοποιείται από
ιστορικές πηγές(1) ότι το 324 π.X. ο
Yπουργός, με τη σημερινή έννοια,
των Oικονομικών του τεράστιου
κράτους του Mεγάλου Aλεξάνδρου, ονομαζόμενος
Aντιμένης ο Pόδιος, συνέστησε την πρώτη στον κόσμο
Kρατική Aσφαλιστική Eταιρεία.
Aξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε τη
μικρή αυτή ιστορία.
O Aλέξανδρος, φεύγοντας από τη Mακεδονία για την
εκστρατεία του στη M. Aσία, είχε ανάγκη από ένα
διαχειριστή των οικονομικών του. Για το ρόλο αυτόν
επέλεξε το συνομήλικο, συμμαθητή και παιδικό του φίλο,
τον Άρπαλο, γιο του Mαχάτα.
O Άρπαλος είχε κάποιο σωματικό ελάττωμα και ως εκ
τούτου δεν ήταν σε θέση να αντεπεξέλθει στη μάχη και
στις πολεμικές κακουχίες.
Έτσι, ο Aλέξανδρος, όταν έγινε βασιλιάς, τον ανακάλεσε
από την εξορία όπου ήταν και τον πήρε μαζί του στη M.
Aσία, ως διαχειριστή των οικονομικών της Στρατιάς.
Όμως, λίγο πριν από τη μάχη της Iσσού (12 Nοεμβρίου
333 π.X.), ο Άρπαλος, παρασυρθείς από κάποιον
απατεώνα ονόματι Tαυρίσκο, δραπετεύει και φτάνει στα
Mέγαρα, παίρνοντας όμως μαζί του και ό,τι υπήρχε στο
ταμείο της Στρατιάς.
Aναγκαστικά, ο Aλέξανδρος διορίζει αμέσως
αναπληρωτή του Άρπαλου τον Φιλόξενο τον Mακεδόνα,
ο οποίος διαχειρίζεται άψογα το ταμείο της Στρατιάς από
το 333 μέχρι το 331 π.X.
Tο 331 π.X. ο Aλέξανδρος αντιμετωπίζοντας τις τεράστιες
οργανωτικές, οικονομικές και διαχειριστικές ανάγκες της
Στρατιάς, καλεί τον Άρπαλο να επιστρέψει, με την
υπόσχεση ότι δεν θα τον τιμωρήσει καθόλου για την
απόδρασή του.
Έτσι, ο Άρπαλος επιστρέφει και αναλαμβάνει την παλιά
του θέση.
Tο καλοκαίρι του 330 π.X. ο Aλέξανδρος δίνει εντολή
στον Παρμενίωνα να μεταφέρει τους αμύθητους
θησαυρούς των Aχαιμενιδών στην Aκρόπολη των
Eκβατάνων που ήταν πολύ οχυρή και να τους παραδώσει
στο βασιλικό θησαυροφύλακα, τον Άρπαλο. O Άρπαλος
αναλαμβάνει να φρουρήσει τους θησαυρούς με 6.000
Mακεδόνες, λίγους ιππείς και ελαφρά οπλισμένους
στρατιώτες.
Στην αρχή ο Άρπαλος επιδεικνύει υποδειγματική διαγωγή
και στέλνει στον Aλέξανδρο ό,τι είχαν συμφωνήσει σε
ενισχύσεις, τρόφιμα και όπλα. Όσο όμως ο Aλέξανδρος
απομακρύνεται στα βάθη της Aσίας, ο Άρπαλος αρχίζει να
δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Tο πρώτο που
κάνει είναι να μεταφέρει τους βασιλικούς θησαυρούς στη
Bαβυλώνα, όπου και εγκαθίσταται αρχίζοντας μια
σπάταλη και ακόλαστη ζωή, ξοδεύοντας βέβαια
ασυλλόγιστα από τα χρήματα του βασιλικού θησαυρού.
Tον Σεπτέμβριο του 326 π.X. ο Aλέξανδρος αποφασίζει
τον τερματισμό της εκστρατείας στην Iνδία και ετοιμάζεται
να επιστρέψει στα Eκβάτανα. O Άρπαλος, που το
πληροφορείται, φεύγει από τη Bαβυλώνα και για λίγο
εγκαθίσταται στην Tαρσό της Kιλικίας.
Tο χειμώνα του 325-324 π.X. ο Aλέξανδρος φτάνει στην
Kαρμανία (Περσίδα). Όταν ο Άρπαλος το πληροφορείται
και υπολογίζοντας ότι ο Aλέξανδρος δεν θα τον
συγχωρήσει για δεύτερη φορά, αποφασίζει να
χρησιμοποιήσει το βασιλικό θησαυρό για να εξεγείρει
τους Aθηναίους σε επανάσταση εναντίον του
Aλέξανδρου.
Έτσι, την άνοιξη του 324 π.X., ο Άρπαλος παίρνει 30
πολεμικά πλοία, 6.000 μισθοφόρους και 5.000 τάλαντα
από το βασιλικό θησαυρό (ποσό αμύθητο για την εποχή
του) και φεύγει για την Aθήνα, όπου έχει γίνει «πολίτης»,
διότι στην περίοδο του λιμού (330-326 π.X.) είχε στείλει
στους Aθηναίους μεγάλες ποσότητες σίτου.
Φτάνοντας στην Aθήνα, ο Άρπαλος συλλαμβάνεται από
τους Aθηναίους, τους οποίους όμως διαφθείρει με
χρήματα και κατορθώνει να δραπετεύσει. Aκολουθούν οι
ανακρίσεις περί των «Aρπαλείων χρημάτων» και ο
Άρειος Πάγος καταδικάζει τον Δημοσθένη σε πρόστιμο
50 ταλάντων και εξορία για είσπραξη 20 ταλάντων από τα
χρήματα που είχε καταθέσει ο Άρπαλος στην πόλη. Έτσι ο
Δημοσθένης εγκαταλείπει πικραμένος την Aθήνα.
Στη συνέχεια, ο Άρπαλος καταφεύγει στην Kρήτη, όπου
και δολοφονείται από το φίλο του, επίσης καταχραστή,
Θίβρωνα, ο οποίος και πήρε όλα τα υπόλοιπα χρήματα
του Άρπαλου.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 67
Έπειτα από όλη
αυτήν τη
δημιουργηθείσα
κατάσταση από τη φυγή
του Άρπαλου, το 324 π.X., και
σύμφωνα με το B κεφάλαιο του
δεύτερου βιβλίου των «Oικονομικών» του
Ψευδοαριστοτέλους(2), συγγραφέν περί τον 3ο π.X.
αιώνα, ο Aλέξανδρος τοποθέτησε στη θέση του τον
Aντιμένη από τη Pόδο.
Tο πρώτο πράγμα που έκανε ο Aντιμένης, ως γνήσιος
πρόγονος των σημερινών Yπουργών Oικονομικών, ήταν
να καταρτίσει ένα είδος σημερινού προϋπολογισμού.
Tότε αποκαλύφθηκε ότι μετά την αλόγιστη διαχείριση, τις
σπατάλες και τις υπεξαιρέσεις του Άρπαλου, ο αμύθητος
βασιλικός θησαυρός των Aχαιμενιδών είχε περιοριστεί σε
50.000 τάλαντα, είχε δηλαδή μειωθεί κατά 2/3 μέσα σε
επτά χρόνια.
Eπομένως, έπρεπε επειγόντως είτε να περιοριστούν οι
δαπάνες είτε να βρεθεί τρόπος να αυξηθούν τα έσοδα.
Aπό όσα γνωρίζουμε για το χαρακτήρα του Aλέξανδρου,
καταλαβαίνουμε ότι ασφαλώς προτίμησε τη δεύτερη
λύση και προφανώς θα έδωσε εντολή στον Aντιμένη να
εφεύρει τα κατάλληλα «μηχανήματα»(3), ώστε να αυξήσει
τα έσοδα του κράτους.
O Aντιμένης θέσπισε τότε δύο μέτρα (μηχανήματα), τα
οποία και εφαρμόστηκαν σε όλο το απέραντο κράτος από
τους σατράπες κάθε περιφέρειας.
• Tο πρώτο μέτρο
που δεν αφορά την
παρούσα μελέτη,
αποσκοπούσε στην
επανίδρυση των παλαιών
εσωτερικών τελωνείων της
Mεσοποταμίας, που από καιρό είχαν πέσει
σε αχρηστία. Tα τελωνεία αυτά εισέπρατταν
τελωνειακό δασμό 10% επί της αξίας των
εισαγόμενων εμπορευμάτων στη Bαβυλώνα(4).
• Eκείνο όμως που ενδιαφέρει την παρούσα μελέτη
είναι ειδικώς το δεύτερο μέτρο που ελήφθη από τον
Aντιμένη και περιγράφεται ως εξής, πάλι από τον
Ψευδοαριστοτέλη – B βιβλίο των «Oικονομικών»,
XXXIV, 2 (ακολουθεί μετάφραση): «…(και) εκ νέου
εξασφαλίζοντας (ως) πόρους τους δούλους που
βρίσκονταν μέσα στο στρατόπεδο, προέτρεψε τον
καθένα που ήθελε να περιλάβει στην απογραφή όσους
(δούλους) τυχόν ήθελε να φροντίζουν για την
καταβολή ετησίως οκτώ δραχμών, και αν τυχόν
δραπετεύσει ο δούλος (τότε) να αποδίδεται το
αντίτιμον που καταχωρίστηκε με την απογραφή (=
δηλ. η αποζημίωση).
Eπειδή δε περιελήφθησαν πολλοί δούλοι στην
απογραφή, συγκεντρώθηκαν πολλά χρήματα.
Σύστηνε δε στον επικεφαλής της σατραπείας στην
οποία ανήκε το στρατόπεδο να συλλαμβάνει όποιον
δούλο θα δραπέτευε, ειδάλλως να επιστρέφει στον
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 68
Ειδικές Σελίδες
αφέντη (του δραπέτη) την αξίαν (του δούλου)…»
Aπό τα ανωτέρω διαφαίνεται ότι ο Aντιμένης
προκειμένου να θεσπίσει νέους φόρους, έψαξε να
βρει και να φορολογήσει κάτι που δεν θα ήταν
κραυγαλέο, ούτε θα έπληττε τους οικονομικά
αδύνατους. Θα είχε παρατηρήσει ότι η ζημιά που
προκαλούνταν από τις αποδράσεις των δούλων ήταν
κάτι που απειλούσε και φόβιζε τον κύριο του κάθε
δούλου και επιπλέον την εποχή εκείνη κανένας
ιδιώτης δεν ήταν σε θέση να ασφαλίσει έναν τέτοιο
κίνδυνο.
Έτσι, ο Aντιμένης σκέφτηκε τη δουλειά αυτή να την
κάνει το κράτος. Συνέστησε λοιπόν την πρώτη
Aσφαλιστική Eταιρεία στον κόσμο, η οποία ασφάλιζε
τη ζημιά του ιδιοκτήτη του δούλου, στην περίπωση
που αυτός θα δραπέτευε. H ασφάλεια αυτή έλαβε
καθολικό χαρακτήρα σε όλο το απέραντο κράτος του
M. Aλεξάνδρου.
Tο ασφάλιστρο ορίστηκε σε οκτώ δραχμές ανά δούλο
(ανδράποδον) και την αξία του δούλου την όριζε ο
ασφαλιζόμενος ιδιοκτήτης. Eπειδή όμως το
ασφάλιστρο είναι πάντα ανάλογο με το ύψος της
παρεχόμενης αποζημίωσης, φαίνεται ότι
εισπράττονταν 8 δραχμές για κάθε 100 δραχμές αξίας
του δούλου, δηλαδή 8%. Πιθανώς, όμως, να
συνέβαινε και το ακριβώς αντίθετο.
Eφόσον δηλαδή εισπραττόταν συγκεκριμένο
ασφάλιστρο 8 δραχμές, ίσως ήταν και η αποζημίωση
επίσης συγκεκριμένη, ασχέτως της πραγματικής αξίας
του δούλου(4).
Προφανώς, ο Aντιμένης υπολόγιζε σε μεγάλα έσοδα
από το μέτρο αυτό, καθώς γνώριζε ότι:
1. Θα είχε πολλούς ασφαλισμένους και, επομένως,
πολλά ασφάλιστρα.
2. Oι αποζημιώσεις δεν θα ήταν πολλές, διότι είχε τα
μέσα να καταδιώξει τους φυγάδες και να τους
επιστρέψει στους ιδιοκτήτες τους.
3. Δεν φοβόταν το συναγωνισμό από άλλον φορέα.
4. Tα ανδράποδα (οι δούλοι) ήταν «σεσημασμένα
δημοσίω σημάντρω»(5) και επομένως μπορούσαν
να αναγνωριστούν εύκολα.
Tο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο Aντιμένης ο
Pόδιος, αν και αναφέρεται από τον Ψευδοαριστοτέλη ως
«ημιόδιος» και από τον Wilcken ως «ημεροδρόμος»
(δηλαδή, απλός ταχυδρόμος), αναδείχθηκε σε εξαίρετο
δημοσιονόμο. Ήταν προικισμένος με επινοητικότητα και
τα μέτρα που έλαβε, ενώ εξυπηρετούσαν το κράτος, δεν
έθιγαν ιδιωτικά συμφέροντα.
