close

Enter

Log in using OpenID

Cijena usluga - KJKP `Vodovod i kanalizacija`

embedDownload
KJKP "Vodovod i kanalizacija"
Pogon "Kanalizacija"
CIJENE USLUGA NA ČIŠĆENJU I ODRŽAVANJU KANALIZACIONE MREŽE I OBJEKATA NA
KANALIZACIONOJ MREŽI
A. RADOVI SE IZVODE MEHANIČKIM
SREDSTVIMA
R.br
1.
2.
Jedinica
mjere
Opis usluge
Pročepljenje kanalizacionih kanala specijalnim vozilima
opremljenim uređajima za hidrodinamičko čišćenje i
pročepljenje kanala pod visokim pritiskom
- profil do  200 mm
- profil preko  200 mm
Čišćenje kanalizacionih kanala specijalnim kombinovanim
vozilima opremljenim uređajima za hidrodinamičko
čišćenje i usisavanje taloga
- profil do  300 mm
- profil  300 mm do  600 mm
- profil preko  600 mm
- rad specijalnog vozila po satu
Crpljenje otpadnih voda specijalnim vozilom opremljennim
sa uređajima za usisavanje i odvozom
Cijene usluga
pročepljenje
pročepljenje
143,32
191,10
m
m
m
h
5,52
8,83
11,03
110,36
h
h
90,35
98,28
komad
komad
27,34
38,18
pročepljenje
71,95
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
- vozilo zapremine do 4 m3
- vozilo zapremine do 7 m3 i preko
Mašinsko čišćenje taložnika slivnika specijalnim vozilom
opremljenim uređajima za usisavanje taloga
- bez pročepljenja odvoda slivnika
- sa pročepljenjem odvoda slivnika
B. RADOVI SE IZVODE PRIRUČNIM SREDSTVIMA
Pročepljenje kanalizacionih kanala priručnim sredstvima
(feder, sajla ili letvama) veličine profila do  200 mm
Ručno čišćenje kanalizacionih kanala profila preko  600
mm
Ručno čišćenje čvstog sadržaja iz kanalizacionih objekata i
podrumskih prostorija priručnim sredstvima ( kante, kašike,
lopate i sl.)
- obračun po kubiku materijala
- obračun po amper kanti
Ručno čišćenje slivnika sa utovarom i prevozom na
gradsku deponiju izvađenog materijala
Ručno čišćenje koritastih slivnika sa utovarom i prevozom
materijala na gradsku deponiju
Ručno čišćenje taložnica ulivnih građevina kišnih kanala sa
utovarom i prevozom materijala na gradsku deponiju
Vanredne hitne intervencije van radnog vremena
90,45
m
m3
komad
376,50
31,38
40,00
kom
25,54
m
376,50
m3
intervencija
Direktor:
_______________________________
mr.sc. Hasija Busuladžić, dipl.ing.građ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
144 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content