close

Enter

Log in using OpenID

#04 #06 #14 #10

embedDownload
Η
Φ Ω Ν Η
Σ Τ Η Ν
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η
Α Γ Ο Ρ Α
περιοδική
ενημερωτική
έκδοση
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2011
#04 Οικονομικά στοιχεία:
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Υδρογείου
και θετικές επιδόσεις στο εννεάμηνο
#06 Συνέντευξη:
Παύλος Κασκαρέλης,
Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής,
Υδρόγειος Ασφαλιστική
#10 Θέμα:
#14 Παρουσίαση:
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση – η επόμενη μέρα
Ανανεωμένα Προγράμματα Ασφάλισης
Αυτοκινήτου από την Υδρόγειο
02Editorial
Η
Φ Ω Ν Η
Σ Τ Η Ν
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η
Α Γ Ο Ρ Α
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2011
#04 Οικονοµικά στοιχεία
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Οικονοµικά
Αποτελέσµατα Εννεαµήνου
#06 Συνέντευξη:
Αγαπητοί Συνεργάτες και Φίλοι,
Παύλος Κασκαρέλης,
Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής,
Υδρόγειος Ασφαλιστική
#10 Θέµα:
#14 Παρουσίαση:
Ασφαλιστική διαµεσολάβηση – η επόµενη µέρα
Ανανεωµένα Προγράµµατα Ασφάλισης
Αυτοκινήτου από την Υδρόγειο
Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο
πρώτο τεύχος της νέας περιοδικής
έκδοσης “voice” της Υδρογείου.
Η έκδοσή μας φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ουσιαστική «Φωνή»
ενημέρωσης και επικοινωνίας μαζί
σας, φέρνοντάς σας πιο κοντά σε
όσα συμβαίνουν στην Εταιρεία μας
αλλά και τις σημαντικότερες εξελίξεις του κλάδου μας, σε μία περίοδο
πολλών και σημαντικών αλλαγών
για όλους μας.
Στο πρώτο μας τεύχος, φιλοξενούμε,
μεταξύ άλλων, μία εφ’ όλης της ύλης
συνέντευξη του κ. Παύλου Κασκαρέλη, Αντιπρόεδρου και Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας μας (σελ. 6), μία
παρουσίαση των ανανεωμένων μας
προγραμμάτων για την ασφάλιση
οχημάτων (σελ. 14) αλλά και ένα
θέμα ιδιαίτερης σημασίας για τους
συνεργάτες μας, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές: την παρουσίαση των
βασικότερων σημείων του «Κανονισμού Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών
Διαμεσολαβητών της Τράπεζας της
Ελλάδος» (σελ. 10).
Η επικοινωνία μας μαζί σας θέλουμε
να είναι, σε κάθε περίπτωση, αμφίδρομη. Γι’ αυτό ζητάμε και τη δική
σας συμμετοχή ώστε η έκδοσή μας
να γίνει ακόμη καλύτερη στα επόμενα τεύχη της και να αποτελέσει βήμα
και των δικών σας απόψεων.
περιοδική ενημερωτική έκδοση
νοεμβριος
2011
Επιμέλεια Σύνταξης
Μαίρη Βογιατζή
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
[email protected]
Σχεδιασμός
Σελιδοποίηση
Επιμέλεια Εξωφύλλου
Blast Communications
Διαφημιστική Ε.Π.Ε
Δημήτρης Κάζος
Ιδιοκτησία
Λ. Συγγρού 254-258,
Καλλιθέα,
176 72, Αθήνα,
T: +30 (210) 9477200
Φ: +30 (210) 9590078
E:[email protected]
www.ydrogios.gr
* Απαγορεύεται αυστηρά η
αναδημοσίευση φωτογραφιών
και ύλης, ή μέρος αυτής, και
Στείλτε μας παρατηρήσεις, σχόλια, νέα και τις
δικές σας προτάσεις για δημοσιεύσεις στο
[email protected]
υδρόγειος # νοέμβριος 2011
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο
εκμετάλλευσή τους, χωρίς την
έγγραφη άδεια του εκδότη.
Μήνυμα Προέδρου
03
Ισχυροί και φερέγγυοι
ενόψει της νέας ασφαλιστικής εποχής…
Σε όλο το εύρος των βασικών οικονομικών της μεγεθών, η Εταιρεία μας καταγράφει,
λίγο πριν το κλείσιμο του 2011, ιδιαίτερα εντυπωσιακές επιδόσεις
Η στρατηγική της Υδρογείου παραμένει σταθερή εδώ και χρόνια.
Χτίζουμε το παρόν και το μέλλον
μίας δυνατής και υγιούς ελληνικής
ασφαλιστικής Εταιρείας μέσα από
ένα μοντέλο ποιοτικής ανάπτυξης
που δίνει έμφαση στο καλό αποτέλεσμα και την πειθαρχημένη ανάπτυξη των εργασιών μας.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας
που εξασφαλίζει τη διαχρονικότητα
και φερεγγυότητα της Εταιρείας,
ενόψει και των νέων απαιτήσεων
που διαμορφώνονται από την Οδη-
γία Solvency II και το ευρύτερο εποπτικό πλαίσιο, παραμένει ένας από
τους σημαντικότερους στόχους μας.
Στο πεδίο αυτό, αλλά και σε όλο
το εύρος των βασικών οικονομικών της μεγεθών, η Εταιρεία μας
καταγράφει, λίγο πριν το κλείσιμο
του 2011, ιδιαίτερα εντυπωσιακές
επιδόσεις. Τα στοιχεία αυτά σας
παρουσιάζουμε στις επόμενες σελίδες, μαζί με μία σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν δράσεις και νέα
της Εταιρείας μας αλλά και θέματα
ενδιαφέροντος από την ευρύτερη
ασφαλιστική αγορά.
Φιλικά,
Αναστάσιος Κασκαρέλης,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
04Οικονομικά στοιχεία
Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου Υδρογείου
και θετικές επιδόσεις στο εννεάμηνο
50% αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, 20 % αύξηση του ενεργητικού και 7,4% αύξηση
της παραγωγής της καταγράφει η Υδρόγειος, μεταξύ των άλλων θετικών επιδόσεών της,
στις 30/9/2011, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.
λοκληρώθηκε η προγραμματισμένη αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου
της Υδρογείου Ασφαλιστικής, ύψους
€ 4.020.000, η οποία
είχε αποφασισθεί από
την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ιουλίου 2011.
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας στις
30/9/2011 ανέρχονται στα € 33
εκατ. Πρόκειται για μία αύξηση της
τάξεως του 50% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2010 (€ 22
εκατ.), η οποία οφείλεται τόσο στην
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όσο
και στα κέρδη και τις υπεραξίες της
Εταιρείας.
υδρόγειος # νοέμβριος 2011
Επίσης, στις 30/9/2011:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Το σύνολο του ενεργητικού της
Eταιρείας διαμορφώνεται στα
€ 248 εκατ. - αυξημένο κατά 20%
σε σχέση με τις 30/9/2010
(€ 207 εκατ.). Η εντυπωσιακή αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού και ιδιαίτερα των επενδύσεων
χαλυβδώνουν τη φερεγγυότητα και
το υγιές προφίλ της Eταιρείας.