Tέλος, καταγράφουμε τη γνώμη του καθηγητή A.
Aνδρεάδη(6), ο οποίος δέχεται ότι οι Aσφαλιστικές
Eταιρείες που συνέστησε ο Aντιμένης και αναφέρονται
στα «Oικονομικά» του Ψευδοαριστοτέλους, αποτελούν
τις πρώτες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που
μνημονεύονται στην Iστορία.
Δικαίως λοιπόν ο συγγραφέας Kων. Πλεύρης(7)
αναγορεύει τον Aντιμένη ως τον πρώτο Aσφαλιστή στον
κόσμο, ενώ συγχρόνως μας πληροφορεί πως οι
Tράπεζες και οι Aσφαλιστικές Eταιρείες αναπτύχθηκαν
κατά τους Eλληνιστικούς χρόνους στους αχανείς χώρους
των αυτοκρατοριών των διαδόχων του Mεγάλου
Aλεξάνδρου και των Eπιγόνων, κι αυτό γιατί το ελληνικό
νόμισμα αποτελούσε την εποχή εκείνη το μοναδικό μέσο
συναλλαγής από την Iνδία μέχρι τη σημερινή Iσπανία.
Υποσημειώσεις
(1) A. Aνδρεάδης: Iστορία της Eλληνικής Δημόσιας
Oικονομίας (τόμος B, σελ. 80).
(2) Ψευδοαριστοτέλης: Πιθανόν μαθητής του Aριστοτέλη,
ονομαζόμενος Θεόφραστος.
(3) Mηχανήματα: Έτσι ονομάζει ο καθηγητής A. Aνδρεάδης
τους τρόπους φορολογίας.
(4) A. Aνδρεάδης: Iστορία της Eλληνικής Δημόσιας
Oικονομίας (τόμος B, σελ. 80-81).
(5) Tα χρόνια εκείνα οι περισσότεροι δούλοι, ακριβώς για
το φόβο της απόδρασης, έφεραν στο μέτωπο ανεξίτηλο το
όνομα του ιδιοκτήτη τους.
(6) A. Aνδρεάδης: Iστορία της Eλληνικής Δημόσιας
Oικονομίας (τόμος A, σελ. 225).
(7) K. Πλεύρης: Tράπεζαι και Aσφάλειαι εις την αρχαίαν
Eλλάδα (Nέα Θέσις, 1996).
Tο ανωτέρω άρθρο βασίστηκε στο περιεχόμενο του A
τόμου του βιβλίου του Π. N. Pούσση με τίτλο «O
Aσφαλιστικός θεσμός διαμέσου των αιώνων».
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Ειδικές Σελίδες
Κλειδιά για την Επιτυχία:
Ο
6
Jeffrey Pfeffer, καθηγητής
του προγράμματος MBA
στο Πανεπιστήμιο του
Stanford, μελέτησε
έρευνες πάνω στην
επιτυχία και τη δύναμη και προσπάθησε να
τις συνδυάσει με τις υψηλές επιδόσεις και
ζωές επιτυχημένων ανθρώπων όπως ο
Lyndon Baines Johnson (38 Πρόεδρος των
Ηνωμένων Πολιτειών) και ο Robert Moses
(πρωτομάστορας της πόλης της Νέας
Υόρκης - εμπνευστής των μοντέρνων
πόλεων).
Από τα αποτελέσματα της έρευνάς του, εντόπισε έξι
γνωρίσματα - κλειδιά για την επιτυχία.
1.
Κοινά Γνωρίσματα που έχουν
οι πιο Επιτυχημένοι Άνθρωποι
Ενέργεια και σωματική αντοχή
Λίγοι από τους ερωτηθέντες αναφέρθηκαν
στην ενέργεια και τη σωματική αντοχή,
αλλά είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας.
Όπως είχε δημοσιεύσει και στο παρελθόν πολλές φορές,
ο καθηγητής πιστεύει ότι οι άνθρωποι με υψηλές
επιδόσεις εργάζονται ακατάπαυστα. Και για να το
καταφέρουν αυτό, θα πρέπει να έχουν την ενέργεια.
Σε μια μελέτη των γενικών διευθυντών στον τομέα της
βιομηχανίας, ο John Kotter, Αμερικανός Καθηγητής και
συγγραφέας, ανέφερε ότι πολλοί από αυτούς εργάζονταν
60 έως 65 ώρες την εβδομάδα –το οποίο μεταφράζεται
σε τουλάχιστον 10 ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την
εβδομάδα. Η ικανότητα και η προθυμία τους να
εργάζονται εξαντλητικές ώρες έχει χαρακτηρίσει πολλές
ισχυρές προσωπικότητες... με την ενέργεια και τη
δύναμη να παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα σε εκείνους
που επιδιώκουν να αποκτήσουν εξουσία. Κατ’ αρχάς,
έχοντας ενέργεια έχουμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε
τον ανταγωνισμό μας, ή να εργαστούμε σκληρά για να
ξεπεράσουμε τους άλλους που ίσως να μας ξεπερνάνε σε
ικανότητες. Επίσης, η ενέργεια και η αντοχή μας παρέχει
ένα πρότυπο για τους άλλους, κάτι που πιθανώς να
εμπνεύσει τους γύρω μας να εργαστούν σκληρότερα.
2.
Συγκέντρωση
Ακούγεται γενικό αλλά ο Pfeffer αναφέρει
το παράδειγμα του νεαρού Lyndon Baines
Johnson ο οποίος απέριψε μια
προσοδοφόρα επένδυση που είχε να κάνει με πετρέλαιο
γιατί ήξερε, ότι τελικά, μια συμμαχία με τις εταιρείες
πετρελαίου θα μπορούσε να βλάψει τις πιθανότητές του
να εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σκεφτόταν το μέλλον λαμβάνοντας αποφάσεις
ευθυγραμμισμένες με τους στόχους του.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 69
› 70
Ειδικές Σελίδες
Οι επιτυχημένοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι τείνουν να
μένουν σε μία βιομηχανία και σε μία εταιρεία, επειδή η
ενέργειά τους δεν εκτρέπεται και καθιερώνουν ισχυρές
βάσεις.
Στη μελέτη του Kotter που έγινε σε 15 επιτυχημένους
Γενικούς Διευθυντές, διαπιστώθηκε ότι όλοι έτειναν να
έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους σε μία
βιομηχανία και σε μία εταιρεία. Ο ίδιος, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η γενική διοίκηση δεν είναι γενική, και
ότι η συγκεκριμένη εμπειρία που αποκτάται με την
επικέντρωση σε ένα στενό φάσμα επιχειρηματικών
θεμάτων είναι χρήσιμη για την οικοδόμηση μιας βάσης
εξουσίας η οποία θα οδηγήσει στην επιτυχία.
Συγκεντρώνοντας την προσοχή μας σε ένα μόνο κλάδο
και σε μια επιχείρηση είναι επίσης χρήσιμο, διότι αυτό
σημαίνει ότι η ενέργειά μας δεν εκτρέπεται, με την
προσοχή μας να επικεντρώνεται σε ένα περιορισμένο
σύνολο ανησυχιών και προβλημάτων.
3.
Επικοινωνία
Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τι θέλουν
οι άλλοι και πώς να επικοινωνούμε
καλύτερα μαζί τους.
Ο Pfeffer κάνει διάκριση μεταξύ της αναγνώρισης των
αναγκών των άλλων και στην εκπλήρωσή τους.
Το πρώτο είναι απαραίτητο, το δεύτερο όμως... αυτό είναι
ένα θέμα διαπραγμάτευσης.
Σε αυτή την προσπάθεια να επηρεάζουμε τους άλλους,
είναι σαφώς χρήσιμο να είμαστε σε θέση να τους
καταλαβαίνουμε. Τα ενδιαφέροντά τους, τη συμπεριφορά
τους και τον τρόπο που θα τους προσεγγίσουμε...
Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το να είμαστε ευαίσθητοι με
άλλους δεν σημαίνει ότι κατ’ ανάγκην θα πρέπει να
ενεργούμε σύμφωνα με τα συμφέροντά τους ή για
λογαριασμό τους.
Ευαισθησία με απλά λόγια σημαίνει την κατανόηση του
ποιοι είναι, τη θέση τους σχετικά με τα θέματα, και τον
καλύτερο τρόπο για να επικοινωνούμε μαζί τους και να
τους φέρνουμε με το μέρος μας.
4.
Ευκινησία - Ευλυγισία
Σύμφωνα με τον Pfeffer, η ευκινησία
–αλλαγή της θέσης μας– μπορεί να
προσδώσει μεγάλη δύναμη, διότι μας
επιτρέπει να προσαρμόζουμε την παρουσίασή μας, όταν
τα πράγματα δεν λειτουργούν, αποκτώντας τους
απαραίτητους συμμάχους.
Το να είμαστε επαγγελματικά ευαίσθητοι δεν αξίζει πολύ
αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες
που συλλέγουμε για να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά
μας. Παρά το γεγονός ότι η ευελιξία φέρνει μερικές φορές
μια αρνητική χροιά, είναι ένα πολύ σημαντικό
χαρακτηριστικό για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν
δύναμη. Παρέχει τη δυνατότητα να αλλάξουμε πορεία και
να υιοθετήσουμε νέες προσεγγίσεις, αντί να
παραμένουμε προσκολλημένοι σε δράσεις που δεν
λειτουργούν. Η ευελιξία βοηθά επίσης στο να
αποκτήσουμε συμμάχους, καθώς είναι πιο εύκολο να
αλλάξουμε τις προσεγγίσεις μας προκειμένου να
ικανοποιήσουμε διαφορετικά συμφέροντα.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
● Πώς να Βρίσκετε Πελάτες
● Πώς να Πουλάτε
● Πώς να Κλείνετε την Πώληση!
Τρία Μοναδικά Βιβλία Πωλήσεων γραμμένα
από τα κορυφαία μέλη του Million Dollar Round Table.
› 72
Ειδικές Σελίδες
5.
Ικανότητα διαχείρισης
Συγκρούσεων
Αν υποχωρούμε κάθε φορά που
μπλεκόμαστε σε μια σύγκρουση, τότε,
λογικό είναι, να μην κερδίσουμε καμία από αυτές.
Μερικές φορές η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη.
Κάνοντας ευρέως γνωστό ότι είμαστε πρόθυμοι να
υποστηρίξουμε την άποψή μας είναι μεγάλο προσόν.
Επειδή η ανάγκη για την εξουσία προκύπτει μόνο υπό τις
συνθήκες διαφωνίας, ένα από τα προσωπικά
χαρακτηριστικά των ισχυρών ανθρώπων είναι η
προθυμία τους να εμπλέκονται σε σύγκρουση με τους
άλλους. Η ευελιξία μπορεί να μας κάνει αρεστούς στους
συναδέλφους μας. Αλλά, η αλήθεια είναι ότι οι πιο
αρεστοί για τις προσωπικότητές τους δεν είναι πάντοτε
και οι πιο ισχυροί ηγέτες, ή οι άνθρωποι που θα φέρουν
εις πέρας τις υποχρεώσεις τους.
6.
Βάζοντας στην Άκρη τον Εγωισμό
Είτε είμαστε πολύ ευέλικτοι είτε
συγκρουόμαστε όλη την ώρα, το
αποτέλεσμα είναι το ίδιο και είναι αρνητικό.
Η δημιουργία συμμαχιών και συμμάχων είναι πολύ πιο
πιθανό να μας επωφελήσει σε καθημερινή βάση.
Ο εγωισμός μπορεί να μετατραπεί σε έναν τεράστιο
εχθρό ακόμα και όταν γνωρίζουμε ποια είναι η σωστή
επιλογή.
Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα να είμαστε σε θέση να
βάλουμε στην άκρη την υπερηφάνειά μας προκειμένου
να χάσουμε τη μάχη για να κερδίσουμε τον πόλεμο.
Μερικές φορές είναι σημαντικό να αγωνιζόμαστε, για να
κάνουμε τους αντιπάλους μας να μετανιώσουν που
μπλέχτηκαν στα πόδια μας, αντί να κάνουμε αυτό που
θέλουμε εμείς. Σε άλλες περιπτώσεις, είναι σημαντικό να
οικοδομήσουμε συμμαχίες και δίκτυα φιλίας.
Οι άνθρωποι που είναι σε θέση να αναπτύξουν μεγάλη
δύναμη συχνά φαίνεται να έχουν την ικανότητα αλλαγής
της συμπεριφοράς τους σύμφωνα με τις ανάγκες των
περιστάσεων. Το πρόβλημα στο να είμαστε κοινωνικοί, να
οικοδομούμε συμμαχίες, και να αναπτύσσουμε ένα κλίμα
οπαδών είναι ότι ο εγωισμός μας, μας εμποδίζει. Έτσι, το
τελικό χαρακτηριστικό που έχουμε αναγνωρίσει ως πηγή
ενέργειας είναι η ικανότητα αντιμετώπισης του εγωισμού
μας προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Ειδικές Σελίδες
Συντάκτες: Ιωάννης Θ. Παπαρσενίου, MSc Finance
Γεώργιος Μ. Αγγελίδης, MSc Finance
Κίνδυνος χώρας,
κατηγορίες, μέθοδοι αποτίμησης και αξιολόγηση
Ε
ξι χρόνια σχεδόν μετά το ξέσπασμα της
χρηματοπιστωτικής κρίσης στη
μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η
παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να είναι
υποτονική, η αβεβαιότητα παραμένει
αυξημένη και οι προοπτικές δυσοίωνες. Η κατάρρευση
του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Αμερικής,
αποτέλεσε το λόγο εμφάνισης ανισορροπιών που
υπήρχαν, αλλά δεν ήταν ορατές, στην Ε.Ε. κυρίως λόγω
του ενδοευρωπαϊκού ανταγωνισμού, ενώ οδήγησε σε
παρατεταμένη κρίση σε ορισμένες χώρες, όπως η
Ελλάδα.
Μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης, η χώρα μας
προσπαθεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, την
εισροή κεφαλαίων και τη μείωση της ανεργίας και γι’
αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η ανάλυση των λόγων
που μπορεί αποτρέψουν τους επενδυτές να την
επιλέξουν. Το σύνολο αυτών των λόγων, οι οποίοι
επηρεάζονται από το περιβάλλον της χώρας, συνθέτουν
τον κίνδυνο χώρας ή country risk, όπως είναι γνωστός
στη διεθνή βιβλιογραφία.
Ως «κίνδυνο χώρας» ορίζεται το σύνολο των κινδύνων
που αντιμετωπίζει μια επένδυση σε χώρα του
εξωτερικού και αφορά την πιθανότητα να επηρεαστεί
αρνητικά η απόδοση αυτής της επένδυσης από δυσμενείς
μεταβολές σε ένα σύνολο παραγόντων στη
συγκεκριμένη χώρα.
Όλες οι επιχειρησιακές συναλλαγές περιλαμβάνουν
κάποιο βαθμό κινδύνου. Όταν όμως οι επιχειρησιακές
συναλλαγές πραγματοποιούνται εκτός εθνικών συνόρων
του εκάστοτε επενδυτή εγκυμονούν πρόσθετους
κινδύνους που μπορεί να μην υπάρχουν στις εσωτερικές
συναλλαγές. Αυτοί περιλαμβάνουν κινδύνους που
προκύπτουν από διαφορές στις εθνικές, οικονομικές και
πολιτικές δομές, τα κοινωνικοπολιτικά όργανα, τη
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 73
› 74
Ειδικές Σελίδες
γεωγραφία, και τα νομίσματα και αποκαλούνται ως
κίνδυνοι χώρας. Η ανάλυση κινδύνου χώρας (Country
Risk Analysis) προσπαθεί να προσδιορίσει το ενδεχόμενο
αυτοί οι κίνδυνοι να μειώσουν την αναμενόμενη απόδοση
μιας επένδυσης στην υπό αξιολόγηση προς εγκατάσταση
χώρα.
Κατηγορίες και Μέτρα
Η ανάγκη ανάλυσης του κινδύνου χώρας στηρίζεται στη
θεμελιώδη προϋπόθεση ότι οι αυξανόμενες
δυσαναλογίες στους οικονομικούς, κοινωνικούς, ή
πολιτικούς παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο ζημίας
στην αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης στην υπό
εξέταση χώρα. Οι αναλυτές τείνουν να χωρίζουν τον
κίνδυνο χώρας σε έξι κύριες κατηγορίες κινδύνου.
Κάποιες από αυτές τις κατηγορίες επικαλύπτουν η μια την
άλλη, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεξάρτηση της
εσωτερικής οικονομίας με το πολιτικό σύστημα και με τη
διεθνή κοινότητα. Πολλοί αναλυτές κινδύνου δε
συμφωνούν εντελώς με αυτήν τη διάκριση. Ωστόσο,
αυτές οι έξι κατηγορίες τείνουν να χρησιμοποιούνται από
τις περισσότερες εταιρείες εκτίμησης κινδύνου (Duncan
H. Meldrum, 2000):
1. Οικονομικός κίνδυνος (Economic Risk)
2. Κίνδυνος μεταφοράς κεφαλαίων (Transfer Risk)
3. Κίνδυνος συναλλαγματικής ισοτιμίας (Exchange
Rate Risk)
4. Κίνδυνος τοποθεσίας (Location Risk)
5. Κυβερνητικός κίνδυνος (Sovereign Risk)
6. Πολιτικός κίνδυνος (Political Risk)
Ο οικονομικός κίνδυνος αφορά μια σημαντική αλλαγή
στην οικονομική δομή ή στο ποσοστό ανάπτυξης που
προκαλεί μια σημαντική αλλαγή στην αναμενόμενη
απόδοση της επένδυσης. Στην περίπτωση της χώρας μας
θα λέγαμε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο κίνδυνος
εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Τα μέτρα
αξιολόγησης οικονομικού κινδύνου περιλαμβάνουν τα
παραδοσιακά μέτρα αξιολόγησης της φορολογικής και
νομισματικής πολιτικής (όπως το μέγεθος και η σύνθεση
των κρατικών δαπανών), τη φορολογική πολιτική, την
κατάσταση του κυβερνητικού χρέους, της νομισματικής
πολιτικής και της οικονομικής ωριμότητας.
Για πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις, τα μέτρα εστιάζουν
στους μακροπρόθεσμους παράγοντες ανάπτυξης, το
βαθμό ανοίγματος της οικονομίας, και τους θεσμικούς
παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στη δημιουργία
πλούτου.
Ο κίνδυνος μεταφοράς κεφαλαίων είναι ο κίνδυνος που
προκύπτει από την απόφαση της ξένης κυβέρνησης να
περιορίσει τις κινήσεις κεφαλαίων. Οι περιορισμοί αυτοί
θα μπορούσαν να καταστήσουν δύσκολο τον
επαναπατρισμό των κερδών, των μερισμάτων ή του
κεφαλαίου. Η ποσοτικοποίηση του κινδύνου αυτού είναι
δύσκολη καθώς τέτοιου είδους αποφάσεις μπορεί να
είναι αποτέλεσμα καθαρά πολιτικής βούλησης.
Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της
Κύπρου όπου πριν από περίπου ένα έτος αποφασίστηκαν
περιορισμοί στην εκροή κεφαλαίων. Ως μέτρα
αξιολόγησης κινδύνου χρησιμοποιούνται δείκτες, η τάση
των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει την κυβέρνηση
της ξένης χώρας στο να περιορίσει σε κάποιο βαθμό τις
ροές κεφαλαίων όπως π.χ.:
− Χρέος / Εξαγωγές
− Χρέος / Εισόδημα
− Απόθεμα Ξένου νομίσματος / Εισαγωγές
Ο κίνδυνος συναλλαγματικής ισοτιμίας αφορά μια
απροσδόκητη δυσμενής κίνηση στη συναλλαγματική
ισοτιμία. Επίσης περιλαμβάνει μια απροσδόκητη αλλαγή
στο νομισματικό καθεστώς, όπως μια αλλαγή από
σταθερή σε κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία.
Η συναλλαγματική ισοτιμία επηρεάζεται βραχυπρόθεσμα
από την αγορά συναλλάγματος. Στο κοντινό μέλλον, ο
κίνδυνος μπορεί να μειωθεί με ένα αποδεκτό κόστος
μέσω των διάφορων μηχανισμών αντιστάθμισης και των
συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures). Ωστόσο
η αντιστάθμιση του κινδύνου συναλλαγματικής ισοτιμίας
δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της ζωής μιας άμεσης
επένδυσης. Έτσι ο κίνδυνος συναλλαγματικής ισοτιμίας
αυξάνεται εκτός αν υπάρχει ένα είδος φυσικής
αντιστάθμισης (ευθυγράμμιση των εισοδημάτων και των
δαπανών στο ίδιο νόμισμα). Στην περίπτωση της χώρας
μας, η οποία αποτελεί μέρος της ζώνης του Ευρώ, θα
μπορούσε κάποιος να πει ότι ο κίνδυνος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 75
συναλλαγματικής ισοτιμίας, τουλάχιστον για τους
ευρωπαίους επενδυτές, είναι περιορισμένος. Ωστόσο, η
διαρκώς φημολογούμενη ενδεχόμενη επιστροφή στη
δραχμή αυξάνει υπέρμετρα τον κίνδυνο αυτού του
είδους, καθώς θα σήμαινε και ταυτόχρονη υποτίμησή
της. Όσο η χώρα μας αμφιταλαντεύεται μεταξύ ευρώ και
δραχμής ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι παρόν,
γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά προς τους ξένους
επενδυτές. Ως μέτρα αξιολόγησης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι δείκτες που χρησιμοποιούνται
στον κίνδυνο μεταφοράς καθώς
επηρεάζονται αντιστρόφως ανάλογα
με τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας.
Ο κίνδυνος τοποθεσίας
περιλαμβάνει τις επιδράσεις που
προκαλούνται σε μια χώρα από
προβλήματα σε μια περιοχή, ή σε
χώρες με τις οποίες συναλλάσσεται,
ή σε χώρες με παρόμοια
χαρακτηριστικά. Η γεωγραφική θέση
παρέχει το απλούστερο μέτρο
αξιολόγησης του κινδύνου
τοποθεσίας. Οι εμπορικοί εταίροι, οι
διεθνείς συμμαχίες εμπορικών
συναλλαγών (όπως η ΕΕ), το
μέγεθος, τα σύνορα, και η απόσταση
από τις οικονομικά ή πολιτικά
σημαντικές χώρες ή περιοχές,
μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον
καθορισμό του κινδύνου θέσης.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 76
Ειδικές Σελίδες
Η Ελλάδα όχι μόνο βρίσκεται σε γεωγραφικά προνομιακή
θέση αλλά με την ένταξή της στην Ευρωζώνη και την
υπογραφή συμβάσεων με τις γειτονικές χώρες έχει
διευκολύνει σημαντικά τις διασυνοριακές συναλλαγές.
Ωστόσο και πάλι η πιθανή έξοδός της από την Ε.Ε. αυξάνει
σημαντικά τον κίνδυνο.
Ο κίνδυνος πτώχευσης ή κυβερνητικός κίνδυνος έχει
σχέση με το εάν μια κυβέρνηση είναι απρόθυμη ή
ανίκανη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των δανείων
της, ή κατά πόσο είναι πιθανό να ανακαλέσει τα δάνεια
που εγγυάται. Ο κυβερνητικός κίνδυνος μπορεί να
σχετίζεται με τον κίνδυνο μεταφοράς, δεδομένου ότι μια
κυβέρνηση μπορεί να μείνει χωρίς συνάλλαγμα λόγω
των δυσμενών εξελίξεων στο ισοζύγιο πληρωμών της.
Σχετίζεται, επίσης, με τον πολιτικό κίνδυνο δεδομένου ότι
μια κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει να μην τηρήσει τις
υποχρεώσεις της για πολιτικούς λόγους.
Όσον αφορά την Ελλάδα, το λεγόμενο «κούρεμα» του
χρέους έγκειται σε αυτή την κατηγορία όπως επίσης και ο
κίνδυνος χρεοκοπίας, ο οποίος με τη σειρά του
προκάλεσε μεγάλη αύξηση στα ασφάλιστρα κινδύνου και
επομένως στα επιτόκια και το κόστος κεφαλαίων. Ως
μέτρα αξιολόγησης μπορούν κι εδώ να χρησιμοποιηθούν
οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον κίνδυνο
μεταφοράς. Σχετικά με την εκτίμηση της προθυμίας μιας
χώρας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, θα πρέπει
να γίνει αξιολόγηση της ιστορίας της σχετικά με την
εξυπηρέτηση του χρέους της.
Ο πολιτικός κίνδυνος αφορά τον κίνδυνο αλλαγής στους
πολιτικούς θεσμούς και προέρχεται από μια αλλαγή στον
κυβερνητικό έλεγχο, την κοινωνική δομή, ή άλλο μη
οικονομικό παράγοντα. Πολλές φορές συνδέεται και με
τον οικονομικό κίνδυνο. Στην Ελλάδα, η αδυναμία
σχηματισμού κυβέρνησης ή η κυβερνητική αστάθεια
αποτελεί πολιτικό κίνδυνο. Η εκτίμηση αυτού του
κινδύνου απαιτεί την ανάλυση πολλών παραγόντων,
όπως οι σχέσεις των διάφορων κοινωνικών ομάδων σε
μια χώρα, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από την
κυβέρνηση, και την ιστορία της χώρας. Λίγα ποσοτικά
μέτρα υπάρχουν για να βοηθήσουν την αξιολόγηση του
πολιτικού κινδύνου. Οι προσεγγίσεις μέτρησης
κυμαίνονται από διάφορες μεθόδους ταξινόμησης (όπως
ο τύπος πολιτικής δομής, το εύρος και η ποικιλομορφία
της εθνικής δομής, τα αστικά ή εξωτερικά γεγονότα
σύγκρουσης), ως τις έρευνες ή τις αναλύσεις από τους
πολιτικούς εμπειρογνώμονες. Οι περισσότερες
υπηρεσίες τείνουν να χρησιμοποιούν εμπειρογνώμονες
χωρών που βαθμολογούν ή ταξινομούν τους
κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες και παράγουν μια
γραπτή ανάλυση για να συνοδεύσουν τους βαθμούς ή τις
κλίμακές τους. Οι αναλυτές μιας επιχείρησης μπορούν
επίσης να αναπτύξουν πολιτικές εκτίμησης κινδύνου για
την επιχείρησή τους μέσω συζητήσεων με τοπικά
πρακτορεία των χωρών ή επισκέψεων σε άλλες
επιχειρήσεις με παρόμοιο αντικείμενο στη χώρα (Duncan
H. Meldrum, 2000).
Αξιολόγηση Κινδύνου Χώρας
Οι μεταβολές σε έναν συγκεκριμένο παράγοντα
επηρεάζουν μια ή και περισσότερες κατηγορίες κινδύνου
και σε διαφορετικό βαθμό. Ο προσδιορισμός όλων των
παραγόντων στο κατάλληλο επίπεδο επίδρασης
δημιουργεί μια συνολική εκτίμηση του επενδυτικού
κινδύνου. Ο βαθμός επίδρασης του κάθε παράγοντα στο
συνολικό κίνδυνο εξαρτάται από τον τύπο και τη χρονική
διάρκεια της επένδυσης που σημαίνει ότι μια μεταβολή σε
έναν δεδομένο παράγοντα παράγει διαφορετικούς
κινδύνους για διαφορετικές επενδύσεις. Για παράδειγμα
μια πολυεθνική κατασκευαστική σε μια ξένη χώρα
αντιμετωπίζει διαφορετικούς κινδύνους από μια τράπεζα
σε μια ξένη κυβέρνηση. Μια πολυεθνική επιχείρηση
πρέπει να εξετάζει μια επένδυση με μακροχρόνιο χρονικό
ορίζοντα αλλά και τους κινδύνους από ένα πολύ
ευρύτερο φάσμα χαρακτηριστικών της χώρας που
αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί. Ο παρακάτω πίνακας
παρουσιάζει μια εκτίμηση τις επίδρασης των έξι
κατηγοριών κινδύνου σε διαφορετικούς τύπους
επένδυσης:
Ενώ όλες οι σημαντικές κατηγορίες θέτουν ενδεχομένως
κάποιο βαθμό κινδύνου για κάθε τύπο επένδυσης, ο
μακρύτερος χρονικός ορίζοντας για μια άμεση επένδυση
παράγει υψηλές επιδράσεις από έναν μεγαλύτερο αριθμό
κατηγοριών κινδύνου. Συγκεκριμένα, ο οικονομικός, ο
πολιτικός, και ο κίνδυνος τοποθεσίας γίνονται πιο
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 77
Επιρροή κινδύνου ανά τύπο επένδυσης
Κατηγορία Κινδύνου:
Άμεση Επένδυση
Ιδιωτικός Τομέας
Βραχ/σμη Χρημ/κή
Ιδιωτικός Τομέας
Βραχ/σμο δάνειο σε
κυβέρνηση
Μακρ/σμο δάνειο σε
κυβέρνηση
Οικονομικός
Υψηλός
Χαμηλός
Χαμηλός
Χαμηλός-Μέτριος
Μεταφοράς
Κεφαλαίων
Μέτριος
Υψηλός
Υψηλός
Μέτριος
Συναλ/κός Ισοτιμίας
Υψηλός
Μηδενικός-Υψηλός
Μηδενικός-Υψηλός
Υψηλός
Τοποθεσίας
Υψηλός
Μέτριος
Χαμηλός
Μέτριος
Κυβερνητικός
Χαμηλός
Χαμηλός
Υψηλός
Υψηλός
Πολιτικός
Υψηλός
Χαμηλός
Μέτριος
Υψηλός
προβληματικοί για μια σταθερή επένδυση που διαρκεί
είκοσι ή περισσότερα έτη. Ο κίνδυνος μεταφοράς, από
την άλλη, μπορεί να ενέχει μικρότερο κίνδυνο για μια
μακροπρόθεσμη σταθερή επένδυση δεδομένου ότι οι
περιορισμοί διακίνησης κεφαλαίου είναι απίθανο να
διαρκέσουν για ολόκληρη την περίοδο της επένδυσης.
Οι χώρες συνήθως επιβάλλουν τους περιορισμούς
κεφαλαίου για να βοηθήσουν τη διαχείριση των
προσωρινών ελλείψεων συναλλάγματος.
Μια πολυεθνική επιχείρηση μπορεί συχνά να
επανεπενδύει τα κέρδη της τοπικά και να περιμένει την
άρση των περιορισμών χωρίς σημαντικές αρνητικές
επιδράσεις στην συνολική απόδοση της επένδυσης κατά
τη διάρκεια της ζωής του προγράμματος αυτής.
Μέθοδοι Εκτίμησης
Οι μέθοδοι εκτίμησης που χρησιμοποιούνται ευρέως
χωρίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες (Zopounidis et
al.1997):
1. Στατιστικές προσεγγίσεις
2. Πολυκριτηριακή ανάλυση
3. Βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας
4. Εναλλακτικές προσεγγίσεις
Οι στατιστικές προσεγγίσεις αποσκοπούν στο να
εκτιμήσουν ένα δείκτη που να προσδιορίζει την
πιθανότητα μιας χώρας να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην
εξυπηρέτηση του χρέους της. Στις στατιστικές
προσεγγίσεις καθορίζεται μία εξαρτημένη μεταβλητή και
με παλινδρόμηση εξετάζεται κατά πόσο επηρεάζεται η
τιμή της από τις ανεξάρτητες μεταβλητές.
Οι σημαντικότερες μέθοδοι της κατηγορίας αυτής μεταξύ
άλλων είναι η διακριτική ανάλυση και η λογιστική
ανάλυση. Η διακριτική ανάλυση προσπαθεί να εκφράσει
τον κίνδυνο χώρας ως γραμμικό συνδυασμό των
διαφόρων κατηγοριών. Αντίθετα η λογιστική ανάλυση
δεν περιορίζεται στη γραμμικότητα κι έχει αντικαταστήσει
σχεδόν τη διακριτική. Αν και οι στατιστικές προσεγγίσεις
ήταν οι πρώτες που χρησιμοποιήθηκαν, σύντομα
αντικαταστάθηκαν καθώς παρουσιάζουν ορισμένα
μειονεκτήματα. Αυτά είναι η δυσκολία επιλογής της
εξαρτημένης μεταβλητής, η δυσκολία άντλησης
δεδομένων, ο προσδιορισμός του υποδείγματος και το
γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει ποιοτικές μεταβλητές και
έχει μικρή προβλεπτική ικανότητα.
Τα μειονεκτήματα των στατιστικών προσεγγίσεων ήρθε
να αντιμετωπίσει η πολυκριτηριακή ανάλυση, η οποία
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη κατάλληλων ποσοτικών
μεθοδολογιών για την στήριξη της διαδικασίας
αποφάσεων σε σύνθετα προβλήματα, που
περιλαμβάνουν την εκτίμηση ενός διαφοροποιημένου και
συγκρουόμενου συνόλου μεταβλητών απόφασης και
κριτηρίων αξιολόγησης (Zopounidis et al.1997).
Οι πολυκριτηριακές μέθοδοι δεν περιέχουν στατιστικές
υποθέσεις και επιτρέπουν στους αναλυτές να
ενσωματώσουν και ποιοτικές εκτός από ποσοτικές
μεταβλητές. Μερικές από τις πιο γνωστές μεθόδους
πολυκριτηριακής ανάλυσης είναι οι: MultiCriteria Decision Aid-MCDA (Roy.B 1996), Multicritiria Interactive
Ordinal Regression Analysis-MINORA, Utilites Additives
DIScriminantes- UTADIS, MHDIS, κ.ά.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 78
Ειδικές Σελίδες
Η βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας
χώρας γίνεται με διάφορους δείκτες πιστοληπτικής
ικανότητας, ενώ μια θεωρητική εκτίμηση μπορεί να γίνει
και με απλή ιστορική ανασκόπηση της συνέπειας της
χώρας, όσον αφορά την εξόφληση των χρεών της. Κατά
κύριο λόγο, τη βαθμολόγηση της πιστοληπτικής
ικανότητας των χωρών έχουν αναλάβει οι διεθνείς οίκοι
αξιολόγησης, όπως η Moody’s, η Fitch και η Standrad &
Poor’s χρησιμοποιώντας η κάθε μια τη δική της κλίμακα
κινδύνου. Η χώρα μας κατά το διάστημα της οικονομικής
κρίσης έχει υποστεί περισσότερες από μία υποβαθμίσεις
της πιστοληπτικής της ικανότητας από οίκους
αξιολόγησης. Οι επενδυτές λαμβάνουν σοβαρά υπόψη
τούς πίνακες κατάταξης των χωρών τέτοιων οίκων.
Συχνά, αλλά λανθασμένα, η πιστοληπτική ικανότητα
ταυτίζεται με τον κίνδυνο χώρας.
Οι λοιπές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τους κλασικούς
χρηματοοικονομικούς δείκτες, τα προσεγγιστικά
μοντέλα, τα νευρωνικά δίκτυα κ.ά.
Όσον αφορά την ακρίβεια και την προβλεπτική ικανότητα
των ανωτέρω αναφερόμενων μεθόδων εκτίμησης, το
παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τα ποσοστά επιτυχίας,
κατά μέσο όρο, των δημοφιλέστερων μεθόδων
(Zopounidis et al.1997):
κατηγορίας κινδύνου
3. Επιλογή δεικτών και μεθόδων μέτρησης για κάθε
κατηγορία κινδύνου
4. Υπολογισμός του συνολικού βαθμού κινδύνου
χώρας ως σταθμισμένο δείκτη χρησιμοποιώντας το
σχέδιο στάθμισης σύμφωνα με την ανάλογη
σημασία που καθορίστηκε σε κάθε κατηγορία
κινδύνου.
Όσον αφορά μια άμεση ξένη επένδυση πολλοί αναλυτές
συμφωνούν ότι οι σημαντικότεροι δείκτες που
συμβάλλουν σε σωστές προβλέψεις είναι:
• Ποσοστό παιδικής θνησιμότητας
• Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών / ΑΕΠ
• Καθαρή εγχώρια πίστωση / ΑΕΠ
• Συνολικό εξωτερικό χρέος / ΑΕΠ
• Συνολική εξυπηρέτηση χρέους / Ακαθάριστα διεθνή
αποθέματα
• Πληθωρισμός (ετήσιο %)
• Άμεσες ξένες επενδύσεις / ΑΕΠ
Χρησιμοποιώντας το ίδιο σχέδιο στάθμισης και
επαναλαμβάνοντας το βήμα 3 για κάποια άλλη ή άλλες
χώρες μπορούμε να συγκρίνουμε τον κίνδυνο που
αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη επένδυση σε διάφορες
χώρες.
Επίσης ο κίνδυνος της ίδιας επένδυσης είναι πιθανόν να
μην εκτιμηθεί με τον ίδιο βαθμό από διαφορετικούς
αναλυτές. Ο κάθε αναλυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει
διαφορετικούς δείκτες για τις επιμέρους κατηγορίες
κινδύνου όπως επίσης να εκτιμήσει διαφορετικά την
επιρροή τους στο συνολικό κίνδυνο.
Διαχείριση Κινδύνου Χώρας
Τρόπος δημιουργίας ενός
Συστήματος Αξιολόγησης
Τα βασικά βήματα που ακολουθούνται για τη δημιουργία
ενός συστήματος αξιολόγησης του κινδύνου χώρας είναι:
1. Προσδιορισμός του τύπου επένδυσης
2. Προσδιορισμός της σχετικής επιρροής της κάθε
Είναι δυνατή η διαχείριση του κινδύνου χώρας; Σε κάποιο
βαθμό ναι. Κάποιες επιχειρήσεις φροντίζουν να
διαχειριστούν τον κίνδυνο πριν από την πραγματοποίηση
της επένδυσης με ενέργειες όπως η υπογραφή
λεπτομερών συμφωνιών που καλύπτει όλες τις
εκφάνσεις πολιτικού κινδύνου, συμφωνίες για πώληση
της κυριότητας της εταιρείας αργότερα στο μέλλον,
προσαρμογή στις αλλαγές πολιτικής της χώρας ή και μετά
την επένδυση, με την ευθυγράμμιση σε στόχους
πολιτικής ηγεσίας, χρήση εγχώριων πόρων, lobbying,
συνεισφορά στα κοινά, joint ventures και συνεχή
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 79
τεχνολογική αναβάθμιση. Γενικότερα για τον έλεγχο και
τη διαχείριση του κινδύνου χώρας υπάρχει μια διαδικασία
η οποία ακολουθείται συνήθως από διάφορους
οργανισμούς. Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να
περιλαμβάνει τα εξής (Comptroller of the Currency
Administrator of National Banks, 2008):
1. Εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου
Το διοικητικό συμβούλιο μιας επιχείρησης αποφασίζει τις
πολιτικές που θα ακολουθήσει η επιχείρηση. Σε αυτές
περιλαμβάνεται ο βαθμός «έκθεσης» της χώρας στον
κίνδυνο και η αναθεώρησή του όταν κρίνεται απαραίτητο.
2. Πολιτικές για τη διαχείριση του κινδύνου χώρας
− Ξεκάθαρη στρατηγική για τις δραστηριότητες στο
εξωτερικό και προσδιορισμός των βασικών
κινδύνων.
− Καθορισμός των συνολικών ορίων για τις
διασυνοριακές «εκθέσεις».
− Σαφείς γραμμές ευθύνης και
υπευθυνότητας για τις αποφάσεις
που αφορούν στη διαχείριση του
κινδύνου χώρας.