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Με εντυπωσιακό ρυθμό συνεχίζεται
η ανοδική πορεία των επενδύσεων
σε χρεόγραφα και προθεσμιακές
καταθέσεις ενισχύοντας σημαντικά
την κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα της εταιρείας. Το σύνολο
των χρεογράφων και προθεσμιακών καταθέσεων στις 30/9/2011
ανέρχεται στα € 107 εκατ. – από
€ 80 εκατ., στις 30/9/2010.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Η Υδρόγειος προέβη στο εννεάμηνο
σε νέα ενίσχυση των αποθεμάτων
της, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στα € 180 εκατ. - από € 155
εκατ., στις 30/9/2010. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα ο δείκτης αποθεματοποίησης ως ποσοστό επί των
καθαρών ασφαλίστρων στον κλάδο
Αστικής Ευθύνης Οχημάτων να διαμορφωθεί στο 220%, από 206%
στις 30/9/2010.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η παραγωγή της εταιρείας διαμορφώνεται στα € 118,5 εκατ., αυξημένη κατά 7,4% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα της χρήσης του
2010 (€110,3).
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Στο εννεάμηνο, η εταιρεία κατέβαλε € 49,5 εκατ. σε αποζημιώσεις
παραμένοντας εστιασμένη στη
φιλοσοφία της για παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών προς πελάτες
και ζημιωθέντες.
Οικονομικά στοιχεία
05
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε εκ. €)
248
224
204
183
164
2007
2008
2009
2010
30/9/2011
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (σε εκ. €)
180
158
144
122
105
2007
2008
2009
2010
30/9/2011
ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (σε εκ. €)
107
84
75
56
2007
60
2008
2009
2010
30/9/2011
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
06Συνέντευξη
Παύλος Κασκαρέλης
Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής
Στρατηγική μας είναι να μην
καταλήγει καμία ζημιά στα δικαστήρια
«Στην Υδρόγειο αλλάζουμε νοοτροπία, κρατώντας όμως πάντα τη βασική μας αρχή, που είναι να
πληρώνουμε αμέσως και να μην έχουμε παράπονα από πελάτες και συνεργάτες, κάτι που έχει
συντελέσει στη δημιουργία του καλού ονόματος που έχει η Εταιρεία μας στην αγορά».
§ Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ - Αναδημοσίευση από το περιοδικό Insurance world
Σε συνέντευξή του στο δημοσιογράφο, κ. Γιάννη Βερμισσώ, στο
περιοδικό Insurance World, o Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της
Υδρογείου, κ. Παύλος Κασκαρέλης,
ανέλυσε τους νέους προσανατολισμούς της Εταιρείας, τις μεθόδους
που ακολουθεί για την ανάπτυξή της,
τα νέα προϊόντα, τις σχέσεις με τους
πελάτες, την εξωστρέφεια που επιθυμεί να προσδώσει στη λειτουργία της
και γενικά ό,τι αφορά την είσοδο της
Εταιρείας σε μια νέα εποχή. Θεμέλιος
αρχή της Εταιρείας είναι μέσα από
ομαλές διαδικασίες και χωρίς εξάρσεις που προκαλούν οι μεγαλεπήβολοι στόχοι να διατηρήσει τα μεγέθη
της και να συνεχίσει τη «νοικοκυρεμένη» λειτουργία της. Χωρίς όμως αυτό
να σημαίνει ότι δεν επιδιώκονται και
πελατολόγια και μερίδια αγοράς και
ανάπτυξη συνεργασιών.
υδρόγειος # νοέμβριος 2011
iw? Πείτε μας δύο λόγια για την
Εταιρεία σας
Π.Κ.: Η Υδρόγειος είναι ένας από
τους δυναμικούς και ταχύτερα
αναπτυσσόμενους ασφαλιστικούς
ομίλους. Συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των 5 πρώτων εταιρειών γενικών ασφαλειών στην Ελλάδα. Φέτος,
συμπληρώνει 38 χρόνια παρουσίας
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά,
ενώ από το 2002, με την ίδρυση της
«Υδρογείου Ασφαλιστικής Κύπρου»,
έχουμε αποκτήσει δυναμική παρουσία και στην αγορά της Κύπρου.
Σήμερα, το στελεχιακό δυναμικό
της Εταιρείας αποτελείται από 250
άτομα, το δίκτυο πωλήσεων αριθμεί
2.200 συνεργάτες, το πελατολόγιό
μας είναι άνω των 500.000, ενώ
διαθέτουμε 13 υποκαταστήματα και
γραφεία, ιδιόκτητα στην πλειοψηφία
τους, άρτια στελεχωμένα, στις μεγα-
λύτερες πόλεις της Ελλάδας και της
Κύπρου.
iw? Ποια προϊόντα προσφέρετε ως
ασφαλιστική Εταιρεία στην αγορά;
Π.Κ.: Δραστηριοποιούμαστε σε
όλους τους κλάδους, εκτός του κλάδου Ζωής.
iw? Διαπιστώνετε από τους καταναλωτές ενδιαφέρον σήμερα
για την αγορά συμβολαίων;
Π.Κ.: Το μεγάλο μέρος της παραγωγής, λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης, προέρχεται από τον Κλάδο Οχημάτων. Πέρα από αυτό όμως, πρέπει
να επικεντρωθούμε στην προώθηση
και άλλων προϊόντων στον πελάτη,
όπως είναι η ασφάλιση της περιουσίας του, της επαγγελματικής στέγης ή
οποιοδήποτε άλλο προϊόν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καταναλωτή.
Συνέντευξη
iw? Πιστεύετε ότι αυτός είναι
ένας στόχος που θα επιτευχθεί
αυτόματα ή πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι Εταιρείες;
Π.Κ.: Εμείς έχουμε θέσει το στόχο
αυτό τα τελευταία τέσσερα χρόνια
και στην κατεύθυνση αυτή η εκπαίδευση που παρέχεται στους συνεργάτες μας, αφορά τόσο τα προϊόντα
της Υδρογείου όσο και ευρύτερα
θέματα τεχνικών πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών, marketing ή
ειδικών θεμάτων της ασφαλιστικής
αγοράς. Η εκπαίδευση βοηθά και
υποστηρίζει τους εργαζόμενους και
συνεργάτες μας, να αποκτήσουν
δεξιότητες και να βελτιώσουν τις
υπηρεσίες τους. Το έργο αυτό είναι
ιδιαίτερα δύσκολο όσον αφορά
στο δίκτυο πωλήσεων, καθώς το
82% της παραγωγής μας είναι στην
περιφέρεια και μόλις το 18% στην
Αττική και τη Θεσσαλονίκη.
iw? Για ποιο λόγο έχετε αναπτυχθεί τόσο πολύ στην περιφέρεια;
Π.Κ.: Στην περιφέρεια έχουμε καλύτερα στατιστικά στοιχεία, σε επίπεδο δείκτη ζημιάς στον κλάδο οχημάτων. Επιπλέον, οι άνθρωποι εκεί
είναι πιο ντόμπροι και οι σχέσεις με
τους συνεργάτες μας είναι πιο στενές και προσωπικές, στοιχείο στο
οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα.
iw? Ποια είναι η κατανομή των
πωλήσεών σας;
Π.Κ.: Ο Κλάδος Οχημάτων καλύπτει το
82% της παραγωγής μας και το υπόλοιπο είναι στους λοιπούς κλάδους.