− Προσδιορισμός των κριτηρίων που
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του
κινδύνου μιας συγκεκριμένης χώρας.
− Καθορισμός των εγκεκριμένων
δραστηριοτήτων, επενδύσεων και των
μέσων.
− Προσδιορισμός των επιθυμητών και ανεπιθύμητων
τύπων επενδύσεων.
3. Σύστημα ελέγχου «έκθεσης» στη χώρα
Θα πρέπει να υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα που να
εντοπίζει και να κατηγοριοποιεί το μέγεθος και τη φύση
της διασυνοριακής «έκθεσης».
4. Διαδικασία ανάλυσης και αξιολόγηση κινδύνου
χώρας
Θα πρέπει να υπάρχει μία αποτελεσματική διαδικασία
ανάλυσης του κινδύνου χώρας για την εκτίμηση του
κινδύνου χώρας ή των χωρών στις οποίες διεξάγονται
επενδύσεις. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
ποσοτικοί αλλά και οι ποιοτικοί παράγοντες.
Η αξιολόγηση του κινδύνου χώρας θα πρέπει
να προσδιορίζεται τουλάχιστον ετησίως
για κάθε χώρα στην οποία η επιχείρηση
έχει σημαντική «έκθεση».
5. Όρια «έκθεσης» της χώρας
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα
οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ένα σύστημα
για την καθιέρωση, διατήρηση, και αναθεώρηση
των ορίων έκθεσης της χώρας, το οποίο συνήθως
θα αφορά τα παρακάτω:
• Τη συνολική στρατηγική για τις διεθνείς
δραστηριότητες
• Την αξιολόγηση του κινδύνου μιας χώρας και
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 80
Ειδικές Σελίδες
7. Stress Testing – Scenario Analysis
Θα πρέπει περιοδικά να εφαρμόζονται τεχνικές stress
testing για τις ξένες επενδύσεις και να μεταφέρονται τα
αποτελέσματα στο διοικητικό συμβούλιο. Τα τεστ αυτά θα
πρέπει να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την εκτίμηση
των επιπτώσεων του κινδύνου χώρας σε μια ξένη
επένδυση κάτω από διαφορετικά σενάρια.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, πως η διατήρηση μιας ομαλής
κατάστασης στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας και
όλων των παραγόντων που το επηρεάζουν, είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την προσέλκυση, παραμονή και
την αύξηση των ξένων επενδύσεων, καθώς αυτές με τη
σειρά τους θα συμβάλλουν στη βελτίωση της
συνολικότερης οικονομίας της χώρας.
Κάθε επενδυτής που μελετά επιχειρηματική
δραστηριότητα σε μια ξένη χώρα θα πρέπει να εκτιμήσει
πολλούς παράγοντες που αφορούν τον κίνδυνο χώρας
εκτός από τα κλασικά οικονομικά μεγέθη που
επηρεάζουν την απόδοση μιας πιθανής επένδυσης.
Πολλές φορές η πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες
δεν είναι εύκολη, γεγονός που καθιστά αδύνατη την
εκτίμηση κάποιων μεταβλητών που παίζουν ρόλο στην
τελική εκτίμηση του κινδύνου χώρας.
8. Εσωτερικός και οικονομικός έλεγχος
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι η διαδικασία
που ακολουθούν για τη διαχείριση του κινδύνου χώρας
περιλαμβάνει ικανό εσωτερικό έλεγχο και ότι οι
μηχανισμοί οικονομικού ελέγχου μπορούν να
επιβεβαιώσουν ότι η πληροφόρηση που παρέχεται στη
διοίκηση για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας
των πολιτικών που επιλέχθηκαν για τις ξένες επενδύσεις
και τα όρια «έκθεσης» στον κίνδυνο είναι ακριβής και
αληθής.
Από την άλλη μεριά, οι χώρες «της κρίσης» όπως και η
Ελλάδα, επιθυμούν να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις.
Στην περίπτωση της χώρας μας, η πρόσφατη έξοδος στις
αγορές βοηθάει εν μέρει στο κομμάτι της «απεξάρτησης»
από τους δανειστές καθώς και στην αποκατάσταση και
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τη
χώρα μας αλλά θα πρέπει να γίνει «αυτοεκτίμηση» του
κινδύνου χώρας προκειμένου να διορθωθούν
παράγοντες που αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και να
ενισχυθούν τα θετικά της στοιχεία.
την επιθυμία ανάληψης κινδύνου
• Τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρατηρούνται
στη χώρα
6. Παρακολούθηση της κατάστασης της χώρας
Καθιέρωση συστήματος το οποίο παρακολουθεί την
παρούσα κατάσταση σε κάθε μια από τις χώρες στις
οποίες έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις.
Συμπεράσματα
Η δημιουργία συμμαχιών μεταξύ των χωρών, η
παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογία κατέστησαν δυνατή
την αναζήτηση κερδών μέσω εξωτερικών επενδύσεων.
Η πρόσφατη οικονομική κρίση, η οποία επηρέασε πολλές
χώρες με διαφορετικό τρόπο και δημιούργησε
διαφορετικά προβλήματα, επέφερε μεγάλες αλλαγές στον
κίνδυνο χώρας που αντιμετωπίζουν οι διάφορες μορφές
επένδυσης σε κάθε χώρα που επηρεάστηκε.
Η Ελλάδα, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των
εξελίξεων, καθώς αποτέλεσε το πιο εκτεθειμένο από
πλευράς εξυπηρέτησης χρέους κράτος της Ε.Ε., βίωσε
μια έντονη φυγή κεφαλαίων, όχι μόνο ξένων αλλά και
εγχώριων, καθώς επιδεινώθηκαν τα επίπεδα σχεδόν
όλων των κατηγοριών κινδύνου χώρας.
Ο Ιωάννης Θ. Παπαρσενίου.
Ο Γεώργιος Μ. Αγγελίδης.
Ο Ιωάννης Θ. Παπαρσενίου και ο Γεώργιος Μ. Αγγελίδης είναι πτυχιούχοι του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ίδιου
Τμήματος με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 82
Διεθνή Νέα
Stress Test: Αξιολογώντας την Ανθεκτικότητα
Ασφαλιστικών Εταιρειών σε Αντίξοες Καταστάσεις
Τ
α Stress tests θα διεξαχθούν σε στενή
συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές: οι
εθνικές εποπτικές αρχές θα εντοπίσουν και
θα επικοινωνήσουν με τους υποψήφιους
συμμετέχοντες στη δοκιμή.
Στις 31 Μαρτίου, η EIOPA είχε καλέσει ασφαλιστικές και
αναλογιστικές ενώσεις (Insurance Europe, CRO Forum, AMICE,
Ένωση Αναλογιστών Ευρώπης, CFO Forum) προκειμένου
να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα
πρότυπα αναφοράς των Stress Tests. Ο στόχος της
διαβούλευσης αυτής ήταν να βελτιωθεί η χρηστικότητα
των προτύπων και να επιτρέψει την έγκαιρη κατανόηση του σχήματος και των απαιτήσεων των Stress Tests.
Ο Πρόεδρος της EIOPA, Gabriel Bernardino, δήλωσε: «Σκοπός του Stress Test της EIOPA είναι να επικεντρωθεί στη συνολική
ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού τομέα στην ΕΕ και για τον εντοπισμό των σημαντικά τρωτών σημείων στην περίπτωση
εμφάνισης σχετικών διαταραχών. Πιστεύω ότι ο σχεδιασμός και το μέγεθος του Stress test θα πιέσει σωστά τις
χρηματοπιστωτικές ικανότητες των ασφαλιστικών εταιρειών όπως και ότι τα συμπεράσματα της άσκησης θα επιτρέψουν σε
εμάς αλλά και στις εποπτικές αρχές κάθε χώρας να καθορίσουν τομείς για περαιτέρω έρευνα και να επικεντρωθούν στις
εποπτικές του υποχρεώσεις».
Όμιλος ΑΧΑ: Δείκτες Επίδοσης 1ου Τριμήνου 2014
«Ο τέταρτος χρόνος της Φιλοδοξίας της ΑΧΑ να γίνει
●
η προτιμώμενη Εταιρεία ξεκίνησε με περαιτέρω
βελτίωση σε όλο το εύρος των προϊόντων μας,
αποδεικνύοντας την επιτυχή στρατηγική μας»,
Ασφαλίσεις Ζωής: αύξηση εσόδων
●
σχολίασε ο Denis Duverne, Αναπληρωτής
1%, φτάνοντας στα 15,8 δισ. €
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΧΑ Ασφαλιστικής. «Στις
Γενικές Ασφαλίσεις: αύξηση εσόδων
Ασφαλίσεις Ζωής, συνεχίσαμε την αλλαγή της
●
3%, φτάνοντας στα 10,4 δισ. €
σύνθεσης των διαθέσιμων προϊόντων μας σε
προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και
Έσοδα Διαχείρισης Κεφαλαίων:
λιγότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, με στόχο να
αύξηση 2% στα 0,8 δισ. € με
●
καθαρές εισροές 1,5 δισ. €
ανταποκριθούμε στις ανάγκες
των ασφαλισμένων μας για
υπηρεσίες προστασίας και αποταμίευσης. Ως αποτέλεσμα, πετύχαμε αύξηση της αξίας
της νέας μας παραγωγής παρά τη μείωση των όγκων. Στις Γενικές Ασφαλίσεις, η
ηγετική μας θέση παγκοσμίως μας έδωσε τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του
χαρτοφυλακίου μας, διατηρώντας την πειθαρχημένη στρατηγική μας στην ανάληψη
νέων κινδύνων. Επίσης, σε ό,τι αφορά στη Διαχείριση Κεφαλαίων έχουμε καταγράψει
θετικές εισροές για 6 συνεχή εξάμηνα».
Σύνολο εσόδων: αύξηση 2%,
φτάνοντας στα 28,5 δισ. €
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 83
Τα Υψηλότερα Έσοδα
στη Ιστορία του Ομίλου για το Πρώτο Τρίμηνο του 2014
Μ
ε βάση προκαταρκτικά στοιχεία, ο Όμιλος Allianz πέτυχε για το πρώτο τρίμηνο του 2014 συνολικά έσοδα
ύψους 34 δισ. ευρώ, τα υψηλότερα τριμηνιαία έσοδα στην ιστορία της εταιρείας. Τα συνολικά έσοδα για το
πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους ήταν 32 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 2,7 δισ.
ευρώ σε σύγκριση με τα 2,8 δισ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά κέρδη που
αναλογούν στους μετόχους υπολογίστηκαν στα 1,6 δισ. ευρώ σε αντίθεση με τα 1,7 δισ. ευρώ για το πρώτο
τρίμηνο του 2013. Στον κλάδο των Γενικών Ασφαλειών η συνδυασμένη αναλογία (compined ratio) βελτιώθηκε στο 92,6% από
94,3% σε σύγκριση με την ανάλογη περίοδο του 2013. Επίσης, στον κλάδο Ζωής & Υγείας σημειώθηκε αύξηση 2,5% του
επιχειρησιακού περιθωρίου αυξημένο – συγκριτικά με το περσινό 1,8% της ίδιας περιόδου.
Munich Re: Τριμηνιαία Κέρδη 924 εκατ. ευρώ
για το Πρώτο Τρίμηνο του 2014
Τ
α ενοποιημένα αποτελέσματα για τους τρεις πρώτους
μήνες της Munich Re ανήλθαν στα 924 εκατ. ευρώ,
ελαφρώς μειωμένα από την ίδια περίοδο του
προηγούμενου έτους (970 εκατ. ευρώ). Συνολικά, για το
τρέχον οικονομικό έτος του 2014, η Munich Re συνεχίζει να θέτει ως στόχο το κέρδος των 3 δισ. ευρώ.
Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, Jörg Schneider σχολίασε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου για το 2014, ως εξής:
«Τα λειτουργικά κέρδη μας είναι ισχυρά. Επιπλέον, σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν σημειωθεί μεγάλες απώλειες. Παρά τις αρνητικές
επιπτώσεις στο συνάλλαγμα, έχουμε σχεδόν ίδια αποτελέσματα με αυτά του πρώτου τριμήνου του περασμένου έτους. Μετά από αυτά
τα αποτελέσματα, είμαστε αισιόδοξοι για την επίτευξη του στόχου μας, δηλαδή κέρδος ύψους 3 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος».
Όμιλος ERGO: Μέσω Κοινοπραξίας,
Προωθεί τις Πρώτες Ασφάλειες Ζωής στην Κίνα
Ο
όμιλος ERGO
προσφέρει τώρα
προγράμματα
ασφάλισης ζωής
στην κινέζικη αγορά.
Η κοινή επιχείρηση, ERGO Κίνας Ζωής και SSAIH, ξεκίνησε
τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, πουλώντας τα
πρώτα της ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Η εταιρεία ERGO Κίνας Ζωής επικεντρώνεται στην
οικονομικά ελκυστική επαρχία της Shandong και τους
περίπου 97 εκατομμύρια κατοίκους της, που την καθιστούν
την τρίτη μεγαλύτερη εγχώρια ασφαλιστική αγορά.
Η επίσημη έναρξη της κοινοπραξίας
σηματοδοτεί το τέλος των
δραστηριοτήτων σύστασης και
νομικής προετοιμασίας, που διήρκεσαν
περίπου δυόμιση χρόνια. Ο όμιλος ERGO και
η κρατική χρηματοοικονομική επενδυτική εταιρεία SSAIH
συμφώνησαν να ιδρύσουν μια κοινή επιχείρηση τον
Ιανουάριο του 2011, στην οποία κάθε εταίρος κατέχει το
50% των μετοχών. Η εταιρεία ERGO Κίνας Ζωής έχει την
έδρα της στην επαρχιακή πρωτεύουσα της Jinan, περίπου
400 χιλιόμετρα νότια του Πεκίνου, και αυτήν τη στιγμή
απασχολεί περίπου 100 άτομα προσωπικό.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 84
Υγεία
ΙΑΣΩ General: Μόλις με 20€
οι Ιατρικές Επισκέψεις
Ν
έες μειωμένες τιμές στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία της Γενικής
Κλινικής ΙΑΣΩ General.
Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες
οικονομικές συνθήκες η Γενική
Κλινική ΙΑΣΩ General προχώρησε σε μείωση τιμών στα
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της, προκειμένου να
εξασφαλίσει στο ευρύ κοινό πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες υγείας.
Έτσι, με βάση τις νέες μειωμένες τιμές η επίσκεψη στα
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΙΑΣΩ General σε όλες τις
ιατρικές ειδικότητες (παθολόγος, καρδιολόγος,
ορθοπεδικός, κ.ά.) προσφέρεται στην προνομιακή τιμή
των 20 ευρώ.
Η ιατρική επίσκεψη περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, συνεκτίμηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών
εξετάσεων και οδηγίες από τον Ιατρό, ενώ παράλληλα, για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, τη δυνατότητα
συνταγογράφησης φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων.
Να σημειωθεί εδώ ότι το ΙΑΣΩ General συνεργάζεται με τον ΕΟΠΥΥ τόσο για τους εξωτερικούς όσο και τους εσωτερικούς
(νοσηλευόμενους) ασθενείς.
Αbbott: Μεταξύ των πιο Αξιοθαύμαστων
Εταιρειών Παγκοσμίως για το 2014
Μ
εταξύ των πιο Αξιοθαύμαστων
Εταιρειών παγκοσμίως
συγκαταλέγεται για μία ακόμα
χρονιά η φαρμακευτική εταιρεία
Abbott Laboratories, στη λίστα
που δημοσιεύει ετησίως το περιοδικό Fortune.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέκτησε την πρώτη θέση
στην κατηγορία Ιατρικά Προϊόντα και Εξοπλισμός, μεταξύ
15 εταιρειών του κλάδου.
Αποτελεί μία ακόμα επιβράβευση για την επιτυχημένη
πορεία που ακολουθεί εδώ και 125 χρόνια, με βασικούς
άξονες το όραμα, το σεβασμό στον άνθρωπο και την
αφοσίωση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Η εταιρεία έχει συνεχή και ανοδική πορεία στη λίστα του
Fortune από την αρχή του θεσμού, κατακτώντας τα
τελευταία χρόνια την 4η, την 3η και την 1η θέση για το
2008, το 2009 και το 2010 αντίστοιχα, στην κατηγορία
των Φαρμακευτικών Προϊόντων.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 85
Iασώ: Συνεργασία με την International Life
Μ
ια ακόμη στρατηγική συνεργασία με την
ασφαλιστική εταιρεία International Life ξεκίνησε
ο Όμιλος Ιασώ, η οποία αφορά τη Μαιευτική
Γυναικολογική Κλινική Ιασώ, τη Γενική Κλινική Ιασώ General, την Παιδιατρική Κλινική Ιασώ Παίδων, καθώς
και τη Γενική και Μαιευτική Κλινική Ιασώ Θεσσαλίας. Μέσω αυτής της συνεργασίας οι ασφαλισμένοι της
International Life, τόσο με ατομικά όσο και με ομαδικά συμβόλαια, απολαμβάνουν πλήρη νοσοκομειακή κάλυψη στις παραπάνω
κλινικές του Ομίλου. Τη νέα αυτή συνεργασία, χαιρέτισε ο πρόεδρος του Ομίλου Ιασώ Γεώργιος Σταματίου, ο οποίος
χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η συνεργασία μας με την ασφαλιστική εταιρεία International Life, η οποία είναι μία αμιγώς ελληνική
εταιρεία, θα διευρύνει τον αριθμό των ανθρώπων που καλύπτονται ασφαλιστικά για τις υπηρεσίες του Ιασώ. Ευελπιστούμε μέσω αυτής
της συνεργασίας να καλύψουμε σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες των ασθενών μας». Ο Ιωάννης Μπράβος, διευθύνων
σύμβουλος της International Life επεσήμανε: «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ακόμη περισσότερες επιλογές στους πελάτες μας και
ειδικά με έναν από τους πλέον κορυφαίους ομίλους που παρέχει ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες όπως το Ιασώ».
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Άσθματος από το Ιατρικό Π. Φαλήρου
Σ
το πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας κατά
του Άσθματος την Τετάρτη 7 Μαΐου, το Ιατρικό Π.
Φαλήρου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών διοργάνωσε
στις εγκαταστάσεις του, εκδήλωση ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για τους πολίτες των Νοτίων
Προαστίων. Το «παρών» στην πρόληψη για τις αναπνευστικές παθήσεις,
έδωσε ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, ο οποίος
συμμετείχε και στις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από τους
εξειδικευμένους ιατρούς του Ιατρικό Π. Φαλήρου. Ο Ιωάννης
Πυρνοκόκης, Διευθυντής του Ιατρικού Π. Φαλήρου, δήλωσε:
«Η σημερινή προσέλευση του κόσμου που ξεπερνά κατά πέντε φορές τη
μέση ημερήσια επισκεψιμότητα της μονάδας μας, μάς επιβεβαιώνει και μάς
ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε, έχοντας ως σκοπό τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υγείας στους κατοίκους των Ν.
Προαστίων. Τόσο μέσα από την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών υγείας από τη διακεκριμένη επιστημονική μας ομάδα, όσο και τη
διενέργεια δράσεων που υπογραμμίζουν τη σημασία της ενημέρωσης στην πρόληψη της υγείας».
Στο Υγεία το Management του Ερρίκος Ντυνάν
Η
εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε» ανακοίνωσε και επίσημα στο
πλαίσιο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, την ανάληψη διαχείρισης υπηρεσιών υγείας του μη
κερδοσκοπικού Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν», κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ
του Ιδρύματος.
Η Εταιρεία στην ανακοίνωσή της ευχαριστεί το Δ.Σ του «Ερρίκος Ντυνάν» και την Τράπεζα Πειραιώς,
για την εμπιστοσύνη τους προς τη Διοίκηση του Ομίλου Υγεία.
Ο Όμιλος Υγεία αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και θυγατρική Εταιρεία της
«Marfin Investment Group A.E» (MIG).
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 86
ΝΕΑ της Αγοράς
Ενίσχυση μεριδίου αγοράς στο 4,9% το 2013
για την Allianz Ελλάδος
Το 2013 έκλεισε για την Allianz Ελλάδος με τον κύκλο εργασιών
να διαμορφώνεται περίπου στα επίπεδα του 2012, και σε αξία να
ανέρχεται στα 203,6 εκατ. € από το σύνολο των δραστηριοτήτων
(ασφαλίσεις, αμοιβαία κεφάλαια και λοιπές θυγατρικές),
μειωμένο κατά μόλις 0,7% από το 2012.
Η λειτουργική κερδοφορία κυμάνθηκε σε υψηλά για τα δεδομένα
της περιόδου επίπεδα, και διαμορφώθηκε στα 18,9 εκατ. € από
23,0 εκατ. €, σύμφωνα με τα πλάνα και τους σχεδιασμούς της
Εταιρείας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allianz
Ελλάδος, Πέτρος Παπανικολάου δήλωσε σχετικά «Καταφέραμε
για μια ακόμη χρονιά να πετύχουμε τους στόχους μας. Και αυτό
είναι μία πραγματικότητα όχι μόνο για τα οικονομικά μας μεγέθη,
αλλά και για ποιοτικούς δείκτες που πιστοποιούν το υψηλό επίπεδο
λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρουμε στους ανθρώπους που
μας εμπιστεύονται. Κατακτήσαμε για μία ακόμη χρονιά την πρώτη
θέση μεταξύ των κύριων ανταγωνιστών μας στον κλάδο των
Γενικών Ασφαλίσεων στο Δείκτη Καθαρών Υποστηρικτών.
Ο Πέτρος Παπανικολάου.
Το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι
συστήνουν τις λύσεις και τις υπηρεσίες μας σε πρόσωπα του φιλικού ή συγγενικού τους περιβάλλοντος,
μας δεσμεύει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια.»
Μιλώντας για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά, ο κ. Παπανικολάου επεσήμανε τις
ουσιαστικές παρεμβάσεις της εποπτικής αρχής για την καλύτερη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου
λειτουργίας του κλάδου, υπογράμμισε ωστόσο ότι «Δυστυχώς, ακόμη και φέτος μερίδα της αγοράς
επιμένει σε πολιτικές χορήγησης πιστώσεων για τα ασφάλιστρα, διάρκειας δύο, τριών ή και πέντε μηνών,
όταν το ασφαλιστικό προϊόν προβλέπει το αυτονόητο: παροχή ασφαλιστικής κάλυψης αφού πληρωθούν
τα ασφάλιστρα. Είμαστε βέβαιοι ότι η Εποπτεία δεν θα επιτρέψει τη διατήρηση τέτοιων αθέμιτων
πρακτικών που λειτουργούν εις βάρος του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και, εν τέλει, τιμωρούν άδικα
τον Έλληνα καταναλωτή και όσες ασφαλιστικές εταιρείες αναπτύσσονται σεβόμενες τους κανόνες
λειτουργίας της αγοράς και τον υγιή ανταγωνισμό».
Γενικές Ασφαλίσεις: Αύξηση μεριδίου αγοράς, υψηλή αποθεματοποίηση και
μειώσεις στα ασφάλιστρα
Αύξηση κατά 2,7% στα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα πέτυχε η Allianz στον κλάδο Γενικών
Ασφαλίσεων, όταν συνολικά η αγορά σημείωσε πτώση κατά 5,5%. Συγκεκριμένα η συνολική παραγωγή
της Allianz στις Γενικές Ασφαλίσεις διαμορφώθηκε στα 110,8 εκατ. €.
Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας: Ενίσχυση μεριδίου αγοράς
Καλύτερη εικόνα από την αγορά επέδειξε η Allianz Ελλάδος και στον Κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής, όπου
κέρδισε μερίδια αγοράς, με την παραγωγή να διαμορφώνεται στα 89,7 εκατ. € το 2013, μειωμένη κατά
5,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όταν στο σύνολό του ο κλάδος την αντίστοιχη περίοδο
συρρικνώθηκε κατά 14,1%.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 87
Ο Ασφαλιστικός Όμιλος ERGO
Αυξάνει Σημαντικά τα Κέρδη του
Ο Ασφαλιστικός Όμιλος ERGO αύξησε σημαντικά τα κέρδη του το
οικονομικό έτος 2013.
Το ενοποιημένο αποτέλεσμα των 436 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε
αύξηση κατά 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η παραγωγή
ασφαλίστρων, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 2,3%, έκλεισε στα
18,1 δισεκατομμύρια ευρώ. «Όλοι οι τομείς εργασιών συνεισέφεραν στο
πολύ ικανοποιητικό ενοποιημένο αποτέλεσμα», σχολίασε ο CFO Christoph
Jurecka.
Μιλώντας για το 2013 ο Torsten Oletzky, Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, επίσης επισήμανε το σαφώς θετικό ισοζύγιο, παρά τη μείωση
στην παραγωγή ασφαλίστρων: «Όντως πετύχαμε καλά αποτελέσματα και
πήγαμε την ERGO συνολικά μπροστά, με τη νέα μας
οργανωτική δομή στις πωλήσεις, την ολιστική μας προσέγγιση
στην παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας, το καινοτόμο
μας προϊόν στην ασφάλιση ζωής, καθώς και με την επέκταση
των δραστηριοτήτων μας στην Ασία – για να αναφέρω
μερικά μόνο θέματα».
Στις Ασφαλίσεις Ζωής στη Γερμανία, η συνολική παραγωγή
ασφαλίστρων έκλεισε στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με
μια μείωση 4,6%, ενώ αντίθετα στις Ασφαλίσεις Ζημιών
στη Γερμανία τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
σημείωσαν αύξηση κατά 4,1%, καθώς ανήλθαν στα 3,3
δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2013, ο δείκτης combined
ratio σε αυτό τον τομέα εργασιών έφτασε στο 96,1%
έναντι 95,8% το προηγούμενο έτος. Η μικρή αύξηση
οφείλεται σε αποζημιώσεις λόγω καταστροφικών
καιρικών συμβάντων, όπως πλημμύρες και
χαλαζοπτώσεις. Η επίδρασή τους στο δείκτη
combined ratio ήταν 3,3% πάνω από το
μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Ωστόσο, το
ενοποιημένο αποτέλεσμα σε αυτό τον τομέα
ανήλθε στα 195 εκατομμύρια ευρώ (+28,7%).