iw? Για το 2011 που είναι
μία δύσκολη χρονιά,
μια χρονιά που η
Ελλάδα βρίσκεται
σε κρίση, εσείς
ποιους στόχους
έχετε θέσει, ως
Εταιρεία;
Π.Κ.: Παλαιότερα
όλες οι εταιρείες
στην αγορά
αποσκοπούσαν στην
αύξηση
της παρα-
07
γωγής και τη βελτίωση της θέσης
που κατείχαν στην αγορά. Θεωρώ ότι
αυτός ο στόχος είναι ξεπερασμένος,
όπως και οι τακτικές που ακολουθούσαν οι εταιρείες για να πετύχουν
αυτό το στόχο. Ο στόχος σήμερα,
τουλάχιστον για εμάς, είναι να παραμείνουμε μία νοικοκυρεμένη Εταιρεία,
με ανθρώπινο πρόσωπο, αρχές και
αξίες. Επιπρόσθετα, βασικό είναι να
αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς μας,
εκτός του Κλάδου Οχημάτων και να
πετύχουμε μεγαλύτερη εξωστρέφεια,
ώστε τα προϊόντα μας να τα γνωρίζουν οι καταναλωτές. Εδώ να κάνω
μία παρένθεση, όσον αφορά στη
διαφήμιση. Η Υδρόγειος, μέχρι σήμερα, είχε δαπανήσει πολύ μικρά ποσά
στη διαφήμιση, γιατί μέσα από την
πληρωμή της ζημιάς η εταιρεία είχε
επιτύχει ένα καλό όνομα στην αγορά.
Πλέον, όμως, αποφασίσαμε να έχουμε μεγαλύτερη εξωστρέφεια προς τον
τομέα αυτό και να επενδύσουμε και
στην επικοινωνία και την προβολή
των προϊόντων μας.
iw? Σήμερα αλλάζει κάτι στην
Υδρόγειο;
Π.Κ.: Αλλάζουμε νοοτροπία, για να
κάνουμε όλα αυτά που σας προανέφερα. Δε θέλουμε να ταυτίζεται το
όνομά μας μόνο με τον Κλάδο Οχημάτων. Θέλουμε συνεργάτες εκπαιδευμένους και ενημερωμένους, σε
όλη την γκάμα των προϊόντων μας.
iw? Ποια νομίζετε ότι είναι η εικόνα που έχει για εσάς το κοινό; Σας
γνωρίζει ο Έλληνας καταναλωτής;
Π.Κ.: Το όνομα της Υδρογείου στην
αγορά είναι συνδεδεμένο με τη γρήγορη πληρωμή της ζημιάς.
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
08Συνέντευξη
Η στρατηγική μας -την οποία και έχουμε περάσει σε όλο το προσωπικό στον
Κλάδο Ζημιών- είναι να αποζημιώνουμε σωστά, άμεσα και καμία ζημιά να
μην καταλήγει στα δικαστήρια. Ακόμα
και όταν χρειάζεται να πληρώσουμε
κάτι παραπάνω, το κάνουμε.
iw? Δηλαδή πληρώνετε ακόμα
και περισσότερα χρήματα, προκειμένου να μην πάτε δικαστικά;
Π.Κ.: Κάνουμε το καλύτερο δυνατό
ώστε να έχουμε μία γενικά πολύ υψηλού επιπέδου διαδικασία διακανονισμού για όλες τις απαιτήσεις των πελατών μας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε ένα εκπληκτικά μικρό
ποσοστό περιπτώσεων δικαστικών
υποθέσεων, στο σύνολο των ζημιών,
που δεν υπερβαίνει το 1,5%.
iw? Παράπονα έχετε από τους
πελάτες σας;
Π.Κ.: Όσον αφορά στους συνεργά-
υδρόγειος # νοέμβριος 2011
τες μας, κάθε χρόνο υποβάλλουμε
ένα ερωτηματολόγιο, με βάση το
οποίο μετράμε το δείκτη ικανοποίησης. Το αποτέλεσμα είναι πολύ
ευχάριστο, γιατί οι συνεργάτες μας,
στο επίπεδο αυτό, μας κατατάσσουν
πολύ ψηλά. Όσον αφορά στους
πελάτες, ουδέποτε έχουμε απασχολήσει τις εποπτικές αρχές για
καταγγελίες.
Π.Κ.: Όταν ξεκίνησα το 1996 τη
iw? Υπάρχουν πελάτες που έχουν
διαμαρτυρηθεί στην Υδρόγειο;
Π.Κ.: Οι περιπτώσεις αυτές είναι
ελάχιστες αλλά φροντίζουμε να τις
αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα ακόμα και όταν αφορούν
παράλογες απαιτήσεις ή τυχόν λάθη
συνεργατών μας.
σταδιοδρομία μου στην Υδρόγειο
θεωρούσα ότι η ασφαλιστική αγορά, μετά από μία δεκαετία, θα είναι
εντελώς διαφορετική. Κάποια πράγματα σαφώς άλλαξαν, αλλά και
ορισμένα παρέμειναν ίδια. Αναμφισβήτητα όμως, η ασφαλιστική
αγορά σήμερα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Έχει καλύτερα προϊόντα
και υπηρεσίες και σαφώς σήμερα
οι εταιρείες είναι πιο φερέγγυες.
Σε αυτό βοήθησε αρκετά η ίδρυση
της ΕπΕΙΑ και θα βοηθήσει ακόμα
περισσότερο η Τράπεζα της Ελλάδος. Πλέον, έχουν ξεκινήσει όλες
οι εταιρείες την προετοιμασία για
το Solvency II και έτσι θα βελτιωθεί
ακόμα περισσότερο η αγορά.
iw? Για την ασφαλιστική αγορά,
όπως λειτουργεί σήμερα, τι έχετε να
μας πείτε; Πιστεύετε ότι έχει φτάσει
στο maximum της απόδοσής της;
iw? Τα ασφάλιστρά σας είναι
ανταγωνιστικά;
Π.Κ.: Είναι ανταγωνιστικά και ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουμε καλά
Συνέντευξη
Ο στόχος σήμερα είναι
να παραμείνουμε μία
νοικοκυρεμένη Εταιρεία, με
ανθρώπινο πρόσωπο, αρχές και
αξίες. Το όνομα της Υδρογείου στην
αγορά είναι συνδεδεμένο με τη
γρήγορη πληρωμή της ζημιάς
στατιστικά στοιχεία. Τα ασφάλιστρά
μας διαμορφώνονται αφού λάβουμε
υπόψη μας στοιχεία όπως η χρήση
και ο τύπος οχήματος καθώς και η
γεωγραφική ζώνη.
iw? Παρέχετε φθηνά ασφάλιστρα σε κάποιες κατηγορίες;
Π.Κ.: Δεν είμαστε από τις εταιρείες
που πουλάμε σκέτη αστική ευθύνη, τα
συμβόλαιά μας είναι πλούσια σε καλύψεις, αναγκαίες για τον καταναλωτή.
iw? Πιστεύετε ότι αυτό χρειάζεται ένας καταναλωτής, για να
είναι σωστά ασφαλισμένος;
Π.Κ.: Ένας καταναλωτής πρέπει να
είναι σωστά ασφαλισμένος και εάν
πουλήσουμε μία σκέτη αστική ευθύνη, τότε έχουμε να κάνουμε με λάθος προσέγγιση. Τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια του Κλάδου Οχημάτων
περιλαμβάνουν απαραίτητες καλύψεις, όπως είναι η κάλυψη κλοπής,
πυρός, θραύσης κρυστάλλων αλλά
και το προσωπικό ατύχημα στον
οδηγό, που συχνά δεν καλύπτεται
και το αγνοεί ο πελάτης.
iw? Εσείς είστε γιος ενός
επώνυμου ασφαλιστή, του Τάσου Κασκαρέλη, που δημιούργησε από το μηδέν την Υδρόγειο.
Έχετε αναλάβει εδώ και πολλά
χρόνια μέρος της ευθύνης και
της διοίκησης της Εταιρείας.
Πώς νιώθετε που έχετε μία παράδοση ελληνική; Οι ελληνικές
εταιρείες πρέπει να συνεχίσουν
να υφίστανται; Μπορούν να λειτουργήσουν σωστά στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με τον
ανταγωνισμό που υπάρχει;
Π.Κ.: Ο ανταγωνισμός, από πλευράς
ασφαλίστρων, δεν παρουσιάζει πλέον τεράστιες διαφορές και πιστεύω
ότι θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Όσον αφορά τις ελληνικές
ασφαλιστικές εταιρείες γνώμη μου
είναι ότι τόσο όσο αφορά την τεχνογνωσία όσο και τις παρεχόμενες
υπηρεσίες, δεν έχουν να ζηλέψουν
τίποτα σε σχέση με τις αντίστοιχες
πολυεθνικές. Επιπλέον, οι εταιρείες
που έχουν ξεπεράσει το σκόπελο της
αποθεματοποίησης και έχουν αρχίσει την προετοιμασία για την εναρμόνισή τους με το Solvency II, έχουν
μέλλον σε αυτή την αγορά.
09
iw? Τα επόμενα χρόνια πώς φαντάζεστε την Υδρόγειο;
Π.Κ.: Οι αλλαγές και οι απαιτήσεις,
που θα φέρει το Solvency II, θα καταστήσουν την Εταιρεία πιο αυστηρή,
ως προς το δίκτυό της και θα φέρουν
αλλαγές στην οργανωτική της δομή.
iw? Πιστεύετε ότι ο περιορισμός
της προμήθειας θα αποδώσει
στην ασφαλιστική παραγωγή ή
θα λειτουργήσει διαφορετικά;
Π.Κ.: Ακούγεται αρκετά ότι οι προμήθειες είναι υπέρογκες και επομένως υπάρχει η τάση για τη μείωσή
τους. Ιδιαίτερα, αν δούμε το μέσο
όρο στους γενικούς κλάδους, εκεί
μεγαλώνει ακόμα περισσότερο ο
μέσος όρος της προμήθειας. Θεωρώ ότι οι προμήθειες στην ελληνική
ασφαλιστική αγορά είναι μεγάλες,
αλλά όχι υπέρογκες. Εμείς έχουμε δώσει το λόγο μας στο δίκτυο
πωλήσεων, ότι οι προμήθειες στο
μέλλον μπορεί να μην είναι οι σημερινές, αλλά όσοι συμβάλλουν στο
καλό αποτέλεσμα της Εταιρείας θα
αμείβονται ανάλογα.
iw? Ως προς τα προϊόντα σας,
σκέφτεστε να αλλάξετε κάτι;
Π.Κ.: Ήδη έχουμε αλλάξει όλα τα
προϊόντα μας και έχουμε δημιουργήσει νέα προιόντα στις αστικές ευθύνες, εξειδικευμένα προϊόντα, όπως
ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και
εκπαιδευτηρίων, έχουμε δημιουργήσει νέα προϊόντα και στον Κλάδο
Ζημιών Περιουσίας τα οποία είναι
ανταγωνιστικά, με καλούς όρους και
χωρίς ψιλά γράμματα. Παρέχουμε
επίσης και προϊόντα, χωρίς απαλλαγές και λίγες εξαιρέσεις.
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
10Θέμα
Ασφαλιστική διαμεσολάβηση
η επόμενη μέρα
Τα σημεία «αιχμής» για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές,
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον «Κανονισμό Συμπεριφοράς
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» της Τράπεζας της Ελλάδος
§ του Γιάννη Σουρλή, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και Νομικού Συμβούλου
ερίοδος σημαντικών
αλλαγών σε όλο το εύρος της ασφαλιστικής
αγοράς. Δύο σημαντικά
σχέδια – πράξεις του
Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος παρουσιάστηκαν μέσα στο 2011 και ήδη,
από τον Αύγουστο, η εποπτική αρχή
συζητά με την ασφαλιστική αγορά
(εταιρείες και διαμεσολαβούντες)
τις προτάσεις τους επί των σχεδίων
αυτών.
Το Σχέδιο Πράξης για τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου των
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
περιλαμβάνει ένα πλαίσιο αρχών
και κριτηρίων για την εσωτερική
οργάνωση των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων με την υιοθέτηση
νέων δομών διοίκησης και λήψης
αποφάσεων, την αξιολόγηση της
ποιότητας και αποτελεσματικότητας
της εσωτερικής τους οργάνωσης
και λειτουργίας, ιδιαίτερα σε θέματα
υδρόγειος # νοέμβριος 2011
διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικών
ελέγχων, κανονιστικής συμμόρφωσης καθώς και σχέσεων με τους
πελάτες και τους συνεργαζόμενους
με αυτές διαμεσολαβητές. λιστικής αγοράς, διασφαλίζουν τον
υγιή ανταγωνισμό και περιορίζουν
τον λειτουργικό και κανονιστικό
κίνδυνο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Το Σχέδιο Πράξης –
«Κανονισμός Συμπεριφοράς
Ασφαλιστικών
Διαμεσολαβητών»
Επιγραμματικά
οι αρχές και οι κανόνες
που διατυπώνονται
στο σχέδιο αφορούν:
αποτελεί μία νομοθετική αλλαγή
στον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, αφού
καταργεί το Προεδρικό Διάταγμα
298/1986 και θεσπίζει σειρά
αρχών και νομικών κανόνων που
αφορούν την εν γένει συμπεριφορά
των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι
λειτουργούν με προσοχή και επιμέλεια προς τους ασφαλισμένους και
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πίστη
και αντικειμενικότητα, συμβάλλουν
στην εύρυθμη λειτουργία της ασφα-
z Την διοικητική οργάνωση και
λειτουργία των ασφαλιστικών
διαμεσολαβητών.
z Την αποτελεσματική και ποιοτι
κή πληροφόρηση των πελατών
τους.
z Την προστασία των ασφαλισμέ
νων πελατών, μέσα από την
αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και την
ίση μεταχείρισή τους.
z Την ποιότητα της επικοινωνίας
11
Θέμα
και διαφήμισης που παρέχουν οι
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.
Οργάνωση και λειτουργία
Το Σχέδιο Πράξης καθορίζει ότι ο
διαμεσολαβητής πρέπει να διαθέτει
κατάλληλη για τον όγκο και τη μορφή των δραστηριοτήτων του διοικητική δομή, οργάνωση και στελέχωση. Εδώ συμπεριλαμβάνονται:
z Η επαρκής και ορθολογιστική
διοικητική, λογιστική και μηχανογραφική οργάνωση.
z Η θέσπιση διαδικασιών διαχείρι
σης παραπόνων και καταγγελιών
των πελατών.
z Η προστασία των προσωπικών
δεδομένων των πελατών.
z Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα κατάλ
ληλα συστήματα που πρέπει να
διαθέτει ο ασφαλιστικός διαμε-
σολαβητής για τη λογιστική απεικόνιση της είσπραξης ασφαλίστρων ξεχωριστά ανά συμβόλαιο
και ανά πελάτη, την απόδοση των
ασφαλίστρων εντός των νόμιμων
προθεσμιών, την απεικόνιση
των προμηθειών που αναλογούν
στην παραγωγή του ξεχωριστά
ανά ασφαλιστική επιχείρηση,
συμβόλαιο και πελάτη, κτλ.
z Το πλέον σημαντικό ζήτημα στην
ενότητα αυτή αφορά το χρόνο
της απόδοσης ασφαλίστρων
προς τις ασφαλιστικές εταιρείες
που στο σχέδιο της απόφασης
(άρθρο 5 παράγραφος 7) ορίζεται εντός της εβδομάδας από την
είσπραξή τους.