Στις Διεθνείς Δραστηριότητες του Ομίλου, η
συνολική παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε
κατά 4,6 %, φτάνοντας τα 3,9 δισεκατομμύρια
ευρώ. Στις ασφαλίσεις ζωής, η συνολική
παραγωγή υποχώρησε κατά 5,5%, κυρίως στην
Αυστρία και την Πολωνία, ενώ η παραγωγή στις
ασφαλίσεις ζημιών μειώθηκε κατά 3,9%.
Η ERGO International βελτίωσε σημαντικά το
δείκτη combined ratio, ο οποίος έκλεισε στο 99,2%.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 88
ΝΕΑ της Αγοράς
Η Interamerican και η Αθηναϊκή Mediclinic
στην Τήνο, για την υγεία των Γυναικών
Η συνεργασία της Interamerican με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση Τήνου,
εκτός του πλαισίου της παροχής
υπηρεσιών άμεσης ιατρικής
βοήθειας και ειδικότερα
αεροδιακομιδών στους κατοίκους
του νησιού, διευρύνεται με
πρόσθετες παροχές ενημέρωσης για
την υγεία και κλινικών εξετάσεων
από την Αθηναϊκή Mediclinic, γενική
κλινική του Ομίλου.
Στην Τήνο πραγματοποιήθηκε, στο
Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού,
ημερίδα υπό την αιγίδα του Δήμου
και της Ένωσης Γυναικών Τήνου, κατά την οποία 80 γυναίκες ενημερώθηκαν για τη σύγχρονη
στρατηγική πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του καρκίνου του μαστού.
Τα θέματα ανέπτυξαν οι ιατροί συνεργάτες της κλινικής Σπύρος Βλάχος, γυναικολόγος και
Γιώργος Παπάζογλου, χειρουργός μαστού.
Οι δύο γιατροί της κλινικής παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους επί δύο ημέρες στο Κέντρο
Υγείας Τήνου, για εξετάσεις γυναικολογικές, μαστού και pap test. Εξετάστηκαν δωρεάν
συνολικά 120 γυναίκες με χορηγία της Interamerican, η οποία στο πλαίσιο του σχεδίου
κοινωνικής υπευθυνότητας «Πράξεις Ζωής» εστιάζει στη φροντίδα της υγείας με έμφαση στην
πρόληψη.
H Interamerican στο Συνέδριο της GΑΜΑ International
Για μια ακόμη χρονιά η Interamerican υποστήριξε την παρουσία κορυφαίων Συντονιστών του
Δικτύου Agency στο ετήσιο Συνέδριο του οργανισμού GAMA International, που
πραγματοποιήθηκε στο Νάσβιλ των ΗΠΑ
τον Μάρτιο με θέμα “The Sounds of
Success”.
Στο Lamp 2014 συμμετείχαν Star και
Gold Συντονιστές, με υψηλές
προϋποθέσεις παραγωγικής
δραστηριότητας σε όλους τους
κλάδους. Τις εργασίες του Συνεδρίου
παρακολούθησαν οι Β. Βασιλόπουλος,
Κ. Παναγόπουλος, Φ. Θωμοπούλου,
Ν. Χαμουζάς και Δ. Φαραντούρης, ο
οποίος τιμήθηκε για δεύτερη φορά με
την ανώτατη διάκριση “First in Class
Award” της GAMA.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 89
Συνεργασία της Interamerican και με το δήμο Σερίφου για υπηρεσίες Άμεσης
Ιατρικής Βοήθειας
Τη γεωγραφική ανάπτυξη των συνεργασιών της με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση συνεχίζει η Interamerican, με αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιών Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας στη νησιωτική Ελλάδα,
προσθέτοντας και τη Σέριφο στους ήδη συνεργαζόμενους δήμους
Τήνου, Σίφνου, Ιστιαίας-Αιδηψού και Ύδρας.
Το γεγονός ότι κατά την τελευταία τριετία η εταιρεία έχει
πραγματοποιήσει στη Σέριφο 9 αποστολές διακομιδής με εναέριο μέσο για ασφαλισμένους της, είναι
ενδεικτικό των αναγκών του νησιού για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, όπως επισημαίνει ο
Γιώργος Μαυρέλης, γενικός διευθυντής εργασιών της Interamerican, τονίζοντας την κοινωνική αξία της
εν λόγω συνεργασίας.
Σημειώνεται ότι η ασφάλιση των κατοίκων της Σερίφου έχει τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Απριλίου.
Η AIG συμπράττει με τη ΜΚΟ Praksis και το Σύλλογο «ΦΛΟΓΑ»
Οι εργαζόμενοι της AIG βρέθηκαν δίπλα σε ανθρώπους που δοκιμάζονται και στήριξαν με το δικό
τους τρόπο το πολύτιμο έργο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Praksis και του Συλλόγου Γονέων
Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες «Φλόγα» συμβάλλοντας με κάθε δυνατό μέσο σε ένα
καλύτερο αύριο για όλους. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Εθελοντικής Εργασίας της AIG
που διήρκεσε από τις 6 έως και τις 13 Απριλίου, στελέχη της εταιρείας στην Ελλάδα προσέφεραν
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στον παιδότοπο του Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων του
προγράμματος “ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ” της ΜΚΟ Praksis.
AIGAION Ασφαλιστική: Προνομιακό πρόγραμμα «Αιγαίον Κατοικία»
Νέο βελτιωμένο πρόγραμμα περιουσίας, με επιπλέον καλύψεις και χαμηλότερο κόστος προσφέρει η
Aigaion Ασφαλιστική. Το «Αιγαίον Κατοικία» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που αποζημιώνει
άμεσα και προστατεύει την κύρια ή την εξοχική κατοικία από δεκάδες κινδύνους. Χωρίς «ψιλά» γράμματα,
εστιασμένο στις πραγματικές ανάγκες του ασφαλισμένου και με τιμολόγηση προσαρμοσμένη στις
ανάγκες της εποχής, το «Αιγαίον Κατοικία» καλύπτει απρόοπτα συμβάντα από σεισμό, φωτιά, ακραία
καιρικά φαινόμενα, κλοπή, τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί σε μία
κατοικία προκαλώντας καταστροφές σε περιεχόμενο και κτίσμα.
Η ΑΧΑ, σύμμαχος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας
Ολοκληρώθηκε η τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά κατά την οποία η ΑΧΑ υποστήριξε προγράμματα
εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» προς μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου σε όλη την Ελλάδα. Τα τροχαία συμβάντα αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στη χώρα μας, με
ετήσιο κοινωνικό κόστος που ανέρχεται σε χιλιάδες τραυματισμούς και οικονομικό κόστος που
αντιστοιχεί σε 2–3% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, μέχρι τις 12 Μαΐου του 2014:
• 241 πολίτες έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο (266 την ίδια περίοδο το 2013)
• 256 έχουν τραυματιστεί σοβαρά το 2014 (έναντι 301 το 2013)
• Κατά Μέσο Όρο, τραυματίζονται θανάσιμα κάθε χρόνο 92 άτομα/εκατομμύριο πληθυσμού
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 90
ΝΕΑ της Αγοράς
Παγκόσμια Διάκριση της Carglass® Ελλάδος
στο Best of Belron® 2014
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο διεθνής
διαγωνισμός Best of Belron® 2014, ο οποίος διεξήχθη στη
Ρώμη στις 21 & 22 Μαΐου 2014. Η Ελλάδα για πρώτη φορά
στην ιστορία του διαγωνισμού κατακτά παγκόσμια
διάκριση. Ο Έλληνας διαγωνιζόμενος Αντώνης Μουστάκας
ήρθε αντιμέτωπος με 29 συναδέλφους του από χώρες που
δραστηριοποιείται η Belron®, μητρική εταιρεία της Carglass® Ελλάδος, και συγκαταλέγεται πλέον
στους 8 καλύτερους τεχνικούς της Belron® παγκοσμίως! Στην πολυάριθμη ελληνική αποστολή
συμμετείχαν πλήθος στελεχών ασφαλιστικών εταιρειών και δημοσιογράφοι ειδικού και
ασφαλιστικού τύπου. Το διαγωνισμό φέτος παρακολούθησαν ζωντανά πάνω από χίλια άτομα ενώ
υπήρχε και απευθείας μετάδοση μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
O κ. T. Παγώνης μέλος του Δ.Σ. της DAS Hellas
Με το διακεκριμένο στέλεχος της Ασφαλιστικής Αγοράς, τον κ. Τάσο
Παγώνη εμπλουτίζει η DAS Hellas το ήδη ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό της,
εκτιμώντας ότι η συνεισφορά της αναγνωρισμένης και πολυετούς εμπειρίας
του θα είναι σημαντική και θα αποδώσει οφέλη στην αναπτυξιακή πορεία της
εταιρείας. Η τοποθέτηση του κ. Παγώνη στο Διοικητικό Συμβούλιο της DAS
Hellas αποφασίστηκε και εγκρίθηκε τον Απρίλιο 2014. Η ενίσχυση της
διοικητικής της ομάδας εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της DAS Hellas για
ανάπτυξη των εργασιών της, αύξηση των μεριδίων της στην αγορά, διεύρυνση
των συνεργατών της και την επέκτασή της σε νέα εξειδικευμένα προγράμματα
Ο Τάσος Παγώνης.
νομικής προστασίας.
ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ:
Αλλάζουμε διεύθυνση, παραμένουμε σταθερά
δίπλα σας!
Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου με
την κ. Άννυ Τρύφων.
Τα νέα της γραφεία εγκαινίασε η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
ΑΕΜΑ στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία του Προέδρου της
Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, της Διευθύνουσας Συμβούλου Άννυς
Τρύφων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και φυσικά του
προσωπικού της εταιρείας. Η εταιρεία μεσιτείας ασφαλίσεων,
αντασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων, η οποία δραστηριοποιείται
για περισσότερα από 20 χρόνια στην αγορά, επέστρεψε στο κέντρο
της Αθήνας από όπου και ξεκίνησε τη λειτουργία της και εφεξής θα
προσφέρει τις υπηρεσίες της στους πελάτες της από τα γραφεία της
στον 6ο όροφο της οδού Σίνα 2 - 4.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 91
Νέος Σταθμός Glassdrive
στο Ρέθυμνο
Στο πλαίσιο της συνεχούς της ανάπτυξης και της βελτίωσης των
παρεχομένων υπηρεσιών της στην επισκευή και αντικατάσταση
κρυστάλλων αυτοκινήτου, η Glassdrive® υποδέχεται το νέο μέλος
της στη πόλη του Ρεθύμνου, την Neocar Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.
Ο ιδιοκτήτης του σταθμού κ. Μιχάλης Γεωργιουδάκης διατηρεί
πρότυπη μονάδα φανοποιείου και κέντρο επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτου
στην πόλη του Ρεθύμνου. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στον κόμβο Ατσιπόλουλου. Ο σταθμός
λειτουργεί καθημερινά 08:00-16:00 ενώ το Σάββατο το ωράριο λειτουργίας είναι 09:00-16:00.
Το δίκτυο της Glassdrive® αποτελείται από 38 σταθμούς, 15 κινητές μονάδες και περισσότερους από
90 συνεργάτες σε όλη την επικράτεια αποτελώντας το μεγαλύτερο δίκτυο σταθμών επισκευής και
αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτου.
Νέο Πρόγραμμα Υγείας
από την Groupama Ασφαλιστική
Interasco ΑΕΓΑ:
Ταξίδι στην Αφρική
Σε μια συγκυρία όπου οι ανάγκες για
καλύτερες παροχές στο σημαντικό τομέα
της Υγείας, δηλαδή για ολοκληρωμένες
λύσεις σε πολύ προσιτό κόστος,
αυξάνονται συνεχώς, η Groupama
Ασφαλιστική δημιούργησε το πρόγραμμα
νοσοκομειακής περίθαλψης Santé
Essentiel, που ανταποκρίνεται πλήρως στο
διπλό αυτό αίτημα. Το Santé Essentiel
έρχεται να συμπληρώσει την ήδη πολύ
πλούσια γκάμα ισοβίων και ετησίως
ανανεούμενων προγραμμάτων ασφάλισης
Υγείας της Groupama Ασφαλιστικής. Το νέο
πρόγραμμα αποτελεί πραγματικά μια
ολοκληρωμένη λύση, καθώς καλύπτει από
τα πιο απλά μέχρι και τα πιο σοβαρά
περιστατικά, παρέχοντας κάλυψη των
εξόδων νοσηλείας στην Ελλάδα έως 100%,
ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου, κάλυψη
έκτακτων περιστατικών, καθώς και εξόδων
πριν και μετά τη νοσηλεία. Έξοδα νοσηλείας
καλύπτονται και στο εξωτερικό, ενώ οι
ασφαλισμένοι επωφελούνται επιπρόσθετα
από άμεση ιατρική βοήθεια και επείγουσα
μεταφορά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 7
μέχρι και τις 14 Απριλίου 2014,
το προγραμματισμένο 8-ήμερο ταξίδι πωλήσεων της
Interasco ΑΕΓΑ στην Αφρική. Περισσότεροι από
σαράντα επιτυχόντες συνεργάτες είχαν την ευκαιρία
να ζήσουν μια σειρά από συναρπαστικές εμπειρίες.