Σύγκρουση συμφερόντων
Οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να
υιοθετούν διαδικασίες ώστε να
εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις
σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί
να βλάψουν τα συμφέροντα στων πελατών
τους. Μεταξύ άλλων,
οι διαμεσολαβητές
δεν παρέχουν
εκπτώσεις ή ωφελήματα που δεν
ανταποκρίνονται στα τιμολόγια και
τους όρους των ασφαλιστικών
εταιρειών, δεν προτρέπουν τον
πελάτη στην εξαγορά ή καταγγελία
συμβολαίου για λόγους που δεν συναρτώνται με τα συμφέροντα και τις
ανάγκες του, δεν προχωρούν στη
σύναψη νέας ασφαλιστικής σύμβασης του πελάτη με άλλη ασφαλιστική εταιρεία χωρίς την προηγούμενη
γραπτή συναίνεσή του.
Ιδιαίτερα σημαντικό σημείο που διατυπώνεται στην ενότητα αυτή είναι
η υποχρέωση του διαμεσολαβητή
να ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδας εγγράφως, στο τέλος κάθε
τριμήνου, για τις μεταφορές ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζημιών που
διενήργησε το προηγούμενο τρίμηνο,
αναλύοντας τα στοιχεία του πελάτη,
το είδος ασφάλισης, τον αριθμό συμβολαίου της παλαιάς και της νέας
ασφαλιστικής εταιρείας.
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
12Θέμα
Το Σχέδιο Πράξης καθορίζει
ότι ο διαμεσολαβητής
πρέπει να διαθέτει κατάλληλη
για τον όγκο και τη μορφή των
δραστηριοτήτων του διοικητική
δομή, οργάνωση και στελέχωση
Πληροφόρηση πελατών
και διαφήμιση
Ο διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι
ο πελάτης λαμβάνει έγκαιρη, πλήρη,
επαρκή και κατάλληλη πληροφόρηση, από κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο, και ότι έχει την ικανότητα
κατανόησης των όρων και των κινδύνων του εκάστοτε προτεινόμενου
ασφαλιστικού προϊόντος.
Μεταξύ άλλων,
ο διαμεσολαβητής οφείλει:
z Να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα
μέτρα για την ενημέρωση του
πελάτη σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11 του Π.Δ.
190/2006. Συγκεκριμένα, εκπονεί ενημερωτικά έντυπα για
τον πελάτη, διαφορετικά από των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τα
οποία με μαύρα σκούρα γράμματα φέρουν τον τίτλο «Υποχρεωτική εκ του Νόμου ενημέρωση
από τον διαμεσολαβητή σας»
και παραδίδονται στον πελάτη
με υπογεγραμμένη απόδειξη
παραλαβής. Το ελάχιστο περιεχόμενο της ενημέρωσης είναι:
υδρόγειος # νοέμβριος 2011
οι πληροφορίες του άρθρου 11
του π.δ. 190/2006, το καθεστώς αμοιβής του ασφαλιστικού
διαμεσολαβητή και τα πάσης φύσεως έμμεσα οφέλη που τυχόν
εξασφαλίζει από την παροχή της
προσφερόμενης υπηρεσίας.
z Να φροντίζει να συγκεντρώνει
αναλυτικές πληροφορίες από
τον πελάτη για τις ανάγκες του
και βάσει αυτών να προτείνει το
προϊόν που ανταποκρίνεται πληρέστερα σε αυτές.
z Να καθοδηγεί τον πελάτη στην
πρόληψη ατυχημάτων και κινδύνων, καθώς και στον περιορισμό
της έκτασης της ζημιάς.
z Να ενημερώνει τον πελάτη για
τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας, καθώς και για τις συνέπειες της μη
έγκαιρης καταβολής των ασφαλίστρων, της πρόωρης διακοπής
και εξαγοράς του συμβολαίου,
κτλ.
z Επίσης, οφείλει να διευκολύνει
τον πελάτη κατά την επέλευση
της ασφαλιστικής περίπτωσης,
γνωστοποιώντας του την προβλεπόμενη διαδικασία και τα
αναγκαία δικαιολογητικά για την
είσπραξη της αποζημίωσης.
Κυρώσεις
Στο άρθρο 12 του σχεδίου προβλέπονται κυρώσεις για παράβαση του
κώδικα δεοντολογίας που κυμαίνονται
από πρόστιμο μέχρι διαγραφή του διαμεσολαβητή από το μητρώο.
Ολόκληρο το Σχέδιο Πράξης
της Τράπεζας της Ελλάδος
στον σύνδεσμο:
http://www.bankofgreece.gr/
Pages/el/deia/Diavoulevseis/
bank.aspx
13
Εκπαίδευση
Η Αξιολόγηση
του Χρόνου μας
Ο χρόνος είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο, που το έχουμε όλοι μας.
Έχει όμως ένα μεγάλο μειονέκτημα: Δεν αποταμιεύεται.
§ του Γιάννη Παυλόπουλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Λοιπών Κλάδων
εν υπάρχει τίποτα πιο σταθερό σε αυτόν τον κόσμο
από την αλλαγή που
γίνεται γύρω μας. Εμάς
μας προβληματίζει καθόλου αυτή η αλλαγή;
Μήπως θα πρέπει
να αναθεωρήσουμε, από σήμερα
ακόμη, τον τρόπο της προσωπικής
μας ανάπτυξης; Ποιες βελτιώσεις
μπορούμε να κάνουμε σε εμάς τους
ίδιους;
Η πρώτη, σημαντικότερη ίσως
βελτίωση, είναι η αξιολόγηση του
χρόνου μας. Ο χρόνος είναι ένα
πολύτιμο κεφάλαιο, που το έχουμε
όλοι μας. Έχει όμως ένα μεγάλο
μειονέκτημα: Δεν αποταμιεύεται.
Φεύγει με μεγάλη ταχύτητα και γίνεται παρελθόν.
Αόριστοι στόχοι. Ανυπαρξία προγραμματισμού. Αναβλητικότητα.
Είναι μερικοί από τους παράγοντες
που μας κάνουν να χάνουμε πολύτιμο χρόνο.
«Μην αναβάλλεις για αύριο, αυτό
που μπορείς να κάνεις σήμερα».
Αλλά ο Θηβαίος πολέμαρχος Αρχίας, φίλος των Σπαρτιατών (4ος
αιώνας π.Χ.) όταν έλαβε σε ένα
συμπόσιο, γράμμα φιλικό που τον
ειδοποιούσε πως κινδύνευε από
τον Πελοπίδα και τους δημοκρατικούς Θηβαίους, έβαλε το γράμμα
στην άκρη λέγοντας: «ες αύριον τα
σπουδαία». αλλά το αύριο ως γνωστόν δεν είναι σίγουρο και πράγματι
δολοφονήθηκε το ίδιο βράδυ.
Όπως λέει μια παροιμία
«Σήμερα είναι η πρώτη
μέρα του υπόλοιπου
της ζωής μας».
Ας την εκμεταλλευτούμε και ας προγραμματίσουμε για ένα
καλύτερο αύριο.
Η ωριμότητα και η γαλήνη
έρχονται όταν ελέγχουμε το ρυθμό της
ζωής μας, το χρόνο
μας. Όταν προγραμματίζουμε τα
καθήκοντά μας, το
συναίσθημα της
ικανοποίησης στο
τέλος της ημέρας
έρχεται να ισορροπήσει τις όποιες
στεναχώριες και τα
προβλήματα.
Είναι στο χέρι τώρα του
καθενός να προγραμματίζει το μέλλον και να κάνει
κάτι γι’αυτό ΤΩΡΑ.
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
14Παρουσίαση
Ανανεωμένα Προγράμματα
Ασφάλισης Αυτοκινήτου
από την Υδρόγειο
Εδώ και τέσσερις δεκαετίες η Υδρόγειος ειδικεύεται στο να ασφαλίζει το αυτοκίνητό σας
προσφέροντας πλήθος αξιόπιστων καλύψεων, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση
και άμεση αποζημίωση. Γνωρίστε τα ολοκληρωμένα μας προγράμματα καθώς
και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρουμε στους πελάτες μας.
Υδρόγειος είναι μία
από τις μεγαλύτερες
ασφαλιστικές εταιρείες
στον κλάδο ασφάλισης
οχημάτων στην Ελλάδα.
Τα ανανεωμένα μας
προγράμματα προσφέρουν προστασία, προσαρμοσμένη
στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας πρωτοποριακές παροχές και μοναδικά
προνόμια.
Προγράμματα
Basic & Basic Plus
Για ΙΧ Επιβατικά, Φορτηγά και Αγροτικά Φορτηγά. Δύο προγράμματα για
όσους επιθυμούν «βασική» αλλά
ουσιαστική προστασία για το αυτοκίνητό τους. Περιλαμβάνουν την
υποχρεωτική από το Νόμο κάλυψη
Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, και
ένα σύνολο επιπλέον καλύψεων
που σας εξασφαλίζουν με οικονομικό αλλά ολοκληρωμένο τρόπο.
υδρόγειος # νοέμβριος 2011
Προγράμματα Auto Extra
& Auto Extra Plus
Για ΙΧ Επιβατικά. Η πληρέστερη πρόταση ασφάλισης για το αυτοκίνητο
σε ασυναγώνιστο κόστος. Εκτός
από τις καλύψεις του βασικού προγράμματος προσφέρεται ένα πλήθος καλύψεων που αφορούν τις πιο
συνηθισμένες αιτίες καταστροφής
ή απώλειας του αυτοκινήτου. Περιλαμβάνεται και η παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης σε περίπτωση
φωτιάς, μερικής και ολικής κλοπής.
Νέο!!! Πρόγραμμα
Truck Extra Plus
Ένα νέο πρόγραμμα για την ασφάλιση ΙΧ Φορτηγών και Αγροτικών Φορτηγών που περιλαμβάνει ένα εύρος
καλύψεων για ολοκληρωμένη προστασία σε ασυναγώνιστο κόστος!
στο εξωτερικό (Πράσινη Κάρτα).
z Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος
με ρυμούλκηση.
z Προστασία Bonus του οδηγού.
z Δωρεάν κάλυψη δαπανών απο
κατάστασης συστήματος αερόσακων.
z Κάλυψη Νομικής Προστασίας.
Όλα τα προγράμματά
μας προσφέρουν:
Υπηρεσία Άμεσης
Επισκευής / Αντικατάστασης
Κρυστάλλων
z Δ
ωρεάν κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες
15
Παρουσίαση
εταιρείες του κλάδου, εξασφαλίζοντας ένα πανελλαδικό δίκτυο
εξυπηρέτησης από τους καλύτερους
επαγγελματίες. Σε κάθε περίπτωση ανάγκης, το εξουσιοδοτημένο
συνεργείο του συνεργάτη μας
αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες για την επισκευή ή
αντικατάσταση των κρυστάλλων του
πελάτη μας, γρήγορα, αξιόπιστα,
χωρίς κόπο και ανάγκη εκταμίευσης
χρημάτων από αυτόν.
Οδική και Ταξιδιωτική
Βοήθεια
Σε συνεργασία με τη μεγάλη διεθνή
Εταιρεία MAPFRE ASSISTENCIA EUROSOS ASSISTANCE, παρέχουμε
ολοκληρωμένες υπηρεσίες βοήθειας, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες
το χρόνο, σε οποιαδήποτε χώρα της
Ευρώπης και χώρες της Μεσογείου.
Μεταξύ άλλων:
Οδική Βοήθεια:
z Επιτόπου επισκευή του οχήματος ή
μεταφορά του σε συνεργείο ή άλλο
τόπο επιλογής του ασφαλισμένου,
σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.
Μεταφορά των ασφαλισμένων επιβατών του οχήματος από το σημείο
της βλάβης / ατυχήματος. Κάλυψη
εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο. Παροχή βοήθειας σε περίπτωση
έλλειψης καυσίμων, απώλειας κλειδιών, κλοπής του αυτοκινήτου, κ.α.
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους
Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα - €30.000
Φροντίδα Ατυχήματος με Ρυμούλκηση
Προστασία Bonus
Προσωπικό Ατύχημα - €30.000
Νομική Προστασία - €15.000
Δωρεάν επισκευή συστήματος αερόσακων - €1.200
Πυρός σε Α’ κίνδυνο
Πυρός συνεπεία Τρομοκρατικών Ενεργειών
Πυρός συνεπεία Κακόβουλων Πράξεων
Αστική Ευθύνη Πυρός
Κλοπή Ολική & Μερική
Υλικές Ζημίες από απόπειρα κλοπής - €600
Κλοπή Ηχοσυστήματος - €400
Αντικατάσταση οχήματος σε περίπτωση πυρκαγιάς - κλοπής
BASIC
P
P
P
P
P
P
P
Φροντίδα Ατυχήματος
/ Οδική Βοήθεια
MAPFRE ASSISTENCIA (EUROSOS)
801 11 25 500, 210 65 04 046
από σταθερό
από κινητό
Αντικατάσταση Κρυστάλλων
AUTOGLASSFIT
Ταξιδιωτική Βοήθεια:
z Υγειονομική μεταφορά ή και
επαναπατρισμό του ασφαλισμέ-
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
νου μετά από ατύχημα ή ξαφνική
ασθένεια κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού του. Ιατρική και Νοσηλευτική Βοήθεια. Αποστολή
απαραίτητων φαρμάκων. Κάλυψη
απώλειας ή καταστροφής αποσκευών. Μεταφορά σορού, σε
περίπτωση θανάτου, κ.α.
GLASSDRIVE
800 11 80 020
800 11 777 999
MAPFRE (EUROSOS)
801 11 25 500
BASIC
PLUS
AUTO
EXTRA
AUTO
EXTRA PLUS
TRUCK
EXTRA PLUS
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Φυσικά Φαινόμενα
P
Προαιρετικές Καλύψεις σε όλα τα Προγράμματα: # Θραύση Κρυστάλλων # Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
16Νέα & εκδηλώσεις
Νέα ιστοσελίδα για την Υδρόγειο
Εγγραφή
Νέων
Συνεργατών
Με μια νέα εταιρική ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ydrogios.gr διαθέτει, εδώ και
μερικούς μήνες, η Υδρόγειος.