Τους συνεργάτες συνόδευσαν, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Interasco Κάρολος Σαΐας και ο
Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing της Εταιρείας
Θεόδωρος Ζαχαρόπουλος, η Αναπληρώτρια
Διευθύντρια Πωλήσεων Ναταλία Γιαννιού και η
Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικών
Ατυχημάτων Άννη Βασιλιάγκου.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 92
ΝΕΑ της Αγοράς
Η International Life πρωτοπορεί θέτοντας σε λειτουργία
το σύστημα «Πληρώνω – Εκδίδω»
Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που η International Life έθεσε σε πλήρη λειτουργία το σύστημα
συνολικής διαχείρισης συμβολαίων στον κλάδο αυτοκινήτων «Τυπώνω – Πληρώνω». Στο διάστημα που
μεσολάβησε, η εφαρμογή τελειοποιήθηκε με σημαντική on line πληροφόρηση του συνεργάτη και άρτια
εξυπηρέτηση και ενημέρωση του πελάτη. Την 1η Φεβρουαρίου 2014, η εφαρμογή «Τυπώνω – Πληρώνω»
επεκτάθηκε σε όλους τους κλάδους ασφάλισης που κατ’ εξοχήν συγκεντρώνει τη δραστηριότητά της η
International Life. Στη συνέχεια, αμέσως μετά την ψήφιση από τη Βουλή του Νόμου 4261/5-5-2014, η
International Life αποφάσισε να προχωρήσει στην εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω – Εκδίδω».
O κ. Τάκης Κότης νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της International Life AEAZ
Ο κ Τάκης Κότης, Senior Management Consultant στο Cambridge University Hospital,
NHS Foundation Trust, μιας ένωσης τεσσάρων Πανεπιστημιακών νοσοκομείων τα οποία ανήκουν
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Cambridge, είναι το νέο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της International Life ΑΕΑΖ.
Νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΑΤΕ Ασφαλιστική
Την τοποθέτηση τού κ. Στέφανου Ψαράκη ως νέου μέλους (μη
εκτελεστικού) στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε σε συνεδρίασή
του το Δ.Σ. της ΑΤΕ Ασφαλιστικής.
Παράλληλα λόγω της γνώσης του και της μακράς εμπειρίας στην
Ασφαλιστική αγορά το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον κ.
Στέφανο Ψαράκη συμβουλευτικό ρόλο στη λειτουργία και ανάπτυξη
των πωλήσεων ασφαλιστικών προγραμμάτων όλων των κλάδων
(Ζωής - Υγείας και Γενικών Ασφαλίσεων).
Ο Στέφανος Ψαράκης.
Εκπαιδευτικό Συνέδριο της MetLife στο Cape Town
Στο Cape Town βρέθηκαν πρόσφατα οι κορυφαίοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της MetLife από την
Περιφέρεια Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «ΕΜΕΑ
Challenge 2014» που πραγματοποίησε η Εταιρεία. Περισσότεροι από 200
ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι σύζυγοί τους, εκπροσωπώντας 21 χώρες, πέρασαν
μια αξέχαστη εβδομάδα στη Νότιο Αφρική. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του
Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ομιλίες
και παρουσιάσεις με στόχο την περαιτέρω άνοδο
όλων των δεικτών απόδοσης, σε συνδυασμό με τη
συνεχή βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων
υπηρεσιών, στα πλαίσια της πελατοκεντρικής
φιλοσοφίας που χαρακτηρίζει τη MetLife.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 93
Εκδήλωση της Επιθεώρησης Χρ. Χρυσολόγου
για το Επάγγελμα του Ασφαλιστικού Συμβούλου
Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία δεκάδων ενδιαφερομένων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Μαΐου
2014, στο ξενοδοχείο Τιτάνια η εκδήλωση της Επιθεώρησης Χρυσολόγου Χρήστου της Εθνικής
Ασφαλιστικής με θέμα: «Ασφαλιστικός Σύμβουλος. Ένα Γνωστό “Άγνωστο” Επάγγελμα». Η εκδήλωση
απευθυνόταν κυρίως σε νέους που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την ασφαλιστική αγορά και
ιδιαίτερα για το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Συμβούλου και για τις προοπτικές μιας καριέρας.
Σύμφωνα με δήλωση του Επιθεωρητή κ. Χρυσολόγου: «Το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Συμβούλου
αποτελεί ένα από τα πιο ελκυστικά επαγγέλματα και πρέπει να τοποθετείται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις
των νέων ανθρώπων. Δυστυχώς όμως, ο ανύπαρκτος επαγγελματικός προσανατολισμός και η στρεβλή
εικόνα που έχει περάσει στην κοινωνία, το διατηρούν ακόμα “άγνωστο” στους νέους».
Η Ευρωπαϊκή Πίστη καλωσορίζει την Πρωταθλήτρια
Ευρώπης Κωπηλασίας 2014 Κατερίνα Νικολαΐδου
Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπερήφανος χορηγός, καλωσορίζει την Πρωταθλήτρια
Ευρώπης Κωπηλασίας 2014 Κατερίνα Νικολαΐδου, η οποία επέστρεψε από το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Η Πρωταθλήτρια θριάμβευσε στον
τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών κερδίζοντας για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά τον τίτλο. Η συγκεκριμένη χορηγία, η οποία ξεκίνησε από τις αρχές του
2014, έχει ως στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση των προσπαθειών της
Πρωταθλήτριας, με στόχο την απρόσκοπτη αφοσίωσή της σε νέες διακρίσεις.
Με τη συγκεκριμένη χορηγία η Ευρωπαϊκή Πίστη προσφέρει στήριξη στις
προσπάθειες της Πρωταθλήτριας, ώστε η Κατερίνα να συνεχίσει τις προσπάθειές Η Κατερίνα Νικολαΐδου.
της για να πραγματοποιήσει το όνειρό της: τη διεθνή της καταξίωση με ορίζοντα τους Ολυμπιακούς του
2016. Παράλληλα, μέσα από τη συγκεκριμένη χορηγία, η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεισφέρει ενεργά στην
προώθηση του αθλητικού ιδεώδους και στην παροχή κινήτρων στους νέους για την ενασχόλησή τους με
τον αθλητισμό.
Νέος Διευθυντής Πωλήσεων
στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική
Τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική
ανέλαβε ο κ. Ιωάννης Μαρκέτος, έμπειρο και καταξιωμένο
στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς. «Οι έντονοι ρυθμοί
αύξησης της παραγωγής που καταγράφει και φέτος η ΕΥΡΩΠΗ
Ασφαλιστική επιβάλλουν τη στήριξή της από νέα εξειδικευμένα
στελέχη», τόνισε ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος για να προσθέσει
ότι «ένα από τα “μυστικά” της επιτυχούς δράσης της ΕΥΡΩΠΗ
Ασφαλιστική είναι το γεγονός ότι επενδύει στο ανθρώπινο
δυναμικό».
Ο Ιωάννης Μαρκέτος.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 94
Βιβλίο
Δημήτρης Παπαδόπουλος
«Επιχειρηματικό Σχέδιο»
Ο
Καθηγητής Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος
έκανε Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Graduate
School of Business Administration του New
York University όπου έλαβε το Διδακτορικό
του τον Οκτώβριο του 1975. Διετέλεσε Αντιπρύτανης,
Πρύτανης στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και
Ιδρυτικός Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1990).
Σήμερα Διδάσκει στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του
Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και συνεχίζει το
ερευνητικό και συγγραφικό έργο, προϊόν του οποίου είναι το
παρόν βιβλίο.
Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για μια
επιχειρηματική οντότητα, δίνει τη δυνατότητα στο συντάκτη να
διερευνήσει όλες τις πτυχές οικονομικής δραστηριότητας και
να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο επιτυγχάνονται οι
τεθειμένοι στόχοι.
Το παρόν βιβλίο, ως προς την εσωτερική διάρθρωσή του
διαφέρει από άλλα βιβλία στα εξής:
• Η βιβλιογραφία είναι ενσωματωμένη καθ’ ολοκληρίαν στο
σημείο του κειμένου, όπου γίνεται η χρησιμοποίησή της.
• Στην ανάπτυξη των επιμέρους θεμάτων του βιβλίου
δίνονται οι απόψεις διαφορετικών συγγραφέων χωρίς να
επιχειρείται η σύνθεσή τους.
• Στην ανάπτυξη των επιμέρους θεμάτων του βιβλίου δεν
ακολουθείται η αυστηρή χρονολογική παράθεση της
βιβλιογραφίας.
Η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου, έχει πολλές και
ενδιαφέρουσες πτυχές. Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να
διερευνήσει με ικανοποιητική λεπτομέρεια αυτές τις πτυχές.
›
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
στα: 210 9594121 & 210 9594165.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
› 96
Πρόσωπα εν Δράσει
Μάγδα
Κράνη,
Senior Manager Motor & Claims
International Life
του αξίζει. Οι απαιτήσεις της εποχής επιβάλλουν να
λειτουργούμε θέτοντας τον πελάτη στην κορυφή της
πυραμίδας, καθώς είναι ο κύριος μοχλός των δραστηριοτήτων
μιας ασφαλιστικής εταιρείας.
Ως γυναίκα στη θέση αυτή… θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι
στον επαγγελματισμό δεν παίζει ρόλο το φύλο. Στις νευραλγικές
θέσεις δεν πρέπει να μπαίνουν ταμπέλες. Για την επιτυχία και
την άνοδο ενός στελέχους δεν παίζει ρόλο το αν είσαι άνδρας ή
γυναίκα, καθώς οι βασικές συνιστώσες επιτυχίας είναι η
σκληρή δουλειά, οι γνώσεις και πάνω από όλα το ήθος και το
ανθρώπινο πρόσωπο του κάθε επαγγελματία.
Ο ανταγωνισμός των τιμολογίων προς τα κάτω… είναι μια
παγίδα. Κατά καιρούς οι ασφαλιστικές εταιρείες μπαίνουν σε
αυτήν τη λογική προσπαθώντας να επιτύχουν και να
προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή, συχνά με μεγάλο τίμημα για
τις ίδιες.
Μεταξύ των δύο φύλων, καλύτερος οδηγός είναι…
Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια σύγκριση μεταξύ των
δύο φύλων. Αν και στατιστικά οι γυναίκες έχουν χαμηλότερο
δείκτη ζημιών, το επάγγελμά μας μάς έχει αποδείξει ότι η
καλύτερη οδηγητική συμπεριφορά δεν είναι θέμα φύλου. Τα
στοιχεία που ξεχωρίζουν τον καλό οδηγό είναι η νοοτροπία του,
η κουλτούρα του και η εκπαίδευσή του.
Η International Life… είναι μια από τις παλαιότερες και
μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας με περισσότερο
από μισό αιώνα παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο πωλήσεων προσφέρουμε στον
πελάτη ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφάλειά του και
εξασφαλίζοντάς του την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
Υπενθυμίζω ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει εδώ και χρόνια
εξελιγμένο μοντέλο παραμετρικής τιμολόγησης στον κλάδο
αυτοκινήτου γεγονός που μας επιτρέπει να τιμολογούμε
ανταγωνιστικότερα συγκεκριμένες πελατειακές ομάδες και να
γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί στους κινδύνους τους οποίους
έχουμε πλεονέκτημα.
Ο πελάτης που διαμαρτύρεται έχει δίκιο όταν… δεν έχει
ενημερωθεί σωστά, όταν δεν έχει λάβει την εξυπηρέτηση που
Η εμπειρία μου από την ανάκληση αδειών λειτουργίας
ασφαλιστικών εταιρειών… Η αναγκαιότητα για την εξυγίανση
της ασφαλιστικής αγοράς μέσω της Εποπτικής Αρχής ήταν και
είναι επιβεβλημένη. Οι ενέργειές της έχουν ευεργετήσει την
ασφαλιστική αγορά καθώς αποκαθίσταται σταδιακά η
εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι των ασφαλιστικών εταιρειών.
Η απότομη προσαρμογή λειτούργησε αρνητικά με σημαντική
επίπτωση στο κοινωνικό σύνολο. Ενέργειες που έπρεπε να
είχαν προηγηθεί αρκετά χρόνια πριν, πραγματοποιήθηκαν μέσα
σε λίγους μήνες.
Η απάτη στις ζημιές των αυτοκινήτων… αποτελεί μια πληγή
που λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας της χώρας
έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Παρόλα αυτά, το θετικό και
ελπιδοφόρο είναι ότι σε αυτή την κατάσταση το τελευταίο
χρονικό διάστημα υπάρχει αρωγός που συνοψίζεται στους
ελέγχους και την προσπάθεια του ΣΔΟΕ και της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Το μέλλον του Επικουρικού Κεφαλαίου εξαρτάται… από την
εύρεση λύσης ή ρύθμισης στο μείζον οικονομικό θέμα που
αντιμετωπίζει.
Η φράση ή το γεγονός που με έχει επηρεάσει στη ζωή μου…
Άδραξε την ημέρα.
Το αύριο θα είναι... ουσιώδες, γιατί… το οφείλουμε στον εαυτό
μας και στις επόμενες γενιές που εν αγνοία μας
συμπαρασύραμε. Το μέλλον εξαρτάται από εμάς και έχουμε τη
δύναμη, τις ικανότητες και την υποχρέωση να το επηρεάσουμε.
Στο αύριο θα είμαστε πρωταγωνιστές και όχι απλοί θεατές.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING ● ΙΟΥΝΙΟΣ 2014