Αντανακλώντας τη σύγχρονη προσέγγιση και ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Εταιρείας, η ιστοσελίδα
φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο,
δυναμικό μέσο επικοινωνίας με
τους ασφαλισμένους και συνεργάτες της, καθώς και το ευρύτερο
κοινό.
Η υψηλή αισθητική, η απλότητα στην
παρουσίαση και η φιλικότητα στη
χρήση αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας ιστοσελίδας,
στην οποία ο επισκέπτης θα βρει
πλούσια πληροφόρηση για την ίδια
την Εταιρεία και, μεταξύ άλλων:
z Μ
ία ολοκληρωμένη και εύχρηστη
παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών προγραμμάτων της Υδρογείου
z Π
ληροφορίες, χάρτες πρόσβασης
και στοιχεία επικοινωνίας με το ευρύ
δίκτυο υποκαταστημάτων και γραφεί-
ων της Εταιρείας ανά την Ελλάδα.
z Π
λούσια ενημέρωση για τα νέα και
τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Οι συνεργάτες της Εταιρείας μπορούν επίσης, μέσω της ιστοσελίδας,
να έχουν εύκολη πρόσβαση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης
Ydrogios Online που τους παρέχει
η Υδρόγειος.
Την ιστοσελίδα σχεδίασε και ανέπτυξε η εταιρεία Newteks.
Είστε συνεργάτης μας και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα διαχείρισης Ydrogios Online;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.ydrogios.gr και συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στην «Εγγραφή Νέων Συνεργατών» για να
λάβετε στο email σας το δικό σας κωδικό πρόσβασης.
Η εφαρμογή Ydrogios Online σας προσφέρει πλούσιες δυνατότητες εκτέλεσης εργασιών, μεταξύ άλλων, online δημιουργία ασφαλιστικής πρότασης, παρακολούθηση χαρτοφυλακίου, έκδοση πράσινων καρτών, άμεση επικοινωνία με επιμέρους
Τμήματα της Εταιρείας, κ.ά.
Περισσότερες πληροφορίες: 210 94 77 252
υδρόγειος # νοέμβριος 2011
17
Νέα & εκδηλώσεις
Aegean
Regatta 2011
Με τα πανιά του ιστιοπλοϊκού σκάφους «Πριγκίπισσα της Λήμνου» ταξίδεψε η
Υδρόγειος στα ελληνικά νησιά το περασμένο καλοκαίρι.
Η Εταιρεία ήταν, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, χορηγός του σκάφους κατά
την συμμετοχή του στο μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό θεσμό στο Αιγαίο, Aegean
Regatta 2011.
Με σημείο αφετηρίας το Καρλόβασι της Σάμου και τερματισμού το λιμάνι της Ρόδου, η Regatta κάλυψε φέτος μία διαδρομή 140 ναυτικών μιλίων στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, συγκεντρώνοντας τις συμμετοχές 80 σκαφών και 600 περίπου
ιστιοπλόων.
Η «Πριγκίπισσα της Λήμνου», με καπετάνιο τον Αριστείδη Τζανέρο και οκταμελές πλήρωμα κατέλαβε τη 2η θέση στη διαδρομή Νίσυρος - Ρόδος και την 6η στη
διαδρομή Λέρο - Νίσυρος, στην κατηγορία της.
Η Aegean Regatta είναι μία διεθνής ιστιοπλοϊκή διοργάνωση που ξεκίνησε το
2001 και διοργανώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τους Ναυτικούς Ομίλους του
Ανατολικού Αιγαίου.
H Υδρόγειος στο Baden Baden
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η
Υδρόγειος συμμετείχε στο διεθνές
αντασφαλιστικό συνέδριο του
Baden Baden.
Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου στην ιστορική πόλη της Νοτίου
Γερμανίας, αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους θεσμούς της παγκόσμιας αντασφαλιστικής αγοράς.
Τις εργασίες του παρακολουθούν
στελέχη και επαγγελματίες του κλάδου από όλες τις χώρες του κόσμου,
καθώς αποτελεί μία πρώτης τάξεως
ευκαιρία για ασφαλιστές, αντασφαλιστές και διαμεσολαβούντες
να ενημερωθούν για τις τελευταίες
εξελίξεις και τάσεις της αγοράς, να
ανταλλάξουν απόψεις, και – κυρίως- να συζητήσουν τις ανανεώσεις των
αντασφαλιστικών συμβάσεων, λίγο
πριν το τέλος του έτους.
Η Υδρόγειος ήταν παρούσα και στο
φετινό συνέδριο με τη συμμετοχή
στελεχών του εξειδικευμένου Τμήματος Αντασφαλίσεων. Στόχος –
όπως και κάθε χρόνο - ήταν η ανάπτυξη και εδραίωση σχέσεων με
τους μεγάλους αντασφαλιστικούς
οίκους με τους οποίους η Εταιρεία
διατηρεί ήδη απευθείας συνεργασία
αλλά και η διερεύνηση νέων συνεργασιών από την παγκόσμια αγορά.
Διαθέτοντας μακρόχρονη εμπειρία
και υψηλή τεχνογνωσία στον κλάδο, το Τμήμα Αντασφαλίσεων της
Υδρογείου είναι συνολικά υπεύθυνο
για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
του αντασφαλιστικού προγράμματος
της Εταιρείας, στις συνεργασίες
της οποίας περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός παγκοσμίου φήμης
αντασφαλιστικών οίκων, αξιολογημένων στις ανώτερες κατηγορίες
ΑΑ και Α+, σύμφωνα με ισχύοντα
διεθνή πρότυπα αξιολόγησης.
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
18Νέα & εκδηλώσεις
Νέες εφαρμογές αναβαθμίζουν
τις υπηρεσίες μας
Αλλαγές στο Σύστημα
Άμεσης Πληρωμής
(Φιλικό Διακανονισμό)
Στην Υδρόγειο, η επένδυση σε νέα συστήματα και υποδομές που αξιοποιούν τη
νέα τεχνολογία και μας βοηθούν να βελτιώνουμε συνεχώς το επίπεδο των υπηρεσιών μας και να γινόμαστε πιο αποδοτικοί, είναι συνεχής.
Η Εταιρεία, έχοντας ήδη εντάξει, σε υψηλό ποσοστό, τη μηχανογράφηση στον
τρόπο διακανονισμού των ζημιών της (Ηλεκτρονικός Φάκελος Ζημίας) προχωρά και στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής διαχείρισης και
ψηφιοποίησης όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, σε
συνεργασία με καταξιωμένους προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες. Έτσι,
μεταξύ άλλων και προς όφελος των συνεργατών και ασφαλισμένων μας, επιτυγχάνουμε:
z Μείωση της γραφειοκρατίας και της χρήσης χαρτιού σε κάθε μας λειτουργία.
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2011:
z Βελτιστοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης κάθε αίτησης
αποζημίωσης.
Γνωρίζετε ότι;
Η Υδρόγειος συγκαταλέγεται
σταθερά μεταξύ των πρώτων
εταιρειών που συμμετέχουν
στο σύστημα Άμεσης
Πληρωμής Ζημιών (Φιλικός
Διακανονισμός);
z Μεγαλύτερη ακρίβεια και διαφάνεια στην παρακολούθηση των αιτήσεων
αποζημίωσης, παρέχοντας στο συνεργάτη και ασφαλισμένο μας πρόσβαση
σε ένα ψηφιοποιημένο αρχείο με οποιαδήποτε πληροφορία τον αφορά, σύμφωνα με την ασφαλιστική του περίπτωση.
z Στο ΣΑΠ εντάσσονται πλέον και
ατυχήματα με περισσότερα από
δύο εμπλεκόμενα οχήματα. Στην
περίπτωση αυτή ο διακανονισμός
γίνεται ανά δύο οχήματα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΣΑΠ
και εφόσον αυτό είναι εφικτό.
z Το όριο αποζημίωσης για σωμα
τικές βλάβες αυξάνεται πλέον σε
€12.000 ανά ζημιωθέν πρόσωπο και € 30.000 για κάθε ατύχημα συνολικά.
Ανάληψη ασφαλίσεων
δημοσίου τομέα
Μετά από συμμετοχή στους σχετικούς ανοικτούς διαγωνισμούς, η
Εταιρεία ανέλαβε πρόσφατα, την
ασφάλιση του στόλου οχημάτων
σειράς Δήμων και άλλων δημόσιων
φορέων και οργανισμών, σε όλη
την Ελλάδα. Ανάμεσά τους:
z Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακε
δονίας και Θράκης.
z Οι Δήμοι Δράμας, Αμφίπολης,
Τρικκαίων (Τρίκαλα), Καρδίτσας,
Πηνειού, Γεωργίου Καραϊσκάκη
(Άρτα), Ναπακτίας, Κορινθίων,
Σπάρτης, Μάνης, Σύρου – Ερμούπολης, Μήλου.
z Επίσης, τα Γενικά Νοσοκομεία
Ρόδου και Δράμας.
υδρόγειος # νοέμβριος 2011
19
Νέα & εκδηλώσεις
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια της Υδρογείου
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Υδρογείου υλοποιεί ετησίως ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων
για το δίκτυο των συνεργατών και τους εργαζομένους της Εταιρείας ανά την Ελλάδα. Η παρεχόμενη εκπαίδευση αφορά τόσο τα προϊόντα της Εταιρείας όσο και ευρύτερα θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, εξυπηρέτησης πελατών, marketing ή ειδικών θεμάτων της ασφαλιστικής αγοράς, τα οποία βοηθούν και υποστηρίζουν τους συνεργάτες και ανθρώπους μας να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους.
Ο κύκλος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων του 2011 ολοκληρώθηκε πρόσφατα, με την πραγματοποίηση, από την αρχή του έτους,
33 τέτοιων εκδηλώσεων σε Αθήνα και επαρχία. Τα σεμινάρια, η θεματολογία των οποίων κάλυψε, μεταξύ άλλων, τους Κλάδους
Πυρός, Εμπορικών Κινδύνων και Αστικής
Ευθύνης αλλά και θέματα τεχνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, παρακολούθησαν πάνω από 1.000 συνεργάτες και εργαζόμενοι της Υδρογείου.
Το πρόγραμμα του επόμενου κύκλου
σεμιναρίων καταρτίζεται ήδη.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
Υδρόγειος Ασφαλιστική, 210 94 77 286.
Η Υδρόγειος στηρίζει
το έργο των «Φίλων της
Μητρόπολης Μυτιλήνης»
Ένα σημαντικό έργο κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς, αυτό του
φιλανθρωπικού σωματείου «Φίλοι
της Μητρόπολης Μυτιλήνης», στηρίζει η Υδρόγειος.
Το σωματείο «Φίλοι της Μητρόπολης
Μυτιλήνης», με πρόεδρο το Μητροπολίτη Μυτιλήνης, κ.κ. Ιάκωβο, και
μέλη επιφανείς και ευαίσθητους Μυτιληνιούς, έχει ως βασικό στόχο την
προώθηση του φιλανθρωπικού και
κοινωνικού έργου της Μητρόπολης
Μυτιλήνης, με την, μεταξύ άλλων,
εθελοντική παροχή ιατρικών και άλλων υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, σί-
τισης καθώς και άλλης υλικής, ηθικής
και ψυχολογικής βοήθειας σε απόρους, ασθενείς και γενικά κατοίκους
του νησιού που το έχουν ανάγκη.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο
πλαίσιο των δράσεων εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης και στήριξης
των τοπικών κοινωνιών στις οποίες
δραστηριοποιείται η Υδρόγειος.
Η Εταιρεία έγινε πρόσφατα ένας
από τους κύριους χορηγούς του
σωματείου στην αγορά ενός νέου
εξοπλισμένου οχήματος που θα
αξιοποιηθεί για την επίτευξη ενός
εκ των βασικών ιδρυτικών του
στόχων: την παροχή πρωτοβάθμιας
ιατρικής φροντίδας σε κατοίκους
απομακρυσμένων περιοχών του
νησιού της Μυτιλήνης.
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
20
Υδρόγειος - Κεντρικά Γραφεία / Έδρα
Λεωφ. Συγγρού 254 -258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα
Τ: (+30) 210 9477200 Φ: (+30) 210 9590078
[email protected], www.ydrogios.gr
Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης
7ο χλµ. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης
Τ: (+30) 2310 497900 Φ: (+30) 2310 487110
[email protected]
Υποκατάστηµα Πάτρας
Αγίου Ανδρέου 185, 262 22 Πάτρα
Τ: (+30) 2610 340555, 337333 Φ: (+30) 2610 324300
[email protected]
Υποκατάστηµα Ιωαννίνων
Δωδώνης 141, 453 32 Ιωάννινα
Τ: (+30) 26510 40800 Φ: (+30) 26510 40484
[email protected]
Γραφείο Δράµας
Κ. Βάρναλη 4, 661 00 Δράµα
Τ: (+30) 25210 35291 Φ: (+30) 25210 46793
[email protected]
Υποκατάστηµα Τρικάλων
Αµαλίας 32, 42 100, Τρίκαλα
Τ: (+30) 24310 75651, 35675 Φ: (+30) 24310 75642
[email protected]
Γραφείο Κατερίνης
25ης Μαρτίου 1, 601 00 Κατερίνη
Τ: (+30) 23510 37556 Φ: (+30) 23510 46331
[email protected]
Υποκατάστηµα Λάρισας
Ηρώων Πολυτεχνείου 113 -115, 412 23 Λάρισα
Τ: (+30) 2410 234762 - 3 Φ: (+30) 2410 236183
[email protected]
Γραφείο Καλαµάτας
Ψαρρών 16, 241 00 Καλαµάτα
Τ: (+30) 27210 95600 Φ: (+30) 27210 95600
[email protected]
Υποκατάστηµα Κορίνθου
Εθνικής Αντιστάσεως 38, 201 00 Κόρινθος
Τ: (+30) 27410 81493 Φ: (+30) 27410 20272
[email protected]
Γραφείο Ασωπού
Ασωπός Λακωνίας, 230 56
Τ: (+30) 27320 82800 Φ: (+30) 27320 82800
asop[email protected]
Υποκατάστηµα Τρίπολης
Ναυπλίου 57, 221 00 Τρίπολη
Τ: (+30) 2710 234750, 227110 Φ: (+30) 2710 221313, 234727
[email protected]
Υδρόγειος Κύπρου - Κεντρικά Γραφεία
Ydrogios House, Μεδούσης 2, 6059 Λάρνακα
Τ: (+357) 24 200800 Φ (+357) 24 828299
[email protected], www.ydrogios.com.cy
υδρόγειος # νοέμβριος 2011
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 286 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content